ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/03/2016

אבדן מזון - השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות - דוח מבקר המדינה 65ג' -דיון מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 96

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ז באדר א התשע"ו (07 במרץ 2016), שעה 9:00
סדר היום
אבדן מזון - השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות - דוח מבקר המדינה 65ג' -דיון מעקב
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר
מוזמנים
עקיבא איסרליש - סגן המפקח הכללי, אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה

שירי מילוא לוקר - מנהלת ביקורת בכירה, משרד מבקר המדינה

אהרן הלינגר - מנהל אגף י"ב, החטיבה לביקורת משרדי הממשלה, משרד מבקר המדינה

יעל אגמון - רפרנטית רווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר

ציפי פרידקין - מנהלת תחום חקר שווקים, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רון פורת - מנהל המחלקה לאחסון במכון הוולקני, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רותם שמאי - מנהלת תחום תכנון מדיניות סביבתית, המשרד להגנת הסביבה

עדי ליפשיץ - האגף לטיפול בפסולת מוצקה, המשרד להגנת הסביבה

דר' תמר קלהורה - יעוץ וחקיקה (אזרחי) משרד המשפטים

טלי מטלין - משרד המשפטים

אלי גורדון - מנהל שירות המזון הארצי, משרד הבריאות

ינון יוני - מנהל היחידה הווטרינרית, שרות מזון ארצי, משרד הבריאות

עירית ליבנה - מפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך

חני פלג - ממונה ארצית על חינוך לקיימות, אגף המדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

גנ"מ שמואל אגזני - ראש מחלקת לוגיסטיקה, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

סג"ד הרצל שור - רע"נ מזון, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

דורית וורמן - מדור מזון, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

זאב מנסבך - מפקח ארצי על בתי אריזה, הרבנות הראשית, המשרד לשירותי דת

מרדכי בידרמן - מנהל מחלקת מצוות התלויות בארץ, הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת

אבנר פורת - "חותם" - יהדות על סדר היום

חן הרצוג - כלכלן ראשי, .B.D.O

גידי כרוך - מנכ"ל "לקט ישראל"

מיכל דלין פרימרמן - רכזת קשרי ממשל, ארגון "לתת"

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר המתרגמים

אבדן מזון - השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות - דוח מבקר המדינה 65ג' - דיון מעקב
היו"ר קארין אלהרר
אובדן מזון – השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות – דוח מבקר המדינה 65ג', אני פותחת את הדיון השלישי בעניין הזה, הדיון האחרון התרחש בחודש ינואר האחרון. כמו שאתם יודעים הנושא הזה הוא נושא שאני רואה בו חשיבות גדולה. אני לא אחזור על הנתונים, הנתונים של אבדן מזון הם נתונים מאוד קשים וכואבים, ומן הנתונים שהוצגו בדוח "לקט ישראל" אנחנו מדברים על 2.5 מיליון טון לשנה, זה שווה ערך ל-18 מיליארד ₪, שהם 615 שקלים למשק בית לחודש.

ברור לי שכל המספרים כבר חקוקים בלבם של כל המשתתפים בדיון, כי הם נאמרו כבר מספר פעמים והאלמנטים החשובים שנפגעים הם כמובן האלמנט הסביבתי והאלמנט החברתי – בשאלה מה קורה עם אותו מזון שניתן להשתמש בו עבור אוכלוסיות נצרכות. בדוח כמובן עלו חסמים בירוקרטים שונים כמו אי-בהירות של סימון תאריכי התפוגה, שאין מאגר נתונים לגבי כמות מזון שאובד, אין מדיניות ממשלה, ודרך אגב, האם יש כאן היום נציג משרד האש הממשלה? עקיבא, האם אתה עם תשובות גם?
עקיבא איסרליש
לפי- - - בדיקה של לשכת המנכל שכן.
היו"ר קארין אלהרר
האם הוא אמר לך מה לדווח? התקדמנו, כבר יש מקור מדווח, אז בוא, עקיבא, תצטרף אלינו לשולחן כדי שנשמע. אנחנו, אגב, ביקשנו נציג שגם יכול לענות לשאלות ולא רק ברמת הפקס והדיווח.
עקיבא איסרליש
רמת הפקס ורמת השיחה.
היו"ר קארין אלהרר
רמת השיחה – בסדר גמור, מאה אחוז, אז עקיבא, בוא, תצטרף אלינו לשולחן ואני אומרת גם בוקר טוב וברוכים הבאים לנציגי מבקר המדינה ושוב להודות לכם על הדוח החשוב הזה. תראו, זהו דיון מעקב, אנחנו לא נפתח את הכול, אנחנו רק רוצים לעקוב אחר הנושאים ואנחנו נתחיל עם חוק אי התביעה, נציגת משרד המשפטים?
תמר קלהורה
משרד המשפטים, אנחנו פה.
היו"ר קארין אלהרר
שלום, בוקר טוב. אז בואו, קודם, שמחתי לגלות הבוקר שחוק השומרוני הטוב עבר אתמול בוועדת שרים - - - הנושא של אי תביעה.
תמר קלהורה
לא, אני יכולה להרחיב ולתקן את גבירתי?
היו"ר קארין אלהרר
בדיוק בשביל זה הגענו.
תמר קלהורה
מה שעבר אתמול זה לא אי תביעה אלא, לפי מה שסוכם בישיבה שקיימנו עם חבר הכנסת מקלב ועל דעת משרד הבריאות, הצעת החוק לא תכלול פטור מאחריות אלא שייאמר בה שמי שתורם מזון ומחלק מזון, לא יישא באחריות אם לא הפר חוק ואם לא התרשל. זאת הצעת החוק וכך חבר הכנסת הסכים שהיא תעבור.
היו"ר קארין אלהרר
"לא הפר חוק ולא התרשל".
תמר קלהורה
כן, כך השר - - -
היו"ר קארין אלהרר
נשמע סביר. נשמע בסדר.
תמר קלהורה
רק חשוב שיובן שהצעת החוק כפי שהוסכם שתעבור, לא משנה את המצב המשפטי הקיים. זה הנוסח שעבר, על זה הוסכם.
היו"ר קארין אלהרר
מה הייתה ההצעה המקורית?
תמר קלהורה
פטור מאחריות. מוחלט.
היו"ר קארין אלהרר
פטור מאחריות. או.קיי.
תמר קלהורה
לכך לא הסכמנו, לכך התנגדנו.
היו"ר קארין אלהרר
נדמה לי שזה מה שדיברנו עליו גם בישיבתנו הקודמת, שברור שמי שנושא באחריות פלילית לא צריך להיות פטור - - -
תמר קלהורה
לא מדובר רק על אחריות פלילית אלא גם על האזרחית.
היו"ר קארין אלהרר
כן, גם על רשלנות במובן האזרחי, בסדר, אז אנחנו מתקדמים עם העניין הזה ובעצם זה עבר, האם זה יעבור טרומית או ישר לקריאה ראשונה?
תמר קלהורה
יעבור טרומית כמו כל הצעת חוק אחרת. לא ידוע לי שהתבקש איזשהו קיצור בתהליך החקיקה. זה יעבור, אני מניחה, לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
היו"ר קארין אלהרר
משרד הבריאות? שלום אדוני. ההסכמה גם על דעתכם אני מניחה.
אלי גורדון
כן. שלום, בוקר טוב, אלי גורדון, משרד הבריאות, שירות מזון. כפי שהוצג על ידי הנציגה של משרד המשפטים, ההצעה הזו היא על דעתנו גם כן.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא יודעת אם - - - אבל התקדמנו מאז הדיון הקודם.
אלי גורדון
כי בסופו של דבר, כפי שצינתי גם בדיון הקודם, רוב ההסדרים כבר באים לידי ביטוי בחוק שאושר – חוק הגנת לבריאות הציבור - מזון 2015, שאמור להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אני מאוד שמחה לשמוע ואני מברכת אתכם, ותמשיכו, עד שהצעת החוק הזאת תושלם ואולי יהיה עוד רצון של אנשים לתרום מזון.

משרד החקלאות. בדיון הקודם צוין שסקר הפחתים יפורסם לציבור ב-1 במרץ, נושא הסקר הוא פחתים לאורך כל השרשרת, ממה הם נובעים, איפה הפחתים, כמה מנזק מכני, כמה מירידה בסטנדרט, כמה מריקבון וכו', האם פורסם?
ציפי פרידקין
פורסם, יעלה לאתר המשרד ב-22 בפברואר. הועבר אליכם.
היו"ר קארין אלהרר
או.קיי. האם יש גם ממש מסקנות באופן ברור ונגיש לציבור?
ציפי פרידקין
יש מיפוי. יש עכשיו את המיזם הגדול שדר' רון פורת מוביל, בעזרתו נוכל לרדת לעומק ולהגיע להמלצות ישימות בכל המדרגים.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה אומר? הסבירי לי בשפה שתהיה נהירה לי.
רון פורת
באופן כללי, המסקנות, בדומה לדוח של "לקט ישראל" וגם לדוח אחר של עמותת "אדם, טבע ודין", יש בעיה של איבודי מזון בישראל, זה מאוד דומה למה שקורה בעולם, באירופה, בארצות הברית ובמדינות מתפתחות אחרות, וזה אחד משלבים שונים של שרשרת היצור והשיווק, חלק זה פחת שקורה בשדה עצמו, חלק זה במהלך האחסון, במהלך המיון, בבתי אריזה, במהלך שרשרת השיווק, וחלק גדול גם בבית הצרכן, אצל הצרכנים בבית. זה אומר שמצבנו דומה למה שקורה באירופה ובארצות הברית וצריך לעשות פעולות ולפעול בנדון.
היו"ר קארין אלהרר
לגבי נוהל השמדת מזון - - -
ציפי פרידקין
פורסם ועלה לאתר.
היו"ר קארין אלהרר
תסבירו לנו את החשיבות של הנוהל וגם איך אתם מתכוונים להטמיע אותו בקרב הציבור?
ציפי פרידקין
חשיבותו של הנוהל למעשה גורמת לכך שלא תהיה השמדה בלא היתר של שר החקלאות. והיה ויש כשל שוק, היה וישנם עודפים שאינם יכולים להיקלט בשוק, מוגשת פנייה מצד מועצת הצמחים אל שר החקלאות, לאחר בדיקה של כל אפשרויות השיווק, החלוקה וכד' והשר מאשר או לא מאשר השמדה. זו החשיבות של החוק.

ההטמעה היא באמצעות שולחנות המגדלים שהם חברים במועצה, באמצעות ועדות חקלאיות במועצות האזוריות השונות ובאמצעות פעולה של מדריכי שה"מ בשטח אצל המגדלים.
היו"ר קארין אלהרר
האם יש לוח זמנים לכל אותם שולחנות?
ציפי פרידקין
עדיין לא עומדת על השולחן איזושהי בעיה נוכחית בנושא של עודפים אז אנחנו קונקרטית, נטפל. אם יהיה עודף במקרה של כשל שוק שיתהווה, אז נוכל לטפל בזה. למעשה הנוהל הזה מסדיר כשלי שוק נקודתיים, הוא לא מסדיר את כל הטיפול בכללותו, בנושא של עודפי מזון.
היו"ר קארין אלהרר
אתם צריכים בעצם לחכות למועד מסוים.
ציפי פרידקין
אנחנו צריכים – אני מקווה שלא נגיע לזה אבל, אם ייווצר עודף גדול מדי בתוצרת מסויימת, אז נידרש לכך.
היו"ר קארין אלהרר
ביקשנו שתעבירו את הנוהל כדי שנעלה אותו לאתר הועדה.
ציפי פרידקין
הועבר אליכם ואצלנו הוא מפורסם.
היו"ר קארין אלהרר
עלה כבר באתר?
ציפי פרידקין
כן.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו מצהירים בזאת שהנוהל עלה לאתר הועדה והוא מפורסם לציבור. מה לגבי תקנות של חוק הסטנדרטים?
ציפי פרידקין
אנחנו בשלב סופי של תגובה להערות משרד המשפטים.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק מעדכנת שבדיון הקודם ציינתם, שאמורה להתקיים פגישה חשובה בנושא, שבועיים אחריה יעדכנו מה קורה ומתי התקנות יעברו. לא קיבלתי את זה.
ציפי פרידקין
כן, אתם כן עודכנתם, אני לפחות עדכנתי, אנחנו בשלב סופי, אנחנו מאמינים שעד יוני התקנות תועברנה לוועדת הכלכלה.
היו"ר קארין אלהרר
עד יוני?
ציפי פרידקין
כן.
היו"ר קארין אלהרר
זאת אומרת בסוף המושב הזה. טוב, יש למה לצפות. משרד החינוך?
חני פלג
כן.
היו"ר קארין אלהרר
בדיון הקודם ציינתם שאתם נכנסים לפעילות חינוכית בנושא ולעניין תכנית הלימודים, האם התחלנו בעניין?
חני פלג
הנושא הזה הוכנס להשתלמויות מורים. ייכתב ערך בוויקיפדיה בנושא אובדן מזון ובזבוז מזון. המפמ"רים השונים קיבלו ממני בקשה להתייחס לזה, מינהל מדע וטכנולוגיה מתייחס לזה, גיאוגרפיה מתייחס לזה ומדעי הסביבה מתייחס לזה, בזה שהוא הכניס את הנושא של אובדן מזון לתוך ההשתלמות של המורים.

בנוסף, לאחר שביקשת מאתנו להיפגש עם המכון הוולקני, אנחנו עשינו שולחן עגול, התקדמנו עם המון רעיונות, יש לנו עוד שולחן עגול. החוברת שדר' רון פורת כתב היא חוברת שלא כל כך מתאימה למערכת החינוך ואנחנו עובדים על דף אחד שיודפס משני הצדדים, שהוא יותאם, יהיה יותר ידידותי ויהיה יותר מותאם. אנחנו נדאג שהוא יגיע לכל מערכת החינוך. יש לנו סידרה מאוד גדולה של פעולות שאנחנו עושים גם בנושא מזון, יושבת לידי עירית ליבנה שהיא אחראית על הבריאות וגם בנושא של טיפול בהזנה בבית הספר אנחנו מכניסים כל מיני פעולות, על מנת שלא לזרוק מזון אלא לחלק אותו ולתת אותו.
היו"ר קארין אלהרר
אילו פעולות למשל?
חני פלג
כמו למשל, אם נשאר במועדונית אוכל, אז לבדוק ולתת אותו למשפחות שצריכות או להחזיר אותו - - -
היו"ר קארין אלהרר
באמצעות עמותה או שאתם עושים שינוע?
חני פלג
לא.
עירית ליבנה
זה באמצעות התלמידים. בדרך כלל לא נשארות מנות. המטרה היא שהספקים יספקו ושלא יהיה חסר כמובן, אבל שלא יהיו עודפים. אנחנו בנהלים שלנו מדברים על זה שתהיה מדיניות לגבי מנות עודפות שנמצאות וכן לתת את האפשרות לתת את זה לאוכלוסייה של התלמידים. מה שכתוב בנוהל שלנו – וזה על פי משרד הבריאות, הוא איזה שימוש נעשה במנות עודפות ובזה הווטרינרים הרשותיים מנחים את בתי הספר ואת המוסדות, מה לעשות עם עודפים שהם סבירים ברמה של מוסד.
היו"ר קארין אלהרר
כמה תלמידים נחשפים לתכנים הללו? מתוך כלל תלמידי ישראל? גנים ובתי ספר.
עירית ליבנה
מיליון וחצי אבל זה תהליך שהוא ייעשה, הוא יתכנס לאט לאט, יותר שנה הבאה, השנה התחלנו במספר מקצועות אבל יש בכוונתנו להביא את זה לידיעת כל מערכת החינוך, זה לא עומד בפני עצמו, מוכרח להיות משולב בדברים, גם בגיאוגרפיה, גם בבריאות, גם בכל הדברים האחרים, זה נושא שצריך לגעת בו בהרבה דברים, כדי לשנות את ההתנהגויות בסופו של דבר, וכן לשלב את זה עם קשרים - - - התכנית הלאומית אז כן - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז יש כוונה כזאת.
עירית ליבנה
סך הכול נותר - - - את זה בכל מיני מקומות ולא לתת לזה לעמוד בפני עצמו, כי כשמדברים על מזון, כשמדברים על סביבה, זה צריך להיות חלק מן התפיסה החינוכית ולא להעמיד משהו בפני עצמו, זה כן נושא של התנהגויות. תיאוריה כולם יודעים. צמצום הפער בין התיאוריה למעשה – זה מה שאנחנו עושים.
חני פלג
נעשה שיעור מקוון לחמש מאות גננות, והנושא עלה "מהגינה למטבח ומהמטבח לגינה", והגננות קיבלו כלים איך לעשות את זה. יש לנו, הנחתי על השולחן - - -
היו"ר קארין אלהרר
אולי כך תשכנעו את הבן שלי לאכול ירקות.
חני פלג
נעשה מאמץ. יש לנו כנס בשיתוף האקדמיה, עם המשרד להגנת הסביבה, אתם כולכם מוזמנים, הנחתי - - - על שולחנכם ואנחנו נשמח שתבואו, יהיו שם כלים שימושיים ופרקטיים בנושא אובדן מזון, בזבוז מזון ומזון בכלל.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, ערך הויקיפדיה שאותו הזכרת, מי עסוק בכתיבתו?
חני פלג
מפמ"ר מדעי הסביבה, יש לי פירוט, אני יכולה לשלוח לכם.
היו"ר קארין אלהרר
למה זה נכלל במסגרת פעילות חינוכית של התלמידים? זאת אומרת, מילא, אם הם היו יושבים - - -
חני פלג
זה לא תלמידים – מורים. של מורים. המורים עכשיו עסוקים בנושא של כתיבת ערך ויקיפדיה, כשיהיה תוצר אני אוכל לשלוח לכם את זה.
היו"ר קארין אלהרר
נשמח. עוד שאלה. "לקט ישראל" איכשהו נמצא אתכם - - -
חני פלג
הרבה מאוד בתי ספר במערכת החינוך מגיעים לשדות של "לקט ישראל". אני הייתי בעצמי וראיתי אוטובוסים מגיעים, יש פעילות ענפה בנושא הזה שבתי הספר מגיעים לשדות לעבוד. הילדים נחשפים.
היו"ר קארין אלהרר
אני מניחה שעד שנת הלימודים הבאה תהיה איזושהי תכנית לימודית מקיפה שמוכנסים בה תכנים בכל מיני מקצועות, כמובן שזה לא עומד לבד.
חני פלג
קודם כל נכתבו כמה יחידות גם באנגלית שנה שעברה - - - בצרכנות ואני מקימה עכשיו צוות של מדריכות שכותבות את יחידת הלימוד, היא תיתן מענה לכל מי שירצה להשתמש בה והיא תפורסם באתרים.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אז נשמח גם להתעדכן בוועדה, לדעת שסיימנו גם בתחום הזה. תודה רבה. תאריכי תפוגה. בדיון הקודם – ובשני הדיונים הקודמים, אחד הדברים שעלו וגם כמובן בדוח מבקר המדינה, הוא פטור משימוש עד תאריכי התפוגה, מתי מוצר הוא באמת כבר לא לשימוש ומתי לא. אדוני ציין שיש תכנית בנושא הזה, האם חלה התקדמות?
אלי גורדון
כפי שציינתי, תקן ישראלי 1145 טיוטה, סליחה, אלי גורדון, מנהל שירות מזון, משרד הבריאות. תקן ישראלי 1145 שקובע את אופן הסימון של מוצרי מזון ארוזים מראש, בעדכון האחרון נתן מענה גם לסוגיה של אופן הסימון הנכון, נוצר נספח שלם, שמטרתו להנחות ולהוות קווים מנחים ויסודות להכנת סימון נכון יותר וברור לצרכנים, וכדי לצמצם את אי ההבנה או הגדרה שלא נכונה או שימוש לא נכון במוצר שהוא למעשה עדיין ניתן לשימוש, אך הצרכן, מסיבותיו הוא, בוחר שלא להשתמש בו. יהיה מדריך שלם, תיכף יופץ להערות הציבור.
היו"ר קארין אלהרר
מתי?
אלי גורדון
המועד האחרון להגשת הערות היה עד סוף חודש מרץ אם אני לא טועה. לאור בקשת המשיבים שלא הספיקו, וכיוון שמדובר באחד התקנים החשובים ביותר אז כרגע מתבצעת עבודה על בחינת אפשרות של הרחבת תוקף פרק זמן להערות הציבור, מכיוון שהתקן מצד אחד הוא חשוב ורוב העוסקים התעסקו עד עכשיו בכל הנושא של החוק, יישום שלו, התארגנות וביקשו ממכון התקנים – הייתה יותר מפנייה אחת למכון התקנים, לתת איזושהי ארכה, אנחנו מאמינים - - -
היו"ר קארין אלהרר
למתי תהיה הארכה?
אלי גורדון
אם תהיה היא תהיה בת מספר חודשים.
היו"ר קארין אלהרר
חודשים? אתה יודע כמה מזון ייזרק בחודשים?
אלי גורדון
כן אבל עדיין צריך להבין שזאת לא סוגיה אחת קטנה מתקן שהוא יחסית מורכב וקובע את אופן השימוש במוצרים ואת הנגשת המידע לגבי אותם מוצרים, באופן מלא. צריך לתת את הדעת, הוא מסמך מאוד קריטי דווקא בגלל שינויים שחלו בכל הנושא של חקיקת מזון - - - תעשייה, מפוקחים, יבואנים, גם המפקחים במשרדי הממשלה, כולם רוצים למעשה להספיק לעשות את הבחינה הנכונה לתקן שהוא יחסית מורכב, ולראות מהן ההשלכות.
היו"ר קארין אלהרר
הבחינה נעשית ביחד עם משרד הכלכלה?
אלי גורדון
התקן – בדרך כלל עבודה על התקנים נעשית בין כתליו של מכון התקנים, הוא גם אחראי על יצירת מסמך והפצה שלו להערות הציבור. כרגע מכון התקנים הפיץ אותו להערות הציבור. במסגרת הועדות שגיבשו את התכנים של התקן, נמצאים נציגים של מפוקחים, וכל בעלי העניין למעשה, גם תעשייה, גם יבואנים, גם נציגי ציבור וגם משרדי ממשלה, לרבות כלכלה, בריאות, חקלאות וכך הלאה.
היו"ר קארין אלהרר
עוד שאלה. האם יש איזושהי חשיבה בנוגע למכירת מזון ממש זמן קצר לפני פקיעת תוקפו, במחיר מוזל יותר?
אלי גורדון
הנקודה ברורה. לסוגיה הזו ניתָן מענה, אמנם חלקי, במסגרת החוק שהזכרתי אותו בתחילת דבריי, זו חקיקה של משרד הבריאות, חדשה, שדנה בכל ההסדרים בתחום בטיחות מזון ואיכות מזון. ישנה התייחסות לאורך חיי המדף של המוצר, אופן השימוש בו וגם לסוגיה – בחלק מהמקרים, שקשורה לשימוש במוצר שהוא לקראת סוף חיי המדף שלו.

כמו כן, החוק, כמו שהזכרתי, גם בפעם הקודמת ובדיונים קודמים, החוק מתייחס גם לנושא של הסדרת התנהלות של עמותות שתורמות מזון.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו ממש מחכים לחוק הזה.
אלי גורדון
לא, החוק כבר אושר, צריך להגדיר, יש פרקי זמן מסויימים לעניין של הגדרות ואופן התנהגות, דרך התנהלות שלנו פה, הרי מכאן נגזר זמן של כשנתיים מיום כניסתו של החוק לתוקף, כי מדובר בפגיעה שהיא לא פשוטה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, משרד האוצר, אגף תקציבים. טוב, כנראה שכסף יש בשפע ואין צורך לקיים דיונים בפעם השלישית בשבוע האחרון. משרד ראש הממשלה.
עקיבא איסרליש
כן, לגבי הצעת הביקורת, סך הכול המשרד מופיע בארבע שורות בהמלצת הביקורת - - -
היו"ר קארין אלהרר
ארבע השורות הכי חשובות.
עקיבא איסרליש
נכון, נכון - - -
היו"ר קארין אלהרר
מבלי לזלזל בכבודכם.
עקיבא איסרליש
לא מזלזלים, חס וחלילה, כי אני נמצא פה בשני כובעים, אנחנו גם עושים את המעקב על תגובות המשרדים וזה עובד וגם באתי ממשרד ראש הממשלה, כדי להגיד בוועדה, כי ידעתי שזה אני וביקשת בפעם שעברה, אז בנושא הצעת הביקורת, "שהמשרד יתאם את הפעולות לקידומה של תכנית כוללת בנושא", המשרד אכן בודק את הצעת הביקורת ושוקל אותה, הוא טרם קיבל החלטה, עם קבלת החלטה שנקבל בהקדם, נעביר אותה לוועדה לביקורת ולאגף המפקח הכללי.
היו"ר קארין אלהרר
ומתי כבודכם יקבלו את ההחלטה?
עקיבא איסרליש
אני לוחץ וכותב - - -
היו"ר קארין אלהרר
עקיבא, לכן אמרתי שביקשתי - - -
עקיבא איסרליש
אני לא - - -
היו"ר קארין אלהרר
הטענה היא חלילה לא אליך אלא הטענה היא למשרד, ששלח אותך מבלי שאתה יכול באמת לענות על השאלות. אתה מקריא לי דף מסרים של משרד ראש הממשלה.
עקיבא איסרליש
אבל - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, בסדר, חלילה, עקיבא - - -
עקיבא איסרליש
דף מסרים - - -
היו"ר קארין אלהרר
עקיבא, חלילה לי מלזלזל בדף המסרים, כבודו במקומו.
עקיבא איסרליש
הוא שוקל. יש מספיק עבודה, שוקל את ההחלטה בכובד - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא מתעסקת בסידורי העבודה במשרד ראש הממשלה.
עקיבא איסרליש
תהיה החלטה, אני גם לוחץ שזה יהיה - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, לא, עקיבא, יש פה איזו טעות בהבנה, לא "כשתהיה החלטה" אתם נדרשים לקבל החלטה. תראו, אם אתם חושבים שבגלל שאתם משרד ראש הממשלה אז אתם לא כפופים לכנסת, טעות. גם משרד ראש הממשלה כפוף לכנסת בכובעו כרשות מבצעת. ולכן, אני לא מצליחה להבין לא את הזלזול בוועדה ולא את זה שלא מגיעים האנשים שיודעים לתת את התשובה. אני לא באה אליך בטענות, אתה נשלחת על ידי המשרד, אבל אני מציעה שבכובעך כנציג משרד ראש הממשלה, תחזור למשרד ותודיע להם שהתשובות האלו אינן קבילות, לא "כשתהיה" אלא מתי תהיה. ממתי משרד ראש הממשלה פטור מלתת תשובות?
עקיבא איסרליש
הוא שוקל, הוא טרם קיבל החלטה.
היו"ר קארין אלהרר
זו לא תשובה. שלושה דיונים הוא שוקל? היו המלצות במאי 2015.
עקיבא איסרליש
אני יודע.
היו"ר קארין אלהרר
היום אנחנו במרץ 2016, חלפה עברה לה כמעט שנה. כנראה שוקלים את זה בכובד ראש במשרד ראש הממשלה אז אולי טיפה תקלו ותתנו תשובה. טובה יותר, טובה פחות, ותשקול את זה אבל תשובה. וגבירתי מנהלת הועדה, אני מבקשת, משרד האוצר כשל ולא שלח נציגים - - -
קריאה
יושבים פה.
היו"ר קארין אלהרר
אה, הגיע. שלום. אנחנו חוזרים אליכם. בדיון הקודם הרפרנט לא ידע להגיד מה התקציב שנקבע לעניין אובדן מזון. נשלח בשבוע שעבר לאגף תקציבים שהתקציב לביטחון תזונתי הוא 200 מיליון, כולו משרד הרווחה, לא דווח על תקציב להצלת מזון, 110 מיליוני שקלים תוספת שהועברה לבסיס תקציב משרד החינוך היא לטובת הרחבת מערך ההזנה בבתי הספר, 60 מיליוני שקלים לפתיחת מועדונים מועשרים לקשישים הכוללים ארוחה חמה, תוספת מזון מפעלים מוגנים הועברה למשרד הקליטה עבור עולים זקנים וכו'.

שאלנו את השאלות הבאות ואני מקווה שיש לנו תשובות. האם ישנו תקציב להצלת מזון בתקציב המדינה?
יעל אגמון
אני רפרנטית רווחה, בתקציב משרד הרווחה אין תקציב להצלת מזון, יש תקציב לביטחון תזונתי. ככל הידוע לי, אין, לא קיים תקציב ייעודי להצלת מזון אבל יכול להיות שאני טועה כי אני לא רפרנטית של משרדים אחרים.

אני הוזמנתי לדיון הזה כי בדיון הקודם שאלו שאלות על ביטחון תזונתי, שזה במנדט משרד הרווחה ולכן הגעתי לדיון הזה.
היו"ר קארין אלהרר
יעל, אני מכבדת אותך ואני יודעת שאת עושה את עבודתך נאמנה. העניין הוא שמראש הבנתי שיישלח נציג שהוא לעניין בטחון תזונתי ולא לעניין אובדן מזון. מכיוון הנושא שלנו היום הוא אובדן מזון וכדי לא ליצור מבוכה, שלחתי את השאלות מראש, זאת אומרת שזה היה ממש 'מבחן בית'.
יעל אגמון
השאלות שנשלחו מראש היו מעורבבות גם עם נושאים של ביטחון תזונתי וגם עם נושאים של אובדן מזון. רובן עסקו בביטחון תזונתי.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, למה זה מונע תשובה לעניין הצלת מזון?
יעל אגמון
זה לא מונע, אני מוכנה לבדוק את זה עכשיו אבל, ככל שידוע לי - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה צריך לבדוק את זה במעמד הדיון כשהשאלות המאוד ברורות נשלחו שבוע קודם?
יעל אגמון
שוב, רוב השאלות עסקו בביטחון תזונתי ולא בהצלת מזון ועליהן אני יכולה לענות. שאלות שנוגעות להצלת מזון בשאלות שנשאלנו, היו יחסית מעטות ואני כרגע יכולה לבדוק את התשובה אבל אין לי אותה אתי.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק מנסה להבין, אתם בוררים על מה אני מקבלת תשובה ועל מה לא?
יעל אגמון
לא, בכלל לא, תקבלי תשובה על כל מה ששאלת.
היו"ר קארין אלהרר
אז אם שלחתי בסך הכול שלש שאלות, הם לא ראוי היה שאקבל שלש תשובות?
יעל אגמון
שוב, אני כתבתי חלק מהתשובות לשאלות. השאלות – כפי שאני מבינה, נענו במכתב ששלחנו. ככל שהן לא נענו כמובן שנעביר את כל התשובות שהוועדה תבקש ואני גם מוכנה כרגע לברר עם הרפרנטים של המשרדים הרלבנטיים, האם אצלם קיים. במשרד הרווחה קיים תקציב לביטחון תזונתי ולא להצלת מזון.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אני מבקשת שתבררי בבקשה את התשובה לשאלה הספציפית הזאת ואנחנו נעבור לשאלה הבאה. האם יש תיקצוב לנושא הצלת מזון וביטחון תזונתי בתקציב של משרדים אחרים מלבד משרד הרווחה?
יעל אגמון
לביטחון תזונתי קיים תקציב גם למשרד החינוך וגם למשרד הקליטה. חלק מהפרויקטים הם בשיתוף משרד הרווחה וחלק מהפרויקטים הם ספציפיים - - -
היו"ר קארין אלהרר
כמה כסף יש לשלושת המשרדים?
יעל אגמון
במשרד הרווחה יש כ 200 מיליון – כמו שכתבתנו בתשובה, שמתוכם חלק עברו לקליטה וחלק עברו לחינוך. במשרד החינוך יש עוד תקציב שעומד על בערך 60 מיליון שקלים, במשרד הקליטה יש עוד איזה matching לכסף של משרד הרווחה שעומד על עוד 10 מיליון שקלים.
היו"ר קארין אלהרר
ובסך הכול יש 220?
יעל אגמון
לא, 220 זה משרד הרווחה, אמרתי שבנוסף לזה במשרד החינוך יש תקציב תוספתי לביטחון תזונתי, שעומד על עוד כ-60 מיליון שקלים ובמשרד הקליטה יש עוד תקציב של כ-10 מיליון שקלים.
היו"ר קארין אלהרר
ותקציב 2016 – האם זה התקציב, המספרים שנתת לי עכשיו?
יעל אגמון
בתקציב 2016 תוקצבו בבסיס התקציב המספרים שנתתי עכשיו, בנוסף, אנחנו עכשיו עובדים על פרויקט חלוקת מזון באמצעות כרטיסי מזון, לקראת פסח שזה פיילוט חדש - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא היה קודם?
יעל אגמון
בכרטיסי מזון – מעט מאוד, מעט מאוד. כרטיסים חולקו מעט מאד.
היו"ר קארין אלהרר
לא ידענו על זה לפני סגירת התקציב?
יעל אגמון
לא, זה פרויקט חדש שבא מסיכום ממש מן החודש האחרון בין שר האוצר לשר הרווחה, של פיילוט בכרטיסי מזון, והוא תוקצב ב-9, ב-10 מיליון שקלים בשנה הנוכחית. מאחר והוא פיילוט אנחנו נראה מהן תוצאותיו ולפי זה נחליט אם להכניס אותו לבסיס תקציב 2017 או לא.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, או.קיי. תודה, אז אני רק מחכה לתשובה. אני כן אסכם את הדיון אבל תשובה אנחנו נקבל. קודם כל אני רוצה לומר שחלה התקדמות ואני מברכת את המשרדים שכן עשו עבודה, שהיא עבודה משמעותית ובסופו של דבר יכולה להביא לשינוי מהותי בחיים של אנשים.

אני אומר את שאמרתי בפעם הקודמת, אני לא מצליחה להבין, מדוע משרד ראש הממשלה, שאמור לתכלל את כל הנושא, מסרב לבצע את עבודתו נאמנה.

אני נוטה לחשוב שאולי זה נושא שלא מעניין את משרד ראש הממשלה, כנראה שעסוקים במשרדים אחרים ואני באמת צר לי מאוד על העניין. אני חושבת שמדובר בזלזול בוטה, גם בעניינים חברתיים, גם בעניינים כלכליים וגם בעניינים סביבתיים. אני לא רואה דרך אחרת להסתכל על העניין.

אני מבקשת ממשרד החינוך להעביר עד חודש ספטמבר את תכנית הלימודים שמתייחסת לנושא אובדן מזון.
קריאה
זו לא תכנית לימודים.
היו"ר קארין אלהרר
ההתייחסויות שישולבו בתכנית הלימודים.
קריאה
זו תכנית - - -
היו"ר קארין אלהרר
נכון, את צודקת, תכנים שישולבו בתכנית הלימודים לנושא אובדן מזון.

אגף תקציבים במשרד האוצר, אני מבקשת תוך שבוע, את התשובות לשלש השאלות בכתב ואני אומרת, אני ממש לא רוצה להגיע למצב שבו אני צריכה להורות לכם או לדרוש מכם, לאילו שאלות לענות ולאילו לא. כל השאלות שנשאלו נדרשת להן תשובה ברורה ומסודרת. אני רוצה להודות לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים