ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/12/2015

משרד ללא פקס! תקשורת מול משרדי בממשלה באמצעות דואר אלקטרוני, הצגת דוח התקשוב הממשלתי לשנת 2015 המרכז את דוחות: דוח ממשל זמין לשנת 2015 - מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה בשנים 2013-2014; דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם לשנת 2014; והענקת תעודות למשרדים שעמדו בדרישות הדוח

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 31

מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו (08 בדצמבר 2015), שעה 10:00
סדר היום
1. משרד ללא פקס! תקשורת מול משרדי בממשלה באמצעות דואר אלקטרוני

2. הצגת דוח התקשוב הממשלתי לשנת 2015 המרכז את דוחות: דוח ממשל זמין לשנת 2015 - מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה בשנים 2013-2014; דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם לשנת 2014; והענקת תעודות למשרדים שעמדו בדרישות הדוח
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר

יואל חסון
מוזמנים
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט

מיכאל איתן - לשעבר השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור

יוסי קטריבס - משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה

אופיר בן אבי - מנהל ממשל זמין, רשות התקשוב, משרד ראש הממשלה

גבי כהן - סגן מנהל ממשל זמין, רשות התקשוב, משרד ראש הממשלה

קרן קציר שטיבל - מנהל שיווק ממשל זמין, רשות התקשוב, משרד ראש הממשלה

דנה אשל - מנהלת מחלקת UX, ממשל זמין

נירה טל - עורכת תוכן, ממשל זמין

נגה כהן - מעצבת גרפית, ממשל זמין

יראל אשרת - מנהל המוצרים, ממשל זמין

שרון גפן - מנהלת תחום אינטרנט, משרד ראש הממשלה

שרה לוטפי - מנהלת אתר אינטרנט, משרד ראש הממשלה

איתן פסח - מנהל תחום בכיר מדידה מדד ובקרה, משרד ראש הממשלה

רובי סנדמן - ראש אגף טכנולוגיה ומחשוב, הכנסת

עוז כהן - סגן ראש אגף טכנולוגיות, הכנסת

רחל מלול - מנהלת אתר האינטרנט, הכנסת

רועי גולדשמיט - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

יאיר פראנק - ראש רשות התקשוב הממשלתי, רשות התקשוב הממשלתי

מעין רוזנברג-שץ - מנהלת תחום פיתוח ההון האנושי, רשות התקשוב הממשלתי

צופית חי - מנהל יחידה לשיפור השירות, רשות התקשוב הממשלתי

מאיה דבורי יעקבסון - מנהלת תחום בכיר או"ש מדיניות וסטנדרטים, רשות התקשוב הממשלתי

רז הייפרמן - מנהל חטיבת תפעול, רשות התקשוב הממשלתי

נחמן אורון - ייעוץ אסטרטגי, רשות התקשוב הממשלתי

רותם כהן - רכז בכיר תיאום ובקרה היחידה לשיפור השירות, רשות התקשוב הממשלתי

רוית זילברפאב קורן - אחראית הקמת התקשוב, רשות התקשוב הממשלתי

טלי יובל - מנהלת תחום אתרי אינטרנט ופורטל, משרד האוצר

מיכל מזרחי - מנהלת אגף בכיר מערכות מידע, משרד האוצר

עירית מיקה - מנהלת חטיבת היישומים, משרד האוצר

נתן הרשקוביץ - מנהל מחלקת מערכות מידע, הרשות לניירות ערך

מלכיאל סופר - מנהל תוכן ויישום באתר האינטרנט, משרד המשפטים

גלית עסיס - רכזת חופש מידע, היחידה הממשלתית לחופש המידע

ליאור פיינה - מהנדס ראשי, אגף התקשוב, משרד הביטחון

שרה וליאנו - סגן ר' אגף לניהול קשרי לקוחות, משרד הביטחון

שלום בן ישעיה - מנהל אגף מערכות מידע, משרד העלייה והקליטה

בת שבע ראובני-גוניקמן - סמנכ"לית בכירה למינהל ומשאבי אנוש, משרד העלייה והקליטה

יפה גרג'י - מנהלת אגף הדרכה איכות ומצוינות, משרד העלייה והקליטה

רומן פינצ'ב - מרכז שכר עידוד ושיפור השירות, אגף שיפור והדרכה, משרד העלייה והקליטה

פריידי סיני - מנהל פיתוח מיקרוסופט, משרד העלייה והקליטה

טלי בוהדנה - מנהלת אגף א' הביקורת הפנימית ופניות הציבור, משרד העלייה והקליטה

אושרת חזן - סטודנטית, לשכת הדובר, משרד העלייה והקליטה

סיגל לייבוביץ - מנמ"רית, משרד העלייה והקליטה

רועי בן נעים - ע' סמנכ"לית בכירה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

איציק לוי - מנהל תחום טכנולוגיות מידע למערכת הבריאות, משרד הבריאות

סיגלית סובל סביון - מנהלת חטיבת אינטרנט ודיגיטל, משרד החינוך

דוד גבאי - סמנכ"ל תכנון ובקרה וטכנולוגיות מידע, רשות העתיקות

שמעון ברונר - מנהל אגף בכיר למערכות מידע, משרד הכלכלה

אפרים ברגידה - ראש תחום תקשורת במדען הראשי, משרד הכלכלה

ירושלם ברוך - מרכזת בכירה נהלים, משרד הכלכלה

יובל זנה - מנהל פרויקטים, מטה ישראל דיגיטלית

אורית אביטל - מנהלת אתר, המשרד לביטחון פנים

אבנר מאי - ראש אגף בכיר מחשוב ומערכות מידע, המשרד לבטחון פנים

יואב קינן - אחראי מיפוי גיאוגרפי, כבאות והצלה, המשרד לבטחון פנים

יגאל שבתאי - ר' היחידה לשיפור איכות השירות, משטרת ישראל

אייל זלצמן - ר' חוליה פיקוח ובקרה, משטרת ישראל

רבקה יעקב - קצינת פיקוח ובקרה, משטרת ישראל

צור אהרון - ראש אגף בכיר תקשוב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חזי יהלומי - מנהל גף קציני בטיחות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

גלית שמאע - אחראית פרויקטים, אגף מערכות מידע, משרד הבינוי והשיכון

ניר אלוש - ראש אגף טכנולוגיה ופיתוח, המרכז למיפוי ישראל

גילה דרושקביץ - מנהלת אגף אינטרנט, המרכז למיפוי ישראל

אלכסנדר קורן - מנמ"ר, המרכז למיפוי ישראל

ירון יניב - מנהל פרויקטים, המרכז למיפוי ישראל

יפית גלפז - ראש צוות אינטרנט, המשרד להגנת הסביבה

שרי צימרמן - מנהלת אגף פרסום מידע ואינטרנט, המשרד להגנת הסביבה

ניר צנטנר - מנהל אגף א' מערכות מידע, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ירון רונן - מנהל שירות למערכות מידע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ערן כרמון - מנמ"ר, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

ריבה שירזי - מנהלת אגף מערכות מידע, רשות המים

ליהי גרסון אלי - ממונה על פניות הציבור, רשות המים

שחר כ"ץ - מנמ"ר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שרי פז - ראש תחום מאגרים סטטיסטיים ואינטרנט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אילנה שרייבמן - משנה למנכ"ל, ראש מנהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

איריס אליאסיאן - מנהלת אתר האינטרנט, המוסד לביטוח לאומי

אסתריה סיני - מנהלת תפעול אינטרנט, המוסד לביטוח לאומי

נחמה שפירא - מנהלת אגף שירות לקוחות, המוסד לביטוח לאומי

קובי הלפרין - מנהל אגף שירות תכנון ומדיניות, המוסד לביטוח לאומי

יוגב שמני - מנמ"ר, רשות האוכלוסין וההגירה

ירון בטיט - ראש תחום אינטרנט ומידענות, רשות מקרקעי ישראל

ארם מרגלית - מנהל אגף בכיר הפעלה, רשות מקרקעי ישראל

רביד שמואלי - מנהל מערכות מידע ראשי, רשות מקרקעי ישראל

הדר קסטרו - מנהלת תחום אינטרנט שירות התעסוקה, מנהלי מערכות מידע במשרדי הממשלה

ליאורה הולנד עמית - עורכת תוכן, שירות התעסוקה הישראלי

צביקה וושלר - סמנכ"ל, המועצה הישראלית לצרכנות

מי-טל גרייבר שוורץ - מנהלת קשרי קהילה ורגולציה, איגוד האינטרנט הישראלי

אילן לוין - מנכ"ל הלשכה, לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל

עינת רביב - מנהלת שותפויות, כל זכות

יהונתן קלינגר - חבר הנהלה, עמותת אשנב-אנשים למען שימוש נבון באינטרנט

עופר דליות - מנהל פעילות מול ממשל זמין, חברת מיקרוסופט ישראל

מאור דוד-פור - מוביל טכנולוגיות, חברת מיקרוסופט ישראל

דוד חורין - מנהל מכירות, חברת מטריקס

רפאל שטרסברג - סמנכ"ל בחברה ואחראי מדידה וניתוח בפרויקט, חברת מידע שיווקי CI

מירב שפירא - מנכ"לית מכון המחקר CI מידע שיווקי, מבצע את המדידה
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

משרד ללא פקס! תקשורת מול משרדי בממשלה באמצעות דואר אלקטרוני

הצגת דוח התקשוב הממשלתי לשנת 2015 המרכז את דוחות: דוח ממשל זמין לשנת 2015 - מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה בשנים 2013-2014; דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם לשנת 2014; והענקת תעודות למשרדים שעמדו בדרישות הדוח
היו"ר אורי מקלב
בוקר טוב. אני רוצה לקבל בברכה את חברי הכנסת שמשתתפים פה, חבר הכנסת יואל חסון, אבל במיוחד את אורח הכבוד שיש לנו, חבר הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי איתן.
קריאה
השר.
היו"ר אורי מקלב
השר לשעבר. אבל חבר כנסת, גם מי ששר תמיד הוא חבר כנסת, עד עכשיו, כמעט תמיד הולך איתו ביחד. השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר, אבל שעדיין מלווה אותנו בכל הנושא של ממשל זמין וודאי נרחיב תיכף אחרי דברי הפתיחה, גם נבקש ממך לדבר. חבר הכנסת יואל חסון, שהוא גם חבר בוועדה והוא מלווה בהרבה תהליכים.

היום התכנסנו בעצם לישיבה חגיגית, ישיבה שבאה לציין את דוח התקשוב הממשלתי, לציין תחרות או לציין את המשרדים הממשלתיים, את הפעילות שלהם בנושאים האלה ויש לנו גם חוץ מדוח התקשוב, דוח ממשל זמין, יש לנו דוח חדש שהשנה הוא לראשונה מוגש, זה יהיה דוח שיפור השירות, שהוא חידוש לכל ההסתכלות או פעילות הממשלה והמעקב אחרי שיפור השירות לאזרחים.

כל הנושאים האלה, כולל דוח ממשל זמין וכולל דוח שיפור השירות אלה דברים שמעסיקים אותנו תמיד, אבל במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו רוצים להיות ממשלה ממוחשבת יותר, זמינה יותר, ידידותית יותר, יש לנו כמה רשויות שהממשלה משקיעה בזה בכמה פרמטרים וכדי להגביר ולהעצים את זה הוקמה רשות התקשוב הממשלתי שהיא עוקבת ומנחה ושותפה לפעילות המשרדים השונים. אני יודע שאתם עושים הרבה מאמצים בעניין, לכן זה גם יום מיוחד, כשמגיעים היום לציין את זה, מאחורי הדברים האלה דרושה גם עשייה, גם חשיבה עמוקה, גם רצון טוב והמודד הטוב בכל הדברים האלה זה ההתקדמות. בשונה לפעמים דברים בהצטיינות, או מציינים משהו, זה לעשות את הדבר שצריכים לעשות אותו טוב, כאן הבסיס לכל המדידה הזאת הוא ההתחדשות וההרחבה. אנחנו תיכף נשמע בהרחבה מאנשי התקשוב הממשלתי, מראש הרשות.

אני גם רוצה להגיד שאנחנו ביקשנו לפתוח בפתיחה קצרה, חילקנו את הישיבה הזו לשניים, בנושא הזה שאנחנו קראנו לו משרד ללא פקס. לא התכוונו שממש ללא פקס, אבל אנחנו עדיין רוצים לציין כאלה שהם לא מצוינים בתוך הדוח ובכלל לא נמדדים בתוך הדוח, בגלל שעדיין לא עובדים עם דואר אלקטרוני או כמעט, חלק מהיחידות לא עובדות עם דואר אלקטרוני, אלא עובדים עם פקס. הפקס הוא מכשיר טוב, הוא מכשיר שעשה שינויים רבים, אבל הוא יכול להיות גם מכשיר או דרך שלפעמים היום היא מקשה, משום שכל ההתקשרות היא דרך הפקס, שלא יודעים, לא מאושר אם כן קיבלו או לא קיבלו, יש פקס אחד שהוא נמצא במשרד וכולם שולחים אליו, מכל הסוגים וכל המחלקות וכל המבקשים שולחים לפקס אחד או שני פקסים והמעקב אחרי זה, המדידה היא מאוד קשה.

ולכן משתי סיבות ביקשנו לדון בזה. ראשית, דבר חשוב לדון בפני עצמו, לעשות ישיבה, אבל כשרוצים לפעמים להראות מכונה, מטוס חדיש, מכונה מתקדמת מאוד, לפעמים שמים על יד זה את המכונה הישנה, איך עבדו פעם, מה היה, כדי להעצים, כדי להראות את השינוי הגדול. כאן בעניין הזה אני גם מבקש להתייחס איך הרשות לתקשוב רואה גם את הנושא הזה.

אני ניגש ישירות לעניין. בדברים האלה נותנים לחברי הכנסת, גם הקיימים וגם לשעבר לברך או להגיד את הדברים, אז, יואל, מכיוון שאתה ממהר גם לישיבה אחרת אנחנו נכבד אותך בדברים.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תודה רבה, אדוני. אני מכיר את הדוח הזה ואני חושב שהנושא בכלל של השירות לציבור והנגישות לציבור זה דבר שאנחנו מדברים עליו בכנסת הרבה מאוד שנים. לפני שנבחרתי לכנסת ב-2006 הייתי יועץ ראש הממשלה לפניות הציבור והנושא של קשר עם הציבור ונגישות של הציבור, גם למידע וגם לסיוע, הוא הדבר שתמיד חשבתי שהוא דחוף וחשוב.

אני יודע שחל שיפור גדול מאוד בנושא הזה, אני יודע שהיום רשויות המדינה השונות מתקשרות עם האזרחים בצורה הרבה יותר מתקדמת ממה שהיה בעבר, אבל עדיין זה לא אותו דבר. עדיין יש הרבה דברים לעשות בדרך, בוודאי שבוועדה נשמע כאן ונלמד יותר.

אני לא יודע מה תולדות הפקס - - - שישלחו פקס וכמה היום אפשר באי-מיילים, אבל אני כן יודע שיש באמת חלק ממשרדי הממשלה והגופים הממשלתיים שמתקשרים עם הציבור דרך אתרי האינטרנט, מאפשרים נגישות טובה דרך אתרי האינטרנט. זה משהו שאסור, לדעתי, לוותר עליו, כי אי אפשר שיהיה כזה פער בין הטכנולוגיה וההתקדמות לבין ההתקדמות של הממשלה מצד שני כלפי האזרח. אתה מוצא היום לפעמים אנשים שבבית יודעים לעשות דברים בצורה מהירה ויעילה הרבה יותר ממשרד ממשלתי ועם הכלים הביתיים ואת זה צריך להשפיע ולשנות, זאת אומרת להעביר מהעולם גם, כפי שאמרנו, את הפקסים, שאני מקווה שהם יעברו מהעולם.

אבל יש משהו שכן הייתי רוצה, זה לא לדיון הזה, אבל אני חושב שהוועדה כן צריכה לטפל בזה ואנחנו ניזום, אני מקווה, ברשותך, דיון בעניין הזה, וזה דווקא העובדה שבגופים הפרטיים, אם זה בנקים או כל מיני גופים פרטיים וחברות, שהם עדיין רוצים ממך פקס. הם לא מוכנים לעבוד איתך באי-מייל, לא מוכנים לקבל אי-מייל. רוב הבנקים, לפחות שאני מכיר ויודע, לא מוכנים לקבל מהאזרחים אי-מיילים, אתה לא יכול לתקשר עם הפקיד שלך באי-מיילים, אתה יכול במוקד טלפוני וכל פעולה שאתה מתחיל לעשות בטלפון אתה נדרש לשלוח פקס. גם בעבר פקס לא היה דבר שלכל אחד היה בבית והיום ממש אף אחד לא צריך שיהיה לו פקס בבית, זה הפך להיות הרבה יותר מסובך. לכן דווקא בהקשר הזה נראה שבממשלה מבינים את זה יותר ודווקא במגזר הפרטי יש הידרדרות בעניין הזה. אגב, זה נובע גם מכל מיני סיבות שהבנקים בעיקר וגופי הביטוח ואחרים רוצים לשמור על עצמם, אז הם כן רוצים בסוף פקס וחתימה וכל מיני דברים כאלה שמזמן כבר ידעו, שהמדינה יודעת להתמודד עם זה מזמן ובוודאי גם הם צריכים להתמודד איתם וזה לדעתי גם נושא שמאוד חשוב לטפל בו בוועדה. תודה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון שמלווה אותנו בדברים האלה ובאמת חשוב מאוד, מי שקשוב לרחשי הציבור יודע באמת את הרצון ואת הצורך של הציבור שאנחנו נדביק את עצמנו במתן השירות, שאנחנו מחויבים לכך, לאזרחי המדינה ותושבי המדינה, למה שקורה היום. מצד אחד יכול להיות שיש בנקים וחברות פרטיות שאולי בגלל רגולציה, בגלל אחריות, בגלל דרישות מהם עדיין לא התפתחו בכיוון הזה, על אף שגם בעניין הזה אנחנו מקיימים דיונים פה בוועדת המדע, מה שנקרא חתימה אלקטרונית וכרטיס חכם ועוד דברים כאלה שישפרו את זה. גם כדי להגיע לזה אנחנו צריכים את הבסיס והבסיס, גם אם נגיע לדברים שדורשים הזדהות וחתימה ומחויבות, צריך שיהיה כלי כיוון והכלי כיוון אנחנו יוצרים עכשיו.

מה שהיום רשות התקשוב עושה ואתם עושים, אנחנו מאוד מעריכים, אנחנו רואים שיש דברים שיש שינויים דרמטיים. יש במשרדי ממשלה שינויים דרמטיים, זה לא רק היכולת להתקשר בדואר אלקטרוני, אבל מה נותנים, התוכן של הדואר האלקטרוני, הנגישות שלו, הידידותיות, הפשטות שיש בו, ההרחבה שיש בו, מה אתה יכול לעשות. גם בזה שלא יהיה סרבול על סרבול, לאחד את הדברים, לעשות שפה אחת באותו משרד, שפה אחת בין כל המשרדים, זאת אחת השאיפות. אנחנו נשמע אחר כך גם את היעדים שיש לנו.

אנחנו חושבים שבשלב הזה אנחנו יכולים להתחיל מיד בדיון, אבל תרשו לי משהו, משפט אחד על חנוכה. חבר הכנסת לשעבר מיקי איתן ביקש לדבר יותר מאוחר. אנחנו מציינים היום גם את חג החנוכה. חג החנוכה היה חג שהחשיבות בו הייתה הניצחון המזהיר וההרואי של מעטים מול רבים, קבוצה קטנה, החשמונאים, בסך הכול כמה איש, החליטו להילחם ולא להיכנע לאימפריה, למעצמה היוונית, שניסתה בטובות ולא בטובות להפיץ סוג התנהלות ומלחמת תרבות על העם היהודי ולשנות אותו, שהם יקבלו את התרבות היוונית, שדיברה הרבה על תרבות הגוף והאדם נמצא במרכז, מה שהאדם חושב. לא נרחיב בעניין הזה. בסופו של דבר איך אנחנו היום מציינים את חג החנוכה? על ידי הדלקת נרות. אכילת לביבות וסופגניות ומסיבות אלה דברים נספחים, זה לא העיקר, העיקר זה הנושא של נרות חנוכה. על מה? על פך השמן הקטן, שמצאו בבית המקדש פך שמן קטן, טהור, שלא נגעו בו, לא טימאו אותו, ובזמן שכבר בבית המקדש חיללו אותו ממש והיה פרוץ והכול, עדיין הצליחו למצוא פך שמן קטן שהספיק ליום אחד, אבל הוא דלק שמונה ימים.

כאן נשאלת השאלה, דווקא בדבר שהוא לא היה הכרחי, היה אפשר גם להדליק נרות, גם אם רוצים לחנוך את בית המקדש מיד ולא רצו לחכות שמונה ימים, בזמן התהליך שעושים שמן זית טהור, אבל היה אפשר להתחיל לעבוד בלי להדליק, אבל בכל אופן השמחה הגדולה הייתה, ואנחנו מציינים שמצאו את פך השמן הטהור, שהוא היה למהדרין מן המהדרין, בגלל שהמטרה הייתה לא להתפשר. מלחמת המכבים והחשמונאים מול היוונים הייתה שלא מתפשרים על שום דבר. על מצוינות. אנחנו הולכים עד הסוף, מהדרין מן המהדרין, לא מוותרים ולא מתפשרים על שום דבר, חותרים לטוב ביותר. וכשמצאו את זה במלחמה שלהם והצליחו בזה, זו הייתה שמחה גדולה ולכן אנחנו נמצאים.

אני חושב שאנחנו גם נמצאים היום בטקס כזה, שהכוונה היא חתירה למצוינות ללא פשרות, אין דבר שנגיד שהוא לא אפשרי, להתגבר על כל מיני מכשולים, לשאוף, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. זה מתאים באמת לישיבה החגיגית הזאת, שהיא בסך הכול מאוד משמחת, אנשים שנמצאים פה, אני רואה את הרחשים של המשרדים, יש איזה מתח מסוים, היה לי אפילו ניסיונות לגישושים במשרדים מסוימים, איפה ממוקמים, כי המשרד רצה לדעת מה, אחרי המאמץ שהוא עשה איפה הוא נמצא ו - - - רק לקראת הטקס עצמו ואחרי הדברים אנחנו באמת - - - יש כאן כמה וכמה מדדים, יש מקומות ראשונים ומקום שני ומקום שלישי. אני חושב שבארבעה הפרמטרים המרכזיים שאנחנו בדקנו, גם בדוח ממשל זמין וגם בדוח של שיפור השירות וגם בכל חלק מהם יש שני חלקים.

אנחנו לא נשאיר אתכם הרבה זמן במתח ואחרי דברי ההקדמה הארוכים אנחנו נבקש מראש התקצוב הממשלתי, מר יאיר פראנק להציג את ה - - -
יאיר פראנק
אתה רוצה שנתחיל בדוח או שאתה רוצה שנדבר על ה - - -
היו"ר אורי מקלב
אתה גם תגיד כמה דברים על הנושא של משרד ללא פקס.
יאיר פראנק
ברשותך, אני אתחיל עם כמה דברים על המשרד ללא פקס ואני מקווה שמר קטריבס יגיע והוא יגיד איזה שהיא מילה לפני ונתקדם.
היו"ר אורי מקלב
בבקשה.
יאיר פראנק
לנושא הפקס, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה בראייה רחבה יותר של איזה שירות הממשלה רוצה לתת לאזרח ושמחתי לשמוע, גם אותך, אדוני היושב ראש, וגם את חבר הכנסת יואל חסון, שבאמת רואים שהממשלה פועלת בכיוון הזה ועושה ומתקדמת.

אנחנו חרתנו על דגלנו את האזרח במרכז ואם האזרח במרכז זה אומר שאנחנו רוצים לתת לאזרח את היכולת לקבל את השירותים בכל דרך אפשרית שמתאימה לו. לכן אנחנו מדברים על יכולת לקבל שירותים מקוונים, כולל צרופות בטפסים מקוונים ובאתרי אינטרנט וכבר היום יש לנו יכולות שיודעות לעשות את זה. אנחנו מדברים על אתר ממשלתי אחוד שבו האזרח לא יצטרך לדעת מאיזה רשות ממשלתית הוא רוצה או צריך לקבל את השירות. הוא יוכל לגשת פה לשירות ולקבל אותו. אנחנו מדברים על עמדות שירות, על קיוסקים שיהיו פרוסים ברחבי הארץ וגם דרכם אפשר יהיה לקבל שירות. במהלך 2016 אנחנו נצא למכרז להקים מענה ממשלתי מרכזי שבו אנשים יוכלו לפנות גם בערוץ הטלפוני שיידע להפנות אותם איפה הם צריכים את המידע הספציפי. אנחנו מטפלים רבות במשרדי הממשלה בלשפר את הערוץ הפרונטאלי, מערכות שמנהלות את התורים לפני, את היכולת לזמן את התור דרך האינטרנט.

בקיצור ולעניין, אוסף שלם של פעילויות שנעשות על מנת לשפר את השירות ובסוף בסוף אם אנחנו בכל זאת חוזרים למילה פקס, שעלתה כאן על השולחן, אז בכל אותם מקומות שמשרד ממשלתי או יחידה ממשלתית אומרת לאזרח "נא לתקשר איתי בפקס בלבד", אנחנו עושים כרגע עבודת מטה מסודרת, יחד עם מטה ישראל דיגיטלי - - -
קריאה
כמה כאלה יש עוד?
יאיר פראנק
אין לנו בדיוק נתון מדויק, אבל לא הרבה.
היו"ר אורי מקלב
המשרד לבטחון פנים, המשטרה והצבא מאוד מאוד קשה, הם שם רחוקים כמעט שנות אור מהעידן הטכנולוגי. תשובות על נושא - - - ביטוח לאומי שנמצא רחוק, יש דברים שהוא מאוד מאוד התקדם, יש דברים ש - - - צריך לקחת את זה, באותו משרד יכול להיות שבמחלקות מסוימות ובחלקים מסוימים הוא התקדם מאוד בנושא של השירות המקוון, ובדברים אחרים הוא מאוד מאוד רחוק.

אני אתן לכם דוגמה, משרד הבריאות, יש דברים שהוא התקדם מאוד, והוא בעצמו יודע את זה מצוין, שהוא מתקדם מאוד ועשה שינויים, ויש מחלקות כמו טיפת חלב, ששם תשמע את האזרחים, שהוא נמצא כמעט רחוק בשנות אור ממתן השירות המקוון. לא רק זה שאתה לא יכול בלי פקס, גם בטלפון, אפילו בטלפון לא עונים. יש לך דחייה, אתה לא מקבל את הדחייה. אז אפשר להגיד שזה בכלל שירות כושל, לא בגלל דווקא החלק המקוון, אלא שירות כושל בגלל שכל השירות לאזרח - - - אני לא מדבר על טיפות חלב שנמצאות בקופת חולים, אנחנו מדברים על טיפות חולים שלא נמצאות בקופת חולים, שאנחנו אישרנו את - - - היה ויכוח האם לשלב את טיפות חלב בתוך קופות החולים, או להשאיר אותן כיחידות עצמאיות. אחת הסיבות היו לא לחשוף את התינוק הרך לקופת חולים, כי יש שם אנשים חולים ולא לעשות - - - אני זוכר, זה עוד היה כשהייתי בעיריית ירושלים והיה ויכוח להעביר אותם, הנושא הזה המשהו המשפחתי האישי שיש בטיפות חלב, שלא נוכל לקבל בקופת חולים. האחות שנמצאת כבר 30 שנה ו-25 שנה, היא טיפלה באמא, עכשיו היא מטפלת בתינוק שלה, הידע שמצטבר, היחס האישי. אבל כשמול זה אתה היום לא מתקדם ואנשים באים לטיפת חלב, כשקובעים לה תור בטיפת חלב והיא מגיעה ואומרים לה "כן, אבל חסר", היא לא יכולה לקבל את החיסון בגלל שחסר יום אחד לשלושה חודשים ואי אפשר לתת לו את זה. וכשאתם מזמינים בשעה, אין ממוחשב, אם היה - - - אני מבין שבפיתוח הכי פשוט אתה יודע את תאריך הלידה, אתה יודע מתי התאריך, המעקב של החיסונים לא נעשה, הוא נמצא ביומנים ובכרטיסיות כאלה. אנחנו - - - מצד שני יכול להיות שיש היבטים שהם מאוד מאוד התקדמו.

לכן, לשאלתו של חבר הכנסת חסון, יש עדיין משרדים לא מעטים שנמצאים בעידן רחוק, לא רק בפקס, אפילו פחות מפקס.
יאיר פראנק
נכון ולכן אנחנו נרצה לקחת את כולם ולקדם אותם. ובהקשר של הפקס, אני רק אגיד, באותה עבודת מטה שאמרתי שאנחנו מטפלים בה כרגע אנחנו בודקים את כל ההיבטים שלה, זה שבכל מקום שבמשרד ממשלתי אומר לאזרח "תתקשר אליי בפקס", האזרח יוכל גם להתקשר אליו במייל ועדיין כל אזרח יבחר את הדרך שבה הוא רוצה לצרוך את השירות. העולם הזה מאוד מתקדם, גם בעולם זה קורה, קוראים לזה omni-channel, זה כל האפשרויות שאפשר להתקשר בהקשר הזה. לכן זה מתחבר היטב לישיבה החגיגית שאנחנו עושים היום, באותם משרדים שבאמת לקחו את השירות והם פועלים בשירות ולוקחים אותו קדימה, ואותם משרדים שמשקיעים ולוקחים קדימה את היכולת לתת שירותים מקוונים לאזרחים, וברשותך, מר קטריבס הצטרף אלינו.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו באמת מתכבדים בכך שיוסי קטריבס, משנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה, שאמון על כל הנושא של רשות התקשוב הממשלתית, הצטרף אלינו. נכבד אותך במילות פתיחה ביום החגיגי הזה.
יוסי קטריבס
קודם כל חג שמח. יושב ראש הוועדה, חברי הכנסת, מכובדי חבר הכנסת לשעבר מיקי איתן, שיש לו הרבה זכויות וחלק במאמצים שהממשלה עושה. אני באמת שמח על ההזדמנות, זו כבר פגישה, נדמה לי, שלישית שאנחנו מדברים על המאמצים שממשלת ישראל עושה על מנת להביא לשיפור השירות לאזרחים, להפחית את הנטל הבירוקרטי לציבור ולייעל את עבודת הממשלה על ידי קידום של שירותים ממשלתיים מתקדמים. הגדרנו לעצמנו, ולפי דעתי זה לא רק פראזה, את המונח האזרח במרכז וכפועל יוצא מזה אנחנו מנסים לקדם את התפיסה של שירות ממשלתי שמעמידה את הצרכים של האזרחים לנגד עינינו על כלל הממשקים במשרדי הממשלה, גם לספק שירותים של מידע וגם שירותים מתקדמים במגוון ערוצים.

אני מזכיר לכל מי שלא זוכר או אומר למי שלא יודע, שהחל מינואר 2015 רשות התקשוב הממשלתי נמצאת במשרד ראש הממשלה, זה חלק מהחשיבות שאנחנו רואים למאמצים בתחום הזה. בהיסטוריה זה רשות, מיקי בוודאי זוכר שהוקמה במשרד האוצר, אחרי התלבטויות, ועבד חיים שני. אנחנו מקצים לרשות הזו לא מעט משאבים, לא מעט קשב, לא מעט אנרגיה ניהולית. אני יכול גם להגיד שבאחת מישיבות הממשלה הקרובות ראש רשות התקשוב ייתן סקירה לממשלה על המאמצים שנעשים. יש לנו החלטות ממשלה, יש לנו לוחות זמנים ואנחנו פועלים לאורם.

אני שמח לבשר שחלק מהמשימות שהוגדרו לרשות התקשוב הממשלתית בהחלטות הממשלה, הם מקדימים אותן. מי שטרם הספיק לעשות זאת אני מזמין אותו לעשות את זה, להיכנס לאתר החדש, gov.il, ולראות את המתכונת שלו. הוא עדיין בהרצה. בהחלטת הממשלה הוחלט שהוא יהיה מבצעי במרץ 2016, אנחנו שמחים מאוד שיש כבר גרסה. אגב, פועל יוצא משיתוף פעולה עם ממשלות אחרות. במקרה הזה אנחנו קיבלנו אתר במסגרת שיתוף פעולה עם הבריטים והאתר היום נמצא בהרצה לתועלת אזרחי מדינת ישראל ויש עדיין דברים שאפשר לעשות יותר ויותר טוב ואנחנו פועלים בכיוון הזה.

אנחנו התכנסנו היום על מנת להציג את הדוחות שהם פועל יוצא מהחשיבות שאנחנו מייחסים למדידה והערכה, שהם כלים הכרחיים לקידום של מדיניות מושכלת בתחום הזה. זה אמצעי לשיפור, זה בסיס ידע חיוני למימוש של מהלכי שירות בארגונים שונים וכמובן זה כלי לקידום של שקיפות ממשלתי. הדוחות הם אמצעי נוסף לשיפור השירותים הממשלתיים במגוון הערוצים ואני חייב לומר, זו היא שנת מעבר. אנחנו מציגים כאן היום את הדוחות של שנת 2014, אני מקווה וכך אנחנו מתכננים, שבדוחות הבאים זה כבר יהיה דוחות אחודים של היחידה לשיפור שירות לאזרח, יחד עם דוח ממשל זמין, והם יבואו בצורה אינטגרטיבית.
היו"ר אורי מקלב
אתם תשלבו את ממשל זמין יחד עם שיפור השירות?
יוסי קטריבס
כן. אני רוצה להודות לכל המשרדים והיחידות שלקחו חלק בתהליך המדידה וההערכה בשנת 2014. ההתגייסות והאופן שבו הם התייחסו לזה מעידים על החשיבות שהם מייחסים לנושא שיפור השירות לאזרח ולקידום של שירותים מתקדמים לציבור. אני רוצה להודות לראש רשות התקשוב ולאנשיו על המאמצים שהם משקיעים לקידום של הנושא החשוב הזה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכל בית ישראל חג חנוכה שמח.
היו"ר אורי מקלב
תודה ליוסי על דברי הפתיחה הקצרים, אנחנו מאוד מעודדים מזה שהממשלה שמה דגש על זה ומשקיעה בזה ואנחנו יודעים שבדברים האלה צריך להשקיע הרבה ומהר, כדי להדביק את הפיתוחים שיש בזה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו תמיד זמינים ונכונים ומלווים אתכם בעניין הזה ומאוד מעריכים את השיפורים שיש בנושא. יאיר, בבקשה.
יאיר פראנק
אז אנחנו עוברים לטקס עצמו. כמה מילים, קודם כל לכבודה של אכסניה. תודה רבה ליושב ראש ולוועדה שמארחת את הטקס הזה.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה להביע התנצלות של חברי הוועדה, אני יודע גם מה קורה אם אני לא הייתי היושב ראש, היום השיא של הפעילות בשיח הציבורי הוא נושא מתווה הגז. כאן עושים את הדברים החשובים, שם זה באמת הדברים - - - שם זה הדיבורים.
יאיר פראנק
הטיימינג שלנו לא משהו.
היו"ר אורי מקלב
העניין הוא שראש הממשלה הגיע לוועדה וזה דבר מאוד נדיר, במסגרת קיום דיון וחובת ההתייעצות עם הוועדה, אז לכן חברי הוועדה לא נמצאים פה ונשאר החלק הזה ריק, אבל הם עוקבים אחרי הדברים והם מחזקים אתכם בדברים האלה. הם רואים לנחוץ וחשוב מה שאתם משקיעים והפיתוחים האלה והרחבת השירות לאזרח.
יאיר פראנק
אנחנו מודדים את שירותי הממשלה לא רק בשביל למדוד, אנחנו מודדים את שירותי הממשלה כי אנחנו מאוד מאוד רוצים להעביר את האזרחים למצב שבו אנחנו ניתן להם שירותים מקוונים כל כך טובים שהם יעדיפו לצרוך אותם מאשר לצרוך אותם בדרך פרונטאלית או בכל דרך אחרת. אז אנחנו רוצים יותר שירותים מקוונים, אנחנו רוצים אותם איכותיים וידידותיים למשתמשים, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו רוצים שהאזרחים יעדיפו לצרוך את זה כך.

אז מה סוקר הדוח? דוח ממשל זמין, שכמו שאתה אמרת, היושב ראש, מתפרסם בפעם התשיעית, בשנת 2005 זו הייתה הפעם הראשונה, הוא מתייחס להיקף של השירותים המקוונים שהממשלה נותנת, טפסים, תשלומים, ערוצי שירות, ערוצי מידע, יישומים מקוונים באתרי אינטרנט, על פני הסלולר. דוח מדידת איכות השירות הממשלתי, שהוא באמת מתפרסם זו השנה הראשונה, ואנחנו מאוד שמחים וגאים לעשות את זה, הוא בוחן את האיכות של השירותים, את שביעות הרצון מנקודת המבט של מי שמקבל את השירות, בכל הערוצים האפשריים, פרונטאליים, מוקדי שירות וגם את האיכות של הערוץ הדיגיטלי, כפי שהוא נתפס בעיניו של המשתמש.

דוח ממשל זמין מבטא את המאמצים, כמו שאמרנו, להרחבת השירותים, הוא משקף תוצאות סקר שנעשה בקרב משרדי הממשלה, הוא משקף פעילות שנעשית במסגרת ממשל זמין, וכמו שאמרנו, הוא נועד לקדם את השירותים המקוונים. דוח מדידת איכות השירות דגם בשנת 2014 20,000 איש, שזה מספר מאוד מאוד מכובד. הוא משקף את החוויה של הלקוח בזמן שהוא צורך את השירות הזה והוא בוודאי משמש קידום סטנדרטי שנרצה לדרך שבה אנחנו מספקים. כפי שאמר מר קטריבס, אנחנו רוצים לפתח את מדד התקשוב האחד שיכלול את שני הדברים ביחד.
היו"ר אורי מקלב
אתה יכול להגיד מילה אחת על איך המדדים נעשו? אני חושב שיש חשיבות, איך המדדים האלה של שיפור השירות והשירות, איך מדדתם אותם?
יאיר פראנק
כל אחד שיציג את הקטע שלו, גם גב' צופית וגם מר אופיר בן אבי, יציג אצלו בדיוק איזה מדדים שופרו. אתה יודע, כמו שתמיד אומרים, שאלה מצוינת, יש לנו שקף על זה, אז במקרה הזה יש כמה שקפים על זה.

כמובן שההיבט המרכזי של המדידה הוא להניע אותנו לפעולה, זה לא רק כדי שייצא מספר ונחלק תעודה וכולנו נהיה שמחים, אלא באמת להניע אותנו לפעולה, ליצור תמריץ חיובי שבו משרדים עושים את תהליכי השיפור ובהחלט אנחנו גם רואים שזה מעודד אותנו לדברים האלה, כולל ברשות התקשוב עצמה, שאנחנו כרגע מניעים תהליכים של אמינות שירות ודברים נוספים שכל מטרתם בסופו של דבר היא לקחת את החזון, כפי שמר קטריבס אמר, של האזרח במרכז ולהביא אותו לכדי ביטוי.

בשנת 2014 מדד אותנו האו"ם במסגרת זה שהוא מדד 193 מדינות. בהיבט של השירותים המקוונים אנחנו ממוקמים במקום 14 מתוך 193 מדינות, שזה בהחלט מקום מכובד, אבל זה לא משהו שאפשר לשבת איתו על זרי הדפנה, אנחנו רואים את העולם רץ בכיוונים האלה. אם אנחנו לא נרוץ יותר מהר אז אנחנו לא נשמור על המקום אלא אנחנו נידרדר ולנו יש רצון להיכנס לעשירייה הראשונה ואולי גם לחמישייה הראשונה, לשם אנחנו פועלים.

ברשותך, אני אעביר את רשות הדיבור לגב' צופית חי, על דוח שיפור השירות.
צופית חי
האמת היא שזה רגע מרגש. כמו שאמרנו, זו פעם ראשונה שהדוח מתפרסם. שנת 2014 הייתה שנת המדידה הראשונה. אנחנו מדדנו את איכות השירות ב-17 יחידות, בדקנו ושאלנו את שביעות הרצון של כ-20,000 איש. זו פעם ראשונה שנעשה דבר כזה במגזר הממשלתי. המדידה באמת נעשתה מצפון עד דרום, פיזית, היינו בסניפים בצפון, במרכז, בדרום, היא חוצת מגזרים, היא חוצת שפות, אנחנו שאלנו אנשים בעברית, בערבית, ברוסית.

אני רוצה להודות לכל מי שסייע לנו, והיו רבים כאלה. תסלחו לי, אני לא אתחיל לפרט, שלא נפספס כאן אף אחד, לסוקרים שמבצעים את העבודה ביום יום, לאנשי היחידה שפעלו וממשיכים לפעול, ליחידות שנתנו לנו את האמון ופתחו את הדלתות, זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו גם נציג את התוצאות. ביקשת לפרט בדיוק איך נעשה המבדק, אני אפרט.
היו"ר אורי מקלב
זה חשוב, גם שהציבור יידע איך אתם הגעתם למדד השירות.
צופית חי
הבדיקה נעשתה בשלושה ערוצים שונים. בערוץ הפרונטאלי, באמצעות בקרים, שגם עשו בקרה על התנאים הפיזיים בהם מתקבל השירות, על התחזוקה, על הניקיון, על הזמינות, על משך ההמתנה, וגם שאלו את מקבלי השירות בתום קבלת השירות מה שביעות רצונם מהשירות שהם קיבלו, מה שביעות רצונם מהשירות שהם קיבלו באותו יום ומה שביעות רצונם בכלל מהשירות שמתקבל. בערוץ הטלפוני אנחנו ביצענו שיחות של לקוח סמוי למוקדים הטלפוניים ולמענה הטלפוני, במקרה שאין מוקדם ביחידות השונות. ובערוץ האינטרנטי, אנחנו בחנו את האתרים באמצעות בקרים בהיבט של חוויית הלקוח, בנושאים של זמינות, של נגישות, עד כמה קל לי להגיע למידע השונה, עד כמה זה פשוט למצוא את הדברים, עד כמה זה באמת עונה על מה שאני מחפשת.

אנחנו בדקנו 17 יחידות שנותנות שירות לקהל הרחב, את המוסד לביטוח לאומי, את רשות המסים, את הנהלת בתי המשפט, את שירות התעסוקה ובמשרד המשפטים יחידות שונות. אנחנו ממשיכים ובשנת 2015 הוספנו עוד יחידות, אנחנו רואים גם במועצות הדתיות ב-2015, הרשות לזכויות ניצולי השואה. הכוונה היא באמת להגיע לכל יחידה שנותנת שירות נרחב לקהל.

אני רוצה לציין שכל אחת מהיחידות ששותפות ונמדדות מקבלת את כל הנתונים של הסקר באופן קבוע ויומיומי. יש להם פורטל, הם יכולים לעקוב אחרי התוצאות האלה ולהשתמש בהן כבר באון ליין ולבצע פעילות במשך כל השנה, לא צריך לחכות ליום האחרון, זה נמצא לרשותם ולשימושם. מטרת הדוח היא לעודד פעילות שתשפר את השירות.

אנחנו רואים ששביעות הרצון משתנה בערוצי השירות השונים. שביעות הרצון בערוץ הפרונטאלי, שמורכבת משביעות הרצון מהשירות היום, גבוהה יחסית, לעומת זאת שביעות הרצון הכוללת בינונית, יש לנו שונות בין הערוצים ויש לנו שונות בין היחידות השונות. לא כל היחידות נותנות אותו שירות, גם בתוך אותו הגוף מצאנו שונות בין סניפים שונים, אבל בהחלט זה היה משמח לראות כמה יחידות נותנות שירות טוב, כמה אפשר ללמוד וכמה אפשר עוד להשתפר.

(חלוקת תעודות).

נגיע לשורה התחתונה. אנחנו נחלק את התעודות האלה רק למקומות הראשונים ואחר כך ניתן את כל היתר. אני רוצה להזמין את משרד העלייה והקליטה - - - לשים את האזרח במרכז, במשרד העלייה שמים את העולה במרכז וזה מתחיל כבר מהרגע שהוא נוחת בנתב"ג ועוטפים אותו במעטפת שלמה של שירותים, כך שאיך שהוא נוחת בשדה התעופה הוא כבר יכול להתחיל בחיים שלו כאן. זה ממשיך בליווי שלו - - - שיאפשרו קליטה נוחה ופשוטה בארץ.
היו"ר אורי מקלב
- - - קשיי קליטה - - - מקום ראשון בעניין הזה - - -
בת שבע ראובני-גוניקמן
יושב פה צוות שלם. להגיע לנתונים האלה זו עבודת צוות באמת מכל הלב, מתוך דאגה לאזרחים העתידיים ולאזרחים החדשים שהגיעו לארץ כדי שנהווה דוגמה לכולנו. באמת, חבר'ה, תודה רבה.
צופית חי
אני חייבת לציין שבמישור הזה אנחנו לא - - - יכול להיות שזה מיתוס, אבל אחד הדברים שמאוד הפתיעו אותנו זה לגלות שברוב משרדי הממשלה לא ממתינים זמן רב, בתוך פחות מחצי שעה רוב האנשים מקבלים שירות ואז הם מספיקים לצאת מהמשרד.

המקום הראשון בשירות הפרונטאלי זה משטרת ישראל. מקום שני משרד הקליטה והעלייה ומקום שלישי - - - במהלך כל השנה לוקחת את ההודעה - - - בודקת, עושה מאמצים ניכרים לשפר כל נקודה ולו הקטנה ביותר.
יוסי קטריבס
משפט אחד חשוב לומר, ואמרתי את זה גם בעבר, כשעושים את המדידה, אין בציון גבוה בשירות הפרונטאלי על מנת לדכא או לייתר פיתוח של שירותים דיגיטליים. חשוב לומר, כי לפעמים אפשר לטעות ולומר, השירות הפרונטאלי מקבל ציון גבוה יותר, אז בואו נמשיך לתת שירות - - -
היו"ר אורי מקלב
יוסי, אני רוצה לומר, כשאני רוצה להתקשר עם המפכ"ל, עם הממ"ז, רוצה להגיע למשרד שלו, אני - - - "תשלח פקס". אני מבין גם - - -
יגאל שבתאי
אני כנציג המשטרה, אני לא מופתע. אני ראש יחידת השירות, סגן ניצב יגאל שבתאי, ואני פה מייצג את כלל השוטרים במשטרת ישראל, הסיירים, חוקרים, אנשי התנועה, המתנדבים, שעושים לילות כימים בעבודה למען שירות לציבור. אנחנו לא מופתעים מהתוצאות. אני חושב שהתעודה הזו משקפת את התחושות של הציבור כלפי השירות במשטרת ישראל. אני רוצה להודות גם לך, צופית, ולכל אנשי היחידה שלך, אני רוצה להודות לאנשים שלי, שנמצאים פה איתנו, ובעיקר לשוטרים שנמצאים בשטח. תודה רבה לכם.
צופית חי
בערוץ השירות הטלפוני, מי שזכה, במקום הראשון שוב משטרת ישראל. הם זכו בנושאים של זמינות, של נגישות, של השירות לאנשים. אני חייבת לציין את הנושא הזה של זמינות של מענה. כמה שזה נשמע טריוויאלי אולי לשירותי חירום - - - מצד שני - - - אז באמת מגיע לכם.
יגאל שבתאי
אנחנו מדברים באמת על ה - - - ופה אני רוצה ללכת על העובדות. כל מי שנותן שירות במוקדי ה-100 של המשטרה, ולציין שבחודש יולי אנחנו גם פתחנו מוקד מידע לציבור שכבר נותן את התשומות והוא מפנה את מוקדי ה-100 לטפל במוקדי חירום. אני פונה מפה לכל הציבור, להתקשר ל-110 כדי לקבל מידע לציבור. אני רוצה להודות שוב על הבחירה, תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה להעמיד בפניך אתגר, לתקשר באס.אמ.אסים למוקד 100. אני אגיד לך, השירות הטלפוני במשטרה הוא שירות מציל חיים, בשונה נניח משיפור השירות, גם מה שקרה עם הנערים, המוקד הטלפוני, ללא ספק הוא מציל חיים ממש. הנגישות, זה מאוד מסובך, מאוד קשה, אבל הוא יכול גם להציל חיים. ראינו את זה עם הנערים שנרצחו, אם היה אפשר לשלוח אס.אמ.אס עם המוקד ולא שישמעו אותם, את הלחישות האלה, גם המהירות בנושא, זה אתגר שאני חושב שהוא באמת מאתגר מאוד.
יגאל שבתאי
המשטרה התחייבה כבר פעם בכנסת ל - - -
צופית חי
בקטגוריות השירות האינטרנטי, מה שמאפיין את שלושת האתרים שהגיעו למקומות הראשונים, אלה אתרים שממוקדים באזרח, ממוקדים בצורך שלו לקבל מידע ושירותים ובאמת הם נגישים וזמינים ובצורה פשוטה ניתן להגיע לרוב המידע, לרוב השירותים. במקום הראשון ביטוח לאומי. במקום השני - - -
היו"ר אורי מקלב
ביטוח לאומי עשה - - - ראינו שיפור השירות וגם שיפור ה - - - אתם עשיתם מאמץ ו - - - וזה משרד שנותן בעיקר - - - מול האזרח, לאנשים שקשה להם - - -
איריס אליאסיאן
קודם כל אני מודה מאוד. אני חושבת שהייתה לנו ביקורת ציבורית מאוד קשה, היינו קשובים לביקורת הזאת, אנחנו עושים מאמצים רבים מאוד בכל המישורים, גם במישור הדיגיטלי, אבל גם במישור הפרסונלי והאישי כדי לתת שירות יותר טוב. אנחנו נשמח מאוד אם תהיה לנו הזדמנות להציג את כל הדברים שאנחנו עושים. אתה יודע שבכובעך הקודם, כיושב ראש הוועדה לפניות הציבור, ראית את כל התלונות הקשות שהיו. אני אומרת שוב, אנחנו עושים מיצוי זכויות פרו אקטיבי, אנחנו מגיעים לאזרחים, אנחנו משלמים הרבה מהתשלומים דיגיטלית או באוטומטי, ואני מודה מאוד לכל עובדי הביטוח הלאומי שיש להם חלק מכריע בעובדה שהשתפרנו ונשתפר.
אופיר בן אבי
אנחנו עוברים לדוח ממשל זמין. בעצם הדוח שמפורסם בפעם התשיעית. אנחנו למעשה חוגגים עשור לדוח ממשל זמין. הדוח הנוכחי זה דוח שמדד את השנים 2013-2014. כמה מילים בקצרה לפני שניגש לזוכה. אז מטבע הדברים הדוח מדד 49 משרדים ורשויות שונות, הדוח הוא מאוד מאוד מקיף, למעלה מ-600 עמודים, אתם יכולים לראות את היקף הנתונים שגם מעיד על היקף העשייה. ופה המקום להגיד לכל הגופים, שאני נמצא בקשר יומיומי איתם, תודה על העשייה. בהחלט יש עשייה רבה ועשייה יפה בכל מה שקשור לשירות הדיגיטלי לאזרחים.

אני רוצה גם לומר תודה לצוות ממשל זמין שעשה עבודה מאוד קשה באיסוף הנתונים ובריכוז שלהם. אז תודה גם לצוות ממשל זמין.

דוח ממשל זמין מודד, כמו שנאמר, בנושא הכמותי, הוא בעצם מעודד את הגופים השונים להעביר עוד ועוד שירותים לצד הדיגיטלי. בין השאר נמדדים כמויות הטפסים שעוברים מטופסי נייר לטפסים דיגיטליים או תשלומים, המעורבות של המשרדים והגופים השונים ברשתות חברתיות, פרסום מאגרים וכל מה שקשור בנושא של ממשל פתוח, כמובן גם נושא הנגישות.
היו"ר אורי מקלב
כמות איכותית, לא סתם כמות.
אופיר בן אבי
כמות איכותית, בוודאי. כל הזמן ההשוואה, לדוגמה כמות הטפסים שבמשרד אל מול הטפסים הדיגיטליים שהוא כבר הגיש.

עוד שנייה לפני ההצגה של הזוכים, הדוח מתחלק לשתי קטגוריות, חילקנו את המשרדים למשרדי שירות ומשרדי מטה, כדי שגם ההשוואה והמדידה תהיה הוגנת יותר ושווה. משרדי השירות הם המשרדים שיש להם את הממשק, כפי שאנחנו קוראים, הרחב יותר מול האזרחים, זה מה שמאפיין אותם, שיש להם גם לשכות שירות ויש משרדי מטה שכמות השירותים מול האזרחים היא מצומצמת.

בקטגוריות השירות, המשרד שנמצא במקום השלישי זה משרד הכלכלה, במקום השני משרד הקליטה ובמקום הראשון משרד החינוך. המשרד בשנתיים האחרונות השקיע רבות ביישומים הדיגיטליים, הגיש כמות מאוד מאוד גדולה של טפסים, בדגש על שפות, שש שפות באתר, ופרסום מאגרים רבים לשימוש הציבור.
סיגלית סובל סביון
תודה רבה ואנחנו צריכים להמשיך להשקיע פה.
היו"ר אורי מקלב
- - - מידיעה אישית, כי אשתי מורה - - - שלא רק לשירות האזרח, גם לשירות המורה, או ה - - -היא קרובה לפנסיה כבר 36 שנה ו - - - ועושים מאמץ כדי להביא לדור הצעיר שלנו - - - ייתן מענה - - -
סיגלית סובל סביון
תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
תמסרו גם לשר, השר עושה מאמץ בעניין הזה - - - הפרס הזה של מקום ראשון - - -
סיגלית סובל סביון
תודה בשם המשרד. זה באמת לכבוד לאנשים גם במטה וגם בסיורים בשטח שמבצעים את הדברים האלה. זה משרד גדול ומורכב, אבל אנחנו משתדלים ואנחנו נמשיך.
אופיר בן אבי
אנחנו נמשיך לקטגוריית גופי המטה, משרדי המטה, ופה במקרה הזה, האמת שלא בדקתי את זה, אבל זו מסורת שלדעתי ארבע-חמש שנים אחורה. הרשות לניירות ערך במקום הראשון. אני רק אציין את המשרדים שנמצאים במקומות השני והשלישי, המקום השלישי משרד ראש הממשלה, מקום שני משרד האוצר.

הרשות לניירות ערך הנגישו בשנתיים האחרונות למעלה מ-500 טפסים מקוונים, 16 - - - חשפו כמות מאוד גדולה של מאגרים, הקפידו על נגישות וגם הנושא של הנגשה בחמש שפות.
היו"ר אורי מקלב
באמת - - -
נתן הרשקוביץ
אני גם אגיד מספר מילים. נגיד תודה רבה להרבה מאוד אנשים, הן ברשות והן חברות חיצוניות שמסייעות לנו, והכול הכול הכול כדי לשפר עוד ועוד ועוד בלי סוף את מה שאנחנו יכולים לעשות למען שוק ההון ולמען האזרחים ותודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה לציין את השקיפות. אני חושב שהשקיפות ברשות לניירות ערך הוא באמת נושא מאוד מאוד חשוב, הוא אקוטי, הוא קיים באופן שבולט מאוד. מציינים את זה בוועדות שונות שאני יושב - - - באמת ראוי לשבח, יישר כוח.
אופיר בן אבי
בקטגוריה הבאה אנחנו מציינים את המשרדים והגופים שעשו את הקפיצה הגדולה אל מול הדוח הקודם. גם פה בחלוקה של שירות ומטה. אז בקטגוריית השירות המקום השלישי עם שיפור של 3% זה משרד הקליטה, במקום השני עם שיפור של 7% משרד המשפטים, במקום הראשון משרד הביטחון עם שיפור של 33%.
שרה וליאנו
אני רוצה לציין שמשרד הביטחון חרת על דגלו - - - כאחד היעדים שלרוב המשרדים - - - גם טפסים מקוונים, פקס טו מייל, עוד מספר פעילויות לא מבוטל ואנחנו פועלים בנמרצות בנושא הזה. אז בשנה הבאה תהיה עוד קפיצה.
היו"ר אורי מקלב
זה בא לידי ביטוי מול ספקים או למילואים? איפה זה בא לידי ביטוי?
שרה וליאנו
זה בא לידי ביטוי הן לספקים, הן לחיילים משוחררים, הן לציבור נכי צה"ל, שיקום, מועמדים לשירות, מלש"בים, גם לקהל העסקי, גם לקהל המסחרי וגם לקהל האזרחים. תודה רבה.
אופיר בן אבי
בקטגוריית משרדי המטה, השיפור המשמעותי ביותר מאז הדוח הקודם. המקום השלישי משרד החוץ, בשיפור של 33%, במקום השני הכנסת עם 41% ובמקום הראשון משרד המדע, עם 48%.
ערן כרמון
אנחנו במשרד המדע אמונים על הנגשת האוריינות הדיגיטלית, אנחנו עושים המון עבודה ביחד עם ישראל הדיגיטלית והתקשוב הממשלתי לגבי כל מה שקשור להנחלת אוריינות דיגיטלית, מהשלב הכי בסיסי של הפעלת מחשב עם פרויקט להב"ה, דרך פרויקטים מקוונים, והשמים הם הגבול. תודה רבה, לחברי הוועדה ולכם.
היו"ר אורי מקלב
אסור לשכוח את משרד המדע והטכנולוגיה והחלל - - - אני רוצה להגיד, שזו התרגשות גדולה - - -מארח במסגרת לא תחסום שור בדישו, מחלקים פרסים, מציינים אחרים, הכנסת עשתה מאמץ גדול מאוד עם משאבים מאוד גדולים, הציבור יודע את זה. אז אמרתי, במקרה הזה, גם מקום שני, ותסלחו לי, הכנסת תקבל את זה.
רחל מלול
קודם כל יושב כאן מיקי איתן, שבאופן אישי רציתי להגיד לו תודה כי הוא כאן אבי המהפכה של כל מה שקורה בחדר הזה. למדתי ממך הרבה באופן אישי וגם מקצועי. לגופו של עניין, כל מי שעקב אחרי האתר במהלך השנתיים האחרונות יודע את המהפכה שעבר אתר האינטרנט בשימוש שהוא עשה בכלי הניו מדיה השונים. אנחנו מיישמים הלכה למעשה את כל מקורות הממשל הפתוח ואני מזמינה את כולכם לבוא, להסתכל, לראות, להתרשם ולעשות לנו כמובן ביג לייק.
היו"ר אורי מקלב
- - - יש כאן אנשים שמאוד חשוב להם, הפרויקט האחרון שהכנסת השיקה בשבוע או השבועיים האחרונים זה את השקיפות של דיוני הוועדה, לא רק באתר האינטרנט, אלא כל העניין של שידור, שכל הוועדות בכנסת יהיו באון ליין, יהיו זמינות במתכונת מאוד מפותחת - - -
ענת לוי
גם מיקי היה - - -
היו"ר אורי מקלב
מיקי היה, הרבה דברים זה מיקי, מיקי זה דבר נפרד.
ענת לוי
הישיבה המקוונת הראשונה לפני למעלה מעשור הייתה של ועדת המדע. כשמיקי היה יושב ראש ועדת המשנה לענייני אינטרנט וטכנולוגיית המידע קיימנו ישיבה מקוונת עם אזרחים שהשתתפו בישיבה ו - - -
היו"ר אורי מקלב
ותראי לאן הגענו השבוע, או בשבוע שעבר.
מיכאל איתן
זה היה חידוש עולמי - - - ראו את זה על המסך - - - ישבה קלדנית והקליטה את הדיון - - -
אופיר בן אבי
אנחנו הגענו לחלק האחרון. מצאנו לנכון לציין שלושה משרדים, מה שאנחנו קוראים ציון לשבח בשל פעילות מיוחדת שנעשתה. בסדר אקראי הראשון זה המרכז למיפוי ישראל. המרכז למיפוי ישראל הגיש בשנתיים האחרונות למעלה מ-200 - - - ויישומים רבים שעושים שימוש במערכות GNS, בכל חודש מבקרים באתר למעלה מחצי מיליון אזרחים.
היו"ר אורי מקלב
- - -אתם מראים כמה ארץ ישראל יכולה ו - - -
גילה דרושקביץ
זו באמת הפתעה, תודה רבה. אנחנו עשינו את מלאכתנו נאמנה, רצינו לחשוף את כל המידע, לתת תשתית גיאוגרפית לכל משרדי הממשלה וכמובן שנמשיך לעשות את זה במרץ. תודה רבה.
אופיר בן אבי
הגוף הבא שקיבל ציון לשבח לנושא של יישום זכויות והטבות למקבלי קצבאות, הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי השיק בחודשים האחרונים שני יישומים, יישום שמספק מידע למקבלי קצבאות למיצוי זכויות לפי אירועים בחיים, היישום השני זה - - - לפני כשישה חודשים, השתמשו בו או ביקרו בו למעלה מ-200,000 אזרחים.
היו"ר אורי מקלב
יפה מאוד. כל הכבוד.
אילנה שרייבמן
אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד שפרופ' שלמה מור-יוסף, שלא יכול היה להגיע היום, עושה המון ורוחו שורה עלינו ובאמת רוחות חדשות מנשבות בביטוח הלאומי ואני מקווה שהאזרחים מרגישים אותן וירגישו עוד יותר בעתיד. תודה רבה.
אופיר בן אבי
המשרד האחרון חביב לציון לשבח, משרד האוצר. באמת נעשית מהפכה במשרד האוצר בכל מה שקשור להנגשת השירותים הדיגיטליים ובמקרה הזה הציון לשבח הוא עבור מחשבון לזכויות ניצולי שואה שעלה לאוויר בשנה האחרונה. רק בשנה האחרונה למעלה מ-300,000 אזרחים עשו בו שימוש, ועל פרויקט 'האוצר שלי', אתר לחינוך פיננסי שבמהלך 2014 נרשמו בו מעל 400,000 כניסות לאתר.
היו"ר אורי מקלב
יפה מאוד. האוצר שואף להגיע, חוץ מהכספת שתהיה סגורה ונעולה, עכשיו אתם - - -
מיכל מזרחי
תודה רבה. הופתענו מאוד. אני רוצה להודות לכל עשרות האנשים שבזכותם הגענו להישג הזה. תודה רבה גם לרשות התקשוב על העזרה והתמיכה.
יאיר פראנק
אנחנו סיימנו את הטקס. המקומות השני והשלישי, התעודות נמצאות כאן ואנחנו בסיום הישיבה, פשוט כדי לא להלאות, נחלק אותם.

בהזדמנות אני רוצה ברשותכם רק להגיד מילה אישית אחת. אני רוצה להגיד תודה רבה למר רז הייפרמן, שיושב כאן לימיני, שכל מהלך המדידה שנעשה כהכנה לקראת הטקס הזה, כל התהליך הזה נעשה בזמן שרז היה ממלא מקום ראש רשות התקשוב. רז, תודה רבה ויישר כוח.
היו"ר אורי מקלב
יופי. היה טקס מרשים ומרגש. אני בטוח שכל אחד שקיבל מאוד מעודד מזה ויודע שזה נעשה לאחר מאמצים גדולים, גם אנחנו יודעים, גם כאלה שלא זכו, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם מודדים אתכם וזה בא לתמרץ, אבל כולנו יודעים את המשימה, כולם פעלו וכולם עשו. מטבע הדברים פרסים נותנים למצטיינים וראינו את המדדים האובייקטיביים שנעשו.

אני רק רוצה להגיד, חסר לי פרס אחד שלא נתנו. אני נותן לך, יאיר וכל הצוות, זה בעצם לרשות התקשוב הממשלתי. העבודה שאתם עשיתם, השקעתם. אני עברתי על זה מאוחר אתמול, אבל הספר הזה, שהוא מלא בתוכן, במדדים, בטבלאות, ומראה גם בחתכים מאוד מאוד גדולים מה הביא אתכם, אלה שזכיתם, או מה המשרדים בכלל עושים, גם כאלה שזכו במקום רביעי או חמישי, הם לא זכו בפרס, אבל רואים כמה הם צמודים, כמה שיפורים יש בשני הפרמטרים שאנחנו היום עשינו, שזה גם נושא ממשל זמין ולא פחות, הדוח של שיפור השירות.

שיפור השירות הוא היום הדבר המוביל, לשים את האזרח באמצע. כשיצא לי לדבר גם בעבר, אנחנו חיים היום בממשלה חברתית יותר, זמינה יותר, חלק מהמחאה החברתית היה על בירוקרטיה, שדרשו פישוט הליכים. זה היה חלק נכבד, לא רק הנושא של יוקר ודברים כאלה, התהליכים שצריכים להגיע וצריכים להגיע אליהם.

זה מביא אותנו לדברי הסיום של חבר הכנסת לשעבר, מיקי איתן. אני כבר לא צריך להגיד, הדברים נאמרו גם קודם. אחד המדדים, לא המדדים האלה המשוכללים והמתקדמים, איך מדדו פעם שביעות רצון?

השר לשעבר. זה ברור. אנחנו כל כך מכבדים כאן את הכנסת, שחבר כנסת - - - היום לא אומרים שרים לשעבר, אלא חכ"לים, חברי כנסת לשעבר. אתה מרשה לי בזה?
מיכאל איתן
אני מרשה לך הכול, אתה היושב ראש.
היו"ר אורי מקלב
אבל בלי שאני מוריד מהתפקיד של שר, לא סתם שר, הוא היה השר שהיה אמון על השטח הזה, זה לא שר שהיה בדברים אחרים, שר שכל המהות וכל המטרה הייתה לשיפור השירות וממשל זמין. איך היו מודדים פעם שירות טוב? אתה מארח מישהו והוא חוזר אליך פעם שנייה, הוא מגיע למסעדה פעם שנייה, סימן שהוא היה מרוצה בפעם הראשונה. השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, מיקי איתן, בא אלינו היום לחלק הזה, אחרי שהוא כבר פרש מהשירות פה, זה מראה כמה היה אכפת לו בעבר. זה לא היה תפקיד של אז ונגמר, זה תפקיד שהיום נמצא אצלו ומה שהיום הוא עוסק ופועל, אולי נשמע ממנו בעניין הזה, אבל כמה אכפתיות, כמה לב הוא הכניס בעניין הזה כשהוא היה פה.

אומרים חודש כסלו, יש כאלה שדורשים שזה שילוב של כיס ולב ביחד. כשרוצים לקדם דברים, זה לא רק כסף, אם אתה מכניס בעניין הזה גם את הלב, זה עושה את הדבר המושלם. זה מאוד ציין את מה שעשית בכנסת, זוכרים אותך, כמעט שאין ישיבה שאנחנו יושבים בישיבה מקצועית ומגיעים לעבר, וענת, מנהלת הוועדה, לא מזכירה את "מיקי איתן עשה ככה ופעל ככה". אנחנו זוכרים, אתה האבא של כל העניין הזה ואנחנו מאוד נשמח שתברך אותנו.
מיכאל איתן
תודה רבה. לא צריך להגזים, לקחת כל דבר בפרופורציות. אני רוצה להודות על ההזמנה והדברים החמים ששמעתי פה ממך ומהחברים.

אני יכול לשתף אתכם במה שאני ככה חושב, לאן הראש שלי עובר כשאני פה ומסתכל סביב הישיבה הזאת. בשנת 1994 הייתי אז כבר חבר כנסת עשר שנים, היינו באופוזיציה, הליכוד היה אז באופוזיציה, הייתה הממשלה של רבין ופרס, אז עוד היה רבין, ואני הגעתי לשבח וייס, שהיה יושב ראש הכנסת, ואמרתי לו "שבח, אתה פרופסור באוניברסיטה ואתה יושב ראש הכנסת, יש עכשיו פרלמנטים שכבר מפעילים אינטרנט ויש אתר אינטרנט וזה הולך להיות דבר עם קדמה. לא כולם מודעים לזה עדיין, אבל אני מבקש ממך שתיתן לי לעמוד בראש ועדה שתקים את אתר האינטרנט ובראש ועדת משנה של ועדת הכלכלה שתכתוב דוח מקיף על היערכות ישראל לקראת עידן המידע".
ענת לוי
אז עוד לא הייתה ועדת מדע.
מיכאל איתן
אז עוד לא הייתה ועדת מדע, נכון. נניח לזה. בכל אופן, שבח וייס, יושב ראש הכנסת, הסתכל ואמר לי ככה, ככה, הוא אמר לי, "אתה יודע מה? תבוא בעוד שבוע ואז אני אתן החלטה בעניין הזה". אני בא אחרי שבוע ואז אני עוד לא מספיק להגיד כלום, הוא אומר "מיקי, זה מאוד חשוב, אני רוצה שאנחנו נהיה בין הפרלמנטים המובילים ואני מוכן להפקיד בידיך את העניין, למרות שאתה מהאופוזיציה" וכו', "ותקים את הוועדה וגם את הוועדה השנייה של היערכות ישראל וגם את אתר הכנסת". אמרתי לו תודה רבה וכו' ורציתי לדעת מה גרם לתפנית הזאת. אז הלכתי לאחד העוזרים שלו ואמרתי לו "תגיד לי, לפני שבוע הייתי אצל שבח והוא היה ככה ועכשיו דיברתי איתו", הוא אמר "אל תשאל, מאחר שאתה באופוזיציה הוא הלך להתייעץ עם חברי המפלגה שלו והם זוכרים עדיין את הפיליבסטר שלך. כשהוא שאל אותם אם לתת לך את התפקיד הזה של יושב ראש ועדת משנה כאן וכאן, אז הם אמרו לו 'תן לו את הכול, רק שלא יבוא למליאה'."

אני מביא את זה כי אז הייתה המודעות לנושא והיום אני יושב כאן עם פרויקטים, עם סיכומים של הצלחה, עם המון של אנשים שמעורבים. זה השתנה בכל העולם, זה השתנה בישראל, זה השתנה פה בכנסת ואני רוצה להודות לכל אלה שנמצאים כאן ולאחרים שלא נמצאים כאן, שעוסקים במלאכה. אני חושב שהממשלה מקצה משאבים, צריך להקצות גם תשומת לב ומנהיגות על מנת לפתור בעיות של ארגון, לאו דווקא משאבים, על מנת לבצע את ההתקדמות שתכבד את מדינת ישראל.

אני יודע שיש הרבה תסכול, כל מי שנמצא פה ועוסק בתחום יודע שכשאתה עוסק בחדשנות אתה עוסק בשינויים, הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, הקצב הוא לא כמו שאתה רוצה, התוצאות הן לא בזמן כמו שאתה רוצה, אבל הנה ההוכחה והראיה, אם יש התמדה ויש נחישות ואנשים מוכנים להשקיע אז אנחנו שומעים גם סיפורים של הצלחה, כמו ששמעו כאן היום, והכישלונות נדחקים החוצה או הצדה.

המגמה היא ברורה ואתם כולכם שותפים למאמץ הזה ואני באתי מבחוץ לבוא ולומר לכם יישר כוח לכם, תמשיכו במאמצים האלה. אתם בנישה שלא כולם מבינים את חשיבותה גם היום, אבל אם אתם תהיו משוכנעים ותשפיעו על סביבתכם תהיה הצלחה גם לכם באופן אישי וגם למוסדות והיחידות הארגוניות שבהם אתם עובדים וכמובן למדינת ישראל כולה. אז שיהיה בהצלחה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה. תודה באמת על הדברים, אנחנו שמחים שאתה גם רואה היום איך שזה התפתח ואיך השינויים וכמה היום זה - - -
מיכאל איתן
אני זוכר שקיבלנו את צופית לעבודה, זה היה אחד הפרויקטים האחרונים שעוד היה לי כוח לקפוץ ולעשות פה.
היו"ר אורי מקלב
ואנחנו רוצים גם להגיד ליוסי, אתה עומד כמשנה למנכ"ל במשרד ראש הממשלה, אנחנו יודעים שחלק מהדברים האלה זה גם שאלה תקציבית ויכול להיות שצריך תמרוץ, גם כספי, בעניין הזה, לתת - - -
מיכאל איתן
אדוני היושב ראש, היו לי מנהגים גרועים כשהייתי חבר כנסת, הם כנראה לא עזבו אותי, אני קורא קריאות ביניים, אני מתנצל, הבעיה המרכזית היא לא הבעיה התקציבית, הבעיה המרכזית היא בעיה של ניצול המשאבים בצורה מתואמת ואופטימלית ושיתופי הפעולה. זו הבעיה המרכזית. כסף יהיה פה לכול.
קריאה
חבר הכנסת, הוא מציע לתת פרסים לשרים ה - - -
היו"ר אורי מקלב
- - - גם במסגרת תקציב הכנסת - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
עוד לא נכנסתי, תן לי רק שנייה, חכה רגע.
היו"ר אורי מקלב
אתה יכול לנוח, אני באמת יכול להאריך בדברי שבח. אדוני המנכ"ל, אנחנו היום כאן נמצאים בטקס למסירת דוח של התקשוב הממשלתי, זה דוח שמחולק לשניים, דוח ממשל זמין ודוח שיפור השירות. האחד מדבר על כמות השירות המקוונים שיש במשרדים, כמות ואיכות בתוך המשרדים הממשלתיים, איך שהם מפתחים את מתן השירות שלהם, והדבר השני זה איכות השירות, שגם נעשה לפי כמה פרמטרים שמדדו את השירות לאזרח ואת השיפור בשירות לאזרח. חילקנו פה פרסים למשרדים ולגופים וליחידות שקיבלו פרסים ראשונים, שניים ושלישיים והכנסת זכתה בפרס מקום שני בקפיצה מהדוח הקודם לדוח הזה. הכנסת הייתה בפער של 41%, זו קפיצה באמת דרמטית באופן שבו היום הכנסת שקופה ונותנת את המידע והנגישות. גב' מלול נמצאת פה ובאמת ציינו והיא קיבלה את הפרס. עשינו חריגה שגם המקום השני קיבל במקרה הזה, בגלל שהכנסת מארחת אותנו.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
חסר לך שלא.
היו"ר אורי מקלב
חסר לי שלא, חסר להם שלא, אתה סוגר לנו כאן את השאלטר ונגמר הסיפור.
קריאה
הוא היה המנכ"ל שלנו.
היו"ר אורי מקלב
אז תספרי לו גם שאתם זכיתם במשרד הקליטה בשני פרסים - - -
קריאה
בשלושה.
היו"ר אורי מקלב
אחד זה ציון לשבח.
קריאה
אחד מקום שני באיכות השירותים המקוונים ופרס ראשון בנושא שירות לאזרח.
היו"ר אורי מקלב
אבל אצלכם הפער זה 3%, אתם התקדמתם ב-3%.
קריאה
אצלנו זה רק 3% כי לא היה הרבה מה לשפר.
היו"ר אורי מקלב
כן. משרד הביטחון היה במקום ראשון, הוא עלה ב-48%. אדוני המנכ"ל.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
סליחה על האיחור, הייתי עכשיו בכנס עם השגרירים. אנחנו עושים הרבה אירועים. זה 50 שנה למשכן וכמעט כל יום יש אירוע. אני כבר לא אומר שכל יום מדליקים פה, יש לנו נר חנוכה כל יום, אז הרבה - - -

חברים, אני הייתי מנכ"ל לפני שנהייתי מנכ"ל כאן בעוד שני משרדי ממשלה, משרד הקליטה ומשרד ההסברה והתפוצות ואני פחות או יותר יכול לומר שחצי מהחיים שלי עברו כעבודה ציבורית ואני יודע מה זה עבודה ציבורית ואני יכול לומר ככה, ללא שום קשר לפרס, ואני גם אמרתי את זה פעם לעיתונאי, אין עובדים יותר טובים מעובדי הכנסת ואני אומר לכם את זה באחריות. אני לא בא פה לומר איזה שהוא משפט לא טוב על עובדים אחרים, כולם בסדר, אבל תיקחו בחשבון דבר שהוא אובייקטיבי, אני אומר אותו באובייקטיביות, 160,000 מבקרים כל שנה מגיעים לכנסת. זה חוץ מאנשים שמגיעים לוועדות שונות, חוץ מכל אלה שיושבים עכשיו במתווה הגז. כל חדר, כל מקום שתיכנסו, הרבה מאוד אנשים.

מה זה אומר? זה אומר החל מניקיון ואיך אתה מקבל בן אדם ואיך אתה מלווה אותו למקום, ולא כל אחד יודע, יש הרבה כאלה חברי כנסת שאף אחד לא יודע שהם חברי כנסת, ואז כשעומד סדרן, מישהו ניגש אליו ואומר לו "אדוני חבר כנסת", למה אני ניגש? לוקח אותו ואז יש לו הרגשה שהוא דיבר עם חבר כנסת והוא מביא אותו למקום. ומה שאני מבקש מכל העובדים זה רק דבר אחד, תשקיעו עוד דקה, עוד שתי דקות, תנו לבן אדם הרגשה שהוא היה בפרלמנט של מדינת ישראל.

חברים, אני שומע פה, אם מישהו שם לב, יש שינוי מאוד גדול, גם איך שהכנסת נראית, כמה שהיא יפה, כמה שהיא נקייה, הגינון מסביב, כמה שהיא שקופה. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, ורחל ורובי שיושב כאן, הם עושים עבודה מאוד מאוד קשה. רק אתמול - - -
היו"ר אורי מקלב
סיפרתי להם על הוועדות.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
חברים, מאז 50 שנה, יש לנו מקום אחד, אולם אחד שמשם אפשר לצלם בטלוויזיה, בערוץ הכנסת. מקום אחד. מחודש מרץ מעוד 17 מקומות בכנסת תהיה אפשרות לצלם. זאת אומרת לא יהיה מקום כמעט שאי אפשר לצלם ובן אדם שנמצא בבית ומי שירצה לראות מה היה במתווה הגז, סתם לדוגמה, זה משודר, אבל יש גם הרבה דברים שלא משודרים וזה מאוד מעניין לאנשים, הם רוצים לדעת מה קרה שם, מי הצביע, איך הצביע, אלה הדברים שלפי הערכתי האזרח זכאי לדעת ואנחנו עושים דבר מקסימלי כדי שהכנסת תהפוך להיות כמה שיותר שקופה.

אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה. היושב ראש חבר הכנסת מקלב מאוד מאוד פעיל, הוא לקח את הוועדה הזאת ועשה אותה ועדה יותר פעילה מוועדת חוץ וביטחון.
היו"ר אורי מקלב
אבל לא רק הכלכלה. מתווה הגז - - - שבע ישיבות התייעצות, אני לא מצליח לעשות.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אז אתה תעשה שמונה. אני רק יכול להבטיח לחבר הכנסת, כי אני גם אישית מאוד מאוד מעריך אותו ומעריך את העבודה הפרלמנטרית שלו, שבכל מה שקשור לנו, לעובדי הכנסת, אנחנו רק נעזור ונעשה את הכול כדי שאתם תוכלו להתעסק בחקיקה ואנחנו בלוגיסטיקה. אני מודה לכולם.
היו"ר אורי מקלב
תודה לרונן. ומגיע באמת מחיאות כפיים, לא בגלל שהכנסת מארחת אותנו, אנחנו, כמקבלי השירות וחברי הכנסת והצוותים, יש מהפך דרמטי מאוד, גם הוועדות יודעות, על הנגישות, על השירות, על הרצון, על השיפורים שנעשו פה, מהפכים ממש. ולא פחות ומה שיותר מעניין, אנחנו יודעים להעריך את זה והוא ממש מנכ"ל, אנחנו מעריצים אותו ולא סתם שאנחנו אישרנו עכשיו גידול בתקציב הכנסת, ידענו שכל שקל שיוצא פה הוא בא לשמש כדי לשפר את השירות למשתמשים בבית הזה והם לא מעטים, אבל גם לאזרחים. אנחנו ברגע זה נמצאים בשידור אינטרנטי, בוועדה משודרת, אבל אמר המנכ"ל שזה ישתדרג הרבה יותר, לא במוגבלות של השידור האינטרנטי, זה יהיה בערוץ הכנסת ועוד דברים כאלה.

ולמה אני אומר את זה? אני מקבל משוב מאנשים. רבים מהאנשים שבאים ואומרים "אנחנו עוקבים אחרי פעילות הכנסת, אנחנו לא יכולים להגיע לפה, קשה לנו להגיע לפה, אבל זה אחד המדיומים שמאוד מעניין אותנו לשמוע בנושאים השונים שדנים כאן בוועדות". ובאמת מתקיימים פה דיונים שההשפעה שלהם היא השפעה מאוד גדולה על האזרחים, כל אחד בשטח שהוא מתעניין, בין אם הוא נותן את השירות, בין אם הוא גופים ציבוריים, בין אם הוא גופים פרטיים ובין אם אלה אזרחים.

סיפר לי יהודי ובזה אני אסיים, אדם שעובר טיפולי דיאליזה, הוא צריך לעמוד בהליך שלוקח כמה שעות, לפעמים שלוש שעות, לא מעט זמן, ואתה צריך להיות ער במתן הטיפול הזה והוא אומר "מסביבי יש עוד עשרות מיטות, 30-40 מיטות", הוא אומר "הרוב המכריע של אנשים שמסתכלים, לכל אחד יש את הטלוויזיה שלו, על ערוץ 99 או על דיונים אחרים, בגלל שזה נותן לנו, זה משהו שהוא אוניברסאלי לכולם, יש בו משהו שיכול להתאים לכולם, זה מעניין אותנו, מרתק אותנו, הוא לא מרדים אותנו". אני לא מדבר על המליאה שהיא ודאי מרתקת, שם לפעמים זה הופך למשהו אחר, אבל תדעו לכם שמחוץ המליאה יש דיוני ועדות שהם העיקר. עבודת הכנסת העיקרית נעשית שם.

רונן, אנחנו תיכף גם נעשה תמונה, אנחנו איתך. טוב שאנחנו מסיימים איתך ואנחנו שמחים ומודים לכל יחידת התקשוב על היום הזה, על הישיבה הזו, שהיא לא רק על העבר, היא בעיקר, כפי שאמרת לי בפגישת ההכנה שלנו, היא תיתן תמרוץ לגבי העתיד, להרחבת הפעילות. אנחנו נלווה אתכם ומלווים אתכם בשמחה, בסיפוק.

אני אסיים במשפט אחד גם את החלק הראשון של הוועדה, עדיין יש משרדים שעובדים קצת בצורה ישנה, אנחנו רוצים גם אותם לשפר. אנחנו עושים עבודה גם בזה. יש כאן מספר חברי כנסת, המובילה זו סתיו שפיר, שהגשנו הצעת חוק למתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירותים באמצעות דואר אלקטרוני. כאן אנחנו מסבירים שרוב הגופים, יש גופים ציבוריים נותני שירותים, שמשתמשים במכשיר פקס מרכזי שנועד לשרת בדרך כלל עשרות עובדים ולא פעם אובדים ניירות שהגיעו באמצעות הפקס המרכזי ולא פעם גם התירוץ ש"המכתב לא התקבל", במקום להגיד מכתב אומרים "הפקס לא התקבל" וזה נכון.

אנחנו רוצים להשתפר בכל הדברים, לכל אורך הסקאלה. תודה רבה לכם, חנוכה שמח וכל טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים