ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/12/2015

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 125

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ז בטבת התשע"ו (29 בדצמבר 2015), שעה 17:30
סדר היום
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – העלאת סכום המחיר הבסיסי) , התשע"ה–2015 (פ/1896), של חברי הכנסת אלי כהן, יואב בן צור, יפעת שאשא ביטון, אברהם דיכטר, מיקי לוי, טלי פלוסקוב, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, יעקב פרי, רועי פולקמן, נורית קורן, סופה לנדבר, דב חנין, אילן גילאון, יוסי יונה, איל בן ראובן, איתן ברושי, איציק שמולי, איתן כבל, יעקב מרגי, אורן אסף חזן, דוד אמסלם ומירב בן ארי
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

אורי מקלב
חברי הכנסת
אלי כהן
מוזמנים
עו"ד יאיר לנג - מנהל מחלקה בכיר תובע – רישום קבלנים, משרד הבינוי והשיכון

ליאת גואלי הרוש - מנהלת תחום טיפול בפרט, משרד הבינוי והשיכון

מעין נשר - רכזת שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעקב קארו - ממונה נכסים, פרזות, חברות משכנות

בצלאל סינואני - משנה למנכ"ל, עמיגור, חברות משכנות

לימור סיון - מלווה, עמיגור, חברות משכנות

ליליאנה סירקיס - מנהלת היחידה לסיוע חומרי ודיור, אגף הרווחה, עיריית ירושלים

תמר אוחנה - עובדת קהילתית, עיריית ירושלים

יונה קדוש - רכזת פעילים, פורום שינוי מדיניות דיור ציבורי, מיצוי זכויות, עיריית ירושלים, ארגוני סיוע לדיירים

אבינועם צברי - פורום שינוי מדיניות הדיור הציבורי, מיצוי זכויות, ירושלים, ארגוני סיוע לדיירים

יענה משה אהרון - נציגת דיור ציבורי, פורום שינוי מדיניות הדיור הציבורי, מיצוי זכויות, מעלה אדומים וירושלים, ארגוני סיוע לדיירים

מרב בן לולו - פורום הדיור הציבורי

סיגלית לוי - פורום הדיור הציבורי

רויטל איש - פורום הדיור הציבורי

מזי סיטון - פורום הדיור הציבורי

דני גיגי - מקדם מדיניות, פורום הדיור הציבורי

ריקי כהן בן לולו - פורום הדיור הציבורי

רן מלמד - סמנכ"ל, עמותת ידיד

נעמי מורביה - יו"ר, מטה מאבק הנכים, פורום ארגוני הנכים

נסים מורביה - מנכ"ל, מטה מאבק הנכים, פורום ארגוני הנכים

אבנר עורקבי - יו"ר אהב"ה – ארגון הנכים בישראל המיוחד, פורום ארגוני הנכים

אליסה דברה - בנקים לא מעל החוק

רם חלפון - פעיל חברתי, כולנו

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

דרורה קלמנט - הארגונים החברתיים בכנסת
ייעוץ משפטי
איתי עצמון

דניאל קלמנט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – העלאת סכום המחיר הבסיסי) ,

התשע"ה–2015 (פ/1896)
היו"ר איתן כבל
ערב טוב. אני שמח לפתוח ישיבה רביעית היום של ועדת הכלכלה של הכנסת. גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, הרשמת, הדובר, אורחים נכבדים, אדוני חבר הכנסת אלי כהן.

הנושא שעל סדר יומנו הוא הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – העלאת סכום המחיר הבסיסי), התשע"ה-2015, פ/1896, של חבר הכנסת אלי כהן וקבוצת חברי כנסת.

חבר הכנסת אלי כהן העביר ביום רביעי שעבר את הצעת החוק בקריאה הטרומית. הוא פנה אליי בבקשה, לאור העובדה שמדובר בהצעת חוק בעלת חשיבות מאוד-מאוד גבוהה, שנביא אותה לכדי דיון בוועדה במהירות האפשרית.
לאה ורון
הוא לא היה צריך להפציר בך הרבה.
היו"ר איתן כבל
נכון, הוא לא היה צריך להפציר בי. אמרתי למנהלת הוועדה, שמייד נרתמה למצוא את הזמן. למרות שאנחנו בסוף שנה ובלחץ באמת גדול בנושאים כאלה ואחרים אנחנו מקיימים כאן את הדיון ברגע זה. תיכף אתן לאדוני להציג את הדברים.

אני כבר אומר לכם, אני רוצה להיות מאוד ממוקד ולכן הבאתי את זה עכשיו. בדיונים לקראת הקריאה השנייה והשלישית נפתח דיון רחב יותר. הרצון הוא פשוט "להריץ".
לאה ורון
לקדם את הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
לקדם את הצעת החוק כדי שהיא תובא להצבעה. גם בגלל השעה וגם כי אני צריך ללכת וגם כי תינתן לכולנו ההזדמנות עוד לומר את הדברים. תודה, חברה כנסת אלי כהן, בבקשה.
אלי כהן (כולנו)
קודם כול, תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. בפתח דברי אני קודם כול רוצה להודות לך על הרגישות החברתית הגדולה שהפגנת כאן בעצם קיום הישיבה בתוך פרק זמן קצר מאוד, וגם לך גברתי מנהלת הוועדה ולכל צוות הוועדה על ההירתמות המהירה. באמת יש לי הערכה גדולה.

ציינת גם, אדוני, שאמנם אני היוזם עם קבוצת חברים. אני זוכר שלפני 3 חודשים כשפניתי אליך לקחת חלק בהצעה ולהיות יוזם אתה כמובן הצטרפת וזה מעיד על החשיבות שאתה רואה באותו נושא חברתי של הדיור הציבורי. זה בהחלט חשוב ועל כך נתונה תודתנו והערכתנו.

הצעת החוק הזאת במהות שלה היא הצעה פשוטה מאוד. היא קובעת שיש להגדיל את תקרת ההנחה מ-705,000 שקל ל-915,000 שקל, ועבור נכים – עד רמה של 1,091,000 שקל.

אדוני, אני צריך להזכיר לך על מה ההצעה הזאת מבוססת. בשנת 2008 נקבעה תקרת ההנחה על 705,000 שקל. מאותו מועד ואילך עלו מחירי הדיור ביותר מ-70%. יחד עם זאת, התקרה לא התעדכנה. אם אנחנו רוצים לממש את תכליתו של חוק הדיור הציבור (זכויות רכישה) אנחנו צריכים כן לאפשר לדיירים להיות הבעלים.

לצערי במסגרת המדיניות שהיתה במהלך 6 השנים האחרונות, שניכרה במגוון תחומים, גם במסגרת סעיף זה, לא היתה שום כוונה לעדכן את התקרה ולתת לאותם דיירים את אותה זכות בסיסית, כמי שגרים בדירה שלהם עשרות שנים, להיות הבעלים שלה.

מדובר בהצעה שמדברת על צדק חלוקתי בסיסי, שבו נהוג שהמדינה מעבירה חלק מן הנכסים שלה במקרים מסוימים לידי יחידים, לידי חברות, ולעתים למאות אלפי אזרחים. אני חושב שהחוק הזה – וצריך להגיד שהיוזם הראשון שלו היה חבר הכנסת והשר לשעבר רן כהן – צמצם את הפערים החברתיים בצורה משמעותית ביותר. הזכות על דירה וקורת גג היא דבר שאנחנו צריכים לספק אותו. מי שאין לו קורת גג למעשה יכול להגיע לכדי כך שהוא מזדקן ונתקל בקושי מוחשי ואמיתי.

נאמר, אגב, על-ידי חלק מן המתנגדים להצעת החוק, הם התייחסו לסוגיה שמא אותם אנשים יורישו משהו לילדיהם.
היו"ר איתן כבל
רחמנא ליצלן...
אלי כהן (כולנו)
את אותן דירות באמת ראוי- - -
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה לומר לאדוני, את נושא הדיור הציבורי אני מכיר על בוריו, עוד מהתקופה שרן כהן ואני היינו עוזרים, הוא במשרד הקליטה ואני במשרד הבינוי והשיכון. אגיד לך, ואני אומר את זה גם פה לציבור, אם יש משהו שנלחמתי עליו במשרד הבינוי והשיכון, העדפתי לתת לאנשים לא דיור ציבורי אלא יכולת לרכוש, כי זו היתה באמת הדרך יותר מכל דרך אחרת כדי להוציא אותם מהמצוקה. זה נותן ביטחון אישי, זה מחזק אותך ומוציא אותך מתוך המעגל. שלא נראה אנשים שמעבירים דירת "עמידר" – ואתה מבין בדיוק על מה אני מדבר – מאב לבן, מורישים את זה. זה כאילו יש דירה אבל אתה מוריש מצוקה, ולא כולם מבינים את זה. זה לא דבר כל-כך גדול.
קריאה
דור רביעי לעוני.

(מחיאות כפיים)
אלי כהן (כולנו)
אדוני, אומרים שהעשירים משאירים לילדיהם את הונם, והדלים – את עוניים. כאן ניתנת להם אפשרות בסיסית. אגב, אני רק מזכיר שגם בבריטניה קיבלה הגברת מרגרט תאצ'ר החלטה להעביר את הדירות לכל דיירי הדיור הציבורי. ההשפעה של זה על אותם אנשים, לא רק מעצם היותם בעלים אלא גם במסגרת התייחסותם לסביבה, היתה משמעותית מאוד.

הנה נמצאים כאן גם נציגי משרד האוצר. אחרי התדיינות אני באמת שמח שהגענו להבנות.

אדוני, ברשותך, לא ארצה עוד להוסיף ולהכביר במילים. הנושא ברור, התיקון ברור מאליו.

במקביל חשוב גם להגיד – זה מופיע בהצעת החוק, ונמצא כאן גם ידידי דני גיגי מפורום הדיור הציבורי – במהלך השנה הבאה מכספים שלא למטרת הרכישה – תוכל לתקן אותי מעין נשר ממשרד האוצר – יש יותר מ-800 מיליון שקל להגדלת המלאי וחשוב שיקרה מה שלא קרה בשנים הקודמות, שכל הכספים שהגיעו ויגיעו ממכירת הדירות לא ייעלמו בין סעיפי התקציב השונים אלא ילכו אך ורק לטובת הגדלת המלאי. זה מופיע גם במסגרת הסעיף וזה המטרה של הצעת החוק.

אדוני, אני מניח שבטח נרחיב לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני יודע שיש כאן גם חלק מן הנציגים שרוצים לממש את זכותם, רוצים להיות הבעלים ובאמת מחכים בקוצר-רוח, ועבורם אותו סכום, ההנחה שתגדל ב-50,000, 60,000 ו-70,000 שקל, עבורם אותם כמה עשרות אלפי שקלים זה הון עתק. לכן אני לא רוצה להכביר במילים אלא להתקדם באמת במהירות לקריאה השנייה והשלישית.

ושוב, תודה לך, אדוני, על הקדשת הזמן לנושא.
היו"ר איתן כבל
אתן רשות דיבור אבל ממש בקצרה. על זה נאמר בבית הכנסת "שלא יהיה טורח ציבור". ממש בקצרה כי בסך הכול לא נפריז בהסכמה. ברוך-השם נודה לקדוש ברוך הוא באמת, כי זה דרמטי, זה עלייה מאוד-מאוד משמעותית. תמיד רצינו עוד יותר אבל זה – אין מה לתאר.
דני גיגי
אני מקדם מדיניות בפורום הדיור הציבורי. אני רוצה לברך את אלי כהן על הצעת חוק חברתית, הצעת חוק מתקנת, הצעת חוק של צדק חלוקתי, ברוח חוק הדיור הציבורי המקורי. יש פה מהלך מאוד-מאוד נכון.

ליוויתי את אלי כהן בתהליך הזה. היו המון התנגדויות, היו הרבה מכשולים לעבור כדי להגיע למצב הזה. הוא התעקש וזה באמת נעשה יחד אתנו.

אני רוצה גם להגיד, יש מאבק גדול שצריך להתנהל במקביל, ואני יודע שגם אלי כהן רתום אליו ונרתם אליו, באשר להגדלת המלאי. לא מספיק לדבר על סכומי כסף שנכנסים בחזרה ממכירת הדירות. אנחנו צריכים היום לדבר על מהלך רחב יותר. צריכים להיכנס כספים חדשים לדיור הציבורי שצריכים לבוא או בדמות כספים שמוקצבים בתקציב או בדמות של קרקעות שיוקצו לדיור הציבורי.
היו"ר איתן כבל
אני לא מרשה, מעבר לברכות לאלי כהן, לפתוח את הדיון.
דני גיגי
יש את משרד הבינוי והשיכון החדש. אני בהחלט חושב שהשר גלנט עושה עבודה מצוינת. אני קורא להמשיך בעבודה הזאת ובחקיקה הזאת.
אבינועם צברי
אני אב ל-8 ילדים, מתוכם 3 ילדים נכים החולים בניוון שרירים. אני גר כבר 8 שנים בדירת נ"ר בשכונת נווה יעקב בירושלים, בדירה של 4.5 חדרים. ביקשתי החלפה של הדירה, אישרו לי החלפה אבל אין דירות שמתאימות למצב שלנו.
היו"ר איתן כבל
אין דירה בסכום שאתה יכול כדי לרכוש דירה גדולה.
אבינועם צברי
בדיוק. אפילו שאישרו תוכנית נ"ר נוספת ועשו מעל ומעבר, אבל לא היה בנמצא דבר כזה.

גם הצעת החוק הזאת, שמעלה ב-200,000 שקל את המענק, נראה לי שזה לא פתרון הולם בשבילי כדי לרכוש את הדירה. מילא אם זה היה החוק הקודם.
היו"ר איתן כבל
אבינועם צברי, ברשותך, הבנתי את העניין. הצעת החוק הזאת מקדמת את העניין. היא לא אמורה לתת פתרון לבעיות שבשבילן יש ועדות חריגים. ועדת החריגים אמורה לנסות להתמודד בדיוק עם מקרים כמו שלך, וכבר היו דברים מעולם. אני מכיר מקומות אחרים במרכז הארץ ששם כדי לאפשר דיור מתאים למשפחות עם סדר גודל של מספר ילדים – שיהיו בריאים – כמו שלך המדינה היתה צריכה להוסיף. זה קרב קשה, לא אמרתי שזה קל, שדורש מלחמות ומאבקים. אבל חד-משמעית, במערכת אתה צריך לפנות לוועדה ציבורית ולכל מי שצריך. זה קרב, לא אמרתי שהם מחכים רק שתבוא, אני מודע לדברים, אבל בסך הכול התוספת של 200,000 שקל לחלק ניכר מן הציבור במקומות שהוא יכול לקנות – מי שהולך לקנות עכשיו ברוטשילד כנראה זה לא יספיק לו, אבל במקומות שעליהם אנחנו מדברים זה יכול להיות ההבדל בין לקנות לבין להמשיך לחיות באותה מצוקה שבה הם נמצאים. מדובר בעשרות אנשים שממתינים. יש מאות אנשים שגרים בתוך ישובים. יש כאן הזדמנות לשנות את המצב בצורה משמעותית מאוד.
לאה ורון
אדוני היושב-ראש, אולי כדאי להתחיל לקרוא את הצעת החוק ומי שיהיו לו הערות יעיר. חבל על הזמן.
היו"ר איתן כבל
בעוד 10 דקות אסיים את הדיון.
לאה ורון
גם ליועץ המשפטי יש הערות להצעת החוק. חבל.
היו"ר איתן כבל
נקרא את הצעת החוק ונאשר אותה לקריאה הראשונה. אני רק מבקש, מי שרוצה לברך, בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית נאפשר לברך.
איתי עצמון
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – העלאת סכום המחיר הבסיסי) , התשע"ה–2015

"תיקון סעיף 3

1.

בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 –

(1) בסעיף קטן (א)(2) במקום "705,000" יבוא "915,000";

(2) בסעיף קטן (ג)(1) במקום "705,000" יבוא "881,250" ובמקום "915,000" יבוא "1,091,250"."

אסביר בקצרה את התיקון המוצע. מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק העיקרי, שעניינו מחיר דירה ציבורית. מחיר דירה ציבורית לצורך רכישה לפי החוק הוא המחיר שמתקבל ממכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, כלומר המחיר בשוק החופשי, שממנו מופחת סכום שהופך למענק, כלומר מענק מותנה. על סכום המענק הזה יש מספר הגבלות בחוק היום. המענק המותנה המרבי לא יעלה על 90% מהמחיר הבסיסי, כלומר המחיר בשוק החופשי, באזור עדיפות לאומית, או 82.5% מהמחיר הבסיסי באזור אחר; וכן אותה תקרה, שמוצע לתקן כעת, שאם המחיר הבסיסי גבוה מ-705,000 שקלים חדשים לא יחושב המענק המותנה אלא לגבי אותו סכום. כאן מוצע, כאמור, להעלות את הסכום הזה.

אדוני, רציתי להעלות שתי נקודות קצרות לגבי המצב המשפטי היום. נושאים רבים בחוק העיקרי, ובהם עניינים הנוגעים ליישום סעיף 3, אמורים להיות מוסדרים בתקנות שאמור להתקין שר הבינוי והשיכון באישור ועדת הכלכלה, ובהם קביעת אזורי עדיפות לאומית, שהמתגוררים באותם אזורים זכאים להנחות גדולות יותר, הקמת ועדת חריגים לעניין נכים שאינם בעלי נכות צמיתה של 100% כאמור בסעיף קטן 3(ג). התקנות הללו הובאו לאישור הוועדה בכנסת הקודמת אך בשל סיבות שונות הן לא התקדמו. רציתי לשאול את נציגי משרד הבינוי והשיכון, גם לאור חילופי השרים וחילופי הממשלה, אם ומתי יש בכוונתם להביא את התקנות האלה לאישור ועדת הכלכלה.
רן מלמד
יש לי עדכון בשבילך בנושא הזה. עתירה שהגישה עמותת "ידיד" והסתיימה לפני מספר שבועות חייבה את משרד הבינוי והשיכון להקים בתוך חודש וחצי, עד סוף חודש ינואר, ועדה זמנית עד אשר ייחתמו התקנות, כך שכל נכה שירצה להגיש בקשה להנחה על-פי הוועדה הזאת יוכל לעשות את זה דרך ועדה זמנית. אנא תפיצו את המידע הזה הלאה.
איתי עצמון
ובכל זאת, מה תשובת משרד הבינוי והשיכון לגבי הסדרת הנושא בתקנות כפי שמחייב החוק?
יאיר לנג
אני מנהל מחלקה בכיר במשרד הבינוי והשיכון. שוחחתי היום בצהרים גם עם היועץ המשפטי של הוועדה. לצערי, אני פותח ואומר, אני לא הרפרנט של החוק כך שאני לא מכיר את תהליכי החקיקה בכל הקשור לתקנות. אבהיר משהו לאדוני. לצערי לא קיבלנו בקשה להתייחסות לגבי הנושא הזה. אם זה חשוב לוועדה, אנחנו מוכנים לפנות לרפרנט של החוק בתוך משרד הבינוי והשיכון ולשר ולברר כיצד אפשר לקדם ולהשיב לוועדה לגבי ההתקדמות של החקיקה, בתוך כמה זמן נגיש את התקנות.
היו"ר איתן כבל
התפתחתם במשרד מאז הייתי שם...
יאיר לנג
הרפרנט של החוק, אדוני, לא יכול היה להגיע, לצערי היו לו התחייבויות קודמות.
היו"ר איתן כבל
אתה לא יודע כמה התחייבויות קודמות היו לי וויתרתי עליהן.
יאיר לנג
אני מאמין, אדוני, אבל רק אבהיר שהיועץ המשפטי של הוועדה לפי דעתי קיבל תשובה בשיחה שהוא קיים אתי.
איתי עצמון
התשובה היא לוועדה, לא לי אישית.
יאיר לנג
ניתן היה לבקש מאתנו להכין תשובה. אני חושב שאפשר לענות על זה בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר איתן כבל
אני מרשה לעצמי לנזוף במשרד על כך שלא הגיע לכאן הרפרנט.
לאה ורון
נעביר את הנזיפה למנכ"ל המשרד.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע מי היה צריך להגיע לכאן מן המשרד, יכול להיות שזה אפילו אחד החברים שלי, אבל לא נכון שהוא לא הגיע. יש כאן התנהלות של הוועדה. זה כבודה של הוועדה, לא רק הכבוד שלי. על כבודי אמחל, אבל יש כבוד לוועדה. פה אני לא איתן כבל, אני יושב-ראש ועדה של הכנסת, שהיא הריבון. היום אני פה ומחר זה מישהו אחר, אבל הוועדה היא הריבון. לכן אני אומר את הנזיפה ואני רואה את זה בעין לא טובה. אני אומר את זה לפרוטוקול. אני מבקש להעביר את המסר. על פחות מזה אמרתי דברים מאוד-מאוד חריפים.
יאיר לנג
אני מבין, אבל אם אדוני מתעקש אנחנו יכולים לנסות לברר גם עכשיו.
היו"ר איתן כבל
זה לא שאלה של התעקשות.
איתי עצמון
אפשר היה לברר גם מאז הצהרים.
היו"ר איתן כבל
אני מעלה את זה, לא אעכב את הצעת החוק בגלל זה, אבל נצטרך לקבל את ההתייחסויות.
איתי עצמון
נושא נוסף שרציתי להעלות הוא לעניין עדכון הסכומים, שהוא נושא שמתעורר אגב הצעת החוק. בסעיף 19 לחוק כנוסחו היום יש הוראה שמחייבת את עדכון כל הסכומים שנקובים בחוק העיקרי. אני קורא את הסעיף: "הסכומים הנקובים בחוק זה ישתנו לפי שיעור עליית המדד מהמדד הידוע ביום תחילת החוק" – שהוא 1 בינואר 2013 – "ועד המדד הידוע במועד שבו חתם הזכאי או הדייר הממשיך, לפי העניין, על החוזה לרכישת הדירה".

מבירור שערכתי אני מוכרח לומר שלא הצלחתי להבין איך מיושם הסעיף זה. ההוראות שאני מכיר בחקיקה מחייבות לפרסם איזו הודעה, בדרך כלל ברשומות, על עדכון הסכומים, כך שהסכומים המעודכנים בעצם משולבים לגוף החוק. ברור שבעניין שכרגע מוצע לתקן לא מדובר על עלייה כל-כך משמעותית אבל בכל זאת החוק הוא לדורות, הוא לשנים וראוי שיהיה מנגנון עדכון לפי מדד שאכן יופעל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אולי לפי מדד דיור ולא לפי המדד הכללי. זה יכול ליצור גם שינוי ושאלי כהן לא יצטרך לבוא בכל שנה ולחוקק כאן חוקים לטוב ולמוטב.
היו"ר איתן כבל
מניסיון, אני מוכן להמר שאין עדכון אוטומטי על-פי החוק. אני מכיר את זה. במקום מסודר הצעת החוק הזאת היתה מיותרת כי ממילא העדכון היה מוצא עצמו מתוזמן אל תוך המציאות הכלכלית היומית, כי במקומות מסוימים בעבר בשכר הדירה שקיבלת אולי היית יכול לשכור חדר. אני לא רוצה לפתוח כאן את הדיון, זה דיון אחר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא נראה לי שזה הדביק את העלייה הדרמטית במחירים. אני חושב שגם מדד יוקר הדיור לא מעודכן, אבל שם זה יותר העלויות של הבנייה, המלט, זה לאו דווקא מחיר הדירות אלא היצע וביקוש.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מציעים שהשר יפרסם הודעה ברשומות על הסכומים המעודכנים. צריך שזה ייעשה ואז הסיפור יבוא על מקומו בשלום. לדיון הבא אני מבקש גם כן שיהיה נציג.
איתי עצמון
בדיון הבא אפשר לבחון גם איזה מדד ישמש לעדכון, זה נושא שאפשר לפתוח.
היו"ר איתן כבל
אני מעמיד להצבעה את הצעת החוק. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? חבר הכנסת אלי כהן מחליף את חבר הכנסת רועי פולקמן.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – העלאת סכום המחיר הבסיסי), התשע"ה-2015 וכן תיקון סעיף 19 לחוק העיקרי לגבי עדכון הסכומים, נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
הצעת החוק נתקבלה.
איתי עצמון
אני רוצה להבהיר את החלטת הוועדה. הוועדה הצביעה גם על הצעת החוק כפי שקראתי, ובנוסף לכך גם על תיקון של סעיף 19 לחוק העיקרי לגבי עדכון הסכומים.
לאה ורון
אנחנו נדרשים לקבל התייחסות של משרד האוצר, האם הצעת החוק כרוכה בעלות תקציבית, לפני שמעלים אותה לקריאה הראשונה.
מעין נשר
הצעת החוק כרוכה בעלות תקציבית.
לאה ורון
את מעדיפה לומר שהיא כרוכה בעלות תקציבית ולהעביר לנו את העלויות מוקדם ככל האפשר כדי שנצרף את זה לקריאה הראשונה או שאת רוצה להתייחס לזה עכשיו?
מעין נשר
אני רוצה להעביר לוועדה בכתב באופן מסודר, אבל כן הצעת החוק כרוכה בעלות תקציבית. נעביר לוועדה באופן מסודר את הפירוט בדיוק כמה.
לאה ורון
נבקש שזה יעבור בשבוע הבא כדי לא לעכב את הצעת החוק.
מעין נשר
מבחינתי נעביר את זה היום.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לקצוב את הזמן: עד לא יאוחר מיום ראשון. אסביר למה. לא עשיתי את כל הדרך המהירה אלא כדי שביום שני הקרוב נעלה את הצעת החוק, בלי נדר, למליאה. אני רוצה שביום הראשון הקרוב הצעת החוק כבר תעלה לאישור לקריאה הראשונה במליאת הכנסת. אני לא רוצה שבגלל עניין טכני הצעת החוק תתעכב. מבחינתי בפרק הזמן הכי מהיר אני כבר רוצה להביא את הצעת החוק לאישור לקריאה השנייה והשלישית אז אנא על תעכבי. את נושאת על כתפיך את כל העול.
מעין נשר
מקובל עלינו. אין בעיה. נעביר את זה כמה שיותר מהר.
אלי כהן (כולנו)
רק חידוד אחד על מנת לדייק. אפשר להגיד שזה אובדן הכנסה ולא בהכרח עלות. זו נקודה חשובה.
היו"ר איתן כבל
אני מניח שלא היו מסכימים לתת לך להעלות את הצעת החוק הזאת אם הדברים לא היו מובאים בהסכמה.

הצעת החוק אושרה להעלאה לקריאה הראשונה, לדיון בקריאה הראשונה במליאה, ותחזור אלינו בהמשך להכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
רן מלמד
יש לו שלוש הערות.

אתחיל בברכות גדולות. זה חוק נחוץ וחשוב ונדרש, ואני מניח שהוא לא יהיה האחרון.

הערה שנייה, אני רוצה לחזור על הבקשה שלי ולהשתמש בשירותים הטובים של הוועדה, אולי בהודעה שלה. בעוד כחודש אפשר יהיה כבר, נכים לא רתוקים שרוצים לרכוש את הדירות שלהם ומגיעות להם על-פי החוק הנחות יוכלו להגיש בקשות למשרד הבינוי והשיכון. תהיה ועדה זמנית עד שיאשרו את התקנות.

דבר שלישי, ואני יודע שהוא נוגע להכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית אבל אם משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר קצת יחשבו על כך אודה להם. יש בעיה גדולה מאוד ברכישת דירות בירושלים. ירושלים היא עיר שהמחירים בה מאוד-מאוד גבוהים. אולי אפשר לעשות איזה מהלך עם השר אלקין, שאני מבין שאחראי על תיק ירושלים בממשלה, ולאגם תקציב לטובת תושבי ירושלים בעניין הזה כי הם סובלים מקושי רב מאוד ברכישת דירות.
יענה משה אהרון
במיוחד שאין לנו הכנסות.
נעמי מורביה
אני נציגת פורום ארגוני הנכים, חברה בפורום ארגוני הנכים ויושבת-ראש מטה מאבק הנכים.

קודם כול אני רוצה כמובן לברך בשמנו. אנחנו 4-5 שנים נאבקנו בעוז. באמת אני מברכת את חבר הכנסת אלי כהן. נפלת לנו משמים, באמת. ממש ציפינו למהלך הזה.

הייתי רוצה להוסיף בקשה קטנטנה, פצפונת, לקראת הקריאה השנייה והשלישית, להחזיר עטרה ליושנה. בחוק המקורי היה נהוג שההנחה לנכים רתוקים היא 90%, מעבר ל-5 שנות מגורים בדירה הם היו זכאים להנחה של 90%. אני מבקשת להחזיר את זה, בבקשה. זה יעזור לנו מאוד. פשוט אין לנו מאיפה לקחת הלוואות ומשכנתאות ולא נוכל לרכוש את הדירות. תודה רבה.
יענה משה אהרון
לא יתנו לאנשים.
היו"ר איתן כבל
אני לא פותח דיון. תודה.
שמחה בניטה
אל"ף, אני מברכת את אלי כהן. אני ממש מודה לך שפתחת את זה.

בי"ת, איתן כבל, אתה מחזיר אותי לימים שאבי יחזקאל מן המפלגה שלך קידם את החוק הראשון, אז אני מברכת את עצמנו שיש לנו אותך כי אתה נראה לי ראוי לקדם את הדבר הזה לטובתנו.

אני בדיוק בקו של נעמי מורביה. אנחנו ירושלמים. לגבי המשפחה עם 3 ילדים נכים מנווה יעקב – נווה יעקב היא לא שכונת יוקרה. מגיעים אליי הרבה מאוד זוגות של נכים בירושלים אבל המחירים בשמים. אף נכה, אפילו במצב הזה של מענק של מיליון שקל, לא יוכל לרכוש דירה. אני אומרת לכם, אתם חייבים לבוא לקראת הנכים על כיסאות גלגלים שצריכים מרחב, דירות גדולות יותר בגלל הכיסאות, לבוא לקראתם ולתת לנו סיוע. אני קניתי בזמנו דירה של "פרזות" ב-88% הנחה ובזכות זה, האמן לי, התקדמתי. אם תעזרו לנו לקדם את הנכים האחרים שממתינים לזה זמן רב מאוד אודה לכם ותבורכו משמים.
ליליאנה סירקיס
מה שאני רוצה לומר כבר נאמר פה על-ידי חבר הכנסת מקלב, שחשוב סעיף 19 בחוק, הצמדה למדד הדיור. זה דבר שאני מבינה שייעשה בהכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
איתי עצמון
אם הוועדה תחליט כך.
ליליאנה סירקיס
רצוי.

ועוד נקודה נוספת, הייתי רוצה מאוד שנבדוק בעוד שנה האם באמת ההטבה הזאת מסייעת לאוכלוסיית דיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם, או שאולי עקב העלויות הגבוהות מאוד יש חסמים ואז צריך להקדיש לזה חשיבה נוספת.
היו"ר איתן כבל
את מעלה נקודה שאנחנו מעלים כל שנה. בסדר. נכון.
יענה משה אהרון
אני מ"מיצוי זכויות" בירושלים ומעלה אדומים. קודם כול, אני מברכת אתכם על הצעת החוק, את חברי הכנסת אלי כהן ואיתן כבל.

אנחנו כנכים, ואני נכה לא על כיסא גלגלים, לא אוכל לרכוש את הדירה בסכומים האלה כי הקצבה שאני מקבלת היא דמי המחיה שלי בעצם, אני לא עובדת ואין לי שום תוספות ואף בנק לא ייתן לי שום משכנתה עם הסכומים האלה שאיתם אני חיה. הייתי רוצה שתתחשבו בנו הנכים ותעזרו לנו להתקדם וללכת הלאה ולא לעמוד במקום. אני דור שני, אמא שלי חיה ב"עמידר" ואני חיה בבית של שיכון ציבורי ואנחנו רוצים לעצור את זה, למנוע מהדור השלישי לעבור את מה שאנחנו עברנו.
מזי סיטון
ערב טוב. אני דיירת בדיור הציבורי במשך 10 שנים.

אני רוצה להקדים לברכות – הברכות לאלי כהן יהיו באופן אישי, וגם בפייסבוק. אני רוצה לדבר נטו על התקרה הזאת ועד כמה היא חשובה. המבצע הזה של הדירות באיזשהו מקום נסגר וב-2014 קיבלנו הזדמנות מצוינת כאשר שוב נפתח המבצע הזה. יאיר לפיד התחייב שיהיו 8,000 מכירות של דירות בשנה וזה יגדיל את היקף הדיור הציבורי. מה שקרה, אף אחד לא בא לקנות. הגענו למצב שחצי מיליון שקל שאני צריכה לתת על דירה, בגלל התקרה הזאת, שהיתה 705,000 שקל, שמאים העריכו את הדירה שלי במיליון שקל, עם כל ההנחה שלי – לא אומר שזה לא מציב אותנו ברף גבוה, אך עדיין אין לי בור של כסף להוציא. זה מבורך כי למרות עליית מחירי הנדל"ן ברור שגם היתה פה כוונת מכוון לא למכור לנו את הדירות, מר איתן כבל. התקרה הזאת נתקעה לנו, זה 200,000 ויותר "חאווה", וסליחה על הביטוי מן הרחוב, אבל זה היה סתם מס. אף אחד לא נגע בעניין התקרה. בצורה מינורית נגעו בזה פה בכנסת. לכן עליתי לתוכנית "סדר יום" של קרן נויבך עם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואז הבינו שלא ייתכן שנבצע נהירה המונית ל"עמידר" ונחזור אחורה. זה היה מטורף. אם לפני 8 שנים הדירות האלה נקנו ב-100,000 שקל אני מצפה שהיות ומחירי הנדל"ן עלו ב-70% זה יעלה 200,000 או 250,000 שקל. ביקשו חצי מיליון שקל. זה עוזר לנו המון, לי בכל אופן זה עוזר המון.
היו"ר איתן כבל
אם לא נסיים זה יעלה עוד...
מזי סיטון
חשוב לי לגעת בנקודה הזאת שאף אחד לא נגע בה, אף אחד לא נגע בתקרה הזאת. מה שאלי כהן עשה מבורך. אני מאחלת לו את כל הטוב שבעולם.
היו"ר איתן כבל
גם אנחנו מאחלים.
רויטל איש
אני לא אבלבל לכם הרבה את השכל היום. בדרך כלל אני מבלבלת את השכל אבל היום לא. היום אני רוצה להגיד תודה רבה לאלי כהן שבאמת עשה מהלך גדול מאוד, וגם לך, אדוני היושב-ראש, שנפגשנו פה בחוץ לפני שבוע ונתתי לך את דף העמדה שלנו, על שהרמת את הכפפה וניגשת אתו ביחד. אנחנו מודים לכם, תומכים בכם ואוהבים אתכם. תודה.
היו"ר איתן כבל
הישיבה נעולה. סעו בזהירות.

הישיבה ננעלה בשעה 18:10.

קוד המקור של הנתונים