ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/02/2016

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 154

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ג בשבט התשע"ו (02 בפברואר 2016), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014 (פ/2053/19)(כ/588), של חה"כ מיקי רוזנטל ועדי קול – דיון בהחלת רציפות
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר
חברי הכנסת
מיקי רוזנטל
מוזמנים
עו"ד אלידור בליטנר - עוזרת ראשית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רן שיטרית - ראש מטה שר התקשורת, משרד התקשורת

עו"ד פאדיה זידאן - מנהלת מחלקה בכירה, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

עו"ד אגם דניאל - עוזרת ראשית חקיקה מכרזים ואזרחי, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן

אופיר עובד - פעיל המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן

דניאל קלמנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014 (פ/2053/19)(כ/588), של חה"כ מיקי רוזנטל ועדי קול – דיון בהחלת רציפות
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. אני מבקש לפתוח את דיון, דיון שלישי של ועדת הכלכלה של הכנסת היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל וגם של חברת הכנסת לשעבר עדי קול.

אנחנו מדברים על דיון בהחלת רציפות. אדוני, אתה רוצה לומר בשתי מילים במה דברים אמורים? בבקשה.
מיקי רוזנטל
סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) קובע שאסור לשלוח דבר פרסומת בארבעה אמצעים: פקסימיליה, מסרונים, מכשיר חיוג אוטומטי ודואר אלקטרוני. ההצעה הזאת מבקשת להרחיב את האיסור ואת הסייגים על האיסור גם לגבי עמותות שמבקשות תרומות ולגבי גופים לא עסקיים אידיאולוגיים. רציתי להחיל את זה גם על הפוליטיקאים. אני חושב שראוי להחיל את זה גם על הפוליטיקאים, כי מי שחבר במפלגה- - -
היו"ר איתן כבל
היית יכול לעשות את זה לפני הבחירות.
מיקי רוזנטל
יפה מאוד. אבל בהסכמה עם שר התקשורת דאז, מר גלעד ארדן, הוא ביקש להוריד את הדבר הזה ואני הסכמתי, וזה קיבל גיבוי של החלטת ממשלה בסייגים שציינתי.

העיקרון הוא למנוע הטרדה איומה ונוראית.
היו"ר איתן כבל
זו הטרדה, זה לא ליד ולא כאילו. למשל בבית שלי הפסקנו לענות לצלצולים בטלפון הנייח כי 95% מהשיחות שאנחנו מקבלים הן מן הסוג שאתה מדבר עליו.

נציגי הממשלה.
פאדיה זידאן
אני מנהלת מחלקה בכירה במשרד התקשורת, בלשכה המשפטית. אין לנו התנגדות להחיל דין רציפות על נוסח הצעת החוק כפי שעלה לקריאה הראשונה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אנחנו בעד. גם אתה וגם אני. מיקי רוזנטל מחליף את חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

גברתי היועצת המשפטית, יש להכין את זה להעלאה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים