ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/02/2016

מיסוי בד"צים, מקובלים ונותני שירותי דת - דוח מבקר המדינה 65א - דיון מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 86

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ז' באדר א התשע"ו (16 בפברואר 2016), שעה 9:00
סדר היום
מיסוי בד"צים, מקובלים ונותני שירותי דת - דוח מבקר המדינה 65א - דיון מעקב
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

מירב בן ארי – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
יואב בן צור

יגאל גואטה

רחל עזריה

אלעזר שטרן
מוזמנים
אביעד טביב - עובד ביקורת בכיר, משרד מבקר המדינה

חנן פוגל - מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

שלמה רצון - סגן מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

משה דגן - סמנכ"ל בכיר לשירותי דת, המשרד לענייני דתות

משה אשר - מנהל רשות המסים

רון חכם - פ"ש חקירות ירושלים, רשות המסים

מירי כהן - חטיבה משפטית, רשות המסים

אביחי שמאי - מנהל תחום בכיר ביקורת פנים, רשות המסים

אורי ברוק - יועץ מקצועי למנהל רשות המסים

ליאורה לייבוביץ - מנהלת תחום מפקחת ארצית שומה, רשות המסים

אביבה אזון - מנהלת תחום בכיר ניהול ספרים, רשות המסים

עדי קראוטהמר - מתמחה, מחלקה משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון

סבטלנה גרנר - הרשות לאיסור הלבנת הון

עקיבא איסרליש - המפקח הכללי בפועל, משרד ראש הממשלה - אגף הפיקוח הכללי

טל פיקובסקי שפירא - עו"ד, משרד המשפטים

אריאל פינקלשטיין - מנהל פרויקט דת ומדינה, המכון לאסטרטגיה ציונית

תני פרנק - ראש תחום דת ומדינה, נאמני תורה ועבודה

נתנאל דיין - דובר, נאמני תורה ועבודה

איתי קשלריבר - נאמני תורה ועבודה

אריאל מואב - רכז מחקר מדיניות ציבורית ומשפטית, מכון "עתים"

שולמית אבני שוהם - מנהלת חטיבה, רשם העמותות

רוני חממה - קניין

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
גלעד קרן

רוני ריסרט
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים

מיסוי בד"צים, מקובלים ונותני שירותי דת - דוח מבקר המדינה 65א - דיון מעקב
היו"ר קארין אלהרר
בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לצוות מבקר המדינה, לחברי חבר הכנסת יואב בן צור. הדיון היום הוא במסגרת יום יהדות ישראלית, שיזמה חברת הכנסת רחל עזריה, שאני מניחה שתצטרף אלינו במהלך הדיון. מבחינת הדיון בוועדה מדובר בדיון המשך לדיון שנערך בחודש יולי האחרון. מאז הדיון הקודם התפרסם ב-19 בינואר השנה החוזר של רשות המסים בנושא. החוזר מבטא איזה שהיא כוונה של רשות המסים לפתור את הליקויים שעלו בדוח מבקר המדינה, להיכנס לעובי הקורה בכל מה שקשור למיסוי מקובלים ובד"צים.

קודם כל אני שמחה שכן נעשה משהו אקטיבי בעניין, לראות גם את ההשפעה של דוחות מבקר המדינה. אני מבינה, ויפרט על כך נציג המבקר, שהנוהל או החוזר שפורסם איננו מספק ואני אשמח לשמוע את עמדתו של המבקר. מכל מקום, גם כשנוהל מפורסם, בהנחה שהכול קולע לדעת מבקר המדינה וחוות הדעת שניתנה, אנחנו כמובן צריכים לעשות הכול כולל הכול, ואני מכוונת לרשות המסים, על מנת שהחוזר הזה לא יהיה בגדר אות מתה, אלא שתיעשה עבודה משמעותית כדי להטמיע אותו בשטח ושהוא יהיה כלי עבודה אמיתי.

בדיון היום אני אשמח לקבל סקירה מרשות המסים על מה נעשה, מה צפוי להיעשות, על מנת שייכנסו לקופת המדינה כל התקבולים. בסוף מדובר בכספי ציבור שיכולים לשמש לבריאות, חינוך, רווחה, לכל הדברים החשובים עבור אזרחי מדינת ישראל. העובדה שכל הנושא הזה לא מוסה עד עכשיו, או לפחות לא בצורה מיטבית, היא בגדר כישלון, ואני מאוד מקווה שמעתה אנחנו יוצאים לדרך חדשה. אני אבקש מנציג המבקר לפתוח ולתת את חוות דעתו בעניין חוזר המנכ"ל.
חנן פוגל
בוקר טוב, גברתי יושבת הראש, מכובדים. אנחנו קודם כל מברכים על קיום דיון המעקב בנושא של מיסוי רבנים, מקובלים ובד"צים, ועל החשיבות שהוועדה נותנת לנושא בעצם קיום דיון המעקב. במהלך החודשים האחרונים מאז הדיון הקודם אנחנו עמדנו בקשר עם הרשות, גם לבדוק אילו נושאים שהיו בדוח אכן קודמו.

לגבי הבד"צים, אנחנו נזכיר שבדיון הקודם אנחנו העלינו את זה שהבד"צים לא כפופים לכללי ההסדרה בשקיפות, המחירים שלהם אינם מפוקחים, ולרשויות המדינה בכלל ולרשות המסים בפרט אין באמת מידע מלא על הפעילות שלהם ועל ההכנסות שלהם. בדיון הקודם הוסכם על הגברת שיתוף הפעולה בין רשות המסים למשרד לשירותי דת לגבי אספקה של מידע שקשור לבד"צים. בבירור שערכנו בימים האחרונים, אני מבין שזה עדיין לא בשיאו, שיתוף הפעולה הזה, אנחנו נשמח לקבל סקירה של הנושא הזה בדיון.

לגבי מקובלים, אנחנו הזכרנו בדיון הקודם שהרשות מתקשה מאוד למסות את המגזר הזה. אין לה מידע מלא לגבי הסכומים של התקבולים האלה, על המהות שלהם, שיכולים להצביע שמדובר פה בפעילות עסקית שחייבת במס. אנחנו הצבענו גם על אי הכללת מגזר המקובלים בתכנית העבודה של הרשות ושאין מדיניות ברורה של המיסוי של המקובלים בכלל ושירותי הדת בפרט. אלה חלק מהשאלות שעולות.

אנחנו מודעים מאוד לחוזר שהרשות הוציאה בימים האחרונים, חוזר 1/2016, בנושא של מיסוי שירותי דת וגם לביקורות שהוגברו בשטח בנושאים האלה. לגבי החוזר, נשאלנו שאלה ואנחנו רוצים להביע את העמדה בדבר הזה. לחוזר יש חשיבות גדולה בנושא של הצהרה מבחינת כוונות של הרשות, מה היא מתכוונת לעשות בנושא הזה ושהיא מתכוונת לפעול וזה היה בניגוד למה שהיה בשנים עברו, אבל אנחנו חושבים, לפחות לגבי המקובלים עצמם, שאין בו חידוש ממשי. מה שהיה בעבר זה מה שיהיה, כמו שבעבר הכנסה שרב מקובל קיבל הוא הציג את זה כלפי חוץ כמתנה, כמחווה רגשית שפטורה ממס, אין שום סיבה לבוא ולהאמין שעכשיו זה ישתנה. כי כמו שהיה בעבר, אין איזה שינוי חקיקה בנושא. כמו שזה הוצג בעבר ככה זה יוצג בעתיד לרשות ואני מתקשה לראות מצב שמפקח מס יצליח לגבות מס אמיתי רק בגלל החוזר הזה, שמתבסס על פסקי דין ישנים, על מבחנים שקיימים מול כל מפקח מס כבר עשרות שנים.

אנחנו מתחברים למה שמנהל הרשות הזכיר בדיון שעבר, שאין לו התנגדות להצעת חקיקה בנושא. דיברנו על זה גם בדוח, לגבי ייזום של שינוי חקיקה ככל שיידרש, ואנחנו חושבים שנוכח הקושי האמיתי, הממשי, של הרשות למסות את המגזר הזה צריך לעשות פעולה אמיתית, בחינה אמיתית של הצעת חקיקה שבעצם תגיד למסות כל מתנה שהתקבלה שלא מקרובו. זה יכול להיות רק מעל סכום מסוים, זה יכול להיות בנסיבות מסוימות, אבל כל אופציה אחרת, אנחנו חוששים שמה שהיה הוא שיהיה. כמו שעד היום הרשות, בצדק, התקשתה למסות את הדבר הזה, כי זה באמת לא מופיע בפקודה, גם בעתיד זה לא ישתנה.

אני רוצה להזכיר, הנושא של מיסוי מתנות, הוא לא רלוונטי רק לנושא של מקובלים, אלא למגזרים נוספים. אנחנו מדברים על סלבריטאים, אנשים שיכולים לצבור הון של עשרות מיליוני שקלים ואפילו יותר מזה והם אומרים 'מה שקיבלתי, נכון שבאתי לאירוע מסוים להשתתף בו בגלל שהזמינו וקיבלתי בגלל זה כך וכך תמורות או מתנות או שווי כסף', אבל באמת יש קושי ממשי לבוא ולהגיד שהדבר הזה מתחייב במס, כי הם מציגים כלפי חוץ כמתנה. זה דבר שצריך להשתנות. לסיכום, אנחנו חושבים שההסדרה של הנושא הזה תסייע לקיום מערכת מס שוויונית וצודקת, שבה כל נישום משלם מס אמת וזה ימנע גם הפסד כספי רב לאוצר המדינה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. מר אשר, בוקר טוב. באמת עלתה ביקורת שחוזר המנכ"ל, חוזר הביצוע, שהוצאתם, לא היית כאן קודם, אבל בירכתי על העובדה שבאמת נתתם את התייחסותכם לעניין. אל"ף, אני אשמח אם תוכלו להציג בנקודות מרכזיות של החוזר, בפרט אל מול הליקויים שעלו בדוח, וגם אני אשמח שתתייחס בבקשה לביקורת שהועלתה על ידי נציג מבקר המדינה.
משה אשר
אני אתייחס. אז קודם כל בוקר טוב, אני שמח על הישיבה. אני מודה גם על הביקורת שהייתה וכמובן שאנחנו צריכים להשתפר בדברים שאנחנו מסכימים להם. פה לאורך שנים יש תופעה שאנשים בסקטור הספציפי הזה, בין אם זה בחצרות, מקובלים, רבנים, מוהלים, מכשירי כשרות, בד"צים, בתחום הדת - - -
יואב בן צור (ש"ס)
למה אתם לא אומרים אדמו"רים, רק מקובלים?
משה אשר
אדמו"רים.
יואב בן צור (ש"ס)
אז תגידו, זה חשוב שתגידו.
היו"ר קארין אלהרר
מה ההבדל? רק לאלה שלא מהתחום?
קריאה
זה ספרדים ואשכנזים.
יואב בן צור (ש"ס)
נכון. הנה, היא מצאה את ההבדל.
משה אשר
אוקיי, שנותנים שירות בתחום הדת ומבחינתנו זה לא שונה מכל שירות אחר שנותן עורך דין, רואה חשבון, יועץ מס או כל בעל מקצוע חופשי או כל בעל משלח יד אחר. לצערנו לא כולם מקבלים את זה עד היום ומבינים ומפנימים את זה. זה מצד אחד. לכן, על בסיס החקיקה של היום, שבעיניים שלנו היא ברורה, הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה קובעת שהכנסה חייבת זה כל הכנסה מעסק או משלח יד. זה משלח יד, או עסק, תלוי בהיקפים, בגדלים, באופי, אבל באופן עקרוני זה חייב במס. ברגע שאתה הולך למישהו והוא נותן לך ברכה או נותן לך ייעוץ עסקי, משפחתי, איך - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הוא אמר לך כמה לשלם?
משה אשר
זה לא משנה. אתה שואל אותו 'כמה לשלם?' הוא יגיד 'כמה שאתה רוצה'.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, הוא לא אומר לך בכלל.
משה אשר
זה לא משנה, יש ציפייה. ברגע שיש ציפייה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
למי?
משה אשר
ציפייה למקבל.
יואב בן צור (ש"ס)
למקבל יש ציפייה?
משה אשר
בוודאי. ואם אתה מכיר את התעשייה הזאת, ואתה מכיר אותה טוב מאוד, יש בפירוש ציפייה. ויותר מזה, יש מקרים שאתה הולך לשם ושואל אותו 'כמה מקובל?', אז אומרים לך גם כמה מקובל. זה לא משנה, דרך אגב, החקיקה והפסיקה אומרת שברגע שקיבלת כסף עבור השירות הזה אין מתנה. הייחוד בין מתנה ללא מתנה, שמאחורי מתנה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
יש אנשים שעוברים שם ולא משלמים, הם לא מקבלים ברכה? הם מקבלים. אף אחד לא אומר להם - - -
משה אשר
אני מסביר שוב. ההבדל בין מתנה, שאין בצידה שום תמורה. ברגע שבן אדם נתן כסף ולא קיבל שום דבר, בסדר גמור. ברגע שהוא קיבל את הייעוץ והוא נתן כסף, זאת העסקה.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא לא קיבל ייעוץ והוא לא קיבל ברכה, זו מתנה?
משה אשר
הוא לא קיבל ייעוץ ולא קיבל כלום, בא נתן כסף והלך?
יואב בן צור (ש"ס)
רצה לראות את זיו פניו של הרב.
היו"ר קארין אלהרר
אבל זה בדיוק העניין. האם לראות את זיו פניו של הרב בכובעו כרב זה לא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הוא לא שילם על זה.
חנן פוגל
היו גם מקרים שבהם מחוץ לחדר של הרב היו ממש תעריפים, על ברכה כזו זה ככה, על ברכה כזו זה מחיר אחר.
יואב בן צור (ש"ס)
אם יש תעריפים אין לי בעיה. אם יש תעריפים, כתוב שזו תמורה, אין בעיה.
חנן פוגל
ואני רוצה להגיד מעבר לזה, אנחנו גם הסתכלנו בביקורת שחלק גדול מהאנשים שנותנים זה לא דווקא ה-5 ו-10 שקלים שהם באים, אלא בעלי הון שנותנים ריטיינר קבוע בסכום חודשי, דברים שוטפים שרצים מדי חודש כמעט. הצבירה של - - - זה לא דווקא מ - - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה נשמע לך הגיוני שבשביל ברכה הוא ישלם כל כך הרבה כסף? אלא אם הוא מעריץ את אישיותו של הרב, יש לו רגשות כלפיו - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה אין לי מעריצים כאלה? מה זה הדבר הזה?
חנן פוגל
השאלה אם אני יכול לתבוע מאות מיליונים רק מ-5 ו-10 שקלים.
יואב בן צור (ש"ס)
תיקחי פרק זמן מסוים, תעשי לך לובי ואולי כן יהיה לך.
היו"ר קארין אלהרר
אבל אתה מבין שזה לפתח עסק?
משה אשר
אבל אני לא מבין, מה זאת אומרת? אם הוא נותן לו סכום, הוא מאמין שבאמת יש לו כוחות שיחזירו חזרה את התוצאה שהוא וזה וזה וזה. זה אותו דבר, ברגע שיש תמורה זאת עסקה. עסקה חייבת במס.
יואב בן צור (ש"ס)
משה, אני אגיד לך במה הוא מאמין. הוא מאמין בפסוק שכתוב בתורה 'עשר בשביל שתתעשר'. הוא מאמין שהוא נותן צדקה, בכל מקום שהוא נותן צדקה כמו שהוא נותן צדקה למוסדות של הרב, הוא נותן צדקה לגמ"ח והוא נותן צדקה לבית תבשיל, הוא מאמין שבזכות הצדקה הזאת שכרו יוכפל.
משה אשר
זה בדיוק ההבדל - - -
קריאה
סליחה, זה לא כשמקובל צובר בחשבון הבנק הפרטי שלו מיליארד שקל. זה לא צדקה.
משה אשר
זה בדיוק ההבדל, כשהוא נותן צדקה לבית תמחוי הוא לא מבקש מבית התמחוי שום דבר, הוא נותן לבית התמחוי, למוסד, אפילו מקבל לפעמים זיכוי למס, זה בסדר, כי אין תמורה, אין עסקה שם. פה יש, הוא הולך לשם, מקבל ברכה, מקבל ייעוץ, וזו בדיוק התמורה. כך אנחנו רואים את זה.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה לא יכול להוכיח דבר כזה.
משה אשר
אנחנו לא יכולים להוכיח?
יואב בן צור (ש"ס)
בבקשה, תוכיח דבר כזה, שהוא קיבל תמורה ומול זה הוא נתן את הכסף, מול הברכה הזאת, ותוכיח לי שכל האנשים שעוברים שם, אחד אחד, כולם משלמים, ואם לא משלמים לא מקבלים ברכה.
משה אשר
מה זה קשור למשלמים? תקשיב, גם בחנות פלאפל שמגיע בן אדם אביון, חנות הפלאפל יכולה לתת לו מנה בחינם ולהגיד לו 'תודה רבה' ולא קרה שום דבר, והוא נתן לו בחינם. זה אומר שהאחרים שמשלמים זה לא הכנסה חייבת. זה אותו דבר.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, זה ממש לא.
משה אשר
זה אותו דבר בדיוק. ולכן כשבן אדם בא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אם יש תעריף קבוע לברכה - - -
משה אשר
זה לא קשור לתעריף קבוע.
יואב בן צור (ש"ס)
או שיש חיוב לתמורה, או שאומרים לכל אחד 'אתה לא נכנס אם אתה לא משלם', אני מסכים איתך.
משה אשר
הפסיקה כבר מזמן לא שם. גם כשאתה הולך, חס וחלילה, לאיזה מנתח והוא הציל את חייך ואתה נותן לו סכום נוסף עבור הפעולה שהוא עשה, אתה נותן לו עוד כסף, הכסף הזה גם חייב במס. זה קשור לפעולה שהוא עשה. אותו דבר. לצערנו יש באמת, כמו שאתה אומר, דעה כזאת רווחת והרבה מאוד כספים בסכומים אדירים מתגלגלים פה מחוץ לרשת המס. למעשה החברה הישראלית או הציבור הישראלי, האוצר הישראלי, שצריך לקבל את הכסף הזה, ואחרי זה לחלק אותו בצורה שוויונית על פי החלטות הממשלה במסגרת התקציב, לא מקבל את זה ופה הבעיה.

אז אנחנו במסגרת החקיקה הקיימת, של פקודת מס הכנסה, של חוק מע"מ, הוצאנו חוזר. החוזר לא יכול לפרוץ את החקיקה, הוא חי ומפרש את החקיקה, הוא חי בתוך החקיקה. אנחנו הוצאנו חוזר מאוד מפורט, עם כל מיני קטגוריות, עם מבחנים וכן הלאה וכן הלאה, מתי זה חייב במס. כל המקרים שאתה הזכרת אותם, הם בפנים. מבחינתנו הם חייבים במס. לא חייבים מעכשיו, אנחנו כבר הוצאנו שומות ונמצאים בבתי משפט והרבה רבנים כבר שילמו כסף בשומות וכן הלאה.

יותר מזה, בן אדם שהולך ועושה ברית, עושה את הפעולה, מוהל, או עורך חופות - - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה אתה צודק.
משה אשר
לא, אבל אולי גם אותו מוהל או עורך חופה אומר 'אתה לא צריך לתת לי כסף, רק כמה שאתה רוצה'.
יואב בן צור (ש"ס)
מוהל ביצע איזה שהיא פעולה - - -
משה אשר
אבל ההוא עשה פעולה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אתה לא יכול להשוות את זה לרב מקובל.
משה אשר
למה?
יואב בן צור (ש"ס)
זה בכלל לא דומה. כי רב מקובל, כשאני בא לרב מקובל, או לרב צדיק או לאדמו"ר, אני רוצה לתת לו מה שאני נותן לו בגלל ההערכה שאני רוחש לו ולא בגלל ההתניה של איזה ברכה שהוא ייתן לי או לא ייתן לי. אני הייתי עד לאנשים - - -
משה אשר
אתה בא לקבל ויש לך תחושה פנימית שאתה צריך לתת.
יואב בן צור (ש"ס)
אני הייתי עד לאנשים שבאו לרב והרב לא רצה לברך אותם, לא בגלל שהם לא שילמו, הם שילמו והוא לא רצה לברך.
משה אשר
כנראה שהיו לו סיבות טובות לא לברך אותם, לא קשור. זה כמו שעורך דין, בא אליו לקוח והוא אומר לו 'תודה רבה, אני לא רוצה שתהיה לקוח שלי'. אין קשר.
רחל עזריה (כולנו)
זה אותו דבר, אבל זו לא הוכחה.
יואב בן צור (ש"ס)
ואף על פי כן הם כן רצו לתת כסף לרב, כמתנה.
משה אשר
אז הוא אומר, תיתנו לצדקה, לא משנה.
יואב בן צור (ש"ס)
בסדר, מבחינתו לתת לרב זה לתרום לצדקה.
משה אשר
בוא נאמר ככה, אם הוא לא נתן להם שירות, שישימו את הכסף הזה בתרומות ושלא ייגעו בו וזה לא חייב. אבל כל היתר, איפה שכן נותנים את הברכות וכן מברכים וכן נותנים ייעוץ, שירשמו את זה בהכנסה חייבת.
קריאה
יש מצב שהוא תרם למוסדות של הרב, לא בהכרח הוא נתן - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה המוסדות של הרב?
קריאה
כוללים ללימודי תורה, כוללים, בתי כנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
יש לרב תלמוד תורה ויש לרב רשת ענפה של מוסדות.
היו"ר קארין אלהרר
מה הדין על העניין הזה, משה? מוסדות הרב, על זה לא חשבתי.
משה אשר
מוסדות הרב זה אמורפי. צריך להגיד מה זה - - -
היו"ר קארין אלהרר
הכולל.
משה אשר
אם זה עמותה רשומה, בדרך כלל ברוב העמותות הדתיות יש אישורים שלנו לקבל תרומה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
פטורה ממס.
משה אשר
יותר מזה, מי שתורם עוד מקבל זיכוי מההכנסה שלו הפרטית. זאת אומרת זה בכלל כדאי לעשות את זה. אז כמובן שמי שתורם לעמותות האלה, בסדר, זה נמצא במישור אחר, זה לא נכנס לחשבון הבנק האישי של אותו רב, של אותה חצר. זה לא המקרה שאנחנו דנים פה. המקרים שאנחנו דנים פה זה בסופו של יום אנשים שנכנסים לחשבונות הפרטיים של בני המשפחה, של אותו רב, של אותו אדמו"ר או מוהל או עורך חופות וכן הלאה. אלה המקרים. מבחינתנו, כל שירותי הדת האלה, כשאתה נותן משהו אתה מצפה לקבל משהו, זה דבר בסיסי. אם אתה לא מצפה על בסיס עקרוני אתה גם דוחה את זה, אבל זה לא קורה, אנשים בפירוש מקבלים את זה, יודעים שזו התעשייה ואנחנו אומרים שזה חייב במס. זה ביזנס.
היו"ר קארין אלהרר
מה ההערכה הצפויה לגידול בהכנסות המדינה מה - - -
משה אשר
כפי שראינו פה, עוד נכונו לנו ויכוחים ויכול להיות שאם הוויכוחים האלה יימשכו בלי סוף, זה יצטרך ללכת בסוף לפי מה שמבקר המדינה ממליץ ולתקן את החוק וגם הטענה הזאת של מתנות וכל מיני, צריך להכניס אותם לבסיס המס ולקבוע שמתנה שהיא לא מקרובים היא תהיה בבסיס המס. ואז גם הטיעון הזה ייגמר ומי שמקבל משהו, בין אם הוא חושב שהוא חייב במס ובין אם לא, זה יהיה בבסיס המס.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה מבין מה המשמעות של דבר כזה?
משה אשר
מה המשמעות?
יואב בן צור (ש"ס)
קבלת מתנה שלא מקרובים?
משה אשר
תסבר את האוזן, בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
לא יודע, עכשיו יבוא אדם לחבר שלו וייתן לו מתנה, בגלל שהוא באמת אוהב אותו והוא לא מברך אותו והוא אפילו לא דתי, ואולי לפעמים הוא מקלל אותו והוא נותן לו מתנה כדי ליישר הדורים ביניהם ואתה תגיד שהמתנה הזאת, צריך עכשיו למסות אותה.
משה אשר
אז הנה אנחנו מבינים שיש כל מיני סיטואציות, אז - - -
יואב בן צור (ש"ס)
יבוא בן אדם לחתונה וייתן מתנה ויגיד שהמתנה הזו צריכה למסות.
משה אשר
זה אפשר בסכום מסוים לטפל. יש מתנות - - -
היו"ר קארין אלהרר
קרובים זה רלוונטי לחתונה? הם קרובים.
יואב בן צור (ש"ס)
לא כולם קרובים. מה זה קרובים? תגידי לי עכשיו מה זה קרובים. כל ישראל אחים, אז אנחנו - - - אפילו עם הערבים אנחנו בני דודים.
רחל עזריה (כולנו)
אבל יש פה משהו לא הגיוני.
משה אשר
סכומים מסוימים, קטנים, סבירים, של חתונה וזה, אפשר ל - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה קטנים סבירים? יש עדות המשפחה, אפילו לא במשפחה, נותנים מתנות ענק.
משה אשר
מה זה מתנות ענק?
יואב בן צור (ש"ס)
3,000 שקל, 4,000 שקל.
רחל עזריה (כולנו)
חבר הכנסת בן צור, זה מפריע לך?
יואב בן צור (ש"ס)
אתה מכיר את הגרוזינים? עוד מכריזים את זה על הבמה.
רחל עזריה (כולנו)
חבר הכנסת בן צור, זה מפריע לך? שיתחילו למסות את זה? אבל אתה מבין מה שאתה עושה, בגלל שאתה מתנגד ובגלל שהחברים שלכם מתנגדים למיסוי של המקובלים, כי זה בעצם הסיפור, אתה תוביל אותנו למיסוי של כל דבר שמישהו אי פעם נתן למישהו וכל מתנה שנתתי לחברה שלי כשנולדה לה תינוקת. ולכן אנחנו צריכים לפתור את העניין הזה. והיה לנו את הדיון הזה לפני חודש או חודשיים והשאלה היא איך מתקדמים כי יש פה בעיה ואנחנו מבינים שכל שכר במדינה צריך להיות ממוסה.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אמרתי דבר מאוד ברור, זה לא שכר.
רחל עזריה (כולנו)
כמו שהשכר שלי ממוסה וכמו שהשכר לך ממוסה, גם העבודה של אותו מקובל, זה צריך להיות ממוסה.
היו"ר קארין אלהרר
הנחת היסוד שלך שזה לא שכר - - -
רחל עזריה (כולנו)
על זה אנחנו חולקים וגם רשות המסים חולקת עליך.
היו"ר קארין אלהרר
שזה לא בתמורה לסוג של - - -
יואב בן צור (ש"ס)
ודאי שלא. זו הנחת היסוד שלי, שזה לא בתמורה, זה בא מתוך - - -
רחל עזריה (כולנו)
בסדר, אז אתה תביא לזה שנמוסה בכל דבר, וכל עם ישראל יידע שאף אחד לא יכול לתת מתנה ללידה, לחתונה, לבריתה ולזה, בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
אל תיסחפי. בית המחוקקים הישראלי הוא עדיין מקום הגיוני. אני רוצה לומר דבר אחד, ברוב המקרים, ברוב רובם של המקרים, במיוחד כשלא נקבע תעריף, לא נקבע תעריף לגובה הברכה, אתה רוצה ברכה קטנה, אתה רוצה ברכה גדולה.
רחל עזריה (כולנו)
רגע, אתה עכשיו בהומור, נכון?
יואב בן צור (ש"ס)
לא, ממש לא.
משה אשר
מה ההבדל בין - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אני אסביר לך. פעם יהודי בא לבקש רב לחופה, אז שאלו אותו, 'תגיד, בכמה אתה רוצה רב? יש רב ב-200, יש רב ב-500', הוא אומר 'תן לי ב-200', הוא אומר, 'אבל תדע שהרב עם ה-200 יגיע עם מעיל מלוכלך וחולצה צהובה, רב ב-500 מופיע עם עניבה יפה'. זה נקרא תעריף. יש מקומות, כמו שאמר פה אדוני ממבקר המדינה - - -
היו"ר קארין אלהרר
רגע, גם למוהל אין תעריף. אתה בא למוהל, הוא אומר 'כמה שאתה רוצה', אז מה? זה לא ימוסה?
יואב בן צור (ש"ס)
לא, הוא עשה איזה שהיא פעולה, הוא עשה עבודה.
משה אשר
אז מה ההבדל בין פעולה פיזית לבין פעולה דיבורית, רוחנית?
יואב בן צור (ש"ס)
קודם כל - - -
רחל עזריה (כולנו)
אני לא הבנתי את העניין של ברכה גדולה, ברכה קטנה.
יואב בן צור (ש"ס)
תיכף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני הצעתי לו לחזור בו. תחזור, מה אתה צריך את זה?
יואב בן צור (ש"ס)
תן לי דקה להסביר. מה לעשות שאנשים מבינים ככה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רחל, בגלל זה את לא הולכת לבקש ברכות.
רחל עזריה (כולנו)
זה מערכון של זהו זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בגלל שאת לא מבינה. אל תגידי, כולם מבינים את זה פה.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אמרתי, אם יש תעריף בכניסה של הרב, תעריף כתוב, לברכה עם שמן אתה משלם 100, לברכה בלי שמן אתה משלם 50.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה שמן?
יואב בן צור (ש"ס)
לא משנה. אז אני אומר, זה מקום שכתוב שיש תמורה, אבל אם אתה נכנס ואף אחד לא אומר לך 'תשלם' ואף אחד לא אומר לך 'תיתן' ואתה ברצונך החופשי, מתוך אמונה והערצה לאיש שיושב בפנים רוצה לתת, זה מתנה. אם תמסו מתנות, אז אתם צודקים, אז אין מה לעשות, נמסה את המתנות. אבל אם לא, זה מתנה. זה לא תמורה לשום דבר.
משה אשר
יש לי שאלה. נניח יבוא מישהו למשרדו של עורך הדין, הוא ייתן לו את השירות, הוא יגיד לו 'כמה לשלם?' הוא אומר לו 'עזוב, אם אתה תהיה מרוצה בסוף תשלם לי בסוף, לא תרצה, אל תשלם לי'. אז גם לא? לא חייב במס?
יואב בן צור (ש"ס)
לא אמרתי. עוד פעם - - -
משה אשר
הוא זכה במשפט, הוא נפגש איתו, הוא אומר לו 'קח 10,000 דולר' - - -
רחל עזריה (כולנו)
הוא נותן לו מתנה. מתנה.
יואב בן צור (ש"ס)
זה יפה שאתה מייחס חשיבות מאוד גדולה לברכות של הרבנים, שיכולים לעבוד בצורה כזאת. זה יפה, זה בא מתוך איזה שהיא אמונה עמוקה שלך וזה בסדר. אין לי בעיה עם זה.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו אנשים מאמינים, מה זה קשור?
יואב בן צור (ש"ס)
אין קשר, ברור לי, מה השאלה בכלל? כל זה בא מתוך אמונה, לא בא מתוך אמונה? בוודאי שזה בא מתוך אמונה.
משה אשר
אנחנו פשוט לא רואים את ההבדל בין זה לבין שירות שנותן בעל מקצוע שברור לך שהוא חייב במס. זה שלא מגדירים מראש את התעריף, זה עדיין לא אומר שהכסף שמתקבל עבור הברכה או עבור השירות, זה עדיין חייב במס. זה הסיפור. נתת משהו - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו חושבים שזה לא שירות, הבן אדם לא משלם בגלל הברכה, כי הוא יכול היה להיכנס ולצאת בלי לשלם, הוא לא היה חייב לשלם. אם הוא שילם, הוא נתן את זה מתוך אמונה, מתוך מחווה, מתוך רגש.
משה אשר
כנראה שבנושא הזה מי שצריך לפסוק בסוף זה בית המשפט.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
משה, אני חרד לגורלה של היהדות, כשבאמת אנחנו נכנסים לעם שמן, בלי שמן, עם בגד מלוכלך, בלי בגד מלוכלך.
היו"ר קארין אלהרר
מה, אבל זה לא יהיה מעניין, אתה חייב להישאר.
יואב בן צור (ש"ס)
אני מיד מביא מישהו אחר שיעניין אתכם יותר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לפחות תן ברכה לפני שאתה הולך. תרים ברכה.
יואב בן צור (ש"ס)
כמה אתה משלם? איזה ברכה אתה רוצה, קטנה, גדולה?
היו"ר קארין אלהרר
קטנה או גדולה.
רחל עזריה (כולנו)
מה התעריפון?
יואב בן צור (ש"ס)
אני אגיד לך. בהזדמנות אני אתן לך, אולי זה יעזור לך בכמה דברים.
רחל עזריה (כולנו)
יש לי כבר ארבעה ילדים, ברוך ה'.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רק על זה? שיהיו עשירים, מה? שיהיו עשירים, שיהיו להם וילות. את עושה צחוק, ילדים זה הגבול?
היו"ר קארין אלהרר
יואב, זה לא בסדר מה שאתה עושה.
יואב בן צור (ש"ס)
את רוצה מתח?
היו"ר קארין אלהרר
כן.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל יש לי ועדה במסגרת - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
באים לשם, על אוטובוסים בשבת. בוא נעשה את זה, עם ברכה, בלי ברכה.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה בא למעלה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אבוא.
יואב בן צור (ש"ס)
תיכף גואטה נכנס.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אי אפשר כדי לא ליפול למלכודות האלה לחייב את אותן חצרות להגיש דוח ודרך זה ללכת?
משה אשר
אפשר, רק שהם אומרים, הרי מה הטענה של החצרות? אם זה לא חייב במס, אין חובה חוקית לנהל פנקסים ודוחות. רק למה שחייב במס צריך לנהל פנקסים. לכן אתה קודם כל בבסיס המס ועכשיו - - -
היו"ר קארין אלהרר
איך אתם - - -
משה אשר
איך אנחנו בודקים? אנחנו נכנסים לחשבונות הבנקים ורואים את התוצרים ומשם. הרי דוחות אין.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מבין, אז מה שאני אומר, אולי יהיה לנו יותר קל, בשביל לא ליפול למלכודת של להתחיל לבדוק האם מישהו קרוב משפחה והאם מישהו עני מהרחוב שהבטיחו לו שאם הוא ימכור את הבית שלו והוא ייתן את זה לרב אז הוא יהיה עשיר, וכדי לא ליפול למלכודות האלה, האם אי אפשר ללכת, אם צריך את זה בחוק, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר קל, לחייב. אבל לזה אני לא חושב שאתם צריכים חוק, לחייב אותם להגיש דוח ואז לשאול את השאלות. ללכת דרך הכנסות כאלה ושם - - -
משה אשר
קודם כל אנחנו בתקופה האחרונה שלחנו להרבה מאוד אנשי דת, כמה מאות, בקשת פרטים על הכנסות, על הנכסים, דוח מאוד פשוט. זאת אומרת אנחנו עושים את זה, עושים פעולה של אכיפה, של רשת וכל הדברים האלה. אבל אני כבר אומר לך, ברגע שתבקש מהם דוח אתה לא תראה שום הכנסה שם.
קריאה
הם יצהירו אפס.
משה אשר
כן. אתה לא תגיע למעשה כמעט לשום דבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ואם תבקש הצהרת הון?
משה אשר
אז זהו, שם אתה אמור לראות את הנכסים. אז הם יגידו שזה הכנסה וזה נובע מהדברים האחרים. זה אפילו לא הכנסה, זה אפילו כלום. זה כמו מתנה. קיבלתי מתנה, צברתי רכוש ממתנות. אז בדוח השנתי אין לי מה לרשום שום דבר בשלב ההכנסות, ובהצהרת הון, 'נכון, צברתי נכסים'.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא מצליחה להבין, קודם כל מה כתוב בחוזר שמשנה את המצב מלפני דוח מבקר המדינה להיום?
קריאה
שום דבר, הוא לא משנה.
משה אשר
אני אסביר. החוזר לא משנה חוקק, החוזר מפרש חוק. החוק הוא חוק בסיסי, שכל הכנסה ממשלח יד או מ - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל זה היה קיים גם קודם.
משה אשר
50 שנה, 60 שנה.
היו"ר קארין אלהרר
אז מה השתנה בחיים שלנו?
משה אשר
מה שהשתנה זה שמי שלא היה ברור לו, אז נתנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא יודעת אם היית כאן בחדר ב-10 הדקות האחרונות. אני לא בטוחה שהבירור הזה עבד.
משה אשר
זה נכון, אז למי שלא היה ברור, כתבנו את זה במילים יותר פשוטות, עם הרבה דוגמאות ומבחנים ועם פסיקה וכל הדברים. אבל, שוב, זה הרבה מאוד דברים שהם פרשנות, שהם נובעים מהפסיקה ומדברים אחרים, ונכון, שאני מניח שבסוף נגיע לזה שנמשיך לקחת תיקים לבית המשפט ובית המשפט יצטרך לפסוק בדברים האלה. ברגע שזה יגיע לבית משפט עליון, אז זה כבר כמו חוק במדינה ואז זה יחייב את כולם, גם את המקובלים וגם את הרבנים וגם את כולם.
היו"ר קארין אלהרר
המשרד לשירותי דת, אתם מסייעים בדבר הזה?
משה דגן
למען האמן אין לנו כל כך דרך לסייע, בטח לא במיסוי מקובלים או רבנים, כי אנחנו לא מתעסקים איתם. אין לנו שום קשר לרבנים או למקובלים.
רחל עזריה (כולנו)
אבל לגבי הבד"צים?
משה דגן
לגבי הנושא של הכשרויות, המבקר שאל אם יש לנו רשימת כשרויות פרטיות ולא, כיוון שהאחריות של המשרד לשירותי דת זה רק על המועצות הדתיות ומחלקות הדת במועצות המקומיות והאזוריות ומשום כך אין לנו רשימות שכאלה.
רחל עזריה (כולנו)
אז יכול להיות שהבד"צים נותנים אישורים לאוכל לא כשר?
משה דגן
לא, ברשותך אני רק רוצה להשלים. הבד"צים הפרטיים על פי רוב מאוגדים כעמותות, חלקם כחברות בע"מ, ולכן זה לא חונה אצלנו. ככל שמדובר באמות מידה הלכתיות זה כן.
היו"ר קארין אלהרר
שאלה ממקום של פחות הבנה. יש את הכשרויות הפרטיות ויש את הכשרות שלכם, של המדינה.
משה דגן
של הרבנות הראשית והרבנות המקומית.
היו"ר קארין אלהרר
כן. יש מצב שהכשרויות הפרטיות עומדות בפני עצמן, בלי שהמדינה נותנת איזה שהוא גיבוי?
משה דגן
גיבוי של מה? לא הבנתי.
היו"ר קארין אלהרר
יש מצב שהכשרות היא רק כשרות פרטית?
משה דגן
לא, אין. בית העסק מחויב קודם שיהיה שם בבית העסק כשרות של המועצה הדתית, של הרבנות המקומית.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני יכול להגיד משהו על זה? אני מציע לך, סליחה שאני אומר לו את זה, תתייחסי לזה באבא של העירבון המוגבל. אני אחראי למה שאמרתי פה. זו מערכת השחיתות הכי גדולה במדינה, יש בתי עסק - - -
משה דגן
לא, אבל אתה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אענה לשאלה שאתה לא יודע אותה, שאתה לא רוצה לדעת. יש בתי עסק ובתי מסחר שיש להם רק כשרות של בד"צים, אני חותם על מה שאני אומר עכשיו, ואין להם כשרות של רבנות למרות שזה בניגוד לחוק, והם לא כופים את זה.
משה דגן
מי זה הם? אתה מתכוון לרבנות הראשית או למשרד לשירותי דת?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מי שצריך לעשות את זה, הרבנות הראשית.
משה דגן
אתם נכנסים ל - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
סליחה, יש בתי עסק כאלה שיש להם רק כשרויות פרטיות, ובניגוד לחוק אין להם. יש בד"צים שהמשגיח עושה את אותו דבר בדיוק, הוא נותן את הכשרות של הרבנות והוא נותן את הכשרות של הבד"צ באותו זמן, זה חוסך כסף - - -
משה דגן
אבל זה לא היה הנושא שנדון בדוח הביקורת, למה אתה מעלה את זה פה? סליחה שאני אומר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בא לי, סתם.
משה דגן
לא, אני חושב שזה לא - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בא לי. אתה נתת תשובה.
רחל עזריה (כולנו)
גם בבד"צים, זה חלק מהדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה למה אני מעלה? אתה מנהל הוועדה?
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אני מחזירה לעצמי את התפקיד. אני רוצה לשאול, כמה בד"צים יש?
משה דגן
אני לא יודע. אני יודע באופן כללי שיש בין 40 ל-50, אין לנו רישום שלהם. יכול להיות שהרישום הזה קיים ברבנות הראשית, צריך לבדוק את זה.
היו"ר קארין אלהרר
המשרד לשירותי דת, הוא אחראי לדת מסוג אחד? אני לא מצליחה להבין.
משה דגן
לא, המשרד לשירותי דת לא אחראי על החברות הפרטיות או על הבד"צים הפרטיים שנותנים כשרות. מה שכן - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה אין רישום?
משה דגן
כי לא נעשה מעולם רישום שכזה.
היו"ר קארין אלהרר
אז בואו תתחילו.
משה דגן
אז אני אומר שוב, המשרד לשירותי דת אחראי על המועצות הדתיות ועל מחלקות הדת במועצות האזוריות, כאשר מדובר בכשרות ממלכתית. כל הכשרויות הפרטיות, זה לא חונה אצלנו. מה שכן - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל זה לא מפריע לכם? בסופו של דבר המשרד לשירותי דת, אתם בסוף אמורים להיות אחראים על כל התחום. זה לא מפריע לכם שיש עוד סוגים שהם בעצם ממש מחוץ לשליטתכם?
רחל עזריה (כולנו)
אני רוצה לחדד את זה, אני רוצה שתתייחס לא רק למשרד לשירותי דת, אלא גם לרבנות הראשית, שזו יחידת סמך שמחוברת למשרד לשירותי דת, אני רק רוצה לוודא שאנחנו - - -
משה דגן
אני לא יכול לענות במקומם. אני יכול להסכים - - -
היו"ר קארין אלהרר
יש פה נציג של הרבנות הראשית?
חנה פריידין
לא, הוזמנו ולא באו.
היו"ר קארין אלהרר
הוזמנו ולא באו. מה, זה לא מעניין, בד"צים?
רחל עזריה (כולנו)
בטח שזה מעניין אותם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הם לא כפופים ל - - -
היו"ר קארין אלהרר
אין פה נציג של הרבנות?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה שיבואו?
היו"ר קארין אלהרר
למה לא?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הם רבנים ראשיים.
היו"ר קארין אלהרר
הוועדה לביקורת המדינה לא מעניינת?
חנה פריידין
לא הרבנים הראשיים, נציגים.
משה דגן
קארין, אני רוצה להתייחס. אני חושב שבהחלט מה שאת מעלה פה זה רלוונטי לפן ההלכתי, כלומר שהרבנות הראשית באמת צריכה לפקח בצורה כזו או אחרת על הבד"צים הפרטיים, אבל מבחינה מנהלתית, כלומר מבחינת האופרציה או מבחינה תהליכית למשרד לשירותי דת אין מקום פה מול הבד"צים הפרטיים. יש בינינו איזה שהיא הפרדה, בין המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית, שאנחנו מתייחסים לנושאים הפרוצדוראליים והם לנושאים ההלכתיים.
היו"ר קארין אלהרר
הבנתי, אבל בדיוק, אני מדברת על הפרוצדורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יכול להיות שלרב הראשי יש קשר לבד"צים?
משה דגן
תרשה לי לא להתייחס, אלעזר, בסדר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רק שואל אותך אם זה יכול להיות.
משה דגן
אז תרשה לי לא להתייחס.
היו"ר קארין אלהרר
מה הייתה השאלה? לא שמעתי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
האם לרבנות הראשית אין קשר לבד"צים, אבל לרב הראשי יש קשר לבד"צים והוא מבקש לא להתייחס.
רחל עזריה (כולנו)
זה אחת. שתיים, לרבנות יש מחלקת אכיפה, לחוק איסור הונאה בכשרות, זאת אומרת שהפרוצדוראלי הוא לא רק אצלכם, הוא גם אצלם. זאת אומרת אין את ההפרדה. אתה לא אומר ש - - -
משה דגן
לא, יש בנושא של - - -
רחל עזריה (כולנו)
ולמה זה אצלם ולא אצלכם, אם כבר?
משה דגן
מה?
רחל עזריה (כולנו)
חוק איסור הונאה בכשרות.
משה דגן
לא, חוק איסור הונאה בכשרות כולל בתוכו כמה וכמה מרכיבים. בין היתר זה מה שהעלה פה אלעזר, הנושא הזה שבאמת חייב שיהיה במקום כשרות ממלכתית ורק לאחר מכן בד"צ כזה או אחר. קארין שאלה אותי לגבי הבד"צים, אמרתי לה שלנו אין את היכולת לפקח עליהם כיוון שהם לא מגישים לנו דוחות, אין לנו שום קשר אליהם.
היו"ר קארין אלהרר
תחייבו אותם, אתם המדינה. אני לא מבינה את זה.
רחל עזריה (כולנו)
אתה ברחת מחוק איסור הונאה וכשרות.
משה דגן
למה?
רחל עזריה (כולנו)
כי הסיפור הוא שאתם לא עושים, אין באמת את ההפרדה. אתה אומר שהמשרד לשירותי דת מתעסק בשירותים הפרוצדוראליים והרבנות הראשית בעניינים הלכתיים, כי מסתבר שהרבנות הראשית מתעסקת גם בנושאים הפרוצדוראליים.
משה דגן
אז מה את רוצה לומר, שאין הפרדה מוחלטת? שחור לבן? אני מסכים איתך. זה לא שחור לבן, אבל בהחלט אנחנו ביחד מגיעים לתוצאה שאנחנו רוצים להביא את ה - - - למקום הטוב ביותר.
רחל עזריה (כולנו)
שמה הטוב ביותר? מה ההגדרה של הטוב ביותר?
משה דגן
אולי אלעזר יגיד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מוכן.
משה דגן
יש את הטוב ביותר שאלעזר חושב עליו ויש את הטוב ביותר שאני חושב עליו. אני יכול לומר לך מה אני כן מתכוון לעשות. אני מניח ששמעתם על שירת הים, מערכת מחשוב, תכנית אב למחשוב של המשרד לשירותי דת. אנחנו הולכים למחשב את כל המועצות הדתיות, את כל המחלקות - - -
רחל עזריה (כולנו)
אבל זה לא אומר איזה כשרות - - -
היו"ר קארין אלהרר
תנו לו להשלים.
משה דגן
כשאנחנו מדברים לצורך העניין על הקבורה, גם העמותות יהיו בתוך המודל הזה. כשאנחנו מדברים על כשרויות - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תיכף נדבר על קבורה, עזוב, בוא נדבר על החיים.
משה דגן
שנייה. כשאנחנו מדברים על כשרויות, אז גם הבד"צים הפרטיים יהיו בתוך המודול הזה.
היו"ר קארין אלהרר
מתי זה יקרה?
משה דגן
אנחנו הולכים לקבוע אמות מידה אחידות, הנחיות אחידות - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, מתי זה יקרה? לוח זמנים?
משה דגן
אני מאמין שבשנה הקרובה.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה אני מאמין?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה, אז יכול להיות שהרב של פתח תקווה יוכל לתת כשרות בתל אביב כשזה על אותה מערכת?
משה דגן
לא, לא דיברתי על זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה? אבל אם זה - - -
משה דגן
אני יודע שאתה רוצה פתיחת אזורי כשרויות - - -
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת שטרן, אני קוראת אותך - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, בד"צ בית יוסף. אתם מכירים - - -
משה דגן
לא צריך להגיע למקום הזה.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת שטרן. הגעת לוועדה לביקורת המדינה, אתה כבר ותיק כאן, אתה יודע שלהגיד לי 'אני חושב בשנה הקרובה' - - -
משה דגן
אני יכול לומר שלצורך העניין מודול הנישואין, שוב, אנחנו עושים פה הסדרה מאוד רוחבית על כל שירותי הדת ואני יכול לבשר לך פה שמודול הנישואין ב-1 במרץ עולה לפיילוט. כלומר שאנחנו בתהליך - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל אם אין לכם את זה ברישום בכתב יד בפנקסים איך תעלו את זה למחשב?
רחל עזריה (כולנו)
ואני רוצה להוסיף עוד שאלה.
משה דגן
אני רואה שלצדי יושב רון חכם והצצתי לו בדפים וראיתי שיש את הרשימות. אנחנו נוכל לעשות שיתופי פעולה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז תעבירו לי את הרשימות.
רחל עזריה (כולנו)
המועצות הדתיות מתנגדות למערכת המחשוב ונדמה לי שהשר גיבה אותן?
משה דגן
לא, את לא מעודכנת. לא כל דבר יוצא לתקשורת.
רחל עזריה (כולנו)
לא, אז תעדכן אותנו.
משה דגן
שוב, לא הוסמכתי על ידי השר לצאת פה עם הודעות לתקשורת, או לוועדה, בעניין הזה של תכנית האב למחשוב, אבל זה ממשיך לעבוד. הפיילוט ב-1 במרץ יוצא לדרך.
רחל עזריה (כולנו)
הגעתם להסכמות, או מה הסיפור?
משה דגן
היו חששות לחברים במועצות הדתיות. החששות האלה הוסרו. אנחנו ישבנו, הסברנו להם בדיוק מה המערכת הזאת עומדת לתת להם, מה הערך המוסף שלה, מה התועלות שלה ואל מול החששות שלהם פשוט הגענו איתם להבנות בעניין הזה, כדי שלא יחששו מהאח הגדול.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה שמשותף לדיון הזה פה, בשביל קצת להחזיר אותו, זה שכולם עושקים פה את המעמד הבינוני ואת המעמד הנמוך. מחצרות האדמו"רים ועד הבד"צים ועד הכשרויות. זה, לצערי הרב מאוד, מצד אחד לא אוכפים את החוקים ומצד שני מאחזים עיניים של ציבור על רמות של כשרות, שכאילו הרבנות לא יכולה לתת. והרבנות יכולה לתת, אבל אחרי זה איך יתפרנסו כולם? דרך אגב, גם המועצות הדתיות. הוא אומר לך שתהיה מערכת מחשוב והכול יהיה שווה וכללים שווים, ואם הכול יהיה שווה וכללים שווים, למה בד"צ העדה החרדית יכול לשבת בירושלים או לנדאו בבני ברק ובית יוסף בבית הכרם, ולתת כשרויות לכל הארץ לפי חוקים שווים והרבנות הראשית לא יכולה לתת ממקום אחד כשרות לכולם? אני בעד הרבנות בהקשר הזה, אבל למה כל מועצה דתית תוכל לתת את הכשרות שלה? למה ההתעללות הזאת של להחליף - - -
משה דגן
אבל ככל שיהיו כללים אחידים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תן לי, אני אגיד לך. שלהחליף צנרת מים - - -
משה דגן
צריך תעודת הכשר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, להיפך. בשביל תעודת הכשר תחליף לפסח צנרת מים.
משה דגן
אני לא שמעתי - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא מדבר איתך על גומיות של מקררים, לא מדבר איתך על זה שבכשרות הרצליה צריך החמרות יותר ממהדרין ירושלים בגלל שהרב שם ככה ואתם נותנים לזה גיבוי, ומי משלם את הכול? אני לא, אתה יודע למה? כי יש לי שמונה שנות לימוד בשביל לדעת שמערכת הכשרות בארץ מושחתת ואני אסתפק ברבנות, גם זה לא תמיד, לפעמים שיזרקו גם את זה. אבל האנשים הפשוטים, שהולכים לקבל ברכות שלא תמיד אתה יודע מה קורה להם - - - ברור שמתוך בחירה, כי אתה מכניס את הקדוש ברוך הבא.
משה דגן
הוא הולך לרב פלוני - - - כי הוא סומך על - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כשאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא למערכת עסקית הלך עלינו.
רחל עזריה (כולנו)
מה זה, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. זה מאוד ברור הסיפור הזה. אתה לא אמור להשתמש באפשרויות הרבניות שלך כדי לגזור כסף.
משה דגן
הרבנות זה בקונספט אחר.
רחל עזריה (כולנו)
נכון, זאת השררה. אתה אמור לעבוד, אתה לא אמור להשתמש בשררה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתם דיווחתם על מערכת המחשוב הזאת לפני שנה וחצי.
היו"ר קארין אלהרר
אתם ממש ח"כים שוררים. אלעזר.
משה דגן
אני אומר לך ב-1 במרץ, אלעזר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, כבר אחרי חוק צהר עם הנישואין הייתה מערכת מחשוב - - -
רחל עזריה (כולנו)
כל פעם מוצאים את מערכת המחשוב כשיש משהו ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני שמחה על הדיון הפורה, אבל זה יתנהל בצורה מסודרת.
משה דגן
ברשותך, אני רוצה להתייחס לדברים שלו.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, אף אחד לא מדבר כשמישהו אחר מדבר, לא שומעים אתכם.
משה דגן
אלעזר, דבר ראשון, לא צריך לכעוס.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, עזוב אותך, אתה מייצג פה משהו. לא עליך אישית.
משה דגן
אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אני חושב שמערכת המחשוב הזאת זה לא מנטרה, זה כבר קורה בפועל. אנחנו כבר התחלנו בפריסה של תשתיות במועצות הדתיות, זה משהו עובדתי, אמיתי, חי וקיים. לצורך העניין הפיילוט יצא ב-1 במרץ, וכשאני מדבר על תכנית אב למחשוב, מדובר פה בעצם על האחדת תהליכים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גם קריטריונים?
היו"ר קארין אלהרר
אלעזר, תן לו רגע להשלים משפט.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה רק שהוא יענה לי.
משה דגן
כשאני מדבר על האחדת תהליכים, זה אומר קריטריונים, גם מבחינת איך, על היקף הכשרות - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה אתה צריך מחשוב בשביל קריטריונים?
משה דגן
אני אסביר לך למה. כי הוא מעלה פה טענה לכאורה צודקת, אם יש שני עסקים ששניהם, עם כל המאפיינים זהים ובעסק הזה הרב המקומי החליט שצריך 15 שעות כשרות ובעסק השני 10 שעות כשרות, על השגחה אני מדבר, על המשגיח. אז בעצם זה יוצר איזה שהוא תסכול. ככל שאנחנו נבוא ונאפיין את כל העסקים בצורה כזו או אחרת, אי אפשר לאפיין ממש כל עסק לפרטי פרטים, אבל מאפיינים מאוד עיקריים ונבוא ונקבע מה היקף ההשגחה שנדרשת בכל עסק ועסק, אני חושב שזה ייצור את האחידות.
רחל עזריה (כולנו)
למה צריך מחשוב בשביל זה? זו השאלה שהיו"ר שאלה.
משה דגן
את רוצה שאני אפתח בפנייך ממש את כל האפיון?
רחל עזריה (כולנו)
כן, האמת היא שכן.
משה דגן
אין לי בעיה, אני מוכן לבוא אלייך ולעשות לך מצגת ולהראות לך את כל המערכת.
היו"ר קארין אלהרר
אני באמת אומרת, אני מקבלת לגמרי את המחשוב. אנחנו ב-2016 והמחשוב הוא חשוב. יחד עם זאת אני טוענת שלא צריך לחכות למחשוב כדי ליצור קריטריונים ברורים, אחידים, כדי שלא ייווצר מצב של אפילו מראית עין של קריטריונים שונים. זה אינטרס שלכם וזה בסוף אינטרס של הציבור, יותר מהכול. אני לא מצליחה להבין את הדיכוטומיה הזאת, שהרבנות דואגת להלכה, אני דואג לפרוצדורה, מצד שני הדיכוטומיה הזאת נסדקת כי הפרוצדורה גם בסמכותה של הרבנות. יש פה משהו שהוא לא כל כך סביר ולא הגיוני.

אני אגיד לך, אני חושבת שיש פה בעיה מובנית, שאתם המשרד לשירותי דת ואתם הידיים והרגליים של המדינה בעניין הזה, לא מסתדר לי שאתם אומרים 'טוב, זה לא ב-scope שלנו, אנחנו לא מתעסקים בפרוצדורה, אנחנו לא מנהלים רישומים'. מסתובבות להם אי אילו כשרויות, כאילו בצורה - - -
משה דגן
אין לי שום סמכות מול הבד"צים הפרטיים. תביני, תראי לי תשתית נורמטיבית שנותנת לי סמכות מול הבד"צים.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, באותה מידה אתה יכול לבוא ולומר שלממשלה אין סמכויות על כל מיני דברים אחרים שקמים במדינה, כל מיני עמותות. מה, לממשלה אין סמכויות, בכל משרד ממשלתי, 'מה, אני יכול להגיד לו מה לעשות?' אתה הריבון.
משה דגן
אבל, קארין, אין לנו סמכות מול הבד"צים הפרטיים. יש לי סמכות מול העמותות שמנהלות את שירותי הקבורה מכוח שירותי הדת היהודיים.
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, יש לך סמכות לכתוב ביומן מי עושה מה? יש לך סמכות ביומן לנהל רישום?
משה דגן
תיאורטית, אם אני פונה אליו הוא יגיד לי 'מי שמך שאתה מבקש ממני פרטים?'
היו"ר קארין אלהרר
מה זה מי שמך? אני הממשלה. מה זה מי שמך?
משה דגן
אין לי שום סמכות. קארין, אין לזה שום תשתית.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא מקבלת את זה.
משה דגן
בסדר.
היו"ר קארין אלהרר
משפטית אני לא מקבלת את זה. מה זה 'אין לי סמכות'?
משה דגן
אם יש פה את היועץ המשפטי של הוועדה, אפשר לבדוק את זה.
היו"ר קארין אלהרר
אני אבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי של הוועדה.
משה דגן
אין לי סמכות ואין לי גם שום תשתית נורמטיבית שמאפשרת לי לפנות אליהם.
היו"ר קארין אלהרר
לא אמרתי לך להגיד להם איך לפעול בשלב הזה, שים לב מה אני אומרת. אמרתי לך, תנהל רישום ברור וסדור של מי עושה מה ועל פי אילו קריטריונים. איך תעשה סדר אם אתה אפילו לא יודע מי קיים?
משה דגן
קארין, כשאמרתי לך שאני רוצה ליצור שיתוף פעולה עם רשות המסים, זה נובע מכך שלהם לצורך העניין יש את היכולת להגיע אליהם מערוץ כזה או אחר, אבל לי אין שום יכולת. אני צריך פה את שיתופי הפעולה של מי שכן יש לו סמכות אל מול הבד"צים הפרטיים.
רחל עזריה (כולנו)
אבל איך יכול להיות שאתה עוסק בחוק איסור הונאה בכשרות, אתה והרבנות בעצם, אבל אתם לא מתייחסים לכמה אחוזים משוק הכשרות בישראל?
משה דגן
לא, את מדברת על הבד"צים הפרטיים?
רחל עזריה (כולנו)
כן.
משה דגן
מבחינת היקף כספי או מבחינת היקף בפריסה?
רחל עזריה (כולנו)
גם וגם. הפריסה היא כמעט בכל דבר היום. רוב מאוד גדול, יש לו בד"צ פרטי גם.
משה דגן
לא, אני לא חושב.
קריאה
80% מהמזון בישראל זה בד"צים.
משה דגן
אני לא חושב.
רחל עזריה (כולנו)
אז בעצם אתה כאילו אומר שאתה ב-100% מתעסק בחוק איסור הונאה בכשרות והולך על כל מיני עסקים ויכול מאוד להקשות על עסקים שמעזים לומר שהמקום כשר אם אין להם תעודה של רבנות, אבל מצד שני 80% משוק הכשרות, אתה בעצם מתעלם ממנו.
משה דגן
- - - כדי שתהיה לנו יכולת לפעול מול הבד"צים. לצורך העניין חוק איסור הונאה בכשרות זה היכולת של הרבנות הראשית אל מול בית העסק. אם לבית העסק יש רק תעודה של בד"צ ואין לו תעודה של הרבנות המקומית, אני מפעיל את זה מולו. אני לא בא אל מול הבד"צ ואומר לו 'למה שמת פה את התעודה בלא שיש פה תעודה של רבנות מקומית'.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה את חוות דעתו של היועץ המשפטי לוועדה. אולי אני משפטנית גרועה. איך יש מניעה, ואם קיימת כזאת אני אשמח להבין אותה, מניעה לקיים רישום לגבי איזה בד"צים פועלים ומה הקריטריונים שלהם. תסביר לי, יש מניעה לדבר הזה?
גלעד קרן
אני לא רואה מניעה לקיים רישום. השאלה אם כחלק מהאכיפה שלכם של חוק הונאה בכשרות, כשאתה מגיע לעסק מסוים - - -
משה דגן
המשרד לשירותי דת לא פועל מהחוק הזה, זה הרבנות הראשית.
גלעד קרן
הרבנות הראשית היא חלק מהמשרד. יכול להיות שזה צריך להיות דרך הרבנות, לא משנה. כשהרבנות הראשית באה לעסק מסוים ואומרת לו 'איזה כשרות יש לך?' והוא אומר לה 'יש לי כשרות של בד"צ זה', אז אתה עושה רשימה, אוקיי, הוא קיבל כשרות מבד"צ מסוים. אני לא רואה את הבעיה - - -
משה דגן
מה, אתה רוצה שנמפה 10,000 בתי עסק? לא הבנתי.
גלעד קרן
אתם בכל מקרה הולכים לבתי עסק ובודקים את ה - - -
משה דגן
בסדר, הדברים האלה נבדקים בביקורות כאלה ואחרות, אבל אתה מדבר על מיפוי. כשאתה רוצה מיפוי של 100% אתה צריך למפות את כל הארץ, לעבור עסק עסק ולעשות את זה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. חבר הכנסת יגאל גואטה בבקשה. ברוך הבא לוועדה.
יגאל גואטה (ש"ס)
ברוכים הנמצאים, תודה. האמת שאני חייב להודות ולהתוודות שאני בדרך כלל בן אדם מוכשר ומבין על מה מדברים ואני לא מצליח להבין על מה מדברים. זה נראה לי סוג של עליהום כזה ולא באמת משהו שרוצים לפתור ואני לא מצליח להבין איך קשור הבד"צים עם הבבות ועם המקובלים ומדברים על זה - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה שני חלקים באותו דוח.
יגאל גואטה (ש"ס)
כן, אבל אלה שני דברים שונים.
רחל עזריה (כולנו)
גם מבקר המדינה עושה את זה ככה.
יגאל גואטה (ש"ס)
בסדר, יכול להיות, אבל במציאות הבעיות הן בעיות שונות והטיפולים בהם הם טיפולים שונים. אני לא מצליח להבין איך מדברים על זה בערבוביה. אני גם לא מסכים עם חברי אלעזר שטרן שאומר שהרבנות, 'כולם מושחתים, כולם מושחתים'.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא אמרתי כולם.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז מה אמרת?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שיש הרבה שחיתות ברבנות, אני חותם על זה וכדאי לך לא לבדוק את זה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז אני אומר תבדוק את הפרוטוקול, אמרת 'כולם מושחתים'.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה?
יגאל גואטה (ש"ס)
אמרת 'כולם מושחתים'.
קריאה
הוא אמר מערכת הכשרות.
יגאל גואטה (ש"ס)
כן, כולם מושחתים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה אומר כן. תגיד אם אמרתי 'כולם' או לא אמרתי 'כולם'.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, נו, עכשיו אנחנו לא - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
מערכת הכשרות מושחתת, כולם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן, מערכת הכשרות - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
מערכת הכשרות מושחתת?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת גואטה, תמשיך את הדברים שלך.
יגאל גואטה (ש"ס)
מערכת הכשרות מושחתת, זה אומר כל מערכת הכשרות מושחתת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. זה אומר המערכת - - - מה, אתה רוצה ל - - -
היו"ר קארין אלהרר
אלעזר.
יגאל גואטה (ש"ס)
לכן אני חושב שלטובת העניין צריך להתכנס לנושא מסוים ולטפל בו ואני בעד לטפל בדיוק כמוך וברגע שנטפל בנושא מסוים, אני מאמין שגם בסופו של יום נמצא פתרונות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שמעת על הרב הראשי לחולון?
יגאל גואטה (ש"ס)
הרב הראשי לחולון, כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוגש כתב אישום. שמעת את זה?
יגאל גואטה (ש"ס)
לא שמעתי שהוגש כתב אישום, אבל שמעתי - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אעדכן אותך, שהוגש כתב אישום נגד הרב הראשי של חולון, אחרי חקירה ונדמה לי גם אחרי שימוע כבר, או לפני שימוע, על זה שהוא התנה כשרות של רבנות בקידום מסוים של בד"צ מסוים. זהו. זה מספיק שרב ראשי של עיר, מוגש נגדו כתב אישום בגין הדברים האלה בשביל להגיד שהמערכת היא מושחתת. אם תרצה, אני אתן לך עוד דוגמאות.
רוני חממה
זה נעשה בכל עיר על ידי כל הרבנים, מכתיבים למשרדים - - -
היו"ר קארין אלהרר
מי אדוני?
רוני חממה
רוני חממה.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, כן.
יגאל גואטה (ש"ס)
שוב פעם, יש רשויות שמטפלות במה שצריך לטפל ומי שמושחת, שיטפלו בו כמו שצריך. רק אני לא מבין מה מר משה דגן, שהוא נציג של המשרד לשירותי דת, אם הוא אמור להיות גם הפקח וגם השוטר וגם השופט וגם - - - לא הבנתי מה. יעשה רישום. לא הבנתי מה הרעיון של הרישום. תרשום, מה תרשום? שהגיע בד"צ ונתן שם כשרות? אני לא כל כך הבנתי, באמת, תסלחו לי, אולי אני מוגבל, אבל לא כל כך הבנתי, זה משהו כללי כזה.
רחל עזריה (כולנו)
איזה חלק?
יגאל גואטה (ש"ס)
זה משהו יותר כללי. מדברים פה על דבר כללי. אפשר להתכנס למשהו ספציפי כדי להבין איפה הבעיה?
רחל עזריה (כולנו)
לי יש הרבה שאלות ספציפיות.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז בואו נלך אחת אחד ו - - -
היו"ר קארין אלהרר
בסדר. אז אני מבקשת לתת את רשות הדיבור לרוני חממה.
רוני חממה
אני הייתי רוצה בהתחלה להגיב לדברי הבחור, מה שמך?
משה דגן
משה.
רוני חממה
משה. משה, תקשיב, הבד"צים השונים בישראל - - -
היו"ר קארין אלהרר
והוא סמנכ"ל בכיר לשירותי דת, כן?
רוני חממה
אני פשוט איחרתי.
משה דגן
מי זה? סליחה. רוני חממה, מה הוא?
רוני חממה
אמרתי, רוני חממה, מגרעיני עפולה חממה. כ-50 בד"צים יש בישראל ואולי יותר. את העבודה שלהם, אתה יודע מי עושה? המשגיחים של המועצות הדתיות ברוב המקומות. שים לב מה אני אומר, בא משגיח של המועצה הדתית לעסק מסוים, לצורך העניין גם שלי, לבצע עבודה, אני רוצה עכשיו לקבל בד"צ, איכשהו הבד"צ מכשיר את המשגיח הספציפי הזה, אני משלם אגרה על הבד"צים ולמשגיח אני נותן תוספת. ואם אתם לא יודעים את כל זה, אז בשביל מה אתם יושבים על הכיסא שלכם?
היו"ר קארין אלהרר
בדיוק.
רוני חממה
על מי אתם עובדים?
רחל עזריה (כולנו)
זו הונאה.
רוני חממה
מה שאמר כבוד חבר הכנסת שטרן - - -
משה דגן
רגע, תסביר לי רק שנייה אחת, ברשותך - - -
רוני חממה
זה כאין וכאפס מהאמת העצובה במדינת ישראל.
משה דגן
לא, שנייה. אני רוצה להבין איפה הבעיה, באמת אני רוצה להבין.
רחל עזריה (כולנו)
הבעיה שיש לך עובד שמקבל כסף מהמועצה הדתית, אבל בפועל בגלל הסדר שיש עם הרב - - -
משה דגן
הוא מקבל כסף גם מההשגחה הפרטית, הוא עושה תיאום מס, איפה הבעיה?
רחל עזריה (כולנו)
מה ושה תיאום מס? תגיד לי אתה - - - נו באמת - - -
משה דגן
לא, אני באמת רוצה לדעת איפה - - - אני באמת רוצה להבין איפה הבעיה.
רחל עזריה (כולנו)
נו באמת. זה נראה לך הגיוני, זה כמו שיהיה חבר כנסת שיקבל כסף גם בתור לוביסט. זה בדיוק זה. יש לך חברה פרטית שאתה לא אמור לקבל ממנה כסף, בטח לא בשביל אותה עבודה.
משה דגן
אבל זה לא בהכרח ניגוד עניינים.
רחל עזריה (כולנו)
מה, מה זה - - -
משה דגן
אני אסביר. אני מעלה את זה לדיון, אני לא קובע עובדות.
רחל עזריה (כולנו)
יש למועצה הדתית, אנחנו מדברים הרבה על יוקר המחיה ואנחנו מדברים על איסור הונאה בכשרות ואנחנו מדברים על המס ומדברים על כל זה. יש לך כאילו עובד שיש לו על הגב עוד עובד בעצם, שזה אותו עובד. אתה מקבל חצי מהמשכורת שלך מהמועצה הדתית ואתה בעצם עובד אצלם. אם אתה בתור עובד בוחר לעבוד חצי יום בכשרות זה, חצי יום משהו אחר, רב של קהילה וכו', fair enough, אבל אתה לא יכול להישען על התשתית של המועצה הדתית כדי לקדם בד"צ. זה מה שאתה לא יכול לעשות. זה בחולון קיבל כתבי אישום.

אני קיבלתי פנייה מצפת, שגם בצפת זו אותה שיטה. אמרה בעלת עסק, 'אני רוצה רק אישור של הרבנות, לא רוצה בד"צ, יש לי פלח שוק של הרבנות, אני מאמינה ברבנות, אני מאמינה בממלכתיות, זה מה שאני רוצה', אמרו לה 'את לא תקבלי כשרות אם את לא מביאה את הבד"צ, זה לא יקרה'. זה כבר עוד - - -
משה דגן
הרבנות המקומית ככה - - -
רחל עזריה (כולנו)
זה מה שקורה. זה מה שעושים, משתמשים במונופול שיש למועצה הדתית כדי לכפות בד"צ על הראש.
משה דגן
המועצה הדתית אמרה 'אם לא תביאו בד"צ לא יהיה לכם - - -
רחל עזריה (כולנו)
בד"צ ספציפי. יש עכשיו כתבי אישום על זה. זה מה שקורה, זו השיטה. אתה בעצם מעשיר את הבד"צ על - - -
משה דגן
לא, שנייה.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, תנו לרחל לסיים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רק צריך להגיד לו, מה שאנחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
אלעזר, תן לרחל לסיים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אנחנו לא יודעים היום רק את מקום קבורת של משה, אתה יודע, ופורים זה באדר ב'. אל תעשה את עצמך.
משה דגן
אלעזר, צריך לעשות הבחנה. המועצה הדתית מחייבת להביא בד"צ?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תגידל י, מה אתה עושה צחוק?
משה דגן
שנייה, אל תגיד לי בסיסמאות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן, חד משמעית. המשגיחים כן.
רחל עזריה (כולנו)
כן, כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הרב של חולון, מה אתה רוצה? זה לא מספיק?
רחל עזריה (כולנו)
חולון היא עיר ענקית.
משה דגן
לא, אתם מבלבלים פה בין היוצרות. סליחה, ברשותך, תני לי להתייחס.
רחל עזריה (כולנו)
בבקשה, תתייחס. כן, אומרים לו, 'אתה לא תקבל כשרות של הרבנות אם אתה לא מביא את הבד"צ'. זה הסיפור.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה לא נכון. אין דבר כזה, שהמועצה הדתית לא מרשה - - -
משה דגן
גואטה, מחילה. שנייה רגע, הם עשו פה סלט.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני לא שמעתי בחיים דבר כזה.
רחל עזריה (כולנו)
נו באמת.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני קצת מכיר את המערכת.
רחל עזריה (כולנו)
חבר הכנסת גואטה, שני האנשים שמתעסקים בנושא של הכשרות בכנסת הם אנשים דתיים. אני לא אוכלת שום דבר לא כשר אף פעם, בשום מקום. מה שמטריף אותי בסיפור הזה, אני אומרת, בסדר, יאללה, אישה תמיד כועסת. מה שמטריף אותי בסיפור הזה זה שאנחנו, על ידי הרבנות, מגנים על מונופולים, מעלים את יוקר המחיה, מגנים על דברים שאסור לעשות אותם בשום מקום אחר ורק פה מאפשרים.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא מגנים על אף אחד שעושה שחיתות, חד משמעית. הנה אני אומר לך, קבלי שותף לדרך במלחמה בכל מה שקשור לשחיתות ברבנות.
רחל עזריה (כולנו)
מעולה. מה שהיה עד היום זה שהדתיים תמיד לא היה להם נעים לצאת נגד דברים של הדתיים. עכשיו - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
הנה אני אומר לך, קבלי חבר כנסת שיהיה שותף איתך לדרך של מלחמה בכל שחיתות, ברבנות ובכל דבר.
רחל עזריה (כולנו)
אבל למה אתה מתעצבן?
יגאל גואטה (ש"ס)
אני לא מתעצבן. אומרים שהנשים מתעצבנות.
משה דגן
אני רק רוצה להתייחס לדברים. נעשה פה בלבול, לדעתי. תעשי את ההבחנה בין המצב הזה שיש תעודת כשרות של הרבנות המקומית והם אומרים לך 'תשמעי, את לא יכולה לקבל את תעודת הכשרות של הרבנות המקומית, אלא אם כן לצידה תהיה תעודת כשרות של הבד"צ'. זה כמובן אין ולא קיים. מה שכן קיים, שלצורך העניין אם נניח מדובר על רבנות מקומית שנותנת הכשר למהדרין, הם אומרים 'אנחנו מוכנים שתכניסו בשר של מחפוד, בשר של בד"צ בית יוסף, בשר של בד"צ העדה החרדית. רק בתנאי שתכניסו את המוצרים עם ההכשרים הללו תוכלו לקבל הכשר למהדרין', וזה לגיטימי.
רחל עזריה (כולנו)
זה נשמע לי כמו מעקף של אותו דבר.
משה דגן
מה לא לגיטימי? אם את אומרת - - - תני לי רק לסיים משפט כי פה קפצו. מה שלא לגיטימי זה שאם אתה אומר לו 'רק אם הוא מכניס בד"צ מסוים, רק אז תקבל מהדרין'. זה לא לגיטימי. אבל אם יש שם ארבעה, חמישה סוגי כשרויות אחרים שהם מהדרין אין עם זה שום בעיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
משה, אתה הבנת שהיא דיברה איתך קודם על נושא אחר? קודם כל מה שאמרו לך, שעובד מדינה במועצה הדתית לצורך העניין - - -
משה דגן
רגע, אתה הבנת את ההבחנה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
סליחה, שנייה, תיכף אני אגיד לך.
משה דגן
אז אני לא יודע מה היה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אתם קופצים מנושא לנושא ולא פותרים שום נושא. בואו נתמקד בנושא מסוים.
היו"ר קארין אלהרר
אלעזר, תקשיבו. הנושא של הדיון הוא מיסוי. קצת גלשנו. עכשיו זה היה נחמד שזה בשוליים וזה באמת נושא חשוב, דרך אגב, אני עדיין חושבת שהרישום קשור מאוד לעניין המיסוי.
משה דגן
אני מקבל את זה, אני אנסה לראות איך אנחנו עושים את זה.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אבל, משה, ישבנו בדיון הקודם ביולי וזה היה במעמד השר וכבר אז נאמר 'ננסה לראות מה אפשר לעשות'. אני מבינה שהניסיונות לא צלחו מיולי ועד פברואר, אבל אני חושבת שהניסיונות צריכים להיות הרבה יותר משמעותיים, כי כרגע הניסיונות העלו חרס.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל הרישום שלו זה לענייני מיסוי?
היו"ר קארין אלהרר
אל"ף, הרישום שלו צריך להיות הרישום שלו כי הוא המשרד לשירותי דת וכשרות היא חלק מהדת, like it or not - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
איך זה קשור למיסוי? תסבירי לי.
היו"ר קארין אלהרר
זה מאוד מאוד קשור. רשות המסים צריכה לעשות עבודתה נאמנה, אבל רשות המסים, כמו שהיא מסתייעת במשרדים אחרים לעניין המיסוי היא צריכה לדעת להסתייע גם במשרד לשירותי דת. אם המשרד לשירותי דת אומר 'אני מצטער, זה לא עבודה שלי, שרשות המסים תסתדר לבד', ככה רשות המסים לא תצליח. עכשיו - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
למה אנחנו לא נבקש ממנו גם לעשות רישום של אלה שלא מקלידים בקופה? אולי הוא מכיר עסקים שלא מקלידים בקופה? שידווח.
רחל עזריה (כולנו)
לא, זה יש מישהו אחר שעושה, נכון?
יגאל גואטה (ש"ס)
זה אותו דבר, אני לא מבין. הוא צריך לעשות רישום לצרכי מיסוי.
רחל עזריה (כולנו)
יש מישהו אחר - - -
היו"ר קארין אלהרר
יגאל ורחל, שנייה. תקשיבו רגע. יגאל, אפשר לנסות ולשחק משחקי מילים, בסוף גם אתה רוצה, זה אינטרס שלך כמו שהוא של כל יתר אזרחי ישראל, שלקופה הציבורית יגיעו כל הכספים המגיעים בדין.
יגאל גואטה (ש"ס)
חד משמעית.
היו"ר קארין אלהרר
הדין מחייב מיסוי וגם אם זה מוצא חן בעינינו לפרקים וגם אם זה לא מוצא חן בעינינו זה הדין. אתה המחוקק, אתה חושב שצריך להחליט אחרת? בבקשה. אני, דרך אגב, אעמוד בדרכך, כי אני חושבת שאנחנו צריכים את הכסף הזה לרווחה, חינוך, בריאות וכל שירות אחר שאזרח מדינת ישראל מקבל. עד אז, עד שינוי החוק אני כן חושבת שצריך לעשות הכול, כולל הכול, על מנת שרשות המסים תוכל לעשות עבודתה נאמנה.

תראו, יש דברים שהם בתחום אחריותו וסמכותו של משרד ממשלתי. המשרד הממשלתי יכול לסייע. משה, אני אומרת לך, אתם לא צריכים להיות בדל"ת אמותיכם ולא להסתכל ימינה ושמאלה. בסוף אל תשכח, כל משרד ממשלתי, אני בטח לא אחדש לך, רוצה שליטה על המשרד שלו. לי עושה רושם שאתם בחוסר שליטה בעניין של הכשרות. בחוסר שליטה. אז או שיש לך שליטה ואתה לא מעדכן אותנו, כי אם הייתה לך שליטה - - -
משה דגן
יש לי שליטה על המועצות הדתיות - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, משה, אם הייתה לך שליטה - - -
משה דגן
הבד"צים הפרטיים, את צודקת שאין לנו שליטה.
היו"ר קארין אלהרר
אז זה חוסר שליטה של המשרד.
משה דגן
אבל זה לא להגיד על מערכת הכשרות.
רחל עזריה (כולנו)
זו מערכת הכשרות, 80% זה בד"צים.
משה דגן
את מדברת על הכשרות הממלכתית. אין לי שום תשתית שמאפשרת לי את זה.
היו"ר קארין אלהרר
משה, מה שאתה עושה זה סוג של - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
בוא ניתן לו כוח שתהיה לו שליטה.
רחל עזריה (כולנו)
על הבד"צים.
היו"ר קארין אלהרר
מה שאתם עושים זה טיפה עצימת עיניים, כי אתם יודעים שיש את הפיל הגדול הלבן הזה בחדר ואתם אומרים 'נתעלם ממנו, אולי הוא ייעלם'. הוא לא נעלם. ויותר מכך, לא רק שהוא לא נעלם, הוא גדל ומתרחב. אני אומרת לך, זה גם לא אינטרס שלכם.
משה דגן
ברור לי שזה אינטרס שלנו, אבל כמו שאמרתי, למיטב ידיעתי, אין לנו את הסמכות מולם, אבל אני אבחן את זה עוד פעם. אני אראה, במסגרת מה שהחוק מאפשר לי, אני אראה מה אני יכול לעשות עם זה. בסדר גמור.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני חושב שאם אנחנו באמת רוצים שתהיה לו שליטה על הבד"צים בואו ניתן לו את הכוח, שתהיה לו שליטה. לפי דעתי כרגע אין לו שום סמכות לשלוט עליהם. אדרבא, בואו נעשה אנחנו משהו שייתן לו את הכוח לשלוט עליהם. אם זה הכיוון בואו נעשה את זה.
רחל עזריה (כולנו)
דרך אחת זה קודם כל לא לאפשר לאותם משגיחים לעבוד גם בבד"צ, שזה עסק פרטי, וגם במקביל באותה עבודה, לעשות את אותו שירות גם עבור אדם פרטי וגם עבור המדינה. זה הכלל הבסיסי שקודם כל ייעשה סדר בנושא הבד"צים ואז לאף אחד לא יהיה אינטרס לומר שאתה צריך גם את הבד"צ. יש פה ממש - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב, זה יהיה כבר נגד יוקר המחיה, זה יעלה את יוקר המחיה.
רחל עזריה (כולנו)
לא תחסום שור בדישו. זה מה שאתה עושה.
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה. חברת הכנסת בן ארי מחליפה אותי לכמה דקות. תתייחסו אליה יפה.

(היו"ר מירב בן ארי)
היו"ר מירב בן ארי
רחל כאן, השומרת.
רחל עזריה (כולנו)
נראה לי שזה יכול להיות הדבר הראשון. נראה לי שגם עבור רשות המסים - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
ואז בעל המסעדה יגיד 'מביאים לי עכשיו עוד משגיח, עוד יותר יקר הכשרות' ושוב יוקר המחיה.
רחל עזריה (כולנו)
לא, הדבר הראשון שיקרה זה שכמות הבד"צים תקטן.
יגאל גואטה (ש"ס)
כמות הבד"צים לא תקטן, כי אם אנחנו מדברים על 80% בד"צים זה לא סתם. כל יבואן וכל יצרן יודע שכשהוא רוצה למכור הוא צריך בד"צ. עובדה, יש צורך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רחל, בואו נשים את הדברים על השולחן. יש אינטרס לאותם אנשים, זה קשה מה שאני אומר לך, שאמורים לתת את הכשרות של הרבנות שהבד"צים יפרחו, לפחות כל אחד הבד"צ שלו. מה אני רוצה לומר?
קריאה
זו הכללה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הרי על פניו הרב הראשי לישראל, לא משנה עכשיו מי אחראי על מה שמה, יכול להגיד ש'אני מקפיד ברמה כזאת שאני נותן נגיד את בד"צ לנדאו או בית יוסף'. הוא יכול להגיד, 'זה הרמה שלי', אבל יש לו אינטרס שזה לא יהיה ככה, בגלל שיש לו אינטרס שמי שנותן את הבד"צים האחרים ירוויח. זאת הבעיה, מזה זה מתחיל. למה יש לו אינטרס שהוא ירוויח? חבר הכנסת גואטה, אם אתה רוצה נדבר על זה.
יגאל גואטה (ש"ס)
דבר לרמקול, לפרוטוקול.
היו"ר מירב בן ארי
חבר הכנסת גואטה, סליחה, יש כאן דיון, זה לא רק דיון ביניכם. אני רוצה לשמוע את רוני חממה מגרעיני עפולה. תסיים את מה שרצית לומר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר. אם כבר רוצים לעשות חוק באמת, שלא יהיו בד"צים. שהרבנות הראשית לישראל תיתן שתי דרגות, שלוש דרגות, חמש דרגות. הכול יהיה תחת הממשלה ותחת אגרות קבועות והאזרח הפשוט שבא, שהיום הוא צורך את בית יוסף, או את לנדאו או את העדה החרדית או את מחפוד, או לא משנה מה, יגיד 'אני קונה עם הכשרות א' ב' ג' ד' של הכשרות הראשית'. אני אומר לכם שהשווארמה בישראל תרד ב-5 שקלים מחר בבוקר, בפיתה.
יגאל גואטה (ש"ס)
מוכרים ב-5 שקלים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אוקיי, אז היא תהיה בחינם. אם מוכרים ב-5 שקלים היא תהיה בחינם.
היו"ר מירב בן ארי
איפה מוכרים ב-5?
רחל עזריה (כולנו)
במשרד האוצר, אנחנו ראינו את הדוח, שמתוך 2.5 מיליארד שקל שעולה הכשרות למעלה מחצי מיליארד שקל זה המונופול של הכשרות. בסופו של דבר אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף על זה וזה משהו, אנחנו כל הזמן חוזרים, שאנחנו נשמח לשמוע איך אתם מטפלים בעניין הזה. אנחנו כל הזמן מנסים להוריד את יוקר המחיה ומסתבר שיש לנו איזה פיל, דיברו על פילים, שאנחנו מסתובבים איתו על הגב שהוא מאוד מייקר את המזון בישראל, ואנחנו לא מקבלים את המסים.
היו"ר מירב בן ארי
רוני, בבקשה.
רוני חממה
קודם העליתי את הנושא שהמשגיחים שהם עובדי מדינה עושים את העבודה עבור הבד"צים שגובים את האגרה. יש עניין אחר, והעליתי אותו גם בכנסת וגם בתקשורת, כ-30% מהמשגיחים במדינת ישראל מקבלים כספם במזומן מעסקים, אם ככפייה ואם כאינטרס. ברגע שהם מקבלים את הכסף במזומן מהעסקים קורים פה שני דברים. מצד אחד, המועצה הדתית, היא לא מצהירה על הכסף ואז היא יכולה לקבל יותר הכנסה מהעיריות, כי 75% מהתקציב שלהם ממומן על ידי העיריות, בי"ת, אין שום - - -
משה דגן
אתה מבלבל פה, זה לא קשור. המועצות הדתיות לא מקבלות שום הכנסה בגין העסקת המשגיח. יש רק את האגרה שנכנסת למועצה הדתית.
רוני חממה
אבל 75% - - -
היו"ר מירב בן ארי
סליחה, אל תפריע לו, תן לו לסיים.
רוני חממה
בעירי הרצליה, 75% מההוצאות של המועצה הדתית שנותנת לנו השגחה ממומנות על ידי העירייה. אחד המפקחים מקבל צ'ק פרטי מהסופר לידי, הוא מכניס אותו לחשבון, זה לא נכנס להכנסות של המועצה הדתית. ככה ההוצאות גדלות, הוא מקבל משכורת כזאת ואת התוספת אני משלם בתור אזרח.

דבר נוסף, אם המשגיחים מקבלים את כספם מהעסקים במזומן ולא משנה מה הסיבה כרגע, כולל אם העסקים לא בסדר והם רוצים לשלם אך ורק במזומן לצורך העניין, הזיקה ביניהם לבין המשגיח גדולה ואז הוא יכול לכופף את המשגיח בהחלטות כאלה ואחרות, איזה חומרי גלם להכניס.

לגבי הנושא שהרב הראשי בעיר מחייב אותך לקחת בד"צ כזה או אחר, לכו החוצה, תבדקו את זה ותראו שברוב העסקים יש כפייה איזה בד"צ לקחת, מכיוון שפה מתחילה שרשרת מזון, שבה מחייבים אותך לקנות חומרי גלם ממפעלים מסוימים. לך תברר מי נותן את הכשרות במפעלים האלה, פעם זה של האח הזה, פעם זה של האח ההוא, ולמעשה אתה מחויב לקנות חומרי גלם הרבה יותר יקרים ממה שאתה באמת רוצה לקנות. וזה לא נכון ואתה לא עושים כלום כדי לשנות את זה, לא מעניין אתכם, אתם יודעים את הכול. לא אתה אולי. אני הייתי בדיון הקודם עם משה אשר, ישב לידו שר במדינת ישראל והיתמם שהוא לא יודע מי הבד"צים בישראל. ב-5 דקות מכל פקיד שלו אם הוא רוצה הוא מקבל את כל רשימת הבד"צים בישראל כי הוא נלחם בהם יום יום לקדם את האינטרס שלו. במקרה הוא מבית יוסף, אם הוא היה מהרב לנדאו הוא היה מקדם את הרב לנדאו. כל בד"צ ובד"צ הוא מכיר היטב, הוא מכיר את החצרות היטב, הוא לא רוצה לעזור לממשלת ישראל, למשה אשר, לפתור את הבעיה.

איך להגיע לבד"צים? אני הלכתי על חשבוני ועל זמני, כמו שאני בא לפה, למשרדים בתל אביב וישבתי עם מי שצריך שם ואמרתי לו בדיוק איזה בד"צים יש ואיך אפשר להגיע לכל בד"צ. אתם לא רוצים לפתור את הבעיות.
משה דגן
אני אשמח להיעזר בך.
רוני חממה
מילים קשות אני אומר פה. אתם לא רוצים לפתור את הבעיות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה בדיוק מה שאמרתי.
היו"ר מירב בן ארי
תודה רבה, רוני.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שיהיה ברור. עכשיו אנחנו מחייכים, אבל הציבור משלם את זה.
רחל עזריה (כולנו)
נכון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הלוואי שרק הציבור היה משלם, אנחנו מלכלכים את היד. זו הבעיה.
היו"ר מירב בן ארי
בבקשה, אדוני. רק תציג את עצמך.
תני פרנק
אני אוסיף רק שתי נקודות לדיון. תני פרנק, ראש תחום דת ומדינה, נאמני תורה ועבודה. רק שתי נקודות שאני רוצה להוסיף לדיון. קודם כל אני שומע את מה שאומר כאן סמנכ"ל המשרד, יכול להיות שהוא באמת לא בקי מספיק בנתונים. היה דוח מבקר משנת 2008 שבדק והתריע על כל הכשלים האלה. אנחנו היום שמונה שים אחרים זה ואנחנו שומעים כאן עדויות מהשטח ששום דבר לא טופל. אז יכול להיות שאפשר לבקש, הוועדה תבקש מהמבקר לבדוק את הנושאים האלה שוב, גם אם זה לא קשור לנושא שלנו ישירות.

דבר נוסף, דובר כאן על כתב אישום. בכתב האישום הזה במפורש, בניגוד למה שטוען כאן הסמנכ"ל, לכאורה מואשם רב מקומי בזה שהוא התנה את הכשרות מהדרין בכך שייקחו שלוש כשרויות, רק שאחת מתוך הכשרויות האלה היא כשרות מסוימת שרק אותה יכולים לצרוך צרכנים מסוימים. לא נתנו לו לצרוך, הוא לא נתן אפשרות לצרוך בד"צ אחר. אני אגיד גם את המילים, כתוב במפורש שהוא הנחה את הכפופים לו לתת כשרויות רק בתנאי שבד"צ בית יוסף הוא הכשרות שלוקחים אותה ובד"צ מחפוד, בד"צ אחר שבדרך כלל חרדים ספרדים צורכים, הוא לא היה מוכן שיינתן במקרה שהם רוצים את הכשרות מהדרין.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שם המשפחה של רב העיר הוא כמו שם המשפחה של הבד"צ.
תני פרנק
והוא גם חבר מועצת הרבנות הראשית ולצערנו עד היום הוא עדיין לא הושעה מתפקידו כי אין כלים למשרד כנראה להשעות אותו מתפקידו. אנחנו חושבים שזה גם משהו שאפשר לתקן.

דבר אחרון שאני אגיד, השר שישב כאן בדיון הקודם, שהיה ביולי, יכול היה לתקן את החוק. זה לא שאין לו כלים לעשות את זה. לא נעשה שום דבר בנושא, למיטב ידיעתנו, וגם השר אמר שהוא יטפל בסוגיה של ניגוד העניינים בין המשגיח למושגח. עוד נושא שטופל - - -
משה דגן
זה קרה. כבר יצאנו למכרז. אני מניח שאם אתה כל כך מעודכן אז אתה בטח מעודכן גם לגבי הנושא הזה.
תני פרנק
אני יודע שיש פיילוט, אני לא יודע שיש מכרז ארצי.
משה דגן
פורסם מכרז לפיילוט בנתניה ובירושלים.
היו"ר מירב בן ארי
מתי פורסם המכרז?
משה דגן
פורסם לפני חודש ואנחנו כרגע פותחים את ה - - -
היו"ר מירב בן ארי
את המעטפות? זה מה שרצית להגיד שכרגע פותחים?
משה דגן
ובעקבות בג"צ הגינות שלטונית, העניין הזה של ניגוד עניינים בין המשגיח למושגח ובאמת אנחנו הולכים על איזה שהוא פיילוט שתהיה חברה שתעמוד באמצע. כאילו מעין חברת כוח אדם כזו שהיא למעשה תעסיק ישירות את המשגיח ולא בית העסק.
תני פרנק
וגם לא המועצה הדתית.
משה דגן
וגם לא המועצה.
היו"ר מירב בן ארי
אני רוצה לשמוע גם את אריאל פינקלשטיין, מנהל תחום דת ומדינה מהמכון לאסטרטגיה ציונית. בבקשה.
אריאל פינקלשטיין
אני רוצה קצת להחזיר את הדיון להתחלה שלו. אנחנו פרסמנו במכון לפני חודשיים נייר עמדה בנושא מיסוי מקובלים. אני חושב שמה שקורה פה בדיון אולי מסביר למה לא ממסים את המקובלים ואולי לא את הבד"צים. כל דיון שמתנהל בכנסת, וזה לא הדיון הראשון, מגיעים ואיכשהו מתחילים לצעוק על המקובלים, על הרבנות הראשית ועל המשרד לשירותי דת. לי אישית יש הרבה מאוד ביקורת עליהם וגם הביקורת שהייתה, אני חושב שהרבה ממנה נכונה, אבל אני חושב שזה לא כל כך קשור לדיון. הבד"צים, יש 40-50 בד"צים. אם רשות המסים צריכה למצוא אותם אני יכול לעזור לה, היא לא צריכה את המשרד לשירותי דת, למרות שזה הזוי שלמשרד לשירותי דת אין את הנתונים האלה.

נעבור למיסוי מקובלים. החוזר האחרון שהרשות הוציאה לא יקדם את הנושא. אני חושב שצריכים לבחון את הנושא מבחינה היסטורית. ב-2004-2005 חוות דעת של היועץ המשפטי, משרד המשפטים הודיע בתקשורת ש'אנחנו הסדרנו את הנושא, יותר זה לא תחום אפור'. ב-2008-2009 רשות המסים יצאה עם כותרות בעיתונים 'רשות המסים פושטת על מקובלים'. ב-2010 דיון בבית המשפט המחוזי, משרד המשפטים אומר לבית המשפט 'אנחנו מסדירים את הנושא'. ב-2014 דוח המבקר, הנושא לא הוסדר. למה זה לא הוסדר? כי לרשות המסים אין את הכלים ואני חייב להגיד שאני לא יודע אם היא רוצה את הכלים, שזה כבר עניין אחר, בשביל להסדיר את הנושא.

דוח המבקר אומר שצריכים לעשות פה שינוי מדיניות, כנראה בחקיקה. רשות המסים, אחרי הדוח, מוציאה טיוטה ובטיוטה היא פשוט חוזרת על כל מה שהיה לפני כן, פשוט חוזרת על הדין, על החוק. עם החוזר הקיים היא לא יכולה לקדם את הנושא. היא לא יכולה. צריכים לעשות פה הסדרה של חקיקה. רשות המסים לא מובילה את זה ונראה גם שהיא לא רוצה, כי היא פשוט חוזרת על אותן טעויות של העבר, על אותן טעויות שמבקר המדינה מדבר עליהן.

אז עם כל הכבוד לרבנות הראשית, למשרד לשירותי דת ולמקובלים עצמם, שיכול להיות שיש להם הרבה בעיות, זה נראה כאילו לא רוצים להסדיר את זה. אני לא יודע.
היו"ר מירב בן ארי
אתה מלין על רשות המסים?
אריאל פינקלשטיין
כן. אגב, לא רק אני. דוח המבקר, שלכבודו התכנסנו פה, הדוח לא מותח ביקורת, לא על הרבנות הראשית, לא על המקובלים אגב, למרות שיכול להיות שהם מעלימים מסים ועושים הרבה דברים, לא על המשרד לשירותי דת, הוא לא מותח עליהם ביקורת. יש לי ביקורת עליהם, גם בנושאים האלה, אני חושב שהם מתנהלים - - - אפשר לחשוב, 40-50 בד"צים - - -
היו"ר מירב בן ארי
הבנתי, הנקודה ברורה, אדוני.
משה אשר
יש לנו את הרשימה המלאה, דרך אגב.
אריאל פינקלשטיין
הנה, זה מדהים. הוא אומר שיש להם את הרשימה המלאה ואתם מדברים שלושת רבעי שעה על הרשימה. זה מדהים.
היו"ר מירב בן ארי
משה, אתה רוצה להתייחס לדברים?
משה אשר
רק לזה שיש לנו, אנחנו כבר עשינו פעולה מודיעינית ויש לנו את הרשימה המלאה של הבד"צ.
רון חכם
אני רק רוצה לעשות סדר בכיתוב. נאמר רוני חממה, סמנכ"ל רשות המסים. אז יש רוני חממה ויש רוני חכם. רוני חכם ממונה על חקירות רשות המסים.

אני רוצה להודות, כמו שהמנהל הודה למבקר המדינה שעשה את הביקורת הזאת על הבד"צים, זה הועבר אלינו לטיפול במסגרת המודיעין וככל שאנחנו יותר מעמיקים את הבדיקה אנחנו יותר מודים למבקר המדינה. אנחנו פשוט בודקים, קודם כל מיפינו, שלחנו מכתב למשרד לענייני דת, קיבלנו תשובה מאוד אוורירית, 'זה לא אנחנו, זה הם', החלטנו לעשות את הדברים בעצמנו.

מיפינו את כל הבד"צים שיש במדינת ישראל ושהיו במדינת ישראל. היו בד"צים שהיו והפסיקו לפעול, היו בד"צים שהיו והחליפו שם, היו בד"צים שירדו בפעילות העסקית שלהם ונכנסו לנעליים של נותן כשרות אחר. מיפינו אותם גם כמה מהם חברות, כמה מהם יחידים וכמה מהם עמותות. אנחנו יודעים בדיוק את המצב.

אנחנו פועלים בשלושה מישורים, מישור אחד שכבר הסתיים, מהוועדה הקודמת עד היום אני יכול לומר שאנחנו שלחנו ל-26 בד"צים, לפי 135א רבתי לפקודת מס הכנסה, דרישה לדעת מי הם העסקים שהם נותנים להם כשרויות. נכון להיום קיבלנו חזרה תשובות מכולם. התשובות אצלנו, נבדקות.
היו"ר מירב בן ארי
אבל מי באמת מסוגל לאמת את התשובה שלהם? אתה עושה את החקירה?
רון חכם
אנחנו נעשה פעילות שטח מכיוון שאנחנו זיהינו כמה דברים שם. דבר נוסף, כתוצאה מהפעילות הזאת שאנחנו קיבלנו מי הם כל בעלי העסקים, אנחנו בעצם נפעיל את כלי המודיעין שלנו כדי לבדוק את נכונות המחזור שאותו בד"צ דיווח. מנגד שלחנו ביקורות ניכויים.
שלמה רצון
לא, חלקם לא מדווחים, לכן אין מה לבדוק. זה חלק מהבעיה לגבי בד"צ.
משה אשר
בסופו של דבר העסק צריך לרשום את ההוצאה. צריך לבדוק את ההוצאה מול ההכנסה שבד"צ צריך לרשום. אלה הבדיקות שאנחנו עושים אותם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא אומר לך, רוני חממה, שהם מבקשים - - -
משה אשר
בשחור. אבל גם את השחור שהם מבקשים הוא צריך לרשום כהוצאה.
קריאה
דרך אגב, אני מניח שאלה שמשלמים בשחור בכלל לא רושמים את הכסף - - - שימו לב לזה.
משה אשר
- - - ברור, וזה מעכב את הכול.
רון חכם
אני רוצה להמשיך. גם בזירת ההוצאות יש ממצאים יפים מאוד לגבי 11 בד"צים מתוך ה-26, בעיקר בסעיפי משכורות, דברים מסמרי שיער. שלחנו לשם ביקורות ניכויים ואנחנו נעבה את החומר גם מבחינה מודיעינית חקירתית.

אנחנו עומדים על כל יכולת חקירה שאנחנו יכולים, גם בלרדת להצהרותיהם של המנהלים של הבד"צים. מיפינו בכל הבד"צים מי המנהלים, גם בפועל וגם שהיו בבד"צים שנסגרו, כולם קיבלו מאיתנו טופס, שהבאתי דוגמה שלו, לטופס קוראים 'דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל'. בטופס הזה בעצם צריך לכתוב מה הם מקורות ההכנסה של האדם וגם נכסים שיש לו. זאת אומרת שגם בנתיב הכסף, אם הבד"צ הרוויח והכסף עבר למנהליו, אנחנו נדע למפות את הנכסים הללו דרך הטופס הזה. העבודה עדיין בעיצומה. כברת דרך ארוכה עשינו ועוד ארוכה מאוד לפנינו.
משה אשר
וכמובן נאמת את הטופס מול נתונים נוספים שנשיג, בין אם זה המערכת הבנקאית או מקומות אחרים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
משה, יש לי שאלה, בשביל לחבר את הדיון הזה. האם הטופס הזה לא עונה גם על הנושא של המקובלים? הטופס הזה עם הפרטים שרוני קרא פה.
משה אשר
יכול להיות שהמקובלים - - -
רון חכם
ישנם גם מקובלים שקיבלו אותו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אוקיי. אז - - -
משה אשר
יש להם דוח שנתי שהם מגישים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, אבל כמו שרוני הקריא פה, את מה שאתם בודקים ואת הצהרת ההון ואת רשימת הרכוש, זה אמור לענות על זה.
רון חכם
אני אענה לך. הטופס הזה הוא טופס שבא לתת החלטה האם האיש צריך לפתוח תיק, האם יש לו הכנסה מסוג כזה שמחייב פתיחת תיק. לגבי המקובלים אנחנו כבר לא שם, למרות שחלקם קיבלו כזה טופס אנחנו באים ואומרים שהמקובלים הם עוסקים, הם נותנים שירות - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אוקיי, זה בשלב הבא. אתם כבר בשלב הבא.
רון חכם
אנחנו כבר תחנה אחרי. עניתי לך?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בוודאי. ענית לשביעות רצוני, גם עצם זה שענית וגם תוכן התשובה.
רון חכם
תודה.
משה אשר
ואני רק אוסיף שבשנה שעברה אנחנו עשינו במבצע ניהול ספרים ופקדנו מעל 400 עורכי חופות, מוהלים, בקיצור שירותי דת, הכנסנו אותם, וידאנו שהם ברשת. שוב, אנחנו כמובן נעשה פעולות שומתיות, לבדוק את ההכנסות, את הרווחים שלהם. זו פעילות מאוד מסיבית שאנחנו עושים בתחום הזה.

(היו"ר קארין אלהרר)
היו"ר קארין אלהרר
שמעתי שיש נתונים מסמרי שיער. באתי לחלק המעניין. בבקשה.
רון חכם
דווקא אני אמרתי אותם שאין לי שיער.
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב, כשאומרים מסמרי שיער הפרצוף צריך להיות קצת עצוב, אני לא יודע למה אנחנו מחייכים.
רון חכם
אני לא מחייך.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני אומר לחברים שלי.
רון חכם
אני מאוד עצוב.
יגאל גואטה (ש"ס)
עצוב מאוד.
רחל עזריה (כולנו)
אבל מה? כשאנחנו מתעצבנים אתה אומר למה אנחנו מתעצבנים.
יגאל גואטה (ש"ס)
אנחנו צריכים להיות עצובים.
היו"ר קארין אלהרר
יגאל, את השיעור ברגשות נעביר אחר כך.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה לא רגשות.
היו"ר קארין אלהרר
גם בהבעות הפנים.
רון חכם
ביקשתי לעדכן את חברי הוועדה שאנחנו הגענו לכל הבד"צים.
היו"ר קארין אלהרר
למה לא אמרת לנו קודם?
רון חכם
אני לא מפריע לאף אחד. הגענו לכל הבד"צים ואחרי שקיבלנו תשובה מאוד אוורירית ממשרד הדתות ש'זה לא אני, זה הם', אז לקחנו את זה על עצמנו, עשינו את המיפוי, מיפינו את כל הבד"צים שגם קיימים וגם שהיו ונסגרו. 44 זה לא מי שקיימים היום, 26 קיימים היום.
יגאל גואטה (ש"ס)
מ-44 הגעתם בסופו של דבר ל-26?
רון חכם
נכון מאוד.
רחל עזריה (כולנו)
היו גם איחודים, הוא אמר.
רון חכם
יש כל מיני ספציפיקציות לטיפול שלנו, שלחנו דוח על מקורות הכנסה ונכסים לכל אחד ואחד ממנהלי הבד"צים. אנחנו טורחים לרשת את כולם, שלחנו וקיבלנו כבר מכולם. שלחנו, על פי סעיף 135א רבתי לפקודת מס הכנסה לכל בד"צ ובד"צ מי הם העסקים שמפוקחים תחתיו, קיבלנו כבר מכולם את הרשימות. אנחנו שלחנו מתוכם 11 ביקורות מיפויים לעסקים, אני קורא להם עסקים, בד"צ זה עסק לכל דבר. גם אותם שניים שמאוגדים כעמותות, גם להם אני קורא עסק. אנחנו שלחנו ביקורות ניכויים היכן שמצאנו הצדקה שבין סעיפי ההוצאות קיימים נתונים שמחשידים בעבירות פליליות.
חנן פוגל
אבל צריך יהיה לוודא אחרי זה, גם בשלב של השומה, שלא יהיו הסכמים חריגים. בדוח אנחנו דיברנו על זה שבהסכמי השומה שנעשו עם בד"צים היה בהוצאות ללא אסמכתאות, שיעורי מס כל מיני, שיעורי ניכוי - - -
אביעד טביב
למשל ועד רבנים. יש את הדוגמה של ועד רבנים, הוא נמצא מאחורי בד"צ מסוים, אחד הבד"צים הגדולים. מישהו יודע מי הרבנים האלה, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, השמות שלהם.
קריאה
אתה מתאר עכשיו את איסוף המודיעין של - - - וזה דבר מצוין, אבל גם בשלב של השומה עצמה צריך שהמיסוי יהיה שוויוני. זאת אומרת לא - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז אולי תהיו קולגיאליים ותעבירו את הרשימה לשירותי דת.
רון חכם
אני מוכן לשתף פעולה עם כל אדם שבאמת רוצה לשתף פעולה.
קריאה
אני לא ידעתי על זה שדיברת עם המשרד וכל זה.
רון חכם
יש פה מכתב, זה לא אנחנו, זה הם.
היו"ר קארין אלהרר
איזה מזל שהוועדה התכנסה.
רחל עזריה (כולנו)
ממש, וואו.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני שמח שהבד"צים מצליחים להוציא ממך כזה אושר. תראי איך את מחויכת, זה מדהים.
היו"ר קארין אלהרר
זה טבעי, זה מהבית, זה לא על הבד"צים.
חנן פוגל
נאמר לפני זה לגבי רשות המסים, שהיא לא מופיעה כמבוקר בדוח ולא נתנו לה ביקורת, זה לא מדויק. כמובן שנתנו ביקורת על חלק מהדברים ומה שמתואר פה עכשיו זה דבר שלא נעשה המון שנים וזה ייאמר לזכותה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז יישר כוח. מגיע גם יישר כוח.
חנן פוגל
מעבר לזה, גם לגבי הנושא של ההסדרה, צריך להזכיר שהנושא של ההסדרה מול המשרד לשירותי דת עלה כבר בדוח מבקר המדינה מ-2009 וגם שם אמרו 'אנחנו נפעל, אנחנו נעשה'. נראה לי שאם לא יהיה לוח זמנים שזה יירשם, שיעשו ניהול מעקב אמיתי במשרד לשירותי דת, אז יכול להיות שאנחנו ניפגש עוד כמה שנים ולא יהיה באמת שום רישום אמיתי.

לגבי הנושא של המקובלים, אנחנו מדגישים עוד פעם, שהחוזר הזה, בזה התחלנו וזו אולי כמסקנה שלנו גם מהקושי, החוזר הזה נותן הבהרה, הוא נותן הצהרת כוונות, אבל אם לא תהיה בחינה אמיתית לשינוי חקיקה, שזה עוד פעם, לא מדובר דווקא על מקובלים, מדובר על מיסוי מתנות, שזה למגזרים נוספים.
יגאל גואטה (ש"ס)
כל אלה שפותחים בקפה ובתה וב - - -
היו"ר קארין אלהרר
בטח.
משה אשר
גם זה חייב במס.
היו"ר קארין אלהרר
אבל, משה, למה אתם מפחדים מחקיקה?
משה אשר
אנחנו לא מפחדים מחקיקה.
היו"ר קארין אלהרר
אז למה אתם לא מציעים?
משה אשר
אני אומר, אל"ף, צריך לשקול את הנושא הזה ואנחנו נביא את זה בפני השר - - -
היו"ר קארין אלהרר
כמה שנים שוקלים?
יגאל גואטה (ש"ס)
זה שוקל הרבה...
משה אשר
צריך לבדוק את זה. יש באמת את ההצעה הזאת, שכל מתנה שמתקבלת מעבר לסכום מסוים, שהיא לא מקרוב, היא תהיה חייבת במס, אפילו בשיעור מס לא 50% אלא בשיעור מס יותר מופחת.
היו"ר קארין אלהרר
למה?
משה אשר
למה? כי בכל זאת זו מתנה.
יגאל גואטה (ש"ס)
תעשי טובה, תני להתחיל, אחרי זה תבדקי למה.
משה אשר
זה כמו שהיום אנחנו ממסים את הזכויות במפעל הפיס. ממסים אותן, אבל לא בשיעור מס של 50%.
היו"ר קארין אלהרר
כמה אתה עובד כדי לזכות במפעל הפיס?
משה אשר
לא, זה למה. בדרך כלל בצד השני אף אחד גם לא מקבל הוצאה, זה גם חלק מה'למה'.
היו"ר קארין אלהרר
אם הם ימוסו, אני מניחה שההוצאות יהיו מוכרות, לא?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נו באמת, את רוצה שאנשים ישלמו - - -
היו"ר קארין אלהרר
על השמן.
משה אשר
אם ידרשו הוצאות זה כבר ביזנס, אם זה ביזנס זה לא בקטגוריה הזאת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תעשי מנוי למפעל הפיס ותגישי את זה כ - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
פה בונים קטגוריה מיוחדת לזה?
משה אשר
זו הצעה של מבקר המדינה, ליצור קטגוריה מיוחדת לזה.
חנן פוגל
הוא אומר שצריך לבחון את זה, כרגע זה בכלל לא עומד על הפרק, לא זה ולא זה. כרגע אנחנו מדברים על זה וכבר המון שנים זה לא מטופל.
משה אשר
אבל מבחינתנו כרגע, וזה אמרנו מקודם ואני חוזר על הדברים, ובאמת חשוב שחבר הכנסת ישמע, שמבחינתנו מה שקורה בחצרות הרבנים, המקובלים, זה חייב במס, זה עסק, זה משלח יד, זה חייב במס. זה לא חשוב אם יש תעריף או אין תעריף. ברגע שהוא נכנס לקבל ברכה או לקבל ייעוץ - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
זה כבר הוחלט?
משה אשר
זו העמדה שלנו, זו הפרשנות שלנו וזה החוק לדעתנו היום.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק מבקשת שתוך חודש תעדכנו את הוועדה, גם אתם וגם המשרד לשירותי דת, איך אתם מתכוונים לפעול על מנת שהדבר הזה קורה באמת, וגם תכתבו בהתייחסות שלכם אם אתם שוקלים הצעת חקיקה. לא שוקלים, עכשיו כבר אתם שוקלים, האם קיבלתם החלטה האם לחוקק את הדבר הזה, כן או לא.

תראו, אנחנו מִתְבַּחְבְּשִׁים עם זה כבר שנים, עם המיסוי מקובלים. זו תקופת זמן מאוד ארוכה. משה, אני מכירה את המחויבות שלך לגביית מסים ועשית עבודה מאוד מרשימה, יש גבייה שהולכת וגדלה ואני חושבת שיש פה - - -
משה אשר
הרשות.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, אתה ראש הרשות, אני מפרגנת לך. אני חושבת שיש פה אוצר משמעותי שאפשר בהחלט לעשות בו שימוש.
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, שנייה אחת. אל"ף, אני גם מצטרף קודם כל לברכות לרשות, אני באמת חושב שמה שקורה שם - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל למה עצרת אותי?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אגיד לך למה. אתה תיכף אולי תיהנה מזה, בגלל, קארין, אני מתחיל להיות אופטימי. היום זה ז' באדר, זה יום קבורתו של משה רבנו, שמקום קבורתו לא נודע עד היום הזה, ויש גם הרבה דברים בבד"צים שלא ידענו אותם עד היום הזה ואם אנחנו מתחילים לדעת פה אולי בסוף גם נדע את מקום קבורתו של משה. אני מתחיל להאמין, כי - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
שלא תהיה דתי בסוף. תיזהר, אל תחזור לי בתשובה.
רחל עזריה (כולנו)
אף אחד לא הבטיח לך שתדע את מקום קבורתו של משה, הבטיחו לנו שלא נדע. זה לא המסלול הנכון.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל דברים אחרים אנחנו נדע.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, גברתי, שם ותפקיד.
שולמית אבני שוהם
שולי אבני, מנהלת חטיבת דת ברשם העמותות.
היו"ר קארין אלהרר
גם התייחסותך נדרשת.
שולמית אבני שוהם
אני מבקשת להתייחס. אני שמחה לשמוע שיש רשימה של בד"צים ואני שמחה לשמוע שגם אותרו הבד"צים שהם עמותות, אני מבינה שיש שניים כאלה. אנחנו נשמח לקבל את הפרטים. אנחנו פנינו בעבר לרשות המסים ועדיין לא קיבלנו את הפרטים כדי שאנחנו נוכל לבחון את הטענה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
גם אתם נותנים תשובות אווריריות.
שולמית אבני שוהם
כדי שאנחנו נוכל לבחון את הטענה שמדובר בפעילות עסקית. מכיוון שאני אמרתי בדיון הקודם שעל פי סעיף 1 לחוק העמותות בעיקרון תאגיד יכול לקום כאשר עיקר המטרה שלו הוא לפעילות שאינה עסקית, שהיא פעילות שאינה רווחית, אבל כמובן שההנחיות של רשם העמותות הן שאנחנו מכירים בפעילות עסקית בעמותה כל עוד לא מדובר בעיקר הפעילות. לכן אנחנו נרצה לקבל את הפרטים של העמותות האלה ולראות האם מדובר בעיקר הפעילות ואם כן, אז מדובר כמובן בהתנהלות בניגוד לחוק העמותות, דבר שיכול לעלות כדי עילת פירוק.
היו"ר קארין אלהרר
רשות המסים, מתי אתם מעבירים?
משה אשר
נשמח לקבל פנייה. שישלחו פנייה.
היו"ר קארין אלהרר
תשלחו פנייה, הם מעבירים לכם.
שולמית אבני שוהם
אנחנו נשלח שוב.
היו"ר קארין אלהרר
משה, למרות שפנייה בעל פה תופסת, אבל - - -
שולמית אבני שוהם
לא, פנינו גם בכתב וגם בעל פה ואנחנו נשמח לשלוח את הפנייה שוב.
משה אשר
יש הליך של הסרת חיסיון וזה.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת להעביר את הפנייה בהקדם האפשרי, אני מבקשת להעביר את התשובה בהקדם האפשרי.

אני רוצה לסכם את הדיון, אלא אם כן יש עוד מישהו שביקש לדבר ולא ניתנה לו רשות הדיבור. לא.
רחל עזריה (כולנו)
יישר כוח, ממש. דיון מצוין ושיתופי הפעולה שהצלחת לייצר פה הם - - -
היו"ר קארין אלהרר
ככה זה אצלנו.
מירב בן ארי (כולנו)
בעיקר התכוונת ל-10 הדקות שלי.
רחל עזריה (כולנו)
את בכלל כוכבת.
היו"ר קארין אלהרר
היא הייתה גולת הכותרת.
יגאל גואטה (ש"ס)
היא הנמיכה את השואו של מסמרי השיער.
מירב בן ארי (כולנו)
אמרתי לה 'תשאלי'.
היו"ר קארין אלהרר
היא אמרה לי, 'תשאלי על מסמרי השיער'. מיד שאלתי.

אז ככה, קודם כל אני רוצה להודות לרחל עזריה שיזמה את הדיון ולהודות לנציגי מבקר המדינה על העבודה המשמעותית ושאתם לא נוטשים את הנושא. זה נושא חשוב מאוד. לרשות המסים, כרגיל, על שיתוף הפעולה, וגם למשרד לשירותי דת, על התשובות שניתנו.

אני רוצה לומר, זה נושא סבוך, אין שחור ולבן, או לפחות יש הרבה אפור, נגיד את זה ככה. יש גם שחור ולבן. הנושא של מקובלים, אני חייבת לומר שיכול להיות שבעיניים החילוניות יותר, פחות בצביון הדתי, זה אולי נורא נורא ברור ויכול להיות שיש חוסר בהירות מוחלט כשמדובר באנשים עם צביון דתי. אני מודה, בעוונותיי, לא קראתי לעומק את החוזר, אבל אני חושבת שיש מקום לרחל בתך הקטנה בעניין הזה.
משה אשר
יש שם מספיק רחל בתך הקטנה.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה לא רחל עזריה...
היו"ר קארין אלהרר
אם אנחנו מוצאים את עצמנו בדיון של הוועדה לביקורת המדינה, שיושב כאן חבר כנסת שהוא בא מהעולם ואומר 'זה לא הכנסה' - - -
משה אשר
גם הוא לא קרא את החוזר, כי אם הוא היה קורא את החוזר אז - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
מי אמר זה לא הכנסה?
היו"ר קארין אלהרר
לא אתה, קודם הייתה נציגות של בן צור. אני באמת חושבת, זה קו מחשבה שהוא שונה בתכלית השינוי ממה שהרשות מתכוונת אליו. בסדר, יכול להיות שהוא לא מייצג, אבל שוב, אני אומרת, כשיש ספק, לא צריך להיות ספק בדבר הצורך בהבהרות. אני באמת חושבת שרבנים ומקובלים ואדמו"רים, שלא יהיה ספק, גם האדמו"רים בפנים - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
וכל מחלקי הקמעות והקוראים בקפה ואסטרולוגים וכולם, כל אלה ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
בדיוק, כולם. אני לא חושבת, דרך אגב, שיש איזה שהיא מחלוקת לגבי המיסוי של אסטרולוגים.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא, בכלל.
היו"ר קארין אלהרר
כי אף אחד לא בא ונותן להם מתנות. אני אומרת, הדבר הזה צריך להיות מאוד מאוד ברור.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא, דרך אגב, סליחה, יש שוני קטן - - -
היו"ר קארין אלהרר
יגאל, אני בסיכום.
יגאל גואטה (ש"ס)
סליחה, אבל תיתני לי אחרי זה להגיד שוני קטן.
היו"ר קארין אלהרר
אחרי שאני אסיים את הסיכום. אני חושבת יותר מזה, חוזר המנכ"ל זה צעד ראשון ומבורך, אבל מה שיהיה הרבה יותר מבורך זה היישום של זה בשטח, להטמיע את החוזר הזה. יכול להיות שפספסתי, אבל מעבר לחוזר מעשים שננקטו בשטח - - -
משה אשר
שומות, אנחנו מוציאים שומות. היינו בשטח, מאתרים את האנשים.
היו"ר קארין אלהרר
הדבר הזה הוא באמת חשוב ביותר, פשוט כדי שלא נחזור לכאן ב-15 השנים הקרובות ונשוב לעניין הזה.

המשרד לשירותי דת ורשות המסים, אני באמת חושבת, אני אמרתי את זה קודם באמצע הדיון בצורה מאוד ברורה, אני אחזור במשפט, שיתוף הפעולה ביניכם בעניין של הבד"צים הוא מתחייב. זה יופי שהם עשו את הרשימה, זה נהדר ויש להם את הכלים, אבל אתה, אני אגיד לך, אני מרגישה לא נוח בשביל השר ובשבילכם, שאתם כאילו החולשים על התחום, מצד שני הידיים שלכם, האצבעות לא מגיעות עד הסוף.
משה דגן
כי הידיים שלנו כבולות.
היו"ר קארין אלהרר
לא.
משה דגן
את היית צריכה להשלים את המשפט.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אני חולקת על האמירה הזאת כי אני חושבת שמשרד ממשלתי, שהוא חלק מהממשלה, אמר ראש הממשלה במספר הזדמנויות 'אנחנו ממשלה, אנחנו צריכים למשול'. תביאו את עצמכם. תמשלו. אתם צריכים להגיד מה גבול המותר והאסור.
יגאל גואטה (ש"ס)
אדרבא, בואו ניתן לו את הכוח למשול.
היו"ר קארין אלהרר
יש לו את כל הכוח שבעולם.
יגאל גואטה (ש"ס)
את הכוח לעשות ביקורת - - -
היו"ר קארין אלהרר
הוא צריך להשתמש בו. אתה צריך הצעת חוק בשביל זה? אם אתה חושב שצריך הצעת חוק, אנא התכבד, יש גם הצעות חוק ממשלתיות בישראל, תביאו הצעת חוק.
יגאל גואטה (ש"ס)
בואו נביא אנחנו.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, חבר הכנסת גואטה. אני אשמח, אני אתמוך בה.
יגאל גואטה (ש"ס)
הוא יביא הצעת חוק?
היו"ר קארין אלהרר
כן, ממשלה רשאית להביא הצעת חוק.
יגאל גואטה (ש"ס)
אנחנו הממשלה, לא הוא הממשלה, בואו נביא להצעת חוק שנגבה אותו.
מירב בן ארי (כולנו)
מי עוצר אותך?
יגאל גואטה (ש"ס)
בבקשה. אני פעם ראשונה פה, גברתי.
היו"ר קארין אלהרר
יש פה איזה בלבול לעניין הממשלה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני רק שבועיים וחצי בכנסת.
היו"ר קארין אלהרר
ואנחנו מברכים שהגעת, אבל אתה מפריע.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני מודה גם על זה.
היו"ר קארין אלהרר
אז אם אתם חושבים שדרושה לכם חקיקה, תביאו אותה. חבר הכנסת גואטה יסייע בעניין הזה. אני רוצה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
רק ביחד איתך.
היו"ר קארין אלהרר
יחד איתי, בשמחה רבה. אם יש דברים צודקים, אני מתגייסת למענם.

רשות המסים, משרד הדתות, אמרנו שכל אחד יעביר תוך חודש פירוט והסבר, האם אתם מתכננים איזה שהוא שינוי חקיקה בעניין המתנות, ואם כן, אז מה.

אני חושבת שיש פה מומנטום, יש פה שעת רצון וצריך לנצל אותה כדי לפתור את הסוגיה הזאת. זה לא ייעלם אם לא נתמודד עם זה. ובאמת שיתוף פעולה בין כל המשרדים יכול להביא לדבר הזה. אני רוצה להודות לכולם.

יגאל, אתה רוצה הערת סיכום? תראה איזה זכות אני נותנת לך, אף פעם אני לא נותנת את זה בוועדה.
יגאל גואטה (ש"ס)
מקסימה. באמת, איך מתייחסים, דיברנו על כל ה - - -
היו"ר קארין אלהרר
הערת סיכום, מה עכשיו שאלות?
יגאל גואטה (ש"ס)
לא, רק ללמוד, להשכיל, בשביל להציע את הצעת החוק בפעם הבאה. יש איזה שוני קטן בין כל האדמו"רים והבבות וכל איך שזה נקרא לבין נותני השירותים שהולכים בקפה ואסטרולוגים וכל אלה, שבכל זאת פה כל אחד שמגיע יודע שצריך לשלם לאסטרולוג 200 שקל והוא מקבל תמורת זה, וכל הרבנים או באבות, לא יודע, לא רוצה להגדיר את זה, זה משהו מאוד רחב, אני חושב, מכדי להיכנס ולכתוב 'מקובלים', זה משהו קצת שונה, שכל מקבל שירות משלם מה שבא לו.
היו"ר קארין אלהרר
דיברנו על זה בתחילת הדיון.
יגאל גואטה (ש"ס)
אוקיי, אז סליחה.
משה אשר
אחרי הדיון אני - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אני רוצה ללמוד את זה.
היו"ר קארין אלהרר
חברים, תודה רבה, הישיבה נעולה. ותודה לחברת הכנסת בן ארי, על הניהול המצוין.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים