ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/01/2016

אגרות המוטלות על החקלאים המעסיקים עובדים זרים - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 104

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י' בשבט התשע"ו (20 בינואר 2016), שעה 9:00
סדר היום
אגרות המוטלות על החקלאים המעסיקים עובדים זרים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף
חברי הכנסת
רוברט אילטוב

יצחק וקנין

איציק שמולי
מוזמנים
שושנה שטראוס - עורכת דין, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

חגי פורגס - עוזר למשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה

יהודית כרמי - מנהלת תחום עובדים זרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רחל אוברמן - עורכת דין, אגף משפט, משרד החוץ

אורן אבלה - עורך דין, יו"ר פורום ההתיישבות לשכת עורכי הדין

דב אמיתי - נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

דויד הימן - מנכ"ל התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

אמיר שניידר - יועץ משפטי, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

מיכל לוין - מנהלת מטה, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

גלית חזקיה-הרשקוביץ - דוברת, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

רות צלליכין - חקלאי, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, נציגת מטולה

נחמה שטילמן - חקלאי, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, מנהלת תחום עו"ז, יסוד המעלה

גלעד קרמר - חקלאי, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

משה מקוב - חקלאי, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל

אנה מלר - חקלאית, מושב נעמה, בקעת הירדן, מגדלת תבלינים

אברהם דניאל - יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל

נועם בלום - חבר הנהלה, התאחדות החקלאים החדשה, חברת צברי אורלי, רמת הנגב

פלג אוריון - יו"ר אגף המשק, תנועת המושבים

יוגב שריד - תנועת המושבים

אביבה ברעם - לוביסטית (פוליסי) מייצגת את התאחדות האיכרים והחקלאים

חניתה חפץ - ללוביסטית (פוליסי), מייצגת את התאחדות האיכרים והחקלאים

יובל יפת - לוביסט (יובל יועצים), מייצג את עמותת מטב
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

אגרות המוטלות על החקלאים המעסיקים עובדים זרים
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא אגרות המוטלות על החקלאים המעסיקים עובדים זרים. לפני כן, חבר הכנסת שמולי, אתה גר בלוד, נכון?
איציק שמולי (המחנה הציוני)
נכון, נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מחר אנחנו עושים סיור בלוד, אז אלף אני מזמין אותך שתצטרף אלינו.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
מחר?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אני אבוא.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשמח מאד.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אפשר להזמין אותך לחומוס אחר כך, אדוני יושב הראש?
היו"ר דוד אמסלם
זה בלי קשר ותמיד, אם יש זמן, אבל מחר אנחנו בעיר שלך.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אני לא יודע מה יש בירושלים, אבל בלוד יש דרבי: חלק הולכים לאבו מישל וחלק הולכים לסובחי, אז אני מציע שהוועדה תתפצל.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אגיד לך את האמת, איך אני תמיד אומר שבאים אלי באולם ושואלים אותי מה אתה רוצה – זה, זה או זה, אני אומר לכם חברה – לא חשוב הסדר.

רבותי, בוקר טוב. הייתי מבקש לתת את זכות הדיבור לדובי, שפנה אלי והעלה בפני את הצורך. דובי אמיתי הוא נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל. אני רוצה להעביר אליו את רשות הדיבור כדי שיכניס אותנו לכל הדיון בכלל. הייתי מציע שתיתן את הדברים הטכניים בכל הנושא ואחרי זה נעבור לעניין.

בבקשה, דובי.
דב אמיתי
בוקר טוב. תודה אדוני יושב הראש, על זה שהסמכת לקיים את הדיון החשוב הזה. חברי כנסת נכבדים, אני אנסה בכמה דקות לתת סקירה על התהליך. אני רואה שנציגת משרד החקלאות עדיין לא הגיעה, היא הודיעה לי שהיא בפקקים.

נתחיל בכך שהגורם המקצועי, שלמעשה בוחן את הקריטריונים וממליץ על אופן הקצאת העובדים הזרים למכסה של 25,000 עובדים בשנה בחקלאות, שמעוגנת בהחלטת ממשלה, זה משרד החקלאות. אחת לתקופה משרד החקלאות בוחן את הצרכים, בוחן את הקריטריונים ועושה התאמה לכמות של 25,000 עובדים.

אם מסתכלים על הקריטריונים המקצועיים, אנחנו יודעים להגיד היום בוודאות, שהיום לחקלאות דרוש סדר גודל של 45,000 עובדים זרים ולא 25,000 עובדים. אז גם בעניין הזה אני מניח שנגיע לאיזה שהוא שלב שנקבל את המכסה הראויה.

לאחר בחינת הקריטריונים והמלצת משרד החקלאות, הקובץ מגיע לרשות האוכלוסין במשרד הפנים ושם - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, המספר הוא קבוע, בלי קשר לצורך?
דב אמיתי
המספר הוא 25,000 עובדים על פי החלטת ממשלה, לא קשור לצורך.
היו"ר דוד אמסלם
איך, מה? זרקו? יצא בקוביות 25,000?
דב אמיתי
יצא בקוביות 25,000.
אברהם דניאל
זה משתנה מדי פעם גם. פעם 18,000, פעם זה.
היו"ר דוד אמסלם
מי כבודו?
אברהם דניאל
אני אברהם דניאל, יו"ר התאחדות האיכרים החדשה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אצלנו דרך אגב לא מתפרצים אם לא מקבלים זכות דיבור.
אברהם דניאל
לא, זו הייתה הערה בונה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבטיח לך, מפה לא נצא בלי שתדבר, אם תרצה. בכוח אני לא מכריח, אבל בוא תן לנו לעשות את זה מסודר. בבקשה, דובי.
דב אמיתי
לאחר שהקובץ, אותן המלצות מגיעות לרשות האוכלוסין במשרד הפנים, מתחיל התהליך. מתחיל התהליך ואנחנו נדרשים להתחיל לשלם את התשלומים של אגרת בקשה, אגרה שנתית ורישיון. המצטבר של זה – 2,000 שקלים לכל עובד.

אני מזכיר לשולחן הזה, שאנחנו עד היום - אני מקווה שזה ישתנה מינואר 2016 - משלמים 10% מס מעסיקים, ללא קשר. שים את זה בצד. הגענו לרשות האוכלוסין במשרד הפנים, מתבקשים לשלם 2,000 שקלים לעובד. אחד, אמרתי, אגרת בקשה – 600 שקלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
למרות שהבקשה היא פעם אחת.
דב אמיתי
הבקשה היא פעם אחת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת גם כשאתה לא מבקש אתה ממשיך לשלם אגרת בקשה.
דב אמיתי
כל שנה אגרת בקשה. לא השתנו הנסיבות, לא השתנתה כמות העובדים, עובד מגיע ל-5 שנים, אני כל שנה משלם 600 שקלים על אותו עובד, כל ה-5 שנים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב איך? אתה מקבל ואוצ'ר הביתה? איך זה עובד?
דב אמיתי
אני מקבל דרישה לתשלום.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מקבל דרישה. הם לא שוכחים את זה.
דב אמיתי
לא. אין סיכוי בעולם. 600 שקלים כל עובד, כל שנה. ואני ממלא טופס אחד, אם אני מעסיק שישה עובדים, ארבעה עובדים, 12 עובדים, לא משנה, כל עובד כפול 600 שקלים. מלאתי טופס אחד, כל עובד 600 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה אומר גם טופס הבקשה הוא לא פר עובד, אלא אפילו זה שישה, שבעה או עשרה עובדים מרוכזים בבקשה אחת.
דב אמיתי
נכון, כפול 600 שקלים כל שנה.
קריאה
אפילו את הנייר חוסכים.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.
דב אמיתי
יש יעילות.
היו"ר דוד אמסלם
אני שמח. דרך אגב, אני שמח בגלל שיש מצב שאם מבקשים 8 בקשות אז רק תחליף את השם של העובד, אבל בסדר.
גלעד קרן
ההיתר שאתה מקבל הוא לשנה?
דב אמיתי
הוא לשנה. אבל העובד מגיע לחמש שנים.
גלעד קרן
לא משנה, אבל אתה צריך לחדש את ההיתר כל שנה.
דב אמיתי
כן. העובד מגיע לחמש שנים ובפועל העובד נמצא אצלי 5 שנים. לא משתנות אצלי הנסיבות. העובד אצלי 5 שנים. סיימתי את אגרת הבקשה, לא עברו שבועיים, אני משלם אגרה שנתית. על מה? 1,200 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, אני מבין שאגרת הבקשה, ועוד מעט נשאל, אבל אני רק רוצה להבין או לשמוע את מה שנקרא הידע האישי שלך. אגרת הבקשה, אני מבין שאתה מבין שזה בגין הבקשה.
דב אמיתי
רק בגין הבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
דב אמיתי
כן, אוקיי, אבל אני משלם אותה כפול, במכפלות העובדים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תראה, אני מסביר. יש למשל היום בחופש המידע, כשאתה רוצה לבקש מהמדינה מידע, אז אתה צריך לשלם אגרת בירור חופש המידע, לפי הטפסים שאתה מבקש. זאת אומרת בגין הבקשה הם עושים איזו שהיא פעולה. למה, מה הרציונל? כשאתה רוצה לקבל איזה שהוא מסמך למשל, פקיד מסוים צריך לבזבז על זה שעה. זה עולה כסף. אז אתה צריך לממן את הבקשה. יש בזה היגיון. אבל כאן אתה אומר, ולכן חשבת שהבקשה, בפעם הראשונה זו הבקשה. אבל בקשה וירטואלית לא התכוונת שמשלמים עליה.
דב אמיתי
כל שנה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
דב אמיתי
סיימנו את אגרת הבקשה ואז - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבקש חידוש היתר כל שנה?
דב אמיתי
אני מקבל רישיון כל שנה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
דב אמיתי
לאחר שהעברתי את הבקשה, תוך פרק זמן מאד קצר אני נדרש לשלם אגרה שנתית, זה 1,200 שקלים על כל עובד. אבל העובד אצלי חמש שנים והוא לא משנה את המעמד. הקריטריונים לא משתנים ואני נדרש לשלם 1,200 שקלים. ואחרי שאני משלם את ה-1,200 שקלים, אני צריך לשלם 180 שקלים רישיון.
היו"ר דוד אמסלם
זה אגרת רישוי.
דב אמיתי
כן, שזה הדבר היחידי שנראה לי נורמאלי.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, פה אני עונה גם לחברי, זאת אומרת אגרת הרישוי זה בגין הנפקת הרישיון השנתי.
דב אמיתי
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
ועדיין עומדת השאלה, אגרת הבקשה למה היא שנתית. בהיגיון. ברציונל. עזוב כתוב בחוק. הרי בסוף איזה פקיד כותב את החוק ומאשרים אותו פה והולכים איתו. אתה מבין?
גלעד קרן
החוק אומר שכל פעם שמחדשים את ההיתר צריך לשלם את האגרה הזאת. השאלה היא למה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה באגרת הרישיון.
גלעד קרן
באגרת הבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. מה שאומר דובי, אתה מגיש בקשה פעם אחת.
גלעד קרן
לא. כל שנה הוא צריך לבקש.
דב אמיתי
אני צריך עכשיו כל שנה לבקש. כל שנה אני צריך לבקש.
גלעד קרן
אם יתנו היתר ליותר שנים אז לא יצטרכו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. זאת אומרת בעצם בעיקרון כל שנה אתה מבקש את אותו עובד שיושב אצלך.
דב אמיתי
אני נדרש לבקש.
היו"ר דוד אמסלם
אתה נדרש.
דב אמיתי
אחרת מה נעשה?
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה נדרש? בוודאי, אחרת מה יעשו?
דב אמיתי
שאלה טובה, נכון.
היו"ר דוד אמסלם
יצטרכו לפטר שני פקידים.
דב אמיתי
נכון. ולאחר מכן אמרנו את האגרה השנתית על כל עובד. מה זה אגרה שנתית? ביקשתי, צריך להנפיק לי רישיון וזהו. אז עכשיו יש גם אגרה שנתית. אז זה כל שנה.
היו"ר דוד אמסלם
כל שנה אתה מקבל רישיון. הבנתי.
דב אמיתי
כל שנה. ולאחר מכן אני צריך לשלם את הרישיון, שתהיה חותמת לצורך מעקב. אני מקבל את הרישיון, מדפיסים את זה על הדרכון ובא שלום על ישראל.

תראה, אדוני יושב הראש, זה בסקירה ראשונה. אני רוצה לומר לך שמהצד השני הוקמה ועדה בהנחיית ראש הממשלה, להפחתת נטל הרגולציה. מי שמייצג בוועדה הזאת את הענף החקלאות זה אני. אז מצד אחד אנחנו מחפשים את כל הדרכים להפחית את הרגולציה ואנחנו יושבים ודנים והופכים כמעט כל אבן. ומצד שני אני שואל את השאלה, לכן אני שוב מודה לך שהסכמת לקיים את הדיון. 50 מיליון שקלים במונחים מצטברים של ענף החקלאות כל שנה, על דברים טכניים.

אז אני מסכים עם כבודו שאנחנו צריכים לשלם את העלות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי זה כבודו, זה אני?
דב אמיתי
כן.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. תקרא לי בשם. אני לא כבודו.
דב אמיתי
תרשה לי, אדוני יושב הראש. זה אני ואני חושב שזה גם מגיע לך. ולכן אני שואל את עצמי, אם אנחנו צריכים לשלם עבור פעולות טכניות ויש להן עלות, אז קדימה, נשלם. אבל כל שנה?
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנתי, דובי. אנחנו צריכים לבחון שני דברים. אחד, את התהליך - - -
דב אמיתי
אני אומר אם השתנו הנסיבות - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
דב אמיתי
ועצם העובדה שעובד הגיע ל-5 שנים, נשלם על הדלתא, לא כל שנה אותו דבר, רק על הדלתא שהשתנתה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, דובי. אנחנו נעבור למשרד הפנים.
שושנה שטראוס
שלום.
היו"ר דוד אמסלם
הייתי רוצה ברשותך לחלק את הדיון לשני חלקים. אחד, תתייחסי לתהליך, בלי קשר לכסף. נניח הכל חינם, למה עובד שמגיע עם רישיון לחמש שנים, צריך כל שנה למלא לו את הטפסים. מבחינתי, יכול להיות שאנחנו חלם, מה שנקרא. אז יש מעסיק, שכל שנה צריך לעזוב את המטע, לבוא ולמלא את הטפסים. אבל יש כמה פקידים בקצה שצריכים לטפל בטפסים ויש לנו את דואר ישראל, שגם צריך להתפרנס.

אז השאלה היא איפה בכל התהליך הזה יש משהו מיותר. בואו תסבירו לי קודם כל לגבי התהליך וגם תשוו את זה נגיד לוויזה. בן אדם בא לישראל, מקבל ויזה לחמש שנים, האם הוא צריך לחדש אותה כל שנה או כל רבע שעה? או למה לא כל חצי שנה גם?
שושנה שטראוס
אוקיי, אולי אני אתחיל בסקירה כללית לגבי - - -
היו"ר דוד אמסלם
תציגי את עצמך.
שושנה שטראוס
אני שושנה שטראוס, מהלשכה המשפטית ברשות ההגירה. סקירה כללית לגבי כוח אדם לא ישראלי בחקלאות, רק שנראה את סדר הגודל.

דבר ראשון, יש לנו מכסה ל-17,000 עובדים פלסטינאים בחקלאות, חלקם קבועים, חלקם עונתיים. לגביהם אין אגרות, יש רק היטל השוואה של 3% של השכר מדי חודש.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותך, מה זה היטל השוואה?
שושנה שטראוס
היטל השוואה זה על פי הסכם בין הרשות הפלסטינאית לישראל. זה היטל שאמור לשקף, קצת להעלות את עלות העסקת פלסטינאים לא באופן מלא אבל חלקי, לעלות העסקת ישראלי, שמשלמים עבורו ביטוח לאומי בסכומים גבוהים.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל היום עובד פלסטינאי, זה דיון זוטא, אבל זה סתם מעניין אותי. אני שואל, עובד פלסטינאי שעובד במדינת ישראל, הוא עובד ולא משנה כרגע באיזה גבולות מדינת ישראל, אני מניח שצריך היום לשלם לו שכר מינימום, צריך להפריש בגינו זכויות סוציאליות. אז איזו השוואה? לא הצלחתי להבין על מה ה-3%.
שושנה שטראוס
ביטוח לאומי, שישראלי משלם - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא משלם לביטוח לאומי?
שושנה שטראוס
הזרים משלמים ביטוח לאומי בשיעור מאד מאד קטן, כי הם לא מבוטחים.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה הם משלמים אם הם לא מבוטחים?
שושנה שטראוס
הם משלמים רק על הענפים שהם מבוטחים, שזה תאונות עבודה ופירוקים ופשיטות רגל וכאלה.
היו"ר דוד אמסלם
זה ה-3%?
שושנה שטראוס
כן. לא, אז בגלל זה משלמים על הפלסטינאי או על הזר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת המדינה אומרת לו תשמע, אם הוא לא מקבל את הביטוח, אבל אתה תשלם.
שושנה שטראוס
כן, כי המדינה אמרה שהיא לא רוצה שאדם יעדיף את העובד הזר על העובד הישראלי.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אספר לך מה קורה. סתם, רק שתבינו את הראש, תבינו איך זה עובד. אני עכשיו נחשף לזה. רוצים להביא לנו את חוק השקיות, אני לא נכנס לזה. יש שם היטל. אתמול אני יושב באוצר על נושא אחר, אז הוא אומר לי תשמע, דודו, על השקיות, נגיד שישלמו על שקית 20 אגורות. אני אומר לו אבל למה? שקית עולה 2 אגורות. לא, לאוצר. אמרתי לו אבל מה תעשה עם הכסף? זאת אומרת יש פה מס על הדרך כל הזמן, שהוא לא קשור בכלל לשירות.

אוקיי, בואו נתקדם.
שושנה שטראוס
אחר כך יש משתלמים בחקלאות. השנה היו 3,600 שזה ללא אגרות. הם חייבים ללמוד יום אחד ועובדים חמישה ימים.
היו"ר דוד אמסלם
משתלמים?
שושנה שטראוס
משתלמים בחקלאות. עובדים חמישה ימים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי אלה המשתלמים האלה?
שושנה שטראוס
הם מגיעים מכל מיני מדינות, על סמך המלצות.
היו"ר דוד אמסלם
זה המתנדבים הכוונה?
שושנה שטראוס
לא, לא מתנדבים. משרד החוץ מלווה את זה. מביאים מכל העולם עובדים או סטודנטים שבאים יום אחד בשבוע ללמוד וחמישה ימים הם עובדים בחקלאות אצל החקלאי, מקבלים שכר ואין עליהם אגרות כיום. יש 3,600.
היו"ר דוד אמסלם
זה בגלל שהם מגיעים דרך משרד החוץ? לכמה זמן הם מגיעים?
שושנה שטראוס
ל-11 חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
ואחרי זה הם חוזרים למדינות שלהם?
שושנה שטראוס
כן, הם חוזרים.
היו"ר דוד אמסלם
כאילו אנחנו מלמדים אותם קצת חקלאות, זו הכוונה?
שושנה שטראוס
כן.
היו"ר דוד אמסלם
ובינתיים זה הסטאז', היות ובחקלאות צריך לעבוד הרבה כדי ללמוד את הסטאז', אז הם עובדים חמישה ימים ולומדים יום אחד? זה הכוונה?
שושנה שטראוס
כן, ועל זה אין אגרות. ומלבד זאת יש הזרים, את המכסה שדובי דיבר עליה, של 25,000, שבפועל משום מה החקלאים ביקשו רק עד היום 22,000. יש להם עוד 3,000 שהם יכולים להביא ושם באמת יש את האגרות שדובי ציין – אגרת בקשה, אגרה שנתית, אגרת רישיון, שזה מסתכם בכ-2,000 שקלים לשנה.

לגבי האגרות האלה, אני יכולה לתת את ההיסטוריה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לפני כן אני רוצה לגבי התהליך, עדיין בתהליך. דרך אגב, למה זה 25,000?
שושנה שטראוס
זאת המכסה שקבעה הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי אם זאת המכסה. אני אסביר. לממשלה מביאים בורקס, אוכלים בורקס. מביאים עגבניות, אוכלים עגבניות. מישהו בדרג המקצועי אמור לבחון את המספרים ולהביא אותם לשרים להחלטה. אני רוצה להבין אם אתם קובעים את המספרים או ממליצים עליהם, או יכול להיות שזה לא אתם. את יכולה להגיד לי גם אין לי תשובה, זה לא אני, זה משרד החקלאות, אז נשאל אותו.

אני רוצה להבין איך נקבע המספר 25,000. אולי זה 12,000?
שושנה שטראוס
המספרים האלה נקבעו על ידי הממשלה. כל המשרדים ביחד, לפני כמה שנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז התשובה שלך היא שאין לך תשובה.
שושנה שטראוס
אבל בפועל הם לא ממומשים. זאת אומרת כנראה זה מספר שהוא אולי גדול מדי, כי מתוך ה-25,000, אנחנו כבר כמה שנים רואים שרק 22,000 מבוקשים להבאה מחוץ לארץ .
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת את אומרת שהמכסה בעצם לא ממומשת אפילו.
שושנה שטראוס
היא לא ממומשת.
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים היא לא ממומשת.
שושנה שטראוס
לפחות 3-4 שנים היא לא ממומשת.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, אוקיי.
שושנה שטראוס
עכשיו שוב, פה יש את האגרות שמסתכמות ב-2,000 שקלים לשנה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא. אני לא שם. מי קובע את התהליך? זאת אומרת למה כל שנה הוא צריך להגיש בקשה?
שושנה שטראוס
אז התהליך הוא כזה: מדי שנתיים בערך, משרד החקלאות עושה סקר חקלאי, כי משרד החקלאות, התפקיד שלו זה להחליט כמה עובדים לכל חקלאי, מה המכסה שהוא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
משרד החקלאות פה?
שושנה שטראוס
כן, יהודית. מבקשים מכל חקלאי חוברת.
היו"ר דוד אמסלם
יהודית, בואי לשולחן.
שושנה שטראוס
חוברת די ארוכה שהוא מתבקש להסביר מה השטחים שלו, מה הגידולים שלו, לצרף אישורים ממס הכנסה, עניינים. ואז משרד החקלאות, יהודית, יושבת ולומדת את כל החוברות. מקלידים את כל הנתונים. מלבד זאת, במשרד החקלאות יש ועדות שמדי שנה או שנתיים קובעות לכל סוג גידול, בכל מקום בארץ, מה כוח העבודה הנדרש.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עדיין בתהליך, זאת אומרת בגלל זה נקבע 25,000. עוד מעט נשאל אותה. דרך אגב, העובדים הפלסטינאים, מה המימוש שלהם, מתוך ה-17,000 שאמרת.
שושנה שטראוס
אני יכולה להגיד שהמימוש כרגע הוא בערך של 13,000.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני מבין שזה גם פלואידי, בגלל שזה גם תלוי מצב ביטחוני.
שושנה שטראוס
בינתיים, בשנים האחרונות לא היו סקרים, אבל אם יהיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה קבוע?
שושנה שטראוס
אם יהיו סקרים אז זה יהיה תלוי, כן.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני שואל.
שושנה שטראוס
אבל כל עובד - - -
היו"ר דוד אמסלם
בואי נניח שאנחנו בתקופת קטיף העגבניות ויש איזו שהיא בעיה ביטחונית ולא מכניסים אותם. מה עושים?
שושנה שטראוס
אז שוב, בשנים האחרונות לא היו סקרים, אבל אם יהיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני בא מהזווית של העגבנייה.
שושנה שטראוס
אז שוב, זה יכול להשתנות, אבל בתקופה האחרונה לא היו סקרים. כל עובד פלסטינאי שחקלאי מבקש להעסיק, יש תהליך של בדיקת שב"כ ואישור ספציפי וכל שלושה חודשים בודקים שוב.

לגבי התהליך, אז זה התהליך. משרד החקלאות קיבל את כל החוברות מכל 5,500 החקלאים, בדק את כולם, עשה את הוועדות שהוא קבע לכל גידול כמה עובדים צריך, עושה את השקלול ומעביר המלצות לרשות ההגירה. ברשות ההגירה אנחנו צריכים לבדוק אם לחקלאי היו קנסות, שהוא לפחות הסדיר אותם, התחיל לשלם אותם.
היו"ר דוד אמסלם
קנסות בגין מה?
שושנה שטראוס
קנסות בגין דיני עבודה. זאת אומרת שהוא לא סיפק מגורים הולמים, הוא לא שילם שכר מינימום. אם יש לו קנסות כאלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת הוא עכשיו מתחיל לעבוד אצלם. הבנתי.
שושנה שטראוס
בודקים שאין איזו מניעה אחרת, לומדים את ההמלצה ומפרסמים לכל חקלאי כמה היתרים מקסימום הוא יכול לבקש.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. עד עכשיו הכל בסדר, לא בתחום שלך. עכשיו אני שואל את השאלה.
שושנה שטראוס
לא, הייתה פה עבודה שלנו גם.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. עכשיו, אחרי שהוא קיבל שישה היתרים - - -
שושנה שטראוס
כל החקלאים, כל 5,500 החקלאים, אנחנו מפרסמים כמה הם יכולים לבקש. מאחר שבעבר החקלאים התלוננו בצדק שהיו צריכים להגיע לנתב"ג מקצות הארץ, בשנים האחרונות רשות ההגירה שכללה את כל התהליך ואת מרבית הפעולות אפשר לעשות באינטרנט ואפשר גם בלשכות הפרטיות שמייצגות.

אז פשוט החקלאי, ברגע שהוא רואה את מקסימום העובדים שהוא יכול לבקש להעסיק באותה שנה, הוא מחליט כמה בעצם הוא רוצה, משלם את אגרת הבקשה ואז - - -
היו"ר דוד אמסלם
שושנה, למה כל שנה צריך להגיש בקשה?
שושנה שטראוס
כי כל שנה הדברים משתנים. שוב, המפקד של משרד החקלאות מתבצע.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אני עכשיו יש לי גידול עגבניות. הגשתי בקשה למשרד החקלאות. הם אישרו לי את הבקשה, ואני מגדל עגבניות ואני צריך חמישה עובדים. נניח ביקשתי, אישרו, בדקו, אמרו אוקיי, קח חמישה עובדים. למה עכשיו כל שנה אני צריך להגיש את הבקשה על אותן עגבניות? יכול להיות ששנה הבאה אני לא אגדל עגבניות? זאת הכוונה?
שושנה שטראוס
כן, יכול להיות.
היו"ר דוד אמסלם
ואולי נגיד לו תשמע, הבקשה המקסימאלית, אנחנו הרי מאשרים אותה לחמש שנים. אם יהיה שינוי כלשהו בסטאטוס שלך, של העובד, של הגידול, לא משנה של מה, נא דבר.
שושנה שטראוס
אז אנחנו עושים את זה, אבל יכול להיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
כמו שיש הרבה טפסים במשרד הפנים שכותבים לך – אם התחתנת, נא תודיע. אם התגרשת, נא תודיע. לא שואלים אותך כל שנה התחתנת? התגרשת?
שושנה שטראוס
מה שאני אגיד, יש פה שני חקלאים. יש את דובי והחבר שלו. דובי גידל עגבניות ועגבניות צריכות המון עובדים והחבר שלו היה לו רק מטע, והוא לא צריך כל כך הרבה עובדים. ושנה הבאה דובי הפסיק לגדל את העגבניות, גידל משהו שיותר קל, פחות כוח אדם, וההוא התחיל לגדל עגבניות. אני צריכה להחליט בין החקלאים, אני לא יכולה. אם יש חקלאי שהוסיף עבודה וחקלאי שהפחית עבודה, אני לא רוצה להפלות את החקלאי לרעה.
היו"ר דוד אמסלם
שושנה, שושנה, לא, חס ושלום.
שושנה שטראוס
אני מחלקת מכסה.
דב אמיתי
אז בואי נשלם על הדלתא.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דובי. אנחנו בכלל בוודאי חס ושלום לא רוצים להפלות אף אחד, זה ברור. עורכי הדין מתפרנסים בעיקר על זה שלא מפלים. אני שואל שאלה אחרת, למה לא להגיש בקשה אחת? הרי אם אנחנו רוצים לאפשר לו לחמש שנים, במקסימום, בטופ, נגיד לו תקשיב, תגיש את הבקשה. איך אמרת קודם? השתכללנו, ברוך השם. יש אינטרנט, אנחנו כבר משתכללים ואתה תגיש את הבקשה. ויהיה כתוב שם, במידה ויש שינוי בסוג הגידול, יהיה שינוי בשטחי הגידול.

אני יודע לנסח טופס אצלי במשרד 10 דקות כדי להגיד לו תשמע, אם אתה גזור הדבק, אל תבוא. אם יש שינוי – תבוא ותודיע לנו.
שושנה שטראוס
לפעמים מה שקורה, מי שמתחיל לגדל עגבניות הוא מדווח לי, אבל מי שהפסיק לגדל עגבניות, הוא ישכח לדווח ואז אני מפלה לרעה את זה שהוסיף לגדל.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה נכון לגבי כל דבר.
שושנה שטראוס
אבל שוב, את זה משרד החקלאות קובע.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. עוד מעט נשאל את משרד החקלאות.
שושנה שטראוס
בכל אופן, היום את מרבית הפעולות אפשר לעשות באינטרנט, אנחנו שולחים את הרישיונות לעובדים בדואר ונותנים למייצג או לחקלאי - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, הרי הגידולים החקלאיים הם לא שנתיים. יש גידולים שהם גם כל שלושה-ארבעה חודשים, אז למה אתם לא מבקשים את האגרה כל שלושה חודשים? למה שנה?
שושנה שטראוס
האגרה היא שנתית, זה מה שקבעו.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
שושנה שטראוס
האגרה הזאת שקבעו אותה, אגרה שנתית ואגרת בקשה זה אגרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי אנחנו מדברים על רציונל מסוים. נניח שעכשיו התחלנו גם להחליט מה גודל השנה. אז למה החלטתם שנה?
שושנה שטראוס
שוב, למה שנה, הייתה ועדה לפני כמה שנים, עשור בערך, אולי אפילו יותר, במשרד האוצר, שקראו לה ועדת גל ים, שבדקה את הנושא של העסקת עובדים זרים. לוועדה הזאת היו שתי מכות עיקריות. קודם אמרו יש למדינה הוצאות עקיפות וישירות בקשר להעסקת עובדים זרים, מלבד היתרונות שיש בזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני עוד לא שם. אני עוד מעט אכנס לעלויות של המדינה.
שושנה שטראוס
זה מה שהוועדה הזאת מצאה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה ללכת לרציונל שלך, שאותו דובי שמגדל עגבניות, בשנה הבאה לא יגדל והוא צריך פחות עובדים, אז מה הוא יעשה איתם? למה הוא יחזיק אותם? מה הוא יעשה איתם?
שושנה שטראוס
תראה, אני לא יודעת מה הוא יעשה איתם, אבל אני יודעת שאם יש לו חבר שמגדל יותר וצריך אותם, אני צריכה לדאוג שהחבר שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אבל אני שואל שאלה אחרת. אני שואל ברציונל מולך. עזבי. הרי אמרת לי והעלית טענה שאם הוא בעצם גידל עגבניות השנה ושנה הבאה הוא לא צריך לגדל עגבניות, הוא מגדל מלפפונים ושם צריך פחות עובדים, אז הוא יודיע לי. אז אני אתקדם עם הרציונל שלך, אז באמת נניח שהוא מגדל מלפפונים והוא לא יודיע לך ויש לו ארבעה עובדים מיותרים, מה הוא יעשה איתם? מה, הוא ישחק איתם שש בש?
שושנה שטראוס
אני לא יודעת. אני דואגת לחבר שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אז אולי הוא יודיע בגלל שמשתלם לו.
שושנה שטראוס
רוב החקלאים בטח יודיעו, אבל אני דואגת לחבר שלו.
היו"ר דוד אמסלם
אז בואו נעזוב את הסיפור של לא יודיע.
שושנה שטראוס
אני אבל יכולה רק להעיר על מה שיושב הראש אומר, אנחנו דווקא ברשות ההגירה מנסים לקדם מול משרד החקלאות והחקלאים שיטה אחרת. אנחנו לא חושבים שהשיטה הזו של ההקצאות הפרטניות היא טובה והיא דורשת המון משאבים ובסופו של דבר הרבה פעמים זה לא מדויק, על פי מה שאנחנו רואים זה לא מדויק.

אנחנו חושבים שהיה עדיף לאפשר לגופים, קבלני כוח אדם להעסיק את העובדים, להיות אחראים לשכר שלהם ושהם ישימו אותם אצל החקלאים לפי הדרישה של החקלאים – מתי שהם צריכים יותר – הם יקבלו יותר. מתי שהם צריכים פחות – יקבלו פחות. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בהסכמה.

בכל אופן, אנחנו חושבים שזה - - -
קריאה
זה יותר יקר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה על תקן מקשיב.
שושנה שטראוס
בכל אופן, אנחנו נשמח אם הוועדה תוכל לעזור לנו לקדם את זה. אנחנו חושבים שהחקלאי לא צריך להתעסק עם זה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נדבר על זה. שושנה, כמה עובדים ישראלים עובדים בחקלאות?
שושנה שטראוס
זה משרד החקלאות.
חגי פורגס
זה נתון שאני צריך לבדוק. אין לי אותו בראש כרגע.
היו"ר דוד אמסלם
אין לך אותו בראש? אתה חייב. אתה צריך לקום איתו, אני אסביר לך למה. לדעתי, אלא אם כן אני טועה. אני מניח שמדינת ישראל הגבילה את סוגית העובדים הזרים בגלל שהיא סברה, בהיגיון שלי, שאם יש עובדים ישראלים, אנחנו לא רוצים להביא להם עובדים מבחוץ שיתחרו איתם. שתהיה פרנסה קודם כל לעובדים הישראלים. זה הרציונל.

הרי בסוף צריך להבין, החקלאות חייבת להיות, אלא אם כן מדינת ישראל מחליטה – אנחנו לא רוצים חקלאות. דרך אגב, זו גם החלטה. אבל Once החלטנו שאנחנו יש לנו חקלאים ואנחנו רוצים שהם יעבדו, אנחנו צריכים לאפשר להם את כל שרשרת הגידול, כל מה שנקרא תשומות העבודה. ולכן, המדינה באה ואמרה אנחנו רוצים לעודד ישראלים שיעבדו בענף. אולי נעשה אותו גם ענף מועדף. לכן אנחנו מה שנקרא בעסק הזה רוצים להגביל את הייבוא, יש בזה היגיון.

אבל אם בסופו של דבר זה לא עובד, אז מה זה משנה מה אנחנו חושבים? אז צריך להתאים בסוף את המציאות לתיאוריה, לא את התיאוריה. זאת אומרת אתה חייב להתאים את התיאוריה למציאות, לא הפוך, בגלל שאת המציאות אתה לא יכול לשנות שאלה.

אז אני שואל שאלה. באמת, זאת השאלה הבסיסית. אם אין עובדים ישראלים בחקלאות, למה אנחנו צריכים את המכסות? שיביאו כמה שהם רוצים.
שושנה שטראוס
אז שוב, מאחר שהמכסות לא ממומשות, ויש גם מכסה שלא הספקתי להגיד, של 500 עובדים עונתיים נוספים שאפשר להביא אותם מחו"ל, מסרילנקה, והשנה ביקשו רק 73, משהו מהכיוון הזה. זה אולי משום שפה יש בעיה של כרטיס טיסה, שמאחר שעובד מגיע רק לעונה אני לא יכולה לחייב אותו בכל כרטיס הטיסה. אני מחלקת את זה בין החקלאי לעובד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. שושנה, עכשיו אני אתקדם. הבנתי את אגרת הבקשה. בהיגיון את אומרת כל שנה הם מגישים את הבקשה, יש כמה פקידים, עובדים, מתייקים.
שושנה שטראוס
אבל שוב, מה שניסיתי להגיד, אגרת הבקשה ואגרה שנתית הם נקבעו - - -
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא, אני בבקשה.
שושנה שטראוס
אבל הם נקבעו לא רק לשקף את העבודה של הפקידים.
היו"ר דוד אמסלם
אלא מה?
שושנה שטראוס
הם נקבעו על סמך ההמלצות של הוועדה באוצר, שבעצם חשבה שיש צורך באגרות בקשר לעובדים זרים לשתי מטרות. המטרה הראשונה הייתה שיש גם עלויות עקיפות למדינה מהעסקת עובדים זרים.
היו"ר דוד אמסלם
והן?
שושנה שטראוס
הפיקוח, הכבישים. אני לא יודעת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת עובד זר ביום החופשי שלו נוסע על הכביש, נוסע לסופר לקנות. זו הכוונה.
שושנה שטראוס
משהו כזה. כל הסדרי הפיקוח מפורטים בתוך הדו"ח. הדבר השני שהם אמרו, מאחר שיש פה את הנושא של ביטוח לאומי, שהוא הרבה יותר נמוך - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, הוא גם קונה. אני מניח שהוא מבזבז פה. אוכל, שותה, משלם מס הכנסה באמצעות זה שהוא משלם מע"מ וכו'.
שושנה שטראוס
אבל זה מה שהם אמרו אז, שמשרד האוצר מבין בהוצאות האלה. ודבר שני הם אמרו, מאחר שבעיקר הביטוח הלאומי לעובד זר הוא כל כך הרבה יותר נמוך, אם החקלאי יסתכל על עובד ישראלי ועובד זר, שהוא לא יגיד – אבל העובד הזר פחות יקר. ולכן הוועדה הזאת המליצה לממשלה להטיל אגרות מיוחדות – אגרה שנתית ואגרת בקשה – על העסקת עובדים זרים בחקלאות.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת לא הייתה חשיבה שברציונל הזה אולי נשתתף בעלות של העובד הישראלי, אלא באוטומט בואו נעלה את העלות של העובד הזר.
שושנה שטראוס
יכול להיות שהיו גם כאלה, אבל זה מה שיש. האגרות השנתיות ואגרות הבקשה בענפים האחרים, הן מאד מאד גבוהות. אני לא מדברת על סיעוד.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו בחקלאות.
שושנה שטראוס
כן, בחקלאות הורידו את האגרות האלה בשנת 2009.
היו"ר דוד אמסלם
אני טוען שכל ענף צריך להיבחן לגופו של עניין. אני גם לא עושה את הלינקג' ביניהם, בגלל שיש במקומות מסוימים, ובאמת אין אינטרס למדינת ישראל להביא עובדים זרים בגלל מה שאמרתי קודם – עניי עירך קודמים ובוודאי ובוודאי האחריות של הממשלה זה גם לדאוג שהאזרחים הישראלים יעבדו במשק הישראלי. בוודאי.

אבל לכן אני שאלתי, כמה ישראלים עובדים בחקלאות? אני מעריך, כידע אישי שני שקלים, לא הרבה.
שושנה שטראוס
הנתונים אצלם.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר כפועלי כפיים, לא כמנהלים. במנהלים כולם ישראלים. אני מדבר כרגע על זה שצריך לקטוף.
קריאה
ספרתי אתמול. שלושה.
היו"ר דוד אמסלם
שלושה. אז לא טעיתי הרבה.
יהודית כרמי
השאלה מה זה חקלאי.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו נעשה יום עיון מה זה חקלאי.
יהודית כרמי
לא, היא שאלה כמה, אז אני יודעת על 40,000, אבל זה מספר ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אבל אני מדבר כרגע על העובדים - - -
יהודית כרמי
ישראלים, אבל השאלה היא מה זה חקלאי. כל מי שמגדל?
היו"ר דוד אמסלם
לא מוכר רהיטים בלול. מה הכוונה? הכוונה היא הולך, מנכש, קוטף. עושה עבודות חקלאות, כמו שפעם החקלאים היו עושים.
יהודית כרמי
הפעם האחרונה שעשו והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדקה זה היה לפני הרבה שנים. לא היה מפקד כבר כמה שנים טובות ונשמח אם יהיה.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל זה הנתונים לא נכונה, בגלל שהיום כמעט אין עובדים בחקלאות. אני מספר לך.

נעבור למשרד החקלאות. בואו נשמע מה עמדתכם.
יהודית כרמי
מאיפה להתחיל, מהאגרות או מהמכסה?
היו"ר דוד אמסלם
מאיפה שאת רוצה. נתחיל מהתחלה, מהמכסה.
יהודית כרמי
אז המכסה. אז אם אני אסתכל, ואני קודם אתחיל - - -
היו"ר דוד אמסלם
תציגי את עצמך לפרוטוקול.
יהודית כרמי
יהודית כרמי, אחראית על עובדים זרים. אני מכירה פה את הרוב. אם נסתכל על הצרכים הנורמטיביים, זאת אומרת שהחקלאים מגישים את חוברת המפקד לצורך העסקת עובדים זרים ונראה כמה מגיע להם, אנחנו מגיעים ל-42,000. בין 40,000 ל-42,000, זה משתנה ממפקד למפקד. אנחנו לא נמצאים בעולם של 42,000, אנחנו נמצאים במכסה שבעבר היא הייתה 26,000, היא עלתה ל-27,500, היא ירדה ל-24,000 ואני שמחה שבשנים האחרונות היא עומדת על 25,000, כי אנחנו צריכים שתהיה מכסה קבועה ולא יהיו הפתעות כל שנה.

לפני שלוש שנים המכסה ירדה ל-24,000 וזה עשה רעש גדול, כי 1,000 - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני מבין פה שהמימוש הוא 23,000.
יהודית כרמי
לא, רגע, שנייה. גם על זה אני עוד מעט אגיד ויש לי הרבה.
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת השאלה איך סופרים.
יהודית כרמי
אני אגיע לזה. אז 25,000 זה מספר שהוא מקובל, זה מספר שהוא הגיוני, זה מספר שאנחנו יודעים להקצות את העובדים הזרים. כשאומרים שיש פה 23,000, 21,000, 22,000, אני שומעת את זה כמעט כל ישיבה שיש לי. הצרכים הם כמו שאמרתי 42,000. אנחנו מקצים 25,000. זאת ההקצאה שאני מעבירה מדי שנה לרשות האוכלוסין.

זה שאין פה בפועל את ה-25,000, אף פעם לא יהיו פה את ה-25,000. תמיד יש עובדים שיוצאים. עובד שיוצא לוקח חודש-חודשיים עד שמגיע עובד במקומו.
קריאה
שלושה. שלושה וחצי.
יהודית כרמי
שנייה. אף פעם לא יהיה כאן את ה-25,000.
היו"ר דוד אמסלם
יהודית, אנחנו מבינים, נשמה.
יהודית כרמי
לא, כי כל פעם אומרים לא צריך 25,000.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי. אני אסביר. תראי, בכל גוף, גם במדינה, בכל רגע נתון אין איוש משרות מלא אף פעם. לא יכול להיות. אחד התפטר, אתמול פיטרנו אותו, אחד יצא לגמלאות, אחד פרש מעצמו. אותו קלטנו. זה מצב נתון. עזבי, אנחנו מכירים.
יהודית כרמי
לא, אבל זה שאין פה 25,000 זה לא אומר שלא צריך.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא אומר כמה צריך, כמה יש. אני מניח שאם קבעו רף 25,000 כדי שבפועל יהיו 22,000, כנראה מישהו לקח את זה בחשבון. אני שואל אחרת. האם נעשתה עבודת מטה מול הצרכנים, שהם אמורים לדעת מה הם צריכים. אנחנו לא שואלים אותם כמה אתם צריכים. הם צריכים להציב את הצורך של עצמם.

האם ישבתם איתם ועל בסיס הדברים האלה הגענו למספר 25,000? או שסתם, מישהו זרק קוביות, יצא 25,000.
דב אמיתי
הגענו ל-42,000.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר מבחינת - - -
דב אמיתי
מבחינת הצורך הגענו ל-42,000. היא אמרה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אז הגענו ל-25,000?
דב אמיתי
שאלה טובה.
שושנה שטראוס
אבל שוב, אם אנחנו נוסיף את הפלסטינאים המשתלמים, העונתיים, אנחנו מגיעים ל-46,000 מכסות.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני הבנתי, דובי. בגלל זה - - -
יהודית כרמי
אני לא יודעת לענות לך כרגע על ההיסטוריה שנקבע המספר 26,000. אני עובדת 8 שנים ואני הגעתי עם המספר הזה, כשהגעתי למשרד, אבל אני יודעת להגיד לך שבעולם שהיינו ב-24,000 או בפחות, היה לחץ עצום מצד החקלאים.
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים אין לך לחץ?
יהודית כרמי
זה לא שאין לחץ, אבל אין מה להשוות ללחץ שהיה ב-24.000. זה היה משהו אחר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת ה-1,000 האלה גרמו את כל הלחץ?
יהודית כרמי
כן. כי ה-1,000 האלה בעיקר אנחנו מכילים אותם על הגדולים ולחקלאי גדול, שהולך לקבל במקום 40 עובדים 30 עובדים או 25, זה פער עצום. כי על הקטנים אנחנו מגנים במודל.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת הלחץ הוא מהגדולים.
יהודית כרמי
בטח. מי שקיבל את ה-5-6, אנחנו מגנים עליו, כי זה המודל ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
יהודית, כמה שנים את עובדת שם?
יהודית כרמי
8.
היו"ר דוד אמסלם
ואת לא חושבת שבמשך 8 השנים היית צריכה לפחות ליזום איזה דיון אחד על המספר?
יהודית כרמי
אני רואה שהמספר הזה הוא בסדר, אז זה לא משהו ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שאת מרגישה שבעצם אין לחץ עליו אז את מבינה שהוא בסדר?
יהודית כרמי
לא, ברגע שאני רואה שהצרכים ממולאים. יש לחץ. יש חקלאים שרוצים יותר אבל הם מבינים שאי אפשר ונותנים להם פתרונות מפלסטינאים, מעונתיים, מסבסוד ישראלים. אבל אני יודעת להגיד שכשהיה את ה-24,000, עד כמה המצב היה כל כך דרסטי לחקלאות וב-25,000 אנחנו יודעים - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אני מבין ממך שמה שקורה - - -
יהודית כרמי
אנחנו גם לא ב-25,000 היום, אגב. אנחנו ב-25,400. יש תוספת לעובדי - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אני מבין ממך שבעצם שיטת התיקון היא בעצם במסגרת שיטת – אנחנו מנסים וטועים. זאת אומרת, אם יש לחץ אנחנו מוסיפים עוד 1,000. נעצר הלחץ, אנחנו מבינים שאנחנו במספר הנכון.
יהודית כרמי
לא, לא, לא, מה פתאום. לא, ממש לא. ממש לא. ה-26,000 זו הייתה מכסה שהייתה קיימת כמה שנים. בשנת 2009 היה את דו"ח אקשטיין, החליטו להוריד תוך כמה שנים את מכסת העובדים הזרים מ-27,500 (העלו את זה), ל-18,900.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
יהודית כרמי
כי ראו שה - - -
היו"ר דוד אמסלם
התפוחים נעלמו? מה? למה?
יהודית כרמי
זה היו מסקנות דו"ח הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני רוצה להבין למה.
יהודית כרמי
למה? כי ראו שצריך להעסיק יותר עובדים ישראלים, שהעובדים הזרים צריכים להיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז למה לא להעלים את כולם ולביא באקדחים את העובדים הישראלים לשדות?
יהודית כרמי
אבל חזרו מהוועדה. אנחנו לא נמצאים בעולם של - - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב. אני אגיד לך לאן אני מושך. אני מושך לעניין אחר. אני בכוונה שואל את השאלות. לכאורה הן ציניות טיפה. במספרים האלה את צריכה לעשות עבודת מטה. אני מניח שאם כל החקלאות הזאת הייתה של מדינת ישראל, שהיא הייתה אחראית על השטחים שלה, אז היה יושב נציג שירות המדינה ועושה דיונים - כמה עובדים צריך, כמו בכל משרד.
יהודית כרמי
אבל אנחנו לא בבעיה על המספר. המספר כאן הוא לא הבעיה. הבעיה זה התשלומים.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל המספר חשוב בגלל. אני מסביר, אם את אומרת שיש לחצים על המספרים לפעמים, אז צריך לעשות דיון גם על המספרים. אלף לדעתי, אני, אם הייתי אחראי על התחום, אני הייתי עושה עבודה מקצועית כדי להבין מה הצרכים של התחום. אמיתי. שאם מחר מישהו רוצה לגדל עוד איזה 1,000 דונם והוא מגיש את הבקשה, אני כבר מבין מה הנגזרת שלה מבחינת העובדים בחקלאות.

אז זה מה שאני אומר לך. יש שתי שיטות לבדוק את העסק הזה. יש פעם אחת שאתה עושה עבודת מטה מסודרת, ויש מצב שאתה עושה ניסוי וטעייה. אתה זורק מספר ואתה רוצה לבדוק מה קרה. אם כולם מתעצבנים, סימן שטעית, אתה מתחיל להעלות, עד שנרגעים. אז אתה מוריד עוד טיפה, אתה רואה, עד שעוד פעם מתעצבנים, אתה מוריד עוד טיפה. ככה אתה בעצם מתאים את עצמך למציאות.
יהודית כרמי
אני מבינה מה שאתה אומר, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני חושב שמשרד החקלאות צריך לעשות עבודת מטה, לבדוק מול החקלאים כמה צריך באמת.
יהודית כרמי
אבל כאן לא הבעיה שלנו. כיום אין בעיה. ברגע שאין לי בעיה עם המספר והמספר הוא בסדר, ברור שאם יהיו עוד עובדים הגדולים ישמחו, אבל זה לא הבעיה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. אני רוצה להתקדם, ברשותך. אלף, אני מציע לכם כגוף מקצועי, לעשות דיון מהסוג הזה ברמה המקצועית. עכשיו, לפעמים אנשים כבר נמאס להם לריב אתכם, אומרים טוב, תביא 30. אתה רוצה 40, אז תביא 30. אני אוריד כמה דונם פה. אין לי כבר כוח בשבילכם.

אז אני אומר, קודם כל תבדקו. אני בעמדה, אני תמיד בודק עם הקליינטים ושומע אותם. אני שומע. אני לא מסכים עם כל דבר, אבל אני שומע. אני בא יושב עם זה, עם זה, מה אתה צריך? בכל נושא. אני לא מלמד אותו מה הוא צריך. הוא חקלאי, הוא יודע יותר טוב ממני מה הוא צריך. דרך אגב, אני גם יודע שכל דונם שהוא יגדל יותר, שם במס הכנסה ובמע"מ גם הקופה תקתק יותר. זה בסדר למדינה.

אז לכן אני יושב, קודם כל שומע את הקליינטים, מתחיל לעשות את הסכימה ובודק את המספרים. אחרי זה אני אחליט. צריך 30,000, אני רוצה לתת להם רק 20,000. למה? א', ב', ג', ד'. אבל אני מכיר את המספרים באמת, אני לא זורק מספר ובודק מה קורה. אבל בואו נקדם. זה סתם דיון זוטא.
יהודית כרמי
אוקיי. רק חשוב לי שוב להבהיר, שזה שאני שומעת מכמה מקומות שאין פה בפועל 25,000 ולא צריך, זה לא נכון. אין פה כי אף פעם לא יהיו פה, כי תמיד יש את החוסר, עובד יצא, עובד נכנס.
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנו.
יהודית כרמי
ומעבר לכך שאני, בתור מי שמעבירה את ההמלצות, משתדלת להקצות את מלוא המכסה. אני משאירה לי רזרבה של 100 חקלאים כל שנה, שזה מיועד לחקלאים חדשים, חקלאים שהתעוררו בעיות רפואיות וצריך לעזור להם, אבל המכסה שאני מעבירה היא כן עומדת על-. חסר רק 100 להשלמת ה-25,000; ואני גם בקשר תמידי עם רשות האוכלוסין מדי פעם לדעת איזה חקלאי לא הזמין את העובדים הזרים, בודקת, ואם נדרש מבטלים לו את ההיתרים וההיתרים מוקצים הלאה.
היו"ר דוד אמסלם
יהודית, את מרגישה לצורך שלך, אם בעצם המכסה לא ממולאת, זאת אומרת בוא נגיד היא לא במקסימום שלה ואין לחצים עליה, למה את צריכה שהוא ידווח כל שנה?
יהודית כרמי
זה משהו אחר. קודם כל היא כן עד הסוף. המכסה היא - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני עברתי למשהו אחר.
יהודית כרמי
לא, המכסה ממומשת. אתה שואל אותי האם המכסה לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי שאין לחצים עליה. אין לחץ. כל עוד המספר 25,000 - - -
יהודית כרמי
לא, לא הבנת נכון. אז סליחה, יכול להיות שלא הבהרתי את עצמי נכון. היום עם מכסה של 25,000 אנחנו יודעים להסתדר ולחלק אותה. עם מכסה פחותה מזה, אנחנו בבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
כשאת אומרת אנחנו, זה הם או אתם, משרד החקלאות?
יהודית כרמי
אנחנו, משרד החקלאות.
היו"ר דוד אמסלם
גם עם 1,000 אתם מסתדרים. לא הבנתי. תיקחי להם את ה-1,000 ותסתדרי. אני מניח שאחרי זה תסגרי את המשרד, תלכי לבית, תשתי קפה, הכל טוב.
יהודית כרמי
לא. אנחנו צריכים את המכסה 25,000. אם אפשר מעבר, ברור שזה יעזור, אבל גם עם 25,000 אנחנו יודעים - - -
היו"ר דוד אמסלם
את יודעת מה, אני אשאל אותך שאלה. אם אנחנו עכשיו נמצאים בלי מגבלות.
יהודית כרמי
אבל אתה שואל למה מדי שנה אני צריכה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, קודם כל אני שואל שאלה. אני אחדד את השאלה. אני רוצה לחדד את השאלה עוד פעם. החזרת אותי לנושא של המספרים. נניח שאין מגבלה של המדינה. זאת אומרת המדינה אדישה לעניין, אבל צריך להיות איזה שהוא הליך טכני כל שהוא, שהוא לא רלבנטי לעניין. את צריכה להגיד להם כמה צריך להביא. את חושבת שהיית מביאה יותר מ-25,000?
יהודית כרמי
42,000.
היו"ר דוד אמסלם
42,000?
יהודית כרמי
אבל החקלאות היא גם עונתית, אז לאו דווקא חקלאי צריך את העובד כל הזמן.
היו"ר דוד אמסלם
שזה לוקח בחשבון גם את הפלסטינאים, גם את העובדים הישראלים, גם את המתנדבים? הכל?
יהודית כרמי
אני חושבת שאת הפלסטינאים זה מכניס. את העבודה הקבועה זה לא מכניס. את העבודות הרטובות זה מכניס.
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת לי 42,000 כעובדים זרים נטו?
יהודית כרמי
אבל זה מספר שאני צריכה עוד לחדד אותו, בגלל שהחקלאות היא עונתית. יכול להיות חקלאי שהוא צריך את העבודה לחצי שנה, אז הוא נמצא בתור מספר אחד מ-42,000, אבל בעצם זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז בואי נגיד יהודית, בואי תעשי דיון בעניין הזה. אני ממליץ לך המלצה מקצועית.
יהודית כרמי
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה גם יתפוס אתכם כאנשים מקצועיים. גם הם יבינו שאתם רציניים. שאם זרקתם מספר, זה לא בגלל שזרקתם קוביות וככה יצא, או איזה מישהו פעם, לפני 30 שנה החליט על זה וככה אנחנו משייטים.

גם להם התשובה שלך, גם אם הם לא יאהבו אותה, הם יבינו שעשית עבודה. וזה חשוב לדעתי גם ברמה פסיכולוגית מולם. שבן אדם שמולי הוא לא שרלטן, אלא באמת עבד, עשה. לא מסכים איתי, אבל למד את הנושא.

עכשיו בואי נתקדם. למה כל שנה?
יהודית כרמי
החוברת לא מוגשת כל שנה. החוברת, שזה הסיפור הגדול מבחינת החקלאי, מבחינת המחוז, מבחינת העבודה שלנו, מוגשת פעם בשנתיים. אנחנו מקוויים שיכול להיות שנצליח פעם בשלוש.
היו"ר דוד אמסלם
מה יש בחוברת?
יהודית כרמי
החקלאי ממלא באיזה שטחים הוא מגדל, מה הוא מגדל, כמה הוא מגדל, דו"חות כספיים, דו"חות מים אם צריך, כל מיני אישורים שונים שהוא הגיש למס הכנסה וזה בשביל לוודא את גידוליו.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה לא מספיק פעם בחמש שנים?
יהודית כרמי
כי כמה דברים. יכול להיות שלא צריך פעם בשנה, אני צריכה לבחון את זה, אני לא יודעת לשלוף עכשיו תשובה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
יהודית כרמי
אבל החקלאות היא משתנה. יכול להיות שבאמת פעם בשנה זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כפוף למה שכבר הערתי לשושנה.
יהודית כרמי
אבל פעם בשנה זה לא החוברת. פעם בשנה זה האגרות שהוא משלם.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, קודם כל בואי נישאר על החוברת.
יהודית כרמי
חוברת זה פעם בשנתיים, פעם בשלוש.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אני מניח שפעם הוא היה מגיש פעם בשנה.
יהודית כרמי
לא.
שושנה שטראוס
לא, לא, תמיד שנתיים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אנחנו כבר מבינים לבד שהחקלאי יכול להגיש פעם בשלוש שנים, ואם יש לו איזה שהוא שינוי - - -
יהודית כרמי
אני לא יודעת פעם בשלוש. אני יודעת פעם בשנתיים, אבל אני אתן לך דוגמא. למשל עכשיו אני צריכה להחליט אם אני הולכת לצאת במפקד חדש לשנת 2017 או לא ואני עושה סבב עם המחוזות ועם חלק מהחקלאים. יש הרבה חקלאים שגדלו בשטחים והם רוצים את התוספת. חקלאים שקטנו או הפסיקו, אני לא יודעת על כולם. בשביל לתת לאלה שגדלו, אני צריכה לשנות את מודל הקיצוץ. לשנות את מודל הקיצוץ זה עוד הפעם להפחית לחקלאים אחרים.

אז מפקד שנערך פעם בשנתיים, פעם בשלוש, זה הגיוני, זה בסדר. יש שינויים. אני לא מכירה הרבה חקלאים שנשארו באותם גידולים עם אותם דונמים לאורך השנים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני אחזור חזרה ברשותך, יהודית, לגבי הרציונל ששאלתי את שושנה. הרי את אומרת תראה, אני צריכה לדעת מה תכנית העבודה של אותו חקלאי כדי לווסת בין החקלאים. בואי נניח שחקלאי מסוים גידל איזה שהוא גידול שהוא עתיר כוח אדם ומחר הוא משנה את הגידול. נניח, לטובת ההמחשה, ביקש 10 עובדים והיום הוא שינה את הגידול והוא צריך היום 3 עובדים. מה לדעתך הוא עושה עם השבעה? מה, הם שוטפים לו את הבית?
יהודית כרמי
קודם כל הוא צריך להודיע לנו תוך 10 ימים, זה בראש ובראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
הם עושים פן לאשתו? מה הם עושים?
יהודית כרמי
מה הוא עושה איתם?
היו"ר דוד אמסלם
כן. האם באותו רגע, ברציונאל, הוא לא - - -
יהודית כרמי
הוא מנייד אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אז רק שנייה. אז אם אתם תפתחו ערוץ כזה, אני אומר תראי, בסוף לאן אני רוצה למשוך? בסוף יש פה חקלאים טובים שהם אנשים הגונים. הם לא סוחרים בעובדים וגם אתם רוצים לספק את הרצון שלהם. אני מניח שזה דווקא מסתדר. אין פה אנשים טובים, אנשים רעים. יש פה לדעתי איזה שהוא חלם בשיטה ובחוסר האמון.

לדעתי, אם תגידו לחקלאי אתה יודע מה, תגיש לנו תכנית לחמש שנים. אתה יודע מה, שלוש שנים ואחרי שלוש שנים אל תכין לנו עוד פעם את התכנית. תכתוב. אם היה שינוי, אז תודיע לנו על תכנית חדשה. אין שינוי, תכתוב אין שינוי.
יהודית כרמי
אז זה מה שעכשיו אנחנו עושים לקראת - - -
היו"ר דוד אמסלם
קיבלת 10 עובדים? קח. אם אתה לא צריך אותם – תודיע לנו. עכשיו, אין לו עניין להעביר אותם להוא. הוא עובד באופן שקוף, אין לו עניין בעניין. אני חושב שכולנו נהנה. אתם תבינו שיש לכם איש שהוא ישר, הגון. אתם נותנים לו שירות.
יהודית כרמי
אני פספסתי את ההתחלה. הייתה כאן תלונה מצד החקלאים על כמות ה - - -, דובי?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
יהודית כרמי
יכול להיות שאני פספסתי.
דב אמיתי
אם אפשר להכניס זווית או מימד נוסף, שנבין כולנו את הפרופורציות. לנו ברור, כמו שלך ברור, שכמות של 25,000 לא מספקת את ענף החקלאות. אנחנו איתך במשרד החקלאות, כגורם המקצועי שיודע שהיום צריך להעסיק פה 42,000 עובדים. איפה הבעיה? הבעיה בהחלט באותו מס מעסיקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, אני לא מבין, דובי. זה 40,000, הכוונה היא - - -
דב אמיתי
זרים.
היו"ר דוד אמסלם
הפלסטינאים הם לא זרים?
דב אמיתי
הם לא בחשבון.
היו"ר דוד אמסלם
חוץ מהפלסטינאים?
דב אמיתי
חוץ מהפלסטינאים, כי את הפלסטינאים, רק שלשום שמענו את מפקד האוגדה, שהחליט לעצור את כל העבודה לאור המקרה האחרון. אני לא יכול לבנות חקלאות, אתה מסכים איתי, אני מבין. אני לא יכול לבנות חקלאות על מזדמנים. פלסטינאים כבודם במקומם, צריך לדאוג להעסיק אותם, אנחנו מכירים את הכל, אבל אני צריך את הגרעין, שזה 42,000 עובדים זרים.
היו"ר דוד אמסלם
שכל יום באים לעבודה.
דב אמיתי
כל יום מתייצבים בבוקר עד הערב. אנחנו יודעים לבוא ולומר היום שעל כל עובד זר אנחנו מעסיקים במעגל שני, שלישי ורביעי – 3.75 עובדים ישראלים. כולם מרוויחים. מה קרה שאנחנו לא מנצלים לשיטתה של הגברת שושנה? זה פשוט העלויות שלנו. מס מעסיקים.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נגיע לזה.
דב אמיתי
אני רק רוצה שנבין כולנו. ומה קורה? כשיש לנו מחסור בעובדים, אנחנו פתאום נאלצים להתעסק בייבוא. עגבניות, ביצים.
היו"ר דוד אמסלם
אני עוד לא שם.
דב אמיתי
רק שנבין.
היו"ר דוד אמסלם
שושנה ויהודית, אם דובי אומר שהם צריכים 42,000 עובדים, חוץ מהפלסטינאים, אז למה אנחנו נותנים להם 25,000?
יהודית כרמי
42,000 – אני צריכה לבדוק את המספר הזה, כי אמרתי שזה מתייחס גם לעונתיות עובדים. אמרתי שאנחנו צריכים לבדוק. אני צריכה לעשות לזה עוד בדיקה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, אז בואו נסכם את הנקודה הזאת גם בסיכום שלי, שאני אבקש ממשרד החקלאות קודם כל לעשות עבודת מטה מול גופים שמייצגים את החקלאים, לגבי מספר העובדים הדרושים לענף. בסדר?
יהודית כרמי
כן.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, בואו נעבור לדיווחים. אתם תעשו גם עבודת מטה כמו שאמרתי לגבי הנושא של החוברת. כמה זמן בעצם, כמה לדעתם. לדעתי ככל שאתם תפתחו יותר אמון מול החקלאי וגם פחות במגבלות. ככל שיהיה פחות מה שנקרא חוסר, אז יהיה פחות אינסנטיב לסחור, ואז יהיה אמון הרבה יותר מלא. אז גם את זה אני הייתי מבקש בסוף.

אני כבר מסכם עכשיו, מכיוון שלאה לא כאן לרשום, אז אני מבקש גם שבעצם אתם תעשו עבודת מטה והמלצות לגבי החוברת - כמה שנים הם צריכים להגיש את החוברת ואת הדיווחים.
יהודית כרמי
אני רק רוצה לציין שבעצם החוברת זה הדטא בייס שלנו להבין מה קורה בארץ מבחינת החקלאות, מבחינת דונמים וכמויות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.
יהודית כרמי
אז יש חשיבות לעשות את זה כל כמה שנים. זה לא משהו ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה זה חשוב לכם? הרי יש לכם תכנון. יש תכנון חקלאי במדינת ישראל? אני שואל את משרד החקלאות.
קריאה
אין.
יהודית כרמי
אני לא יודעת לענות לך על זה.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה זה חשוב לכם לדעת? סתם?
יהודית כרמי
הרבה סיבות.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
יהודית כרמי
קודם כל זה שאני בלחיצת כפתור יכולה להגיד לך מי מגדל לימון ואיפה מגדל לימון וכמה מגדל, ואם יש איזו שהיא בעיה בענף, איך אני יוצרת קשר.
היו"ר דוד אמסלם
קשר עם מי?
יהודית כרמי
ואם רוצים לפתח גידול או סוג מסוים? הרי אתה רוצה לדעת אינפורמציה כמה דונמים יש בעגבניות וכמה לימונים.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל מה אתם עושים עם האינפורמציה הזאת?
יהודית כרמי
אני חושבת שעם הדטא בייס הזה כל כך הרבה גורמים במשרד נעזרים ובודקים.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מבין. בסדר, אני בטוח שאתם אולי מבינים, אבל אני שאלתי שאלה. אני מקבל אינפורמציה, ודרך אגב היא לא קשורה לדיון, זה לידע האישי שלי. אני בדרך כלל אוסף אינפורמציה כדי שתהיה לי אופציית תגובה לאינפורמציה, אחרת לא עשיתי איתה כלום. סתם אני אוסף עוד דפים, עוד אינפורמציה. אז אני יודע שבמדינת ישראל מגדלים השנה 20,000 טונות לימונים. אני יודע, אבל צריך 40,000. מה אני עושה? אני עושה משהו במשרד החקלאות?

אם אני יודע ובזה נגמר העניין, אז אם אני יודע או לא יודע לא קרה כלום הלכה למעשה. לכן אני שואל למה אתם צריכים לדעת את זה?
יהודית כרמי
אני לא יודעת לענות לך לגבי התכנון, מה מתבצע, כי זה באמת לא במסגרת תפקידי. אני באמת אשמח לבדוק את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. רק שנייה, יש פה שאלה.
גלעד קרן
יש לי שאלה לשושנה לגבי התוקף של ההיתרים.
קריאה
מי זה?
גלעד קרן
היועץ המשפטי של הוועדה.
יהודית כרמי
אני רק רוצה לענות על האגרות. אני רוצה להגיד לגבי האגרות, שאנחנו נשמח בכל דבר שיהיה אפשר להקל על החקלאים, בכמה שפחות עלויות מבחינתם.
היו"ר דוד אמסלם
אתם המלצתם את זה למישהו, או רק בדיון עכשיו אתם אומרים את זה?
יהודית כרמי
אני חושבת שאנחנו המלצנו מזמן גם מבחינת עלויות העסקה וגם מס מעסיקים ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המשרדים הממשלתיים.
היו"ר דוד אמסלם
אתם המלצתם בעל פה או בכתב?
יהודית כרמי
אבל אגרת בקשה ואגרה שנתית, בכל מקרה הדף הזה, דובי, את הדף הזה ראיתי רק לפני כמה ימים פעם ראשונה, אבל בהחלט זה משהו שאנחנו ממליצים. כל דבר שאפשר להקל על החקלאים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת, יהודית? את 8 שנים בתחום הזה ואת לא יודעת שהם משלמים מיסים?
יהודית כרמי
בוודאי שכן, אבל את הדף הזה, שיש את הבקשות של אגרת בקשה, אגרה שנתית - - -
גלעד קרן
אגרת בקשה ואגרה שנתית קבועות בחוק. השאלה בהקשר הזה לשושנה, אגרת בקשה מוגשת כל פעם שרוצים לחדש את ההיתר, ואתם אומרים שבחקלאות מחדשים את ההיתר כל שנה. השאלה אם גם בענפים אחרים, בסיעוד, בבניין, גם ההיתר ניתן לשנה, או שיש הבדלים?
שושנה שטראוס
בכל הענפים ההיתר ניתן לשנה חוץ מסיעוד. בדיוק האריכו את זה אני חושבת. פעם זה היה שנתיים או שלוש, הגיעו לארבע שנים.
גלעד קרן
זה אפשרי.זה לא גזירה משמיים.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל הכל אפשרי. ברוך השם הכל אפשרי.
שושנה שטראוס
לא, אבל בחקלאות, בגלל העונתיות השינויים, בדרך כלל זה לשנה. אבל אנחנו שוב, כמו שאמרתי, נשמח שתהיה אפילו שיטה שתייתר את ההיתרים האלה. תייתר את כל ההקצאות הפרטניות.
אברהם דניאל
העיקר להרוג אותנו, נו.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מי הגיש את החוק? משרד החקלאות?
גלעד קרן
הסכומים קבועים. השנים זה משתנה. חוק עובדים זרים מבחינת ההיתרים זה תחום של משרד הפנים. מבחינת ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
משרד הפנים הגיש? אתם הגשתם את זה?
שושנה שטראוס
אני יכולה לומר כי יותר מדי שנים בסיפור הזה, שהאגרות השנתיות והאגרות בקשה נקבעו בחוקי הסדרים. גם בשנת 2009 הם - - -
היו"ר דוד אמסלם
בחוק ההסדרים?
שושנה שטראוס
הם הופחתו. בחקלאות היה פיחות גדול של האגרות.
היו"ר דוד אמסלם
זה בחוק ההסדרים?
שושנה שטראוס
זה משרד האוצר בחוק ההסדרים.
היו"ר דוד אמסלם
האוצר פה?
קריאה
אמור להיות, אבל אני לא רואה שהם פה. הם רשומים שהם מגיעים, אבל הם לא הגיעו.
היו"ר דוד אמסלם
חבל שעכשיו אני רק יודע על זה, בגלל שהייתי נועל את הישיבה. הייתי מבקש שתוציאי מכתב למשרד האוצר, לאמיר לוי, שאני רואה בחומרה את העניין הזה. עד שהוא לא נותן לנו הסברים למה הנציג שלו לא הגיע, אני לא מקדם שום דבר שקשור לאוצר. זו חוצפה.

אוקיי, בואו נחזור, יהודית. אתם בעצם יש לכם איזו שהיא המלצה לגבי הנושא הזה של האגרות?
יהודית כרמי
כל מה שאפשר להקל אני אשמח.
היו"ר דוד אמסלם
זה מילה למעלה.
יהודית כרמי
אני רוצה לציין שבדיוק עכשיו אני מדברת על זה עם שושנה. אם יהיה אפשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זו פעם ראשונה שאתן מדברות אצלנו, או שדיברתן גם בעבר?
יהודית כרמי
אנחנו מדברות שנים. לא, אני מנסה לחשוב אם יש איזו שהיא אפשרות כאן להקל. כשחקלאי מקבל המלצה של 10 עובדים זרים למשל, אז הרי הוא ניגש באמת למת"ש פעם אחת, ואם אפשר בפעם האחת הזאת לגבות ממנו איזה שהוא סכום מסוים, אולי לא פר כמות, פר בקשה. לחשוב על איזה שהוא מנגנון אחר. כל מה שיכול להקל עליהם, אנחנו נתמודד. אני לא יודעת מה יהיה הסכום. אני לא יודעת מה נכון. זה משהו שאני צריכה עוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לעשות הפרדה, ברשותך. אני מדבר כאן גם אלינו. אני עושה את ההפרדה בין האגרות לבין התהליך.
יהודית כרמי
התהליך של פעם בשנה?
היו"ר דוד אמסלם
כל התהליך, כן. תהליך העבודה.
דב אמיתי
לגבי האגרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, שנייה. אני אסביר. בגלל שלפעמים עבירה גוררת עבירה, אז אני רוצה קודם כל לטייב את התהליך. אם בסופו של דבר יסתבר לכם, מה שאני מציע גם בסיכום, אני אציע לכם את הכיוון, שהחקלאים לא יצטרכו כל שנה לרוץ אחרי הניירת הזאת, אז עזבו את האגרה. עזבו שכל שנה הם ישלמו. אני עוד לא מדבר על התשלומים, אבל לפחות שהבחור לא יצטרך כל שנה לקום, למלא את הטפסים, לרוץ, להביא אותם.
יהודית כרמי
הוא לא רץ כל שנה. הוא לא. הוא פעם בשנתיים-שלוש.
דב אמיתי
הוא צריך לחדש היתר כל שנה.
יהודית כרמי
לא, לא, לא.
דב אמיתי
לא, את ההיתר לעובד הוא צריך לחדש כל שנה.
יהודית כרמי
ההיתר זה משהו שאפשר באינטרנט, אבל אני חושבת שזה גם לטובת החקלאים פה, כי אם יהיה להם היתר שהוא קבוע וחקלאי יגדל וירצה תוספת, ההיתר הזה שהוא מחודש כל שנה, יש פה גם משהו לטובת חקלאים שמשנים את הגידולים. זה לא משהו שהוא לרעתם. אפשר לחשוב על שינוי מנגנון יותר יעיל. אפשר לחשוב אם אפשר לעשות את זה בלחיצת כפתור באינטרנט, כי זה יקל. זה בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
יהודית, אני אומר כזה דבר. כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על שיטה שתלטשו אותה איתם. אני לא רוצה כרגע לעשות עבודת מטה, אבל בגדול, יש מצב שהוא קבוע לחמש שנים ויש מצב שהוא משתנה. אם חקלאי מגדל כמו שאמרנו, יש לו גידולים עם חממות קבועות, הוא לא כל שנה הולך, סוגר חממות, פותח חממות, בגלל שיש לזה גם השקעה של הרבה מיליונים מעבר לעובדים. אז אני מניח שהוא יכול לתת לך צפי מה קורה פחות או יותר, אלא אם כן קרתה קטסטרופה, לחמש השנים הקרובות.

ויש חקלאים שבאמת יש להם את התנודתיות כל הזמן. אז אני מניח שאתם לא צריכים, אתם יכולים לגזור את זה. אם אתה קבוע, תבוא פעם בחמש שנים. אם אתה משתנה כל שנתיים, תבוא פעם בשנתיים. אתה משתנה כל שלושה חודשים? תבוא כל שלושה חודשים. אתם מתאימים את סוג העבודה שליטה. זאת אומרת לשיטת העבודה שלכם, לא הפוך. לא מאלצים אותם לעשות איזה משהו שלפעמים זה מיותר. אז לכן בסיכום אני אתייחס לזה.

טוב, אני הבנתי.
יהודית כרמי
אני רק רוצה להבין. בעצם מה שאתה מציע - אני רק רוצה לראות שהבנתי את זה נכון – שלדוגמא דובי, הוא מקבל מכסה של 10 עובדים לחמש שנים, ואם הוא נשאר באותם גידולים, באותם דברים, חמש שנים הוא לא צריך למלא כלום. לא לשלם אגרות, לא להיכנס לאינטרנט. כלום.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי אגרות. אגרות אני עוד לא שם. כסף זה משהו אחר. במדינת ישראל אתה משלם כסף בלי קשר לשירות שאתה מקבל. אז לכן אני אומר.
יהודית כרמי
כי היום זה אחת לשנתיים-שלוש.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן אני הסברתי, את לא מתעסקת בכסף. עזבי. את מתעסקת בשיטה.
יהודית כרמי
אוקיי, אז במקום שכל שנתיים-שלוש ימלאו חוברת, ימלאו פעם בחמש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
כן. תלוי מי. אמרתי, תלוי איזה ענף. תלוי מה. תעשו עבודת מטה איתם, שזה יהיה בשיתוף פעולה, ואתם תראו שפתאום התובנות בשני הצדדים תתבהרנה, ואז לפחות, כשמייצרים איזה שהוא נוהל עבודה, אז הוא מקובל. אז אנשים מרגישים טוב, למה נעשתה עבודת מטה. שמענו, התאמנו.

את יודעת, פעם עשיתי מילואים באזור עזה והיה שם איזה מגדל ששמנו עליו חיילים. אז שאלתי פעם למה צריך פה את המגדל? אמרו באמת למה? לא צריך, אבל היה פה איזה אלוף משנה לפני 20 שנה, החליט. אז עכשיו צריך להביא את הרמטכ"ל כדי להוציא אותו. זאת אומרת יש נטייה במדינה להמשיך תהליכים שהם כבר לא רלבנטיים מזמן, אבל ממשיכים, למה אף אחד לא יכול. אומר, מה, אני עכשיו אעצור את זה? ישאלו אותי למה.

אז אני אומר, פעם בכל אירוע שהוא פרטי, אתה מרים את האנד-ברקס, שואל האם הפעולה חשובה או מיותרת.
יהודית כרמי
אני רוצה להוסיף שאנחנו יצאנו בהודעה לחקלאים אם הם רואים איזו שהיא דרך לשנות את שיטת ההקצאה, אז שיבואו אלינו ברעיונות. הייתה על זה עבודה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני מבקש מכם. בסיכום אני אבקש מכם, ואם לא יהיה לכם איפה להתכנס, אני מוכן גם להעמיד לכם את החדר הזה לשרותכם, כולל השתייה.
יהודית כרמי
רשמתי לי גם את הנקודות.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, בואו נשמע את החקלאים. אני אעבור, לאט לאט. נעשה סבב ואני מבקש רק דבר אחד, ברשותכם. לא לחדד. מי שאמר משהו, שהשני לא יגיד אני רוצה לחדד את הדברים של החבר שלי. לא צריך. לא לחזור, רק לחדש.

אז בואו נתחיל בסבב. אני אעבור אחד אחד. אני רק מבקש להגיד את השם לפרוטוקול, הוא חייב את השם ואת המקצוע, אם זה חקלאי. בבקשה.
אנה מלר
אנה מלר ממושב נעמה בבקעת הירדן. מגדלת תבלינים.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא אשאל איזה.
אנה מלר
בזיל. רק רציתי להעיר שני דברים. אם אנחנו עושים חוברת לפי משקים, למבחן המשק, למה את האגרה אנחנו צריכים לשלם לפי כמות התאילנדים? זה לא הגיוני. כי תחשוב, אני למשליש לי 14 ויזות ובוחנים בחוברת – ואת אגרת הבקשה והאגרה השנתית הם בוחנים לפי משקים ונותנים הקצאה לפי משקים, ואני משלמת אגרות לפי העובדים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
אנה מלר
אתה מבין את חוסר ההיגיון?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני לא מבין את מה שאת אומרת.
אנה מלר
אני אסביר. הם בוחנים אותנו לפי משק.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת לפי משק?
אנה מלר
כאילו לוקחים את המשק שלי, כמה דונמים, איזה גידול, מה הפדיון, מה מס הכנסה, כל הדו"חות מס והכל, פר משק. ואז את ה-1,200 שקלים אני לא משלמת פעם אחת.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, אני רוצה להבין. אני לא מבין את מה שאת אומרת. תביני, את מבינה את זה, אני לא, אז אני שואל. הם בחנו לפי משק, מה הכוונה? הם פתחו את הצורך שלך במשק שלך. את אמרת להם יש לי שני דונם בזיליקום, דונם נענע, בשביל זה הם אומרים לך את צריכה 8 תאילנדים.
אנה מלר
נכון. אז את האגרות אני משלמת לפי תאילנדים. למה?
היו"ר דוד אמסלם
אז לפי מה רצית?
אנה מלר
לפי משק.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. מה משק?
אנה מלר
לפי המשק, שבוחנים יחידה אחת. למה אני צריכה לשלם 14?
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת את אומרת כל המשק הוא אחד. אז לכל המשק לחייב רק תאילנדי אחד הכוונה?
אנה מלר
לא תאילנדי, האגרה.
היו"ר דוד אמסלם
אה, הבקשה? אנחנו התייחסנו לזה כבר.
אנה מלר
מה זה אגרה? אגרה זה שירות. השרות ניתן למשק לא לתאילנדי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. עכשיו הבנתי. אנחנו כבר התייחסנו לזה בהתחלה, כשאמרתי למה צריך. אפילו אני אגיד לך יותר מזה, את ממלאת את זה בדף אחד. במקום אחד את כותבת 6.
שושנה שטראוס
זה כאילו לתת הנחה לחקלאים היותר גדולים לעומת החקלאים הקטנים, שכולם ישלמו אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, אני הבנתי אותה. תתקדמי.
אנה מלר
זהו, זו הטענה שלי.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. הרי לכאורה יש לנו פה שלושה מרכיבים. יש לנו אגרת בקשה, יש לנו אגרה שנתית ויש אגרת רישוי. האגרה השנתית, אגרת הרישוי, הבנו. אגרת הבקשה, אתה מגיש אותה בגין הבקשה.
גלעד קרן
ה-1,200 שקלים שהיא אומרת זה אגרה שנתית, זה לא אגרת בקשה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, היא דיברה על אגרת בקשה. בסדר.
אנה מלר
גם על האגרה השנתית, עוד מילה אחת. גם פה, כמו שאתה אמרת, הדברים השתנו. פעם היינו הולכים למשרד הפנים, עומדים בתור, הייתה פקידה שמסתכלת על כל דרכון, מדביקה ברקוד בכל דרכון. היום אין את הפעולה הזאת. אפשר להפיק את הברקוד באינטרנט בשנייה. למה צריך לשלם על זה כסף?
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. את משלמת מס הכנסה?
אנה מלר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה סוג של מס.
אנה מלר
משפט אחרון, אז היום הגיע מצב כזה, הם אומרים שירדו הבקשות של העובדים. אתה יודע למה ירדו? לא בגלל שאנחנו לא רוצים לעשות ולא צריכים עובדים. הם לא מסוגלים לשלם את העלויות של כל עובד. לא מסוגלים, עם כל הסיפורים האלה מסביב.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, אנה.
קריאה
חוץ מזה פגעת לגבי הבזיליקום. אני מגדל.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אני יודע. כן, בבקשה.
פלג אוריון
שלום אדוני יושב הראש, קוראים לי פלג אוריון, אני יושב ראש אגף המשק של תנועת המושבים. קודם כל אני אהבתי את מה שאתה אמרת לגבי מציאות ותיאורה. כי אנחנו ככה יושבים בחדר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הדבר היחיד שאהבת במה שאמרתי?
פלג אוריון
חדר יפה, המנורות פה דולקות, יש פה סודה, הכל בסדר, אבל המצב הוא מאד מאד קשה וחקלאים סוגרים, שטחים ננטשים. אני הייתי בסיור וזה דבר נורא לראות שטחים חקלאיים שהיו מעובדים, השקיעו בהם הון, אנשים נתנו את החיים שלהם. בסופו של דבר הם עוזבים אותם לפעמים עם הפרי. ככה, כמו שזה. בשנה שעברה זה היה פשוט מופיע אימים.

וכשאנחנו פה מדברים על האגרות, זה לא רק אגרות. זה כל האגרות, זה ההיטלים, זה ההוצאות של הבריאות, זה נקודות הזיכוי שגם איתן יש לנו בעיה. מגורים. זה אין ספור של עלויות שפשוט ניחתות על החקלאי, הוא לא מסוגל להתמודד איתן ובסופו של דבר, כמו שנציגת משרד החקלאות אמרה כאן, יהודית, לא מצליחים למצות. אנחנו חושבים שלא מצליחים למצות ואין לחץ על מספר העובדים הזרים, כי פשוט אנשים סוגרים את המשקים והדרישה יורדת.

אני רוצה לספר לך שנכון לעכשיו תנועת המושבים והתאחדות חקלאי ישראל מצויה במשא ומתן עם המדינה, עם משרד האוצר ועם משרד החקלאות, ואנחנו מדברים על חקלאות ל-15 שנה הבאות.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל אנחנו מקדמים בברכה את חבר הכנסת יצחק וקנין, אחי ורעי.
פלג אוריון
כמובן. ואנחנו מצויים במשא ומתן כרגע עם - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, הוא מאד עוזר לחקלאים.
פלג אוריון
מאד, מאד.
היו"ר דוד אמסלם
זה אמיתי, למי שלא יודע.
פלג אוריון
מאד.
אברהם דניאל
יודעים, יודעים.
פלג אוריון
ואנחנו מצויים במשא ומתן כרגע וכמו שהצלחנו לבטל את מס המעסיקים, שיצא מכתב של שר האוצר שהודיע על ביטולו, אנחנו ככה מקווים גם להצליח בשאר הנושאים ואנחנו חושבים שביטול האגרות והפחתת כל העלויות רק יתנו תרומה לנושא של יוקר המחייה במדינה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה.
אברהם דניאל
דניאל אברהם, יושב ראש התאחדות החקלאים החדשה.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההבדל בין החדשה לישנה?
אברהם דניאל
כי יש לנו חילוקי דעות עם הישנה.
היו"ר דוד אמסלם
אז כל פעם שיש חילוקי דעות פותחים חדשה?
אברהם דניאל
כן, אנחנו מקווים שעוד ירבו, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה, כולם סובלים מאותה בעיה. תראה, בעניין האגרות, יש לי את הרעיון המאד פשוט. הרי ממשלת ישראל עשתה את החשבון מה העלות. איך היא עשתה את זה? הדוגמא הכי מתאימה זה בסיעוד. מה שלוקחים בסיעוד, שייקחו מאיתנו. זאת העלות האמיתית של האגרות, חד וחלק.

לדעתי, מהמספרים הקודמים שאני זוכר אותם, אני לא יודע, אולי חל שינוי כרגע, אבל לדוגמא האגרה היא 350 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
לפני שאתה אומר את המשפט הזה, לפחות תבדוק את המספרים. אולי השתנה לרעה, אז מה תעשה?
אברהם דניאל
לא, לא, לא השתנה. אני מקבל את זה אוטומטית. תאמין לי מקבל את זה. 350 שקלים היה. מי שמצבו קשה, אז הוא שילם 175 שקלים. אז אני רוצה את ה-350 שקלים שזאת העלות האמיתית. אין צורך מעבר לכך לשלם.

שנית, כפי שהסבירו לך, אמרו לך ההקצאה היא פעם בשנתיים. אז אם ההקצאה היא פעם בשנתיים, למה אתה לוקח את האגרה. בוא נניח אתה עובד, אז פעם בשנתיים עבדת, בשביל מה פעמיים לקחת? תגיד עוד שנתיים, עוד שלוש, תיקח לפי השנים שנתת את ההקצאה. זה אחד.

דבר שני, בנושא של ההקצאה של העובדים הזרים, ממשלת ישראל לא מתערבת בכמה טרקטורים אני עובד במשק. דרך אגב, אני מגדל 400 דונם פרחים. היא לא מתערבת בכמה טרקטורים אני קונה, כמה עובדים אני מעסיק.
היו"ר דוד אמסלם
איזה פרחים אתה מגדל?
אברהם דניאל
שושן צחור, לימאניום, ליזיאנטוס. נוריות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך חממות?
אברהם דניאל
הכל כמעט בחממות.
היו"ר דוד אמסלם
400 דונם?
אברהם דניאל
כן.
יצחק וקנין
חבר הכנסת אמסלם, אתה יודע למה הוא מגדל 400 דונם? כי פעם היו 70,000 חקלאים, היום יש 6,000. הוא לקח כנראה את כל הדונמים של החברים שלו, כי כולם נפלו, אחד אחרי השני.
אברהם דניאל
אנחנו שלושה משקים. גם הבנים שלי בעסק, אז כולנו.
יצחק וקנין
זו המציאות דרך אגב, בכל המושבים. זה לא חדש. אצלי במושב אחד מגדל את כל הדונם של המושב. או עקרנו, או לא - - -
אברהם דניאל
נכון. אז עושים לנו הקצאה. מה עושים אותנו בהקצאה? עושים אותנו רמאים ושקרנים, בואו נדבר בעברית. אני אוהב לשים את הדברים על השולחן. כל אחד מתחיל לדמיין לו את השטחים ואף אחד לא יכול לשלוט בזה ואף אחד לא יכול לבדוק את זה והם לא יכולים לעשות שום דבר בעניין הזה.

אני בא ואני אומר תתני לי את העובדים על פי צורך, גברתי. אל תחליטי בשבילי כמה עובדים אני אעסיק. מה קורה היום במכסה? יהודית אמרה לך, המשקים הגדולים נדפקים. אנחנו מגנים על הקטנים. זאת אומרת אם יש לי ייבול, אני משאיר פרחים בשטח כי אני לא מסוגל לקטוף אותם, או פירות, או ירקות.
היו"ר דוד אמסלם
יש מצב כזה?
אברהם דניאל
בהחלט, איזו שאלה?
היו"ר דוד אמסלם
בפועל?
אברהם דניאל
איזו שאלה? אני אתן לך מסמך של משרד החקלאות, עשינו עבודה על הפרחים. 30% מכמות הפרחים אינם משווקים.
היו"ר דוד אמסלם
דקה, ברשותך פאוזה. אני יכול לקבל איזה שהוא מסמך רשמי מכם שזה המצב?
אברהם דניאל
אני אביא לך מסמך. העבודה של משרד החקלאות, כלכלנית בשם ברכה חתומה על זה, שכותבת לך – 30% מכמות הפרחים נזרקים לפח. ואתה שילמת את הכל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגלל מחסור בעובדים?
אברהם דניאל
כן, בגלל העובדים. אתה רוצה, תן לי את המייל שלך, אני אעביר לך את זה במייל, מסודר. את העבודה שלה.
היו"ר דוד אמסלם
הייתי מבקש שתעביר את זה למנהלת הוועדה. זה דבר שלא ידעתי. חמור. אני רואה את זה כדבר חמור, בלי קשר לכלום. תעביר לנו את העסק הזה.
אברהם דניאל
חד וחלק. עכשיו, אני בא ואומר תן לי את זה לפי הצורך. לא יהיה יותר עובדים. לדוגמא, הרי כל המיסוי שהטילו עלינו, למה? באו ואמרו נטיל מיסים ואגרות על מנת שלמעסיק לא יהיה כדאי להעסיק את העובדים הזרים, ובכך ניצור מקומות עבודה למובטלים. אף ישראלי לא בא. בשנת 2012 נתוני משרד החקלאות והביטוח הלאומי קלטו 12 עובדים. בשנים 2013 ו-2014 קלטו סביב 400-500. שאלתי אותם – כמה נשארו? אמרו, את הנתון הזה עדיין אין לנו.
היו"ר דוד אמסלם
כמה נקלטו?
אברהם דניאל
בשנת 2012 – 12 עובדים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר היום אפילו - - -
אברהם דניאל
לא, אחר כך, בשנת 2013 הם קלטו 300, גם בשנת 2014 וגם בשנת 2015 קלטו את המספר הזה. אבל כמה נשארו?
יצחק וקנין
אני אגיד משהו בקשר למה שהוא אומר. לפני כארבע שנים, חמש שנים אפילו, הייתי בסיור בנושא הזה של העסקת עובדים ישראלים בחקלאות. לקחתי את צוות הרפרנטים של משרד האוצר, מעיין הייתה מטפלת במשרד החקלאות. נסענו לדרום עם מנכ"ל משרד החקלאות, עם ארגון חקלאי ישראל. הלכנו עם סגן שר האוצר, איציק כהן. גם אז הוא היה סגן שר האוצר. הלכנו, סיירנו בשטח.

הוא אמר חברה', תביאו עובדים ישראלים, בואו ניתן להם העדפה, ניתן להם עוד תמריצים להעסקה.

אני רוצה להגיד לך, אין דבר כזה שישראלי יבוא לעבוד ב-40 מעלות חום, ב-38 מעלות בתוך חממות. הבינו את זה. היינו בתוך החממות. הראנו את הדברים. הראינו את הבעיה הקשה.

עכשיו, יש עוד בעיה שהם נגעו בה. הרי מה קרה? לקחו את המגזר החקלאי ונתנו לו מכות מכל הכיוונים. היחידים ששילמו מס זה החקלאים. למה, על העובד הסיעודי משלמים איזה מס? לא. קבעו להם עוד 140 מיליון מס שהחקלאים שילמו אותו, מלבד האגרות האלו, שהאגרות האלו משולמות גם בהכפלה יותר מכל עובד זר אחר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, מה זה 140, יצחק? חוץ ממס ה - - -
יצחק וקנין
אז חוץ מזה היה מס מעסיקים. עכשיו אנחנו ביטלנו אותו אחרי מלחמת עולם, ביטלנו אותו. הוא מבוטל. עד שנת 2015, כל השנה שולם גם מס המעסיקים. זה עוד 140 מיליון. רק החקלאים שילמו. ולמה? כי באו מתוך אותה מגמה שדיבר עליה דניאל, אולי לא יובאו יותר עובדים זרים. התחילו במתווה הפחתה. את מתווה ההפחתה הזה עצרנו. אם לא היינו עוצרים היינו בקטסטרופה בחקלאות, אני אומר לכם את זה.

אף עובד ישראלי לא מוכן להיכנס. וגם שלחנו מסמכים על הפלסטינים שנכנסים בפיקים. כשיש איזה מקרה חירום או אירוע ביטחוני, אנחנו בצרה צרורה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, דיברנו על זה.
יצחק וקנין
אז כולם צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים. אני אומר חברה', חקלאים הולכים ומתרסקים אחד אחרי השני. אני פה זועק את הזעקה יותר מדי זמן. אני אומר לכם, המצב הוא לא טוב. החקלאות נמצאת במצב קשה. מחיר המים האמיר, ועוד עלינו מתגוללים כולם. גם במחירים שאנחנו מקבלים עבור כל התוצרת שלנו.

אני אומר לכם, חברה', החקלאות נמצאת במשבר הגדול ביותר שלה, ואם לא נעשה משהו, זה שאנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, כל זה יכול להתרסק ברגע אחד. אנחנו בשעת הש' של החקלאות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה יצחק. דרך אגב, בגלל זה אנחנו עושים את הדיון. אברהם דניאל, בוא תתכנס.
אברהם דניאל
תראה, גברת שושנה נתנה לך דוגמא שיש עובדים זמניים, שהחקלאים יכולים לקחת אותם, אבל היא רק הבהירה בעיה קטנה. כשאתה משלם אגרות קשות מראש בשביל לקבל את העובדים.
היו"ר דוד אמסלם
אותם זמניים?
אברהם דניאל
כן, אותם זמניים. אז אני בא ואומר תשמע, אני פושט את הרגל בין כה, מה אני צריך עוד לשלם מראש? על מה? תנאים סוציאליים ולא יודע איזה המצאות הם ממצאים גם.

עכשיו תראה, אני אתן לך עוד דוגמא. היא העלתה עוד דבר וזה עבר לך ליד האוזן, לא שמת לב, אבל היא אמרה מה שאמרה. היא אמרה לחסל את החקלאות במילה פשוטה. היא אמרה אנחנו חושבים על שיטת צדק, איך לחלק את העובדים. אנחנו ניקח חברות כוח אדם והן תעשנה את זה, היא מדברת בשיטת הבניין.

חברת כוח אדם לא עובדת בחינם. חברת כוח אדם תגבה תשלום מהחקלאי עבור זה שהיא מספקת לו את העובד. אז היא רוצה לחסל את החקלאות?

ומילה אחרונה, משפט אחרון שאני רוצה להגיד לך. אני לא חושב שיש פגיעה בחקלאים - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, דרך אגב, איך אתה מביא היום את העובד? אתה מביא אותו באופן אישי?
אברהם דניאל
היום אנחנו מגישים את הבקשה, אנחנו מקבלים אותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
איך אתה מקבל אותו? מי מביא לך אותו?
אברהם דניאל
אנחנו פונים לחברות כוח אדם. זו מטלה נוספת שהם הטילו עלינו, שאנחנו משלמים לחברות כוח אדם - - -
היו"ר דוד אמסלם
נניח שהם לא היו אומרים לך, אתה היית נוסע לתאילנד להביא אותם?
אברהם דניאל
אין לי בעיה להביא תאילנדי. אתה יודע מה, בעבר, לפני השיטה הזאת - - -
יצחק וקנין
הייתה חברת כוח אדם - - -
אברהם דניאל
לא, אבל אני הייתי קובע מי העובדים. העובדים שלי היו נותנים לי את השמות מתאילנד והם היו מגיעים והייתי מקבל בדרך כלל עובדים טובים. בדרך כלל, 99% זה בול, עובדים טובים שקיבלתי.

עכשיו תראה, מה היא אמרה למעשה? חברות כוח אדם זו פגיעה בנו. אנחנו לא נוכל לעמוד בעלויות האלה. זה דבר שהולך להרוג את החקלאות, מעבר למחירי המים שאיציק דיבר ומעבר לדברים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, אתה לא עונה לי. היום איך אתה מקבל את העובד?
אברהם דניאל
היום אני מקבל את העובדים הזרים באמצעות חברות כוח אדם.
היו"ר דוד אמסלם
ואתה לא משלם להן?
אברהם דניאל
אני משלם להן, בטח משלם להן.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה? זה אותן חברות?
אברהם דניאל
לא, לא, אבל חברות כוח אדם שהיא מדברת, שהם מנפיקים את התלוש, זאת אומרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
אברהם דניאל
כן, אני לא המעסיק בפועל, אתה מבין? ברגע שאני לא מעסיק בפועל, אז הוא יתקע לי את המחיר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת החברה היום מביאה לך את העובד, אתה מעסיק אותו בפועל.
אברהם דניאל
אני מעסיק אותו בפועל.
היו"ר דוד אמסלם
זה בחברת השמה היום, הבנתי.
אברהם דניאל
כן. דרך אגב, הם לא נגעו בעניין הזה שמשרד הכלכלה כבר מחפש אותנו ביום יום. אתה יודע, הוא הופך לנו את המשקים. תפסת חקלאי, חקלאים מזיעים מדמעה. גם אם טעית, תשמע, אני לא משפטן. גם אם אני הולך לעורך דין ומישהו תבע אותי, עורך הדין הולך לספר, מסתכל באיזה פסקה איזה זה. מה, הוא זוכר בעל פה את החוקים?

משרד הכלכלה מחפש את החקלאים בתביעות. אתה יודע מה, הן אינן מוצדקות. גם כשניתן להזהיר את הבן אדם, אין אזהרות. הכל פלילי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, אנחנו לא שם, נשמה. תגיד לי, כמה עובדים יש לך?
אברהם דניאל
יש לי בפועל 33 עובדים מאושרים על ידי משרד החקלאות.
היו"ר דוד אמסלם
וכמה אתה צריך?
אברהם דניאל
אני צריך לפחות 80 עובדים.
היו"ר דוד אמסלם
וקיבלת הסבר למה?
אברהם דניאל
אין לי הסבר. ההסבר, אתה גדול, זה מה שיש. אז עשיתי שלוש חברות, שכל חברה תקבל 11. אתה מבין, זה בשביל בלוף. אתה משלם רואה חשבון, אתה משלם מאזנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? ככל שאתה יותר קטן אתה מקבל, יש לזה מינימום?
אברהם דניאל
כן, כן. אז השנה הקמתי עוד חברה בשביל לקלוט. שנה הבאה אני אקבל אולי עוד יותר עובדים והכל זה הוצאות.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. זאת אומרת אתה אומר שבאופן בסיסי ה-25,000 עובדים במדינת ישראל לא מספקים את החקלאים - - -
אברהם דניאל
הם גם לא מחולקים נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אלא אנשים כבר בעצם התייצבו סביב המספר הזה כאילוץ.
אברהם דניאל
כן. זה אילוץ. מילה אחרונה, אני לא חושב שיש לנו פגיעה בחקלאים בסופו של יום. אני כחקלאי הייתי מבקש ממשלת ישראל לנתק את האינפוזיה, ושתגמור עם החקלאות, תגמור את הסיפור. בסופו של דבר הפגיעה היא באזרחי מדינת ישראל, וזה מה שהפקידות לא מבינה ולצערי הרב הם אלה שמנהלים את המדינה. הם לא מבינים ואני אתן לך רק דוגמא.

נניח נקבל פירות וירקות באירופה בחינם. מדינות ערב אתה לא יכול להישען עליהן שהן תספקנה את התוצרת החקלאית.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תעצור. לא, לא, דניאל, תעזור, אתה מדבר כבר 10 דקות שנתתי לך, מצוין, אבל אתה נכנסת כבר ליחסי החוץ של מדינת ישראל. לא צריך.
אברהם דניאל
לא, לא. זה עניין של כלכלה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תדאג למדינת ישראל. אל תדאג לכלכלה, תדאג לעצמך.
אברהם דניאל
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בבקשה.
נועם בלום
שמי נועם בלום, אני הבעלים ומקימה של חוות צברי אורלי מרמת הנגב. אני חבר הנהלת התאחדות החקלאים החדשה, יחד עם אברהם דניאל. אני מגדל 1,167 דונם של צברים מזני טיפוח שאני המטפח שלהם. אני עוסק במחקר חקלאי. הבן שלי עובד איתי בניהול החווה, מה שאנחנו קוראים בן ממשיך.

אני אומר בפתיח, ואני אומר את הדברים כי יושבים פה אנשים שבאים מהסקטור החקלאי ויושבים פקידים מצד שני. הסקטור החקלאי כולו נתון לחסדי פקידים במדינת ישראל. אנשים נפלאים וטובים חלקם הגדול, אבל מנותקים מאחריות כלכלית למה שקורה אצלנו, התעשיינים החקלאים. ואנחנו תעשיינים, אנחנו לא פלאחים.

הפלאח הלך אחרי המחרשה, התחיל בבוקר וסיים בלילה. אנחנו מפעילים טכנולוגיות, אנחנו חוקרים, אנחנו נוסעים לקצווי העולם ללמוד טכנולוגיות חדשות. ובעצם מה שקרה, עם כל היכולות שלנו כאנשי מקצוע, אנחנו בעצם קורסים. אנחנו קורסים, כי המערכות של המדינה לא נותנות לנו את האפשרות לנהל מפעל כלכלי כמו שמנהלים מפעל כלכלי. היה נבון לסגור את משרד החקלאות ולצרף אותו כאגף למשרד המסחר והתעשייה, מה שהיה פעם. מכיוון שאנחנו לא צריכים פקידים שינהלו את חיינו. אנחנו לא רוצים שישלטו לנו באמצעי הייצור.

מה זה הנושא שנקרא כוח אדם? בשביל להבין, כשאני זקוק בתקופת הקיץ ל-140 עובדים מחודש אפריל עד סוף חודש אוקטובר, ואני מבקש מגברת יהודית כרמי לקבל עובדים והיא נחמדה והיא תמיד עונה לכל מייל ולכל טלפון, אני אומר את זה ברמה האישית, התוצאה היא שאני מקבל 14 ויזות של פועלים תאילנדים.
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנתי. תקשיב, תקשיב, נועם. אני רוצה בעצם להתכנס בדיון. אתם חוזרים - - -
נועם בלום
לא, אני רוצה ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, רק שנייה. תקשיב לי. אצלנו זה במלפפונים, אצלה זה בזיל ואצלך זה בסברס. זה לא משנה, זה אותה בעיה. הבנתי שאין לכם מספיק עובדים כפי שאתם רוצים, הגדולים. הבנתי. לא צריך לחזור על זה.
נועם בלום
אני הבנתי את מה שהבנת, אבל אני רוצה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, בוא תתכנס.
נועם בלום
אני אתן לך תשובה לזה.
היו"ר דוד אמסלם
תן לי משהו חדש. קח לך דקה וחצי לסכם, בגלל שאני לא מתכוון שתטען פה. אין לנו זמן. אנחנו צריכים להתכנס עכשיו בדיון.
נועם בלום
אז הנקודה היא פשוטה. הנקודה היא כלכלית במובן הזה שאם אני יצואן בין השאר, אני למעשה משלם לפועלים הזרים שאני מעסיק, דרך אגב אני מעסיק גם פליטים סודנים. אני מעסיק גם עשרות עובדים ישראלים, שיהיה ברור, אבל מעבר לזה, אני צריך למעשה לשלם, מכיוון שגם הפליטים הסודנים נדירים, הם לא זמינים כמה שצריך, אני מעסיק אותם שעות נוספות. בשביל להבין, עבודת הקטיף בבית האריזה בתקופת העבודה, נעשית 24 שעות סביב השעון. אנחנו עובדים עם תאורה בלילה.

אני מעסיק אנשים ומשלם להם 125 ו-150% שכר, כי זה שכר שעות נוספות. הכל מתייקר. אין מי שיעשה חלק מהעבודה. אני מפסיד יבולים. בסופו של דבר, מה שאני הייתי חפץ זה את האפשרות להביא את הפועלים שלי לתחילת העונה, כמה שאני זקוק. אני אטיס אותם בעצמי ולשלוח אותם הביתה בתום החצי שנה או שלושת רבעי שנה של העבודה, ובעוד שלושה או ארבעה או חמישה חודשים, אני אביא אותם חזרה, אחרי שהם היו עם בני המשפחות שלהם. הם יחזרו לעבוד אצלי אם הם היו מרוצים.
דב אמיתי
חברה', עד שיושב הראש יסיים, אנחנו באנו לדבר על האגרות, תזכרו. אני מבקש מכם, הדיון הוא על האגרות. תתמקדו באגרות. אין לנו עוד הרבה זמן. כל הדברים האחרים פחות חשובים. אגרות. חמישים מיליון שקלים בשנה.
אברהם דניאל
שיצמידו לסיעוד, תאמין לי.
דב אמיתי
אין שום בעיה, אבל בואו נדבר על האגרות. השאר לא מעניין.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, בבקשה.
נועם בלום
אני אסיים ואומר דבר כזה. התוצאה של המחסור בעובדים והחיוב בכל העלויות מסביב, האגרות מהסוגים השונים. אם אני משלם שכר של 150%, אם אני משלם 10,000 שקלים לעובד זר או לעבוד סודני בחודש, רבותי 10,000 שקלים נטו בחודש כדי שיהיה מי שיקטוף את הפרי שלי, אני נאלצתי לשלם על זה מס מעסיקים, היטל מעסיקים של עוד 10%. זאת אומרת לא רק שאין לי פועלים כי המדינה מונעת ממני פועלים, אני עוד משלם למדינה אקסטרה של עוד 10%.

עכשיו מה שקורה, שכל ההוצאות האדירות האלה, שנופלות עלינו, מונעות מאיתנו אפשרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, ברשותכם. תמשיך.
נועם בלום
אני אומר, המצב הזה שכל רשימות התשלומים שציינו, שאני לא אחזור עליהן, גורמות לכך שאנחנו לא מסוגלים להתחרות בשווקי העולם.
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנתי, נועם. בוא תעצור. הבנתי את הרעיון כבר מלכתחילה. סמוך עלי, אני טיפה אינטליגנט כדי להבין שיש לזה משמעות.
נועם בלום
אתה מאד אינטליגנטי כמו שהתרשמתי.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך, אני לא מקבל ציונים. אני רק אומר, אני רוצה להתכנס בדיון, אז אל תחזרו ואל תנאמו. תודה רבה. הבא בתור, דקה וחצי. לא חייב, רק אם יש משהו חדש שלא נאמר. בבקשה.
גלעד קרמר
שמי גלעד קרמר, אני מהמושב יבנאל בגליל התחתון. אני גם נציג האגודה החקלאית שם, אני גם חקלאי בעצמי. הבוקר עוד הייתי ברפת לפני שהגעתי הנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, מה אתה אומר.
גלעד קרמר
יש לי עובד ישראלי ויש לי עובדים תאילנדים. העובד הישראלי שלי הולך לחודש מילואים. העובד הישראלי שלי לא עובד בשישי-שבת והעובד התאילנדי עולה לי הרבה יותר מהעובד הישראלי, בגלל כל ההיטלים והאגרות והשכר שאני מחויב לשלם לו. ובשביל זה אין לנו מספיק עובדים, כי לא שווה להעסיק עובדים היום בחקלאות, בגלל השחיקה. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
נחמה שטילמן
קוראים לי נחמה שטילמן. אני גרה ביסוד המעלה, אני בת כפר אביב. אני רוצה להציג בפניך שני מקרים שבעיני קרתה כאן איזו שהיא טעות ולא הצלחתי להתגבר עליה.

בחודש נובמבר 2015 נדרשנו על ידי המת"ש לשלם את האגרות לשנת 2016. שילמנו את כל האגרות שנדרשנו עד סוף נובמבר 2015. ב-21 לדצמבר, שני מעסיקים, אחד שמעון, אחד אבי, לכל אחד מהם היה עובד, שביקשו להתחלף בין המשקים. העובדים רצו, המעסיקים הסכימו וביצענו את ההחלפה. הודענו למת"ש על החלפת העובדים וקיבלנו את האישור על ההחלפה. השמות השתנו וקיבלנו אגרה אפס. בהחלפה בין שני מעסיקים, בהנחה שהתיק הוא מאוזן, התשלום הוא אפס. זה רק לצורך הרישום.

ב-6 בינואר, קיבלתי דף ממשרד הפנים, שבו נדרשתי לשלם על אחד המעסיקים שקיבל.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, מתפתח פה איזה שהוא משהו למעלה, באיזו ועדה שאני חייב להיות.

בבקשה, סליחה.
נחמה שטילמן
אני חוזרת. שני מעסיקים שילמו את האגרות לשנת 2016 ושני עובדים, אחד אצל אבי ואחד אצל שמעון, ביקשו להתחלף בחצרות. ביצענו את ההחלפה, שלחנו רישומים למשרד הפנים, העובדים נרשמו אצל מעסיקים חדשים, קיבלתי לשלם מנה אפס. ככה זה מקובל כשמחליפים אחד כנגד השני.

ב-6 בינואר אני מקבלת מנה לשלם, לאחד מהמגדלים, אגרה לשנת 2016. אני כותבת להם מייל שהאגרה שולמה, שני המעסיקים שילמו כבר את האגרה, אין סיבה לשלם עוד פעם את האגרה. לא הסכימו לקבל את טענה, ואני המלצתי למעסיק, מאחר שהישיבה הזאת הייתה על הפרק, המלצתי למעסיק לא לשלם, למרות שנדרשים על פי חוק לשלם תוך 48 שעות את האגרה. לא שילמנו אותה ואני חושבת שזה שגוי שנכנסים בקלות בלתי נסבלת לכיסו של החקלאי שלא בצדק. זה מקרה אחד.

אתה מצליח לעקוב אחרי?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. אני איתך.
נחמה שטילמן
השורה התחתונה ממה שסיפרתי, נוצר מצב שמעסיק ששילם אגרות והיטלים על כמות העובדים שהייתה לו, נדרש לשלם היטל נוסף, שאני המלצתי לו לא לשלם אותו. אני חושבת שאין פה נציגות של התמ"ת, או שאולי גברת שושנה יכולה לענות.
שושנה שטראוס
אני אשמח לשבת איתך אחר כך ונבדוק את המקרה.
נחמה שטילמן
אני אשמח מאד לשמוע. זה סיפור אחד.
היו"ר דוד אמסלם
המקרה הפרטי הוא לא מעניין כרגע.
נחמה שטילמן
אבל זה לא פרטי, זה שיטתי. זה לא פרטי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אני אומר, בעיקרון מקרה שקרה לך. תראי, יש בכל הכללים שאנחנו קובעים אותם, בסופו של דבר יש מקרים חריגים שמגיעים לכלל אבסורד. מסכים איתך. בכל נושא. דרך אגב, אני שומע את זה בסיור. לא חשוב. לא רק בעובדים הזרים. אני אומר, עם המקרה הספציפי הזה, באמת תפני ליועצת המשפטית של משרד הפנים. במידה ולא תקבלי תשובה הגיונית, אז תפני אלי ואז אני אזמן אותה לדיון בנושא הספציפי, בסדר?
נחמה שטילמן
אוקיי. אני רוצה להעלות כאן עוד מקרה אחד. מגדל קיבל ב-28 בדצמבר הודעה לגשת ולשלם מיידית אגרה עבור עובד שצריך לנחות ב-14 בינואר. תוך חצי שעה לשלם את האגרה. התוקף של הדף שמקבלים לשלם הוא 48 שעות. אני חושבת שזה פשוט בלתי נסבל להבין שגברת רינה קונפורטי שולחת הודעה למגדל, לשלם תוך חצי שעה אגרה, כשעל פי חוק צריכים לשלם אותה תוך 48 שעות, על עובד שמגיע 3 שבועות אחרי. משהו ברמת התנהלות, פשוט נראה לי דורש איזו שהיא התייחסות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נסכם גם את העניין הזה, ברשותך, בסוף. אוקיי, תודה.
רות צלליכין
השם שלי הוא רות צלליכין, אני ממטולה ואני אבקש להעלות שני נושאים בקצרה. אחד, לאור התיאור של קריסת החקלאים האמיתית בגלל הנטל של התשלומים והאגרות, האם אפשר שהוועדה הנכבדה הזאת תקבע גם לוחות זמנים לסיום הבדיקות, לקבלת התוצאות, כי הדברים האם באמת קריטיים להמשכיות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. כל החלטה שלי בדרך כלל זה עם לוחות זמנים, אחרת לא החלטתי.
רות צלליכין
זו פעם ראשונה שלי, אז אני מכבדת.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, תודה.
רות צלליכין
הדבר הנוסף, דובר כאן על ביטול מס המעסיקים ובין החקלאים פה לא כולם יודעים את זה, לא כולם קיבלו את ההנחיות. האם ניתן לקבל איזה שהוא מידע, שיישלח, שתינתן הנחיה מפורשת אכן על הביטול.
היו"ר דוד אמסלם
מס מעסיקים, אוקיי. הנחיה בעצם ממוסדת, אוקיי.
רות צלליכין
זהו, תודה.
היו"ר דוד אמסלם
כבודו.
אורן אבלה
אחרון נראה לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, יש לנו עוד את דובי לפני הסיכום שלי.
אורן אבלה
קוראים לי אורן אבלה, עורך דין מטעם לשכת עורכי הדין. אני יושב ראש ועדת ההתיישבות ברשות מקרקעי ישראל של הלשכה הארצית. למען הגילוי הנאות, דור חמישי לחקלאים, חקלאי בעצמי, בהיקפים אמנם קטנים, אבל מכיר את הנושא בצורה מאד מאד טובה מבית.

אין מחלוקת שהצליחו לחסל את הענף שלנו. אני בן גאליה במקור, מ-100 משקים פעילים בענף הלול, נשאר צדיק אחד, בסך הכל אחד.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, דקה. אוקיי.
אורן אבלה
עמדתנו אומרת שיש לשמור על החקלאים, יש לשמור על החקלאות כמשאב ארצי, כאינטרס כללי, כדי להשאיר גם את היריעה הירוקה מעובדת וגם להשאיר את כל הרגולציה של הפרנסה של המושבניקים והרגולציה הארצית.

אשר על כן, אנחנו חושבים שיש אפילו, עד כדי כך, לבטל את כל נושא האגרות האלה, במיוחד כשאחת מתווספת לשנייה ובעצם לא יוצרת איזה שהוא אופק חדש. אנחנו חושבים שאגרה בסיסית, שנתית, אחת, של כמה מאות שקלים הייתה מספיקה כדי באמת לממן את אותו פקיד, כמו שאדוני אמר, ולא צריכים להשית גם אגרת בקשה וגם שנתית וגם רישיון. לאחד את כל זה באגרה אחת, במחיר סביר, כדי שכולנו נוכל להנות מהענף הזה, כולנו נוכל לקנות תוצרת חקלאית שמיוצרת בארץ וכולנו נהנה מהשטחים המעובדים האלה, ומפרנסה גם שלנו וגם של חברינו. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
דב אמיתי
אדוני יושב הראש, באנו במטרה מאד ברורה, להוריד את הנטל הלא חיוני מעל הכתפיים של החקלאיים. אנחנו לא עובדים היום ב-Full Capacity, אנחנו לא מעבדים את כל השטחים ואנחנו מאד מוטרדים מהעניין הזה.

אני חושב שהבנת, לאור הניהול של הדיון, שיש מקום גם לרשות האוכלוסין במשרד הפנים, גם למשרד החקלאות, לבחון ולהוריד את הנטל הזה של 50 מיליון שקלים כל שנה מאיתנו.

הדבר השני לגבי המכסה. אם שמעתי נכון את רשות האוכלוסין, שאנחנו לא לוקחים את כל המכסה, אז בואו נפתח את המכסה ונראה, לאחר שנוריד את כל הנטל, בין אם זה האגרות השונות ובין אם זה היטל המעסיקים, אנחנו נראה בוודאות שאנחנו משתמשים בלמעלה מ-40,000 עובדים ואנחנו נחזור למעגל העשייה ולא נזדקק לייבוא.

ולכן אני סומך ואני רוצה להודות לך בשמי ובשם החקלאים, על זה שמצאת לנכון לנהל את הדיון הזה, ואני מקווה שנמצא את הדרך.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. הייתי מבקש רק שתרשמו את הסיכום.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לחברי הכנסת אתה לא נותן לדבר?
היו"ר דוד אמסלם
אה, בבקשה. לא סיימנו. בבקשה, בוודאי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אדוני יושב הראש, הדיון הזה הוא דיון חשוב מאד. מעניין של אגרה של 2,000 שקל הגענו לדיון הזה, החשוב הזה. אם נעזוב את הכסף בצד, למרות שזה חשוב לחקלאים ואני בעד, בכלל מהדיון הזה מה הגשתם, משרד הפנים, משרד החקלאות? יש כאן הרבה דברים, היבטים חשובים מאד.
היו"ר דוד אמסלם
ברור.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בכל האגרה הזאת, יש לעשות רגולציה ובקרה לגבי העובדים הזרים, 42,000, 22,000, 50,000 – מה משתמע מזה? מהכסף הזה? ואם זה סתם ככה אגרה שמישהו קבע? העניין אינו כזה. אפשר להגיד אגרה, לשלם 600 שקלים, 1,200 שקלים, אפשר בסוף להסכים, אבל כאן לא קיבלנו נתונים למה האגרה הזאת והרישום כל שנה, וכמו שנאמר לא כל חצי שעה, כל שלושה חודשים, כל שלוש שנים.

יש את משרד ביטחון הפנים, משרד הפנים, רשות ההגירה, האם יש על זה בקרה על מה שהולך כאן, על העובדים הזרים? צריך שהחקלאות תהיה במצב טוב, צריך להציל אותה ולחזק אותה ועל זה אין ויכוח ואנחנו רוצים שענף החקלאות יהיה מעולה וזה חשוב מאד.

כאן העניין הוא שעדיין זה לא ברורים. הרבה דברים לא ברורים. אם זה הכסף, רק בשביל כסף, אז למה לא קבעתם 3,000 שקלים?

בעניין הכסף, אני חושב שזה עניין שצריך להסדיר אותו ולדבר באופן פשוט מאד. זה בטח נטל גדול מאד על החקלאים. אפשר לראות עד כמה אפשר לטפל באגרות האלה. נשאר העניין הטכני, האדמיניסטרטיבי, הבקרה, שצריך להסדיר. אני לא אכנס עכשיו לפרטים. שמעתי כאן הרבה דברים ואני גם לא שמעתי תשובות למה. האם כדי לעשות בקרה? האם כדי שהעובדים הזרים לא יתפזרו? לא ילכו מחקלאי לחקלאי? נאמר שהחקלאים נאמנים והם אחראים גם, אזרחים שאפשר להגדיר ילד טוב ירושלים. הם לא יפזרו את העובדים הזרים סתם ככה.

שמעתי כאן משפט שהוא מזעזע, שמשרד החקלאות לא יודע מה ורוצים קבלנים. אני חושב שבמדינת ישראל הנאורה, הדמוקרטית, לא תרשה לחזור לשוק העבדים, לקבלנים. אני חושב שטוב שהמילים האלה נעצרו כאן. צריך לעצור את זה ולא לתת לזה להיות. צריך לסדר את העניין כמו שצריך עם החקלאים, לא רק בעניין האגרות, גם את העניין האדמיניסטרטיבי וכל העניינים האלה, כולל עניין האגרות.

בעניין האגרות הגענו לדיון הזה, החשוב ביותר, ולכן אני בטוח שיהיו מסקנות בהתאם, בתיאום עם כל המשרדים, עם החקלאים. אנחנו רוצים שאכן בחקלאות יהיה ייצור כל שנה, לא רק פעם אחת או אפילו יותר מפעם אחת. וזה לא רק בגלל שהמחירים ירדו. אנחנו גם רוצים שהחקלאים יתפרנסו טוב ושיחיו טוב, אבל גם שהמחירים יהיו בהתאם לנו, כצרכנים ואזרחים במדינה. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
כבוד יושב הראש, אני אתייחס ממש בקצרה. קודם כל תודה על הדיון, הוא דיון חשוב. נטל האגרות והמיסים והחובות שמוטלים על החקלאים בעצם פוגע ביכולת שלהם לייצר יותר סחורה, שבעצם פוגע גם ביוקר המחייה של הציבור הכולל.

גם כשאנחנו שומעים שלא מנצלים את כל הכמויות של העובדים הזרים, כפי שאני מבין, מצד אחד, ומצד שני אנחנו שומעים את החקלאים שאין להם ידיים עובדות. זה אומר שהם פשוט לא יכולים לעמוד בנטל החובות והמיסים שמוטלים עליהם וזה פוגע בהם ובייצור החקלאי.

לכן הדיון הוא חשוב. אנחנו צריכים לבחון את כל הסוגיה הזאת של העובדים הזרים והמסים והנטל שמוטל על החקלאים, כדי לאזן את המערכת ושהחקלאים יוכלו לייצר למען השוק הישראלי וגם לשווק החוצה. אנחנו משווקים לחו"ל והתוצרת שלנו היא תוצרת טובה וחשוב שנעמוד בתחרות הבינלאומית גם.

תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רבותי, עוד מישהו רוצה, לפני שאני מסכם?
אנה מלר
אפשר עוד משפט אחד?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
אנה מלר
שרק תדעו נתונים מדויקים. עלות עובד ממוצע, עובד תאילנדי בישראל לחודש זה 9,600 שקלים, שזה 2,460 דולר, שבקניה, שאנחנו מתחרים איתם זה 100 דולר ובמרוקו זה 290 דולר. רק שתבינו שהייצוא החקלאי הישראלי צריך להתחרות עם העלויות האלה. וזה נובע גם מהאגרות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מבינים. אנה, אנחנו מבינים.
אנה מלר
זה חשוב לי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אמיר שניידר
אני רוצה להוסיף דבר אחד קטן, אדוני יושב הראש, שלא עלה. שמי אמיר שניידר, אני היועץ המשפטי של התאחדות האיכרים והחקלאים. אם אפשר לרשום בפרוטוקול שנקבל את ההסבר מהמשרדים הרלבנטיים על מה וממה מורכבת האגרה השנתית של ה-1,200 שקלים, כי עד עכשיו לא הבנו בשביל מה ומה המהות. בדרך כלל על כל חקיקה או תקנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אמיר. את הסכומים אנחנו עדיין לא מבינים אותם וזה בסדר. גם אין פה את האוצר כדי להסביר. זה גם לא הנושא. אי אפשר להסביר למה 1,200 ולמה לא 1,500 שקלים. זו החלטה שרירותית, אז תתקדם.
אמיר שניידר
אוקיי, ודבר שני, על כל הנושא של אגרת הבקשה. תראה, מבחינת משרד החקלאות, וזה הסבר קצר, משרד החקלאות יכול לעשות איזה מעקב שהוא רוצה ואנחנו שמחים שיש כמה שיותר מידע על ענף החקלאות. רק מה שאומרים, שלא כל שנה צריך לשלם, שהם יעשו את המעקב. אם יש שינוי, אז לפי השינוי יבקשו עוד בקשה.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה. בסדר. עוד מישהו?

טוב, רבותי, תודה רבה. אני רוצה לסכם.

קודם כל הייתי מבקש משושנה, עלו פה כמה טענות ספציפיות לגבי הסוגיות האלה שנשמעות לי אבסורד. אין טעם לקיים דיון על מקרה כזה או אחר, אבל הייתי מבקש לרכז, דובי, את כל הטענות של החברים ברמה האישית, להעביר אותן לשושנה או לשבת מול שושנה, כדי לבדוק אם זו באמת בעיה נקודתית ופתירה, או שזו בעיה הרבה יותר רחבה. אם לא יהיה מענה לזה, אז אני אכנס לרזולוציה הזאת, תבואו אלי. זה פשוט הציק לי, מה שהגברת אמרה.

לגבי הנושא של מס המעסיקים, אני לא יודע כאן, אבל צריך להוציא איזו שהיא הנחיה. דובי, תרכזו את זה מול האוצר, כדי שהחברה' יבינו בעצם אם מה שאמר יצחק וקנין זה נכון. אני פשוט לא בקיא בזה, אבל אם באמת במסגרת חוק ההסדרים בוטל מס המעסיקים - - -
קריאה
הוא לא בוטל.
דב אמיתי
לא, לא. לא, אין עוד שום תזכיר. אנחנו בקשר עם האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אז אני לא יודע על סמך מה - - -
פלג אוריון
אני חייב להעיר, אדוני יושב הראש. יש מכתב מפורש של שר האוצר.
דב אמיתי
אבל אין תזכיר. אין תזכיר חוק.
פלג אוריון
זה עדיין לא עבר, אבל יש מכתב מפורש שהודיע שהחל מה-1 בינואר 2016, מס המעסיקים בוטל. אין לשלמו.
קריאה
אין חוק.
פלג אוריון
אין חוק, זה לא עבר בחוק, אבל אין לשלמו.
היו"ר דוד אמסלם
פלג, שר האוצר יכול לכתוב הרבה מכתבים, אבל בסוף זה חוק. צריך לשנות אותו. אז מן הסתם, כמו שאני מכיר את שר האוצר ואני מכיר אותו טוב, בדרך כלל שהוא כותב משהו, אז הוא מגבה את זה גם ב - - -
פלג אוריון
נכון. אנחנו מאמינים שהוא יעשה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בגדול, אני מבקש דובי - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
כשהוא רוצה להעביר את החוק, הוא מעביר את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני לא בקיא בעניין, אבל אם אתם צריכים את העזרה שלי גם מולו, בסדר, אבל יש פה איזה חוסר ידיעה של החקלאים, שזה דבר - - -
דב אמיתי
אז אנחנו מבקשים את העזרה שלך מול שר האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, אני אדבר איתו היום, רק תזכירו לי היום במליאה, כשהוא יגיע אני אדבר איתו.
דב אמיתי
שהמכתב יהפוך לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. אבל כאן גם תודיעו לחקלאים. אני לא יודע איך אתם מודיעים להם. האם יש לכם איזו שהיא רשת?
דב אמיתי
יש לנו, יש.
היו"ר דוד אמסלם
אז תודיעו להם, בגלל שבסך הכל חלקם באמת חושבים שזה כבר עבר, חלקם בכלל לא מודעים שזה קיים. אז בואו תשתפו אותם קצת באינפורמציה. בסך הכל זה הפרנסה וזה חלק גדול מאד. זה סוג מס שיקל עליהם בצורה כזאת או אחרת, אם באמת הוא ירד.

תראו, אני רוצה לעבור עכשיו לסיכום היותר מהותי מבחינתי.

אחד, אני מבקש ממשרד החקלאות, כמו שאמרתי קודם, ביקשתי מיהודית לעשות עבודת מטה מסודרת, שהיא לא קשורה כרגע עדיין לנושא ואם אתם רוצים תשתפו את משרד הפנים, מול החקלאים, שבעצם יתן מענה לשני דברים:

אחד זה קודם כל הכמות האמיתית של עובדים הנדרשים בענף. אני כרגע לא אומר לכם שתאשרו אותם, אבל לפחות שיהיה מסמך מקצועי, שינתח את כל צרכי ענף החקלאות במדינת ישראל, על פי הבנתם של החקלאים.

מבחינתי, אין מצב שבגלל שאין עובדים, נזרקת תוצרת. אין דבר כזה. אם זה קיים זה חמור מאד. זה על גבול החוצפה אפילו. חקלאי קם בבוקר לעבד את הקרקע, משקיע את נשמתו, את מיטב כספו, אף אחד לא נותן לו סיוע כמעט ובסוף הוא לא מצליח לתרגם את התוצרת, בגלל שאין לו ידיים עובדות. זה דבר שהוא בלתי נסבל בכלל בהבנה. אני לא חשבתי שיש דבר כזה בכלל.

אז תבדקו קודם כל אם זה נכון. אם זה נכון, זה חמור וזה צריך להיפסק ובמיידי. גם אם צריך להביא 200,000 עובדים לפה. אז מי שרוצה להגביל את זה למספר העובדים הישראלים, שהוא עצמו ילך ויקטוף את זה הוא. שלא ימליץ להם המלצה שאף אחד בכלל לא רוצה לבוא ולקיים אותה. המלצה שעומדת שם באוויר: לך תביא עובדים ישראלים ואף אחד לא רוצה לבוא. אז מי שרוצה להמליץ את ההמלצה הזאת, שהוא יביא להם גם את העובדים. יגיד לו תשב בבית, תרים טלפון, שלח לי פקס, אני אביא לך אותם הביתה. אז לכן אני מבקש לעשות עבודת מטה מסודרת.

גם לגבי הנושא של התהליך, אני בכלל לא משוכנע. התפקיד של החקלאים זה לעשות חקלאות, לא לייצר ניירת. הם לא פקידים שכל היום כותבים מכתבי פקידות. בוא נמלא פה, פה נמלא שם. אני חושב שצריך לבדוק את התהליך ותבדקו בכלל האם התהליך הזה הוא מיותר – כן או לא – והאם הוא צריך להיות כל שנה-שנתיים, חמש?

המשימה שלי בעניין הזה, והיא גם המשימה שלכם, זה לתת לחקלאים את הזמן לעסוק בחקלאות, לא בניירת.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
להקל עליהם.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, מינימום ניירת. הם לא פקידים. כמו שאמרתי, הם חקלאים ועצמאים. גם אף אחד לא משפה אותם בגין העבודה הזאת. דרך אגב, לפעמים הם עצמם גם לא יודעים למלא את זה ואז הם צריכים להזדקק למישהו אחר שיבוא וימלא להם טפסים. אני מכיר כמה חקלאים שגם לא יודעים לכתוב. הם יודעים לעשות אחלה חקלאות, אבל טפסים, הוא רואה טופס, מקבל חררה.

אז לכן אני אומר, צריך להביא את זה למינימום שצריך. כי בסופו של דבר, אני מניח כמו שאמרתי קודם, יהודית, כולנו רואים את המכלול וכולנו רוצים שהחקלאות, בוודאי משרד החקלאות שאמון על העניין, הפקידים שלו, שהחקלאות בעצם תפרח ותתקדם ושהחקלאים ירוויחו את כספם, את מה שמגיע להם ושמה שנקרא ידאגו למטה לחמם. זה לגבי הנושא של הפרוצדורות.

לגבי האגרות עצמן, שלשמן קיימתי את הדיון. תראו, אני חושב שזה גם עונה היום על כל מה שבעצם מדינת ישראל רוצה לעשות, מה שנקרא רפורמת הקורנפלקס. בסוף בסוף אני אספר לכם, שבענפים מהסוג הזה, תשומת כוח האדם היא התשומה המשפיעה הכי חזק על המחיר. יותר מכל תשומה אחרת. יותר מהמים, יותר מהכל.

ולכן לא הגיוני, לא נתפס לי בראש. אני מבין אולי את העניין בתחילת הדרך, לפני 20 שנה שחשבו שיש אזרחים במדינת ישראל שקמים בבוקר רצים ישר לחקלאות בגלל השם אוהבים לעבוד בחקלאות, אבל זה לא קיים היום. זה היה אולי איזה שהוא צורך להביא, לעשות איזו שהיא הגנה. אי אפשר להגיד לחקלאים אתם יודעים מה, אל תביאו בכלל, אז אמרו בואו נעלה להם את המחיר, כמו כל דבר. שרצו פחות מים במדינת ישראל העלו את המחיר של המים. בהנחת עבודה שרצו שאנשים לכאורה ישתו פחות, אז העלו את מחיר האלכוהול. אז יש פה איזה שהוא רציונל. לא שאני מקבל אותו, אבל אני מבין את ההיגיון שבו.

אז לכן אני אומר, בזמנו אולי היה רציונל כזה, אבל בוודאי כולנו מבינים, אני מבין, אבל אני לא עוסק בתחום, שהוא לא קיים היום. אני מבין שהיום חייל משוחרר לא הולך לעבוד בחקלאות. אני מבין שבחור צעיר, וצריך שם היום אנשים צעירים, על עבודה פיזית אני מדבר, לא לנהל את החקלאות. לנהל המנהלים כולם ישראלים, אבל כדי לקטוף את הנענע ולהתכופף ועם הגב וכל היום, צריך חברה' צעירים שהם לא באים. היום החברה הצעירים לא רצים לחקלאות. היום רוב החקלאות בכלל בעולם מיוצרת באמת בעבודה אני מדבר, בעולם שלישי. יש לנו חקלאים כאן שהם צריכים כוח אדם, ולכן מה עשתה המדינה? העלתה להם מס תשומות כוח אדם, אבל זה כבר לא נכון.

לא נכון מהסיבה האמיתית. אתם רוצים לגבות מסים, תגידו זה מסים. אנחנו רוצים להשית על החקלאים עוד מסים. למה? ככה. אנחנו לא רוצים חקלאות. אבל אתה לא יכול לבוא לזה באצטלה הגיונית אחרת, כאילו שהיא לא רלבנטית.

לכן אני מבקש ממשרד האוצר, שלא יושב כאן, שאני מניח שהוא הביא את זה לחוק ההסדרים. מי קובע בעצם את זה, זה משרד האוצר. ביחד עם משרד הפנים ומשרד החקלאות, שאני מבקש שבעצם אתם תחוללו את התהליך. משרד הפנים, בגלל שאני חושב שאתם מחוללים את כל הסיפור הזה, של מה שנקרא העובדים הזרים במדינת ישראל, שזה בכל הענפים. אנחנו מדברים כרגע על תת ענף.

וכמו שאמרו פה החברים, ישנם ענפים אחרים שלא משלמים. לא כולם זהים. לא כולם 2,000 שקלים. איפה שהמדינה החליטה שהיא רוצה 300 שקלים, היא גבתה 300 שקלים. אז לכן אני מבקש שתעשו עבודה מטה, שהיא תהיה עבודת מטה של עלויות של מה שנקרא עלויות של הטיפול, לא במונחים של מס. אם זה במס, אני מבקש שתגדירו את זה כמס. לגבי כל סוגית שרשרת החיול, מהאגרה ועד הבקשה ועד הרישיון.

דרך אגב, הייתי מציע שלא תעשו את זה ככה, בגלל שזה גם דורש שלוש מחלקות, אצלכם. תעשו תשלום אחד. לא צריך. אתם תתחלקו ביניכם איך שאתם רוצים, אבל בסוף תבקשו ממנו פלג נאמבר. תן לנו 300 שקלים, אל תשאל למה.
אברהם דניאל
טופס אחד.
היו"ר דוד אמסלם
טופס.
קריאה
מה, הם יצטרכו לפטר עובדים.
אנה מלר
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, אנחנו לא נבקש שיפטרו את העובדים בשלב הזה, רק כשהם יצאו לפנסיה לא ניקח חדשים.
קריאה
יבואו לעבוד בחקלאות.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא, אבל אם תוריד את האגרה, אז הם יצטרכו לפטר.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר, באמת, כמו שאמר דובי, מדובר על 50 מיליון. איך הוא יודע? בכפולות. אם יש 25,000 כפול 2,000, זה יוצא 50 מיליון. ה-50 מיליון האלה בוודאי מושתים בסופו של דבר בקצה על המחיר של אותה עגבנייה או אותו מלפפון. זה הרבה כסף.

אני אעשה דיון נוסף בעניין. אני אבקש לערוך דיון עוד חודש. לא צריך יותר מזה. אלא אם כן אתם צריכים יותר. יהודית, את צריכה יותר? מספיק לך חודש שלא תבואי עוד חודש תגידי לא היה לי זמן. את רוצה חודשיים, נעשה עוד חודשיים? באמת זה פחות חשוב לי לוחות הזמנים כרגע, אם חודש או חודשיים, אבל חשוב לי יותר שכשאנחנו נעשה את הדיון הבא, אנחנו לא נעשה עוד דיון כזה ונצטרך לקבוע עוד דיון. חבל לי על הזמן. יש לי מספיק עבודה לעשות.

חודשיים זה טוב?
יהודית כרמי
לגבי המספר וה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, לגבי עבודת מטה מסודרת. אני מבקש עבודת מטה. אני רוצה להיות פה חוברת שכותבת למה בענף זה, למה בענף הזה, ככה דונמים במדינת ישראל, ככה וככה, ישבנו עם החברים, ישבנו עם האגודות, ישבנו עם הכל. עזבי מה יש. אנחנו צריכים, ממליצים ביחד המלצה משותפת. אתם מביאים המלצה משותפת, אנחנו צריכים כך וכך עובדים. אני בסוף צריך את המספר האחרון. לא חשוב לי כרגע איך החלוקה, זה ביניכם וכמו שאמרתי, לגבי התהליך.

לגבי הנושא הזה שלכם במשרד הפנים, אני מבקש שאתם תחוללו את הישיבה. אתם תזמינו. אתם תרימו את הטלפון ואתם תזמינו אליכם את האוצר ואת משרד החקלאות ואת נציגי החקלאים.

דרך אגב, אני תמיד בעמדה שתשתפו את הקליינטים. תמיד. גם אם לא תקבלו את עמדתם, אבל תשמעו אותם. זה לפעמים עושה קצת שכל.
קריאה
תשמעו אותם, תעשו להיפך.
היו"ר דוד אמסלם
ואתם בעצם כמו שאמרתי תמליצו לנו לגבי הנושא של האגרות, במובן זה שתתנו אלף, אגרה אחת, לא צריך שלוש אגרות באצטלות שונות. דבר שני, תביאו את זה כאגרה, בעצם מה העלויות של האגרה. מה המדינה מבקשת בגין הטיפול באותו נושא ולא כמס, כמו שאמרתי. ותגידו לנו מה המספר שאתם ממליצים.

בעוד חודשיים אני אעשה דיון נוסף ואני אסביר כזה דבר, אם בסופו של דבר האגרה, אותה אגרה ספציפית או אגרות הן יהיו אגרות שלא מתקבלות על הדעת מבחינתנו, מבחינתי, מה שנקרא ומבחינת חברי, אנחנו נגיש את זה כהצעת חוק פרטית, כדי בעצם לעשות by pass להחלטות של הממשלה בעניין הזה.

אז לכן תיקחו את העניין בשום שכל. זה בוודאי זה מתלבש ומתאים למדיניות הממשלתית היום במקרו, לגבי כמו שאמרו חברי הכנסת ואחרים. אני סתם חוזר על עצמי בעניין הזה, כי זה בוודאי ישפיע על שוק המזון במדינת ישראל באופן ישיר. וזה האינטרס של מדינת ישראל, לפחות לפי הבנתי דרך העיתונים, בהצהרה של הממשלה.

ולכן זה מתיישב מבחינתי מכל הכיוונים, חוץ מזווית הכסף שהאוצר רוצה להרוויח ואני לא מקבל את זה, בטח על הבסיס הזה של ענף החקלאות.

אז כמו שאמרתי, אנחנו נעשה דיון עוד חודשיים בעניין. אנחנו נצטרך לקבל מכם, אחרי שישבתם איתם, מה עמדתכם לגבי האגרות. האם אתם משאירים אותן כמו שהן, האם אתם מפחיתים אותן, האם אתם מאחדים אותן? אני מבקש לאחד אותן ולהפחית אותן באופן דרמטי, בדיוק כמו ענפים שבמדינת ישראל הבינו ששם אי אפשר להטיל יותר מדי מיסים, בסיעוד למשל. בסדר?
שושנה שטראוס
אני רק מבקשת שהבקשה הזאת לגבי האגרות תישלח גם למשרד האוצר, כי כפי שאתם יודעים הם באמת הגוף ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. כן, כן, הפרוטוקול שלנו יוצא גם למשרד האוצר ולכולכם.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אדוני יושב הראש, מהיכרותי עם המערכת, אחד לדעתי הם לא יספיקו לעשות את זה תוך חודשיים. ושנית, אני מציע שאנחנו במקביל נתחיל להכין את הצעת החוק כדי לזרז את התהליך ולא לחכות חודשיים, כי אם אנחנו נחכה חודשיים אנחנו נגיע לפגרה, אחר כך פגרת קיץ והחוק הזה יגיע לשולחנה של הכנסת בעוד כ - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז מה ההצעה שלך?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אני מציע במקביל להכין את הצעת החוק, לראות איך הם מתקדמים ולשים הצעה על השולחן, כזרז. לא להתקדם. תוך חודשיים, במידה והדברים לא מסתדרים, אנחנו פשוט נגיש - - -
היו"ר דוד אמסלם
היות ולרוברט יש יותר ניסיון ממני והוא צודק, כדי שבעצם יהיה אינסנטיב לפגישה, אז אני מבקש - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אם אני לוקח בחשבון את הפגרות ואת הזמנים, צריך לחכות 45 יום, אז החוק יגיע בעוד שנה.
היו"ר דוד אמסלם
בלי קשר לפגרות, אתה צודק. זה כמו בריצה. אם אחד רץ עם עצמו, הוא מביא תוצאה אחרת. אם הוא מסתכל כל שנייה – ההוא רץ אחריו – אז הוא רץ יותר מהר.

אז לכן אני מבקש, דובי, תציעו לנו איזו שהיא הצעה, תכינו לי הצעת חוק, אני אראה אותה, אני אשתף את חברי בניסוח. הערה מאד חשובה ונכונה, ואני אגיש אותה. אנחנו נגיש אותה ביחד. בסדר? אז קח לך שבועיים להגיש לי אותה, אני אשים אותה והם ירוצו יותר מהר. הוא צודק.

רבותי תודה רבה לכם, תודה רבה על הסבלנות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים