פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 214

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"א בטבת התשע"ו (23 בדצמבר 2015), שעה 17:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2015
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

באסל גטאס

יצחק וקנין

אחמד טיבי

מיקי לוי

אורלי לוי אבקסיס

אראל מרגלית

רחל עזריה

רועי פולקמן
חברי הכנסת
מיכל רוזין
מוזמנים
איליה כץ - אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

שינויים בתקציב לשנת 2015
היו"ר משה גפני
ברשותכם, אני עובר לסעיף האחרון בסדר היום לפני שנדבר על תקנות הדרכונים: שינויים בתקציב לשנת 2015.

פניות מספר 161 עד 167, מספר 169 עד 170. סעיף 19, מדע, תרבות וספורט.

לפני שאנחנו מדברים על הפניות האלה, אני מבקש לומר שניסיתי בבוקר להגיע להסכמה. בבקשה הזאת יש שני סעיפים לגבי הנושא של התרבות הערבית, יש שם תשעה מיליון שקלים, אם אני לא טועה. על אף שיש את הנוהל ואנחנו פועלים על פיו, על אף שאנחנו עדיין לא מחויבים אבל אנחנו פועלים על פי הנוהל, למרות שהבקשה הגיעה רק היום, ביקשתי לדון עליה ולהצביע.

דיברתי עם הייעוץ המשפטי, גם היועצת המשפטית של הוועדה וגם עם היועצים המשפטיים כאן, והם אמרו שאין יכולת להצביע אלא אם כן כל סיעות האופוזיציה מסכימות. אחת מסיעות האופוזיציה לא הסכימה, לצערי, למרות שאין סיבה לעניין הזה. אני סיכמתי עם הייעוץ המשפטי שהדיון יתקיים עכשיו ואנחנו בעזרת השם נצביע ביום שני. לפי הלך הרוח, להוציא אחד מחברי הוועדה, להערכתי, לאחר שנשמע את ההסבר, כולם יתמכו בהעברה הזאת מכיוון שזאת העברה גם לציבור הערבי וגם העברה שנמצאת בתוך פנייה של משרד המדע והתרבות.

אני רוצה לומר שני משפטים. אני עובד עם חברי הכנסת הערביים הרבה שנים כאן בכנסת. אני עובד עם חבר הכנסת אחמד טיבי הרבה זמן. אלה לא קורה שבכל יום שעוברת העברה על פי בקשה לטובת האזרחים הערבים, תרבות ערבית. יש שם דברים שהם באמת לטובת האזרחים ולא בכל יום זה קורה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
פיתוח ומחקר.
היו"ר משה גפני
פיתוח ומחקר בישובים הערביים. אני חשבתי שהיה מן הראוי לתת לכם ולאחמד טיבי, וגם לך באסל גטאס, אבל היה סיכום ואמרו את זה במשרד האוצר. זה לא דבר קל אלא זה סיכום משנת 2013-2014 אבל לא היה סיכום לאיזה סעיפים זה יעבור. לדעתי אנחנו צריכים לעודד את התופעה הזאת שחברי הכנסת הערבים עוסקים בטובת האזרחים הערבים ולא בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון. זאת העבודה סיזיפית של חברי כנסת שצריכים לעשות את זה לטובת האזרחים הערביים. זאת העברה, אלה העברות שמשקפות אכן את התופעה הזאת אותה צריך לטפח ולעודד. האזרחים הערבים הם חלק מאזרחי מדינת ישראל. לצערי הרב מישהו הוציא איזו הודעה בבוקר שגפני עוזר לטיבי בהעברת כסף לערבים. בסדר. אחד מחברי הוועדה עשה זאת.

אני גאה בכך. אני חושב שצריך לעזור לכולם, גם לערבים וגם לשמאל וגם לימין וגם לדתיים וגם לחילוניים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם אם זה אחמד טיבי. גם אם שמו אחמד.
היו"ר משה גפני
הוציאו נגדי הודעה. בסדר. אני מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זאת לא חרפה. זה כבוד.
היו"ר משה גפני
בפסוק כתוב ואוהבם כצאת השמש בגבורתו. זה הפסוק. זה פסוק רציני.

אני מבקש מאיש משרד האוצר לפרט את הפנייה. אנחנו נשמע עכשיו את הדיון ולא נקיים יותר דיון. לאחר שנשמע אותך, בעזרת השם נצביע ביום שני. ביום שני תהיה רק הצבעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אלא אם כן תהיה הסכמה של האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
אתה יודע, משיח יכול לבוא כל רגע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יכול להיות שאורלי רוצה לצאת חמש דקות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני יכולה לצאת, אבל הבקשה הוגשה לא על ידי.
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו יודעים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כך שהיא תישאר תקפה.
היו"ר משה גפני
לצערנו הרב. בבקשה, נציג משרד האוצר.
איליה כץ
אגף התקציבים, משרד האוצר. כבוד היושב ראש, חברי הוועדה. הפנייה נועדה להעביר 117 מיליון שקלים לטובת תקציב משרד התרבות והספורט ותקציב משרד המדע והחלל.
הפנייה מחולקת באופן הבא
55 מיליון שקלים מיועדים למינהל התרבות, 41 מיליון שקלים מיועדים למינהל הספורט, 19 מיליון שקלים מיועדים למינהל המדע ויתר הסכום מיועד למטה המשותף של שני המשרדים האלה.

עיקרי התקציבים מיועדים לנושאים הבאים: עשרים מיליון שקלים לטובת תמיכה בהקמה ושיפוצים של מתקני ספורט, 16.6 מיליון שקלים לטובת רשות העתיקות ובפרט לטובת איגום תקציבי משרדי ממשלה עבור הקמת הקריה הארכיאולוגית הלאומית בירושלים, 4.5 מיליון שקלים לטובת תכנית פרחי ספורט שעניינה קידום ספורט ילדים ובני נוער. יישום חוק אזרחים ותיקים שזה כשני מיליון שקלים. 7.5 מיליון שקלים עבור אירועי המכביה העשרים ועוד שיפוצים עבור מוסדות השוהים מחוץ לבניין. נושאים במדע – תשעה מיליון שקלים לטובת צמצום הפער הדיגיטלי, שני מיליון שקלים למטה הסייבר למטה ראש הממשלה שזאת העברה תקציבית, ועוד מיליון שקלים מתכנית ישראל דיגיטלית עבור חוג אוריינית דיגיטלי.
יצחק וקנין (ש"ס)
מה הסעיף שנוגע לאחמד טיבי?
היו"ר משה גפני
לא של אחמד טיבי אבל אחמד טיבי סידר אותו.
איליה כץ
מעבר לזה, כמו שהצגנו בבוקר, יש חמישה מיליון שקלים לטובת תרבות ערבית. זה חלק מהסכם פוליטי כמו שציינו מתקציב 2013-2014 שהיישומים עליו עכשיו הוקצו. בנוסף יש ארבעה מיליון שקלים לטובת קידום מחקר ופיתוח באזורים ובישובים.
היו"ר משה גפני
מחקר ופיתוח בישובים הערבים.
איליה כץ
נכון, כפי שייקבע על ידי משרד המדע.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל לזה הכוונה.
איליה כץ
נכון.
היו"ר משה גפני
אתה אמרת שזה סוכם כבר ב-2013-2014 אבל עדיין לא הוחלט אלא רק בשבוע שעבר או רק השבוע הוחלט באיזה סעיפים זה מופיע.
איליה כץ
נכון. גם חבר הכנסת טיבי ציין את זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נכון.
איליה כץ
לאחרונה סוכם על הייעוד ובעקבות זה נעשית הפנייה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת וקנין, רצית להגיד משהו?
יצחק וקנין (ש"ס)
אני אמרתי בבוקר. אני חושב שדווקא במקרה הספציפי הזה, בדרך כלל אנחנו לא מקבלים פירוט כזה מלא של העברה. העברה שנוגעת כאן היא ב-117-120 מיליון. בדרך כלל לא מקבלים פירוט כזה ואנחנו מצביעים על מיליארדים. דווקא היום אני חושב שהיה צריך כי אתמול הצבענו והסכמנו בהסכמת האופוזיציה לרווחה, לניצולי שואה ולעוד דברים אחרים. אני חושב שדווקא היום היה צריך כן לבוא לקראת הדבר הזה כי זה תלוי בגופים נתמכים ואמרתי שכל יום שעובר, הגופים האלה, לא בטוח שיהיו ערוכים להגיש את הבקשות שלהם בזמן או את החומר שהם צריכים להשלים עבור הבקשות שלהם ולכן זה עלול לרדת לטמיון.

לכן אני תמכתי ועשיתי כל מאמץ לסייע בדבר הזה אבל הדבר לא יצא.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
רציתי לחזק את מה שאמרת, אדוני היושב ראש. אנחנו עוסקים ב-99 אחוזים מהזמן שלנו בעניינים הנוגעים לאזרחים הערבים. אם אתה זוכר, בקדנציה הקודמת הובלתי, ואתה תמכת ועזרת, תקנה חדשה אצל המדען הראשי שהביאה כסף ליזמים ערבים, סטרט-אפים ערבים, עם אפליה מתקנת כאשר במקום חמישים אחוזים מענק, קיבלו 85 אחוזים מענק. לשמחתי זה עבר לוועדת המדע והטכנולוגיה שאתה היית יושב הראש שלה. התקנה התקציבית עברה חודש לפני שנפלה הממשלה. אני שאלתי את השר דרעי בתחילת קדנציה מה קורה עם הביצוע ואני אומר לך שהביצוע, אחרי שישה חודשים, קיבלו עשרים פניות מעשרים חברות סטרט-אפ ערביות, אושרו 12 פרויקטים עם סכום כללי של 15 מיליון שקלים שעברו לאותן חברות. עוד ארבע בקשות היו בטיפול ורק שתיים נדחו מתוך עשרים הפניות. זסה רק ללמדך מה אנחנו עושים וכאשר יש רצון טוב, אנחנו יודעים לנצל את הכסף ולעשות עבודה טובה.

הדבר השני זה מה שעושה עכשיו חבר הכנסת אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני חשבתי שבבוקר ההליך יהיה הרבה יותר חלק. כלומר, מדובר בהעברה למטרות נשגבות, מטרות של אנשים שעושים עבודה חשובה לקהילה, לציבור ולחברה הערבית. מחקר ופיתוח, מדובר בעיקר במו"פ הגליל ובמו"פ המשולש.

לגבי מינהל התרבות הערבית, עד היום התקציב של התרבות הערבית, לפני שנה, 11 מיליון שקלים ועכשיו הוא עלה ל-15 מיליון שקלים. אני מגייס תוספת של חמישה מיליון שקלים לתקציב הזה. כלומר, חמישים אחוזים בהשוואה לתקציב הקודם של התרבות. הסכום של חמישה מיליון השקלים בהשוואה להעברות כאן, אדוני היושב ראש, נראה קטן אבל בהשוואה למה שמחולק שם ומיועד שם לתרבות ערבית, הוא סכום גדול. אתם לא יודעים כמה פניות אנחנו מקבלים, כמה דרישות, איזה שמחה יש לאנשים כאשר שמעו על התוספת הזאת. אנשים שעובדים בעבודת תרבות עם ילדים ועם מבוגרים, אינטלקטואלים, אומנות, הכול.

לכן מן הדין היה לאפשר את זה מה עוד שהוועדה שמעה את ההסבר וקיבלה הסבר כל כך מפורט מחביב שהוא אדם מאוד חביב. מעולם לא שמענו הסבר מפורט ושקיפות כמו שהייתה בהעברה הזאת.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
לא. שמענו את זה בעוד מקרים אבל זה היה מאוד מפורט.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה היה מאוד מפורט. כפי שאמר היושב ראש, תמיד מאשימים את חברי הכנסת הערבים ואומרים במה אתם עוסקים כל הזמן, פוליטיקה וכולי. כמו שאמר באסל, יותר מתשעים אחוזים מהעבודה שלנו – וכולכם עדים – הם כאן, בשאר הוועדות וגם במליאה, בנושאי חברה, כלכלה, תשתיות, נושאים הקשורים בעניינים שלנו. כאן שנה פלוס אני עובד על הנושא הזה ונפגש עם כל פקיד, עם משרדי הממשלה, נפגש עם העמותות, נפגש עם המו"פ כאן ושם, ועד שהצלחנו אדוני לסיים את זה בהצלחה, הייתי מקווה שנצביע היום.
היו"ר משה גפני
ראה כאילו זה הוצבע היום אבל זה יוצבע בתחילת השבוע, בישיבה הבאה. אין התנגדות בוועדה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה יכול ללכת ולהתחיל בעבודה.
היו"ר משה גפני
כן. אפשר להתחיל בעבודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אומר לך. אני מבין את המגבלות התקציביות שלך וראה כאילו זה סודר. תתחילו לגלגל את זה ואל תחכו לאישור. אנחנו מתחייבים להצביע. יש רוב מוחלט.
היו"ר משה גפני
נכון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה לך אדוני.
היו"ר משה גפני
שיהיה לך בהצלחה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אנחנו אתך. זה ייתן כוח להעביר יחד אתך תקציבים נוספים. דרך אגב, כשמסתכלים על ההעברות האלה, אחד מהדברים הכי נוגעים ללב הוא שהרבה מהתקצובים זאת היכולת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מטעמי הגינות אני רוצה להודות לאנשים שהייתה להם עמדה ברורה בבוקר. חבר הכנסת יצחק וקנין, אראל מרגלית, זהבה גלאון, מיכל רוזין ומנו טרכטנברג, שלא לדבר על מה שעשינו יחד באסל ואני. יושב ראש הוועדה, ביום שני יקבל את הכבוד וההערכה הראויה לו ושהוא ראוי לה תמיד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לכם. אנחנו עוברים לנושא הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 18:00.

קוד המקור של הנתונים