ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/01/2016

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015, צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 241

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' בשבט התשע"ו (12 בינואר 2016), שעה 12:15
סדר היום
1. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015

2. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
ברוך משולם – עוזר ראשי מחלקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015
היו"ר משה גפני
הסעיף הבא בסדר-היום: צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2016.
ברוך משולם
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) וצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) עוסקים באותו נושא. מכוח סעיף 164 לחוק, הותקנו תקנות. התקנות קובעות חובות ניכוי מס במקור של 20%, במקרים מסוימים 30%. מכוח התקנות ישנו צו, כשהצו קובע מחזורים שבכפוף לגובה המחזור המשלם לא חייב לנכות מס במקור.

אנחנו מבקשים לעדכן את המחזורים בהתאם לגובה המדד, מה שאומר שמדובר בהטבה. אנחנו מגדילים את המחזור, זה אומר שהחבות אינה לגבי הנישום שאמור לנכות.
שלומית ארליך
לאיזה שנים אתם מבקשים לעדכן?
ברוך משולם
אנחנו מבקשים לעדכן גם לשנים 2012, 2013 ו-2014.
שלומית ארליך
בשנת 2012 הוועדה אישרה את הסכום המעודכן, אבל היתה איזושהי טעות אצלכם וזה לא פורסם ברשומות, תסביר מה קרה.
ברוך משולם
לא רק ב-2012. ב-2012 אני הייתי פה, היה דיון. אנחנו מדברים על דיון ב-2014. המחזורים תמיד מפורסמים אחורה. שנה אחת היתה תקלה טכנית והתקנות כנראה לא הגיעו לפרסום ברשומות בזמן, ובשנה השנייה אנחנו מסרנו את זה למזכירות של הוועדה ופוזרה הכנסת. אז אנחנו מבקשים כרגע לאשר, אנחנו הוצאנו הנחיות כמובן.
היו"ר משה גפני
יש בעיה לאשר את הצו?
שלומית ארליך
בפעם האחרונה שפורסם המחזור המעודכן היתה בשנת 2011.
ברוך משולם
לא לא, המחזור המעודכן לשנת 2011, אבל לא בשנת 2011.
שלומית ארליך
בסדר, לשנת 2011, ואז דובר ב-16,900,000.
ברוך משולם
לגבי עיבוד יהלומים אנחנו מדברים על 16,900,000.
שלומית ארליך
ועכשיו השינוי שאתם מבקשים לעשות הוא רטרואקטיבית לשנת 2012, המחזור המעודכן יהיה 17,100,00?
ברוך משולם
כן.
שלומית ארליך
האם כתוצאה מהעלייה הזאת אתם צופים שמישהו ייפגע? כי בעצם מדובר בעניין של ניכוי במקור, ואת הניכוי במקור כבר עשו בעבר, נכון?
ברוך משולם
זאת רק הטבה. הנישום היה מחויב לנכות לי 16,900,00 ועכשיו אני אומר מ-17,100,000, זאת אומרת שגם אם הוא ניכה, הוא לא היה חייב לנכות, אז אין פה שום בעיה. יותר מזה, אנחנו הוצאנו הודעות ופרסומים רשמיים, בהם אמרנו שאלה המחזורים העדכניים, ובכפוף לאישור הוועדה כמובן - - -
שלומית ארליך
מה קרה בפועל?
ברוך משולם
בפועל, מי שניכה המשיך לנכות לפי המחזור הישן של 16,900,000, אבל אנחנו פרסמנו שבכפוף לאישור הוועדה, המחזור המעודכן יהיה 17,100,000.
היו"ר משה גפני
שזאת הטבה.
ברוך משולם
בוודאי. לגבי שלוש השנים האחרונות המחזור נשאר קבוע, זאת אומרת שאין שום שינוי, לרבות השנה.
היו"ר משה גפני
יפה, צריך לקרוא את זה?
שלומית ארליך
לא.
היו"ר משה גפני
מיקי, יש לך משהו להעיר?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו שהקראתי בתחילת הדיון?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2016, אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הצו אושר.

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשע"ו-2016.
ברוך משולם
שירותים ונכסים זה בדיוק אותו נושא. הפעם מדובר בחברות – עיבוד יהלומים קבעו מחזור נפרד, בגלל שביהלומים מדובר במחזורי מסחר גבוהים, ולכן הצו הזה עוסק בדיוק באותה הטבה. אנחנו מעדכנים את המחזור כלפי מעלה, זאת אומרת שמדובר בהטבה, וזה חל על החברות ומי שאמור לנכות בהתאם לצו ולתקנות.
שלומית ארליך
אז גם פה הצו האחרון פורסם בשנת 2011. גם פה היתה טעות כתוצאה מאותה תקלה טכנית שלכם. אושר המחזור לגבי שנת 2012, לא הבאתם אותו לפרסום ברשומות?
ברוך משולם
בתיקון קטן כן, הפעם האחרונה שהיה פרסום לשנת 2011 ב-2013.
שלומית ארליך
אבל הסכום המעודכן האחרון - -
ברוך משולם
אכן, הסכום המעודכן ל-2011.
היו"ר משה גפני
כמו בצו הקודם.
ברוך משולם
בדיוק בצו הקודם.
שלומית ארליך
כשבעצם אנחנו מדברים פה על פער - -
ברוך משולם
זה משתנה בתוספות, אבל בערך 100,000 שקלים בתוספת א', 10,000 שקלים בתוספת ב' ובתוספת ג' שזה חל על מלכ"רים זה מ-3,200,000 ל-3,300,000.
שלומית ארליך
וגם כאן, מה היה בפועל?
ברוך משולם
אותו דבר, אנחנו הוצאנו הנחיות, אמרנו שזה המחזור בהתאם למדד, שאנחנו מבקשים לאשר את זה בכפוף לאישור הוועדה. מי שניכה, כנראה ניכה לפי המחזור הישן, הוא עומד בתנאי החוק, אין שום בעיה עם זה.
שלומית ארליך
ומי שלא ניכה והיה אמור לנכות? אתם לא תגעו - - - ?
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל מי שלא ניכה עכשיו ישלם לפי המתכונת החדשה?
ברוך משולם
כן, אבל גם מי שניכה אז, מה שאנחנו עושים עכשיו הוא לא היה חייב לנכות אז, אבל הוא ניכה, זאת אומרת הוא לא עבר עבירה.
שלומית ארליך
זה לא עניין של עבר עבירה. ממילא הוא היה צריך לשלם, השאלה מתי הוא משלם, במקור או לא במקור? זאת השאלה בעצם.
ברוך משולם
לא, שאלת חובת הניכוי חלה על מי שמשלם את ההכנסה. השאלה אם הוא היה צריך לנכות ניכוי מס במקור או לא. מי שמקבל את ההכנסה, מקבל את הזיכוי של המס, מגיע בסוף שנה, רואה אם יש לו החזרים, אם צריך להוסיף ומבחינתו נגמר הסיפור.
שלומית ארליך
שוב, השאלה האם הוא מנכה במקור או לא מנכה במקור.
ברוך משולם
כן, אבל לגבי המחזור, אנחנו מדברים על הפרש מאוד מאוד מאוד קטן רק של אלה שהמחזור שלהם היה בדיוק בין 3,300,000 – לדוגמה במלכ"ר – לבין 3,200,000, וגם שם מדובר בהטבה, מה גם שהוצאנו הנחיות ברורות בנושא לגבי כל השנים, כך שאני לא רואה אף אחד - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2016 אושר.
היו"ר משה גפני
מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הצו אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים