ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/01/2016

בקשה לחוות דעת עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה ודיווח לפי סעיף 6 לחוק בעניין בדיקת מבקר המדינה בנושא הליכי הפרטת תע"ש והתנהלות רשות החברות ומשרדי ממשלה בנושא זה ובעניינים קשורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים