פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 226

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015), שעה 17:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2015
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

זהבה גלאון

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

אלי כהן

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה
חברי הכנסת
איילת נחמיאס ורבין

אברהם נגוסה

סתיו שפיר
מוזמנים
דרורית שטייניץ - ראש אגף תקציבים, משרד ראש הממשלה

יאיר וולף - מנהל אגף תקציבים, תנופה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דוד נחום - תקציבן המשרד לשירותי דת

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלעד מסאסא - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל מלצר - רפרנט הגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

חובב ינאי - המשמר החברתי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

שינויים בתקציב לשנת 2015
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2015.

נעבור לרביזיות.
טמיר כהן
פניות 12 עד 14, הוצאות פיתוח אחרות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4

נגד – 8

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
פנייה מספר 171, משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4

נגד – 8

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
פניות מספר 172 ו-173, רווחה, ניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4

נגד – 8

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
פנייה מספר 174, בתי חולים ממשלתיים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – 4

נגד – 8

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
עד כאן.
היו"ר משה גפני
נעבור לשינויים בתקציב.

פניות מספר 191 עד 192, שינויים בתקציב לשנת 2015, רשויות מקומיות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
היינו צריכים לקבל תשובות. אין כאן אף אחד שהולך להסביר.
מיקי לוי (יש עתיד)
ביקשנו רשימות. אדוני ביקש מסיוון רשימות.
היו"ר משה גפני
אני הולך להצביע בעד הפנייה הזאת שהיא נגדי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אין כאן ייעוץ משפטי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גפני, היא ממש לא נגדך.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אני ממלא מקום הייעוץ המשפטי ואני אומר לך שיש לך בעיה כי אנחנו רוצים לקבל את ההסבר.
היו"ר משה גפני
אני יודע. אני מבקש לסכם את הדיון שהתקיים. היו שני דיונים שהתקיימו בעניין הזה ואני רוצה לסכם את הדיון. יש כאן העברה של מענק להתיישבות הצעירה. 32 מיליון שקלים עבור מענק התיישבות צעירה. אני שאלתי בתחילת הדיון הראשון למה יש קריטריון ביהודה ושומרון שקובע שמענק ההתיישבות הצעירה ניתן רק למועצה אזורית ולרשות מקומית שתושביה הם פחות מ-3,500 אנשים. אותו מענק התיישבות שניתן גם ברמת הגולן, שם אין את הקריטריון, לא של מועצה אזורית, זאת יכולה להיות גם רשות מקומית, ואין 3,500 תושבים ויכול להיות גם חמישים אלף תושבים. גם הם יכולים לקבל.

שאלתי מה ההבדל. שאלתי איך במשך 12 שנים זה עבר יועצים משפטיים במשרד המשפטים ועבר יועצים משפטיים במשרד האוצר ואישרו את זה. שאלתי למה. זאת אומרת, מי יודע להסביר מה הקריטריון בעניין הזה. אני אמרתי – אני לא יודע, אני לא מאמין שאני אומר את זה – שיכול להיות שביהודה ושומרון יש ישובים חרדים גדולים, למעלה מ-3,500 תושבים, והם לא מועצות אזוריות ולכן קבעו שם קריטריון כדי שהחרדים לא יקבלו שם. לעומת זאת, ברמת הגולן אין ישובים חרדים וביטלו את כל העקרונות. אני לא מאמין שזה יכול להיות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה באמת חמור מאוד שברמת הגולן אין ישובים חרדים. בוא נעבוד על זה.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה לא מצחיק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא צוחק.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא רוצים עסק אתכם. תנו לנו לחיות את החיים שלנו לבד. אנחנו נחליט היכן אנחנו חיים. תחיו אתם איפה שאתם חיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו אוהבים אתכם.
היו"ר משה גפני
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי): זה ההבדל.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. זה ההבדל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו מאוד אוהבים אתכם.
היו"ר משה גפני
אתם אוהבים אותנו ואת הכסף לוקחים לעצמכם ולא נותנים לנו לחיות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אנחנו רוצים לתקן את זה.
היו"ר משה גפני
תאבי בצע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו רוצים לתקן את זה.
היו"ר משה גפני
סיקריקים תאבי בצע. על כל פנים, אמרתי שלא יכול להיות דבר כזה. זה נשמע דבר לא הגיוני. הרי אנחנו חיים במדינת חוק שוויונית ואיך יכול להיות שזה עבר את היועצים המשפטיים של משרד המשפטים במשך 12 שנים ועבר את היועצים המשפטיים של משרד האוצר? איך נקבע קריטריון כזה? ואף אחד לא יודע להסביר אותו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איך יכול להיות שקדומים לא מקבלת, שקריית ארבע לא מקבלת, שמעלה אדומים לא מקבלת, שאריאל לא מקבלת, שאפרת לא מקבלת, שבית אל לא מקבלת? איך זה יכול להיות? הם סתם חרדים?
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו את הקריטריונים וקיבלנו אותם אבל לא קיבלנו את רשימת הישובים אלא את רשימת המועצות האזוריות. בסדר, אבל קיבלנו וכל מה שקיבלנו, העברנו לכם.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא. היו עוד בקשות.
היו"ר משה גפני
כל מה שקיבלנו, העברנו לכם. נאמר כאן על ידי היועצת המשפטית של הוועדה שהיא בדקה את זה, ואני חושב שזה נאמר גם כאן בדיון - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל דווקא שקיבלנו את הקריטריונים, הקריטריונים - - -
היו"ר משה גפני
מסבכים את המצב עוד יותר. בסדר. זה לא שוויוני.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לגמרי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שוויוני מאוד.
היו"ר משה גפני
אמרו שבתוך שבועיים יסיימו את העבודה לגבי הקריטריונים. אני מבקש בעוד שבועיים את סיום הקריטריונים ואת סיום הבדיקה. אגב, שלא תהיה טעות, אני הולך להצביע בעד ההעברה הזאת. אני יורק על ההעברה ומצביע בעדה. אני פשוט יורק עליה כי זה אחד הדברים החמורים שאני הולך לעשות כאן בוועדה ואני אצביע בעד. אני לא מתכוון להרפות מהסעיף הזה. אני אגיע עד, לא יודע עד היכן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אולי תגיש בג"ץ.
היו"ר משה גפני
את זה לא רציתי להגיד כי את זה אני לא עושה כי בג"ץ עוד מסוגל להצדיק אותם.

מי בעד אישור פניות 191 ו-192?
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
רגע, גפני, אני רוצה להעיר הערה. חיכינו והמתנו. זה לא הוגן. אני רוצה להתייחס לפני ההצבעה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אצביע עוד הפעם, אם תטעני טענה שצריך לשנות את ההצבעה.

מי בעד. מי נגד? מי נמנע.

הצבעה

בעד הפנייה – 6

נגד – 4

נמנע – 1

פניות מספר 191 ו-192 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
נמנע, אחד. כל הכבוד לך, אתה יותר אמיץ ממני. הפניות התקבלו. סתיו, בבקשה.
יצחק וקנין (ש"ס)
לי יש היסטוריה הכי גדולה אתכם.
היו"ר משה גפני
נכון.
יצחק וקנין (ש"ס)
כל הזמן ישבתם מאחורה והייתם אומרים שאנחנו בקטסטרופה והייתי מרים יד ועוזר לכם, אבל בקדנציה הקודמת האכלתם אותנו מירורים בישיבות ובכל. לא היה דבר שלא האכלתם אותנו מירורים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
על זה אני מסכים, אז עכשיו אתה נוקם?
יצחק וקנין (ש"ס)
לא נוקם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה דופק את המתיישבים ביהודה ושומרון?
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא נוקם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דעתי בעניין הקדנציה הקודמת ידועה.
יצחק וקנין (ש"ס)
רק אתם מסוגלים להפיל. אני לא מסוגל לעשות את זה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה לא יאמן שזה הפך להיות שיח מגזרי.
מיקי לוי (יש עתיד)
דווקא ייאמר לזכותו של סמוטריץ חברנו לוועדה שהוא התנגד למה שנעשה בקדנציה הקודמת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני התנגדתי לכל מה שעשו בקדנציה הקודמת. אתה פשוט מוסת. וקנין, אתה מוסת על ידי גפני.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא מוסת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה אתם אומרים, אין שום קשר למציאות.
יצחק וקנין (ש"ס)
גם אני בא ממועצה אזורית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אין שום קשר לעניין הזה.
יצחק וקנין (ש"ס)
איך בניתם קריטריונים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הקריטריון הזה נבנה כהמשך.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא מאמין לדברים שלכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
סתם מוציאים שם רע. איך מסכסכים בין ציבורים.
יצחק וקנין (ש"ס)
אם היינו מחזירים לכם רבע ממה שעשיתם לנו בקדנציה הקודמת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עשו לי. למה אתה אומר עשיתם לנו. על מה אתה מדבר? אין לי קצבאות ילדים?
יצחק וקנין (ש"ס)
הבאנו לכם כסף בלי סוף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי זה לכם? וקנין, אתה ואני זה היינו הך וגם גפני אלא שהוא לא רוצה.
היו"ר משה גפני
לסיקריקים תאבי הבצע.

סתיו שפיר, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תתבייש לך גפני על הסגנון. יש דרך לנהל.
היו"ר משה גפני
על מי דיברתי?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש דרך גם כשמתווכחים.
היו"ר משה גפני
על מי דיברתי? זה כמו שמישהו אומר שהגנב יקום ואז פתאום מישהו קם ואומר למה אתה מעליב אותי. דיברתי עליך?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש דרך לדבר.
היו"ר משה גפני
ויש דרך לעשות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, בסדר.
היו"ר משה גפני
הגיע הזמן שתעשו חשבון נפש. יש כאן מדינה ואזרחים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו עושים כל הזמן.
היו"ר משה גפני
וכל מיני אנשים שדרך אגב במקרה גם לא הולכים עם כיפות סרוגות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זאת הסתה שקרית ודמגוגית של השמאל. אתה בן אדם רציני, גפני.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הסתה שקרית ודמגוגית של השמאל?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שקרית ודמגוגית.
היו"ר משה גפני
רבותיי, העניין נגמר. סתיו, בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
גפני, המתנתי בסבלנות להעיר שתי הערות. הראשונה היא אתם הופכים את זה לשיח מגזרי בשעה שהשיח צריך להיות כאן שיח לטובת הציבור הרחב.
היו"ר משה גפני
נכון.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הקריטריונים היו צריכים להיות שוויוניים לכולם.
היו"ר משה גפני
נכון. מה אמרתי?
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא חרדים, לא ערבים, לא חילונים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אלא אם כן למתנחלים יש צרכים ביטחוניים שאתם גרמתם להם באוסלו. כן, אתם נתתם שם עשרות אלפי נשקים למחבלים, אז עכשיו סוחטים אתכם.ץ
היו"ר משה גפני
אני קורא לך פעם ראשונה. היא ברשות דיבור.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הסיבה היחידה שהוא מתערב בדבריי היא כי הוא לא רוצה שהציבור ישמע את האמת אבל אני אמשיך להגיד אותה. הדבר שהיה צריך לקרות כאן זה לדרוש כאן ולא להצביע ולא להרים יד ולהצביע בעד על שום דבר שיש בו קריטריון לא שוויוני של העברות כספים שלא מתחלק שווה בשווה בכל מדינת ישראל, בלי קשר למגזרים. זה שנוצר כאן שיח מגזרי, זה מאוד בעייתי וזה מה שמחרב את החברה הישראלית.
יצחק וקנין (ש"ס)
כשאני אמרתי לו חרדים, התכוונתי שאם הייתי מחזיר לו מה שהם עשו, הם עשו את זה באמת מגזרי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי זה הם?
אלי כהן (כולנו)
וקנין, כשמדברים על הקיבוצים, זה בסדר?
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא נגד הקיבוצים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הם מבחינתם עושים את זה גם נגד "המגזר" שנקרא עוטף עזה שמתחנן לכסף ולא מקבל אותו, בזמן שהם דואגים רק לחברים שלהם בהתנחלויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא מקבל אותו?
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא מקבל אותו וזה המידע.

אני רוצה לומר דבר שהוא עניין פלילי. המענקים האלה הועברו בעבר וזה נחשף ודווח בתקשורת והיה על זה תחקיר אצל החשבת הכללית.
היו"ר משה גפני
זה נאמר כבר בישיבה הקודמת.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא נכון. המענקים האלה הועברו לעמותת מועצת יש"ע באמצעות הרשויות ביהודה ושומרון. זה מעשה פלילי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
על מעשים פליליים מגישים תלונה במשטרה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מי שהיה אז יושב ראש מועצת יש"ע זה נפתלי בנט יושב ראש המפלגה של בצלאל סמוטריץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תגישי תלונה במשטרה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
החשבת הכללית הייתה אמורה לעשות מחקר בעניין. זה שמחזירים מענקים שהם מענקים שהסתברו כלא חוקיים, זאת בעיה. סיוון, הנציג של משרד האוצר היה צריך לשבת כאן ולהסביר איך הם צובעים את הכסף הזה ומוודאים שהוא לא מתגלגל בסוף לידיים של עמותות פרטיות. ברגע שהם לא עשו את זה, יש כאן שותפות שעלולה להיות שותפות לעבירה, אם אנחנו לא נדאג לברר כאן את הפרטים ואת המידע. כל מי שמצביע ומאפשר לדבר הזה להתקיים, הוא עלול להיות שותף לממש עבירה. אסור להעביר כספי מדינה לעמותה פרטית דרך צינור של הרשויות המקומיות. זה אסור בחוק. הם לא בדקו את העניין הזה על אף שהתחייבו שכן יבדקו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני ביקשתי בבוקר מהייעוץ המשפטי להביא לי חוות דעת משפטית.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא על זה.
היו"ר משה גפני
על זה הייתה חוות דעת משפטית שאומרת שזה חוקי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא על הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני הצבעתי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני מבקשת שלא תצביעו על הרביזיה בלי שיש חוות דעת משפטית על הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני רק מבקש להודיע שמכיוון שהייתה כאן אמירה שלי, אני מבקש גם לפרוטוקול, שסמוטריץ אמר שהוא אוהב אותנו ואני אמרתי שאני שונא אתכם, אני פשוט חוזר בי מהאמירה הזאת. אני שכחתי שיש פרוטוקול ואחרי כן יגידו שבאמת אני שונא. יש שם אנשים משכמם ומעלה, לא חברי הכנסת, שהם אנשים רציניים שאני אוהב אותם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מעריך את זה. עלי הוא יכול לרדת.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא להפריע לי. אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אני אוהב אותם. אני לומד אתם הרבה פעמים בחברותא ואלה אנשים רציניים אבל הם מוסתים על ידי כל מיני כאלה.

פניות מספר 142 עד 143. דיברנו על העניין הזה. מדובר על תקציב המשרד לשירותי דת.

מי בעד אישור הפניות?

הצבעה

בעד הפניות – 7

נגד – 4

פניות מספר 142 ו-143 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
רביזיה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 175 עד 182, משרד הבריאות.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה על הכול.
היו"ר משה גפני
הגדלת תקציב בתי החולים הממשלתיים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הפניות – 7

נגד – 4

פניות מספר 175 עד 182 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

יש רביזיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
על הכול.
היו"ר משה גפני
אי אפשר על הכול אבל אפשר על כל בקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
יותר נוח.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 183 עד 190, משרד ראש הממשלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
עכשיו תהיו גברים ותצביעו נגד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני אוטומטית מתנגדת למה שדרורית מבקשת.
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות דבר כזה. אלה גמלאות מקופת המדינה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה כולל את המטוס?
היו"ר משה גפני
אני שאלתי הבוקר אם זה כולל את המטוס. זה כולל את המטוס?
אלעד מסאסא
זה לא כולל לא מטוס ולא כל כלי תעופה אחר.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
זה כולל את הווילה החדשה?
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – 7

נגד – 4

פניות מספר 182 עד 190 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות מספר 204 ו-205, עודפים, מלאי חירום של המשק והדלק. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הפניות – 7

נגד – 4

פניות מספר 204 ו-205 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה. על הכול רביזיה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 207.
ניר אמסל
אני אסביר את הפנייה בשם הרפרנטית שלא יכלה להגיע. מדובר בטעות סופר של 16 מיליוני שקלים בסעיף או בתכנית של 22 מיליארד שקלים שצריכים לעבור מתכנית של השתתפות האוצר בגביית תשלומי הקצבאות במימון האוצר לתכנית אליה הם מועברים כיד שהמוסד לביטוח לאומי יוכל לשלם אותם. זאת המטרה של ההעברה. זאת העברה בתקציב הביטוח הלאומי.
היו"ר משה גפני
זה תיקון טעות סופר?
ניר אמסל
כן. תיקון טעות.
היו"ר משה גפני
למישהו יש שאלות?
מיקי לוי (יש עתיד)
אין כאן תוספת?
ניר אמסל
לא. זה תיקון טעות. העברה בתוך התכניות של ביטוח לאומי מתכנית אחת לתכנית אחרת כדי שהביטוח הלאומי יוכל לשלם.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? מי נגד?

הצבעה

בעד הפנייה – 7

נגד – 4

פנייה מספר 207 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

סיימנו את ההעברות. בשעה 18:10 בעזרת השם נצביע על הרביזיות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חברים, חברי הקואליציה, אני מבקש להתייצב כאן בדיוק בשעה 18:10 להצבעה על הרביזיות והולכים הביתה.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לוותר על הרביזיה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אראל, אתם רוצים את ההצבעה על הרביזיות עכשיו?
היו"ר משה גפני
לא. אי אפשר.

(הישיבה נפסקה בשעה 17:40 ונתחדשה בשעה 18:15.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על הרביזיות.
טמיר כהן
רביזיה על פניות מספר 142 ו-143, שירותי דת.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
רביזיה על פנייה 175 עד 182, בריאות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
רביזיה על פניות 183 עד 190, משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
רביזיה על פניות מספר 191 עד 192, רשויות מקומיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ביקשתי לראות את הנתונים.
היו"ר משה גפני
אני אאפשר לך. קודם נסיים את ההצבעות.
טמיר כהן
רביזיה על פניות 204 ו-205.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
טמיר כהן
רביזיה על פנייה מספר 207, ביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.

סיימנו את הרביזיות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני רוצה שמשרד הפנים ישב כאן ושתבטל את ההצבעה על הרביזיה. שמשרד הפנים יבוא ויסביר לנו איך הוא דואג לכך שהכסף באמת יעבור לרשויות ולא יעבור לעמותות הפרטיות של הימין שלא כחוק כפי שקרה בפעם הקודמת. ביקשתי שהרביזיה לא תוצבע.
היו"ר משה גפני
לא. אני חייב להצביע. אני מקבל את כל הדברים שאמרת. אני מבקש ממנהל הוועדה לדרוש את כל הדברים האלה מהם. אני רוצה במהלך השבוע הבא לקבל את כל הפרטים האלה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ומה נעשה כשנקבל?
היו"ר משה גפני
נראה. את צריכה להבין אותי. כאשר אנחנו נמצאים ביום רביעי אחר הצהרים, אני לא מכנס את הוועדה מחר, ה-1 בחודש הוא ביום שישי והמשמעות של העניין הוא שהחלטנו שלא מעבירים את הכסף.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אתה יודע שהכסף הזה לרשויות באיו"ש המענקים, הוא כסף שמשרד האוצר הקודם הבטיח שהוא לא מעביר אותו יותר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש להעביר את החומר. עם כל הרצון הטוב שלי, אני לא יכול.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה היה קורה אם לא היה עובר?
היו"ר משה גפני
זה משבר בקואליציה. אני לא יכול.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה עוד משבר בקואליציה?
היו"ר משה גפני
כן. הכול מתוח. אני מבקש את מה שהיא ביקשה ממשרד הפנים. גם אני רוצה את החומר הזה כי אני הולך לטפל בזה עכשיו באופן אינטנסיבי. אני הולך לטפל בזה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:20.

קוד המקור של הנתונים