ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/02/2016

מערך הגיור הממלכתי בישראל - דוח מבקר המדינה 63ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים