ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/03/2016

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 8

מישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שלישי, כ"א באדר א התשע"ו (01 במרץ 2016), שעה 14:00
סדר היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ה- 2015

אינטרנט, תקרות אקוסטיות ונושאים שנותרו פתוחים
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר

יגאל גואטה
מוזמנים
מירי מאיר שטטמן - מפקחת ארצית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שמואל חיימוביץ' - ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

ערן טמיר - עו"ד, ממונה לשכה משפטית, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

ברוך אלון - ממונה נגישות במכללות להכשרת מורים, משרד החינוך

אילן שי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

מתניהו אנגלמן - משנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון, ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

דבורה מרגוליס - ראש מינהל ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

משה לביא - דיקן הסטודנטים, האוניברסיטה הפתוחה, ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

סלי בסון - עו"ד, היועצת המשפטית, ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

ענת טל - עו"ד, יועצת משפטית, ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

עודד צימנד - עו"ד, יועץ משפטי, ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

מיכאל רויטמן - יועץ הנגשה, ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

יותם בן שטרית - ממונה על תחום מקרו ותשתיות, ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה

שירן פדידה - מרכזת תחום מקרו ותשתיות, ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה

נדב שמיר - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, המועצה להשכלה גבוהה

יובל פרחי - ראש צוות אינטרנט, תשתיות ומערכות מידע, האוניברסיטה העברית

ענב קדוש - רכזת תא סמ"ן נגישות, האוניברסיטה העברית

יואב אלמליח - רכז תא סמ"ן, קידום נגישות, האוניברסיטה העברית

מיכל שורר - צוות נגישות בפרויקט גל, האוניברסיטה העברית

אלדד פוסטן - יו"ר אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

שלומי יחיאב - סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

נעה הרפז - אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

סתיו ניסר - תא המוגבלויות, אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

חיים פסחוב - תא המוגבלויות, אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

כוכבה סגל - סטודנטית באוניברסיטה העברית

עירית הוכרמן - עו"ד, יועצת משפטית, הטכניון

אילנה קאופמן כהן - מנהלת מרכז תמיכה, אוניברסיטת תל אביב

רוני אמיר ארזי - עו"ד, יועצת משפטית, מכון ויצמן למדע

כוכי מנובלה - רכזת נגישות, מכון ויצמן למדע

תאיר עיני - מפתחת נגישות, מכון ויצמן למדע

משה חפצבי - מפתח נגישות, מכון ויצמן למדע

בת שבע אנגלברג בר - מנהלת מדור יישומי אינטרנט, האוניברסיטה הפתוחה

שלומית זרחוביץ - מרכזת תחום נגישות, מרכז שילוב טכנולוגיות, האוניברסיטה הפתוחה

אילנה בניש - מנהלת אתר נגיש בשיתוף עם נגישות ישראל והאוניברסיטה הפתוחה

נילי ויצמן - מרכזת בכירה, אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי

מי-טל גרייבר שוורץ - עו"ד, מנהלת קשרי קהילה ורגולציה, איגוד האינטרנט הישראלי

נורית בינה - מורשת נגישות השירות, נגישות לעסקים בע"מ

שרון זליגר שמואל - מורשה נגישות השירות, נגישות לעסקים בע"מ

לימור אמרן - מורשת נגישות, האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

מיכל שיק הר-טוב - עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל

רוית קרדי - סמנכ"לית מהל"ב, המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת

איתן עמרם - עו"ד, יו"ר ועדת נגישות וקידום זכויות אנשים עם מוגבלות, לשכת עורכי הדין

ישראל אבן זהב - יו"ר ועדת נגישות, מטה מאבק הנכים

רונן יצחק גיל - אס"י, קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל

אורית זולברג - מנהלת תחום השכלה, המכון לקידום החירש

ננה בר - רכזת השכלה, המכון לקידום החירש

טל ישר רוזנאי - עו"ד, מנהלת תחום נגישות, בקול, חירשים וכבדי שמיעה

לירית שפיר שמש - מקדמת נגישות, בקול, חירשים וכבדי שמיעה

אתי נוי - ארגון הפעולה של נציגות עיוורים

ראובן בראון - ארגון הנכים

זהר ג'יניאו נאור - עו"ד, יו"ר הנהלת עמותת עלה, העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל

משה עובד - עמותת עלה, העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראל

עמית דוידסון - התאחדות הסטודנטים

רעות גולדשדטיין - עמותת השראה שלי

שרה קרמר - המשמר החברתי

עמיתי מירון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ה- 2015

אינטרנט, תקרות אקוסטיות ונושאים שנותרו פתוחים
היו"ר אילן גילאון
צהרים טובים. שלום לכולם. על הפרק תקנות הנגישות בהשכלה הגבוהה.

מישהו רוצה לומר משהו?
אורית זולברג
אני מהמכון לקידום החירש. אני זוכרת שדיברו על כך שמרכזי התמיכה יטפלו גם במועמדים. אני לא רואה את זה מופיע כאן.
אייל לב ארי
ההגדרה היא תלמיד. המקבל או המבקש לקבל שירות.
אורית זולברג
מישהו שלומד ומבקש ועדיין לא ביקש. למה לא לציין במפורש את המועמד?
אייל לב ארי
מי שלומד הוא כבר תלמיד. אדם עם מוגבלות המקבל או המבקש לקבל.
מתניהו אנגלמן
אני מנכ"ל הטכניון ואני בא לכאן מטעם ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות. אנחנו חושבים ברמה העקרונית שהנושא של נגישות הוא בעל חשיבות עליונה כמובן. לא יכול להיות שיהיה סטודנט שהמערכת לא תהיה נגישה לו אבל הפתרון צריך להיות במסלולים - - -
היו"ר אילן גילאון
זה נדון בישיבות הקודמות שחבר הכנסת מרגי ניהל. הדבר הזה לא יהיה. אם אתם מתכוונים לנגישות פרטנית במוסדות להשכלה גבוהה, זה לא יצא מכאן. זאת אומרת, המקבילה של זה היא לבתי הספר. אנחנו אנשים הגיוניים, מידתיים, יכולים לעשות הנחות כאלה ואחרות בתנאי שיש נטל ונטל כבד, אגב, לא קיים למוסדות ציבור. כל שבוע אנחנו נדרשים לסיפור הזה שאין מספיק תקציב. תפקידנו לכתוב את החוק ברמה המושלמת שלו. מאידך, יש לי עוד תפקיד והוא לנסות לעזור להשיג את התקציבים אבל זה לא בדסק הזה אלא זה בוועדת הכספים.

על כן, כאן הדברים נטחנו ונדושו. אני בסך הכול עושה כאן כמעט מהלך טכני כדי לסגור את הדיון האחרון בישיבות הללו. כל מה שאתה אומר כאן, היה זמן לומר את הדברים לפני כן.
מתניהו אנגלמן
בלי לפגוע, אני חושב שראוי להתייחס לעמדה של מוסדות שמשרתים מאות אלפי סטודנטים ואני חושב שעושים זאת נאמנה ועושים זאת בצורה פרטנית וראויה נכון להיום, כולל המוסד אותו אני מנהל בטכניון. אני לא מכיר סטודנט אחד שלא קיבל מענה.
קריאה
אני מכירה הרבה.
מתניהו אנגלמן
לפני הדיון הזה בדקתי את עצמי טוב בהיבט הזה וככל שיש למישהו משהו, אנחנו נשמח לתת לו את כל המענה. אני יודע מה שאתה כיושב ראש אמרת ועם זאת אני חושב שמה שנכון לבתי הספר, ואני חושב שמה שיעיל יותר ומה שנכון מבחינת השירות לאדם, הוא ההנגשה הפרטנית.
היו"ר אילן גילאון
אדוני מבין את ההבחנה?
שמואל חיימוביץ'
זה גם לא נכון לבתי הספר.
היו"ר אילן גילאון
קודם כל, זה הולך להגיע לפרקו גם בבתי הספר אבל הנגשה פרטנית, הווה אומר שכאשר יש משתמש, אנחנו בונים לו את ההנגשה ולא כך לגבי נושא של מוסדות ההשכלה הגבוהה. העיקרון הזה לא יהיה. אני מניח שדיברתם על זה עד כה. לא נפתח כאן כל הדיון מחדש. אני יודע שלדברים האלה יש עלויות ואנחנו לא מקלים ראש בעניין הזה. אנחנו צריכים לכתוב את התפריט החוקי ככתבו וכלשונו וכדי שהוא יהיה בדיוק מתאים לעידן שבו אנחנו חיים. אתה יכול לתאר לעצמך שכך אומרות הרשויות המקומיות, כך אומר הדיור הממשלתי, כך אומרות תחנות המשטרה וכך אומר כל אחד. כל אחד אומר אותו הדבר.
מתניהו אנגלמן
אני עדיין רוצה להוסיף שתי נקודות. התקנות האלה מתעלמות לחלוטין מהחובות שהיו קיימות נכון להיום.
היו"ר אילן גילאון
כל התקנות שהעברתם עד כה מתעלמות? אם זה ספציפי, אין לי בעיה.
מתניהו אנגלמן
תן לי בבקשה להשלים את המשפט. אחרי כן אתה יכול לבטל את דבריי.
היו"ר אילן גילאון
לא, אני לא מבטל דברים של אף אחד.
מתניהו אנגלמן
זה גם בסדר. אני מכבד את זה.
היו"ר אילן גילאון
זאת לא האווירה בוועדה שלנו. אנחנו מנסים להגיע לדברים מתוך הסכמה.
מתניהו אנגלמן
אמירה נוספת אחת עקרונית היא שיש כאן לטעמנו הורדה מאחריות של המוסד לביטוח לאומי וגופים אחרים שמטפלים.
קריאה
זה ממש לא נכון.
היו"ר אילן גילאון
זה לא הנושא.
שמואל חיימוביץ'
תגידו תודה על הסיוע שקיבלתם עד עכשיו.
היו"ר אילן גילאון
אני לא קובע את הדברים האלה. את מערכת היחסים בין ור"ה לבין הביטוח הלאומי, לא קובעים. אגב, רק לידיעתך, נפגשתי רק לפני שבו עם מנכ"לית האוניברסיטה העברית ואמרתי לה שאם יש דברים ספציפיים שאתם חושבים שמדין העניין להקל בהם, אין לנו בעיה. באופן עקרוני לא תהיה הנגשה פרטנית למוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל.
מתניהו אנגלמן
אנחנו חושבים שזאת טעות וחוסר יעילות מהותית ברמה של השירות לאוכלוסיית הסטודנטים ואנחנו חושבים שיש כאן שגגה משמעותית.

נושא נוסף שהוא מהותי וכן הייתי רוצה להתמקד בו הוא נושא של הנגשת האתרים. יש כאן שגגה שלטעמנו תעיב על ההשכלה הגבוהה שמתמודדת עם חרמות בינלאומיים וצורך לקדם את המחקרים של החוקרים ואנחנו מבקשים שבנושא הזה יוגדרו היטב האתרים המרכזיים בכל אוניברסיטה שהם אלו שיונגשו.

המשמעות כיום היא שלפי הפרשנות שיש בידינו בטיוטת התקנות, אנחנו צריכים להוריד 600 אתרים של חברי סגל בטכניון בשל העובדה שהם כן יונגשו או לא הונגשו וכן הלאה ואנחנו רואים בזה נזק חמור ביותר להשכלה הגבוהה. אנחנו חושבים שחשוב מאוד שכל סטודנט יקבל ואם סטודנט יפנה אלינו לגבי איזשהו אתר באיזושהי סוגיה, אנחנו כמובן ניענה לו אבל הנושא של ההגדרה הגורפת של האתרים שאנחנו חושבים שצריכה להיות הגדרה לגבי האתרים המרכזיים בכל מוסד שמשרתים את הסטודנטים, האתר של האוניברסיטה, אתר רישום, אתר קבלה, אתר מזכירות של תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, מעונות וכן הלאה, מכאן והרחבה עד לכלל האתרים, רק בטכניון לבד יש אלף אתרים מתוכם 600 של חברי סגל, מיליוני דפים, והמשמעות היא נכון להיום שאנחנו הולכים להוריד אותם מהרשת.
קריאה
הם לא חייבים.
ערן טמיר
לגבי אתרי האינטרנט. הייתה ישיבה יחד עם נציגים של אנשי ור"ה וראיתי ש-ור"ה גם הביאה נייר ולא ביקשה את הדבר הזה. למעשה נקודת המוצא שלנו היא שהנגישות בכלל, גם של אתרים של האוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה, תהיה כמו כל מקום אחר, למעט שני דברים בהם שוכנענו שיש ללכת כבר עכשיו לקראת מוסדות כי באמת יש שם מאפיינים מאוד גדולים. שני דברים שהתקנות מקלות יותר מאשר התקנות הכלליות על כולם וזה בנושאים של מסמכים ובנושאים שקשורים למדיה תלוית זמן. בשאר הנושאים, אני אתן דוגמה, אם הפרופסור מנהל מעבדה פרטית או מנהל מעבדה במסגרת המשרד להגנת הסביבה, יש עליו חובות ולכן אין סיבה שבתקנות האלה דווקא נחיל פטור. הרעיון הוא שהחובות צריכים להיות אותם חובות כמו לגבי כל הגורמים האחרים.

אני אציין שאנחנו גם עושים תהליך, ואני מקווה שנספיק לעשות אותו מהר, של תיקון כללי של תקנה 35 ואם יש בעיות כלליות של תקנה 35 שקשורות – אם יש בעיות כאלה, אם יש אתגרים כאלה שקשורים – לאתרים של המוסדות להשכלה גבוהה, בוודאי גם נחיל עליהם את אותו דברים.
היו"ר אילן גילאון
מתי התגלעה מחלוקת ביניכם?
ערן טמיר
לא הייתה. הדברים עליהם דובר וסוכם, קיבלו ביטוי בטיוטת התקנות. למעשה, מבחינתי לפחות, אני שומע את זה פעם ראשונה. אני שומע פעם ראשונה את זה שהם מתנגדים לסיכום.
היו"ר אילן גילאון
הדבר הזה נעשה בלי שיתוף ור"ה? אתם ישבתם ביחד?
ערן טמיר
נעשה עם נציגים של המוסדות.
סלי בסון
אני היועצת המשפטית של האוניברסיטה הפתוחה ואני מטעם ור"ה. על הבעיה עם האתרים של החוקרים אנחנו הצבענו לאחרונה כי כל הנושא הזה של האינטרנט הגיע בשלב הדיון הזה. הצבענו על הבעייתיות. יש חוקרים שמעלים בלוגים, מעלים כל מיני מסמכים ואין לנו כמוסדות שליטה על כך. אנחנו יכולים לתת להם הנחיות, אנחנו יכולים להסביר להם איך מנגישים טקסטים, אבל אין לנו שליטה על האתרים שלהם. זאת בעיה שאנחנו צריכים להתמודד אתה ואמרנו שאנחנו גם נדבר על זה.
היו"ר אילן גילאון
זאת נקודה שאתה רואה שאפשר ללכת לקראת, נכון? לגבי אי השליטה.
ערן טמיר
אי שליטה באיזה אתרים? אם אין שליטה, אלה לא אתרים של המוסד.
מתניהו אנגלמן
אלה לא אתרים של המוסד.
קריאה
זה לא נכון.
רונן יצחק גיל
אני רוצה לציין שההשכלה הגבוהה בישראל והאקדמיה בישראל לא צריכה להיות נגישה רק לסטודנטים אלא היא צריכה להיות נגישה גם לאנשי הסגל עצמם והיא צריכה להיות נגישה גם לציבור הרחב. כאדם שבעברו שימש כמתאם מחשוב באוניברסיטה בישראל, אני רוצה לחלוק על דברי חברתי ולומר שיש למוסדות להשכלה גבוהה שליטה רבה במידה שהם רוצים שתהיה להם על כל האתרים האלה. זאת יכולה להיות יותר מהנחיה.
היו"ר אילן גילאון
אתה חי כאן ואתה מבין שאנשים מתוך אחריות חושבים שזה נטל מאוד כבד עליהם והם לא יוכלו למלא אותו באופן הזה. אנחנו תמיד נדרשים להסביר את אותו הסבר. לכן, בואו לא נפתח ניגוח אלא נתחיל להתקדם בקריאת הסעיפים והיכן שאפשר, נבוא לקראת. היכן שאפשר לבוא לקראת, בבקשה תבואו לקראת. צריכים להיות מידתיים.
רונן יצחק גיל
נכון. דבר אחד שאני כן מבקש זה לחזור על דברים שכבר נאמרו כאן.
היו"ר אילן גילאון
לא. אנחנו היום דנים בפרק האחרון שלא הועלה כאן. מה שנאמר כאן הוא יהיה חלוט.
רונן יצחק גיל
זה לא עניין של מה שנאמר ומה שלא נאמר אלא זה עניין של הגדרה חד משמעית של מועמד כאדם שזכאי להנגשה. אני לא מבין למה ההתעקשות הזאת שלא יהיה כתוב מועמד, שלא תהיה הנגשה חד משמעית לתהליכי הרישום.
אייל לב ארי
דנו בזה והשאלה הזאת עלתה כמה פעמים בדיונים. אם אני זוכר, אפילו בכנסת הקודמת זה עלה.
רונן יצחק גיל
נכון.
אייל לב ארי
לגבי הגדרת תלמיד. זה אדם עם מוגבלות המקבל או המבקש לקבל שירות והמבקש לקבל שירות זה גם המועמד. הבהרנו את זה ואנחנו מבהירים את זה פעם נוספת.
אורית זולברג
בסטודנט מטפל מרכז התמיכה. במועמד, מרכז התמיכה לא מטפל.
היו"ר אילן גילאון
מה זה שייך? אני רוצה לבוא להתעניין, מה זה קשור? חברים, אני רוצה להגדיר לכם עוד פעם מהו מושג הנגישות. מושג הנגישות הוא הזכות של כל פרט להגיע למחוז חפצו בצורה מכובדת ועצמאית. זיל גמור. אין שום פרשנות אחרת. מה כל זה שייך לעניין?

נתחיל להקריא. כנראה שמי שמדבר כך – ואני מצטער, זאת ההשכלה הגבוהה – לא מבין את הקונספט, את התודעה של הנגישות, מה היא אומרת. כנראה שהוא בכלל לא מבין אותה.
אורית זולברג
אני חוששת שכך זה יתפרש.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יודע איך זה יתפרש. אנחנו מפרשנים את הפרשנות שלנו. כמו שאני הגדרתי את זה כך, זה מדויק.
מתניהו אנגלמן
רק לגופם של דברים. כל מועמד שנרשם לכל אוניברסיטה מתבקש בטופס הרישום שלו למלא אם יש לו איזושהי מוגבלות והוא מטופל.
היו"ר אילן גילאון
אדוני, אתה מוסד אקדמי שצריך להיות מונגש לכל דכפין. כל אחד זכאי להגיע אליך, בין אם הוא רוצה להיות סטודנט שלך, בין אם הוא לא נבחן אצלך, זה בכלל לא שייך ולא רלוונטי. זאת המשמעות של מקום ציבורי. אתם יודעים מה זה מקום ציבורי? מקום שהציבור ניגש אליו. זה מקום ציבורי.
אילנה בניש
אפשר להציג פשרה? לא פשרה אלא תובנה לגבי מה שאני מבינה בנוסח תקנה 35(א).
היו"ר אילן גילאון
נגיע לתקנה ותציגי את הפשרה שלך. בעיקרון אני איש פשרה.
אייל לב ארי
בתקנה 3 הוספנו המשך לבדיקה שהם צריכים לעשות.
ננה בר
אני מהמכון לקידום החירש ואני רוצה להתייחס לתקנה 35.
היו"ר אילן גילאון
כשנגיע לתקנה 35, תתייחסי.
אייל לב ארי
תקנה 3(א), הכפפנו אותה לתקנה 18 שהיא תקנת שמירת הדינים לגבי מי החייב בביצוע התאמות נגישות. ככלל, זה המוסד אבל ככל שבעצם ניתנים שירותים מכוח הסכם, נוהג וכדומה – אנחנו נגיע גם לתקנה 18 עם התיקונים בו – זה על ידי מי שניתן מכוח שמירת הדינים נכון לערב תחילתן של התקנות האלה.

תקנה 8 בעמוד 4, לגבי מרכז התמיכה. השינויים שאתם רואים, בעיקרם הם שינויי נוסח.
סלי בסון
אנחנו חושבים שזה רעיון טוב אלא שמבחינת היררכיה משפטית יש כאן תקנות שקשה שיקבעו על חקיקה של המוסד לביטוח לאומי.
אייל לב ארי
אני לא אמרתי על המוסד לביטוח לאומי. הצירוף הזה, המוסד לביטוח לאומי, לא יצא לי מהפה.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו בעד שני הצדדים.
ערן טמיר
אם יש אחריות על גורם אחר מכוח דברים שמופיעים שם, האחריות הזאת חלה.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו בסך הכול מגדירים מה צריך להיות. הם גם יכולים לסייע אבל במסגרת אחרת ובמקום אחר. חברים, תפקידנו לכתוב מה תהיה נקודת הברייל בתוך המעלית. זה תפקידנו ואני רוצה שנבין כולנו אחד את השני. לכן, ביטוח לאומי, אני לא רוצה לפתוח את זה כאן. אני מצטער.
נילי ויצמן
אני רוצה רק לומר שאנחנו ממשיכים לממן ולתת סיוע.
היו"ר אילן גילאון
נהדר. אתם נהדרים. כל הכבוד.
נילי ויצמן
אנחנו ממשיכים לתת לאנשים שמגיעים דרכנו.
אייל לב ארי
מכוח סל השיקום.
נילי ויצמן
הם ימשיכו לקבל את הליווי מתוקף חוק השיקום שלנו והתקנות. כל מה שהיה עד היום, ממשיך להיות.
היו"ר אילן גילאון
אם יש אי הבנות ביניכם, אנחנו מוכנים להשתתף בהסדר הזה, אם יש דבר כזה, אבל לא דרך השולחן הזה שהוא כל כולו נגישות.
סלי בסון
שיירשם בפרוטוקול, ברשותכם. אני שאלתי האם גם אחרי תיקון התקנות, האם הביטוח הלאומי ימשיך לתת?
היו"ר אילן גילאון
זה כבר נרשם.
נילי ויצמן
אנחנו לא היחידים.
אייל לב ארי
יש גם את משרד הרווחה.
נילי ויצמן
כל הגופים שנתנו עד היום, ימשיכו לתת.
היו"ר אילן גילאון
זה רשום בפרוטוקול. הכול נרשם. ההקראה מתחילה בסגנון של מכירה פומבית בסותבי. אני מבקש לאפשר לאייל לקרוא כי אנחנו גם צריכים להתקדם. יש תאריכים ואנחנו צריכים לסיים בזמן.
אייל לב ארי
לגבי תקנה 8(ג) בעמוד 4 – "מוסד יספק את השירותים המפורטים בתקנת משנה (ב) בכל קמפוס או מרכז לימוד. מוסד רשאי לספק את השירותים האמורים גם באמצעות רכישת השירותים" - ביקש לפני הדיון זוהר להוסיף "ולרבות שירותים הניתנים על ידי כל גורם אחר".
ערן טמיר
קודם היה כתוב שהמוסד יכול לרכוש את זה ממישהו אחר. זה לא חייב ברכישה אלא זה יכול להיות גם דרך גורם אחר, דרך כל גורם קיים או גורם חדש.
סתיו ניסר
אני נציגה בוועידה הכללית של אגודת הסטודנטים. אני רוצה שיהיה ברור בתקנות שהאחריות עלי כסטודנטית היא של המוסד ולא של אף גורם אחר. כשזוהר רוצה תקנה כזאת, זה מאוד מטושטש.
ערן טמיר
זה לא מה שכתוב. כתוב שהאחריות על המוסד קודם כל לספק. התקנות כבר אפשרו למוסד לקנות את זה ממישהו אחר. במקום לקנות, אם יש מישהו שנותן בלי לקנות ובלי כסף, יכול גם לקבל את זה ממקום אחר. האחריות לספק את זה היא קודם כל על המוסד.
היו"ר אילן גילאון
תודה על ההערה. תנוח דעתך.
אייל לב ארי
אנחנו עוברים לתקנה 11 בעמוד 5.

תקנה 11(א)(1):

"בכל מקום שניתן בי שירות יהיה השילוט לאיתור או לזיהוי עומד בהוראות ת"י 1918 חלק 4 לעניין ניגוד חזותי ומישושי בשילוט, אלא אם כן הותקן שלט קולי העומד בהוראות ת"י 1918 חלק 4 או אמצעי טכנולוגי אחר שאז יהיה המוסד פטור מהצבת שילוט שיש בו ניגוד חזותי ומישושי לפי הוראות ת"י 1918 חלק 4".

קיבלנו הערה מ-בקול לגבי השאלה אם מוצב שילוט שלצורך העניין הוא שילוט קולי – המוסד יוכל לפטור את עצמו מהצבת שילוט עם ניגוד חזותי ומישושי. ביקש בקול להוריד את ההחרגה הזאת. אנחנו מציעים שההחרגה תחול רק לגבי מישושי ועדיין תחול במקביל החובה לניגוד חזותי.
קריאה
לפחות לשילוט חזותי.
אייל לב ארי
לשילוט וניגוד חזותי.
שמואל חיימוביץ'
זה לא מייתר את החובה לשילוט. רק למישושי.
היו"ר אילן גילאון
אפשר זה או זה או זה.
שמואל חיימוביץ'
לא. זה לא יכול להיות זה או זה. שילוט צריך להיות כי אנשים עם מוגבלות שמיעה קוראים את המידע והם לא שומעים אותו. האם השילוט הזה יעמוד בכללי השילוט הנגיש מבחינת לקויות ראייה, זה הכלל שלא חייב לחול. השילוט צריך להיות אבל לא לפי הכללים האלה.
היו"ר אילן גילאון
מנקודת מבט של בקול, למה הם העלו את זה?
אייל לב ארי
יכול להיות מצב של לקות משולבת.
שמואל חיימוביץ'
אבל זה לא בא משם.
אייל לב ארי
זה בא משם. נמצאים כאן נציגי בקול.
אורית זולברג
אני רוצה לענות על הנושא הזה. אני מהמכון לקידום החירש וזה אותו עניין. אנחנו מטפלים בסטודנטים באוניברסיטאות. הרעיון של בקול, אני בטוחה, הוא עצם היות שלט חזותי לאנשים שלא שומעים. העניין של מישושי, הוא ניגוד חזותי, הוא לאנשים עיוורים והוא לא קשור לאנשים חירשים. הוא יכול להיות קשור לאנשים חירשים-עיוורים. ל-בקול וגם המכון לקידום החירש, מה שחשוב לנו זה שיהיה שלט חזותי בכל מקום שיש קריזה או שלט קולי.
שמואל חיימוביץ'
הקול יכול להיות חלופה למישושי.
אייל לב ארי
ההצעה שלנו היא שהוא יהיה מישושי.
שמואל חיימוביץ'
זה מקובל על כולם.
ערן טמיר
ברור שצריך להיות שילוט ולא מספיק שילוט קולי. כשיש שילוט קולי, צריך להיות גם שילוט רגיל, חזותי.
היו"ר אילן גילאון
שואל חבר הכנסת גואטה מה עושה עיוור-חירש. זה צריך להיות גם וגם.
קריאה
בכל שילוט, בכל חדר. זה המון שילוט.
שמואל חיימוביץ'
זה מבטל בכלל את הרעיון של שלוט קולי כי למה שיעשו שילוט קולי אם יש מישושי?
קריאה
לא כל אחד יצטרך להגיע פיזית ולממש את זה אלא הוא יוכל לשמוע את זךה מרחוק.
קריאה
מי שלא רואה ולא שומע, מגיע עם ליווי צמוד.
היו"ר אילן גילאון
תן לי תחליף לעיוור-חירש.
שמואל חיימוביץ'
אמרנו שאין לנו מענה לכל מצב.
קריאה
היושב ראש אמר שזה צריך להיות לכל דכפין.
היו"ר אילן גילאון
אם כך, אל תעשו לכל חדר ואל תעשו את זה בכלל.
ערן טמיר
יש הפניה לתקנות השירות. בתקנות השירות יש גם חובה במצבים מסוימים ללוות את האדם, אם יש צורך.
היו"ר אילן גילאון
מה קרה לכם? פעם עבדתם מדויק ומה קרה לכם עכשיו? אני כבר מצאתי מוסד שמזייף שירותים של נכים. ראיתם דבר כזה? בירושלים יש לכם דבר כזה. מי שילך לרשות הבריאות המחוזית, ימצא דבר כזה.

אני מודה שאני לא יודע מה לעשות עם זה.
אורית זולברג
אני חושבת שההשכלה הגבוהה הוא לא כמו כל שירות. ההשכלה הגבוהה מבוססת על שמיעה וראייה ועל המון תוכן.
ערן טמיר
השילוט הזה נועד להתמצאות. אני מזכיר שלפי תקנות השירות, יש את החלופה של ליווי אנושי על מנת לייצר התמצאות.
היו"ר אילן גילאון
יש כאן דרישה לעשות את זה גם וגם.
מיכל שיק הר-טוב
אבל כרגע זה כתוב כך שזה פטור מחזותי. כתוב כאן שאז יהיה המוסד פטור מהצבת שילוט שיש בו ניגוד חזותי.
ערן טמיר
כן, אבל תסתכלי על הצעת הייעוץ המשפטי לוועדה.
היו"ר אילן גילאון
מה התקדים במקום אחר? איך זה מופיע נניח במוזיאון או בכנסת?
ערן טמיר
בתקנות השירות הכלליות לא כל מקום חייב שילוט נגיש.
היו"ר אילן גילאון
באיזה מקום כן?
ערן טמיר
כל סימני הכוונה הכלליים, שירותים וכולי, אבל אם יש שני חדרים בפרוזדור ויש שלט על כל כיתה כזאת, אז לא בכל כיתה. כאן אנחנו אומרים שגם בכיתות כאלה צריך.
היו"ר אילן גילאון
אם כן, למה אתה אומר שצריך לשים את זה בכל כיתה? אתה צריך לשים את זה רק בחלק ובחלק אתה יכול לשים גם וגם.
ערן טמיר
אפשר להפנות לתקנות השירות הרגילות.
היו"ר אילן גילאון
אני מעדיף כך, כדי שזה יהיה מוגדר.
קריאה
אני רוצה לומר משהו לגבי העניין המישושי.
היו"ר אילן גילאון
לא. אף אחד לא אומר כלום. אני חייב לצאת מהפלונטר הזה.
שמואל חיימוביץ'
בתקנות הכלליות של השירות, לגבי שילוט היו דרישות להנגשה מישושית של חלק מהשילוט. לא כל השילוט. בעיקר היה מדובר שם על הבלטת מספרים של חדרים. לא את התוכן של השלט אלא את מספרי החדרים. אז אמרו שאם יש לנו פרוזדור שלכל אורכו יש מספרים עוקבים, יש מצבים שאפשר לוותר.
היו"ר אילן גילאון
למה יש כאן התייחסות מיוחדת?
שמואל חיימוביץ'
באוניברסיטאות יש כיתות וחשוב לדעת מה מספר החדר של כל כיתה. אם במקום הבלטה – השלט יהיה – תהיה קריזה קולית, היא נותנת את המענה.
היו"ר אילן גילאון
האפשרות היחידה כאשר יש אדם שהוא גם חירש וגם עיוור.
שמואל חיימוביץ'
מי שהוא עיוור וגם חירש, לא יעזרו לו שני הדברים, לא שילוט חזותי ולא שילוט קולי. הוא צריך שפת סמנים.
היו"ר אילן גילאון
כל מקום אחר שיש בו כיתות, מה קבעתם? מה קבעתם בהכשרה מקצועית?
ערן טמיר
לפי התקנות הרגילות.
אילנה קאופמן כהן
אפשר להתייחס לזה כלקוית ראייה?
היו"ר אילן גילאון
בתנאי שאת מוצאת לזה פתרון.
אילנה קאופמן כהן
ברוב השיחות שלי עם סטודנטים לקויי ראייה ועיוורים וגם עם כאלה שהם לא סטודנטים והם בעלי תעודת עיוור עם דרגת ראיית חומרה שלי וקצת יותר קלה או צפונה, חבר'ה, להתעורר, רובם מעדיפים שילוט קולי. נקודה. אף אחד לא רוצה למשש קירות.
קריאה
למה לא?
אילנה קאופמן כהן
כי כך. את זה הרוב קובע. לגבי עיוורים-חירשים, אני מאוד מסכימה עם ערן. עיוור-חירש, הסיכוי שהוא יגיע למוסד להשכלה גבוהה בכוחות עצמו, הוא נמוך והוא ממילא חייב ליווי.
היו"ר אילן גילאון
הבנתי. שמעתי את הטיעונים האלה ואת הטיעונים האלה, קיבלתי את מבחן הסבירות.
ראובן בראון
אני חושב שההחרגה הזאת לא במקומה מסיבה אחת פשוטה. אם נבוא לתקנות השירות, מדובר שם על ספרור חדרים, רק על מספר כמו ששמוליק אמר, וגם זה רק כאשר החדרים מסופררים. כלומר, אם במקום מסוים החדרים לא מסופררים, לא צריך לעשות שם שלט מישושי. מדובר כאן במקומות שיהיה בהם שלט קולי. שלט קולי לא יהיה, אני מאמין, על כיתות רגילות אלא הוא יהיה על איזשהו אולם או משהו מיוחד.
קריאה
למה לא? יש היום טכנולוגיה שמאפשרת את זה.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה. אני מנחה נעים וסחבק, אבל אי אפשר לנהל כך את הדיון.
יגאל גואטה (ש"ס)
במסגרת מה שאני שומע ואני מודה ומתוודה שאני לומד את הנושא תוך כדי הישיבה, אולי באמת כדאי שישימו איזשהו סדרן או שניים בנוסף לשלטים הקוליים כי באמת בעיה להתחיל לראות אנשים מסתובבים ואיך בכלל הם יגיעו לשלט הזה.
קריאה
אפשר לקבוע מקום קבוע בו שמים את השלט.
סלי בסון
זאת אפליקציה. כבר יש לנו את זה.
היו"ר אילן גילאון
כל חלופה שאנחנו יכולים למצוא, לא במאה אחוזים מהמקרים. כל חלופה שאפשר למצוא ללא מגע יד אדם, אנחנו תמיד מעדיפים אותה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני חושב שזה גם יעלה להם יותר זול לשים סדרנים שיכוונו את האנשים. זה הרבה יותר קל ולדעתי זה הרבה יותר זול והרבה יותר יעיל.
ערן טמיר
בעצם יש כאן דרישה כאן דרך ההפניה לתקנות השירות. בתקנות השירות יש חובה גם על ליווי במקרים מסוימים.
יגאל גואטה (ש"ס)
היכן שאנחנו נופלים בין הכיסאות, אולי באמת לחייב הימצאות סדרן. אני חושב שכולם יסכימו לזה. זה לא פרקטי לתת לבן אדם להתחיל למשש את כל הקירות.
היו"ר אילן גילאון
ככל שאדם אחד נזקק לאדם אחר, ככל שפחות נזקק, כך ייטב. לכן יש מצבים שאין ברירה.
יגאל גואטה (ש"ס)
לפעמים עדיף שסדרן יכוון אותו.
סלי בסון
מדובר בהכוונה קולית, באפליקציה. יש לזה כללים גם בתקנות השירות. מרגע שנכנסים לשער הכניסה למוסד, משם מפעילים את האפליקציה ואז הוא אומר לו לאן הוא צריך לקחת אותו והוא יכוון אותו.
קריאה
אבל חירש-עיוור לא יכול לשמוע את האפליקציה.
קריאה
חירש-עיוור לא יגיע לבד.
היו"ר אילן גילאון
דיסקסנו את הנושא של חירש-עיוור. אנחנו לא חוזרים אליו.

אנחנו משאירים את זה כמו שזה. את הייעוץ.
אייל לב ארי
את הצעת הייעוץ לוועדה.

אנחנו עוברים לפסקה (3), תקנה 35.

"תקנה 35 תחול, למעט לעניין מסמכים מצולמים או סרוקים שאין למוסד קובץ דיגיטלי שלהם, ולמעט מדיה תלוית זמן, כגון אודיו או וידאו. לפי בקשת אדם עם מוגבלות יחולו על מסמכים ומדיה תלוית זמן כאמור, הוראות תקנה 29(ג) ו-(ד), ולעניין מדיה תלוית זמן – לרבות כתוביות או תיאור קולי".

זאת בעצם תקנת האינטרנט.
היו"ר אילן גילאון
אם אין עליה ויכוח, נתקדם.
מתניהו אנגלמן
זה קטע מהותי ביותר בלי לפגוע בנושא של ההנגשה של תלמידים ואני חושב שזה לא קשור לזה. פרשנות גורפת שקיימת נכון להיום מבחינתנו מטילה ממש ענן כבד על כל הנושא של ההשכלה הגבוהה. אני אומר את זה באחריות. אנחנו הראינו את זה לחברי הסגל שלנו וצריך לזכור שלכל חבר סגל יש היום אתר שהוא מקים שאנחנו לא יכולים תמיד לשלוט על זה. יש לנו את השיטות, אנחנו נותנים להם מראש הכוונה מסוימת איך לבנות אתרים ובדרך שתהיה מונגשת ועוד ועוד ועוד אבל כיום יש אלפי אתרים עם מיליוני מסמכים ואני אומר שוב שככל שמישהו יבקש משהו ברמה האישית, זאת לא שאלה בכלל ויינתן לו מענה גם אם זה יהיה האתר הכי נידח באוניברסיטה. אבל הבקשה היא שהתחולה של ההנגשה תהיה לאתרים המרכזיים שנותנים את השירות לסטודנט ולא בגישה שאומרת שכל מה שפתוח, בלי לפגוע. אנחנו פשוט חוששים מסיטואציה. אנחנו אמרנו לחוקרים שיצטרכו להוריד אתרים וזה נזק גדול.
ננה בר
הוא דיבר על אתרי האינטרנט. יש להתקין כתוביות בכל הסרטונים, בכל ההרצאות ובכל המדיה שיהיו סרטונים גם בכל האתרים. אי אפשר להחסיר אפילו מאתר אחד. שזה יהיה בכל הדפים ובכל אתרי האינטרנט. זה לא מצוין בתקנה 35.
רעות גולדשטיין
אני מורשת נגישות אינטרנט בעמותת הרשאה שלי. אני יושבת כאן ורוצה לענות לבחור – סלח לי, אני לא זוכרת את שמך - שדיבר על האתרים של אנשי הסגל והחוקרים. אני נמצאת כאן ביותר מישיבת ועדה אחת וכל פעם זה חוזר. אם ניתן פטור וניתן הקלות לכל דכפין, החוק הזה ירד לטמיון.
היו"ר אילן גילאון
לא. אין כאן הקלות לכל דכפין.
רעות גולדשטיין
הוא אמר.
שמואל חיימוביץ'
אבל לא קיבלו את זה.
היו"ר אילן גילאון
אני מתייחס נקודתית. גם אין לי הבנה גדולה בעניין הזה של אתרים ולכן אני מצפה לתת לזה אולי תשובה מקצועית. ודאי לא גורף כי הגורף היה ללכת לנגישות פרטנית וזה מה ש-ור"ה ביקשה ואנחנו לא יכולים להיעתר לזה. זה לא ניתן. מה שכן, אנחנו לא נפקא מינא, אין לנו שום עניין לא להיות מידתיים בכל נושא או להפוך את הדבר לבלתי אפשרי. אני לא יודע, אני מקבל את הדברים בתום לב. אם אתה אומר לי שזה ענן כבד על ההשכלה הגבוהה, אני חשבתי שיש עוד כמה עננים כבדים על ההשכלה הגבוהה אבל אם זה הענן הכבד על ההשכלה הגבוהה, אני מבקש מכם לתת פתרון לכך שנוכל להגיע לאיזשהו ניסוח שיניח את דעתכם. אני אומר את הדברים לא מתוך הבנת הנושא המקצועי אלא מתוך הבקשה לאזן בין הדברים.
ערן טמיר
יש כאן כמה אנשים שמכירים ומתמחים בנושא האינטרנט. בוא נשמע מה הם אומרים.
אילנה קאופמן כהן
אני באמת רוצה לדבר מתוך התובנות שלי בשטח בתחום הנגישות לאינטרנט ולומר את הדברים אחרי שאני שומעת ומלווה מוסדות להשכלה גבוהה, חברות והרבה מאוד גורמים בתחום.

הנושא של מדיה תלוית זמן, עם כל הצער הכבד שבעניין, הוא באמת מהווה נטל כלכלי כבד מדי כי העלויות של הנגשת סרטון בכתוביות, תיאור קולי ותמלול, הן עלויות אדירות. צריך כאן להגיע לאיזושהי פשרה.
היו"ר אילן גילאון
תתייחסי גם למה שאמרה קודם ננה. מה שהיא אמרה קודם, זאת גישה הפוכה למה שאת מציעה כאן.
קריאה
זה פתח לבריחה.
אילנה קאופמן כהן
פתח לבריחה. נכון שיש פתח לבריחה אבל יש גם הרבה מאוד גורמים שפועלים בכיוון ההפוך לייצר היסטריה ותביעות משפטיות לא בתחום של השכלה גבוהה כבר החלו.

אני מציעה בצער רב, מתוך התובנות שלי, ובעלי העסקים אומרים לי שהם הפסיקו להעלות סרטונים כי הם לא יכולים לעמוד בנטל של כל הדבר הזה. אם כן, צריך לחשוב כאן איך כן לתת לסטודנט.
קריאה
אפשר להגיד את זה לגבי הכול.
אילנה קאופמן כהן
לא. עם כל הכבוד, לא. אני באמת מלווה הרבה מאוד אתרים. לעניין האתרים של החוקרים, אני רוצה להתייחס לזה ולומר שני דברים. איך שאני מבינה את נוסח תקנה 35, היא מדברת על שירות ציבורי או על מידע אודות השירות הציבורי. היא לא מדברת על כך שחוקר יעלה את הגיגיו הפרטיים לאתר אינטרנט והם צריכים להיות.
קריאה
אף פעם לא דיברנו על זה.
אילנה קאופמן כהן
לגבי אתרים קטנים. אני רוצה לציין עוד עובדה מאוד פשוטה. אפשר בהנחיה מאוד מאוד פשוטה לבקש מהחוקרים לבחור פלטפורמה שתומכת בנגישות. בשמונים אחוזים יש היום אין סוף אפשרויות להנגיש את זה כמעט באפס עלויות. כל מי שטוען אחרת, שיבוא לדבר אתי לאחר הישיבה. אני מוכנה לשלוח קישורים ואני שולחת כל הזמן ואני באמת שולחת קישורים שמראים איך כן אפשר לעשות את זה בצורה סבירה. מי שפוחד מתביעות משפטיות, ויש הרבה מאוד רגישויות בעניין הזה ואני רואה הרבה מאוד דברים, גם אתרים שהונגשו, האנשים עם מוגבלות באים ואומרים זה לא נגיש, נקודה. כאן צריך לכתוב נהלים ולכתוב את הדברים בצורה מאוד ברורה באתרים המרכזיים, שאם יש איזושהי בעיה, מה שנקרא תחת סעיף (ח) בתקנה 35, שמתייחסת לפרסום התאמות נגישות בשירות, אפשר בהחלט לעגן את זה שם.

באשר לאתרי קורסים. אני מנהלת כמה אתרים ואני יכולה להגיד לכם שגם היום בצורה של מודל, בגרסה הדי חדשה שלה, יש נגישות מספקת לכל סוגי המוגבלויות לפי התקן הישראלי, תו 5568, פרט לעניין מדיה מבוססת זמן שאי אפשר להנגיש אותה באופן אוטומטי.
היו"ר אילן גילאון
אני רואה ארבעה אנשים מהנהנים בראש וכנראה שהם יודעים מה זה מודל אבל לי אין מושג מה זה.
מיכל שיק הר-טוב
אנחנו סבורים שצריך להיות כלל אחיד. אנחנו חושבים שאתרי אינטרנט צריכים להיות נגישים. אתרי אינטרנט שנותנים מידע לציבור צריכים להיות נגישים. נקודה. יחד עם זאת התקן המחייב, יש בו הרבה מאוד אתגרים. הנושא שאילנה הזכירה, מדיה תלוית זמן, באמת מאתגר ולא ישים ברובו, גם לדעתנו. אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לבוא ולתקן את תקנה 35 בתקנות הכלליות. אני מקווה שזה יהיה בהקדם, שהתקנה הזאת תתוקן.

אני מציעה שנחכה, נגיע לתיקון תקנה 35.
ערן טמיר
את מציעה לא להתקין את התקנות האלה?
מיכל שיק הר-טוב
לא. אני מציעה כן להחיל. יש לכם עד 2018. קיבלתם הקלות. תמונות סרוקות לא תצטרכו להנגיש באופן אוטומטי, מדיה תלוית זמן לא תצטרכו להנגיש באופן אוטומטי.
היו"ר אילן גילאון
למה לא דנתם בזה לפני כן?
ערן טמיר
דנו.
מיכל שיק הר-טוב
יש לכם זמן עד 2018. דיברו כאן על חוקרים. אם אני מבינה נכון, האתרים האלה הם אתרים פנימיים.
רונן יצחק גיל
אני חושב שההתייחסות המרכזית היא בדיוק למה שאמר כבוד היושב ראש בתחילת הדיון. נגישות למידע ציבורי. ככל שהמידע הוא מידע ציבורי, הוא צריך להיות נגיש והוא יכול היום טכנולוגית, ושמענו כאן על כמה פתרונות טכנולוגיים בהם למעט סוגים מאוד מאוד ספציפיים של מידע, רוב המידע הציבורי יכול , בדיוק כמו שהוא צריך, להיות נגיש. לא יתכן שיהיה מידע ציבורי באתר אינטרנט של מוסד אקדמי בישראל ומישהו לא יוכל לגשת אליו.

אני כן רוצה להתרעם על חלק מהדיון שהיה כאן ועסק כביכול באמצעי נגישות מסוימים למוגבלויות מסוימות ולהחזיר את הדיון אולי לתקנות הכלליות עת דיברנו על שפה אינסטרומנטלית לאנשים חירשים ועיוורים. אני רוצה לומר שזה לא רק להם. האמצעים האלה צריכים להנגיש את המידע לכל אדם. כל מידע ציבורי צריך להיות נגיש, כולל אתרי אינטרנט.
איתן עמרם
יושב ראש הוועדה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בלשכת עורכי הדין. אני גם טכנולוג וגם עורך דין וגם מנגיש אתרים ויועץ בנושא הזה. אני רוצה לומר שלגבי מדיה מבוססת זמן, זאת קריעת ים סוף. קשה מאוד להנגיש גם את הכתוביות וגם את תיאור הקולי. מצד שני, אני אומר שצריך להיות בבחינת זה נהנה וזה לא חסר. הכוונה היא לאפיין את תקנה 29 עד 35 במידה וסטודנט – לא הייתי אומר סטודנט אלא הייתי אומר אדם עם מוגבלות – מבקש, ואז הוא יקבל.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה. אני מקבל את זה.
ערן טמיר
זה מה שכתוב.
איתן עמרם
אני מאמץ את מה שכתוב.
ערן טמיר
אני יכול לסכם ונראה מה הבעיה.
היו"ר אילן גילאון
אתם מתנגדים לכך שזאת תהיה בקשה פרטנית? לא.
ערן טמיר
אני אומר למה הם מתנגדים. אני אומר מה הבעיה שלהם ותקנו אותי אם הבנתי לא נכון. כרגע הנושא שהועלה מטעם ור"ה הוא נושא של סוגים של אתרים. נניח אתר הטכניון, יש לו אלפי אתרים וכל חוקר מקים אתר או שניים במעבדה כזו ואחרת. יש להם קושי לשלוט מבחינתם כארגון גג על כל אחד מהאתרים הקטנים האלה ולכן הם חוששים שמישהו ימצא, איזה עורך דין חרוץ, שאתר של פרופסור מסוים לא מונגש.
היו"ר אילן גילאון
את זה הבנתי אבל לא הבנתי איך אתה פותר את זה.
אילנה קאופמן כהן
אם זאת ישות משפטית אחרת - - -
ערן טמיר
יש כאן כמה דברים. אם זה לא חלק מהשירות של ההשכלה הגבוהה, שזאת שאלה עקרונית שלא קשורה רק לכאן אלא בכלל לחקיקה שלנו, זה גם לא חייב בנגישות. אם הבנתי נכון את אילנה, זה מה שהיא אמרה. את השירות של ההשכלה הגבוהה יש לנו אבל הבעיה היא אחרת. הבעיה היא מה זה שירות לפי החוק שלנו בכלל ובאופן עקרוני. יש לנו עמדה.

מצד שני אני רוצה לומר, ואני מצהיר כאן קבל עם ועדה, זה ידוע וגם אמרנו את זה כמה פעמים, שאנחנו עכשיו עושים תהליך יחד עם כולם, כולל עם נציגים של אנשים מטעם המוסדות והאוניברסיטאות, כדי לחשוב ולראות איך עונים לאתגרים שתקנה 35 הכללית של נגישות השירות עונה עליהם. הבעיה שהם מציגים כרגע לגבי האתרים הקטנים האלה, היא בעיה כללית שלא מיוחדת דווקא להם.
היו"ר אילן גילאון
הבנתי, אבל כרגע איזו פשרה אתם מציעים?
ערן טמיר
אני עונה. העיקרון שמוסכם גם על המועצה להשכלה גבוהה ועל משרד החינוך בהקשר הזה הוא שאנחנו כאן, בנקודה הזאת, עושים שינויים רק בדברים שיש בהם מסה קריטית של ייחוד בשירותים שהם נותנים. לכן עשינו להם הקלה מאוד מאוד משמעותית לגבי מסמכים שהם לא צריכים להנגיש אלא רק לפי דרישה, כמו שאמר איתן, ולגבי מדיה תלוית זמן שגם אותה הם לא צריכים להנגיש אלא לפי דרישה. למה? כי אצלם יש מסה מיוחדת של דברים כאלה.

לגבי שאר הבעיות שלהם, הם חוששים מתביעות וכולי. אנחנו ננסה לתת לזה מענה כללי לפי תקנה 35 שתחול כמובן גם עליהם. אין סיבה בנקודה הזאת לעצור את החקיקה, מה גם שצריך לזכור שלהם יש יותר זמן מתקנה 35.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו נקבל את מה שהציעה מיכל ואתם תדונו בזה מחדש.
שמואל חיימוביץ'
במה לדון מחדש?
ערן טמיר
זה לא מה שהיא אמרה. היא אמרה להשאיר את תקנה 35. את מה שכתוב כאן, לאמץ.
היו"ר אילן גילאון
את מבקשת להשאיר את הסעיף כמות שהוא? מה עשו חכמים בתקנתם?
מתניהו אנגלמן
אני אומר מה הבקשה שלנו. אנחנו עשינו שיעורי בית. נכון להיום באתר של נגישות ישראל יש שמונה אתרים של מוסדות חינוך שמונגשים, שניים מתוכם הם של הטכניון. אני מבקש מכל מי שנמצא בחדר, אנחנו גם נאה דורש ונאה מקיים. אם כן, קודם כל, עשינו. לא חיכינו לתקנות ולא נחכה לתקנות. את השירות ניתן.

אנחנו מבקשים שיוגדרו קטיגוריות של אתרים בתוך המוסדות להשכלה גבוהה שנוגעים להוראה ולציבור התלמידים.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יכול למתוח את זה כך.
ערן טמיר
כל אתר שנותן שירות.
מתניהו אנגלמן
תבינו, קל להגיד. אני מגדיר. אתר שנוגע לשירות לתלמידים להוראה. זאת הבקשה.
ערן טמיר
אין סיבה לעשות אבחנה כזאת.
היו"ר אילן גילאון
אני לא רוצה לקבוע תקדימים.
ערן טמיר
אני גם לא יודע איך אפשר לאכוף את זה.
שמואל חיימוביץ'
זאת הפשרה עליה סוכם.
היו"ר אילן גילאון
אתם כבר דיברתם על הנושא הזה?
שמואל חיימוביץ'
כן.
היו"ר אילן גילאון
אז למה אתם מעלים נושא חדש?
נדב שמיר
אני מהמועצה להשכלה גבוהה. הרעיון בסעיף הזה היה החלה גורפת של תקנה 35 למעט היכן שבאמת יש איזושהי בעיה אמיתית לעמוד בה. עד היום חשבנו שהבעיה האמיתית היא רק במסמכים סרוקים ומדיה תלוית זמן.
היו"ר אילן גילאון
לזה הם הסכימו.
נדב שמיר
זה טופל, אבל עכשיו אנחנו שומעים – וזה הועבר אלינו לפני הדיון – שיש גם בעיה של אלפי אתרים, מאות אלפי אתרים, שהם לא של המוסד ולמוסד אין שליטה עליהם וזה משהו שבאמת קשה מאוד לעמוד בו, אם לא בלתי אפשרי.
ערן טמיר
לא, זה לא נכון.
נדב שמיר
לכן כמל"ג אנחנו כן תומכים.
היו"ר אילן גילאון
אבל יש גם מצב של סבירות מתקבלת.
ערן טמיר
הפלטפורמה של האתרים האלה היא אותה פלטפורמה כמו האתרים הרגילים.
מתניהו אנגלמן
לא, זה לא נכון. בדקנו את עצמנו. עשינו ניתוח של 700 אתרים.
ערן טמיר
אתרים מתים שלהם שבכלל לא מפעילים אותם, אף אחד לא מדבר עליהם.
מתניהו אנגלמן
אני אוריד את האתר הזה לפני כן.
אילנה קאופמן כהן
אני חושבת שהרבה מאוד גורמים שעושים בדיקות נגישות גם קצת מגזימים בתוצאות בדיקות הנגישות שלהם וגם את זה צריך לקחת בחשבון וכן צריך לכתוב כאן נהלים מאוד ברורים.
היו"ר אילן גילאון
זה מה שאנחנו מנסים לעשות וזה לא כל כך פשוט. אני תמיד אומר שאם מישהו יבקש ממני לעשות מקום לקפיצת בנג'י מעל הכותל המערבי עם כיסא גלגלים, אני אתנגד לדבר כזה למרות שזה בתחום הנגישות. לא צריך את זה. לכן אני מודה ומתוודה שבשבילי אתר, זה אתר הנצחה. אני נמצא כאן בשטח שאני לא שולט בו ולכן אני מבקש את עזרתכם.

ערן, אתם מתכנסים לאיזשהו ניסוח?
ערן טמיר
או שמקבלים את העיקרון שאין משהו ייחודי – וכאן אין משהו ייחודי – זה העיקרון.
קריאה
יש משהו ייחודי.
כוכי מנובלה
אני רכזת נגישות של מכון ויצמן. גם אצלנו יש לפחות אלף אתרים של מדענים כאלה ואחרים ואני כן דורשת להחריג אותם. אני חושבת שזה מאוד נכון להחריג אותם מכיוון שאנחנו חייבים להבין שגם אם הפלטפורמות תומכות בזה, ברגע שהמדען קיבל לידיו את האתר, הוא יכול לעדכן אותו בכל רגע נתון ומרגע זה גם אם הוא פלטפורמה נגישה, התוכן יכול לעלות בצורה לא נגישה. היכולת לאכוף את זה על אלפי אתרים, היא לא ישימה והיא לא הגיונית.
ערן טמיר
כל הבעיה שלכם היא שהמרצה אולי לא יכניס את החומר כמו שצריך.
היו"ר אילן גילאון
הבנתי אותך. את אומרת שחייבים להחריג.
כוכי מנובלה
חייבים לזכור את חופש המדע. אנחנו פוגעים כאן בחופש המדע ברגע שאנחנו מגבילים את זה.
היו"ר אילן גילאון
יש הגדרות היכן מסייגים את הנגישות.
רוני אמיר ארזי
לא מדברים כאן רק על מרצים. אלה לא מרצים אלא אלה מדענים וזה מחקר. רוב האתרים האלה עליהם מדובר, הם לאו דווקא שירותים ומה שנלמד באוניברסיטה אלא זה הרבה יותר עמוק. אלה כל מיני מחקרים.
ערן טמיר
למה זה לא יכול להיות נגיש?
רונן יצחק גיל
זה צריך להיות נגיש.
רוני אמיר ארזי
מכיוון שלא ניתן. אנחנו מכתיבים כללים וקובעים כללים למדענים שמנהלים את האתרים.
ערן טמיר
המדען יכול להיות כלל כך הרבה דברים מסובכים, אז להנגיש את האתר הוא לא יכול?
כוכי מנובלה
אנחנו נותנים לו הנחיות ואומרים לו מה בדיוק לעשות.
איתן עמרם
כבוד היושב ראש, אני רוצה לומר משפט. לפני שהגעתי לישיבה, בדקתי ואני רוצה לומר שיש חברות שיודעות לבצע הנגשה. מאה אלף שקלים הנגשת כל אוניברסיטה על כל האתרים שלה. אל תפסיקו אותי כי יש לי את הצעת המחיר הזאת.

אני רוצה לומר שאתר אינטרנט מורכב משני חלקים כאשר חלק אחד הוא המעטפת שחייבת להיות נגישה.
ערן טמיר
נכון. אין סיבה שלא.
איתן עמרם
היום הטכניון עובד עם וורדפייס והם מנגישים. וורדפייס היא פלטפורמה נגישה. החלק השני של האתר הוא תכנים רכים. לגבי תכנים רכים, אני קבעתי אצלנו נוהל שמהיום והלאה כולם מנגישים באמצעות וורד והוא נגיש. זה דבר פשוט מאוד. מה שכן, להנגיש אחורה, הם קיבלו כאן החרגה לגבי תמונות ולגבי מערכות אחרות ומערכת מבוססת זמן. מה יותר מזה?
קריאה
אלא אם כן יש להם מדיה דיגיטלית.
איתן עמרם
מדיה דיגיטלית, בקלי קלות ניתן להמיר אותה. כל הרעיון הוא שאדם עם מוגבלות כזאת או אחרת מאוד נזקק לשירותים האלה והוא יכול לקבל את זה. אם אתם רוצים, אני מוכן להסביר לכם. במאה אלף שקלים ניתן לעשות את זה.
אילנה קאופמן כהן
אפשר לעשות את זה באלפיים שקלים.
איתן עמרם
אני מדבר על האתרים הגדולים.
אייל לב ארי
אני רוצה לשאול שאלה או להציע הצעה לאור מה שנאמר. אנחנו בעצם מדברים על בעיה אחת לכאורה, שהאוניברסיטאות מצד אחד נותנות פלטפורמה לחוקרים שלהן להעלות תכנים ומצד שני אין להן שליטה על התכנים. מצד שני, אנחנו מדברים על תכנים בין אם היסטוריים ובין אם עתידיים. השאלה שלי היא, אם תתקבל אופציה שתקנה 35 תחול לגבי תכנים שעולים מתחילת התקנות ואילך.
קריאה
אתה מדבר רק על האתרים של החוקרים ולא על כל האתרים.
אייל לב ארי
כן. רק על האתרים של החוקרים.
איתן עמרם
שנתיים אחורה?
היו"ר אילן גילאון
בלי רטרואקטיביות. אין רטרואקטיביות.
איתן עמרם
מהיום והלאה?
היו"ר אילן גילאון
כן.
איתן עמרם
אני חושב שזה הוגן.
היו"ר אילן גילאון
אנחנו תקועים באיזשהו נושא ואנחנו צריכים להתקדם אתו. זה מקובל עליכם? אני רוצה לצאת מכאן ברצון טוב. אנחנו בפלונטר.
מתניהו אנגלמן
אני מבין. ברשותך, אני רוצה לחשוב על זה אבל אני חושב שצריך לחלק את הדברים לשניים. לגבי אתרים מכאן ואילך שיוקמו, זה בסדר מבחינתנו. אנחנו נדאג שכל מי שמקים אתר - - -
שמואל חיימוביץ'
כל תוכן של אתר.
היו"ר אילן גילאון
תוכן. לא אתרים מכאן ואילך.
שמואל חיימוביץ'
גם אתרים קיימים.
מתניהו אנגלמן
אני רוצה להסביר עוד נקודה אחת ברשותכם ובכל זאת להתייחס לנקודה הזאת. כרגע בתקנות הכלליות יש שתי חלופות, להבנתי ולפחות כפי שהסבירו לי. האחת היא שאם אתה צריך להיכנס עם קוד, זה לא נגיש לציבור ואז אני לא צריך להנגיש. החלופה השנייה היא שאם אתה לא נכנס עם קוד, אתה כן צריך להנגיש.
ערן טמיר
זאת לא העמדה שלנו. זאת ממש לא העמדה שלנו. אני לא יודע מה זה קוד.
מתניהו אנגלמן
תרשו לי להשלים את הדברים. זה מחר בבוקר מה שנעשה ולא מאה אלף שקלים. בטכניון עצמו כבר תקצבנו את זה במיליון שקלים ולא נגמור בפחות מחמישה מיליון שקלים אבל זה לא חשוב כרגע. זאת לא השאלה של הכסף אלא זאת השאלה של יכולת השליטה שלנו.
היו"ר אילן גילאון
שאלת הכסף היא בהחלט שאלה.
מתניהו אנגלמן
אבל לצורך העניין, אני אומר שוב שהסוגיה הזאת סביב האתרים, אנחנו בכל זאת מתעקשים – אני אומר את זה שוב – ואני יודע שיש כאן פשרה מסוימת לגבי התפיסה הכוללת. אני מבין את זה אבל אני אומר שוב שמה שעומד כאן מצד שני, מבלי לפגוע, חופש אקדמי. יש כאן עניין של חופש אקדמי ויש עניין של פיתוח אתרים. אני אומר שוב שהשליטה המרכזית - - -
היו"ר אילן גילאון
חופש אקדמי הוא מניעת נגישות?
מתניהו אנגלמן
לא. חס וחלילה.
היו"ר אילן גילאון
יש דבר כזה של פטור מטעמי ארכיאולוגיה. אתרים היסטוריים.
מתניהו אנגלמן
הכיוון של מכאן ואילך, כמובן שהוא הרבה יותר טוב, אבל אנחנו עדיין היינו מבקשים – ואני אומר שוב - להגדיר אתרים מרכזיים לטובת השירות לציבור. תבינו שכל החשיפה של כל חוקר וחוקר במדינת ישראל כלפי העולם עם האתר שלו, היא דרך זה. כך זה היום וזאת הדרך שיש לנו כלפי העולם. אם אנחנו שמים מחסומים בדבר הזה, זה יפיל את הכול. אנחנו לא נארח אותם. אלה ההנחיות שלנו. אם מישהו, איזשהו סטודנט או מישהו פונה אלינו על בסיס פרטני, הוא יקבל את כל המענה ואני אומר את זה חד וחלק. אני כבר לא מדבר על כך שלמשל בטכניון צריך נושא של נוסחאות וזה לא כל כך קל לשים שם כתוביות ויש עוד הרבה מורכבויות. לא הכול הוא סרט פשוט.
איתן עמרם
אבל הוא לא ידע איזה מסמך לבקש.
ערן טמיר
אם הולכים לקראתם בעניין הזה, אני רוצה לראות מה כן מוסכם ומה לא מוסכם כדי לסגור ולהמשיך הלאה.

ההסדר שאייל העלה, לדעתי יכול להיות רלוונטי רק לאתרים שהם אתרים מחקריים נטו ואין בהם משהו שהוא אתר שקשור להוראה כי מה שקשור להוראה, צריך להיות נגיש מלכתחילה וזה צריך להיות ברור.

הדבר השני הוא כאשר יש בקשה, גם באתרים המחקריים יצטרכו לתת את המענה.

הדבר השלישי. הסבירו כמה פעמים ואני רוצה שזה יהיה ברור. יש הבדל גדול מאוד בין הפלטפורמה לבין התכנים שמוזנים פנימה. הפלטפורמה צריכה להיות נגישה ואין סיבה שהיא לא תהיה נגישה כי היא הבסיס.

הדבר האחרון וזאת קצת חריגה ממה שאמרנו אבל אם כבר עושים את זה, נמשיך הלאה. אם מדובר בקורס שכל כולו אינטרנטי, הוא צריך להיות נגיש מלכתחילה ולא רק לפי דרישה. זה דבר שכרגע חסר.
היו"ר אילן גילאון
תודה. אני אסתפק בסיכום הזה ואני אקבל אותו כסיכום. אני מבקש שתתנו לזה את הביטוי בטקסט הכתוב.

החיים מזמנים לנו פשרות אותן אנחנו צריכים לעשות וכאן עשינו את הפשרה כדי להשביע את רצונם של כולם. לגבי הנשוא הקודם, אני לא מתכוון לדון.
סלי בסון
אני אסביר למה חשוב ששלומית תדבר. היא אחראית על התחום האינטרנטי.
היו"ר אילן גילאון
אני לא מתכוון לשנות את הסיכום ולכן אין טעם בכך. מצטער. יכולנו ללכת לקולא ולחומרה ולכל מיני כיוונים. אני הייתי חייב לעשות את הפשרה באמצע ואני חושב ששם היא נעשתה. כשכולם לא מרוצים, זה סימן טוב.
סלי בסון
משהו שלא ישנה את הסיכום.
היו"ר אילן גילאון
תוכלו להתייחס לגבי הסעיף הבא. אני רוצה להמשיך.
קריאה
באתרי אינטרנט, אתם מתייחסים גם להרצאות מתוקשבות?
היו"ר אילן גילאון
לא יודע. אין לי מושג. אני לא יודע מה לענות לך.
ערן טמיר
זה מה שעכשיו אמרנו. אם זאת מדיה תלוית זמן, זאת אומרת, זה צילום, זה פרטני אלא אם כן כל הקורס – וזה מה שביקשתי עכשיו שייכנס בטקסט – הוא אינטרנטי.
היו"ר אילן גילאון
חברים, אני מתנצל בפניכם אבל אני לא יודע מה זה. זה נובע מהבורות שלי. גם לי יש כמה תחומים שאני מבין בהם הרבה פחות מכל חברי הכנסת האחרים ואני מבקש שתסלחו לי. הסליחה אתכם. אני מתנצל שאני לא יודע לענות על זה.
שלומית זרחוביץ
באתרים של החוקרים שמונגשים מבחינת הפלטפורמה ויהיו נגישים, אפשר להוסיף בהצהרת הנגישות הודעה שהאתר הזה מופעל על ידי החוקר הזה והזה והאחריות על התכנים היא אחריותו שלו.
היו"ר אילן גילאון
ובחסות מפעל הפיס. בסדר גמור.
אייל לב ארי
פסקה (4). קיבלנו הערה שהנוסח לא ברור ויוצא איזשהו לופ. הרישא, במקום "על אף האמור בתקנה 69" תהיה "על אף האמור בתקנה 69(ב) לעניין תחולת שירותי הדרכה והכשרה, תקנה 69 תחול למעט תקנת משנה (ב)(5) עד (7)". זה כדי שיהיה ברור ששם יש החרגה, ב-69, לשירותים שניתנים על ידי מוסדות להשכלה גבוהה.
ערן טמיר
אלה סוגיות של פטורים של מעבר ממקום למקום.
אייל לב ארי
לרשתות.
ערן טמיר
מזמן סגרנו את זה.
אייל לב ארי
לגבי פסקאות (6) ו-(7) בעמוד 6, זה משולב יחד עם 11א לגבי האקוסטיקה וההתאמות. המיקום שלהם היה יותר נכון בנושא של השירות ולכן אולי כדאי שנתחיל דווקא עם האקוסטיקה ונחזור לפסקאות (6) ו-(7).

11א. אקוסטיקה והתאמות

בחדרי לימוד ואולמות חדשים או במקומות כאמור ששופצו במוסד מיום התחילה ואילך, יחול הוראות ת"י 2004 חלק 1 שדן באקוסטיקה במרחבי לימוד. לעניין זה, "שיפוץ" – כמשמעותו בתקנה 7(ד) לתקנות מקום קיים.

על אף האמור בתקנת משנה (א), בכל האולמות ומרחבי הלימוד הקיימים שבהם 150 מקומות לפחות או מותקנת בהם מערכת הגברה סביבתית קבועה ובכל מקרה ב-25 אחוזים מהכיתות ומרחבי הלימוד הקיימים במוסד יחולו הוראות ת"י 2004 חלק 1. מוסד יקבע את פיזור הכיתות עם התאמות הנגישות לפי תקנה זו באופן אחיד בפקולטות ובהתחשב בפיזור המבנים ובגודל הכיתות.
מיכאל רויטמן
לגבי האימוץ של התקן שמספרו צוין בתקנה 11א. ראשית, התקנות מדברות על מבנה קיים וזה בכלל לא בסמכות שר המשפטים לעסוק במבנה חדש, כך שקודם כל המושג מבנה חדש שם, צריך לגרוע אותו.

נקבע כבר שבתקנות נגישות מבנה קיים לא מכבידים יותר מאשר במבנה חדש. נכון להיום בתקנות הנגישות למבנה חדש, אין הפניה, אין שום אזכור לתקן שמצוין שם. לעומת זאת, משרד החינוך ישב על המדוכה והכין פרוגרמה שלמה על נגישות בתחום האקוסטיקה שעד כה השתמשו בה. כאשר תקנות התכנון והבנייה ייצרו הפניה לתקן המדובר, אז יהיה אפשר להוסיף את זה בפורמט כזה או אחר בתקנה.
היו"ר אילן גילאון
מה אתה מבקש?
קריאה
פטור. שזה ירד.
קריאה
לא לייצר מכאן תקנות חדשות שנוגעות לתכנון ובנייה.
שמואל חיימוביץ'
נאמרו כאן כמה דברים שלכאורה הם דברים משפטיים ועל פי הבנתי הם לא נכונים. אפשר לקבוע בתקנות דברים מחמירים לעומת תקנות אחרות. באף מקום לא כתוב שזה אסור. אפילו בתקנות בריאות למשל, במקום קיים כרגע בטיוטה יש דברים שמהווים דרישות יותר גבוהות מכפי שיש לגבי בניין חדש שלכאורה על פיו בונים כיום את מוסדות הבריאות כי עדיין אין פרק מיוחד.

הוא דיבר על אקוסטיקה. מוסדות חינוך, הם מוסדות חינוך. כאן מדובר על ההשכלה הגבוהה וזה עולם אחר וזה פרק אחר. אלה לא אותן תקנות ואפילו לא אותה חקיקה. אם כן, זה לא שייך אחד לשני. זה לא שייך.

כשאומרים משהו לגבי דרישות אקוסטיקה במקום חדש, זה לאו דווקא מבנה חדש. מקום שכרגע עושים אותו שיהיה כיתה להשכלה גבוהה, צריך לעמוד בדרישות אקוסטיקה יותר מההיבטים בכלל של נגישות שירות.
אייל לב ארי
בעצם היה צריך לחבר אולמות חדשים במוסד קיים.
ערן טמיר
ההוראה כרגע עוסקת באקוסטיקה ודרך אגב, היא יכולה להיות בלי שתזיז מילימטר במבנה. לכן זה נמצא בחלק של השירות ולא של המבנה. לכן בשירות זה חל כאן על הכול, על קיים ועל חדש. זאת גדר הסמכות. לכן אין שום בעיה ובוודאי לא משפטית עם זה שזה נמצא כאן. דרך אגב, התקן הזה הוא יחסית חדש וכבר בטיוטה שהוגשה בעבר לכנסת, ואני מקווה שתוגש עוד פעם לגבי בתי ספר חדשים, יש הפניה לתקן הזה, לאותו תקן בדיוק. שום תקן של נגישות הוא לא רשמי. אנחנו נכניס את זה בכל.
מיכאל רויטמן
אין מחלוקת על הצורך בהסדרת סידורי אקוסטיקה אבל צריך לתת קרדיט גם לגוד פרקטיסט של מי שמתכנן אקוסטיקה. אין ויכוח שכמו שיש התאמת חללי לימוד מיוחדים, רוצים לעשות את זה לכמות יותר גדולה, לכמות זו או אחרת. אנחנו לא בדיון הזה. אנחנו אומרים אימוץ תקן בדלת האחורית.
היו"ר אילן גילאון
לא.
ערן טמיר
בדלת הראשית. כך מאמצים את התקנים של נגישות.
מיכאל רויטמן
בדיון הקודם, או לפני שני דיונים, עת היה כאן חבר הכנסת מרגי, אותו הדבר היה לנו והוא דחה את זה. הוא הבין את אותו עיקרון.
ערן טמיר
תראה את זה בפרוטוקול.
מיכאל רויטמן
ניסו להחיל איזושהי מטלה באותה שיטה על מדרגות, על חדרי מדרגות. לא לעשות את הלינקג' לתקן הזה כל עוד הוא אינו קיים בתקנות.
ערן טמיר
דרך אגב, כבוד היושב ראש, התקן הזה הוא תקן מאוד תפקודי ולכן הוא נותן הרבה מאוד מקום לשיקול דעת של אנשי המקצוע.
מתניהו אנגלמן
אנחנו כן מבקשים להתייחס לנושא העקרוני כאן, מעבר לעניין העקרוני שעלה קודם. הנושא של הכנסה שלא לפי תקנות תכנון ובנייה שחלות עלינו כשמכניסים כאן תקנים נוספים.
היו"ר אילן גילאון
אין כאן תקנים נוספים.
מתניהו אנגלמן
יש כאן.
קריאה
יש כאן תקן חדש.
ערן טמיר
גם הכנסנו את חלק 4 חדש. זה מה שעושים בתקנות נגישות.
מתניהו אנגלמן
אני לא נכנס לגופם של דברים. יש כאן הצעה וההצעה מדברת על כך שעל אף האמור וכן הלאה, זה יחול על 25 אחוזים מהכיתות הקיימות. אחוז לקויי השמיעה היום, מתוך 13 אלף סטודנטים בטכניון יש 16 לקויי שמיעה שיש להם פתרון.
היו"ר אילן גילאון
אז תעשה פרומיל אחד.
רונן יצחק גיל
אקוסטיקה היא לא רק ללקויי שמיעה.
שמואל חיימוביץ'
אדוני, אז לא צריך רמפות, לא צריך נגישות, לא צריך כלום.
מתניהו אנגלמן
לא, סליחה, מה זה קשור?
היו"ר אילן גילאון
אתה מעמיד את הדברים במקום שאני לא רוצה שהם יהיו.
שמואל חיימוביץ'
אנחנו מזמן כבר לא שם.
היו"ר אילן גילאון
איזו מין השוואה זאת?
שמואל חיימוביץ'
אפרופו הנגשה פרטנית בטכניון, אני למדתי בטכניון ולא הנגישו לי את המקום.
היו"ר אילן גילאון
תודה. מספיק.
מתניהו אנגלמן
אני רוצים לבקש.
היו"ר אילן גילאון
אם ההיגיון שלך מדבר על כך שיש לך 16 לקויי שמיעה ולפי זה אתה רוצה להנגיש.
מתניהו אנגלמן
אני לא רוצה לפי זה אבל אני גם לא רוצה 25 אחוזים. רצינו להציע שייאמר כאן עשרה אחוזים בהתאם לתקנות השירות הכלליות.
היו"ר אילן גילאון
אני הולך אתך.
שמואל חיימוביץ'
לא. מה פתאום? אני טוען שרוב המקומות הם לא באחוזים האלה.
מתניהו אנגלמן
אנחנו בדקנו את זה.
היו"ר אילן גילאון
תודה. נא להתקדם.
אייל לב ארי
אנחנו עוברים לפסקאות (6) ו-(7).
קריאה
איזה אחוז נקבע?
היו"ר אילן גילאון
עשרה אחוזים. זה סביר בהחלט.
קריאה
אנחנו לא מסכימים.
היו"ר אילן גילאון
לא מסכימים?
שמואל חיימוביץ'
לא.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. מתקדמים.
אייל לב ארי
(6) בחדרי לימוד ובאולמות שבהם עד 100 מקומות ישיבה ולא נעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק המוסד מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית, לבקשת תלמיד. אם נעזר התלמיד באופן קבוע במערכת שמע אישית אלחוטית, יספק המוסד את השירות באופן נגיש באמצעות מערכת זו לפי בקשת התלמיד כאמור.

(7) בחדרי לימוד ובאולמות שבהם מעל 150 מקומות ישיבה – אני חושב שגם כאן צריך להיות המספר מאה כי פסקה (6) מדברת על עד מאה - ונעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יתקין המוסד מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה סביבתית והמוסד יספק מקלטי אוזניות לפי הצורך לבקשת תלמיד.
היו"ר אילן גילאון
מעל מאה. בסדר.
אייל לב ארי
אנחנו עוברים לתקנה 12.

12(א), בעקבות הערה של נגישות ישראל, בסיפה ייאמר: "מקום ישיבה מיוחד יתאפשר לשימוש במשטח אופקי לאדם במוגבלות הניידות".

תקנה 12 מדברת על מקומות ישיבה, מקומות לימוד. תקנה 12(א) מחילה את הוראות פרט 28 לתוספת הראשונה. לעניין מקומחות ישיבה מיוחדים במקום להתקהלות. בנוסף היא קובעת שיוקצו לפחות שני מקומות ישיבה מיוחדים. הטענה של נגישות ישראל, כיוון שההפניה היא למקומות ישיבה מיוחדים במקומות התקהלות, עלולות להיות מידות שיתאימו לאדם עם מוגבלות בניידות אבל בלי להתחשב בצורך שבאולם לימוד יש היעזרות גם בשולחן או מצע לכתיבה. זה יכול להשפיע גם על השטח שיוקצה כמקום ישיבה מיוחד.
קריאה
שיהיה לו על מה לכתוב.
אייל לב ארי
לכן הסיפה היא כזאת.
נעה הרפז
אני סטודנטית לרפואה בהדסה. אני לקוית שמיעה. לגבי מספר 11(7) שחלפנו עליו. האמירה שלי היא שהתקנה צריכה לחול לא רק על אולמות לימוד ולא רק על חדרים בהם נמצאים אלא היא צריכה לחול גם על מעבדות ועל חדרי תרגול. אפשר לחשוב פשוט שכל הסטודנטים עם הלקויות והמוגבלויות לומדים רק במדעי הרוח אבל בפועל כאר אנחנו מדברים על הטכניון או עך כל מוסד בו לומדים משהו שהוא מדעי, חמישים אחוזים משעות הנוכחות הפרונטליות הן שעות תרגול ושעות מעבדה.
היו"ר אילן גילאון
מאה מקומות, זאת לא מעבדה.
אייל לב ארי
פסקה (6) מדברת על חדרי לימוד ובאולמות בהם עד מאה מקומות ולא נעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק המוסד מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית לבקשת תלמיד. אם נעזר התלמיד באופן קבוע במערכת שמע אישית אלחוטית, יספק המוסד את השירות באופן נגיש באמצעות מערכת זו לפי בקשת תלמיד.
נעה הרפז
ודאי, אבל אם אחר כך אתה מסתכל לצורך העניין על סעיף 14 שעוד לא הגענו אליו, באותה מידה כל מה שהוא מעבר לשעות פרונטליות שהן שעות נוכחות באולם, גם אם לא מדובר עד מאה אנשים, הרי בשעות תרגול מדובר על עשרים אנשים, מדובר על חדרים בהם נמצאים לצורך העניין עם מערכות אוורור.
מתניהו אנגלמן
נתת פתרון. אין דבר כזה שלא ייתנו לך פתרון. פתרון אישי ייתנו לך בכל מקרה. זה כתוב.
נעה הרפז
זה בדיוק העניין. הפתרון לא צריך להיות רק אישי פר תלמיד ופר סילבוס אתו הוא ניגש. הפתרון צריך להיות פר כל תלמיד שניגש באיזושהי פקולטה לאורך כל מסלול הלימודים שלו, לאורך כל המעבדות בהן הוא יעבור.
ערן טמיר
האם השאלה שלך קשורה לכך שאת קוראת שכתוב – וזה נכון – אולמות וכיתות וחדרי לימוד, ואת חוששת שמעבדה לא כלולה כאן?
נעה הרפז
חד משמעית.
ערן טמיר
לדעתי דיברנו על מרחבי לימוד שיכללו את כל החללים בהם אנשים יושבים.
נעה הרפז
אם מדובר בכל שטחי האוניברסיטה, בוודאי שאין לי שום כוונה לדבר על כל שטחי האוניברסיטה אבל התקנה צריכה לדבר על אולמות, על חדרי לימוד ועל חדרי תרגול ומעבדות שם נמצאים הסטודנטים.
ערן טמיר
אפשר לכתוב חדרי לימוד כגון.
היו"ר אילן גילאון
תכתוב כגון.
אייל לב ארי
אם כי, מבחינת הפרשנות הרי במעבדה נעשה לימוד.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור. נעה צודקת. תודה לך.
אורית זולברג
למה רק לולאת השראה? לולאת השראה לא מתאימה לכל מרחב. יש גם מערכות FM. אם יש מיסוכים, לולאת השראה לא מתאימה. צריך שזה יהיה לפי מערכות שמותאמות לחדר ולא רק לולאת השראה.
אייל לב ארי
אם אני זוכר נכון, לולאת השראה סביבתית וכדומה, עשינו התאמה.
ערן טמיר
זה שונה ממה שכתוב בשירות בהקשר הזה.
אורית זולברג
זה צריך להיות מותאם. למשל בכיתות בהן יש עמודים באמצע, זה לא עובר.
היו"ר אילן גילאון
בהתאם למקום או לדרישה.
אורית זולברג
צריכה להיות מערכת הגברה שמתאימה.
היו"ר אילן גילאון
תודה. בסדר.
ערן טמיר
בוא נשאיר את זה פתוח כדי שנוכל לבדוק איזה סוג של מערכת אנחנו מכניסים כאן.
היו"ר אילן גילאון
בסדר. בהתאם לדרישת המקום.
לימור אמרן
אני מציעה לא להכניס מראש דגם של טכנולוגיה.
היו"ר אילן גילאון
לא מכניסים דגם.
לימור אמרן
כי ערן אומר עכשיו שהוא רוצה להכניס.
ערן טמיר
זה מה שכתוב.
לימור אמרן
לולאות השראה, יש בעיות נוספות אתן.
היו"ר אילן גילאון
תיקנו.
ערן טמיר
אני אומר שזה מה שכתוב. לא אמרתי שאני רוצה להכניס. להפך. אני רוצה לבדוק.
היו"ר אילן גילאון
תיקנו את זה וזה יהיה בהתאם לדרישות המקום.
ערן טמיר
אני מציע לפי הניסוח שיש בתקנות השירות בהקשר של האופציות. נדמה לי שיש שם FM, לולאת השראה.
היו"ר אילן גילאון
למה לך להיכנס?
ערן טמיר
אתה לא רוצה לכתוב משהו שהוא לגמרי פלואידי שלא מחייב כלום. יש הגדרות.
היו"ר אילן גילאון
זה כולל את כל הסוגים?
ערן טמיר
בתקנות השירות יש את כל הסוגים.
היו"ר אילן גילאון
בסדר.
שמואל חיימוביץ'
אני חושב שאדוני טעה כשהוא אמר שזה פרומיל.
היו"ר אילן גילאון
לא חשוב. אני לא לקחתי אותו לפי פרומיל.
שמואל חיימוביץ'
זה לא נותן מענה. 16 תלמידים שמפוזרים וכל אחד בכיתה אחרת, זה מתוך 400 כיתות שאולי יש.
ערן טמיר
זה רק על הקיים. בכל מקרה הם צריכים לתת פתרון מיוחד נגיש.
היו"ר אילן גילאון
זה בתחום המספרים. עזוב.
קריאה
הקהילה מגוונת ולא לכולם מתאימות המערכות. אקוסטיקה בכיתה מתאימה לחלק מהקהילה ולחלק היא לא מתאימה.
ערן טמיר
זה סוג של התאמה. יש עוד אין ספור התאמות.
היו"ר אילן גילאון
אני מוכרח לציין שהחומר כל כך לא טחון וכל כך לא מוכן. אני לא מבין. אנחנו צריכים להגיע לשולחן הזה עם חומר טחון לחלוטין. כל הדברים שנאמרים כאן, צריכים להיאמר בשולחנות העגולים ולכן אנחנו מספקים מידע מראש.

מה שאת אומרת, נלקח בחשבון.
אייל לב ארי
אם כן, בסעיף 12(א) אנחנו נוסיף בסוף "במקום ישיבה מיוחד יתאפשר שימוש במשטח אופקי לאדם במוגבלות בניידות".
שמואל חיימוביץ'
במשטח אופקי לכתיבה.
אייל לב ארי
במשטח אופקי לכתיבה. בסדר.
רונן יצחק גיל
למה ב-12 שוב החלוקה עוד פעם לפי מוגבלויות ולא אדם עם מוגבלות הזקוק לכך? מה יעשה אדם שהוא גם עם מוגבלות קוגניטיבית וגם עם מוגבלות בניידות?
היו"ר אילן גילאון
תהיה קונסטרוקטיבי.
רונן יצחק גיל
באמת מה יעשה אדם שהוא גם עם מוגבלות קוגניטיבית וגם עם מוגבלות בניידות?
אייל לב ארי
אנחנו מוסיפים בקשה של נגישות ישראל לתקנת משנה (ג) – "ככל הניתן לאדם עם מוגבלות בניידות".
היו"ר אילן גילאון
את הדיון הזה הייתם צריכים לקיים לפני כן ולא בשולחן הזה. אני מבקש שאם כך בפעם הבאה הדיון יהיה מוכן, אל תביאו אותו לכאן. אי אפשר לנהל את זה בצורה כזאת. עכשיו אתם מתווכחים על מה שהייתם צריכים להתווכח לפני הדיון.
אייל לב ארי
מוסיפים כי במידת הצורך לתלמיד עם מוגבלות קוגניטיבית נפשית או חושית הזקוק לכך, יובטח מקום ישיבה בקדמת מקום הלימוד ככל הניתן גם לאדם עם מוגבלות בניידות.
אורית זולברג
אני רוצה לחזור ל-(ב) ולבקש להחיל את זה גם לגבי תמלול.
אייל לב ארי
זה המלווה.
אורית זולברג
אבל הוא לא מוגדר בחוק כמלווה. המלווה הוא לניידות. זה מתורגמן וקלדן שלא מוגדר בחוק.
אייל לב ארי
תקנת משנה (ב) אומרת: "ליד תלמיד עם מוגבלות המלווה באדם אחר יובטח מקום ישיבה נוסף למלווה". לא כתוב איזה סוג מוגבלות, לא כתוב המלווה.
עודד צימנד
לתקנה 12(א). אנחנו שוב חוזרים לפרופורציות של הדבר הזה. הצורך היום הוא לסדר בכל כיתה מקום להכניס כיסא גלגלים והמרחב שהוא צריך. אין שום טעם לחזור על כמה אנשים יש עם מוגבלות וכמה עוד יבואו כאשר המוסדות יונגשו. לא אחזור על הדיונים שכבר נעשו אבל רבותיי, קצת פרופורציה בהקשר הזה ואנחנו מבקשים באותו אופן, כמו עם הכיתות, לשים את זה על סדרי גודל של עשרה אחוזים, של 15 אחוזים, אבל לא ללכת למאתיים כיתות. בבן גוריון התוצאה היא להוציא היום מאות כיסאות, קרוב לאלף כיסאות מתוך חדרי הלימוד, כדי לאפשר את המקום הזה שנדרש על פי התקן בכל כיתה.
היו"ר אילן גילאון
זה בדיוק הרעיון. אתה לא צריך לעקור כיסא.
עודד צימנד
כן. אני חייב לפנות.
היו"ר אילן גילאון
לא, לא נכון.
עודד צימנד
אני צריך לפנות מקומות.
היו"ר אילן גילאון
אז תחשוב על פתרון. אתה יכול לעשות שימוש במקום הזה כשאין לך כיסא גלגלים.
עודד צימנד
בכל הכיתות? לא סביר. פשוט לא סביר. בפרופורציה זה לא סביר.
היו"ר אילן גילאון
יכול להסתבר מצב שיהיו שני אנשים עם כיסאות גלגלים בכיתה. זה אפשרי מבחינת הסבירות? זה בלתי סביר שזה יקרה?
קריאה
אבל לא במאה אחוזים מהכיתות.
עודד צימנד
נעשה בכל פקולטה, נעשה בצורה שתמיד אפשר יהיה לקבל.
מתניהו אנגלמן
אני רוצה להדגיש שכיום אין סטודנט שיש לו בעיה כי אנחנו מראש משבצים.
היו"ר אילן גילאון
סליחה, זה לא נכון. אתה צריך להיות ערוך לכך שיבוא סטודנט שתהיה לו בעיה ועד עכשיו אתה כל הזמן מדבר על אותו דבר. אני מבין שאתה לא מבין על מה אנחנו מדברים.
מתניהו אנגלמן
כל מי שתהיה לו בעיה, יפתרו לו אותה.
היו"ר אילן גילאון
אתה יכול לעשות כיסא מתכוונן שמפנה לך את המקום בחזרה. זה לא כמו חניה שאתה תופס לאדם נכה אלא זה כיסא שמתקפל, אבל נראה לי שאתם רוצים לעשות מכל דבר, מכל עכבר פיל, ולי הרעיון הזה לא מתאים.

אני רוצה להמשיך.
אייל לב ארי
לעניין הסיורים. במהלך הדיון נשאר נושא העברה לעניין חבות מלווה בתשלום. סעיף קטן (ג) מדבר עלן כך ש"נעזר התלמיד במלווה, יאפשר המוסד את השתתפותו של המלווה בסיור". מדובר כאן על כך שהמוסד צריך לאפשר את השתתפות המלווה בסיור. התעוררה השאלה לעניין הפטור מתשלום מלווה או לא פטור מתשלום מלווה. אני אבהיר את זה לפרוטוקול.

ראשית אמרנו שאתם מאפשרים את ההשתתפות של המלווה. אנחנו לא גוזרים כאן מזה על מי חלה החובה בתשלום לגבי מקרים בהם אין פטור למלווה מתשלום, נניח, לצורך העניין, הצגה.

נבחין עכשיו בין שני מצבים, בין מצב שבעצם המוסד קנה את ההצגה והיא מוצגת עבורו ואז המלווה אמור להיכנס יחד עם התלמיד ללא תשלום, לבין מצב בו כיתת הלימוד נכנסת להצגה יחד עם קהל נוסף. במצב הזה לא צריך לבוא ולחול על המלווה כלל אחר מבחינת תקנות השירות. אתם רק צריכים לבוא ולאפשר, אם התלמיד צריך להיות עם מלווה, את התלוות המלווה לתלמיד. לא גוזרים כאן את שאלת חבות או פטור מתשלום בשונה מתקנות השירות. זאת ההבהרה שנדרשה, זאת ההבהרה שאנחנו נותנים כאן וזאת העמדה שלנו.
קריאה
לגבי תקנה 14, סיורים, הייתה לנו הערה לגבי שימוש בלשון ובאופן המותאמים למוגבלותו של התלמיד.
אייל לב ארי
תקנה (א)(4).

לתקנה 18. תיקון טכני. "הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין וכן נוהג או הסכם ואין בהן כדי לגרוע משירותים הניתנים כאמור".
היו"ר אילן גילאון
אישית אני מבקש להתנצל על האופן בו הישיבה נוהלה היום. אנחנו נמצאים במהפכה מאוד מאוד רצינית. בסך הכול הנגישות היא תכלית הכול, אם אתם חושבים על זה. זאת אומרת, זאת דרך חשיבה שמורכבת והיא חדשה לכולנו. לי אישית היה מורא גדול - ואני מנסה לעשות את זה בלי משוא פנים, אבל עם הרבה מורא - מפני הנושא שאני פחות שולט בו ויש לי קושי. לא אצל כולנו הנושא שגור. לכן ההקדמה המשותפת שלנו והפשרה כאן צריכה להוביל אותנו למקום שהוא מקדם אותנו לאיזושהי מטרה. אתם יודעים שהנגישות היא סממן לכל חברה. אתם רואים את מצב הנגישות במקום הזה ואני מדבר ברמה האוניברסלית שלה ולא ברמפה של כיסא גלגלים.

לכן אני מבקש בקשה אחת. אנא, אתם אנשי המקצוע שיושבים סביב השולחן העגול, המשפטנים, תביאו את הדברים מסוכמים ואל תיזכרו בדברים ברגע האחרון. אנחנו מאפשרים את זה, אנחנו מודיעים מתי הכינוסים של השולחן העגול, תביאו את הדברים ברמה טחונה כדי שכאן הם יתקבלו ההחלטות ברמה של מי מקבל כמה ולמה ומי משלם כמה ולמה כי זה הרעיון הנכון לעשותו.

אני לא רוצה ללכת מכאן בלי שאני יודע מה זה מודל.
אילנה קאופמן כהן
מודל היא פלטפורמה ליצירת אתרי אינטרנט ואתרי קורסים ללימודים. אני היום מתקשבת אתר כזה ואני מוכרחה לציין שהוא מספק נגישות מספיק טובה. אני גם אציין את אותו הדבר לגבי וורדפרס ואני עוד אוסיף ואומר שכאשר אני מבקשת מהמתכנת לעשות איזשהו שינוי שהוא מהותי מבחינת נגישות, את רוב הדברים הוא עושה על המקום תוך כדי שאני מבקשת ממנו.
היו"ר אילן גילאון
בסדר גמור. עכשיו אני רגוע.
אייל לב ארי
אני רוצה להבהיר לגבי תקנה 18 וזה יובהר גם בנוסח. לגבי ההוספה של שירותים מתאימים על פי כל דין, הכוונה בעצם למה שניתן על ידי צד שלישי נוסף על המוסד להשכלה גבוהה ולכן זה נמצא בשמירת ההוראות כאשר יתר ההוראות הן הוראות שחלות במישרין.
עודד צימנד
צריך להיות ברור שהנוהג יצא או נשאר?
אייל לב ארי
נשאר.
עודד צימנד
המוסדות נותנים היום הרבה מאוד דברים. מה שהם ייתנו אחרי התקנות, זאת חובתם החוקית. אי אפשר לצפות שהם ימשיכו לתת אקסטרות שהם נותנים היום ביד חופשית.
היו"ר אילן גילאון
אני דווקא מצפה. אנחנו עוסקים בתחום שהשמים הם הגבול וגם אותם צריך להנגיש. לו יכולנו להסתפק ללא החוקים, זה היה נפלא אבל אני תמיד אומר שלו יכולנו לחוקק חוק שאנשים יהיו בני אדם, לא היינו צריכים חוקים בכלל. לכן, כן, יש ציפייה ודווקא מהמוסדות להשכלה גבוהה הציפייה שלנו היא לא נמוכה וזה כדי להחמיא למוסדות האלה ולא להפך.

בכל אופן, תודה רבה לכם. אתם מוזמנים ליהנות מחנויות הנוחות שלנו בכנסת.
מתניהו אנגלמן
אני רוצה להתייחס לנספח, לבקשה. למה אתם מחייבים אותנו בטופס? יש לנו טפסים של המוסדות. יש לנו טפסים הרבה יותר מפורטים. אני מבקש שלא תחייבו אותנו בטופס מסוים.
ערן טמיר
אנחנו מחייבים טפסים בהרבה מאוד דברים.
מתניהו אנגלמן
אבל יש לנו הערות לטופס הזה.
אייל לב ארי
ניקח את הטפס הזה ונבהיר שיועבר גם טופס אחר מקביל שהמוסד עושה בו שימוש. נבהיר את זה.
היו"ר אילן גילאון
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:35.

קוד המקור של הנתונים