ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/11/2015

1. מערכת החינוך וצה"ל 2. ההשכלה הגבוהה ומילואים - לציון יום ההקרה למילואים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 76

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ"א בחשון התשע"ו (03 בנובמבר 2015), שעה 13:00
סדר היום
1. מערכת החינוך וצה"ל

2. ההשכלה הגבוהה ומילואים – לציון יום ההוקרה למילואים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

איתן ברושי
מוזמנים
דורית בר חי - מפקחת ארצית ממונה על צעירים בגיל גיוס, משרד החינוך

יוסף שרביט - עורך תכניות לימוד, משרד הכלכלה

סא"ל אופיר קבילו - ר' עתכ"א מילואים אכ"א, משרד הביטחון

סא"ל קרן בן נתן - ראש ענף תכנון ומחקר, אגף כח אדם, צה"ל

אביגדור ביטון - חבר הנהלת הסתדרות המורים בישראל

נדב שמיר - עו"ד, סגן היועמ"ש, מל"ג/ות"ת

אורנן פודם - אגף תקצוב, מל"ג/ות"ת

דבורה מרגוליס - ראש מינהל ועד ראשי האוניברסיטאות

ד"ר צחי (יצחק) מילגרום - סגן נשיא המכללה האקדמית הדסה ירושלים

דוד לאור - מנהל תפעול, מכון ויצמן

תני פרנק - נאמני תורה ועבודה

דר דשן - התאחדות הסטודנטים

דורון יצהר - ראש החטיבה האקדמית, המרכז הבינתחומי

נעם מוניס - ראש מדור מילואים, המרכז הבינתחומי

שי צ'רני - אגודת הסטודנטים, תל אביב
רכזת בכירה בוועדה
רבקה וידר
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

1. מערכת החינוך וצה"ל

2. ההשכלה הגבוהה ומילואים – לציון יום ההוקרה למילואים
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 3 בנובמבר 2015, כ"א בחשון תשע"ו. הנושא: מערכת החינוך וצה"ל, ההשכלה הגבוהה ומילואים- לציון יום ההוקרה למילואים.

בעיקרון הכנסת הייתה צריכה היום לציין את יום ההוקרה למערך המילואים, זה נדחה. בינתיים זה נדחה לתאריכים בהם אין דיוני ועדות. השבוע זה שבוע של דיוני תקציב ודיוני וועדות על התקציב. אני אמרתי שהנושא חשוב ושאני לא מבטל אותו ונקיים אותו, לא צריכה להיות סיבה בשביל לחגוג. יכול להיות שלא צריכה להיות סיבה כדי לנסות לעזור, לסייע ולראות איפה אנחנו נמצאים בסוגיה הזאת.

ידוע שהכנסת חוקקה את "חוק זכויות סטודנטים המשרתים במילואים". כוועדת החינוך הממשק שלנו הוא עם מערך המילואים. הממשק שלו הוא במערך ההשכלה הגבוהה וההכשרה הטכנולוגית העל תיכונית, מה שלא נכון לגבי החינוך היסודי והתיכוני. לכן אנחנו ניגע בנקודות הקשורות למערך המילואים ובמערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה קיימה דיונים באחד ההיבטים של זה, זה המכינות הקדם-אקדמיות. מר מילגרום קיימנו דיונים על זה?
צחי (יצחק) מילגרום
על המכינות בהחלט.
היו"ר יעקב מרגי
על המכינות הקדם-אקדמיות. אומנם זה לא הדיון, אבל נתייחס גם לזה, נתייחס כי היו כאן בוועדה הבטחות ואני מבין שזה לא התקדם.

נמצאים אתנו נציגי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה), בבקשה תן לנו קצת היבט בקטע של סטודנטים ומערך המילואים.
נדב שמיר
נדב שמיר מהמועצה להשכלה גבוהה. למעשה מה שהמל"ג עשתה לטובת הסטודנטים והמילואים זה כלליים. "חוק זכויות הסטודנט" חייב את המל"ג לקבוע כללים. הכללים האלה למעשה הם הבסיס לקביעת התאמות על ידי המוסדות. זאת אומרת, הם המינימום, הם הסטנדרט והמוסדות צריכים לפעול לא פחות מזה. הכללים האלה כבר הותקנו ביוני 2012 כך שיש לנו כבר איזה טווח לראות את יישום הדברים. ממה שאנחנו מקבלים זה רק תגובות חיוביות. זאת אומרת, לא זכור לי שקיבלנו מקרים של מוסדות שסירבו לפעול לפי איזה כלל. הפניות שמגיעות אלינו מהמוסדות וגם מהסטודנטים הן בעיקר להבהרות ופרשנות של הכללים. הכללים האלה קובעים שורת הקלות כמו: היעדרות משיעורים, ההיעדרות היא לא מוגבלת – כלומר, כל עוד הסטודנט משרת במילואים הוא רשאי להיעדר מהשיעורים – אפשר לדחות קורס ללא תשלום, אפשר בכלל לדחות את כל הלימודים ללא תשלום, דחייה בהגשת מטלות, דחייה במעבדות. המוסד בכלל רשאי להחליט אם הוא מוותר על המעבדות או על הסדנאות המעשיות או שהוא מאפשר לקיים אותן מאוחר יותר, עוד מועד זכאות לבחינה נוספת, מועד נוסף, צילומים שסטודנט נעדר – 50 צילומים לכל סטודנט ועוד כהנא וכהנא - - -
היו"ר יעקב מרגי
החוק מיושם?
נדב שמיר
עד כמה שאנחנו מקבלים איתותים מהשטח החוק בהחלט מיושם, אנחנו לא מקבלים פניות שהוא לא מיושם. הפניות הייחודיות כמו שאמרתי הן להבהרות ולפרשנות.

זה לגבי הכללים. בנוסף לזה שכשיש אירועים ביטחוניים מיוחדים כאשר הסטודנטים המילואימניקים נדרשים באמת קצת יותר להיעדרות אז ות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב) נחלצים לנושא הזה מעבר לחוקים ולכללים. למשל, "בצוק איתן" שהיה ב-2014, ות"ת ומל"ג תקצבו את המוסדות בקו העימות בתוספת שיועדה להקלות לסטודנטים, השלמות שהיו נדרשים. מעבר לזה גם קיבלנו איזה נייר שהתייחס למלגות פר"ח (פרויקט חונכות ארצית) למילואימניקים, הם מקבלים איזו תוספת. אולי אורנן שנמצא איתי כאן מות"ת יוכל לפרט על העניין הזה. זה בגדול.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. משרד הביטחון.
אופיר קבילו
שלום. אני אופיר ראש ענף תכנון כוחות המילואים באכ"א (אגף כוח אדם) אני עוסק בכל מה שקשור למערך המילואים ובכלל זה כלל המשרתים. אני אתייחס לזה שאנחנו רואים באוכלוסיית הסטודנטים כאוכלוסייה שצריך למקד בה גם את המענה וגם את העשייה. אנחנו עוסקים בזה ביום-יום דווקא בגלל שזו אוכלוסייה שמתמודדת במקביל גם עם שירות מילואים, חלקם קצינים, חיילים, לוחמים בכלל מהמערכים. ראינו ב"צוק איתן" שחלקם משכו תקופה 50 יום. בהקשר הזה צריך להגיד שאנחנו בקשר ישיר עם פוטנציאל החיילים בשכבת גיל מסוימת. כדי שירשמו כסטודנטים, הוא צריך להצהיר בפנינו כסטודנט. בעקבות כך, אחרי שהוא מבצע תהליך של רישום מול הצבא בעצם הוא זכאי להקלות בזימון לשירות מילואים. ממש יש מדיניות שלמה את מי מזמנים, לאיזו תקופת מילואים, כמה הוא עושה בסמסטר, מבחינה זאת אנחנו די באים לקראת. במקביל אנחנו מפעילים את הועדה לתיאום מילואים כך שחיילי מילואים עד 30 יום לפני מועד לשירות מילואים יכולים להגיש בקשות. בהתאם לבקשה שעולה הוועדות לתיאום מילואים מתכנסות - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם נתקלים בתלונות של חיילי מילואים?
אופיר קבילו
אני חייב להגיד שלא. אני אוכל לומר לך מהנתונים רק של השנה, ברשותך אני אציין שרק השנה מתוך 378 בקשות, 186 קיצרנו להם את השירות, 132 דחינו את השירות. זאת אומרת, סכמות הוועדה גוברת על הצו שהחייל זומן. זה בהתאם לסוגיות שנוגעות למבחנים או עומס כזה או אחר, לכן בהקשר הזה זה עוד מענה נוסף בצד הפקודות שמקלות על ימי המילואים שאתה יכול לזמן סטודנט. צריך להגיד שגם "חוק המילואים" מגדיר את השכר הממוצע, 68% כשכר שצריך לשלם כמינימום ובטח ובטח לאוכלוסיית סטודנטים שכמו שיתכן לא כולם עובדים ועקב שירות המילואים נפגעת עבודתם. לכן כיום זה חלק מהחוק וזה חשוב מאוד.

אני רוצה להגיד משהו בהקשר ל"צוק איתן", אני רוצה לצייר תמונה פחות טובה לדעתי. אנחנו גיסנו, כמובן תקופת הלחימה נמשכה לפרק זמן יותר ארוך. אנחנו בדעה שהמל"ג היה צריך לקדם הנחיות וליצור ודאות בקרב הסטודנטים בצורה יותר מהירה ולא לחכות לסיום הלחימה ולא תוך כדי. אנחנו היינו רוצים לקדם בשיתוף פעולה עם המל"ג, אנחנו גם נרצה להיפגש אתם על הנחיות ייחודיות על צו 8 וצו 9. כלומר, אם הופעל תחריש של צו 8 וצו 9 אני חושב שנכון שהמל"ג יהיה ערוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
שיהיה כפתור start והכול עובר.
אופיר קבילו
שמע, בסוף גם ככה אתה מוציא את האנשים מעכשיו לעכשיו ועל אחת כמה וכמה סטודנטים שצריכים להיערך גם מבחינת תעסוקה וגם מבחינת לימודים. היינו רוצים לקדם את הסוגיה הזאת עם המל"ג. שוב, בשיח משותף, אנחנו לא מחפשים מקום של החלטות גורפות, אבל אני חושב שזה נכון בראיה כוללת.

הדבר השני, מלגת פר"ח, אנחנו חושבים שנכון שאוכלוסיית הסטודנטים, המלגה של משרתי מילואים פעילים, אני חושב שזה גם לסטודנטים, שנגדיל את המלגה ואת המענק שניתן על ידי הות"ת. צריך להגיד שניתן מענק - - -
היו"ר יעקב מרגי
היום הוא עומד על 5,200?
אורנן פודם
5,200 זה מלגת פר"ח. כל מי שעושה מילואים אוטומטית 1,000 שקל מלגה.
אופיר קבילו
אנחנו רוצים להצמיד את זה 50% מהבסיס. אם זה גדל אז שגם זה יגדל. אני חושב שאם סטודנטים שיוצאים לעשרה ימים מינימום ויותר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה מקורות המימון למלגה הזאת?
אופיר קבילו
כולה ות"ת.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מופתע שאתה רוצה להגדיל אותה.
אופיר קבילו
צריך להגיד שאני לא מגדיל בסכומי כסף אסטרונומיים מידתיים. חשוב להגיד שגם את זה ננסה לקדם בשיח משותף עם הות"ת. אנחנו גורמי אכ"א ניפגש איתם, אנחנו נרצה שיתוף פעולה. אני חושב שנכון לתמוך באוכלוסייה הזאת וכך אנחנו רואים את זה בתוך השיח שלנו בצבא.
היו"ר יעקב מרגי
דוקטור צחי מילגרום, לפני התאחדות הסטודנטים, ור"ה נמצאים פה? תציג את עצמך. אני באמת רוצה שתתייחס לאותו דיון שהיה פה על המכינות קדם-אקדמיות ו"חוק חיילים משוחררים" ועל אי היישום של זה, אלא אם השתנה משהו. היית גם בדיון אתנו נכון?
צחי (יצחק) מילגרום
בדברים קצרים. אני דוקטור צחי מילגרום, סגן נשיא מכללת הדסה ונציג חבר הנהלה מצומצמת של ור"ה, מייצג כאן את ור"מ, ועד ראשי המכללות המתוקצבות.

בקשר לשאלה השנייה שלך, קל להגיד כי לא קרה כלום - - -
היו"ר יעקב מרגי
והסיכום היה?
צחי (יצחק) מילגרום
בנושא המכינות לא קרה עם זה כלום. אחד הסיכומים היה שהועדה לא תדון בשום נושא שקשור לאחד הגופים שאמורים להגיע להסכמה. אין סיכום, לא קרה שום דבר. אני חושש שמה שנאמר פה הם דברים דומים. כלומר, ברגע שצריך להיות דיבור בין משרד הביטחון לבין הות"ת, באיזה מקום הדברים - - -
היו"ר יעקב מרגי
משרד הביטחון היה צריך אז להסכים להעביר את החלק היחסי, נכון?
צחי (יצחק) מילגרום
נכון. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא צד בעניין הזה. נכון לעכשיו מבחינתנו המכינות, עד לא נעשה שום צעד שידוע לנו של העברת המכינות לאחריות ות"ת. אני מאוד אשמח לקבל את זה כי הדברים חייבים גם הערכות. כלומר, גם אם השנה הזאת אמורה להיות שנת מעבר, גם אם זה הולך לקראת השנה הבאה בעוד חודש-חודשיים אנחנו צריכים לדעת את זה. אנחנו פותחים כבר רשימות לשנה הבאה, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו עומדים. בנושא הזה כרגע אף אחד לא יודע איפה הוא עומד. מאוד חשוב שזה יתקדם. אבל אנחנו גם לא צד בעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
נעשה פסק זמן קצר. ות"ת/מל"ג אתה מכיר את הסיפור של העברת המכינות הקדם-אקדמיות למל"ג?
אורנן פודם
אני אתייחס לזה קצת. באמת הדו שיח הוא מאחורי הקלעים, הוא לא מול המוסדות - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. היה פה דיון, מיד נביא את הסיכום, כולם הסכימו וכולם רוצים ואני הייתי צריך לחבר בין הקצוות,לדאוג שכל אחד יעביר את חלקו וזהו.
אורנן פודם
אז עוד אין סיכום. גם גורמים שהצהירו פה שהכול סגור, כשיורדים לפרטים אז פתאום - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי הם הגורמים, גורמים אנונימיים?
אורנן פודם
"הקרן לחיילים משוחררים" שהצהירו שהם מסכימים, כשנכנסים לתקציב, לדוגמה אם מבחינתם להעמיד את מלוא הסכום זה רק בסוף שלוש שנים מהיום, כלומר תשס"ט, הם רוצים את זה בהדרגה. יש המון פרטים. אנחנו כל הזמן בפינג פונג. בדיוק עכשיו קיבלנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הגורמים ממשרד הביטחון, צה"ל מכירים את הנושא?
אורנן פודם
זה ה"הקרן לחיילים משוחררים". הם לא קשורים לצה"ל.
היו"ר יעקב מרגי
הם הבטיחו לנו שאתם יודעים לענות על השאלות, זו הסיבה שהם קיבלו פס. אתה מכיר את הפס מהתקופה שלי. הפס הזה זה כמו קופת חולים כללית. אנשי הקרן קיבלו פס - - -
אורנן פודם
אני חייב לומר שאם הייתי יודע הייתי עונה בצורה כנה ואמתית.
היו"ר יעקב מרגי
תעביר את המחאה שלי אם תראה אותם בדרך. בבקשה תמשיך. אתה מחכה שיגיעו להסכמות.
אורנן פודם
אנחנו חלק מהסכמות. כן, עד שאנחנו לא מגיעים להסכמות אנחנו לא יכולים להתחיל ליישם את הרפורמה. הרפורמה דורשת תקציב. אנחנו לא יכולים לעלות חד-צדדית את שכר הלימוד כשהם אלה שמשלמים את חלק מהמלגות - - -
היו"ר יעקב מרגי
ומרצים לנו שבעיית המשילות זה אחוז החסימה. הנה, הממשלה קיבלה החלטה, יש החלטה לרפורמה, ממתי ההחלטה?
אורנן פודם
2011.
היו"ר יעקב מרגי
2011, רבותי זה לא הגעה לחלל ולא משהו שצריך לפתח סטארט-אפ מיוחד או שרביט קסמים או כיפת ברזל והנה לא מצליחים. כנראה שאני צריך להיכנס ביותר אגרסיביות, סליחה על הביטוי, בנושא הזה.

סליחה, צחי תמשיך.
צחי (יצחק) מילגרום
אני רק חוזר, אנחנו חייבים להיערך מספיק זמן מראש. כלומר, אנחנו מבקשים שאם דברים יקרו שיקרו מהר כדי שנוכל להיערך לשנה הבאה. קשה לנו להיערך בהתראה יותר קצרה מאשר בעוד מספר חודשים לא רב. אנחנו מאוד נשמח אם - - -
היו"ר יעקב מרגי
כדי לסכם את נושא המכינות אני מקריא לכם סיכום שהיה כאן מ-11 באוגוסט 2015. אחד הסעיפים בסיכום: "הועדה קוראת למל"ג/ולת"ת להתכנס לנושא הזה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו כדי להתחיל בה באופן מידי". תשע"ו פסה, וכמו שמתנהלים ההערכה שלי שגם לא נערך לשנת תשע"ז. מי סובל מזה, אתם יודעים מי סובל מזה בינתיים?
אורנן פודם
התלמידים, המוסדות. אנחנו ראשונים שרוצים לבצע את הרפורמה.
היו"ר יעקב מרגי
אותם חיילים משוחררים, אותם סטודנטים שסוחבים על גבם את כל זה. לא די שהם צריכים לעבור מכינה שזו מטלה בפני עצמה . סיכמנו את זה, אני לא ארפה את מהנושא הזה. לעניינו.
צחי (יצחק) מילגרום
לעניין שלנו, קודם כל אנחנו כול המוסדות של ור"מ עשינו סבב לקראת הישיבה הזאת, כולם קודם כל מנסים להביע בכל דרך את הערכתן למשרתי המילואים. יש מוסדות שגם מקיימים במכללה יום הוקרה למשרתי המילואים. למשל: "רופין" מפסיקים את הלימודים ומקיימים בצורה מרכזית יום הוקרה למשרתי המילואים - - -
היו"ר יעקב מרגי
גמישות, הקלות - - -
צחי (יצחק) מילגרום
זה קורה גם במוסדות נוספים. כל המכללות בור"מ מדווחות על עמידה בכל דרישות החוק בנושא משרתי המילואים ובהטבות נוספות: מלגות נוספות, עזרה בבחינות, הארכת זמן, קביעת מועדים מיוחדים, דחיית מועדי הגשת עבודות. בחלק מהמכללות יש שיעורים פרטיים על ידי מרצים שנותנים שיעורים למשרתי המילואים, חונכות מיוחדת, כרטיסי צילום בכל המכללות כדי להשלים את החומר, בחלק מהמכללות גם משאילים לסטודנטים ציוד כדי שיוכלו, גם ספרים, גם נטסקיפ כדי שיוכלו להשתמש בטכנולוגיה גם בזמן המילואים. כל נושא של עדיפות בנושא השאלת ספרים, קורסי קיץ ללא עלות. ברוב המכללות ניתנות גם נקודות זכות, הקריטריונים שונים טיפה ממכללה למכללה, אבל למשל אצלנו במכללה סטודנט ששירת 21 יום מילואים במשך תקופה שקדמה לשנה שעליה מדובר יכול לקבל שתי נקודות זכות אקדמיות לקורס בחירה במסגרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מופיע במסגרת "חוק המילואים"?
צחי (יצחק) מילגרום
לא. זה לא מופיע בחוק. זה נושא שעלה בישיבה הקודמת, ביקשו שהמוסדות יתנו את זה. הם ביקשו שמל"ג יסדיר את זה. מכיוון שניתנה לנו האפשרות על ידי מל"ג לקיים את זה רוב המוסדות נותנים את זה.
נדב שמיר
זה כתוב בכללים. זה לא מחייב את המוסד, זה מאפשר לו.
צחי (יצחק) מילגרום
ברוב המוסדות עושים את זה. אני מדווח שברוב המוסדות אכן עושים את זה, הם יותר לארג'ים עם הסטודנטים בנושא הזה, לא מקפידים בנושא הזה. יש מוסדות שדורשים 35 יום בשלוש שנים. כמו שאמרתי אנחנו ב-21 יום. באמת משתדלים לבוא לקראת המשרתים בנושא הזה. אני לא מתייחס כרגע למקרה חירום, כמובן כל המוסדות בשנה שעברה נערכו בצורה ייחודית למי שהיה בצו 8 והיה ב"צוק איתן". שם היו באמת צעדים מרחיקי לכת לקראת סטודנטים. אני מדבר עכשיו על הרוטינה. אני מקווה שלא נצטרך את זה מקרים מיוחדים, אלא להמשיך ברוטינה.
היו"ר יעקב מרגי
בגל האחרון גויסו בצו 8 הרבה לוחמים, במשמר הגבול וגם חיילים.
צחי (יצחק) מילגרום
בזה אנחנו לא כל כך נתקלנו. המוסדות, בכל אופן בכל הדברים האלה כולנו משתדלים לא לגרום לסטודנט להפסיד שנה או לאחר בשנה גם אם הוא מפסיד פעילויות ייחודיות כמו מעבדות כמו מרפאות אצלנו למשל, עדיין מוצאים את הפתרונות כדי שבסופו של דבר הוא יסיים את הלימודים בזמן.
היו"ר יעקב מרגי
ור"ה בבקשה.
דבורה מרגוליס
דבורה מרגוליס, ראש מינהל ור"ה – ועד ראשי האוניברסיטאות. נמצא כאן גם עמיי שליט ממכון ויצמן שיוכל לומר כמה מילים על האנשים אצלו.

האוניברסיטאות הרבה שנים כבר עושות, ממשיכות וכמובן תמשכנה לעשות כדי לסייע לסטודנטים במילואים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היה פה מקרה שהוציאו סטודנט כי הוא היה במדים.
דבורה מילגרוס
לא באוניברסיטאות. זה לא היה ב- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בהשכלה הגבוהה.
דבורה מילגרוס
אני נציגה ועד ראשי האוניברסיטאות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא בישראל, לא שאלתי על ירדן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא. בישראל זה היה בשנים האחרונות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה זוכר באיזה מוסד?
דבורה מילגרוס
זה היה במכללת ספיר לדעתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא מאמין ששם. שם זה עוטף עזה.
דבורה מילגרוס
זה היה באיזה מקום בדרום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה היה במקום שהוא יותר פוסט-ציוני.
היו"ר יעקב מרגי
אומרים לי שזה היה במכללת ספיר. אל תתפלא. אני אומר משהו - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רק מציע לזכור שיש במכללות אנשים שהעזו להוציא קצין במדים מהמכללה. עד לפני שנשאל מה עוד עושים כדאי שנזכור, כל מי שמציג כאן את ההשכלה הגבוהה, כנראה יש איים של בעיות בדבר הזה. אני חבר הכנסת איתן ברושי, אני באתי, אני רואה שאני היחידי, באתי להיות עם היושב ראש שלא ירגיש לבד. בכל זאת כדאי לזכור, כל הזמן מדברים מה אתם עושים, תכף אני אגיד מה אתם לא עושים. בסופו של דבר יש גם בעיות בתוך ההשכלה הגבוהה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. אפרופו מה שהזכיר חבר הכנסת ברושי, בדרכי לפה קיבלתי פנייה מחבר כנסת שקיבל תלונה שבבית ספר מסוים, 'במטה אשר' היה טקס לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין זכרונו לברכה, המנהלת הודיעה, לא רק שלא עשתה אלא הודיעה שהיא לא תשמיע את ההמנון כי זה המנון לא שוויוני. בסדר, בואו, אנחנו בחברה לא שוויונית. בבקשה תמשיכי. אבל הערתך הייתה במקום.
דבורה מילגרוס
אני לא יכולה לתאר שבאיזו אוניברסיטה יתקיים אירוע כזה מבלי שתהייה תגובה מאוד מאוד חריפה.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח.
דבורה מילגרוס
הדברים האלה מופיעים בכל התקנונים ואני לא רואה שום - - -
היו"ר יעקב מרגי
"חוק זכויות הסטודנטים" מיושם, מותאם במערכות, עובר כחוט השני בכול האוניברסיטאות?
דבורה מילגרוס
לחלוטין כולל דברים מעבר. למשל, במבצע צוק איתן האוניברסיטאות באופן חריג נתנו הקלות לא רק לסטודנטים במילואים עצמם אלא גם לבנות הזוג שלהם, בני/בנות הזוג כי היו סטודנטים ששרתו תקופות ארוכות ומן הסתם זה משליך על המשפחה. גם זה נלקח בחשבון - - -
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
דבורה מילגרוס
בלי מכתב ובלי שום חוק.
אופיר קבילו
רק כדי לחדד, יש את החוק משנת 2007 ויש האמנה משנת 2012. כשאנחנו מדברים זה יותר לממש את האמנה מ-2012 ששם יש יותר דגשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה אתם לא משדרגים את החוק? למה צריך אמנה?
אופיר קבילו
זו סוגיה בפני עצמה - - -
היו"ר יעקב מרגי
צריך לעשות התאמות. לא בושה לשנות.
נדב שמיר
לדעתי אין הרבה הבדלים בין האמנה לכללים. אנחנו לקחנו את האמנה בתור בסיס ודווקא הכללים יותר מפורטים מהאמנה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נשמע את הקליינטים. אתם כולכם, בואו נשמע מה הסטודנטים אומרים. התאחדות הסטודנטים.
דר דשן
שלום, קודם כל חשוב לי להגיד שיש הרבה שיפור בשנים האחרונות באמת בעקבות "חוק זכויות הסטודנט". רוב המוסדות מחויבים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מאיזו אוניברסיטה את?
דר דשן
היום אני מהאוניברסיטה העברית ובעבר הייתי באוניברסיטת אריאל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אריאל, כשאת היית עוד לא היית אוניברסיטה.
דר דשן
בדיוק כשהייתי אז באמצע היא נהפכה לאוניברסיטה.

אנחנו שומעים ממוסדות שנמצאים בכל הארץ, גם מכללות וגם אוניברסיטאות שיש שיפור. אנחנו כן רואים שיש דברים שבאמת עושים אותם. מצד שני תמיד יש מקום לדברים שעוד לא באמת קורים ולא באמת מעוגנים. למשל, אם עלה פה הנושא של נקודות זכות, המל"ג מאשר, אבל המוסדות לא מחייבים, בעצם יש אין שוויוניות. יכול להיות שבמכללה מסוימת על 21 יום הם מקבלים שתי נקודות זכות ובמכללה אחרת לא מקבלים שום דבר. באוניברסיטאות זה בכלל דבר פחות נפוץ לקבל נקודות זכות על ימים של שירות מילואים.

דבר אחד שכן חשוב לי להגיד, מדברים פה בוועדה הרבה על כל המכללות הטכנולוגיות, כל עניין ההנדסאים וימי המילואים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אעדכן אתכם. ההתאמה של התקנות של ההנדסאים והטכנאים, מה שעשו פה המל"ג בשולחן הוועדה, הגיעו אלינו סוף סוף ממשרד הכלכלה להתאים גם את "חוק זכויות הסטודנטים". הגיעו אלינו ממשרד הכלכלה. יש מספר שאלות ליועצת המשפטית, נקבל תשובות. אני מאמין שבימים הקרובים נאשר את התקנות שיחולו במידה שווה, בשוויוניות, גם על ההנדסאים והטכנאים.
דר דשן
תודה. פתרת לי חצי מהתלונה.
היו"ר יעקב מרגי
עוד משהו?
דר דשן
לא. רציתי להגיד שזה תקוע ובדרך אליכם אנחנו מחכים.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת ברושי בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שלום. יש לא מעט תחומים שהממשלה לא מבצעת את ההחלטות של עצמה. נדמה לי שעל פי הנתונים יש יותר החלטות לא מבוצעות מאשר מבוצעות. על לא מעט נושאים בחברה הישראלית אפשר לומר שבין הנאמר לנעשה יש תת פרסה. אני מכיר קצת את נושא המילואים, אם כי כשאני הייתי סגן אלוף מילואים זה לא היה מפותח כמו היום, אבל בהמשך גם הילדים שלי וגם אחרים, אני חושב שהמרחק רב בין הכוונות של "חוק המילואים". הייתי במשרד הביטחון כעוזר שר הביטחון, מתן, ברק עסקו בזה, בין הכוונות של "חוק המילואים" לבין מה שיצא ממנו. לא פעם כשהיו צריכים לציין ביום מילואים מה יצא לא היו מוצאים נושאים להגיד מה בעצם התקדם חוץ מדיבורים. אין מס על מילים. שירות המילואים, או שירות בצה"ל בכלל הוא לא שוויוני ונזכור את המילה שוויון. שוויון בנטל זה לא דבר שהממשלה הזאת יכולה להתגאות בו אחרי שהורידו חלק מהחלטות של ממשלות קודמות. אבל מצאנו נוסחאות שיהיה שוויון בנטל ולא רק בנטל הביטחוני.

אני חושב שהתחום הזה מתחבר, יש פה שוק של אירועים בכנסת היום. גן אירועים, כל מיני אירועים בכל מיני פינות. מרוב אירועים לא בטוח שמזהים פה מה חשוב מה פחות חשוב. אנחנו נודדים, גם אני יוצא לעוד אירוע. בסופו של דבר, העניין הזה של שירות הצבאי בכלל והמילואים בפרט הוא עניין קיומי. כשעוסקים בהרבה אירועים חשובים בכנסת אין משהו יותר חשוב מיכולתנו להתקיים פה ולהגן על עצמנו ובטח בתקופה כזאת. השאלה "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" היא כל הזמן חוזרת. לא רק שאתה מתגייס, לא רק שאתה נותן, אתה נדפק לא פעם גם בעסקים קטנים, גם בתעסוקה, גם זמן אחר וגם במשפחה.

אני חושב, תגידו אולי אני טועה, כבוד היושב הראש בתור חבר כנסת חדש – אני יכול להחזיק את התואר חדש – בכל זאת אני שואל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שזה לא מקנה שום נקודת זכות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אבל למדתי מניסיוני שהמילה 'חדש' טוב שתחזיק אותה הרבה זמן. פעם היינו מתביישים, עכשיו אנחנו מחזיקים בה הרבה זמן.

אני אומר שצריך להכיר בשירות המילואים לצורך מלגה כמו שמכירים בתרומה לקהילה. זאת אומרת, שסטודנט שמטפל בסטודנט חלש או בצרכים מיוחדים או מדריך נוער, לא משנה, אתם מכירים את זה. אני עסקתי במלגות גם כמי שהיה מנכ"ל תרבות וספורט וגם ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל וגם בתנועה קיבוצית, אני מציע לראות בימים של המילואים שווה ערך לימים שאני צריך לתרום לקהילה כדי לקבל מלגה. מה בעצם אתם אומרים בעיקר בתואר הראשון, חבר'ה צעירים צריכים להתפרנס, מקיימים אולי משפחה, גם מילואים, גם מבחנים - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם התנדבות בפר"ח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר כמו פר"ח. מה אתה אומר לי, אתה תהייה במילואים, הרבה אנשים לא הולכים למילואים. אנחנו נהייה במילואים ואחר כך צריכים לתת גם פר"ח כדי לקבל מלגה ועוד דברים גם, אני לא צריך לחזור. הרי יש עומס עצום בשנים האלה. פעם חשבו, כבוד היושב ראש אולי תעשה על זה דיון באיזה יום היתולי, שבכלל כדאי להתחיל את החיים מהפנסיה. כדאי להתחיל בפנסיה בגיל עשרים ואחרי שנהייה מבוגרים נהייה עסוקים. מה שקורה זה הפוך, באותן שנים אתה גם בצבא, גם אם אתה עושה מילואים ושירות קבע, תואר ראשון ושני, פרנסה ומשפחה ולקנות בית – זה עומס עצום. זה לא מפתיע שהרבה לא עומדים בו.
היו"ר יעקב מרגי
איתן, אנחנו לא נראים חבולים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קודם כל בעזרת ה' אנחנו מסתדרים. ב', אתה רואה למדתי משהו. מה שאני אומר בכל זאת, אני חושב ותבדקו מה שאני אומר, שמי שנותן מילואים זה לא פחות מפר"ח. אם פעם - - -
היו"ר יעקב מרגי
למדת משהו. מה המל"ג אומר על זה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עם כל הכבוד, הם מכונה ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא נראה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הם לא מוכנים לדברים, להפתעות כאלה. אני מכיר אותם הם מרובעים. הם מרובעים, אני מכיר. הם לא גמישים. בטח כרגע אני לא מצפה לתשובה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה תופתע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אופתע, אוקיי בוא נבדוק שההצעה התקבלה פה אחד.
היו"ר יעקב מרגי
בוא נשמע מה אתה אומר. אני חושב שיש צדק בדרישה של חבר הכנסת איתן ברושי.
אורנן פודם
בנושא של פר"ח אני יכול להגיד למשל שסטודנט מילואים שעושה פר"ח, נגיד הוא מחויב ל-120 שעות, אז בימים שהוא במילואים מחשבים לו את - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה מבין, צדיק ורע לו.
היו"ר יעקב מרגי
למה? מחשיבים לו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה מחשיבים? הוא עושה מילואים, פר"ח נותן כמה ימים בשנה, אני עושה 40 ימי מילואים בשנה אז זה כמו 40 פר"ח - -
היו"ר יעקב מרגי
נו, אז הוא מוריד לו אותם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא. זה לא אותו דבר. אני אומר, תמצאו נוסחה. חייבים לעודד את שעות מילואים. לא יכול להיות, זה נכון גם אצל הבדואים והדרוזים, מי שעושה בסוף משלם מחיר לא רק משפחתי, לא רק בעבודה, גם מחיר אחר. החברה הישראלית לא יודעת להעריך ולתגמל. כשהוא הולך עם מדים חושבים שהוא אוכל חינם. למה שאני אומר כרגע צריך לתת ביטוי. אתם אנשי הקבע, אתם יודעים שבשנים האחרונות יש אנשים ביחידות הכי מבצעיות כשהיו שמורידים את המדים כי הם חשבו שהם אוכלי חינם. צריך מחדש לחזק את הערכים שעליהם נבנתה המדינה. אני בא מהתיישבות, ההתיישבות והביטחון תמיד היו שלובים יד ביד ובלעדיהם לא הייתה פה מדינה. צריך לחזור ולומר שהשירות בצה"ל, השירות זה לא סתם שירות במילואים אדוני היושב ראש. אם אין קצין בסדיר לא יהיה מ"פ במילואים ואם לא יהיה מ"פ במילואים גם לא יהיה מג"ד במילואים. כל מערך הפיקוד בנוי, חלק גדול מהצבא בנוי על אנשי מילואים. לא יכול להיות שבתחרות הקשה בשוק בסוף הם יפגעו. אני יודע אנשים לא מתקבלים. חלק לא הולך לפיקוד ולא הולך להתקדם כי הוא משלם מחיר. מג"ד עושה המון ימי מילואים. ז אפילו שנתנו לו נופש פעם אחת, אני הייתי מג"ד מילואים, אמרו שמי שמג"ד הוא קיבוצניק או עצמאי. מי יכול להקדיש כל כך הרבה זמן למילואים, לישיבות? זה לא רק השירות עצמו זה לפני זה ואחרי זה. חייבים לתת, גברתי אתם אומרים שבאוניברסיטאות אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
מרמת מ"פ ומעלה זה הקושי. רמת הקושי הזאת קיימת גם בדרגות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר שאיפה שאפשר להקל. זה לא מספיק להגיד אנחנו מתחשבים במבצע. קודם כל עדיף שיהיו פחות מבצעים. אם נהייה חזקים - - -
דבורה מילגרוס
על בסיס קבוע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר שצריך לבטא את זה יותר. בזה אני מסיים, צריך לבטא את זה יותר. מה שהוזכר פה שהיו בעבר ארנונות ושכר דירה ומחיר קרקע – כמעט ולא יצא מזה שום דבר. גם מעמידים בצחוק את חלק מהסיוע שהוא בלתי רציני ושולי. אם מדברים על השכלה גבוהה צריך להפוך את מי שמשרת במילואים למישהו שהוא מעודף. לא צריך לפחד בעיתוי הזה, צריך לתת עדיפות. עדיפות מבטאת את המעמד, את הערך שהחברה נותנת לשירות מילואים. זה לא פחות מאשר למכור גזוז באיזה מקום. אל תעשו מזה כלום.

אדוני היושב ראש ובזה אני מסיים, אני אומר לך שיש לך פה שליחות גדולה. צריך להפוך את הדיון הזה לדיון רציני ולהחזיר את העטרה ליושנה וצריך להחזיר את הכבוד למשרתים ואת העדיפות לשירות בצבא בקבע בכלל ובמילואים בפרט. להפוך את זה מחדש לשליחות גדולה ועל שליחות לא נותנים עונש. לא לתת עונש. מה שקרה זה שאנחנו הענשנו את האנשים. בסוף החברה הענישה אותם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש מישהו שרוצה להוסיף?
אורנן פודם
אני רוצה להוסיף לנושא משהו שונה לחלוטין.
אופיר קבילו
סליחה, אני פשוט צריך להופיע בעוד ועדה. האם צריכים עוד התייחסות ממני?
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה שאני אצדיע לך?
אופיר קבילו
לא. חס וחלילה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מצדיע לך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש לו יום קשה.
אורנן פודם
המלגות של ות"ת, מלגות קרן סיוע של ות"ת נותנת עוד ניקוד לסטודנטים שעשו מילואים באופן אקונומי ומי שעשה עוד מילואים מקבל ניקוד.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל השאיפה. אתה שומע השאיפה היא כזו, זה בגדר המלצה ושל אפשר ואז נוצר מצב לא שוויוני שמכללה נותנת כך וכך נקודות והאוניברסיטה הזו בכלל לא נותנת והשני נותן בצורה אחרת. אני חושב שאם כבר חוקקנו חוק ואם כבר נקבעו הכללים על ידי המל"ג, אני חושב שנקודת זכות אחת או שתיים, אתם תקבעו את הכללים מהם ימי המילואים משמעותיים כדי לזכות כדי ליצור מצב שוויוני.
אורנן פודם
חשוב גם להגיד שבנוגע להשוואה לפעילות התנדבותית, ההחלטה לתת נקודות זכות עבור התנדבות ועבור מילואים היא בעצם אותה נוסחה, אותו דבר.
דורון יצהר
דורון יצהר ראש חטיבת האקדמיה של שהמרכז הבינתחומי איתי נעם מוניס רמ"ד מילואים. אנחנו מתנצלים על העיכוב.
היו"ר יעקב מרגי
בתקווה, כולי תקווה שלא תחזור על דברים שנאמרו, אבל לא משנה.
דורון יצהר
אני גם אשתדל, אשמח שתעצרו אותי אם לא. מה שכן חשוב לי להגיד שהמרכז הבינתחומי כמוסד שמגדיר את עצמו כמוסד ציוני, אצלנו בתקנון הלימודים מעוגנות מספר תקנות שבעצם נותנות יחס מועדף למילואים כגון: עשרה ימים בשנה נותנים שתי נקודות זכות. אני חושב שמעבר לכך יש מקום נרחב. מעבר לשתי נקודות זכות שניתנות על בסיס עזרה לחברה יש מצטיין דיקן למילואימניק, למשרת המילואים יש את האופציה להרחיב שני סמסטרים נוספים, למי ששרת במהלך לימודיו 150 ימים. חשוב לי להגיד כמוסד - - -
היו"ר יעקב מרגי
ללא תשלום. תדגיש את זה.
דורון יצהר
ללא תשלום. זאת הכוונה.

חשוב לי להגיד כמוסד שלקח וחרט על הדגל את הנושא, יש באמת מקום לכלל האוניברסיטאות ולכל המכללות בארץ ליישר קו ולתת מענה לאנשי המילואים.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסות נוספת?
שי צ'רני
בנושא הזה אני אשמח להגיד. אני שי צ'רני ראש המחלקה האקדמית באוגדת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

היינו שמחים להגיד כאוניברסיטאות שהסטודנטים מרגישים מאוד מקופחים בגלל חוסר יישור הקו הזה. בסופו של דבר יוצא שסטודנטים שיוצאים מהמכללות ועושים שירות מילואים פעיל מקבלים את שתי נקודות הזכות הללו ובחלק מהמוסדות, ברוב האוניברסיטאות הם לא מקבלים את שתי נקודות הזכות האלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה אתם לא נאבקים על זה?
שי צ'רני
אנחנו נאבקים על זה, אבל אנחנו נאבקים מול גופים מאוד בירוקרטיים שמאוד חשובה להם גם האקדמיה ולשמר אותה. מצד שני, - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אני, לא עוברים לידי ביטויים כאלה בלי התייחסות. מה, אם הם נותנים נקודת אחת או שתיים זה פוגע באקדמיה?
שי צ'רני
שוב, אתה שואל את הבנאדם שנמצא מהצד השני של המתרס שמאוד רוצה שיהיו שתי נקודות זכות.
היו"ר יעקב מרגי
מה, את חושבת שזה פוגע באקדמיה?
שי צ'רני
האקדמיה, בחלק מהמקרים, אני לא מדברת בשמה של כל האקדמיה, אבל יש משהו בזה שבתוך התואר יש נקודות זכות בשביל להשלים את התואר. לצורך העניין במשפטים צריך 150 נקודות זכות. אם שתיים מתוכן - - -
היו"ר יעקב מרגי
נתנו לו שתיים, יש מקצועות אקדמיות שגם עושים ראיונות אישיים כדי לראות את האישיות ויש לזה משקל אני חושב שבקבלה. שאיפות חייו של אותו בחור בן 21, 22, 23 לא מהווים שיקול דעת אפילו. ראיון אישיות, רובם לא מתקבלים. אתה רוצה שאגיד לך איזה מקצוע אקדמי זה, זה לא על פי מבחן מסוים, זה על פי ראיון אישי, התרשמות אישית. אני אומר, סטודנט שבאמצע הטיפוס, ההמראה שלו כשהוא השקיע את מרב כספו שאין לו שנקרא למילואים ולא מתחמק, מה אני נותן לו שתי נקודות זכות? א', זו תעודת עניות שזה רק שתי נקודות זכות. ב', אני מקבל אותו למערכת האקדמית יותר איכותי, יותר משמעותי והחברה בישראל גם מרוויחה מזה עשרות מונים. אז איפה הפגיעה באקדמיה פה?
שי צ'רני
אתה משכנע את המשוכנעים.
היו"ר יעקב מרגי
אל תספרו לי, הסטודנטים שראו את האוניברסיטה בכניסה בכמה ביקורי פתע וביציאה הצליחו. בואו, כולנו מכירים את המטריה, את האווירה הסטודנטיאלית. אף אחד לא פוגע בשתי נקודות זכות ושלא ידברו איתי, אני קנאי וסליחה שנפלת לי דווקא בחולשות שלי, שזה פוגע באקדמיה.
שי צ'רני
אתה משכנע פה את המשוכנעים. אני באה מ- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. יש פה אוזניים שלא משוכנעות.
שי צ'רני
אני הסטודנטים.
קריאה
זו הנחייה מלמעלה.
שי צ'רני
בדיוק. דווקא שאנחנו באים כסטודנטים וכסטודנטים - - -
היו"ר יעקב מרגי
ור"ה, מל"ג אני לאוזניים שלך, די, מספיק, כל דיון זה ככה. כשהיא תסיים.
שי צ'רני
רק מה שרציתי להגיד ,שאנחנו כסטודנטים נלחמים על זה ואנחנו מעלים את זה על בסיס קבוע. אבל אם תהייה הוראה מלמעלה אז המלחמה הזאת תהייה הרבה יותר פשוטה לנו.
דבורה מילגרוס
בלי להתחיל לנאום את נאומי חופש האקדמי וכו', אני יודעת, מל"ג יגידו כרגולטור של המערכת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעשי טובה לעצמך, אל תנאמי את נאום החופש האקדמי.
דבורה מילגרוס
לא. לא. אני אומרת שלא. אני עונה נורא בפשטות. אני אומרת שברוב האוניברסיטאות, אוניברסיטאות אני שוב מזכירה, יש מה שקרוי 'פעילות חברתית'. כמובן ששירות המילואים הוא חלק מהעניין הזה.- - -
היו"ר יעקב מרגי
וזה מקנה נקודות זכות?
דבורה מילגרוס
בהחלט כן. בטכניון - - -
היו"ר יעקב מרגי
ויש אוניברסיטאות שלא?
דבורה מילגרוס
יש אוניברסיטאות שבהחלטה פנימית שלהן לא רואות לנכון לתת את קרדיטציה אקדמית לפעילות שהיא לא אקדמית ישירה, בסמכותן לעשות את זה ובריבונותן לעשות את זה. יש אוניברסיטאות לא מעטות, אפשר לומר רוב האוניברסיטאות המחקר בישראל רואות בפעילות חברתית משהו שהוא חשוב מאוד ובא לידי ביטוי גם בקרדיטציה האקדמית.
היו"ר יעקב מרגי
אני אהבתי את הדגש שלך על סמכותן לא לתת. לפעמים במקדש הזה, בקנאות הזאת של החופש האקדמי אתם מאלצים אותנו המחוקקים לגעת לכם בזה. אני אומר לכם בצורה חד משמעית, אני לא חי טוב עם זה שסטודנט אחד מקבל ואחד לא מקבל, לא מעניין אותי. אני אוביל פה לחץ חקיקתי ואז כולם יגידו: 'מה פתאום, לא בחקיקה, בואו נעשה פגישה'. המלצות מטבען הן נשארות בגדר המלצה, רוצים לוקחים לא רוצים לא לוקחים. לכן אני חושב, מל"ג, זה לא בשמיים. מה ביקשנו? יש לכם חופש פעולה כמעט מלא, אוטונומיה בקטע הזה. להשוות, תקבעו ששתיים יותר מדי, תקבעו אחת. סתם אני אומר, אבל שיהיה לכולם. קבעתם שתיים-שלוש, מה שנותנים ואני לא יודע מה נותנים, תשבו על המדוכה ותראו מה לא פוגע בחופש האקדמי בר-מינן ומה לא פוגע באיכות הסטודנט והתואר. נכניס גם את התואר כדי שתרגישו. אני מבקש את האיזונים הנדרשים. לפעמים אנחנו קנאים על מה שלא צריך. יש מושג שאומר 'מדקדקים בחזמה' זה בהלכות שבת.

בבקשה לפני סיכום, הגעת לירושלים.
דוד לאור
לצערי לא הגיעו הרבה נציגים של המכללות. אני מציג את מדרשת פיינברג שהיא הזרוע האקדמית של מכון ויצמן, אנחנו גוף לא גדול וגם לא מלמדים תואר ראשון אלא רק תארים מתקדמים. אני יכול להגיד שאצלנו במדרשת פיינברג בהחלט רואים את השירות במילואים אלמנט מאוד מאוד חשוב. בהחלט מעודדים סטודנטים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה מדרשת פיינברג ומה זה מכון ויצמן?
דוד לאור
זו הזרוע האקדמית למדע ברחובות. בעצם אחראית לכל נושא הלימודים של הסטודנטים. אצלנו כל הסטודנטים לומדים במלגה מלאה ואז הם ממשיכים לקבל מלגה גם כשהם נמצאים בשירות מילואים פעיל. מקבלים הארכה למועדי דוחות התקדמות ותזות, הארכה אוטומטית לפי ימי המילואים שהם ממלאים בשנה. אם הם לא יכלו להגיע למבחן בשל שירות מילואים כמובן זכות למועדי ב' באופן אוטומטי. אלו הדברים שהם רלוונטיים לגבי הסטודנטים אצלנו. כל הדברים כאמור נעשים באופן אוטומטי ללא צורך בוועדות ולא שום דבר אחר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אני רוצה לסכם. ות"ת/מל"ג רוצים להוסיף משהו? חשבתי שאולי אתם לוקחים את הכפפה. עכשיו תהיו נדיבים. אתה יודע, יש אמירה כאן בכנסת, 'כשאדם מגיע לשלטון חייב להיות נדיב'. פה נתנו, ויתרנו הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת. אפילו הרשות השופטת נתנה לכם אוטונומיה, "אל תגיעו במשיחי". חשבתי תהיו נדיבים, אתם ריבון, בהגדרה מסוימת אתם ריבון. השלטון חייב להיות נדיב.
נדב שמיר
אני רק אגיד שהכללים האלה באמת משאירים פה שיקול דעת. למעשה מה שהם אומרים הוא שמוסד שנותן נקודות זכות על פעילות חברתית רשאי לתת גם על פעילות של מילואים. על הכללים האלה ישבה ועדה הרבה זמן וזה מה שהיא החליטה. מה שאנחנו יכולים לעשות, שמענו את הדברים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני אגיד לך משהו, תקשיב טוב ששמעת ואני אתן לך לסיים. אני מנווט את זה כדי שיקבלו החלטה. שירות מילואים לא פעילות חברתית? אז תגידו שזו לא פעילות חברתית. החליטו שכן ואתה מאפשר, אז זו פעילות חברתית. בינינו זה גם - - -
נדב שמיר
אני מבטיח שאני אעביר את דברים.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. לי בכלל יש תסכולים עם אנשי המל"ג ואתה יודע למה, שולחים לנו פה את הגורמים המקצועיים שעושים את העבודה אבל לא מקבלים את ההחלטות. אלה שמקבלים את ההחלטות נמצאים באיזה מגדל שן, אפילו את הדמות שלהם כמעט ולא מכירים. עוד מעט יעשו כמו ב"מוסד", מטושטשים. אנחנו לא ראינו אותם אף פעם. יש לי פגישה עם החדשה. מזל שהיא חדשה כי הישנה, מפגש העליונים עם התחתונים זה קשה. החדשה הסכימה.
לסיכום
הוועדה מודה לכל מי שהגיע לדיון. אני חושב שמערך המילואים במדינת ישראל חשוב מאוד. הליבה. חלק גדול ממנה הוא גם ציבור הסטודנטים שגם ככה נושא על גבו מטלות רבות ומעמסה כספית כלכלית לא קלה. אין לנו אלא לברך על החוק שחוקק בעניין זכויות הסטודנטים שמשרתים במילואים.

הוועדה קוראת למל"ג ליצור מצב שוויוני בין האוניברסיטאות והמכללות בנושא הקלות למשרתי המילואים. להפוך את נקודות הזכות מהמלצה לחובה.

הוועדה רואה בחומרה את אי יישום הרפורמה של המכינות הקדם אקדמיות. אני קורא למל"ג להוביל, לא לחכות שתהייה הסכמה כי לא תהייה הסכמה. אני קורא להוביל כדי לגמור את הסגה הזו שנקראת 'יישום הרפורמה'.

שוב תודה. כולנו תקווה שאכן חיילי המילואים יישארו באוניברסיטאות ובקמפוסים של האוניברסיטאות והמכללות ולא ידרשו לצווי 8 או למילואים מאורכים ו"איש את רעהו יעזרו" בעזרת ה'.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים