ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/12/2015

שימוש בעודפי תקציב משנת 2014 לשנת 2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת הכספים

לתקציב הכנסת

יום שלישי, י' בטבת התשע"ו (22 בדצמבר 2015), שעה 10:45
סדר היום
שימוש בעודפי תקציב משנת 2014 לשנת 2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

מרב מיכאלי
חברי הכנסת
נאוה בוקר

שולי מועלם-רפאלי

מיקי רוזנטל

אלעזר שטרן
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

מנכ"ל הכנסת רונן פלוט

חיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - סגן החשב, הכנסת

יותם יקיר - דובר הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

שימוש בעודפי תקציב משנת 2014 לשנת 2015
היו"ר דוד ביטן
בתקציב הכנסת יש עודפים מ-2014 שמעבירים אותם משנה לשנה, והם נובעים בעיקר, או בגין הפרשות – אתם איתי רגע? מה קורה פה?
אתי בן יוסף
סליחה, חברים - - -
היו"ר דוד ביטן
חברים, אני באמצע הדיון. אתם מקשקשים. איפה הרס"ר משמעת שלי? איילת נחמיאס, איפה היא?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
איילת, יש לה תיכף שדולה שאתה ודאי תבוא אליה.
היו"ר דוד ביטן
איזו שדולה?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
המשפחה החדשה.
היו"ר דוד ביטן
אה, אוי ואבוי. אם אני לא אבוא זה הסוף שלי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אחרי שבאת לפלורליזם, אתה יכול להרשות לעצמך את המשפחה החדשה.
היו"ר דוד ביטן
אני בטלוויזיה ב-11:30.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אז זה ב-11:00. איילת זה ב-11:00.
היו"ר דוד ביטן
נגמור מהר פה, אז אין בעיה, נבוא.

מה שקורה הוא שיש הפרשות שהפרישו לאור תביעות משפטיות שיש, ויש כל מיני דברים שיצאו מכרזים אבל עדיין לא הגיע מועד התשלום. ולכן, בעצם, הם תקציבית נצבעו, אבל מכיוון שהם לא משולמים, מעבירים את זה משנה לשנה. זה רוב הסכומים. אז אני מציע שהחשב ייתן הסבר קצר לדברים האלה. אם אנחנו לא נעשה העברה, נפסיד את הכסף פשוט.
קריאה
לא, לא נפסיד - - -
היו"ר דוד ביטן
זה יימחק
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שיחזירו אותו לקופת האוצר.
קריאה
לא, אי אפשר להחזיר. הוא שולם כבר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, יש לי שאלה פרוצדורלית. אני מפנה את השאלה גם לצוות הוועדה, כמובן, אבל גם לחשבות ולמנכ"ל – למה לא שלחו לנו את החומר הזה לפני? פשוט שנבוא מוכנות לישיבה.
היו"ר דוד ביטן
שלחו לכם אתמול.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא שלחו אתמול.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא. אתמול שלחו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא שלחו. לא התקבל אצלנו שום חומר.
חיים אבידור
זה היה מצורף יחד עם ההזמנה - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה היה מצורף עם ההזמנה לדיון, מרב. זה היה נספח.
היו"ר דוד ביטן
שלחנו את זה, שלחנו. אבל הנושא לא מסובך. אם את תגידי לי שזה מסובך, אני אעשה עוד ישיבה. בסדר?
קריאה
הכול נשלח, מרב.
היו"ר דוד ביטן
הנושא לא מסובך עד כדי כך. רוב הסכומים זה העברות ממקום למקום.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אנחנו לא קיבלנו את זה. רק תקלות של מייל הכנסת - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא. שלחו. זה בטוח.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
טוב, אני מקבלת את מה שאתה אומר.
היו"ר דוד ביטן
לא שמתם לב. כי אני אמרתי להם: תשלחו.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא, אין לא שמנו לב. יש מיילים שלא מגיעים. זה קורה.
היו"ר דוד ביטן
אני עיכבתי את זה טיפה כי בהתחלה, מה שרשמו לי, זה העברות מ-2015-2016. זה לא הסכמתי כי אמרתי, רק עכשיו אישרנו תקציב, אז למה לא אמרתם לנו באישור? בסוף התברר שעשו טעות וזה העברות מ-2014 ל-2016.
חיים אבידור
2015.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שעושים בוועדת הכספים עכשיו לשבוע.
היו"ר דוד ביטן
למה 2015? ל-2016. אתה הולך לשלם את זה מחר בבוקר?
חיים אבידור
אני שילמתי כבר.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הוא שילם כבר.
היו"ר דוד ביטן
חלק שילמת.
חיים אבידור
מה שלא תביעות משפטיות, שילמתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לפי החוק, הוא חייב קודם כל לשלם את זה.
היו"ר דוד ביטן
אז בוא נעשה דבר כזה: חלק נעביר ל-2016, וחלק ל-2015. אז עוד פעם נעשה ישיבה להעביר ל-2016? בו במקום כבר נעשה 2015 ו-2016. נעשה שרשור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי אפשר. זה לא חוקי.
היו"ר דוד ביטן
חוקי. למה לא? זה תקציב מאוחד. למה לא?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יכול להעביר תקציב מ-2015 ל-2016 רק אחרי שהעברת מ-2014ל-2015.
היו"ר דוד ביטן
א אני אעשה שרשור עכשיו. אעביר מ-2014 ל-2015, ומ-2015 ל-2016.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אולי אדוני ייתן לנו לדבר?
נדב כספי
- - - כי יש עוד דברים שאני אצטרך. כל מיני דברים שעכשיו התחייבתי - - -
היו"ר דוד ביטן
טוב, יאללה. סע, סע, נו. תסביר, אבל קצר.
נדב כספי
אני מבקש את אישור הוועדה לעשות העברת 210 מיליוני שקלים שהם עודפים מחויבים של הכנסת בשנת 2014, שלא שולמו. מתוך ה-210 מיליון, כ-110 מיליון הם עודפים שנובעים כתוצאה משתי תביעות משפטיות. האחת זה תביעה של בית פרומין, של זה שהפקיעו ממנו את בית פרומין; הוא מגיש עכשיו תביעה של 150 מיליוני שקלים. אנחנו הכנסנו לתקציב, עוד בשנת 2011, סכום של 70 מיליון שקלים, ואנחנו מגלגלים אותם משנה לשנה, פן ייפסק לנו איזשהו סכום לתשלום, אז יהיה לנו את הסכומים האלה בתקציב.

ועוד סכומים של 50 מיליוני שקלים בגין "שפיר", שאלה סכומים שקיזזנו ל"שפיר" בגין תביעות שיש לנו נגדם. זה נמצא גם כן בתביעה משפטית, ואנחנו לא יודעים מה ייפסק. זה על הבינוי של האגף החדש.

שאר הסכומים הם התחייבויות - - -
היו"ר דוד ביטן
צבועות, מה שצבוע כבר?
נדב כספי
כן. התחייבויות שהוצאנו בשנת 2014 והן לא שולמו במהלך שנת 2014, אלא שולמו ב-2015, ויתכן שחלק מזה יזלוג גם ל-2016. זה נובע מהפרשי עיתוי או כתוצאה מהתמשכות פרויקטים או כתוצאה מאשראי של ספקים ודברים כאלה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כמו מה? אתה יכול לתת דוגמה?
נדב כספי
למשל, שיפוץ טרקלין "שאגאל" שנעשה בשנת 2014 והסתיים בשנת 2015, ושולם סכום של שישה מיליון ש"ח. הגג הסולארי – התחייבות שהוצאנו בשנת 2014, שילמנו ב-2015, כי רק אז הסתיים הפרויקט. בניית חניון אחורי – גם כן, התחיל בשנת 2014, ושולם בשנת 2015.
היו"ר דוד ביטן
הסיבה שהם באים רק עכשיו, בסוף שנה, לאשר, היא כי לא היה תקציב מדינה, לא אושר. אז עכשיו הם יכולים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ברור.
נדב כספי
מערכת השמע במליאה – התחילה בשנת 2014 והסתיימה בשנת 2015, סכום של ארבעה מיליון שקלים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ובכמה זה מסתכם, כל הקטגוריה הזאת?
נדב כספי
כל הדברים האלה, כולם ביחד מסתכמים בכ-100 מיליוני שקלים. אבל זה לא הכול. חלק מזה זה גם דברים שנובעים מתנאי אשראי. זאת אומרת, כל מיני הוצאות שעשיתי באוקטובר-נובמבר-דצמבר, ובגלל תנאי אשראי שילמתי אותם רק בינואר-פברואר, וכדומה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל יש - - - שציינת שזה - - -
נדב כספי
110 מיליון זה תביעות משפטיות. 100 מיליון זה הפרשי עיתוי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אז אנחנו מגיעים ל-210, ואז?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בדיוק. 210, זה מה הוא אמר. זהו, על זה הוא מדבר, 210.
היו"ר דוד ביטן
עוד שאלות?
נדב כספי
אני מבקש את אישור הוועדה להעביר את העודפים המחויבים האלה.
היו"ר דוד ביטן
מיכאלי, דיברת עם העוזרת?הכול בסדר? אל תתני לה לעשות מה שעשיתי לסתיו שפיר.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה עשית לסתיו שפיר?
היו"ר דוד ביטן
סתיו שפיר נואמת עם המצלמה, אז שמתי שומר ליד העוזרת שלה. איך שהיא קמה, הוצאתי אותה. אז היא לא דיברה. אז לעשות את זה? מה? לא הבנת?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מרב לא מדברת עם מצלמות.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לא הבנתי את התרגיל. תסביר לי.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:52 ונתחדשה בשעה 10:53)
היו"ר דוד ביטן
אני מחדש את הדיון.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לפרוטוקול אני רוצה, בבקשה, להגיד שהיועצת שלי, מיכל, היא לא דומה לאף יועצת בכנסת.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני עדה. אני מכירה את כל המשפחה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
וכל השוואה היא ממש לא במקומה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היא מצלמת את מרב בחוץ מראש.
היו"ר דוד ביטן
חשבתי שתגיד שהיא נתנה הנחיה לעוזרת שלה לצלם את סתיו "שפיר", אז התרגיל לא עזר - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אדוני היושב-ראש, נצביע? היא צריכה ללכת - - -
היו"ר דוד ביטן
הנה, אולי יש שאלות.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
רגע, יש לי גם שאלה קצרה אחת - - -
היו"ר דוד ביטן
הבאנו פרופסור לא סתם. מה את חושבת? הבאנו כיסוי שהכול היה בסדר בוועדה אחרי שהוא שואל.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
ארנונה – הרי ארנונה צריכה להיסגר באותה שנה.
חיים אבידור
היו לנו דיונים עם העירייה בגין שנים קודמות, על שומה שהם הוציאו לנו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אה, אוקי. כי זה דבר שבעיקרון היה צריך להיות בתוך השנה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אז שילמתם עוד 0.5% ריבית על כל חודש שעבר? כמו שהם נוהגים.
נדב כספי
אנחנו בדיבור איתם. הם אמורים לוותר לנו על 50% מהריבית.
היו"ר דוד ביטן
אתם רוצים שאני אספר לכם עוד בדיחה? אבל אל תעשו מזה עניין.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אבל אולי קודם נצביע?
קריאה
לא, לא. קודם בדיחה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
קודם בדיחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אשמע את הבדיחה, ואני אלך לדיון.
היו"ר דוד ביטן
אמרת ליוסי יונה, תשמע טוב, יש לנו בעיות עם הוועדה של הפרופסורים, אז החלטנו להקים ועדה שלנו, שחברי הכנסת שיהיו הוועדה הציבורית. אז יש לנו – פרופסור אחד זה אתה, פרופסור שני, הנה, הוא יושב פה, חסר לנו פרופסור אחד. מה הבעיה? בוא נשים את דוקטור בני בגין, נעשה אותו, שהוא יהיה השלישי.
חיים אבידור
זה לא טוב. פה צריכים להיות באקדמיה, ומי שפה כבר - - -
היו"ר דוד ביטן
באקדמיה, למה? מה, אין לנו פרופסורים? יש לנו אחלה פרופסורים, מהטובים ביותר שיש. זה נרשם? לא נרשם בפרוטוקול, כן? אפשר להצביע?

מי בעד ההעברות מ-2014 ל-2015? נו, רוזנטל, מה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לך רוב, מה אתה צריך? אני, יש לי בעיה עקרונית עם התקציב של הכנסת. הצגתי אותה בפעם שעברה. לא רוצה לעשות דווקא אבל - - -
היו"ר דוד ביטן
אני חייב שאתה תצביע איתי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הוא לא יכול להצביע. הם שניים - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, הם שלושה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
בוועדת הכנסת אנחנו שלושה, אבל במשותפת של התקציב אנחנו רק שניים.
היו"ר דוד ביטן
אה, אתם רק שניים? אה, אז רוזנטל, ניצלת. את יודעת מה? שהוא יצביע במקומי, לצורך העניין. מה אתה אומר, רוזנטל?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני פוטר אתכם מנוכחותי.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תגיד את זה, בבקשה, בזהירות. זה נשמע - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא טוב?
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אני אלך לוועדת החינוך.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
או, זה נשמע טוב. זה נשמע טוב.
נדב כספי
אני מודה לחברי הוועדה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים