ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/11/2015

תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה עקב שירות מילואים או עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 88

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015), שעה 11:00
סדר היום
תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה עקב שירות מילואים או עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
חברי הכנסת
אברהם דיכטר
מוזמנים
סא"ל אופיר קבילו - ראש עתכ"א מילואים, אכ"א, משרד הביטחון

אסף מנוחין - ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני, משרד החינוך

אילן שי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

שרית שטיינר - מרכז מחקרים וסקרים, משרד הכלכלה

ניר חיים ויינר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה

ענת וולפמן - פורום המכללות הטכנולוגיות

מעין חג'ג' - רכזת מחלקת מדיניות אקדמית, ארגוני הסטודנטים

עפרה בלבן - עמותת חן לפריון
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה עקב שירות מילואים או עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ה-2015
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 30 בנובמבר 2015, י"ח בכסלו התשע"ו. הנושא שעל סדר היום הוא תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה עקב שירות מילואים או עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ה-2015.

משרד הכלכלה, בבקשה.
ניר חיים ויינר
הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה. הבאנו את התקנות שכבר הרבה זמן אנחנו מנסים לקדם ולהעביר בהתאם לחוק זכויות הסטודנט.
מירב ישראלי
תגידו לנו איפה זה עומד מבחינת בקשת אישור חדשה לוועדה.
ניר חיים ויינר
זה הועבר ללשכת ראש הממשלה ואנחנו מחכים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגלה לך סוד מהניסיון שלי. כשאני חובט בכדור טניס, אני מסתכל היכן הוא נופל ועוקב אחרי הכדור. אל תבנה על זה שהעברתם את זה למשרד ראש הממשלה.
ניר חיים ויינר
ברור.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שתתקתקו את זה.
ניר חיים ויינר
ברור. אנחנו הבנו שמבחינת ההסכמות, מה שהוסכם זה שתהיה כאן החלטה מותנית.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נקריא את התקנות ונשאיר את שלב ההצבעה.
מירב ישראלי
אנחנו לא יכולים להשאיר התניה. צריך לקבל את המכתב ואם לא יהיו תיקונים, אפשר לקיים ישיבה קצרה של הצבעה אבל בגדול היום אי אפשר להצביע.
ניר חיים ויינר
אין אפשרות לקבל איזושהי החלטה?
מירב ישראלי
לא.
היו"ר יעקב מרגי
לא. מתי הועברו התקנות הדומות לגבי הסטודנטים?
מירב ישראלי
אני אומר לך מתי פורסמו הכללים.
ניר חיים ויינר
הכללים פורסמו ב-2012. אני מניח שאתה מתכוון לכללים של המל"ג.
היו"ר יעקב מרגי
כן. 2012. אנחנו בסוף 2015.
מירב ישראלי
גם המילואים וגם ההורות.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא בא אליך בטענות. מה שאמרתי בדיון הקודם שקיימנו הבוקר, אני לא אוהב סחבת תקנות. כחבר ועדה בכנסות לא מעטות כאן, אחד הדברים שמקוממים זה שמגיעים לתקנות ולכולם יש את כל הזמן שבעולם. בזמן הזה יש לנו סטודנטים במכללות להנדסה, במכללות הטכנולוגיות להנדסאים והם זכאים לאותם תנאים שמקבלים הסטודנטים. אני לא בטענות אליך.
ניר חיים ויינר
אם יורשה לי, אני רוצה לומר לפרוטוקול. בנובמבר 2013 הטיוטה של התקנות שכבר הייתה מוכנה במשרד הועברה למנהלי המכללות ונאמר להם שזה דבר מחייב. כלומר, למה"ט שהוא הגוף המפקח יש את הסמכות לחייב את המכללות ולכן אמרנו להם שזאת טיוטת התקנות, יתכן שבעתיד יהיו שינויים אבל מבחינתם זה כרגע מחייב. לכן מבחינת הסטודנטים דאגנו לזה שהם לא ייפגעו מכל העיכוב שנוצר אחר כך בגלל תיאומים עם משרדים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו באים להשלים את זה עכשיו, מבחינת אישור התקנות אבל שוב, לא לסמוך על זה. אני מבקש. ללשכת ראש הממשלה יש הרבה עיסוקים. תאמין לי, כמי שמכיר את הנושא הזה, זה נושא קטן שהולך לאיבוד אם אתם לא תהיו עם אצבע על הדופק. אני לא אתן לכם להירדם בשמירה כי אני אשב עליכם.

אני מקווה שתצליחו להשיג את המכתב של שר הכלכלה ולהתאים אותו לשר הכלכלה הנוכחי. זה לא צריך לקחת זמן רב. זאת פרוצדורה שצריכה לקחת ימים בודדים ואני לא מבין למה זה לא הסתיים עד היום.

הנה, אני אומר לך, כל הנאום שלי בפתיחה בא כדי שלאחר מכן תקדמו את זה.

תתחילו להקריא.
אופיר קבילו
אני לא מבין על איזה תקנות מדברים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש להעביר לו העתק.
אופיר קבילו
צריך להבין את התהליך ועל איזה אוכלוסיות מדברים.
מירב ישראלי
אולי אני אגיד כמה מלים על המסגרת. בשנת 2007 חוקק חוק זכויות הסטודנט כאשר בחוק למעשה ניתנו כל מיני זכויות לסטודנטים בכל מיני מוסדות. החלק הארי של הסטודנטים לומד במוסדות להשכלה גבוהה שהם בפיקוח המל"ג אבל יש עוד כמה סוגים של מוסדות שנכנסו למסגרת החוק שזה מוסד להכשרת עובדי הוראה, מוסד לאמנות שנכנס אחר כך והמוסדות שאנחנו עוסקים בהם היום מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה. באוכלוסייה הזאת אנחנו מתעסקים היום. זאת אומרת, תלמידים במוסדות של מה"ט. הרצון הוא לתת להם זכויות, התאמות עקב שירות מילואים או עקב נושאים שקשורים להורות כמו שניתנו בכללי המל"ג לסטודנטים של המוסדות להשכלה גבוהה.

זאת למעשה מסגרת הדיון. מכיוון שהמוסדות האלה הם באחריות משרד הכלכלה, את התקנות האלה העביר לנו שר הכלכלה.
אופיר קבילו
אני מבקש עוד איזושהי הבהרה. איזו אוכלוסייה נמצאת שם?
היו"ר יעקב מרגי
הנדסאים.
אופיר קבילו
את זה אני מבין. אני שואל האם מדובר בהסבות או במי שסיים לימודיו?
היו"ר יעקב מרגי
לא. לא הכשרה מקצועית אלא הנדסאים.
שרית שטיינר
לימודים שנמשכים בין שנתיים לשלוש.
אופיר קבילו
מוכרים על ידי המל"ג?
שרית שטיינר
מוכרים על ידי משרד הכלכלה.
היו"ר יעקב מרגי
ביום שיוכרו על ידי המל"ג, אני אחגוג.
אילן שי
אם אפשר עוד משהו מקדמי. אני ממשרד החינוך. התקנות בנוסח היום – שהיועצת המשפטית כיוונה לכך - מתייחסות רק למוסדות שבאחריות משרד הכלכלה כאשר אין התייחסות למוסדות שבפיקוח משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מדבר על י"ג-י"ד.
אילן שי
כן. אנחנו ביחידה המקצועית – משרד החינוך – מעוניינים שהתקנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
התקנות של המל"ג לא כללו אותם.
אילן שי
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אדרבה. תעתיקו.
מירב ישראלי
בוא נראה איך זה מנוסח.
יהודית גידלי
יש מילואים?
אילן שי
ההגדרה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים מבחינה בין שני סוגי מכללות.
היו"ר יעקב מרגי
שאלה מנהלת הוועדה שאלה נכונה. משרד החינוך, אלא אם כן יש דברים שאני לא יודע, מסלול של הנדסאים וטכנאים אלה כיתות י"ג-י"ד.
אילן שי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
כפי שידוע לנו, יכול להיות שיש יוצאים מן הכלל, בדרך כלל זאת אוכלוסייה שעדיין לא התגייסה. זה בקטע של מילואים. בקטע של הורות אני קצת מסויג כי יכול להיות כזה. תאמר לי איפה אתה משתלב בחגיגה.
אילן שי
לגבי המילואים, נכון. זאת אוכלוסייה שדחיית שירות לא תחול אבל לגבי הורות האפשרות קיימת.
היו"ר יעקב מרגי
היא לא קיימת. התעשתתי והיא לא קיימת. אנחנו אלופים ביצירת בעיות שלא קיימות. אין בעיה ב-י"ג-י"ד במשרד החינוך. אם אתה רוצה לתת לו הקלות, אתה לא צריך שום תקנות אלא תן לו אותן. מבחינת הורות, תן לו את השבוע חופש ותן לו את מה שאתה רוצה כ-י"ג-י"ד וזה לא שייך לכאן. לכן אלה תקנות נטו כלכלה ומה שעבר במל"ג אנחנו עכשיו מעבירים לגבי ההנדסאים והטכנאים שבסמכות שר הכלכלה, אלא אם כן יש לך עוד משהו.
אילן שי
אם אפשר לתת לאסף מנוחין שהיה אחראי אצלנו על התחום להסביר למה זה כן יכול להיות רלוונטי.
עפרה בלבן
יעשו אחר כך הרחבה. מה הבעיה?
היו"ר יעקב מרגי
את כבר הגעת להרחבה כשאני עוד לא מבין מה הבעיה.
אסף מנוחין
יש כאן שתי בעיות. קודם כל, אני מדבר על הנושא של צבא. היום הצבא נכנס יותר ויותר למיונים מקדימים, לשיבוץ מקדים והתלמידים מפסידים ימי מילואים.
מירב ישראלי
אלה לא מילואים.
אסף מנוחין
כן, אבל זה הפסד עקב זה. דבר שני, נושא של פוריות ולידה, המגזר החרדי, בנות, נכנס יותר ויותר והמספרים עולים ושם יש סבירות שבחורה תתחתן ותחליט להגיע לשלב של לידה.
מירב ישראלי
וגם ללמוד.
אסף מנוחין
גם ללמוד.
אילן שי
יש תלמידים במגזר החרדי.
היו"ר יעקב מרגי
במגזר החרדי, לא כולם אבל חלק גדול נשואה.
אסף מנוחין
לכן אני חושב שברגע שיש הגדרה של זכויות סטודנטים, צריך להחיל אותן גם כאן.
היו"ר יעקב מרגי
תעשו. תבדקו ותעשו. אני לא חושב שזאת הפלטפורמה אבל אם אתם צריכים התאמות, אדרבה. תכינו.
מירב ישראלי
אני רוצה לחדד את השאלה לגבי ההגדרות. בחוק המוסדות מוגדרים כמוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ולגבי המוסדות האלה יש סמכות לשר הכלכלה כאשר ההגדרה של המוסדות שחלות עליהם הוראות התקנות היא מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לרבות מכינה טכנולוגית המתקיימת במסגרת מכללה כאמור.

מה הדלתא בין המוסדות שהם בסמכות משרד הכלכלה לפי החוק לבין ההגדרה כאן והאם יש?
ניר חיים ויינר
אין דלתא. לפי חוק ההנדסאים והטכנאים, יש מכללה טכנולוגית להכשרת מורים במשרד הכלכלה ויש להכשרת צעירים.
היו"ר יעקב מרגי
אלה לימודי המשך.
ניר חיים ויינר
זה בדיוק משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אין דלתא. אין משהו אחר. יש או הנדסאים וטכנאים במסלול על תיכוני או המשך ויש את המכללות הטכנולוגיות.
מירב ישראלי
מבחינת הסדר של הדברים, מבחינת ההסמכה של השרים בתקנות, לגבי מילואים והורות, יש לנו הסמכה ספציפית למל"ג לגבי הכללים למוסדות להשכלה גבוהה ושר הכלכלה לגבי המוסדות שבסמכותו, אבל יש הסמכה כללית – ואני מפנה לתשומת לבכם – לקביעת תקנות ביצוע בסוף החוק לשר שהוא שר החינוך. תבררו אצלכם במשרד האם יש צורך בתקנות והאם יש אפשרות להתקין תקנות בנוגע למוסדות שהם בתחום סמכותכם לפי ההסמכה הכללית הזאת בחוק, ואם יש בעיה, יכול להיות שאתם צריכים להביא תיקון לחוק או לשקול באמת לתת להם הוראות שלא מכוח תקנות לפי החוק.

למעשה אלה האופציות שלכם.
היו"ר יעקב מרגי
נלך להקראת התקנות.
ניר חיים ויינר
תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה עקב שירות מילואים או עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א ו-19ב לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007 (להלן – החוק), באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לעניין ההוראות הנוגעות לאירוע מזכה כהגדרתו בתקנה 1(1) אני מתקין תקנות אלה:
היו"ר יעקב מרגי
אתה מקריא סעיף ואחרי שתסיים להקריא אותו, מי שיש לו הערה, ירים את ידו ויעיר אותה. אם אין הערות, אנחנו מתקדמים.
אופיר קבילו
אני ממש חייב לומר שאני לא מכיר את המסמך הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא צריך להכיר אותו.
אופיר קבילו
איך אתם רוצים שאני אתייחס?
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה לא חייב להתייחס, אל תתייחס. זה בא לתת הטבות. אתה מגייס למילואים. אתה לא המוסד המכשיר. התקנות האלה באו לתת למעסיק ולמוסד את מה שעשה המל"ג מול האוניברסיטאות ומול המוסדות להשכלה גבוהה ועכשיו אנחנו מורים בתקנות האלה למכללות הטכנולוגיות לתת את אותן הטבות לאנשי המילואים.

אתה מכיר את ההטבות שמקבלים אנשי מילואים מהמוסדות להשכלה גבוהה?
אופיר קבילו
זה אצלי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מעתיקים אותן להנדסאים וטכנאים.
אופיר קבילו
אף אחד לא ישב אתנו כדי לראות אם זה יושב באותה אוכלוסייה ובאותה קטגוריה. אני אומר שאין בעיה, אנחנו בצד שרוצה לסייע ואני רוצה לתמוך במה שהוא הולך להקריא בהקשר של איך הוא מגיש ולת"ם, האם הוא נכלל בגופים שמגישים ועדה לתיאום מילואים, האם הוא נכלל בקיצור השירות.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, עצור. התקנות האלה הוכנו?
ניר חיים ויינר
התקנות פורסמו להערות הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
ישב צוות להכין אותן?
ניר חיים ויינר
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מי היה בצוות? הצוות כלל את הצבא?
שרית שטיינר
את הצבא הוא לא כלל. הוא כלל את המכללות ואת אגודות הסטודנטים. זה פורסם. זה הופיע כמעט במשך שנה באתר של מה"ט.
מירב ישראלי
בעיקרון מה שנוגע בתקנות האלה לקשר עם הצבא זה שיש גורם במכללה שעומד בקשר. זה לא מכתיב לכם את הנושא של ולת"ם.
קריאה
מתאים למדינה להתנהל כך.
אופיר קבילו
מחובתי לסייע. אתם רוצים שאני אתייחס בוועדה ליושב ראש ולאמירות שהוא אומר. אם אני בא להתייחס, אני רוצה לדעת שאני יודע במה מדובר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה צודק במאה אחוזים. אם תגיד לי שאתה רוצה לקחת זמן כדי לבדוק את זה, אתן לך. אם אתה רוצה שנתחיל להקריא ובמידה ויהיו לך הסתייגות, תגיד לי שזה תוקע אותך, אנחנו נעצור.
אבי דיכטר (הליכוד)
בוא נראה. אולי אפשר להתקדם.
מירב ישראלי
בכל מקרה לא ניתן לאשר את התקנות היום כי אין לנו מכתב פורמלי.
היו"ר יעקב מרגי
לכן, בוא נתקדם. אם תאמר לי שזה מורכב מהרבה דברים שטעונים בדיקה והתייעצויות, נעצור.
אופיר קבילו
תודה.
ניר חיים ויינר
פרק א': הגדרות

הגדרות

בתקנות אלה –

"אירוע מזכה" או "היעדרות בשל אירוע מזכה" – היעדרות בשל אחת מהסיבות הבאות:

טיפולי פוריות, היריון, שמירת היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה והכול כמפורט בסעיף 19ב לחוק.
מירב ישראלי
אנחנו עשינו השוואה לכללים של המל"ג ובמקומות שזה לא תואם, בעצם שאלנו אותם למה, האם זה לא רלוונטי, כי רצינו שתהיה ככל הניתן אחידות ושוויון בזכויות שניתנות לכלל סוגי התלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
יש שינויים?
מירב ישראלי
יש קצת שאלות. אני לא אתעכב כרגע על שינויים ניסוחיים כי את זה אנחנו נסגור בינינו אבל יש כמה דברים מהותיים.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. בבקשה, תמשיך.
ניר חיים ויינר
היעדרות בשל שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

"בחינה פנימית" – בחינה שהמכללה עורכת ומפקחת עליה כנדרש בתכנית הלימודים של מה"ט.

"בחינת גמר ממלכתית" – בחינה שמה"ט עורך ומפקח עליה.

"חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" – חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012.

"מה"ט" – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד הכלכלה.

"מטלה" – כל דרישה לימודית שמתחייבת מתכנית הלימודים שקבע מה"ט או המכללה לרבות תרגיל, עבודה ודוח מעבדה.

"מכינה טכנולוגית" – מסגרת לימודית שמה"ט הכיר בה לשם קיום לימודים לצורך השגת תנאי הקבלה הנדרשים ללימודים במסלולי הכשרה לתארים הנדסאי או טכנאי מוסמך כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

"מכללה" – מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, לרבות מכינה טכנולוגית המתקיימת במסגרת מכללה כאמור.

"נהלי המכללה" – נהלים שעליהם החליטה המכללה לפי תקנה 3.

"סטודנט" – מי שלומד במכללה במסלולי ההכשרה לקבלת תואר הנדסאי או טכנאי מוסמך או במכינה טכנולוגית.

"פרויקט גמר" – עבודת גמר אותה מגיש הסטודנט עם סיום לימודיו, ובכלל זה בחינה בעל פה על העבודה.

"רכז התאמות" – מי שהמכללה מינתה לאחראי על ריכוז נושא התאמות לסטודנטים שנעדרו בשל אירוע מזכה.
מירב ישראלי
כאן עשינו תיקון שהוא ניסוחי אבל אנחנו לא מכניסים הוראות אופרטיביות להגדרות. מי שאחראי במכללה על ריכוז נושא התאמות לסטודנטים שנעדרו בשל אירוע מזכה, כשהוספנו לסעיף 2 את החובה של המכללה למנות רכז כזה.
ניר חיים ויינר
פרק ב': רכז התאמות
מירב ישראלי
צריך להוסיף – ותפקידיו.
ניר חיים ויינר
להוסיף לפרק?
מירב ישראלי
שלחתי לכם את זה.
ניר חיים ויינר
בפרק זה דווקא לא מופיע. זה מופיע בכותר הסעיף.
מירב ישראלי
בכותרת השוליים. לא משנה. זה עניין של ניסוח.
הוספנו כאן
מכללה תמנה רכז התאמות לשם יישום הוראות המוסד, שזאת הוראה דומה לכלי המל"ג. את אומרת, יש את החובה, לא בהגדרה אלא חובה.
ניר חיים ויינר
אני יודע שהיו על זה דיונים פנימיים במשרד לכאן או לכאן וההחלטה שהתקבלה דווקא הייתה - - -
מירב ישראלי
לא, אנחנו לא נכניס את זה – זה גם עניין של ניסוח – בהגדרה הוראה אופרטיבית כי ההגדרה אומרת מה זה. אתה כותב מי שהמכללה מינתה, איפה קבועה חובת המינוי של המכללה.
ניר חיים ויינר
ברור. כאמור, היו על זה דיונים.
מירב ישראלי
זה משהו שהוא מהותי.
ניר חיים ויינר
להביא את זה בנוסח שלכם או בנוסח שהובא לוועדה?
מירב ישראלי
איך שאתה רוצה. אני אעיר בכל מקום שזה נדרש.
ניר חיים ויינר
אני מקריא בנוסח שלנו ואת תעירי את הערות הוועדה.

רכז התאמות

המכללה תביא לידיעת הסטודנטים את הפרטים הדרושים לשם פנייה לרכז ההתאמות.
מירב ישראלי
כאן הוספנו את חובת המינוי.
ניר חיים ויינר
תפקידי רכז התאמות יהיו אלה: סיוע לסטודנט בהגשת בקשה להתאמות, לפי פרק ג'. בכל הנוגע להתאמות שעניינן בחינת גמר ממלכתית או פרויקט גמר, ישמש רכז התאמות איש הקשר בין הסטודנט לבין מה"ט.

ריכוז נשוא התאמות לסטודנט לפי הוראות המכללה ובתיאום עם המרצה, לאחר שסטודנט הגיש בקשה להתאמות.
מירב ישראלי
גם כאן יש לנו הערה מהותית. לא ברור מה זה ריכוז נושא ההתאמות. במל"ג רכז ההתאמות הוא זה שקובע את ההתאמות. כאן בתקנות לא ברור מי קובע את ההתאמות ומי נותן לסטודנט את הרשימה של ההתאמות שמגיעות לו. הפרוצדורה לא ברורה. לכן לא ברור מה זה הריכוז של נושא ההתאמות.
היו"ר יעקב מרגי
מה הנוסח המומלץ? אנחנו עכשיו בהקראה.
מירב ישראלי
בעיקרון במל"ג כתוב שהוא קובע את ההתאמות. זאת אומרת, הוא הגורם במוסד שקובע את ההתאמות.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק.
מירב ישראלי
צריכה להיות כאן בהירות.
ניר חיים ויינר
יש כן ספק מבחינת התאמות כי חלק מההתאמות הן התאמות שניתנות על ידי מה"ט וחלק מההתאמות ניתנות על ידי המכללה עצמה בהתאם להוראות שלה. הרכז הוא בעצם הגורם המתאם. זאת המחשבה. הרכז הוא גורם מתאם ולא גורם מקבל החלטות.
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה לא תקבע מי קובע, במכללה הטכנולוגית באר שבע תהיה התאמה כזאת ובמכללה הטכנולוגית בחולון תהיה התאמה אחרת.
ניר חיים ויינר
זה חלק מהאפשרויות, כלומר, יהיו התאמות שמתאימות לכל מכללה ובלבד שתהיינה התאמות. המכללות בעצם קובעות נהלים.
מירב ישראלי
כשאתה אומר המכללה קובעת, מי במכללה קובע? הרי הסטודנט צריך לקבל איזשהו נייר.
שרית שטיינר
אם אני יכולה לקפוץ קדימה, אנחנו קבענו - לדוגמה בנושא של היעדרות משיעורים – את הכללים והם מופיעים.
מירב ישראלי
כן, אבל מישהו צריך להגיד.
שרית שטיינר
מי שצריך במכללה לרכז את זה כך שמרצה יודע שאם המרצה הזה לא הגיע במשך חודש, זה מאושר. מישהו צריך לרכז טכנית את הדברים האלה.
מירב ישראלי
לא. קודם כל, מישהו צריך לבדוק, לקבל את האישורים, בין אם אלה מילואים ובין אם זה אישור רפואי בנושאים של הורות. מישהו צריך לקבל את זה ולקבוע שהתנאים מתקיימים ושתינתן ההתאמה הזאת והזאת. זאת קביעה ולא ריכוז. מישהו צריך לתת את הזכות הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני מרגיש תחושה לא נעימה. אני הייתי אמור היום להקריא את התקנות ולאשר אותן. לשמוע הערות בנושא, כן, אבל יש לכם ויכוח מהותי בין היועצת המשפטית של הוועדה לבין המשרד ואנחנו לא מגובשים, ועל כך נוסיף את הערת צה"ל.
מירב ישראלי
אתה רוצה שנעשה דיון פנימי?
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב כך ואז זה ייתן הזדמנות גם לצה"ל. מה הזמן הסביר שאתה רוצה ללמוד את זה?
אופיר קבילו
אני רוצה להיפגש עם הנציגים ולשבת לגבי האוכלוסייה, ההיקפים, נלמד את הסוגיה. היום יש כבר הכרות לסטודנט.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אני נדיב כי הוא אומר שגם הם הנחו את המכללות לאשר.
אבי דיכטר (הליכוד)
עדיף שיסיימו בעוד כמה דקות ואחר כך יחזרו למקצה שיפורים מאשר להפסיק באמצע.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אי אפשר. זה לא יהיה.
עפרה בלבן
אפשר להעיר משהו? אני יושבת ראש עמותת חיים לפריון ואני כאן מהצד של טיפולי הפוריות. עם כל הכבוד, אנחנו לא במדבר ואנחנו לא מתחילים מאפס וממציאים את הגלגל כל פעם. אנחנו, לפי עניות דעתי, צריכים להתאים את התקנות לתקנות הקיימות בפקודת בריאות העם בנושא של פוריות, בנושא של שירות מילואים לפקודה המתאימה בחקיקה המתאימה.
היו"ר יעקב מרגי
מה אנחנו עושים עכשיו? מה אנחנו מנסים לעשות עכשיו?
עפרה בלבן
אני מתנגדת לכך שמתחילים עם הגלגל מהתחלה. אין סיבה להתחיל מהתחלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא. שמעתי, תודה.
ניר חיים ויינר
מבחינת העבודה אנחנו פעלנו אל מול הכללים של המל"ג ואני חושב שהתקיימה עבודה מקצועית.
היו"ר יעקב מרגי
במל"ג יש כתובת אחת שקובעת?
מירב ישראלי
רכז. אם יש התאמות שמי שקובע זה מה"ט, הרכז יקבע את הדברים במכללה וירכז את כל הנושא של התאמות של מה"ט. אין בעיה לכתוב את זה, אבל לגבי המכללה וההתאמות שהיא נותנת, מישהו צריך במכללה לקבוע את זה כי אחרת לא יהיה ברור למי הסמכות.
שרית שטיינר
אנחנו צריכים לתקן כאן את הניסוחים וזאת הכוונה. אין שום כוונה להשאיר סטודנטים - - - זה רק עניין של ניסוחים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתנצל בפני הגורמים – לא אני צריך להתנצל, אבל לא נורא – שבאו לדיון אבל העבודה לא מוכנה. מבחינתי זה לבוא לוועדה לא מוכן. מי שצריך לקבל את ההערה, שיקבל, ייקח אותה ויפנים אותה. אני רוצה להגיע לדיון הבא שייקבע מוכן. אני אתן לכם שלושים ימים. שבו עם נציגי משרד הביטחון. אין דבר כזה שמכינים תקנות בלי אלה שנוגעים בהן. הוא צודק, זה נוגע גם לו. אתה תקבע איזה סוג של פעילות צבאית והוא לא שם.

אני נותן שלושים ימים מהיום. שבו גם עם היועצת המשפטית של הוועדה וגם עם משרד הביטחון ותגיעו לנוסחים מוסכמים. לאחר מכן נתכנס כאן כדי לאשר את התקנות. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים