ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/02/2016

הצעה לסדר-היום בנושא: "השביתה המתמשכת של בתי הספר הנוצריים מתחילת שנת הלימודים"

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 132

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ב בשבט התשע"ו (01 בפברואר 2016), שעה 10:07
סדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: "השביתה המתמשכת של בתי הספר הנוצריים מתחילת שנת הלימודים", של חה"כ זוהיר בהלול, איימן עודה, עליזה לביא, עיסוואי פריג'
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

חנין זועבי

עודד פורר
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

באסל גאטס

יוסי יונה

עליזה לביא

עאידה תמוא סולימאן

אוסאמה סעדי

איימן עודה
מוזמנים
עבדאללה חטיב - מנהל אגף חינוך מגזר ערבי, משרד החינוך

דודי כהן - מנהל אגף א', אכיפה, משרד החינוך

כמאל עטילה - נציג דוברות משרד החינוך

רחל פנדו - מלווה, "מעברית על הרצף", משרד החינוך

נועה היימן - רכזת חינוך באגף התקציבים, משרד האוצר

רועי אסף - ראש האגף לפיתוח חברתי, המשרד לשוויון חברתי

רן ארז

-

ארגון המורים העל יסודיים

פיני קבלו - סמנכ"ל המרכז לשלטון מקומי

נביל ארמלי - מייסד פורום ארגוני הורים

סוהא ג'ובראן-בלאן - פורום הורים בבתי הספר הנוצריים

ראסר מונייר - פורום הורים בבתי ספר הנוצריים

פראג' סלוימאן - פורום הורים בבתי ספר הנוצריים

דורון סלע - קשרי ממשל, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים
הצעה לסדר-היום בנושא
"השביתה המתמשכת של בתי הספר הנוצריים מתחילת שנת הלימודים", של חה"כ זוהיר בהלול, איימן עודה, עליזה לביא, עיסוואי פריג'
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת חינוך, תרבות והספורט של הכנסת. הנושא, הצעות לסדר בנושא: השביתה המתמשכת שהייתה בבתי הספר הנוצריים מתחילת שנת הלימודים, של חברי הכנסת: זוהיר בהלול, איימן עודה, עליזה לביא ועיסוואי פריג'. רק להזכיר, זה דיון המשך. הדיון היה פתוח, הפרוטוקול נשאר פתוח.

אנחנו ערים גם להחלטת הממשלה שהייתה להעביר 50 מיליון שקל באמצעות המשרד לשוויון חברתי, מגדרי, עוד איזה תארים יש למשרד הזה?
קריאה
אזרחים וותיקים.
היו"ר יעקב מרגי
ואזרחים וותיקים.

מאז אנחנו שומעים מדי פעם קולות שכן נסגר לא נסגר, הוסדרה ההעברה לא הוסדרה ההעברה. היה פה גם משרד החינוך והוחלט, שר החינוך הצהיר, אני לא יודע אם הוא מקים, להקים וועדה שתבחן את מעמדם של בתי הספר הנוצריים – לשם כך התכנסנו. משרד החינוך אני אשמח מאוד אם תתנו לנו סקירה, מאז השביתה מה קורה בסוגיה של בתי הספר הנוצריים.
עבדאללה חטיב
אדוני היושב ראש. בהמשך להסכם שנתחם - - -
היו"ר יעקב מרגי
תציג את עצמך לפרוטוקול.
עבדאללה חטיב
עבדאללה חטיב, אני מנהל אגף א' חינוך במגזר הערבי.

בהמשך להסכם שנחתם בין המשרד לבין בתי הספר הכנסייתיים בישראל מונתה וועדה בראשות דוקטור שמשון שושני, חברי הוועדה: איימן סיף שהוא מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי, גור רוזנבלט שהוא מנהל מינהל רישוי והאכיפה, אני מרכז הוועדה עבדאללה חטיב, משה שגיא שהוא מנהל מינהל כלכלה ותקציבים, יוסי שטרק שהוא חשב המשרד, נציגת הלשכה המשפטית, נועה שיושבת משמאלי – רפרנטית לחינוך באגף התקציבים וגם נציגי בתי הספר הכנסייתיים. הוועדה הזאת התכנסה כבר פעמיים, אנחנו כבר בשלבים הסופיים להכנת הדוח. יש לנו עוד ישיבה אחת עם נציגי בתי הספר הכנסייתיים.

בהתאם להסכם, אנחנו אמורים להגיש את ההמלצות של הוועדה עד סוף מרץ 2016. אני דיברתי גם עם דוקטור שושני על זה, אני מאמין שאנחנו נוכל להגיש את הדוח של הוועדה תוך חודש. כלומר, במהלך חודש מרץ. אנחנו דנו במספר סוגיות. דנו בייחודיות של בתי הספר הכנסייתיים ודנו במגוון נושאים שהועלו על ידי נציגי בתי הספר הכנסייתיים – כל מה שקשור בייחודיות של בתי הספר כנסייתיים, כל מה שקשור לתשלומי ההורים, כל מה שקשור לנושא של הליבה בבתי ספר הכנסייתיים. אנחנו הגענו איתם להסכמות בחלק מהנושאים שהועלו במסגרת אותה וועדה.
היו"ר יעקב מרגי
מעמדם, סוגיית המעמד שלהם, המעמד שלהם בחוק נדונה בוועדה?
עבדאללה חטיב
במסגרת הוועדה אנחנו מתייחסים לבתי הספר הכנסייתיים כחלק בלתי נפחד ממערכת החינוך הכללית במגזר הערבי. כלומר, לא היה שינוי במעמד בתי הספר הכנסייתיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו התחלת אפילו אותי לבלבל., יש לי חדות, לא בלשון באוזן. לקחת הגדרה מאוד... דבר איתי בלי סיסמאות. הם ייטמעו בחינוך הממלכתי, הם יישארו במוכר שאינו רשמי?
עבדאללה חטיב
הם יישארו במוכר שאינו רשמי. הצענו להם גם לעבור לבתי הספר הרשמיים. הם הציגו מספר רב של התניות. אנחנו בחנו את ההתניות האלה, התגמשנו גם בסוגיה של קליטת מורים ובסוגיות שונות. בסוף הבנו שהם גם לא מעוניינים לעבור לחינוך הרשמי. הם מעוניינים להישאר במסגרת המוכר שאינו רשמי. אנחנו כיבדנו את ההחלטה שלהם להישאר במסגרת המוכר שאינו רשמי.
היו"ר יעקב מרגי
כמה בתי ספר יש לנו, בתי ספר כנסייתיים?
עבדאללה חטיב
אנחנו מדברים על 46 בתי ספר שהם בתי ספר כנסייתיים. אנחנו גם מדברים על גני ילדים – בסך הכול עם גני ילדים ועם בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, אנחנו מדברים על 33 אלף תלמידים שלומדים במסגרת בתי ספר ששייכים לכנסיות כולל גני ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
כולל גני ילדים. הם יישארו במסגרת המוכר שאינו רשמי?
עבדאללה חטיב
הם יישארו במסגרת המוכר שאינו רשמי.
היו"ר יעקב מרגי
על מה הוועדה אם בסוף, בסוף הם נשארים במסגרת של המוכר שאינו רשמי, מה הוועדה הייתה צריכה לגבש לבתי הספר הכנסייתיים, אם הם בהגדרה של המוכר שאינו רשמי? משרד החינוך יודע להתמודד עם מוסדות שבהגדרה הם מוכר שאינו רשמי, מה הייחודיות פה?
עבדאללה חטיב
אנחנו בחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להבין מה הייחודיות, הם לא שבתו סתם, הם שבתו בגלל מצוקה מסוימת. נפתרה המצוקה, מה הייתה המצוקה, איך נפתרה? אנחנו לא רוצים, אתה יודע, במרץ יפורסמו המסקנות, כולנו נהייה אופטימיים עד ספטמבר תחילת שנת הלימודים תשע"ז ונפתח במצוקה כלשהי ולא עשינו כלום.
עבדאללה חטיב
אני רוצה להגיד רק כמה משפטים. נחתם הסכם עם בתי הספר הכנסייתיים, אנחנו עומדים מאחורי אותו הסכם. אנחנו גם רוצים ליישם את אותו הסכם שנחתם עם נציגי בתי הספר הכנסייתיים בכל מה שקשור להעברת התקציב, בכל מה שקשור לבחינת הייחודיות של אותם בתי ספר, של בחינת הצרכים. אדוני היושב ראש, אנחנו לא יכולים היום להציג את ההמלצות שלנו ממסגרת אותה וועדה. אנחנו רוצים להגיש את הדוח הסופי הזה לשר החינוך, למנכ"לית המשרד ובטח כאשר הדוח הזה יתקבל אצל השר ואצל המנכ"ל תהיינה גם השלכות. לכן, אנחנו נמצאים עכשיו בתהליכים סופיים במסגרת אותה וועדה. אני מתחייב פה שתוך חודש אנחנו נגיש את ההמלצות שלנו לשר ולמנכ"לית. אותן המלצות תבחנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
שאלה אחרונה.
עבדאללה חטיב
ואנחנו נוכל להביא את הדברים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם שותפים בדיונים על צורת העברת הכספים מהמשרד לשוויון מגדרי או שזה אוטונומיה של המשרד למגדר מגדרי?
עבדאללה חטיב
לא. אנחנו מקיימים דיונים שוטפים. התקיימו כבר שתי ישיבות גם ברמה של המנכ"ל של המשרד לשוויון חברתי מר אבי כהן. התקיימו שני דיונים, נמצא פה גם רועי אסף שהוא גם יכול להציג פה את מה שאנחנו מתכננים בנושא של העברת התקציב הזה לבתי הספר הכנסייתיים.
היו"ר יעקב מרגי
נועה, את הרפרנטית גם של המשרד לשוויון חברתי?
נועה היימן
לא. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלת את עבדאללה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך מיד.

אם אני הבנתי מתוך הדברים ורועי אסף יתייחס. החלטת הממשלה יושמה או לא יושמה, חלקית או בכלל, איפה זה עומד?
רועי אסף
היה הסכם - - -
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה החליטה להעביר 50 מיליון שקל לצורך - - -
רועי אסף
משרד החינוך חתם הסכם עם בתי הספר הנוצרים. עכשיו צריך לפרוט את זה לפרוטות. בהחלטת הממשלה האחרונה, 922, ריכזנו עם אגף התקציבים על סך המגזר הערבי, בתוך סעיף החינוך יש סעיף שגם מגדיר נוצרים בנפרד, ולכן זה איזה כלי משפטי בשביל לפתור את זה.

פה אנחנו נתקלים באיזה חסם בירוקרטי שצריך להעביר כסף לאוכלוסייה ייעודית, ייעודית עם ע', כאשר צריך למצוא גם קריטריון מבדיל בין בתי הספר הנוצריים, כמו שהיושב ראש ציין בתחילת דבריו, צריך הגדרות ברורות איך עושים את ההפרדה הדיכוטומית בין שאינם לבין שכאלו על מנת שיעברו - - -
היו"ר יעקב מרגי
ומספטמבר לא נמצאה הנוסחה?
רועי אסף
יש נוסחה, אבל אני חייב להגיד שאנחנו בהידברות טובה עם בתי הספר הנוצריים, עם משרד החינוך ומשרד האוצר. גם כשביקשנו דברים מבתי הספר הנוצריים, נגיד מסמך שהם מגדירים את עצמם על מנת שיהיה מקובל על הממשלה, אנחנו ברוח טובה. אני קיימתי, הייתי בצפון מספר פעמים וגם הייתה פגישה עם מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, גם עם מנכ"לית משרד החינוך. הממשלה מאוד רוצה להעביר את התקציב, אבל צריך שגם בתי הספר הנוצריים - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
למה התקציב הזה לא עבר?
היו"ר יעקב מרגי
באסל, אתה אומן. אני בשבע שאלות מנסה לקבל תשובה. אני בשבע שאלות, באמת לפני שבאת, מנסה לקבל מהחבר'ה הנחמדים האלה תשובה על מה ששאלת ולא קיבלתי. חכה.
היו"ר יעקב מרגי
רועי, בוא אספר לך. אתה יודע, אנחנו המבוגרים הולכים לרופא המשפחה עם כאבים. אתה סובל מכאבים, עד שתקבל החלטה, אתה יודע לא מיד, בדרך כלל אתה דוחה ודוחה וביום השביעי אתה הולך לרופא עם הכאבים, עכשיו לא עברו הכאבים. הוא אומר לך: 'תלך תעשה CT, ואחר כך אתן לך הפנייה לפיזיותרפיה'. הכאבים לא עברו, רק מזה שהלכת לרופא אתה מתחיל. 'מה קרה, רק לפני שנייה צעקת בבית'. אתה מבין את הפסיכולוגיה שבדבר? נראה לי שזה מה שקרה עם בתי הספר הכנסייתיים. בספטמבר הם צעקו: אי, אי, כואב כואב. אנחנו הרופאים נתנו להם תחושה שהנה הולכים לטפל, הנה 50 מיליון.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אקמול.
היו"ר יעקב מרגי
זה אפילו לא אקמול. אתה יודע מה, הם לא צועקים אי.
רועי אסף
היושב ראש, אבל צריך להבין שיש אחריות לממשלה שחתמה הסכם ויש גם אחריות לצד השני שחתום על אותו הסכם. כאשר אנחנו, בתור הפקידות, מבקשים הבהרות בכתב מבתי הספר נוצריים אנחנו צריכים לקבל - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
ועדיין לא קיבלתם?
רועי אסף
קיבלנו באופן חלקי.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
מה זה הבהרות בכתב?
רועי אסף
אני אומר לך. בתי הספר הנוצריים צריכים לדעת להגדיר את עצמם. או.קיי, הממשלה יודעת להגדיר, אבל אנחנו רוצים לעשות בשיתוף פעולה שהם ידעו להגדיר את עצמם. כלומר, מי הם ומי - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל העברתם לפני זה כסף, מה זה?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, באסל, אני אסביר, אתה הגעת מאוחר. בוא נחזור על הפתיח לכבוד חברי הכנסת שהגיעו באיחור.

הדיון הזה הוא דיון המשך, מיד ניתן לחברי הכנסת לדבר. אני אסביר לכם. הפרוטוקול הוא פתוח מבחינתי. היה סיכום, הסוגיה לא נסגרה. הייתה החלטת ממשלה עם הסכם, הגיעו בתי הספר הכנסייתיים והממשלה לגבי אותם 50 מיליון דרך המשרד לשינוי חברתי.
רועי אסף
ההחלטה לא עוכבה.
היו"ר יעקב מרגי
על ניסוחים אחר כך בפרוטוקול אכתוב משהו לא נכון תעיר לי.

הרי אם הכסף היה עובר היינו יודעים. ידענו שהעסק התמהמה. אנחנו בחודש פברואר, העסק לא קורה. בשלב זה השלמת לנו חלק מהתמונה. נועה בבקשה, התמונה. תציגי את עצמך.
נועה היימן
נועה היימן, רכזת חינוך באגף התקציבים, משרד האוצר. הפנית קודם שאלה לעבדאללה בדבר הגורמים למצוקה והצעדים שקרו מאז.

כפי שרמזת בדברייך שלך, בתי הספר הנוצריים הם חלק מבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, בישראל זוהי הגדרתם המשפטית וזה המעמד אליו הם מעוניינים להשתייך – בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים. בשנת 2013 הופחת תקציבם במסגרת החלטת מדיניות של השר הקודם שי פירון. כתוצאה מכך נפגעו כל בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים כאשר שעות שנקראות שעות תמריץ ושעות טיפוח נלקחו בעצם מתקציבם. זאת, מכיוון שהמדינה אינה מחויבת, כפי שהובהר גם בבג"צ, המדינה מחויבת לתקצב את השעות האלה עבור המוכר שאינו רשמי. במשך שנים היא תקצבה אותן למרות שלא הייתה מחויבות כזאת. הדבר הזה פגע בכל בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, ההסכם הקואליציוני שלנו סייע גם בידם.
נועה היימן
סייע, בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי. תודה. זה החזיר את המצב ל-2012 בלי הקצוץ של פירון. היא תסביר.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אבל בזמנו אמרו שהוא לא כלל את בתי הספר - -
היו"ר יעקב מרגי
זה חוק, זה לא יכול, זה חוק. אני ידעתי, רק רציתי לשמוע את זה. זה כלל.
נועה היימן
במסגרת ההסכם הקואליציוני עם סיעת ש"ס ועם סייעת יהדות התורה נקבע כי שעות התמריץ והטיפוח יוחזרו כפי שהיה ב-2012. החלטת ממשלה, שבעצם עגנה את ההסכמים הקואליציוניים פוליטיים, קבעה מה הסכומים שיוחזרו לצורך מימון החזרת השעות האלה. הייתה גם אי הבנה בין הצדדים על מה הסכום אמור להיות מוחזר ולכן החלטת הממשלה הזאת תוקנה בדצמבר 2015. כל השעות וכל הסכומים שהיו 2012 הוחזרו. לכן, מבחינתי הגורם המרכזי למשבר, זה השינוי שנעשה מאז 2012, השינוי המשמעותי ביותר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין, אבל מדבר דבר מתוך דבר. תקני אותי וסליחה אם טעיתי. יצא צליל מבין דברייך, ככה הסתמן, שמרגע שנכנס ההסכם הקואליציוני שתיקנה, לכאורה ההסכם על ה-50 מיליון מיותר? כי כבר פחדתי.
נועה היימן
לא. סיכומים עליהם אנחנו חתומים אנחנו נוטים לעמוד בהם, לא מפרים.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח על ההבהרה.
נועה היימן
כפי שיעידו חברי הכנסת - - -
היו"ר יעקב מרגי
עאידה, אני הייתי מפרגן על המילה, לא הייתי בא אליה בטענות. אני הייתי אומר לה כל הכבוד.
עבדאללה חטיב
אדוני היושב ראש אני הייתי רוצה לחדד את הנקודה בנושא של - - -
היו"ר יעקב מרגי
ניתן לה לסיים. תן לה לסיים.
נועה היימן
חלק מהמצוקה או חלק מהמשבר כבר נפתר מעצם זה שאותן שעות שנלקחו הוחזרו, הן הוחזרו כבר. הם הוחזרו לכל המוכר שאינו רשמי כולל בתי הספר הנוצריים, כולל בתי ספר ערבים שאינם שייכים לבתי הספר נוצריים, אז חלק מהמשבר כבר נפתר עוד בלי המאבק הייחודי של בתי הספר הנוצריים.
היו"ר יעקב מרגי
אז זה האקמול למי שרצה לומר אקמול.

חבר הכנסת פורר בבקשה. אני אתן לכל חברי הכנסת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
רק שאלת הבהרה.
היו"ר יעקב מרגי
גם הוא רוצה לשאול. הוא פשוט היה כאן מההתחלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי כמה שאלות, תסלחו לי. אחת, למה המשרד לשוויון חברתי אמור להיות זה שמעביר את הכסף ולא משרד החינוך, או שהמשרד לשוויון חברתי מעביר את הכסף למשרד החינוך ואז משרד החינוך חותם על זה?
היו"ר יעקב מרגי
ההפך.
עבדאללה חטיב
משרד האוצר הוא שמעביר את התקציב למשרד לשוויון חברתי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והמשרד לשוויון חברתי - - -
עבדאללה חטיב
והמשרד לשוויון חברתי מעביר לעדה הנוצרית.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה לא עושים את זה דרך משרד החינוך בעיקר כשמדובר על בתי ספר?
עבדאללה חטיב
לא. כי - - -
היו"ר יעקב מרגי
את התשובה אני אתן לך. עבדאללה חטיב, אני אוכל לתת לו את התשובה? אני אתן לך, תקשיב. על הפלטפורמה הזו של המוכר שאינו רשמי, בהגדרה בחוק יושבים לא רק בתי הספר הכנסייתיים, יושבים החרדי המוכר שאינו רשמי, החילוני המוכר שאינו רשמי. כלומר, כל מי שבמוכר שאינו רשמי. יש את המתח הזה בין הממלכתי למוכר שאינו רשמי, כל מיני בתי ספר ייחודיים שהם על הפלטפורמה של המוכר שאינו רשמי. אם משרד החינוך היה מבצע שינוי כלשהו לבתי הספר הכנסייתיים שבפלטפורמה של המוכר שאינו רשמי, זה חל על כולם ואז זה לא 50 מיליון, זה 250-300 מיליון. האוצר לא רצה לעשות את זה. לכן אמרו שקודם כל נפתור את זה - - -
קריאה
במיוחד שזה חד-פעמי.
היו"ר יעקב מרגי
לשים את הטייטל של השוויון המגדרי, שוויון חברתי, זה כמו הוועדה של - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מניח שיש עוד אוכלוסיות. השאלה שלי היא כזאת, אתה אומר שיש 33 אלף תלמידים שהם בגני הילדים ובתי הספר הכנסייתיים והם מאוגדים תחת האגף שלך, איך נקרא האגף?
עבדאללה חטיב
אגף א' חינוך במגזר הערבי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש גם אגף דרוזי וגם צ'רקסי.
עבדאללה חטיב
אבל הם תחת הכותרת של מוכר שאינו רשמי, הם שייכים לאגף החינוך במגזר הערבי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ובתי הספר דרוזיים וצ'רקסי?
עבדאללה חטיב
לחינוך הדרוזי ולחינוך הבדואי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה אין גם אגף של חינוך נוצרי?
עבדאללה חטיב
כי החינוך הנוצרי הוא חלק בלתי נפרד מהחינוך הערבי. אין הבחנה במערכת החינוך - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה, בית ספר נוצרי ובית ספר מוסלמי זה אותו דבר?
עבדאללה חטיב
קודם כל, בתי הספר הנוצריים כוללים בתוכם תלמידים מהעדה המוסלמית.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
יש בהם גם תלמידים מוסלמים, אולי טעות להגיד עליהם - - -
עבדאללה חטיב
אני רוצה להגיד, אותם בתי הספר הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך הערבי. יש לנו מדיניות שאותה הגדרה תחול גם על אותם בתי ספר, הם ערבים לכל דבר ועניין ואין לנו שום אינטרס לעשות את כל הנושא של המגזריות הזאת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא בטוח שכולם רואים את עצמם ככאלה שצריכים להיות תחת המגזר המוסלמי ובהכרח כפופים לעניינים שלו. מה השיקול?
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך, אין.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
יש בתי ספר מוסלמים. יש חינוך ערבי. מה הדיבור - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
יש 3% של הורים שאולי יהיו בחינוך היהודי גם.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הדיון, לא הדיון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני פשוט חושב שאם היה איזה אגף נפרד זה היה מקל על כל התהליך הזה, וגם ברמת הפיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לפי סדר הגעתכם. תודה. אני מעביר את רשות הדיבור, אומנם הוא הגיע בסוף, אבל הוא אחד מחברי הכנסת המציעים, חבר הכנסת איימן עודה בבקשה.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
עודה זה גם השיבה, זה גם יכול להפחיד.

אדוני, אני מעוניין להקשיב בהתחלה ואחר כך אני אתייחס.
היו"ר יעקב מרגי
עבדאללה אבו מערוף. בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
העניין הוא שזה המשך. אנחנו מדי פעם התגברנו על זה וזה המשך, עובדה שהמצב נשאר אותו דבר. הוועדה צריכה להמליץ ולהחליט שאכן יש להעביר את הכספים.

לפי מה שאמר נציג שהם מוגדרים, יש להם תכנית ואנחנו דיברנו על זה 20 אלף פעם. יש להם את כל התקציב לאן להעביר וכל הסעיפים וכל הסניפים איך להעביר, אז מה הבעיה? כל התירוצים האלה לא מקובלים בכלל.
קריאה
דוקטור עבדאללה אני אומר לך, לא תירוצים.
היו"ר יעקב מרגי
זה לרועי, זה לא לעבדאללה. בוא תקשיב. חברי הכנסת אני חושב שכדאי שתקשיבו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לכן אני חושב שהמשך הדיון זה צריך להסתיים בהעברת הכספים. בגלל זה אנחנו כאן, הדיון הוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רועי, ברשותך משפט אחד. אני הייתי גם פה וגם שם, בכמה קדנציות בכנסת הייתי גם בממשלה וגם הייתי מחוץ לה. כששר או משרד רוצה ליצור, אם זה מבחן תמיכה או תקנה תקציבית, כשהוא רוצה והוא פנוי לזה זה יכול לקחת מקצועית שבועות. אני מבין שיש כאן מורכבות, אז חודש. לא לחינם העדיפו לעשות את זה תחת המטרייה של שוויון חברתי, כדי שזה יהיה פשוט וקל יותר.
רועי אסף
כבוד היושב ראש, אפשר לבקש את עזרתך במשהו?
קריאה
אנחנו הסכמנו.
רועי אסף
יש הסכם של הממשלה, אנחנו מחויבים לו ורוצים להעביר את הכסף. כאשר אנחנו מבקשים מידע - - -
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי. אני שמעתי אותך. תודה רועי. - - -
רועי אסף
לא לעכב - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תודה.

רבותיי, פורום ההורים הארצי בתי ספר הנוצריים, נמצאים איתנו? אתם הייתם חלק מהדיונים?
קריאה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
לא עודכנתם?
קריאה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אני מיד נותן לך. רגע. לא עודכנתם, לא מבתי הספר ולא מהממשלה?
קריאה
כלום.
היו"ר יעקב מרגי
ומה יש לכם לתרום לדיון, בבקשה, מי מדבר? תציגי את עצמך בבקשה.
סוהא ג'ובראן
סוהא ג'ובראן, אימא לשני ילדים בבתי הספר הקהילתיים נוצריים. אנחנו הקמנו ועד לאחרונה, אחרי השביתה אנחנו הקמנו וועד. נכון לעכשיו הוועד הוא הוועד הגדול ביותר שמייצג הורים. אומנם לא מייצג את כל ההורים כי אין וועדי הורים בתוך הספר, אבל נכון לעכשיו אנחנו הגוף הגדול ביותר.

ביקשנו כבר כמה פעמים לייצור מנגנון מסוים לשיתוף ההורים בוועדות. היינו צריכים לבוא לכנסת כדי להבין ש-50 מיליון לא הועברו וכדי להבין מה קורה בדיוני הוועדה.

אנחנו חושבים שכל החלטה של הוועדה, של משרד החינוך ושל הממשלה יש לה השלכה ישירה עלינו גם בתור הורים שרוצים לקבל חלק, להיות שותפים להחלטות שקשורות לחינוך ילדנו. זכות שלאט-לאט מתחזקת מבחינה משפטית, אבל גם בתור האנשים שיש להם אינטרסים שההחלטות של הוועדה תשפענה עליהם בצורה זו אחרת. אנחנו מצרים על כך שאין כלל כל ייצוג של ההורים, אין שקיפות – אנחנו לא יודעים מה קורה, ואפילו זכות שימוע, לא מטעם משרד החינוך, לא מטעם הוועדה דאגו שתהייה עד עכשיו נציגות בוועדה ובכל החלטה שנוגעת לבית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
גברת סוהא, את יכולה להגיד לי מה הממוצע של תשלום חודשי שאתם משלמים כהורים לבתי הספר?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
סליחה גברת סוהא, אם אחרי השביתה אכן פחתו ב-25% כפי שהובטח או כפי שהוסכם, 25% מה- - -
קריאה
מה-50% מיליון.
סוהא ג'ובראן
שלא הגיעו. אגב, יש כבר בית ספר שביקש לחזור בו מהפחתה בגלל שלא הועברו ה-50 מיליון. כל החלטה שמתקבלת יש לה השפעה ישירה עלינו ואנחנו פה. זה מאוד משתנה מבית ספר לבית ספר, מדובר מעל 30 בתי ספר. לפי המידע שיש לנו, יש בתי ספר שגובים 2,000 שקל שזה הכי פחות, אבל יש גם בתי ספר שגובים 7,000 שקל ואולי 8,000.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

חבר הכנסת באסל גטאס.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני פשוט חייב לצאת.

יש פה שני נושאים פה על הפרק. אני מצטער שלא רואים פה נציגים של בתי הספר של הפורום הארצי, אני מקווה שהם בדרך - - -
קריאה
זה אופייני.
היו"ר יעקב מרגי
לא. לא נכון, תן לי להגן עליהם, הם היו פה בוועדה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אם אתם זוכרים שעמדנו לצד בתי הספר במשך יותר מחודש בעת השביתה ואפילו שההסכם לא היה לרוחנו, אבל גיבינו אותם כי הם קיבלו אותו. אנחנו רצינו הרבה יותר מה-50 מיליון השקל האלה.

אדוני היושב ראש, אנחנו עדיין מחכים. אני פה תובע שוועדת משרד החינוך בראשות דוקטור שושני תשמע גם את ההורים, חשוב מאוד שתשמע את ההורים וגם תשמע אותנו. אני חושב בלי שהוועדה תגיע לפתרון ייסודי, ייסודי, זה לא עניין של כסף, זה עניין של זכויות. מאז ההתחלה אני הגדרתי את הבעיה שהיא לא בעיה של כסף אלא של זכויות. אי אפשר שתלמיד בישראל יהיה לו סל בסיסי שונה מתלמיד אחר. הבעיה היא הסל הבסיסי, הבעיה היא לא 67% או 65%. הבעיה היא ממה ה-66% או ה-70%. הבעיה היא שהסל הבסיסי הוגדר לחינוך המוכר הלא רשמי הוגדר אחרת מהשאר. התחילו להגדיל את כל התוספות, אבל הן לא נכנסו בסל ואז ה-66% נשארו מאותו סכום היסטורי בעוד שתלמיד בבית ספר רגיל מקבל עוד ועוד ועוד. מה שהחזירו בדרך, כאילו עכשיו מתהדרים, זה החזירו את מה שלקחו, אבל מתוך הסל הבסיסי הקטן. הבעיה היא לא הסל הבסיסי הקטן. אל תעשי לי ככה בראש, אני זוכר את המספרים בדיוק ואני יודע שה-16 אלף שקל העלות החודשית האמיתית של תלמיד בסל המורחב זה מה שצריך להיות הבסיס. אני מקווה שוועדת שושני כך תקבע. לכן אני דורש שהם ישבו איתנו ושייתנו מעמד יאה לוועד ההורים, לפחות בדיונים.

אדוני היושב ראש, המידע שהגיע אלי, לא רק שלא נתנו את ה-25% הפחתה להורים, אלא עשו מנגנון, הפחיתו והחזירו. אז חלק מבתי הספר, זה קטן שנתית ב-500 שקל, שנתית. יש בתי ספר שזה אפילו גדל ב-500 שקל. כך שכל השיטה, כל המאבק בסופו של דבר לא הגיע להורים.
היו"ר יעקב מרגי
אחת הדילמות במוכר שאינו רשמי, גם אם אתה משיג להם הישג, זה ידוע גם בחברה היהודית, ברגע שאתה משיג הישג ומשפר להם מבחינה תקציבית זה לא מחלחל להורים. זה עוזר למנהלי המוסדות לתמרן את עצמם. בסוף בסוף, זה בקושי אם בכלל, זה מחלחל להורים.

בבקשה חברת הכנסת עאידה תומא סולימאן.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני, קודם כל תדע כבוד היושב ראש ואני מצטערת שלא הגעתי מוקדם יותר כדי לשמוע את התשובות המלאות של האוצר. עד כמה שהבנתי, ה-50 מיליון שבגללם הופסקה בעצם השביתה, וזאת הייתה הבטחה של הממשלה, לא הבטחה שלנו. זו הייתה הבטחה של הממשלה, הסכם של הממשלה. אני עדיין נאיבית מספיק לחשוב שהסכמים מכבדים וממלאים ולא רק משתדלים או נוטים. זה לא 'המשרד נטיה', צריך למלא הסכם כזה צריך למלא ובמיוחד שזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברשותך, אומר רועי אסף, הוא לא אמר במילים האלה, טנגו רוקדים שניים. הוא אומר שיש השלמות שבתי הספר - - -
קריאה
שלושה אדוני. שלושה. גם אנחנו בטנגו.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. אומר רועי, חבל שהם לא פה נציגי בתי הספר, הוא אומר: 'אנחנו מוכנים' יותר משהעגל רוצה לינוק מהפרה, כלומר צריך להשלים להם - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
השאלה מה הם צריכים להשלים. אני חושבת שכדאי מאוד להבין.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר, זה מתייחס לדיון הקודם. באו ואמרו: 'אם אתם מגדירים אותנו במוכר שאינו רשמי אנחנו לא מצליחים להתקיים'. משרד החינוך אומר: 'אני לא יכול להגדיר אתכם ממלכתי, אתם לא ממלכתי, אם תרצו בממלכתי יש תנאים א', ב', ג''. הם הסכימו לכמה גמישויות, אבל כנראה בבסיס הם לא הצליחו למצב שהם חינוך ממלכתי. אבל הם אומרים, אדרבה תנסו למצוא הגדרה ביחד, נמצא הגדרה ביחד באמצע. אני מבין שהם עדיין לא נתנו את ההגדרה האופטימלית מבחינתם.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
זה מה שאני מנסה להבין. כאילו, יש חלקים שהם הסכימו עליהם והגעתם להסכמות ויש חלקים שעוד לא הגעתם להסכמות. אני מנסה להבין מה החלקים שעדיין יש קושי בהם להגיע להסכמות - - -
היו"ר יעקב מרגי
הגדרה.
רועי אסף
אנחנו, הבעיה שלנו היא ההפרדה הדיכוטומית בין מי שמגיע לו ומי שלא מגיע לו. ביקשנו מבתי הספר הנוצרים, הממשלה יכולה להגדיר את זה בעצמה, אבל פה היה מאבק חברתי והיה הסכם. בתי הספר חייבים לעזור לנו, אני מבקש את זה מהם במשך שלושה חודשים בכתב, בעל-פה, בפגישות רשמיות, בפגישות שאינן רשמיות שיגדירו לנו מי בפנים ומי בחוץ. אני יודע, משרד החינוך הביא לנו רשימה, אני יכול להגיד את הסכום המדויק שכל ילד יקבל. אנחנו רוצים לנסח הסכם בירוקרטי, אנחנו רוצים להבין שמקובל על נציגי הנוצרים שעושים את זה עם עמותה אחת כללית לכולם. לנציגי ההורים יכול להיות שתהיה להם העדפה - - -
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת, אני אשאל, אני מתפלא שלא שאלתם. בזכות הממ"מ (מרכז מחקר ומידע), תגידו משרד החינוך ורועי, מה הבעיה, המדינה החליקה פעמיים בהיסטוריה שלה, החליק לה ושיחליק לה פעם שלישית, להגדיר אותם כרשת?
רועי אסף
הם לא מוכנים. הם 40 ומשהו ארגונים.
היו"ר יעקב מרגי
אל תגיד לי. רועי, אני לא בטוח.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני מנסים להבין מה בדיוק - - -
רועי אסף
אין מחלוקת, זה לא מחלוקת, זה עניין בירוקרטי, תגדירי אותם, שהם יגדירו את עצמם.
נועה היימן
אדוני היושב ראש, אני אסביר בצורה ברורה. כל פעם מנסים לעשות את זה, אתה יודע, לא בדיון מהותי שמוכרע. כאן לכל אחד יש הפולישטיקים ומה שקורה כאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה שלא נגדיר משהו שקיים כבר בחוק?
נועה היימן
אני אסביר. מה שנקבע בחוק נקבע לפני חקיקת "חוק כבוד האדם וחרותו". בג"צ כבר נתן את דעתו מספר פעמים על הקושי החוקי בהסדר הנוכחי עם שתי הרשתות. אך מכיוון שב"חוק אדם וחרותו" יש סעיף שנקרא "סעיף שמירת הדינים". כלומר, כל מה שחוקק לפני, בג"צ לא מתערב בו, אז בג"צ לא הורה למדינה לפסול את ההסדר החדש. עם זאת, קביעת הסדר חדש כזה עם גוף אחר חדש בתוך המוכר שאינו רשמי, הוא מאוד בעייתי ואני אסביר מדוע. מכוון שההסדר מול הרשתות הוא הסדר שמפלה את יתר המוכר שאינו רשמי. בעצם שתי הרשתות הן רשתות שמוגדרות מוכר שאינו רשמי, מעמד ייחודי על פני יתר המוכר שאני רשמי, ובעצם יצרת גורם חדש כזה הוא עניין מפלה. נכון, יש את שתי הרשתות וזה המעמד שלהן. זה לא הוגן להיות מוכר שאינו רשמי שלא זוכה למעמד של רשת. זה המצב החוקי.
היו"ר יעקב מרגי
סיימת עאידה? בבקשה עבדאללה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא מקבלים הבהרות ברורות, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין את המצוקה.
עבדאללה חטיב
אדוני היושב ראש, קודם כל ההסכם הזה כולל מספר סעיפים ולא רק את ה-50 מיליון שקל. ה-50 מיליון שקל הם חלק בתוך ההסכם הזה. כל מה שדיברה עליו נועה, כל שעות הטיפול והתמרוץ זה כבר עבר. הדבר השני, במסגרת וועדת האתגרים קיבלנו כבר תקציב שהוא ייעודי לחברה הערבית והם יהיו משולבים במסגרת ההמלצות של וועדת אתגרים. אנחנו מדברים גם על תקציב, שהוא תקציב מכובד, שמופנה גם לאוכלוסייה הערבית והם יהיו חלק בלתי נפרד מאותה וועדת אתגרים. אנחנו כבר התחלנו ליישם חלק מההמלצות האלה בכל מה שקשור לחינוך הבלתי פורמלי וגם בכל מה שקשור לנושא של הפיתוח המקצועי. הסוגיה השלישית שנשארה זה הנושא של התקציב של ה-50 מיליון שקל.

אדוני היושב ראש, אני ורועי וגם נועה ישבנו, אנחנו גם דיברנו עם נציגי בתי ספר הכנסייתיים על מנת שהם יציגו לנו מסמך בנושא הייחודיות של בתי הספר. אנחנו כבר מעל שלושה חודשים, אני ורועי, ישבנו איתם אצלם, ישבנו גם אצלי במשרד, 'תגדירו האם אתם רוצים לקבל את הכסף הזה במסגרת אגודה או עמותה אחת, או להעביר את התקציב הזה לכל העמותות'. עדיין לא החליטו. אתמול בלילה העבירו לנו מסמך בנושא של הייחודיות של בתי הספר והיום העברתי את אותו מסמך גם לרועי וגם ללשכה המשפטית על מנת לקדם את המהלך. אנחנו רוצים להעביר את התקציב הזה יותר מאשר בתי הספר הכנסייתיים. כלומר, אנחנו מחויבים לקיים את כל סעיפי המסמך הזה.

לגבי הנושא של וועדת שושני, וועדת שושני דנה בנושא של הייחודיות של בתי הספר. באנו והצענו להם לעבור לרשמי. אמרו: 'תשמעו, יש לנו התניות, אנחנו רוצים לשמור על עצמנו ולכן אנחנו רוצים להישאר במוכר שאינו רשמי'.

בנושא של תשלומי הורים, הסכמנו איתם כי גם שמענו חלק רב מההורים. היו פניות של ההורים בנושא של תשלומי הורים. אדוני היושב ראש, צריך להגיד שבתי הספר הכנסייתיים, שאני לא בא הכוח שלהם, אני לא רואה שבתי הספר הכנסייתיים גובים סכומים שהם מעל ומעבר. סך הכול, אנחנו בדקנו, ופה לימיני יושב גם דודי שהוא מנהל - - -
היו"ר יעקב מרגי
עבדאללה, עבדאללה, רגע, רגע. אדוני, אתה רוצה רשות דיבור. עבדאללה חטיב, עלית על מוקש, מזל שזה רק מוקש של מלל. בוא תקשיב. סמוך עלי שהמוכר שאינו רשמי נגעתי בו קצת בקדנציה הזו. בסדר. המוכר שאינו רשמי רוצה לאחוז, הנה אני אומר לך, בשני הקצוות של החבל. הם מצד אחד רוצים, א', שהסרגל שלהם, כמו שאמר חבר הכנסת באסל, שהסרגל יהיה כמו הסרגל של הרשמי. מעבר לזה, הוא מוכן להישאר ב-60% רק 'תרחיב לי את הסרגל'. מצד שני, אני אומר לו תקשיב: משרד החינוך נותן לך גמישות בפיקוח, בתכנים, מוכן להתחייב לך בעצמאות'. תקשיבו טוב מאוד, הדברים צריכים להיאמר ביושר. לפעמים אנחנו חברי הכנסת, צריך להיאמר - - -
קריאה
מרשים שאתה אומר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר את זה. תקשיבו,
קריאה
שאתה אומר, כל הכבוד.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי עד הסוף, זה ירשים אותך יותר אם תחכי עד הסוף.

עם כל הכבוד, אתה אומר להם, אתה בא ואומר להם: 'תקשיבו, מוכן לשמור לכם על העצמאות שלכם, לא נתערב לכם בתכנים'. פחות או יותר כבר היום הוא מסכים לתכנים, מוכן להכול. בואו, תקפצו למים. הם פוחדים מדבר אחד, תקשיבו טוב טוב, סוגית תשלומי ההורים זו הפרה החולבת, לא המדינה. הם מעדיפים לקבל פחות מהמדינה, 'אל תיגעו לי בקודש קודשים הזה של הפרה חולבת מההורים'. אני מבין את נציגי ההורים, אתם מקיימים דיון בתוך דיון ואחר כך תרצו שאחזור על הדברים שלי. איימן, זה דיון תוך כדי דיון ואחר כך הם יחליטו, אין לי בעיה, רק שאחד מהם יקשיב. אני בא ואומר, הדברים צריכים להיאמר באומץ וביושר. אי אפשר לאחוז בשני הקצוות. ואני אומר לכם, הכאב הכי גדול ועם כל הכבוד, זה ההורים שנתבעים ומשלמים, נתבעים ומשלמים סכומי עתק. אנחנו מדברים על השכלה גבוהה לכולם, הם משלמים יותר מהשכלה גבוהה כבר בחינוך חובה חינם.

אוסאמה בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת אורחים נכבדים. אנחנו ליווינו את המאבק של בתי הספר. אמרתי אז שאני אחד הבוגרים של בתי הספר האלה בכפר עילבון שהוא בית ספר מהטובים, גם בתי הספר שבנסרה ובחיפה ועכו. היה מאבק שממושך שנמשך כמעט חודש ימים. אנחנו, עם כל הצער שבדבר, אני מאוד מאוד עצוב שנציגי בתי הספר לא נמצאים כאן וכנראה שלא במקרה. אם הם הוזמנו ובחרו שלא להגיע, אז אנחנו צריכים באמת להיות בקשר איתם לראות מהי הסיבה שלא הגיעו לדיון כזה.

אבל אחרי זה אני מבקש שהוועדה, וכבוד יושב ראש הוועדה תבקש מהנציגים של משרד החינוך לשלוח לנו פירוט של הסל הבסיסי, ה-100%. אנחנו כל הזמן, איימן וחבריי זכרו, תזכרו שהיה וויכוח מה זה הסל, אם 16 אלף שקל, אם זה 14 אלף שקל ואם זה ה-60% או ה-70% שהם צריכים לקבל בתור מוכר שאינו רשמי, האם באמת הם מקבלים 100%. משרד החינוך טוען שהוא כן משלם את ה-100%, אבל באמת, על מנת להכריע בוויכוח הזה אחת ולתמיד, עדיף שנקבל מסמך רשמי ממשרד החינוך מה הוא הסל הבסיסי, מה נותנים לבתי הספר האלה, האם הם באמת מקבלים100% או לא מקבלים 100%. והכי חשוב, כל העניין הזה של ההורים שהוא מאוד כואב, כי אנחנו בסופו של דבר מייצגים את ההורים האלה. ה-5,000-6,000 שקל, אני שומע שגם ברמלה וגם בלוד, אני הייתי בשבוע שעבר. האנשים האלה שיש להם שניים או שלושה תלמידים שצריכים לשלם 18 אלף ו-20 אלף בשנה וכל חודש מאות שקלים, אז זה לא חינוך חובה וחינם. עם כל הכבוד, לכן אני חושב שזה האישיו פה ואנחנו צריכים באמת שוועדת שושני גם תשמע את ההורים, תשמע אותנו.

בסופו של יום, אני מאוד אבקש מכבוד היושב ראש כן להמשיך ולעקוב אחרי הנושא הזה עד שיבוא על פתרונו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עיאדה, אני הפסקתי אותך באמצע.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני מצטערת, אני רק רוצה להוסיף איזו הצעה. גם אני מחברי הכנסת שההורים פונים אליהם בתקופה האחרונה בעניין התשלומים כי היו בתי ספר שחזרו בהם מהרבע. התערבתי לפי חודשים בעכו כדי להבטיח את הורדת הרבע, מנהל בית הספר החזיר את זה שוב. בעצם אנחנו, גם כחברי כנסת, נמצאים בקו התפר הזה בין בתי הספר לבין ההורים לבין משרד החינוך.

אני מציעה, כמו שהיינו לעזר בזמנו, בזמן השביתה ועכשיו הוצאנו, אנחנו מרגישים שהוצאנו, יצאנו מהתמונה, אנחנו רואים שהדיון תקוע עד עכשיו. אני מבינה שיש את הקושי הזה. אני לא חושבת שהקושי הוא רק בעניין תשלומי הורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. הקושי זו ההגדרה. הגדרה שעדיין לא - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
כן, השאלה מה האופציה של ההגדרה, האם זה רק רשמי או מוכר שאינו רשמי. אני חושבת שאולי אפשר לחשוב על דרך אחרת. אני לא יודעת מה המסמך שהוגש היום או אתמול בלילה. גם כנראה אתם לא למדתם אותו. אני מציעה שאולי ניתן לעצמנו זמן, אולי שאנחנו, גם בעזרה של החברים פה וגם חבר הכנסת עודה וגם חנין זועבי ואחרים שנתערב ונבדוק מה המסמך הזה, מה בדיוק הם מציעים ואיך אפשר להתקדם. ניתן לעצמנו שבוע, 10 ימים של באמת התדיינות, ננסה להיות המגשר במקרה הזה.

אני חושבת שהבעיה לא טמונה רק שם וצריך להבין מהם הפחדים שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חנין בבקשה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני היושב ראש. אני חושבת שאנחנו פה לא מפרידים בין שתי סוגיות מרכזיות שעלו בדיון. הסוגיה הראשונה, והיא נפרדת ויש לה מסלול אחר לגמרי עם היגיון אחר לגמרי, זה וויכוח בין בתי הספר לבין משרד החינוך – שזה על הזכויות ועל הסל המורחב ועל הסל הבסיסי. ואנחנו נחכה לקבל מעבדאללה חטיב את התפריט, הפירוט הזה של הסל - - -
היו"ר יעקב מרגי
של ה-100%?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
של ה-100%.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך שעון ביד?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן, יש לי. זה השעון.
היו"ר יעקב מרגי
עוד הרבה זמן תחכי.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
עוד הרבה זמן? אנחנו בתמיכה שלך, בעזרה שלך - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש סודות ביטחוניים שאת יכולה להוציא אותם ולא את זה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אז אני חושבת שזה וויכוח, זה וויכוח בסיסי של מהו הבסיס, הסל המורחב והבסיסי. אנחנו גם צריכים להגיד שאנחנו לא מרוצים מההסכם הזה שעד עכשיו לא מתממש, אבל אנחנו לא מרוצים ממנו. לא מרוצים ממנו וזה לא מה שמגיע לנו וזה לא המסלול. המסלול צריך להיות כמו הפתרון של בתי הספר החרדים, הרשת.

עכשיו לסוגיה השנייה שצריכים לתת עליה את הדעת, שיתוף של וועד ההורים שכולם מזניחים. גם צריכים שתהיה לוועדה הזאת אמירה ברורה, זכות של הפורום הארצי של וועדי ההורים שבתי הספר לא מקשיבים, מזניחים ואפילו בלי הכבוד המינימלי לתת לו שקיפות. זה לא רק עניין תשלומי הורים. לתת שקיפות שיהיה חלק מהמערכת החינוכית. ותמיד כאשר אנחנו רוצים להתווכח בבתי הדין שרעיה אז זה אוטונומיה תרבותית ואז אין שקיפות. בתי ספר, אנחנו לא קוראים להם נוצריים, בתי ספר קהילתיים אז זה אוטונומיה תרבותית. בשם האוטונומיה התרבותית שזה כן ערך שלנו אי אפשר לדבר על כלום.
היו"ר יעקב מרגי
מי טוען את הטענה הזו של אוטונומיה תרבותית, המדינה או הקהילה?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא. לא. אנחנו צריכים. זה ויכוח - -
היו"ר יעקב מרגי
נראה לי שאני נמצא באיזה סרט יחד איתך באיזה מקום.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני היושב ראש, עצם זה שזה מגיע לכנסת אומר שיש פשלה. זו פשלה שהדיון הזה מגיע לכנסת. למה זה מגיע לכנסת? זה דיון שצריך להתנהל בתוך החברה שלנו, שקיפות של בתי ספר, שקיפות של מוסדות שהתחמקו מהשליטה של המדינה. וגם כאשר אנחנו רוצים לדבר על זכויות נשים בתוך בתי הדין שרעיה, אז לא ולא, לדבר בכנסת ולא לדבר בכנסת, לא רוצים לדבר בכנסת. לא רוצים ולא צריכים שהדיון הזה יגיע לכנסת. זה צריך להתנהל בתוך החברה שלנו, אבל מה לעשות, ועד ההורים, זו לא הייתה בררת המחדל, זה הבררה האחרונה, המסלול האחרון - - -
היו"ר יעקב מרגי
האור בקצה המנהרה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מביאים את עניין השקיפות לכנסת, למקום הכי לא דמוקרטי בעולם.
היו"ר יעקב מרגי
אני חולק עליך. עד עכשיו הסכמתי איתך.
עליזה לביא (יש עתיד)
מחליטים לבוא לכאן, לא ללכת לוועדות אחרות וזה המקום הכי לא דמוקרטי.
היו"ר יעקב מרגי
בעולם.
עליזה לביא (יש עתיד)
בעולם, כן.

אדוני, איך אתה
היו"ר יעקב מרגי
עליזה, אפילו אני הבנתי את חנין. היא נתנה נאום כזה אוהד לשלטון והיא באה באומץ לדבר על הקהילה, היא הייתה חייבת לזרוק משהו בשביל - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זו טענה לחברה שלנו שאנחנו לא יכולים לנהל את העניינים הפנימיים שלנו בתוך החברה שלנו, בתוך המוסדות. עכשיו אנחנו כן - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
לשמוע את זה ממך זה - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
את לא מקשיבה לי ולכן את עכשיו מופתעת.
היו"ר יעקב מרגי
לסיכום.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
היושב ראש מקשיב לי יותר ממך והוא יודע, הוא לא מופתע. הוא לא מופתע ממני, את מופתעת ולא פלא שאת מופתעת.

עכשיו, אנחנו תומכים בכם - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
פוגעים בדמוי שלכם.
היו"ר יעקב מרגי
עליזה, עזבו את זה עכשיו.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו אתכם בעניין הזה. ויש מה לעשות, אני לא רוצה לנהל את זה בכנסת, אני לא רוצה לנהל - -
קריאה
גם אנחנו, גם אנחנו.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
גם אנחנו. ואדוני היושב ראש, צריכים לצאת מפה עם אמירה שאי אפשר לנהל את העניינים בלי שקיפות ועם חלק מהשקיפות. אנחנו רוצים להיות חברה עם שקיפות, אנחנו רוצים לנהל את העניין שלנו בצורה מקצועית, בצורה דמוקרטית, בצורה שמשתפת את כולם. כי זו גם תביעה פנימית מעצמנו כחברה, זה לא רק מהמדינה, זה גם מעצמנו. צריכים בכל זאת לשים את הנושא הזה באג'נדה ולהגיד שהם לא יכולים לנהל את העניינים בתוך חברה שלנו, בתוך המוסדות שלנו אז אולי הם יבואו לכנסת, אין מה לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לפני שאתן לאיימן עודה ולהורים אני רק רוצה להביא ציטוט מה התקנות מחייבות את משרד החינוך לגבי ה-100. תעבירו את המסר, אנחנו בחודש פברואר, עדיין לא אושר בוועדה.

"לפי תקנה 7(ב), השר בהתייעצות המרכז לשלטון מקומי ובאישור וועדת החינוך, התרבות של הכנסת יקבע את סכום ההשתתפות ורשאי הוא לקבוע סכומי השתתפות שונים. קביעה לפי סעיף קטן זה תעשה". אני מדלג, "הוראות אלו יחולו על מוסדות החינוך המפורטים להלן: מוסדות חינוך רשמיים, מוסדות מוכרים לחינוך על יסודי, מוסדות חינוך תאגיד המרכז לחינוך עצמאי, מוסדות תאגיד מעיין החינוך התורני בישראל" – זה עדיין לא נעשה. 7(ב), תעבירו את זה למנכ"לית ולמשרד. אני אגיד את זה בסיכום. לגרום להביא את התקנה הזו לאישור הועדה.

איימן עודה, בבקשה.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
תודה רבה לך אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, נציגי משרד האוצר ומשרד החינוך, וועדת ההורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
המשרד לשוויון חברתי, היום הוא המחותן.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
אהלן וסהלן. נציגי ההורים.

בפעם שעברה הוועדה הזו קיבלה אוריינטציה נכונה. והיא מדברת על שוויון בכל בתי הספר לרבות בתי ספר קהילתיים שבמקור שלהם נתמכו על ידי מוסדות נוצריים. אכן הגישה הזו אכן נכונה ואנחנו צריכים לאשר אותה עוד הפעם גם בישיבה הזו.

אני מציע כך, שהישיבה הזו תהווה שלב א', אנחנו נקיים עוד ישיבה בקרוב שהיא שלב ב' או משלים. אני מציע את הרציונל מההצעה הזו, הוא שאנחנו צריכים לתאם כמה דברים ביחד בתוך החברה הערבית לרבות בין נציגי ההורים לבין מנהלי בתי הספר וכל מיני מוסדות נוצריים, שחשוב שהם גם ישתתפו בישיבה חשובה כזו. אני חושב שאחד הדברים החשובים שהועלו כאן הוא שוועדת שושני לא צריכה להתנהל בצורה חשאית, זה עניין ציבורי שמעניין עשרות אלפי אנשים אם לא מאות אלפי אנשים אם לא את החברה כולה. זאת טענה מוצדקת ועוד טענה שהם מבקשים נציגי של ההורים, גם זו בקשה מוצדקת. לכן, איך אנחנו נצליח לקדם את הנושאים הללו, אנחנו מבקשים תקופה של שבועיים לנסות לבדוק איך אנחנו יכולים לקדם את שני הדברים הללו. אני מבקש להחליט כך שהאוריינטציה שלנו תהיה אוריינטציה שוויונית. בוודאי שאנחנו מאשרים את ההחלטה הקודמת ואנחנו מחליטים על עוד ישיבה בהקדם האפשרי. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עבדאללה, אני חושב שהסוגיה הזו של שיתוף ההורים היא קרדינלית פה, 50 מיליון שקל זה מספר לא מבוטל. החשש הוא, אני מבין את המצוקה, בתי הספר צריכים להיות מאוזנים ולא גרעונים. אי אפשר שהדלתא תמיד תהיה כשההורים ישלמו את הדלתה. אני חושב שהם צריכים להיות שותפים למהלכים האלה, לפחות תרגיעו אותם שאם בסיכומים הם לא שותפים, שבסיכומים תהיה מחויבות מסוימת לגבי האחוז שיקבע, שיבוא לביטוי בתשלומי שכר הלימוד של ההורים. אני אומר את זה ולקראת הסוף תיתן לנו התייחסות.

נביל ארמלי ואחר כך חבר הכנסת יוסי יונה.
נביל ארמלי
אני כחלק מהנציגות של וועד ההורים, אני חייב לציין שברור מאליו אנחנו החוליה הכי חלשה בכל המשולש:המשרד, בתי ספר והורים. אנחנו כאן כי באיזה מובן אנחנו גם אובדי עצות. אנחנו מנסים להבין. גם אנחנו היינו נגד ההסכם כהורים כי אנחנו חושבים שהוא היה הסכם מפלה ולא טוב, אבל תמכנו בבתי הספר כדי לקדם את העניין. להפתעתנו, חודשיים אחרי אנחנו מגלים שכלום לא זז. אני לא רוצה לחזור על אותם דברים. יש לי שתי שאלות למשרד החינוך. מה עמדתכם הרשמית לגבי שילוב או שיתוף ההורים במערכת בתי הספר המוכר הלא רשמי, והאם יש לכם התנגדות לנוכחות כלשהי, מוסכמת על ידי כל הצדדים, של נציג ההורים בתוך וועדת שושני?
עבדאללה חטיב
ראשית אני רוצה לענות על הסוגייה הראשונה. לגבי הנושא של ההורים, זה אחד הנושאים שעלה במסגרת וועדת שושני. אדוני היושב ראש, ואנחנו יודעים, זה דיון שאנחנו צריכים לנהל אותו מול מוסדות בתי הספר הכנסייתיים בכל מה שקשור לנושא של בחירת וועדי הורים בית ספריים, והייצוג של ההורים בבתי הספר. אנחנו גם דרשנו מאותם בתי ספר שבכל בית ספר יהיה ועד הורים בדומה לשאר בתי הספר. דבר חדש וזה יושמע גם במסגרת ההמלצות של וועדת שושני - - -
נביל ארמלי
כתנאי למימון?
עבדאללה חטיב
לא כתנאי למימון. אנחנו לא - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתה מדבר על החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא מגיע לזה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
יש ועד הורים.
עבדאללה חטיב
הסוגיה השנייה שאני רוצה להגיד אותה, שאין שום מניעה. אני מוכן לקחת על עצמי לדבר עם דוקטור שושני לזמן את פורום ההורים של בתי הספר הכנסייתיים לישיבה של שעה עם דוקטור שושני על מנת שיציגו את העמדה שלהם. אנחנו להפך, אנחנו רוצים שההורים ופורום ההורים יהיו במסגרת אותה וועדה.
היו"ר יעקב מרגי
שיהיו חלק מזה.
עבדאללה חטיב
אדוני היושב ראש, אני חושב שזאת תהייה אחת ההמלצות, שאני אהיה מוכן לדבר עם דוקטור שושני. אני חושב שאין לי שום בעיה לפגוש את אותם ההורים, לשמוע מה ההורים רוצים. אני מוכן לפגוש אותם אישית אצלי - -
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק ש-5,000 ו-6,000 שקל לשנה לילד זה סכום - - -
קריאה
זה לא רק העניין הכספי אדוני. זה לא רק הכסף.
היו"ר יעקב מרגי
בוודאי.
עבדאללה חטיב
אני מוכן לפגוש. אני מתחייב פה, אני מוכן לפגוש אישית את פורום ההורים של אותם בתי ספר. אני מרכז את הוועדה הזאת, אני מוכן לפגוש אותם ולנהל איתם שיחה על מה שקשור למעמד שלהם וגם לדרישות שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יוסי יונה בבקשה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אני באמת לא מכיר את הפרטים הרבים מהדיון שמתנהל. באתי מתוך הקניית חשיבות לעניין הזה. אחד הדברים שעלו כאן, שאכן להבטיח שהמעמד של בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים שמשרתים את האוכלוסייה, חנין מסתייגת מהמילה נוצריים, קהילתיים בחברה שאינה יהודית יושוו לתנאים שמקבל הציבור היהודי, זה עיקרון מאוד חשוב. מה גם, אנחנו המון פעמים דשים בסוגיה הזאת ואומרים שמנופי הצמיחה של הכלכלה הישראלית נמצאים באוכלוסייה הערבית והחרדית, לכן זה גם האינטרס הכי גדול שלנו, של ישראל כחברה שמשתפת, כחברה שמעניקה מקום לאזרחי ישראל הערבים כאזרחים שווים. גם זה אינטרס שלנו להרעיף עליהם את המשאבים המגיעים להם בדין כדי שהם יוכלו להשתלב בצורה יותר טובה בכל התחומים של הכלכלה, פוליטיקה, תרבות ועוד דברים מהסוג הזה.

באמת עולה הסוגיה הזאת של תשלומי הורים, זו בעיה כאובה. כפי שהיושב ראש יודע, אנחנו דנים בה רבות גם בהקשר הכללי, בחברה הישראלית בכלל. אפילו הגשנו הצעת חוק בעניין הזה שלוועדת הכנסת תהייה הסמכות לפקח, לפחות - - -
היו"ר יעקב מרגי
השלטון המקומי, אתה יודע, פנינו לעזרתו בנושא ביטוח תאונות אישיות, הם הקימו וועדה. הם ישבו באולימפוס ומה החליטו, מצאו איזו נוסחה שאפילו תייתר את הפיקוח של וועדת החינוך. זאת אומרת, כל הצעקה באה בגלל אותו סעיף אחד, זה השלטון המקומי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לכן גם קיבלו הודעה רשמית של משרד החינוך באשר להצעת החוק שהעלנו, שמשרד החינוך מתנגד - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור, הוא השתולל.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
שוועדת הכנסת תפקח בנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. תשלומי הורים ובמיוחד במוכר שאינו רשמי - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לכן אני רוצה להגיד משהו לאנשי האוצר, יש כאן משהו שהוא קצת פרדוקסלי. מצד אחד, זה רק הגיוני, שאם עכשיו הם מעריפים משאבים נוספים ובתי הספר מסרבים לשקיפות ורוצים להמשיך בפרוגוטיבה הזאת, או את הפריבילגיה, לגייס עוד ועוד כסף. מצד שני, משרד החינוך עצמו מתנגד לכך שהיה פיקוח ובקרה על התחום הזה. נועה, אולי תסברי את האוזן ותגידי כדי שנוכל לפתור את הפלונטר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא עכשיו.

בבקשה תציג את עצמך.
ראסר מונייר
שמי ראסר מונייר מרמלה. אני נציג בפורום ההורים. יש לי ארבעה ילדים. שניים בממלכתי שאני משלם על שניהם 1,200 שקל בשנה ושתי בנות קטנטנות שאני משלם עליהן 16 אלף שקל בשנה. כולל משכנתה זה קורע אותנו וזה לא לעניין.

בשילוש הקדוש הזה, במערכת שבין אוצר, בתי ספר הורים, אנחנו חסרים ואנחנו מוחסרים וזה לא לעניין. לכן אנחנו מבקשים מהוועדה שתמליץ, ממש בקול גבוה, שתמליץ על הכנסת נציג של הפורום לוועדת שושני, שידברו איתנו. שידברו איתנו, אנחנו רוצים שבתי הספר יקבלו תקציבים, אנחנו לא נגד בתי הספר. אני למדתי בבית הספר הזה, הבנות שלי לומדות, האבא שלי למד, כולנו למדנו בבתי הספר האלה שהם מיוחדים, חשובים ומצוינים. אנחנו מוכנים לשאת בחלק שלנו שיוותר מה-75% שיוחזרו לנו, אנחנו רוצים שיחזרו לנו גם ה-100%. אנחנו מוכנים לשלם עבור הייחודיות שלנו, אבל לא יכול להיות שאני אשלם 16 אלף שקל בשנה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה צודק.
ראסר מונייר
ולא יכול להיות שזה הכול יתברבר בין וועדות, וועדות ובוועדות ואנחנו משלמים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך, יש לי חשש סביר כשאנחנו נמצא דרך להעביר את אותם 50 מיליון, ונשנה אותם בהגדרה ומצבם ישתפר ואתה תמשיך לשלם 16 אלף אם זה לא יעוגן - - -
ראסר מונייר
וזה לא בסדר. אנחנו שלחנו מכתבים ולא עניתם לנו גם מנובמבר, ורצינו להיכנס לוועדת שושני. לא ענו לנו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תסכל עליו ולא עליי.
קריאה
אני מבקש בנושא הזה. למה לא ענו לנו למכתבים ששלחנו בנושא וועדת שושני?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שאלת, תודה.

בבקשה דודי, אבל על רגל אחת בסוגיית תשלומי הורים ולא בכלל כי במשרד החינוך זה שוק פרוץ בכל הסוגיה הזו. בכלל, יש תיכונים ששם ההפקרות היא גורפת בכל תחום, על מה שאתה רוצה צריך לשלם, עוד מעט על המזגנים ועל האוויר שאתה נושם מן אללה גם תשלם. בבקשה.
דודי כהן
אני דודי מאגף האכיפה במשרד החינוך. כחלק מההסדרה גם מול בתי ספר הנוצריים, יש וועדת חריגים שבודקת את הסכום שגובה כל בית ספר. כרגע זה מהלך מול בתי ספר בלי קשר לוועדת שושני, שבתי הספר הכנסייתיים צריכים להעביר מתווה לוועדה שתבחן ותאשר את גובה שכר תשלום ההורים. כזכור וכידוע, הוועדה כאן כל שנה מתכנסת כאן וקובעת את המחיר.
היו"ר יעקב מרגי
דודי, אתה יודע מה החשש שלי, בוא תקשיב. אני סומך ונוטה, אני לא אדם פרנואיד ולא קונספירטור, אבל יש ניגוד עניינים מובנה שתצטרכו להתמודד איתו. מצד אחד, יש את משרד החינוך כריבון, כממלכה שרוצה לחזק את החינוך הרשמי, את הממלכתי. מצד שני, אם הוא יעשה שכר ידידותי והוא יתקצב אותם בתקציב שוטף, אז איזה אינסטניבי יהיה לממלכתי. החשש שלי שמשם אין מוטיבציה למשרד לאכוף את סוגיית התשלומים, את ההפקרות הזו, כי זה אחד מהבלנסים שלו כי החינוך המוכר שאינו רשמי הולך וגדל. שמעתי, תודה. זה דיון בנפרד, דיון עמוק וכבוד שצריך לדון בו.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אשמח לשמוע מה שנועה רצתה להגיד ולא אמרה.
היו"ר יעקב מרגי
נועה, אני ממש רוצה לסכם.
נועה היימן
בשתי מילים. אחת הסיבות לפרוץ המשבר עם בתי הספר הנוצריים, כי משרד החינוך לראשונה החל לאכוף ולקבוע מדיניות על תשלומי הורים במוכר שאינו רשמי שלא הייתה קיימת אף פעם. חוסר היכולת של המוכר שאינו רשמי לגבות תשלומי הורים הוא אחד הסיבות שהוביל את בתי הספר למצבם. דרך אגב, היא לא רק לבתי הספר הנוצריים, בית הספר הריאלי לקח את המדינה לבג"צ, תבע את המדינה לבג"צ על עצם ההתערבות בגביית תשלומי הורים.
היו"ר יעקב מרגי
התיכוניים של בני עקיבא, אתה יודע כמה גובים שם?
קריאה
הם גובים מאיתו כי הם לא מקבלים כסף ממשרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
לא. לא. בוא. רגע, רגע - - -
קריאה
אנחנו יודעים שזה לא אישי. זו מערכת מאוד מכובדת - - -
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי, אתם אומרים את אותם דברים. תקשיבו, מונייר, גם אתה אמרת שאתה מוכן לשלם על הייחודיות.
ראסר מונייר
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך מייצר פערים בתקצוב בגלל שזה מוכר ואינו רשמי ולא ממלכתי כדי שיהיו תמריץ להיות במערכת. אין לו עניין לחסל את הממלכתי, בסדר? יש דלתא, השאלה מהי הדלתא הזו. מי בודק שבדלתא הזאת לא נכנסים דברים שהם לא הכי חיוניים, הכי קרדינליים והכי קיומיים למוסד. לכן, אם אתה שואל אותי, הסוגיה בציר הזה, אין ספק שאתם צריכים להיות חלק. א', נציגות הורים היא דבר מבורך בבתי הספר. זה לא בא אך ורק לזה, זה תורם ועוזר לצוות החינוכי. זה כשיש הורים, כמובן אין להם הרס עצמי, לא צריך לפחד מנציגות הורים בית ספרית. אני צריך שיהיה. אמרת את הדברים בצורה הכי ברורה.

רבותיי, אני רוצה לסכם. אני רוצה לסכם מתוך הסוגיה.

אני חשבתי שאני מסכם את הדיון היום, אבל אני רואה שזה תם ולא נשלם. ואני מקבל את ההצעה של החברים. שמענו היום את הדברים. אני מבקש לקבל את המסקנות.

הוועדה קודם כל מודה לכל מי שהשתתף בדיון.

הוועדה מצרה על כך שנציגי בתי הספר לא הגיעו לדיון.

הוועדה קוראת למשרד החינוך לקבל לידיה את המסקנות של וועדת שושני ומבקשת ולעדכן אותה בהתפתחויות, כפי שהודעתם לוועדה שבמהלך חודש מרץ תקבל זאת.

הוועדה קוראת למשרד החינוך ולוועדת שושני לצרף את ההורים למהלך הדיונים. אם זה קשה בגלל שזה כבר בהתקדמות, לפחות לשבת עם ההורים ולשמוע את העמדות שלהם.

הוועדה קוראת למשרד החינוך להסדיר את סוגיית הייצוג של ההורים בבתי הספר במגזר הערבי בכלל ובבתי הספר הכנסייתיים.

כפי אמרתי, אני, אין לי רק לברך על הרצון של חברי הכנסת להיכנס ולפשר. תמצאו את הדרך מול משרד החינוך.

הוועדה תקיים לקראת סוף מרץ לקבל לידיה את ההמלצות. היא תקיים דיון נוסף כדי לראות לאן הגענו.
סוהא ג'ובראן
אדוני, אני רק רוצה להוסיף. לא רק לשמוע, אלא ליצר מנגנון מסוים לשקיפות שתוך כדי נבין מה קורה.
היו"ר יעקב מרגי
תעלו את זה בדיון. אני הבנתי אותך, הרי אני לא יכול לקרוא את כל השאיפות שלכם כרגע. ברגע שתשבו עם דוקטור שמשון שושני ותבהירו את הצד הזה של השקיפות, תעלו את זה כדי שזה יהיה חלק מהמסקנות.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:09.

קוד המקור של הנתונים