ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/03/2016

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים