ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/02/2016

השלכות מכירת גולן טלקום על התחרות בסלולר - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 157

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ט בשבט התשע"ו (08 בפברואר 2016), שעה 11:30
סדר היום
השלכות מכירת גולן טלקום על התחרות בסלולר - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

יוסי יונה – מ"מ היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
מיכל בירן
מוזמנים
עמי גילה - ס. מנהל אגף כלכלה, משרד התקשורת

רן שיטרית - ראש מטה השר, משרד התקשורת

עופר מרגלית - רכז תקשורת ותיירות, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט תקושרת ותיירות באג"ת, משרד האוצר

טל אלימלך - כלכלה, משרד התקשורת

ניר יוגב - מנהל מחלקת קשרי ממשל, חברת סלקום

יפעת בס - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

יהב דרורי - מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת

עידו רוזנברג - משנה ליועץ המשפטי וממונה על קשרי ממשל, חברת פלאפון

טל זהר - מנהל תחום רגולציה, פרטנר תקשורת

אברהם מלכה - נציג ועד עובדים חברת סלקום, חברת סלקום

שני יעקב - חבר ועד עובדים חברת סלקום, חברת סלקום

עמנואל ברכפלד - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

זאב פרידמן - יועץ משפטי המועצה הישראלית לצרכנות, ארגוני צרכנים

יחיאל שמן - נציג ועד עובדים חברת פלאפון, חברת פלאפון

דני ואזנה - נציג ועד עובדים חברת פלאפון, חברת פלאפון

יובל גיא - יועץ משפטי, חברות טלפונים סלולריים

שרון פליישר - בזק

דידי רוזנפלד - שלמה סיקסט

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

השלכות מכירת גולן טלקום על התחרות בסלולר - ישיבת מעקב
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. יש קצת בעיה בכניסה בגלל נפילה של המחשבים, אז זה מעכב מוזמנים נוספים מלהגיע. אבל אנחנו נתחיל, ברשותכם את הישיבה.

אני מבקש להתחיל את הדיון בנושא השלכות מכירת גולן טלקום בסלולר – ישיבת מעקב. ברשותכם, גברתי מנהלת הוועדה, דובר, רשמת, חברים, אני רוצה לומר שמי שנדמה לו שאני אתן לנושא גולן טלקום לחלוף מתחת לרדאר טועה ולא מבין לאן אני מכוון. זה דיון המעקב, וייקבע עוד דיון מעקב. בפעם הבאה המנכ"ל כבר יגיע. הוא ביקש ממנו רשות להיעדר כי הוא נקרא בדחיפות לראש הממשלה. זה בא מהמקום שאנחנו נוהגים ומכירים שבוקר אחד אנחנו שומעים בכלי התקשורת שיש אירוע. זה נסגר, זה הלך, זה מכרו אותו. זה לא יהיה המצב פה. נמצאים כאן נציגי משרד התקשורת? אוקיי. אני אבקש לדעת בדיוק איפה זה עומד. אני מודע לעובדה שאין כאן הצעה טובה. כל ההצעות לפתרון הן ברירות מחדל פחות גרועות או יותר גרועות. אבל לא מתקבל על הדעת שגולן טלקום שקיבלה משאב מבצעת הפרה אחר הפרה של החוזים שלהם עם המדינה. אחר כך אנחנו מתפלאים איך גופים אחרים לא עומדים בהתחייבויות שלהם. אפילו לכאורה הסיפור הזה של גולן טלקום נכנס מתחת לרדאר. אבל הוא לא נכנס, לטעמי, מתחת לרדאר. אנחנו תובעים פה לדעת בדיוק איפה העניין הזה עומד.

ברשותכם, אני רוצה להקריא ממש בקצרה חלק מההפרות של גולן טלקום, החברים ממשרד התקשורת.
"אי פריסת רשת סלולר
גולן טלקום אינה עומדת באבני הדרך שנקבעו ברישיונה לפריסת תשתית דור 3, והיא אף מפרקת אתרים שכבר הקימה".
קריאה
פירקה.
היו"ר איתן כבל
כן, אמרתי.

אני ממשיך להקריא: "על-פי הנתונים הרשמיים המתפרסמים על-ידי המשרד להגנת הסביבה בחודש דצמבר 2013 היו לגולן כשמונה מאות עשרים ושניים אתרים סלולריים; בחודש ינואר 2015 צנח מספרם למאתיים ושבעה, רובם ככולם מתקני גישה אלחוטיים. כיום עומד מספר המתקנים הסלולריים שבבעלות גולן על שבעים ושישה בלבד".

"גם האפשרות שניתנה לגולן טלקום במסגרת מכרז תדרי דור 4 להמיר את מחויבותה לפריסת רשת דור 3 בתנאי שתשקיע השקעה חלופית ושוות ערך ברשת דור 4, לא מומשה על-ידי גולן טלקום אף על פי שהיא התמודדה במכרז תדרי דור 4 ואף זכתה בו ברצועה ברוחב 2X5 מה"ץ".

"סעיף 14.1(ד) לרישיון גולן טלקום קובע במפורש כי אי עמידה בדרישות הכיסוי היא הפרה מהותית של הרישיון המקנה לשר התקשורת סמכות להגביל או להתלות את הרישיון או לשנות את תנאיו או לחלט את הערבות שנתן בעל הרישיון להבטחת מילוי תנאי הרישיון וכן גם לבטל את הרישיון לפני תום תקופתו".

יש כאן רשימה של הפרות צרכניות. אני אעביר את זה אליכם. יש כאן ניצול בלתי יעיל של ספקטרום התדרים, יש הפרות מול מפעילים אחרים. אין כמעט נקודה שבה גולן טלקום עומדים בה. יותר קל לדבר על מה שהם עומדים בו מאשר על מה שהם לא עומדים בו. כי ברוב הדברים הם לא עומדים. אני אומר לכם במשרד התקשורת – "משרד התקשורת לא אכף עד כה על גולן את חובותיה, אף לא מהותיות ביותר, ולמעשה, אפשר לה לפרק את הרשת שלה באין מפריע כאשר היה מודע כל העת לעובדות ולהתרחשויות. לפי הפרסומים בתקשורת, המשרד נתן לגולן עד סוף ינואר. ינואר הסתיים מזמן". יכול להיות שאמרו להם ינואר, רק לא אמרו להם באיזו שנה, כמאמר הבדיחה.

אני מבקש להבהיר כאן, גברתי מנהלת הוועדה. ביציאתנו לפגרה יהיו לנו כמה ישיבות. אחת הישיבות הראשונות תהיה ישיבת מעקב. רן, אמנם דיבר אתי מנכ"ל משרד התקשורת, אבל הפעם הוא יהיה חייב להגיע. אתה יודע, יש לנו מערכת יחסים מיוחדת, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא לא רק בנושאים האלה. אנחנו חייבים לקבל תשובות ברורות מהמנכ"ל שהוא היום הסמכות העליונה במשרד. אנחנו לא מתכוונים לשמוע בחדשות או אצל נתי טוקר בהדלפה מכוונת – או לא – את הדברים. אנחנו רוצים לדעת בדיוק לאן זה הולך.

מיכאל גולן הוזמן גם לדיון הזה. אבל אם משרד התקשורת לא אוכף עליו כלום למה שהוא יגיע?
קריאה
הוא יגיע.
היו"ר איתן כבל
אני מבטיח לכם שאם הוא ירגיש שמישהו לוחץ אותו הוא היה מגיע לכאן. אנחנו מכירים את הנהלים פה. לכן אני מבקש מכם לתת לי את התשובות הכי ברורות שאתם יודעים. אל תמרחו אותנו, בבקשה. גם אם התשובות לא תמצאנה חן בעינינו, אמרו-נא לנו בדיוק מה המצב נכון לרגע זה, מה נעשה במשרד, ואיך בכוונתכם לסיים את התהליך הזה. בבקשה.
עמי גילה
אני עמי גילה, אני סגן מנהל אגף כלכלה במשרד התקשורת. המשרד נמצא בעיצומו של תהליך לימוד וניתוח של הבקשה. הבקשה העברת אמצעי השליטה הועברה למשרד בדצמבר למרות שמדברים על זה בתקשורת הרבה קודם, אבל הבקשה עצמה הגיעה בדצמבר.
היו"ר איתן כבל
דצמבר 2015, זאת אומרת.
עמי גילה
כן, דצמבר 2015.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת בשורה התחתונה זה הגיע רק בדצמבר 2015.
עמי גילה
אפילו לקראת סוף החודש.
היו"ר איתן כבל
בסדר, הבנו.
עמי גילה
לכן המשרד כרגע בעיצומו של תהליך בדיקה, לימוד וניתוח של העניין. אנחנו בודקים את זה במלוא הרצינות, אנחנו מבינים שיש לזה השלכות מאוד ניכרות לשוק התקשורת בכלל ועל תחום הסלולר בפרט.
היו"ר איתן כבל
מתי אתם מתכוונים לסיים את התהליך?
עמי גילה
קשה לי להתחייב ללוח זמנים - -
היו"ר איתן כבל
אבל בערך – זה חודשים, זה שבועות?
עמי גילה
אני ארשה לעצמי לבדוק את זה עם המנכ"ל ולתת תשובה מוסמכת.
היו"ר איתן כבל
אני מבקש, גברתי, לקבל ממשרד התקשורת תשובה בכתב, כמובן, מהו פרק הזמן שהמשרד מתכוון לתחום את הבקשה של גולן טלקום? בבקשה.
עמי גילה
אני יכול להגיד שבתהליך הבדיקה אנחנו שוקלים גם שיקולי תחרות, גם שיקולים של השפעה על תשתיות התקשורת במדינה ותשתיות הסלולר, גם שיקולים צרכניים של רציפות השירות במקרה שזה כן יאושר או לא יאושר. כך שהבדיקה היא מאוד רחבה.

ביחס למה שאמרת בנושא האכיפה על גולן וההפרות של גולן – נמצא כרגע בעיצומו הליך של חילוט ערבות - -
היו"ר איתן כבל
חילוט של איזה סכום?
עמי גילה
חילוט של שלושים מיליון שקלים.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אבל אם אתה יכול כמה צעדים קודם, כי הוא פירט פה שורה ארוכה של הפרות שהחלו מזמן – מה עשיתם בזמן אמת?
עמי גילה
מה שאני יכול להגיד אני אתייחס, כמובן. הליך החילוט נשלח לגולן בדצמבר. גולן הגיבה בסוף ינואר לעניין הזה, והעניין נמצא בתהליך של שימוע. טרם התקבלה החלטה בעניין הזה. החילוט הזה בעיקרון נוגע לנושאים של הפריסה של האתרים שציינת, יושב-ראש הוועדה. בתהליכים של גולן מיום הקמתה המשרד עקב באופן רציף והוטלו במהלך הדרך שני עיצומים כספיים על גולן.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
של כמה ומתי?
עמי גילה
אני צריך לבדוק את הפרטים האלה, ולחזור עם תשובה. עקרונית זה לא היה עשרות מיליונים. אלה סכומים של מיליון או פחות ממיליון.
היו"ר איתן כבל
עמי, גם את הנתונים האלה אני מבקש להעביר אלינו בכתב. חברת הכנסת מיכל בירן שאלה מה עשיתם. אני נתתי פה רשימה ארוכה של הפרות. מה נעשה בזמן אמת כדי להתמודד עם העניין הזה? חילוט זה דבר שאתה מביא בסוף הדרך.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
למען יראו וייראו אחרים.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת פריסה של אנטנות זה לא חפירה של מנהרות בגבול ישראל-עזה. זה דבר שאין עין שלא רואה. יש כאן ירידה במספר מאוד דרמטי של אתרים. האם מישהו הרים טלפון, ואמר, סליחה, מה קורה פה?
עמי גילה
אני אתייחס. בנושא האתרים היו תהליכי פיקוח מאוד נרחבים, ולגולן היו למעלה משמונה מאות אתרים. היא הייתה בפריסה של למעלה מ-40% בעוד שבאותה עת דרישות הפריסה, לפי הרישיון באותה עת כשזה נבדק, בשנת 2014 היו אמורות להיות בסביבות 20%. כך שהיא עמדה מעל ומעבר למה שהיא נדרשה בזמן הבדיקה.
היו"ר איתן כבל
סליחה. אני יוצא לחמש דקות, ואני תכף חוזר. בבקשה, יוסי.

(היו"ר יוסי יונה, 11:53)
עמי גילה
עם התקדמות הזמן תהליך הבדיקה גולן החלה, כפי שפורסם לפרק אתרים במספר אתרים קטן באופן משמעותי. על זה בדיוק נסוב תהליך חילוט הערבות. זה לב העניין של תהליך חילוט הערבות.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
הבנתם שזה קורה בזמן אמת, שהם נמצאים בתהליך של סגירה?
עמי גילה
אני ארשה לעצמי, כיוון שאני לא חלק מאגף הפיקוח, ולא עקבתי גם אחר העניין הזה, להשיב תשובה יותר מוסמכת. אני מעריך שכן, שהנושא היה במעקב, ואני חייב לבדוק את עצמי לפני שאני משיב.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אתה מבין שזה קצת מתסכל אותנו כחברי כנסת שהגיעו במיוחד לדיון. זה שהמנכ"ל לא כאן זה מעצבן בפני עצמו, אבל מילא, נגיד שהייתה סיבה טובה. אבל זה ששולחים במקומו אדם שאין לו כל הנתונים – לא נעים לי, אתה נראה אדם מאוד נחמד, אבל אין לך את התשובות שאני רוצה לשמוע. אני לא יכולה להבין שום דבר ממה שאתה אומר. אני מצטערת, זאת לא בעיית הבנת הנשמע שלי.
עמי גילה
מה שאני יכול להגיד אני יכול להגיד. אני מתנצל על כך. במידה שהייתה איזושהי רשימה מסודרת בסדר הדיון, כמובן הייתי מגיע יותר מוכן - -
מיכל בירן (המחנה הציוני)
לא שאלנו פה משהו מחוץ לגבולות הגזרה של הדיון. רצינו לשמוע מה המשרד עשה בעניין.
עמי גילה
מה שאני יודע להגיד אני יודע; מה שאני יכול להגיד אני כמובן יכול להגיד. מה שלא, אני רוצה לבדוק את עצמי ולהשיב בצורה הכי מוסמכת שאפשר.
היו"ר יוסי יונה
לאור ההערות שנאמרו כאן הדיון הזה מאוד לא מושכל בגלל שאנחנו פועלים פה במובן זה שאנחנו פועלים פה באינפורמציית חסר מאוד גדולה. לכן ברמה כזאת של ההכנה שלכם אין טעם להמשיך את הדיון הזה. אז בואו נסגור את הדיון, ונקבע מועד אחר לדיון. אז אתם, בבקשה, תבואו יותר מוכנים, ונראה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אבל תהיה קצת יותר זועם. אתם בזבזתם את הזמן שלנו היום. יש היום ארבעה דיונים שאני צריכה להיות בהם – כולם חשובים, שניים מהם שאני יזמתי. הוועדה פינתה לו"ז חשוב ושרבים על המשבצות האלה בשביל הדיון הזה, ואתם פשוט מבזים את התהליך. זה פשוט לא לגיטימי ולא רציני.
היו"ר יוסי יונה
אז הנה, אני מפסיק את הדיון עם קריאות הזעם של מיכל בירן, ואנחנו נקבע מועד אחר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לי יש שתיקה רועמת.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
שאליו אתם מתבקשים להגיע עם המנכ"ל ועם כל התשובות הרלוונטיות.
עמי גילה
בסדר. הבנתי את הנזיפה, והיא הייתה ברורה וחד משמעית. אני רק רוצה לציין לגופו של עניין שבמהלך בנושא אתרים - -
היו"ר יוסי יונה
לא, רגע. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים