ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/01/2016

דיון על יישום ההטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות זכאיות

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 246

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016), שעה 12:00
סדר היום
הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות נזקקות
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

מכלוף מיקי זוהר

מיקי לוי

אורלי לוי אבקסיס

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
ישראל אייכלר

אורי מקלב
מוזמנים
רעיה עדני - רפרנטית מים, משרד האוצר

נעמי ברנפלד - לשכה משפטית, משרד האוצר

ענת בהט - עורך דין בהנהלת האגף לסיוע המשפטי י-ם, משרד המשפטים

יוסי אל-עזרה - מנהל אגף משק המים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

דבורה לילך בן ישעיהו - מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

עירית גוטמן - מרכזת בכירה פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

אלי ברדה - ראש עיריית מגדל העמק

יורם מלול - פעיל, פורום המים

טיסיר אבו רמוז - פעיל, פורום המים

אליהו יצחק - פעיל, פורום המים

ליליאנה סירקיס - מנהלת היחידה לסיוע חומרי ודיור, עיריית ירושלים

גלעד פרננדז - סמנכ"ל בכיר כלכלה, רשות המים

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

רזיאל אחרק - יו"ר דירקטוריון ומ"מ מנכ"ל, פורום יו"ר תאגידי המים

נעמי מורביה - יו"ר, מטה מאבק הנכים בישראל

אבנר עורקבי - יו"ר, אהב"ה - ארגון הנכים בישראל המיוחד

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו ויו"ר ארגון איל"ה

מומו נקוה - יו"ר ארגון נכי ישראל

משה בסעד - ארגון נכי ישראל

שמעון בן יאיר - ארגון נכי ישראל

דבי גילד-חיו - עו"ד, מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרב דגן - מתמחה, האגודה לזכויות האזרח בישראל

דני גיגי - פורום הדיור הציבורי

דוד דהאן - יו"ר הארגונים החברתיים בכנסת

יגאל אכטנברג - לוביסט (גורן עמיר), מייצג את "מקורות"
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי

הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות נזקקות
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. עכשיו אנחנו דנים על הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות נזקקות. אני מקווה שהדיון הזה יהיה יותר קצר. אנחנו קבענו כבר לפני שתי קדנציות את ההוזלות שיש לציבור נזקק בתעריפי המים. בממשלה הקודמת – מיקי, אני הולך לשבח אתכם – הוספתם גם, נדמה לי, את ניצולי השואה, שהם יהיו זכאים להנחות במים. יש גם את נכי צה"ל. אתם הייתם צריכים בתוך 60 יום להביא את הנזקקים, את הקבוצות שעליהן חל החוק, בגלל שאנחנו תיקנו את החוק באופן כזה שזה יהיה כמו בתעריפי החשמל, שאותם נזקקים יקבלו 1.5%, נדמה לי, מהגבייה שגובים במים, שילך להנחות. אותו דבר כמו בחברת החשמל, ש-1.5% מהגבייה הולך לנזקקים. אני מבקש לדעת, 60 יום אחרי אישור התקציב אתם צריכים להביא את זה לכאן לוועדה. מי מוסר לנו דיווח על מה שקורה עם הדבר הזה?
רעיה עדני
רעיה עדני, רפרנטית מים, משרד האוצר. כמו שהיה בדיון הקודם, אנחנו בוחנים את מנגנון ההנחות ואת הדרך לייעל אותו בכדי שכל הכסף שאכן מוקצב בתקציב המדינה על-פי חוק, 1.5% מסך התקבולים של תאגידי המים והביוב – אנחנו בוחנים את הדרך ליישם את זה. יושבים בישיבות גם מול רשות המים, הרי על-פי חוק אלו תקנות שר האוצר בהתייעצות עם מועצת רשות המים לפני שהיא מגיעה לוועדת הכספים. אנחנו בתהליך הכנה של הדבר הזה. כשהוא יסתיים, אנחנו נביא אותו לאישור הוועדה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני לא מבינה, גפני, מה זה תהליך הכנה?
היו"ר משה גפני
רגע, תיכף נשמע. תני לה להשלים, שנייה.
רעיה עדני
כשנסיים את עבודת המטה המשרדית, אנחנו נגיש אותה לאישור הוועדה.
היו"ר משה גפני
נלך לפי הסדר. יש משהו בסביבות 71 מיליון ש"ח שמיועדים לנזקקים. כמה מתוך זה השתמשו בהנחות לכל אותם נכים וניצולי שואה? כל הקבוצה שעליה מדובר. כמה כסף נוצל?
גלעד פרננדז
גלעד מרשות המים. אנחנו איתרנו עד היום בערך 70%-65% מהזכאים. צריך לזכור שהאיתור של הזכאים נעשה על-ידי הספקים עצמם. זו מערכת די מורכבת שנכנסים לאיתור ספקים. מהכסף שנוצל, עד היום שילמנו סדר גודל של 36 מיליון שקל, ועוד ארבעה מיליון בתשלום הבא, זה יהיה 40 מיליון שקל. ברור לכולם - - -
היו"ר משה גפני
לא שמעתי.
גלעד פרננדז
40-36 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, פחות מחצי ממה שעומד לרשותכם.
גלעד פרננדז
בערך חצי.
שגית אפיק
זה גם הנתון שנתתם לפני חצי שנה, זה לא השתנה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בגלל זה אני לא מבינה מה קרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא איתרתם אנשים אחרים?
שגית אפיק
לא השתמשו בכסף?
גלעד פרננדז
א', איתרנו אנשים אחרים.
שגית אפיק
זה אותו נתון בדיוק.
גלעד פרננדז
א', איתרנו אנשים אחרים. צריך לזכור שגם מי שמאתרים אותו, הוא לא בהכרח משתמש בהטבה. לכן ההצעה שדנו בה עם חבר הכנסת מקלב היא לבדוק מי שמגיע לקובץ, בלי קשר לצריכה שלו, והוא יקבל את ההפחתה. זה רעיון שאנחנו שוקלים אותו ביחד עם משרד האוצר כדי לראות שלא נחרוג מהתקציב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה שאני אומרת, מאחר שיש פה 50% שנשארים בקופה – אני לא יודעת באיזו קופה הם נשארים, מה הייעוד שלהם, האם הם נשמרים, צבועים או לא צבועים, כמו שאמר חבר הכנסת מיקי לוי, לאותה הטבה. השאלה הנוספת שלי היא אנחנו כבר רואים לנכון להיטיב עם אותן אוכלוסיות מוחלשות, נזקקות וכולי, למה להתחיל את זה אחרי הקוב ה-3.5, למה לא להתחיל את זה מהקוב הראשון? רק אחרי 3.5 קוב הוא הופך להיות זכאי?
היו"ר משה גפני
אורלי, מה שגלעד אמר, בדיון הקודם הציע חבר הכנסת מקלב – והם נוטים לקבל את זה את זה, צריך הסכמה של האוצר – להפסיק עם הדבר הזה, כמו שאת אומרת, החל מ-3.5 קוב, אלא שאת ההנחה הם יקבלו מהקוב הראשון. הם יקבלו הנחה, הם נזקקים. כמו בחברת חשמל – הנזקקים מקבלים הנחה באחוז מסוים בחשמל שהם צורכים. אני מאוד תומך בזה. אם רוצים לסייע לניצולי השואה למשל, או אם רוצים לסייע לנכים, או אם רוצים לסייע לכל הקבוצות המוחלשות שנמצאות בתוך העניין הזה – אני רוצה להכניס אותך לעניין. אז היה מדובר על קובים, מכיוון שאז היה את היטל הבצורת, הכול היה דיונים כמה מים משתמשים וכולי. אין היטל בצורת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יש הפרשים בין הקובים היסודיים שמוקצים לך במחיר לבין הצריכה העודפת.
היו"ר משה גפני
נכון. אבל, מיקי, התוצאה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אתך. אני גם בעד החלה מהקוב הראשון.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. אתה צודק. הבעיה המרכזית – מה שגלעד לא אומר, אני אומר לך. אני לא איש מקצוע ואני לא יושב ברשות המים. אני לא יודע להגיד, אבל זה ברור לחלוטין שאם הם אומרים לפני חצי שנה ואומרים גם היום שזה הכסף המיועד שאתו משתמשים, המשמעות של העניין שאנשים לא מגיעים לצריכה הזאת והם לא מקבלים בכלל את ההנחה, אפילו שהא ניצול שואה.
מיקי לוי (יש עתיד)
שהוא יקבל מהקוב הראשון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לכן אני אומרת, הניצול האמתי יהיה מהקוב הראשון. ועדיין, אני רוצה להציע הצעה נוספת, הכספים העודפים שנשארו מחוסר שימוש או מאי-הגעה צריכים לשמש מן קרן, ששם אולי אנחנו נקים ועדה מיוחדת לכל הנזקקים שיש להם חובות מול הרשויות האלו.
היו"ר משה גפני
זה תיקון חוק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה? לוועדה מיוחדת אתה לא צריך תיקון חוק. יש להם חובות, שהקרן הזאת תשמש לכיסוי החובות - - - זה צבוע.
מיקי לוי (יש עתיד)
בהמשך למה שאורלי אומרת, גלעד והאוצר, האם הכסף עובר משנה לשנה או חוזר חזרה לתוך האוצר? זה מה שאני מבקש לדעת.
היו"ר משה גפני
מיקי, רשמנו את זה. אני רוצה לאפשר לכולם לדבר. בבקשה.
רזיאל אחרק
שמי רזיאל אחרק, אני יושב-ראש תאגיד המים "עין אפק" וגם יושב-ראש איגוד יושבי-ראש תאגידי המים בישראל. בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת אורלי לוי, כבוד היושב-ראש – קודם כל, התפקיד שלנו, כל יושבי-הראש במדינת ישראל בהתנדבות מלאה. אנחנו נבחרי ציבור.
היו"ר משה גפני
אתה בראש העין?
רזיאל אחרק
כן. עם מיכאל מלמד. וזה בתיאום מלא אתו. אני גם יושב-ראש של כל יושבי-ראש פורום תאגידי המים. בשונה מהמנכ"לים - - -
היו"ר משה גפני
אתה חבר מועצה? לא הבנתי.
רזיאל אחרק
אני חבר מועצה, כן.
היו"ר משה גפני
אז במסגרת התפקיד שלך אתה יושב-ראש תאגיד המים.
רזיאל אחרק
נכון. וזה בהתנדבות מלאה. אגב, כל יושבי-הראש במדינת ישראל לא מקבלים שכר, הם בהתנדבות, למעט המנכ"לים. אנחנו מהמקום שלא עשו עד היום. מאז קום התאגידים, נבחרי הציבור בתאגידים לא באו לידי ביטוי. אנחנו מקבלים את הקולות של האנשים שמחייבים אותם במים ולא מקבלים את ההנחות. הצעת החוק שהניח חבר הכנסת אייכלר ב-15.11.2015 מדברת על הקמת ועדה מיוחדת להנחות לאוכלוסיות מוחלשות כדוגמת ועדת הנחות בארנונה. לא הגיוני שבארנונה נותנים הנחה ושם יש לך גם ניקיון וגם גינון, אבל מים, שזה מצרך חובה – חובה, זה אפילו יותר מחשמל – לא יכול להיות שלא תהיה ועדת הנחות תואמת לארנונה בתוך התאגידים. איך לא חשבו על זה עד היום? אין לי מושג. וזה לא הגיוני, זה פשוט פשע לא לעשות דבר כזה. אני לא מדבר על המצב שמשפחה נזקקת – גם בן אדם נורמלי שפתאום יש לו פיצוץ מים מתחת לבית, מגיע לו חשבון של 20,000 שקל, ולי אין את הכלים לעזור לו.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אתה בעד שתהיה ועדה שתעשה הנחה או שתפטור - - -
רזיאל אחרק
יש הצעת חוק מונחת כבר.
אבנר עורקבי
אבנר עורקבי, יושב-ראש ארגון אהב"ה וחבר בפורום נכים. כבודו, אנחנו הגשנו לכבודו מכתב בקשה לפטור את רוב המשפחות הנזקקות, כלומר הנכים, הילדים הנכים, מתשלום מים. הנימוק שלנו הוא כזה – לאחרונה הובאה בפני הכנסת הצעת חוק העלאת הקצבאות, וזה נפל. אנחנו יודעים שמדובר במיליארדים, ולכן אנחנו חושבים איך אפשר להקל על אותה קבוצה שמאוד קשה לה להתנהל עם 2,400 שקל – אולי אני מגזים קצת - - -
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על הנכים.
אבנר עורקבי
אני מדבר גם על הנכים.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם ניצולי שואה.
אבנר עורקבי
קצבאות ממש קטנות. אתה יודע מה, לא העליתם את הקצבאות, לפחות תנו פה את הפטור. תנו את הפטור לנכים. לכלל הנכים בישראל, אני לא מדבר אפילו על דרגות, זה 90%, זה 80%, זה 100%. כולם, כל הנכים שלא יכולים לעמוד במחירים, תנו להם את הפטורים.
דבי גילד-חיו
עורכת הדין דבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח. לצערי, מתוך כוונות טובות לתפוס את מה שאפשר – אבל אנחנו דנים בתוך מסגרת שמלכתחילה היא בעייתית ומעוותת אפילו הייתי אומרת. לקחנו איזה סכום כסף שהאוצר זרק לנו - - -
היו"ר משה גפני
הוא לא זרק, ירקנו דם עד שהוא נתן את זה.
דבי גילד-חיו
כן, סליחה.
היו"ר משה גפני
ימים ולילות ישבנו אתם.
דבי גילד-חיו
נעשו מאמצים גדולים לקבל יותר טוב מכלום. כבר כמה וכמה שנים אנחנו דנים מי יקבל כמה, איך נממש את זה הכי טוב וכולי. יש אוכלוסיות שלמות שהן מחוץ לחוק הזה, למשל הדוגמה של נכים מתחת ל-70% שזקוקים לזה. זו דוגמה אחת. עניים מקבלי הבטחת הכנסה, קבוצה שנייה. למשל זכאויות למזונות מהביטוח הלאומי זה עוד, ויש עוד קבוצות שנשארו בחוץ. מעבר לזה, אנחנו כל הזמן פה בתוך מסגרת של הגדלת מכסות, במקום שמהטיפה הראשונה אנשים יקבלו הנחה באמת. גם הסכום הראשון זה סכום שהרבה מאוד אוכלוסיות לא יכולות לממן אותו ולא יכולות לשלם אותו, והן לא מקבלות על זה הנחה. יש אנשים שאפילו לא מנצלים את הכמות הזאת, אז בכלל לא מגיעים לסכומים של ההנחות האלה. צריך לעשות שינוי בתפיסה ולתת את ההנחות כמו שצריך, מהשקל הראשון. מעבר לכל זה, צריך לדון בכלל במחירי המים. מאז התאגידים והרפורמות, מחירי המים הבסיסיים עלו בעשרות אחוזים מכל הטעמים הידועים – הוסיפו מע"מ, הורידו סבסוד של המדינה, וכולי. יש מקום לחזור ולדון במחירי המים האלה.
נעמי מורביה
נעמי מורביה, יושבת-ראש מטה מאבק הנכים וחברה בפורום הארגונים. אני לא אלאה את חברי הוועדה ואחזור על הדברים. אני רק רוצה להדגיש שוב שנוצר עוול, נוצרה אפליה נוראית בכך שאנשים עם מוגבלות שאין להם שר"מ, אלה שאין להם את התוספת בקצבה, הם אלה שיוצאים קירחים מכאן ומכאן כי הם גם לא מקבלים את ההנחה במים. זאת אומרת, אלה שחיים מ-2,342 שקל הם גם אלה שלא זכאים להנחה במים, דבר שגורם לעוול מתמשך. אנחנו חושבים שהגיע הזמן – יש את הנכונות ואת הרוח הנכונה כאן בוועדה לתקן את העוולה הזאת. תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני יכולה להעיר הערה? אנחנו מדברים פה על תשלומי המים. אף אחד לא לוקח בחשבון את תשלומי הביוב. אתה יודע שעל כל יחידה של מים אתה משלם אפילו יותר על יחידת ביוב, על הניקוז. אני לא יודעת איך זה נכנס פה לגדר החוק, זה תשלום בנפרד לחלוטין. זה מכפיל את השכר שאתה משלם - - -
היו"ר משה גפני
זה לא מכפיל.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה כמעט כפול. זה אחד על אחד. תקנו אותי פה אם אני טועה.
קריאה
זה מגדיל מאוד, את צודקת.
רעיה עדני
זה לא מדויק.
היו"ר משה גפני
מגדיל.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמעט על כל שקל שאתה משלם פה, אתה משלם שקל שם. למה?
רעיה עדני
תעריף המים והביוב הוא תעריף אחיד.
קריאה
הביוב נגזר מהמים.
היו"ר משה גפני
אורלי, בחוק כתוב גם ביוב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גם ביוב?
דורון יהודה
דורון יהודה מארגון נכי הפוליו ופורום ארגון הנכים. כבר מההתחלה, כשהייתה בצורת, תקפנו את הנושא שלנכים יש צורך במים יותר מכל אדם רגיל. אם אדם היה משלם 100-50 שקל, היום אנחנו משלמים 1,000-600 שקל מים. אני שואל אתכם, יש היגיון שאדם מקבל 2,300 ומשלם כל כך הרבה מים? אני מציע בנושא הנכים להוריד את המים ולהחזיר אותו לקדמותו. לא חסר היום מים. לא חסר היום מים, למה צריך לדבר על הנחה פה, הנחה שם?
אליהו יצחק
שמי אליהו יצחק, פורום מים, ירושלים, כבר שש שנים. מדברים פה על ההנחות. מה קורה אם שני ההורים עובדים ומגיעים בסך הכול ל-5,000 שקל משכורת, עם עשרה ילדים, 12, 13, 14 ילדים? כבר דיברנו עם היושב-ראש שאנשים כבר הגיעו לאסתמה וכולי. מה קורה עם החוב הישן, כל רגע מכתבים מגיעים הביתה, רוצים למכור את הבית, אפילו מההוצאה לפועל. זה עושה ריב עם האישה, עם הילדים, זה עושה צרות. אנשים רוצים לבוא להסדרי חשבון, שולחים להם מכתבי התראה, לא רוצים להכיר בנו בכלל. אנחנו צריכים לדעת מה עם מחיקת חובות. אי-אפשר לישון בלילה.
טיסיר אבו רמוז
שלום לכולם, שמי אבו רמוז טיסיר. אני ממזרח ירושלים. כבוד היושב-ראש וחברי הכנסת הנכבדים, אנחנו משלמים כפליים עבור קוב מים במזרח העיר. אני בא מהשכונות הכי עניות במדינת ישראל. שכונות שהן מרובות ילדים. לצערי, אין לנו ייצוג בכנסת בישראל, כל אחד דואג לעצמו ולכפרים שלו. אני בא כמתנדב לישיבה הזו, ואני מרגיש כבוד שאני יושב בין חברי כנסת ואנשים כמוכם, מכובדים. הבעיה שלנו, אדוני היושב-ראש, אומנם קוב מים הוא יקר במדינת ישראל, אנחנו משלמים כפול עבור קוב מים. למה? זה עניין פוליטי, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה. מחשיבים לנו - - -
היו"ר משה גפני
שום דבר לא פוליטי, כסף. האוצר רצה כסף.
טיסיר אבו רמוז
לא, לא, לא, אדוני היושב-ראש, אנחנו משלמים עבור קוב מים 14 שקל.
היו"ר משה גפני
אגב, זה לא רק במזרח ירושלים, זה גם במזרח בני-ברק.
טיסיר אבו רמוז
זה לא אשמתי. אני לא אשם בזה.
היו"ר משה גפני
גם משלמים אותו דבר, וגם בקריית-שמונה.
טיסיר אבו רמוז
אדוני היושב-ראש, תן לי לסיים. אני מתנדב ובא לייצג את האנשים חסרי האונים, אנשים שלא יודעים מהחוק הישראלי שום דבר. אני שייך לפורום שנקרא "פורום המים". אני גאה להיות אחד מהמשפחה הזאת. אני רוצה להגיד עוד מילה. אני מצטער להגיד לך שקוב מים במזרח העיר הוא שלושה מחירים. בבית חנינא, השכונה הכי מפוארת במזרח העיר, משלמים שם עבור קוב מים חמישה שקלים וחצי. באזורים הכי עניים שלנו משלמים 14 שקלים לקוב מים. אני מצטער להגיד לך את זה. אתה אמרת שזה לא פוליטיקה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה יכול להביא לנו חשבונות?
היו"ר משה גפני
לא להביא שום דבר. תודה רבה. אני מודה לך. גלעד, אני רוצה תשובה לשאלה הזאת.
גלעד פרננדז
א', אנחנו לא מכירים את המספרים האלה, אלו לא המספרים של תעריפי המים. בתעריפי המים יש תעריף נמוך ויש תעריף גבוה. גם התעריף הגבוה היום הוא בערך 12.5 שקלים, כולל מע"מ.
היו"ר משה גפני
מה שאומר האדון הנכבד הזה, שיש שכונה שמשלמים בה פחות, ויש שכונה שמשלמים בה הרבה יותר.
גלעד פרננדז
זה לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
דווקא בשכונה שמשלמים בה פחות, היא שכונה יותר עשירה.
גלעד פרננדז
לדעתי זה לא יכול להיות. אנחנו מבקשים לקבל חשבונות או הוכחות.
היו"ר משה גפני
זה דבר שלא עובר לידנו. אני מאוד מבקש להעביר נייר על הדבר הזה. דבי, את יכולה לעזור לו?
דבי גילד-חיו
אנחנו נעביר.
היו"ר משה גפני
תעבירי נייר לגלעד, עם העתק אלינו.
טיסיר אבו רמוז
בישיבה הקודמת אני העברתי את כל המסמכים, אדוני היושב-ראש.
דבי גילד-חיו
נשלח. נשלח.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לפתוח עכשיו את הכול. אני מבקש – מה שמך?
טיסיר אבו רמוז
אבו רמוז טיסיר.
היו"ר משה גפני
שבי אתו, קחי את הנייר הזה, תעבירי לגלעד, תעבירי העתק אלינו. גם אם בפעם הקודמת זה עלה ולא טופל, זה יטופל עכשיו, בעזרת ה'.
טיסיר אבו רמוז
אני העברתי את כל המסמכים.
דבי גילד-חיו
נשלח להם הכול.
אלי ברדה
אלי ברדה, ראש עיריית מגדל העמק. בנוסף על תפקידי, אני גם יושב-ראש תאגיד נצרת עילית, עמק יזרעאל ומגדל העמק, תאגיד אחד. אני רוצה לומר לך שלושה משפטים בקצרה, הכי קצר שיכול להיות. אחד, מסתבר בכל יום בחדשות שלמדינת ישראל יש כסף, והיא מחלקת אותו ביד רחבה. תבורך המדינה, שירבו נכסיה, ושהיא תמשיך לחלק. דבר שני, חייבים לעזור לאוכלוסייה הזו שמדובר בה כאן. אפשר דרך תעריף מים מיוחד, כמו שאנחנו קונים את המים מ"מקורות", זה המחיר שאפשר לחייב אותם. ודבר שלישי, חייבים להקים ועדת הנחות בתאגידים כדי שייתנו מענה למקרים חריגים על-פי שיקול דעת מקצועי ומשפטי כדי שתהיה קצת חמלה בעשייה היומיומית שלנו.
קריאה
סליחה, מה המחיר ב"מקורות"?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר לשאול אותו שאלה?
היו"ר משה גפני
דקה.
ענת בהט
עורכת דין ענת בהט מהנהלת האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. אנחנו מעניקים ייצוג משפטי חינם לאוכלוסיות מעוטות יכולת גם בענייני החובות וגם בענייני המים. אני רוצה לחדד פה את הנקודה שקהל הלקוחות שלנו, שבאמת צריך לבחור בין מקלחת לבין אוכל לבין תרופות, הפתרון הטוב ביותר עבורו זה סיוע בתעריפים. גם לאפשר לו את הזכות לשלם בכבוד על המים – כי מדובר בתשלום בכבוד – וגם לאפשר לו הליכי גבייה הרבה יותר – הפעלת הליכי הגבייה נגדו זה דבר שמצריך גם את - - -
היו"ר משה גפני
אתם הייתם מעורבים עכשיו בנושא של גבייה שהייתה בכפייה, ואני מודה לך על כך. תודה רבה. בבקשה, גברת, אני רוצה להתכנס לסיכום.
ליליאנה סירקיס
שמי ליליאנה סירקיס, אני עובדת סוציאלית באגף הרווחה בעיריית ירושלים. בעבר עבדנו עם הרשות המקומית סביב נושא של ועדת חובות. וזה היה מאוד מוצלח. האנשים הנזקקים ביותר קיבלו פתרון ומענה לסוגיה הזאת. אני מקווה שגלעד יחשוב עלינו בשיתוף פעולה המשכי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. משרדי הממשלה, מי מבקש להתייחס? משרד המשפטים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אולי ישמעו אותנו קודם? אנחנו נציג להם דילמות נוספות.
היו"ר משה גפני
בבקשה, איתן. לא נראה שהמשרדים רוצים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאתה שייך למפלגה שנתנה טיפול שיניים חינם לכולם. לא שאלו למי יש כסף, ולא שאלו מה מצב השיניים. אני חושב שעניין מחיר המים הוא מחיר מופקע. אני לא יודע מי פה מרשות המים - -
היו"ר משה גפני
גלעד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - גלעד. זה אחד הגופים הלא כל כך מובנים. הקימו גוף שהוא כאילו בלתי תלוי. הוא תלוי בעצמו, ואין לו מקור סמכות. אני רוצה לראות אותו. אני חושב שבמציאות הזאת מחיר המים לכולם הוא גבוה מדי. אין הצדקה, בעידן שיש עודף כושר התפלה שלא מנוצל, שהממשלה משלמת את מחיר עלות הייצור שלא מיוצר למכוני ההתפלה - - -
קריאה
זה לא נכון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע. אל תגיד לא נכון.
קריאה
זה נכון ועוד איך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא ביקשתי עזרה. אני מכיר את הנושא הזה עוד לפני שאתה הגעת לרשות המים. רשות המים חייבת בדיקה יסודית. לכן אני חושב שדבר ראשון מחיר המים לכולם הוא גבוה. אנחנו כל הזמן יוצרים, בצדק, הקלות. אני שואל את עצמי כמה מדורים צריך לעבור אזרח בישראל כדי לבקש תחנונים על מצבו, שלא תמיד הוא באשמתו. לכן זה לא הגיוני. המים זה משאב לאומי. המדינה אחראית על כל שלולית. אין קוב מים אחד – גם של מי ביוב מוחזרים וגם מי שיטפונות – שהוא לא באחריות המדינה. והמדינה לא עושה שימוש מושכל במשאב הזה. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אני לא מציע להציג פה את "מקורות" כמודל, שאלי ברדה חברי, שכני מעמק יזרעאל, אומר ניקח את מחיר "מקורות". "מקורות" הייתה צריכה להיות פה על השולחן מזמן. היא לא גורם שיקבע מחירים, הם מופקעים מראש. ולכן צריך להוזיל את המחירים לכולם, לא רק למי שהוא צרכן מיוחד. יש גבול, כמה פעמים אפשר לעבור השפלה? כל פעם אני צריך להראות שאני חריג. מי שחריג זה "מקורות". מי שחריג זו רשות המים. אין שם שיקול דעת, אין שם ניסיון ציבורי. יש שם כשל גדול, אדוני היושב-ראש. רצו לתת למים מעמד אקס-טריטוריאלי, הפכו אותם לדבר בלתי סביר. לא ברור מי בעל הבית. צריך להפסיק לראות באוצר משרד על. האוצר הוא אחד המשרדים שגורמים לקשיים הכי גדולים במשק, ופקידי האוצר הם לא ל"ו צדיקים.

דבר שני, אני חושב שיש בעיה עם תאגידי המים שעוסקים בהנחות. התושב הוא לא תושב תאגיד המים. התושב הוא תושב העיר, או המועצה, או הכפר. הוא לא תושב תאגיד המים. אין לתאגיד המים כלים לבחון את המצב של התושב. מי שצריך לקבוע את ההנחות זו אותה ועדת ההנחות של הארנונה. יש מושג שנקרא ועדת הנחות, שראש רשות לא משתתף בדיונים, והוועדה קובעת הנחות ומחייבים את הרשות. לפי דעתי צריך להעביר את האחריות לרשויות ולא לתאגידים. התאגיד הוא גורם מקצועי, אין לו כלים כמו רווחה, אין לו תיק לתושב. ולא צריך לתרגל את התושב באין סוף בקשות ולחשוף את עצמו בכל פעם בפני מקום חדש. העירייה, המועצה, היא הגורם שצריך להחליט על ההנחה, ולא תאגיד המים. תאגיד המים הוא הזרוע הביצועית, הוא לא רגיש, הוא לא חברתי. אין לו את הכלים ואין לו את הניסיון ואת הבגרות להתמודד עם הבעיות שהוצגו פה. אבל לך אני אומר, אדוני היושב-ראש, אם אתה רוצה, ואם אנחנו רוצים, - - - אותם, בוא נטפל במחיר לכולם. זה משאב של המדינה. תודה.
קריאה
תן לנו פטור, יותר חשוב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה. יש לנו מושג כמה עלו תעריפי המים מאז שקמו תאגידי המים? יש לוועדה מושג כמה עלו תעריפי המים מאז שקמו תאגידי המים? אולי צריך לבקש את המסמך הזה. במאות אחוזים, אגב.
היו"ר משה גפני
אורי מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אתה דנת בדיון הקודם על רפורמת התחבורה הציבורית כחלק מהתחבורה הציבורית והמים. האמן לי שמי שמלווה את הדיונים בוועדת הכספים בליווי שלך כבר הרבה שנים, הרפורמה התחילה דווקא במים, וזה היה משהו מכונן. הנה, שידעו כולם, אפשר לקחת אוכלוסייה קשה שקשה לה להתמודד עם המחירים הגבוהים מאוד – קשה לה מאוד להתמודד עם המחירים הגבוהים מאוד – שעלו באופן דרמטי. לקחנו את האוכלוסייה הקשה, שהיא גם צרכנית מים גדולה יותר, וגם קשה לה לעמוד במחירים – במקום שהמפגשים עם תאגידי המים יהיו בהוצאה לפועל או עם חברות הגבייה, עשינו להם הנחה. אבל דא עקא, היה משהו חכם גם בהחלטה שלך. אמרת שאתה רוצה דוח ממשרד האוצר – זה הדבר המכונן של הדיון הזה. אמרת אני רוצה דוח של מה הניצול. והנה, התברר שהניצול לא היה של כל התקציב. וכאן נשאלה השאלה למה? איך יכול להיות - - -
היו"ר משה גפני
חצי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חצי, 50%. התברר שלא עוזר לאנשים המחיר שנותן להם הנחה בקובים נוספים. הם לא משתמשים בכול, הם לא מגיעים למכסה הזאת. פעם שנייה, יש כאן גם משהו ערכי. בזה אתה מעודד להשתמש בעוד מים כשאתה נותן לו עוד מכסה באופן זול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זול? אל תגזים. מופחת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
עם הנחה. עם הנחה. מופחת. באת בהצעה, בוא נראה איך אנחנו ממקסמים את ההנחה שאנחנו רוצים לתת לאותה אוכלוסייה. הצעת הצעה שרק בקובים הראשונים ניתן להם את ההנחה הגדולה יותר. זו הצעה של חברי הוועדה, ואני עד היום לא מבין למה הדבר הזה לא נעשה. זה הדבר הכי הגיוני, הכי אמתי, הוא מכוון בדיוק למטרה, הוא הכי תכליתי.
שגית אפיק
הם אמרו שהם שוקלים את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה שוקלים? כבר כמה זמן שוקלים?
שגית אפיק
חצי שנה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מדובר כאן על 50 מיליארד? מדובר כאן על סכום קטן שניתן לאוכלוסייה מאוד מאוד מוגדרת. ואנחנו בהצעה הזאת, שהיא גם ערכית – אתה לא דורש מהם ודוחף אותם לצרוך יותר מים. אתה מדבר במינימום, ב-3.5 קוב, במקום שיעלה 6.5 או שבעה שקלים, 7.5 שקלים, יעלה חצי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מהקוב הראשון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מהקוב הראשון. כל כך אמתי, כל כך מגיע לתכלית.
רזיאל אחרק
גם לגבי נזילות מים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אייכלר, אתה ביקשת? בסדר. אנחנו לא ממצים עכשיו את הדיון הזה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני מאוד מברך אותך על זה שעשית את הדיון הזה כי יש דבר שנדחה כל הזמן מהדברים הגדולים, אלו הפרטים הקטנים, המים החיים שאנשים צריכים. מה שדובר פה, ואני לא אחזור על זה, אבל אני רוצה לתמוך בטענה שלא יכול להיות שההנחה תינתן רק ב-3.5 קוב, כי רוב הצרכנים הזכאים לא מגיעים לדבר הזה. אדוני, אתה יודע שעכשיו התפרסם שהולכים לתת הנחה במחירי המים באופן כללי כמו שנעשה בתחבורה הציבורית. ואנחנו מנסים כבר הרבה זמן – ואנחנו צריכים את עזרת הוועדה – לקבוע ועדת הנחות. כל זמן שיש תאגידי מים, אנחנו רוצים שיהיה בכל תאגיד מים ועדת הנחות שתקבע מיהם האנשים הזכאים, ושיהיה בה מישהו מחברי המועצה שיש לו מחויבות לציבור.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מעבר לרשימה שיש לנו פה בחוק.
היו"ר משה גפני
מעבר לרשימה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מעבר. אני מדבר על אדם שאין לו כסף. הוא לא בריא, הוא לא נכה, אבל אין לו כסף.
קריאה
כמו בארנונה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא רק זה. אדוני היושב-ראש, רק משפט אחד שהיה עכשיו, קיבלתי השבוע פנייה. חברה קבלנית עשתה חוב גדול בעירייה בגלל המים שהיא השתמשה בהם כשהיא בנתה ולא העבירה על שם הדיירים בזמן, בסופו של דבר, אדם קיבל חשבון של 32,000 שקל. תאגיד המים אומר לו אני לא יכול לתת לך שום הנחה לפי החוק, למרות שאני יודע שהקבלן הקודם עשה את החוב הזה, אבל אין לי סמכות חוקית. אני רוצה שתהיה ועדת הנחות לכל תאגיד מים. זהו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. משרדי הממשלה, מישהו רוצה להתייחס?
שמעון בן יאיר
הרב גפני, אפשר שאלה קטנה? זו הישיבה ה-20, לדעתי, בנושא הזה במשך לפחות שלוש או ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
למה ארבע שנים? אני התחלתי את הדיון בהיטל הבצורת לפני חמש שנים.
שמעון בן יאיר
שאלת תם – למה לא קורה כלום?
היו"ר משה גפני
הבנתי, אני אשיב לך תיכף. משרדי הממשלה. רוצה להגיד משפט? אני רוצה לסכם.
דוד דהאן
תודה, אדוני היושב-ראש. דוד דהאן, יושב-ראש הארגונים החברתיים בכנסת. אנחנו כבר בנינו הצעת חוק. ישבנו ביחד עם נציגה של האגודה לזכויות האזרח, כל החבר'ה כאן של פורום המים, בנינו את החקיקה הזאת, הגשנו אותה למאיר כהן, שר הרווחה אז כדי שיעביר אותה בוועדת שרים לחקיקה.
היו"ר משה גפני
מי חבר הכנסת שהוביל את זה?
דוד דהאן
הוא לא הצליח להעביר את זה כי סילבן שלום לא נתן, הוא אמר - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תגיד לי, אתה רציני? מאיר כהן היה שר הרווחה, ומי שהיה מעליו היה הבוס שלו, שר האוצר. אז הוא לא יכול היה בגלל סילבן שלום.
דוד דהאן
לא, סילבן שלום. סילבן שלום אמר שזה בתחומו.
היו"ר משה גפני
מה אתה מבקש? זה לא חשוב. מה אתה מבקש?
דוד דהאן
אחרי סילבן שלום, ישבתי אתו – אני רוצה להציע שאולי נבנה אותה מחדש, ונגיש אותה לכבודו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מבקש לפנות לממשלה. החוק קובע כך: "חוק תאגידי המים והביוב קובע ששר האוצר, בהתייעצות עם מועצת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע, בכל שנת כספים, אמות מידה שוויוניות בהתחשב בשיקולים סוציאליים, שלפיהן יקבע כאמור רשימה של סוגי זכאים לתשלום מופחת של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב; אמות המידה והרשימה כאמור יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת לפחות שישים ימים לפני תחילת שנת הכספים ויפורסמו ברשומות. סך ההפחתה בתשלום של מחיר שירותי המים" – וכולי – "ימומן מתקציב המדינה". אנחנו חוקקנו את החוק הזה ב-2012. אם חלפו 60 יום וזה לא נעשה, אז זה לא מתבטל, אלא בינתיים ממשיכים לתת את ההנחה. עכשיו אני רוצה להגיד כדלהלן: א', אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה – אני לא מרוצה מכל התהליך הזה. שאל החבר שם מקודם מה נעשה עם העניין הזה במשך כל הזמן. כשאני באתי לכאן לא הייתה הנחה במחירי המים בכלל, וזה לא משנה, זה יכול להיות חולה במחלה הכי קשה, שנזקק להרבה מאוד מים. היטל הבצורת נתן לנו את הדחיפה לעניין. ניהלתי משא ומתן עם אנשי אגף התקציבים באוצר, קיבלתי 42 מיליון שקל כדי לתת את זה לנזקקים. אחרי זה הוסיפו עוד כסף, היום הוא אומר 71 מיליון שקל. אין אפשרות של ועדה שנותנת הנחה. המצב הוא שגם ההנחה הזאת היא איננה רלוונטית מכיוון שחצי ממנה לא ממומש. ולכן אנחנו מבקשים שזה יופחת מהקוב הראשון, לא לחכות, אנחנו לא נמצאים בהיטל בצורת. ברוך ה', התפילות עזרו ויש גשם.
מיקי לוי (יש עתיד)
מדינת ישראל מובילה בעולם בהתפלה. מובילה.
רזיאל אחרק
יש גם התפלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
דרך אגב, אנחנו גם משלמים על ההתפלה הזאת.
היו"ר משה גפני
כולם יודעים. איך אמרת? כבר כמה דיונים היו פה.
קריאה
אנחנו יכולים לייצא מים. אפשר לייצא.
היו"ר משה גפני
הכול בסדר. אני מבקש לבוא עם תכנית. היות ויש כסף, להכליל את כל אותן קבוצות, אנחנו מדברים על נכות של 70%. להכליל את הנכים בעניין, להכליל את הקבוצות, להביא את אמות המידה השוויוניות, להביא את זה במהירות. אגב, אתם הייתם צריכים לדווח לוועדה, לא דיווחתם כלום. שום דבר. לא הבאתם מה הפילוח של האוכלוסייה, על מי מדברים, מי קיבל הנחה, איזה סוג אוכלוסיות קיבלו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה הם עשו כמעט שנתיים?
היו"ר משה גפני
כן. לא הביאו שום דבר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
חייב שיהיה איזה שוט לוועדה.
היו"ר משה גפני
את הנציגה הבכירה של משרד האוצר כאן, נכון? אני מבקש את כל הדוחות, ואני מבקש את זה מהר. אני מבקש את כל הדברים שנאמרו כאן בוועדה להכליל באמות המידה, אנחנו נצטרך לאשר את זה. על-פי החוק צריך לאשר את זה ולהביא את זה. אני מבקש במקביל מהיועצת המשפטית של הוועדה להכין הצעת חוק, ונחתים את כל הוועדה - - -
קריאה
פטור מלא.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להכין חוק שמחירי המים יהיו כפי שהיו בעבר, בפיקוח ועדת הכספים של הכנסת. מאז שהפיקוח ירד, עשו ברשות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, אבל גם לחקלאות, כל מחירי המים.
היו"ר משה גפני
מחירי המים אמרתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל כל מחירי המים.
היו"ר משה גפני
מה חשבת?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תוסיף את המילה "כל" בבקשה.
היו"ר משה גפני
לא, מחירי המים כולם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כולם, מחירי המים כולם.
היו"ר משה גפני
מה השאלה? מה שהיה פעם, מחירי המים היו בפיקוח ועדת הכספים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
נכון, לא העזו לגעת בלי ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
הכסף שקיבלתי אז, זה היה בעקבות דיונים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ממתי מה שאמרת בתוקף?
קריאה
זה עוד לא נכנס.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דקה. ממתי זה בתוקף?
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך מה שיקרה. יבוא משרד האוצר ויעמוד על רגליו האחוריות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בוא ננסה. בוא נראה איך הוא עושה את זה. בוא נעמיד אותו על הרגליים האחוריות.
היו"ר משה גפני
אני הולך על זה. ככל הנראה אנחנו נצטרך לקיים דיון על העניין. את הנושא של ועדת הנחות בתוך רשות המים, אני מבקש גם את זה להכניס בתוך אמות המידה. אני לא אהיה יותר סבלני לגבי העניין הזה של הנחות במים. יש מים, ברוך ה'. יש התפלת מים. יש מים שהם מים בשפע. אני לא הולך להיות סבלני עם זה. אני מבקש בתוך שבועיים להביא את דוחות. אני מקווה מהיועצת המשפטית בתוך שבועיים להכין את הצעת החוק.
מומו נקוה
תעצרו את ההוצאה לפועל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הצעת החוק שמחירי המים ייקבעו בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
באישור ועדת הכספים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ואז זה מחייב החלטה פה ולבוא לכנסת?
מומו נקוה
אנשים בוכים בבית. תעצור את זה.
היו"ר משה גפני
לא, זה חוק.
מומו נקוה
אדוני היושב-ראש, אנשים בוכים בבית. תעצרו את ההוצאה לפועל. שיעצרו את זה.
היו"ר משה גפני
גלעד, אני מבקש את הדברים האלה. יש חובות של אנשים שהם נכים.
מומו נקוה
תעצור את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנתי. אין בסמכות שלי - - -
מומו נקוה
לא, תגיד לאלה, לאנשים האלה.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנתי. טוב שאמרת לי להגיד, עכשיו דיברתי אתו.
מומו נקוה
בסדר גמור. שיעצרו את זה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש – יש נכים, אנשים במצב כלכלי רע מאוד, מבחינת הזכאות שלהם גם להנחה וגם במקרים מסוימים אפילו לפטור, לא ללכת להליכי גבייה כאלה. לנסות לעצור מחדש. אנחנו נעקוב אחרי מה שקורה עם זה. כן, אורלי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
דבר נוסף, אני יודעת שלגבי 2016 היו צריכים להביא תקנות. כמובן שלא הביאו.
היו"ר משה גפני
אמות מידה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ולכן אני שואלת מה הדין.
היו"ר משה גפני
כתוב בחוק.
קריאה
ממשיך.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה ממשיך לפי ההחלטות של 2014.
היו"ר משה גפני
"חלפו שישים ימים מתחילת שנת הכספים ולא אושרו אמות המידה ורשימת סוגי הזכאים כאמור בפסקה (1), יחול תשלום מופחת על מחיר שירותי המים ושירותי הביוב בהתאם להוראות פסקה (2) לפי אמות המידה" - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה ביקשת להכניס קבוצות נוספות?
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
אתה אומר הקבוצות שאז הקראנו בדיון ב-7 ביולי, רשימה של הנחות שאז - - - שר"מ - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כי אנחנו רוצים לזרז אותם. אם הם מתעכבים, אז הקבוצות החדשות לא ייהנו.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ולכן אני הייתי רוצה שתצא אמירה מהיושב-ראש שברגע שהם יביאו זה יהיה רטרואקטיבית לכל 2016.
היו"ר משה גפני
יש חוק, זה לא פשוט. מה שיקרה במידה והם לא יביאו בתוך שבועיים, אנחנו נתחיל לקדם את החוק הזה של פיקוח ועדת הכספים. זה הדבר הכי נכון, בגלל שכשיש פיקוח של ועדת הכספים, הכול נראה אחרת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה יכול לעצור ואתה יכול גם - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, ברשותך, הערה אחת, גם שגית. אני רוצה שטמיר ישמע, גם יושב-ראש הסיעה הגדולה בוועדה. אני מבקש שיצא מכתב למשרד האוצר ולגורמים הרלוונטיים, בחתימתך, שבו אתה מודיע שוועדת הכספים החליטה ליטול את האחריות על מחירי המים. מה שקורה עכשיו, קיימת הפקרות בעניין הזה ומתקיימים מהלכים שהם מאוד מסוכנים. ראית פה דוגמה של הציבור, אני אומר לך גם על החקלאות. ואני מבקש שיהיה ברור שזה מה שהולך להיות, ושמשרד האוצר ידע שלא יגנוב סוסים עכשיו. יש דבר חמור שקורה בימים האלה, עד כדי איום. אני מבקש שזה יחזור לימים שוועדת הכספים ניהלה את זה, ולא אוסף פקידים מקרי ברשות המים מנהל מדיניות כאילו הכול מותר לו. אדוני היושב-ראש, אני אומר את זה אפילו עם התרגשות מסוימת ממה שקרה פה עכשיו. ואני אומר לך שקורים דברים בעצם הימים האלה, שהם איום על החקלאות. ולא יכול להיות שקבוצת פקידים ברשות המים, שאין לה בעל בית, אין לה יושב-ראש, אין לה כתובת, היא עושה מה שהיא רוצה. צריך להודיע לכולם שהחגיגה הזאת נגמרה.
שמעון בן יאיר
זה על סף הפלילי.
קריאות
- - -

שאלה אחת. שאלה אחת.
היו"ר משה גפני
רבותי, הדיון הסתיים. לא, לא, אין, נגמר.
שמעון בן יאיר
זה על סף ההתנהלות הפלילית.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
של מי?
שמעון בן יאיר
שלהם, של התאגידים. אני אומר את זה באחריות. באחריות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני דיברתי על רשות המים, לא על התאגידים.
אליהו יצחק
כבוד היושב-ראש, מה-31 במרץ אסור לנתק מים. לתאגיד אסור. מה קורה? יש נשים חד-הוריות, יש אנשים מבוגרים, יש ערים שמנתקים בהן את המים.
היו"ר משה גפני
בסדר, הבנו. הבנו.
אליהו יצחק
מנתקים את המים. מנתקים את המים במקומות שאין תאגיד.
היו"ר משה גפני
הבנו. רבותי, אני מסכם את הדיון.
מיקי לוי (יש עתיד)
אסור על-פי החוק לנתק את המים.
היו"ר משה גפני
כן, אי-אפשר לנתק מים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אסור לנתק את המים על-פי החוק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל יש פה פנייה אישית.
דוד דהאן
יש משפחות עם 13 ילדים בלי מים.
אליהו יצחק
הנה, קח, רוצים לעקל לו את הבית שאין לו.
דוד דהאן
משפחות עם 13 ילדים בלי מים.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש חוק, אסור לנתק.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר לנתק את המים, הם מעקלים.
אליהו יצחק
במעלה אדומים אין תאגיד, הם באים מנתקים. כי אמרו שהחוק חל רק על תאגיד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת איתן ברושי, אנחנו - - -
רעיה עדני
אדוני היושב-ראש, ההתחייבות על הדיווח, רשות המים תצטרך להעביר, הנתונים נמצאים אצלה, היא ממונה על הביצוע.
היו"ר משה גפני
אני לא שומע כלום.
רעיה עדני
הדיווח על ביצוע ההטבה הוא מידע שנמצא ברשות המים ולכן היא זו שתצטרך להעביר את הדיווח לגבי המידע, הביצוע והחלוקה לפי סוגי זכאים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה? תחזרי על הדברים.
רעיה עדני
הביצוע של ההנחה נעשה ברשות המים במערכת ייעודית, ולכן רשות המים תצטרך להעביר את הדיווח, והיא זו שגם צריכה - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוקמה פה ממשלה זמנית, קוראים לה רשות המים, היא עושה מה שהיא רוצה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
היה את הסיפור עם נכי צה"ל, שזה גם הגיע לתקשורת וכדומה. גם כשהייתה את ההוראה הם לא יישמו אותה. וגם כשהם הביאו את האישורים, אמרו להם אנחנו לא מכירים בזה, תביאו את זה למועצה, תביאו את זה לעירייה, לא ידעו לאיפה. הבירוקרטיה הפילה אותם וגם מנעה מהם לממש את הזכאות שלהם. האם אתם מודעים לזה? עשיתם משהו ביחס לזה? מישהו פיצה אותם על זה?
רעיה עדני
אני אענה. בעבר הנכים היו צריכים להגיע ולנפק אישורים בתאגידים. היום זה אוטומטית, התאגידים מקבלים קובץ מסודר מביטוח לאומי, ממשרד הביטחון, והם עובדים לפיו, מאתרים את הזכאים בצורה אוטומטית.
היו"ר משה גפני
אין דיון יותר, אני מבקש לא לדבר. גברת עדני, אני מבקש את הדיווח ממשרד האוצר. אם רשות המים צריכה להביא – אנחנו נבדוק את זה גם מבחינת החוק. אבל אני מציע לא להתחיל להתעמת אתי. המציאות הזאת שבה צריך להגיש דיווח, צריך להגיש דיווח. אתם הייתם צריכים להגיד לפני כמה שבועות או לפני כמה חודשים שאתם לא נותנים את הדיווח, אלא רשות המים מגישה את הדיווח. תבקשו מהם ותעבירו. אתם משרד ממשלתי שעומד מולנו. שר האוצר צריך לקבוע את אמות המידה ולהביא אותן לוועדת הכספים. אני מבקש להביא את זה בתוך שבועיים. את הדיווח אני מבקש בתוך שבועיים. אתם יכולים להגיד שזה רשות המים, ורשות המים תגיד משרד האוצר. אנחנו כאן, נכון? אני מבקש דיווח ממשרד האוצר ומרשות המים. משרד האוצר עומד מולנו. תנו את זה למשרד האוצר, תביאו את זה אלינו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
התקנות מתי?
היו"ר משה גפני
בתוך שבועיים. אני רוצה להכין את הצעת החוק הזאת. אני אומר לחבר הכנסת איתן ברושי, אני לא שולח מכתב למשרד האוצר. יש דברים שאני שולח, אתה יודע, זה לא המקרה. אנחנו הולכים עכשיו לעבוד יחד עם משרד האוצר. אם הם יעמדו בתנאים שקבעה הוועדה, הנה מה טוב. לא עמדו בתנאים שקבעה הוועדה, אנחנו הולכים על החוק. ואז אני לא צריך מכתבים. זה הולך לפיקוח של ועדת הכספים, שזה באמת מה שהיה צריך להיות. מאז נולדו הבעיות. זה יצא מהפיקוח של ועדת הכספים וזה נהיה מן מכון כזה לעשיית כסף. זה מה שנהיה. היה שנתיים שהייתה בצורת. היא נוצלה לצורך מכשיר שגובה כסף מאנשים, ובחלק גדול מהמקרים, מאנשים מסכנים שאין להם עם מה לגמור את החודש.
שמעון בן יאיר
עושק.
היו"ר משה גפני
לא לעזור לי. אנחנו לא הולכים עכשיו לשחק עם העניין הזה. גברת עדני, אני לוקח את העבודה שלי ברצינות. כל עוד שאני כאן, המים יקבלו עכשיו עדיפות. אני לא הולך לשחק עם העניין הזה. השקעתי בזה ימים ולילות, והוועדה השקיעה בזה ימים ולילות. אנחנו לא נותנים לעניין להתפזר. אם לא תעמדו בכל הדברים האלה, אנחנו הולכים על החוק. מתברר שבאמת צריך פיקוח של ועדת הכספים. בתוך שבועיים רשות המים ומשרד האוצר מעבירים לנו את הדיווח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל מי מכין את הצעת החוק?
היו"ר משה גפני
אני מבקש את אמות המידה בהתאם למה שקרה עכשיו. אני מבקש לעשות כל מאמץ שלא לגבות ולא להוציא הוצאה לפועל לכאלה שנמצאים – אפילו שאין לכם ועדה. יש גם בן אדם שצריך לראות את מה שעומד מולו. לא לשלוח עיקולים וניתוקי מים – אתם לא יכולים לעשות, אבל עיקולים אתם יכולים לעשות, ואתם עושים את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי מכין את הצעת החוק?
היו"ר משה גפני
שגית. תודה רבה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם צריך עזרה, תגידו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה ננעלה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים