ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/10/2015

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ז' בחשון התשע"ו (20 באוקטובר 2015), שעה 14:30
סדר היום
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 (מ/962)
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
דנה נויפלד - עו"ד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

ליאת גלזר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

רן שיטרית - ראש מטה שר התקשורת

אלידור בליטנר - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עמנואל רכפלד - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

גילה ורד - עו"ד, עוזרת ליועצת המשפטית, הרשות השנייה

עדי מרכוס - עו"ד, שידורי רשת

מירב שחר - מנהלת מחלקת רגולציה, שידורי קשת

יערה ליבנה - עו"ד, שידורי קשת

עדי מרכוס - עו"ד, המחלקה המשפטית, רשת נגה בע"מ

חובב ינאי - המשמר החברתי

אורלי בן שמאי - לוביסטית, מייצגת את רשת

חניתה חפץ - לוביסטית (פוליסי), מייצגת את רשת

נחי כץ - לוביסט, מייצג את קשת
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 (מ/962)
היו"ר איתן כבל
שלום לכם. אני שמח לפתוח עוד ישיבה של ועדת הכלכלה. מי אמר שחברי כנסת לא עובדים? גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הרשמת, צוות משרד התקשורת, צוות הוועדה.

על סדר היום הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"ו-2015.

מי מציג?
דנה נויפלד
עורכת הדין ליאת גלזר מהלשכה המשפטית במשרד התקשורת תציג את הנושא.
לאה ורון
לרבות את הסיבה לדחיפות בהצעה?
דנה נויפלד
כן.
לאה ורון
שהביאה אותנו להעמיד אותה על סדר היום, מאתמול להיום.
דנה נויפלד
אנחנו יודעים את זה.
היו"ר איתן כבל
עד שזכיתי לקבל שיחה ממנכ"ל המשרד, בזכות מנהלת הוועדה. אני מאמין בשקיפות.
ליאת גלזר
ההצעה היא הצעה שיש לה בעצם שני חלקים. החלק הראשון והמאוד דחוף נובע מכך שבשעתו, בשנת 2011, נעשה כאן תיקון חקיקה מאוד מאוד גדול שהסדיר את המעבר מזיכיונות לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה לרישיונות. משטר חדש של רישיונות. במסגרת הזאת בשעתו צפו שכל הזיכיונות יעברו לרישיונות עד לתאריך ה-1 בנובמבר 2015. מכיוון שזו הייתה הציפייה, הכינו באותה עת תיקון לחוק הרשות השנייה ולעוד חוקים רלוונטיים שייכנס לתוקף באותו מועד שבו ייעלמו הזיכיונות מן העולם ובעצם התיקון הזה מוחק את עולם הזיכיונות מהחקיקה. כל מקום שהיה כתוב זיכיון, נמחק.

לאחר שעבר אותו חוק, בחקיקה אחרת של הכנסת, כאן בוועדה, הוארכו הזיכיונות של זכייניות הרשות השנייה, ניתנה אופציה להאריך את הזיכיון של זכייניות הרשות השנייה.
היו"ר איתן כבל
בינתיים יש רק רישיון אחד.
ליאת גלזר
אכן מועצת הרשות השנייה האריכה את הזיכיונות של קשת ורשת עד ל-2017 ולכן בפועל הזיכיונות לא נעלמים ב-1 לנובמבר 2015.
היו"ר איתן כבל
לא בוצעה התאמה בחוק. ברור.
ליאת גלזר
לא בוצעה התאמה בחוק.
היו"ר איתן כבל
אם עד סוף נובמבר לא יתוקן החוק, בעצם אי אפשר יהיה לבצע משטר.
ליאת גלזר
יהיה לך מצב שבו הוראות הרגולציה והחקיקה לא יחולו על בעלי זיכיונות ולא יתייחסו לבעלי הזיכיונות.
היו"ר איתן כבל
הבנתי.
דנה נויפלד
בעצם תהיה סתירה בין שני חוקים.
היו"ר איתן כבל
נכון.
ליאת גלזר
לכן אנחנו מבקשים כרגע לבטל את הפרק הזה שאמור להיכנס לתוקף.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. מי מקריא?
ליאת גלזר
זה החלק הראשון של ההצעה. אגב התיקון הזה אנחנו גילינו שכאשר עשו את תיקון 33 ויצרו את עולם הרישיונות, השמיטו בטעות תיקונים שהיו צריכים לעשות בנושא של בעלויות צולבות בחוק התקשורת. היום יש הוראות לגבי בעלויות צולבות בחוק התקשורת שמתייחסות רק לאיסורים שחלים על בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ואין אותו על בעל רישיון וזה החלק השני של ההצעה אנחנו מבקשים להוסיף את ההשמטה.
היו"ר איתן כבל
יפה מאוד. בסדר. מי מקריא?
ליאת גלזר
אני.
היו"ר איתן כבל
אני אחר כך גם צריך להתייעץ עם עצמי לגבי האישור.
לאה ורון
ככל הנראה הוא יהיה פה אחד.
ליאת גלזר
הסעיף הראשון מהצעת החוק, כותרתו
ביטול פרק ב'

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) התשע"א-2011 (להלן – החוק העיקרי), פרק ב' – בטל.
מרב תורג'מן
תרצי אולי להסביר לפני שאת ממשיכה בהקראה ולומר מה אומר הסעיף הזה?
דנה נויפלד
אולי נקרא גם את סעיף 2 ואחר כך נסביר.
ליאת גלזר
ביטול סעיף 144

סעיף 144 לחוק העיקרי – בטל.

למעשה פרק ב' הוא אותו תיקון שאמור להיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר 2015 שמוחק מהחקיקה את הזיכיונות וסעיף 144 לחוק לתיקון 33, הוא קובע שפרק ב' ייכנס לתוקף.
מרב תורג'מן
זה סעיף התחילה.
ליאת גלזר
זה סעיף התחילה שקובע את התאריך של ה-1 בנובמבר ולכן מוצע את פרק ב' ואת סעיף התחילה, לבטל.

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים)

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 -

בסעיף 6ח4(א), בפסקה (1), אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה".

כאן אני רוצה הבהרה למען הזיכרון ההיסטורי. בנוסח שמוציאים מהאינטרנט של נבו, יש טעות בנוסח. מי שיסתכל בנוסח שיוצא מנבו, לא יבין היכן נמצאות המילים בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה. הם פשוט עשו שם טעות, אבל סידרנו את זה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. זה רק אם מישהו פעם יקרא את הפרוטוקול הזה, ידע שיש טעות בנבו.

בסעיף 6כ2(ג) בפסקה (5)(ג) -

בפסקת משנה (1), אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה" ואחרי "בבעל זיכיון" יבוא "או בבעל רישיון".

בפסקת משנה (2), בכל מקום, אחרי "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה".
מרב תורג'מן
מה זה סעיף התחילה?
דנה נויפלד
אנחנו מאוד מקווים שזה לא יפורסם.
ליאת גלזר
אנחנו לא רוצים להגיע לזה.
דנה נויפלד
אם את רוצה לבקש הסמכה במקרה שנראה שזה יכול לחרוג.
מרב תורג'מן
לא, אי אפשר, כי מה זאת הסמכה? אחר כך לא תוכלי. זה עניין של הפרסום. לא. ודאי שלא.
דנה נויפלד
אנחנו נבקש אם היועץ המשפטי של הכנסת יכול לעשות מה שביכולתו כדי שזה יפורסם לפני. אנחנו לא נזקקים לסעיף תחילה.
מרב תורג'מן
אני מקווה שזה יפורסם לפני ה-1 בנובמבר.
לאה ורון
ברור. היום ה-20 לאוקטובר.
מרב תורג'מן
בסדר.
היו"ר איתן כבל
אני בינתיים שוקל את הדברים.
דנה נויפלד
אתה רוצה להצביע סעיף-סעיף?
היו"ר איתן כבל
לא. הקריאו את הכול כמקשה אחת והסבירו את שני העוגנים המרכזיים של התיקונים ואת הדחיפות.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"ו-2015 – נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את התיקון.

הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים