ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/12/2015

הקמת ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 117

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י' בטבת התשע"ו (22 בדצמבר 2015), שעה 10:50
סדר היום
הקמת ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים
נכחו
חברי הוועדה
עיסאווי פריג' – מ"מ היו"ר

רועי פולקמן
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מ"מ מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

הקמת ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים
היו"ר עיסאווי פריג'
שלום לכולם. לפני שאנחנו מתחילים את הדיון המשובר של חוק נתוני האשראי, נתחיל בנימה חיובית: על סדר-היום הקמת ועדת משנה לענייני עסקים קטנים.
אתי בנדלר
קטנים ובינוניים. כי אחרת הוא יתעסק רק בעסקים קטנים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אחד הדברים שצריך להתחיל בהם הוא להגדיר מה זה בינוני ומה זה קטן.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון. אתה כל פעם מעלה את הסוגיה.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא יעזור בית דין, אני אמשיך לרדוף עד שנתקן את המעוות. קטן ובינוני – כאן כל אחד מגדיר את זה אחר. אני מבקש, גברתי היועצת המשפטית וחברים, את אישור הוועדה להקמת ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים.

הוועדה מציעה את חבר הכנסת רועי פולקמן לכהן ביו"ר הוועדה, ועדת המשנה לעסקים בינוניים וקטנים. בשעה טובה אני מעמיד את זה להצבעה.
רועי פולקמן (כולנו)
מותר לי להצביע?
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד? עיסאווי בעד.

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד

ההצעה להקים את ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים בראשות חבר הכנסת רועי פולקמן נתקבלה.
היו"ר עיסאווי פריג'
ועדת הכלכלה אישרה את מינוי של חבר הכנסת - - -
אתי בנדלר
את הקמת ועדת המשנה ומינויו - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
את ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים ומינויו של חבר הכנסת רועי פולקמן לעמוד בראש הוועדה.

בשעה טובה או יפה, אנחנו נשמע את חזונו של ידידנו, חבר הכנסת פולקמן. תפדאל, פולקמן.
רועי פולקמן (כולנו)
תודה, שוקראן. אני אגיד רק משפט ממש בקצרה על העניין של הוועדה. אנחנו נמצאים בכנסת שעוסקת הרבה בעסקים קטנים ורק לאחרונה דיברנו הרבה על האתגרים בצמיחה, קיבלנו סקירה בוועדת כספים אתמול על האתגרים בצמיחה בשוק הישראלי, על הבעיות בייצוא – נושא שדנו בו כאן בוועדת הכלכלה.

המנוע המרכזי ברוב הכלכלות המערביות במאה ה-21 לצמיחה זה לא עוד רק העסקים הגדולים מאוד – הם חשובים מאוד אבל הם לא רק – אלא גם תעשייה קטנה וגם העסקים הקטנים והבינוניים. זה כלי לא רק לחיזוק הפריפריה, זה כלי לשלב אוכלוסיות מגוונות: דיברנו על בעלי מוגבלויות, דיברנו על קשישים, דיברנו על אוכלוסיות שלמות שהעסקים הקטנים והבינוניים הם המנוע של הצמיחה.

אנחנו עוסקים כאן בחוק של נתוני האשראי ואני אגיד בקצרה מה בעיני הנושאים שוועדת המשנה תעסוק בהם: אחד, הסיפור של האשראי. דנו כאן ארוכות במגבלה של אשראי שזורם לעסקים הקטנים והבינוניים, בוודאי בסקטורים ספציפיים שאשראי לא זמין בהם ובגלל המחסור הזה באשראי העסקים הקטנים והבינוניים מתקשים להפוך לתחרותיים.

יש את כל העולם של התנאים הסוציאליים שאנחנו דנים בהם הרבה, מדמי הלידה והמילואים והחופשות – סוגיה מורכבת – דמי אבטלה שאנחנו מקדמים, אבל הנושא שהכי קרוב ללבי בתוך העניין הזה ואנחנו נעסוק בו, זה יהיה מהדברים הראשונים שנעסוק בהם בוועדת המשנה, יחד עם החוק שהרשות לעסקים קטנים - - -
אתי בנדלר
החוק יהיה בוועדה עצמה, לא בוועדת המשנה.
רועי פולקמן (כולנו)
בוועדה, אבל הדיונים סביב הנושאים הנלווים אליו זה כמובן הנושא של איך עוזרים לעסק קטן להיות תחרותי כיוון שמעבר לכל התנאים הסוציאליים ולאשראי, בסוף עסק צריך להיות תחרותי.
היו"ר עיסאווי פריג'
רועי, זה מאוד מעניין אותי, איפה העסק הזעיר בכל התחום הזה?
רועי פולקמן (כולנו)
אני אגיד משהו שדיברנו עליו והוא מהותי. סוגיית מוסר התשלומים היא חסם אדיר לעסקים קטנים להצליח - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני התכוונתי לעסק זעיר.
רועי פולקמן (כולנו)
אנחנו מדברים על עסקים, הרי יש הגדרה לעסק קטן ובינוני: עד כמעט 100 עובדים זה עסק בינוני - - -
אתי בנדלר
יש הגדרה מוצעת - - -
רועי פולקמן (כולנו)
יש הגדרה מוצעת, יש הגדרה שמקובלת בלמ"ס - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
רוב העסקים הם עסקים זעירים, איפה הם בכל זה?
רועי פולקמן (כולנו)
לאחרונה ישבתי עם מנכ"לית "אינטל" ישראל ודנו בסוגיה של איך העסקים הגדולים בשרשרת הייצור תומכים בצמיחה וחיזוק של עסקים קטנים וזעירים וגם בינוניים.

האתגרים האלה של עידוד צמיחה של עסקים קטנים ובינוניים עוברים דרך שיפור היכולת שלהם להגיע למכרזים. אחד הנושאים הראשונים שהעלינו הוא שיש תנאי סף אדירים – הסתכלנו על רשויות מקומיות – תנאי סף אדירים, כולל עלויות של 10,000 ו-15,000 שקל כדי להגיש מכרז.

אם אתה עוסק זעיר אתה משלם את זה כדיל להגדיל את הסיכוי שלך להתקבל כי תנאי הסף הם שאתה צריך 20 עובדים ומחזור של 5 מיליון שקלים למרות שאין צורך בהצעה הספציפית הזאת. שמענו את זה מהרבה עסקים זעירים דווקא. לכן כל הסיפור של להקל על עסקים קטנים בנושא של נגישות לתעסוקה הוא קריטי.

הדבר האחרון שהוא גם מאוד רלוונטי ואנחנו עוסקים בו עכשיו זה כל הנושא של רגולציה. זה לא סוד, זה גם פורסם שיש את כל הדיון עכשיו של "הגנת ינוקא", איך מקילים ביורוקרטיה. יש לנו צוות במשרד האוצר שעוסק באגרות ויש צוות שלם שעוסק במשרד ראש הממשלה, בגיבוי ראש הממשלה, בהובלת ראש הממשלה, בנושא רגולציה על עסקים קטנים וזעירים, והמודל עליו אנחנו הולכים כרגע ונקדם אותו הוא "הגנת ינוקא", כלומר, איך עסק קטן, זעיר ובינוני, בשנים הראשונות להקמתו, פטור מכל מיני חובות שיש על עסק קטן ובינוני גדול יותר כדי להקל עליו כי אחוזי הסגירה הם עצומים.

לשם השוק הולך ואני מקווה שיחד עם הוועדה נוכל לעשות. יש הרבה מאוד לעשות ויש לנו חלון הזדמנויות בתמיכה של שר אוצר שמאוד מחויב לעניין הזה והרבה חברי כנסת שזה מעניין אותם ואני מקווה שנצליח.
היו"ר עיסאווי פריג'
שיהיה לנו בהצלחה. אבל חברים, תדעו לכם, סוגיית העסקים הקטנים והבינוניים שנדונה בכל הכנסות, בכל כנסות ישראל מכל הכיוונים ומפלגות הבית זה נושא שדשים בו ועדיין לא הגענו לסוגיה שתוכל לתספק את העסקים.

אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו בסוגיה שעדיין לא קיבלה ביטוי אמתי לפתרונה. מציע לך, ידידי חבר הכנסת פולקמן, שראשית אנחנו חייבים לשים על השולחן את ההגדרות של כל עסק ועסק. נתחם את הסוגיה הזו. בנק ישראל מגדיר את זה אחרת, למשרד האוצר יש הגדרה אחרת ולרשות לעסקים קטנים יש הגדרה אחרת – זה השלב הראשון.

השלב השני שהייתי מציע ועוד נדבר רבות בסוגיה הזו: לעשות איגום של כל המשאבים שניתנים לעסקים קטנים או בינוניים וזעירים. איגום כל המשאבים שבאים הן מכיוון משרד הכלכלה או מכיוון משרד אוצר וליידע את האזרח ואת העסק הפשוט במה שמגיע לו ומה לא מגיע לו.

עוד הדרך ארוכה אבל אנחנו סומכים עליך שתעשה את זה על הצד הטוב ביותר. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:02.

קוד המקור של הנתונים