ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/01/2016

חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 107

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט"ו בשבט התשע"ו (25 בינואר 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל כהן-פארן

אורי מקלב

רחל עזריה
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

דב חנין

רויטל סויד
מוזמנים
יצחק בן דוד - סמנכ"ל אשכול אכיפה, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

רן סלבצקי - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אורי שלום - ראש אגף הדברה ומזיקים, המשרד להגנת הסביבה

אלון זסק - סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות בינג - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תמר ברמן - טוקסיקולוגית ראשית, משרד הבריאות

ישי יודקביץ - נ' יועמ"ש, משרד הביטחון

מירב בן עטר - רת"ח תורה ומדיניות, משרד הביטחון

אורטל יוחפז-ארז - יועמ"ש הגנת הסביבה, משרד הביטחון

אלי כהן - יו"ר התאחדות המדבירים בישראל

טל וינברג - התאחדות המדבירים בישראל

אביב כהן - עובד הדברה, התאחדות המדבירים בישראל

בועז קייזרמן - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

איתי ארנון - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

אלי לוגסי - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

ארז טימור - ארגון מדבירי מזיקים בישראל

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אלון רוטשילד - החברה להגנת הטבע
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא של חוק המדבירים. אני אתן קודם כל ליועץ המשפטי שלנו כמה הבהרות ואחר כך נעבור להצבעות. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
בוקר טוב לכולם. כפי שכולכם יודעים, אנחנו סיימנו אתה דיונים בהצעת החוק ובהסתייגויות של חברי הכנסת. הועלתה טענת "נושא חדש" לגבי סעיף מסוים שהתייחס למשרד הביטחון. הטענה הזאת נדחתה על ידי ועדת הכנסת באופן כזה שככל שהתיקון שהוצע נוגע לחוק הזה, הוא לא יהווה "נושא חדש" ולכן, נוכל להמשיך בדיון בהקשר זה. אנחנו נגיע לסעיף הספציפי ונראה לכם בעקבות החלטת ועדת הכנסת מה מוצע.

אנחנו נציג כרגע, בקצרה, את השינויים שנעשו בעקבות הדיון הקודם בהסתייגויות שהתקבלו לפי הסדר. השינוי הראשון - -
לירון אדלר
השינוי הראשון זה השינוי שהמשרד להגנת הסביבה ביקש – אני אקריא אותו כי הוא לא מופיע בנוסח שנמצא לפניכם. זה בעמוד 6, סעיף 4(ג). יש שם סעיף לגבי תקנות: השר יכול לקבוע בתקנות סוגי פעולות הדברה שהן בעלות סיכון נמוך שיכול לבצע מדביר בדירות. המשרד להגנת הסביבה ביקש להוסיף כאן בסוף – אני אקרא את כל הסעיף: "(ג) השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות והוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע כי פעולות הדברה נוספות שהן בעלות סיכון נמוך לבריאות הציבור ולסביבה או פעולות הדברה המתבצעות בסוגי מבנים במקומות שאין בהם סיכון גבוה לבריאות הציבור או לסביבה, הן פעולות שמדביר בדירות רשאי לעסוק בהן או פעולות שמדביר בדירות רשאי לעסוק בהן בהנחייתו של מדביר במבנים ובשטח פתוח ובהתאם לתנאים ולהוראות שיקבע השר."
תומר רוזנר
כלומר, השינוי כאן הוא בעקבות החששות שהועלו והרצון שהועלה לאפשר ליצור אפשרות שתימשך הפרקטיקה של מדביר בדירות שיוכל לבצע פעולות שהן מעבר לאחריות הרגילה שלו בהנחיית אך לא בנוכחות מדביר מתקדם יותר, יוכל השר לקבוע בתקנות פעולות כאלה, לפרוצדורה שהוקראה כאן, שיוכל מדביר בדירות לבצע, בהנחיה של מדביר במבנים אך לא בהכרח בנוכחותו. זאת אומרת, בעצם התקבלה כאן במידה רבה בקשה של ארגוני המדבירים השונים ושל כמה מחברי הכנסת לאפשר את הפרקטיקה הזאת של פעולה בהנחיה.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
לירון אדלר
השינוי הבא הוא בסעיף 12(ג)(3) בעמוד 14. זה בעקבות ההסתייגות שהעלתה חברת הכנסת יעל כהן-פארן לגבי שימוש באמצעי הדברה שלא יגרמו סבל מיותר למזיקים. אנחנו הוספנו כאן את אחת מחובות המדביר: "יעשה שימוש באמצעים המתאימים ביותר להצלחת ההדברה, אשר פגיעתם באדם, בבעלי חיים אחרים ובסביבה קטנה ככל האפשר ואשר אין בהם כדי לגרום לסבל מיותר למזיקים."
תומר רוזנר
אני אסביר: ההסתייגות בקשה להוסיף בהגדרה של "אמצעי טיפול שאינם חומרי הדברה" שכשיש אפשרות להשתמש באמצעי טיפול מהסוג הזה, יהיה כתוב בהגדרה עצמה שאמצעי הטיפול לא יגרמו סבל מיותר למזיקים. הוועדה קיבלה את הצעת התיקון הזאת אבל לאחר שעיינו בה היטב, השארתה בתחום ההגדרה היתה יוצרת תוצאה מעגלית שאמצעי טיפול שגורם סבל מיותר למזיקים עלול שלא להיחשב כאמצעי טיפול ואז אי אפשר לאסור אותו ולכן, אנחנו מציעים שהחלטת הוועדה תיושם בכך שזה לא ייכתב בהגדרה אלא בסעיף 12(ג)(3), כפי שהקריאה עורכת הדין אדלר במובן הזה שכאשר נעשה שימוש באמצעי טיפול, ייבחר אמצעי טיפול שאינו גורם סבל מיותר למזיקים. אנחנו מבקשים לדעת אם זה מקובל על חברי הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
לירון אדלר
סעיף 12(ד), באותו עמוד למטה, בעקבות ההסתייגות לגבי הדברה באיוד - כתבנו כאן: "הדברה באיוד תבוצע בידי שני מדבירים, שבידי אחד מהם לפחות רישיון מדביר באיוד." זה במקום המצב הקודם, ששניהם היו צריכים להיות עם רישיון באיוד.
תומר רוזנר
כלומר, מדביר באיוד יוכל להסתייע במקרה הזה במדביר מסוג אחר, גם מדביר בדירות וגם מדביר במבנים ולא רק מדביר באיוד. זאת הצעה שהתקבלה במסגרת הדיון בהסתייגויות.
לירון אדלר
השינוי הבא הוא בסעיף 43, הקראנו את זה גם בדיון הקודם, בעמוד 35 סעיף 43 – הוחלט על זה בדיון הקודם ורק שינינו פה את הנוסח, בסעיף 43(א) – "על גביית קנסות ועיצומים כספיים לפי חוק זה יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995." ובסעיף (ב), הסיפא שהתייחסה לגבי קנס שהוטל עקב הפעלת סמכותו של עובד רשות מקומית – אנחנו מחקנו אותה בגלל שהושמטה מהחוק האפשרות שכרגע יהיו עובדי רשויות מקומיות שיוכלו לאכוף את החוק.

השינוי הבא הוא בעמוד 36 בסעיף 45 – בעקבות הערה שהושמעה כאן, בדיון, אנחנו מציעים להוסיף סעיף קטן (ב) שאומר ככה: "על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבע בהוראת דין כי פעולה מסוימת שהוראות סעיף קטן (א) חלות עליה, תבוצע בידי מדביר בלבד, יחולו הוראות חוק זה על אותה פועלה בשינויים המחויבים."
תומר רוזנר
אני רק אסביר בקצרה כדי שיהיה ברור על מה מדובר: החוק הזה מסייג את עצמו, לצערנו הרב, ולא מחיל את ההסדרים שיש פה על שורה ארוכה של פעולות הדברה, ובהם הדברה חקלאית וכולי אבל ישנם מקרים שבהם גם במסגרת ההדברה שהחוק הזה לא חל עליה נקבע בהסדרים אחרים שמחוץ לחוק הזה כגון בתקנון לפי חוק הגנת הצומח, שפעולו מסוימות יכולות להתבצע רק אמצעות מדביר שהחוק הזה חל עליו. הסעיף שהוסף כאן נועד להבהיר שבמקרה כזה, שבדין אחר יוחדה פעולה למדביר, יחולו כל ההסדרים שבחוק הזה על אותה פעולה כשהמדביר מבצע אותה. כלומר, אם מדביר שמבצע פעולה שיוחדה למדביר בחוק אחר מבצע עבירה או עוולה או עושה פעולה אחרת שאסורה או שהוא מפר את כללי המשמעת וכולי, כל הסמכויות של המשרד להגנת הסביבה כלפיו יהיו כאילו הוא ביצע פעולה לפי החוק הזה, והמשרד יוכל להפעיל לגביו את הפיקוח ואת הסמכויות שיש בחוק הזה כך שייווצר מצב שבו גם אם פעולת הדברה שהיא פעולת הדברה חקלאית לכאורה אבל היא יוחדה למדביר, עדין המשרד יוכל לפקח עליה.
קריאה
היא יוחדה למדביר לפי - - -
תומר רוזנר
לפי דין אחר.
קריאה
אבל כאמור בחוק זה, לפי ההגדרה.
תומר רוזנר
המדביר הוא כאמור בחוק זה.
קריאה
כן.
נטע דרורי
זה צריך להיות "לפי דין: מכיוון - -
תומר רוזנר
"לפי דין", נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
לירון אדלר
הסעיף הבא סעיף בעמוד 37, סעיף 46: זה סעיף ששינינו בעקבות העניין של "נושא חדש", של פיקוח על מערכת הביטחון. הסעיף המוצע הוא סעיף 46(ב): "(1) על אף האמור בסעיף 19 לחוק הגנת הסביבה, נוהל כמשמעותו באותו סעיף, לעניין חוק זה, ייקבע על ידי השר לאחר התייעצות עם השר הממונה כהגדרתו בפרק ד' לאותו חוק; נוהל כאמור וכל תיקון בו יובא לידיעת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. (2) נוהל ראשון לפי פסקה (1) ייקבע בתוך 90 יום מיום פרסומו של חוק זה."
תומר רוזנר
אני אסביר שוב: בתחילה הוצע כאן, על ידי יושב ראש הוועדה שיתוקן חוק הגנת הסביבה והנוהל שמתייחס לכלל החוקים שהחוק ההוא מטפל בהם, - - - בהתייעצות עם הממונה על מערכת הביטחון ולא בהסכמתו. בעקבות זאת, כפי שאמרתי, נטענה טענת "נושא חדש". הטענה נדונה בוועדת הכנסת ונדחתה בחלקה, באופן כזה שוועדת הכנסת קבעה שככל שמדובר בחוק זה, לא מדובר בנושא חדש. לכן, הסעיף שמוצע כאן בעצם משקף את העובדה שהשינוי יתבצע רק לגבי חוק זה. לגבי שאשר החוקים שמופיעים בחוק הגנת הסביבה, יימשך ההסדר הקיים שהנוהל שמיישם את הוראות החוק צריך להיקבע בהסכמה בין השרים.

נמסר לנו על ידי נציגי משרד המשפטים כי בכוונתם להביא בקרוב את הנושא לדיון בפני היועץ המשפטי לממשלה או המשנה שלו כדי שתתקבל הכרעה כי כאמור בכל הנוגע לקביעת הנוהל, מתקיימת הפרה של החוק אשר קבע שהנוהל היה צריך להיקבע לפני כחמש שנים - -
היו"ר דוד אמסלם
נכון, כמו על שאר הדברים.
תומר רוזנר
- - והוא עדין לא נקבע. לכן, נמסר לנו שבכוונת משרד היועץ המשפטי לממשלה לקיים דיון בנושא ולהכריע בו, לפחות למיטב הבנתנו בנושאים שקשורים ליועץ המשפטי לממשלה, בתקופה הקרובה ביותר. אנחנו מקווים שבאמת הדבר ייעשה ונקבל על כך דיווח בוועדה, כמתחייב מהחוק כמובן.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, אנחנו סיימנו את הפרק הזה. בבקשה אמיר, שאלה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מי ינהל חקירות? האם המשרד להגנת הסביבה או מצ"ח? זו המחלוקת שנוגעת לנושא שדיברת עליו כרגע. האם יש החלטה בעניין הזה או שזה עדין שנוי במחלוקת?
תומר רוזנר
לגבי השאלה לגבי ניהול חקירות – המחוקק הכריע כבר. המחוקק הכריע בחוק הגנת הסביבה - -
קריאות
זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אנחנו כבר לא שם.
תומר רוזנר
אני מציג את עמדתי, מה לעשות? המחוקק הכריע בסעיף 5 לחוק הגנת הסביבה שלפקחים של הגנת הסביבה תהא סמכות לנהל חקירות. בפרק ד' לחוק נקבע שהפעלת הסמכויות כלפי מערכת הביטחון תהא בהתאם להוראות פרק זה כאשר הדרך ליישום ההוראות, לא לשאלה אם יש סמכות או אין סמכות, היא צריכה להיקבע בנוהל. הנוהל הזה לא מוסכם כי יש מחלוקת לגביו. ולגבי כלל החוקים – היה צריך להיקבע נוהל בהסכמה אך לא נקבע בהסכמה ולכן, היתה הצעה של הוועדה להפוך את הדרישה להסכמה לדרישה להתייעצות. זאת אומרת, שתתקיים התייעצות ותתקבל הכרעה על ידי השר הממונה על החוק.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זאת אומרת, כרגע אין החלטה מי מבצע חקירות בנושא הפרה, האם זה מצ"ח או שיש החלטה? אני רוצה להבין.
היו"ר דוד אמסלם
לא, הוא הסביר.
תומר רוזנר
יש מחלוקת.
היו"ר דוד אמסלם
- - דרך אגב, אמיר, על זה אנחנו דנים שתי ישיבות. אתה בא עכשיו ופותח את הדיון. בגדול, יש איזה שהוא חוק שכבר חוקק לפני חמש שנים, שהם היו צריכים להתקין את התקנות בהסכמה. הם לא תקנו את התקנות בהסכמה ולכן נקלענו למשבר עכשיו. לא משנה, יש שם עוד איזו שהיא אינסטנציה שיכולה לערב את ראש הממשלה והוא לא התערב, לא משנה. כרגע באנו וסיכמנו בוועדת הכנסת שבנושא הזה זה לא יהיה בהסכמה, זה יהיה בהתייעצות. נקודה. הצבא השיג על העניין, משרד הביטחון, לא הצבא, ובזה נגמר העניין. ועדת הכנסת החליטה ואנחנו מצביעים על זה עכשיו.
קריאות
אנחנו יכולים להתייחס? משרד המשפטים, לסעיף החדש שהוצע.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
רעות בינג
אני רק רוצה להגיד כמה מילים: הסעיף הזה נועד לפתור בעיה קונקרטית של איזו שהיא מחלוקת שקיימת היום בין המשרד להגנת הסביבה לבין צה"ל. אני רוצה להדגיש: הנוהל שאליו התייחס הסעיף הוא הוא נוהל שמוסכם על כל גופי הביטחון למעט בסוגיה אחת שבה יש מחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לבין צה"ל, וזה באמת בשאלה של זהות הגוף החוקר. הנושא הזה אמור להגיע למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעוד כשבועיים, ואמורה להיות בו הכרעה משפטית כי מדובר בשאלה משפטית כבדת משקל - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני מציע שהחקירה תנוהל במשותף.
היו"ר דוד אמסלם
אמיר, אנחנו פה כבר לא בקטע. חמש שנים היה לכם לעשות את זה.
רעות בינג
עוד כמה מילים: המשמעות של השינוי הזה בסעיף - לסעיף כזה יש השלכות רוחב. מכיוון שעכשיו אמנם - -
היו"ר דוד אמסלם
רעות, אין לי זמן לבזבז אותו סתם. את הטענות האלה השמעתם כבר בישיבה הקודמת. עלינו כבר לוועדת הכנסת, הכרענו בעניין, יש לך משהו חדש לומר?
רעות בינג
כן כי אני חושבת שבדיונים הקודמים לא חידדנו - -
היו"ר דוד אמסלם
גם אם תחדדי, זה כבר לא חשוב. הייתי צריכה לחדד את זה בוועדת הכנסת, נגמר העניין. יש לך משהו חדש לומר?
רעות בינג
עוד שתי מילים: אני רוצה להגיד שלנושא הזה יש השלכות רוחב - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו הבנו את זה. תודה רבה. אנחנו סיימנו את הסיפור?
ישי יודקביץ
אדוני היושב ראש, אנחנו לא מסכימים לנוסח המתוקן של הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה "אנחנו"?
ישי יודקביץ
משרד הביטחון וצה"ל. אנחנו לא מסכימים לנוסח שהוקרא פה.
היו"ר דוד אמסלם
אתם לאורך כל הדרך לא הסכמתם.
ישי יודקביץ
נכון, אנחנו חושבים שזה צריך להיות בהסכמה - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. מה חידשת לנו?
ישי יודקביץ
כל מה שהיה בוועדת הכנסת זה שאתם לא תעשו את תיקון הרוחב שמשפיע על עשרים חוקים אבל זה לא הגיוני לעשות את התיקון שמשפיע רק על חוק המדבירים, שכל ההסדרים - -
היו"ר דוד אמסלם
שניה, עצור.
ישי יודקביץ
- - שהנוהל לגבי עשרים חוקים אחרים יהיה שונה. אז אני לא מבין את ההיגיון פה - -
היו"ר דוד אמסלם
מה השם שלך?
ישי יודקביץ
עורך דין ישי יודקביץ ממשרד הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
עורך דין יודקביץ, אני מביא את ההתנגדות כבר לפחות שתי ישיבות. אנחנו הבאנו את זה לוועדת הכנסת ושר הביטחון כתב שני מכתבים וניסה לערער, הכל בסדר. אנחנו אחרי זה. דרך אגב, אם הייתם באים בידיים נקיות כבר היה לכם חמש שנים לתקן את זה ולהגיע להסכמות. אתם לא צריכים לבוא עכשיו ולהתבכיין. לכן, אנחנו מתקדמים בנושא, זה נגמר. יש עוד משהו?
תומר רוזנר
כן, יש לנו שינוי לבקשת המשרד, והמשרד יסביר, לגבי מועד התחילה. מה הבקשה שלכם?
נטע דרורי
לגבי מועד התחילה, כרגע שהשארנו פתוח את השאלה האם זה ייקבע בפרק זמן מתוך תאריך הפרסום או בתאריך מסוים. יש יתרונות כמובן לשני הצדדים - -
היו"ר דוד אמסלם
על מה אנחנו מצביעים?
תומר רוזנר
מה אתם מבקשים?
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם מבקשים עכשיו?
נטע דרורי
אנחנו מבקשים שיהיה כתוב עד 15 ביוני בתור תאריך קבוע, בתקווה שבאמת יהיה פרק זמן מספי - -
תומר רוזנר
באמצע החודש זה לא מקובל.
היו"ר דוד אמסלם
1 ביוני. בסדר. יש עוד משהו או שאני יכול להביא את העסק להצבעה?
לירון אדלר
יש לנו הוראת מעבר לגבי עובדי הדברה בעקבות כל מיני הסתייגות שעלו פה, שינינו שם דברים בכמה סעיפים ואני אקריא. עמוד 46 - -
היו"ר דוד אמסלם
זה במסגרת זה שהמשרד ישב עם המדבירים והגיע אתם להבנות.
תומר רוזנר
נכון, וגם בעקבות ההערות של חברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בסדר. בבקשה.
לירון אדלר
עמוד 46 סעיף 52(א) – הוספנו כאן תוספת רק כדי להבהיר שכל המדובר זה על עובדי הדברה שעבדו כבר ערב יום התחילה של החוק. אז אנחנו כותבים: "על אף האמור בסעיפים 3 ו-6, מי שערב יום התחילה עבד כעובד הדברה כהגדרתו בתקנות הדברת מזיקים (בפרק זה: "עובד הדברה") רשאי לסייע למדביר בביצוע הדברה במדביר רשאי להסתייע בעובד הדברה כאמור, גם אם לא מתקיימים התנאים בסעיף 6, עד תום שלוש שנים מיום התחילה, וימשיכו לחול – כתוב לגבי עובד ההדברה. זה צריך לחול, ההוראות האלה, גם לגבי המדביר המסתייע – "ימשיכו לחול לגבי המדביר המסתייע ועובד ההדברה הוראות סימן ה' לפרק ג' לאותן תקנות בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הסמכויות הנתונות למנהל לפי תקנה 40 יהיו נתונות לרשם לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת."

52(ב) – קראנו את זה גם בפעם הקודמת: "על אף האמור בסעיף 7(א)(5)(א), הרשם רשאי להכיר בתקופת עבודה של עובד הדברה לעניין עיסוק בפועל בהדברה כאילו היה בידו רישיון, ובלבד שהוכיח, להנחת דעתו של הרשם, כי עבד כדין ערב יום התחילה במשך חמש שנים לפחות, באופן מקצועי מספק. (ג) (1) על אף האמור בסעיפים 3 ו-6, מי שהועסק ערב יום התחילה ברשות מקומית כעובד הדברה במשך עשר שנים לפחות, יהיה הרשם רשאי לתת לו היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה מסוימות במסגרת עבודתו ברשות המקומית, גם אם לא מתקיימים התנאים בסעיף 6 ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בפסקה (3)."

(2) זו פסקה חדשה שנוספה בעקבות ההסתייגויות בדיון הקודם: "(2) על אף האמור בסעיפים 3 ו-6 מי שהועסק ערב יום התחילה כעובד הדברה במשך עשר שנים לפחות, ובתוך שבע שנים מיום התחילה הוא עשוי להגיע לגיל הפרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, יהיה הרשם רשאי לתת לו היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה מסוימות, גם אם לא מתקיימים התנאים שבסעיף 6 ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בפסקה (3). (3) היתר מיוחד כאמור בסעיף זה יינתן אם התקיימו כל אלה: (א) פעולות ההדברה שיכלול הרשם בהיתר הן פעולות בעלות סיכון נמוך לציבור ולסביבה, ולעניין עובדי הדברה ברשויות מקומיות – הן פעולות הנעשות על ידי הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיה על פי דין, והכל כפי שקבע השר בצו לעניין זה; (ב) הוא הגיש לרשם בתוך שנה מפרסום הצו כאמור בפסקת משנה (א) בקשה לאישור עבודה כאמור, שתכלול מידע ומסמכים המעידים על עבודתו וניסיונו בביצוע הפעולות, ורשאי הרשם לבחון את בקיאותו בביצוע עבודות כאמור טרם מתן ההיתר המיוחד; (ג) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל היתר מיוחד; (ד) הוא מקבל הנחיות לביצוע העבודות ממדביר בעל רישיון מתאים לפי חוק זה. (2) הרשם ירשום במרשם המדבירים עובד הדברה שניתן לו היתר מיוחד לפי סעיף זה. (3) הרשם יהיה רשאי להתנות את ההיתר המיוחד בתנאים, לרבות לעניין השתתפות בהשתלמויות מקצועיות. (4) תוקפו של היתר מיוחד יהיה לתקופה שיקבע בו הרשם, אשר לא תפחת משנה, וניתן יהיה לחדשו לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על שבע שנים מיום שניתן ההיתר לראשונה. (5) הוראות חוק זה, למעט הוראות סעיפים 3, 4, 6-9, 13א, 15 ו-15א יחולו על מי שבידו היתר מיוחד לעניין פעולות ההדברה שנקבעו בהיתר המיוחד שניתן לו, כאילו היה בידו רישיון מדביר, בשינויים המחויבים ולפי העניין.
תומר רוזנר
אני רוצה רק להבהיר ולחדד דבר אחד: בדיון שהיה בישיבה הקודמת דובר על כך שההסדר המיוחד יחול על מי שעבר את גיל 60. אנחנו מציעים שזה יהיה שבע שנים לפני גיל הפרישה כדי לאפשר גם לנשים שגילן פחות מ-60 אך גיל הפרישה שלהן מוקדם יותר, 62 כיום, יוכלו לעבוד במשך שבע שנים - -
היו"ר דוד אמסלם
מקובל עלינו. יש מדבירות?
תומר רוזנר
אנחנו לא יודעים אבל אנחנו רוצים שיהיה שוויון.
קריאות
יש, יש.
היו"ר דוד אמסלם
אחלה. יש עוד משהו?
תומר רוזנר
שינוי אחרון, אני מניח, המשרד ביקש לשנות משהו בתוספת, שיציגו בבקשה.
לירון אדלר
דיברנו על זה בפעם הקודמת, סעיף 55 הוספנו כאן לגבי תקנות ראשונות, עמוד 51: "תקנות ראשונות לפי סעיף 13(א) בעניינים המפורטים בו, יותקנו טרם ביטול תקנות הדברת מזיקים, ולא יאוחר מתום שלוש שנים מיום התחילה."
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
לירון אדלר
ובתוספת יש שני שינויים: שינוי אחד בעקבות ההערה שהיתה פה על נמלים פולשות, זה בעמוד 52, סעיף 2(ב) ו-(ג): במקום "נמלים פולשות" נכתוב "נמלי אש" ו"נמלים נוודיות". ועוד הערה לתוספת של המשרד: - -
נטע דרורי
בתוספת הראשונה בחלק ג – מכרסמים – "אוכלוסייה של מכרסמים" במקום "מהסוגים מריון" צריך להיות "מהמינים מריון מצוי".

ולגבי הוראת המעבר – אני טיפה חוזרת אחורה לגבי ההיתר המיוחד – עכשיו אנחנו רואים שלגבי פסקה 4 - תוקפו של היתר מיוחד לתקופה שיקבע בו הרשם, זה חל רק לגבי ההיתר המיוחד בפסקה 2 ולא לגבי 1.
קריאה
הסיפא של השבע שנים.
נטע דרורי
השבע שנים זה לגבי התוספת וזה לא לגבי עובד הדברה ברשות מקומית. דבר נוסף - -
תומר רוזנר
אז מה את מציעה?
נטע דרורי
שתוקפו של היתר מיוחד כאמור בפסקה 1, פסקת משנה 1.
תומר רוזנר
ומה עם עובדי הדברה ברשויות המקומיות? לנצח?
נטע דרורי
זה לא יהיה מוגבל בשבע שנים, בא נגיד ככה.
תומר רוזנר
אלא?
נטע דרורי
זה יהיה עד גיל הפרישה.
תומר רוזנר
עד לפרישה, לא עד גיל הפרישה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
תומר רוזנר
בעצם אנחנו נכתוב שלגבי עובדי רשויות מקומיות זה יהיה עד שהם יחדלו מתפקידם, לא משנה מתי זה קורה. כל עוד הוא עובד הרשות המקומית.
דובר
הסעיף המהותי - הוא בלאו הכי יכול לעשות את זה רק כשהוא עובד הרשות המקומית.
נטע דרורי
לא, אבל אם הוא משנה תפקיד או משהו.

עכשיו, עוד דבר שנשמט זה הנושא של האגרה על ההיתר המיוחד, שהיא צריכה להיות – וזה בעצם לא בסעיף הזה אבל קבענו את האגרות לפני שתיקנו את הוראות המעבר והוספנו את ההיתר המיוחד, וקבענו את האגרות להשתלמויות ולבחינות, נדמה לי 150 שקל לרישיון מדביר דירות אז זה צריך להיות גם לגבי ההיתר המיוחד כי זה אותה מתכונת.
תומר רוזנר
מה אתם מבקשים? איזה אגרות אתם מבקשים? תפנו לסעיפים שאתם רוצים לגביהם אגרות לגבי היתר מיוחד.
נטע דרורי
סעיף 42, סעיף האגרות וגם הוראת המעבר - -
תומר רוזנר
לא, אבל איזה אגרות אתם רוצים בדיוק?
קריאה
אגרה של מדביר דירות - -
תומר רוזנר
אגרה שנתית או אגרת בקשה? איזה אגרה? את כל האגרות אתם רוצים? מה שחל על מדביר בדירות אתם רוצים?
נטע דרורי
כן, מה שחל על מדביר דירות.
תומר רוזנר
מה שחלק על מדביר בדירות למעט הנושא של ההשתלמויות יחול על בעל ההיתר המיוחד בכל המקומות שזה מופיע לגבי אגרות.
לירון אדלר
זה בהוראת המעבר.
תומר רוזנר
רק בהוראת המעבר.
היו"ר דוד אמסלם
מר כהן, אתה סיימת את הנאומים שלך כבר בישיבה הקודמת. רק הצבעות.
תומר רוזנר
אני מבהיר את התיקון לגבי הבקשה האחרונה של המשרד: בסעיף 42 יתוקן סעיף ההסמכה כך שהשר יוכל להתקין תקנות בנושא אגרות גם לגבי מי שבידו היתר מיוחד, ובסעיף הוראות המעבר שבסעיף 53 יקבע שאותן אגרות שנקובות שם לגבי מדביר בדירות יחולו גם לגבי מי שבידו היתר מיוחד לפי הוראת המעבר.
לירון אדלר
53 ו-53א. 53א זה לגבי הגשת בקשה ואגרות. 53 זה לגבי בחינות, שאין לנו בעצם אגרות. אז האגרות הרלוונטיות זה רק לגבי אגרת בקשה.
תומר רוזנר
למה? כתוב שאתם יכולים לבחון את - - - יש אפשרות.
לירון אדלר
אז גם וגם.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, זה בסדר? סיימנו?
תומר רוזנר
לאחר שסיימנו את ההקראה ואת השינויים, אני מבקש שיעלו את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
משרד המשפטים, משהו רלוונטי לעניין לפני שאני...
גבי פיסמן
לגבי התיקון האחרון בענין קיום חובת היוועצות עם הסכמה - לתפיסתנו מדובר בהכרעה משפטית בין שני משרדי ממשלה - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
גבי פיסמן
- - קבועה ישיבה בשבוע הבא אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ולכן אנחנו נבקש שתאפשרו לנו לקיים את הדיון הזה - -
היו"ר דוד אמסלם
תקיימו את הדיון.
גבי פיסמן
לקיים את הדיון באופן שניתן יהיה גם להשפיע עליו כאן, בוועדה, לקבל החלטה מוסכמת בין שני המשרדים ולא להצביע כרגע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי - -
היו"ר דוד אמסלם
דב, אל תפריע לי. אנחנו מתקדמים. תודה.
תומר רוזנר
לפני שאנחנו עוברים להסתייגויות, אני מתנצל, יש לנו שני תיקונים נוספים שאנחנו רוצים כן להביא לתשומת הלב: אחד שקשור לנושא של הנוהל הזה – בישיבה הקודמת הקראנו פסקה בתוך הסעיף שמתקן את חוק הגנת הסביבה, שעניינו תיקון רחב שמתייחס לכל סעיף 19, וכמובן בעקבות התיקון הזה הסעיף הזה יימחק ולא ייכלל בהצעת החוק. הדבר השני שנשאר פתוח בישיבה הקודמת הוא לגבי הוועדה המייעצת שנדונה כאן. בישיבה הקודמת נשארה שאלה פתוחה שאתם צריכים להכריע בה לגבי מדבירים כחלק מהוועדה הזאת. היה ויכוח בין נציגי הממשלה לבין המדבירים בשאלה אם המדבירים צריכים להיות חברים בוועדה או משקיפים בה. לטעמנו, אני חושב שעמדת הממשלה בעניין הזה יותר נכונה כיוון שהוועדה הזאת מכריעה בעניינם של המדבירים, ראוי שהם לא יהיו חברים בה אלא משקיפים אבל ההכרעה בידכם אם אתם רוצים להשאיר אותם כחברים או כמשקיפים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה גודל הוועדה?
תומר רוזנר
הוועדה כוללת חמישה חברים.
היו"ר דוד אמסלם
מתוכם אחד המדבירים?
לירון אדלר
מתוכם נציג ציבור שיש לו מומחיות בתחום ההדברה, וחוץ מזה יש עוד שני משקיפים שהם מדבירים. אבל הוועדה, בגלל שהיא יכולה לנקוט אמצעי משמעת נגד המדבירים - -
קריאה
זה לא בדיוק אמצעי משמעת.
תומר רוזנר
אמצעים מינהליים.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה זה מפריע שאחד מהם חבר בוועדה? נגיד בוועדה לבחירת שופטים, אין עורכי דין? כדי לשמור על פרופורציות. אז בואו נחליט שאחד יהיה חבר ואחד משקיף?
נטע דרורי
הבעיה של ניגוד העניינים לגבי החלטות ספציפיות של מדבירים ספציפיים כאשר אחד המדבירים הוא בעצמו חבר והוא שותף להחלטה היא - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני אמרתי שבוועדה לבחירת שופטים יש עורכי דין. גם הם יכולים לבוא לבית המשפט והם גם נמצאים בניגוד עניינים מסוים, אפילו יותר גרוע מזה. אז מה?
קריאה
אבל הוועדה לבחירת שופטים היא לא גוף רגולטורי. זה לא מקובל שבגוף מפקח יושב נציג של הגוף המפוקח.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. דרך אגב, זה יותר מסובך, לדעתי יותר גרוע אבל דרך אגב, יש שם אנשי מקצוע שהם מחוץ למשרדים? איזה מומחה לנושא?
יצחק בן דוד
כן.
קריאה
בתנאי שהוא חבר וועדה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. אל תצביע יותר. לא צריך. אמרתי שזה כבר לא דיון שאתם משתתפים בו. מבחינתי, אתם מה שנקרא על תקן שומעים בלבד. יש אנשי מקצוע בוועדה הזאת, אז בסדר, נשאיר את זה ככה.

רבותי, לגבי ההסתייגויות, אנחנו עוברים להסתייגויות.
יואב בן צור (ש"ס)
אני רוצה בבקשה להסיר את כל ההסתייגויות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
הוסרו גם ככה. הייתי משכנע אותך להסיר אותן.
יואב בן צור (ש"ס)
למה אתה לא משתף אותי בעניין?
היו"ר דוד אמסלם
נשמה, עזוב. הרי בסופו של דבר אנחנו מגיעים להבנה. גם חבר הכנסת סמוטריץ - - -
לאה קריכלי
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ התקשר והודיע שהוא מושך את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אנחנו מבקשים להצטרף להסתייגויות של מרצ ושל המחנה הציוני.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא יכול עכשיו. אבל למה לך? קראת אותן? תגיד לי מה ההסתייגויות.
תומר רוזנר
הוגשו על ידכם הסתייגויות, וחבר הכנסת אבו מערוף משך אותן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר. ההגדרה של בית גידול למזיקים, הגדרה של מרצ. אתה רוצה שאני אעבור על ההסתייגויות אחת אחת?
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, לא צריך. כן, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רשות הדיבור לכל החברים.
ישי יודקביץ
הוועדה לא הצביעה עדין פרוצדוראלית בדיון על סעיף 46 השנוי במחלוקת, אז שר הביטחון הכניס מכתב, שלח לך מכתב שהוא מבקש רביזיה לכשתתקיים ההצבעה, וההצבעה תהיה נגד שר הביטחון, אז אנחנו מבקשים רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבקש רביזיה אחרי שהצבענו, לא עכשיו.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, צריך להשיג את זה המשרד. אתה תגיש את הרביזיה אחרי שנצביע, לא עכשיו. חכה שנצביע, אולי תתחרט.
ישי יודקביץ
אדוני היושב ראש, אתה מקבל פה החלטה נגד שלושה שרים של הממשלה. לכן, אני מבקש שהרביזיה - -
היו"ר דוד אמסלם
סליחה אדוני, אני כבר דן בנושא הזה לפחות שלוש, ארבע ישיבות. אני יודע מה אני עושה, אתה לא צריך לספר לי - -
ישי יודקביץ
זה משרדי ממשלה - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, בסדר.
תומר רוזנר
אם רוצים להציג תמונה מלאה צריך להביא לתשומת לב הוועדה ששר הביטחון ביקש להביא את הנושא לדיון בוועדת השרים לחקיקה, וועדת השרים סירבה לדון בנושא.
היו"ר דוד אמסלם
תומר עזוב, אני לא נכנס לנישה הזאת כרגע. אנחנו כרגע נמצאים בקטע של ההסתייגויות. דב, אתה רוצה - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להודיע שאני מסירה את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז, תודה רבה. בבקשה, דב חנין.
ישי יודקביץ
אז יש לשר הביטחון הסתייגות, אם אתם ממשיכים עם הסעיף הזה.
היו"ר דוד אמסלם
ששר הביטחון יבוא לפה ויגיש את ההסתייגות שלו.
ישי יודקביץ
הנה, יש פה הסתייגות בכתב - -
היו"ר דוד אמסלם
ראיתי.
תומר רוזנר
הוא יכול להגיש בכתב.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נצביע על ההסתייגות. בבקשה, אתה רוצה לומר כמה מילים?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, תודה אדוני. אני רק ביקשתי להירשם למליאה.
היו"ר דוד אמסלם
במליאה אין בעיה. רבותי, בואו נתחיל בהצבעה על ההסתייגויות.
תומר רוזנר
מונח בפניכם דף ההסתייגויות ואפשר להצביע לפי מספרי ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נלך לפי המספרים. בבקשה תקריאי את ההסתייגויות.
לירון אדלר
ההסתייגות לסעיף 2, הסתייגות מספר 1 של קבוצת מרצ.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מספר 1 – מי בעד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.
לירון אדלר
הסתייגות מספר 2 גם כן של קבוצת מרצ.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות מספר 2 של קבוצת מרצ, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – 6

נמנעים – אין ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
תומר רוזנר
מכיוון שנציגי מרצ לא נמצאים כאן, אם זה מקובל על כל חברי הוועדה שנמצאים, להצביע על כל הסתייגויות מרצ כמקשה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. מי בעד ההסתייגויות של מרצ כמקשה אחת?

הצבעה

בעד – 1

נגד – הרוב

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות כמקשה אחת של קבוצת מרצ לא התקבלו.
תומר רוזנר
הסתייגויות חבר הכנסת מקלב – הוא לא נמצא כאן ולכן צריך להצביע על ההסתייגויות שלו. גם אפשר כמקשה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות כמקשה אחת של חבר הכנסת מקלב?

הצבעה

בעד – אין

נגד – הרוב

נמנעים – אין

ההסתייגויות לא התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
יש את ההסתייגות של שר הביטחון לסעיף 46.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של שר הביטחון? מי נגד?

הצבעה

בעד – אין

נגד – הרוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
ישי יודקביץ
אני מזכיר שאנחנו מבקשים רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אדוני, אם אתה תפריע לי, אני גם אוציא אותך. אל תדאג, אני שמעתי, אני אתן לך את הזכות להגיד את ההסתייגות. אנחנו לא הצבענו על החוק כי זה רק ההסתייגויות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
תן לנו את התענוג פעם אחת להצביע נגד שר הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנס אילטוב מבקש גם למשוך את ההסתייגויות שלו, זה מה שכתוב לי כאן.
תומר רוזנר
אילטוב מושך את ההסתייגויות. לכן, לאחר שנדחו כל ההסתייגויות ניתן להצביע על הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית בנוסח שהוצג על ידי הוועדה, על כל השינויים, כפי שהוצגו בדיונים הקודמים ובדיון הנוכחי.
היו"ר דוד אמסלם
ורק אחרי זה אפשר לבקש רביזיה?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית, על כל השינויים שהיו בכל הישיבות. מי בעד?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק עברה.

עכשיו אתה יכול לבקש רביזיה.
ישי יודקביץ
אני מבקש רביזיה על ההצבעה לגבי סעיף 46 לחוק. אני מבקש שהרביזיה תוחלט בעוד שבועיים אחרי שתהיה הישיבה אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שהרביזיה תהיה - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הוא יכול לבקש רביזיה?
ישי יודקביץ
- - אחרי שיהיה את הדיון הראשון במשרד המשפטים - -
תומר רוזנר
כיוון שהאדון המבקש איננו שר או סגן שר למיטב ידיעתי, ולא נאמר כאן שנציג המשרד יכול לבקש בקשה לדיון מחדש - -
ישי יודקביץ
שמנו מכתב.
תומר רוזנר
המכתב הוא הצעה לשינוי החוק ולא בקשה - -
ישי יודקביץ
לא, לא, יש לנו מכתב של רביזיה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כדי לגמור את הסיפור, את הסאגה הזאת, אני מוכן להגיש - -
תומר רוזנר
השר מבקש בקשה לדיון מחדש.
היו"ר דוד אמסלם
זה הרביזיה? אז אנחנו ניפגש כאן בשעה 11:30, דיון ברביזיה.

הישיבה ננעלה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:52.

קוד המקור של הנתונים