ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/02/2016

הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 116

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ד בשבט התשע"ו (3 בפברואר 2016), שעה 9:20
סדר היום
הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית – דיון והצבעות – בכפוף לאישור בקריאה ראשונה במליאה.
נכחו
חברי הוועדה: יואב בן-צור - מ"מ היו"ר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

יעל גרמן

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
איל בן ראובן

חיים ילין

מיכל רוזין

מאיר אוחנה
מוזמנים
יוסף אדלשטיין - מנהל מינהל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אמנון בן עמי - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

שונית לוי שחר - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אביטל שטרנברג - ראש תחום ייעוץ, משרד המשפטים

שלומית גולדפרב - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרת רייך - מתמחה, משרד המשפטים

איתן יצחק - ראש חטיבה טרור בלתי קונבנציונלי, משרד ראש הממשלה

בן ציון - ראש תחום חקיקה שב"ס, המשרד לביטחון פנים

רב כלאי ירון שלמה - יועמ"ש מחוז דרום, המשרד לביטחון פנים

ד"ר איל יעקבסון - סגן ראש מנהל רפואה, משרד הבריאות

מאיר דובדבני - פורום קוהלת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

עידו בן-יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו2016
היו"ר יואב בן צור
בוקר טוב לכולם, אני מבקש לדחות את הישיבה לשעה 10:00. תודה, הישיבה נעולה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ב-10:00 אנחנו לא יכולים, כי יש לנו הצבעות בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו לא יכולים, כי יש לנו הצבעות.
היו"ר יואב בן צור
ב-10:00 ההצבעות? אז ב-10:15. תודה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי ההצבעות בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר יואב בן צור
לא, אני לא יכול להגיד אחרי ההצבעה. בשעה 10:15, תודה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
רוזנר, זה חוקי, זה חוקתי?
מיכל רוזין (מרצ)
לא, אבל צריך להודיע - - -
היו"ר יואב בן צור
מיכל, אל תביכי אותי, אני מבקש.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מבינה את הבעיה, אבל בוא נקבע 12:00. יש לנו הצבעה חשובה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
יעל גרמן (יש עתיד)
בוא נקבע 12:00, 11:30.
היו"ר יואב בן צור
צריך אישור של יושב ראש הכנסת.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא ייתן לך. אז בוא נקבע 10:30, 10:45.
מיכל רוזין (מרצ)
אנחנו חייבים להצביע בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מוכרחים להצביע בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר יואב בן צור
10:15, ואם תהיה בעיה, נחכה לכם.

תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים