ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/12/2015

לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות - תפקידן של הרשויות המקומיות לעידוד פתיחת מסגרות דיור לאנשים עם מוגבלויות בקהילה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 84

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ג' בטבת התשע"ו (15 בדצמבר 2015), שעה 11:00
סדר היום
לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – תפקידן של הרשויות המקומיות לעידוד פתיחת מסגרות דיור לאנשים עם מוגבלויות בקהילה
נכחו
חברי הוועדה: יואב בן צור – מ"מ יו"ר
מוזמנים
רונן כהן - סמנכ"ל איכלוס, משרד הבינוי והשיכון

נחום עידו - מנהל שירות דיור חוץ, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יורם מאי - כלכלן, מרכז השלטון המקומי

אלי מרציאנו - סמנכ"ל כספים, אלווין ישראל, ע"ר

סיגל פרץ יהלומי - מנכ"לית "אקי"ם"

נתי בר נתן - סמנכ"ל "אקי"ם"

בניהו אחרק - מנכ"ל "אקי"ם" – חדרה ושומרון

שירה ברף - מנהלת סניף "אקי"ם" תל אביב

נועה ביתן - "אקי"ם"

אורה ביתן - סמנכ"לית "ש"י"- אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים – בית הגלגלים

רות קטנוב - עו"ס שיקום ופרט, "ש"י"- אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים – בית הגלגלים

קלרה פלדמן - מנכ"ל "שק"ל" – שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים

זיו מגור - עו"ד, "אלו"ט" – האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים

יוסף ברסקי - סמנכ"ל עמותת עלי שיח

רינה קליין - "עוצמה" – פורום ארצי לנפגעי נפש

מרים בר ניר - "עוצמה" – פורום ארצי לנפגעי נפש

דוד דהאן - יו"ר הארגונים החברתיים בכנסת
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – תפקידן של הרשויות המקומיות לעידוד פתיחת מסגרות דיור לאנשים עם מוגבלויות בקהילה
היו"ר יואב בן צור
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הוא: פטור מארנונה ממסגרות דיור לאנשים עם מוגבלויות בקהילה ותעסוקת אנשים עם מוגבלויות. אני מבין שאנחנו מדברים על הנושא של הדיור לאנשים שגרים במקומות שהם באמצעות עמותות ודברים כאלה, כדי לנסות לקבל פטור מארנונה במקומות שהם גרים. אין לנו פה נציגים של משרד הפנים.
לאה קריכלי
הם לא הגיעו עדיין. הם אמורים להיות. כולם, משרד הפנים, משרד הרווחה - - -
היו"ר יואב בן צור
לא משנה. נתחיל לשמוע. בני אתה מ"אקי"ם" תייצג בבקשה. הם הגישו את הבקשה.
בניהו אחרק
אני מדבר על סמך ניסיון של 38 שנה בתור דיור קהילתי. לנו אין פנימיות, דיור קהילתי ולא עוד. בעצם, במידה מסוימת אנחנו שבויים בידם של ראשי הערים. יש נוהל, כל גוף או עמותה שרוצה להגיש בקשה לפטור מארנונה צריכה לעבור את התהליך הזה.

אני רוצה להגיד את הדברים על השולחן, לשים אותם - - -
היו"ר יואב בן צור
בנושא של התעסוקה אין בעיה למרות שזה תעסוקה.
בניהו אחרק
אדוני, יש לך ניסיון עצום, אני לא יכול להגיד לך שום דבר בעניין הזה. זה בדיוק העניין ותכף נעשה הקש.

לצערי, אני אומר את זה בגילוי לב, מעטים ראשי הערים שבאמת ובתמים הם IN לעניין הזה, שבאמת פיהם וליבם שווים ומוכנים ללכת לצורך העניין - - -
היו"ר יואב בן צור
כן, אבל אתה יודע שחלק ממסגרות התעסוקה הן באמצעות העיריות.
בניהו אחרק
חלק ניכר לא. קחו את "אלווין" - - -
היו"ר יואב בן צור
"אלווין", ה"משקם", הקרן למפעל שיקום. נכון.
בניהו אחרק
תראה' אם הטענה היא שבמסגרות התעסוקה, ויפה מה שקרה, שכל מסגרות התעסוקה, מרכזי היום הכול פטור. וכי השילוב בקהילה והחינוך בתוך מסגרות הדיור הקהלתי הם לא הכשרה לחיים? הם בהחלט הכשרה לחיים. יש שלושה פרמטרים שהם הכשרה לחיים מבחינת האיש המוגבל שכלית שלנו: תחום התעסוקה, שעות הפנאי והדיור. אי אפשר להפריד ביניהם. לא להגיד אחד - - -
היו"ר יואב בן צור
בני סליחה. העמותות האלה שמפעילות את הדיור המוגן הזה. הרי הן מקבלות מכסות, הן מקלות תשלום לדבר הזה.
בניהו אחרק
של מה? אנחנו בדקנו, לפחות בעמותות שלנו, זה לא מכסה כמו שצריך את זה, זה רחוק מהמציאות. העדכון שלהם הוא גם delay, אם אתה מבקש עדכון זה delay ואתה תמיד רודף אחרי המשרד. ממה נפשך?, אם אתה אדם רגיל שחי בקהילה, אדם בביתו יכול עם ה-75% מינימום של הנכות, הוא יכול לקבל 80%, אז על מה הוויכוח?
היו"ר יואב בן צור
אתה אומר בהיגיון שבמקום כזה ישלמו ארנונה.
בניהו אחרק
נכון.
היו"ר יואב בן צור
היגיון נכון. הבנו.
אלי מרציאנו
אני רוצה להגיב על מה שאמרת שמקבלים את התמורה. במקרה הטוב, כי אף פעם אי אפשר להגיע לדיוק, אבל בתהליך שמקבלים אולי אולי, בקושי יש שליש שזה תעריף מיסים שבתוכו חלק ארנונה. האבסורד הוא שבתעריף יש שליש ומבקשים מאיתנו 100%, תשלום מלא של ארנונה לרשות המקומית.
היו"ר יואב בן צור
שברוב המקרים אתם שוכרים את המבנים.
אלי מרציאנו
ברוב המקרים.
יוסף (יוסי) ברסקי
יוסי ברסקי, עלי שיח. אני רוצה לעשות סדר. יש לי הרגשה שאנשים פה עדיין לא מודעים להתפתחות של מה שקרה ממה שהיה עד 1992. בשנת 1992 יש חוק במדינת ישראל שעבר בחוק ההסדרים. הוא נתן פטור לדיור מוגן בקהילה באופן אחד וגורף. עד 1992 החוק הזה פעל, שום עירייה לא גבתה ולא קרה שום דבר. מה שקרה ב-1992, היה בית אבות, הספרדי בחיפה, הוא בעצם כל השנים לא שילם ארנונה מתוקף אותו חוק. יש חוק, החוק סייג מי לא ישלם ארנונה על אף כל ההסדרים שעשו שבמשך כמה שנים, כללו את כולם שכן ישלמו ארנונה. החריגו קבוצה של אנשים וארגונים שהם לא ישלמו ארנונה. אחד מהאנשים והארגונים שהיו פטורים מארנונה באופן גורף היה מעון יום כהגדרתו ב"חוק הפיקוח על המעונות 1965". מה שקרה, כשאנחנו הולכים ל"חוק הפיקוח על המעונות 1965", כתוב שם כהגדרה "מעון יום" לא כתוב מעון. בהגדרה של החוק כתוב "מעון" וכשמפנים אותך ל-1965 כתוב "מעון יום".

העדה הספרדית, פתאום הגיעה עיריית חיפה והתחילה לגבת ממנה ארנונה כי היא אמרה שהמחוקק התכוון להפנות את החוק לא ל-1965 אלא ל"חוק המעונות" בכלל במקום אחר. אז הגיעו לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קרא את החוק ואמר: 'סליחה רבותיי, חברי הכנסת התכוונו במפורש לתת פטור לילדים פגועים, לבעלי צרכים מיוחדים, לזקנים ולכל הרשימה המופיע בחוק על הפיקוח על המעונות 1965" ואני משנה את החוק'. היא הלכה והוסיפה. היא אמרה שבמקום לכתוב "מעון יום" כהגדרתו היא אמרה: 'אני אכתוב "מעון יום" כהגדרתו בחוק הפיקוח" ואז לא תהייה הבעיה הזאת'.

מה שקרה, משרד הפנים ועיריית חיפה פנו אל בג"צ. הם באו לבג"צ ואמרו לבג"צ: 'אנחנו לא מקבלים את האפשרות שבית משפט מחוזי מוסיף על חוקי הכנסת. אם רוצים לשנות שילכו לכנסת ישראל, שיוספו יום או יורידו יום. כך קרה שבית המשפט לא פסק שאנחנו צריכים להתחיל לשלם ארנונה. הוא פסק שאנחנו צריכים ללכת להסדיר את זה - - -
היו"ר יואב בן צור
עד שלא יוסדר צריך לשלם.
יוסף (יוסי) ברסקי
לא עד שלא יוסדר, הוא לא אמר את זה.
היו"ר יואב בן צור
הוא לא אמר, אבל זה מטבע הדברים. הרי גופים - - -
יוסף (יוסי) ברסקי
דרך אגב, עיריית ירושלים הייתה היחידה שנתפסה לדבר הזה והתחילה לגבות ארנונה.
היו"ר יואב בן צור
הרבה גופים עשו את זה אז. או.קיי.
יוסף (יוסי) ברסקי
מה שקרה בעיריית ירושלים בסופו של דבר, עם עיריית ירושלים אנחנו נמצאים איתה היום בדיון. עיריית ירושלים לא גובה כרגע ארנונה, עשו לנו עיקולים, עשו לנו כל מיני דברים. האם אמרו: 'אנחנו מחכים', עכשיו יש חוק שעלה על ידי חברי הכנסת גפני, ליצמן וחברת הכנסת שאשא לשנות את התיקון הזה. הם אמרו שהם ממתינים עד לתיקון של הכנסת. אבל הסבירות וההיגיון אומר שלילדים האלה מגיע להם פטור מלא מארנונה. השליש שמדברים עליו זה כולל מיסים, ועד בית, זה כולל כל מיני הוצאות אחרות. גם כך התעריף הוא כל כך נמוך שהוא לא מכסה את העלות.
היו"ר יואב בן צור
טוב. תודה. "אלווין".
אלי מרציאנו
אני אמרתי קודם מה שאמרתי שבתעריף כמה מצוין. בתעריף בקושי אולי אולי שליש ארנונה ומבקשים מאיתנו לשלם את ה-100%. אני גם יודע שעבר החוק לפטור למפעלים מוגנים. אני באמת לא רואה שום הבדל, מה הבדל בין אוכלוסיית ענק, כמו שציין קודם בני, שאם הם היו הולכים באופן אישי הם היו מקבלים את ההנחה או הפטור - - -
היו"ר יואב בן צור
זה הקטליזטור. זה הדבר שיכול להוביל אותנו לנושא של הפטור. בעצם אם אדם כזה היה יוצא לבית פרטי שלו הוא היה מקבל את מירב ההנחה.
אלי מרציאנו
נכון, והאבסורד, כשהוא מגיע לארגון - - -
היו"ר יואב בן צור
בסדר גמור. תודה.

"אקי"ם" בבקשה. בני דיבר כבר, אבל בסדר.
בניהו אחרק
"אקי"ם" ישראל, זה בסדר.
נתי בר נתן
אני מתנצל שוועדת חוץ וביטחון החזיקה אותי בוועדה השנייה – - –
היו"ר יואב בן צור
אם תגיד את מה שבני אמר נפסיק אותך.
נתי בר נתן
שלום רב. שמי נתי בר-נתן, סמנכ"ל "אקי"ם" ישראל. קודם כל אנחנו מברכים על קיומו של המפגש והדיון המאוד מאוד חשוב בנושא.

"אקי"ם" כידוע, אני מקווה שלא נאמר, מייצגת 34,500 אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם. כאשר המוטיב שלנו כמובן להכליל את האוכלוסייה הזאת בחברה הישראלית עד כמה שניתן. היום אנחנו פועלים יחד עם עמותות נוספות, במדיניות של משרד הרווחה, להכללתם של עוד כ-900 איש, הוצאתם ממעונות הפנימייה והכללתם בדיור הקהילתי.

כמו שאני מניח שנאמר גם על ידי אלי מ"אלווין" הסוגיה של הארנונה היא סוגיה מאוד מורכבת. אנחנו מתמודדים איתה בכל רשות בצורה אחרת, בוועדות - - -
היו"ר יואב בן צור
לכל רשות יש סוג אחר של טיפול בזה.
נתי בר נתן
סוג אחר של טיפול, נכון מאוד. זה מאוד מקשה. למעשה אם האדם גר בביתו עם הוריו ומשפחתו, הוריו, זכאית לאיזה זכות של הנחה וזה יותר פשוט - - -
היו"ר יואב בן צור
כן. זה כבר נאמר.
נתי בר נתן
אבל כשהוא מגיע לדיור עצמאי, אצלנו זה בהוסטלים או בדיור, ממש בדירות, אז ההתמודדות הזאת שאנחנו מבצעים אותה היא מאוד מאוד קשה.
היו"ר יואב בן צור
בסדר. הבנו. תודה. אני אבקש מ"שק"ל"- שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים..
קריאה
אולי רק מילה על ההסדר שיש .
נתי בר נתן
יש הסדר שקיים לנפגעי נפש. התיקון ב-2010 בחוק ההסדרים נתן מענה לנושא. אנחנו חושבים שאפשר לאמץ אותו גם לקבוצה שלנו, לאנשים עם מוגבלות שכלית - - -
היו"ר יואב בן צור
צודק, צודק. אין הבדל. אתה צודק אין הבדל. אדם שנמצא בתוך דיור מוגן, כשהוא כבר מגיע לשם הוא זכאי לזה, אז אין סיבה שיתייחסו אליו שונה. או.קיי.

משרד השיכון, בבקשה.

אין לך מה לומר? טוב נסכם איתך את העניין וזהו. משרד הפנים לא הגיעו.

יש פה עוד מישהו שרוצה להתבטא אן מאחד הגופים. כן, בבקשה.
יורם מאי
אני יורם ממרכז שלטון מקומי. אני לא משרד הפנים, אבל- – -
היו"ר יואב בן צור
קרוב.
יורם מאי
כפי שאמרו, התעריף שמקבל הגוף כולל בתוכו מרכיב מיסים. אם אתם חושבים שהתעריף אינו מספיק, זה דיון אחר שבו צריך אולי לבדוק את התעריף, אני לא יודע.

אני לא חושב שאנחנו חושבים שצריך לקבל גם בתעריף בצד ההוצאות את התשלום המיסים וגם לקבל הנחה. לקבל את זה משני הצדדים.
היו"ר יואב בן צור
צריך לעשות את השקלול. צריך לעשות בתוך התעריף.

סליחה, בני, בני, אתה לא מדבר עם אף אחד. הוא מדבר איתי, אני יכול לדבר איתו, אתה לא.
יורם מאי
אני לא נכנס כרגע לגבי התעריף הזה כי לא זה הדיון - - -
היו"ר יואב בן צור
הדיון הוא לא בתעריף, אבל גם נפגעי נפש מקבלים תעריף ובכל זאת הם פטורים מארנונה שווה לנפשך שהאדם הנכה הזה היה גר עכשיו בתוך בית שלו עם משפחתו, כתוצאה מהנכות שלו הוא היה בא לעירייה ומקבל את ההנחה. מה ההבדל, יסביר לי כבודו.
יורם מאי
כשאתה גר בבית אתה מקבל את ההנחה. כשאתה גר בעמותה העמותה מקבלת את הכסף, את ההוצאות. זה הבדל מהותי.
היו"ר יואב בן צור
השאלה היא שאלה מהותית. אני אבקש ממחלקת המחקר של הכנסת לעשות לי מחקר על הנושא של התעריף והאם בתעריף מגולם הסכום לצורך מיסים, האם הוא באמת מכסה. אם כמו שאתה הוא מכסה, והוא מכסה באמת, אז באמת לא צריך תוספת. אם הוא לא מכסה או שהוא מכסה בחלקו אז צריך למצוא את הפתרון או בהעלאת התעריף בגובה הארנונה שמשלמים או בהנחה בארנונה. נכון שהארנונה חלה על כל הדירה ולא על פי דייר, אף על פי כן צריך לבדוק את זה. אנחנו נבקש, גברתי מנהלת הוועדה לבקש מהממ"מ (מרכז מחקר ומידע) שיתנו לנו בבקשה את הנתונים הללו.

משרד הפנים לא הגיעו וזה היה הדבר המרכזי. כן, בבקשה אדוני.
דוד דהאן
תודה אדוני היושב ראש. אני רוצה קצת להאיר את עיני הוועדה. שמי דוד דהאן, יושב ראש הארגונים החברתיים בכנסת.

הנושא של ההוסטלים בקהילה ברשויות, הם הופרטו לקבלנים פרטיים. לפני כשש-שבע שנים היה הפיילוט הראשוני, בשנת 2009. היו ממש מקרים של משפחות שלמות עם ילדים שנתקעו עם המשכנתא ולמצבים קשים מאוד שנזרקו לרחוב. הביאו אותם לשם ואחר כך התחילו להתעלל בהם. אותם קבלנים פרטיים התחילו להביא אפילו קבוצות ממשפחות הפשע כדי לפנות את המשפחות עם הילדים לרחוב. זה הפיילוטים הראשונים עוד לפני הסיפור של רוטשילד שמשם צמחנו לתוך הכנסת.

אני כן רוצה להאיר את עיני הוועדה שהמקרים האלה עדיין קיימים. אני רוצה שהוועדה תיתן את דעתה. גם אם זה לא הנושא, להכניס גם את הנושא הזה לסדר הדיון. תודה.
זיו מגור
שמי זיו מגור, אני עורך דין, אני מנהל את האגף לקידום זכויות ב"אלו"ט" – האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים.

ב-2012, אני לא יודע אם נציג האוצר נמצא פה. ב-2012 הוגשה הצעת חוק פרטית למתן פטור לארנונה גם ל"בתים לחיים", להלן: הוסטלים וגם למרכזי תעסוקה. בגלל התקציבי בעצם פוצלה הצעת החוק, כל הנושא של "בתים לחיים" ירד, נשארו מרכזי התעסוקה. גם מרכזי התעסוקה, בעצם מרכזי היום לדוגמה פוצלו לשלוש הצעות חוק כדי שאף אחת מהן לא תעבור את 5.7 מיליון ושהיא תעבור ואז ניתן הפטור.

השאלה שלי עכשיו, מכיוון שאני לא רואה את הנציג האוצר, זו הצעת חוק תקציבית, צריך לתקן את הדבר הזה. השאלה, זה היה המטרייה, איך ממשיכים משם?
היו"ר יואב בן צור
אנחנו נבדוק גם באמצעות מ.מ.מ את הנושא של עלות הדבר הזה ונראה לאן זה מגיע. ברור שמי שיצטרף לקבל פיצוי על זה, ביו אם זה על חשבון הרשויות אז הם בטח ידרשו פיצוי על זה. בוא, נראה איך עושים.
זיו מגור
סליחה, משפט אחרון. מה שקרה כתוצאה מהצעת חוק שעברה, הצעה שפטרה את המעונות היום, בעצם זה נפל על הרשויות. עכשיו, כמו שציינת, באותם מקומות כל רשות מתנהלת אחרת. בעצם בכל רשות התחילו עכשיו, מאלה שלא גבו במרכזים, התחילו לגבות את הסכומים האלה.
היו"ר יואב בן צור
תאמין לי שאני מכיר את זה. בעברי הייתי מנהל גוף גדול כזה והיו לנו התמודדויות, במיוחד עם עיריית ירושלים, מאוד מאוד קשות. הם רצו לומר שיש שטחים שבעצם הם לא בדיוק לתעסוקה, נמצאים שם משרדים. היה אז ויכוח על המשרדים הראשיים האם מהם נגרעים מחלק ממרכזי התעסוקה. הלכנו עד בית משפט, אני חושב שבסופו של הליך גם המשרד הראשי שישב במרכז תל אביב הוכר כחלק ממסגרת התעסוקתית. בעצם, הוא המנגנון שמפעיל את כל המערכת הזאת. להגיד מסגרות הדיור, על זה צריך לתת את הדעת, גם זו החרגה שלא ברורה כל כך גם שמקבלים תקציב, צריך לבדוק. כמו שאמר נציג השלטון המקומי, לראות בעצם איפה הפער בין התעריף לבין ההוצאה בפועל.

לסיכום. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? סליחה, כן גברתי, בבקשה.
מרים בר ניר
אני מ"עוצמה" – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש. נכנסנו באיחור כי היינו בדיון אחר, גם כן בנושא דיור.

אולי דובר כאן על האם מדובר רק מיסוי שלא ארנונה או שאפשר גם לומר דברים אחרים? אני לא יודעת אם אני יכולה, אולי כבר דיברו על זה כי נכנסתי מאוחר. סליחה.

אני יודעת שיש הנחה במיסוי להוסטלים ולדיור שבו נמצא אדם שהוא בעל הדירה או ששכר דירה, כלומר יש הנחה. אבל, כיוון שיש עשרות אלפי נכים שגרים עם המשפחות שלהם והדירה לא רשומה על שמם, והעלות של משפחה שמחזיקה עם אדם מוגבלות היא גדולה, האם ניתן לתת על חלק היחסי, נניח שבמשפחה יש ארבעה אנשים ומתוכם אחד עם מוגבלות, 25% הנחה בארנונה - - -
היו"ר יואב בן צור
לא גברתי, אני חושב שאם מישהו נכה בבית, בזכות אותו נכה מקבלים את ההנחה, כל הבית מקבל את ההנחה.
מרים בר ניר
לא, רק אם הנכס רשום על שמו.
היו"ר יואב בן צור
לא. לא.
מרים בר ניר
בפירוש, יש לי ניסיון ואני יודעת שאמרו לי שרק אם אני רושמת את הדירה על שם הבת - - -
היו"ר יואב בן צור
לא גברתי, לא. לא.
סיגל פרץ
אנחנו רושמים את השם של מי שגר ואז אפשר לקבל את ההנחה, את החלק היחסי.
מרים בר ניר
אני נעניתי, אמרו לי שרק - - -
קריאה
איזו עירייה?
מרים בר ניר
ירושלים. בירושלים אמרו לי - - -
היו"ר יואב בן צור
בירושלים מכל הסיבות שבעולם יש הרבה בעיות בנושאים הללו.
קריאה
זה אפשר, עושים את זה. את צריכה לברר יותר טוב.
היו"ר יואב בן צור
הבנו גברתי, אנחנו נבדוק את הנושא הזה ונקבל תשובה על זה.

נחום, אתה רוצה לומר משהו אפילו שהגעת באיחור?
נחום עידו
אני עוד לא יודע מה - - -
היו"ר יואב בן צור
מה, אתה לא יודע לאן נכנסת?
נחום עידו
כן.
היו"ר יואב בן צור
אתה מנהל שירות דיור חוץ ביתי. הנושא פה הוא ארנונה.
נחום עידו
אנחנו כמשרד הרווחה נשמח מאוד אם יהיה פטור מארנונה.
היו"ר יואב בן צור
אתם נותנים תעריף לדייר שנמצא. אמרו פה שבתוך התעריף שליש זה גם למיסוי. השאלה היא האם התעריף שאתם נותנים, שבתוכו מיסוי, מכסה את עלות הארנונה, זה הכול.
נחום עידו
אנחנו מאמינים שהוא כן מכסה את עלות הארנונה.
בניהו אחרק
אשרי המאמין.
היו"ר יואב בן צור
אתה אומר את זה על סמך מה, על סמך בדיקה, הערכה?
נחום עידו
אני אומר את זה על סמך, אנשי התעריפים שלנו שלא נמצאים פה, כשהם בנו את התעריף הם בנו את התעריף שהוא כולל את הנושאים האפשריים כולל את נושא הארנונה. אני מסתכל פה על האנשים ואני יודע שהמפעילים הפרטיים למשל לא באים אלינו בטענות והם לא מפסידים כסף. אם הם לא מפסידים כסף, יכול להיות שזה בא על חשבון זה שהם אולי חוסכים במקום אחר – - –
סיגל פרץ
זה בא על חשבון – -
היו"ר יואב בן צור
זאת אומרת, או שלא משפצים את הבית כמו שצריך. פחות מקררים, נותנים פחות כוח אדם – -
נחום עידו
לא. הבתים, אני יכול להגיד לך שהבתים בקהילה הם בתים, כולם, הם בתים באיכות מאוד מאוד גבוהה ומשופצים. דרך אגב, אנחנו עוזרים לעמותות לשפץ באמצעות קרן שלם ובאמצעות הביטוח הלאומי, גם הצטיידות אנחנו מאפשרים. ברור לחלוטין שאם יהיה פטור מארנונה אז הכסף הזה יופנה לסיוע לאנשים, לטיפול באנשים, לתת להם טיפול הרבה יותר טוב, אין בכלל ספק.
היו"ר יואב בן צור
נחום, תקשיב. אמרתי גם קודם וגם אני אומר, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזו תופסת תקציבית. אלא אם אכן בתעריף, הכסף שמתקבל שם אמור להספיק גם לתשלומי ארנונה, את זה באמצעות מחלקת המחקר שלנו נבדוק ואין לנו מה לדבר. אם זה לא כך, אז באמת יש מה לתקן, או בהגדלת התעריף או בפטור מהארנונה, אחת מהשתיים.

כן, גברתי מה רוצה לומר? תציגי את עצמך.
קלרה פלדמן
שמי קלרה פלדמן, מנכ"לית עמותת "שק"ל". אנחנו מפעילים כ-80 דירות בקהילה עבור אנשים עם מוגבלויות שונות. נושא הארנונה, בעיקר בירושלים, זה נושא שעומד על הפרק שלנו מידי יום ביומו. אני רק יכולה להגיד שכארגון זה יכול לגרום לכך שהארגון הזה ייפול וייסגר - - -
היו"ר יואב בן צור
מה היה עד היום, לא שילמתם?
קלרה פלדמן
לא. אנחנו משלמים שליש כפי שאנחנו חושבים שמגיע וצריך לשלם. בעבר כך זה היה. באיזה שלב בצורה לא כל כך גלויה ומסודרת הדבר הזה בוטל - - -
היו"ר יואב בן צור
זה שיטת מצליח כזה.
קלרה פלדמן
בדיוק. עדיין יש פטור לפגועי נפש ואין פטור לאוכלוסיות האחרות. אנחנו יודעים שהאנשים האלה שגרים אצלנו בתוך הקהילה, אם הם היו גרים בתוך הבתים שלהם הם לא היו משלמים ארנונה. אני אקח לדוגמה דירה אחת. אם בדירה גרים שישה אנשים אז היו צריכים לקבל שישה פטורים בבתים של ההורים שלהם. עכשיו הם גרים בדירה אחת וצריכים לתת פטור אחד לדירה עבור שישה אנשים - - -
היו"ר יואב בן צור
תסלחו לי על הבורות. כשדייר גר בדירה אז כתובת המגורים שלו היא של אותה דירה?
קלרה פלדמן
כן. הדירה שהוא גר.
קריאה
ההורים שלו לא נהנים - - -
היו"ר יואב בן צור
שזה יהיה ברור, שלא יהיה פה פעמים כי מישהו יכול לנצל את זה לרעה.
קלרה פלדמן
זה מאוד קל לרשות המקומית ל - - -
אלי מרציאנו
עיריית ירושלים מבקשת אישור.
קריאה
בסדר גמור, העירייה צריכה לבקש אישור.
קלרה פלדמן
אני יכולה לסיים?

מכיוון שמדובר פה מבחינה מסוימת בחיסכון ולא בתשלום נוסף, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, צריך להשוות בין הנכויות השונות עם הזכאויות. לגבי מה - - -
היו"ר יואב בן צור
סליחה, מתי עודכן לאחרונה התעריף?
נחום עידו
תראה, התעריף מתעדכן בעקבות עליות ומדד ודברים כאלה. לדעתי, הוא עודכן בזמן האחרון ובינואר הוא יעודכן, אנחנו משנים את התעריף - - -
סיגל פרץ
הוא שנים לא עודכן, בקרוב הוא יעודכן.
קלרה פלדמן
בכל זאת אני רוצה לסיים. נקודה שלישית. ידידי נחום טוען שהכסף שמקבלים בתוך התעריף, בתוך הנוסחה הוא מכסה את הארנונה. קודם כל ככה, אנחנו עובדים עם שלושה אגפים: גם שיקום, גם פיגור וגם אוטיסטים. אין אנו יודעים את הקריטריונים לתקצוב ואת הפירוט של כל אחד בנפרד ומה זה כולל. איפה שאנחנו יודעים זה לא מכסה בנושא של פיגור, לא מכסה, הוא מכסה את וועד הבית וכל מיני הוצאות אחרות - - -
סיגל פרץ
ביטוח - - -
קלרה פלדמן
זה בוודאי ובוודאי לא מכסה את עלות הארנונה. היום יש רשויות שנותנות פטור כתוצאה של מחווה של רצון טוב או באיזה סידורים שהם מצאו נכונים. עיריית ירושלים במקרה זה לא נותנת פטור לאף אחד מלבד אותם הגורמים שקיבלו בעבר. אני חושבת שהנושא הזה בכלל צריך להיות מוסדר בחוק.
היו"ר יואב בן צור
תודה גברתי. כן, ממש בקצרה.
אורה ביתן
שמי ביתן אורה, אני סמנכ"לית בעמותת "בית הגלגלים". אנחנו נתקלים בבעיות דומות. יש לנו חמישה מרכזים בארץ, חמישה בתים ורק בית אחד, רשות אחת נתנה לנו פטור - - -
היו"ר יואב בן צור
איפה?
אורה ביתן
בבאר שבע, כמעט אוטומטית. זה לא דיור, אבל עדיין אנחנו זכאים לפטור הזה והוא לא ניתן. אנחנו פשוט עומדים תחת הסדרים של ראשי הרשויות. זה לא יתכן, יש חוק במדינה.
היו"ר יואב בן צור
מאה אחוז. תודה.

אנחנו באמת צריכים להסדיר את הנושא הזה.

כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו נבדוק באמצעות ממ"מ של הכנסת את התעריף, האם הכסף שניתן שם לצורך מיסים אכן מכסה. אם לא, אני בהחלט חושב שצריך להחיל את זה על כל הנכים מכל סוגיהם. לא צריך להיות הבדל בין נכה נפש לנכים אחרים. מה גם, הדבר המרכזי שצריך להוביל לזה, נכה שנמצא בדיור הקהילה ולא נמצא בבית, בעצם הוא חסך לעירייה הרבה כסף שאולי היו צריכים לשלם בהנחה לכל המשפחה שבה יש אנשים בריאים ולא רק הוא, הדייר הנכה. לכן אני חושב שצריך לעשות את התיקון הזה. אנחנו נשתדל.

אם אנחנו לא נצליח בדרכים הרגילות, אני מבטיח לכם באופן אישי שאני אישית אגיש הצעת חוק.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים