ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/01/2016

פינוי שדה דב, מתוך דוח מבקר המדינה 66א, עמ' 813, פיתוח ותחזוקה של שדות תעופה פנים-ארציים ומנחתים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים