ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/11/2015

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 99

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013
נכחו
חברי הוועדה: יעקב פרי – מ"מ היו"ר

דוד ביטן

עבד אל חכים חאג' יחיא

אורי מקלב

איילת נחמיאס ורבין

עיסאווי פריג'

נורית קורן
חברי הכנסת
מיקי לוי
מוזמנים
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבנר פלור - סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה ויצמן - מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לנה גרשקוביץ - מרכזת בכירה כלכלה-רכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבי גונן - מהנדס ראשי לרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה קרמאייר - ראש תחום שירותי תחזוקה הדרכה הסמכה ושמאו, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נעמי ברנפלד - עו"ד, לשכה משפטית, משרד האוצר

דרור וגשל - עו"ד, משרד המשפטים

יונתן צויקל - ראש צוות, רשות ההגבלים העסקיים

רון מלכה - מנהל חב' קשת ליס, חברות ליסינג

יעקב אנוך - נשיא, איגוד יבואני הרכב

יעקב יהודה רודד - מנכ"ל, איגוד יבואני הרכב

סיגלית בן ששון - יועצת משפטית, איגוד יבואני הרכב

נמרוד קלמר - דוברות, איגוד יבואני הרכב

אהוד שניידר - יועץ משפטי, איגוד יבואני הרכב

שיר דיין - עו"ד, יועצת משפטית, איגוד יבואני הרכב

אריה אשד - מנכ"ל, איגוד המוסכים

אינגריד הר אבן - יועצת משפטית, איגוד המוסכים

רונן לוי - יו"ר, איגוד המוסכים

קרן גדיש יפה - דוברת האיגוד, איגוד שמאי הביטוח

רפי ונציה - חבר איגוד, איגוד שמאי הביטוח

אורי גורביץ - יו"ר וועדה מקצועית ארצית רכב, איגוד שמאי הביטוח

יהודה ייגן - יו" ר ענף רכב באיגוד, איגוד שמאי הביטוח

שלמה תוסייה כהן - יועץ משפטי של האיגוד, איגוד שמאי הביטוח

עומר סלע - מנהל תחום ענפי, איגוד לשכות המסחר

יואב ענתבי - סמנכ"ל ,ביטוח אלמנטרי, איגוד חברות הביטוח

שי שדה - חבר לשכה, לשכת סוכני הביטוח

זאב ש. פרידמן - היועמ"ש, המועצה לצרכנות, ארגוני צרכנים

תמם חילף - עוזרת מנכ"ל, מוסך סומרום, יבואני חלקי חילוף תחליפיים

נמרוד הגלילי - מנכ"ל, הארגון להשכרת רכב וליסינג

עיזאת אבו רביעה - חבר, אגודת אשכול

מרדכי ברנס - יו"ר, אגודת אשכול

אמיר גבל - יועץ משפטי כלמוביל, יבואני כלי רכב

ליאת ארזי - עו"ד המייצגת את ענבל חברה לביטוח, חברות ביטוח

שמואל השמשוני - מנכ"ל מוסך סומרום

עידו גונן - עו"ד המייצג את ענבל חברה לביטוח, חברות ביטוח

משה בר - יו"ר תנו יד לחירש, נכים למען נכים

טל אלוכיף - לוביסט (פוליסי), איגוד חברות הביטוח

לירן בן-הרוש - לוביסט, איגוד שמאי הרכב

משה ברבי - לוביסט (גורן עמיר), איגוד יבואני הרכב

נועה גונן - לוביסטית (גורן עמיר), איגוד יבואני הרכב
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013
היו"ר יעקב פרי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה הבוקר. אנחנו דנים בהצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ו-2015. בכנסת הקודמת קוימו עשרות דיונים בהצעת החוק והתקבלו או נכנסו בהצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה עשרות, אם לא מאות, תיקונים. על חוק זה חל, כמובן, דין רציפות, ואחרי עמל רב על סעיף אחד או שניים – מטרה והגדרות – היו הסתייגויות של חבר הכנסת ביטן ובקשה לדיון מחדש. אבל אני לא רואה אותם. יכול להיות שהם יצטרפו מאוחר יותר. ייתכן שלא. אנחנו נמשיך בהקראה ושמיעת הערות לפי הסדר שהגענו אליו. אם אינני טועה הסעיף האחרון שאליו הגיעו היה בעמוד של מטרה והגדרות בפרק א' לשיווק רכב. נכון?
חוה ראובני
קצת קודם.
היו"ר יעקב פרי
אז מי שמקריא יתכבד ויתחיל להקריא. אני רק רוצה להודיע שהישיבה הזאת תתקיים עד כמה דקות לשתים-עשרה.

בבקשה, גברתי.
חוה ראובני
תודה רבה, אדוני, בוקר טוב. ההגדרה האחרונה שהגענו אליה הייתה הגדרת "רכב חדש". לפיכך אני מתחילה בהקראה מרכב שנרשם על שם סוכן מורשה.

"רכב אשר נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ על-שם סוכן מורשה, וטרם חלפו שלושים ימים- -
לאה ורון
עורכת הדין ראובני, אנחנו התבקשנו על-ידי נציגים מסוימים לדלג על ההגדרה הזאת מאחר שהם לא יכלו להשתתף היום בדיון. אנחנו הפנינו את הבקשה לממלא מקום יושב-ראש הוועדה, והוא נענה לבקשה. אשר על כן תעברי להגדרה הבאה.
חוה ראובני
טוב.

"רשות מוסמכת לייבוא" – מי שהוסמך בידי השר לשמש רשות מוסמכת לפי פקודת הייבוא והייצוא".
איתי עצמון
זאת הגדרה שלא מופיעה בנוסח שמונח כרגע על השולחן.
חוה ראובני
זה בטעות. אני ניסיתי ליצור נוסח רק של השאריות של הפרק הזה, ובטעות התחלתי שורה נמוך מדי.
היו"ר יעקב פרי
שוב, בבקשה.
חוה ראובני
בנוסח שנשלח לפני הדיון הקודם זה נכלל. אני ניסיתי לסדר את זה בשביל הנוחות, וכנראה, התוצאה יצאה הפוך. ניסיתי לעשות נוסח רק של הסעיפים שנשארו מהפרק הזה, והשורה הזאת נשמטה. אבל היא הייתה בדיונים הקודמים.
היו"ר יעקב פרי
אוקיי. הערות? אם כך נצביע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההגדרה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרה אושרה.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה אושרה פה אחד.
חוה ראובני
עורך דין עצמון הציע את ההגדרה ל"שומת רכב" בשיחת טלפון שקיימנו בשבוע שעבר. נדלג עליה.
איתי עצמון
לאור הערות.
חוה ראובני
יש הרבה הערות שהתקבלו. יש הערות שמבקשות להרחיב את ההגדרה, יש הערות שמבקשות לצמצם את ההגדרה. כולן פועל יוצא של ההוראות המהותיות שחלות על שמאים והחובות. לכן עורך דין עצמון הציע שנדון בהגדרות יחד עם הפרק המהותי.
איתי עצמון
בהגדרה הספציפית הזאת.
חוה ראובני
נכון.
דרור וגשל
גם בהגדרת "שמאות רכב".
היו"ר יעקב פרי
האם יש למישהו מנציגי השמאים איזושהי הערה כבר בשלב הזה?
שלמה תוסייה כהן
אני מטעם איגוד השמאים. לנו, כמובן, יש התנגדות מאוד חריפה לנוסח הנוכחי, אבל אם זה יידון יחד עם ההוראות האופרטיביות אנחנו נעלה את זה בדיון בשלב ההוא.
יואב ענתבי
אני מאיגוד חברות הביטוח. הגברת ראובני מסרה שקיבלו הערות. אנחנו לא ראינו שום הערות. אנחנו מבקשים לקבל את כל ההערות גם אלינו. אני גם רוצה לציין שבעבר, לפני כשנה, התקיים דיון מאוד רחב על הנושא של ההגדרה עם משרד המשפטים, משרד התחבורה ומשרדים אחרים. היו הרבה חילוקי דעות ובסופו של דבר הגיעו לאיזשהו נוסח אחרי הרבה דיונים.
היו"ר יעקב פרי
איך אפשר לוודא שהם יקבלו את החומר?
לאה ורון
החומר פורסם, וזה גם היה הנוהג בכנסת התשע-עשרה. זה נמצא בפורטל הוועדה באתר האינטרנט של הכנסת. כל מה שאדוני צריך זה להיכנס לפני הישיבות לאתר הוועדה, ולהוריד לעצמו את הנוסח.
יואב ענתבי
נכנסנו לאתר הוועדה. יש לנו הנוסח הנוכחי.
אבנר פלור
- - - על ההערות של הגורמים השונים. זה נמצא שם.
יואב ענתבי
זה מה שאני מדבר. הנוסח הובא לידיעתי, ונכנסתי לאתר, ראיתי את זה. הגברת מדברת, אם אני מבין, על דברים אחרים.
חוה ראובני
יש הערות מעבר. יש הערות שהיו גם בסיבוב הקודם. לטוב ולרע יש דברים ממוחזרים שהתקבלה בהם הכרעה.
היו"ר יעקב פרי
אני מציע להמשיך. יש לך הנוסח שמונח עכשיו על שולחן הוועדה. כל הערה שלך תעביר. בין כה וכה לא נסכם היום.
שלמה תוסייה כהן
בעניין הזה – מכיוון שמדובר על אותן פגישות שנעשות במשרדי הממשלה הייתי מבקש, לפחות בעניין הזה, מכיוון שאנחנו כבר דנים בו פעמיים-שלוש או ארבע, להיות מזומנים לאותן ישיבות כדי שנוכל להציג לפני כל הגורמים הרלוונטיים. אנחנו יושבים תמיד מול משרד התחבורה, מציגים לפניו את כל ההסתייגויות שלנו.
לאה ורון
אני לא כל כך מבינה אותו.
חוה ראובני
ישבנו איתם.
יואב ענתבי
במקרה כזה גם אנחנו רוצים להיות נוכחים.
לאה ורון
אולי תעביר את הבקשה שלך?
היו"ר יעקב פרי
עורך דין תוסייה-כהן, אני חושב שכולם מוזמנים לכל הדיונים תחת כותרת החוק הזאת. אם חלילה נפלה טעות, ומישהו לא זומן – התנצלותנו. אבל כולכם מוזמנים לכל הדיונים גם אם יש לכם עניין ישיר וגם אם יש לכם עניין עקיף.
לאה ורון
- - - ממשרדו קיבל את ההודעה.
היו"ר יעקב פרי
אני לא חושב שצריכה להיות בעיה עם זה.
חוה ראובני
אדוני, אנחנו ישבנו איתם.
שלמה תוסייה כהן
משרד התחבורה בוודאי ישב - - -
היו"ר יעקב פרי
אדוני.
לאה ורון
אדוני מדבר על המפגשים עם משרד התחבורה או על הדיונים של ועדת הכלכלה?
שלמה תוסייה כהן
אני מדבר על מפגשים עם משרד התחבורה ועם משרד המשפטים באותן ישיבות פנימיות שדובר עליהן.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. משרד התחבורה, נציגיו נמצאים פה. הם שמעו, ואם אחר כך תצטרכו לתאם פגישות תתאמו פגישות. זה לא על שולחן ועדת הכלכלה.

אנחנו דוחים את סעיף "שומת רכב", לא דנים בו כרגע, ועוברים ל"שיווק רכב".
חוה ראובני
(הקראה): "שיווק רכב" – מכירה של רכב, הספקתו, הצגתו למכירה, מכירתו באמצעות אחר מטעמו או הצגתו למכירה באמצעות אחר מטעמו".
איתי עצמון
מטעמו של בעל הרישיון, אני מבין.
היו"ר יעקב פרי
כן.

הערות לזה? אנחנו צריכים להצביע על זה? לא.

יש למישהו הערה? חבר הכנסת לוי, חבר הכנסת ביטן? מי בעד?

הצבעה

בעד ההגדרה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרה אושרה.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה ל"שיווק רכב" אושרה.
חוה ראובני
(הקראה):
איתי עצמון
(7) "סחר ברכב שאינו חדש".
חוה ראובני
סליחה, לא קראתי: (7) סחר ברכב שאינו חדש.

על שמאות רכב נדלג.

"שמאי רכב" – "בעל רישיון לעיסוק בשמאות רכב לפי פרק י"א" – זאת הגדרה טכנית לחלוטין.
היו"ר יעקב פרי
כן, גברתי.
אינגריד הר אבן
חוה, למיטב הבנתי, אין הגדרה של יבואן מוצרי תעבורה. כשאתם מדברים על ייצור מוצרי תעבורה בישראל יש גם יבואנים למוצרי תעבורה, ואותו לא הגדרתם, למיטב הבנתי.
איתי עצמון
"יבוא רכב" יש פה.
אינגריד הר אבן
אני מדברת על חלפים, על מוצרי תעבורה.
איתי עצמון
על מוצרי תעבורה?
אבנר פלור
כן, הם חלק מהסחר. זה גם קיים היום.
אינגריד הר אבן
אתם מגדירים "ייצור מוצרי תעבורה", אבל לא "יבואן מוצרי תעבורה".
אבנר פלור
יבואן מוצרי תעבורה הוא חלק מסחר במוצרי תעבורה. כלומר כל אחד שהוא יבואן מחויב שיהיה לו רישיון סחר. כמו המצב הקיים היום.
היו"ר יעקב פרי
המחלוקת יושבה? לא הייתי ערני. כן? תודה.

חבר הכנסת ביטן, אתה רוצה שנחזור לסעיף שהיה לך לגביו - -
דוד ביטן (הליכוד)
סיכמנו אותו, רק צריך - - -
איתי עצמון
בקשה לדיון מחדש.
דוד ביטן (הליכוד)
על מה שהצבענו תיקנו. אבל הצבענו, אז אנחנו צריכים לעשות את זה באמצעות רביזיה.
היו"ר יעקב פרי
אתה מדבר על "מוסך מומחה", נכון? אנחנו חוזרים רגע להתחלה.
דוד ביטן (הליכוד)
לעשות את התיקון כמו שסיכמנו בוועדה. נקבל את זה באמצעות רביזיה.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו רק נאשר את ההגדרות לשירות רכב עם שבעה תת-הסעיפים הללו עד "שמאות רכב", לא כולל. מי בעד?

הצבעה

בעד ההגדרה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרה אושרה.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה אושרה.

אנחנו חוזרים לשורה הראשונה בפרק א' – מטרה והגדרות – "מוסך מומחה": "מוסך בעל יכולת מקצועית מוכחת לטיפול בתוצר רכב מסוים שניתן לו רישיון לפי סעיף 101".
איתי עצמון
זאת ההגדרה שאושרה ב-9 בנובמבר, וחבר הכנסת ביטן מבקש כרגע לתקן את ההגדרה. צריך יהיה להצביע על עצם פתיחת ההגדרה לדיון מחדש.
דוד ביטן (הליכוד)
לקבל את הרביזיה, ואז להצביע.
היו"ר יעקב פרי
מי בעד לקבל את הרביזיה?

הצבעה

בעד הבקשה לרביזיה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יעקב פרי
הבקשה אושרה.
דוד ביטן (הליכוד)
נתקן את זה כמו שסיכמנו.
איתי עצמון
לפי מה שהבנתי בדיון הקודם, אדוני מבקש למחוק את התיבה "בעל יכולת מקצועית מוכחת לטיפול בתוצר רכב מסוים". כלומר ההגדרה תהיה: "מוסך מומחה" – "מוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 101". כלומר הגדרה שמפנה לסעיף, ולא הגדרה מהותית.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, בדיוק.
היו"ר יעקב פרי
למשרד התחבורה יש בעיה עם זה?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה סוכם.
חוה ראובני
לא.
היו"ר יעקב פרי
אדוני, בבקשה.
זאב ש. פרידמן
אני מהמועצה הישראלית לצרכנות. אדוני היושב-ראש, אם אנחנו בודקים את סעיף 101, יש שם אותה יכולת שיש לכל מוסך אחר, ובנוסף הוא בעל יכולת מקצועית מתאימה וציוד מתאים לטפל בתוצר הרכב שלגביו הוגשה הבקשה, כפי שקבע השר. המשמעות היא שלמוסך יש יכולת כמו לכל מוסך אחר. ההתהדרות בתואר של "מוסך מומחה" עלול להטעות את ציבור הצרכנים, משום ש"מומחה" זה נראה כאילו יש לו יכולת של מומחיות. כאשר אנחנו מסתכלים על הסעיף הזה, אם זה רק מופנה לסעיף 101 לא עולה בדעתי – ואני מקווה שאני צודק – שאין מוסך אחר במדינת ישראל שאין לו היכולת לטפל, למשל, בברקסים, והוא מטפל בהם. אז כאשר יש לנו שני תנאים – תנאי אחד שלמוסך הזה יש רישיון, לפי סעיף 100; ותנאי שני שיש לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אני לא רואה למה מוסך מסוים ייקרא "מומחה" כשהציבור יחשוב או עלול לחשוב שיש לו מומחיות.
דוד ביטן (הליכוד)
בישיבה הקודמת התקיים דיון של חצי שעה. אנחנו לא נפתח את העסק הזה מחדש. אני לא יודע אם היית בישיבה. אבל לדוגמה, כשיש לך רכב חדש אין היום מישהו שהוא בעל יכולת מקצועית מוכחת. לכן אמרנו שננסח את זה כי משרד התחבורה יצטרך לשים תנאים מי מקבל לפי 101. אני לא מקבל את זה.
היו"ר יעקב פרי
אני לא מתכוון לפתוח את הכול מחדש, אבל אני בכל זאת אשמע הערות. כן, אדוני.
אהוד שניידר
אני מטעם איגוד יבואני הרכב. בדיון הקודם אמרנו לגבי יכולת מקצועית מוכחת, ואומר חבר הכנסת ביטן שזה לא נכון לגבי תוצר חדש – יבואן שלא קיים היום בישראל ומתחיל לייבא. הסברנו שחייבת להיות יכולת מקצועית מוכחת מהטעם שכשהיבואן מקבל את הרישיון או את החוזה מהיצרן הוא מחויב לשלוח את אנשיו אל היצרן כדי שהם ישתלמו וירכשו את אותה יכולת מקצועית מוכחת, ורק אז הם יקבלו את הזכות להתחיל לייבא כלי רכב לישראל. גם משרד התחבורה תמך בעניין הזה, לטעמי, כדי שמוסכים או כדי שיבואן יקבל מלכתחילה רישיון לתוצר חדש הוא צריך להוכיח למשרד התחבורה שיש לו היכולת הזאת. לכן השמטת המילים האלה תפגע בסך הכול.
היו"ר יעקב פרי
כן, גברתי, בקיצור נמרץ.
אינגריד הר אבן
אני נציגת איגוד המוסכים. משרד התחבורה הוציא נוהל, ולמעשה, המוסך המומחה כבר התחיל לרוץ. יש מוסכים שכבר ניגשו והתחילו להיות מוסכים מומחים. מבחינתנו הנוהל הוא בסדר גמור. אנחנו רוצים שני דברים: קודם כול שיחול דין רציפות לגבי מוסכים שהתחילו בנוהל הנוכחי שאולי איפשהו בסוף החוק תרשמו שמי שכבר התחיל לפי הנוהל הקיים - -
איתי עצמון
את מתכוונת להוראות מעבר?
אינגריד הר אבן
כן.
איתי עצמון
הוראות מעבר זה בסוף הצעת החוק.
היו"ר יעקב פרי
וההערה השנייה?
אינגריד הר אבן
אנחנו מבקשים שלנציג המוסמך של משרד התחבורה בכל זאת תהיה סמכות לקבוע נוהל שאולי קצת יסטה מהוראות החוק.
היו"ר יעקב פרי
גברתי, אני מבקש לקטוע אותך. אנחנו מדברים עכשיו על סעיף של הגדרות. אחר כך בגוף החוק אם יהיו דברים שתרצי להוסיף, שיש להם קשר לאותה הגדרה אנחנו נשמח לשמוע. אני מבקש לא לפתוח מחדש את הדיון. הערה אחת וזהו, ואני אשאל את חברי הכנסת.
רונן לוי
זאת רביזיה, זה כן נפתח, ואי אפשר לא לשמוע אותנו. מדובר על מוסך מומחה לתוצר מסוים – עכשיו זה יורד?
חוה ראובני
לא, לא.
היו"ר יעקב פרי
ממש לא.

חבר הכנסת ביטן, אתה רוצה להוסיף משהו?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, עשינו דיון. לא צריך לחזור על הכול שוב.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו צריכים להצביע או בעד השבתת מוסך בעל יכולת מקצועית מוכחת לטיפול בתוצר רכב מסוים - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה הסיכום מהישיבה הקודמת.
היו"ר יעקב פרי
אני יודע. זה אומר שאז ההגדרה תהיה "מוסך מומחה שניתן לו רישיון לפי סעיף 101". שמענו פה את ההערות של שניים שטוענים שצריך להשאיר את הנוסח במתכונת הכתובה.

גם שלא יהיה "מומחה"?
איתי עצמון
לא, זאת הטענה של המועצה לצרכנות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, הוא רק מוריד את מה שמסומן בצהוב.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יכול להסביר עכשיו למה זה בסדר לעשות תיקון נכון, אבל לא להתחיל הכול.
היו"ר יעקב פרי
אני רוצה שוב שנדייק. לפי הצעתו של חבר הכנסת ביטן, הסעיף יאמר: "מוסך מומחה – שניתן לו רישיון לפי סעיף 101".
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אמת.
דוד ביטן (הליכוד)
בדיוק.
היו"ר יעקב פרי
ההערה שהייתה כאן דיברה על כך שצריך להשאיר את "מוסך בעל יכולת מקצועית מוכחת".
דוד ביטן (הליכוד)
בדיון הקודם הסברנו למה לא, אז לא נתחיל הכול שוב.
היו"ר יעקב פרי
לא נחזור על הדיון.

אני רוצה להצביע בעד הנוסח המתוקן. מי בעד?

הצבעה

בעד התיקון להגדרה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

התיקון להגדרה אושר.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה אושרה פה אחד.

מיקי?
לאה ורון
מיקי לא יכול להצביע.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה מצביע. זה בסדר.
לאה ורון
מצביע חבר הכנסת פרי.
היו"ר יעקב פרי
אישרנו את התיקון שהציע חבר הכנסת ביטן ל"מוסך מומחה". אישרנו את שירות רכב עד סעיף קטן (7). "שמאות רכב" אנחנו דוחים. ב"שמאי רכב" אתם כן רוצים לדון?
חוה ראובני
כן. זאת הגדרה טכנית באותה מתכונת.
(הקראה)
"שמאי רכב" – בעל רישיון לעיסוק בשמאות רכב לפי פרק י"א.
היו"ר יעקב פרי
אין בעיה. המשך הקראה – תוצר.
חוה ראובני
(הקראה): "תוצר" – כל כלי רכב שמייצר יצרן תחת שם משותף שהוא קבע המתועד במסמכי התקינה של הרכב וברישיון הרכב;
היו"ר יעקב פרי
אין עם זה בעיה. אנחנו מצביעים על "שמאי רכב" ועל "תוצר". מי בעד?

הצבעה

בעד – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרה אושרה פה-אחד.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה אושרה. אפשר להמשיך.
חוה ראובני
(הקראה): "תיאור" – תיאור בכתב, בעל פה, בציור או בדרך אחרת הנהוגה במסחר, שיש בו הודעה, במישרין או בעקיפין, בדבר אחד הפרטים שלהלן:

(1) לעניין רכב או מוצר תעבורה –

(א) כמות, משקל ומידות;

(ב) ארץ הייצור ושם היצרן;

(ג) הסמל המסחרי של היצרן;

(ד) חומרים או מרכיבים;

(ה) איכות ועמידות;

(ו) פגמים בו;

(ז) מטרת השימוש בו;

(ח) התאמה לרכב של מוצר תעבורה

(ט) בדיקות ותוצאות;

(י) אחריות לתקינות ותקופת האחריות;

(יא) שירותי התיקונים והתחזוקה שיינתנו לרכב או למוצר התעבורה ואחריות למתן שירותים אלה, תקופתם ומחירם;

(יב) מחיר לרבות הנחות מהמחיר;

(יג) פרטים על תשלומים עבור הרכב ותנאי אשראי;

(יד) מועד ייצור;

(טו) מספר קטלוגי;
(טז) מועד רישומו לראשונה של רכב לתנועה על שם סוכן מורשה במדינת חוץ;
היו"ר יעקב פרי
עד כאן יש למישהו הערות? איתי, בבקשה.
איתי עצמון
אני מבקש להקדים להערה שלי ולומר שההגדרה הזאת בעצם משמשת בסעיפים המהותיים לעניין הטלת חובות על משווק רכב, לתאר באופן מלא או מפורט את הרכב שהוא מוכר. השאלה היא, האם במסגרת הפרטים שהוא מחויב לציין בפני הצרכן נכלל גם הקילומטרז' של הרכב?
חוה ראובני
לא מופיע פה.
איתי עצמון
האם מדובר על השמטה מכוונת או מקרית? האם אתם מצפים שבמסגרת איכות או כל הגדרה כללית אחרת שכתובה כאן נכלל כבר מד הנסועה?
אבנר פלור
אנחנו נתייחס. אנחנו מתייחסים לרכב חדש. בהמשך החקיקה נראה שרכב חדש יכול לעבור נסועה עד מאה חמישים קילומטר. אז מה שאתה מציע - -
היו"ר יעקב פרי
הוא לא מציע, הוא שואל.
אבנר פלור
השאלה מה זה ייתן כי ממילא בחוק כתוב עד מאה חמישים.
איתי עצמון
השאלה האם כצרכן אני לא צריך לדעת שהרכב עבר עד מאה חמישים קילומטר. אבל אם הוא עבר מאה או חמישה קילומטר - - -
אבנר פלור
המצב הזה קיים גם היום, שרכב עובר נסועה מסוימת, כי ממילא עד שהוא מגיע והוא מעביר אותו להתקנות, זה מיותר.
נורית קורן (הליכוד)
זה לא מיותר. חשוב שאנשים יידעו את זה.
אבנר פלור
לומר לו שהוא נסע חמישים קילומטר?
נורית קורן (הליכוד)
כן, למה לא? במקום שיהיו ליבואן שאלות למה יש חמישים קילומטר או למה יש מאה. שהדברים יהיו ברורים.
אבנר פלור
מבחינתנו לשקיפות אין בעיה, ואין בעיה להוסיף את זה. השאלה רק אם יש צורך בזה.
היו"ר יעקב פרי
אם אין בעיה להוסיף אני מציע שתוסיפו.
נורית קורן (הליכוד)
נכון, להוסיף.
דרור וגשל
אני ממשרד המשפטים. תיאור זה גם תיאור של מוצר תעבורה.
איתי עצמון
התאמת נוסח אפשר לעשות. אני שואל מהותית.
היו"ר יעקב פרי
רבותי, בואו לא נבזבז את זמננו. אם זאת לא בעיה – גם אם זה מובן מאליו לך, צריך שזה יהיה מובן מאליו לצרכן. תוסיפו את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה מוסיפים?
נורית קורן (הליכוד)
בקשר לקילומטרז'. שיהיה גם תיאור כמה קילומטרז' עשה הרכב גם אם הוא חדש.
היו"ר יעקב פרי
כן, אדוני.
יעקב אנוך
אני נשיא איגוד יבואני הרכב. זה דבר שאי אפשר יהיה לעמוד בו מכיוון שכשהלקוח קונה את הרכב עוד לא יודעים כמה קילומטרים יהיו לו כשהוא יקבל אותו. אני מדבר על עשרות, לא על יותר מזה. האוטו הזה עובר תהליך. הוא כרגע הגיע, ונניח שיש בו עשרים קילומטר – הוא עובר תהליך, יש התקנות. אם הוא רכב נכה, למשל, אז יש להעביר אותו למישהו שמתקין התקנות.
דוד ביטן (הליכוד)
אולי נקבע קילומטרז'?
יעקב אנוך
אפשר לקבוע מקסימום, שאז עד מאה חמישים אין בעיה, לא צריך - - -
דוד ביטן (הליכוד)
חבר הכנסת פרי, תכתוב קילומטרז' בתנאי שהוא יותר ממספר מסוים.
היו"ר יעקב פרי
לדעתי, ההצעה היא הגיונית. צריך לקבוע מכסה שאם עוברים אותה אז צריך להודיע לצרכן.
קריאה
אסור למכור אם זה עובר.
היו"ר יעקב פרי
מעל מאה חמישים אנחנו יכולים להכניס?
אבנר פלור
לא. מעל מאה חמישים לא ניתן למכור, כי זאת ההגדרה.
היו"ר יעקב פרי
זאת הכוונה. אוקיי. אז אתם תכניסו את זה, ואנחנו נקבל את הנוסח.
חוה ראובני
לא הבנתי מה ההחלטה.
איתי עצמון
גם אני לא הבנתי מה ההחלטה.
היו"ר יעקב פרי
הוא אומר שיש רכבים חדשים שצריכים לעשות בהם כל מיני פעולות הכנה, כמו למשל ברכב נכה. צריך לנסוע עם הרכב הזה כמה עשרות קילומטרים. אז הוא אומר לשים לימיט, ואם עברו את הלימיט אי אפשר יהיה למכור אותו.
איתי עצמון
אבל זה כבר קיים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא.
היו"ר יעקב פרי
לא קיים.
דוד ביטן (הליכוד)
תכתוב קילומטרז' בתנאי שזה מעל מאה קילומטר.
היו"ר יעקב פרי
מה שאמרתי – עושים תקרה.
דוד ביטן (הליכוד)
ואז לא צריך - - -
אבנר פלור
שיהיה מצוין.
היו"ר יעקב פרי
אתם רוצים לנסח את זה עכשיו או שאתם רוצים להביא לנו - - -
נורית קורן (הליכוד)
תנסחו עכשיו.
חוה ראובני
מה ההחלטה?
היו"ר יעקב פרי
ההחלטה אומרת שרכב חדש שעבר איקס קילומטר – וההצעה היא מאה, והייתה הצעה של מאה חמישים - -
נורית קורן (הליכוד)
מאה חמישים זה כבר הרבה. מאה.
היו"ר יעקב פרי
מאה. אי אפשר למכור את הרכב. צריך להודיע לצרכן.
נורית קורן (הליכוד)
לא אי אפשר למכור. צריך לציין את זה.
היו"ר יעקב פרי
לציין בפני הצרכן. זאת הכוונה.
נורית קורן (הליכוד)
המוכר יצטרך להסביר מה הוא עשה עם הרכב, למה הוא הגיע למאה קילומטר. זה הכול. אתה מצפה לקבל אוטו חדש.
חוה ראובני
מראש מותר לייבא אותו כשיש לו מאה קילומטר. הוא בכלל לא צריך להסביר שזה קרה לפני שהוא הגיע לארץ.
נורית קורן (הליכוד)
גברתי, אני במקרה קניתי רכב חדש אז אני יודעת שמותר שיהיו בו כמה קילומטר, והייתי צריכה שהיבואן יסביר לי למה יש עליו חמישים קילומטר. אני לא רוצה שאנחנו נצטרך לקבל ממנו הסבר ותמיד נחיה במצב שאולי הוא עובד עלינו. אז שיהיה כתוב בחוק. פעם אחת שהחוק יהיה ברור, זה הכול.
דרור וגשל
מה גברתי רוצה שיהיה כתוב בחוק?
נורית קורן (הליכוד)
שיהיה כתוב כמו שהצענו שעד מאה קילומטר האוטו חדש.
איתי עצמון
צריך לציין בפני הצרכן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני חושבת שההצעה של חברת הכנסת נורית קורן עושה שכל.
דוד ביטן (הליכוד)
בהגדרה של התיאור. להוסיף עוד סעיף שמתייחס לזה.
קריאה
הבעיה היא שהם לא יודעים לתאר - -
דוד ביטן (הליכוד)
אמרתי שהם לא חייבים להגיד את זה אם זה מעל מאה.
נורית קורן (הליכוד)
זה עושה סדר.
היו"ר יעקב פרי
לא מפוצץ לי את הראש. את הולכת למקום שאת לוקחת רכב ועושה כמה נסיעות – ההגבלה זה בסדר.
נורית קורן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מסרתי את הרכב שלי פה בכנסת לתיקון, וכל הדלק נגמר. כשבאנו בטרוניה למה נגמר לנו הדלק אז התחילו להמציא כל מיני סיבות. אם היה רשום את הקילומטרז' כשלקחו את הרכב והחזירו אותו אז הייתי יודעת בדיוק שמישהו גנב את הדלק.
היו"ר יעקב פרי
בבקשה, אדוני.
אבנר פלור
אני רוצה להוסיף. אנחנו מדברים על כלל סוגי הרכב – גם על כלי רכב פרטיים, משאיות ועוד סוגי רכב נוספים. השאלה שנשאלת, לדוגמה במשאית התהליך וההתקנה ארוכה יותר, והוא גם נוסע יותר. אז השאלה היא כזאת. בעצם כל החשש שלנו הוא שהוא לא יעבור מאה חמישים קילומטר. במידה שרכב נרשם אז אין לנו בעיה כי אז הוא מגיע ללקוח, ואין בעיה אתו, וזה בסדר. הבעיה כאן היא שאת רוצה ליידע את הלקוח של רכב פרטי כשהוא נוסע ממאה עד מאה וחמישים קילומטר.
נורית קורן (הליכוד)
כן, לפרטי. יכול להיות שמשאית הם יודעים שזה יותר.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו נסווג את זה לרכב פרטי. זה בסדר?
היו"ר יעקב פרי
בבקשה, אדוני.
יעקב אנוך
אנחנו נכנסים פה לבעיה שאני לא יודע מה הפתרון לה, ואני לא חושב שיש פתרון. לדוגמה, נניח שאדם גר בחיפה, והוא רוצה את האוטו דחוף, ואתה שולח נהג ומביא לו את האוטו לחיפה - -
קריאה
כבר עברת מאה חמישים קילומטר. אתה כבר נמצא במצב שאתה לא יכול להיות בו.
חוה ראובני
ברגע הרישום.
אבנר פלור
אבל הרכב כבר רשום.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כשהוא מגיע הוא עוד לא רשום. זאת בעיה.
יעקב אנוך
יש לי בעיה. הוא יגיד שהוא לא מקבל אותו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל כשמורידים אותו באשדוד הוא עוד לא נרשם.
חוה ראובני
כשהוא נוסע למסירה הוא כבר רשום.
היו"ר יעקב פרי
הבעיה שלנו היא בטווח של אפס עד מאה וחמישים, כי ממאה חמישים אין בעיה. נשאלות פה שתי שאלות – אחת עקרונית: האם להכניס את זה לחוק, ואם כן מאיזה קילומטר.
אהוד שניידר
אני מטעם איגוד יבואני הרכב. רציתי להגיד שהערתו של עורך דין עצמון והתשובה של אבנר להערה הספציפית הזאת – זה לא חל רק על רכב חדש מכיוון שזה חל על כל מי שמשווק רכב. יבואן זעיר, לפי הוראת השעה, יכול לשווק רכב שעבר מאה וחמישים קילומטר, לפי הוראת השעה. לכן חובת התיאור חלה גם על רכב שעשה מעבר למאה חמישים קילומטר.
אבנר פלור
אבל אחרי הוראת השעה. אחרי שנתיים.
אהוד שניידר
כרגע זה המצב החוקי.
אבנר פלור
אני שוב רוצה להדגיש את העמדה המקצועית של משרדנו. היות שממילא בחקיקה זה מוגבל עד מאה חמישים קילומטר אני לא רואה לנכון לתת לו גם מאה קילומטר או שבעים קילומטר כי אז גם יתחילו ויכוחים ובעיית אכיפה. לדעתי, אין צורך. זאת העמדה המקצועית.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא צודק.
היו"ר יעקב פרי
כחבר הוועדה – לא כיושב-ראש – גם אני נוטה לקבל את הדעה הזאת.
קריאה
זה גם בתחום הסבירות.
היו"ר יעקב פרי
עוד מישהו רוצה להוסיף לחלק הזה? אם לא אנחנו נצביע על פסקה 1 – "תיאור". נצביע מ"תיאור" עד "לעניין שירות", לא כולל "עניין שירות". מי בעד?

הצבעה

בעד פסקה (1) בהגדרת "תיאור" – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

פסקה (1) בהגדרת "תיאור" אושרה.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה ל"תיאור" אושרה פה-אחד. אנחנו לא מכלילים את הסעיפים.

תקראי, בבקשה, סעיף (2) "לעניין שירות".
חוה ראובני
(הקראה): (2) לעניין שירות –

(א) תוכן השירות והיקפו;

(ב) טיבו, רמתו ותכליתו של השירות;

(ג) דרך מתן השירות, משכו ותנאיו;

(ד) אחריות לתקינות החלקים או מערכות החלקים שטופלו במסגרת השירות, תקופת האחריות על הפעולות שבוצעו במסגרת השירות, תנאי האחריות ושינויים שיחולו בתנאי האחריות במהלך תקופת האחריות;

(ה) מחיר השירות, לרבות הנחות מהמחיר;
היו"ר יעקב פרי
הערות? אין. אנחנו מצביעים על פסקה (2) "לעניין שירות".

הצבעה

בעד פסקה (2) בהגדרת "תיאור" – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

פסקה (2) בהגדרת "תיאור" אושרה.
היו"ר יעקב פרי
פסקה (2) לעניין שירות אושרה פה-אחד.
חוה ראובני
(הקראה): "תיווך בייבוא רכב" – ייעוץ, הדרכה או איתור רכב, בתמורה בכסף או בשווה כסף לשם התקשרות של
צדדים בעסקה לקניית רכב במדינת חוץ וייבואו לישראל בייבוא אישי לפי סעיף
31;
היו"ר יעקב פרי
אין הערות.
אבנר פלור
זה מדבר על רכב בייבוא אישי. אנחנו רוצים לאפשר לאדם שרוצה לייבא רכב בייבוא אישי להסתייע במתווך.
חוה ראובני
וזה לא יהפוך את זה לייבוא לא אישי.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מצביעים על תיווך בייבוא רכב. מי בעד?

הצבעה

בעד ההגדרה "תיווך בייבוא רכב" – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרה אושרה.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרה "תיווך בייבוא רכב" אושרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש הסדרה לייבוא רכב?
איתי עצמון
יש פרק שלם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
התכוונתי לתיווך בייבוא אישי.
איתי עצמון
זה אחד המקצועות שמוצע להסדיר אותם בהצעת החוק.
חוה ראובני
(הקראה): "תכנית ייצור" – תכנית הכוללת פרטים לגבי אופן ייצור הרכב, חלק, מרכב או מוצר תעבורה בפס
הייצור ונתונים בנוגע למוצר המוגמר, ובהם בין השאר פרטים אלה בקשר לרכב או למוצר תעבורה:
תיאור נתונים טכניים – פרטים הנוגעים לעיבוד של חומרים ולייצור של רכיבים, תהליך הייצור
וההרכבה ומספר השלדה.
היו"ר יעקב פרי
תעודת גמר, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): "תעודת גמר" – תעודה שניתנה על ידי משרד הכלכלה המעידה כי מקבל התעודה עמד בהצלחה בכל
דרישות הקורס המקצועי;

"תעודת מקצוע"– כמשמעותה בסעיף 46 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959‏;

"תקלת בטיחות סדרתית" – תקלה סדרתית ברכב או במוצר תעבורה שהיא בעלת אופי טכני או אחר
הקשורה לפעולת הרכב ואשר לדעת היצרן עלולה לגרום סיכון בטיחותי
למשתמשים בו או לכלל הציבור, ולפיכך הודיע עליה היצרן, למעט יצרן
שהוא בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו.
אינגריד הר אבן
סליחה, יש לנו הערה על הסעיף הזה של תקלת בטיחות סדרתית.
היו"ר יעקב פרי
בבקשה.
אינגריד הר אבן
בנוסח הקודם ההגדרה כללה לא רק תקלה סדרתית ברכב, אלא גם במוצר תעבורה. לא ברור מדוע הורדתם את זה. שנית, צריך להוסיף שגם למנהל תהיה סמכות להכריז על recall ולא רק ליצרן, כמו שהיה עד היום, וגם זה משום-מה לא מופיע פה.
היו"ר יעקב פרי
למי תהיה סמכות ל-recall?
אינגריד הר אבן
שגם למנהל במשרד התחבורה תהיה סמכות להכריז על recall ולא רק ליצרן.
קריאות
- - -
אינגריד הר אבן
אם הגיעה לידיעתו של המנהל מידע על תקלת בטיחות שמשום-מה היצרן עצמו ביוזמתו לא הודיע עליה, לדעתי, צריכה להיות הסמכות והחובה להכריז עליה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
שלמשרד התחבורה תהיה סמכות לעשות recall?
אינגריד הר אבן
להכריז על recall.
מיקי לוי (יש עתיד)
ומי יישמע לו? מי ישים את החלקים? מי יממן?
היו"ר יעקב פרי
זה מקובל במדינות אחרות בעולם שמשרד התחבורה עושה recall?
קריאות
לא.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ממש לא נשמע לי הגיוני איך זה יכול להיות.
אינגריד הר אבן
זה רלוונטי בעיקר לגבי חלפים.
חוה ראובני
אני אסביר מדוע השמטנו את "מוצרי תעבורה". אנחנו חושבים שההסדר לתקלה סדרתית בעניין מוצרי תעבורה צריך להיות שונה מ"תקלת בטיחות סדרתית". בנוסח הקודם זה נכלל ב"תקלת בטיחות סדרתית" והתפתלנו רבות בניסיון לרבע את המעגל הזה לגבי ההסדרים לטפל בהם.
היו"ר יעקב פרי
אותי שכנעת.
חוה ראובני
זה יוסדר בפרק של "מוצרי תעבורה".
היו"ר יעקב פרי
בבקשה, אורי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כשיש תקלה - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה recall של היצרן.
אבנר פלור
אנחנו עובדים לפי סטנדרטים אירופיים ואמריקניים בנושא ההגדרות של recall. לא כל אחד יכול להגדיר מה זה "קריאה בטיחותית". מי שמגדיר קריאה בטיחותית זה היצרן. הבאת את הדוגמה של פולקסווגן – מבחינת היצרן זה לא מוגדר כ- recallבטיחותי. לכן זה לא אותו קמפיין כמו recall בטיחותי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
למרות שהם עשו.
אבנר פלור
כן.
חוה ראובני
(הקראה): "תקן ישראלי", "תקן רשמי" – כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג–1953‏.
"השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מצביעים מ"תכנית ייצור" עד "השר" שזה סיום פרק א'.

הצבעה

בעד ההגדרות – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרות אושרו.
היו"ר יעקב פרי
ההגדרות אושרו פה אחד.

סיימנו את פרק א', חוץ מהנושא של שמאות רכב. איזה עוד?
איתי עצמון
סוכן מורשה.
היו"ר יעקב פרי
סוכן מורשה, שומת רכב ורכב שנרשם. לגבי שלושת אלה יתקיים דיון חוזר.

אנחנו עוברים לפרק ב' – רישוי מתן שירותי רכב ורישוי מקצועות בענף הרכב.
נורית קורן (הליכוד)
לא נעסוק היום בשמאות רכב?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן. היא תעשה סיום ותלחץ על פרק ב'.
היו"ר יעקב פרי
אלא אם נצליח לסיים את כל החוק ויישאר לנו רק שמאות רכב.
נורית קורן (הליכוד)
כי אני רוצה להביע דעה בנושא שמאי הרכב.
היו"ר יעקב פרי
אני אאפשר לך בסיום הישיבה.

פרק ב', בבקשה. בואו נעשה לנו נוהל כזה: אנחנו קוראים ברצף. מי שרוצה להעיר, להתנגד, להציע ירים את ידו, ואני אפסיק את ההקראה. בבקשה.
חוה ראובני
פרק ב' הוא פרק כללי שעוסק בדינים הכלליים החלים על מתן רישיונות לפי החוק. כל פרק פה מסדיר סוג אחר של רישיון. פרק ב' זה הוראות משותפות לכל סוגי הרישיונות על הטיפול בעולם הרישוי שלהם.
(הקראה)
פרק ב': רישוי מתן שירותי רכב ורישוי מקצועות בענף הרכב

מתן שירותי רכב וחובת רישיון

3.

3. (א) לא ייתן אדם שירות רכב אלא אם כן קיבל רישיון מאת המנהל למתן אותו שירות ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

(ב) המנהל רשאי לקבוע ברישיון למתן שירות רכב תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון, ובכלל זה –

(1) סוגי השירותים שבעל הרישיון מורשה לתת;

(2) סוגי כלי הרכב שלהם מורשה בעל הרישיון לתת שירות;

(3) מיתקנים וציוד הנדרשים לשם מתן השירות;

(4) אבטחת איכות ובקרה;

(5) חובת תיעוד ושמירת התיעוד;

(6) המקום שבו יינתן השירות;

(7) תנאים ומגבלות שמטרתם להבטיח את רמת השירות ושמירה על הבטיחות;

(8) הוראות לשמירה על הסביבה בהתאם להוראות כל דין.
היו"ר יעקב פרי
מצביעים על סעיף 3. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 3– פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 3 מאושר. סעיף 4, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): עיסוק במקצוע בענף הרכב וחובת רישיון

4.

4. (א) לא יעסוק אדם במקצוע בענף הרכב אלא אם כן קיבל רישיון מאת המנהל לעסוק באותו מקצוע ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

(ב) המנהל רשאי לקבוע ברישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב, תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון, ובכלל זה –

(1) סוגי כלי הרכב שלהם מורשה בעל הרישיון לתת שירות;

(2) חובת תיעוד ושמירת התיעוד;

(3) תנאים ומגבלות שמטרתם להבטיח את רמת השירות ואיכותו ושמירה על הבטיחות.
אינגריד הר אבן
סליחה, כבוד היושב-ראש.
היו"ר יעקב פרי
למה את מתייחסת?
אינגריד הר אבן
לסעיף 4(ב)(1). אנחנו מציעים שאחרי התיבה "סוגי כלי הרכב" יתוספו המילים "ו/או סוגי המכלולים או סוגי השירות".
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל המכלולים זה לא דבר שמוגדר בחוק.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה סוגי המכלולים?
אינגריד הר אבן
לפעמים מוסך מורשה רק לחשמל; יש לפעמים שמוסך מטפל במכלול מסוים כמו אחד שמשפץ גירים - -
היו"ר יעקב פרי
לוחשים לי פה בייעוץ המשפטי שזה קיים בפרק הספציפי לעניין המוסכים.
אינגריד הר אבן
אבל כאן בהגדרת - -
אבנר פלור
את מתכוונת לסוגי המקצועות. זה נמצא שם בפרק.
אינגריד הר אבן
אם כבר מדברים על סוגי כלי הרכב, לדעתי, נכון יהיה להוסיף את סוגי המכלולים או את סוג השירות.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה סוגי כלי הרכב? יש כאלה שמומחים לסוג מסוים לגבי כל כלי הרכב. איפה זה רשום?
חוה ראובני
בסעיף 100(ב) בנוסח שאושר בכנסת הקודמת נאמר: "השר יקבע סוגים של רישיונות להפעלת מוסך בהתאם לסוג הפעולות שיתבצעו במוסך".
דוד ביטן (הליכוד)
למה זה לא רשום פה בסעיף?
חוה ראובני
כי זה לא חלק מההגדרה. זאת הוראה ספציפית לרישיונות של מוסכים. פה יש לנו הוראה כללית על מוסכים - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא מדויק מה שאת אומרת. פה יש "סוגי כלי רכב" – זה מקובל. אבל זה צריך להיות בהגדרה של סעיף 4, לדעתי, כי גם הנושא של סוגים של מקצועות מסוימים לגבי זה. זה צריך להיות פה בהגדרה.
היו"ר יעקב פרי
אני מבקש לבקש את רשות הדיבור. אני לא אפתח כאן שוק. מי שיצביע יקבל את רשות הדיבור.
דוד ביטן (הליכוד)
הסעיף שמתייחס באופן כללי למסגרות כלליות כן צריך להתייחס לזה. אם כתוב "סוגי כלי רכב" צריך גם לכתוב סוגי מקצועות.
איתי עצמון
אני אשלים את תשובתה של עורכת הדין ראובני. הפרק הזה הוא פרק כללי שחל על כל סוגי הרישיונות. לאחר מכן מגיעים פרקים ספציפיים. אם עכשיו נוסיף עוד הוראה ספציפית יש עוד סוגי מקצועות ושירותים שצריך להוסיף לגביהם.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל בנושא של מוסכים יש או סוגי כלי רכב או סוג מקצוע. זה שני דברים. אני לא מתייחס לפחחות.
איתי עצמון
ההערה המהותית נכונה, אבל אני חושב שיש לה מענה - -
היו"ר יעקב פרי
מה שהם אומרים שיש להם מענה בסעיף החלופי לחוק.
דוד ביטן (הליכוד)
יש גם מענה לגבי סוגי כלי רכב, אז מה?
חוה ראובני
סוגי כלי רכב רלוונטי לא רק למוסכים. זה רלוונטי לשמאים, זה רלוונטי לסוחרים, למתווכים וליבואנים. "מכלולים" רלוונטי רק למוסכים.
דוד ביטן (הליכוד)
שכנעת אותי.
היו"ר יעקב פרי
זאת הצלחה לא קטנה.
רונן לוי
הסעיף מדבר על מגבלות שרשאי המנהל לקבוע. אנחנו מדברים על מכלולים ואנחנו מתייחסים בעיקר לצמיגים אם אתה רשאי לקבוע מגבלות. על כך מדובר בפרק הזה. לכן אנחנו אומרים שזה לא רק בעניין של מוסכים, אלא בעניין - - -
חוה ראובני
גם במוצרי תעבורה יש לזה התייחסות.
היו"ר יעקב פרי
ניתנה כאן תשובה שהיא, לעניות דעתי , מספקת. המשיכי בהקראת סעיף 4. תקראי שוב את 4(ב).
חוה ראובני
(הקראה): (ב) המנהל רשאי לקבוע ברישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב, תנאים ומגבלות שיחולו על בעל הרישיון, ובכלל זה –

(1) סוגי כלי הרכב שלהם מורשה בעל הרישיון לתת שירות;

(2) חובת תיעוד ושמירת התיעוד;

(3) תנאים ומגבלות שמטרתם להבטיח את רמת השירות ואיכותו ושמירה על הבטיחות.
איתי עצמון
אני מציע שאת סעיף קטן (ג) - -
היו"ר יעקב פרי
יש כאן הצעה בגלל שזה עוסק בשמאות רכב שנדחה.
חוה ראובני
מקובל עלינו.
איתי עצמון
נדון בו במסגרת הפרק הכללי שעניינו שמאים.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו לא דנים כרגע בסעיף קטן (ג). נדחה אותו לדיון על שמאות הרכב.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זאת אומרת "נדחה אותו"? או שאתה מוריד אותו או שלא.
איתי עצמון
הוא יידון בפרק השמאים.
היו"ר יעקב פרי
סיכמנו שעל כל נושא שמאות הרכב ושמאי רכב נדון בנפרד. לכן אפשר להצביע על סעיף 4(א), (ב), לא כולל סעיף (ג). מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 4(א), (ב) – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 4(א), (ב) אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 4(א), (ב) אושר.
חוה ראובני
סעיף 5 – "הגשת בקשה למתן רישיון". אני מבקשת לתקן את כותרת השוליים בעקבות שיחה עם עורך דין עצמון, לפי הצעתו, ולצמצם ולומר "הגשת בקשה לרישיון", כיוון שלסעיף הזה יש עוד תיקון – נרצה להכניס את נושא החידוש.
(הקראה)
הגשת בקשה לרישיון

5.

5. (א) המבקש רישיון לפי חוק זה או חידושו (בחוק זה – המבקש), יגיש
בקשה בכתב למנהל.

(ב) המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן הרישיון.

(ג) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך החלטה בבקשה.
היו"ר יעקב פרי
אין בעיות. אנחנו מצביעים על סעיף 5. מי בעד?

הצבעה
היו"ר יעקב פרי
בעד סעיף 5 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 5 אושר
היו"ר יעקב פרי
סעיף 5 אושר פה-אחד.

סעיף 6, בבקשה.
חוה ראובני
כותרות שוליים – "מתן רישיון או חידושו". זה גם אותו תיקון, לחבר את זה.
(הקראה)
מתן רישיון
או חידושו

6.

6. (א) המנהל ייתן רישיון למי שהתקיימו בו התנאים לקבלת אותו רישיון.

(ב) השר, באישור הוועדה, רשאי לשנות את תקופת תוקפו של רישיון, הקבועה בחוק זה, ורשאיהוא לקבוע בדרך האמורה טעמים מיוחדים שבהתקיימם רשאי המנהל לתת רישיון לתקופה הקצרה מזו שנקבעה לגבי אותו סוג רישיון.

(ג) המנהל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימה של כל בעלי הרישיונות שרישיונם בתוקף, ויציין בה את שמות בעלי הרישיון ומספר הרישיון בלבד; רשימה כאמור תעודכן מעת לעת
היו"ר יעקב פרי
סעיף 6 – מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 6 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 6 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 6 אושר.

סעיף 7, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): סירוב לתת
רישיון
7.

7. המנהל רשאי לסרב לתת למבקש רישיון אף אם התקיימו לגבי המבקש התנאים לקבלת הרישיון, ובלבד שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק במתן השירות לרכב או במקצוע בענף הרכב שלגביו ביקש את הרישיון, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניין.
היו"ר יעקב פרי
בבקשה, חבר הכנסת חאג' יחיא.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כל עוד לא ניתן פסק דין למה לא לאפשר? הוא עדיין לא הורשע. יש לו העסק, יש לו עובדים.
חוה ראובני
אנחנו קובעים את הגבול בשלב של כתב אישום; לא בשלב של תלונה למשטרה ולא בשלב של תיק חקירה פתוח, אלא כשיש כתב אישום, דהיינו כשרשות מוסמכת סברה שיש ראיות שיכולות לבסס הרשאה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - -
חוה ראובני
תרשה לי להשלים את התשובה. כאשר יש נגד אדם ראיות לכאורה, נניח מוסך – ויסלחו לי המוסכים, זאת הדוגמה הראשונה שעולה בראשי – שהשתמש בחלפים גנובים או מזויפים שיש חשש שיש בהם פגיעה בבטיחות אני לא יכול לתת לו להמשיך לעבוד.
דוד ביטן (הליכוד)
כתב האישום זה בתחום העיסוק שלו.
קריאה
- - -
חוה ראובני
זה חייב להיות רלוונטי. לא מדברים על הפגנה בלי רישיון.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל תוסיפו שזה בתחום העיסוק.
חוה ראובני
כתוב. חייב להיות קשר של התאמה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יכולים להתעלם מזה גם אם יש כתב אישום. זה כמו השעיה. אם הוא ייצא זכאי יחזירו לו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל הדיונים בבתי המשפט אצלנו נמשכים לפעמים שנים. אז אתה גם פוגע בפרנסה שלו ובפרנסה של כל העובדים שלו.
דוד ביטן (הליכוד)
אחת הסיבות שמשפטים נמשכים שנים זה גם באשמת הנאשם.
היו"ר יעקב פרי
חבר הכנסת חאג' יחיא, מה אתה מציע?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מציע להסתפק במקרה שיש פסק דין.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אי אפשר.
היו"ר יעקב פרי
אתה מדבר על כך שזה יהיה במצב של הרשעה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מסכים לזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הכי פשוט הוא שאם יימצאו חלקים גנובים שיוציאו צו סגירה לעסק. זה הרע במיעוטו. מבחינתי ללכת לדברים יותר דרסטיים. אם יש חלקים גנובים – צו סגירה, ואז אין לי בעיה. יותר חמור. בחייך – חלקים גנובים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא רשום פה. זאת פרשנות שלנו. בתי המשפט לא יפרשו את זה ככה.
חוה ראובני
יש פסיקה של בתי המשפט על שלילות דומות בהקשרים אחרים, למשל של רישיונות נהיגה, שמחייבים את המדתיות, את האפשרות - - - למשל שלילה גורפת של רישיון. היה כתב אישום כזה נגד נהג אוטובוס שהיכה תלמידה נוסעת שלו. יש פסיקה כזאת. זאת אומרת זה לא אומר שאוטומטית אם יש כתב אישום העסק נסגר.
דוד ביטן (הליכוד)
טוב שיש בית משפט, את אומרת.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו הבנו.

למרות הצעתו של חאג' יחיא אנחנו נצביע על סעיף 7. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 7– רוב

נגד – 1

נמנעים – אין

סעיף 7 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 7 אושר.
חוה ראובני
(הקראה): פטור
מתנאים
לקבלת
רישיון
8.

8. השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם המנהל יהיה רשאי לתת למבקש רישיון שבידיו רישיון אחר על פי חוק זה או כדי לקיים התחייבות בינלאומית שהמדינה צד לה, פטור מהתנאים לקבלת הרישיון המבוקש, כולם או חלקם, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בבטיחות או בתחרות; על אף האמור בסעיף 1, המנהל אינו רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה.
היו"ר יעקב פרי
אני מבקש הסבר על הסעיף הזה.
חוה ראובני
לגבי "רישיון אחר" – המקרה הקלסי הוא שכל מוסך בהגדרה גם סוחר במוצר תעבורה, אז אנחנו לא מחייבים אותם לעמוד בכל התנאים גם של רישיון מוסך וגם של רישיון סחר, אלא מייתרים חלק מהדברים, וזה יוסדר בתקנות. יש גם התחייבויות בינלאומיות שעליהן אני אבקש להרחיב יותר.
היו"ר יעקב פרי
אדוני, לגבי נושא ההתחייבויות הבינלאומיות. מי יכול להסביר לנו את הנושא הבינלאומי?
אבנר פלור
נציגי משרד הכלכלה לא נמצאים פה.
היו"ר יעקב פרי
אי אפשר להסביר. נשתדל להסביר לבד.

כן, אדוני.
אהוד שניידר
התנאים שקובעים לגבי כל רישיון הם כולם רלוונטיים וחשובים למתן הרישיון. לא ברור לנו מדוע כאשר ניתן רישיון אחד הוא יכול לחסוך את קיומם של התנאים לגבי רישיון אחר. כל רישיון צריך לקיים את כל התנאים שחלים לגביו.
איתי עצמון
זאת הוראה שקיימת גם בתחומים אחרים שמביאים בחשבון רישוי ממדינה אחרת.
אהוד שניידר
אני לא מדבר על רישיון ממדינה אחרת. אני מדבר על מקצועות שונים לרישיונות שחלים בישראל. למה לחסוך ממחסן חלפים לקיים תנאים מסוימים אם יש לו רישיון מחסן?
איתי עצמון
אם ימצאו שיש דרישות מקבילות אז אפשר לחסוך את הבירוקרטיה ולהכיר בכך או בחלק מהתנאים.
חוה ראובני
והכול זה בתקנות באישור הוועדה. לא מדובר כאן על מנהל שנותן פטורים.
איתי עצמון
למשל הון עצמי. יכול להיות שרכישת ההון העצמי קוימה לגבי רישיון אחר, ואין צורך לשוב ולבדוק אותה, למשל.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל יש גבול.
חוה ראובני
או לשריין הון עצמי כפול.
היו"ר יעקב פרי
למרות ההערות ולמרות אי ההסבר על הנושא הבינלאומי שאולי נקבל אותו בהמשך - -
אבנר פלור
בישיבה הבאה נגיע עם הסבר.
אבי גונן
אני מהנדס רכב ראשי במשרד התחבורה. אני יכול להסביר. למשל, אנחנו מחייבים כל אדם שעוסק בפעילות בארץ של ייצור כלי רכב, ברישיון לייצור רכב. למשל, סוברו מחליטה להקים בארץ מפעל לייצור כלי רכב שעומד בתקנים שלנו לייצור כלי רכב. זאת אומרת יש לה תקנים בינלאומיים לייצור רכב, והיא לא בהכרח חייבת את רישיון הייצור שלנו.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. למרות זאת יש כמה דברים שכשאתה קורא את הסעיף הם דורשים עוד הסבר. אבל בסך הכול לי זה נראה סביר. חברי הוועדה, נצביע על סעיף 8. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 8– פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 8 אושר.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו אישרנו את סעיף 8. מעולם לא זכיתי לתמיכה כזאת. סעיף 9, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): איסור
העברת
רישיון
9

9. לא יעביר בעל רישיון לאחר את הרישיון שנתן לו המנהל לפי חוק זה, אלא
בהחלטה מנומקת של המנהל ובהתאם לתנאים שיורה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הבנתי את זה. אם צריך אישור, להעביר את זה למישהו אחר. למה צריך - - -
היו"ר יעקב פרי
לפי דעתי, הייתי כותב "על-פי החלטה מנומקת".
דוד ביטן (הליכוד)
למה צריך החלטה מנומקת? אם הוא מאשר לו, שיאשר.
נורית קורן (הליכוד)
צריך החלטה מנומקת. זה חשוב.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל החלטה מנומקת כלפי מי?
נורית קורן (הליכוד)
כלפי אותו אחד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אם אני לא יכול זאת החלטה מנומקת. לא אם אני מאשר. לא מבין את העניין הזה.
היו"ר יעקב פרי
תנסו להסביר את זה.
חוה ראובני
אני לא לגמרי בטוחה.
דוד ביטן (הליכוד)
החלטה מנומקת היא אם אני לא מסכים. אם אני מסכים אז על מה ההחלטה המנומקת?
חוה ראובני
ההנחה היא שמי שמקבל צריך להגיש בקשה לרישיון שלו עצמו. לקנות את העסק, את שם המותג, את הרכוש – אנחנו לא מתערבים בזה.
איתי עצמון
זה חריג.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל לגבי איסור העברת רישיון הכלל הוא שלא מעבירים. אחר כך אומרים שאפשר להעביר בהחלטה. אז למה צריך החלטה מנומקת?
היו"ר יעקב פרי
זה החריג.
אבנר פלור
אנחנו גם רוצים למנוע את הסחר ברישיונות. כלומר אם אני מנפיק למישהו רישיון אז הוא יעביר אותו למישהו אחר - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא ירדת לסוף דעתי. האיסור קיים. אז אם אני לא מסכים אני לא חייב לנמק כלום כי כתוב בחוק שאסור להעביר. לעומת זאת כשאני מסכים אז אני צריך לנמק למה אני מסכים. זה כן.
חוה ראובני
זה מה שכתוב. "לא יעביר אלא בהחלטה מנומקת".
איתי עצמון
"אלא לפי". פשוט חסרה פה המילה "לפי".
נורית קורן (הליכוד)
הסעיף בסדר.
איתי עצמון
"אלא אם אישר זאת המנהל".
דוד ביטן (הליכוד)
לא. "לא יעביר".
נורית קורן (הליכוד)
הוא לא יעביר, אלא אם כן יש החלטה מנומקת.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 9 מדבר על החריג. אז צריך לנסח את זה טוב יותר.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנתי. הוא מדבר על כלל ואחר כך חריג. אז שיוסיפו "אלא אם כן".
חוה ראובני
רשמנו לפנינו לחדד את הנוסח.
דוד ביטן (הליכוד)
אני התבלבלתי, את רואה?
היו"ר יעקב פרי
תקשיבי איך אנחנו מציעים לנסח, ואחר כך נשמע את הערותייך.
איתי עצמון
הסעיף יהיה כדלקמן: "לא יעביר בעל רישיון לאחר את הרישיון שנתן לו לפי חוק זה, אלא אם כן אישר זאת המנהל בהחלטה מנומקת ובהתאם לתנאים שיורה".
נורית קורן (הליכוד)
מעולה.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו הניסוח טוב.
היו"ר יעקב פרי
גברתי, בבקשה.
אינגריד הר אבן
ההערות שלי לא נוגעות לזה. משרד התחבורה שלח בדצמבר 2014 מסמך טבלת רביזיות. אתם רציתם להכניס תיקון שלפיו הועבר רישיון. כאמור בלא אישור או בניגוד לתנאיו הרישיון בטל. זאת תוספת שאתם רציתם להוסיף. רציתי לדעת מדוע השמטתם את זה בסופו של דבר? ההערה השנייה היא כזאת: אתם מחייבים פרסום רשימת בעלי הרישיונות, וזה גם מופיע בסעיף 6(ג). לדעתי, צריך להוסיף פה הוראה שאם אישרתם למישהו להעביר רישיון זה צריך להתפרסם באתר האינטרנט בהתאם להוראת סעיף 6(ג). אלה שתי ההערות.
היו"ר יעקב פרי
שתי תשובות, בבקשה.
חוה ראובני
לשאלה הראשונה – לכתחילה באמת רצינו את התוספת הזאת לסעיף 9. שוכנענו שמבחינה משפטית זה מיותר כי זה דבר מובן מאליו אם יש תנאי לקבל אישור. אם לא ניתן אישור אין תוקף למעשה. האמירה הזאת פשוט מיותרת.
היו"ר יעקב פרי
לכן היא לא הוכנסה.
חוה ראובני
לכן ויתרנו על השינוי הזה. לעניין הפרסום – אני לא חושבת שצריך לפרסם את עצם ההעברה. ברור שצריך לפרסם את זהותו של בעל הרישיון החדש. ב-6(ג) נאמר "שרישיונם בתוקף" והרשימה תעודכן מעת לעת. בעת העדכון ירד זה שהעביר את הרישיון וייכנס זה שקיבל רישיון.
היו"ר יעקב פרי
לי זה נשמע הגיוני. גם לך.
אינגריד הר אבן
ההעברות מקובלות.
היו"ר יעקב פרי
הכי טוב. מי בעד סעיף 9 בנוסח החדש שהקריא איתי?

הצבעה

בעד סעיף 9– פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 9 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 9 אושר. סעיף 10, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): מתן הודעה בקשר לשינוי שחל לגבי בעל הרישיון
1

10. בעל רישיון יודיע למנהל על כל שינוי שחל לגביו, הנוגע לתנאים לקבלת הרישיון או לעילות לסירוב לתת רישיון, בתוך חמישה עשר ימים מהיום שבו חל השינוי.
היו"ר יעקב פרי
הערות? אין. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 10 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 10 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 10 אושר. 11, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): הצגת רישיון
1

11. רישיון יוחזק על ידי בעל הרישיון במקום עסקו, ויוצג למקבל השירות, למנהל, לפקח או לשוטר, לפי דרישתם; היה מקום עיסוקו מקום מתן שירות לציבור, יוצג הרישיון במקום נראה לעין.

כאן עשינו שינוי לעומת הנוסח בכנסת הקודמת. יש מקומות שבהם הם עוסקים על-פי הרישיון שהם לא מקומות שיש בהם קבלת קהל. למשל משרדו של השמאי שבו הוא יושב וכותב את חוות דעתו. לכן אין שום צורך, ואין שום היגיון לחייב אותו לתלות את התעודה על הקיר. לעומת זאת אם מדובר ברישיון שבעל הרישיון פועל במקום שבו הוא מקבל את הקהל ואת הלקוחות, שם אנחנו רוצים לחייב אותו שהרישיון יוצג בפומבי.
היו"ר יעקב פרי
נשמע הגיוני. מישהו חושב אחרת?
דוד ביטן (הליכוד)
שישים בכל מקום.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - - מה הבעיה?
דוד ביטן (הליכוד)
ואם מישהו יבוא אליו?
היו"ר יעקב פרי
לא יותר הגיוני מזה שהתעודה צריכה להיות שקופה לעיניו של הלקוח? זה ברור לחלוטין.
דוד ביטן (הליכוד)
הלקוח יכול לבוא לכל מקום.
היו"ר יעקב פרי
נכון, אבל זה סיפור אחר.
איתי עצמון
יש לי שאלת הבהרה: "פקח לעניין זה" זה מפקח לפי הצעת החוק או מפקח או פקח לפי דינים אחרים?
חוה ראובני
לפי כל דין. כל מי שיכול.
עיסאווי פריג' (מרצ)
"פקח לפי כל דין", למה שלא תצייני את זה? - - - יכול להיכנס?
חוה ראובני
אם יש לו הסמכות על-פי הדינים שמסדירים את פעולתו לבקש את התעודה הזאת אז הוא יציג. לפקח חנייה אין סמכות לבקש רישיונות להפעלת מוסך, על-פי החוק שמסדיר את פקח החנייה. לכן הוא לא פקח על-פי דין לפי עניין זה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
צריך להוסיף - - -
איתי עצמון
נשקול אם צריך להוסיף.
היו"ר יעקב פרי
ושוטר?
חוה ראובני
שוטר בוודאי.
היו"ר יעקב פרי
אבל שוטר יכול.
חוה ראובני
שוטר יכול. כתוב. שוטר תמיד יכול.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני חושב שצריך להוסיף "לפי כל דין".
איתי עצמון
בשלב הנוסח אנחנו נבדוק אם צריך גם אולי לכתוב "מפקח" ולא "פקח".
היו"ר יעקב פרי
אנחנו רושמים את הערתך, חבר הכנסת פריג'. אם יצטרכו להכניס אחרי "פקח", "לפי כל דין" נכניס. אין בעיה, אבל אפשר לאשר את הסעיף הזה.

אני אשאל אולי כדי שנוכל לסגור עניין בסעיף הזה שהוא לא משמעותי כל כך. אם נכניס "פקח לפי דין", אין לכם בעיה עם זה.
חוה ראובני
לא.
היו"ר יעקב פרי
אז תכניסו. הסעיף יאושר כולל הצעתו של חבר הכנסת פריג' עם התוספת "לפי דין".
דוד ביטן (הליכוד)
קיבלנו הערה של מרצ.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מצביעים. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 11 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 11 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 11 אושר.
חוה ראובני
(הקראה): השתלמות
מקצועית
והדרכה
תקופתית
1

12. (א) סבר המנהל כי התפתחות טכנולוגית או שינוי בתקינה או בחקיקה מצדיקים עדכון של הידע המקצועי, רשאי הוא להורות לבעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב לעבור השתלמות מקצועית כפי שיורה לו.

(ב) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הדרכה תקופתית לבעל רישיון לשירות רכב ולמועסקים על ידו או מטעמו, ובכלל זה לעניין מועדי ההדרכה והיקפה לפי סוג שירות הרכב הניתן על ידי בעל הרישיון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אדוני היושב-ראש, "סבר המנהל" – למה "סבר המנהל"? למה לא לחייב כל מוסך לעשות השתלמות שנתית?
היו"ר יעקב פרי
כי לא כל מוסך צריך השתלמות שנתית. יש כאלה שעושים את זה ביוזמתם, יש כאלה שמקבלים את זה מהיצרנים שעובדים איתם.
דוד ביטן (הליכוד)
אם צריך אז - - -

הניסוח בסדר.
היו"ר יעקב פרי
אם המנהל סבור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ויש כאלה שעשו את זה בשנה שעברה.
היו"ר יעקב פרי
עם כל הכבוד לחברי, אנחנו יכולים לאשר את סעיף 12 כי לפי דעתי בסעיף 13 יהיו לנו קצת יותר עניינים. אנחנו בעד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מוכרחה להגיד שאני עם עיסאווי בעניין הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה עולה כסף. השתלמויות זה לא חינם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני חושבת שהשתלמויות זה דבר חשוב.
היו"ר יעקב פרי
אבל זה לא חינם. אז אני לא יכול לחייב אותם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אם אתם יכולים להעביר את זה, בבקשה, תעבירו את זה. אני חושבת שעיסאווי בא עם הערה שיש בה טעם.
היו"ר יעקב פרי
מר פרידמן מהמועצה לצרכנות, אנחנו כרגע לא אישרנו את הסעיף. אנחנו נשמע הערות ואז נחזור.
זאב ש. פרידמן
יש השתלמויות שהתכלית שלהן היא שבן אדם יעבור רף מסוים. ייתכן שיש בחינות כאלה שנערכות. אם נערכות בחינות חייבים לציין שהמנהל או השר רשאים גם לקבוע בחינות, אחרת זה פשוט לא ייכנס. זאת הפרקטיקה.
היו"ר יעקב פרי
אתה בקו של חבר הכנסת פריג', שלא צריך לכתוב "סבר המנהל", אלא להוסיף לבחינות סף מקצועי מסוים.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
לדעתי, אין לזה מקום, ואני אסביר גם למה. הנושא של ההשתלמויות שונה מעניין לעניין. אתה לא יכול להכניס בסעיף שחובה לעשות השתלמות. איזו השתלמות? כמה השתלמויות? הרי לא נצא מזה. לכן נותנים סמכות למנהל. במקרה שהוא חושב שבעניין מסוים צריך לעשות השתלמות הוא נותן הנחיה. הסעיף הזה סביר מאוד ומדתי.
זאב ש. פרידמן
אבל אם סבר המנהל שצריך לעשות בחינה אז אתה צריך להסמיך אותו.
דוד ביטן (הליכוד)
גם כן. אולי גם את זה. אין בעיה.
קריאה
צריך להוסיף.
איתי עצמון
רשאי לקבוע כי תנאי לקיום ההשתלמות - -
היו"ר יעקב פרי
רשאי לקבוע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
למה לכבול את הידיים יותר מדי?
היו"ר יעקב פרי
איילת, בבקשה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני בתחושה שיש כאן שיקול דעת מאוד רחב. מה זה "סבר המנהל כי התפתחות טכנולוגית"? לדעתי, הקפיצה הטכנולוגית מאוד משמעותית, ואנחנו רואים את זה בהרבה דברים. ההערה של עיסאווי הייתה עם טעם. השתלמויות מקצועיות שנתיות הן דבר מאוד חיובי על אף העלות שלהן. הן מייצרות התפתחות מקצועית חיובית חשובה ומשמעותית שמשרתת את כל הנוגעים בדבר.
דוד ביטן (הליכוד)
איילת, זה כתוב. "סבר המנהל – רשאי להורות".
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לטעמי, זה שיקול דעתו.
היו"ר יעקב פרי
היא מציעה להוריד את שיקול הדעת, ולעשות מזה חובה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע שאין לזה גבול. אז מה, על כל דבר - - -
חוה ראובני
לא בכל תחום ולא בכל נושא יש הצדקה להשתלמות שנתית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל זאת עמדתך, גברתי הנכבדה. אני חברת כנסת, וזאת עמדתי, והבעתי את עמדתי. תודה.
חוה ראובני
אני מנסה להשיב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חברים, ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות כל כך מהירה - -
קריאות
- - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני נורא שמחה שכולם התעוררו. עיסאווי, כל הכבוד. כבר עשית את שלך.
היו"ר יעקב פרי
גברתי, בבקשה.
אינגריד הר אבן
יושב-ראש האיגוד ידבר.
רונן לוי
לדעתנו, הסעיף נכון ככה - -
היו"ר יעקב פרי
הבינותי. ברור. אתם תומכים בסעיף כפי שהוא כתוב.
רונן לוי
עכשיו הכשרנו כתשעת אלפים בעלי מקצוע.
היו"ר יעקב פרי
אוקיי.
שלמה תוסייה כהן
גם אנחנו תומכים בסעיף, אבל אני רוצה להפנות לסעיף (ב). ההשתלמויות התקופתיות שמדובר עליהן נמצאות בסעיף (ב). סעיף (א) נועד לאותו מקרה של השתלמות נקודתית בנושא שההתפתחות הטכנולוגית - -
היו"ר יעקב פרי
אומרים לי שאלה שני סעיפים שונים, שההערה שלך, עם כל הכבוד, איננה מדויקת, לפחות למי שכיוונו את הניסוחים האלה. לכן תודה על ההערה.

אבנר, בבקשה.
אבנר פלור
קודם כול, חברת הכנסת נחמיאס ורבין צודקת – נכון, יש התפתחות מואצת בנושא הרכב. לכן יש מקרים שנבקש פעמיים בשנה השתלמות. לכן חשוב שהסעיף הזה יהיה פתוח, שייתן לנו סמכות לקבוע את ההשתלמויות האלה על בסיס ההתפתחות הטכנולוגית והתקינתית. כי יש מקרים שיש מכללים ברכב שאני צריך - - - פעם בשנתיים ולא פעם בשנה, ויש מקרים שאני צריך פעמיים בשנה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
קשה לי להאמין.
דוד ביטן (הליכוד)
אי אפשר להכניס את זה לחוק.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דוד, אל תגיד דברים כאלה, כי אני עסקתי בהרבה נושאים שקשורים להתפתחויות אחרות, ואני אומרת לך שיש מקרים שבהם יש חובת השתלמות אחת לשנה. נכון או לא נכון? - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - - חובת השתלמות יש תמיד.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
- - לאו דווקא בנושאים שקשורים למשרד התחבורה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז עכשיו בחוק נכתוב איזה נושאים שנה, איזה נושאים שנתיים, איזה נושאים ארבע שנים?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אפשר לכבד את דעתי שאני לא מסכימה אתך. אני לא חייבת להסכים אתך. אתה לא חייב לשכנע אותי.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר לך - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
תפסיק להתאמץ. לא שכנעו.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו נעשה הצבעה. מי בעד? אני בעד.

הצבעה

בעד סעיף 12 – 3

נגד – 2

נמנעים – אין

סעיף 12 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 12 אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 13.

אנחנו צריכים להוסיף את ההערה של מר פרידמן מהמועצה לצרכנות בסעיף 13.
איתי עצמון
כמו שנאמר קודם לכן הנוסח נקבע - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר יעקב פרי
דוד, אתה לא נותן לי להתקדם. אנחנו לא נגמור את הסעיף הזה. זה סעיף ששר התחבורה חפץ ביקרו, ואנחנו לא נצליח לגמור את הסעיף הזה שנים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני סומך עליך שתסיים.
היו"ר יעקב פרי
איתי, תוסיף את ההערות של החבר מהמועצה לצרכנות.
איתי עצמון
ההערה נוגעת רק לסעיף קטן (א), כלומר להוראות המנהל או גם לסעיף קטן (ב) לעניין האפשרות לדרוש חובת עמידה בבחינה כתנאי לסיום ההשתלמות או ההדרכה?
חוה ראובני
בשניהם, לדעתי.
היו"ר יעקב פרי
אז תוסיפו, בשניהם.
דוד ביטן (הליכוד)
יש מקרים כאלה שאתם מחייבים?
אבנר פלור
כן.
היו"ר יעקב פרי
זה יוסף לסעיף 12(א), (ב) שאושר בתוספת - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם יכולים להגיד, בבקשה, מה אנחנו מוסיפים?
איתי עצמון
אנחנו נוסיף בסעיף 12 גם לגבי סעיף קטן (א) וגם לגבי סעיף קטן (ב) שהמנהל יהיה רשאי לדרוש ממי שמורים לו לעבור השתלמות מקצועית או הדרכה תקופתית, חובת עמידה בבחינה כתנאי לסיום ההשתלמות או ההדרכה.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 13, תקריאי אותו, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): התליית
רישיון,
הגבלתו,
ביטולו ואי-
חידושו
1

13. (א) המנהל רשאי להתלות רישיון עד לקיום תנאים שיורה עליהם, לבטל רישיון, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, אם התקיים בבעל הרישיון או במבקש אחד מאלה:

(1) הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון;

(2) הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(3) הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;

(4) הוא הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כבעל רישיון לפי חוק זה;

(5) ניתן לגביו צו פירוק, קבוע או זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין;

(6) הוא אינו מקיים את התנאים לקבלת הרישיון, כולם או מקצתם;

(7) הממונה על הגבלים עסקיים קבע בהתאם לסמכותו לפי סעיף 43(א)(1) ו-(5) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, כי הוא צד להסדר כובל או כי הוא בעל מונופולין שניצל לרעה את מעמדו בשוק לפי סעיף 29א לחוק האמור, או הטיל עליו עיצום כספי לפי סעיף 50ד(א)(1), (2) סיפה לעניין הפרת תנאי, (3) ,(4), (5) או (6) לאותו חוק;

(8) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק במתן השירות לרכב או במקצוע בענף הרכב שלגביו ניתן לו הרישיון, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניין;

(9) לעניין ניהול מקצועי של מוסך ותיווך לייבוא רכב –

(א) הוא לא מילא אחר הוראות המנהל לעניין השתלמות מקצועית לפי סעיף 12;

(ב) התקיימו בו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף 17(ב) המעידות על חוסר מקצועיות של בעל הרישיון;

(ג) התקיימו בו נסיבות המנויות ברשימה לפי סעיף 17(ג) המעידות על חשש להתקיימות ניגוד עניינים.
חוה ראובני
בסעיף קטן (5) הסיפא נשארה מנוסח קודם. אפשר להשמיט את "והוא הפסיק או אינו יכול למלא את חובותיו". "לפי כל דין" – סוף הפסקה.
היו"ר יעקב פרי
גברתי, בבקשה.
אינגריד הר אבן
כבודו ירשה לי פה לעשות דיון קצת יותר רחב. זאת סוגיה שהיא ממש בנפשנו.
היו"ר יעקב פרי
אין בעיה. למה את מתייחסת?
אינגריד הר אבן
לסעיף קטן (9) – ניהול מקצועי של מוסך. אנחנו מדברים פה על התליה, ביטול וכו', שזאת פגיעה מהותית בזכות העיסוק, כמובן. קודם כול יש פה טעות מהותית בסנכרון בין הסעיף הזה לבין סעיף 17 או לפחות בין סעיף 17 – כמו שאתם רוצים להפוך אותו מעניין מקצועי לעניין של אתיקה, ואנחנו מתנגדים לזה לחלוטין.
היו"ר יעקב פרי
תני לנו לראות מהו סעיף 17. סעיף 17 מדבר על בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב.
אינגריד הר אבן
כן. בעבר זה היה פעולה בחוסר מקצועיות, ועכשיו זה נהיה עניין של אתיקה.
היו"ר יעקב פרי
את טוענת שסעיף קטן (9) סותר את סעיף 17?
אינגריד הר אבן
כן. כי אם משנים את סעיף 17 מחוסר מקצועיות לאתיקה, אז בסעיף (9)(ב) פה כתוב "חוסר מקצועיות" שאנחנו כן תומכים בזה, אבל צריכה להיות קוהרנטיות בחקיקה. אז אם סעיף 17 הופך להיות עניין של אתיקה לא ברור למה בסעיף (9)(ב) כתוב "חוסר מקצועיות" לפי סעיף 17(ב)?
איתי עצמון
זה עניין של נוסח. כמובן, ההתאמה תיערך ברגע שיאושר סעיף 17 בנוסח כפי שמציע משרד התחבורה. זה עניין טכני יותר.
אינגריד הר אבן
אז דווקא חוסר המקצועיות הוא נכון, ואנחנו נמשיך לדבר על זה בעניין סעיף 17. אבל עניין יותר מהותי: מדוע כל הסעיפים הקטנים של סעיף (9) - -
היו"ר יעקב פרי
רבותי, רק רגע.
דוד ביטן (הליכוד)
מה התיקון שאת מציעה?
היו"ר יעקב פרי
היא טוענת שבין (9) לבין 17 צריכה להיות קוהרנטיות.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר, אבל מה התיקון שהיא רוצה?
אינגריד הר אבן
ההערה המהותית יותר היא שהעובדה שסעיף (9) הזה חל בעצם רק על מוסך כי תיווך לייבוא רכב – אני לא יודעת איזה הוראות והשתלמויות יש. בסופו של דבר יוצא שהמוסך עומד כאן בודד, ורק הוא חשוף לעניין של "לא מילא" ו"התקיימו בו נסיבות מסעיף 17". סעיף 17 לא ממעט את עצמו רק למוסך, אבל משום מה - -
קריאה
לא מוסך - - -
אינגריד הר אבן
לא. סעיף 17 חל על כל בעלי הרישיונות, אבל משום-מה רק מוסך חשוף לזה שיתלו את רישיונו בגלל שהוא לא עומד בתנאי סעיף 17. לדעתנו, זאת אפליה חמורה לרעה של מוסכים. אז או שיעשו את תת סעיף (9) הזה לגבי כל בעלי המקצועות או – אני לא יודעת מה תעשו. אבל לא יכול להיות שרק מוסך יהיה חשוף לכך שמכיוון שהוא לא עומד בתנאים של סעיף 17 יש לו חשש לרישיון.
היו"ר יעקב פרי
אני לא חושב שאפשר להכליל את כל בעלי המקצועות. למשל לשמאים יש - -
איתי עצמון
יש להם דין משמעתי, ולכן הם הוחרגו מהפסקה הזאת.
אינגריד הר אבן
אבל סעיף 17 מדבר על כל בעלי המקצוע בענף הרכב, לא רק על מוסכים. אבל משום מה רק על מוסכים תהיה סנקציה.
חוה ראובני
מוגבל למקצועות בענף הרכב. יש שלושה מקצועות בענף הרכב, לפי ההגדרה: ניהול מקצועי של מוסך, שמאות רכב ותיווך בייבוא רכב. מכיוון שבשמאות רכב יש הסדר משמעתי עמוק ומפורט בפרק הרלוונטי הדברים היחידים שנשארו במקצוע בענף הרכב זה ניהול מקצועי של מוסך ו- - - בייבוא רכב.
קריאה
ניהול מקצועי הוא מקצוע, וזה לא חל על מוסך, זה חל על המנהל המקצועי.
אינגריד הר אבן
זה אותו דבר. מה זה מוסך אם לא מנהל מקצועי של מוסך?
חוה ראובני
אי אפשר לקחת את הרישיון של המוסך. אפשר לקחת את הרישיון של המנהל המקצועי.
דוד ביטן (הליכוד)
את יכולה להגיד לי איזה חשש לניגוד עניינים יכול להיות במקרים האלה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
ב-9(ג).
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מבין איזה ניגוד עניינים יכול להיות במוסך.
איתי עצמון
ניהול מקצועי של מוסך?
דוד ביטן (הליכוד)
כן. הרי המוסך יכול להיות גם של יבואן. אז איזה ניגוד עניינים?
אבנר פלור
אם המנהל המקצועי הוא גם קצין בטיחות, לדוגמה; או אם המנהל המקצועי של המוסך הוא גם שמאי.
היו"ר יעקב פרי
מה זה מפריע לך? לא הבנתי.
אבנר פלור
מה זאת אומרת?
דוד ביטן (הליכוד)
מה שהוא עושה זה ניהול. אם הוא שמאי במקצוע שלו אבל הוא מנהל את המוסך, איזו בעיה יש פה?
אבנר פלור
אבל הוא לא יכול לתת גם שומת רכב וגם לתת אישור לתיקון הרכב.
דוד ביטן (הליכוד)
זה ברור. אבל זה ברור לפי חוק השמאים.
היו"ר יעקב פרי
בסעיף 17(ג) נאמר: "השר באישור הוועדה יקבע רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על חשש להתקיימות ניגוד עניינים של בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב, לרבות עיסוקים המעוררים חשש לניגוד עניינים, כאמור. רשימה, כאמור, לעניין שמאי רכב תיקבע לאחר התייעצות עם מועצת שמאי הרכב, ולעניין מנהלים מקצועיים של מוסכים, לאחר התייעצות עם מועצת מנהלי המוסכים".
דוד ביטן (הליכוד)
תסבירו לי, מה ניגוד עניינים? אם הוא גם שמאי וגם עושה עבודה - -
איתי עצמון
התוכן של ההסדר הזה ייקבע בתקנות באישור הוועדה, כפי שציין יושב-ראש הוועדה. ככל שייקבעו כללים כאלה, אם הוא הפר אותם אז רוצים לתת למנהל במשרד התחבורה סמכות להתלות, לבטל, להגביל את הרישיון.
דוד ביטן (הליכוד)
מי קובע את ניגוד העניינים?
קריאה
אתם, הוועדה.
איתי עצמון
לא, השר באישור הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
השר קובע מקרים כלליים של ניגוד עניינים. אני לא רואה מה הוא יכול לקבוע.
דרור וגשל
השר יקבע מקרים ספציפיים.
דוד ביטן (הליכוד)
היום יש כללים כאלה?
אבנר פלור
כן, היום יש.
דוד ביטן (הליכוד)
אז תגיד מה כלול בניגוד עניינים.
אבנר פלור
אמרתי – אחד הדברים שכלולים שם - - -
היו"ר יעקב פרי
שמאי שהוא בעל מוסך.
דוד ביטן (הליכוד)
עם - - - אין בעיה.
אבנר פלור
למה אין בעיה? בטח שיש בעיה. לא יכול להיות שהוא מנהל מקצועי והוא גם קצין בטיחות.
דוד ביטן (הליכוד)
באותו מוסך.
אבנר פלור
כן. הוא גם מאשר את הרכב וגם קצין הבטיחות.
היו"ר יעקב פרי
זה כמו שכר חברי הכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
פה אין ניגוד עניינים. מה זה קשור לקביעת השכר שלהם?
רונן לוי
יש להם דין משמעתי. מה זה קשור? מותר להם לעבור את העבירות האלה?
חוה ראובני
הדין המשמעתי יכול להוביל גם לנטילה של הרישיון.
דוד ביטן (הליכוד)
לא משנה. אני רק העליתי שאלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מסיימים היום את החוק?
היו"ר יעקב פרי
לא מסיימים היום את החוק.
דוד ביטן (הליכוד)
נתנו לי שתי דוגמאות. זה מספק אותי.
היו"ר יעקב פרי
לדעתי, זה סביר. עורכת הדין הר-אבן הצביעה על סטייה בין סעיף קטן (9) לבין סעיף 17. לגבי זה איך אנחנו מיישבים את ההערה?
חוה ראובני
זה עניין של התאמת הנוסח.
היו"ר יעקב פרי
יש לך הצעה לנוסח? אנחנו פתוחים לכול.
אינגריד הר אבן
הבעיה היא לא בסעיף (9), אלא בסעיף 17 כמו שהם רוצים לשנות.
היו"ר יעקב פרי
אז תגידי מה את מציעה בסעיף 17. את יודעת מה, נאשר עד סעיף (9) כפוף לאישורים ב-17.
איתי עצמון
אם המינוח בסעיף 17 ישתנה או הוועדה לא תקבל את הצעת משרד התחבורה להפוך את הכללים לכללי אתיקה אז נשנה את הנוסח גם בסעיף 13.
אהוד שניידר
הערה לסעיף קטן (7) – הממונה על ההגבלים העסקיים.
דוד ביטן (הליכוד)
הבלגן שהוא עשה בגז – תאמין לי, לתת לו פה סמכות זאת בעיה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - - כל הבלגן זה הוא.
היו"ר יעקב פרי
חברי הכנסת, תהיו לפחות מנומסים לאורחים שמגיעים לכנסת. תנו להם להשמיע את דעתם.
אהוד שניידר
יש כאן שינוי קונספטואלי בחקיקה בסעיף הזה. אנחנו מדברים על נושא שמוסדר בחוק ההגבלים העסקיים. אדם ביצע עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים. בחוק ההגבלים העסקיים יש סנקציה שהופעלה נגדו; ואז לא מסתפקים בסנקציה הזאת ועלולים להטיל עליו סנקציה נוספת, לפי החוק הזה, כאשר אומרים לו שאם הוא עשה עבירה שהוטל בגינה עיצום כספי או שהוא הורשע באיזושהי עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים, אז נוסף לכול אנחנו גם עלולים לשלול ממך את הרישיון. הנושא הזה הוא חסר תקדים בחקיקה הישראלית.
היו"ר יעקב פרי
אתה אומר שמה שיקבע הממונה על ההגבלים העסקיים לא צריך להוסיף על זה עוד עונשים. זאת טענתך.
אהוד שניידר
בהחלט. גם יבואני הרכב – יש להם רישיונות עשרות שנים. לובינסקי מחזיק את הרישיון שלו משנת 1936. מדובר ברישיונות שמושקעים במאות מיליוני שקלים, בין היתר, בגלל דרישות משרד התחבורה שאומרים, תספקו חלקי חילוף. באמת משקיעים מאות מיליונים של שקלים. אז אומרים, בנוסף לזה שנטיל עליך עיצום כספי או נוסף לזה שנעמיד אותך לדין פלילי אנחנו נשלול ממך את הרישיון.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הבעיה? אם אתה צד לנושא של מונופול.
אהוד שניידר
מונופול מוסדר בחוק ההגבלים העסקיים, ויש - - -
היו"ר יעקב פרי
הוא טוען שהעונשים שיטילו עליו על עבירה בנושא חוק ההגבלים, לא צריך להוסיף על זה. אבל זאת שאלה של מדיניות. זאת לא רק שאלה משפטית חוקתית.
אהוד שניידר
אני מסכים. זאת שאלה של מדיניות. גם נאמר כך במשרד המשפטים בכנסת הקודמת. אנחנו ניסינו למצוא אם נערך דיון רוחבי שעל-פיו משרד המשפטים מוביל חקיקה מהסוג הזה. לא ראינו שהתקיים דיון רוחבי מהסוג הזה. לפחות לא הוצג לנו - - -
היו"ר יעקב פרי
ההערה ברורה.
אהוד שניידר
עוד משפט אחד: למשל, הורשעו בנקים, הורשעו חברות ביטוח, לפי חוק ההגבלים העסקיים והוטלו עליהם עונשים, כולל עונשי מאסר. אבל אף אחד לא העלה על דעתו גם לשלול לבנק את הרישיון.
היו"ר יעקב פרי
הרגולטור לא הוסיף על זה. הערתך ברורה.
דוד ביטן (הליכוד)
קודם כול אני רוצה להסביר: "המנהל רשאי" זה אומר שהוא בוחן את הנסיבות של האירוע - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
רשאי – הוא חייב.
דוד ביטן (הליכוד)
לא נכון. זה אומר שהוא בוחן את הנסיבות של האירוע. יש הבדל בין הרישא של הסעיף לסיפא. הרישא מתייחסת למצבים שצריך לשקול בהם לבטל את הרישיון. לגבי "או הטיל עליו עיצום כספי" – בעניין הזה, לדעתי, אם הוא קיבל עיצום כספי בגלל הרישא אז הוא בפנים. אם הוא קיבל עיצום כספי בלי קשר לרישא , אלא למשהו אחר - -
איתי עצמון
אתה מתכוון לרישא של פסקה (7).
דוד ביטן (הליכוד)
כן.
היו"ר יעקב פרי
יכול להיות שלא הבנתי נכון, אבל הבנתי שסעיף 13 מדבר על התליית רישיון - -
דוד ביטן (הליכוד)
או חידושו. אז אם הוא ניצל את מעמדו לרעה בשוק, והיה שותף להתארגנות מונופוליסטית אז לא צריך לבטל את רישיונו? המנהל רשאי. אבל אם הוא קיבל קנס של מאה אלף שקל זה מצב קצת בעייתי, אלא עם נסיבות כאלה שמשפיעות - - - ברישא.
היו"ר יעקב פרי
כלומר אתה היית מייחד את זה רק לנושא של התליית הרישיונות עקב עבירה שפה מדובר על עניין ההגבלים העסקיים, ולא מוסיף עיצום כספי?
איתי עצמון
זה גם עיצום כספי.
דוד ביטן (הליכוד)
עצם הטלת קנס היא לא סיבה, אלא הנסיבות של הטלת הקנס.
היו"ר יעקב פרי
אני מבקש בהקשר הזה לשמוע את אנשי ההגבלים העסקיים. תציג את עצמך, בבקשה.
יונתן צויקל
אני עורך דין ברשות להגבלים עסקיים. אני רוצה להסביר שעיצום כספי מוטל בגין הפרה של החוק – הפרה מלאה שנמצאה מצדיקה עיצום כספי.
היו"ר יעקב פרי
אבל את העיצום הכספי קובע הממונה על ההגבלים העסקיים. העורך דין הנכבד שדיבר אמר, שההגבלים העסקיים הטילו עליו עיצום כספי, ולכן מבקש למנוע ממנו עוד עיצום כספי שיטיל עליו משרד התחבורה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הטלת עיצום כספי בגלל נסיבות שברישא אז זה חל ברישא, אז אין בעיה בכלל.
חוה ראובני
זה בדיוק תוכן הסעיפים של העיצום הכספי שמנויים.
יונתן צויקל
ב-2012 פרסם הממונה גילוי דעת לגבי השיקולים לקביעת גובה העיצום הכספי. השיקול המרכזי שנקבע בגילוי הדעת זה שאלת הפגיעה בתחרות. בהחלטות שאנחנו מפרסמים אנחנו מתייחסים באופן מפורט לשיקול הזה. לפעמים אנחנו מוצאים שלא הייתה פגיעה ממשית בתחרות, ולכן אנחנו מטילים עיצום כספי נמוך; ולפעמים אנחנו יכולים למצוא להפך – שיש פגיעה ניכרת בתחרות, ואז העיצום הכספי יהיה גבוה. הדברים האלה מפורטים ומנומקים, והם יכולים לשמש גם להבניית שיקול הדעת של המנהל. כמובן, המנהל צריך להביא בחשבון את כל הדברים האלה בבואו להכריע בשאלה שהיא לא שאלה פשוטה של התליית רישיון או ביטולו.
דוד ביטן (הליכוד)
אז במקום זה לכתוב את המילה לא "או הטיל עליו עיצום", אלא שגם הייתה הפרה וגם החלטתם להטיל עיצום כספי.
יונתן צויקל
נכון, למיטב ידיעתי, שלא נשלל רישיון אי פעם - -
היו"ר יעקב פרי
מטעמים של הגבל עסקי.
יונתן צויקל
לא נשלל רישיון של חברה, אבל יש מקרים שבהם אנחנו פונים לבית משפט ומבקשים לשלול מאדם שהפר את החוק לשמש כדירקטור בחברות ציבוריות – יש סמכות כזאת.
היו"ר יעקב פרי
אף אחד לא יפתח פה עכשיו דיון, בוודאי לא אני, על סמכויות או חוסר סמכויות של ההגבלים העסקיים. העורך דין אומר פה, אל תעניש אותי פעמיים בעונשים. השאלה היא לגבי התליית הרישיון. לטעמי, התליית הרישיון, מוצדקת.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל לא "או הטיל עליו" כי אם הוא עשה עבירה לפי חוק ההגבלים והטילו עליו קנס כספי זה מראה שהנסיבות חמורות.
חוה ראובני
מרביתן קביעה שמונופול זאת לא עבירה; זאת קביעה שמטילים עליו הגבלות מסוימות. אני צודקת?
קריאות
- - -
איתי עצמון
מה משמעות הקביעה?
חוה ראובני
אני מניחה שיונתן יידע לעשות את זה טוב ממני.
יונתן צויקל
קביעה, לפי סעיף 43 לחוק, משמשת ראייה לכאורה בכל הליך משפטי. כשהיא לעצמה קביעה היא סמכות נפרדת מהסמכות להטלת עיצום. פה מדובר לא על קביעה על מישהו שהוא מונופולין, אלא קביעה על מונופולין שניצל מעמדו לרעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מטיל קנס במקרים האלה?
יונתן צויקל
על מישהו ש- - - עוד לא קרה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שאני אומר, זה יהיה "והטיל עליו קנס".
יונתן צויקל
אנחנו עדיין בתחילת האכיפה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז זה מראה שהנסיבות חמורות ולא סתם קביעה כזאת.
היו"ר יעקב פרי
אהוד, בבקשה.
אהוד שניידר
יש פה מדרג. בכל מקרה אם יש מונופולין שניצל את מצבו לרעה – בשעתו היה פסק דין על קרטל המרצפות, ואנשים ישבו בכלא על הדברים האלה. אנחנו לא מדברים על עיצום כספי, אלא מדברים על עבירות פליליות חמורות, לפי חוק ההגבלים העסקיים, שאנשים פשוט ישבו בכלא.
דוד ביטן (הליכוד)
לא צריך להגיע - - -
אהוד שניידר
עורך דין צויקל אומר שיש גם מקרים שבהם מטילים עיצום כספי. יכול להיות שהעיצום הכספי לא יהיה גבוה, ובכך מבחינתו של הממונה על הגבלים עסקיים הנושא הזה טופל. אין מקום בחוק הזה לחשוף את אותו יבואן רכב שהשקיע מאות מיליונים של שקלים - -
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. אני לא מתיימר לייצג את משרד התחבורה, אבל לפי נוסח הסעיף, כפי שאני מבין אותו, בסופו של דבר המנהל רשאי. זאת אומרת יש למנהל שיקול דעת. כאשר זאת עבירה – so called – הרבה יותר קלה אז הוא יכול לא. כאשר העניין חמור, ובעקבות העבירה יושבים בכלא או יש עיצום כספי אנחנו בכל זאת צריכים לתת למנהלת את שיקול הדעת.
אהוד שניידר
בכל מקרה צריך להיות ברור שמדובר בקביעה חלוטה, סופית.
היו"ר יעקב פרי
שאלנו כרגע את ההתייחסות לגבי הקביעה החלוטה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה חלק משיקול הדעת שלו.
איתי עצמון
אני גם פניתי בכתב לנציגי הממשלה בשאלה הזאת.
חוה ראובני
לצערי, לא הבאתי אתי את התשובה הכתובה ששלחתי - -
איתי עצמון
לא קיבלתי אותה.
חוה ראובני
העמדה שלנו היא שבוודאי על קביעה חלוטה ובמצבים חריגים אפשר - -
היו"ר יעקב פרי
אין קביעה חלוטה?
חוה ראובני
כשיש קביעה חלוטה. אם זאת קביעה שהיא עדיין טרם קביעה חלוטה אז אפשר בוודאי לא ללכת לסנקציה של ביטול, אבל כן התליה. זה גם תלוי נסיבות עד שזה יהיה קביעה חלוטה.
היו"ר יעקב פרי
חבר הכנסת פריג', ואחרי זה הצרכנות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מתייחס לסעיף 13 בכלל. אתם מרבים כשכותבים חוקים לחזור על אותם דברים במלל שונה כדי לתת נימוק שתופסים את כל הזוויות. אני אתן דוגמה: ב-(3) – "הפר תנאי מהותי"; ב-(4) – "הפר חובה או איסור"; וב-(6)- "הוא אינו מקיים את התנאים לקבלת רישיון". זה מחזור הדברים.
דרור וגשל
לא, זה שלושה דברים שונים, אדוני.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך?
דרור וגשל
תנאי מהותי מתנאי הרישיון – לפעמים מתוך הרישיון שניתן לכל עוסק או מי שהוא בעל רישיון יש תנאים שנקבעים בתוך הרישיון. אלה לא תנאים שנקבעים פה בחוק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה זה (6)?
דרור וגשל
פה בחוק יש תנאים לקבלת רישיון. כלומר אתה צריך להיות תושב ישראל. אם אתה כבר לא תושב ישראל אתה כבר לא עומד בתנאי לקבלת הרישיון. לכן (6) מדבר על משהו שונה מ-(4).
חוה ראובני
(6) זה התנאים המקדמיים לפני הרישיון. (4) זה התנאים בתוך הרישיון.
דרור וגשל
אתה תראה בתוך החוק שיש תנאים לקבלת רישיון, ואחר כך יש כל מיני חובות על בעל רישיון. את החובות האלה, שנמצאים פה בחוק, גם אם הוא הפר אותם אנחנו שוללים לו את הרישיון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יעקב, הקשבת למה שאמרו?
היו"ר יעקב פרי
הקשבתי למה שאמרו. (4) ו-(6) זה לא מחזור של אותו דבר.
היו"ר יעקב פרי
זאת שאלה של ניסוח.
חוה ראובני
לא, זה לגמרי לא אותו דבר.
היו"ר יעקב פרי
הם טוענים שלא. תקשיב.
איתי עצמון
אני רק אשלים את הדברים ואומר, שהפסקות האלה, לכל הפחות מאוד מקובלות בנוסחי חקיקה שעניינם מתן רישיונות, ובהחלט יש הבדל, כפי שציין עורך הדין וגשל, בין חובות שמוטלות על בעל רישיון לאחר שקיבל את הרישיון לבין התנאים המקדמיים, כלומר תנאי הסף שהוא צריך לעמוד בהם כדי לקבל את הרישיון.
היו"ר יעקב פרי
אני אומר לך את זה בשפה לא משפטית: כאשר אתה מנסה לכסות ולסגור את כל הקצוות יש בסעיפים מסוימים אחד שעולה על השני. אבל לדעתי זה לא בעייתי.
איתי עצמון
זה לא המקרה.
היו"ר יעקב פרי
המועצה לצרכנות, בבקשה.
זאב ש. פרידמן
אדוני היושב-ראש, אני מתייחס לסעיף קטן (8). אנחנו מדברים על הרשעה בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, אבל בכל סעיפים הללו יש משהו שנעדר. כדאי להוסיף את הנושא של הגנת הצרכן או שמירה על זכויות הצרכן גם כאלמנט באופן כללי – לא בכל מקרה, אלא רק באותם מקרים קיצוניים כמו למשל, במקום שבו הוטלו עיצומים כספיים כתוצאה מעבירה שיטתית על הגנת הצרכן.
היו"ר יעקב פרי
אתה רוצה, למעשה, לעשות כמעט אותו מודל שמופיע בסעיף על הממונה על ההגבלים, כמו בסעיף (7) גם על הממונה על הגנת הצרכן?
זאב ש. פרידמן
למשל. פשוט להכניס את האלמנט של הגנת הצרכן, ולעשות את זה בצורה הכי זהירה שאפשר, רק במקרים קיצוניים שנמצא שמישהו עבר עבירה שיטתית או כשכבר הוטל עיצום כספי וכיוצא באלה.
היו"ר יעקב פרי
אבל כאשר כתוב בסעיף (8) "הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת" זה לא מכסה?
זאב ש. פרידמן
ממש לא.
חוה ראובני
גם ב-(4) - - -
איתי עצמון
כתוב לא בהכרח עבירה על-פי הוראות החוק הזה. זאת יכולה להיות עבירה רלוונטית אחרת, לפי מה שאני מבין.
זאב ש. פרידמן
חוק הגנת הצרכן. אדם עובר בהטעיה שיטתית.
איתי עצמון
נכון.
היו"ר יעקב פרי
ברגע שאתה עובר על החוק אז חוק הגנת הצרכן הוא גם חוק בספר החוקים.
זאב ש. פרידמן
סעיף (4) קובע: "הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כבעל רישיון, לפי חוק זה".
איתי עצמון
זה פסקה (4).
היו"ר יעקב פרי
מה הסתירה בין סעיף (4) לבין מה שאתה רוצה או טוען שחסר בסעיף (8)?
חוה ראובני
החוק הזה גם שואב דינים מהגנת הצרכן.
זאב ש. פרידמן
סעיף (8) מתייחס אך ורק למצב שבו יש הרשעה פלילית או שיש עבירת משמעת. אני אומר שבהגנת הצרכן הרבה מאוד פעמים התפיסה היום היא לא ללכת לכיוון הפלילי. יש עיצומים, קנסות מנהליים.
היו"ר יעקב פרי
יש לי שאלה אליכם, משפטני משרד התחבורה, נציגי המשרד וידידי איתי: אפשר להכניס בסעיף קטן (8) גם נושא של עבירת צרכנות?
איתי עצמון
השאלה האם מדובר על עבירה פלילית או על הפרה שגוררת אחריה הטלת עיצום כספי. השאלה האם לראות בהפרה מנהלית עבירה פלילית היא שאלה כבדה, שאלה רוחבית, שאני לא בטוח שכדאי לקבוע כאן תקדים לעניין הזה. אני לא מכיר תקדימים כאלה, למעט המקרה בפסקה (7), שהטלת עיצום כספי לפי חוק ההגבלים היא עילה להתליה, הגבלה, ביטול או אי חידוש הרישיון.
זאב ש. פרידמן
בעל הרישיון - - - שמטעה את הצרכנים במשך שנים עד שמשרד התחבורה תפס אותו, מוכר רכבים – זה לא ייכנס לתוך הגדר הזה.
היו"ר יעקב פרי
יש טעם בדברים שלו.

מה אתה אומר, נציג משרד המשפטים?
דרור וגשל
אני אומר שאין מניעה עקרונית, כמו שכתוב כאן על ההגבלים העסקיים, לכתוב שהוא רשאי לשקול אם הרשות להגנת הצרכן הטילה עיצום כספי.
היו"ר יעקב פרי
אם אין מניעה אני הייתי מכניס גם את הנושא הזה.
דרור וגשל
לא, אבל פה הגבלנו את זה ותחמנו לעיצומים ולסעיפים, ולכן גם פה צריך לעשות את אותה - - -
היו"ר יעקב פרי
תחמנו את זה בסעיף (7) תחת הממונה על ההגבלים.
חוה ראובני
אבל יש גם פה בסעיפים ספציפיים. לא כל חוק ההגבלים העסקיים.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
חוה ראובני
אני אוסיף ואומר, שאף על פי שסעיף (4) מדבר על הפרת חובה איסור לפי החוק הזה, החוק הזה שואב וגם מפנה לדיני הגנת הצרכן, ולמעשה, יש הפרות של דיני הגנת הצרכן שיהיו גם הפרות בחוק הזה.
זאב ש. פרידמן
אבל לא יהיו לך סעיפי ההטעיה של למשל מתווך ברכב.
חוה ראובני
אבל תהיה לי כאן הפרה – אולי חובת מתן מידע, לפי החוק הזה; של תיאור לא נכון, שזה הפרה של חוק זה.
היו"ר יעקב פרי
אני מניח שזה נכון. הרי זה שואב גם מחוק הגנת הצרכן ומכל החוקים. אנחנו עובדים כאן לילות כימים כבר שתי כנסות, ואני מקווה שזה לא יגיע לכנסת הבאה.
איתי עצמון
אי אפשר כבר להחיל דין רציפות.
לאה ורון
זה יהיה מחדש.
היו"ר יעקב פרי
באיזשהו מקום, הוא לא מעט מיועד עם פניו לצרכן.
חוה ראובני
בוודאי.
היו"ר יעקב פרי
אז למה לא להכניס את זה?
חוה ראובני
על כך צריך מיפוי של עילת קונקרטיות.
איתי עצמון
אני רק אזכיר שבכנסת הקודמת ההצעה - -
היו"ר יעקב פרי
אם בפרק ההגדרות נוסיף סעיף שמתייחס לנושא של הגנת הצרכן - -
איתי עצמון
זאת לא שאלה של הגדרות, זאת שאלה מהותית.
דרור וגשל
זאת שאלה מהותית שצריך לקבוע איזה עילות שיוטל עליהן עיצום - - -
חוה ראובני
כמו במתכונת של פסקה (7).
איתי עצמון
אני רוצה להזכיר שבכנסת הקודמת ההצעה המקורית הייתה לאפשר את הפעלת הסמכות, לפי סעיף 13, אם הממונה על ההגבלים העסקיים קבע כי הייתה פגיעה בתחרות. בעקבות ההערות שנשמעו כאן הנוסח חודד, ונקבעו עילות ספציפיות מפורשות להפעלת הסמכות. זה הנוסח שאתם רואים בפסקה (7).
עיסאווי פריג' (מרצ)
עד איזה סעיף הגיעו בכנסת הקודמת וחזרו עכשיו?
חוה ראובני
עד סעיף 192.
לאה ורון
עד סעיף 190.
היו"ר יעקב פרי
מאז זה שונה לחלוטין. תראה את כמות האדומים.

לגבי הנושא של ההגבלים העסקיים, הייתה הצעה של דוד להכניס כאן שלא ייתנו לו פעמיים עיצום כספי. זה נכון?
איתי עצמון
אני מוכרח לומר שלא לגמרי הבנתי את הערתו.
חוה ראובני
כמובן, אם הוועדה מסכימה לאשר את הסעיפים הקיימים, ואנחנו לישיבה הבאה ננסה להביא איזושהי הצעה להוסיף כאן. כלומר זה יישאר פתוח עם אפשרות לסעיף - - -
היו"ר יעקב פרי
גם בהערה של ההגבלים העסקיים לגבי העונש הכפול.
דרור וגשל
עונש כפול רלוונטי גם להגנת הצרכן. אנחנו לא חושבים שיש כאן עונש כפול.
היו"ר יעקב פרי
אז תביאו נוסח. אנחנו נאשר - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה תאשר אם יביאו נוסח?
חוה ראובני
רק על פסקה של הגנת הצרכן.
אהוד שניידר
וגם לעניין ה"חלוט".
דרור וגשל
בעניין הפסקה של ההגבלים העסקיים, אנחנו חושבים שאין לנו עוד מה לשנות. לדעתנו, הפסקה כמו שהיא עכשיו היא בסדר. חבר הכנסת ביטן ביקש לשנות שלא יהיה "או קביעה כמונופולין שניצל מעמדו לרעה או עיצום כספי", אלא שזה יהיה הקביעה פלוס עיצום כספי. אנחנו חושבים שזה לא נכון כי הקביעה לחוד, והעיצום הכספי לחוד.

לגבי העניין של "חלוט" או "לא חלוט", זה מאוד דומה למה שאמרנו קודם על הגשת כתב אישום. ברגע שהממונה על ההגבלים העסקיים קבע שיש הסדר כובל זה מבחינת הגורם המנהלי ששוקל ראיות מנהליות – הוא לא בית משפט – יש פה ראיות טובות שאותו בעל רישיון עבר עבירה. לכן הוא בהחלט רשאי להפעיל את שיקול דעתו המנהלית, ולהחליט, לפחות כרגע, עד שיתברר להתלות את הרישיון שלו או לנקוט צעדים אחרים. זה נכון שבמקרים כאלה שבהם יש קביעה של הממונה, ויש עדיין ערעור על זה, ביטול מוחלט של הרישיון יכול להיות אקט לא סביר, אבל זה בהחלט בתחום שיקול הדעת של הגורם המנהלי.
אהוד שניידר
אני חושב שחברי לא מבין את המשמעות של התליה של רישיון ליבואן רכב. זה אומר - -
היו"ר יעקב פרי
זה גזר דין מוות.
אהוד שניידר
נכון. זה גזר דין מוות. אם יבואן רכב נמצא עכשיו עם שלושת אלפים כלי רכב בנמל, והוא לא יכול למכור אותם במשך שלושה חודשים או כפי שלפעמים בתי המשפט מנהלים את הדינים שלהם – במשך שלוש שנים - -
היו"ר יעקב פרי
מה ההצעה שלך?
אהוד שניידר
אנחנו, כמובן, התנגדנו מלכתחילה לסעיף הזה. אם חברי הכנסת הנכבדים יקבלו את הנוסח הזה אנחנו חושבים שאת אותו עונש כפול או את אותו ביטול של רישיון או לצורך העניין, גם התליה אם רוצים להחיל אותו – אז רק אחרי שבית המשפט דן בזה, וקבע שאכן המונופול ניצל את כוחו לרעה ופגע בתחרות. אז אם בית המשפט אישר את קביעת הרשות להגבלים עסקיים אז זה חלוט.
היו"ר יעקב פרי
מה הרשות להגבלים עסקיים אומרת?
יונתן צויקל
אני משאיר את זה לשיקול דעת משרד המשפטים.
היו"ר יעקב פרי
כן, אדוני.
רון מלכה
אני מ"קשת ליס". אני רוצה להגיב לעניין הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה זה "קשת ליס"?
רון מלכה
חברת ליסינג שרוצה להיות יבואנית. אנחנו נחזור על זה כל ישיבה לכבוד כל חבר הכנסת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה לעשות, שנבין.
רון מלכה
הכול בסדר, כבוד חבר הכנסת.
רון מלכה
עורך הדין של איגוד יבואני הרכב אומר שאף על פי שהייתה קביעה של הממונה להגבלים עסקיים אני רוצה להמשיך לעשות את מה שעשיתי קודם, את אותה פגיעה בתחרות - -
היו"ר יעקב פרי
הבנו.
רון מלכה
- -עד שבית משפט – ייקח לו חמש שנים, ובינתיים את התחרות אני אהרוג - -
היו"ר יעקב פרי
תודה.

כן, אדוני.
רונן לוי
אני רק רוצה להעיר הערה נוספת. ישב פה הממונה על ההגבלים בתחילת החקיקה, ואמר שהוא מעביר את רוב הטיפול בתחרות בענף הרכב לשר התחבורה.
קריאות
הוא לא אמר את זה.
קריאה
זה לא נאמר אף פעם.
קריאה
תצטט מהפרוטוקול.
רונן לוי
הוא קבע שהחוק הזה מטפל גם בתחרות. הכוונה שלי היא שאי אפשר כרגע להשאיר את זה רק בידיים של הממונה על ההגבלים.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
דרור וגשל
אני רוצה להשיב.
היו"ר יעקב פרי
בבקשה.
דרור וגשל
עורך דין שניידר אמר שאני אולי לא מבין את המשמעות של התליית רישיון ליבואן רכב. יכול להיות שחברי לא מבין את המשמעות של שימוש במונופולין לרעה על כלל אזרחי ישראל.
היו"ר יעקב פרי
אני מניח שחברך מבין, רק דעתו שונה.
דרור וגשל
אבל יכול להיות שיבואן השקיע מיליוני שקלים, ויכול להיות שהוא גם עשק את הציבור במיליוני שקלים, כי הוא ניצל את מעמדו לרעה.
קריאה
אבל את זה צריך לקבוע בית משפט.
דרור וגשל
לא נכון.
דידי רוזנפלד
הממונה, עם כל הכבוד, הוא לא בית משפט.
קריאה
אבל מוקנה לו בסמכות.
דידי רוזנפלד
מוקנה לו בסמכות, אבל מותר לערער.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב פרי
אני מבקש שקט. תמשיך את טיעונך, ואנחנו נשמע גם את מי שרוצה עוד להתייחס. בבקשה.
דרור וגשל
גם בעילות לסירוב לקבלת רישיון וגם עכשיו בסעיף קטן (8) – קודם אמרנו שאם הגשנו כתב אישום אז גם המקרה הזה זה עילה להתליית רישיון. קודם דיברנו על מוסכניק שאולי סחר בחלפים גנובים, ואז היה ברור לכולנו שצריך ליטול את הרישיון. מבחינתנו אחת המטרות של החוק הזה זה קידום התחרות בענף הרכב. מישהו שניצל את מעמדו לרעה זה בדיוק מי שסחר בחלפים גנובים.
היו"ר יעקב פרי
הבהרת. איתי, בבקשה.
איתי עצמון
אני כרגע לא אומר מה דעתי בכך על ההרחבה של התחשבות בהטלת עיצומים כספיים, לפי דינים אחרים. אבל כמו שציינתי קודם לכן המודל הזה אכן חריג. ההתחשבות בהטלת עיצומים כספיים על-ידי הממונה על ההגבלים העסקיים כעילה לביטול, להתליה וכו' על-ידי המנהל במשרד התחבורה היא חריגה. צריך לקחת בחשבון שרף הראיות ובכלל כל ההליך של הטלת עיצום כספי מאוד שונה במהותו מהליך של הגשת כתב אישום עד לכדי הרשעה. גם את זה צריך לשקול. בדרך כלל הנוסח המקובל בחקיקה הוא התחשבות בהרשעה בעבירה פלילית או הגשת כתב אישום. זאת ההרחבה שנוספה בשנים האחרונות. לדעתי, יהיה צורך לשקול גם בהשלכות הרוחביות את ההתחשבות בהפרות מנהליות, הטלת עיצומים כספיים.
היו"ר יעקב פרי
לדעתי, יש כאן באמת כמה שיקולים שעדיין אינם מכשירים את הסעיף הזה להצבעה. תבואו חזרה עם הרישא של סעיף 13 כי הגשנו עד סעיף (9) בסוף. אנחנו נדון בו בפעם הבאה.
לאה ורון
לרבות אותן פסקות שנוגעות לנושא הגנת הצרכן.
היו"ר יעקב פרי
בוודאי. גם בהגנת הצרכן, גם ההערות שנוגעות לנושא ההגבלים העסקיים. עמדתכם ידועה, אבל תשקלו את זה.
אבנר פלור
אם אפשר להעיר שתי הערות, ברשותך. הסעיפים האלה נדונו בכנסת הקודמת בשני דיונים: גם בנובמבר 2013 - -
היו"ר יעקב פרי
אתה מדבר על סעיפים (7), (8)?
אבנר פלור
כן. היה פה הממונה על ההגבלים העסקיים וגם שר התחבורה. כמו שנאמר, פה אחת ממטרות החוק היא קידומה של התחרות בענף הרכב. לכן הנושא של הממונה על ההגבלים נקשר לסעיף הזה. יש עוד סעיף מהותי בהמשך. זה חשוב מאוד.
היו"ר יעקב פרי
אני מאוד מכבד גם את הנושא וגם את המדיניות. אבל יש כאן כמה הערות מוצדקות שכדאי לשקול גם תחת הנושא של ההגבלים העסקיים וגם הנושא של המועצה לצרכנות. מה שתציעו להכניס תציעו. תבואו חזרה עם אותו נוסח, נדון ונצביע עליו.
חוה ראובני
אולי אפשר לאשר את כל יתר הסעיפים?
היו"ר יעקב פרי
את תקראי את הסעיף הזה עד סופו. יש לך עוד (ב) עד(ה), ואחר כך אחליט על מה נצביע ועל מה תחזרו. בסבירות גבוהה נצביע על כולו להוציא את סעיפים (7) ו-(8).

כן, גברתי.
אינגריד הר אבן
אני רוצה לחזור לעניין של סעיף (9) על ההשמטה של שמאות הרכב ממקצוע שחלה עליו היכולת להגביל או ליטול את הרישיון. קודם חבר הכנסת ביטן ציין שקשה לו להעלות בדעתו סיטואציה של ניגוד עניינים של מנהל מקצועי במוסך. אבל ניגוד עניינים של שמאי רכב זה דבר שכולנו חיים אתו כל הזמן, כולל בג"ץ נדרש לזה מספר רב של פעמים; עוסקים גם בסחר של מכוניות - -
היו"ר יעקב פרי
תני לי דוגמה לניגוד אינטרסים של שמאי רכב.
אינגריד הר אבן
שמאי בית שמשפיע על שמאי חוץ; שמאי שמתעסק ברכישת רכב מהמוסך והעברתו למגרש ואובדן להלכה, שמאי רכב שהופך להיות מסלק תביעות ועושה משא ומתן. יש כל כך הרבה דוגמות מהחיים. ושוב אני אומרת, זה לא אני, אלא בג"ץ נדרש לזה לפחות שלוש פעמים החל משנת 96' בבג"ץ השמאים הידוע.
דוד ביטן (הליכוד)
ומה הוא פסק?
היו"ר יעקב פרי
ומה הוא פסק?
אינגריד הר אבן
ששמאי הרכב נמצאים בסיטואציה של ניגוד עניינים כמעט מובנה. גם המפקח על הביטוח הוציא חוזר בעניין.
היו"ר יעקב פרי
אני מצטער, אנחנו לא דנים היום בנושא של שמאות רכב.
אינגריד הר אבן
זה בדיוק העניין. למה שמאי הרכב מקבלים פה פטור?
היו"ר יעקב פרי
הם לא מקבלים פטור.
אינגריד הר אבן
רגע, כבודו ייתן לי להשלים.
היו"ר יעקב פרי
לא. יש דברים שאפילו אני כבר הצלחתי להבין פה. אנחנו לא דנים היום בנושא של שמאות רכב ולא של בשמאי רכב.
אינגריד הר אבן
זאת בדיוק הנקודה. חברי אומרים לי, חכי, יש להם דין משמעתי נפרד. אבל למה לנו יש דין בחקיקה ראשית, ולהם יש דין משמעתי? הם מופלים לרעה.
קריאות
זאת גם חקיקה ראשית.
היו"ר יעקב פרי
אולי תסבירו לה.
איתי עצמון
אני אסביר. פרק י"א להצעת החוק שעניינו שמאות רכב מסדיר בצורה רחבה מאוד את הרישיון לעיסוק בשמאות רכב, כולל חובות, כולל הגבלות, כולל החלת הוראות מקצועיות לעניין עבודת שמאי רכב ומתמחה בשמאות רכב וכן סנקציות בדמות דין משמעתי שיכול שיוטל על שמאי רכב, ובכך תעסוק הוועדה כשנגיע לפרק י"א.
דרור וגשל
זה לא מה שהיא שואלת. עוד דבר. סעיף 17 שמדבר על הוראות של ניגוד עניינים שייקבעו למנהלים המקצועיים, ייקבעו גם לשמאים. תקראי את סעיף 17. סעיף 17(ג) מדבר על קביעת רשימות של ניגוד עניינים גם לשמאים וגם למנהלים מקצועיים. אין שום הבדל. ההבדל היחיד הוא שמכיוון שיש דין משמעתי לשמאים עם עילות להתליית הרישיון, חלק מהעילות להתליית הרישיון של שמאים זה הפרה של ניגוד העניינים. אבל לכם אין דין משמעתי, למנהלים מקצועיים; לכן בגלל שאצלם זה מוסדר בסעיף י"א – התליית הרישיון בגלל הפרת ניגוד עניינים – אצלכם זה מוסדר פה בחלק הכללי.
היו"ר יעקב פרי
השאלה היא אם לא צריך בסעיף 13 לציין שזה לא כולל שמאי רכב.
דרור וגשל
לכן כתבנו רק לעניין ייבוא- - -
חוה ראובני
השניים האחרים.

אני מבקשת להקריא את ההצעה לנוסח סעיף 130 כפי שאושר בכנסת הקודמת: "שמאי רכב שעשה אחד מאלה עבר עבירת משמעת". יש כאן פירוט, ואחד הפרטים הוא "פעל באופן שיש בו חשש לניגוד עניינים בניגוד להוראות לפי סעיף 17, ובכלל זה נסיבות שנקבעו ברשימות לפי סעיף 17 (ב), (ג).
אינגריד הר אבן
אבל אין לך קישור ישיר לביטול או להתליית הרישיון.
חוה ראובני
אחת הסנקציות בדין המשמעתי זה ביטול רישיון.
היו"ר יעקב פרי
כן, בבקשה, אדוני.
דידי רוזנפלד
שמי דידי רוזנפלד משלמה סיקסט. אני רוצה להזכיר לנוכחים כי חברי הכנסת המכובדים לא היו בכנסת הקודמת, שהייתה שאלה למה את השמאים הפלו ועשו להם בית דין. היו על זה דיונים ודיונים, אז עכשיו לנסות להחזיר?
היו"ר יעקב פרי
אנחנו לא דנים בשמאות רכב. הגברת הר-אבן שהלכה עכשיו טענה שכאילו עושים דין נפרד.
דידי רוזנפלד
אכן עושים דין נפרד הרבה יותר נוקשה.
רונן לוי
אבל כשעושים דין נפרד עם הסבר זה לא סותר את זה. לכן אנחנו רוצים להתעקש שהמקצוע של שמאי רכב כן יהיה כאן, ושלא תהיה כאן איזושהי הטבה לשמאי רכב. על זה אנחנו מדברים.
דידי רוזנפלד
הם יבטלו את בית הדין אז יהיה כמו - - -
רונן לוי
אתה שמאי, ואני עצמי שמאי ומנהל עסקי רכב. זה אותו דבר.
היו"ר יעקב פרי
אדוני, דין משמעתי, לטעמי, הוא יותר חמור מסמכות של מנהל.
רונן לוי
זה לא סותר. מסכים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איפה אתה רוצה שיהיה כאן?
היו"ר יעקב פרי
הוא רוצה שיכניסו גם את שמאי הרכב לפסקה (9).
חוה ראובני
שפסקה (9) תכלול גם את השמאים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ומה זה מפריע לכם?
חוה ראובני
כי זה ייצור כפילות. לגבי השמאים נקבעה מערכת משמעתית שלמה שמה שנמצא פה בפסקה (9) נמצא שם.
דידי רוזנפלד
ונוקשה.
קריאות
- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
תשתיק אותם. תנו לנו להתרכז ולהבין את העניין. אתה חושב שזה לטובתכם להיכנס כל פעם עם אמירה? לא. תנו לנו להבין.
היו"ר יעקב פרי
עיסאווי, תן לי להתעצבן, מה אתה מתעצבן?
עיסאווי פריג' (מרצ)
קופצים לך מכל מיני כיוונים. תנו לנו להבין כדי להצביע.
היו"ר יעקב פרי
מטרתה של הקראת החוק היא לתת לבעלי עניין ולכל הנוגעים בדבר להביע את דעתם. תפקידנו כנבחרי ציבור לשמוע אותם לפני שמאשרים את סעיפי החוק. זה לגיטימי. אנחנו לא מתחייבים מראש כמו במכרז לקבל את ההצעה הזולה או את ההצעה היקרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה מאפשר להם לדבר חופשי, אין בעיה. אבל הקפיצות שלהם - - -
היו"ר יעקב פרי
אנחנו שמענו את כולם. אנחנו נמשיך להקריא מסעיף (ב) אחרי (9), ואחר כך אני אחליט על איזה סעיפים נצביע ועל מה אתם תחזרו לישיבה הבאה.
חוה ראובני
(הקראה): (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), התקיימה לגבי בעל רישיון עילה מהעילות האמורות בפסקאות (3) או (6) של אותו סעיף קטן, וההפרה ניתנת לתיקון, לא יבטל המנהל רישיון, לא יסרב לחדשו, לא יגבילו ולא יתלהו בשל אותן עילות, אלא לאחר שהמציא לבעל הרישיון התראה שבה יציין את ההפרה לפי עילה מהעילות האמורות ויורה לו לתקנה בתוך 21 ימים ממועד המצאת ההתראה; לא תיקן בעל הרישיון את ההפרה להנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל להפעיל את סמכותו לפי סעיף קטן זה כלפי בעל הרישיון.
איתי עצמון
הערה קצרה לגבי הסעיף: הסעיף הזה נוסף בעת הדיונים בכנסת הקודמת. הוועדה ניסתה לדלות מתוך העילות שקבועות בסעיף קטן (א) את העילות שמדברות על הפרות שניתנות לתיקון. אני חושש שהשמטנו את פסקה (4) שעניינה הפרת חובה או איסור שהוטלו עליו כבעל רישיון לפי חוק זה" כהפרה שניתנת לתיקון. לדעתי, צריך להוסיף כאן את פסקה (4) בנוסף לפסקות (3) ו-(6).
חוה ראובני
אין לנו התנגדות.
היו"ר יעקב פרי
כלומר "על אף האמור בסעיף קטן (א) ו-(4)" להוסיף כאן?
איתי עצמון
לא. "התקיימה לגבי בעל רישיון עילה מהעילות (3), (4) או (6)".
היו"ר יעקב פרי
אוקיי. אבל אתה רוצה להוסיף את (4).
איתי עצמון
כן.
היו"ר יעקב פרי
אין בעיה.
לאה ורון
גם פה "הפרה שניתנת לתיקון".
זאב ש. פרידמן
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי: האם אתה מתכוון כאן להפרה שהיא ניתנת לתיקון או לתוצאותיה? זה שונה. זה משנה את ההגדרה.
חוה ראובני
הסמכות לבטל נובעת מההפרה ולא מהתוצאות שלה. ממילא מה שניתן וצריך לתקן זה את ההפרה ולא את התוצאות שלה.
זאב ש. פרידמן
אדם שמפר את הרישיון וגרם לנזקים זאת סיבה להתחשב בו? זה שיטת מצליח. מהיום ואילך - -
חוה ראובני
הסנקציה היא לא על התוצאות שלה. אני בכלל לא שואלת אם היה נזק.
היו"ר יעקב פרי
הסנקציה היא על ההפרה. זה ברור.
חוה ראובני
הסנקציה היא על עצם ההפרה, והנזק יתברר במקום אחר.
היו"ר יעקב פרי
תודה. סעיף (ב1).
חוה ראובני
(הקראה): (ב1) על אף האמור בסעיף 1, המנהל לא יאצול את סמכותו לבטל רישיון כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) היה למנהל יסוד סביר להניח כי מתקיימת לגבי בעל הרישיון עילה מהעילות האמורות בסעיף קטן (א), והוא שוכנע כי קיים צורך דחוף להתלות את רישיונו לשם הגנה מידית על שלום הציבור, רשאי הוא להתלות את הרישיון, לאלתר, ובלבד שייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר ההתליה, ולא יאוחר מתום 30 ימים ממועד ההתליה; התליה כאמור תהיה לתקופה המזערית הנדרשת.
רונן לוי
אני מצטער שאני נכנס לזה, אבל שמאי עכשיו קובע אובדן להלכה או תיקון לרכב שאסור לתקן אותו, מצמצם נזק של 90% ל-50%, וגורם לסכנה בטיחותית – הוא לא פה.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
חוה ראובני
הוא כן כאן. הסעיף הזה חל על כל בעלי הרישיונות.
היו"ר יעקב פרי
העמדה שלכם או התקיפות שבה אתם רוצים שייכנסו גם שמאי הרכב לתוך זה ידועה.
רונן לוי
נושא אובדן להלכה - - - על-ידי שמאי רכב.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. you made your point.
חוה ראובני
(ג) מתייחס לכל בעלי הרישיונות.
היו"ר יעקב פרי
כלומר גם לשמאים?
חוה ראובני
כן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך הוא הבין אחרת?
חוה ראובני
אתה צריך לשאול אותו.
היו"ר יעקב פרי
שמעתָ? הוא אמר, קבע, וקיבל גם תשובה.
חוה ראובני
(הקראה): (ד) האמור בסעיף קטן (א)(3), (4) ו-(8) לא יחול לעניין הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף זה לגבי שמאי רכב, למעט לגבי הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף קטן (ג).
חוה ראובני
(ג) במפורש כן חל על שמאי רכב.
היו"ר יעקב פרי
כלומר מכל סעיף 13, (ג) חל גם על שמאי רכב, וכל השאר לא.
חוה ראובני
לא כל השאר. מה שלא חל על שמאי רכב זה (3), (4), (8) ו-(9).
רונן לוי
איך אפשר להבין את זה?
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. המשיכי את ההקראה, בבקשה.
חוה ראובני
(הקראה): (ה) אדם שהמנהל ביטל את רישיונו למקצוע בענף הרכב לפי סעיף זה לא יגיש בקשה לקבלת רישיון חדש לאותו מקצוע, אלא לאחר שחלפו שלוש שנים ממועד הביטול.
היו"ר יעקב פרי
רבותי, יש לנו עכשיו סעיף 13 כולו, והגענו עד 14. נעבור באיטיות מכוונת כדי שלא נטעה. לגבי 13(א) עם הסעיפים הקטנים – עד סעיף (7) יש לנו בעיה או הערות עם סעיף (7) ועם סעיף (8).
איתי עצמון
גם עם (9).
היו"ר יעקב פרי
נכון.

אחרי זה יש פחות בעיות מסעיף קטן (ב). זאת אומרת אני מבקש לאשר את סעיף 13 להוציא (7), (8), (9), ואתם תחזרו אלינו עם (7), (8), (9). גם לגבי ההגבלים העסקיים וגם לגבי הגנת הצרכן.

עורכת הדין ראובני, אמרתם שלגבי (9) אין בעיה?
חוה ראובני
לדעתנו, אין בעיה. איגוד המוסכים מתנגד. אלה היו הערותיו על שמאים. עלינו הן לא מקובלות.
היו"ר יעקב פרי
יש הערה כללית לא רק לגבי סעיף קטן (9), אלא לגבי כל סעיף 13 – להכניס בין בעלי המקצועות גם שמאי רכב. ניתנה פה תשובה שלגבי שמאי רכב יש פרק שמייחד את מה שהם צריכים וגם את מה שהם ייענשו וגם את ניגוד האינטרסים. אני לא חושב שאני לא הולך לשנות את זה.
דרור וגשל
גם לגבי (7) אנחנו לא חושבים שיש בעיה.
היו"ר יעקב פרי
חושבים שאין בעיה.
חוה ראובני
המדינה לא חושבת שיש בעיה.
היו"ר יעקב פרי
אני סבור שצריך לשקול אותו שוב.
דרור וגשל
אוקיי.
היו"ר יעקב פרי
גם להערות עורך דין שניידר וגם לתוספת קטנה של עורך דין ביטן בנושא של "או עיצום כספי". אפשר יהיה לברר אתו מה הוא רוצה. תשקלו שוב.

אם אתם טוענים שלגבי (9) אין בעיה אז אני מוכן להצביע עליו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מציע שעל (7), (8) ו-(9) תאפשר חשיבה שנייה.
רונן לוי
אם תיתן לנו לשלוח עמדה מסודרת.
היו"ר יעקב פרי
אין שום בעיה. בסדר גמור.
שלמה תוסייה כהן
סעיף (ד) שנוגע לשמאים – נבקש לדון גם בו במסגרת הפרק שדן בשמאים כי הוא למעשה קשור בטבורו לבית הדין למשמעת.
קריאה
אבל אין לכם בעיה פה.
חוה ראובני
זה מוציא אותך מהסעיף הזה.
שלמה תוסייה כהן
אני הבנתי, אבל הוא יוציא אותנו מהסעיף הזה כי אנחנו נכללים בתוך בית דין למשמעת ובהנחה שהוא קיים בסעיף המהותי.
היו"ר יעקב פרי
אתה מדבר על (ג)?
שלמה תוסייה כהן
על (ד). (ד) קשור בטבורו לבית הדין למשמעת שמוקם בסעיף המהותי.
רונן לוי
בית הדין למשמעת קם כתוצאה מבג"ץ נגד שמאי בית. צריך לזכור את זה. לכן בג"ץ ביקש שהוא יקום. זה לא קשור, וזה לא סותר. שוב, התלונות יהיו נגד שמאי בית.
היו"ר יעקב פרי
(ג) חל גם על שמאי רכב. ב-(ד) – אם אני מבין עברית – כתוב: "האמור בסעיף קטן (א)(3), (4), (8) לא יחול לעניין הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף זה לגבי שמאי רכב". אז מה הבעיה שלך?
שלמה תוסייה כהן
מאחר שהסעיפים בפרק המהותי מדברים על כך שיחול עליהם הדין המשמעתי שנקבע שם.
היו"ר יעקב פרי
בסדר, אי אפשר לברוח מכל העולמות. פה ברוב הסעיפים אתם לא מופיעים, אז אתם רוצים לא להיות גם שם.
שלמה תוסייה כהן
זה ברור שאחד מהשניים יחול.
היו"ר יעקב פרי
ידידי המלומד, אנחנו נגיע לסעיף על שמאים ונריב איתכם שם על מה שצריך לריב. פה, לפי דעתי, לפחות זה מוצדק. יש טענות כאן לגבי סעיף (9). זה לא מוצדק, ולכן אני רוצה שהעניין ייבחן מחדש. לכן נצביע, חבר הכנסת עיסאווי פריג' על כל סעיף 13, להוציא סעיפים קטנים (7), (8) ו-(9).
איתי עצמון
וסעיף קטן (א) עם התיקונים שצוינו לאורך ההקראה כדלקמן: היה תיקון בסעיף קטן (א)(5) – הסיפא "והוא הפסיק או אינו יכול למלא את חובותיו" – נמחקה; בסעיף קטן (ב) הוספנו גם את פסקה (4) של סעיף קטן (א) לעניין תיקון הפרה. אם אינני טועה – אלה היו התיקונים. ניתן לאשר את כל הסעיף עם התיקונים.
היו"ר יעקב פרי
דוד, אנחנו הצבענו על סעיף 13 הגדול, כולל הנושא. השארנו לשיקול נושא של משרד התחבורה את סעיפים קטנים (7) – שזה הממונה על ההגבלים – (8) ו-(9), כי יש בקשה מאיגוד המוסכים לכלול גם את שמאי הרכב בנושא הזה.
חוה ראובני
ב-(8) הייתה בעיה?
היו"ר יעקב פרי
עם (8) לא הייתה בעיה. (7), (8), (9).
חוה ראובני
אז למה (8)?
היו"ר יעקב פרי
כי לדעתי היה נושא של הגנת הצרכן.
חוה ראובני
אבל בזה הוא רצה תוספת ל-(7). הוא לא רצה - - -
היו"ר יעקב פרי
אתה רוצה את התוספת ב-(7) או ב-(8)?
אבנר פלור
כדאי פסקה חדשה.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב פרי
ב-(7), (8) ו-(9) אתם טוענים שלנושא הגנת הצרכן צריך להוסיף פסקה חדשה. אין בעיה.
אבנר פלור
אבל את (8) נאשר במתכונתו הנוכחית, זאת הכוונה שלי.
היו"ר יעקב פרי
למי יש בעיה עם (8)? תחזרו אלי. יש לי ייעוץ של מנהלת הוועדה שהיא ותיקה בחומר – היא אומרת, תשאיר את הסעיף - -
לאה ורון
כבן ערובה.
היו"ר יעקב פרי
אז את (7), (8) ו-(9) אנחנו לא מאשרים. נצביע על שאר הסעיף. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 13, כולל התיקונים ולמעט סעיפים (7), (8), (9) – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 13, כולל התיקונים ולמעט סעיפים (7), (8), (9) אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 13 אושר.

אנחנו נסיים את הישיבה בעוד כעשרים דקות.
חוה ראובני
(הקראה): חשבונית ללקוח
1

14. בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעל רישיון לא ימכור רכב או מוצר תעבורה, לא יעביר את הבעלות או את החזקה בהם ולא ייתן שירות רכב, אלא אם כן כלל בחשבונית שעליו למסור ללקוח לפי כל דין פרטים כפי שקבע השר.
היו"ר יעקב פרי
זה לא נראה לי בעייתי. אפשר להצביע על סעיף 14? מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 14 – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 14 אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 14 אושר.

הלאה, סעיף 15.
חוה ראובני
(הקראה): סירוב לתת שירות
1

15. בעל רישיון לשירות רכב לא יסרב לתת שירות לצרכן המבקש לקבלו, בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות, זולת אם הראה כי קיימים טעמים סבירים המצדיקים אי-מתן השירות בתנאים דומים (בסעיף זה – סירוב בלתי סביר); השר, באישור הוועדה, יקבע נסיבות ותנאים אשר ייחשבו לסירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים אי מתן שירות, ותנאים אשר ייחשבו דומים לעניין סעיף זה.
היו"ר יעקב פרי
כן, גברתי.
אינגריד הר אבן
אנחנו מבקשים להחיל את הסעיף הזה לא רק על נותני שירות, אלא על כל בעלי הרישיונות, לפי החוק הזה. אני אתן דוגמה, ושוב חוזרת לשמאי הרכב. שמאי הרכב הוא לכאורה לא נותן שירות אלא בעל מקצוע, אבל יש הרבה שמאים שלא מוכנים לעשות שומות במוסכים מסוימים או ללקוחות מסוימים כי הם קיבלו טלפון משמאי בית של חברת ביטוח. אז אנחנו מבקשים שזה יחול על כלל בעלי הרישיונות לפי החוק. מה הבעיה? למה אתם מגבילים את זה רק לנותני שירותים?
היו"ר יעקב פרי
ההערה שלך ברורה. תשובה, בבקשה. לא ידעתי ששורה כזאת אהבה ביניכם לבין השמאים.
קריאה
הם עושים את זה מאהבה, אדוני.
רונן לוי
יש מוסכים שלמעלה מ-65% מהשמאים לא נכנסים אליהם כי שמאי הבית לא מרשים להם להיכנס לשם כי הם יקרים מדי או שהם רוצים רק חלקים מקוריים ולא משומשים או גנובים. שמאי להיכנס למוסך. ברגע שהלקוח הזמין אותו הוא לא יכול להגיד, לא.
היו"ר יעקב פרי
מה תשובתך?
חוה ראובני
למעשה, הכוונה היא בעל רישיון. "לא יסרבו" זה כולל מקצועות בתחום הרכב.
רונן לוי
מה זה "שירות רכב"?
אינגריד הר אבן
אז תורידו את המילים "לשירות רכב". שיהיה בעל רישיון.
היו"ר יעקב פרי
את טוענת שתחת בעל רישיון לשירות רכב זה כולל גם שמאי.
אינגריד הר אבן
להוריד את המילים "לשירות רכב" זה הרבה יותר פשוט. ואז בעל רישיון "לא יסרב".
דוד ביטן (הליכוד)
אבל איך אתם פותרים את הבעיה של חופש העיסוק? אני עורך דין, אני חייב לתת שירות אם בא אלי מישהו? אני לא חייב. פה אתם מחייבים אותי לתת שירות שאני לא רוצה לתת. יש פה בעיה.
דרור וגשל
אין בעיה עם הסעיף הזה ככה; יש בעיה עם - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה הבעיה?
דרור וגשל
הוא צודק. המקצועות בענף הרכב זה רישיון אישי לעומת הרישיון פה שהוא לא בהכרח רישיון אישי. ברישיון אישי יש לנו בעיה לכפות על אדם לתת שירות לכל אדם. חוק איסור אפליה במוצרים גם לא חל בשירות אישי לעומת מה שקורה פה. לכן באיזשהו מקום החובה שיש פה מקבילה לחוק איסור אפליה, היא דומה לו. וכשמדובר על שירות אישי יש בעיה להגיד למישהו שחובה עליו לספק שירות.
אינגריד הר אבן
שמאי יכול לסרב לעשות שומה?
דרור וגשל
מה שאת מעלה זה עניין אחר.
היו"ר יעקב פרי
גברתי, אני חושב שאני נוהג בדמוקרטיה די רבה, אבל את לא מנהלת את הדיון, עם כל הכבוד.
רונן לוי
זה לא שירות אישי. אם אני עכשיו תובע את הפוליסה שלי ופונה לביטוח, ואני מבקש שמאי לפי הסדר השמאים – איזה שירות אישי זה?
דידי רוזנפלד
אתה בוחר את השמאי. השמאי לא רוצה אותך, תלך לשמאי הבא.
אינגריד הר אבן
אבל שמאי ברשימת שמאים לא יכול לסרב.
דרור וגשל
יש בעיה שאתם מעלים. זאת בעיה שאנחנו מכירים ומנסים לטפל בה.
דוד ביטן (הליכוד)
זאת בעיה אמתית, אבל היא לא קשורה לזה שאני יכול לחייב מישהו לעשות עבודה.
רונן לוי
לפי אותו דין, גם אנחנו יכולים לסרב.
דידי רוזנפלד
נכון. על זה תילחם.
היו"ר יעקב פרי
מה קורה, לפי הסעיף הזה, אם שמאי רכב מסרב לתת שירות?
דוד ביטן (הליכוד)
לא מסרב – לא רוצה.
היו"ר יעקב פרי
תקרא לזה איך שאתה רוצה.
חוה ראובני
אין עליו חובה.
דרור וגשל
אני לא חושב שיש חובה על שמאי לתת שירות. יש בעיה אחרת, ונמצא פה קירמאייר שיכול להשלים. הבעיה שמעלים היא אחרת, ויש פה בעיה - -
היו"ר יעקב פרי
אני רוצה להבין. כתוב בסעיף 15: "בעל רישיון לשירות רכב לא יסרב לתת שירות לצרכן המבקש לקבלו בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות". אני שואל אותך, מה חל בסעיף הזה על שמאים, לצורך ההערה של עורכת הדין. בדיוק כמו על בעל רישיון אחר?
חוה ראובני
הסעיף הזה לא חל על שמאים. הוא לא חל על מקצועות בענף הרכב; הוא לא חל על מנהלים מקצועיים של מוסכים, הוא לא חל על שמאים ולא על מתווכים ברישיונות רכב כי אלה לא רישיונות לשירות רכב.
היו"ר יעקב פרי
אז על מי הוא חל?
חוה ראובני
על כל מי שמוגדר כשירות רכב.
איתי עצמון
מוסכים, יבואנים, סוחרים ברכב.
היו"ר יעקב פרי
יש לי קושי להבין למה שמאים לא נחשבים כאלה שנותנים שירות רכב.
אינגריד הר אבן
הם עצמאים. הם לא שכירים כמו מנהלי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
למה מוסך חייב לתת שירות?
חוה ראובני
אנחנו מבדילים כאן בין עסק לבין אדם.
אינגריד הר אבן
אבל שמאי זה עסק.
היו"ר יעקב פרי
תני לה רגע להסביר.
חוה ראובני
קודם כול לשאלתו של אדוני. שירות רכב זה במובן שלו בהגדרה בחוק. לא שירות כללי בלשון הדיבור שברור ששמאי נותן שירות ללקוח, אלא החוק מגדיר מהם שירותים לרכב. יש רשימה של עיסוקים של שירותים לרכב שעליהם מוסב החוק הזה. בנוסף הוא מגדיר מקצועות בענף הרכב, וההבדלים ביניהם הם שהמקצועות הם עיסוקים של אדם, של יחיד; בעוד השירותים הם של עסקים, ובדרך כלל של תאגידים. יש קושי משפטי מסוים, כפי שהערת, להטיל חובות על אדם לתת שירות ללקוח - אדם מסוים שייתן שירות ללקוח כלשהו, והוא לא יכול לבחור את הלקוחות שלו. משפטית לעסק זה קל יותר.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
אינגריד הר אבן
יש שמאים שהם תאגידים - -
היו"ר יעקב פרי
גברתי, סליחה, את לא יכולה לקחת את רשות הדיבור.
אינגריד הר אבן
- - -
היו"ר יעקב פרי
גברתי, אני אוציא אותך מפה.
אינגריד הר אבן
סליחה.
היו"ר יעקב פרי
כן, חבר הכנסת פריג'.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שואל שאלה כללית. העורך דין והרואה חשבון לא מחויב לתת שירות לכל לקוח שפונה אליו.
היו"ר יעקב פרי
אבל זה ההבדל בין פרטי לבין עסק.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל גם הוא עסק.
היו"ר יעקב פרי
נכון, זה מה שאני אומר. יש כאן בעייתיות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני אישית לא שלם במאה אחוז עם הסיווג הזה כי מערך הרישיונות בכל מיני תחומים - -
היו"ר יעקב פרי
מה אתה מציע שיהיה? גם אני לא שלם. ואז?
עיסאווי פריג' (מרצ)
א', הכנסת השמאים - -
דוד ביטן (הליכוד)
שמאים לא צריכים להכניס. זאת בעיה.
היו"ר יעקב פרי
לא להכניס.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. גם את זה צריך לתקן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני רוצה לצמצם את זה למינימום ואפילו למחוק.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
אינגריד הר אבן
התנאי הזה לא רק שהוא לא מוצדק, הוא גם סותר את הקודקס של המפקח של הביטוח שקבע שכל חברת ביטוח חייבת לפרסם רשימת שמאים שהציבור יכול לפנות אליהם. אז לא הבנתי – אז יש רשימת שמאים שחייבים לתת שירות לפי המפקח על הביטוח, אבל הם לא חייבים לתת שירות, לפי החוק הזה?
היו"ר יעקב פרי
הבנתי את השאלה.
דידי רוזנפלד
זה שיש רשימת שמאים זה אומר שזאת רשימת השמאים מטעם חברת הביטוח. הוא לא מחייב את הלקוח. הלקוח בוחר את מי שהוא רוצה. אם הוא בוחר מישהו שלא רוצה לעבוד איתו, אז הוא אומר לו, סליחה, אני לא רוצה לבדוק.
אינגריד הר אבן
אין דבר כזה. זה סותר את הוראות המפקח על הביטוח. אין פה נציג?
היו"ר יעקב פרי
רבותי, אין בכלל ספק - -
רונן לוי
- - - זה לא בדיוק מה שאתה אומר.
היו"ר יעקב פרי
מר לוי, יושב-ראש איגוד המוסכים, אודה לכם אם תירגעו.

הצעה שלך, דוד? תסבירו את הרציונל של הדברים.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר שהבעיה שהחברות הגדולות מתערבות זאת בעיה אמתית. צריך לפתור אותה בחוק בלי קשר לסעיף הזה. בעייתי לחייב בעל רישיון לשירות רכב, אלא אם כן יש לו שירות ייחודי שהוא נותן, שאין כמעט בארץ. אז אני יכול לחייב אותו. אם יש מאה מוסכים אז אם אני לא אסכים הוא ילך למוסך אחר. אני לא מבין למה אני חייב לחייב אותו.
היו"ר יעקב פרי
אז מה הצעתך?
דוד ביטן (הליכוד)
אני מציע שיהיה כתוב שבעל רישיון לשירות רכב לא יסרב לתת רישיון, אלא רק במידה שהוא נותן שירות ייחודי. למשל, מוסך של חברה מחויב לתת. דברים מהסוג הזה. אבל לא מוסך שהפעילות שלא שכיחה. אין דבר כזה.
היו"ר יעקב פרי
תודה. ברור. איתי, בבקשה.
איתי עצמון
אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת ולהפנות את תשומת הלב לכך שכל התוכן של האיסור שיחול לפי סעיף 15 אמור להיקבע בתקנות באישור ועדה. כלומר השר באישור הוועדה יקבע נסיבות ותנאים.
היו"ר יעקב פרי
הוועדה היא ועדת הכלכלה?
איתי עצמון
כן.
היו"ר יעקב פרי
כלומר ברגע שאישרנו את הסעיף הזה בנוסח הזה או בנוסח אחר צריך לחזור לוועדה.
איתי עצמון
אי אפשר ליישם אותו בלי תקנות.
דוד ביטן (הליכוד)
אי אפשר ליישם אותו כי זה נוגד את חוק חופש העיסוק.
איתי עצמון
אתה מדבר על החלת החובה על בעל רישיון ל- - -
דוד ביטן (הליכוד)
עזוב את התנאים. החלת החובה היא בעייתית, ולכן אנחנו צריכים לצמצם אותה שלא תפגע. הצמצום הוא שמדובר בשירות ייחודי שאין בארץ.
איתי עצמון
הצמצום יהיה בתקנות, אם אני מבין נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
הצמצום נותן לך סיבות להתנגד. אבל לא עצם החלת החובה. היא סותרת את חוק יסוד: חופש העיסוק.
היו"ר יעקב פרי
תחזרו אחורנית ותענו על שני דברים: ראשית מה הרציונל שכך קבעתם, ותתייחסו גם להצעות לצמצם.
אבנר פלור
קודם כול כמו שאמר עורך דין איתי השר באישור הוועדה יקבע את הנסיבות. אבל אני רוצה, חבר הכנסת ביטן להסביר את הרציונל שעמד מאחורי הסעיף הזה. ענף הרכב היום הוא ייחודי. היום יש יבואנים שמייבאים רכבים, ואין להם מתחרים נוספים. מרבית התוצרים - -
דוד ביטן (הליכוד)
הסכמתי לזה.
אבנר פלור
תן לי לסיים. מרבית היבואנים מייבאים תוצרים מסוימים, ואין להם מתחרים לאותם תוצרים. אז שלא יהיה מצב - -
דוד ביטן (הליכוד)
הסכמתי לזה. אמרתי, לצמצם את זה למוסך מומחה של יבואן.
אבנר פלור
הוא שאל לגבי הרציונל שעומד מאחורי זה. גם מוסכים כמו שאמרת, וזה נכון – יש מוסך של היבואן שמבצע את אותן פעולות של מימוש אחריות. לא ייתכן - -
דוד ביטן (הליכוד)
הסעיף הזה חל על כל המוסכים.
לאה ורון
תאפשרו למר פלור להשלים את דבריו.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מדגיש – זה חל על כל המוסכים.
אבנר פלור
אבל לא ייתכן שיש מוסך סובארו בנתיבות, לדוגמה, והמוסך לא ירצה לקבל אותו, והוא יצטרך לנסוע לעיר אחרת רחוקה. זה לא הגיוני - -
היו"ר יעקב פרי
צודק.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא חושב. אתה חייב לטפל בו?
אבנר פלור
אתה לא חייב לטפל. רק אני אומר שבענף הרכב יש דברים ייחודיים בניגוד לדוגמות שנתת של עורכי דין ורואי חשבון.
היו"ר יעקב פרי
אם נקבל את הניסוח הכללי, ובתקנות שהוועדה תעשה אנחנו נפרט את אותם דברים בין שאר ההערות שהעלו כאן חברי הכנסת - -
לאה ורון
שמחריגים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אני חייב לטפל בו? אני לא אוהב אותו – אני חייב לטפל בו?
היו"ר יעקב פרי
כן, אדוני.
יעקב אנוך
אני מוכרח להגיד שדוד אומר את הדברים מניסיונו העסקי. יש מצבים לא מעטים שאתה לא רוצה לתת שירות ללקוח כי הוא לא משלם. בדרך כלל הוא נכנס למוסך, אתה קודם עושה את העבודה ואחר כך גובה את הכסף. אתה לא יכול להגיד, קודם תן לי כסף, ואחר כך אני אעשה לך את העבודה.
היו"ר יעקב פרי
אתה יכול – אני לא חייב לקבל את זה.
יעקב אנוך
במהלך העסקים הרגיל יש לנו ניסיון עם גורמים במשק, כולל חברות שלא משלמות ומושכות את התשלומים, ואתה לא רוצה לעבוד אתו ולהתעסק אתו בקביעה עם עורכי דין.
היו"ר יעקב פרי
ולכן? מה אתם מציעים לעשות?
יעקב אנוך
לכן אי אפשר לחייב. יש לקוחות שאי אפשר לתת להם שירות אם הם לא משלמים. אי אפשר לחייב לתת שירות, גם לא מוסך של יבואן.
דוד ביטן (הליכוד)
מוסך של יבואן בטח לא.
יעקב אנוך
לא הקשבת לי.
דוד ביטן (הליכוד)
הקשבתי לך טוב מאוד. מוסך של יבואן - תן שירות. זה הכול. זה בסדר גמור.
יעקב אנוך
דוד, אתה לא הקשבת לי.
חוה ראובני
זה נכנס תחת הטעמים המצדיקים אי מתן שירות.
היו"ר יעקב פרי
אתם מציעים, דוד ואדוני, שלא נכתוב שבעל רישיון לשירות רכב לא יסרב לתת שירות?
יעקב אנוך
בוודאי.
חוה ראובני
הוא רוצה להוריד את כל הסעיף הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
המוסכים שנותנים שירות ייחודי – זה הכול. מומחיות מיוחדת.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו יכולים או לבטל את הסעיף – שלא נראה לי סביר – או לצמצם את זה לכיוון שהתקנות יקבעו מי: מוסכים של יבואנים או אחרים.
איתי עצמון
מה זה סירוב בלתי סביר - -
היו"ר יעקב פרי
מה זה סירוב בלתי סביר. ואז כשאתה מצמצם, אתה מוריד את זה לתקנות - - -
איתי עצמון
הכול.
דוד ביטן (הליכוד)
עצם התחולה של הסעיף. גם זה וגם סירוב בלתי סביר. שני אופקים. מקובל, לא?
היו"ר יעקב פרי
זה מה שכתוב כאן.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. זה מדבר רק על הסירוב. שים לב.
איתי עצמון
אפשר לחדד מעט את הנוסחים כדי לענות על הכוונה.
היו"ר יעקב פרי
"השר באישור הוועדה יקבע נסיבות - -
דוד ביטן (הליכוד)
על מי הסעיף לא חל וגם יקבע - - -
איתי עצמון
"טעמים המצדיקים אי מתן שירות" - -
היו"ר יעקב פרי
דוד, תקשיב שנייה אחת פעם אחת. כתוב: "השר באישור הוועדה יקבע נסיבות ותנאים אשר ייחשבו לסירוב בלתי סביר טעמים המצדיקים אי מתן שירות וכן תנאים אשר ייחשבו דומים לעניין סעיף זה".
איתי עצמון
כל תחולת הסעיף תיקבע בתקנות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר, להוסיף עוד מילה אחת שהשר באישור הוועדה יקבע גם על מי לא יחול הסעיף. אתה מבין? לזה אני מתכוון. שמאים לא יחול - -
היו"ר יעקב פרי
עם שמאים יש לנו כאן בעיה שלכם, נכון?
חוה ראובני
על שמאים זה לא חל.
רונן לוי
אנחנו תומכים בסעיף הזה. הוא חשוב לפתיחת - - - וכמו שהוא אמר גם לגבי עניין של ערים. אבל אנחנו חייבים להכניס לכאן את השמאים, לדעתי, כי זה מחריג את חברות הביטוח – מאה וחמישים אלף תיקונים בשנה.
היו"ר יעקב פרי
לדעתי, לעניין של השמאים אין - - -
רונן לוי
זה לא שמאים. שמאים זה חברות ביטוח. מאה חמישים אלף תאונות בשנה – שם אפשר לסרב או לנתב - -
היו"ר יעקב פרי
הבנתי אתכם. שמעתי את הגברת, שמעתי אותך, שמעתי את ההתייחסויות, ואני מעלה להצבעה. בהצבעה הסעיף כלשונו. אולי אתה רוצה להציע תיקון אחד?
איתי עצמון
אפשר מעט לחדד את הנוסח ובאמת להבהיר שהחובה המהותית שקבועה ברישא של הסעיף מותנית בתקנות. אני גם מציע כאן לחברי הכנסת לקבוע מועד להבאת התקנות לאישור הוועדה כדי שהסעיף לא יישאר אות מתה.
דוד ביטן (הליכוד)
אין שום בעיה.
היו"ר יעקב פרי
מקובל. יש עוד סוגיה אחת שאיגוד המוסכים המייצגת אותם מציע להכניס תחת הסעיף הזה גם את שמאי הרכב.
אינגריד הר אבן
פשוט להוריד את המילים "לשירות רכב". ואז בתקנות - - -
היו"ר יעקב פרי
שמעו אתכם.
קריאה
אז אולי אנחנו נשיב?
היו"ר יעקב פרי
לא. אתם לא תשיבו. אנחנו נצביע. או שגורלכם יהיה רע ומר או שגורלכם יישאר כפי שהיה.
איתי עצמון
מה המועד שאתם מבקשים לקבוע להבאת התקנות?
היו"ר יעקב פרי
אתה מוכן לענות?
אבנר פלור
שישה חודשים אחרי אישור החוק.
איתי עצמון
מיום פרסום החוק ברשומות.
היו"ר יעקב פרי
שישה חודשים מיום פרסום החוק ברשומות ייקבעו תקנות.
דוד ביטן (הליכוד)
התקנות הן באישור ועדת הכלכלה?
איתי עצמון
כן. תוך שישה חודשים התקנות יובאו לאישור הוועדה.
היו"ר יעקב פרי
אני מעלה להצבעה את סעיף 15. נוריד את זה לכיוון התקנות שיהיו מפורטות בהתאם להוראות שהושמעו כאן, ויש גם הצעה להכניס את השמאים או לא להכניס את השמאים.
לאה ורון
אם יש מישהו מחברי הכנסת שרוצה לאמץ אותה. אם לא, אין מה להצביע על ההצעה של עורכת הדין הר-אבן.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו לא רוצים.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מצביעים על סעיף 15 עם התיקון שלו. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 15 כולל התיקונים – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 15, כולל התיקונים, אושר.
היו"ר יעקב פרי
סעיף 15 אושר.

אני מודה לכם על ההשתתפות הערה. אני מאחל לכם יום נעים ואביבי. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים