ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/12/2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 (בעניין רכב דו גלגלי ביטול האבחנה בין קטנוע לאופנוע), צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשע"ה-2015(רכב דו גלגלי הוראת השעה תיבחן מנקודת ראות של ישימות תפעולית ובנוסף מתן הטבה קצובה במס קנייה בסך 3000 ₪ לרכב תלת גלגלי)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 192

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו (08 בדצמבר 2015), שעה 10:45
סדר היום
1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 (בעניין רכב דו גלגלי ביטול האבחנה בין קטנוע לאופנוע)

2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשע"ה-2015(רכב דו גלגלי הוראת השעה תיבחן מנקודת ראות של ישימות תפעולית ובנוסף מתן הטבה קצובה במס קנייה בסך 3000 ש"ח לרכב תלת גלגלי)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
גיא גולדמן - עוזר ראשי, מחלקה משפטית, משרד האוצר

נטליה מירוניצ'ב - רשות המסים, משרד האוצר

ברוני חירמן - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לנה גרשקוביץ' - משרד התחבורה

טל דרורי - יו"ר איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי, איגוד לשכות המסחר

עומר סלע - מנהל תחום, איגוד לשכות המסחר

טל ברין - מנכל דוד לובינסקי

מוטי מור – נציג האופנוענים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 (בעניין רכב דו גלגלי ביטול האבחנה בין קטנוע לאופנוע)

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשע"ה-2015(רכב דו גלגלי הוראת השעה תיבחן מנקודת ראות של ישימות תפעולית ובנוסף מתן הטבה קצובה במס קנייה בסך 3000 ₪ לרכב תלת גלגלי)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. צו תעריף המכס והפטורים (בעניין רכב דו גלגלי) ו- - -
שלומית ארליך
זה תיקון מס' 15 והוראת שעה מס' 12.
היו"ר משה גפני
בבקשה. מי מציג את זה? בבקשה.
נטליה מירונצ'ב
בעצם אנחנו דנים היום בשני צווים – הצו הקבוע בהוראת השעה, שמשנים את שיטת המיסוי של רכב דו-גלגלי, לרבות רכב תלת-גלגלי – נדבר על זה. בעצם אתייחס קצת לרקע, איך הגענו להחלטה הזאת.

מבחינה היסטורית, היה מס על קטנועים ברמה של 40%, והיה מס במקביל על אופנועים, שהיה היסטורית זהה למס על רכב פרטי. התחלנו משיעורי מס מאוד גבוהים - ב-2002 היה ברמה של 95%, ירד בהדרגה במקביל לרכב פרטי. ואז בשנת 2009 עשינו רפורמה במיסוי ירוק ברכב פרטי. באופנועים לא עשינו את זה – הם נשארו ברמה של 72%, ועכשיו לפני השינוי שעשינו, היתה הבחנה בין קטנוע ואופנוע – 40% על קטנוע, ו-72% על אופנוע. מבחינת ההבחנה ביניהם, משרד התחבורה הפסיק לעשות את ההבחנה מבחינת הרישום במערכות מחשוב. אנחנו ברשות המסים ומכס הפעלנו את מבחן הצמדת הברכיים - אם יושבים על הכלי הזה – קטנוע; אם רוכבים עליו - זה אופנוע.

המגמה בעצם בענף, שיש כלים שמשלבים את המאפיינים גם של קטנוע וגם של אופנוע. קיים קושי במקרים מסוימים עד כדי הידיינות משפטית להבחין בין הכלים, כי אמנם יש מדף כזה על הרגליים, שאפשר לשים את הרגליים, ואז זה כביכול קטנוע, אבל זה מדף שהוא לא בדיוק שטוח, והגלגלים לא קטנים ולא גדולים, משהו באמצע. כלומר באמת קיים קושי להבחין במקרים מסוימים.

מבחינה מהותית, קטנועים יותר משמשים לצורכי עסקים, לשליחויות, לפיצריות או דברים כאלה. אופנועים היסטורית היו יותר למטרות הפנאי, אבל אופנועים קטנים זה כלי תעבורתי שבתנאים של פקקים וגודש ומחסור בחניה, נותנים פתרון לתחבורה עירונית. כמובן, יש החיסרון של תאונות, אבל יש יתרונות אחרים. בהתחשב בשני השיקולים האלה - הקושי התפעולי וההתחשבות בפן התעבורתי, מציעים לאחד את הקטגוריות של אופנועים וקטנועים, ולקבוע מיסוי מדורג, שהמס ינוע בין 40% ל-70%, מס קנייה. את ה-72% אנחנו מורידים ל-70%, המס המקסימלי יהיה 70%. יהיה מדרג. הצו הקבוע קובע מדרג לפי קבוצות של נפח מנוע.
היו"ר משה גפני
מהו?
נטליה מירונצ'ב
יש קטגוריות – עד 250 סמ"ק – 40%, 250 עד 500 - 50%, 500 עד 800 – 60%, ומעל 800 יהיה מס של 70%. בצו הקבוע גם קובעים סכומים חדשים של זיכוי למערכת ABS, מניעת החלקה - זיכוי קצוב, שקלי. כיום זה כתוב לפי שיעורי מס. שיעור מס של 40 נשאר, אבל שיעור מס של 72 נעלם, אז חייבים לתקן וגם חייבים לתת פתרון ל-50 ו-60. בעצם זה נכנס בצו הקבוע.

בעצם הסברה שלנו, שמיסוי נכון יותר הוא לפי הספק ולא לפי נפח מנוע, מכיוון שהספק קובע את נפח השימוש. יכולים להיות כלים עם מנוע גדול, אבל יחסית רגוע, כלומר הוא לא נותן הרבה הספק. כלי שהוא תעבורתי, יכול לשמש לנסיעה בין-עירונית למשל, אבל ברגע שזה הספק גבוה, זה נראה יותר ספורטיבי, יותר לפנאי, ולכן אנחנו מבקשים להכניס את ההספק, כי הנושא חדש לנו.
היו"ר משה גפני
מה ייתן ההספק?
נטליה מירונצ'ב
כוחות סוס, או יותר נכון, קילו ואט.
היו"ר משה גפני
מה זה ייתן?
נטליה מירונצ'ב
שאנחנו נדע להטיל מס גבוה יותר על כלים שהם במהות יותר ספורטיביים, יותר חזקים.
היו"ר משה גפני
שההספק יותר גדול, אפילו שהמנוע יותר קטן.
נטליה מירונצ'ב
כן. יכול להיות. לכן אנחנו מבקשים להכניס את זה כהוראת שעה.
היו"ר משה גפני
אמרת לגבי ABS, לגבי אביזרי בטיחות.
מיקי לוי (יש עתיד)
מערכת מונעת החלקה.
נטליה מירונצ'ב
הזיכוי של זה – אנחנו משאירים, לפי שיעורי המס.
היו"ר משה גפני
מה ה-ABS מוריד?
נטליה מירונצ'ב
מ-610 שקלים ב-40% עד 1,700 - - - מורידים מהמיסוי, כן. זה דומה למיסוי ירוק ולמיסוי של מערכות בטיחות ברכב, כלומר יש המס השקלי, וממנו מורידים. זה בעצם יושב בצו הקבוע, אבל יחול גם על הוראת השעה. זה אותם שיעורי מס.
היו"ר משה גפני
מה זה הוראת השעה?
נטליה מירונצ'ב
הוראת השעה קובעת קבוצות של הספק ונפח מנוע.
היו"ר משה גפני
למה זה הוראת שעה?
נטליה מירונצ'ב
כי אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יודעים לעבוד עם הספקים.
היו"ר משה גפני
כמה זמן הוראת השעה?
נטליה מירונצ'ב
עד סוף יוני 2017 בוחנים את הנושא. אם זה עובד טוב, מה טוב – הופכים את זה לקבוע.
היו"ר משה גפני
כמעט שנתיים.

אופנוע תלת-גלגלי.
נטליה מירונצ'ב
קיבלנו עדויות והתרשמנו, וגם היה פילוט במשטרה שבחן את הנושא.
מיקי לוי (יש עתיד)
כל הדו-גלגלי במשטרה חוץ מהכבדים של היס"מ, שצריכים להגיע מאוד לאירוע ירי – כל שוטרי התנועה, כל השוטרות הוחלפו לשלושה גלגלים. זה הרבה יותר בטיחותי, זה עם ABS. שלושה גלגלים –שניים מקדימה ואחד מאחורה. כך הם לא מתהפכים. שוטרות נוהגות על זה בלי שום בעיה.
נטליה מירונצ'ב
זו אחיזה משופרת בכביש.
היו"ר משה גפני
זה לא ששלושה יושבים באופנוע.
נטליה מירונצ'ב
לא.
היו"ר משה גפני
זה הפחתה של 3,000 שקל.
נטליה מירונצ'ב
כן.
היו"ר משה גפני
לכל אחד כזה, לא משנה- - -
נטליה מירונצ'ב
לא, יש קריטריונים - צריך להיות מרחק בין גלגלים קדמיים- - -
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר על הקריטריונים הפיזיים, הטכניים. אם עומדים בקריטריונים של מה שאתם קובעים, תהיה הפחתה של 3,000 שקל.
נטליה מירונצ'ב
נכון.
היו"ר משה גפני
מה עוד?
נטליה מירונצ'ב
גם זה נכנס בהוראת השעה, כי אנחנו מקדמים מול משרד התחבורה את נושא רישום הדגמים, ויכול להיות שייכנסו אביזרים בטיחותיים נוספים, ואז זה ייכנס במכלול השלם.
היו"ר משה גפני
טוב. זהו? את זה אתם מקשים שנאשר.
נטליה מירונצ'ב
נכון.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
טל דרורי
שלום, שמי טל דרורי. אני יושבת-ראש איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי. כל מה שאמרה נטליה - ראשית, אני רוצה לברך, כי הדברים נעשו בשיתוף פעולה. אני יודעת שזה מעורר גיחוך, אבל נעשה לאורך זמן ארוך – כמעט מעל שנתיים הרפורמה הזו, וכל מה שאמרה נטליה, אנחנו סומכים את ידינו על הדברים. אכן יש מקום לבטל את ההבחנה בין אופנוע וקטנוע.

העבר הוא כזה שניתן בעבר זיכוי, מס קניה מופחת לקטנועים מתוך התפישה של פתרון תעבורתי, של כלים קלים, זולים, נגישים. מהמקום הזה שבו אנחנו מברכים על המדרג ועל ההליכה לפי קביעת מס הקנייה לפי הספקים, וכל הדברים הם נכונים טכנולוגית – אנחנו עומדים בפתח של תקופה של גודש, עומסים, פקקים, קשיים בתעבורה.
היו"ר משה גפני
את שלחת את המכתב?
טל דרורי
כן. באזור גוש דן. אנחנו חושבים שבתוך הוראת השעה שקיימת היום, שברצונה לבחון את כל המהלך הזה של מיסוי מדורג לפי הספקים, יש גם מקום לעשות הפחתה בתת-קטגוריה של התת-קטנועים הקטנים – אני חייבת להגיד – אני זו שרוכבת על קטנים שמהווים פתרון תעבורתי, הם כלים זולים, הם כלים לסטודנטים, לצעירים, עזרה בתוך גוש דן בפריפריה, כלים שמשמשים אך ורק אמצעי הגעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
עד איזה הספק זה?
טל דרורי
זה נפח 125 סמ"ק, הספק של עד 11. זו הקטגוריה הראשונה- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה כבר לא קטן.
טל דרורי
זה מאוד-מאוד קטן.
מיקי לוי (יש עתיד)
חצי כוח- - -
טל דרורי
אין חצי כוח בעולם כמעט.
מיקי לוי (יש עתיד)
פיז'ו איננו?
טל דרורי
אין יותר. אספר לאדוני. דגמי 50 הסמ"ק נכחדו כמעט, כי הם מהווים אחוזים בודדים, כי בדרגות הרישוי שעשה משרד התחבורה ב-2007, בהתאם לתקינה האירופית, התקינה הראשונה היא עד 125.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מכיר הכול. הייתי שותף לכל זה. אני זוכר את תחילת הדרך אתכם, את הצעקות ורק אחר כך- - -
טל דרורי
מצדנו לא היו צעקות. אנחנו עוקבים אחרי התקינה האירופית, והכול בסדר. ככה דרוש שיהיה. בכבדים היה עניין עם הפטור – שים בצד. אנחנו לא דנים בזה כרגע.
היו"ר משה גפני
משרד התחבורה, למה עשיתם שינוי? למה ביטלתם את ההבחנה בין אופנוע וקטנוע? אנחנו נמצאים בעידן של תאונות דרכים. אנחנו נמצאים בעידן של קושי עצום להתנהל – למשל בגוש דן, בכל גוש דן. יש קושי עצום להתנהל עם רכב. אפילו אופנוע לא מתאים לעניין הזה. מה שמתאים זה הקטנוע הכי קטן האפשרי. יש כאלה שכבר לא קיימים, אבל אני רואה בתל-אביב, אפילו אני רואה בבני ברק היום, אנשים נוסעים עם הקטנוע הזה. זה כמעט אופניים עם מנוע. הוא נוסע לאט, לא מהר- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה שהוא נוסע מהר, בגלל ההספק הגבוה.
טל דרורי
אני מדברת על ההספק הנמוך של עד 11. זה נוסע עד 70- - -
היו"ר משה גפני
אנחנו רואים אנשים שנוסעים- - -
טל דרורי
אופניים חשמליים, זה מגיע ל-40- - -
היו"ר משה גפני
שנייה. אני שואל, למה הגעתם למסקנה הזאת שצריך את ההבחנה בין קטנוע לאופנוע? מה הקטגוריה שביטלתם? למה זה בוטל? במקומכם, הייתי מחזק את ההבחנה הזאת. אני מסכים עם מה שרשות המסים עושה. אחרי שאין קטנוע ואופנוע, הם אומרים: זה לפי הספק, זה לפי גודל המנוע – בסדר גמור. לוקחים בחשבון הכול, יש אביזרי הבטיחות, אז מפחיתים הפחתה נוספת. יש הנושא של האופנוע הדו-גלגלי – מונע החלקה גם מורידים על זה – בסדר. הוראת שעה, בוחנים את העניין. הכול בסדר. אבל למה ההבחנה בין קטנוע לאופנוע, שהולך ונעשה יותר ויותר צפוף במרכזי הערים? היה צריך לחזק את העניין של הקטנוע, לתת לו קטגוריה כפי שהיה קודם, ולחזק את הקטגוריה הזאת. למה ביטלתם את זה?
טל דרורי
רוצה שאשיב?
היו"ר משה גפני
לא. עם כל הכבוד, את משרד התחבורה?
טל דרורי
חלילה. קטונתי. הוא משרד מעולה. אנחנו עובדים אתם יוצא מן הכלל.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
לנה גרשקוביץ'
לנה גרשקוביץ', מנהלת תחום כלכלה, משרד התחבורה. אנחנו לא יודעים לעשות הבחנה בין קטנוע לאופנוע מבחינת התקינה.
היו"ר משה גפני
מה היה עד היום?
לנה גרשקוביץ'
זה היה עוד לפני שבאתי, אבל הדבר היחיד שאני יודעת – שהיה רק מבחן הצמדת הברכיים.
היו"ר משה גפני
זהמה שנטליה אמרה.
לנה גרשקוביץ'
כן. לפי התקינה והכול, אנחנו עובדים לפי נפח המנוע. גם ה- - - שלנו בנויות לפי זה, וגם אצלנו באגף מערכות מידע זה מופיע. זו הצורה הנכונה לעבוד.
נטליה מירונצ'ב
גם נפח מנוע וגם הספק, החלוקות האלה.
לנה גרשקוביץ'
נכון.
נטליה מירונצ'ב
אבל אין באמת משמעות תפעולית.
היו"ר משה גפני
כמה שנים מבוטלת ההבחנה הזאת?
לנה גרשקוביץ'
אני במשרד חמש שנים.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, זה ודאי חמש שנים מבוטל.
נטליה מירונצ'ב
מתחילת שנות ה-2000.
טל דרורי
אני בענף עשרים שנה, אז אני יכולה לעזור היסטורית. הביטול- - -
היו"ר משה גפני
מתי ביטלו את ההבחנה?
טל דרורי
מעל כמעט 15 שנה. ההגדרה של אופנוע – היה כתוב: לרבות קטנוע.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
מוטי מור
שמי מוטי מור. אני נציג האופנוענים. קודם כל, אני מסכים עם הפעולות של משרד התחבורה ושל רשות המסים. אני חושב שזה עדיין סכומים מוגזמים, אבל מייד אגיע לזה.

אני רוצה קודם כל להסב את תשומת לבך לשני דברים: יש תפישת עולם, שאופנועים זה מסוכן. זה נכון כלפי האופנוענים; זה לא נכון כלפי כלל האוכלוסייה. מדינת ישראל כמדינה, יש לה אינטרס עליון שיהיו יותר אופנועים – פחות הרוגים בתאונות. 90% מהאופנוענים ו-90% מהולכי הרגל ו-90% מרוכבי האופניים ממכוניות. אם אנחנו נבטל את המכוניות, נחסוך בחיי אדם. אם נכפיל את כמות האופנועים - נחסוך בחיי אדם. התפישה שאופנועים מסוכנים, הוכחה באירופה כמיושנת, וככל שכמות האופנועים יותר גדולה, כך פחות הרוגים בדרכים. זה דבר אחד.

דבר שני, הנושא של אופנועים וקטנועים. אופנועים יותר בטיחותיים, כי יש להם- - - יותר גדולים, יותר יקרים ויותר איכותיים, ואופנועים באופן כללי, כל סוגי האופנועים, יותר בטיחותיים מכל קטנוע שקיים, כי ה- - - שלהם והברקסים שלהם ויכולות התנועה שלהם הרבה יותר טובות ויכולת החמיקה שלהם ממצבי קיצון יותר טובים. כלומר יש לנו אינטרס דווקא לעודד. לכן ביטול ההבחנה ההיסטורית בין קטנועים ואופנועים היא בהחלט משהו מבורך.

עכשיו אנחנו צריכים לעבור לשלב הבא. אני שמעתי בדיון מקודם, שיש פטור למטוסים פרטיים ממכס וממס קנייה, 15%.
היו"ר משה גפני
אתה טועה.
מיקי לוי (יש עתיד)
רק על הדלק.
היו"ר משה גפני
דווקא זה לרעתך. אני מציע לך לדלג על זה.
מוטי מור
נחזור לאופנועים.
היו"ר משה גפני
תחזור. זה בדיוק הפוך. מטוסים פרטיים חייבים במס קנייה מלא, אלא אם כן הם עושים בזה שימוש של 85% לדברים ציבוריים.
מיקי לוי (יש עתיד)
למטרות של ריסוס.
היו"ר משה גפני
דיברנו על הדלק; לא על מס הקנייה.
מוטי מור
מכונית הכי קטנה שיש, הכי חסכונית שיש, בדלק, כמה מס קנייה?
טל דרורי
30.
מוטי מור
אני סטודנט. יצאתי מהצבא. קניתי קטנוע. אני צריך לשלם 60%, 70% מס קנייה? 40%? למה אתם לא משווים את זה למכוניות? מה שאתם עושים זה טוב, אבל תשוו את זה למכוניות הקטנות.
היו"ר משה גפני
בבקשה. נטליה, תשיבי לכולם.
עומר סלע
עומר סלע, איגוד לשכות המסחר. אני מבקש לחדד את הנקודה של צמצום התלות בנפט. הנושא הזה, לרבות הבנזין, הוא יעד ידוע של הממשלה מזה שנים רבות. יש לזה כל הוועדות והפעילויות, אבל אם בוחנים במבחן המציאות, האלטרנטיביות המעשיות המרכזיות שיש כיום – גז טבעי, ייקח עוד הרבה מאוד שנים, ליישם את זה לרכב פרטי. חשמל לרכב – הטכנולוגיה לא בשלה. את הנוהל BOD – זה לא רלוונטי לישראל וכיוצא בזה, לא אפרט פה.

בסופו של דבר, אין פתרון של זבנג וגמרנו. צריך לפעול בהרבה אמצעים קטנים, שכל אחד תורם את חלקו, והאמצעי הזה של מה שהדגשנו במכתב פה, של כלי רכב דו-גלגליים קטנים בנפח קטן ובהספק קטן, הם אמצעי יעיל, זמין, וללא צורך בתשתיות.
היו"ר משה גפני
היא אמרה את זה. הבנו את זה. תודה רבה. נטליה, בבקשה. קודם תשיבי למוטי מור.
נטליה מירונצ'ב
הנושא של מס קנייה, באופן עקרוני, נקבע כפונקציה של השפעות חיצוניות שנגרמות מצריכת המוצר או ייצור המוצר – במקרה הזה צריכת המוצר.

קטנוע או אופנוע – לא משנה – כשהוא נע על כבישים, מייצר פחות גודש ממכונית, אבל עדיין מייצר גודש. הוא מייצר רעש, הוא מייצר פליטות, הוא מייצר ביקוש לתשתיות, כלומר חלק מהדברים הוא בהחלט מייצר פחות בהשוואה לרכב פרטי. עדיין זה לא מבוטל.

כשאנחנו משווי עלויות חיצוניות, אפשר למדוד את זה בשקלים מוחלטים, אבל המס הוא אחוזי. הכלים הללו יותר זולים בבסיס מאשר רכב רגיל.
היו"ר משה גפני
הוא שאל לגבי רכב פרטי. סטודנט שקונה רכב פרטי הכי קטן לעומת מי שקונה רכב דו-גלגלי.
נטליה מירונצ'ב
רכב פרטי – אנחנו מפעילים את כל מערכת הזיכויים של מיסוי ירוק, של בטיחות. בנושא של אופנועים גם כן. אותו קטנוע שמשלם 40% אבל יש לו זיכוי של 610 שקלים, אבל המס השקלי עליו הרבה יותר נמוך בהשוואה לרכב. יכול להיות שגם שם זה מגיע ל-30% ואולי פחות. לא בדקנו את זה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי את התשובה. תעזבי את כל הזיכויים מסביב. זיכויים יש לכל אחד – זיכוי של מיסוי ירוק ובטיחות. אדם משלם באחוזים יותר מס קנייה על קטנוע – מה שאני קורא עדיין קטנוע – לבין רכב קטן – הוא משלם באחוזים- - -
נטליה מירונצ'ב
אבל בשקלים הרבה פחות. זה צריך לשקף את העלויות החיצוניות שהוא גורם לציבור. הוא מייצר פחות מאשר רכב, אבל הוא גם משלם פחות מרכב.
היו"ר משה גפני
אבל האחוזים?
לנה גרשקוביץ'
יש לקחת בחשבון שגם לפני כל ההטבות גם ברכב, המס הוא 83%. כל האחוזים הקטנים זה אחרי הזיכוי של המיסוי הירוק וזה אחרי הזיכוי של הבטיחות. כמו שנטליה ציינה- - -
היו"ר משה גפני
המיסוי על רכב הוא יותר גבוה מאשר המיסוי – לא בשקלים; באחוזים.
ברוני חירמן
83% המס המרבי, אבל יש זיכוי של מיסוי ירוק.
היו"ר משה גפני
הבנתי. שאלתי בלי הזיכוי.
נטליה מירונצ'ב
ממוצע 60%.
מוטי מור
זה לא נכון, מה שאמרת. מה המס על קטנוע קטן, וכמה הכולל? את אומרת 83% עם מע"מ, ופה את אומרת- - -
לנה גרשקוביץ'
זה לא קשור למע"מ.
קריאות
- - -
מוטי מור
30% מס זה למכוניות קטנות. 70% מס לקטנוע. אנחנו מדברים, כמה תכל'ס אדם משלם. נוסע על קטנוע משלם 70%, נוסע על אוטו משלם- - -
היו"ר משה גפני
אפשר להגיד נורא פשוט – עזבו. אין זיכוי ירוק, אין שום דבר. כלום. אני קונה רכב קטן. כמה אני משלם מס?
נטליה מירונצ'ב
83%.
היו"ר משה גפני
על זה מגיע זיהום אוויר, ירוק וכו'. כמה אם אני קונה אופנוע?
נטליה מירונצ'ב
בין 40% ל-70%. הכי קטן – 40%.
מוטי מור
היא לא סיפרה לך שמכונית מקבלת פטור על זה שהיא לא מזהמת.
היו"ר משה גפני
לא רלוונטי. אמרתי את זה. הבנתי. מיצינו את העניין הזה.
ברוני חירמן
זה לא פטור.
היו"ר משה גפני
ברור לחלוטין שמכונית מקבלת לפני הזיכוי של מיסוי ירוק, שעשינו את זה כאן בוועדה, לפני כל הזיכויים האחרים של זיהום האוויר – זה בסדר גמור. המחיר, המס הבסיסי – על זה יש זיכויים. הבסיסי הוא מה שהם אמרו. הלאה, לגבי הדברים האחרים.

רק שתדעי, למען הגילוי הנאות – אין לי לא אופנוע ולא קטנוע. אני מבקש לנסות למצוא – אני תומך בעניין הזה, על הקטנוע הכי קטן לתת פחות מ-40%.
נטליה מירונצ'ב
אל"ף, לגבי הסטודנטים- - -
היו"ר משה גפני
לא סטודנטים. אני מדבר על בחורי ישיבות.
טל דרורי
גם הם נוסעים, אדוני.
היו"ר משה גפני
אני רואה בבני ברק. זה דבר הכי פשוט, שלמדינה יש אינטרס לעודד אותם. אנשים נכנסים לתוך פקקים. זה גם מזהם את האוויר, גם עולה דלק, גם כל מה שנלווה לעניין. אני מדבר על הכי קטן – הקטנוע הכי קטן שנוסע במרכזי הערים, שיהיה עידוד לקנות אותם, שישתמשו בהם. בבקשה.
נטליה מירונצ'ב
אנחנו לא חושבים שהמס האחוזי צריך להיות פחות מ-40%. אפילו 40% מהווה הטבה. המס הכלכלי שמחשבים צריך להיות יותר גבוה. 40% - אנחנו לא מוכנים שזה יירד פחות. מה שכן, כמו בנושא של הרכב- - -
היו"ר משה גפני
זה שאתם לא מוכנים, זה ניתן למשה בסיני?
נטליה מירונצ'ב
לא, עשינו בדיקות כלכליות. בקטנוע היתה הטבה היסטורית של 40%. היינו שמחים להעלות את זה ליותר. אנחנו לא מעלים את זה.
היו"ר משה גפני
למה הייתם שמחים?
נטליה מירונצ'ב
כדי שזה ישקף את העלויות החיצוניות שנגרמות לציבור.
מוטי מור
איזה עלויות?
מיקי לוי (יש עתיד)
חברים, עזבו. אני הייתי שותף לכל העניין הזה, לכל המדרג הזה מ-40 עד 70 והפיכה להספק. בעניין הזה זה עשה סדר, וסידר עוול היסטורי. אני מציע לאדוני לא לגעת בזה עכשיו. זה מדבר על הוראת שעה לשנתיים.
היו"ר משה גפני
פחות משנתיים. עד מתי זה?
נטליה מירונצ'ב
עד אמצע 2017.
מיקי לוי (יש עתיד)
הבקשה בקצה האישור שלנו תהיה הבקשה שלך – תבחנו לי את הקטע הקטן של ה-125 עד ל-40. תבואו עם תשובות כשזה יסתיים. על זה אני ממליץ.
היו"ר משה גפני
אני מאוד ממליץ על זה. אני חושב שבראייה הכוללת – אני לא מדבר מנקודת ראות, שאני מכבד אותה, של רשות המסים, עם החישוב הכלכלי. למדינה יש חישובים נוספים. נמצאים בצפיפות בלתי-רגילה. שאדם יעשה את החשבון, האם הולך לקנות רכב קטן, הוא הולך לקנות אופנוע או קטנוע הכי קטן כדי שיוכל להתנייע במרכזי הערים – לנו יש אינטרס כמדינה לעודד את זה, על אף שמבחינת החישוב הכלכלי שלכם, את צודקת. אני לא מתווכח.
מוטי מור
גם בזה היא לא צודקת.
נטליה מירונצ'ב
אנחנו בתהליך של תחילת רישום הדגמים, בדומה למה שקיים ברכב נוסעים ורכב מסחרי. ברגע שיהיה לנו רישום דגמים במערכות של משרד התחבורה, יהיה גם דיווח של פליטות מזהמים.
היו"ר משה גפני
כמה זמן זה?
נטליה מירונצ'ב
אמור להיכנס בשנה הקרובה. יהיה דיווח של מערכות בטיחות.
היו"ר משה גפני
מתי זה?
מיקי לוי (יש עתיד)
כשזה יפוג, יהיה לנו הכול על השולחן.
נטליה מירונצ'ב
יכול להיות שהמס התוצאתי יהיה יותר נמוך על הכלים הפחות מזהמים והבטיחותיים.
היו"ר משה גפני
מתי תדעו לתת לנו תשובה?
נטליה מירונצ'ב
במהלך 2016. אנחנו תלויים במשרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
מתי אתם במשרד התחבורה תדעו לתת לנו לגבי מה שנטליה אומרת על הדגמים?
לנה גרשקוביץ'
אנחנו עובדים על הפרויקט הזה שנתיים. אנחנו נמצאים לקראת הסוף, לקראת קודי הדגם.
היו"ר משה גפני
מתי תסיימו את זה? אני מתכוון, בלי נדר.
לנה גרשקוביץ'
בתחילת הרבעון הראשון של 2016.
היו"ר משה גפני
תוכלו לבוא לפה? נטליה.
נטליה מירונצ'ב
ברגע שזה קיים, אנחנו צריכים לקלוט את זה.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתם צריכים?
נטליה מירונצ'ב
לראות שזה מתקבל על הדעת, כי בתחילת הדרך יש הרבה טעויות. לטייב נתונים.
היו"ר משה גפני
היא מדברת על זה שמשרד התחבורה מסיים את זה בערך בעוד שלושה חודשים. אתם יכולים בעוד שלושה חודשים? בתחילת הרבעון הראשון.
לנה גרשקוביץ'
מה אנחנו מסיימים בתחילת הרבעון הראשון – את בניית קודי הדגם, כלומר נחבר את כל יבואני הדו-גלגלי, שיתחילו לרשום לנו את קודי הדגם. עדיין ייקח זמן לסנכרן את כל המערכות של משרד התחבורה למערכת הזאת, ורק אחרי שהסנכרון יסתיים, אז זה יירשם גם ברשיון הרכב והכול, אבל הדיווח של קודי הדגם אני מניחה שיוכל להתחיל ברבעון הראשון של 2016.
נטליה מירונצ'ב
ואז נקלוט ונתחיל לבחון את זה.
היו"ר משה גפני
כמה זמן תוכלי לחזור עם תשובה לוועדה?
נטליה מירונצ'ב
זה תלוי איזה סוג נתונים נקבל – אם זה איכותי, אם זה בסדר, אם אנחנו יכולים לסמוך על זה. נעבור על כל התהליכים הפנימיים שלנו, לגבש את הרפורמה, לראות איך זה מסתדר מבחינה פיסקלית – גם חשוב. זה ייקח כמה חודשים. אני מניחה שבמהלך 2016 נדע לתת תשובות, אבל זה לא תלוי רק בנו.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
טל דרורי
אני שמעתי את עמדתו של יושב-הראש, ואני שמחה על כך ומברכת. אני חושבת שחבל לעשות את הדחייה מכמה טעמים: הנושא של הרפורמה הזאת – מעבדים אותה מעל שנתיים. אמנם היא מבורכת, אבל לוקח שנתיים במדינת ישראל לעשות את הדברים. רפורמה של אמצעי בטיחות והטבה לדו-גלגלי אורך לבצע גם כן כשנתיים, וכולנו בלי נדר מקווים שזה יקרה מהר, אבל אנחנו עובדים בצווים של משרדים ממשלתיים, וכולם עמוסים מאוד.

לפנינו הוראת שעה עד יוני 2017. אני לא רואה סיבה גם טכנית, גם עם יועצים שעובדים מבחינה מיסויית, להוסיף פה תת-סעיף לקטגוריה הקטנה ביותר, ולהתחיל- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מה את רוצה – on the house?
טל דרורי
הם מוזמנים לעשות עבודה, ואנחנו ניתן כל נתון שרוצים, לא on the house . האנשים שם הם מקצועיים ורציניים – הם יודעים לעשות את זה. מדובר על בין 3 מיליון – זו ההטבה. שנה שלמה 3 מיליון, נטליה וראשי משרדה הם מקצועיים ביותר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אומר, שנה וחצי. חיכינו כל כך הרבה שנים עם הנפח. כל כך הרבה אי-צדק נעשה. כיוון שהייתי מעורב בשיטה – אולי כל השיטה לא נכונה.
טל דרורי
השיטה נכונה, כי היא עוקבת אחרי מינוח בריסל, היא עוקבת אחרי התקינה האירופית. באירופה אין הבחנה בין קטנוע לאופנוע, והסיווגים נעשים לפי סמ"ק והספקים, אז היא נכונה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני לא נגד אינטרסים.
טל דרורי
אני רק בקיאה בנושא. אני רוצה להחיש אותו. יש פה יתרון ציבורי. אני אינטרסנטית, אבל יש פה יתרון ציבורי.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
מוטי מור
אנחנו לא צריכים להיות חכמים גדולים כדי שמנוע 125 סמ"ק, שלוקח 50 ק"מ לליטר, הוא הרבה יותר חסכוני בזיהום אוויר, הרבה יותר חסכוני בדלק, הרבה יותר חסכוני בזמן עבודה, מעלה את התל"ג, פחות אנשים תקועים בפקקים. אין לכם בכלל ספק שזה מעלה את ההכנסה ממסים, כאשר יש יותר אופנועים. גם חוסך חיי אדם, גם חוסך זמן.
מיקי לוי (יש עתיד)
המשטרה התחילה לתת להם דוחות, שנוסעים על הציר של התחבורה הציבורית, וכץ הסכים לבקשה שלי, לאפשר שנתיים עכשיו לניסיון, לעבוד- - -
היו"ר משה גפני
יפה. בבקשה.
נטליה מירונצ'ב
צריך גם להביא בחשבון – נגיד שהסכמנו, ונתנו מס מופחת לכלים הכי קטנים. צריך לקחת בחשבון שזה מעודד לא רק ירידה מהכלים היותר גדולים, לחסוך בכיס למי שקונה, אלא גם מעודד את אלה שכיום משתמשים באופניים חשמליים, יקנו עכשיו קטנוע.
טל דרורי
מעולה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון. אל"ף, אני מברך את רשות המסים על התוכנית הזאת. היא תוכנית טובה, היא תוכנית שראויה לשבח.

אני מבקש כדלהלן: אנחנו נאשר את הצווים הללו. אני מבקש במקביל, בתוך שנה, להביא לכאן את הרפורמה של כל הנושא הזה, גם לאחר שמשרד התחבורה יביא את חלקו, וגם לאחר שאתם בוחנים את זה. בתוך ששה חודשים אני מבקש, לגבי הכלים הקטנים – לבדוק את העניין הזה, גם מה שהעלית, שאנשים יעברו לקטנועים קטנים. אני לא בטוח שזה לא נכון; אני חושב שיש לזה אפילו עדיפות.
עמדתי היא חד-משמעית
שצריך לעודד את הכלים הקטנים, שהם מורידים את הצפיפיות, את כל מה שמניתי. אם אתם יכולים אפילו לפני חצי שנה לבוא, אבל עד חצי שנה לבוא עם ההחלטה בעניין הזה. אם תוכלו לבוא קודם, לאחר שביררתם את כל העניין, ואני מבקש לקחת בחשבון לא רק את ההיבט הכלכלי של רשות המסים אלא את ההיבט הכללי, לדבר גם עם משרד התחבורה, את ההיבט הכללי של הורדת הצפיפות במרכזי הערים, שזה דבר שהולך וצובר תאוצה. נטליה, אני לא רואה חיסרון בזה שאנשים יעברו מאופניים חשמליים, שאינם בטיחותיים- - -
נטליה מירונצ'ב
לא רק חשמליים. כל אופניים.
היו"ר משה גפני
בסדר. יודעת מה? אני לא חושב שמאופניים יעברו לזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
עדיף, כי יש הרוגים על המדרכות. אי-אפשר לנסוע יותר על המדרכות. יותר מזה – הייתי פונה למשרד התחבורה: תבחנו הכנסת קטנועים חשמליים. אין זיהום. טעינה אחת היא 35 ק"מ.
נטליה מירונצ'ב
זה קיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
קטנוע חשמלי פטור ממס?
נטליה מירונצ'ב
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר לייבא כבר?
היו"ר משה גפני
מיקי.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש להפסיק. סיימנו את הדיון. אנחנו לא ממשיכים בו. אני מבקש לבחון את זה.

עמדתה של ועדת הכספים היא חד-משמעית, לעודד את המעבר לקטנועים הכי קטנים האפשריים בגלל כל הסיבות שמניתי. אין לא עמדה בטיחותית ולא עמדה אחרת שסותרת את העניין הזה, לטעמנו. אנחנו לא אנשי מקצוע, אבל אנחנו מכירים את המערכות האלה. לא להביט על זה רק דרך המשקפיים של רשות המסים. יש היבט כללי, יש העניין של הורדת הצפיפות, יש עניין של מה שקורה היום במרכזי הערים, שזה דבר שהוא חיוני לכל אוכלוסייה שנמצאת וגרה במקומות האלה. זה דבר חיוני ממדרגה ראשונה. עד חצי שנה אני מבקש תשובה. אם תוכלו לעשות את זה קודם – מבחינתי, זה יכול להיות חודש, זה גם יכול להיות מצוין. אני חשב שעמדתנו צודקת בנושא הזה. לא נלך למאבק עם רשות המסים על זה - את הצו אתם מביאים, אבל מאוד חשוב שתאמרו גם אצלכם במשרד, שזאת עמדתנו. אנחנו נבחרי ציבור, אנחנו חושבים שזה מה שצריך לעשות. אנחנו נאשר את הצו כפי שביקשתם. אנחנו מברכים אתכם על כך, אבל אנחנו רוצים בתוך שנה את הרפורמה, ואנחנו רוצים עד חצי שנה את הנושא של הקטנועים הקטנים.

יש לך הערות?
שלומית ארליך
לא. אלה שני צווים – גם תיקון מס' 15 וגם הוראת שעה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
טל ברין
שמי טל ברין, מדל"ב מוטוספורט. הערה קטנה. אנחנו בעד המתווה והכול. רק ברמה הפרקטית, הטרמינולוגיה של ההספק – הו מדבר על ההספק המרבי בלא הגבלה שניתן להפיק ממנוע כלי הרכב, כפי שתכנן היצרן את הדגם. יש פה פרשנות שונה בין רשות המסים לבין ההגדרות הרגולטוריות של משרד התחבורה וכל התקינה באירופה. אנחנו מבקשים הגדרה יותר ברורה לגבי איך נקבע ההספק.
היו"ר משה גפני
נטליה.
נטליה מירונצ'ב
אנחנו נשב ונקבע הבהרות בנושא.
מיקי לוי (יש עתיד)
כי הם רוצים שינויים להגדלת ההספק בצורה פרטיזנית?
נטליה מירונצ'ב
באופנועים, בעיקר ספורטיביים, שמגיעים לישראל, לאחר שהם עברו מגבלה מכנית או מחשובית על המנוע, כשיש עדויות וחשש שלאחר שהם נמכרים, נעשה בהם שינוי בחזרה, והם משמשים לפנאי והשתוללות בשטח, כלומר לא אותם שימושים של תעבורה.
היו"ר משה גפני
איך אתם גובים את המס לפי זה?
נטליה מירונצ'ב
אנחנו מסתכלים לא על ההספק המוגבל אלא ההספק, כפי שהמנוע נבנה – שהוא בנוי לתת את ההספק המרבי שלו. קיים קושי בהשגת הנתונים.
מוטי מור
אה, אתם המשטרה, הבנתי.
נטליה מירונצ'ב
קיים לפעמים קושי להשיג את הנתון העדכני, אבל ברור שהמיסוי צריך להיות לפי ההספק הגבוה המרבי.
היו"ר משה גפני
ואם מעלים את ההספק?
נטליה מירונצ'ב
אנחנו לא יודעים את הנתון. זו הבעיה. אנחנו בהידיינות עם הגורמים הרלוונטיים, גם אצלנו הפנימיים. אנחנו נמצא פתרון גם לזה.
היו"ר משה גפני
טוב. אני מציע שתהיו אתם בקשר.
טל ברין
אנחנו רוצים רק הגדרה ברורה.
היו"ר משה גפני
בסדר. זאת הכוונה. אם אכן יימצא פתרון לעניין הזה, היא אומרת שמדיונים פנימיים גם בתוך המשרד אתם תהיו אתם בקשר כדי לשמוע אותם גם – זה מה שאמרת?
נטליה מירונצ'ב
כן. אין ויכוח גם בין היבואנים, שהמוגבל לא משקף את השימוש האמתי.
היו"ר משה גפני
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15) - מי בעד אישור הצו – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ה-2015 (בעניין רכב דו גלגלי ביטול האבחנה בין קטנוע לאופנוע), אושר.
היו"ר משה גפני
הצו אושר פה אחד.

צו תעריף המכס (הוראת שעה מס' 12). מי בעד הוראת השעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשע"ה-2015 (רכב דו גלגלי הוראת השעה תיבחן מנקודת ראות של ישימות תפעולית ובנוסף מתן הטבה קצובה במס קנייה בסך 3000 ₪ לרכב תלת גלגלי), אושר.
היו"ר משה גפני
הצו אושר והוראת השעה אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה, וחנוכה שמח לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים