ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/11/2015

הודעה על שינוי בפרוטוקול מס' 35, מתאריך 22.7.15, 1. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-2015 2. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי) (תיקון), התשע"ה-2015 3. צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 87

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015), שעה 9:30
סדר היום
1. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-20152. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי) (תיקון), התשע"ה-20153. צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015

2. הודעה על שינוי בפרוטוקול מס' 35, מתאריך 22.7.15
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

ענת ברקו

עודד פורר
מוזמנים
יוסי ניסן
הדס פרבר


-

מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט
עו"ד, היועצת המשפטית, משרד התרבות והספורט

לירון גולדנברג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התרבות והספורט

ציון מזרחי - מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שדי מנשה אוף - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה

יעקב פרידברג - עו"ד, משרד המשפטים

רפ"ק אסנת ברוקנטל - מחלקת תביעות, אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

נועה עמיעד - עו"ד, עוזרת היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

שבתאי גרברציק - דוברות משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

הדס לבבי - התאחדות המכונית והקארטינג, הרשות לנהיגה ספורטיבית

ציפי אבנון - ראש אגף החינוך, מועצה אזורית דרום השרון

נורית דנינו - ראש מינהל חינוך, רעננה

גלית גרינברג - אגף החיינוך, קריית ים

מיכל כרמלי - אגף החינוך, סביון

סימה פנדו - מנהלת אגף חינוך, אזור

קלרה נדיר - מנהלת מחלקת חינוך, בתי ספר יסודיים

לאה אבוטבול - מנהלת מחלקת חינוך, עיריית חדרה

יפית ארבל - מנהלת מחלקת קדם יסודי, עיריית ערד

פרי אדרי עראמי - מנהלת מחלקת חינוך, אלפי מנשה

עמוס תמם - מנהל אגף בנ"מ, פתח תקווה

שרה והב - מנהלת מחלקת חינוך, רחובות

חיליק גוטמן - מנהל מחלקת חינוך, מועצה מקומית בני עייש

אריאב יוסט - מנהל אגף חינוך, מטה בנימין

חובב רפאל - מנהל מחלקת חינוך, מטה בנימין

אריק קיציס - מנהל מחלקת חינוך ונוער, מועצה מקומית עמנואל
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הודעה על שינוי בפרוטוקול מס' 35, מתאריך 22.7.15

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-20152. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי) (תיקון), התשע"ה-20153. צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. היום י"ח בכסלו התשע"ו, 30 בנובמבר 2015. על סדר היום תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-2015 וצו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015.

יש לי הודעה. אני אקריא את ההודעה ולאחר מכן אני אסביר את מהותה.

באישור יושב ראש הכנסת, על פי סעיף 120ד(4) לתקנון הכנסת קבעתי כי בפרוטוקול מספר 35 מישיבת הוועדה בנושא חמישים שנה לניצן מתאריך ו' באב התשע"ה, 22 ביולי 2015, שמות ההורים והילדים שהיו בישיבה או הוזכרו בה יהיו חסויים עקב העילה הקבועה בסעיף 120ד(1)(ב) לתקנון הכנסת.

קיימתי את חובת ההודעה לוועדה ואני אסביר אותה לטובת הנוכחים. היה כאן דיון במלאת חמישים שנים לאגודת ניצן והבאנו דוגמאות להתערבות של ניצן וליווי ניצן במספר פרויקטים. צוינו שם שמות הורים ותלמידים. על פי תקנון הכנסת וצנעת הפרט, אנחנו צריכים להשמיט את שמות הילדים וההורים. מאחר והפרוטוקול נרשם ולא פעלנו כפי שהיינו צריכים לפעול מלכתחילה, אנחנו היינו חייבים להודיע את ההודעה לוועדה ואכן שמות הילדים וההורים יושמטו לאחר ההודעה הזאת.

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-20152. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי) (תיקון), התשע"ה-20153. צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015
היו"ר יעקב מרגי
הנושא השני שעל סדר היום הוא תקנות הנהיגה הספורטיבית. היועץ המשפטי של הוועדה, בבקשה.
קריאה
אני מציע שמשרד התרבות הספורט יציג את התקנות.
יוסי ניסן
אני מנהל את הרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורט.
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו כאן מגרשי מרוצים?
יוסי ניסן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
איפה?
יוסי ניסן
חמישים אחוזים מהפעילות מתבצעת על שטחי עפר.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע שיש שטחי עפר. אני בא מהנגב. אני שואל אם יש לנו מגרשי מרוצים.
יוסי ניסן
כן. יש.
היו"ר יעקב מרגי
איפה?
יוסי ניסן
עדיין אין מסלול אספלט, אם לזה אתה מתכוון. לזה הוצאנו קול קורא ב-2014.
היו"ר יעקב מרגי
אלה המכוניות שעושות יותר רעש מאשר הן נוסעות. אתה מכיר אותן?
יוסי ניסן
עיריית ערד זכתה בקול קורא והיא הולכת להקים מסלול.
היו"ר יעקב מרגי
אני איש הנגב. הספורט המוטורי בערד כבר קיים כמעט ארבעים שנים במגרש ועדיין לא קם.
יוסי ניסן
במנחת. היה במנחת. עכשיו יקום מסלול ייעודי לזה.
היו"ר יעקב מרגי
גם אז שמעתי את זה. לא שזה חסר לי, אבל בסדר. אני חווה את זה כל יום בכביש.
קריאה
אנחנו לפעמים רואים את זה בתחרויות בכבישים, לא עלינו.
יוסי ניסן
חוק הנהיגה הספורטיבית למעשה הקים את הרשות לנהיגה ספורטיבית שהיא רשות ממשלתית שיושבת במשרד התרבות והספורט. אנחנו תיקנו את התקנות ואנחנו למעשה הרגולטור של התחום. תחתינו יש התאחדויות שהשרה הכירה בהן והן למעשה מנהלות את הספורט בפועל, אם אלה אירועים, אם אלה ספורטאים. אנחנו מתקצבים אותם במסגרת מבחני תמיכה ואנחנו כאן על מנת לסייע לספורט הזה להתפתח ולהתקדם. התחום עדיין בחיתוליו ואנחנו למעשה שלוש וחצי שנים מאז תחילת הספורט הזה שהוא חוקי במדינת ישראל ואנחנו רוצים לקדם דברים על מנת שיהיה יותר קל ויותר נגיש לציבור לקחת חלק בספורט הזה.

ברשותכם, נתחיל ברישיון כלי תחרותי.
היו"ר יעקב מרגי
לפי סדר היום. רישיון נהיגה ספורטיבי (תיקון), התשע"ה-2015.
יוסי ניסן
ברשותכם, נתחיל ברישיון נהיגה. סוגי הרישיונות בכלים תחרותיים, אנחנו מוסיפים כלים מסוגים חדשים על מנת להרחיב.
היו"ר יעקב מרגי
בוא נעשה הצעה לסדר כי יש לנו אורחים חשובים והם צריכים לדעת שהוועדה הזאת מטפלת, מעבר לנושאי חינוך, גם בתרבות וספורט וגם בצער בעלי חיים. נפלתם על יום של נהיגה ספורטיבית. תאמינו לי שיש הרבה מה לומר בתחום החינוך.

אני מציע שאתה תיתן דברי הסבר קצרים ונתחיל בהקראה. תודיע מתי אתה מקריא כי איך שאתה מסביר, זה בדיוק כמו הקראה.
יוסי ניסן
יש שלושה תיקונים אותם אנחנו מבקשים לבצע ברישיון לנהיגה ספורטיבית. המצב קיים קובע את סוגי הרישיונות לנהיגה ספורטיבית בכלים תחרותיים ואנחנו רוצים להוסיף כים מסוגים חדשים על מנת להרחיב את סוגי הכלים בהם ניתן לבצע ספורט מוטורי לטובת הספורטאים.

התיקון השני קובע כי המבקש רישיון נהיגה ספורטיבית צריך להיות בעל רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה. בפועל יש כלים תחרותיים שאין הקבלה מדויקת בינם לבין רכבים לפי פקודת התעבורה והמטרה היא ייעול תהליכים ומתן אפשרות לרשות לתת רישיונות מקבילים לאלו הקיימים בפקודת התעבורה.

למעשה גם ילדים בני שמונה יכולים להתחרות בכלים תחרותיים ומן הסתם אין להם רישיונות מקבילים בתחבורה. הדבר הזה קיים גם בעולם והוא מקובל.

תקנה 8 קובעת את הפטורים מחובת רישיון נהיגה ספורטיבית. אנחנו מוסיפים שני סוגי פטורים. האחד לעובד מעבדה מוסמכת או מכון רישוי מאושר, והשני לאדם הנוסע בכלי תחרותי שלא כנהג. באירועי ראווה יש לפעמים צורך לצרף אדם לצד הנהג. בעבר הוא היה צריך להיות בעל רישיון נהיגה תחרותי ואנחנו כאן רוצים לתת לו פטור על מנת שזה יוכל לצאת לפועל.

אני עובר להקראה.
היו"ר יעקב מרגי
לטובת האורחים וחברי הכנסת, נציג משרד התרבות מקריא, נותנים לו לסיים סעיף ואם יש הערות, להרים יד ואנחנו נקיים דיון על אותה הערה. אם נראה שיש הסתייגויות, נסמן את הנושאים בהם יש לנו הסכמות, נסיים אתם ונחזור לסעיפים בעליהם יש השגות.
יוסי ניסן
תיקון תקנה 1

בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי ההגדרה "מסלול מרוץ סגור" יבוא:

"ענף הג'ימקאנה" – תחרות שליטה בכלי תחרותי הכול פניות ופיתולים ומדיד זמנים במסלול מרוץ סגור.

"פעילות ספורט מסוג תצוגה" – פעילות ראווה לא תחרותית שמודגמות ומוצגות בה יכולותיו וביצועיו של הכלי התחרותי בכפוף לכללים ואסורה בה מדידת זמנים.

"רכב ספורט עממי" – כהגדרתו בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010".
היו"ר יעקב מרגי
מה זה הג'ימקאנה?
יוסי ניסן
זה למעשה תחרות שליטה בכלי תחרותי הכולל פניות ופיתולים. זה למעשה מרוץ שבודק את יכולת השליטה בכלי התחרותי. זה מסלול מרוץ סגור. זה בדרך כלל כמו אצטדיון קטן ששמים קונוסים והנהג עובר ביניהם.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות לתקנה 1?
ענת ברקו (הליכוד)
יש לי שאלה. יש חובה לאצטדיון סגור? האם התחרות בג'ימקאנה, חובה שהיא תהיה באצטדיון סגור?
יוסי ניסן
כן.
ענת ברקו (הליכוד)
מסלול מרוץ סגור. יש הגדרה למסלול מרוץ סגור כאצטדיון סגור?
יוסי ניסן
יש שני סוגים של תחרויות.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה מסלול מרוץ סגור? אין משמעות.
יוסי ניסן
יש שני סוגים של מרוצים כאשר האחד הוא במסלול מרוץ פתוח שהוא חופשי, עפר, על עשרים קילומטרים בשטח ויש מסלול מרוץ סגור. המרוץ הסגור מוגדר בהגדרה כך שהכניסה והיציאה מבוקרים.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל הוא לא בהכרח סגור.
יוסי ניסן
לא, אבל הוא מתוחם.
ענת ברקו (הליכוד)
אולי זאת הגדרה יותר טובה? יש כאן בעיה כי כאשר אתה אומר סגור, אני מדמה אצטדיון סגור עם חומות ושם מתקיימת התחרות.
יוסי ניסן
ההגדרה היא בחוק. החוק למעשה קובע מה ההגדרה של מסלול מרוץ סגור שהכניסה והיציאה ממנו מבוקרים על ידי הקהל.
ציון מזרחי
איפה עומד הקהל?
יוסי ניסן
מסביב.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מוגן?
ענת ברקו (הליכוד)
לא.
יוסי ניסן
כן.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל לא בהכרח על ידי מכשול.
יוסי ניסן
בדרך כלל יש טריבונות עליהן יושבים.
היו"ר יעקב מרגי
נעשה סדר. אתה אומר לי שההגדרה מרוץ סגור מופיעה בהגדרות החוק?
לירון גולדנברג
כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך את החוק כאן?
לירון גולדנברג
כן. ההגדרה אומרת שהכניסה והיציאה ממנו מבוקרים. הקהל מבוקר.
היו"ר יעקב מרגי
אם יש כניסה ויציאה מבוקרת, סימן שהוא מתוחם. סגור.
ענת ברקו (הליכוד)
כן, אבל מתוחם ולא סגור. לכן ההגדרה כאן היא לא מדויקת.
לירון גולדנברג
זה מסלול מרוץ מאושר המצוי במתחם שהכניסה אליו מבוקרת ושאינו דרך כהגדרתה בפקודת התעבורה.
היו"ר יעקב מרגי
זאת לא דרך. בסדר.
לירון גולדנברג
רק להבהיר. המסלולים, זה לא שכל אחד לוקח כלי תחרותי והולך להתחרות אלא הוא כפוף לרישוי עסקים, אישורי משטרה, כיבוי אש, רשות מקומית, בעל השטח, מינהל. זאת אומרת, הכול מסודר והרשות לנהיגה ספורטיבית, בסופו של דבר יוסי, נותנת אישור לכל מרוץ ומרוץ. כל מרוץ ומרוץ עובר את כל רשימת האישורים, כולל האישור של הרשות לנהיגה ספורטיבית.
ענת ברקו (הליכוד)
אתה לא חושב שיש משהו מטעה באמירה סגור לעומת מתוחם, שזה יותר מדויק?
היו"ר יעקב מרגי
על מה הוויכוח?
ענת ברקו (הליכוד)
כשאתה אומר סגור, אני מדמה אצטדיון סגור.
היו"ר יעקב מרגי
עזבי את הדמיון. חמישים שנים אני סובל מהדמיוניות של אחרים.
ענת ברקו (הליכוד)
זאת הגדרה לא מדויקת.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
ענת ברקו (הליכוד)
כי היא לא מדויקת. ההגדרה צריכה להיות מדויקת.
היו"ר יעקב מרגי
את באה עכשיו ומציבה לנו הנחת יסוד שכתוב מסלול מרוץ סגור – אצטדיון. לא נכון.
לירון גולדנברג
במסגרת תיקוני החקיקה של החוק הראשי, לא לתקנות, אנחנו נרשום לנו את זה כמשהו שצריך לעשות.
ענת ברקו (הליכוד)
האם זה מקובל עליכם?
לירון גולדנברג
בעיקרון כן.
יוסי ניסן
אגב, לסבר את אוזנך, האירוע עצמו הוא בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית בהתאחדות.
ציון מזרחי
מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה. שאלה קטנה. בהתאם לתקנות התעבורה, שחס וחלילה לא יקרו תאונות דרכים. אם זה לא מוגדר כדרך, זאת לא תאונת דרכים ולכן איך אתם מכסים את העניינים של הביטוח, היפגעות ותקינות הרכב?
יוסי ניסן
הביטוח לא קשור לתעבורה. הביטוח הוא ביטוח של ספורט מוטורי ייעודי לאותו אירוע. ברגע שהמקום מתוחם והוגשה בקשה שאושרה לגבי אתו מתחם, נערכו בו גם סיורים וקבעו שזה המתחם, אין אפשרות לכלי רכב להיכנס.
ציון מזרחי
ברור. אני מדבר על אלה שמשתתפים בתחרות הזאת. האם הם מבוטחים?
יוסי ניסן
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא מתחילים את זה מהתחלה.
ציון מזרחי
רק שיגדירו כדי שנדע.
היו"ר יעקב מרגי
שאלת שאלה והובהר שאכן כן.

אני חוזר לסדר הקבוע בוועדה כאשר מרגע זה, אין קריאות ביניים. תיקון תקנה מספר 1, אני לא הולך ללמד אתכם מהתחלה מה זה רכב ספורט ומה זה ספורט מוטורי. אין שאלות בבסיס. מי שיש לו הערה לתקנה 1, שיצביע.
אסנת ברוקנטל
תודה. אני מדברת בשם המשרד לביטחון פנים, הלשכה המשפטית, ואגף התנועה של המשטרה ובעקיפין גם בשם היועץ המשפטי למשטרה. אנחנו קיבלנו את החומר בסוף השבוע שעבר. מבחינתנו יש כאן גם עבודת מטה משפטית וגם עבודת מטה מקצועית עמוקה שאנחנו צריכים לעשות. לכן אנחנו לא יכולים כרגע להגיב לגופם של דברים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל אותך שאלה. אתם על פי חוק, משטרת התנועה, יש לכם סמכות במקום שהוא לא דרך? שהיא לא מוגדרת דרך? מה לכם ולזה?
אסנת ברוקנטל
אנחנו מעדיפים לבדוק את כל התיקונים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר בפתיח שיש לי רגישות לסחבת בתקנות. זאת קדנציה חמישית שלי והממוצע – זה מופיע בדוח מבקר המדינה – שמשרד ממשלתי מתקן תקנות במדינת ישראל הוא שמונה שנים, שש שנים, שבע שנים. אין. אצלי זה לא כך. זה חדש לכם? לא מכירים את זה? קבלו נזיפה.
אסנת ברוקנטל
לא קיבלנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שאני נוזף בהם, שאלתי שאלה. אני לא משפטן. מקום שלא מוגדר דרך, יש לכם בכלל מה לומר?
אסנת ברוקנטל
בעיקרון לא, אבל עדיף שנבדוק בצורה יסודית.
היו"ר יעקב מרגי
תבדקו, תחזרו, נוכל לתקן תקנות.
אסנת ברוקנטל
אנחנו מוכנים להכין לדיון הבא.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מעכב את התקנות. יכול להיות שיש בזה צעד פזיז אבל תקנות, ברגישות שלי, לא מעכב.
לירון גולדנברג
הבהרה. לכל משרדי הממשלה שתקל על הדיון. לפי החוק לרשות לנהיגה ספורטיבית יש ועדה מייעצת בה יש נציגים למשרד לביטחון פנים, למשטרה, למשרד התחבורה. אנחנו שנתיים כבר עוסקים בתיקונים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הבנו. יש הערה לתקנה 1? ממשיכים בתקנה 2.
יוסי ניסן
תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בטבלה –

במקום פרט (1) יבוא:

טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'

סוג הכלי נפח מנוע הספק מירבי גיל הנוהג תיוג

התחרותי מירבי בסמ"ק בכוחות סוס בשנים הוא

2 4 לפחות

פעימות פעימות

____________________________________________________________

"(1א) מכונית, רכב 16, כנהג S-COD

שטח, באגי במשקל משנה/נווט

כולל של עד 3,500 ק"ג

(1ב) רכב ספורט 1,400 100 14, בליווי S-RO

עממי במשקל כולל מדריך ומאמן

של עד 3,500 ק"ג הנמצא ברכב

המשתתף בענף

הג'ימקאנה

(1ג) רכב ספורט 1,400 100 15 S-CR

עממי במשקל כולל

של עד 3,500 ק"ג

המשתתף בענף

הג'ימקאנה"
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה המאמן הנמצא במקום? יש לך הגדרה לזה?
יוסי ניסן
כן, בוודאי. כאן אנחנו מרחיבים את הפעילות של הענף. מכיוון שיש ביקוש, וכך זה גם מקובל בחוץ לארץ, אנחנו משווים את הגיל לאותו הספק רכב. כמו שאתם רואים זה גיל 14 בליווי מדריך ומאמן, או 16 כנהג משנה או כנווט. מדריך ומאמן, יש תקנות ייעודיות שמדברת על מה זה למעשה מדריך ומאמן. זה אדם שעבר הכשרה, שהוא בא עם רקע מספורט מוטורי ועבר הכשרה.
היו"ר יעקב מרגי
היא שאלה ובצדק אם זה מופיע בהגדרות בחוק העיקרי.
יוסי ניסן
כן.

בפרט (3) שכותרתו נפח מנוע מרבי בסמ"ק, תחת כותרת המשנה שתי פעימות", במקום "65" יבוא "70".

אחרי פרט (5)ו) יבוא:

טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'

סוג הכלי נפח מנוע הספק מירבי גיל הנוהג תיוג

התחרותי בסמ"ק בכוחות סוס בשנים הוא

2 4 לפחות

פעימות פעימות

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ________________________________________________________________

מיני באגי 65 150 10 8 S-B1

(ב) 85 250 18 10 S-B2

(ג) 125 400 25 12 S-B3

(ד) 250 500 60 15 S-B4

(ה) למעלה 600 125 16 S-B5

מ-250

(ו) למעלה למעלה למעלה 17 S-B6

מ-250 מ-600 מ-125

למעשה התאמנו כאן את כוחות הסוס והפעימות לגיל עצמו. זאת דרישה שבאה מהשטח על מנת להתאים את עצמנו לתקנות המקובלות בחוץ לארץ. אנחנו לא ממציאים כאן כלום. כל הכללים והחוקים שחלים במדינת ישראל על ספורט מוטורי, למעשה מועתקים ממה שקורה בעולם.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב מועתקים. אני לא חסיד העתקות.
יוסי ניסן
אנחנו לומדים וזה הצורך שקיים.
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה כותב לי גיל 10, גיל 12 וגיל 8, זה כפוף להדרכה כלשהי?
יוסי ניסן
מי שאין לו רישיון נהיגה, בהחלט צריך לעבור הדרכה.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע עברית פשוטה. 8, 12 ו-10, אין להם רישיון.
יוסי ניסן
בהחלט כן.
היו"ר יעקב מרגי
עוברים הדרכה?
יוסי ניסן
בהחלט.
היו"ר יעקב מרגי
זה מופיע בתקנות?
יוסי ניסן
כן, בוודאי.
לירון גולדנברג
גם תיאורטית וגם מעשית.
היו"ר יעקב מרגי
הערות לתקנה 2.
יעקב פרידברג
אני ממשרד המשפטים. נדמה לי שהתשובה היא כן אבל אני רוצה להבהיר כדי שאדע בוודאות. כאשר אתה אומר שזה מקובל בעולם, אלה בעצם הכללים של הענפים הללו.
יוסי ניסן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש עוד הערות?
הדס פרבר
היועצת המשפטית של משרד התרבות והספורט. מכיוון שהשאלה הזאת חוזרת על עצמה, אני רוצה להבהיר. המבנה של חוק נהיגה ספורטיבית הוא כזה שכל דבר שקשור לנהיגה ספורטיבית טעון רגולציה. כלומר, כדי להיות נהג, צריך הדרכה ואישור של הרשות, כדי להיות מאמן ומדריך, צריך הדרכה ואישור של הרשות, הרכב צריך רישיון של הרשות, המסלול צריך רישיון של הרשות והביטוח צריך אישור של הרשות. כלומר, כל דבר שעושים בספורט הזה, יש מישהו שמפקח עליו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אחר כך נעשה הצבעה על כל התקנות ביחד.
יוסי ניסן
תיקון תקנה 3.

בתקנה 3 לתקנות העיקריות –

בתקנת משנה (ב)(4) במקום "בפרק השלישי" יבוא "בתקנה 11".

אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישיון לנהיגה ספורטיבית למבקש שאינו בעל רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה לרכב מנועי מסוג הכלי התחרותי שלנהיגתו מתבקש הרישיון לנהיגה ספורטיבית, בכפוף לעמידתו בדרישות הקבועות בפסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ב), ולפי המפורט להלן:

בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה לאופנוע או לטרקטור רשאי לקבל רישיון לנהיגה ספורטיבית לטרקטורון.

בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה לטרקטור או למכונית רשאי לקבל רישיון לנהיגה ספורטיבית לקארט או למיני באגי".
היו"ר יעקב מרגי
תסביר לנו מי היא הרשות המוסמכת שרשאית ליתן רישיון לנהיגה ספורטיבית.
יוסי ניסן
למעשה הרשות המוסמכת זאת הרשות לנהיגה ספורטיבית ואנחנו למעשה מכירים במי שיש לו רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה לאופנוע או לטרקטור, רשאי לקבל רישיון לנהיגה ספורטיבית בטרקטורון. זה פשוט את מה שיש במקביל בתעבורה למה שבספורט הזה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם מסלולי רישוי והדרכה בדיוק כמו באגף הרישוי?
יוסי ניסן
כן. בהחלט.
היו"ר יעקב מרגי
הערות לתקנה 3? אין. תמשיך.
יוסי ניסן
תיקון סעיף 8

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) עובד מעבדה מוסמכת או מכון רישוי מאושר בידי הרשות המוסמכת לצורך בדיקת הכלי התחרותי.

אדם הנוסע בכלי תחרותי שלא כנהג, בעת פעילות ספורט מסוג תצוגה".
היו"ר יעקב מרגי
הסבר.
יוסי ניסן
למעשה עובד מעבדה מוסמכת שבודק את הכלי בתוך המעבדה או בחניה, גם בתעבורה זה כך, לא צריך רישיון ייעודי לכלי התחרותי אלא למען הבדיקה שלו הוא יוכל להשתמש ולבדוק את התקינות.
היו"ר יעקב מרגי
לכאורה למה? הרי כדי לבחון את התקינות, הוא צריך לבחון במצב מיטבי, כאילו עכשיו בפעילות ספורט.
יוסי ניסן
לא. מי שבודק אותו במצב מיטבי, זה הנהג עצמו. מי שבודק אותו מבחינה מכנית, זה הוא.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. הערות לתקנה 4, תיקון סעיף 8? אין. תמשיך.
יוסי ניסן
תיקון התוספת

בתוספת לתקנות העיקריות –

המלים "בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה" והמלים "אינו בעל רישיון נהיגה" – יימחקו.

במקום "יש לשאת רישיון זה בצמוד לרישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה בנהיגה מחוץ למסלול סגור" יבוא "במסלול שאינו מסלול מרוץ סגור רישיון זה בתוקף רק בצמוד לרישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה".

זה תיקון טכני שאנחנו מבצעים.
לירון גולדנברג
תיקון ניסוח ברישיונות נהיגה.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר.
לירון גולדנברג
במסלול שהוא לא סגור, יש צורך ברישיון גם לפי פקודת התעבורה ולכן עשינו שינוי רק של נוסח כי כך מנפיקים את זה. כך מונפקים הרישיונות.
יוסי ניסן
זה כתוב על הרישיון עצמו.
לירון גולדנברג
מאחר וזה כתוב על הרישיון עצמו, עשינו שינוי נוסח בהתאמה עם משרד המשפטים.
ציון מזרחי
זה כדי להעביר את הכלים ממקום למקום?
יוסי ניסן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
הוא אומר לך שיש מסלול לא סגור. זאת דרך.
ציון מזרחי
אני שואל. אז הוא עובר לדרך.
יוסי ניסן
אני רוצה להבהיר. על מנת להתחרות במסלול פתוח, אנחנו מחייבים רישיון נהיגה בתחבורה. כדי לבוא לתחרות ולהתחרות, הוא צריך להציג את הרישיון שלו בתחבורה בתוקף ואז הוא יכול להתחרות. זאת אומרת, זאת חובה וזה להבדיל מענפים בהם לא נדרש רישיון נהיגה בתחבורה. כאן אנחנו מחייבים את זה. לכן כאן עשינו שינוי טכני שאומר שעל מנת לעשות את זה,, הוא צריך לבוא עם הרישיון.
היו"ר יעקב מרגי
זה בנוסף לרישיון שלו לנהיגה ספורטיבית.
יוסי ניסן
בנוסף, נכון.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות לתיקון התוספת? אין.

אנחנו מצביעים על תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ה-2015. מי בעד אישור התקנות?

הצבעה

בעד אישור התקנות – 4, פה אחד

התקנות נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות התקבלו פה אחד.
יוסי ניסן
תיקון תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי) (תיקון), התשע"ה-2015

אישור תקנה 1

בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1, בהגדרת "רכב ספורט עממי" –

ברישה, אחרי "משאית" יבוא "אופנוע, טרקטורון".

במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) יש עליו רישיון רכב תקף בהתאם לפקודת התעבורה.

(2) בפסקה (3), המלים "והדבר צוין ברישיונו" – יימחקו".
היו"ר יעקב מרגי
הסבר.
יוסי ניסן
אנחנו למעשה מוסיפים כאן שני כלים, אופנוע וטרקטורון, ברכב ספורט עממי, שלא היו בעבר. ספורט עממי הוא ספורט שלמעשה מאפשר לאדם בעל כלי רכב להגיע לתחרות, ובזמן הזה הוא מקבל רישיון זמני לאותה תחרות והוא מתחרה עם הרכב הפרטי שלו. באותו זמן רישיון הרכב שלו מותלה, הוא נכנס לתחרות עם רישיון של כלי תחרותי לכל דבר ועניין על פי חוק הנהיגה הספורטיבית, וכשהוא מסיים את התחרות הזאת, הוא עובר בדיקה של בוחן, מקבל את רישיון הרכב שלו, אם הוא לא עבר תאונה או חלילה משהו, וחוזר לכביש באופן רגיל.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות? אין.
יוסי ניסן
תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בפסקה (6) בסופה יבוא "לרבות מיני באגי".

אנחנו מוסיפים עוד כלי שנקרא מיני באגי. זה דבר טכני.

תיקון תקנה 7

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) – בטלה.
היו"ר יעקב מרגי
מה ביטלתם לנו?
יוסי ניסן
זה חידוש הרישיון. למעשה בחידוש הרישיון אנחנו פוטרים אותו מבדיקת בוחן כי לפני כל תחרות הוא עובר בדיקת בוחן.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עדיין באותו רכב שהוא רכב פרטי או שהוא ברכב ספורט?
יוסי ניסן
זה רכב ספורט. אני מדבר על רכב ספורט. כאשר עושים שינוי בעלות, אנחנו פוטרים מבדיקת בוחן. זה גם חוסך עלויות לספורטאי וגם מקל על התהליך עצמו.
לירון גולדנברג
פחות בירוקרטיה.
היו"ר יעקב מרגי
הגיוני.
יוסי ניסן
תיקון תקנה 10

בתקנה 10 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) קונה הכלי התחרותי יציג לרשות המוסמכת רישיון לנהיגה ספורטיבית בתוקף".

למעשה על מנת לבצע העברת בעלות, אנחנו מבקשים ממנו – זה בהתאם לסיכום עם רשות המסים – שיהיה לו רישיון נהיגה תחרותי.
היו"ר יעקב מרגי
למה? אם יש לי האנגר שהוא רק לתצוגה, מה מפריע לכם?
יוסי ניסן
בדרך כלל הכלים האלה נועדו לשימוש תחרותי.
היו"ר יעקב מרגי
יש כאלה שאוספים.
לירון גולדנברג
כדי להזיז את הכלי צריך רישיון נהיגה. אנחנו לא רוצים אנשים בלי רישיון נהיגה יעבירו בעלות בכלים כאלה ויעשו בהם חס וחלילה שימוש.
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול להקשות עליך. לצורך זה אני אביא נהג עם רישיון ספורט. אני אביא רכב גרר שיגרור אותו. אני יכול להקשות עליך.
יוסי ניסן
חשבנו לנכון שזה ראוי.
קריאה
יש לי שאלה ואני מצטער שאני חוזר אחורה, לסעיף 7(ג). מה שכתוב בסעיף 7(ג) זה שאם הוא עבר בדיקה במהלך תחרות, הוא לא צריך לעשות עוד הפעם. למה אתם מוחקים את זה?
יעקב פרידברג
זה בזמן החידוש.
קריאה
כתוב שאם הוא מגיש בקשה, הוא צריך להציג אישור שבמהלך השנה האחרונה הוא עבר בדיקה במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית. אם הוא לא עבר במהלך אותה שנה, זאת אומרת שהוא לא עבר בדיקה. אם הוא לא עבר בדיקה, אז למה מחדשים לו את הרישיון? זה לא שאתה אומר שבתחרות בודקים אותו.
יוסי ניסן
הוא לא יכול להתחרות בלי בדיקה.
קריאה
אבל אם הוא כבר למעלה משנה לא עשה בדיקה והוא רוצה לחדש את הרישיון אבל הוא לא התחרה? אתה רוצה לבדוק לו את הרכב. זה לא שאתה אומר שאתה רואה רכב שגם כך רואים אותו בכל תחרות, בודקים אותו, ועכשיו כשהוא מגיע לכאן, אני לא צריך לבדוק אותו כי בדקו אותו לפני חודשיים.
יוסי ניסן
חידוש רישיון זה דבר טכני. הוא פשוט מאריך את הרישיון לעוד שנה. ברגע שהוא מאריך את הרישיון והוא הולך לתחרות, הוא כבר עובר את בדיקת הבוחן.
יעקב פרידברג
יש כפל של בדיקה.
יוסי ניסן
לא רצינו שיהיה כפל.
יעקב פרידברג
חסכנו את הכפל הזה.
היו"ר יעקב מרגי
זה מחויב סמיכות? אם התחרות היא לא עכשיו אבל יש לי עכשיו חידוש רישיון.
יוסי ניסן
זה לא משנה. מתי שהוא יתחרה, הוא יצטרך לעשות בדיקת בוחן.
יעקב פרידברג
אתה מחדש רישיון לרכב כשאתה לא יודע אם הוא תקין או לא כי אתה גם לא בדקת אותו בשנה האחרונה.
יוסי ניסן
אבל לקראת התחרות הוא עובר בדיקה.
היו"ר יעקב מרגי
אני הולך להשתתף בתחרות בעוד שלוש שנים.
יוסי ניסן
כשאתה תשתתף בתחרות, אתה תעבור את הבדיקה.
היו"ר יעקב מרגי
מה אני עושה במשך שלוש השנים?
יוסי ניסן
אתה לא צריך לעשות דבר.
היו"ר יעקב מרגי
לרכב הספורטיבי אסור לנוע?
יוסי ניסן
אסור לו. הוא לא תקף. רק במסלול מרוץ מאושר ובעת אירוע הוא עובר בדיקה של בוחן בכל מקרה.
לירון גולדנברג
ורק אז הוא יכול להשתתף בתחרות.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי אימונים?
יוסי ניסן
יכול. אימונים הם כמו אירוע.
היו"ר יעקב מרגי
אם הוא הולך לאימון, הוא עובר בדיקה?
יוסי ניסן
בוודאי. זה מוגדר גם בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
תמשיך.
יוסי ניסן
החלפת תקנה 20

במקום תקנה 20 לתקנו ת העיקריות יבוא:

"20. פטור מרישיון כלי תחרותי לרכב ספורט עממי

רכב ספורט עממי יהיה פטור מרישיון כלי תחרותי ורישיון הרכב התקף לפי פקודת התעבורה ישמש ראייה על כך שהרכב כשיר לספורט עממי".
היו"ר יעקב מרגי
מה זה עממי?
יוסי ניסן
כמו שאמרנו, אתה יכול לבוא עם הרכב שלך לתחרות, להחליף את הרישיונות, באותו זמן יש לך ביטוח של ספורט מוטורי, יש לך רישיון כלי תחרותי מהרשות המוסמכת, אתה עובר את התחרות הזאת וחוזר אחרי כן, אחרי בדיקת בוחן, לכביש. כמובן מחזירים לך את הרישיון בחזרה. גם הלוחית עצמה מוחלפת כי יש לך לוחית ייעודית לספורט המוטורי. אתה מחליף ללוחית צהובה וחוזר לכביש.

מה שעשינו כאן, פטרנו אותו מלהגיע לרשות כדי להוציא את הרישיון אלא ביום התחרות לעשות את הפרוצדורה.
לירון גולדנברג
גם כאן זה חיסכון בבירוקרטיה.
יוסי ניסן
החלפת תקנה 21

במקום תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:

"21 בדיקת רכב ספורט עממי

רכב ספורט עממי, טרם השתתפותו באירוע נהיגה ספורטיבית וכתנאי להשתתפותו, ייבדק וייבחן על ידי בוחן, כפי שתורה הרשות המוסמכת, בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית, כדי לברר אם הוא ראוי לשמש כלי תחרותי. בסיום אירוע הנהיגה הספורטיבית – יעבור בדיקת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 5 לתקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010".
לירון גולדנברג
בעצם זה המשך לספורט העממי. אלה תיקונים טכניים.
יוסי ניסן
ביטול תקנה 22

תקנה 22 לתקנות העיקריות – בטל.

החלפת תקנה 23

במקום תקנה 23 לתקנות העיקריות יבוא:

"23. נשיאת מדבקת זיהוי

באירוע ספורט עממי, יישא רכב ספורט עממי מדבקת זיהוי ויתקיימו בה התנאים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לתוספת השלישית".

תיקון התוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות –

במקום תקנות 3(א) ו-20)" פעמיים, יבוא "תקנה 3(א)".

בסוגריים שבראשה ובכותרת הטופס, המלים "רכב ספורט עממי" – יימחקו.

תיקון התוספת השלישית

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות –

בסוגריים שבראשה, במקום "(תקנה 15(ג))" יבוא "(תקנות 16(ג) ו-23)".

אחרי סעיף 2 יבוא:

"(3) ברכב ספורט עממי מדבקת הזיהוי תכלול את מספר רישיון הרכב לפי פקודת התעבורה בתוספת האות S מצד שמאל.
היו"ר יעקב מרגי
הסברים.
לירון גולדנברג
זאת בעצם התאמה של איך תיראה לוחית הזיהוי של רכב ספורט עממי. הוא בעצם בא עם הרכב הפרטי שלו מהבית ואלה ההנחיות שבתוך התקנות איך זה ייראה. זה יהיה ב-ויניל, איזה גודל, מה מתאים לאופנוע, מה מתאים למכונית.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה מודגש שזה רכב ספורט?
לירון גולדנברג
כן. יהיה לו זיהוי. הוא יהיה צבע אחר. גם הלוחית תהיה אפורה וגם תהיה האות S. כמובן כשהוא יוצא מהתחרות, המדבק הזאת יורדת.
יוסי ניסן
על מנת להנפיק לו רישיון באותו יום, הוא צריך לבוא עם רישיון רכב בתוקף. זה התנאי שלו כדי לקבל את אותו זיהוי.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות?

אנחנו מצביעים על אישור תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התשע"ה-2015. מי בעד?

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות אושרו פה אחד.
יוסי ניסן
אנחנו כרגע בצו שהוא למעשה התאמה של כל מה שעשינו עד עכשיו. צריך לתקן גם את צו הנהיגה הספורטיבית שהוא התאמה שבין הנפחים והגילאים. אני אומר כמה דברים הסבר, ברשותכם.

בעקבות השינויים בתקנות הנהיגה הספורטיבית, רישיון לנהיגה ספורטיבית, התש"ע-2010, נדרש לתקן את התוספת לחוק ולהתאימה לשינויים ולתוספת לגבי מבקשי רישיונות לנהיגה ספורטיבית שאינם בעלי רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה.
לירון גולדנברג
בעצם כל השינויים שהוקראו קודם ואושרו על ידי הוועדה ברישיון נהיגה ספורטיבית מתקנים אותם בתוספת לחוק. זה נשמע סינית, אבל זה כבר אושר קודם על ידי הוועדה.
יוסי ניסן
שינוי התוספת לחוק.

בתוספת לחוק, בפרט (2),

בפסקה (1א) במקום "65" יבוא "70".

אחרי פסקה 5 יבוא:

"(6) רישיון המבקש שמלאו לו 16 שנים ואשר ישמש נהג משנה או נווט יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא מכונית, רכב שטח, באגי במשקל כולל של עד 3,500 קילוגרם.

(7) רישיון המבקש שמלאו לו 14 שנים בליווי מדריך ומאמן הנמצא ברכב, יהיה לנהיגה ספורטיבית ברכב ספורט עממי במשקל כולל של עד 3,500 קילוגרם המשתתף בענף הג'ימקאנה שנפח מנוע מירבי 1,400 סמ"ק וההספק המירבי שלו הוא 100 כוחות סוס, להלן – כוח סוס.

(8) רישיון המבקש שמלאו לו 15 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית ברכב ספורט עממי במשקל כולל של עד 3,500 קילוגרם המשתתף בענף הג'ימקאנה שנפח מנועו המירבי 1,400 סמ"ק וההספק המירבי שלו הוא מאה כוחות סוס.

(9) רישיון המבקש שמלאו לו 8 שנים וטרם מלאו לו 10 שנים, יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא רכב קארט לרבות קראוס קארט או מיני באגי שנפח מנועו והספקו -

בקארט שתי פעימות עד 125 סמ"ק והספק מירבי 10 כוח סוס.

בקארט 4 פעימות, עד 270 סמ"ק והספק מירבי 10 כוח סוס.

במיני באגי שתי פעימות, עד 65 סמ"ק והספק מירבי 10 כוח סוס.

במיני באגי 4 פעימות, עד 150 סמ"ק והספק מירבי 10 כוח סוס.

(10) שרישיון המבקש שמלאו לו עשר שנים וטרם מלאו לו 13 שנים, יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא רכב קארט לרבות קרוס קארט שנפח מנועו והספקו -

בקארט שתי פעימות עד 125 סמ"ק והספק מירבי 16 כוח סוס.

בקארט ארבע פעימות עד 390 סמ"ק והספק מירבי 16 כוח סוס.

(11) שרישיון המבקש שמלאו לו 13 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא רכב קארט לרבות קרוס קארט שנפח מנועו והספקו –

בקארט שתי פעימות עד 125 סמ"ק והספק מירבי 24 כוח סוס.

בקארט ארבע פעימות עד 390 סמ"ק והספק מירבי 24 כוח סוס.

(12) שרישיון המבקש שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 17 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא רכב קארט לרבות קרוס קארט שנפח מנועו והספקו –

בקרט שתי פעימות עד 125 סמ"ק והספק מירבי 35 כוח סוס.

בקארט ארבע פעימות עד 390 סמ"ק והספק מירבי 35 כוח סוס.

(13) שרישיון המבקש שמלאו לו 10 שנים וטרם מלאו לו 12 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא מיני באגי שנפח מנועו והספקו –

מיני באגי שתי פעימות עד 85 סמ"ק והספק מירבי 18 כוח סוס.

מיני באגי ארבע פעימות עד 250 סמ"ק והספק מירבי 18 כוח סוס.

(14) שרישיון למבקש שמלאו לו 12 שנים וטרם מלאו לו 15 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא מיני באגי שנפח מנועו והספקו -

מיני באגי שתי פעימות עד 125 סמ"ק והספק מירבי 25 כוח סוס.

מיני באגי ארבע פעימות עד 400 סמ"ק והספק מירבי 25 כוח סוס.

(15) שרישיון למבקש שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא מיני באגי שנפח מנועו והספקו –

מיני באגי שתי פעימות עד 250 סמ"ק והספק מירבי 60 כוח סוס.

מיני באגי ארבע פעימות עד 500 סמ"ק והספק מירבי 60 כוח סוס.

(16) שרישיון המבקש שמשלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 17 שנים יהיה לנהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי שהוא מיני באגי שנפח מנועו והספקו –

מיני באגי שתי פעימות ללא הגבלת סמ"ק והספק מירבי 125 כוח סוס.

מיני באגי ארבע פעימות עד 600 סמ"ק ו הספק מירבי 125 כוח סוס.

אחרי פרט (2) יבוא:

"(2א) למבקש שמלאו לו 17 שנים ובלבד שהרישיון לנהיגה ספורטיבית הוא בכלי תחרותי שהוא –

רכב קארט לרבות קרוס קארט ללא הגבלת נפח מנוע והספק.

מיני באגי שתי פעימות וארבע פעימות ללא הגבלת נפח מנוע והספק מירבי 17 כוח סוס.

בפרט (3), במקום בפרטים (1) ו-(2) יבוא בפרטים (1) עד (2א), (4). אחרי פרט (3) יבוא:

"(4) בתוספת זו -

"באגי" – מיני באגי כמשמעות באגי בתקנות 2 לתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010, להלן תקנות רישיון כלי תחרותי.

"ענף הג'ימקאנה" - כהגדרתו בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) התש"ע-2010.

"קרוס קארט" – רכב קרקע כמשמעות קארט בתקנה 2 לתקנות רישיון כלי תחרותי.

"רכב ספורט עממי" – כהגדרתו בתקנות רישיון לכלי תחרותי.

"רכב שטח" – כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות רישיון כלי תחרותי".
היו"ר יעקב מרגי
הערות.
קריאה
התוספת לחוק מתייחסת לאותם מקרים בהם מבקש הרישיון הוא לא בעל רישיון נהיגה רגיל. לכן נדרש פירוט.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נעשה קצת סדר. כולנו נתקלים במיני באגי, בבאגי ובכל הטרקטורונים האלה שנוסעים הן על דרך שהיא דרך מוגדרת בחוק והן בשטחים. מה ההגדרה? מישהו יכול לומר לי מה מותר ומה אסור?
לירון גולדנברג
רכב ספורט מוטורי, כלי תחרותי למעשה, בהגדרתו רשאי לנוע רק במסלול מרוץ מאושדר.
היו"ר יעקב מרגי
לא רכב תחרותי.
לירון גולדנברג
זה שייך למשרד התחבורה.
היו"ר יעקב מרגי
היום אתה אומר מיני באגי עם ילד בן 12.
ציון מזרחי
ילד בן 12 לא רשאי לנהוג.
היו"ר יעקב מרגי
במיני באגי. מה הגיל המינימלי למיני באגי?
ציון מזרחי
צריך רישיון נהיגה. רישיון נהיגה ראשוני אפשר להוציא בגיל 16 וזה לטרקטור או למה שנקרא בלשון העם טוסטוס ומשם ואילך.
היו"ר יעקב מרגי
האופנוע שהיום הפך להיות שדרוג. אופנועים קטנים שילדים רוכבים עליהם.
ציון מזרחי
אתה מדבר על צעצוע?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא צעצועים.
ציון מזרחי
הוא צריך רישיון נהיגה. רכב מנועי צריך רישיון נהיגה כמוגדר בחוק והוא צריך לעבור מבחן עיוני ומבחן מעשי.
היו"ר יעקב מרגי
מתחת לגיל 16, אם ילד רוכב על דבר כזה, על מיני באגי או על אופנוע כזה, הוא עובר על החוק.
ציון מזרחי
זה מה שעושים בתוככי השטחים בשדות.
היו"ר יעקב מרגי
הרבה דברים עושים בשדות ואף אחד לא מתעסק עם זה.
ציון מזרחי
אדוני בא מהדרום ויודע.
היו"ר יעקב מרגי
אני בא מהמושבים.

יש הערות לתקנות? אין.

אנחנו מצביעים על צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ה-2015. מי בעד?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

הצו נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
הצו אושר פה אחד.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים