ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/12/2015

חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 116

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י' בטבת התשע"ו (22 בדצמבר 2015), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (מ/982)
נכחו
חברי הוועדה: יעקב פרי – מ"מ היו"ר
מוזמנים
ציון מזרחי - מנהל בכיר אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

צור אהרון - ראש אגף תקשוב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

גליה חרדון - אחראית מחשוב שיטת הניקוד, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יפעת רווה - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דרור וגשל - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שבתאי גרברציק - דובר המשטרה למגזר הדתי חרדי, המשרד לביטחון פנים

שרית פיליפסון - ראש מחלקת תביעות באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

רוית הופמן - תובעת, המשרד לביטחון פנים

מרב רפאלי - מנהלת תחום חקיקה פנה"צ וכנסת, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מרדכי פדר - יו"ר "חיים בדרך מתונה"
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מ"מ מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (מ/982)
היו"ר יעקב פרי
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה הבוקר בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, 2015, שהייתה הצעת חוק פרטית – לי כתוב אחרת – שנכנסה לתוקפה ב-1 בפברואר 2015 והיא אז קבעה כי חובה על רשות הרישוי לציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מספר הנקודות התקפות שרשומות לחובתו של הנהג.

התברר שחישוב הנקודות התקפות שמבצעת רשות הרישוי אינו מבוצע או בדרך הנכונה או שישנה איזושהי בעיית מערכות. כתוצאה מזה מופיע נתון שגוי בטפסים של חידוש הרישיון. מדובר, ללא ספק, באפשרות, אולי לא מכוונת, של הטעיית הציבור.

אנחנו נעסוק הבוקר, אני מקווה שלא זמן רב מדי, בתיקון או להתלות על מנת לאפשר תקופת זמן שאותה גם נצטרך לקבוע, להתארגנות המערכות הרלוונטיות, אם זה משרד התחבורה, רשות הרישוי, אם זה משטרת ישראל, לטיפול בעניין הזה.

עד כמה שאני מבין, אנחנו נעסוק בסעיפים, אם אנחנו מחזיקים את פקודת התעבורה, את החוק עצמו, בסעיפים קטנים 69א(1) ו-(2).

אני מציע שנפתח בעורכת דין חוה ראובני. היא מוכרת לנו , לי לפחות, מהדיון אתמול ובטח הרבה יותר מזה, ואחר כך נאפשר גם למשטרה ולגורמים נוספים, אם יהיו, שירצו להתייחס. אני מציע שתתייחסו לשלושה נושאים: 1. מה אתם מציעים להתלות או לתקן; 2. נמקו, כמובן; 3. לכמה זמן.

בבקשה, גברתי.
חוה ראובני
תודה, אדוני. למעשה, בדברי הפתיחה שלך סיכמת את הדברים שעמדתי לומר. החוק הזה, תיקון מס' 111 לפקודת התעבורה, שמטיל את החובה לרשום את סך כל הנקודות התקפות ואת ההפניה לקבלת מידע נוסף, התקבל בתמיכת הממשלה.

חשבנו שזה מידע נכון ורלוונטי לציבור, גם כהרתעה, כדי שיבין מה יהיו ההשלכות של שיטת הניקוד היה ויעשה עברות וכשמדובר בדוח מסוים שקיבל, איך זה צפוי להשפיע עליו מבחינת הנקודות.
היו"ר יעקב פרי
תסבירי לי דבר אחד שאביגל אמנם הסביר לי, כאשר אני כנהג מקבל דוח תנועה עם או בלי ברירת קנס, כתוב לי שם מספר הנקודות שאני אקבל?
חוה ראובני
כתוב בגוף הדוח. אם תורשע בה, זה מספר הנקודות שבו תחויב. לא כל העבירות חייבות ניקוד
ציון מזרחי
זה לא כמו ב"ישראכרט", זה לא זכות.
חוה ראובני
בכל אופן, חשבנו שזה נכון, חשבנו שיש בזה הרתעה לנהגים שמבצעים עבירות, חשבנו שזה גם שיקול רלוונטי מבחינת הנהג להחליט אם ואיך לטפל בדוח שהוא קיבל. יש נהגים שגם אם הם כופרים בעבירה ומשוכנעים שלא ביצעו אותה, אם מדובר רק בלשלם 100 שקל - - -
היו"ר יעקב פרי
יש נהגים שלא כופרים?
חוה ראובני
המשטרה אולי יכולה לספר חוויות מהכביש. אבל יש נהגים שיגידו: אם אין בזה נקודות, אני אשלם 250 שקל ואשכח מזה מאשר לנהל הליכים. אם יש בצד זה גם 6 נקודות, אז אולי אני אשקיע בזה איזשהו מאבק אם אני משוכנע שאני חף מפשע.

התברר שהמונח "נקודות מורכבות" מוגדר בתקנות התעבורה במסגרת שיטת הניקוד. הוא מונח מורכב. יש הרבה מאוד יסודות שיוצרים את המסקנה האם נקודות מסוימות תקפות או לא. זה קשור למועד ביצוע נעבירה, זה קשור למועד ביצוע עבירות נוספות, זה קשור לסך כל הנקודות שבוצעו בתקופת שנתיים, ואם יש 22 נקודות בשנתיים, אז כמה בוצעו ב-4 שנים. זה קשור בשאלה האם הוטלו אמצעי תיקון והאם הם בוצעו ומתי.

זה מורכב והמערכת בנויה לחשב את זה על פי העבירה האחרונה שהתקבלה. בנוסף, יש פער מונחים מסוים, כאשר נקודות שהן לא תקפות הן לא נמחקות, הן עדיין רשומות, הן רק לא תקפות, הן שמורות בארכיב.

היה ויתקבלו עבירות נוספות יש מה שאני מכנה "תחיית המתים". אם ברבות השנים תתקבל הרשעה בעבירה שבוצעה שנים קודם והיא בתוך תקופה של שנתיים מעבירה שכבר לא תקפה, היא תחזור לתחייה.

בגלל כל המורכבות הזאת התוצאה הייתה שברישום מספר הנקודות התקפות היה קצר תקשורת בינינו לאגף מערכות מידע ופער הבנה למה הכוונה ומה צריך בדיוק לכלול בזה. התוצאה היא שאנשים מקבלים נתון שהוא משפטית שגוי.

הוא נכון מבחינת מה שרשום במערכת. הנקודות האלה תקפות, לא ממציאים להם נקודות חדשות, לא ממציאים להם נקודות שלא קיימות. אבל מבחינת התוקף המשפטי שלהם הנתון הזה לא נכון.

כשהתחלנו לבצע את החוק כשהוא נכנס לתוקף בפברואר 2015 התחלנו לקבל תלונות. בשנת 2015 היו מעט יחסית חידושי רישיונות – אם אני לא ברורה, תעצרו אותי – ב-2006 עברנו מחידוש רישיונות פעם ב-5 שנים לפעם ב-10 שנים. 2015 הייתה השנה האחרונה שבה כמעט לא היו חידושים, ב-2016 יהיו לנו חצי מיליון.
ציון מזרחי
- - - הבא.
חוה ראובני
אז אם כבר ב-2015 ראינו לא מעט פניות ציבור ותלונות על הנתון הנכון שקודם כל העמיד אותנו על כך שיש בעיה, אנחנו נקבל מבול של פניות ציבור, כאשר אנחנו כמערכת לא יודעים לתת תשובות. לכן, אנחנו מבקשים להקפיא את החוק הזה.

כדי לא להטעות את הציבור, היו לנו שתי ברירות גרועות: לתת לציבור מידע לנכון ולהפר את החוק או לא לתת את המידע וגם להפר את החוק. בין שתי האפשרויות הגרועות האלה בחרנו את האפשרות של קודם כל להפסיק להטעות את הציבור, להפסיק לתת לציבור מידע שהוא לא יכול לטפל בו.

ברגע שהתקבלה החלטה, תוך 3 ימים כבר היה תזכיר חוק באוויר ותוך חודש כבר אנחנו יושבים פה עם הצעת חוק לתת לנו את השנה לכתוב את התכניות מחדש. המורכבות שתיארתי על איך מחשבים את זה והצורך לחשב נכון, לא לכניסת נקודות חדשות לפי הלוגיקה של המערכת לפי שיטת הניקוד, אלא בנקודת זמן אקראית מבחינת העבירות, אנשי המחשוב שלנו אומרים שזה מאוד-מאוד מורכב מבחינתם, זן לוגיקה חדשה לגמרי, ולכן נדרש לנו הזמן כדי לבנות מערכת שתיתן את המידע.
היו"ר יעקב פרי
אתם מציעים, משרד התחבורה, להקפיא את סעיף 69א כולו?
חוה ראובני
לא. 69א כולו הוא כל שיטת הניקוד.
היו"ר יעקב פרי
מה אתם מציעים ב-69א? בסעיפים (ד)-(ה), מה אתם מציעים, או למחוק או להתלות?
חוה ראובני
אנחנו מבקשים להקפיא, להתלות את סעיף קטן (ה) שמטיל עלינו חובה לתת את הנתונים האלה. אני יודעת שתכף תעלה פה בקשה של המשטרה שבעקבות זה לעשות את התיאומים הנדרשים בסעיף קטן (ד) שמטיל את החובות עליהם.
זאת הבקשה שלנו
לעצור את זה, לחזור למצב טרום 1 בפברואר 2015.
היו"ר יעקב פרי
זה ברור. לכמה זמן?
חוה ראובני
עד סוף 2016.
היו"ר יעקב פרי
זאת ואמרת דצמבר 2016. ואם אנחנו מסכמים את בקשת, עמדת, משרד התחבורה: הקפאת 69א(ה)ה לשנה.
חוה ראובני
קצת יותר משנה. מהיום שהפסקנו למסור, כדי שלא נהיה בהפרה.
היו"ר יעקב פרי
סוף 2016.

משטרה, בבקשה.
רוית הופמן
אני מאגף התנועה. לנו אין בעיה עם הבקשה של משרד התחבורה לדחות את תחולת הסעיף. אנחנו רק נבקש שכפועל יוצא גם הסיפה של סעיף קטן (ד) תידחה בהתאם.
היו"ר יעקב פרי
תנסי להיות ספציפית.
רוית הופמן
סיפה מהמילים: "וכן דרכי התקשרות עם רשות הרישוי לקבלת מידע נוסף כמור בסעיף קטן (ה), כפי שמסרה רשות הרישוי למשטרת ישראל".
היו"ר יעקב פרי
למה?
רוית הופמן
כלל שהחוק הזה נגע למשטרה, היינו אמורים לפרסם בדוח התנועה דרכי התקשרות ליצירת קשר עם רשות הרישוי כדי לקבל מידע אודות הנקודות שעומדות לחובתו.
היו"ר יעקב פרי
אני רוצה לנסות לקצר. אם נמחק בסעיף (ד) בשורה השלישית "לקבלת מידע נוסף" את המילה "נוסף", זה עונה על בקשותייך כי מידע מרשות הרישוי על רשימת העבירות שלו, הנהג מבקש ויכול לקבל ואין בזה בעיה, לא את מספר הנקודות.
רוית הופמן
אוסיף ואציין שהיום על גבי דוח התנועה שנהג מקבל לידיו מופיע מספר הטלפון של משרד התחבורה. זאת אומרת, יש דרך התקשרות קיימת עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף. הנהג יכול ליצור באמצעות מספר הטלפון הזה קשר.

כפי שאתה רואה בנוסח החוק, "כפי שמסרה רשות הרישוי למשטרת ישראל", אנחנו לא קיבלנו מרשות הרישוי שום דרך התקשרות נוספת שאותה הם מעוניינים שנפרסם בדוח. זאת אומרת שאם מבחינת הוועדה - - -
היו"ר יעקב פרי
את אומרת שהנהג בין כה וכה מקבל אמצעי תקשורת, התקשרות, למשרד הרישוי.
רוית הופמן
ממילא זה מופיע על גבי הדוח. לכאורה, אנחנו אומרים - - -
היו"ר יעקב פרי
סליחה שאני קוטע אותך, בסעיף (ה) קטן יש אפשרות לנהג, אם אני לא טועה, לבקש את כל רשימת העבירות שלו. אבל עוד מעט נבדוק את ספציפית.
רוית הופמן
זה מה שאני אומרת. כרגע אנחנו עומדים בדרישת החוק ויש הפנייה למספר הטלפון של רשות הרישוי. ככל שמשרד התחבורה מעוניין שנפרסם דרך התקשרות נוספת, וכפי שניתן לראות בנוסח הסעיף, רשות הרישוי צריכה למסור למשטרת ישראל במכתב רשמי את דרכי ההתקשרות הנוספים.

ככל שיש רצון לפרסם דרך התקשרות נוספת, ואני מניחה שהכוונה היא לאתר האינטרנט, אנחנו נבקש לדחות את - - -
היו"ר יעקב פרי
זה נראה לי קל. נקרא יחד את סעיף (ד), ברשותך.
רוית הופמן
כפי שהבנתי מעורכת הדין חווה ראובני, כרגע רשות הרישוי לא מסוגלת לתת מידע מלא לנהג.
היו"ר יעקב פרי
אני רוצה שני דברים. אחד, לשאול את אדוני, אני מבין שאתה ציון מזרחי, מנהל אגף רישוי, מדוע עד כה לא נמסרו למשטרה דרכי התקשרות נוספות חוץ ממספר הטלפון? תענה לי בקיצור על זה. נחזור אליך, אם תרצה להתייחס, כי אנחנו עם המשטרה עדיין.
ציון מזרחי
אני רוצה לשמוע את הכול. יושב כאן גם מנהל אגף המחשוב שלנו. קודם נשמע את הכול.
היו"ר יעקב פרי
גברתי עורכת הדין, בסעיף (ד) כתוב, בואי נקרא יחד: "נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה, יצוין בטופס ההודעה מספר הנקודות שירשמו לחובתו של אותו אדם אם יורשע בעבירה". עד כאן אין למשטרה בעיה.
רוית הופמן
נכון. זה קיים היום.
היו"ר יעקב פרי
יפה. "וכן דרכי התקשרות עם רשות הרישוי לקבלת מידע" – לטעמי, צריך למחוק את המילה "נוסף" כי הוא מתייחס, לטעמי, לסך הנקודות – "כאמור בסעיף קטן (ה), כפי שמשרה רשות הרישוי למשטרת ישראל.".

הטענה שלך, גברתי, היא שיש לכם מספר טלפון הוא כתוב בגוף דוח התנועה אבל אין את אתר האינטרנט, נכון?
רוית הופמן
אנחנו לא קיבלנו הודעה.
היו"ר יעקב פרי
זאת אומרת, אם נשאיר את הסוף, אנחנו לא ממלאים אותו כרגע, להוציא מספר טלפון. משרד הרישוי או רשות הרישוי צריכה להעביר למשטרה דרכי התקשרות נוספות על מנת שיוכלו להיכנס לדוח התנועה שמקבל הנהג.
דרור וגשל
יש פה איזשהו בלבול. רשות הרישוי מסרה להם דרכי התקשרות ויש דרכי התקשרות ולכן ממלאים היום את כל החוק הזה, גם אם - - -
היו"ר יעקב פרי
היא אומרת שלא.
דרור וגשל
יש טלפון.
היו"ר יעקב פרי
זה מבחינתך מספק?
דרור וגשל
מספק.
היו"ר יעקב פרי
מספק. יפה.
ציון מזרחי
דרך התקשרות מצוינת. 24 שעות ביממה.
דרור וגשל
הבעיה היחידה היא שבסעיף קטן (ד) כתוב שהם ימסרו את מספר הטלפון בשביל לקבל מידע נוסף כאמור בסעיף קטן (ה).
היו"ר יעקב פרי
מחקתי את המילה "נוסף".
דרור וגשל
לא מספיק למחוק "נוסף" כי מידע נוסף הוא מוגדר בסעיף קטן (ה). הוא לא בדיוק מוגדר, אבל מפורט מהו המידע ואת כל הסעיף הזה אנחנו הולכים למחוק.
היו"ר יעקב פרי
לא. אנחנו לא הולכים למחוק. בינתיים אני אמרתי שהולכים למחוק, אמרתי שהולכים לשנות - - -
דרור וגשל
זאת הבקשה.
היו"ר יעקב פרי
נכון.
דרור וגשל
פה הבעיה. לכן הבקשה היא להוריד את כל העניין הזה של מידע נוסף כאמור בסעיף קטן (ה). אפשר עדיין להשאיר שהמשטרה תציין דרכי התקשרות עם רשות הרישוי.
היו"ר יעקב פרי
זה היא אומרת שמבוצע.
דרור וגשל
- - - אז אפשר להשאיר את זה - - -
ציון מזרחי
- - - זכאי - - -
היו"ר יעקב פרי
אין בעיה. אז אנחנו נחליט לגבי הסיפה של סעיף (ד) אחרי שנמצא את סעיף (ה) קטן, אמת?
דרור וגשל
עדיף.
חוה ראובני
למעשה, בקשתה של גברת הופמן, אם היא מתקבלת, למחוק את הסיפה של סעיף קטן (ד), זה בעצם להשעות את התוקף של תיקון פקודת התעבורה מספר 111 כולו.
היו"ר יעקב פרי
לזה, ממלא מקום יושב-ראש הוועדה לא ייתן את ידו.

מי אדוני?
מרדכי פדר
אני מארגון "מתונה".

רציתי להגיד שמה שכתוב פה "לקבלת מידע נוסף" לא מדובר על דרכי תקשורת נוספות אלא על מידע נוסף שאומר: סך הנקודות העומדות - - -
היו"ר יעקב פרי
לכן אמרתי שאני מציע למחוק את המילה "נוסף".
מרדכי פדר
לא, לא, אדוני. היא טוענת שאין להם את כל דרכי התקשורת. אבל אין עוררין שצריך להיות דרך - - -
היו"ר יעקב פרי
לפי דעתי, אם אני יורד לעומק דעתך, הבעיה שלשמה אנחנו מתכנסים היא חוסר יכולת של התארגנות היום של רשות הרישוי לתת לנהג את מספר הנקודות הנכון, העכשווי. ולכן, כאשר אתה מוריד "נוסף", אתה מתלה את העניין של הנקודות.
מרדכי פדר
אני הבנתי זו בעיה לשים את זה על החידוש. אני לא יכול לקבל היום כמה נקודות יש לי? אם אני מתקשר, לא ישלחו לי בדואר?
היו"ר יעקב פרי
אם אתה מתקשר אתה מקבל את רשימת העבירות וכמה נקודות יש לך ואתה יכול לעשות את החשבון לבד. את הסיכום, מה כבר - - -
מרדכי פדר
אדוני, לפי מה שהבנתי משרד התחבורה ממשיך לשלוח לפי בקשה את מספר הנקודות. זה נכון?
היו"ר יעקב פרי
בשביל זה אנחנו יושבים על התיקון. במשך השנה הקרובה כנראה לא נשלח את מספר הנקודות.
מרדכי פדר
לאף אחד? גם לפי דרישה?
היו"ר יעקב פרי
לפי דרישה אתה יכול לקבל את רשימת העבירות וכמה נקודות יש בצד כל עבירה ואז אתה צריך לעשות כנראה את החשבון.
חוה ראובני
והחשבון הוא לא רק מתמטי, הוא גם משפטי.
מרדכי פדר
אנחנו מאמינים שאסור להתלות את סעיף (ה). כבר לפני שנה, כשעמדנו פה על הנושא הזה בדיון, משרד התחבורה עמד על הרגליים האחוריות כדי שלא להכניס כל מיני שינויים לטובת האזרח. זה מעליב, לדעתנו, גם את חברי הוועדה הנכבדה הזאת וגם את כל אלה שתורמים מזמנם וממאמציהם לשפר את הבטיחות בדרכים, ככה להתייחס לחוק.

אנחנו טעינו – אמרו אז שזה מורכב. אנחנו לומדים היום שמשרד התחבורה לא מסוגל לטפל בנושא מורכב, וזה משרד התחבורה שאחראי על כל הכבישים והבטיחות בדרכים. אנחנו חושבים שזה מזלזל גם בוועדה וגם באינטליגנציה של אלו שמשתתפים פה לבקש להתלות את החוק. אין שום סיבה שמשרד התחבורה לא ימשיך - - -
היו"ר יעקב פרי
כן, אדוני, אבל אני מניח שאם אתה תסכים אתי – סליחה שאני קוטע אותך – שבין מה שאתה מכנה כזלזול או אי-היענות לחוק תקף במדינת ישראל או אי-מילויו בצורה תקינה לבין מצב שבו המערכת מסיבות שאני לא נכנס אליהן, לא מסוגלת היום לתת נתוני אמת. אלא נתונים מעוותים - -
מרדכי פדר
אני מסכים עם אדוני.
היו"ר יעקב פרי
- - ובין נתונים מעוותים לבין לתת למשרד הרלוונטי, במרה הזה משרד התחבורה ורשות הרישוי, את הזמן להתארגנות ולאפשר לעמוד בחוק ולהעביר לאזרח את הנתון הנכון, אני חושב שהתשובה לגמרי ברורה.
מרדכי פדר
אני חושב שמשרד התחבורה צריך לעמוד בניגוד לחוק, שיעמוד בקלקלתו ויודה שהוא לא מסוגל לעשות כמו החוק. אנחנו לא משנים חוק. אם אני גונב ואני לא מסוגל לעמוד בקלפטומניה שלי, אני אבקש מהוועדה הנכבדה לשנות את החוק כדי שגניבה לא תהיה עבירה. אני לא חושב שזה מתאים.
היו"ר יעקב פרי
אני מבקש, רב מרדכי, תקשיב, ועדת הכלכלה איננה בית משפט. ועדת הכלכלה של הכנסת אמורה לאשר חוקים והדגש הוא שהחוקים ייטיבו עם האזרח. מטרת החוק הזה שיצא לתוקפו ב-1 בפברואר 2015 הייתה להיטיב עם האזרח על מנת לאפשר לו לקבל תמונה מלאה על עברותיו ועל הנקודות שבצידן ומה צפוי לו אחרי זה.

המערכת לא עמדה בזה. באה המערכת ואומרת: אני כן רוצה לעמוד אבל אני צריכה זמן להתארגנות. על מנת שלא אעבור על החוק, כפי שאדוני מציין, במשך השנה הבאה או כל תקופה שהוועדה תקבע, אני מבקשת להתלות את הסעיפים הרלוונטיים, אל תחייב אותי להעביר אינפורמציה שגויה אזרח ואני מבטיחה לך – ואני מקווה שהם יעמדו בהבטחה – שבדצמבר 2016 המערכת תעבוד, מערכות המחשב יתרגלו ואזרחי ישראל יקבלו את מנת הנקודות המגיעה להם במירכאות באופן תקין.
מרדכי פדר
אנחנו מסכימים שאסור לתת מידע שגוי לאזרח, אבל אדוני, זה לא לטובת האזרח התקנה הזאת, זה לטובת המשרד. אם אדוני מרשה, אני בדרך כלל מסיים בשיר. אדוני מרשה?
היו"ר יעקב פרי
בשיר?
מרדכי פדר
בשיר.
ציון מזרחי
חיכיתי לשיר. אי אפשר בלי השיר.
מרדכי פדר
הפעם קשה לי לשיר, הורידו לי את החשק / וזאת בגלל שלא משחקים לפי כללי העסק.

האינטרס של האזרח בא במקום אחרון / האינטרס של משרד התחבורה הוא ערך עליון.

רוצים שנתמוך בכל דבר וגם בהיפוכו / העיקר שלא יגידו מלה רעה על חוסר יכולתו.

אז רבותי אנחנו מבקשים שלא להיות חותמת / לאזלת יד משוועת וחוסר אונים ולהתנהלות קלוקלת.

אם עוברים על החוק שיישאו בתוצאות / כמו כל אחד במדינת ישראל מכל המוצאות.
הבן שלי ביקש להוסיף לימריק
במשרד התחבורה שוב טעו / את שיטת הניקוד לא למדו / במקום לציית לחוק בקשו אותו למחוק.

שערורייה שאין כמוה. תודה רבה לך, אדוני.
היו"ר יעקב פרי
קודם כל, תודה על השיר. רוח רעננה ומבדרת. יחד עם זאת, אני חושב שכאשר עומד בפני הוועדה השיקול אם להמשיך ולשלוח לאזרחים מידע שגוי, או להפסיק לתקופה נתונה, ובסוף אותה תקופה נתונה להעביר לו מידע נכון, אמיתי, כאשר באותה תקופה לא נמנעת ממנו האפשרות לקבל אינפורמציה על כמות העבירות שלו, מה הן, וכמה יש בסוף כל עבירה נקודות, אנחנו בסופו של דבר יכולים לעמוד בזה, ואני מאד מודה לך על גם על השיר וגם על ההתייחסות.
ציון מזרחי
כבוד היושב ראש, נכבדי, שיטת הניקוד פועלת מזה שנים במדינת ישראל, היא יצרה שינויים כאלה ואחרים במרוצת השנים. אפילו בודדנו עבירות מסוימות, הורדנו עבירות מסוימות שלא צוברות נקודות, וכולי. זה דבר אחד.

שיטת הניקוד באה לבצע אמצעי תיקון כדי להגיד לנהג: ידידי, תזהר ותרגיע. לדוגמה, כשנהג צובר 12 נקודות אז אנחנו אומרים לו: בוא לקורס בסיסי, תלמד – כבודו כבר היה? אני לא מסגיר את כבודו. אני מקווה שהקורס היה בסדר. אז אם כבודו למד שלא צוברים עוד נקודות מה-12 ואילך, אז זה בסדר גמור.

התחנה השנייה זה 24 נקודות והיא קורס בסיסי. כלומר, אם רואים איזשהו נהג שבכל פעם עובר על תמרור עצור, צריך לשים איזשהו תמרור בראשו, משהו לא בסדר אתו. אם חס ושלום מגיעים ל-36 נקודות אז זה שני הקורסים, וזה פסילה ל-3 חודשים וזה מבחן עיוני בסופם לחידוש הרישיון, שממנו כולם פוחדים ונבהלים ולא רוצים חזור למשרד הרישוי. אני אומר לך את זה מניסיון האישי שלי והתערבותי, איך אומרים, בתוך עמי אנוכי יושב.
היו"ר יעקב פרי
אתה אומר את זה מידיעה אישית או שעשיתם איזושהי בדיקה?
ציון מזרחי
אני תיכף אעמוד גם על זה. עוד משפט אחד על שיטת הניקוד. לאחר זמן של תיקונים כאלה או אחרים, אדם שצבר פעם אחת 36 נקודות וממשיך – אחטא ואשוב, אחטא ואשוב – וצבר שוב, אז מגיעים לאמצעי תיקון יותר קשים, כמו: 9 חודשי פסילה, קורסים, תלך למכון הרפואי, עיוני ומעשי בסופם.

לפני בערך כמה חודשים, אחרי קול קורא שלנו דרך המדען הראשי של משרדנו, מוסד הטכניון עושה בעבורנו מחקר רציני ומעמיק על ההשלכות האם זה בסדר או לא בסדר, מה צריך, בודקים את עצמנו.

מההוויה הציבורית אני יכול להגיד לאדוני, אני מסתובב במשרדי הרישוי בארץ ואני מתערה בקהל גם עם כובע על הראש, עם קסקט וטי-שירט ואני שומע את האנשים שאומרים: אני על דבר כזה לא מוכן לחזור יותר למשרד הרישוי. זה מדאיג אותם. אז משהו פה כן טוב.

עכשיו, לדברי כבודו של מרדכי המשורר שלנו בכל ועדה אני מודה - - -
היו"ר יעקב פרי
בכל ועדה זה שיר שונה.
ציון מזרחי
כן, כן, בוודאי אנחנו רגילים. מה שאני רוצה לומר, גם משטרת ישראל ומשרד התחבורה ובכלל זרועות החוק במדינת ישראל, לא אומרות שהן לא רוצות לקיים את החוק, אנחנו רוצים ליישר את הנתונים, לסדר אותם ולא להונות את האזרחים.

דברו פה על מבול בינואר 2016? אני אומר צונאמי וצונאמי מוחק הכול. למבול עוד איכשהו יש אגני ניקוז, אבל צונאמי פשוט מוחק הכול. אז אנחנו רוצים להציל את העניין הזה. עמיתי שיושב כאן, מנהל אגף תקשוב שלנו, הוא מהאנשים שעומלים קשות, כי כמו שאמרה עמיתתי עורכת הדין חווה ראובני, הדבר הזה מסובך. שנתיים ולספור וזמן הצבירה לפעמים ארבע ושש שנים, אז אנחנו באמת רוצים לסדר את זה אחת ולתמיד ואנחנו נשמח אם העסק הזה יאושר. תודה רבה.
היו"ר יעקב פרי
חווה, את יודעת לקרוא הכי טוב, נכון? תתחילי - - -
יפעת רווה
נראה שזה פועל יוצא של סעיף קטן (ה), זאת אומרת - - -
דרור וגשל
אמרנו נחליט בזה אחרי שנדבר על סעיף קטן (ה).
חוה ראובני
לפני שעושים הקראה, אולי כדאי להחליט בעניין.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו עושים הקראה, ותוך כדי ההקראה מי שירים את היד ויחשוב שצריך למחוק, לפסול, לקרוע, לזרוק, להוסיף – נשמע אותו. אנחנו לא יותר מדי אנשים ונראה לי גם שרוב האנשים פה הם צייתנים אז זה בכלל בסדר. מה אנחנו מקריאים, סעיף (ד) קטן?
חוה ראובני
את הצעת החוק.

"הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015

הוראת שעה –

תיקון סעיף 69א

1 . בתקופה שמיום התחילה עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), בסעיף 69א לפקודת התעבורה, סעיף קטן (ה) לא יחול.".
היו"ר יעקב פרי
הייתי משאיר בכל זאת בסעיף כמה – אני רוצה להקריא אותו, יש לכם את סעיף (ה) המקורי? אני הייתי משאיר: "רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה". לא אכפת לי "את מועד הנפקת הטופס, הרי זה לא מפריע לכם, נכון? מועד ההנפקה של הטופס של חידוש הרישוי, אין לכם בעיה עם זה.
חוה ראובני
לא.
ציון מזרחי
זה ביום ההולדת של האדם.
חוה ראובני
לא. זה מועד ההדפסה של הנייר.
היו"ר יעקב פרי
מתי אתה מדפיס את הנייר ושולח לי את החידוש?
חוה ראובני
חודשיים קודם.
היו"ר יעקב פרי
אז שום בעיה. הייתי מוחק אחרי זה את" "המספר הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג במועד זה". עד כאן. משאיר את: "ואת דרכי ההתקשרות עמה לקבלת מידע", בלי המילה "נוסף", ולמחוק את "המידע הנוסף שיהיה ניתן לקבל יהיה מידע" – סליחה, "בדבר מועדי ביצוע העבירות וסוגי העבירות שביצע הנהג שבשלן נרשמו", את זה כדאי להשאיר בלי הנקודות.
חוה ראובני
אדוני, ראיתי את ההצעה הזאת, שלחה לי אותה היועצת המשפטית, גברת כספי, אני סברתי שזה לא נכון להשאיר את זה. הבעיה היא שהמידע - - -
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מעקרים – אין יותר חוק. זה כאילו הקפאת את החוק כולו.
חוה ראובני
נכון, ואני אסביר מדוע. כפי שהסברתי, סך כל הנקודות תקפות, זה לא סכמה מתמטית של הנקודות הכוללות שמפורטות אלא זה גם עובר דרך איזושהי מסננת משפטית לא פשוטה, כפי שהסברתי בהתחלה.

אם אנחנו נפנה את כל הציבור, בשנה הקרובה בערך חצי מיליון איש, לבקש את המידע הזה, הם כולם יסתכלו עליו: יש לי עבירה אחת של 4 נקודות מ-2004 ועבירה אחת של 6 נקודות מ-2007 ועוד עבירה של 4 נקודות ב-2007 גם כן וקורס שהוזמנתי אליו ב-2008 וביצעתי ב-2010 ועוד עבירה מ-2012, מה המשמעות של זה היום? הם כולם יפנו אלינו לקבל הסבר. חצי מיליון איש.
ציון מזרחי
במבחן התוצאה, כולם יבואו למשרדי הרישוי. טירוף יהיה לנו.
חוה ראובני
אם רק רבע יבואו זה 120,000 איש.
היו"ר יעקב פרי
אם אנחנו מוחקים את סעיף (ה) קטן, זה אומר שאת סעיף (ד), אם לא מוחקים, צריך לתקן. את סעיף (2) קטן משאירים, אני מבין או שאת אומרת שבסעיף (ה) גם (1) קטן וגם (2) קטן?
חוה ראובני
כן.
היו"ר יעקב פרי
מה עמדתך לגבי (ד) לבקשת המשטרה?
חוה ראובני
פורמלית אפשר לומר שאם אין סעיף קטן (ה), אין מידע נוסף כאמור בסעיף קטן (ה). יחד עם זאת, זה גם מבלבל, אז אולי לעשות את ההתאמה כדי שיהיה ברור. מסירת מידע חלקי, פירוט הנקודות בלי השורה התחתונה, אין לה ערך מבחינת הציבור כי הציבור לא מבין את זה.
היו"ר יעקב פרי
את מציעה שבסעיף (ד) יימחקו מהמילים: "וכן דרכי התקשרות". כלומר שייכתב שם: "נמסרה לאדם הודעת תשלום בשל עבירת תנועה, יצוין בטופס ההודעה מספר הנקודות שיירשמו לחובתו של אותו אדם אם יורשע בעבירה.". נכון?
חוה ראובני
נכון.
יפעת רווה
אבל לפתוח סוגריים: ממילא היום על גבי הדוח יש את דרך ההתקשרות של מספר הטלפון.
היו"ר יעקב פרי
בסדר. אנחנו שואלים מה לעשות עכשיו.
יפעת רווה
אני רק אומרת שאנחנו מקיימים - - -
היו"ר יעקב פרי
אז אנחנו מסכמים שלגבי סעיף קטן (ד), אנחנו מוחקים מהמילים: "וכן דרכי התקשרות" עד "משטרת ישראל". הנקודה היא אחרי: "אם יורשע.".
מרדכי פדר
אדוני, מקפיאים, לא מוחקים.
היו"ר יעקב פרי
מקפיאים, מקפיאים.

אני נוטה, בסופו של דבר, לקבל את מחיקת סעיף (ה) כולו, (1) ו-(2) קטן, למרות שניסינו, אביגל ואני, למחוק פה מילה, שם מילה, חזרנו וכתבנו – אז בואו נמחק את (ה). אבל אני מבקש שלושה דברים: דבר ראשון, מיד תתחילו להתארגן על מנת שב-31 בדצמבר 2016, החוק הזה חוזר לכתבו וללשונו המקוריים.
חוה ראובני
זה כבר בעבודה.
היו"ר יעקב פרי
אדון צור, זה עליך, על כתפיך הרחבות.
צור אהרון
אני מעריך שנדע להתמודד עם זה.
היו"ר יעקב פרי
אני רק מבקש עוד דבר: אם תהיו מוכנים הרבה קודם, אז אני מבקש שתבואו חזרה אל הוועדה ותגידו: הרינו מוכנים ומזומנים. בסדר?
חוה ראובני
אנחנו אפילו נתחיל למסור את המידע בלי חובה שבדין.
היו"ר יעקב פרי
מה שאתם עושים בהתנדבות – זה עליכם. במה שקשור לוועדה, המועד האחרון שבוא נחזיר את החוק לתוקפו המלא בניסוח המקורי שלו מה-1 בפברואר 2015, יהיה ה-31 בדצמבר 2016. היה ומשרד התחבורה, רשות הרישוי יהיה מוכן ומזומן חודשיים-שלושה, חצי שנה, 9 חודשים מראש, עליכם חלה החובה לבוא לוועדת הכלכלה ולהגיד: אנחנו מוכנים, אפשר להחזיר את החוק למתכונתו המקורית.
חוה ראובני
אדוני מבקש שנתקן מחדש את החוק או שנתחיל למסור את זה גם בלי חובה שבדין, היה ונהיה מוכנים קודם?
דרור וגשל
- - - ועדת שרים, להגיע לפה עוד פעם, להעלות עוד פעם ל-3 קריאות במקום שזה פשוט ייכנס אוטומטית - - -
היו"ר יעקב פרי
אני חושב שבאיזשהו מקום, אם אתם תתחילו לעשות את זה בהתנדבות, תבורכו. החובה שחלה עליכם תהיה ב-31 בדצמבר 2016.
חוה ראובני
אנחנו בכל מקרה נודיע לוועדה אם אנחנו אכן עושים את זה - - -
היו"ר יעקב פרי
הוועדה תודה לכם.

יש לנו עוד משהו? צריך לקרוא את סעיף התחולה.
חוה ראובני
"תחילה

2 . תחילתו של חוק זה ביום ז' בכסלו התשע"ו (19 בנובמבר 2015).".
היו"ר יעקב פרי
פה צריך להסביר כי יש פה רטרואקטיביות.
חוה ראובני
נכון, אדוני.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו בדרך כלל לא עושים רטרואקטיביות, ופה התחולה תהיה רטרואקטיבית מ-19 בנובמבר 2015.
חוה ראובני
זה התאריך שבו הפסקנו בפועל למסור את המידע לפי החוק. אנחנו מבקשים שהוועדה תיתן לנו הכשר בדיעבד.
היו"ר יעקב פרי
כן, כן. אנחנו נאשר לכם בדיעבד היות ואני כל הוועדה כולה אז אני גם מאשר. אני בעד, מה שנקרא.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015, נתקבלה.
היו"ר יעקב פרי
אני הצבעתי לעצמי. הייתי מרוצה מעצמי.

כן, גברתי.
רוית הופמן
אנחנו צריכים לשנות את הנוסח - - -
היו"ר יעקב פרי
נאמר. אנחנו אומרים ככה – בשבילך, עורכת הדין הופמן.
אביגל כספי
זה יהיה: בתקופה שמיום התחילה עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) יקראו את סעיף 69א לפקודת התעבורה כך. אז יהיה: (1) בסעיף קטן (ד) הסיפה , החל במילים "וכן דרכי התקשרות" לא תיקרא. כי זו הוראת שעה, זו רק התלייה. אז יהיה: (2) בסעיף קטן (ה) הסעיף הקטן לא ייקרא.
היו"ר יעקב פרי
בסדר? מקובל? ברור?
רוית הופמן
כן, תודה.
אביגל כספי
סעיף (2) נשאר כמו שהוא מבחינת התאריך ועל זה בעצם אתה מצביע.
היו"ר יעקב פרי
עוד שאלות, הערות, בקשות? היה לי לעונג. הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים