ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/02/2016

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 111

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ב בשבט התשע"ו (01 בפברואר 2016), שעה 9:45
סדר היום
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו–2016, של חה"כ מיקי לוי ומיכל רוזין
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל כהן-פארן

אורי מקלב
חברי הכנסת
דב חנין

מיקי לוי

מיכל רוזין
מוזמנים
אפרת לוי שרעבי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

יפעת רווה - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים אמיגה - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

פקד רוית הופמן - תובעת, אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק נאוה בן דב - ראש חוליית תעבורה, את"ן, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק שמעון קדוש - סגן רמ"ד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ג'ורג' קיוורקיאן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

ליאורה עופרי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

שאול גולדשטיין - מנכ"ל רשות הטבע והגנים הלאומיים

אור גבאי - עו"ד, היועץ המשפטי, רשות הטבע והגנים הלאומיים

רוני מלכא - מנהל חטיבת אכיפה, רשות הטבע והגנים הלאומיים

בועז אורדמן - יועץ למנכ"ל רשות הטבע והגנים הלאומיים

יאיר מוהר
לירן בן הרוש


-

סגן מנהל אגף החופים, עיריית תל אביב-יפו
אזרח
ייעוץ משפטי
גלעד קרן

שרון בוסקילה, מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו–2016, של חה"כ מיקי לוי ומיכל רוזין
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. שבוע טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו–2016 של חבר הכנסת מיקי לוי וחברת הכנסת מיכל רוזין, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. היות וקיימנו את הדיון, בבקשה, אדוני היועץ המשפטי, נתחיל בהקראה ונעבור להצבעה.
גלעד קרן
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו–2016

הוספת סעיף 7ג

בחוק איסור נהגיה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7ב יבוא:

"7ג. סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. החליט בית המשפט על איסור שימוש ברכב כאמור, יודיע על כך לרשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה. על סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 57ג עד 57ז לפקודת התעבורה בשינויים המחויבים".

תיקון סעיף 8

בסעיף 8 לחוק העיקרי –

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ואיסור שימוש ברכב".

האמור בו החל במילים "לפסול אותו אדם" יסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא:

"(2) אם היה לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם – למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים, וליטול את רישיון הרכב. לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 57א(ב) עד (ו) ו-57ב עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים".
היו"ר דוד אמסלם
הערות. חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה רבה אדוני היושב ראש. חבריי חברי הכנסת, ראשית אני בא לחזק אתכם בחקיקה. החקיקה חשובה מאוד ובאה למנוע או להחמיר בענישה על תופעה מסכנת חיי אדם. אבל לפעמים כשפותחים משהו, מתחיל להתברר שאולי יש דברים לא ברורים. השאלה היא מה אנחנו מחריגים. האם לצורך פריקה וטעינה, גם זה נחשב חלק מהאיסור? בחוק אותו קראנו ובו נאמר שיש בו כדי לסכן חיי אדם, מה נקראת נסיעה ומה נקרא לצורך חניה? בתוך ארצנו אנחנו חיים ואנחנו יודעים שמאה מטרים מחוף הים יש מקומות שם הרבה פחות מכך ואנחנו מתקרבים אליהם באופן מסודר. זאת לא נסיעה על החוף. יש מקומות שאתה רק חונה ואתה רואה שם עשרות מכוניות, אם לא אלפי מכוניות, נמצאות לאורך קווי החוף, גם חוף הים התיכון ובוודאי גם בחוף הכינרת כאשר זה חל גם כאן.
היו"ר דוד אמסלם
תחולת החוק היא גם על הכינרת?
גלעד קרן
זה חל גם על הכינרת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בכינרת אין חופים.
מיקי לוי (יש עתיד)
כאשר מדובר במגרשי חניה מוסדרים ודרכים מוסדרות, אין שום בעיה. זה גם נאמר פה על ידי האנשים המקצועיים. אפשר להיכנס, פורקים ויוצאים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נניח אתה לא נוסע אלא אתה חונה בין העצים ובמקרה כזה אף אחד לא חושב שאתה בא לסכן חיי אדם כאשר אין דרך. אני יכול לתת לך דוגמה כאשר יש פער גבהים בין החוף בו נמצאים האנשים. לכן השאלה היא אם נגדיר כאן, עת אנחנו באים להחמיר בענישה, באיזה מקרים מחמירים. שיש בו כדי לסכן חיי אדם, אנחנו מדברים על נסיעה. מה זאת נקראת נסיעה? האם כאשר מישהו עורך מסיבה על החוף – ותאר לך שאני צריך להגן על מקרה בו עושים מסיבה – עד היכן מותר להביא את כלי הרכב? אני לא מדבר על רכב ארבע על ארבע אלא על רכב פרטי שנמצא במקום.

אמנם בחוק הקיים החמרה בענישה וזה בסדר לגבי המקרים אליהם כולנו מתכוונים אבל היכן זה כתוב בחוק או היכן מחריגים את המקרים בהם אנחנו לא רוצים למנוע מאנשים, כפי שגם נהוג היום, שיכולים להחמיר בענישתם, עת הם מתקרבים למקומות בהם הם לא נוסעים אלא הם רק מתקרבים למקום קרוב לחוף הים כפי שעושים במשך עשרות שנים עד היום. מאה מטרים מחוף הים, זה הרבה.
היו"ר דוד אמסלם
ההגדרה היא מאה מטרים מחוף הים?
גלעד קרן
הכלל הוא מאה מטרים אבל מתוך זה מחריגים כל דרך שהיא מוסדרת, חניון, מקום מיועד לכלי שיט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אפילו מחריגים הפוך. אם החוף עצמו מוסדר והוא במרחק של יותר ממאה מטרים.
גלעד קרן
יש לפעמים מקומות במרחק של 150 מטרים, וזה יחול על כל 150 מטרים. הכוונה היא למקום בו נמצאים מתרחצים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על חופים מוכרזים בלבד?
גלעד קרן
לא.
היו"ר דוד אמסלם
על כל החופים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
במיוחד על חופים לא מוכרזים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הם הורסים את כל החי והצומח. הם הורסים את הדיונות. הם הורסים את הביצים של הצבים.
היו"ר דוד אמסלם
אני באמת מחכה לצבים האלה הרבה שנים ועוד לא ראיתי אותם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לך לנחל אלכסנדר ושם תראה אותם.

אני אתן כדוגמה את חוף עתלית. יש מקומות שאתה נכנס עם הרכב אבל זה הסטנדרט וזה חלק שמקובל במשך שנים. אתה לא מגיע למקומות בהם נמצאים המתרחצים או שוהים שם והם עדיין בתוך התחום של המאה מטרים. אני לא מכיר כל כך טוב את חוף פלמחים אבל פנו אלי גם בקשר לחוף הזה שם יש נסיעה או הגעה לחוף.
מיכל רוזין (מרצ)
נוסע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יכול להיות. יש מקומות בהם אין חניונים כמו במקרה של הכינרת. בכינרת יש מקומות בהם אין דרך אבל יש שם עצים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין. אסור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל יש עצים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אסור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא. אין דבר כזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אסור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא אסור.
מיקי לוי (יש עתיד)
בוא נשמע את אנשי רשות הטבע ותראה כמה הורסים. אני מתנצל.
היו"ר דוד אמסלם
ההתנצלות התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
החקיקה קיימת אלא שמחמירים את הענישה. לא משנים.
היו"ר דוד אמסלם
הסייגים הם אותם סייגים שהיו בעבר
גלעד קרן
אנחנו לא נוגעים בהם.
שאול גולדשטיין
הסייגים אותם סייגים. המידתיות ממשיכה להיות תמיד. המידתיות נשארת ואנחנו לא אוכפים את החוק סתם על אנשים אלא רק כלפי אותם עבריינים, כמו שראינו בפעם שעברה, שעושים לנו דווקא כאשר מדובר בכמות אלימות בלתי רגילה. אם הם ידעו שהולכים להחרים להם את הרכב בנוסף לכלל העונשים האחרים, אז הם יימנעו מלעשות את העבירה.

כל שאר הדברים שחבר הכנסת מקלב מדבר עליהם, מקובל. אנחנו לא אוכפים את החוק במקומות שהם שביל. בפלמחים למשל יש שני מקומות, פלמחים דרום שם יש שביל אחד ואסור לרדת ממנו ומי שיורד ממנו, יראה אותנו כפיקוח. אנחנו בהתחלה נסביר ואחרי כן נגיד שתהיה לו ברירת קנס.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הסמכות היא שלכם או של המשטרה?
שאול גולדשטיין
הסמכות הואצלה אלינו. אנחנו היום עושים את הפיקוח הזה יחד עם המשטרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה תוכל היום לחלט רכב?
שאול גולדשטיין
לא. רק המשטרה.
גלעד קרן
רק קצין משטרה.
שאול גולדשטיין
החילוט הוא עם קצין משטרה. האכיפה, רובה בסיוע של המשטרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
העבירה צריכה להיות עבירה חוזרת על עצמה או שאפילו על עבירה ראשונה אתה מחלט?
שאול גולדשטיין
תלוי בהתנהגות של הבן אדם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה הסמכות בחוק? לא איך אתם נוהגים אלא מה הסמכות בחוק?
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר לחלט בפעם הראשונה.
גלעד קרן
אפשר בפעם הראשונה אבל צריך לזכור שלא על כל עבירה של נהיגה בחוף הים אפשר לקחת את הרישיון, לא את רישיון הרכב ואת הרכב אלא רק במקרה שהעבירה נעשתה כפגיעה בטבע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה זה סיכון חיי אדם?
מיכל רוזין (מרצ)
אני אענה. אחת הסיבות שיזמנו את החקיקה הזאת, את ההחמרה בענישה, מאחר שבקיץ האחרון אישה שהשתזפה על שפת הים נדרסה בגלל אותו נהג שבאמת אולי בתמימות דרס אותה. כולנו מגיעים לכל מיני חופים ונורא רוצים להיכנס עם הרכב כי אנחנו עמוסים בצידניות. זה אחד הוויכוחים הכי קשים שיש לנו בבית אם לנסוע לים כי תמיד צריך לסחוב וברור מי סוחב.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי הצעת חוק גם בעניין הזה.
מיכל רוזין (מרצ)
גם את הילדים צריך לסחוב. בסופו של דבר כולנו רוצים בכינרת ובכל חוף להגיע כמה שיותר קרוב, להוריד את הדברים או אפילו בתמימות לצאת מיד החוצה. אנחנו לא מדברים על המקרים האלה. אם תופסים מישהו כזה והוא מיד יגיד סליחה, לא התכוונתי, רק רציתי להוריד, תאמין לי שהם לא מיד ייתנו לו את הקנס או יעשו חילוט.

אבל אנחנו נתקלים בתופעות מאוד מאוד קשות של נסיעה עם כלי רכב, בין אם זה ארבע על ארבע, בין אם אלה רכבים רגילים ובוודאי כל הטרקטורונים והריינג'רים למיניהם על חופי הים והם מסכנים מצד אחד את הטבע ומצד שני את בני האדם.
היו"ר דוד אמסלם
הייתי מציע שהסדר יהיה הפוך.
מיכל רוזין (מרצ)
כן. אתה צודק. לגמרי. סליחה. כאשר אתה מדבר על אותה משפחה שאתה רוצה לעזור לה שתוריד את הדברים, היא שנייה אחרי כן תשכב על החוף עם הילדים שלה או תשב על החוף עם הילדים הקטנים שלה והם יתרוצצו ואז יעבור אותו רכב שגם רק רוצה להוריד ציידנית וידרוס את אחד הילדים ואז כולנו נתחרט על זה.

אני כן רוצה להעיר שלוש הערות שאני חושבת שלאחר החקיקה הזאת זה דיון שאנחנו חייבים לדבר עליו. האחת היא תגבור פקחים. אנחנו נורא חזקים לחוקק חוקים נפלאים, ספר החוקים שלנו הוא נפלא, אבל בסוף, אם אין אכיפה – זו הבעיה הכי קשה במדינת ישראל. אכיפה, רואים את זה בכביש, אנחנו נראה את זה בחופי הים ורואים את זה בכל מקום – אין בעצם את החשש לעבור את העבירה.
היו"ר דוד אמסלם
שאול, כמה פקחים יש ברשות?
שאול גולדשטיין
בכל החוקים שלנו ארבעה פקחים. זה כלום כי ברגע שפקח נמצא בחוף, הוא נמצא על החול.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שבחוף אחד צריכים להיות ארבעה פקחים. בכל מדינת ישראל ארבעה פקחים?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כולל הכינרת.
היו"ר דוד אמסלם
זה כולל את הכינרת. בטח אחד בכינרת ועוד שלושה.
שאול גולדשטיין
הייתי עם המשפחה שלי באחד החופים בצפון, ליד חיפה, וראיתי מכוניות פרטיות משתוללות על הים, חבל לך על הזמן. פחד אלוהים. קראתי לפקח ואמרתי לו לבוא מהר, אבל הוא אומר לי שהוא לא יכול לבוא כי הוא תקוע באמצע החוף בחדרה באכיפה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה עם המשטרה שאתם נותנים לה את מלוא הסמכויות ומכשירים אותה?
מיכל רוזין (מרצ)
הוא יכול לדווח אבל בסוף צריך להגיע הפקח.
שאול גולדשטיין
מי שהוא לא עובד מדינה, לא יכול לקבל סמכות. זה קודם כל.
היו"ר דוד אמסלם
לשיקול דעתך, יש לי אולי רעיון לבדוק אותו. אני מכיר את המצוקות – כספים, כוח אדם, אוצר וכל הלופ הזה אותו אנחנו מכירים – השאלה היא אם מהרגע שאנחנו מחוקקים את החוק, יכול להיות שכדאי לעשות איזה מבצע, מה שנקרא לרכז מאמץ בחצי שנה, ואתם תספגו את זה בשניים-שלושה פקחים ותינתן לזה תהודה, בעיקר תקשורתית. מה שחשוב זה מה שכתוב בעיתון. גם אם לא קרה כלום וכתוב בעיתון, זה טוב כי אותו פקח שתפס מישהו, אף אחד לא יודע, אבל אם מישהו קרא בעיתון, זה עוד אלפיים אנשים שמפחדים. יכול להיות שיהיה כדאי לעשות גם יחסי ציבור לעניין מהבחינה של התהודה הציבורית וגם שתתנו לזה זום כלשהו. לדעתי זה יכול איכשהו לעזור לעניין הזה. אנחנו מכריזים שהחוק עבר, זאת הענישה, מודיעים בעיתונים שלא יתבלבלו כי ממחר בבוקר זה מה שקורה, תן תגבור של עוד שלושה-ארבעה פקחים ותודיע על כך במודעה בעיתון ואז נעבור שלושה חודשים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם הוא יפנה, אני מתחייב לך לעשות שיטור משולב. אני אפנה למפכ"ל משטרת ישראל וכמו שיש עם הפקחים, אתה מכיר את זה היטב, ויודע שאם נעשה את המבצע על ידי פקח שלכם פלוס שוטר, ניקח כמות של כלי רכב, זה ייפסק. אנחנו צריכים את האכיפה ואת ההרתעה.
פיני קבלו
לא רק זה. אני בזמנו טיפלתי בנושא הזה שהיו שופכים פסולת. הבאנו לתשומת לב התושבים שכל מי שמצלם משאית ששופכת פסולת לא במקומות הקבועים, אז באמת היה ריבוי של תלונות שאנשים צילמו מכוניות והפקחים טיפלו בזה. אני חושב שאם נעודד בחופי הרחצה, כל אזרח היום הולך עם פלאפון ויכול לצלם את הטרקטורון או כל רכב אחר שעובר.
היו"ר דוד אמסלם
הם יצטרכו עוד עשרה פקידים רק לפענח את התמונות. עזוב. צריך פשוט להביא את הפקח שייתן לו את הדוח.
רוני מלכא
אגב, זאת יוזמה קיימת של אור ירוק. אור ירוק מתחילה להפעיל את היוזמה הזאת של תיעוד מהחופים ועכשיו אנחנו בשיחות אתם איך נקבל את המידע.
מיכל רוזין (מרצ)
אור ירוק, צלול ואחרים. צריך להפעיל את הארגונים ולשלב כוחות.
רוני מלכא
אנחנו משלבים כוחות עם אור ירוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כמה דוחות נתתם בשנתיים האחרונות ובאיזה סכומים?
שאול גולדשטיין
בקיץ אחד בודד אנחנו נותנים מעל אלפיים דוחות.
היו"ר דוד אמסלם
לאן הולך הכסף?
שאול גולדשטיין
זה עובר למרכז הגבייה.
היו"ר דוד אמסלם
אם זאת הכנסה, אני מעריך שכל פקח מביא עוד כמה לירות. תאמין לי שזה סעיף רווחי.
שאול גולדשטיין
אנחנו מקווים שהכמות תרד.
היו"ר דוד אמסלם
עת הייתי בעירייה רצו להגביר את הפיקוח. כל פקח עולה מאה אלף שקלים אבל הוא מכניס לעירייה חצי מיליון שקלים. גם אצלך, זה רווחי. בסוף אנחנו נעצור אתכם בכמות הפקחים כדי שלא תתפזר יותר מדי אבל זה סעיף מותנה בהכנסה כך שאין בעיה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני רוצה לומר משהו להגנתו של חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא צריך להגן.
מיכל רוזין (מרצ)
בהמשך לדבריו של חבר הכנסת מקלב. יש תחושה, ואני מבינה למה יש זעקת אזרחים, לא על עניין באמת של אזרחים שרוצים לבוא לפיקניק או לנופש ולשבת בחוף הים. כן יש תחושה אצל אלה שפועלים בספורט המוטורי בים שאין מספיק חופים או אין פרסום ברור של אותם חופים שכן ניתן להוריד כלי שיט אליהם ושיש שבילים ברורים לדברים האלה. כדי למנוע מהם לנסוע במקומות שאנחנו אוסרים עליהם, אנחנו צריכים ליצור את האלטרנטיבות ולהגיד להם היכן כן מותר. דרך אגב, זאת בעיה לא רק בספורט המוטורי אלא גם בספורט המוטורי הרגיל, אופנועים וכדומה, כאשר בעצם מדינת ישראל לא מאפשרת את הדברים האלה, ומה לעשות, יש לנו כאן כלים מוטוריים פי כמה יותר כמעט מכל מדינה בעולם מבחינת יחס לנפש.

השאלה האם אפשר במקביל לפרסום על ההחמרה גם לומר שאין בעיה, אתם רוצים להגיע עם טרקטורון לחוף שאפשר לנסוע עליו, אתם רוצים להגיע עם כלי שיט כדי להוריד אותו לים, אלה החופים שמותר ובאחרים אסור בוודאות. אני חושבת שהאמירה הברורה הזאת גם תקל על הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
רציתי לשאול שאלה בהקשר לדברי מיכל. בחוק יש לכם סמכות לאשר היכן כן והיכן לא?
רוני מלכא
לא. זה בדיוק מה שרציתי להעיר. הסמכות ברשות המקומית ובמשרד הפנים. אנחנו רק עוסקים באכיפה. זאת הסמכות הבלעדית שלנו.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל מישהו צריך לראות את תמונת כל המדינה ולהגיד שיש שלושה מקומות בארץ שמותר.
רוני מלכא
לא. אנחנו עובדים אתם באופן מסודר, עם כל הרשויות המקומיות וכל רשות, יש לה את היוזמה שלה לפי הפעילויות בתוך הרשות המקומית.
מיכל רוזין (מרצ)
כמה מקומות כאלה יש היום בארץ?
רוני מלכא
לצערי הרב לא הרבה. הורדה של כלים לחוף? יש אבל אני לא זוכר כמה.
שאול גולדשטיין
כל אחד שגר באזור מסוים מכיר את האזור שלו. הוא לא צריך לדעת לגבי כל הארץ כי לגבי האזור שלו, הוא יודע ואין בעיה להגיע לאינפורמציה הזאת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
השאלה היא איך נראית מהזווית שלכם רמת האכיפה. אתם חושבים שבסך הכול בגדול, מהזווית שלכם, נראה שהאכיפה כן מתבצעת? איפה החולשות?
מיכל רוזין (מרצ)
יש להם ארבעה פקחים.
רוני מלכא
ברשותכם, אני רוצה להשלים את התשובה לחבר הכנסת לוי. אנחנו עושים פעולות משותפות עם משטרת ישראל. אנחנו עובדים עם אגף התנועה והשיטור הימי בצורה אינטנסיבית ועושים מבצעים גדולים שהם גם מתוקשרים. למעשה התיקון הזה שאנחנו מציעים, לאחר שישבנו עם משרד המשפטים והבנו שאנחנו צריכים עוד סמכות בחוף לקצין משטרה שיהיה לו את שיקול הדעת לאותם אלה שמסכנים את הציבו - דרך אגב, בעיקר דווקא את הציבור ולא את הטבע - ולחבורות האלה שמשתוללות עם האופנועים והטרקטורונים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני רוצה לתחם את הדיון. אם הכול היה בסדר, לא היה דיון ולא היינו משנים את החוק.
רוני מלכא
לא. יש לנו חוסרים.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי שאם הכול היה בסדר, תאמין לי שהחבר'ה לא היו מעלים את הצעת החוק ואני הייתי עכשיו שותה קפה בחדר. לכן בוודאי שיש בעיה. אני דווקא רוצה להתחבר למה שאמרה חברת הכנסת רוזין.

בסופו של דבר, כנראה יש צורך מוטורי במדינת ישראל לאנשים שמתעסקים בתחום.
רוני מלכא
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מבין בזה, אבל כנראה שיש כאלה שזה מעניין אותם. בסופו של עניין, אני למדתי בחיי הקצרים שאם בסוף אתה לא מאפשר, הבן אדם עושה היכן שהוא רוצה. לכן מראש אני אומר לו שאני אתן לו איזה מקום ואם אתה רוצה, לך לשם. אבל זה מקום אותו אני בוחר ולא הוא זה שבוחר.

לכן קודם כל ברמת הסמכות אני לא בטוח שהנושא צריך לחנות במשרד הפנים ובכל רשות מקומית בלבד כי כל רשות רואה את תא השטח שלה והיא לא רואה משהו מדינתי. היא לא רואה את המדינה. יכול להיות שכל אחד אומר לא אצלי.
רוני מלכא
זה חוק שהוצע בזמנו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כאן יושבים לגבי החוק ואנחנו נשנה אותו בהזדמנות הזאת. חוק הוא לא עשרת הדברות. לכן אני אומר שבגדול צריך לחשוב על איזשהו מקום וכך לתת תשובה לחבר'ה האלה שכמו שאמרתי יש להם צורך כזה אבל נעשה את זה במקום שהוא לא מפריע לציבור, לא פוגע בטבע וכך הם יוכלו ליהנות וזאת במקום שיבואו לכל המקומות.
שאול גולדשטיין
תיאורטית נגיד שנמצא חוף כזה שנגיד שאין בעיה. אבל רק תחשוב על הביטוח ועל הסדרת התחבורה שם. הרי יבואו לשם עשרות כלי רכב.
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה כמו שעשינו את הדיון על יהדות אתיופיה, אז באוצר אמרו שזה עולה שלושה מיליארד שקלים להביא אלפיים אנשים. שאלתי למה והתשובה הייתה החישוב שלהם עד הפנסיה ומה קורה עם ילד שעכשיו הוא בן שלוש עד גיל שמונים. ברגע שאתה תסדיר את זה, תחליט היכן, כל הלוגיסטיקה סביב המקום תתחיל להתארגן. יהיו חופים ויכול להיות שיהיה שם חניון ויכול להיות שזה יהיה בתשלום, אבל אני לא נכנס לזה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חוף מוטורי חייב להיות על החוף.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתם רוצים שיהיה חוף אחד שמותר בו טרקטורונים?
מיכל רוזין (מרצ)
לא. היכן אפשר להוריד כלי שיט למים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא דיבר על ספורט מוטורי.
היו"ר דוד אמסלם
אני אעשה סדר.
שאול גולדשטיין
מקום שצריך להוריד כלי שיט, אנחנו נותנים את האפשרות וזאת לא הבעיה שלנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי זה הופך להיות חוף ג'יפים והוא פרוץ לגמרי. תראה את חדרה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מבין במוטוריקה של האופנועים האלה. אני לא בא מהתחום ולא מבין אבל האנשים האלה, אני מניח שיש אלפים כאלה ואולי עשרות אלפים.
שאול גולדשטיין
אלפים רבים. אלפיים דוחות בשנה ורובם לא עבריינים.
היו"ר דוד אמסלם
וכל אחד מקבל רק דוח אחד.
שאול גולדשטיין
נגיד.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שלהערכתי יש אלפים. אני לא מבין בזה, אם זה צריך להיות מחוץ לחוף, הם נוסעים על דיונות, הם אוהבים חול, הם לא אוהבים חול. אני לא מבין בעניין אבל מהניסיון שלי אני מבין רק בדבר אחד והוא שאם יש צורך, אם אתה תכסה את העיניים ותגיד שאין צורך, זה לא יעלים את זה. לכן אני אומר, בוא תסדיר את זה כי להילחם בזה כנראה אתה לא יכול. לכן בוא תסדיר את זה ותגיד להם, רבותיי, אתם רוצים לנסוע עם האופנועים? אין בעיה, ניתן לכם מקום מסוים, מאה מטרים מהים, 300 מטרים מהים, שני קילומטרים מהים, לא מבין בזה, אבל מישהו צריך לדבר עם החבר'ה האלה כי אם לא, הם ייסעו על הים. ממילא אין הרבה פקחים. כך שעל כל שלושים או על כל מאתיים שנוסעים, אולי תופסים אחד. לכן אני חושב שכדאי להיכנס לנושא הזה ולהסדיר אותו.

אני לא מאמין באכיפה בלבד. זה כמו שיש שוטרים בכבישים ועדיין נוסעים 150 קילומטרים לשעה, למה? ככה. אם היה שוטר כל מאה מטרים, זה משהו אחר אבל אין מספיק שוטרים. לכן מראש אתה מסדיר, אתה עושה גם אכיפה, ומצד שני אתה מסדיר את העניין ונותן להם גם את האופציה. אז אתה מכוון את האירוע. האירוע לא הולך לאן שהוא רוצה אלא אתה מכוון אותו לאן שאתה רוצה. אז, כאשר יש לך עבריין, יש לך את כל ההצדקה לתת לו את העונש הגבוה ביותר שאתה יכול.
מיקי לוי (יש עתיד)
במשרד הפנים יש מדור או מחלקת חופים, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
יש את הממונה על החופים. בן אדם אחד מסכן עליו אתה מעמיס את הכול. דרך אגב, לאותו אחד יש גם רישוי עסקים. בשבוע הבא הוא יהיה כאן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם תלכו לפי הצעת היושב ראש ותביאו נקודות מסומנות, אפשר יהיה לפנות מהוועדה ואז תהיה הסדרה גם של העניין הזה. זאת הזדמנות בלתי רגילה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מוכן ללכת אתכם עוד צעד. שאול, אני רואה את זה חונה אצלכם כי באמת אתם האנשים שעוסקים בזה ביום יום וזה לא משרד הפנים.
אפרת לוי שרעבי
אני ממשרד הפנים. אני יכולה להגיב?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אפרת לוי שרעבי
אני מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. אנחנו צריכים לעשות כאן הפרדה בין כמה דברים. יש סיפור אחד שהוא ג'יפים שעושים כל מיני נסיעות אקסטרים בחולות ויש ספורט ימי שזה הדבר עליו אנחנו אחראים כמשרד הפנים בפן של אתרי רחצה. בחופי רחצה שאסורים לרחצה יש אפשרות להכריז עליהם כחופים לספורט ימי ויש כמה חופים שהם מותאמים לכך, שם יש גישה להוריד את אופנועי הים ויש אפשרות במקומות הספציפיים האלה לעשות את הספורט האקסטרים הזה. זה לגבי אופנועי ים בחופים שהם אסורים לרחצה, שהוכרזו כאסורים לרחצה והרשות המקומית בעצם החליטה שהחופים הספציפיים האלה יותאמו לספורט ימי.

זה לא קשור לנסיעה של כל מיני טרקטורונים וג'יפים בחופי הרחצה.
היו"ר דוד אמסלם
כך חשבנו.
אפרת לוי שרעבי
אם כן, אלה שני דברים שונים. בכל מה שקשור להכרזה על קטעים כאלה של חופי רחצה, זה חונה אצלנו ו אכן זה נעשה במקומות שהרשות המקומית רואה שיש שם צורך, כמו שאמרת.
היו"ר דוד אמסלם
על זה אנחנו מדברים.
אפרת לוי שרעבי
אנחנו יכולים לאסור אבל צריך לתת לציבור את האפשרות כן במקומות מסוימים.
היו"ר דוד אמסלם
יש חופים כאלה בארץ?
אפרת לוי שרעבי
יש. מהזיכרון אני יכולה להגיד שיש בתל אביב, בהרצליה ובאילת.
יאיר מוהר
אין בתל אביב.
אפרת לוי שרעבי
סליחה, בהרצליה.
קריאה
לדעתי הם ביטלו את הרצליה.
יאיר מוהר
בנתניה.
אפרת לוי שרעבי
נכון. בנתניה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שאתה בא מהזווית של האופנועים.
יאיר מוהר
אני בא מעיריית תל אביב. אנחנו בעיקרון מתנגדים לספורט מוטורי בתל אביב.
אפרת לוי שרעבי
סליחה, התכוונתי לנתניה. נתניה ותל אביב, שתי ערים חזקות בחופים שלהן. בכל אופן, זה באמת מגיע מהשטח כאשר רשות מקומית רוצה שבקטע חוף אסור לרחצה, המקום יוסדר לספורט ימי. זה דורש גם מהרשות עצמה פיקוח במקום הזה. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר שאתם יכולים לנסוע שם באופנוע ימי ובזה זה נגמר אלא לרשות יש אחריות.
קריאה
אבל זה רק בתוך המים.
אפרת לוי שרעבי
רק בתוך המים וכמובן יש להם שביל גישה והכול מוסדר. הם לא יקבלו שם דוח כשהם יורידו את אופנוע הים שלהם.
מיכל רוזין (מרצ)
את מדברת על ספורט ימי.
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע לא מדבר על הספורט הימי. אני מבין שיש במדינת ישראל מספיק מקומות להוריד את האופנוע לים וזאת לא הבעיה. לא מצניחים אותו והוא לא בא בהטסה.

אני שואל שאלה כחומר למחשבה ואל תענה לי עכשיו אלא קח את זה אתך. אני חושב שכדאי שאתם תיקחו את זה לידיכם ותנו מחשבה בעניין לגבי איזה קטע בארץ אתם חושבים יכול לתת פתרון לנושא של הספורט הזה. אני אקיים דיון אתך - אם צריך גם יחד עם מינהל התכנון – כדי להסדיר את הנושא באופן סטטוטורי.
שאול גולדשטיין
אנחנו נקיים חשיבה ונפנה אליך עם החשיבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
משפט אחד. בסופו של דבר, מעבר לספורט המוטורי והורדת כלי שיט, לא יכול להיות שחוק מתבסס על פרשנות - ואני מבין שזאת פרשנות מושכלת – של רשות הטבע והגנים. בסופו של דבר החוק צריך להיות גם מובן בפני עצמו. ההחמרה היא דבר נכון וכולנו מכוונים לאותם אנשים אליהם מכוונים ואכן ההחמרה היא במקום הנכון בגלל העובדות שקיימות ובגלל החרפת הנושא הזה והרחבתו. אבל אם אנחנו היום מסתכלים בחוק ואנחנו מוצאים שלא בחוף מוסדר, במאה מטרים מחוף הים, אתה מגיע לחוף ים ואתה עשוי לקבל דוח בגלל החוק, זה עדיין לא בתחום הסביר ואנחנו צריכים לחשוב.

אני מציע, אולי גם אני אשקיע בזה מחשבה, תיקון לחקיקה או הסברת החקיקה לגבי מה זה מאה מטרים מחוף הים. עדיין יש מאות קילומטרים במדינת ישראל, כולל בכינרת, שההגעה לתוך מתחם המאה מטרים מהחוף, עדיין לא מסכנת חיי אדם ועדיין אתה לא צריך לקבל דוח גם אם אתה מגיע לשם וגם אם זה לא בחוף מוסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להגיד לך משהו. אני מבין מה אתה אומר. הבעיה בחיים היא שאי אפשר לסגור כל דבר באופן חד חד-ערכי. בסוף אתה מייצר הרבה אבסורדים. לכן אני אומר שיש כאן שיקול דעת. יש בסך הכול ארבעה מפקחים ותאמין לי שהם רצים היכן שבעיקר יש מתרחצים. אם יש מישהו באיזה מקום רחוק, אני לא בטוח שהפקח יגיע לשם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מניח שהיום עדיין חסר וגם היכן שצריך לאכוף, אין מספיק פקחים. זה ברור אבל כאשר היום אנחנו מחוקקים את החוק וחושפים אותו ומרימים מסך, אנחנו רואים שכל כולו של החוק תלוי בפרשנות ובמחסור בכוח אדם ברשות הטבע והגנים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם הדוחות היו מביאים למצב שתהיה להם אפשרות לממן עוד פקחים, הם יוכלו להתרחב למקומות אליהם אנחנו רוצים להגיע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מעלה את הבעיה שהיא בעיה מאוד עקרונית אבל בדרך כלל כאשר מעלים בעיה, מביאים גם את הפתרון שלה. היות ואין לך כרגע פתרון, אנחנו מתקדמים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אביא הצעת חוק. אני מדבר על רכב פרטי ולא על רכב ארבע על ארבע.
היו"ר דוד אמסלם
יש מקומות שגם שלושים מטרים לא הייתי נותן ויש מקומות שגם עם מאתיים מטרים אין בעיה. לכן זה לפי העניין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה צודק, אבל החוק כן מאפשר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חייב לתת להם את הגמישות החשיבתית ואם יש לך רעיון שהוא סוגר את זה חד חד-ערכי ברמת המטרים והסנטימטרים, תבוא ותגיד. אם הוא יהיה הגיוני, נלך על זה אבל אני לא רואה את זה בראש שלי.
לירן בן הרוש
אני לוביסט אבל יש לי רכב ארבע על ארבע ואני אוהב את הבילוי הזה אבל באזור של חופים ללא מתרחצים ואני גם שומר על החוק, מאה מטרים, ולא מתקרב למתרחצים היכן שיש מתרחצים.
מיכל רוזין (מרצ)
את מי אתה מייצג?
לירן בן הרוש
לא מייצג אף אחד. אני כאן באופן עצמאי. אני לוביסט, אבל אני אזרח.
היו"ר דוד אמסלם
הוא גם עושה מילואים ומשלם מס הכנסה.
לירן בן הרוש
אני גם אזרח ומשלם מסים. נתת דוגמה שבמציאות הנוכחית לא מחפשים את מי שמתרחק למקום מסוים וזה לא המצב. דווקא היכן שמשתוללים, בגלל שיש מחסור בפקחים, דווקא באותם אנשים לא נוגעים אלא נוגעים במי שקל וזאת מאחר שיש עומס מטורף על הפקחים ואפשר להבין זאת. הפתרון הוא להגביר אכיפה אבל מה שקורה זה שדווקא מי שלא מסכן חיים, הוא זה שנענש כאן.
היו"ר דוד אמסלם
במה קידמת אותנו בדברים האלה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
תן דוגמה לגבי המשפט האחרון שאמרת.
לירן בן הרוש
לפני כמה חודשים אנחנו היינו בשדות ים, באזור שמנותק לגמרי מאנשים, אין שם לא חיות ולא כלום. הגיע פקח שפחות ממאה מטרים נתן דוח לפי GPS. הם לא מעריכים את זה בדיוק כי יש גם קו מים ויש גהות ולא תמיד זה ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שזה לפי הגל.
לירן בן הרוש
כן. הוא נתן דוח על פי 97 מטרים למרות שאנחנו מדדנו יותר ממאה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יכול לתת דוגמה כזאת?
לירן בן הרוש
יש הרבה דוגמאות כאלה. כן, אני יכול לתת דוגמאות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת בעיה לבית משפט.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שאנחנו עכשיו נפתח דיון משפטי כאן? בואו נתקדם. לירן, תודה רבה.
שאול גולדשטיין
בגדול, ברגע שיש דרך מאושרת, אנחנו שם לא אוכפים.
גלעד קרן
החוק לא חל עליה.
שאול גולדשטיין
גם דרך עפר שמופיעה במפות, אנחנו לא אוכפים בה.
היו"ר דוד אמסלם
את הדיון כבר קיימנו. תזכרו שבאנו כדי לקרוא את ההצעה ולהצביע עליה. הדיון לגבי החופים כבר התקיים בישיבות קודמות.

יש מישהו שרוצה להעיר לגבי ההקראה?
יאיר מוהר
אני יכול להגיד איך מתייחסים לזה אצלנו בתל אביב. אנחנו מתייחסים לשפת הים. יש לי מצוקים ומעבר לזה אנחנו לא אוכפים שם אפילו אם אלה שלושים מטרים משפת הים. אפשר להרגיע בקטע הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תאמין לי שאני יודע.
מיכל רוזין (מרצ)
תבנו פחות על שפת הים. גם זה כדאי.
מיקי לוי (יש עתיד)
היושב ראש, איזה מזל שהבאת את הניסיון המוניציפאלי שלך לוועדה הזאת. זה כל כך היה חסר.
מיכל רוזין (מרצ)
למרות שאין ים בירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
יום אחד אמרו לי שרוצים לעשות כאן תחרות כדורעף חופים. כאשר אמרתי שהרי אין לנו חוף, אמרו לי שיבנו חוף ובאמת בנינו חוף זיפזיפ עם רעשים של ים.

רבותיי, מי בעד אישור הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו–2016?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אושרה. תודה לכם על היוזמה.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה רבה ליושב ראש, ליועץ המשפטי ולמנהלת הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים