ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/01/2016

מערכת לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה עליהן – דוח מבקר המדינה 63ג', עמ' 1057.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים