ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/12/2015

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים