ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/01/2016

טיפול המשטרה ומשרדי הממשלה בתופעת גניבות כלי רכב – דוח מבקר המדינה 65א', עמ' 81.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים