ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/01/2016

תקנות התקשורת (דחיית המועד הקבוע בסעיף 6לד3(ב) לחוק), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 133

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ד בטבת התשע"ו (05 בינואר 2016), שעה 11:30
סדר היום
תקנות התקשורת (דחיית המועד הקבוע בסעיף 6לד3(ב) לחוק), התשע"ו-2015
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים:
ליאת בלום - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התקשורת

נחשון אקסלרד - מזכיר החברה הלא טי וי, ערוץ ייעודי בערבית

בסאם ג'אבר - יו"ר דירקטוריון, הלא טי.וי.בע"מ, ערוץ ייעודי בערבית

דודו קובסניאנו - יועץ משפטי, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

מיכל גרוס - עו"ד לשכה משפטית, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

צחי פנחס - עו"ד במינהלת, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

רונן אברמסון - ראש אגף פיקוח ובקרה, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

יונתן בייסקי - עוזר ליו"ר המועצה, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

תקנות התקשורת (דחיית המועד הקבוע בסעיף 6לד3(ב) לחוק), התשע"ו-2015
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. חברים יקרים, אנחנו פותחים עוד דיון של ועדת הכלכלה של הכנסת. יש לנו אורח, חברי בסאם ג'אבר. אני שמח לראות אותך כאן. ברשותכם, גברתי המנהלת, היועצת, רשמת, דוברת, אורחים נכבדים, הדיון לא אמור להיות ארוך, נכון? קראתי את הבקשה, אני מבין שזה עניין טכני.
אתי בנדלר
זה לא עניין טכני.
היו"ר איתן כבל
הוא מהותי, אבל בסוף הוא תהליך טכני.
ליאת בלום
קצת רקע. לערוץ הייעודי בשפה הערבית יש אפשרות להיות משודר בכבלים ובלוויין, וגם הוא רשאי לבקש להיות משודר באופן לא מוצפן. יחד עם זאת, הוראות החוק אומרות ששנתיים מיום שהוא משודר לא מוצפן הוא יעבור לפיקוח הרשות השנייה, לעומת הפיקוח שיש לו היום.
היו"ר איתן כבל
תסבירי, אני לא הבנתי את זה.
ליאת בלום
הערוץ הייעודי בשפה הערבית, כמו כל ערוץ ייעודי, נתון לפיקוח של המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין.
היו"ר איתן כבל
עד פה ברור לי.
ליאת בלום
יש לו אפשרות, בגלל שרצינו להגביר את הנגישות לאוכלוסייה הערבית ורצינו שאפשר יהיה לקלוט אותו גם לא באמצעות דמי מנוי, לבקש להיות מופץ גם באמצעות לוויין לא מוצפן, דהיינו שגם מי שלא מנוי של יס והוט יוכל לקלוט אותו. אחרי שנתיים מהיום שהוא משודר באופן לא מוצפן הוא עובר לפיקוח הרשות השנייה. כנראה שהייתה איזו שהיא חשיבה שאם הוא משודר לא מוצפן אז הוא יותר דומה באופיו לברודקאסט, לערוץ מסחרי רגיל. היום אנחנו סבורים, בעקבות הפנייה של המועצה לשידורי כבלים ולוויין, שנכון יותר שהוא יישאר תחת הפיקוח של המועצה לשידורי כבלים ולוויין. הוא ערוץ ייעודי, נישתי. הם מפרסמים את המכרזים.
היו"ר איתן כבל
יש מישהו שדומה לו שהוצא?
ליאת בלום
לא. זאת הוראת חוק מאוד ספציפית.
היו"ר איתן כבל
יש לך מושג למה רצו דווקא אותם?
ליאת בלום
האמת שחיפשנו הרבה בדברי ההסבר. אנחנו מצאנו דברי הסבר נרחבים ללמה הייתה חשיבות שקיימת, דרך אגב, גם היום להפיץ אותו באופן לא מוצפן. מדוע חשבו אחרי שנתיים שהוא צריך לעבור לפיקוח של הרשות השנייה - זה משהו שהתקשינו למצוא. זה משהו שכנראה הוסף בתהליך החקיקה.
היו"ר איתן כבל
יכול להיות שמישהו כתב ולא מחק משהו.
ליאת בלום
לא, היה איזה שהוא שיקול.
היו"ר איתן כבל
מה היה?
ליאת בלום
אנחנו לא יודעים אותו.
היו"ר איתן כבל
את יודעת?
אתי בנדלר
אני הוצאתי את פרוטוקול הדיון.
מיכל גרוס
פשוט מהטעמים שזה הופך להיות ערוץ ברודקאסט. מאוד פשוט.
דודו קובסניאנו
הוא לא הופך להיות ערוץ ברודקאסט. הייתה פה, לדעתי, פשוט טעות.
היו"ר איתן כבל
אתם יודעים מה יפה פה? שבינתיים זה רק לדעתכם. בסוף זה שחור לבן. דעתכם לא נחשבת בעניין הזה. אני אומר את זה לא ממקום של העלבה, אני פשוט רוצה לדעת את הסיבה, לא את דעתכם. אפשר להגיד: וואלה, לא יודעים. גם זה בסדר.
אתי בנדלר
ההחלטה הזאת התקבלה ועוגנה בחוק בתקופה שאברהם פורז היה יושב-ראש הוועדה ונשיאנו ראובן ריבלין היה שר התקשורת. הם חשבו, אם אני מבינה נכון מתוך הפרוטוקול, שזה מאחר שהערוצים שהמועצה לשידורי כבלים ולוויין מפקחת עליהם הם כולם ערוצי נישה שההפצה שלהם נעשית באמצעות הכבלים או באמצעות הלוויין. זו ההפצה המוצפנת שעליה מדובר.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שמה שאומרת היועצת המשפטית זאת הפרשנות - -
אתי בנדלר
זה נובע מתוך הדברים. מאחר שלגבי הערוץ בשפה הערבית הוחלט שהוא ישודר גם באופן פתוח, והוחלט שניתן יהיה לקלוט אותו כמו שקולטים ערוצי ברודקאסט, אמרו שאם כבר מדובר על ערוץ שהוא פתוח, נתייחס אליו כאל ערוץ ברודקאסט, כאשר על ערוצי הברודקאסט מפקחת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, הם לא יהיו בעידן פלוס, נכון?
ליאת בלום
הערוץ הייעודי לפי חוק הפצת שידורים יכול לבקש.
אתי בנדלר
הוא יכול לבקש, רק הוא צריך לשלם. יש לזה עלות די גבוהה. זה מהווה חסם כניסה. אני חייבת לציין שדיברו אז על הערוץ הייעודי בשפה הערבית - הוא הערוץ היחידי, למרות שהוא ערוץ נישה - שיופץ באופן פתוח. יש עוד דוגמה לכך, וזה ערוץ הכנסת. ערוץ הכנסת גם מופץ באופן רחב. הוא תחת פיקוח המועצה לשידורי כבלים ולוויין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ערוץ הכנסת מוצפן, אי אפשר לקלוט אותו חופשי. אני ניסיתי בלי הכבלים.
אתי בנדלר
זה לא נושא הדיון, אבל אני יכולה להביא לידיעתך שהכנסת הפסיקה את ההפצה הלוויינית הפתוחה שלו אחרי שהוא התחיל להיות מופץ בעידן פלוס, מתוך ידיעה, בין היתר, שערוצי הברודקאסט האחרים הפסיקו להית מופצים בצורה לוויינית פתוחה. בפועל אנחנו פנינו למועצה, ואנחנו נפנה שוב לוועדת הכנסת כדי להחזיר את ההפצה הלוויינית הפתוחה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ברוב הישובים במגזר הערבי אין את הכבלים, לכן הם לא יכולים לקלוט אותו.
ליאת בלום
זה לא מדויק.
דודו קובסניאנו
אתי, הייתה פנייה.
אתי בנדלר
אנחנו פנינו. אנחנו מחכים לדיון שלכם. השבנו לשאלותיכם בעניין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנשים שיש להם את הצלחת הקבועה מעל הבית וקולטים את שידורי הלוויין מכל העולם, צריכים גם לקלוט את זה.
ליאת בלום
חשוב לומר שדרך הממיר של עידן פלוס אפשר לקלוט ללא דמי מנוי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הם לא צריכים את זה, כי יש להם את הצלחת שלהם.
ליאת בלום
אנחנו חושבים שצריך שהערוץ הייעודי בשפה הערבית יישאר תחת הפיקוח של המועצה לשידורי כבלים ולוויין באופן קבוע. מה שאנחנו מבקשים כאן זה דחייה של שנתיים בהתאם לסמכות של השר בחוק, עד שנוכל להכין את תהליך החקיקה ונשלים אותו.
היו"ר איתן כבל
זה כזה מסובך?
ליאת בלום
אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו מגיעים לתחילת פברואר, שזה סיום השנתיים.
היו"ר איתן כבל
ברור לי שתמיד באים בסוף. לא הפתעתם אותי, תנוח דעתכם. אפילו הקדמתם ב-3 שבועות. תרגישו הכי סבבה. רציתי לשאול למה הקדמתם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
רק אתמול אישרנו רטרואקטיבי.
נחשון אקסלרד
אנחנו תומכים לחלוטין בבקשתו של שר התקשורת ובעמדתו להשאיר את הערוץ תחת הרגולציה של המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין, וזה מכמה טעמים. הראשון והעיקרי שבהם זה ערוץ ייעודי נישתי, לא ערוץ ברודקאסט כמו ערוץ 2 וערוץ 10. הערוצים הייעודיים האחרים נמצאים תחת הרגולציה של המועצה, לכן אין שום סיבה שדווקא הערוץ הזה יעבור למשטר רגולטורי אחר, מה גם שאותו משטר רגולטורי מפקח על הערוץ מכוח ועל פי הוראות הרישיון שכתבה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. זה הופך את זה לעוד יותר סוג של כלאיים עבור מועצת הרשות השנייה, לטעמנו. אנחנו כבר די מנוסים עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, נוח לנו שם.
ליאת בלום
תקנות התקשורת (דחיית המועצה הקבוע בסעיף 6לד3(ב) לחוק), התשע"ו-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6לד3(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ד-1982 (להלן –

החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

דחיית מועד

המועד האמור בסעיף 6לד3(ב) לחוק ידחה בשנתיים, והוא יהיה ביום כ"ג בשבט

התשע"ח (8 בפברואר 2018).
אתי בנדלר
שזה אומר?
ליאת בלום
זה אומר שאנחנו דוחים את התחילה של סעיף קטן (ב) עד תחילת בפברואר 2018.
אתי בנדלר
ואז?
ליאת בלום
אם עד אז לא יעבור תיקון החקיקה שאנחנו עושים - -
היו"ר איתן כבל
הם יבואו לבקש דחייה נוספת.
ליאת בלום
אי אפשר לבקש.
היו"ר איתן כבל
יוסיפו משפט בחוק. יותר קל להאריך גם בחוק, מאשר להתחיל להסביר למה. זה המצב. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

אושר.
היו"ר איתן כבל
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:46.

קוד המקור של הנתונים