ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/12/2015

הסעות תלמידות בבית שמש

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 98

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ב' בטבת התשע"ו (14 בדצמבר 2015), שעה 9:30
סדר היום
הסעות תלמידות בבית שמש
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

ענת ברקו
מוזמנים
שי קלדרון - מפקח מחוז חרדי, משרד החינוך

דרור גנון - מנהל אגף בכיר תחבורה ציהורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

מנחם ברוכמן - מ"מ מנהל אגף החינוך, עיריית בית שמש

תמר זוסמן - הורה

אורי אוהלי - סגן יו"ר הנהגת הורים עירונית, בית שמש

עדו סניור - מועצת התלמידים והנוער הארצית

יובל פלג - מועצת התלמידים והנוער הארצית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

הסעות תלמידות בבית שמש
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 14 בדצמבר 2015, ב' בטבת תשע"ו. הנושא על סדר היום: הסעות תלמידות בבית שמש.

אני אומר מספר מילות פתיחה ואתן להורים להציג את הבעיה. אם אני לא אדייק בדברי הסקירה תקנו אותי. רמת בית שמש ג' היא שכונה חדשה שכרגע אין בה מוסדות חינוך כמו בתי ספר ותלמודי תורה. בקיץ האחרון אוכלסה השכונה בכאלף משפחות חדשות. מוסדות החינוך נמצאות ברמה א' וחלק ברמה ב'. המרחקים בין רמה א' או ב' הם בין 3-4 עד 5 קילומטר ולכן היציאה לבתי הספר היא באמצעות תחבורה ציבורית. תחבורה הציבורית לוקה בחסר, האוטובוסים דחוסים, דחיפות ונפילות וחציית כבישים סואנים. אוטובוסים רבים מגיעים מלאים ולכן לא עוצרים בתחנות בהן ממתינים נוסעים.

מה נעשה עד כה מבחינתו, בחודש יולי 2015 נערכה פנייה של נציגות ההורים אל עיריית בית שמש. מחזיק תיק התחבורה משיב לנציגת ההורים: "אין תקציב עבור הלומדים שלא במסגרות רגילות" באוגוסט 2015 מוציא ראש העיר משה אבוטבול מכתב לשר החינוך בבקשה למימון הסעות. לא ידוע לנו אם התקבלה תשובה. בספטמבר 2015 שולח יועץ שר החינוך וטוען שיש חוק במשרד הפנים שהרשות אמורה לספק תחבורה לתלמידי העיר. בספטמבר 2015 פונה אלינו הגברת תמר זוסמן, נציגת ההורים, ומבקשת דיון בוועדה, כמו כן אנחנו מקבלים עוד פניות מהורים נוספים. באוקטובר, אני עבדכם חבר הכנסת מרגי, מוציא פניה למר דרור גנון בבקשה לתגבר את קו 19 שיספק מענה עד לקיום ישיבה בנושא. בנובמבר 2015 דרור גנון משיב למכתב וטוען שהוא תגבר את הקו ועתיד לערוך בקרה עד לאחר חג חנוכה.

נציג ההורים, תן לנו סקירה בבקשה, מה קורה עם זה.
אורי אוהלי
אורי אוהלי, סגן יושב ראש הנהגת ההורים העירונית בית שמש. המצב הוא כרגע שלמרות ההשתדלויות הרבות קו 19, הקו המקשר, אינו עונה על הצרכים. סטטיסטית, האוטובוסים לא מסוגלים להביא את התלמידים ואת התלמידות למוסדות החינוך בזמן. בנוסף, רמת בית שמש ג' מאופיינת כשכונה בעלת מאפיינים מאוד גבוהים של איום טרור הן מבחינת פיגוע שבוצע שם ובחסדי שמיים נוטרל בהצלחה, והן מבחינת נוכחות קבועה של שב"חים (שוהים בתלי חוקיים) וקירבה לקו התפר. המצב שבו מאות תלמידים, בלי הגזמה, ממתינים בתחנה מדי בוקר הוא קצת לא סביר וחריג. הצפייה היא לאיזו הוראת שעה שתיתן איזה מענה עד סוף שנת הלימודים הנוכחית לאור ההבטחות והמימושים של בניית מוסדות חינוך בתוך שכונת רמת בית שמש ג'. בנוסף, המבנה הטופוגרפי הוא כזה שמעבר למרחק שנמדד באמצעי מדידה, הליכה רגלית בין השכונות היא לא ריאלית לחלוטין לתלמידים בגיל בית ספר יסודי ואפילו תיכון. הפתרון היחידי הוא תחבורתי בלבד. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך נמצא כאן? תן לנו סקירה אם במצבים כאלה יש מענה, האם ההוראות, התקנות נותנות מענה או לא. העירייה נמצאת אתנו? כן נמצאים. בבקשה משרד החינוך.
שי קלדרון
המקרה הזה מאפיין תלמידות של המוכר שאינו רשמי ששייך לבעלות החינוך העצמאי.

משרד החינוך, כמו בכל הרשמי, עורך בתחילת שנה, קרי, אחרי שבתי הספר מסיימים את רישום התלמידים במנב"ס (מערכת ניהול בית הספר), הוא עושה הצלבת מידע במערכת הממוחשבת יחד עם משרד הפנים. זה יכול לקחת לכל היותר עד לסוף דצמבר, תחילת ינואר. כאשר מוכחת זכאותו של התלמיד המשרד מעביר לבעלות, לדוגמת החינוך העצמאי במקרה דנן, פייר קפיטה לכל תלמיד ולתלמיד. מי שמפעיל את מערך ההסעות ומחליט איזה סוג הסעה, המינונים והתחנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
מדובר בחינוך העצמאי.
שי קלדרון
לדוגמה, וכן המעיין. ברשמי זה מועבר, אותו דבר, רק שזה ישירות לרשות המקומית. במקרה הזה כנ"ל. כנראה שהמרחק בהחלט יצדיק השתתפות המשרד בהסעות, לכשתגמר הבדיקה בסוף החודש הנוכחי או בתחילת ינואר לכל היותר, המשרד יעביר את חלקו לבעלות, קרי החינוך העצמאי.
היו"ר יעקב מרגי
לכאורה זה נוהל קבוע, זה נמגר עד סוף דצמבר. אין מציאות שאפשר לקצר תהליכים כאלה? מ-1 בספטמבר עד 31 בדצמבר, אתה יודע, זה 4 חודשים כמעט.
שי קלדרון
כאשר מדובר בהעברת התקציב לרשויות, כאשר הרשויות הן אלה שמפעילות את ההסעות, אז הרשויות סופגות את זה וסומכות על המקדמות ועל הכספים שיגיעו בהמשך. כאשר מדובר בבעלות ההחלטה שלהן אם הן רוצות לגשר על הפער. אנחנו מבחינתנו, כשמסתיימות הבדיקות מעבירים ישירות את הכספים. מכיוון שלוקח קצת זמן לבתי הספר להזין את הכיתות ואת התלמידים - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה רטרו מה-1 בספטמבר?
שי קלדרון
רטרואקטיבי.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת שהחינוך העצמאי, הבעלויות, במקרה הזה החינוך העצמאי או "המעיין" היו צריכים להיות קצת יותר- - - אם הן לא עושות זאת, הם יקבלו בכל מקרה מה-1 בספטמבר למרות שלא ביצעו?
שי קלדרון
הם יקבלו פר קפיטה.
היו"ר יעקב מרגי
למרות שלא ביצעו.
שי קלדרון
לכאורה כן.
היו"ר יעקב מרגי
אתם מבינים ההורים?
שי קלדרון
יצטרכו אחר כך לעשות את הקיזוז מול ההורים ואת הגבייה מולם. אנחנו מבחינתו מעבירים רטרואקטיבית.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי טענות. עיריית בית שמש.
מנחם ברוכמן
העירייה מקיימת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מציין ביושר, דיבר איתי אתמול ראש העיר, הוא השאיר את זה לשיקול דעת. יש לו דיון תקציב ארוך. הוא אמר לי" 'אם תחליט, אם זה דיון ארוך, אני אבוא או אשלח.' אמרתי לו: 'תשלח לי כתובת מוסמכת לדבר בשמך'. הסכמתי לו.
מנחם ברוכמן
דבר ראשון, אני חוזר על מה שאומר ועד ההורים. כרגע נבנים בתי ספר ברמה ג' של בנים בנות ויסודי ועל יסודי. גנים כבר קיימים לבנים ובנות, מאוכלסים כולם. זאת אומרת שהבעיה הנוכחית היא עד לסוף שנת הלימודים כי בשנה הבאה כבר יהיו מוסדות חינוך ברמה ג'.
היו"ר יעקב מרגי
שנת הלימודים הקרובה כבר תהייה - - -
מנחם ברוכמן
תשע"ז, אם ירצה ה', ייפתח בית ספר יסודי לבנים ולבנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
שייתן מענה חלקי, כללי?
קריאה
מעורב.
מנחם ברוכמן
מעורב, אז נעבור לנושא. את מי מקבלים ואת מי לא, זה נושא לדיון בפני עצמו.

זה הנושא של תשע"ז. השנה אנחנו, הרשות המקומית מקיימת הסעות רק ממה שהיא מקבלת ממשרד החינוך לחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי והחינוך המיוחד. כל המגזר החרדי, המוכר שאינו רשמי, הכספים לא מגיעים לרשות וממילא אנחנו לא מבצעים את ההסעות.
היו"ר יעקב מרגי
משרד התחבורה בחוסר המעש המשווע הן של הרשות המקומית שלא חייבה, רגע תנו לי לדבר, רשות החינוך מבחינתי זה משרד החינוך, בקטע הזה יש לו נוהל קבוע שהעירייה מכירה אותו, הבעלות, זה החינוך העצמאי שמכיר אותו. לכן אני אומר שבחוסר מעש של העירייה ושל רשתות החינוך, במקרה הזה החינוך העצמאי, האם אתם עשיתם משהו? ראיתם תחנות מלאות, ראיתם דחס בשעות השיא. בבקשה.
דרור גנון
משרד התחבורה לא עושה הסעות תלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
לא. במערך ההסעות הרגילות.
דרור גנון
משרד התחבורה מפעיל תחבורה ציבורית לפי צרכים לכלל הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
לכך אני מכוון.
דרור גנון
או.קיי. אתה פנית ולתת מענה ראשוני, בכל זאת, אחריות לא אחריות – זו אחריות ממשלה. אנחנו נכנסנו לנושא של תגבורים. צריך להבין שהשנה אנחנו נמצאים בשנה שלא היה תקציב, התקצוב אושר אתמול ועדיין אין לנו את האישור התקציבי. מה שהולך לקרות, ממקורות אחרים בשביל לתת מענה לבקשתך, ב-21 בחודש נוסיף 6 נסיעות בשעות נסיעות התלמידים. בתחילת השנה, קרי ינואר, אנחנו ננסה לתגבר יותר.

חשוב להבין מה שבסוף קורה, משרד התחבורה צריך מתקציבו לרכוש למפעיל אוטובוסים בעלויות של מיליוני שקלים בשביל להסיע נסיעה אחת בבוקר ונסיעה אחת בצהריים – זה בזבוז אדיר של תקציב ושל כספי משלם המיסים כי העירייה לא פנתה בזמן, כי למשרד החינוך יש לו נהלים אחרים.

אני מחויב לקחת נוסעים. נקודה ואני אעשה את זה. אני אומר שיש פה איזו תקלה שצריך לטפל בה. גם אחרי שתהיינה הסעות תלמידים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני פתחתי במילים: "חוסר מעש".
דרור גנון
כשתהיינה בסוף ההסעות של תלמידים אני אשאר עם האוטובוסים האלה, אתה יודע, בגראז', בחנייה. אוטובוס כזה עירוני עולה 1.3 מיליון שקל. תעשה חשבון, כל נסיעה בבוקר זה אוטובוס, הנה כבר 3 מיליון פלוס הפעלה, זה 5 מיליוני שקלים. אני לא יודע כמה משרד החינוך מתקצב, הוא בטוח לא מתקצב 5 מיליון שקלים וזה רק בשביל להסיע תלמידים בבוקר ובצהריים. -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לאוזן שלנו ולאוזן של הפרוטוקול, כמה משרד החינוך משקיע בשנה בהסעות תלמידים?
דרור גנון
לא, אני לא נכנס לזה. זה לא תפקידי - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאות מיליוני שקלים.
דרור גנון
גם אין לי טענה למשרד החינוך כי אני מבין שהם עובדים לפי הפרוצדורות שלהם.

במסגרת שלנו אנחנו ניתן את המענה המקסימאלי שאנחנו יכולים. אנחנו ננסה לפתור את הבעיה בטווח הקצר, אבל אני מקווה שבעתיד זה ייפתר בצורה יותר נכונה כי בסופו של דבר אלו תלמידים שאמורים ללמוד באותו אזור - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין אפשרות לייעל או להסיט? חייבים קנייה, רכישה של אוטובוס?
קריאה
אי אפשר לשכור?
דרור גנון
גם ככה התחבורה הציבורית נמצאת בחוסר.
קריאה
אי אפשר לשכור?
דרור גנון
לא. אין אוטובוסים עירוניים שאפשר לשכור. זה מופעל רק בתחבורה הציבורית. כל מפעיל שמחזיק אוטובוסים, בשעת שיא בבוקר הוא מפעיל אותם. הבעיה עם תחבורה ציבורית, שהיא פועלת בשעות שיא בוקר ולאחר מכן יש שפל שבו חלק גדול מהאוטובוסים עומדים, לאחר מכן מתחיל שיא צהריים וערב וכן הלאה.
ענת ברקו (הליכוד)
אז בעצם כולם עובדים על המודל הזה.
דרור גנון
כן. כולם עובדים על אותו מודל. נכון, אבל הסעה עם חברה פרטית שיודעת למקסם את התועלות שלה, היא יוצאת בבוקר ולאחר מכן היא יוצאת לטיול, הולכת להקפצות וכן הלאה.
ענת ברקו (הליכוד)
אתה יודע, בחו"ל האוטובוסים הצהובים, ה-school bus, יש להם חניונים שלמים והם עומדים ימים שלמים והייעוד שלהם בחיים זה אך ורק להסיע תלמידים. זאת אומרת, זאת מטרה בפני עצמה. אם יהיו נהגים קבועים גם יוכלו לשמור על הסדר ועל ביטחונם של הילדים. אני חושבת, מה יותר טוב מזה שיהיו אוטובוסים למטרה הזאת. זו מטרה כמו כל מטרה בכל העולם.
היו"ר יעקב מרגי
צריך הצעת חוק מיוחדת לכך.
דרור גנון
את פורצת לדלת פתוחה ואני אסביר. אנחנו עכשיו נמצאים במהלך. אנחנו עשינו תחשיב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רק רוצה לעזור לך גנון, סליחה. אני אמשיך את מה שהיא אומרת.

בית שמש, אולי היא לא הדוגמה שאדבר עליה. אתה יודע מה קורה בירושלים ובביתר עילית במצב המתוח שיש היום? רוב הזכיינים מעבירים לקבלני משנה. אני לא רוצה להטיל דופי באף אזרח ישראלי ולא משנה מאיזו דת הוא. תאר לך הורה, במצב המתוח שיש היום מעלה את הילד הרך שלו, אנחנו אומרים יהלומים, כל אחד קורה לילד שלו 'היהלום שלי והיהלום שבכתר'. הוא שם אותו בטרנזיט או במיניבוס כשהוא רואה, הנהג הוא אזרח הגון, נהג ההסעות הוא רק ממזרח ירושלים, במצב מתוח כזה מה זה עושה להורים? אני חושב שה-school bus הזה נותן פתרונות.
ענת ברקו (הליכוד)
אגב, גם מבחינה בטיחותית. הלא אלו אוטובוסים, כשהם עוצרים הם פותחים תמרור, אף אחד לא יכול לעקוף אותם. זה חוקים מאוד מאוד נוקשים ולכן זה אולי כיוון שצריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
בואו נשמע.
דרור גנון
כמשרד תחבורה אנחנו זיהינו את הכשל. מה שקרה, התחילו להישפך אלינו המון תלמידים שהרשויות החליטו שאין להן תקציב כן יש להם תקציב, לא מתאים להן כן מתאים להן. הקטנת תקציב של משרדים אחרים גורמת לזה שאנחנו הפכנו להיות איזה משפך כזה ששופכים אליו הכול. בשנה שעברה עשינו עבודה כלכלית ועשינו תחשיב כמה עולה למדינת ישראל להסיע את תלמידי המדינה. אם היינו מסיעים את כל התלמידים, מסתבר שזה בערך שליש ממה שהמדינה משקיעה היום. זאת אומרת, התקציב של משרד החינוך, התקציב שמשרד התחבורה משלם, הרשויות וההורים ביחד - - -
ענת ברקו (הליכוד)
למה משרד התחבורה לא מרכז את הכול?
דרור גנון
אנחנו התקדמנו. כרגע אנחנו נמצאים בתהליך של סקרים. אנחנו פונים עכשיו לכל משרדי הממשלה לקבל את הנתונים. אנחנו נכין עבודה, היא לא אחריות שלנו, אנחנו לא אחראים על תלמידים, אנחנו אחראים על התחבורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בגלל שזה נופל עליכם אתם - - -
דרור גנון
נופל ובשמחה ובאהבה. בסופו של דבר זה גם עוזר לתחבורה הציבורית, אני תכף אסביר גם למה. אנחנו עד סוף השנה הזאת, זה בתכנית העבודה שלי, אנחנו נגבש תכנית, אנחנו נביא אותה לשר התחבורה
קריאה
כשאתה אומר 'סוף השנה', זה סוף 2015 או שנת הלימודים?
דרור גנון
בסוף השנה נגבש תכנית. הכוונה היא - - -
קריאה
סוף שנת הלימודים הזאת?
דרור גנון
סוף שנת 2015. אנחנו לא משרד החינוך. אצלי זה מראשון עד ראשון.
ענת ברקו (הליכוד)
אני גם יכולה לומר, אני פשוט חייבת לרוץ לוועדת חוקה. בסך הכול משרד התחבורה שמוכיח יכולות, ויש לו יכולות מוכחות לאורך השנים האחרונות מבחינה ביצועית, אם הוא לוקח על עצמו פרויקט כזה ועושה אותה במקצועיות בצורה אפקטיבית, בעלות כלכלית פחותה ממה שאנחנו רואים, כתוצאה מהפיזור הזה, וגם יודע לעשות את העבודה מול אנשי המקצוע. בסך הכול אתם עובדים איתם ביום-יום – זה הנכון, זאת התחבורה אז למה לא שתתכנן במשרד התחבורה. אני באמת חושבת שזה גם מוכיח לאורך שנים האחרונות איזו הכרה ביכולות של המשרד הזה ובתפוקות שלו.
דרור גנון
הרעיון הוא קצת יותר משוכלל. אנחנו נכין החלטת ממשלה לשר התחבורה שבה אנחנו נמנה וועדת שרים ומנכ"לים, זה תלוי מה שיוחלט, שהיא - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אז זה ייקח עוד הרבה זמן.
דרור גנון
לא. לא. היא תלווה את התהליך כי בכל זאת צריך לקצץ פה תקציבים ממשרדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
איגום משאבים.
דרור גנון
ולאחר מכן יחליטו באיזה מבנה לעשות את זה. יכול להיות שהרשות תטפל בזה. אנחנו מנסים לפתור פה את הבעיה, לא מחפשים את הכבוד. אני מקווה שנוכל להתקדם ויהיה מה שנקרה מערכת הסעה נפרדת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נציג ההורים, אתה מבין, מסתמא גם רמת בית שמש ג', נכון?
אורי אוהלי
לא. לא. אני גר ברמת בית שמש א'. אבל אנחנו מייצגים את כולם.
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה מייצג, תעביר את המסר להורים מרמת בית שמש ג', הרי הם מחנכים את הילדים ברשתות האלה. הם הוזמנו ואף אחד לא מצא לנכון להגיע, כי אני מבין שהזמן עובד לטובתם. אם הם יקבלו תקצוב פר קפיטה והם יקבלו את זה רטרואקטיבית מסוף ספטמבר כשהם לא הפעילו כלום. אני אקרא למנכ"לית. אין דבר כזה, גוף שלא ביצעה משימה לא יקבל תמורתה כלום. אני אעמוד על כך כי לא יתכן להפקיר תלמידים כאלה כשיודעים שזה תשלום רטרואקטיבי, הרי הם לא נוסדו שנה ראשונה. החינוך העצמאי לא פועל שנה אחת, הוא יודע שזה תהליך שלוקח עד סוף דצמבר והוא יודע שמשרד החינוך בסוף יאשר רטרואקטיבית, הוא יודע שחלק גדול מהתלמידים האלה עונים לקריטריון, והם עומדים בגלל שהמרחק הוא מעל 3קילומטר אם אני לא טועה. תלוי. אז יש מימון מסוים. גרירת הרגלים הזאת לא ברורה לי וההורים צריכים לדעת את זה. אנחנו נביא את זה לידי ביטוי בדברי הסיכום.

נציגי התלמידים, מועצת התלמידים, נכון. שמעת את הדיון, נראה לך? מה אתה אומר על כל מערך ההסעות לבית הספר?
יובל פלג
אני יובל פלג ממועצת התלמידים והנוער הארצית.
היו"ר יעקב מרגי
מאיפה אתה בארץ?
יובל פלג
מועצה אזורית גזר.
היו"ר יעקב מרגי
איך קוראים לראש המועצה האזורית שלכם?
יובל פלג
פטר וייס.
היו"ר יעקב מרגי
פטר וייס המיתולוגי.
עדן סניור
ואני עדן סניור, אני מהמחוז ההתיישבותי, כמו יובל. אני ממושב נורדיה, זה בלב השרון.
היו"ר יעקב מרגי
מאזור נתניה, אל תגידי נתניה. בבקשה.
עדן סניור
אנחנו רוצים לדבר על "חוק חינוך חובה".
יובל פלג
קודם כל מערכת התחבורה הציבורית. היום יש מצבים לא פשוטים גם אם הם דרך המציאות האקטואלית כמו שציינת, וגם אם זה דרך העומס התחבורתי וכל מיני בעיות לוגיסטיות. מצב התחבורה לא תמיד עונה בהלימה למצב התלמידים והצרכים שלהם. לפי דעתנו יש מקום לטפל בזה למרות שאנחנו מאוד מעריכים את העבודה של משרדי הממשלה והכנסת.

אנחנו כן רוצים להתמקד במחירי התחבורה הציבורית ביחס לתלמידים. כשפעם "חוק חינוך חובה" חייב תלמידים ללמוד עד כיתה י', בהתאם לכך חוקקו תקנה לפיה כל תלמיד שנוסע לבית הספר שלו בטווח מסוים זכאי להחזרי כספים. חייבים לארגן לו איזה מיניבוס, אוטובוס, מונית, החזרי קבלות.

בכל אופן, כשהגדילו את חוק חינוך חובה עד כיתה יב' לא שינו את התקנה בהתאם. זאת אומרת, שתלמידים בכיתות יא', יב' צריכים לרכוש לעצמם כרטיסי אוטובוס כדי להגיע או שילכו ברגל. הם מחויבים לשלם לעצמם, לא תמיד יש מי שיחזיר להם. אצלנו למשל יש תלמידה שגרה באורנית, היא צריכה לנסוע לאזור השרון בכל יום והיא לא מקבלת החזר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אגלה לך סוד, אני הייתי בכיתה ט' לפני שהוארך "חוק חינוך חובה חינם" עד כיתה יב'. בית הספר המקיף שלי היה רחוק מהבית שלי, הייתי הולך בחורף, בקיץ, בסתיו ואביב מרחקים ברגל, מרחקים ואף אחד לא טרח להוציא תשלום. גם אז זה לא יושם במלואו. כמו שזה חורק היום זה חרק אז.
עדן סניור
היום אנחנו מגיעים למצב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם ברי מזל, לכם יש את האוטובוסים הצהובים.
עדן סניור
היום תלמידים לומדים אפילו במרחק של נסיעה, בערך של 20 דקות נסיעה וזה לא מתאפשר ללכת ברגל. לדעתנו בגלל זה צריך לתקן את הסעיף. יש ילדים עם בעיות כלכליות שלא מסוגלים לממן לעצמם, גם לא צריכים לממן את הנסיעה לבית הספר בכיתה יא' ו-יב' - - -
דרור גנון
תלמידים שהמשפחות שלהם מסוגלות - - -
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה הוא אמר, בואי אני אגיד לך מה הוא אמר. אני אקל עלייך. היא מסיעתו של שר האוצר והיא חברת כנסת ה-פעילה בוועדה. יובל אומר, מתי תוקן החוק, באיזו שנה? בזמנו חוק חינוך חינם היה עד כיתה י' - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לא, עכשיו זה הוראת שעה לכיתה יא' ו-יב'. לא תוקן החוק. זה צו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות לגבי ההסעים היו צריכים במקביל. הוא טוען בצדק, סוגית ההסעות וזכאות תלמיד להסעות לפי התנאים של משרד החינוך, שגם הם יורחבו עד יא', יב', הם לא תוקנו. הצו הוא עד יב'- -
מירב בן ארי (כולנו)
מה, זו חקיקה רגילה או תקנה?
היו"ר יעקב מרגי
תקנה.
היו"ר יעקב מרגי
זה צריך להיות בחוק. כדי ששר החינוך יאמר אני מתנגד לחוק, אני עושה את זה בתקנות - - -
יובל פלג
מעבר לתלמידים שהם במצב כלכלי סוציו אקונומי נמוך, לפעמים, גם אם זה לא בשטחים שדיברנו עליהם, אין אף סיבה שתלמידים ממשפחות כלכליות אמידות יגיעו למצב שהם צריכים לשלם לעצמם על ההסעות לבית הספר. רק זה שנאפשר את זה למצב חינמי נממש את "חוק חינוך חובה חינם'".
מירב בן ארי (כולנו)
מה אתם אומרים, שתלמידים - - -
היו"ר יעקב מרגי
יא', יב' אין להם הסעה מאורגנת.
יובל פלג
הם רוכשים לעצמם כרטיסי נסיעות.
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, אתה אומר שממרחק מסוים. אם הנסיעה היא בתוך העיר ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
מה שחל על כיתה ט', י' שיחול גם על יא', יב'.
מירב בן ארי (כולנו)
מה אתם אומרים, אתה משרד החינוך? שמה, ש- - -
שי קלדרון
זה דבר של תקנות. זה לא דבר של העברה ברמת מחוז.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נעביר מסר לשר באמצעות דברי הסיכום. אם לא, תמיד יש לנו אפשרות לחוקק. אתה באת מ"גזר" ואת באת מ"נורדיה" ותרמתם את - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אה, זכרתי שאת מנורדיה. את לומדת ברופין אמרת?
עדן סניור
לא. בקריית מ- - -
מירב בן ארי (כולנו)
מעל כמה קילומטר מגיע?
שי קלדרון
עד כיתה ד' זה 2 ק"מ, מכיתה ה' ומעלה זה 3 ק"מ.
מירב בן ארי (כולנו)
היום מכיתה ה' עד י' זה 3 ק"מ.
דרור גנון
מה-1 בינואר יתחשבו גם בכם. כל התלמידים שעד גיל 18 או עד סוף יב', אצלנו זה עד סוף יב', גם אם עברתם את גיל 18 תוכלו לנסוע בכל המדינה בכל התחבורה ציבורית ב-50%. כלומר, הכרטיס שלכם לא יהיה רק בעיר, תוכלו לנסוע בכרטיסיה בכל מדינת ישראל - - -
מירב בן ארי (כולנו)
מי אדוני?
דרור גנון
אני דרור גנון ממשרד התחבורה.
מירב בן ארי (כולנו)
הנה דרור פתר את הבעיה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זו הנחה בתחבורה ציבורית. תודה רבה.
מירב בן ארי (כולנו)
שנייה, תתעכב על זה. אני רוצה לשמוע את מועצת התלמידים, מה שאתה אומר, שמה-1 בינואר 2016 כל התלמידים שנוסעים גם ככה עם ה"רב קוו". היום זה עירוני אז זה עובר גם לבן עירוני.
דרור גנון
בין עירוני בכל הארץ.
עדן סניור
עניין ההנחה מבורך, אבל בכלל תלמידים לא מצליחים גם בהנחה של 50%.
מירב בן ארי (כולנו)
זה עניין אחר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה, נציג ההורים.
אורי אוהלי
לפרוטוקול כי זה חשוב, גם התכתבנו על זה בפתק. אחת הבעיות, הוא העלה כאן בעיה לאומית, משרד התחבורה מסבסד אוטובוסים שהם לסבבים קצרים של בוקר כדי לפתור מצוקות תלמידים ונוצרת מעמסה תקציבית. מאידך גיסא, משרד התחבורה, הידיים שלו קשורות, הוא לא יכול לעשות קווי א' – קווים קצרים על קווי השרות הקיימים, שישרתו בצורה יותר ממוקדת צרכים של מוסדות חינוך. במידה ותהייה גמישות בתקנות או בחקיקה למשרד התחבורה לבצע קווים כאלה חלק מהבעיות תיפתרנה במסגרת תח"צ (תחבורה ציבורית). תודה.
דרור גנון
אבל זה לא במסגרת האחריות שלנו. אני אסביר, קודם כל, אמרתי, אנחנו נותנים לכלל הציבור תחבורה ציבורית ולא רק לתלמידים. על פי תקנות התעבורה בחוק צריך לעלות כל אדם באשר הוא רוצה לשלם, לכן אין הגבלה אצלי בין תלמיד לבין נוסע רגיל. שתיים, אנחנו ניתן את כל הקו במלואו כי אולי אני ארצה לשפר שירות גם לנוסעים אחרים שמשתמשים בקווים האלה ושתהיינה להם גמישות שירות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא יכול, אתה לא יכול להחליף את משרד החינוך ובטח לא את החינוך העצמאי.
אורי אוהלי
אני רוצה להבהיר את כוונתי, זה לא לייצר הסעה מיוחדת. הוא בא ואומר: 'אני רוכש 4 אוטובוסים בשביל שעות העומס'. אני בא ואומר לו: 'אתה תעשה קו א'', לא נכנס כרגע לפרטים, כל רשות במקומה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא יכול.
אורי אוהלי
הוא יגדיל לעצמו את הסבב ובכך יפתור לתלמידים את המצוקות.
היו"ר יעקב מרגי
או.קיי. תודה. רבותיי, אי אפשר שלא להזכיר, לא מזמן בית שמש כיכבה בכתבה לגבי ההסעים של החינוך המיוחד. אנחנו בשבוע הזה מדברים הרבה הרבה על ילדים עם מוגבלות. שמעתי גם את התגובה של העירייה בזמנו, בצדק, עירייה שאומרת: 'כן צודק וכן צודק, כן צודק' בסוף היא פושטת רגל ואחר כך באים בטענות. היא לא יכולה לממן מצד אחד דברים שאין לה שיפוי ממשרדים. אני כן קורה לרגישות יתר. אני אומר לך בכנות, לא יכולתי לקבל את התגובה במלואה. אני מזהה עם עיקרון התגובה, אבל לא יכול לקבל כי העירייה עושה גם דברים אחרים מעבר לזה שהם לא משופים מכוח הארנונה.

האוכלוסייה הזו של אותה אוכלוסייה נזקקת שאנחנו מחויבים כחברה לתת את הסיוע, את הדחיפה ואת הליווי, דווקא היא הראשונה שזכאית לקבל מאותם תקציבים שהם לא בהכרח משופים. חלק גדול משופה, מה שלא משופה יכולה העירייה. זה לא נראה טוב למרות שהתגובה מבחינת הפרוטוקול, העירייה עשתה, העירייה לא כשלה.
מנחם ברוכמן
אני רוצה להגיב על זה. מערך ההסעות באגף החינוך בעיריית בית שמש היה בגירעון גדול. יחד עם משכ"ל (חברה למשק וכלכלה) בדקנו אותו לעומק. נכון להיום אנחנו יכולים לדעת מי נוסע ולמי לא מגיע לו על פי החוק, אז הרשות המקומית מתחילה לאט לאט, לפי גודל התקציב שיש לה, להוסיף עוד ועוד הסעות לילדים שאין לנו עליהם מימון ממשרד החינוך. למשל, את כל ילדי חוץ שלומדים בירושלים שלא נמצא להם מקום בבית שמש, השבוע הזה אנחנו מתקצבים את כולם, זה 220 אלף שקל בשנה. העברנו את התקציב הזה. אותם הבודדים שיש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי לך מלכתחילה, העירייה פעלה כחוק, רק שאני אומר, צריכים רגישות - - -
מנחם ברוכמן
נכון להיום יש לנו יכולת לדעת מה העלות של זה ואנחנו נושאים בזה ועושים את זה.
יובל פלג
אנחנו רוצים להגיד שאפשרי לפעול בתוך העירייה ולצאת לידי חובה, לפעול כחוק, על הנייר לא כושלים, אבל אנחנו רואים המון מחויבות מצד הרשויות המקומיות לנוער. יש פעולה רצינית לטובתנו. לפעמים זה באמת לא מתאפשר, אבל אנחנו כן מבקשים לפעול בנושאים האלה גם אם זה בחינוך המיוחד שזה במיוחד, ובשביל ההסעות של הנוער. ברגע שאנחנו מדינה שהיא מעודדת את החינוך ומקדשת את הילדים שלנו, אנחנו צריכים להראות שפועלים למען זה. אנחנו באמת מבקשים להשלים את הנעשה.
היו"ר יעקב מרגי
לאור הממצאים לפחות או יותר אני יוכל. את רוצה לדבר, בבקשה. אני לפני סיכום כי הדברים ברורים מאוד. בקשה.
תמר זוסמן
לצערי אני הגעתי קצת באיחור בגלל הפקקים.

אני נציגת ההורים. אפשר לומר שאני פועלת בזה ארבעה וחצי חודשים, עוד לפני שעברתי לבית שמש. כשהגעתי לבית שמש נוכחתי לדעת שהמצב יותר נורא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
את נציגת של כל ועד ההורים של בית שמש?
תמר זוסמן
של כל ההורים של הרמה ומשכנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
רמה ג'. הוא מנציגות ההורים - - -
אורי אוהלי
העירונית, כאילו.
תמר זוסמן
המצב, אני לא יודעת עד כמה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בואי אני אחסוך לך גברתי. תקשיבי. אני אדבר בכלי ראשון. כדי שלא יתקררו הדברים הלוהטים שלי אני אסביר.

התגלתה לנו פה תמונת מצב. אני חשבתי שבאמת יש לקונה, התקנות לא נותנות להם זכאות, המרחק הוא לא מרחק. אמרתי, בואו נראה איך בוועדה הזאת אנחנו נביא לכך שילדים לא יצטרכו להיות מטורטרים בתחנות אוטובוסים עמוסות יחד עם בוגרים, ליפול, להידחס והידחף, גם העלויות של ההורים.

פה בדיון קצר וענייני, מתברר לי שחלק מהתלמידים מרמת בית שמש ג' יהיו זכאים לשיפוי להסעה לרמה א', לרמה ב' לפי המרחקים ולפי הגילאים – זה נוהל קבוע של הרשתות, במקרה הזה החינוך העצמאי, מכיר את זה, יודע שזה נגמר לקראת סוף דצמבר. כנראה החינוך העצמאי, הזמן עובד לטובתו. למה הוא לא עשה כלום ארבעה חודשים, הוא יודע שב-1 בינואר הוא יקבל שיפוי מה-1 בספטמבר. אתם ההורים טורטרתם, דאגתם, נחרדתם לשלום ילדיכם כל יום, בוקר, צהריים וערב, אבל למישהו זה לא בוער.

הנה אני אומר לך בצורה הכי כנה, את שמה את הילדים שלך בגוף שמחנך את הילדים שלך בחוסר אחריות, או שקטע הכספי מעניין אותו יותר מחינוך ילדייך. זו המסקנה שאני מגיע אליה, אלא אם כן.

אני אקרא בסיכום פה למשרד החינוך לא להעביר לחינוך העצמאי את התשלום מה-1 בספטמבר עד 31 בדצמבר. החינוך העצמאי ידע שזה הנוהל, היה יכול להעביר מערך הסעות במשך ארבעה חודשים, הוא לה היה מתמוטט. הוא לא היה מתמוטט. ב-1 בינואר אומר משרד החינוך, שעל אותם תלמידים זכאים הוא היה מקבל. את הכללים הוא מכיר, את המרחקים הוא יודע, את הנוהל עבודה של משרד החינוך הוא מכיר – לא היום נוסד החינוך העצמאי, נכון? את מבינה מי היה פה בחוסר מעש? זה לא העירייה. משרד התחבורה התנדב, מנסה לתגבר, תגבר והבטיח לתגבר עוד. משרד החינוך אומר ביושר: 'זה הנוהל, אני מחכה'. ככה מחכים חודשיים מול משרד הפנים, מול העירייה ועושים ביחד עבודה. בסוף דצמבר - - -
תמר זוסמן
לפי דבריך התקציב להסעות יהיה לחינוך העצמאי.
היו"ר יעקב מרגי
אם אני חוזר על דבריך, לפי הזכאות ולפי הכללים, יקבל מה-1 בספטמבר רטרואקטיבית. אני אוודא שהם לא יקבלו את זה רטרואקטיבית מה-1 בספטמבר כי הם לא ביצעו הסעות. אם הם היו מבצעים הסעות אנחנו היינו תובעים פה שזה יגיע אליהם ביושר ובצדק. מאחר והם לא ביצעו, הם ידעו, אני אומר לכם הם ידעו. לאחרונה כל מה שקשור להסעות של החינוך העצמאי לוקה בחסר, יש שם מלחמות על גבם של התלמידים, יש מלחמות מול משרד החינוך על התעריפים וכנראה הזמן עובד לטובתם.

אם יש להם פער של 30%, הנה הם קיבלו את זה בחינם, יקבלו מה-1 בספטמבר וזה בדיוק שליש שנה. את מבינה איפה אנחנו? הדיון היום פה זה לסדר את הדברים ואני לא יכול לבוא בטענות לעיריית בית שמש כי היא לא יכולה להפעיל מערך הסעות על מה שהיא לא משופה. גם ראש העיר יתבע ממשרד הפנים על הוצאת תשלום שאין לה כיסוי. מצד השני אומר משרד החינוך: 'אני עושה את עבודתי, לא שניתי השנה ומשנה שעברה', כל שנה זה מתנהל ככה. היחיד שלא פעל כמו שצריך זו רשתות החינוך, הבעלות על בתי הספר שיודעים שזה הנוהל.

אני אומר את הסיכום.
פיני קבלו
אפשר בבקשה משפט אדוני?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה אדוני.
פיני קבלו
היו לי שיחות עם ראש העיר. אני מבין את המצוקה של ראש העיר מול הלחץ של התושבים. אנחנו כשלטון מקומי באמת מגבים אותו, מחזקים אותו במאבק הזה. אני חושב שמשרד החינוך צריך להיות קצת יותר גמיש, ער יותר למצוקות ולדברים שקורים בכל מיני ישובים. לא להיות מקובעים באותן מסגרות קבועות של ההסעות שבדרך כלל מקשות על ראשי הרשויות או מנהלי החינוך לפעול. לכן ראש העיר במצוקה כזאת. אני הייתי באמת קורא מכאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
פיני, אתה לא היית בתחילת הדיון, במקרה הזה של בית שמש, הרי הזכאות למימון היא לא לעירייה, היא לבעלות, החינוך העצמאי, ככה שאני אפילו לא יכול להכניס לשולחן העבודה את ראש הרשות בכלל, הוא לא בתמונה בכלל. גם אם הזכאות תוכח בסוף השנה היא מול החינוך העצמאי, מול רשתות החינוך. התקציב מועבר ישירות. זה הסדר שהוא לא כמו בחינוך הממלכתי שעובר לעירייה והעירייה מפעילה את מערך ההסעות. זה לא דומה בכלל. תודה אדוני.

ועדת החינוך, התרבות והספורט קיימה היום ישיבה, דיון דחוף בעניין מצוקת ההורים ברמת בית שמש ג' בכל סוגית ההסעים במערכת החינוך, בגלל המצוקה ומחסור בבתי ספר יעודים בשכונה. בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:

הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שהמשרד יצר קשר עם משרדי ממשלה אחרים כדי לסקור את ממדי סוגיית הסעי תלמידים ברחבי הארץ. עבודת הצוות אמורה להסתיים עד סוף שנת 2015. המשרד יכין החלטת ממשלה שבעקבותיה תוקם וועדת שרים וועדת מנכ"לים שתבדוקנה את יישום הנושא.

הוועדה קוראת למשרד החינוך להעביר את כספי ההסעות רק למי שביצע אותן בפועל. אין סיבה להעביר כספים לרשתות חינוך באופן רטרואקטיבי אם לא ביצעו את ההסעות בפועל למרות שזה עבור קפיטה, כלומר, לפי תלמיד.

הוועדה קוראת להאריך את תקנות ההסעות התלמידים עד סוף כיתה יב' בהתאמה להארכת חובת הלימודים עד סוף כיתה יב' ולהביא את זה בתקנות.

הוועדה רושמת בפניה בסיפוק את הודעת משרד התחבורה, שהחל מה-1 בינואר 2016, ההנחה לתלמידים ב"רב קו" תהייה 50% בנסיעות בין עירוניות, בכל הארץ. לא רק עירוניות אלא גם בין עירוניות בכל רחבי הארץ עם אותו כרטיס.

הוועדה רואה בחומרה, חומרה רבה, את היעדרותם של נציגי רשתות החינוך פה כשהסוגיה הזאת נוגעת אליהם. הם קיבלו הזמנה והם לא הגיעו. הם הפקירו את ההורים, הם הפקירו את התלמידים.

הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא הזה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים