ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/11/2015

פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015, פרק ג' (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015, פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 71

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ב בחשון התשע"ו (04 בנובמבר 2015), שעה 9:00
סדר היום
1. פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

סעיפים 2-7, הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הצבעות

2. פרק ג' (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הצבעות

3. פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

הכנה לקריאה שנשייה ושלישית - הצבעות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

אורי מקלב

רחל עזריה
חברי הכנסת
מנואל טרכטנברג
מוזמנים
ערן ניצן - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - אגף התקציבים, משרד האוצר

אלדר דוכן - עו"ד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עמית שטאובר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מעין נשר - רכזת שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

רעיה עדני - רפרנטית מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורנה נידם - אגף קשרי ממשל, מינהל התכנון, משרד האוצר

אריאל צבי - עו"ד, משרד המשפטים

יערה למברגר - עו"ד, ייעוץ וחקיקה כלכלי-פיסקלי, משרד המשפטים

כרמית יוליס - עו"ד, ראש אשכול נדל"ן, משרד המשפטים

דורון אהרון - סמנכ"ל אגף השקעות פיתוח תשתיות, משרד התיירות

רון אלמוג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

איתי קלטניק - כלכלן בכיר קופות חולים, משרד הבריאות

זידאן כעביה - ראש המועצה המקומית כעביה ויו"ר הפורום הבדואי

עמיר שקד - עו"ד, סגן היועץ המשפטי, רשות מקרקעי ישראל

הלל דשן - ראשד אגף תקציבים, קופת חולים כללית

חגי רגב - ממונה על כלכלה אורבנית, עיריית ירושלים

רום בר ניר - מנכ"ל התאחדות המלונות

שאול בשור - המשמר החברתי

חניתה חפץ - לוביסטית (פוליסי), מייצגת את מכבי שירותי בריאות

לאטי בכר - לוביסט (גלעד), מייצג את קופת חולים מאוחדת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן

לירון אדלר

שרון בוסקילה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרק ג' (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו באים עכשיו להצבעות.
תומר רוזנר
לאחר שהסתיים הדיון בפרק ג' זה עתה, אפשר להצביע על כל פרק ג' בתוספת השינויים שהיושב ראש הציע, בשינויים עליהם סוכם כאן בוועדה ובתוספת השינויים לגבי שינוי המועדים לתאגוד כפי שצוינו על ידי יושב ראש הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
על כל הפרק קומפלט?
תומר רוזנר
כן. לא הוגשו הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור פרק ג' (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב)?

הצבעה

בעד – פה אחד

פרק ג' נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
פרק ג' נתקבל פה אחד.
תומר רוזנר
עכשיו אנחנו עוברים להצבעה על פרק ט' לחוק ההתייעלות הכלכלית שהוא הפרק שעוסק בדחיית תחולתו של חוק העברת תשלומים מהמדינה. הוועדה סיכמה שזה יידחה עד 31 ביולי, סעיפים 50 ו-51 – לא הוגשו הסתייגויות ולכן אפשר להצביע על כל הצעת החוק, על שני הסעיפים כפי שציינתי. פרק ט', סעיפים 50 ו-51, תחילה רטרואקטיבית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הסתייגות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
אין כאן הסתייגויות.
תומר רוזנר
אם יש לך הסתייגויות מהותיות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור פרק ט'?

הצבעה

בעד – פה אחד

פרק ט', סעיפים 50 ו-51 נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
התקבל פה אחד.
תומר רוזנר
אנחנו עוברים עכשיו להצבעות על פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית, פרק הדיור. לפרק זה הוגשו הסתייגויות. אני מבקש לבדוק שההסתייגויות על הטבלטים של חברי הכנסת.
רון אלמוג
לפני כן, משרד הפנים ביקש להציג את העמדה לגבי התיקון של הסעיף שבישיבה הקודמת ביקשתי להביא בפני השר ולהציג.
היו"ר דוד אמסלם
כל הדיון הסתיים. לא הבנתי.
רון אלמוג
בישיבה הקודמת עת עלה הנוסח החדש של סעיף 188, שהוא לא נושא חדש, ביקשתי להביא בפני השר.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא נושא חדש. הבעת את עמדתך וזה נגמר. לא הבנתי. נגמרה הישיבה. אני בא עכשיו להצבעות.
רון אלמוג
בישיבה הקודמת אמרתי שזה נוסח חדש שהובא בפנינו וביקשתי מהיושב ראש להביא את זה בפני השר כדי שהשר יציג את עמדתו.
היו"ר דוד אמסלם
גמרתי את העניין. אתם אמרתם נושא חדש, העברנו, החזרנו, נגמר. עכשיו נעלתי את הישיבה ואני בהצבעות. אתה הולך אחורה.
רון אלמוג
לא. זה לא עניין של נושא חדש. זה להציג את העמדה המהותית של השר לגבי התיקון.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, אנחנו מתקדמים. בסופו של דבר אתה הצגת את העמדה שלכם.
רון אלמוג
אני מבקש.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הצגת וגם טענת נושא חדש. לכן הצגת את העמדה. אני נעלתי את הדיון ואני מתקדם. לא, אני לא מקבל את זה. אני מתקדם.
תומר רוזנר
נתחיל בהסתייגויות לפסקה (2), נושא הוועדה למתחמים מועדפים לדיור בחוק הוותמ"ל. הוגשו הסתייגויות שמבקשות להפחית את מספר יחידות הדיור ממאתיים למאה. ההסתייגויות הוגשו על ידי המחנה הציוני, יש עתיד, הרשימה המשותפת ו-מרצ. ההסתייגות של כולם היא זהה.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של דבר אנחנו פתחנו שני מהלכים. אמרנו שיש בעצם הליך זריז ומהיר בתכניות הגדולות ויש לנו הליך שגם הוא מהיר אבל קצת פחות מהיר. אנחנו רוצים להשאיר את ההליך שלא ייסתם. הרי בסופו של דבר אנחנו רוצים לזרז את הבנייה דווקא במגזר הערבי. אנחנו רוצים שהתכניות הגדולות יקבלו את הטיפול במהירות ולא איזה אחד שבא עם שלושים דירות יתקע את כל המהלך. אנחנו מפרידים את זה ואני חושב שיש בזה המון הגיון. מה שנקרא, נתיב למשאיות. על זה דיברנו הבוקר.
ערן ניצן
הנוסח לא משקף את ההסכמות שדיברנו עליהן גם עם חברי הכנסת וגם אתך. בדיוק כמו שאמרת, לא רק שנסתום את המסלול של הוותמ"ל ומצד שני גם רצינו לייצר בוועדת המשנה מסלול שהוא עד חמישים יחידות דיור גם אם זה לא בינוי קיים וזה היה הסיכום גם עם חברי הכנסת וגם אתך. כרגע הנוסח לא משקף את זה.
תומר רוזנר
אתה אמרת לי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בחמישים נכתוב עד חמישים ולא ברוב יחידות הדיור אלא בניות בפועל. כך הכול יהיה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.
תומר רוזנר
כשנגיע לשם, נתקן את זה.

אנחנו נצביע על ההסתייגויות כפי שהוגשו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עכשיו מצביעים נגד ההסתייגות כדי לתקן אותה ואז נתקן את מה שאתה אומר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר. זאת אומרת, הצבעה בתנאי.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מצביעים נגד ההסתייגות. נתקן את זה.
תומר רוזנר
לא, אתה מצביע בעד שזה יעבור למליאה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 1

נגד – רוב

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. נתקן את זה.
תומר רוזנר
עכשיו נצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

סעיף 2 נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אבו מערוף, תרים את היד.
תומר רוזנר
לא. הוא לא יכול.
היו"ר דוד אמסלם
נכון, אתה לא יכול. אתה כאילו מתנגד. בסדר.

סעיף 2 התקבל.
תומר רוזנר
נעבור לסעיף 3, תיקון לפקודת העיריות. פסקה (1) עניינה תיקון בסעיף 188 שאדוני היושב ראש הציע אותו לגבי ההרשאות. הנוסח שמופיע בפניכם משקף את הדברים כפי שסוכמו בוועדה. לא הוגשו הסתייגויות.
רון אלמוג
אני מבקש להציג הסתייגות של שר הפנים. שר הפנים מבקש להציג את ההסתייגות. הוא מבקש שהפסקה הזאת תימחק מטעמים של הכבדת הרגולציה, של התערבות בשיקול הדעת של שר הפנים כרגולטור של הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
חיזקנו את שר הפנים.
רון אלמוג
אני רק מציג את ההסתייגות. זה בניגוד למדיניות של הממשלה לבזר סמכויות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר משהו אחר. אנחנו חיזקנו את שר הפנים ודווקא נתנו לו עוד סמכות.
רון אלמוג
כן, אבל כבלו את הסמכות שלו בעוד פרוצדורה של התייעצות עם ועדת הפנים. לכן שר הפנים מבקש להסתייג.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

מי בעד?
תומר רוזנר
הסתייגות שהוצגה על ידי נציג המשרד צריכה להיות מלווה במכתב חתום על ידי השר שיוגש אלינו עד יום ראשון בשעה 9:00.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מי בעד?
תומר רוזנר
אתה צריך להצביע נגד ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

נגד – פה אחד

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד אישור סעיף 3 פסקה (1) כנוסח הוועדה?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 3 פסקה (1) נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף התקבל.
תומר רוזנר
אנחנו עוברים לפסקה (2) של סעיף 3 שעניינה הסכמי הפיתוח עליהם דיברנו ארוכות בוועדה. הוגשו הסתייגויות לפסקה זו. אני מבקש מגלעד להציג את ההסתייגויות, חלק הסתייגויות זהות למספר קבוצות. גלעד יציג הסתייגות הסתייגות ואתם תצביעו עליהן.
גלעד קרן
נעבור לפי קבוצות כי יהיה יותר קל להצביע. יש הסתייגות של המחנה הציוני.
תומר רוזנר
ההסתייגויות מופיעות בפניכם על הטבלטים, על מחשבי הלוח שבפניכם, ולכן לא נפרט את נוסחן. הן מוספרו במספרים. חבר הכנסת בהלול, אפשר להצביע על כל ההסתייגויות ביחד או שאתה רוצה להצביע על כל אחת בנפרד?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא חשוב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אפשר להצביע על כולן ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
עזבו, אין לנו זמן. עברנו על כל הפרטים.
תומר רוזנר
אנחנו מצביעים על הסתייגויות קבוצת המחנה הציוני שהגישה הסתייגויות 1 עד 8.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של קבוצת המחנה הציוני 2 עד 8?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – 4

הסתייגויות 2 עד 8 לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
ערן ניצן
כממשלה, אנחנו יכולים להבין את ההסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו ואני מתקדם.
תומר רוזנר
הסתייגויות של יש עתיד. אפשר להצביע כמקשה אחת. הסתייגויות יש עתיד, למרות שחלקן חוזרות על הסתייגויות המחנה הציוני שכבר נדחו, לצורך הקלת הדיון אנחנו נצביע עליהן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הם הציגו את זה בוועדה?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
הם הגישו.
היו"ר דוד אמסלם
אף אחד לא הציג כאן הסתייגויות, אבל זה לא משנה.
תומר רוזנר
היושב ראש רשאי להתיר להם.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
חוץ ממני שהגשתי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.

מי בעד הסתייגויות של קבוצת יש עתיד?
אורי מקלב (יהדות התורה)
מי שלא נמצא ולא מציג, למה מצביעים?
היו"ר דוד אמסלם
בשאלה שלך תקעת אותי עוד חצי דקה. למה? נתקדם. אני רוצה להתקדם.
תומר רוזנר
אני רק אבהיר לפרוטוקול. ההסתייגויות שהצבעתם עליהן של המחנה הציוני מתייחסות לא רק לפסקה (1) של סעיף 3 אלא לכל פרק ב' אבל הן מונחות בפניכם. ההסתייגויות 2 עד 8 שהצבעתם עליהן קודם, נוגעות לכל פרק ב', סעיפים 3 עד 7 ולכן בעצם נדחו ההסתייגויות לכל הפרק.

אפשר להצביע על הסתייגויות קבוצת יש עתיד לכל הפרק.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגויות קבוצת יש עתיד לכל הפרק כפי שהוגשו בכתב? הם לא היו כאן להציג אותן. מי נגד?

הצבעה

נגד – פה אחד

הסתייגויות קבוצת יש עתיד לכל הפרק לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
אנחנו נעבור להסתייגויות קבוצת הרשימה המשותפת לכל פרק הדיור, פרק ב'. אתה רוצה יחד או אחת-אחת?
היו"ר דוד אמסלם
קח את כולן יחד.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, כולן יחד אבל נתקן את מה שדיברנו עליו.
תומר רוזנר
כן, לפני שנצביע על הסעיף עצמו נתקן.
היו"ר דוד אמסלם
אם כן, אנחנו דוחים את כל ההסתייגויות ומצביעים על הסעיף.

מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה

בעד – 1

נגד - רוב

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו. עכשיו נתקן את הסעיף.
תומר רוזנר
רגע. הסתייגויות קבוצת מרצ לכל פרק הדיור. הוגשו הסתייגויות בכתב ואפשר להצביע עליהן כמקשה אחת כיוון שהם לא נמצאים כאן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגויות קבוצת מרצ?

הצבעה

נגד – פה אחד

הסתייגויות קבוצת מרצ לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
לאחר שנדחו כל ההסתייגויות אנחנו צריכים להצביע על הסעיף כנוסח הוועדה.

אנחנו נצביע עכשיו על סעיף 3(2) בסעיף 4 כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור סעיף 3(2) כנוסח הוועדה?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 3(2) נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף התקבל.
תומר רוזנר
סעיף 4 נוסח הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רק צריך את התיקון עליו סיכמנו.
תומר רוזנר
כשנגיע לסעיף 5.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור סעיף 4 כנוסח הוועדה?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 4 נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 4 התקבל.
תומר רוזנר
סעיף 5. יש פה מספר תיקונים מהנוסח שסוכם בדיון שהיה בוועדה לפני כיומיים.

תיקון אחד הוא בפסקה (2) שעניינה ועדה מיוחדת לישובים בתכניות מיעוטים. הנוסח שמופיע בפניכם בהגדרה של תכנית נקודתית, מופיע בסיפא שעיקר יחידות הדיור צריכות להיות בנויות בפועל. מבקשים להשמיט את התיבה הזאת. תקריאי את התיבה שמשמיטים.
לירון אדלר
להשמיט את המילים "ורוב יחידות דיור אלה בנויות בפועל במועד הגשת התכנית".
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
נכון. מספר יחידות הדיור אינו עולה על חמישים. נקודה.
תומר רוזנר
זה תיקון אחד. תיקון שני הוא בעצם לא תיקון אלא הוא החזרה של נוסח שהושמט לפי החלטת הוועדה והוא מוחזר בסיכום בין היושב ראש לבין חבר הכנסת אבו מערוף ונציגי הממשלה.
גלעד קרן
עמוד 10 פסקה (5) סעיף קטן (ד): "לא תלוי ועומד צו שיפוטי חלוט בהריסת התוספת ולמניעת השימוש בה".
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של חמישים יחידות הדיור, מה שדיברנו עכשיו, גם את זה תיקנו?
תומר רוזנר
כן.

עכשיו אפשר להצביע על סעיף 5 כנוסח הוועדה, עם התיקונים עליהם דיברנו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור סעיף 5 עם התיקונים שהעלינו עכשיו.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 5 נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 5 התקבל.
תומר רוזנר
סעיף 5(א) לפי הצעתו של היושב ראש על דיווחים של המועצה הארצית לוועדת הפנים. תוקן מהנוסח הקודם שהיה בפני הוועדה ואני מציע שיוקרא הסעיף לשם קיצור הדברים כיוון שבעצם אדוני היושב ראש ביקש שזאת תהיה הוראת שעה לשלוש שנים והיא תתייחס רק לנושא של שלב עריכת התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
גלעד קרן
סעיף 5(א), הוספת סעיף 51א לחוק התכנון והבנייה (הוראת שעה).

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) יקראו את חוק התכנון והבנייה התשכ"א-1965 כך שאחרי סעיף 51 יבוא:

"51א. דיווח לכנסת

יושב ראש המועצה הארצית ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על החלטות שקיבלה המועצה הארצית לפי סעיף 51 מיד לאחר קבלתן ויצרף לדיווח את המסמכים הנוגעים לעניין".
תומר רוזנר
לסעיף זה אין הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור סעיף 5(א)?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 5(א) נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף התקבל.
תומר רוזנר
אנחנו עוברים עכשיו לסעיף 6 שעניינו השימוש החורג. מכיוון שבדיון שהתקיים בוועדה בנושא הזה התבקשו הרבה מאוד שינויים שנוגעים בעיקר לתחום של הרפואה, אני מציע שאנחנו נקריא את הסעיף כולו לשם הנוחות, כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מצביעים. השינוי המרכזי נוגע לנושא הרפואה הציבורית שלמעשה תוחרג מתחולת האיסור לתת שימוש חורג.
היו"ר דוד אמסלם
רפואה ציבורית ורפואת השיניים.
תומר רוזנר
רפואה ציבורית ורפואת השיניים כאשר לגבי רפואה ציבורית יידרש הרופא או מבקש השימוש החורג להציג בפני הוועדה המקומית שנותנת את ההיתר לשימוש חורג, הוא יצטרך להציג תצהיר שבו הוא מצהיר שרוב הפעילות שלו היא פעילות ציבורית וכן את ההתקשרות שלו עם הגורם הציבורי שמממן את הפעילות הזאת. בנוסף נושא של בריאות השן, בעצם כל רפואת השיניים מוחרגת מהתחולה.

אני מבקש שגלעד יקריא את הסעיף.
גלעד קרן
6. הוספת סעיף 151א לחוק התכנון והבנייה – הוראת שעה

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), יקראו את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כך שאחרי סעיף 151 יבוא:

"151א. שימוש חורג ביחידת דיור – הוראת שעה

בסעיף זה -

"יחידת דיור" – כהגדרתה בסעיף 158ו2(א), למעט אם היא בקומת הקרקע בחזית הבניין או אם היא משמשת בחלקה למגורים בפועל. לעניין זה, "קומת קרקע" – הקומה שנמצאת בה הכניסה הקובעת לבניין, כהגדרתה לפי חוק זה.
תומר רוזנר
גם זה תיקון שהוספנו לבקשת הוועדה, לבקשתו של חבר הכנסת מקלב שהתקבלה על דעת הוועדה שכאשר מדובר בדירה שמשמשת למגורים ובחלקה עושים גם שימוש אחר כמו למשל שירותי קוסמטיקה, ספרות או דבר כזה, האיסור הזה לא יחול עליה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להוסיף. קודם כל, שאלת הבהרה או הסתייגות שהיא בעצם הבהרה. כאשר אנחנו מדברים על החרגה של גני ילדים בכל הארץ - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לדעתי זה לא כולל את ירושלים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל גני ילדים מוחרגים.
תומר רוזנר
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם מעונות יום.
תומר רוזנר
כן. חבר הכנסת מקלב, בוא נסיים את ההקראה ואז תגיד את כל ההערות שלך.
גלעד קרן
"מימון ציבורי" – מקורות מימן אלה, כולם או חלקם: מקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

הכנסה מרכש של משרד ממשרדי הממשלה, צבא הגנה לישראל או המוסד לביטוח לאומי.

מקורות מימון ציבוריים נוספים שקבעו שרי הבריאות והאוצר בצו.

"שימוש שאינו למגורים" – כל שימוש שאינו למגורים ואינו לגן ילדים, לרבות פעוטון או מעון יום או שירות רפואי.

"שירות רפואי" – שירות שהוא אחד מאלה:

שירות הכלול בסל שירותי הבריאות כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, למעט מעבדה ובית מרקחת ואשר ממומן במימון ציבורי (להלן – שירות רפואי ציבורי).

שירותי בריאות השן.

במרחב תכנון שעליו חלות הוראות סעיף זה, לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים.

(ב1) במרחב תכנון שעליו חלות הוראות סעיף זה, לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש שאינו למגורים ביחידת דיור למטרה של מתן שירות רפואי ציבורי, אלא אם כן מבקש ההיתר הציג לוועדה המקומית:

תצהיר בו הצהיר כי עיקר שירותי הבריאות הניתנים ביחידת הדיור, ניתנים במימון ציבורי. לעניין זה, יראו שירות כ"שירות הניתן בעיקרו במימון ציבורי" אם רוב שירותי הבריאות הניתנים למטופלים ביחידת הדיור הם במימון ציבורי, או אם עיקר שעות הפעילות ביחידת הדיור מוקדשות לשירותי בריאות הניתנים במימון ציבורי.

הסכם רכש שירותים בין מבקש ההיתר לגורם המימון הציבורי.

על אף האמור בסעיף קטן (ב), היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים, שתוקפו פקע בתקופה שבין יום י' באדר התשע"ה (1 במרץ 2015) לבין יום כ"ז באב התשע"ו (31 באוגוסט 2016), רשאית הוועדה המקומית לחדשו, לאחר ששקלה, בין היתר, את הפגיעה במספר יחידות הדיור הזמינות למגורים במרחב התכנון המקומי, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שנה מיום תחילתו של סעיף זה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אנחנו מבקשים שיהיו ארבע שנים, במקום שנה.
תומר רוזנר
הסתייגות נוספת. בסדר.
גלעד קרן
(1) הוראות סעיף זה יחולו על מרחבי התכנון המקומיים במחוז תל אביב, במחוז מרכז ובמחוז חיפה.

(2) שר האוצר רשאי להוסיף מרחבי תכנון מקומיים שעליהם יחולו הוראות סעיף זה או לגרוע מרחבי תכנון מקומיים ממרחבי התכנון המקומיים שעליהם הן יחולו, לפי אמות מידה שיקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בהתחשב, בין השאר, בהיצע של שטחים למגורים ובהיצע של שטחים למסחר במרחבי התכנון האמורים.
היו"ר דוד אמסלם
רק רגע. הרעיון הוא בגדול לפנות בשוק עוד דירות כדי שהמחירים ירדו. זה כל הרעיון. הם הגבילו את זה לתקופה מאוד קצרה של שנה כדי שבעצם אנשים יפנו. זה ההיגיון. החוק הוא לא לחמש שנים כי אם הוא כזה, לא עשינו כלום. רוצים דירות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זה צריך להיות מעבר לשנה.
היו"ר דוד אמסלם
כל הסיפור הוא חמש שנים. אני חושב ששנה היא זמן התארגנות גדול מאוד לבן אדם.
גלעד קרן
ועדה מקומית שסעיף זה חל על מרחב התכנון שלה, תדווח לשר האוצר, לפי דרישתו, על יישומו של סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה שננקטו בתקופת הדיווח על ידיה כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים בתחומה, מספר ההיתרים לשימוש שאינו למגורים שהיו בתוקף ומספר ההיתרים כאמור שפקעו באותה תקופה.

שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים החל מיום תחילתו של סעיף זה, על יישומו ובכלל זה פעולות אכיפה שננקטו בתקופת הדיווח על ידי משרדו ועל ידי מוסדות התכנון כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים במרחבי התכנון שהוראות סעיף זה חלות בהם, מספר ההיתרים לשימוש שאינו למגורים שהיו בתוקף ומספר ההיתרים כאמור שפקעו באותה תקופה".

עד כאן.
היו"ר דוד אמסלם
ערן, יש לכם סיכום?
ערן ניצן
שוחחתי אתמול עם שר התיירות ובימים האחרונים יש דאגה מפני מלונאות. מקובל על אנשי המקצוע באגף שמקרים בהם עניין טאבו למגורים באמת משמש למלונאות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה סיכמתם?
ערן ניצן
סיכמנו שמבני מגורים שמשמשים למלונאות, יש להם את השנה של התארגנות. בוועדות המחוזיות, גם במרכז וגם בתל אביב וכמובן בחיפה, באותם מקרים אנחנו נפעל בשיתוף פעולה עם הוועדות המקומיות לתיקון נקודתי של התב"ע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להפריד את זה בחוק?
ערן ניצן
לא.
תומר רוזנר
הוא מודיע לפרוטוקול.
ערן ניצן
באותם מקרים כי אנחנו לא רוצים לגרום את הנזק הזה והוועדות המחוזיות ייקחו על עצמן לסייע.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם תסדירו את זה.
תומר רוזנר
שלא יהיה שימוש חורג.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שיהיה בסמכות השר לאשר מקרים חריגים.
היו"ר דוד אמסלם
היות ואני לא עוסק כרגע בנתיבים האחרים, אני חושב שזה נכון. אני יכול להביא את זה להצבעה?
תומר רוזנר
לא. יש הסתייגויות. קודם כל, חבר הכנסת מקלב ביקש הסתייגות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני שוב אומר שהולכים כאן לתכנית שהיא לשנות מקומות ונוהל שבהרבה מקומות הוא קיים והוא לא שימוש חריג. הוא היה מגורים ועכשיו שימוש חריג. יש הרבה תכניות שמלכתחילה הן לא עמדו בייעוד שלהן והשימוש היום הוא שימוש נניח מסחרי או תעשייתי ומלכתחילה כך זה היה.

אני חושב שעכשיו הולכים לזמן קצר מאוד אגרסיבי ובסופו של דבר נרצה להועיל אבל לא נועיל. בכל אופן, חייבים לא לעשות הכול בבת אחת, כן ולא, שחור ולבן אלא חייבים לתת הרבה יותר גמישות.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
דיברנו על זה.
היו"ר דוד אמסלם
לאן זה מקדם אותי בהצבעות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הנושא הזה יפעל עלינו כבומרנג.
היו"ר דוד אמסלם
אבל למה זה מקדם אותי עכשיו בהצבעות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
רוצים לשחרר דירות.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
ההסתייגות, שתי הסתייגויות. ההסתייגות הראשונה היא שהרשות המקומית תוכל להגיש שימוש חורג. לא יעלה על הדעת שרשות מקומית גם לא תאפשר לעצמה, לצרכים שלה. אתה עכשיו מפנה אזורים שלמים או דירות רבות, אם באמת התכנית תצליח, ובמקום מסחר יהיו דירות למגורים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה פותח את זה עכשיו לדיון. אני שואל מה ההסתייגות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא פותח את זה לדיון. אני הגשתי את זה ואנחנו דיברנו על זה.
היו"ר דוד אמסלם
מה העמדה שלכם בעניין?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה גם להסביר בחצי דקה.
היו"ר דוד אמסלם
תבין את המשמעות של ההסתייגות שלך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה שהם יסכימו להסתייגות הזאת. אם לא, אני אצטרך להגיש הסתייגות כדי שזה שבכל אופן יירשם בדברי הימים.

אתה עכשיו עושה שינוי אורבני.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו הבנו, אבל אני דן על זה שבוע. עכשיו בהצבעות, לאן אתה לוקח אותי?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אתה יודע שלא המצאתי את זה עכשיו. אני אמרתי את זה כבר לפני שבוע.
היו"ר דוד אמסלם
אבל היה לך שבוע לדבר אתם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני דברתי גם אתך וגם עם היועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד את ההסתייגות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני בכל אופן רוצה שההסתייגות תירשם, ואת זכותי וחובתי להסביר את ההסתייגות. את זה אתה צריך לתת לי גם בזמן ההצבעה. אני חוזר ואומר שאנחנו עושים שינויים אורבניים אמיתיים ומהותיים. נניח שנצליח עם התכנית, נביא לאזור שלם 300, 400 דיירים חדשים, איפה הם יקבלו את השירותים שלהם?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין הכול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה מקום שעשרות שנים לא היו בו שירותים אורבניים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מבינים הכול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שהשלטון המקומי או הרשות המקומית תוכל להגיש בקשה לשימוש חורג נניח למועדון קשישים, לפרויקט עירוני שרוצה לפעול בתוך השכונה ובתוך אזור המגורים לנוער ולילדים, פרויקט עם הג'וינט, פרויקט של העירייה, קידום תעסוקה. אם זה צריך להיות בתוך השכונה, שתהיה אפשרות לרשות המקומית להגיש בקשה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
תומר רוזנר
אני אנסח.
היו"ר דוד אמסלם
לפני שאתה מנסח, אני רוצה להבין את העמדה שלכם בעניין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מדוע רשות מקומית לא יכולה להגיש?
היו"ר דוד אמסלם
הוא דיבר אתכם?
ערן ניצן
ההסתייגות של חבר הכנסת מקלב בעצם עוסקת בבסיס של הרעיון עליו דיברנו בשבוע האחרון. הרעיון אומר שבמקום שוועדות התכנון והייעוד קובע מגורים, אנחנו רוצים מגורים. אנחנו רוצים להקל על הלחץ של הפיתוח על השטחים הפתוחים, אנחנו רוצים להקל על הלחץ בבניית עוד שכונה.
היו"ר דוד אמסלם
תענה לי לשאלה של ההסתייגות. הוא מקבל את העיקרון אבל הוא שואל שאלה וכאן אני רוצה את ההתייחסות שלכם. במידה והרשות המקומית מרגישה צורך ציבורי, לא פרטי - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
עבור הדיירים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא מדובר באיזה עורך דין או במהנדס. הרשות המקומית מבינה שיש לה שימוש ציבורי לצורך אותם תושבים שגרים בשכונה, שהיא עצמה עושה את השינוי, האם אתה לא מאפשר לה גם לעשות את זה?
ערן ניצן
התשובה היא לא ואני אסביר. הרשות המקומית, ואתה מכיר את זה היטב, תמיד היה עניין מסוים בשיטת השימושים החורגים וזה מה שגם גרם לעובדה ששלושים אלף יחידות דיור היום משמשות לשימושים החורגים הללו. אנחנו מאבדים עשרות אלפי יחידות דיור.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אם אתה מקבל את העמדה שמדובר על צורך ציבורי שהרשות עצמה אמורה לתת גם את הצורך הציבורי הזה.
רחל עזריה (כולנו)
זה מסלול ללחצים בתוך הרשות המקומית.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מכירים. עכשיו אני מדבר אתם.
מעין נשר
רשות מקומית יכולה לעשות בעצמה שינוי של התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לוקח זמן. לעשות שינוי תכנית, זה לוקח זמן.
ערן ניצן
לכן יש לה שטחים חומים. בשטחים החומים שלה היא תיתן את צורכי הציבורי.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. אני לא רוצה להביא את זה עכשיו ישר להצבעה אבל אני רוצה שתשקלו עוד פעם את העניין. אני רוצה שתחשבו על הרעיון שאורי מעלה.
רחל עזריה (כולנו)
זה יהיה מסלול ללחצים אין סופיים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
רחל עזריה (כולנו)
מגיעים לישיבת מועצה ומתחילים.
היו"ר דוד אמסלם
רחל, תאמיני לי שהאוצר לא צריך את העזרה שלך.
רחל עזריה (כולנו)
זה לא עניין של עזרה שלי. ראיתי איך זה קורה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מדבר על רשות שצריכה לתת את השירותים שהיא עצמה צריכה לתת, השירותים הציבוריים. אני אומר לך, תשקול את העניין ועוד 15 שניות תגיד לי מה לעשות בעניין.
תומר רוזנר
אני רק אנסח את ההסתייגות. ההסתייגות תהיה בהגדרה של שימוש שאינו למגורים, בסופה יבוא "וכן שימוש של הרשות המקומית לצורך מתן שירות ציבורי מטעמה". נכון אדוני חבר הכנסת מקלב?
אורי מקלב (יהדות התורה)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
שהיא מחויבת כאן על פי חוק. היא מחויבת בו.
תומר רוזנר
שזה תפקידה, כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מתוקף אחריותה.
תומר רוזנר
מתוקף תפקידה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש עוד הסתייגות שגם עליה דיברנו ואני חושב שלא קיבלנו את האימפוט המקצועי בעניין הזה. יש שינוי מהותי במיוחד בערים מסוימות בין שימוש חורג מתכנית לבין שימוש חורג מהיתר וההבדל הוא גדול מאוד. אני אתן כדוגמה את תל אביב, רחוב בן יהודה, רחוב דיזינגוף, רחוב אלנבי. במהותו יש תכנית שמאפשרת גם מגורים וגם מסחר ותעשייה. יש בניינים שלמים שמלכתחילה לקחו את ההיתר למגורים, בניינים שלמים שלקחו את ההיתר למשרדים וכך זה עובד היום. אם אנחנו היום לא נאפשר להם את השימוש החורג בתהליך מסוים כשהתב"ע מאפשרת, התכנית מאפשרת להם, אנחנו נגרום כאן לאנדרלמוסיה שלמה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אני מבין שהשימוש החורג הוא שימוש חורג מהוראות התב"ע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש שם היתר.
תומר רוזנר
אני אסביר. יש שני סוגים של שימושים חורגים לצורך ענייננו. יש שימוש חורג מתכנית, כלומר, התכנית קבעה שהשימוש המותר במגרש המסוים הוא למגורים וההיתר כמובן תואם את התכנית והוא מאפשר מגורים ומבקשים להשתמש בזה למטרה אחרת. יש סוג נוסף של היתר לשימוש חורג כאשר התכנית מאפשרת מספר שימושים במגרש, למשל שימוש מעורב מסחרי-מגורים או שימוש לצורכי תעסוקה ושימוש אחר, אבל ההיתר שהוציאה הוועדה המקומית מגדיר במפורש שהוא רק למגורים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, יש שימושים מעורבים ובמקרה הזה זה בא למשהו מאוד ספציפי.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מה העמדה שלכם בעניין?
ערן ניצן
שהוועדה תוציא את ההיתר הנכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היתר חדש.
ערן ניצן
זה בידי הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא מקבל את זה. הלאה. יש עוד משהו?
אורי מקלב (יהדות התורה)
נפקא מינא גדולה בעיריית תל אביב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא עשיתם את זה באופן יסודי והולכים עם ראש בקיר.
היו"ר דוד אמסלם
שמעתי. הבנתי. אנחנו לא פותחים את הדיון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתם יודעים מה זה לעשות היתר חדש? הוא יעשה היתר אבל אתה לא יכול למנוע ממנו להביא את ההיתר.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת מקלב, אני מבקש לעצור. אנחנו כאן לא פותחים את הדיון. נגמר. אני בא להצבעות. נגמר.
דורון אהרון
מילה, בלי לפתוח דיון. בהקשר הזה אני רוצה להציע את הפתרון. סיכום שיהיה, השר שלנו, שר התיירות, ושר האוצר, האם אפשר בכל זאת לשנות אותו בחקיקה ואז זה גם עונה על מה שחבר הכנסת מקלב אומר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, עצור. נגמר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רוצה להצטרף להסתייגות הראשונה של חבר הכנסת מקלב שחסך לי את הדברים ולכן אני אהיה מאוד קצר. הכוונה היא ברורה והיא טובה. ללא ספק צריך לשחרר דירות למגורים ולא לשימושים אחרים אבל אי אפשר לעשות את זה גורף, במכה אחת ולסתום את הגולל על הדבר הזה באופן אבסולוטי. אי אפשר. זה לא מסתדר עם מרקם החיים.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות שלך?
תומר רוזנר
הוא מצטרף להסתייגות הראשונה של חבר הכנסת מקלב.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת טרכטנברג, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך מה מפריע לי בדיון. אני בכיסא הזה יושב בערך שלושה שבועות ולא זז ממנו מהבוקר ועד הלילה. היה דיון בנושא הזה והוא היה ארוך. גמרנו. עכשיו אתה בא אלי ואתה רוצה לפתוח לי בנאום. אתה רוצה הסתייגות? בבקשה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, האם אנחנו צריכים באופן אוטומטי לעשות כך?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אם אין מקום להסתייגויות, מה אני עושה כאן?
היו"ר דוד אמסלם
הפוך. שאלתי מה ההסתייגות שלך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אמרתי מה ההסתייגות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. תודה רבה. אני מצטרף להסתייגות של חבר הכנסת מקלב.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אתה מצטרף. הוא הסביר את ההסתייגות שלו כבר עשרים דקות ואתה מצטרף אליו. מצוין.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אתה לא רוצה שאני אדבר, אז אני לא אדבר. אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד מישהו שרוצה להסתייג בנושא הזה?
רחל עזריה (כולנו)
אני חייבת לומר, פרופסור טרכטנברג - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, אל תגידי כי לא נתנו לי לנמק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע מה? תנמק. פרופסור טרכטנברג, אם פגעתי בך, אני מתנצל. תנמק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אני מבין את העניין אבל אתה יודע, אנחנו לא תוכים כאן.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור. לא. פרופסור טרכטנברג, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה לא מבין מה אני אומר. אתה לא מבין את התחושות שלי. אני כאן שלושה שבועות ואנחנו באים מהבוקר עד הלילה. החברים כאן יושבים שעות ועכשיו בסוף אנחנו קבענו, קבעתי, שמשעה 9:00 יהיו הצבעות ואין דיונים. רק הצבעות. אנחנו דנו שלושה שבועות. היית בא לפני שבוע, היית אומר לי שאתה רוצה לדבר שעה, בבקשה. לכן, תבין למה בפרוצדורה זה קצת מפריע לי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אנחנו דיברנו על זה ואני הייתי אתך יחד מבוקר עד לילה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר עכשיו בשמו?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז תן לו לדבר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם יש הסתייגות, יש פרוצדורה גם להגיש וגם לנמק אותה וזה מה שעשינו. לא עשינו מעבר לזה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בשתי מלים. הדברים ברורים ונכונים במהותם. אם אני הייתי חושב שהדבר הזה באופן גורף פותר את בעיית הדיור במדינת ישראל, תאמין לי שעל ראש הרשויות, בסדר. אבל אם אתה לא נותן שסתום ביטחון לרשויות המקומיות לשרת את הציבור על ידי סעיף כפי שחבר הכנסת מקלב מציע, אז בעצם מה שאתה עושה, אתה מרע את המצב ולא פותר אותו. לכן חייבים את שסתום הביטחון הזה.
רחל עזריה (כולנו)
לדעתי, אני חייבת לומר פרופסור טרכטנברג, בעיני שסתום הביטחון הוא דווקא זה שזה מנוהל ברמה הארצית. היכולת של ראשי הערים להתמודד עם לחצים נקודתיים של קבוצות לחץ שרוצות דבר ספציפי, היא מאוד מאוד קשה. לעומת זאת, כשזה מגיע מלמעלה, אומרים, מה אתה רוצה?

אני הייתי בישיבות מועצה שש ומשהו שנים בעיריית ירושלים, כל קבוצה שרצתה, היו מארגנים ילדים ומשפחות ומגיעים לישיבת מועצה ולצעוק. ראש העיר לא יכול לעמוד בזה ולכן הדברים האלה, צריך להשאיר אותם בדיוק ברמה המערכתית.

יש מסלול מורכב יותר. משאירים מסלול של תב"ע נקודתית. תב"ע נקודתית היא ברמה המקומית. זה פשוט קצת יותר מורכב וזה לא משהו שעושים אותו במהירות.

אני חושבת שזה נכון כי אחרת הלחצים הם בלתי נסבלים. מי שמאורגן מקבל והציבור הרחב סובל. החוק הזה בא לפתור את העניין הזה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
חבר'ה, אנחנו שוכחים שהמטרה היא לפתור את בעיות הדיור. החשש שלי הוא שהחורג או החריג יהפוך לתופעה והדיור יהפוך ליוצא דופן.
רחל עזריה (כולנו)
בדיוק.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זה חשש אמיתי. אני מתחבר למה שאומרת חברתי היקרה כי בסך הכול הרשות המקומית, בשל שיקולים שונים, יכולה להיכנע לסדרת לחצים ולהפוך את הנושא של הדיור למשני.
רחל עזריה (כולנו)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כך התחיל כל הסיפור של השימוש החורג.
רחל עזריה (כולנו)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, תודה רבה. אני רוצה להביא את הנושא להצבעה.
תומר רוזנר
חבר הכנסת זוהיר בהלול, אתה עומד על ההסתייגות?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לגבי הארבע שנים? כן.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הנושא של אורי מקלב. אם אתם מסכימים - ואם לא, אני מביא את זה להצבעה – האם לא כדאי לתת אולי לרשות עוד איזו חצי שנה להתארגנות הזאת?
מעין נשר
נאמר כאן על ידי חברי הכנסת מקלב וטרכטנברג שזה שינוי שהוא קורה בבת אחת אבל בסוף היתרים לשימוש חורג לא ניתנים כולם לשנה ופגים. יש היתרים שניתנו לשלוש שנים. למוסדות כאלה הרשות נותנת לפעמים היתר לחמש ושבע שנים.
רחל עזריה (כולנו)
לחמש שנים.
מעין נשר
לצערנו דרך אגב. זה לא מחר בבוקר. לכן אנחנו חושבים שהרשות תדע להסתדר ואין צורך לתת לה את החריגים מאותם טעמים שאמרו חברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

אנחנו מצביעים על הסתייגותו של חבר הכנסת זוהיר בהלול, לתת להם לארבע שנים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לשנתיים.
היו"ר דוד אמסלם
לשנתיים. אתם מסכימים לשנתיים?
מעין נשר
לכולם?
תומר רוזנר
כן.
מעין נשר
כל הוראת השעה היא לחמש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
הם לא מקבלים את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שנה וחצי.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כבר התפשרנו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת זוהיר בהלול?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד - רוב

ההסתייגות של חבר הכנסת זוהיר בהלול לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות של חבר הכנסת זוהיר בהלול לא התקבלה.
תומר רוזנר
תצביע על הסתייגותו של חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת טרכטנברג.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת מקלב וטרכטנברג בנושא השימושים של הרשות המקומית?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 4

ההסתייגויות של חברי הכנסת מקלב וטרכטנברג לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
תצביע הסתייגותו של חבר הכנסת מקלב בנושא שימוש חורג מהיתר.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגותו של חבר הכנסת מקלב?

הצבעה

בעד – 1

נגד – רוב

הסתייגותו של חבר הכנסת מקלב לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מצביעים עכשיו על כל החוק?
תומר רוזנר
תצביע על סעיף 6 כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
על כל סעיף 6.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עם חריגה לרופאים. עם חריגה למרפאות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. מי בעד אישור סעיף 6 כנוסח הוועדה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 6 נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף התקבל.

אני מבקש רביזיה על כל שלושת הפרקים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מצטרף אליך ברביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.

תודה רבה לכולם. שיהיה לנו המשך יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים