ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/12/2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ה-2015 (פרט 411 מתן פטור ממ"ק לקרוסין מסוג דלק סילוני המשמש לתצרוכת בכלי טיס (דס"ל))

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 190

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו (08 בדצמבר 2015), שעה 10:00
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ה-2015 (פרט 411 מתן פטור ממ"ק לקרוסין מסוג דלק סילוני המשמש לתצרוכת בכלי טיס (דס"ל))
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
תומר ניאזוף - רמ"ד תקציבי חה"א ודלקים, משרד הביטחון

גיא גולדמן - עוזר ראשי, מחלקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

קובי בוזו - מנהל תחום בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

איריס וינברגר - סגנית בכירה ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

עמוס יוגב - מנהל תחום סיווג ארצי, רשות המסים, משרד האוצר

ברוני חירמן - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אברהם ליבלינג - ראש אגף, רשות התעופה האזרחית

נחום יהושע - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מוטי מור – נציג האופנוענים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ה-2015 (פרט 411 מתן פטור ממ"ק לקרוסין מסוג דלק סילוני המשמש לתצרוכת בכלי טיס (דס"ל))
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ו-2015. בבקשה.
קובי בוזו
הצו של פרט 411 הוא צו שהוא בהמשך גם לדיון שהיינו כאן לפני כחצי שנה בנושא דלק לכלי טיס. דיברנו על דלק לכלי טיס בפטור. קבענו שהדלק יהיה דס"ל ובנזין 100 – אלה שני סוגי הדלקים שמשמשים לכלי טיס.

מה שעשינו – הבנזין 100, היה לו פטור מבלו – על ייצור מקומי חל בלו - עד סוף שנת 2014, ובאנו לוועדת הכספים, והארכנו את הפטור עד סוף שנת 2017.

על דלקים מיובאים לא חל מס קנייה, ובטעות לא תיקנו את צו תעריף המכס, שיהיה זהה בדיוק לצו הטלת בלו. לכן התיקון שאנחנו מביאים היום לוועדה הוא צו שמתקן את צו תעריף המכס, וקובע אותו דבר כמו בבלו – מס קנייה פטור על דס"ל, והוראת שעה שקובעת פטור ממס קנייה על בנזין 100 עד סוף 2017. כך תהיה זהות בין שני הצווים.
היו"ר משה גפני
על ייבוא דלקים.
קובי בוזו
בין ייבוא לייצור מקומי.
היו"ר משה גפני
תוכל לחזור, למה ההטבה הזאת, דלק למטוסים?
קובי בוזו
קודם כל, יש הטבה בין-לאומית, שאנחנו נותנים דלק לטיסות מסחריות.
היו"ר משה גפני
למה?
קובי בוזו
יש אמנה שחתמנו עליה.
היו"ר משה גפני
למה?
קובי בוזו
המטרה היא שיתדלקו גם בארץ.
היו"ר משה גפני
אני שואל, למה איש אמנה כזאת? למה מדינות העולם רוצות את הפטור הזה על דלק ומטוסים? למה? בבקשה.
איריס וינברגר
איריס וינברגר, היועצת המשפטית, מכס ומע"מ, רשות המסים. כל ענף התעופה, ככלל, יש בו הרבה מאוד פטורים, בכל הקשור לטיסות הבין-לאומיות, לטיסות המסחריות. יש אמנה. רוב המדינות - לדעתי, זו אמנה שכל המדינות מחויבות לה.
היו"ר משה גפני
מה הסיבה? כי מטוס מגיע למדינה מסוימת, הוא מתדלק שם- - -
איריס וינברגר
יש כאן תנועה כל הזמן.
גיא גולדמן
חברת תעופה שמשלמת בלו על הדלק היא בנחיתות מול חברה שהדלק שלה פטור.
קובי בוזו
הפטור גם קיים בכלי שייט.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה שאתם עושים עכשיו, זה כל העולם בעצם. העולם נותן פטורים ממכס, ממס קנייה, אני מבין. ממע"מ, מבלו, כי נוסעים ממדינה למדינה, שלא כל אחד ייתן.
איריס וינברגר
כן.
היו"ר משה גפני
טוב. כי זה לא הדבר הכי חשוב, לתת עליו פטורים. יש דברים יותר חשובים.
איריס וינברגר
זה נכון פיסקלית בין-לאומית.
גיא גולדמן
גם לא מדובר בצריכה בישראל, בטיסה בין-לאומית. הצריכה היא לא בארץ. בדרך כלל המיסוי הוא על צריכה בארץ.
היו"ר משה גפני
אבל אתם עכשיו אומרים שהצו יחול על מס קנייה, אז זה כן יהיה בארץ.
גיא גולדמן
זה כבר חל. אבל שאלת על מטוסים.
היו"ר משה גפני
אתם צודקים, אבל אני חושב שזה אי-צדק, כי כשמדברים על פטורים ממכס וממס קנייה, יש דברים יותר חשובים.
גיא גולדמן
יש צדק בדבריך. לכן בעולם ממסים עכשיו יותר ויותר טיסות. יש מסי נסיעות, כמו שהיה בעבר, אבל יותר על טיסות פנימיות.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
ברוני חירמן
ברוני חירמן, אגף תכנון כלכלי, משרד התחבורה. אחת הסיבות העיקריות שזה חשוב לנו, זה כי דלק מהווה מרכיב עיקרי בעלות של שעת טיסה, והחשש שלנו, שברגע שזה יתייקר, חברות יתחילו לחסוך בשעות הכשרת טייסים, וזה יכול לפגוע בבטיחות הטייס.

מעבר לכך, אנחנו מדברים כרגע על בנזין 100 LL, שמשמש בתעופה קלה, ואנחנו לא מדברים על טיסות מסחריות. אנחנו מדברים על טיסות חקלאיות לצורכי ריסוס, ניקוי קווי חשמל, הטסה רפואית, כיבוי אש והכשרת טייסים בבתי ספר לטיס.
היו"ר משה גפני
ולא מדברים על טיסות מסחריות?
ברוני חירמן
לא. בנזין 100 LL שכרגע מדובר עליו זה מודל שמשמש מטוסים בתעופה קלה.
היו"ר משה גפני
אבל מדברים גם על טיסות מסחריות.
ברוני חירמן
לא. זה דס"ל. זה לגבי אמנות בין-לאומיות. אנחנו מדברים כרגע על בנזין 100 LL, שמשמש במטוסים יותר קטנים, בתעופה קלה.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו נותנים את הפטור הזה לכולם – נותנים גם לטיסות מסחריות וגם- - -
ברוני חירמן
לטיסות מסחריות זה מכוח אמנות בין-לאומיות. זה לדס"ל.
איריס וינברגר
אנחנו מונעים את הפטור על בנזין 95.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה אותו עיקרון.
מיקי לוי (יש עתיד)
ומה לגבי מטוסים פרטיים?
ברוני חירמן
גם מטוסים פרטיים, אבל זה מיעוט. אנחנו בסך הכול בבנזין 100 LL משתמשים כ-250 מטוסים קטנים במדינת ישראל, רובם ככולם- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
את אומרת שאת לא יכולה להפריד, אז עוד פעם אני נותן פרס לעשירים – מי שגם מחזיק מטוס פרטי, יקבל גם פטור. איזה כיף.
ברוני חירמן
קודם כל, אנחנו מדברים רק עד סוף 2017.
היו"ר משה גפני
ועד סוף 2017 אנחנו נדאג שהם יהיו עניים.
מיקי לוי (יש עתיד)
את מבינה שמי שמחזיק מטוס פרטי, גם צוחק עליי מלמעלה.
ברוני חירמן
לא. רוב השימושים הם לא לטיסות פרטיות. אני חוזרת: זה הטסה רפואית, זה ניקוי קווי חשמל- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אין בעיה. מצוין. את יודעת כמה בהרצליה עומדים על הקרקע מטוסים פרטיים? אני שואל.
היו"ר משה גפני
דיברנו בישיבה הקודמת על לעשות הפרדה.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש שם מטוסים עם שני מנועים סילוניים – עם שניים. לא עם אחד. שהוא לא עולה על טיסה מסחרית. הוא טס במטוס שלו לחו"ל לסוף שבוע, לששי-שבת, לא לוויקנד ארוך. אם אתם לא תמצאו דרך לומר שלעשירים, לא, אני אצביע נגד.
קובי בוזו
מצאנו. בשנת 2017 הפטור על הבנזין- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל יש 2016. זה שנה שלמה שהוא יחגוג עליי.
היו"ר משה גפני
אישרנו את זה לפני חצי שנה, אחרי שהיה כל הדיון.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, למי שיש, ימשיך להיות יותר. זה מה שאני אומר.
היו"ר משה גפני
לא תמנע את זה.
ברוני חירמן
- - -
היו"ר משה גפני
את יורדת לפרטים המקצועיים. מה שחבר הכנסת מיקי אומר, את מה שאני גם מרגיש. המציאות היא שאנחנו מתלבטים פה מאוד קשה בנושא של מתן פטורים, על כל מיני נושאים – במע"מ, בפטורים אחרים, בדברים שהם מצילי חיים, והם דברים שאנחנו עומדים מול רשות המסים בבעיה גדולה.

מה שקורה עכשיו, אנחנו שוב מאשרים, וכנראה לא תהיה לנו ברירה – נצטרך לאשר את זה, אבל המשמעות של העניין, שמהפטור הזה ייהנו אנשים שאינם צריכים ליהנות מזה. זה כספי ציבור, והכספים האלה ילכו לאנשים עשירים.
ברוני חירמן
זה בשוליים.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר להחריג את זה? להגיד שמדובר – על מה שאמרת קודם - על ריסוס, על מצילי חיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
מסוקי המשטרה – גם בסיפור?
ברוני חירמן
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
צר לי. לא רוצה להגיד כמה – יש שם מסוקים שמשמשים להקפצת כוחות, לתצפיות, כשיש אירועי דקירה בירושלים. לא יכול להיות שלמשטרה לא יהיה.
קובי בוזו
אם הם משתמשים בבנזין 100, יש להם פטור. זה פטור על סוג דלק. לא לפי השימוש. כל הבנזין 100 פטור.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש להם פטור?
מוטי מור
כן. שמי מוטי מור. כאן מדובר לפי סוג הדלק.
היו"ר משה גפני
יש לך מושג אם המשטרה משתמשת בסוג הדלק הזה?
קריאה
יש להם מנועי טורסו סילון, שהם משתמשים בדס"ל.
היו"ר משה גפני
למה לא ישבתם במשרד התחבורה וברשות המסים, לנסות לבודד את אלה שאינם זכאים לפטור הזה? למצוא פתרון. זה קצת מוזר. אני לא בעד, להחמיר עם אנשים, אבל זה סוג אנשים שלא כל כך מפריע להם העניין. לי אין מטוס פרטי.
ברוני חירמן
אין שום אפשרות לעשות בקרה על הכמויות, איפה הם יתדלקו.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה מטוסים פרטיים יש במדינת ישראל? מישהו יכול לתת לי תשובה?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אברהם ליבלינג
שמי אברהם ליבלינג, ראש אגף פיקוח אווירי, מרשות התעופה האזרחית. כמה מטוסים פרטיים יש במדינת ישראל – לא במדויק, אבל מטוסים פרטיים ממש בהפעלה כללית, שאינם עובדים בחברות – יש כ-80.
מיקי לוי (יש עתיד)
ואלה שרשומים על שם החברה והם למעשה מטוס פרטי לכל דבר ועניין? זה שהוא רשום על שם החברה - אתה יודע.
ברוני חירמן
זה קשור גם למיסוי על מטוסים במיסוי בקנייה שלהם. אם הם לא הולכים לעבוד בצורה מסחרית, יש עליהם מיסוי. טיפלנו בזה באופן ישיר. מי שרושם את זה - וזה תהליך לא קל - לא ניתן לעקוף את זה.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שיש כ-80? אנחנו לא תופסים אותך במספר. כמה בערך בחברות?
ברוני חירמן
200. 550 סך הכול מטוסים פעילים במדינת ישראל. אצל הרשמת יש יותר, אבל הפעילים הם 550. מתוכם כ-200 הם בחברות – נזכרו פה – שעושות מריסוס, דרך פינוי, אמבולנסים. ויש כ-80 מטוסים שהם בבעלות פרטית.

הבעיה, גם בבעלות פרטית – אני מבין את הבעיה במדינת ישראל של התדמית של תעופה לעשירים, ואני לא אומר שאין עשירים שאין להם מטוסים פרטיים.
היו"ר משה גפני
אגב, אנחנו בעד עשירים.
מיקי לוי (יש עתיד)
עיני לא בעושר שלהם. סבבה. מעסיקים עובדים- - -
היו"ר משה גפני
או שמעסיקים או שלא מעסיקים. אין בעיה. השאלה, אם צריך לתת להם פטור.
אברהם ליבלינג
הצורך לאפשר לתעופה הקלה, שיש לה טלטלה גדולה מאוד מבחינת- - -
היו"ר משה גפני
התחלת לומר שיש 80 מטוסים פרטיים, והתחלת להגיד שהם - מה- - -
אברהם ליבלינג
כדי לשמור על רמה בטיסה- - -
היו"ר משה גפני
אבל זה פרטי ממש. אין שימוש לציבור ב-80 האלה.
אברהם ליבלינג
נכון. עדיין לא כולם שם עשירים, לצורך העניין.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא חשוב. זה לא ריסוס, זה לא הצלת חיים.
אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו)
ברגע שנייקר את זה לרמה בלתי-אפשרית, הם לא יוכלו לשמור על אותה רמת טיסה, ועל הבסיס הזה נתתם, אני חושב, את הפטור- - -
עמוס יוגב
שמי עמוס יוגב, מרשות המסים. אני רוצה להתייחס, בגדול – הפרדנו בייבוא בין מטוסים – בשיתוף רת"א, כמובן – בין מטוסים לשימושים פרטיים, לשימושים אחרים, שהם מסחריים – כיבוי אש, חקלאות וכו'. הגדרנו הסדר של שימוש ל-85%, כלומר אם כלי טיס משמש – אנחנו יכולים לבדוק את הרישום, וגם עשינו בדיקה כזאת – ב-85% מהשימוש שלו לכיבוי אש, למה שמוגדר מונית אוויר, לשימושים אחרים, שהם לא פרטיים, אז אנחנו מאפשרים לו פטור ממס קנייה לפי מוצרי יוקרה, לפי מה שקבע שר האוצר הקודם, יאיר לפיד. זו הפרדה שיצרנו.

כאן אנחנו מדברים על אפשרות כזאת. לא פנו אלינו בנושא, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש מידה מסוימת של אפשרות להפריד ביניהם, כלומר שימושים פרטיים. אבל המטוסים האלה שהוא מדבר עליהם, של השימושים הפרטיים, עושים גם פעילויות אחרות כמו מוניות אוויר, שאנחנו כן מאפשרים להם פטור במס קנייה.
היו"ר משה גפני
אבל נדמה לי שאתה עושה הפרדה. זה לא נושא הדיון שלנו.
עמוס יוגב
נכון, אני עושה הפרדה, לכן לא התערבתי עד עכשיו, אבל הוא פנה אליי.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. אותם 80 שעליהם הוא דיבר, הפרטיים – אני לא מדבר על מס הקנייה; במס קנייה ברור לגמרי, שאתם צריכים למצוא, אבל במס קנייה אתה מדבר על המטוס עצמו.
עמוס יוגב
נכון. יצרנו הפרדה בתהליך מס הקנייה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה לא הנושא שאנחנו מתבקשים לאשר עכשיו.
גיא גולדמן
צריך לזכור שבדלק יש היבט סביבתי, ובדיון הקודם היה פה נציג הגנת הסביבה. דלק בנזין 100 הוא מזהם, והנציג דיבר, והוא לא פה היום.
היו"ר משה גפני
זה גם חלק מהבעיה. אנחנו נותנים פה גם למטוסים פרטיים, אנחנו נותנים גם לדלק מזהם, אנחנו נותנים פטור.
ברוני חירמן
צריך לזכור שזה בגובה גבוה מאוד, הפליטות של המזהמים הן בגובה מעל גובה של ארובות חברת חשמל – זה אחד. בי"ת, אנחנו מדברים על כמויות- - -
היו"ר משה גפני
זה הטיעונים לעונש...
ברוני חירמן
מדברים על כמויות מאוד קטנות. כמות בנזין 100 LL שמשמשת בשנה, זה פחות מתחנת דלק אחת לשנה.
היו"ר משה גפני
נקל עליו בעקבות העניין, אבל מה שאומר חבר הכנסת לוי ואני, שאנחנו הולכים לתת פה פטור לדבר שמכל הסיבות שבעולם, לא צריך לעשות את זה. גם הנושא של דלק מזהם, את יכולה לומר שהדלק המזהם הוא בגובה רב, כל הפליטה שלו היא כמו תחת דלק אחת – זה בסדר, אבל זו גם סיבה לא לתת לו, וגם הסיבה, שמדובר במטוסים פרטיים, שאתם לא יודעים לעשות את ההבחנה, כמו שאתם יודעים לעשות את ההבחנה ברכישת המטוס. כשרוכשים את המטוס, יש מס קנייה, אם אין 85%, שימושים ציבוריים כמו מונית אוויר, כמו דברים שמשתמשים אתם לצורך אחר. אם אי-אפשר לעשות את ההפרדה הזאת – לא תהיה לנו ברירה. נצטרך לאשר, אבל דעו לכם שאנחנו חושבים שחסר בעבודה שלכם בעניין.
ברוני חירמן
אנחנו בדקנו את האפשרות לסבסד את החברות הספציפיות על צריכת דלק. משרד התחבורה לא יכול לעשות בקרה על כמויות דלק, שידווחו לנו הרבה חברות קטנות.
היו"ר משה גפני
אני לא הצעתי לסבסד; אני הצעתי, שהמטוסים הפרטיים, שהם רק לצורך פרטי, בניגוד למס הקנייה, ששם צריך לבדוק שזה 85% לשימושים ציבורים, לא יקבלו את הפטור על המס. זאת אמנה בין-לאומית.
איריס וינברגר
למרות שכן הם יכולים תמיד גם לתדלק בחו"ל, כחלק מהנסיעות שלהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, אני מבקש לשקול העלאת מס הקנייה שמושת. 15%.
איריס וינברגר
אבל לא מקלים בצו הזה.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
מיקי לוי (יש עתיד)
מס קנייה שמושת על מטוסים פרטיים בגובה של 15% אני פה שומע – אני מבקש לעשות עבודה, שווה ערך, כמה הם צורכים בשנה, ובהתאם לכך להעלות את מס הקנייה, כי אז אני אצביע בעד.
היו"ר משה גפני
אם אנחנו לא מצביעים היום- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אתך אדוני, אבל אתה יכול כיו"ר הוועדה לומר: גבירותיי ורבותיי רשות המסים, שאתם מאוד קרובים ללבי - אתם יודעים. אתם תביאו עבודה.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתם צריכים לעבודה כזאת? אני מציע להתחיל לחשוב מעבר למה שהיה עד היום. אנחנו לא שלמים עם זה. נאשר את הצו - זה היום האחרון – אם לא נאשר, זה לא יהיה. ביקשנו את זה לפני חצי שנה, ואתם נעתרתם לבקשתנו. אנחנו בעד עשירים – שלא תהיה טעות. הגמרא אומרת: רבי מכבד עשירים - כך הגמרא אומרת. אנחנו מכבדים אנשים עשירים. אנחנו רק לא חושבים שעל חשבון מע"מ ותרופות מצילות חיים, צריך לתת עוד כסף לעשירים. אם יש כסף מיותר, שאפשר לתת אותו לעשירים, עדיף לתת אותו לאנשים שהם מעמד ביניים, והם צריכים תרופות מצילות חיים. אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות.

מה שחבר הכנסת לוי מבקש, ואני מצטרף לבקשה – תעשו עבודה בעניין, ואז להעלות להם את מס הקנייה.
איריס וינברגר
אולי נעשה עבודה ונציג לכם – העניין פה הוא לא רק אפשר להפריד ומה, אלא מה המחיר והעלויות של אכיפה כזאת, למה זה יביא הפערים במיסוי- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אין שום בעיה. אני מדבר על העיקרון. זה צורם את העין.
קריאה
זה פחות ממיליון שקל בשנה. יכול להיות שהמנגנון- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אם במקום 15, באופן חד-צדדי תגידי 25, זה לא יעלה שום מנגנון.
היו"ר משה גפני
יש דבר שלא נמדד בכסף; יש דבר שנמדד בערך המוסרי של מה שאנחנו מאשרים בוועדה, והערך המוסרי – אנחנו מרגישים מאוד לא נוח עם זה שאנחנו מאשרים. זה יכול להיות מיליון שקל, חצי מיליון או 2 מיליון – אנחנו לא יודעים בדיוק. גם את לא יודעת בדיוק להגיד. את יודעת בערך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אין שום מנגנון, כי אם במקום 15% זה יהיה – סתם לדוגמה – 25% - זה שורה בדוח.
ברוני חירמן
לא משנה אם הטייס היה עשיר או לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
לשיטתך, אני לא רוצה לחסוך בדלק של האימונים, אבל אני רוצה שהוא ישלם יותר מס קנייה, כדי שהוא יכסה את זה. זה מה שאני אומר. תבואו אנשי רשות המסים, תגידו: 16, 30, 28, 48 – אני לא יודע, תעשו את החישוב הכללי. אני רוצה שהוא ישלם את זה במס קנייה. אני לא רוצה להוריד את הדלק לשיטתך. זה הכול. ובמס קניה לא צריך שום מנגנון. צריך לשנות את הרובריקה של המס.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
תומר ניאזוף
תומר ניאזוף, משרד הביטחון. גם אנחנו מתנגדים לתיקון הצו הזה. לדעתנו, דווקא הנוסח הנוכחי, שפוטר- - -
היו"ר משה גפני
למה לא באתם לפני חצי שנה?
תומר ניאזוף
באנו גם לפני חצי שנה.
היו"ר משה גפני
ואמרתם שאתם מתנגדים?
תומר ניאזוף
לא. לפני חצי שנה האריכו את הוראת השעה על בנזין 100, את הפטור על בנזין 100, ואנחנו אמרנו שבנזין 95 ו-98 וביוף יולס, שהם דלקים נקיים יותר ומזיקים פחות לסביבה, לא מקבלים את הפטור הזה מחשש, שישמשו לשימוש ברכבים פרטיים.
היו"ר משה גפני
אגב, מה זה הדממת חנוכה?
תומר ניאזוף
זה אומר שהצבא נח בחנוכה. ביקשנו מעמיתינו, שלא יפתחו במלחמות.
היו"ר משה גפני
הם נעתרו לבקשתכם, האויבים שלנו?
תומר ניאזוף
ודאי.
היו"ר משה גפני
למה אתם מתנגדים עכשיו?
תומר ניאזוף
ביקשנו שבנזין 95 ו-98 גם יזכו לפטור, כשהם השימוש- - - הנוסח כרגע אומר: דלק שישמש לתצרוכת כלי טיס, כלומר בנוסח הנוכחי, דלק שאנחנו מייבאים, והוא 95 ו-98, והולך לכלי תעופה, עקרונית- - -
היו"ר משה גפני
תשובה. תסבירו. לפי הצו, הוא אומר שזה יחול גם על זה. זה מתחיל להיות מעניין. דברו לפרוטוקול, שלא תיפול תקלה תחת ידינו. אומר נציג צה"ל, לפי הנוסח הזה, זה גם חל על דלק 95 ו-98.
שלומית ארליך
לפני כן, קובי, בוא נבהיר מה קורה היום בפועל בתעריף, ומה מבקשים לתקן. היום הסעיף אומר: דלק המשמש לכלי טיס. ממה שאני הצלחתי להבין מרשות המסים, גם הפרשנות שלהם ביחס למה שכתוב היום, לא הרחיבה את זה לגבי 95, 98. מה שמבקשים לתקן עכשיו זה כך שיהיה כתוב קרוסין מסוג דלק סילוני המשמש לתצרוכת בכלי טיס.
היו"ר משה גפני
מה זה קרוסין?
שלומית ארליך
הדס"ל. איך מזה אתם קוראים שזה חל לגבי כל דלק?
תומר ניאזוף
כי כרגע רשום: דלק. לכן גם תיקנו את הצו על הבלו, כי היה כללי מדי, ובפרקטיקה לא היו פוטרים את ה-95 ו-98 לשימושים תעופתיים, אז תיקנו את זה כי אמרו: אתם מתנהגים לא לפי הוראות החוק.
קובי בוזו
זה לא היה תיקון שהיתה לו משמעות פיסקלית. זה מבהיר לגבי זה. לגבי הבנזין 100, זו הוראת שעה.
שלומית ארליך
קובי, תסביר מה עשיתם בתקופה שבה היה כתוב: דלק המשמש לכלי טיס. אתם עשיתם פרשנות צרה.
קובי בוזו
נכון. נתנו פטור רק לדס"ל ובנזין 100, בלבד.
היו"ר משה גפני
אבל דלק שמשמש- - -
איריס וינברגר
כי ראינו את זה כדלקים שבעיקר משמשים לכלי טיס, ולא דלקים שיש להם- - -
גיא גולדמן
הפרשנות היתה, סוג דלק שמשמש לכלי טיס. דלק 95 הוא סוג בנזין מוטורי לרכבים, וקרוסין שעכשיו קבענו פה- - -
היו"ר משה גפני
אין בעיה משפטית עם העניין הזה?
קובי בוזו
אין. היה על זה בג"ץ.
היו"ר משה גפני
מה את אומרת?
שלומית ארליך
הם אומרים שזה מה שהם עשו עד עכשיו. מבחינה משפטית, היה בעבר: דלק. אפשר לפרש אותו בצורה רחבה יותר, אבל אומרים שבפועל לא פירשו את זה בצורה רחבה. גם היה בג"ץ בעניין.
היו"ר משה גפני
היה בג"ץ, ו- ?
קובי בוזו
בג"ץ מגידו. טענות העותרים נדחו שם.
היו"ר משה גפני
מה עוד?
תומר ניאזוף
פרקטית אנחנו רוצים, בשביל שגם נוכל לתקן את ההתנהגות שלנו ולא להשתמש בבנזין 100, לקבל פטור גם על 95 ו-98.
היו"ר משה גפני
זה רשות המסים לא מבקשת.
תומר ניאזוף
זה אני מבין.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא על השולחן כרגע.
תומר ניאזוף
כרגע בייבוא זה אפשרי.
היו"ר משה גפני
הבנת מה יעשו עם 95? אני אבקש מחבר שלי שייבא דלק 95, וברכב שלי אני אסע עם זה.
תומר ניאזוף
בצבא אנחנו יודעים לפקח היטב על כל ליטר דלק- - -
היו"ר משה גפני
אבל המדינה זה לא רק צבא; המדינה היא גם אנשים עשירים, שנוסעים ברכבים, וייבאו דלק 95, ולא ישלמו מס.
תומר ניאזוף
אני מסכים, אבל בשביל לעודד את השימוש בדלקים נקיים- - -
היו"ר משה גפני
עכשיו אני מבין הכול. כשיגיע לכאן תקציב הביטחון, אחד הדברים שנדון עליהם זה לתת לכם פטור על דלק, ואז יהיה פחות כסף בתקציב הביטחון. אנחנו לא מדברים רק על הצבא; אנחנו מדברים על המדינה, אנחנו מדברים על מצב שבו אם תתקבל החלטה, לפטור גם את דלקים 98 ו-95, זה בסדר. נדון בעניין הזה, ואז זה יחול גם על הצבא וגם על האזרחים. אין הבדל בין הצבא לכל סוג אחר, אלא אם כן נגיד שנוריד את הרווח הזה מתקציב הביטחון. יש לנו פה דיון על תקציב הביטחון באיזשהו שלב. אז אנחנו רושמים לנו את הדברים שלך. אנחנו לא מקבלים אותם. אני מתנצל.
שלומית ארליך
צו תעריף המכס הוא צו שמתפרסם קודם כל, ואז אחר כך מובא לאישור ועדת הכספים. הצו נמצא בתוקף כבר מ-1 בספטמבר. עד עכשיו למה לא פניתם לרשות המסים, לא עשיתם הידיינות בעניין?
תומר ניאזוף
לא קיבלנו את זה. צריכים לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
מה תפקידך?
תומר ניאזוף
ראש מדור תקציבי חיל אוויר ודלקים, אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
כמה זמן ייקח לכם את מה שמיקי לוי ביקש ושאני מצטרף אליו – לבדוק את העניין הזה? אנחנו מרגישים לא נוח עם העניין הזה. אולי להעלות את מס הקנייה, לראות במה מדובר.
איריס וינברגר
אנחנו דנים היום בכל מקרה בכל הנושא של האכיפה על מטוסים פרטיים.
היו"ר משה גפני
אם אתם דנים בכל מקרה, כלומר אנחנו שקופים. אנחנו לא בעניין. איך אנחנו נהיה בעניין, כדי להכריח אתכם שתתחשבו גם בנו?
איריס וינברגר
זה מה שאני אומרת – בכל מקרה יש עכשיו דיונים בעניין.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אנחנו מקבלים תשובה למה שמיקי לוי העלה?
גיא גולדמן
חצי שנה.
היו"ר משה גפני
לא. זה הרבה זמן.
גיא גולדמן
התלבטתי עם יותר.
היו"ר משה גפני
לא. שלושה חודשים. יכול להיות שהמסקנה תהיה שאין אפשרות לעשות את זה.
איריס וינברגר
סוף מרס.
היו"ר משה גפני
שיהיה נימוק. שנדע להסביר, למה אנחנו עושים דבר כזה. הדבר הזה מצפונית לא כל כך אהוב עלינו.
איריס וינברגר
סוף מרס זה בסדר?
היו"ר משה גפני
לא. תחילת מרס.
איריס וינברגר
לקראת פסח.
היו"ר משה גפני
לא. תחילת מרס. סוף מרס זה פגרה.
איריס וינברגר
דצמבר זה חודש כמעט אבוד.
היו"ר משה גפני
ינואר, פברואר. אמצע מרס.
איריס וינברגר
בסדר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להביא להצבעה את צו תעריף המכס שדנו עליו עכשיו. מי בעד אישור הצו – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ה-2015 (פרט 411 מתן פטור ממ"ק לקרוסין מסוג דלק סילוני המשמש לתצרוכת בכלי טיס (דס"ל)), אושר.
היו"ר משה גפני
אושר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים