ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/01/2016

הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ו–2015, חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 95

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, א' בשבט התשע"ו (11 בינואר 2016), שעה 9:00
סדר היום
1. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2015

2. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ו–2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל כהן פארן

אורי מקלב
חברי הכנסת
מיקי לוי

מיכל רוזין
מוזמנים
סיגלית ברקאי - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עמי רוטמן - יועץ משפטי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

יפעת רווה - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים אמיגה - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רוית הופמן - תובעת באגף התנועה במשטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עמוס צעאדה - עו"ד, ר' חוליתיית תעבורה באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

ג'ורג' קיוורקיאן - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אבי שושן - רמ"ד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון פנים

רני עמיר - מנהל היחידה הארצית לניהול ימי של המשרד, המשרד להגנת הסביבה

ליאורה עופרי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

קרן וולף - מתמחה, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

פיני קבלו - סמנכ"ל כנסת ורווחה, מרכז השלטון המקומי

שאול גולדשטיין - מנכ"ל, רשות הטבע והגנים הלאומיים

בועז אורדמן - יועץ מנכ"ל, רשות הטבע והגנים הלאומיים

און ולנסי - ממונה אכיפה וחקירות - מרכז, רשות הטבע והגנים הלאומיים

משה הראל - ג'יפאי

לירן בן הרוש - גי'פאי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

שרון בוסקילה (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2015
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2015, של חברת הכנסת מיכל רוזן, הכנה לקריאה ראשונה, והנושא השני זה אותו נושא. אני אקרא את זה שוב, כי אלה הנהלים פה. זו הצעה אחרת, אבל אותה הצעה. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2015, של חבר הכנסת מיקי לוי, גם זו בהכנה לקריאה ראשונה. היות שאלה שתי הצעות זהות, הייתי מבקש לאחד אותן. מי בעד העניין? מי נגד? אין נמנעים. אנחנו מאחדים את ההצעות.

הצבעה

בעד איחוד הצעות החוק – פה אחד

איחוד הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2015, בקריאה ראשונה, של חברת הכנסת מיכל רוזין, עם הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2015, בקריאה ראשונה, של חבר הכנסת מיקי לוי, אושר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מאחדים את ההצעות. אני מעביר את רשות הדיבור קודם כול ליועץ המשפטי של הוועדה.
גלעד קרן
אני מציע שקודם כול המציעים יציגו את ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול אתה תגיד כמה מילים, אחרי זה נעביר למציעים ואחרי זה ניכנס לדיון.
גלעד קרן
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים קובע איסור על נהיגה בחוף הים, למעט כלי רכב מסוימים במקרים מסוימים, כמובן כוחות ביטחון, הצלה וכו'.

לפני מספר שנים נעשה תיקון בחוק שהרחיב את סמכויות המפקחים, סמכויות השוטרים, בנוגע לעבירה על הוראות החוק, החמיר את הענישה. היום החוק מאפשר לבית המשפט, אם הרשיע אדם בעבירה על נסיעה בחוף הים, לשלול את רישיונו לתקופה של עד 120 ימים. כמו כן החוק מאפשר לקצין משטרה, בנסיבות מסוימות שקבועות בחוק, גם לשלול את רישיון הנהיגה לתקופה של עד 30 ימים. זה המצב היום.

לפי ההצעה שהגישו שני המציעים, למעשה שני היוזמים, תורחב סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב עצמו לתקופה של עד 120 ימים אחרי הרשעה.

אנחנו מציעים, כפי שתראו בנוסח המונח בפניכם, בתיאום עם משרדי הממשלה, להרחיב את הסמכות גם לקצין משטרה. במקרה של נסיבות מיוחדות, של עבירה כשיש סכנה לפגיעה בביטחון הציבור ובגופו של אדם או לפגיעה חמורה בערכי טבע שנמצאים בחוף, גם קצין המשטרה יוכל לאסור על שימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב לתקופה של עד 30 ימים, בהתאם לסמכות שיש לו היום.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, נסיבות מיוחדות – האם הן מוגדרות קצת יותר ספציפית?
גלעד קרן
הנסיבות שהיה יסוד סביר להניח שאדם נהג ברכב באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום פגיעה ניכרת בסביבה. זה לא כל נסיעה, אלא רק אם יש סכנה לחיי אדם או פגיעה ניכרת בסביבה.

בנסיבות אנחנו מוסיפים, לגבי סמכות קצין המשטרה, בדומה למה שקיים היום בפקודת התעבורה, שקצין המשטרה צריך שיהיה לו יסוד להניח שיוגש כתב אישום באותו מקרה. זאת אומרת, שמדובר במקרה חמור מספיק שהולך להיות כתב אישום, ולכן הוא יכול לשלול את רישיון הרכב.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת רוזין, בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה, בוקר טוב. בקיץ האחרון נדרסה אישה בעודה שוכבת להשתזף בחוף הים. עברייני החוף הנוהגים בחופים מצפצפים על החוק, גם כשפוסלים את רישיונם הם ממשיכים לנהוג ולנסוע בחופי הים. הענישה הקיימת לא הרחיקה אותם, לא מההגה ולא מחופי הים. יש בישראל כ-200 ק"מ של חופים, 80% מהם חשופים במישרין או בעקיפין לנזקים של רכבי שטח, אופנועים, טרקטורונים, שגם פוגעים בטבע, ובוודאי מסכנים את השוהים בחוף.

אחרי מה שקרה בקיץ, הגשתי שאילתה לשר לביטחון פנים וביקשתי ממנו להחמיר את הענישה, והוא התחייב לתמוך בחקיקה שנביא לכנסת. אני שמחה שהוא עמד בהבטחה שלו. אני רוצה להודות כמובן לחבר הכנסת מיקי לוי על קידום הצעת החוק ועל ההזדמנות להצטרף להצעה שלו. אומרים: הכן רכבך לחורף, אז נכין את עצמנו לקיץ – אנחנו חייבים לגמור את החקיקה הזאת לפני שהקיץ מגיע, מכיוון שכבר בחודשי האביב אנחנו מתחילים לראות את התופעה הזאת, זאת תופעה קשה. כל מי שנמצא בחוף הים, ודאי בשמורות טבע, בכל מיני דיונות, אנחנו רואים את ההשתוללות, קשה מאוד לטייל לפעמים, קשה מאוד כמובן לשהות בחופי הים מכיוון שזו סכנת נפשות, ואני שמחה שאנחנו מקדמים את הנושא. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, חברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
תודה רבה, אדוני, בוקר טוב, תודה רבה לחברתי, חברת הכנסת רוזין. החוק הזה מחויב המציאות. ההשתוללות, הן של ג'יפים, אופנועים, רכבי שטח, טרקטורונים, בחופי מדינת ישראל, מסכנת חיי אדם, כבר אמרה חברת הכנסת רוזין. זאת ועוד, ערכי טבע הולכים ונעלמים, נדרסים בצמיג גס בחופי מדינת ישראל.

אני מברך את הממשלה על בקשת ההרחבה שלה על חילוט הרכב, כי כבר ראינו בעבר שגם כאשר נשללו רישיונות הנהיגה המשיכו אותם נהגים לנהוג וקשה מאוד לאכוף את זה. הם המשיכו לנהוג בחופי ישראל, למרות שרישיונם נשלל.
היו"ר דוד אמסלם
רציתי להבין את העניין. האם יש סמכות לקצין המשטרה לשלול את הרישיון?
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון.
מיכל רוזין (מרצ)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
האם הוא יכול לשלול לאלתר?
מיקי לוי (יש עתיד)
בוודאי.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך הבן-אדם ממשיך לנהוג?
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא ממשיך לנהוג. זאת בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. בסך הכול חבר הכנסת מיקי לוי גם היה ניצב במשטרה כידוע, אז למה לא עוצרים עכשיו על זה שהוא נוהג ללא רישיון?
מיקי לוי (יש עתיד)
אם הוא ייתפס ויבדקו במחשב - - -
היו"ר דוד אמסלם
לידו. נניח עכשיו בן-אדם - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לקח לו את הרישיון, ואז הוא המשיך לנסוע. הבעיה היא באכיפה. ברגע שנחלט את הג'יפ, את הטרקטורון, את האופנוע, נאחסן אותם – אגב, הדבר הזה נהוג בהולנד וזה הוריד את הרף של ההשתוללות ותאונות הדרכים למינימום – נאחסן אותם והבעלים ישלם עבור האחסנה, אין לי בכלל ספק שזה יירד בעשרות מונים.

אני מברך את הממשלה על כך וגם אותך על הקידום של הנושא. אם נצליח לפני חודשי הקיץ, לפני עונת הרחצה, לסיים את זה, זה יהיה הישג אדיר. תודה רבה ובהצלחה לכולנו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. הראל משה, אתה מייצג את נהגי הג'יפים?
משה הראל
אני לא מייצג את כולם, אבל אני מייצג חלק ניכר מאוד מהג'יפאים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. קח חמש דקות לדבר.
משה הראל
בוקר טוב, חברים, שמעתי את הדברים של חבר הכנסת מיקי לוי, אני מרגיש פה כמו עבריין. שמעתי פה דברים שנאמרו בהכללה. יש קבוצה גדולה מאוד של ג'יפאים רכובים על רכבים של ארבע על ארבע, שבהחלט הם בעצמם נלחמים באותה תופעה של עבריינות בחופים, כנגד אותם אופנועי שטח וכו' וכו'. אני לא רואה מדוע לא לאפשר לאותם ג'יפאים תחת הכותרת של "תרבות פנאי", חברים. תרבות פנאי, כן. אנחנו כג'יפאים מתבקשים על-ידי משטרת ישראל לתת עזרה בחילוצים. או-טו-טו שלג בירושלים, אתם תראו מסות אדירות של ג'יפים, ארבע על ארבע, שמגיעים ונותנים יד ועוזרים לכל דורש.

אנחנו מתנגדים כמובן לכל אותו הרס של אותם חופים. מצד שני, גם אנחנו רוצים להשתמש באותם חופים לצורך שלנו. תאפשרו גם לנו, תנו לנו רשימה של חופים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הצורך שלכם בחוף?
משה הראל
אני אסביר. ניקח לדוגמה את חוף נווה ים. חוף נווה ים הוא חוף פתוח, הוא אפילו לא מוכרז כשמורת טבע. אנחנו מבקשים לאפשר לנו, לדוגמה בחוף נווה ים, להגיע לשם בבקרים, להיכנס עם הג'יפ, להוריד ציוד ולצאת החוצה 100 מטר, כפי שהחוק מאפשר. זה מה שאנחנו מבקשים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני מניח שאם החוק מאפשר, אף אחד לא יפגע בכם בעניין הזה. אם אתה שומר על החוק, אין בעיה.
משה הראל
נכון, אדוני היושב-ראש, מצד שני, כשאני נכנס עם הג'יפ אני צריך להתחיל לשכנע את השוטר או את אותו קצין מדוע נכנסתי רק לשלוש דקות על מנת לפרוק את הציוד ולצאת החוצה מתוך העניין הזה.
מיכל רוזין (מרצ)
האם מותר או אסור. זאת השאלה.
שאול גולדשטיין
זו עבירה על החוק. זה לא חוקי.
גלעד קרן
החוק ממעט דרכים שהוסדרו על-פי חיקוק, ובכלל זה כשרשות מקומית פרסמה הודעה כי הוא מיועד להורדת כלי שיט לים. זאת אומרת, המקומות האלה מוחרגים ומותר להגיע עם הרכב, כדי להוריד כלי שיט במקומות שמותר. לא בכל מקום מותר.
מיקי לוי (יש עתיד)
כשיש דרך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
וגם בהם, בדרך כלל הם שוהים הרבה מעבר לשלוש דקות להורדת כלי שיט.
משה הראל
אני לא מדבר על כלי שיט, אני מדבר על עריכת קמפינג. אני מבקש אפשרות לאפשר לאותם כלים להגיע, להוריד ולצאת חזרה החוצה.
היו"ר דוד אמסלם
משה, אני לא בא להסדיר כרגע את הורדת הצידנית בחוף הים, אם יש לך אישור או אין לך אישור. אני לא בא להסדיר את הסיפור של הש"ג. פה עלתה שאלה והצעת החוק באה להתייחס לנושא הרבה יותר רחב או שונה, וזה כל הנהיגה הפרועה בחופים עצמם, ברצועת החוף, ששם היא מסכנת את האנשים. אני מניח שעל זה אין לך מחלוקת.
משה הראל
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. לגבי צידנית, בוא דבר אתי, יכול להיות שנעשה חוק לגבי הצידנית.
משה הראל
אני אשמח מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
כרגע אנחנו מדברים על הסיפור של הנהיגה הפרועה. הבנתי, גם מהפתיח של הדברים שלך, שאתה מסכים אתו, לכן לא כל-כך הבנתי מה הבעיה. כמו שציינו שני חברי הכנסת שהגישו את הצעות החוק, זה מסכן בעיקר את המתרחצים.
משה הראל
הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
לירן.
לירן בן הרוש
אנחנו באותו עניין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. שאול, אתה רוצה להראות לנו מצגת קצרה, הבנתי.
שאול גולדשטיין
שלום לכולם, קודם כול תיקון קטן. זה לא רק 200 ק"מ בחופי הים התיכון, מדובר גם על הכנרת ומפרץ אילת, מדובר גם על ים המלח, רק שהוא בורח מאתנו יותר מהר מאשר הג'יפים, כך שאנחנו לא משיגים אותו.
מיכל רוזין (מרצ)
ויש בולענים.
שאול גולדשטיין
ויש בולענים שבולעים את העבריינים... אנחנו לא עושים הכללות, חס וחלילה. באמת יש הרבה ג'יפאים שהם בסדר גמור. אנחנו מדברים על העבריינים.

ביקשתי מאון ולנסי, ממונה אכיפה אצלנו במחוז מרכז, להציג את המצגת, כי הוא מתמודד יום-יום שעה-שעה, מול העבריינות הזאת, שהיא עבריינות קשה מאוד, היא לא משהו פשוט – אנשים מורידים מספרים מהרכבים שלהם, אנשים מפעילים אלימות, מדובר בקללות ואלימות פיזית. היה חשוב לי שאון בעצמו יתאר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
און ולנסי
אני אראה במצגת מקרה לדוגמה בין אשדוד לנחל חדרה שמייצג את מה שהולך, ולמה הנושא הזה מושך כל-כך הרבה אש.
היו"ר דוד אמסלם
אתם צילמתם בעיקר, אני מבין, בשמורות. אתה לא מצלם בחוף הים.
און ולנסי
גם וגם.
שאול גולדשטיין
אנחנו מוסמכים לחוק הזה על-ידי משרד הפנים, ולמעשה אנחנו אחראים על כל החופים של המדינה בכל מה שציינתי קודם בחוק הספציפי הזה.
און ולנסי
היה תיקון ב-2010 ולפני שלוש שנים קיבלנו ארבעה תקנים לטפל בזה, כשארבעה התקנים האלה הם מעזה ועד ראש הנקרה. אנחנו כיום היחידים שמטפלים בזה, כמובן בסיוע משטרת ישראל, ויש הרבה סיוע, אבל ביומיום אנחנו היחידים שמטפלים בזה. קיבלנו את ההסמכה ממשרד הפנים.

200 ק"מ פלוס – נכון זה חוף, אבל רוב החופים הפתוחים סגורים לנו. יש ערים, יש שטחי אש, יש אזור סגור של זיקים היום וכדומה, והשטחים הפתוחים שמשפחה יכולה לבוא ולהתרענן הם קטנים.
היו"ר דוד אמסלם
זה 19 ק"מ?
און ולנסי
עוד מעט אני אראה. יש פה קצת נתונים. 75 ק"מ במרחב שרון – אני מזכיר שזה מנחל חדרה עד אשדוד – אכיפה ב-43 ק"מ משטח המרחב, 13 ק"מ מוכרזים שזה שמורות טבע וגנים לאומיים.

האלימות שאנחנו נתקלים בה – יש פה חלק מהתמונות. הבחורצ'יק משמאל רץ עם סלע אחרי הפקח. לא רואים את זה פה – האלימות היא יומיומית, זה לא מקרה יוצא דופן. יש אזורים כמו חוף זיקים, שעובדים עם יס"מ, עם ימ"ר תנועה וכדומה, בגלל רמת האלימות, בחוף חדרה אותו דבר, בפלמחים זה מבצעים שהמשטרה מתייחסת אליהם כבריונות.

הסתרת לוחיות זיהוי זה דבר קבוע. מסתירים את לוחיות הזיהוי. אתם רואים, כל לוחיות הזיהוי מוסתרות עם בדים, עם חולצות וכדומה, וכשאתה בא להוריד את המספר בשביל לזהות, זה כמעט תמיד נגמר באלימות פיזית.

זה הטרנד החדש, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, פשוט מדביקים איזולירבנד על המספרים, ואז משנים את המספר. יותר גרוע מזה שאתה לא תופס אותו, פתאום אתה, כאזרח תמים, מקבל קנס הביתה, כי הוא זיהה את הלוחית שלך. אם מישהו חושב שזה יוצא דופן, לצערי הרב זה הופך לנורמה. רואים את זה כשובבות, בכלל לא כזיוף לוחית. אנחנו מגישים תלונות במשטרה, לא בסמכותנו לטפל בהם. אנחנו כן לוקחים אותם במקום ברירת משפט לבית משפט, לכתב אישום, בגלל ההתנהלות הזאת.

טרקטורים אופנועים ורייזרים – אומנם המשטרה עושה פה הרבה מאמצים למגר את זה, אבל אחוז גדול נוסע ללא מספרים או מספרים מזויפים. לתפוס אותם – זה מסכן את הציבור לרדוף אחריהם, לפעמים זה לא שווה את זה. עובדים פה הרבה עם מסוק ומטוסים.
מיכל רוזין (מרצ)
האם אתם מזהים בני נוער שנוסעים בכלים האלה?
און ולנסי
הרבה בני נוער.
שאול גולדשטיין
גם, אבל לא רק. התופעה הזאת היא בכל השמורות והגנים, כולל ציידים, כולל אנשים שמשתוללים בשטח בכל המדינה עם הכלים האלה. זה פשוט כלי נורא. בדקתי מול היבואן, הריכוז של הכלים האלה בישראל הוא גבוה בעולם.
מיכל רוזין (מרצ)
כמו כל דבר טכנולוגי.
שאול גולדשטיין
הם בטוחים שכל ישראל חקלאים.
און ולנסי
השנה הביאו עוד ארבעה דגמים חדשים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, על כמה כלי רכב כאלה אנחנו מדברים?
און ולנסי
הקנסות שאנחנו נותנים להם?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. כמה ג'יפאים כאלה יש פחות או יותר?
און ולנסי
רשומים במשרד התחבורה במדינת ישראל?
היו"ר דוד אמסלם
לא. הרי לא כל ג'יפאי או כל אחד שיש לו טרקטורון נוסע על חוף הים. כמה מסתובבים שם?
און ולנסי
על חוף הים, רק במקום הזה, נרשמים 600 דוחות, 550 דוחות בשנה, והכמות שמסתובבת על החופים היא בטח פי חמישה.
שאול גולדשטיין
בכל החופים כולם אנחנו מגישים כ-2,000 דוחות בשנה.
היו"ר דוד אמסלם
מכמה כלי רכב, פלוס מינוס, נגזרים 2,000 דוחות?
און ולנסי
2,000 כלי רכב בשנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כל אחד מהם מקבל דוח במהלך השנה?
און ולנסי
לא, 2,000 כלי רכב מקבלים דוחות, אנחנו מאמינים שכמות של פי חמישה מסתובבת על החופים ואנחנו לא תופסים אותה.
היו"ר דוד אמסלם
כ-10,000 כלי רכב כאלה?
און ולנסי
כן. יש ארבעה פקחים, צריך להבין. זה כלום מבחינת כמות הפקחים. זה ממש עבריינות.

זאת הגברת שנדרסה בחדרה, ושם לשמחתי עיריית חדרה חסמה את החוף עם גדרW ובולדרים ברוב המקומות.

אחת הבעיות זה עבריינים חוזרים. יש כאלה שאתה בא ונותן להם קנס של 500 שקל או 1,000 שקל. 1,000 שקל זה בחוף רחצה מוכרז. יש כאלה שבחוף רחצה, בין המתרחצים, חונים מתחת לסוכה להגנה משמש. לא אכפת להם מהקנס. הם אומרים: הרכב שלי שווה 400 - - -
גלעד קרן
אתה מגיש נגדו כתב אישום אחרי שאתה רואה שלא אכפת לו מהקנס?
און ולנסי
אני אומר עוד פעם: תן לי את הקנס - - -
גלעד קרן
אני שואל אם אתה מגיש כתב אישום פלילי.
און ולנסי
משלושה ומעלה אנחנו מגישים כתב אישום.
גלעד קרן
למה? אם אדם חזר פעם שנייה, אמר "לא אכפת לי מהקנס", למה אתה לא מגיש נגדו כתב אישום?
און ולנסי
אנחנו כרגע מגישים משלושה, יכול להיות שנוריד לשניים.
שאול גולדשטיין
כל הגשת כתב אישום זה השקעת זמן מטורפת גם של הלשכה המשפטית שלנו וגם של הפקחים. אתה גורר אותו לבית משפט חמש פעמים, הוא מגיע לבית משפט, השופט דוחה את הדיון בבוקר הדיון, דוחה לעוד שלושה חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שנעשה את הדיון עכשיו על בתי המשפט, שאול? נכון שארבעה פקחים זה בדיחה. לא רציתי להתייחס לזה בהתחלה. שאל גלעד, והשאלה מעניינת, בא אדם, נכנס לחוף, אתה נותן לו דוח, אתה אומר לו: צא החוצה, הוא לא יוצא, אתה לא נותן לו עוד דוח?
און ולנסי
נותנים לו אחרי שעה עוד דוח. יש שני סוגים. האחד ממש בריונות של אנשים עם כסף. הוא אומר: אתה יכול לתת לי עד 10,000 שקל, אני אפילו לא סופר את זה. השני זה אלה שעושים אירועים. הוא יורד, עושה אירוע עם הרכב, אז צריך לפרוק את הצידנית, הצלונים והכיסאות. זה שווה לו. הוא עושה אירוע בתשלום.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בוא נתקדם.
מיקי לוי (יש עתיד)
האם הבקשה של ההרחבה תפתור?
און ולנסי
התשובה השנייה היא על בית משפט – אני קופץ על הנתונים – הקנסות לפעמים כל-כך נמוכים בבית משפט, שאני מעדיף לתת לו עוד פעמיים - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה זה המספרים שהיו קודם, של פקחים?
און ולנסי
המספרים הם שלנו, שעות פעילות. אנחנו מנסים לעשות ניתוח לפי חודשים ולפי שעות, איפה יש הכי הרבה עבריינות, בגלל כוח-האדם המצומצם שלנו, למיקוד היכן לעשות את הפעילות.

יש רצף מאכיפה עד בית משפט, ובכל הרצף הזה יש כשלים קטנים, וחיזוק של החוק והחמרה שלו תפתור אולי חלק מהסוגיות.
היו"ר דוד אמסלם
כמה כתבי אישום הגשתם?
און ולנסי
כ-60-70 כתבי אישום יש בשנה, אבל זה כולל את אלה שמבקשים להישפט. הם מקבלים קנס מינהלי, אם הם נשפטים זה פלילי.
היו"ר דוד אמסלם
קיבלתם ארבעה פקחים, אני מבין, ממשרד הפנים.
שאול גולדשטיין
ממשרד האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי התביעה קיבלתם תובע אחד או שזה לא?
שאול גולדשטיין
היה הסדר עם האוצר, הוא נותן לנו את ההכנסות של הקנסות האלה לצורך מימון התביעה. זה הסדר פייר. זה בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
יש מצב שאתם מכניסים ולא רוצים להוציא ובגלל זה אתם לא מגישים כתבי אישום?
שאול גולדשטיין
לא. אין דבר כזה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה אתם מכניסים? מה ההכנסות בכסף?
מיקי לוי (יש עתיד)
הכסף צבוע? זה הכנסה מותנית בהוצאה.
שאול גולדשטיין
הכסף הולך רק לנושא הזה.

אם יש לנו כ-2,000 דוחות והקנסות זה בין 500 ל-1,000 שקל זה בין 1-2 מיליון שקל, כאשר מהכסף הזה אנחנו שמים הרבה פעמים בולדרים לאורך החופים, כדי למנוע את העבירה עצמה. דרך אגב, אם רוצים לעשות את זה בכל החופים בישראל, צריך לתקצב את הבולדרים האלה, את ההגנה, לא משנה אם זה בולדר או מעקה W.

חשוב מאוד להגיד שאת שרשרת האכיפה אנחנו רואים כמתחילה בהסברה, אכיפה, פקח/משטרה, ואנחנו בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה, ומכאן זה לבתי משפט וענישה.

כמו ששאלת קודם, אם אתה שואל אותי, אין טעם לפקח לעבוד קשה אם בסוף בית המשפט נותן לו קנס מגוחך.
היו"ר דוד אמסלם
שאול, תודה רבה. הבנתי את הרעיון. לא ענית לי על התשובה, אבל בואו נתקדם. משטרת ישראל, האם יש לכם משהו לומר בעניין?
ג'ורג' קיוורקיאן
כן, בבקשה. אני מהייעוץ המשפטי. אנחנו מברכים על ההצעות האלה ותומכים בהן, יש רק שתי הבהרות קטנות. בעניין שיקול הדעת בהגשת כתב אישום וניהול הליכי התביעה זה יישאר כמו עכשיו, כמו שהסבירו החברים שלנו מרשות הטבע והגנים, בידי התובעים של גופי האכיפה האחרים ולא בידי המשטרה.
גלעד קרן
מה זאת אומרת? למשטרה אין שיקול דעת להגיש כתב אישום? לא הבנתי את הרעיון.
ג'ורג' קיוורקיאן
בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה תובע משטרתי?
ג'ורג' קיוורקיאן
אני עובד בייעוץ המשפטי, הייתי תובע משטרתי.
היו"ר דוד אמסלם
למשטרה יש שיקול דעת להגיש תביעות בהרבה נושאים. למה בנושא הזה לא?
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא היה תובע משטרתי במחוז ירושלים, לא סתם.
ג'ורג' קיוורקיאן
הוא הבוס שלי לשעבר.
היו"ר דוד אמסלם
זה נמצא רק באיכות הסביבה?
ג'ורג' קיוורקיאן
כמו שהסבירו עכשיו, בהגשת כתבי אישום בעבירות שונות יש ניואנסים, יש התמחויות. כמו שאמרו החברים שלנו פה, מגישים למשל כתב אישום מהפעם השלישית. צריך לקבוע נהלים ספציפיים של גוף שעוסק בזה ביומיום.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, ג'ורג', אבל יש הרבה סמכויות מקבילות. לפקח עירוני יש סמכות לתת דוח וגם לשוטר וכו' וכו'. בדרך כלל פה יש לנו ויכוח עם האנשים שלוקחים להם סמכויות, לך רוצים לתת ואתה לא רוצה.
ג'ורג' קיוורקיאן
לא, לא, לא. אמרנו שהסמכות להשבית את הרכב זה אצלנו, אצל קצין משטרה. אני מדבר על משהו אחר, על ניהול ההליך. שוטר ופקח לפי החוק היום יכולים לתת דוח. מה שעושה השוטר, הוא כותב את הדוח, אנחנו שולחים את זה לגוף התביעה המתאים. יש הרבה גופי תביעה, לא רק המשטרה תובעת במדינת ישראל.
גלעד קרן
אתה לא יכול להגיד שאין לו סמכות. הסמכות קיימת.
ג'ורג' קיוורקיאן
היא קיימת. אמרתי ששיקול הדעת נשאר בידי גופי התביעה הנוכחיים, זאת התמחות.
היו"ר דוד אמסלם
תתקדם, בגלל שיש הרבה התמחויות להרבה נושאים. אני מניח, כמו שאמרתי, שבחניית נכה יש התמחות לפקח העירוני, אבל - - -
ג'ורג' קיוורקיאן
זה נכון. המשטרה לא מגישה כתבי אישום.
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך שאתם גם נותנים דוחות שם, וזה בסדר.
ג'ורג' קיוורקיאן
דוחות נותנים, אבל ניהול הליך בבית משפט לא מתקיים.
היו"ר דוד אמסלם
גם את ההליך בבית משפט אתם מובילים בנושאים האלה.
ג'ורג' קיוורקיאן
לא שידוע לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. בוא נתקדם, זה לא חשוב.
ג'ורג' קיוורקיאן
הבהרה שנייה היא שיש משמעויות פרקטיות מההצעות האלה, צריך להסדיר אותן עם שאר הגופים שעוסקים בזה, כמו למשל אחסון, עלויות.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתם תסגרו עם העיריות את כל נושא האחסנה. זה השוט הכי קשה. איך הוא אמר? 400,000 שקל הג'יפ עולה, חודש ימים הוא יעמוד, אני רוצה לראות את הבעלים אחר כך.
ג'ורג' קיוורקיאן
נכון, אז אנחנו צריכים להסדיר את הנושאים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, אתם תסדירו את זה, ג'ורג, בטח לא כאן. אחרי שנחוקק את החוק, תשבו ביניכם ותבדקו איך אתם מיישמים אותו. בבקשה, נעבור להקראה.
לירן בן הרוש
שאלה.
היו"ר דוד אמסלם
נתנו לך את זכות הדיבור.
לירן בן הרוש
יש לי הערות.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מי כבודו?
רני עמיר
המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה לומר משהו?
רני עמיר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד אתה משפט אחד.
לירן בן הרוש
האם אתם נותנים היום דוחות למי שמוריד ציוד קמפינג לחוף?
שאול גולדשטיין
כן. החוק אומר שאסור לו להיכנס, אלא אם כן הוא מוריד כלי שיט באזורים שמסומנים לשם כך, כל שאר החציה של קו ה-100 מטר, למעט אם יש כביש, אסורה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. דרך אגב, למה אתה מתפלא? אני מגיע לחוף הים, אין לי ג'יפ, אני שם את האוטו בחניה וסוחב הכול.
און ולנסי
הגברת שנדרסה – זה מה שהוא אמר במשטרה, שהוא הוריד את הדברים בחוף.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי למה אתה מרים גבה בעניין?
לירן בן הרוש
זו הסיבה שקניתי רכב שטח, כדי להשתמש בו.
היו"ר דוד אמסלם
טוב שלא קנית מטוס ורצית גם אותו להנחית שם ולהגיד "קניתי".
לירן בן הרוש
אני לא מוריד אותו על אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
זו מהות החוק.
לירן בן הרוש
זה חוק דרקוני.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם הנהיגה שלכם על החוף היא דרקונית.
לירן בן הרוש
לא שלכם. אני לא נהגתי על החוף.
היו"ר דוד אמסלם
קבלו.
פיני קבלו
עברנו עם הנציגות שלנו את כל מנהלי החוף ואנחנו מאוד-מאוד תומכים בהצעת החוק. אנחנו מבקשים להגביר את נושא האכיפה בחקיקה. זה גם יאפשר לפקחים יותר אפשרויות להגשת אותם דוחות, או אפילו עם השיטור המשותף, עם המשטרה, יאפשר קצת יותר, כי לא אחת יש שם מקרים של אלימות ולפעמים גם הפקח לא עומד בזה, לכן צריך לראות איך מגבירים את כוחו של המפקח. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, פיני. בבקשה.
רני עמיר
אני מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. גם אנחנו מבצעים אכיפה על איסור נהיגה בחופים, אבל זה במסגרת חוק שנקרא "חוק שמירת הסביבה החופית", או מה שנוהגים לקרוא לו "חוק החופים". החוק הזה דורש מאתנו לאכוף כל מה שקשור לפגיעה בסביבה החופית, בין השאר הוא אוסר על נהיגת כלי רכב חופים.
היו"ר דוד אמסלם
כמה פקחים יש לכם?
רני עמיר
בסך הכול בכל הארץ 17 פקחים, כולל אילת.
היו"ר דוד אמסלם
רק על הנהיגה או על הכול?
רני עמיר
כל תחומי הגנת הסביבה, כולל נהיגה, כולל פגיעה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך סמכות גם לתת להם על הנהיגה, אתה אומר.
רני עמיר
נכון. אצלנו בחוק שמירת הסביבה החופית, כשאנחנו רואים תופעות כמו שהקרינו פה קודם על המסך, הדרך היחידה שלנו היום היא לפתוח בחקירה פלילית נגד אותו מפגע, ג'יפאי, טרקטורון, טרקטור, ולמצות אתו את הדין דרך בית משפט.

קודם כול, אנחנו תומכים מאוד בשינוי המבוקש, אנחנו חושבים שצריך להחיל אותו גם על חוק שמירת הסביבה החופית. זאת אומרת, במסגרת הפעילות שלנו בחוק שמירת הסביבה החופית אנחנו מבקשים שלבית המשפט תהיה סמכות לעצור את הרכב. אנחנו נתקלים בהמון עבירות, תיכף אני אתן דוגמה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים כרגע על נהיגה בחופי הים. מה זה במסגרת השמירה החופית? למה אתה מתכוון?
רני עמיר
אני אתן לך דוגמה ואז זה יובן.
היו"ר דוד אמסלם
נניח עולה צב עכשיו, בא ג'יפ ורוצה לעלות עליו?
רני עמיר
לא, זה דווקא הנושא של החברים מהרשות שיושבים כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא תספר לנו מה הכוונה.
רני עמיר
למשל גזלן, גזלן עם רכב עולה על החוף, שם את האוטו שלו במרחק של 40 מטר מקו המים ותופס חזקה על החוף. הוא פוגע בין השאר גם בסביבה החופית - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא נכנס להגדרה של רכב מסוכן וכו'?
און ולנסי
תקן אותי אם אני טועה. הם לא נותנים קנסות בתחום שלנו, הם נותנים רק על החוק שלהם, על יעדים או על תכליות אחרים לגמרי משלנו.
רני עמיר
החוק שלנו הוא חוק רחב. הוא לא רק אוסר נהיגה פר סה, הוא אוסר גם נהיגה. אנחנו מבקשים להחיל את הסמכות הזאת של בית משפט גם במסגרת חוק שמירת הסביבה החופית. זה מרחיב מאוד את הסמכויות, במיוחד נגד אותם עבריינים שהם עבריינים חוזרים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני לא מבין את המשמעות, לכן נשתלב בקטע המצומצם יותר. בבקשה, הדוברת האחרונה.
סיגלית ברקאי
אני ממשרד התחבורה. רק להתייחס באופן כללי למה שהוא אמר. כבר שמענו את ההצעה של הגנת הסביבה והיתה התנגדות מטעם המשרד שלנו לזה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
סיגלית ברקאי
כי הערכים שיש, כמו שאמרת על הצב שהולך, זה ערכים שיש בחוק שמירת הסביבה החופית, ערכי הגנת הסביבה בעיקר ובלבד. כשזה בא לפסילת שימוש ברכב, זו סנקציה מאוד-מאוד מהותית והיא משליכה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי את הרעיון. היום גם קראתי בעיתון שאתם רוצים לפתוח את הנהיגה בנת"צים לאופנועים.
סיגלית ברקאי
זה אני לא יודעת.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. אם פה עולה הצעת חוק שבאה להסדיר את הנושא הזה - -
סיגלית ברקאי
להצעת החוק אנחנו מסכימים.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. דקה.

- - שבאה ואומרת, ואני מניח שיש בה היגיון, שכל כלי הרכב האלה מסכנים את המתרחצים, הרי זה בא בעיקר מזווית המתרחצים - - -
סיגלית ברקאי
אין לנו התנגדות להצעת החוק. חוק שמירת הסביבה החופית מדבר על ערך אחר.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה התנגדתם?
סיגלית ברקאי
לחוק שמירת הסביבה החופית.
היו"ר דוד אמסלם
מה שהם הציעו? אני עוד לא שם. שמעת אותי. תודה רבה. בואו נתחיל להקריא.
גלעד קרן
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – איסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2016

הוספת סעיף 7ב

1.

בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז–1997 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7ב יבוא:

"סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב

7ג.

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים; החליט בית המשפט על איסור שימוש ברכב כאמור, יודיע על כך לרשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה; על סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 57ג עד 57ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 8

2.

בסעיף 8 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ואיסור שימוש ברכב," ובסופו יבוא "כן רשאי הקצין, אם היה לו יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של30 ימים, וליטול את רישיון הרכב; לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 57 א)ב( עד )ו( ו- 57 ב עד 57 ז לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים."
היו"ר דוד אמסלם
המשרד לאיכות הסביבה, אנחנו נביא את זה להצבעה עכשיו. לגבי ההערה שלך, אם תרצה להרחיב את זה, כולל ההתנגדות, תבוא אלינו אחרי זה. מקסימום בקריאה השנייה והשלישית נשמע את זה שוב. דבר אתנו, תסביר לנו את המשמעויות של העניין.
גלעד קרן
בהקשר הזה עוד משהו אחד. אמר פה רני עמיר שהאפשרות היחידה שלכם היא לפתוח בהליך פלילי של הגשת כתב אישום. האמירה הזאת קצת בעייתית בעיני, כי החוק כבר לפני חמש שנים נתן לכם סמכות לקבוע בצו עבירות קנס על חוק שמירת הסביבה החופית בחוק גנים לאומיים, ועד היום, חמש שנים, המשרד לא השתמש בסמכות הזאת לקבוע את העבירות האלה כעבירות קנס שיאפשרו לכם אכיפה יותר מהירה ויותר פרקטית. לכן לבוא ולהגיד: אין לנו שום אפשרות אחרת, בואו נרחיב את הסמכויות, כשאתם לא משתמשים בסמכויות שהחוק כבר העניק לכם, זה נראה לי קצת בעייתי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. בבקשה.
ליאורה עופרי
זה לא רלוונטי להצעה הזאת שמדברת על סמכות של בית משפט לעניין - - -
גלעד קרן
אי-אפשר להגיד "אין לנו סמכות אחרת", כשאתם לא מנצלים מה שיש לכם.
ליאורה עופרי
- - - זה שני דברים שונים שהולכים במקביל אחד עם השני.
היו"ר דוד אמסלם
גברתי, לא קיבלת זכות דיבור.
ליאורה עופרי
סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
החוק מדבר על הוספת התרעה מאוד משמעותית, וזה כמובן מצוין וחיובי. השאלה אם אפשר להוסיף לחוק – לא הייתי בין המחוקקים, אני מציעה את זה פה – הגברת ההתרעה גם על ידי הגברת האכיפה, ופה אני יכולה להציע שני דברים: האחד, אם יכולים להיות בחוק אמירה, סעיף, כמה פקחים צריכים להיות. הרי עם ארבעה פקחים הם בקושי מכסים את ישראל. שאלה שנייה, פה אני מבינה שעוד פעם צריך הסכמת ממשלה וכו'.
היו"ר דוד אמסלם
כוח-האדם פה זה לא הנושא של הדיון. זה לא בחוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש פה עניין של הגברת האכיפה.
היו"ר דוד אמסלם
את צודקת. אני מסכים אתך. כשהוא אמר ארבעה אנשים, הייתי מתבייש להגיד "ארבעה", הייתי אומר "קצת".
און ולנסי
אמרתי את זה כמה פעמים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שאלה נוספת היא האם אפשר לייצר מצב שאנשים מצלמים ג'יפים שנוסעים על החוף, מעבירים ומקבלים התרעות.
היו"ר דוד אמסלם
כמו שיש נאמני ניקיון?
און ולנסי
ניסינו את זה, הבעיה שאם הולכים להישפט, צריכים להעיד בבית משפט, ורוב האנשים מסרבים להעיד בבית משפט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תאמין לי, אני מכירה הרבה אנשים שיהיו שמחים להעיד. זה לא קורה?
און ולנסי
בעבירות הרבה יותר קשות של תקיפת פקחים ותקיפת שוטרים, הרוב הכמעט המוחלט של האנשים לא מוכנים לבוא ולהעיד בבית המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
רני, בבקשה, שני משפטים ואני מביא את זה להצבעה. בבקשה.
רני עמיר
שלוש התייחסויות קצרות מאוד. האחת, אנחנו למשל משרתים את רשות הטבע והגנים, כי אנחנו באמת עושים בדיוק מה שהיא הציעה, נותנים צילומים ודוחות וגם מעידים בבתי משפט, אם צריך. השנייה, להערתו של היועץ המשפטי, אתה צודק לגמרי ועובדים על תקנות, אלא שזה לא סותר. אנחנו מבקשים לתת את הסמכות לבית משפט - - -
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים אתם עובדים על תקנות?
רני עמיר
הרבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אספר לך? חמש שנים.
רני עמיר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
תוריד את ההערה הזאת. בבקשה, בוא תתקדם.
רני עמיר
התייחסות אחרונה, מהותית – חוק שמירת הסביבה החופית זה לא חוק להגנת הצבים שהולכים על החוף, זה חוק רחב מאוד שהטייטל שלו זה "הגנת הסביבה החופית לטובת הציבור". אם אנחנו מצליחים להוריד עבריין חוזר בצו של בית משפט, אנחנו משרתים את הציבור במובן הרחב ביותר. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רבותי, אני רוצה להביא את הצעת החוק הזאת להצבעה. חברים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – איסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ה–2016, אושרה ותעלה לקריאה ראשונה במליאה.
היו"ר דוד אמסלם
החוק אושר לקראת הקריאה הראשונה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים