ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/02/2016

הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 125

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, א' באדר א' התשע"ו (10 בפברואר 2016), שעה 9:00
סדר היום
הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
שמעון אבני - מנהל אגף הסעות והצטיידות, משרד החינוך

רחל אברמזון - מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

אילן שי - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

הילה רכס מליק - מפקחת ארצית מסגרות יום 3-21, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הדס זהבי - מפקחת ארצית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

קרן קרדי - מפקחת ארצית - קהילה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

נועה היימן - רכזת חינוך באגף התקציבים, משרד האוצר

לילי פיינטוך - מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומק, משרד הפנים

יונה מורן - אגף התחבורה הציבורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שושי סומך - עו"ד, המועצה לשלום הילד

הדר אליהו - רכזת תחום צעירים, מרכז השלטון המקומי

מיכל מנקס - ראש מינהל חינוך, מרכז השלטון המקומי

שוקי שדה - מנכ"ל, ארגון חברות ההסעה בישראל

ולרי זילכה - פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות, בית איזי שפירא

הניה מרמורשטיין - מנהלת על"ה-עזר לילד המיוחד, בית איזי שפירא

אביבית ברקאי-אהרונוף - עו"ד, עמותת 'בזכות'

זהר פילבר - המרכז לנסיעה בטוחה לילדים עם צרכים מיוחדים , אלוין ישראל

אבי גיספאן - מנהל מערך ההסעות, עיריית ירושלים

רויטל לן כהן - קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

אסתר קרמר - קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מוטי אדרי - הורה
לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד - ישיבת מעקב
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הסדרת סוגיות הסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד – ישיבת מעקב. זו ישיבת מעקב, לדעתי רביעית, או שלישית. לפני שאני נכנס לנושא של מה שביקשנו לגבי התקנות וכו', משרד האוצר פה?
נועה היימן
פה.
היו"ר דוד אמסלם
אהלן. דיברנו אתמול. ביקשנו מכתב. אז בואי תספרי להם מה הסיכום, לפרוטוקול, ואחרי זה נתקדם.
נועה היימן
זו הודעה שכבר ניתנה בעבר למשרד הרווחה. התחלנו עבודה מול משרד הרווחה ואנחנו מתכננים להוציא עוד היום מכתב גם למשרד החינוך שנותן מענה לסוגיית הילדים שמקבלים מועדונית ממשרד הרווחה ושהמועדונית אינה נמצאת בשטח בית הספר. היום משרד הרווחה אינו מממן את ההסעה מבית הספר למועדונית, או מהמועדונית הביתה, בעצם את ההסעה השלישית לאותו יום. אנחנו נבקש מהשלטון המקומי להעביר את נתונים אודות הילדים והפריסה שלהם ברחבי הארץ, וממשרד הרווחה להעביר נתונים גם כן על אותם ילדים והמסגרות בהם הם נמצאים, ואנחנו נממן דרך משרד החינוך, דרך המכרזים והעברות לרשויות, את ההסעה השלישית לאותם ילדים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להדגיש את מה שנועה אמרה כדי שנבין ולא נתבלבל. הסיכום שלנו איתם זה שמשרד האוצר מממן באופן מלא את ההסעה של הילדים המוגבלים השלישית באמצעות משרד החינוך, לא דרך העבודה והרווחה ואחרי זה עוד ארבעה פקידים שיצטרכו להעביר את הכסף ולא קיבלו וכן קיבלו וכו'. הם רק יוודאו את הנושא הזה של התקצוב גם מול משרד החינוך, זה הרי אותם ילדים בסופו של דבר, ואתם תתארגנו עם הרשימות כדי שהם יידעו בדיוק איך לתקצב את זה וכמה.

אז כאן שאפּוֹ, תודה. באמת פה אני רוצה להודות באופן אישי, גם לנועה וגם ליאיר פינס, שהם באמת הבינו את העניין ודחפו את זה גם במסגרות שלהם ובאמת שאפו, אתם אנשים צדיקים בהיבט הזה. באמת תודה רבה. שמעון, אנחנו מגיעים אליך. בבקשה.
שמעון אבני
בסוף הכול מגיע אליי. רק לסעיף הקודם, ילדי הרווחה שבפיגור הבינוני-קשה - - -
רחל אברמזון
מוגבלות שכלית, יותר נכון.
שמעון אבני
אני מתנצל, אני לא איש פדגוגיה, אז אני לא תמיד יודע את המינוחים, אבל בעלי המוגבלות השכלית שעוברים למועדונית גם כשהיא לא בבית הספר שלהם, אני מסיע אותם היום. אנחנו מסיעים אותם.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, בואו נעשה סדר. שמעון, הסיפור הוא מאוד פשוט.
שמעון אבני
אני רוצה להבין, האם יש הרחבה של - - - שאני אבין, כי אני צריך להתארגן לזה בסוף.
רחל אברמזון
שמעון, זה לא השלישית, זה השנייה.
היו"ר דוד אמסלם
שמעון, אני אעשה לך את הסדר. אתה ממומן לשתי הסעות, אתה לכאורה משרד החינוך. הרי איפה הייתה הבעיה פה? שלמדינה יש כנראה יותר מדי משרדים שמתעסקים בילדים האלה. משרד החינוך בא ואומר 'אני חינוך, אני מסיע את הילד מהבית לבית הספר ומבית הספר הביתה. זה שהוא צריך לעבור למועדונית זה לא אני', 'מי זה?' אני שואל, אומרים 'משרד הרווחה'. משרד הרווחה בא ואומר 'אני לא מתוקצב בהסעה, אולי אני משלם למועדונית כמה לירות על זה שמביאים לה את הילד אבל אני בהסעה לא מתוקצב' ובעצם הילד נופל בזה. כרגע מדובר על הסעה שלישית, שהיא תתבצע באמצעותך. אתה תתוקצב באופן ישיר, לא כמעבר ממשרד הרווחה אליך, האוצר יתקצב אותך באופן ישיר באותה מסגרת של אותן הסעות, יהיה לך לשלוש הסעות, מימון מלא.
רחל אברמזון
אני רוצה רק לבקש בקשה, שבמיפוי אנחנו גם נגיש את אותם ילדים, לקויי שמיעה ולקויי ראייה שלפעמים נוסעים לפעילות במועדונים שלהם גם מחוץ לבית הספר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על כל הילדים עם הליקויים - - -
רחל אברמזון
הם לא תמיד נמצאים ברשימה של הרווחה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני הסברתי. תקשיבי. אני אגיד לך משהו, יש לנו אנשים צדיקים, נועה ויאיר. הם הבינו את העניין, שהילדים עם הליקויים הפיזיים והנפשיים, השכליים, הם מבינים שזו אוכלוסייה שצריך לטפל בה. אנחנו לא מדברים כרגע על אלה שלוקחים ריטלין, בואו נשים אותם בצד כרגע. האוכלוסייה הספציפית הקשה הזאת, המוחלשת, הפגיעה הזאת, צריך לטפל בה. עכשיו הרשימות יעברו דרככם.

זה לא משנה, היא תעשה, אני כבר אתמול דיברתי איתה בלילה, העסק הוא פשוט, אני לא צריך לעשות פה דיון של ארבע שעות איך מביאים את הרשימות, איך ולמה וכמה. הילדים האלה ידועים, הם לא באו מהחלל, הם נמצאים במערכת עצמה היום. אז תהיה לכם רשימה, אתם אחד, משרד הרווחה אחד, בישיבה אחת של חצי שעה סגרתי את האירוע. אז אם לא תסתדרו נעשה עוד ישיבה על הרשימות.
רחל אברמזון
לא צריך, תודה.
היו"ר דוד אמסלם
שמעון, את זה הבנו?
שמעון אבני
כן.
היו"ר דוד אמסלם
פרק אחד כאוב שמנו בצד, אנחנו מתקדמים.
שמעון אבני
לקראת תקנות הסעות תלמידים בחינוך המיוחד, בסך הכול גיבשנו, יש תקנות, הן גובשו, התקנות מוכנות, אנחנו נדרשים לעשות ועשינו את הפגישות עם כל הגורמים, יש לנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה כל הגורמים? תפרט לי, עם מי ישבת?
שמעון אבני
ישבנו עם נציגי ההורים, ישבנו עם כל הגורמים בחינוך המיוחד אצלנו, אנחנו צריכים להיפגש עם הרווחה, חלק מזה כבר נפתר, ממה ששמעתי, נפגשנו עם השלטון המקומי שהוא מרכיב קריטי בתקנות האלה, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי. במקביל יש ועדה שעובדת ומתמחרת את התקנות האלה. היום אנחנו עוד יושבים לסכם ונפיץ את התקנות האלה עם התייחסות סופית ואחרונה לכל הגורמים.
היו"ר דוד אמסלם
עדיין עוד לא עשיתם את זה, אני מבין.
שמעון אבני
הדברים הם ברחל בתך הקטנה, אלה דברים מאוד רגישים. אנחנו רק סיימנו.
היו"ר דוד אמסלם
שמעון, כמה זמן אתה צריך עוד?
שמעון אבני
כל הזמן חוזרים לשאלה הזאת ואני לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתה רוצה שנעשה? צ'ק פתוח, קארד בלאנש, בוא ניפגש, כשאתה תגמור תתקשר אליי?
שמעון אבני
לא, הדברים הם באמת בשלב הסופי שלהם.
היו"ר דוד אמסלם
אבל שמעון, אני לא שם. שים לב, אני מתקדם איתך. כמה זמן אתה צריך עוד לבוא ולהגיד לי 'תשמע, דודי - - - '. דרך אגב, אני רוצה לקבל ממך את העניין הבא, אחרי ש - - -
שמעון אבני
אגב, הפצנו את טיוטת התקנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הפצנו, זה לא רק הפצנו ושגר ושכח. אתה צריך לעשות דבר כזה, אני הצעתי את הצוות המקצועי שצריך ללוות אותך. זה לא רק אתה לבד, יש גם את הקליינטים, צריך לשתף את כולם ואז אני מצפה ממך - - - אם כולם מסכימים עם כולם, אל תדווח לי כלום, תגיד לי 'כולם מרוצים, אהלן וסהלן', אני ישר מזמין שווארמה מפה לכולם והכול בסדר. אם יש בעיה, אתה אומר לי 'תשמע, אנחנו מסכימים על 98%' ואז אני מבקש ממך לחדד את ה-2% שאתם לא מסכימים. איפה שיש הסכמה אין בעיה, זה מה שאני רוצה, שתהיה הסכמה והכול טוב. לכן אני רוצה שאתה תשב איתם, תשתף אותם. שלחת להם לעיון, תעשה עוד ישיבה, 'רבותיי, בואו נשב, מה אתם חושבים כן, איפה אתם חושבים לא'.
שמעון אבני
אני חושב שיעידו על שיתוף הפעולה, אלא אם כן הם יגידו שהם לא מרוצים. אני חושב שבאמת הגענו להבנות. יש עדיין בשוליים, או לא - - - תלוי, עוד פעם, אנחנו הולכים לעשות עוד פגישה, לסכם את הסוגיה של הליווי, של המלוות בהסעה. אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון ושבאמת בפעם - - - אני לא יודע להגיד אם זה 90% אבל יש הבנה על חלק גדול מהתקנות.
היו"ר דוד אמסלם
שמעון, אני לא רוצה להיות בכיוונים כל הזמן. אני בכיוונים כבר בעסק הזה מתחילת הדיון הראשון. כמה זמן אתה צריך כדי לבוא ולתת לנו את התשובה שאתה לקחת את התקנות, סיימתם אותן, עברתם את הגורמים הרלוונטיים, הם אישרו אותן והכול טוב ויפה? ואם לא טוב ויפה, אז אני אבקש ממך להציג איפה לא טוב ויפה. מה שאמרתי קודם.
שמעון אבני
אז לא, אם אני אבקש שתיתן לי, כדי לקבוע את לוחות הזמנים לתת לך תשובה, אני רוצה לקיים על זה דיון.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה דיון על לוחות הזמנים?
שמעון אבני
לא איתך, איתי, שלי, עם אנשים, כדי להגיד כמה זמן ייקח לי לתקצב את זה. זה לא יהיה הרבה זמן, אני רוצה יומיים-שלושה כדי לתת תשובה.
היו"ר דוד אמסלם
תקצוב, סגרתי לך את הנושא.
שמעון אבני
לא, על השאלה מתי נוכל להציג לוועדה את התקנות, אני רוצה יומיים-שלושה כדי שאני אעשה את הבדיקות עם האנשים הרלוונטיים ואני אתן לך תשובה. זה לא יהיה הרבה זמן, אגב.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה לא הרבה זמן? זה דבר פלואידי.
שמעון אבני
זה לא יהיה הרבה זמן לסיים את התקנות.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי, לאחד 'לא הרבה זמן' זה ארבע שנים, אחד, 'לא הרבה זמן' זה 24 שעות.
שמעון אבני
לא, אני לא מדבר על - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, יומיים-שלושה, הוצאתי את התשובה כמה זה לא הרבה זמן.
שמעון אבני
לא בשנים, בחודשים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסכם את זה עוד מעט. אני רוצה לשמוע את ההורים. מוטי, תספר לנו מה אתה אומר.
מוטי אדרי
לפי דעתי זה כבר סתם סחבת, סוחבים וסוחבים וסוחבים, ועוד פעם יתחיל הקיץ ועוד פעם תחילת שנה ונתחיל עוד פעם את החגיגה. צריך לעשות לזה סוף. כבר היו ארבע פגישות וכלום לא מתקדם, כל פגישה חוזרים להתחלה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אביבית, את בלופ?
אביבית ברקאי-אהרונוף
באמת הייתה פגישה משותפת של כל הארגונים. לצערי אני מסיבות אישיות לא יכולתי להגיע ואחר כך הייתה לי פגישה אישית עם שמעון. העברנו בצורה מסודרת את כל ההערות. הפערים, לפחות בטיוטה הראשונית היו די גדולים, ההערות היו מאוד מאוד ברורות. כן הייתה נכונות לבוא לקראתנו, היה נשמע שחלק מההערות התקבלו, אבל מאחר שלא הופצה טיוטה נוספת אז קשה לנו לומר איפה הדברים עומדים. אנחנו באמת מחכים לפגישה נוספת כדי שנראה איזה מההערות התקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
שמעון, בחיאת שמעון, באמת אני מחבב אותך, אבל אני שואל אותך שאלה, אני זימנתי אותך לדיון הזה לפני חודש, אתה העלית את התאריך. סתם, בשביל התשובה, למה לא שלחת להם את זה אתמול? כדי להגיד לי 'אתמול שלחתי'. סתם, בשביל התשובה.
שמעון אבני
כי צריך לעשות על זה תיקונים ודיונים ו - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. אני הייתי מצפה ממך להגיד לי 'דודי, אין לי תשובה'.
אביבית ברקאי-אהרונוף
כאן הדברים עומדים. אנחנו מחכים לטיוטה החדשה, לראות האם הפערים הצטמצמו, האם הפערים אכן עדיין גדולים והאם התקנות בעצם מקבעות את המצב הקיים, או שבאמת הלכו צעד אחד קדימה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. רויטל, היות שכבר באת לפה, מה?
רויטל לן כהן
מה שאמרה אביבית ואני אשאר שתוקה כהרגלי.
היו"ר דוד אמסלם
את יודעת, בדרך כלל את לא נשארת שתוקה, לכן העדפתי שעכשיו תדברי כדי שאחרי זה לא תתפרצי.
רויטל לן כהן
לא, אני בעניין הזה עם אביבית. היו פערים שבעינינו היו גדולים, בין מה שאנחנו הגשנו לבין הטיוטה הראשונית. בחלק מהדברים היה נראה שבאמת יש הבנה שצריך ללכת בכיוון הזה, אבל אין לנו מושג סופית מה נעשה, לא מבחינת הנכונות של - - - אנחנו לא יודעים אם הייתה באמת נכונות של משרד החינוך לראות את הדברים דרך העיניים שלנו, ההורים, ומי שמתעסק עם השטח, וגם מבחינה משפטית, זה משהו שמשרד החינוך החליט שהוא הולך אחריו. עד שלא נראה טיוטה ועד שלא נבין איפה הפערים אין לנו מושג. אני בטוחה שהתקדמתם, אבל אני מבחינתי עומדת באותו מקום.
תומר רוזנר
מה קורה עם הילדים היום? מי מסיע אותם? הם יושבים בבית?
רויטל לן כהן
לא, או שהם נוסעים בצורה לא בטיחותית, או שהם נוסעים בלי ליווי, או שהם לא מוסעים. אני חושבת שאחד הדברים המזעזעים זה שמלוות ונהגים מתנהלים, אני קוראת לזה קרית הוותיקן, כאילו בנפרד מכל דבר אחר, בחוקים פנימיים משלהם. יש לנו משפחה שהמלווה מענישה את ההורים והילד ומורה לנהג לא לאסוף ואין לנו דרך לכפות כלום.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אנחנו מזכירים שלפני בערך חודש וחצי נפטר ילד בהסעה.
תומר רוזנר
יש תחקיר על הדבר הזה? מישהו עשה תחקיר על הדבר הזה?
אביבית ברקאי-אהרונוף
זה במשטרה.
תומר רוזנר
לא, תחקיר ברמה של עבירה פלילית, ברמה של הפקת לקחים.
שמעון אבני
תחקרנו את זה.
קריאה
ויש לכם מסקנות?
רויטל לן כהן
ההורים של הילד יודעים שהיה תחקיר במשרד החינוך ויש להם מסקנות?
שמעון אבני
לא יודע, אין לי מושג, לא דיברתי איתם.
רויטל לן כהן
לא נראה להם הגיוני שההורים צריכים לדעת שחקרתם את זה ויש לכם איזה שהן מסקנות והפקת לקחים? שבחנתם את זה ויש הפקת לקחים. יש פה הורים של ילד, הביאו להם ילד גמור ודפקו בדלת והשאירו אותו שם.
היו"ר דוד אמסלם
רויטל, זה במסגרת השתיקה. אז אני לא שם.
רויטל לן כהן
אתה פתחת את הדלת.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא לשם. רציתי שתגידי לי 'אני מסכימה בדיוק עם אביבית והכול בסדר'.
רויטל לן כהן
לחלוטין כן.
היו"ר דוד אמסלם
השלטון המקומי רוצה להתייחס לעניין?
מיכל מנקס
קודם כל אנחנו יושבים עם משרד החינוך על הטיוטה שהועברה מספר פעמים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברשותך היושב ראש, אני אשאל משהו. שמעון, במסגרת התקנות פיגור קל ייכנס גם לזכאויות?
שמעון אבני
כן, ייכנס.
רחל אברמזון
המוגבלות השכלית הקלה כבר אושרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
דהיינו עדיין סוחבים בקשה של ילדה עם תסמונת דאון, אבל היא הוגדרה כתסמונת דאון קלה ובכלל לא הייתה בתוך - - -
רויטל לן כהן
נכון, וגם כשכבר נותנים להם, אז זה בלי ליווי וכל מיני דברים קשים קורים.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נמשיך בדיון. אני פשוט רציתי לבדוק משהו שהיה חשוב לי לבדוק אותו.
מיכל מנקס
כל הנושאים שנדונו כאן החל בתקנות, המשך בנושא ההסעה השלישית והמשך בבג"צ על הסעת הפיגור הקל, ברור שהכול נוגע אלינו מכמה היבטים, אחת, הילדים הם ילדי הרשות המקומית, שתיים, אנחנו מפעילים את ההסעה ואנחנו מחויבים לשלומם וביטחונם. התקנות, אנחנו ישבנו על כל אחד מהנושאים הללו עם משרד החינוך, אנחנו יושבים גם עם גף הסעות וגם עם אגף חינוך מיוחד והשיח והחיבור הזה לא מובן מאליו וחשוב ומחייב. אנחנו בוחנים את התקנות במשקפיים ראשונים של טובת הילד וצרכיו וכמובן ביטחונו ושלומו. אין ספק שישנן עוד השלכות שקשורות בכוח אדם, שקשורות בהכשרת כוח אדם, שקשורות בהפעלה של מכרזים ושינוי שלהם, בהתקנת דברים או ביעילות. זאת אומרת התקנות הן, כמו שאמרת, התנ"ך במרכאות כפולות של הסעה בטיחותית לתלמידים, ומצד שני חייבים לפרק שם כל דבר ועניין כי יש המון גופים מעורבים וקשורים. אנחנו עובדים, כמו שאמרתי, בתיאום מלא ואני מניחה שזה יישא פרי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לגבי הכיתות המקדמות, אנחנו דנו בזה ולא דנו בזה, השאלה עכשיו אם עושים באמת סדר בתקנות כלליות, שלא יהיה איזה משהו שיברח לנו מתוך ה - - -
אביבית ברקאי-אהרונוף
זו אחת ההערות שלנו לגבי היקף הזכאים להסעות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לקבל תמונה שלמה ובאמת פעם אחת ולתמיד.
היו"ר דוד אמסלם
כן, מה השם?
זהר פילבר
זהר פילבר מהמרכז לנסיעה בטוחה לילדים עם צרכים מיוחדים באלי"ן. אנחנו עוסקים הרבה שנים בהיבטים הבטיחותיים של הסעת ילדים בכל הגילאים ונמצאים עכשיו בשיח ובעבודה מול משרד התחבורה בכל הנושא של הסדרה של המפרט הטכני של רכב להסעת ילדים נכים. זה כולל גם את ילדי החינוך המיוחד, שאין להם נכות פיזית, זה נכנס שם, אבל הסוגיה העיקרית הנדונה והמשמעותית גם לתקנות שלנו היא איך לשים ילד בכיסא גלגלים או בעגלת נכים כשנדרש שטח רצפה מסוים, נדרשת צורת קשירה של הכיסא.
היו"ר דוד אמסלם
אתם דיברתם איתם?
זהר פילבר
בוודאי.
אילן שי
בחוק הסמכות להתקין תקנות בנושא המפרט של הרכב הבטיחותי היא של משרד התחבורה. יש מכוח החוק שני סטים של תקנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, שנייה, דקה. אני מבקש, שמעון - - -
שמעון אבני
אנחנו עושים איתם פגישה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה ואני אענה לך תשובה גם. אילן, תשמע, אני חושב שאנחנו לא צריכים לבוא מהזווית של משרד התחבורה כרגע, שהוא לא יכול להיות גורם מונע שעכשיו אני אבוא ואגיד לו 'תתקין אתה את התקנות'. אני אגיד לך מה הייתי עושה, אני בא מזווית הכסף. עזוב, אין תקנות, משרד התחבורה לא מתקין, אני מבקש שתשבו איתם - - -
שמעון אבני
אנחנו קבענו - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, חבר'ה. אני אגיד אמירה רטורית, הייתם צריכים לשבת איתם ולא ישבתם, אז אני מבקש לשבת איתם ולשמוע מה הם אומרים. במסגרת מאפייני המכרז שאתם מוציאים אתם תוציאו מכרז שיגיד בדיוק מה שאתם רוצים בהיבט הזה של רכב. אם אתם רוצים רמפה 4 מטרים, גם אם אין תקנה, אני רוצה רמפה 4 מטרים. אני רוצה שוטר עם כובע שיעמוד עם משרוקית בפה. ככה אני רוצה, אין תקנות, אני משלם, רק תגיד לי כמה צריך לשלם.

לכן אני אומר, עזבו תקנות, חבר'ה. תשבו עם הקליינטים, בוא נתאים את המכרז לקליינטים ונתקדם קדימה. אני לא אוהב את התירוצים, נחכה שההוא וההוא, ככה לא נגיע לאף מקום. אז תצאו דרך זווית הכסף למכרז. עוד משהו?
קריאה
תודה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
רק דבר אחרון, אני באמת חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה שהישיבה הבאה על הטיוטה תהיה ישיבה משותפת של כל הגורמים ביחד, כלומר של הארגונים, של השלטון המקומי - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה בסיכום שלי. אני רוצה לסכם את הישיבה. אנחנו כבר הגשנו את הצעת החוק שלנו בוועדה כוועדה, אני אחתים עוד חלק - - - זה הטלפון שעשיתי, חסרים לי עוד ארבעה שהתפקששו לי פה מסיבות טכניות, היום אני אחתים אותם. ההצעה תונח על שולחן הכנסת ביום שני הבא. יש על פי חוק 45 יום - - - שמעון, זה אליך, אתה רושם את מה שאני אומר או שאתה מקשיב?
שמעון אבני
הכול.
היו"ר דוד אמסלם
יש 45 יום עד שההצעה תעלה לוועדת השרים לענייני חקיקה. ב-45 יום האלה, זה הזמן שיש לכם להסדיר את הכול. במידה שלא, העסק מתקדם לבד, זה אומר שאני מתקין תקנות מעל הראש שלכם. אני רק אגיד לכם איזה מרק לשתות, זהו. זה חוק, שאף אחד לא יוכל לסטות ממנו.

לכן אני מציע, אלה לוחות הזמנים, בחודש וחצי הזה, שמעון, אתה מפיץ להם את התקנות, יושב איתם לדעתי לפחות פעמיים-שלוש, שני סבבים, בגלל שזה סיפור מורכב, ואז אתם מגבשים את התקנות. במידה שאתם תגיעו להסכמה, מבחינתי הכי טוב. אם יש מספר נקודות מחלוקת, הייתי מבקש במועד שנקבע לדיון הבא שתציגו לי את נקודות המחלוקת ואז אנחנו נכריע כאן בנקודות המחלוקת. אבל צריך להבין שהמועד המאוחר זה 45 יום, אנחנו נקבע עוד בערך כחודש לנושא בגלל שאם תרצו מקצה שיפורים אני אתן לכם, בגלל שאם זה יגיע עד 45 יום אני מושך את הצעת החוק. אני פשוט מושך אותה וכלום לא קרה. במידה שלא, אני נותן לה להתגלגל ואני כבר לא עוצר אותה.

זאת אומרת אני כבר לא עוצר לדיונים 'תן לי עוד שבוע', 'תן לי עוד סיבוב פה', נגמר. אנחנו לוקחים את ההצעה, אני מתאבד עליה פה ואנחנו כבר נעביר אותה. בוודאי ובוודאי כשיש לנו גיבוי אוצרי לעניין, אז ככה שזו לא שאלה של כסף, זו רק שאלה של פחות תשומת לב, ואם הייתי יותר חריף, קצת רשלנות.

זה מה שאנחנו נעשה, אני אקבע את הישיבה הבאה בעוד חודש פה, עד אז אני מבקש שתעשו את כל הלופים. אם חודש לא מתאים, עוד הפעם, אתם רוצים עוד שבוע, תתקשרו אליי מראש, לא יום לפני, בגלל שאנחנו מודיעים גם לאנשים. אז תודיעו לי כמה ימים לפני כדי שאני אבטל את הסיפור. תרצו עוד כמה ימים, אין בעיה. אבל באמת בואו תהיו רציניים, אנחנו רוצים לגמור את הפרק הזה ובזה אני רוצה להביא את העסק הזה לכלל סיום. בסדר, רבותיי?

תודה רבה לכולם, שיהיה לנו יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים