ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/02/2016

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 173

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ג באדר א התשע"ו (22 בפברואר 2016), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44) (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ו-2015, (פ/1072/20)(כ/611), של חה"כ מירב בן ארי, רועי פולקמן, רחל עזריה, יואל חסון, יחיאל חיליק בר, מיקי לוי, יעל גרמן, אלי כהן, טלי פלוסקוב, מיכאל אורן, יואב קיש
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי
חברי הכנסת
מירב בן ארי
מוזמנים
הילה דוידוביץ- בלומנטל - עו"ד, משרד המשפטים

רן שיטרית - ראש מטה השר, משרד התקשורת

ואיל גיגיני - עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

חנה טירי - יועצת משפטית, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

אגם דניאל - עוזרת ראשית חקיקה מכרזים ואזרחי, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

יפה חובב - מתמחה, לשכה משפטית, איגוד לשכות המסחר

זאב פרידמן - יועץ משפטי, המועצה הישראלית לצרכנות

רן מלמד - סמנכ"ל, עמותת ידיד

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44) (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ו-2015, (פ/1072/20)(כ/611), של חה"כ מירב בן ארי, רועי פולקמן, רחל עזריה, יואל חסון, יחיאל חיליק בר, מיקי לוי, יעל גרמן, אלי כהן, טלי פלוסקוב, מיכאל אורן, יואב קיש
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני שמח לפתוח ישיבה שנייה של ועדת הכלכלה של הכנסת, גברתי מנהלת הוועדה, יועץ, רשמת, דובר, חברי כנסת, אורחים, אני רוצה לפתוח קודם כל ולהגיד לחברי יעקב פרי מזל טוב ביום הולדתו.
יעקב פרי (יש עתיד)
תודה רבה.
מירב בן ארי (כולנו)
גם השר אבי גבאי חוגג היום.
היו"ר איתן כבל
לא מערבבים מין בשאינו מינו. יעקב, בשמי ובשם כל החברים – ממני בוודאי – אוהב אותך אהבה גדולה, מעריך אותך הערכה גדולה, שרק יהיה לך הכי טוב בעולם.
יעקב פרי (יש עתיד)
אתה יודע שזה הדדי.
היו"ר איתן כבל
אני יודע, בגלל זה אמרתי את זה גם.

היום עולה לדיון לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44) (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ו-2015, של חברי הכנסת: מירב בן ארי, רועי פולקמן, רחל עזריה, יואל חסון, חיליק בר, מיקי לוי, יעל גרמן, אלי כהן, טלי פלוסקוב, מיכאל אורן ויואב קיש. אנחנו בהקראה, בסך הכול, בהכנה לקריאה ראשונה די סיימנו את כל העניינים. חנה, זאב, נציגי משרד הכלכלה, אם יש דברים מעניינים אני אשמח לשמוע.
לאה ורון
יש פה נציגות של איגוד לשכות המסחר?
יפה חובב
כן.
היו"ר איתן כבל
את רוצה להתייחס או שאת מוותרת על המאמץ?
יפה חובב
לא מוותרת על המאמץ, כרגע אין מה להעיר.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, את יכולה אחרי שזה יאושר. בבקשה, אדוני היועץ, איתי.
איתי עצמון
אני אקרא את הצעת החוק:

"הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44) (הודעה על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ו–2015

תיקון סעיף 13א 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13א(ב) –

(1) בפסקה (2), בסופה יבוא "המועד האמור יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.";

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר – 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות.";

תחילה ותחולה 2. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה).

(ב) הוראות חוק זה יחולו גם על עסקה לתקופה קצובה שנעשתה לפני יום התחילה, ובלבד שמועד סיום העסקה או ההתחייבות כהגדרתו בסעיף 13א(א) לחוק העיקרי הוא 21 ימים לפחות אחרי יום התחילה."

אני אתן הסבר קצר – הצעת החוק כוללת שתי הוראות בשני נושאים לעניין עסקה לתקופה קצובה: ההוראה הראשונה נוגעת לציון מועד סיום העסקה או ההתחייבות בחוזה, אם קיים חוזה בכתב, או במסמך גילוי, כאן מוצע שאותו מועד יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות באותו חוזה או מסמך בכתב; החלק השני של הצעת החוק נוגע לדרך נוספת למתן הודעה לצרכן, ההודעה תימסר גם באמצעות SMS, במסרון, למספר טלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר, 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות. אדוני, אנחנו קיבלנו הערות שאני חושבת שהן מוצדקות, מאיגוד לשכות המסחר, לעניין המועד הזה. כרגע מוצע שההודעה תימסר 21 ימים לפני מועד סיום העסקה.
היו"ר איתן כבל
אם אינני טועה, זה היה קודם 14 יום ואנחנו שינינו את זה ל-21 יום.
איתי עצמון
נכון, אבל ההערה הנכונה שקיבלנו היא שיכול להיות שהמועד הזה בין היתר נופל על יום שבתון או יום חג.
היו"ר איתן כבל
כל מועד יכול באופן עקרוני.
איתי עצמון
לכן, יכול להיות שנכון לכתוב טווח, יכול להיות שנכון לקבוע טווח של מספר ימים שבמהלכם יוכל העוסק למסור את אותה הודעת SMS. אני חושב שההערה הזאת מוצדקת.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לכם ממה אני מפחד, אני מפחד שמתחילים טווחים וכו' - - -
איתי עצמון
הטווחים קיימים גם היום, גם תקופת ההודעה היא טווח.
היו"ר איתן כבל
תרשה לי, לא סתם הזזנו את זה בעוד מספר ימים. קיימנו את הדיון כאן, אתה זוכר, ונראה שצריך את הזמן הזה לשני הצדדים. לכן, אני אומר: ובלבד שזה לא נופל על שבת ומועדי ישראל. במקום להתחיל לשחק עם - - -
יפה חובב
אנחנו רק רוצים להעיר איזושהי הערה אחת קטנה, אנחנו חושבים שאם זה ייעשה ביום אחד זה ייצור איזשהו עומס על העוסקים.
היו"ר איתן כבל
כולם נכנסו באותו יום?
יפה חובב
לא, אבל אנחנו רוצים להיערך לזה כמו שצריך.
היו"ר איתן כבל
אין סרט כזה, סטטיסטית אין סרט כזה שבדיוק באותו יום פג התוקף של כולם. אין חיה כזאת. עומס על מי? אולי את לא יודעת, היום אפילו לא צריך מכונות, יש לך אפליקציה.
יפה חובב
אבל ישנם מבצעים שנכנסות בהם קבוצות.
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה, אז אפשר לומר: כל עוד שזה לא נופל על שבת או חג.
היו"ר איתן כבל
או אחד ממועדי ישראל.
איתי עצמון
או כל מועד אחר?
היו"ר איתן כבל
או כל מועד.
איתי עצמון
יש גם חגים מוסלמים וכו'.
היו"ר איתן כבל
אז אפשר להגיד את זה.
איתי עצמון
חג או מועד?
היו"ר איתן כבל
חגים או מועדים של כל הדתות.
מירב בן ארי (כולנו)
של מדינת ישראל.
לאה ורון
אפשר לכתוב חג.
היו"ר איתן כבל
שבת וחגים.
לאה ורון
הייתי כותבת פה: ביום שישי, שבת או חג.
היו"ר איתן כבל
כן, נכון, זה מספיק.
איתי עצמון
אין לי בעיה. ואם מדובר על יום שבת אז ההודעה תימסר יום לאחר מכן?
היו"ר איתן כבל
יום לאחר מכן, כן.
איתי עצמון
אוקיי, אז אנחנו נוסיף את הניסוח אם זה מקובל.
היו"ר איתן כבל
כן, מבחינתי אין בעיה.
לאה ורון
עו"ד חובב, את שומעת?
יפה חובב
אני שומעת. אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו היינו מעדיפים שיהיה טווח, אנחנו גם הצענו איזשהו נוסח שאם מסר בין 30 עד 20 ימים לפני מועד סיום העסקה - - -
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה העניין שמפריע לי, הזזנו ל-21 יום אבל אני לא רוצה שזה יהיה יותר מזה.
מירב בן ארי (כולנו)
התחלנו ב-14 קודם כל.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי, התכוונתי לזה. למה אני אומר לך את זה? גם אם אתה צריך את הטווח, אתה מקבל את ה-SMS, זה לא שכל עולמך עומד עכשיו כי קיבלת SMS – לא. אנחנו חיים, כולנו אומרים: נסתכל אחר כך וכו'. אני רוצה שזה יהיה טווח שאתה לא יכול לקחת אותו עוד פעם ולהזיז את זה יתר על המידה מהאירועים.
מירב בן ארי (כולנו)
נכון. גם התחלנו ב-14 וקיבלנו את ההחלטה שלהם ל-21 יום – עכשיו אתם אומרים ל-30 יום?
היו"ר איתן כבל
אני מודה לכם, יהיה את התיקון ברוח הדברים שאנחנו שוחחנו עליהם. כן, אדוני, בבקשה.
איתי עצמון
חידוד נוסף לעניין התחולה: כרגע, לפי המוצע, הוראות חוק זה אמורות לחול על עסקה לתקופה קצובה שנעשתה לפני יום כניסתו לתוקף של החוק, ובלבד שמועד סיום העסקה הוא 21 ימים לפחות אחרי יום התחילה. שמנו לב לאחר הקריאה הראשונה שהוראות התחולה לא מתייחסות לחלק הראשון של הצעת החוק לעניין מועד סיום העסקה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות בחוזה בכתב או במסמך, ואני חושב שצריך להוסיף איזושהי הוראה שלפיה הוראות החוק יחולו גם על עסקאות שנעשו לפני יום התחילה ובלבד שמועד סיום העסקה הוא לפחות 3 חודשים אחרי יום התחילה, מכיוון שלפי החוק היום העוסק אמור למסור במהלך 3 החודשים שלפני סיום העסקה, לציין בחשבונית או בחוזה את מועד סיום העסקה.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז, בסדר גמור.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
בחשבונית, בחוזה זה לא רלוונטי מן הסתם.
היו"ר איתן כבל
כן, ברור. אוקיי, שני התיקונים האלה מקובלים. כן, אדוני.
רן מלמד
האם ה- SMSשיישלח יכלול גם מספר טלפון שאפשר יהיה לחזור אליו כדי לבצע שינויים?
היו"ר איתן כבל
לדעתי, חובה. אני אגיד לך משהו, להערכתי, אין לי ספק, זה אינטרס של העוסק.
רן מלמד
אני מסכים אתך שזה צריך להיות אבל אני לא יודע אם יש.
היו"ר איתן כבל
צריך.
מירב בן ארי (כולנו)
היום גם, אם אתה רוצה את החבילה הרחבה יותר, יש את הטלפון, הם תמיד כותבים את המשלוח.
רן מלמד
כן, אבל זה יכול להישלח מטלפון חסוי.
היו"ר איתן כבל
רן, חבל, העניין ברור.
מירב בן ארי (כולנו)
אנחנו נבדוק את זה.
חנה טירי
אני לא רוצה שזה יהפוך לספאם בסופו של דבר, שזה יהיה איזה סוג של פרסומת. המטרה של ה- SMS היא להודיע לצרכן על מועד סיום העסקה הכתובה פה.
היו"ר איתן כבל
אני מסכים אתה.
חנה טירי
אם כבר נשים טלפון וכו' זה כבר נורא שיווקי.
היו"ר איתן כבל
חנה, דעתך התקבלה, תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
אם העסק ימצא חן בעיניו הוא יידע איך להגיע אליו, ואם לא, הוא ממילא - - -
איתי עצמון
אני רק רוצה לתקן את מה שאמרתי, אני לא בטוח לעניין המועד שלגביו אמורות לחול הוראות הצעת החוק על התיקון לעניין החוזה או מסמך בכתב, כי כרגע התיקון המוצע הוא בפסקה (1) של סעיף קטן (ב), שהמועד האמור יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות. חנה, יש לך הצעה לעניין הזה?
חנה טירי
עוד פעם, אני לא הבנתי את הדילמה.
איתי עצמון
הדילמה היא מה תהיה ההוראה שתחיל את הוראות החוק על עסקאות שנערכו לפני יום התחילה, כלומר, עסקאות קיימות, לעניין ההוראה שמחייבת לציין בחוזה או במסמך בכתב את מועד סיום העסקה.
חנה טירי
לא, אני חושבת שזה לא צריך לחול.
איתי עצמון
לא.
חנה טירי
זה ממועד יום התחילה כי חוזה זה יום עשיית העסקה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אבל בחשבונית אפשר.
חנה טירי
לא, הוא לא מדבר על החשבונית.
איתי עצמון
לגבי החשבונית אין תיקון.
חנה טירי
לגבי החשבונית, דיברנו על זה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אז חוזה ברור שלא.
איתי עצמון
בסדר, אז אני חוזר בי מההערה.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה להצבעה את סעיפים 1 ו-2 עם התיקונים והתוספות, מי שבעד ירים את ידו. חברת הכנסת מירב בן ארי במקום חבר הכנסת רועי פולקמן.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת החוק אושרה.
היו"ר איתן כבל
ההצעה אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. אני מודה לך על הצעת החוק. תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים