ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/02/2016

א. מערכת לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה עליהן – דוח מבקר המדינה 63ג' ב.תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות – דוח מבקר המדינה 62, עמ' 1345 - ישיבה משותפת עם הוועדה לביקורת המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים