ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/01/2016

חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 108

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט"ו בשבט התשע"ו (25 בינואר 2016), שעה 11:30
סדר היום
רביזיה של שר הביטחון לגבי סעיף 46ב' להצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, תשע"ד-2014 (מ861)
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

טלב אבו עראר
מוזמנים
יצחק בן דוד - סמנכ"ל אשכול אכיפה, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

רן סלבצקי - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אורי שלום - ראש אגף הדברה ומזיקים, המשרד להגנת הסביבה

אלון זסק - סנמכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות בינג - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תמר ברמן - טוקסיקולוגית ראשית, משרד הבריאות

מירב בן עטר - רת"ח תורה ומדיניות, משרד הביטחון

ישי יודקביץ - נ' יועמ"ש, משרד הביטחון

אורטל יוחפז-ארז - יועמ"ש הגנת הסביבה, משרד הביטחון

אלי כהן - יו"ר התאחדות המדבירים בישראל

טל וינברג - התאחדות המדבירים בישראל

אביב כהן - התאחדות המדבירים בישראל

בועז קייזרמן - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

איתי ארנון - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

אלי לוגסי - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

ארז טימור - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אלון רוטשילד - החברה להגנת הטבע
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

רביזיה של שר הביטחון לגבי סעיף 46ב' להצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 (מ861)
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני פותח את הדיון מחדש, השעה 11:30. אנחנו מצביעים על הרביזיה או בנושא הרביזיה בהצעת חוק סוגיית המדבירים – הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014.
תומר רוזנר
לפני שאדוני מצביע אני רוצה להודיע לפרוטוקול שהודיעני חבר הכנסת אורי מקלב שהוא חוזר בו מההסתייגויות שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אוקי, זה כבר לא רלוונטי כי ממילא כבר הצבענו עבורן.
תומר רוזנר
יש לנו שתי רביזיות: רביזיות של משרד הביטחון ורביזיה של אדוני על כל החוק. אני מבקש להצביע קודם כל על הרביזיה של שר הביטחון. הרביזיה מתבקשת לסעיף 46, אתה צריך לתת להם להציג.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנציג את הרביזיה או שנצביע עבורה?
ישי יודקביץ
אנחנו הצגנו את הרביזיה בדיון הקודם - אנחנו טוענים שהנוהל צריך להיות בהסכמת שר הביטחון ולא בהתייעצות. זה לא רק שר הביטחון, זה גם ראש הממשלה ושר הבט"פ אבל נעזוב את זה כרגע בצד. אנחנו מבקשים הצבעה נוספת. אני מבין שאם הוועדה תדחה את בקשת הרביזיה של שר הביטחון, ההסתייגות שלו בכל זאת תעלה למליאת הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
כן. תודה רבה.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – אין

נגד – הרוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה לא התקבלה.
תומר רוזנר
עכשיו יש רביזיה של אדוני על כל הצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אנחנו מצביעים עבור הרביזיה שלי, כולם מצביעים נגד כולל עצמי. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – הרוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה שלי לא התקבלה.

רבותי, גמרנו. החוק עבר קריאה שנייה ושלישית והוא יעלה למליאה ושם, כמו שאמרנו, שר הביטחון יוכל להגיד את ההסתייגות שלו. תודה רבה. אני נועל את הישיבה בנושא הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים