ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/02/2016

התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישי

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 1

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט

לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

יום שלישי, כ"ג בשבט התשע"ו (02 בפברואר 2016), שעה 14:30
סדר היום
התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישי
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – יושב-ראש ועדת הכלכלה – היו"ר

יעקב מרגי – יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט

עודד פורר

יעקב פרי
מוזמנים
עו"ד אסי מסינג - המשנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד לירן דמביץ - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רכז תקשורת ותיירות באג"ת, משרד האוצר

עו"ד אלידור בליטנר - עוזרת ראשית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רן שיטרית - ראש מטה שר התקשורת, משרד התקשורת

עו"ד חגית ברוק - הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

ניר שויקי - מנכ"ל בפועל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עו"ד הילה שמיר - יועצת משפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עו"ד מיכל גרוס - הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

יואב הלדמן - משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים, ישראל 10

עו"ד דבורה קמחי - סמנכ"לית רגולציה, ישראל 10

אפיק עובד - פעיל, המשמר החברתי
לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

דניאל קלמנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישי
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה הרביעית היום של ועדת הכלכלה של הכנסת לישיבה של הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. תלמד מאתנו, אדוני יושב-ראש ועדת החינוך. שלום חברי, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דובר, באמת מכל הלב תודה.

לשם מה התכנסנו?
יעקב פרי (יש עתיד)
כמה כסף ערוץ 10 צריך לשלם, בין אפס ל-5 מיליון שקל.
היו"ר איתן כבל
מי מציג את הנושא, בבקשה?
אסי מסינג
אני המשנה ליועץ המשפטי במשרד האוצר.

סעיף 37ג(ד) לחוק הרשות השנייה קובע שבתקופת ההארכה השנייה ובתקופת ההארכה השלישית של הזיכיון לערוץ 10 יחולו הוראות שונות, שאינן רלוונטיות לעניין שלנו, ובין השאר גם שבעלי הערוץ ישלמו למדינה תמורה בעד תקופות ההארכה. הזיכיון המקורי ניתן לתקופה של 8 שנים. שתי תקופות הארכה נוספות לא נכללו במסגרת המכרז שנערך ולכן היה צורך לקבוע תמורה בעד תקופות ההארכה.

למעשה המנגנון של קביעת התמורה הוא: שר האוצר, בהסכמת שר התקשורת ובאישור הוועדה המשותפת, וכל זאת לאחר שניתנה בפני השר המלצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
היו"ר איתן כבל
שר האוצר ושר התקשורת נפגשו לדון על העניין, או שאתה לא יודע? סתם לצורך ידע אישי.
אסי מסינג
הם התכתבו ביניהם על העניין.

בסופו של יום עמדו בפני שר האוצר ושר התקשורת מגוון שיטות ושתי המלצות: המלצה של הרשות השנייה והמלצת הדרג המקצועי במשרד. שר האוצר החליט בסופו של יום לאמץ את ההמלצה של הדרג המקצועי במשרד, במסגרתה מוצע הערך העליון של מה שחוּשב לפי שיטת החישוב שהוצגה בפניו. הערך שמבוקש כאן הוא 5.28 מיליון ש"ח. אם תרצו, אפשר יהיה להרחיב לגבי השיטות השונות שהוצגו בפניו.
היו"ר איתן כבל
מה המינימום והמקסימום שיכול היה להיות כאן? אני לא מדבר על אפס.
יעקב מרגי (ש"ס)
הייתה המלצה ודרישה כזאת.
אסי מסינג
הוצגו שתי המלצות. המלצת הרשות השנייה קבעה סכום של 16.2 מיליון ש"ח.
היו"ר איתן כבל
יותר חשוב לי לדעת מתי התהליך הזה יסתיים. כל פעם יש הארכות.
אסי מסינג
ההארכה נסתיימה. זו ההארכה השלישית ועכשיו אנחנו במצב של רישיון. הרישיון ניתן.
הילה שמיר
ערוץ 10 נמצא ברישיון כרגע.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר שמי שכתב את חוק הרישיונות, הראשון היה עבדכם הנאמן, אז אני מבקש, לא צריך להגיד לי מה זה רישיונות. זאת לא הייתה המצאה שלי. זאת הייתה המצאה של רובי ריבלין בשבתו כשר התקשורת ואז הצעתי לו לחוקק את החוק, כאשר הבנתי שפג תוקפם של הזיכיונות. אני יודע במה דברים אמורים.
אסי מסינג
זה רק עד תום תקופת הזיכיון שהסתיימה ב-30 ביוני 2015.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. יש למישהו הערות או הארות?
יעקב פרי (יש עתיד)
יש לי הרבה. קראתי את המסמכים, אמנם בחטף, לא העמקתי בהם. אם אני ממשיך את דבריך, ואני מקווה שהבנתי אותם, אני מבין שיש שלוש שיטות לחישוב הסכום שמשרד האוצר מבקש מערוץ 10. אחת שמתבססת על ההפסדים שלהם אומרת אפס; השנייה שמתבססת על השווי הכלכלי של התועלות כתוצאה מהארכת הזיכיון, גם פה השיקול הוא אפס; והשיטה השלישית, שלפיה הגעתם ל-16 פסיק משהו מיליון שקלים, אבל אתם אומרים שבסופו של דבר שר האוצר קיבל את עמדת גורמי משרדו והסכום צריך לעמוד על 5.5 מיליון שקלים. אני רוצה להקדים ולומר שלי זה נראה קצת כמו בזאר, נוהגים לומר פרסי או טורקי.
היו"ר איתן כבל
נוהל בזארי...
יעקב פרי (יש עתיד)
כאשר אני קורא מעט מן החומר, נראה לי שעמדת משרד האוצר היא שלא יכול להיות מצב שלא יהיה תשלום בכלל, כלומר צריך להיות תשלום עבור הארכת הזיכיון. אני כבר אומר לכם שלזה אני מסכים, אני חושב שצריך לשלם.

אני שואל, על מנת לא להאריך את דבריי ואת הדיון, איך דווקא 5.5 מיליון שקלים ולא 2 מיליון שקלים או מיליון שקלים או 3.25 מיליון שקלים? זו שאלתי.
אסי מסינג
אעשה סדר לגבי המודלים הקיימים ואסף וסרצוג ירחיב לגבי המודל שנבחר בסוף. עמדו בפני השר ארבעה מודלים אפשריים, שלושה מהם נכללו במסגרת המלצת הרשות השנייה, שבחרה להמליץ על הגבוה מבין שלושת המודלים שהיא סקרה, שזה 16 מיליון שקל, והמודל הרביעי שנבנה על-ידי אגף התקציבים הוא בסופו של דבר המודל שהשר מבקש לאמץ אותו.
יעקב פרי (יש עתיד)
כלומר השר החליט שלא לקבל את המלצת הרשות השנייה.
אסי מסינג
במסגרת המודלים שהוצגו בפניו הוא החליט לאמץ את המודל של אגף התקציבים. לגבי המודל עצמו, אסף וסרצוג יוכל להרחיב ולומר איך הוא נעשה.
אסף וסרצוג
אני מאגף התקציבים. אפרט בקצרה, ואם תרצו שארחיב את הדיבור על אחת מן הנקודות, בשמחה.
יעקב פרי (יש עתיד)
יש כאן שני יושבי-ראש והם יחליטו, אני קטונתי.
אסף וסרצוג
עמדה לנגד עינינו גם חוות הדעת שהגישה מועצת הרשות השנייה. בחנו אותה, הסתכלנו. אנחנו בחרנו ללכת במתודולוגיה אחרת. המתודולוגיה שבחרנו בה הייתה לשים את עצמנו בעצם בתחילת התקופה, כאילו אנחנו בעל זיכיון שמגיע בתחילת התקופה, כמה הוא היה מוכן לשלם בעבור אותו זיכיון. ניתחנו מה ההוצאות שהיו חלות עליו במהלך התקופה האמורה. רוב ההוצאות הן הוצאות שקבועות בחקיקה, זה הוצאות על תוכן, הוצאות על חדשות. חלק מן ההוצאות הן הוצאות שלקחנו לפי benchmark בשוק – הוצאות הנהלה, כלליות וכדומה. התבססנו על ההכנסות שכן היו לערוץ 10 באותן שנים, אבל גם לקחנו הנחות כלשהן, הנחות נורמטיביות של יכולת כן להגדיל במידה מסוימת את נתח השוק או את ההכנסות שלהם באותן שנים כי זה כן משקלל בפנים חלק מן הדברים.

לגבי מה שאמרת בנוגע לאפס, כמובן העמדה היא שלא יכול להיות אפס מכיוון שכל בעל זיכיון בתחילת התקופה היה אומר: זה שווה איזשהו ערך.
יעקב פרי (יש עתיד)
הוא היה מוכן לשלם.
אסף וסרצוג
בסופו של דבר התוצאה שיצאה לנו היא המדרג, שהגיע עד 5.28 מיליון שקלים.
היו"ר איתן כבל
נשמע את נציגי ערוץ 10.
יואב הלדמן
אני משנה למנכ"ל ערוץ 10 ואני גם סמנכ"ל הכספים.

ראשית, אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה על העזרה בכתיבת חוק הרישיונות, וגם לכבוד הנשיא ריבלין.
היו"ר איתן כבל
חשבתי שאתה מודה על כך שהזדרזנו לקיים את הדיון ולקחת מכם 5 מיליון שקל...
יואב הלדמן
אני באתי עם התיק של הכסף...
יעקב מרגי (ש"ס)
חיפשנו את הדמעות במלל. לא מצאנו. לא של משרד האוצר ולא שלכם...
יואב הלדמן
הייתה חוות דעת של הרשות השנייה, שלא הסכמנו איתה, לא במתודה ולא בשום גישה שהייתה בה. היה לנו גם ויכוח אפילו על הגישה השלישית.

לגבי חוות הדעת של אגף התקציבים, אסכים עם מה שנאמר פה, אפשר להתווכח על המסקנות במתודה, אבל כמו כל הערכת שווי, יש פה תחזיות שנעשו על-ידי אגף התקציבים ואנחנו יכולים לתת תחזיות אחרות. מבחינתנו הנושא הזה מאחורינו.
היו"ר איתן כבל
הגעתם להבנות.
יואב הלדמן
מבחינתנו נקבל את הסיכום הזה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני כבר אומר לך שאני אתמוך בגלל שאם ערוץ 10 לא מתווכח סימן שאתם יכולים לשלם את זה, או שאתם מוכנים לשלם את זה.
יואב הלדמן
אצטט אותך, אמרת משפט נכון: אם היינו לוקחים את התאריך לאחור רטרואקטיבית על זיכיון או על התמורה על המשאב הציבורי הזה, מישהו היה צריך לשלם, ואז היה פה ויכוח כמה זה, וזה בין אפס למאה.
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת פרי ידידי, אומַר קצת יותר מזה. כתוב "בעת ההיא המשכיל יידום". אני חושב שבעניין הזה "ובעת ההיא המשכיל יידום". טוב שערוץ 10 כתב לעצמו את הפסוק הזה בכניסה. אנחנו זורמים עם העניין. באמת אני יכול לומר לכם שבאופן אישי אני שמח מאוד שהייתה לי זכות ממש באופן אישי להיות בין אלה שנלחמו כדי שהערוץ ימשיך לפעול. אני מקווה, בעזרת השם, שלא נתאכזב.

בבקשה, אדוני יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.
יעקב מרגי (ש"ס)
תודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה. כשקיבלתי את העניין שאלתי "מה לכהן בבית העלמין", לשם מה יש צורך בוועדה המשותפת, מה העניין? מילא הערוצים החינוכיים, ניחא. אבל התחלתי להעמיק בניירת ובאמת חיפשתי דמעות. לא מצאתי אותן, לא של אגף התקציבים ולא של ערוץ 10, להיפך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא מדאיג אותך שלא מצאת דמעות? אני מתחיל להיות מודאג.
יעקב מרגי (ש"ס)
התחושה הייתה שמחפשים איזה מודל, שתיים אחורה ואחת קדימה. זו התחושה שהמסמך שידר. בסוף נמצא איזה תרחיש שאימצתם אותו. אגיד לכם על מה אני שמח, על זה שהמדינה נמצאת במקום אחר בדיונים מול ערוץ 10. כל שוק התקשורת במדינת ישראל צריך להיות איתן יותר, חזק יותר, מגוון יותר. מכאן באה התמיכה שלי.

וכמובן אמרתי לפרוטוקול את דעתי על הסוגיה הזאת, להבהיר את דעתי על מה שברור.
אתי בנדלר
לגבי הכהן ובית הקברות.
יעקב מרגי (ש"ס)
מבחינתי ועדה משותפת בסוגיה הזו של ערוצים מסחריים – הייתי משאיר את זה לוועדת הכלכלה. זה התחום שלה, זה הפרופסיה שלה. בסוגיה של ערוצי תוכן שהם חינוכיים בוודאי יש מקום לוועדה משותפת. או שנעשה חלוקה ברורה. פרט לכך שאני לא הולך להיות יושב-ראש ועדת החינוך לנצח, אבל אני מסתכל על הדברים בראייה לדורות הבאים.
היו"ר איתן כבל
נא להדגיש את המשפט הזה. אני מודה לך, באמת תודה. זה סוג של גדלות נפש מקצועית לומר דבר שכזה.

אני מביא את בקשת שר האוצר כפי שהונחה בפני הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בנושא התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישי. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת שר האוצר בעניין התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישי, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה אושרה.

אני רוצה להזכיר שהישיבה הזאת היא של ועדה משותפת של ועדת הכלכלה ושל ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני מודה לאדוני יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט שסבור שכל העניינים הנוגעים לשידורים מסחריים צריכים להיות נידונים בוועדת הכלכלה ושצריך לתקן את החוק.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים