ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/10/2015

פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015, פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 64

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט"ו בחשון התשע"ו (28 באוקטובר 2015), שעה 8:00
סדר היום
1. פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

2. פרק ג' (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

3. פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

בצלאל סמוטריץ'
מוזמנים
ערן ניצן - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד - רכז רמ"י, תכנון והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

דור בלוך - רפרנט תכנון מקרקעין והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלדר דוכן - עו"ד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עמית שטאובר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אפרת כחלון - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אורנה נידם - אגף קשרי ממשל, מינהל התכנון, משרד האוצר

אריאל צבי - עו"ד, משרד המשפטים

יוסף בנישתי - כלכלן, מינהל שלטון מקומי, משרד הפנים

רון אלמוג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

חיאם קעאדן - סמנכ"ל, המגזר הערבי, מרכז השלטון המקומי

ציון נקאש - כלכלן, מרכז השלטון המקומי

עוזי סלמן - עו"ד, היועץ המשפטי, עיריית תל אביב-יפו, מרכז השלטון המקומי

פזית שלמון ברף - סגן מנהל אגף ההכנסות, עיריית תל אביב-יפו, מרכז השלטון המקומי

חגי רגב - אגף מבני ציבור, עיריית ירושלים

אמיר הלר - עו"ד, משנה למנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובניה, התאחדות בוני הארץ

דוד שחף - סמנכ"ל אגף תשתיות ובנייה חוזית, התאחדות בוני הארץ

ארז גילהר - לוביסט (פוליסי), מייצג את התאחדות בוני הארץ

יובל יפת - לוביסט, מייצג את אדם טבע ודין
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן

לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בכל הנושא של החקיקה במסגרת חוק ההסדרים.

אנחנו נתחיל בפרק ט', סעיף 50 ו-51, העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015.

פרק ט', סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
תומר רוזנר
בוקר טוב לכולם. כפי שאתם יודעים, שתי הצעות חוק הסדרים הונחו על שולחן הכנסת. החוק בו אנחנו דנים עכשיו הוא סעיפים 50 ו-51 לחוק ההתייעלות הכלכלית להבדיל מחוק התכנית הכלכלית.

חוק העברת תשלומים מהמדינה הוא חוק שנחקק בשנת 1995 ומטרתו לקבע בחקיקה את המועדים ואת הדרכים בהן מעבירה המדינה תשלומים לרשויות המקומיות כאשר הטענה שגרמה לחקיקת החוק הייתה שהמדינה מעבירה את התשלומים במועדים הנראים לה נוחים, לעתים אפילו לפי בקשה של הרשות המקומית מבקשת לדחות תשלומים ובמקרים רבים אמרה גם לא, דבר שמקשה מאוד על הרשויות המקומיות לתכנן את פעולותיהן ולתפקד.

מאז נחקק החוק הוא לא נכנס לתוקף. הוא נדחה מעת לעת עד יוני 2015 - ומיוני 2015 הוא בתוקף - כאשר הטענה העיקרית הייתה שיש בו חסרונות שונים לרשויות המקומיות ולמדינה. כעת מבקשת הממשלה לדחות את כניסת החוק לתוקף לתחילת 2017 ואני מציע שהממשלה תסביר את ההצעה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מי כאן מהממשלה?
אפרת כחלון
אני הלשכה המשפטית במשרד האוצר ונמצא כאן צחי דוד.

לעומת ההקפאה שנעשתה בפעמים הקודמות, ההקפאה הזאת היא לתקופה קצרה מאוד יחסית, רק עד ה-1 בינואר 2017. בתקופה הזאת המטרה היא ליצור את ההקפאה של המצב הקיים בזמן שהממשלה בוחנת את הנושא. הממשלה מודעת לצורך לבחון את הסדרת הנושא. יש צוות שבוחן את הנושא הזה והמטרה היא שהצוות יוכל לתת את המסקנות שלו והמסקנות האלה ייבחנו ויתגבשו הצעדים בהתאם למסקנות.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן הממשלה חושבת על זה?
אפרת כחלון
אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מתי הוקם הצוות.
גלעד קרן
החוק לא תקף עשרים שנים ומאז הוא לא בתוקף.
היו"ר דוד אמסלם
עשרים שנים החוק לא בתוקף?
אפרת כחלון
אבל יש צוות ויש נכונות של הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
עשרים שנים הצוות עובד על זה?
אפרת כחלון
לא. הצוות לא עובד על זה עשרים שנים.
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים?
גלעד קרן
זה צוות חדש?
תומר רוזנר
הדברים שנאמרו לפני הדיון היו דברים שונים. אנחנו מבקשים להבין קצת יותר. אנחנו מציעיםש הדברים ייאמרו.
ערן ניצן
סליחה על האיחור. דיברתי כרגע עם ויקטור, אם אנחנו מדברים על הוועדה. אמרה אפרת. יש כמה פעולות שאנחנו עושים ואנחנו מבקשים את אישור הוועדה להשהות בעוד שנה את החוק. יש עכשיו ועדה עם אנשי החשבת הכללי יחד עם השלטון המקומי להתמודד עם בעיות הפיתוח בעיקר סביב אתגר הפיתוח. הממשלה, כשהיא עושה פיתוח, היא נדרשת לזמן, לבדוק תקנים, איכויות וכולי והיא לא יודעת לעמוד בלוח זמנים.
היו"ר דוד אמסלם
עשרים שנים?
ערן ניצן
לא. שלושים או שישים ימים, לפי מה שקבוע בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי שהחוק הזה חוקק לפני עשרים שנים.
ערן ניצן
החוק חוקק ב-1995.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שאנחנו מתגלגלים כל שנה.
ערן ניצן
לא, כל חמש שנים, יש להודות. לכן גם עשיתי את השיחה הזאת. החשבת הכללית יושבת על המדוכה והם אומרים שהם צריכים עוד כמה חודשים נוספים. דרך אגב, זה בתיאום מוחלט עם השלטון המקומי שגם בשבילו – ואתה מכיר את זה מצוין – לוחות הזמנים שקבועים בחוק יוצרים לו בעיה קשה. לפעמים הממשלה אומרת שהיא רוצה להעביר את מענק האיזון או את התמיכה אבל החשבון מעוקל, ולכן בואו נחכה לפני שאני מזרימה את הכסף וזורקת אותו לנושים ולכן יוצרים הסדרים. או לחילופין, מהצד השני של המטבע, לפעמים אנחנו נאלצים לקזז כספים של רשויות, חובות של רשויות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים רק על נושא החינוך?
ערן ניצן
לא. אני מדבר על כלל ההעברות הממשלתיות, כולל פנים. למשל, מענק האיזון, הרבה פעמים חשב המשרד מעכב מענק איזון לרשות כי הרשות, בדרך כלל הערבית, בכלל מעוקלת. אתה אומר רגע, הולד, בוא נסדר את זה עם הנושים כדי שהכסף לא יאבד. לחילופין יש רשויות שיש לנו חובות כלפיהן, אז מבוצעים לפעמים קיזוזים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר רק על הטכניקה הזאת או על המהות בנושא של למשל חלוקת האחריות וגם התקציבית בין המדינה לבין הרשות. רק על הטכניקה?
ערן ניצן
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל מה המהות.
ערן ניצן
אם המדינה מעבירה כסף לרשות מקומית לפי חוק, גם תקציב, היא צריכה לעשות את זה עד ה-7 בכל חודש.
יעל גרמן (יש עתיד)
השוק מבטיח את העברת התשלומים כדי שרשויות לא ייכנסו לפשיטות רגל.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה הם דנים עשרים שנים על דבר שהוא טכניקה?
יעל גרמן (יש עתיד)
ברור לחלוטין.
ערן ניצן
זה לא שדנים בסוגיה הזאת עשרים שנים. כל השנים דבר הזה נדחה, החקיקה עצמה לא נכנסה לתוקף לפי מיטב ההבנה שלי בין אם בגלל אינטרסים של שלטון מקומי וממשלה. יש כאן העברות ממשלתיות שאם הן לא עוברות, הממשלה חבה בריבית ובקיזוזים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אם הן לא עוברות, גם הרשות חבה בריבית והיא מעבירה את זה לספקים שלה.
ערן ניצן
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה הרשות צריכה לסבול?
ערן ניצן
אנחנו רוצים לקבוע כללים איך אנחנו מעבירים לרשות אבל עובדה היא שהרשות מתאמת אתנו שלצד היתרונות, כמו שאת הערת, שיש לה עכשיו ודאות מתי היא מקבלת את הכסף, זה מייצר לה המון חסרונות. זה מייצר לה חסרונות בשיח עם הממשלה לפעמים על שינויים בעיתויי הכספים, זה מייצר חסרונות בעובדה שאנחנו לא נהיה מסוגלים לעמוד בבקרה ובאכיפה שהחשבת הכללית קובעת על פעולות פיתוח שונות שאין מה לעשות, הן דורשות את הזמן שלהן שלא קבועים בלוחות הזמנים שלה חקיקה.
קריאה
יש מה לעשות. מה זה אין מה לעשות?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לזה. אני לא מתחיל את הדיון כרגע על הנושא עצמו. אני שואל שאלה. אני רוצה להתקדם. אני חושב שעשרים שנים זה אבסורד וזה לא הגיוני. אני חושב שזה אפילו מגוחך. כמה חודשים אתם רוצים לגמור את העניין הזה? דרך אגב, דבר טכני, אמרתי לך, שתיים-שלוש ישיבות ואני סוגר את האירוע הזה תוך שבוע. כמה זמן אתם רוצים?
אפרת כחלון
עד ינואר 2017.
היו"ר דוד אמסלם
זה הרבה. אנחנו ניתן לכם שלושה חודשים לגמור את הסיפור ותביאו את זה לכאן לחקיקה. אם לא, העסק הזה ייעלם. אני חושב ששלושה חודשים לסגור את העניין הזה.

דרך אגב, אם לא עשיתם את זה עשרים שנים, למה אתם חושבים שתעשו את זה בעוד שנה?
ערן ניצן
הוועדה כבר מכונסת. היא יושבת כרגע. החשבת הכללית כבר מינתה את הוועדה הזאת.
קריאה
מר ניצן, אולי תקשור את זה לנושא של מוסר התשלומים.
קריאה
מי חברים בוועדה?
ערן ניצן
מי שעומד בראש הוועדה, זה החשבונאי הראשי, עוזי שר, וסגן החשב הכללי.

יש הצעת חוק ממשלתית של שר הכלכלה שעוסקת במוסר התשלומים לספקים. יש דילמה שלמה האם אנחנו רואים כספק והאם זה יחול. גם שר הכלכלה מכיר את החקיקה הזאת וגם הוא ביקש 12 חודשים נוספים בהשהיה כדי לעשות את החיבורים הללו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל זו חקיקה חדשה וכמו שאמר היושב ראש, אתם מדברים על משהו שכבר עשרים שנים הרשויות מחכות לו. איזושהי ודאות כספית.
ערן ניצן
אני לא בטוח שהן מחכות לו. ההשהיה הזאת היא לא מנוגדת לעמדתו של מרכז השלטון המקומי והרשויות אלא היא מתואמת וכמובן על דעתו וגובשה ערב המחליטים בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נסכם. ניתן לכם חצי שנה להסדיר את הנושא הזה ובזה נגמור את האירוע.
ערן ניצן
אפשר להציע הצעה? אולי תיתן לנו שנה ותן לנו עוד חצי שנה לחזור לדווח על מה שקורה? זה יהיה לנו הרבה יותר קל.
היו"ר דוד אמסלם
אז תדווח לי שאתה צריך עוד זמן? תאמין לי בסוף הבא בתור שישב כאן, גם תדווחו לו שאתם רוצים עוד חצי שנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר לתת חצי שנה ואם הם יבואו ויבקשו, אז עוד חצי שנה.
היו"ר דוד אמסלם
בעיקרון אני חושב שאמרתי לך חצי שנה, זה אחרי שיצאתם לחופשה, עישנתם נרגילה ומה שאתה רוצה. אמרתי, אני מכיר את הדברים האלה. אני בדרך כלל לוקח משימה, יודע איך לסיים אותה בפרק זמן מאוד קצר. עכשיו נסיים את התקציב ויהיה לכם הרבה זמן להתעסק בדברים האלה. חצי שנה. אתה הולך למקום לא טוב, עזוב. לא על כל דבר צריך להתווכח. קחו חצי שנה, תגמרו את העניין. אם תרגישו שאתם צריכים עוד חודשיים כי לא הספקתם, תחזרו בחזרה לוועדה.
ערן ניצן
אם כן, שישה חודשים ועוד שישה חודשים באישור הוועדה או שאנחנו צריכים שלוש קריאות?
היו"ר דוד אמסלם
בעוד שישה חודשים אנחנו מבקשים לבוא אלינו ולהביא לכאן את הצעת החוק. אנחנו נדחה אותה בחצי שנה ואם אחרי כן תבקשו או תרצו עוד אורכה, נשאל אתכם גם למה ונחליט אם אנחנו רוצים להאריך את המועד.
ערן ניצן
אבל תוכל להשאיר את ההחלטה הזאת בסמכות ועדת הפנים ולא תשלח אתנו לשלוש קריאות?
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה לא מקובל.
תומר רוזנר
לשכנע את הוועדה לגבי המועד, אני משאיר לך.
ערן ניצן
אבל אם זה יש ועדה, תן לה את הסמכות הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא מקובל לתת אחר כך הארכה.
אפרת כחלון
הממשלה מקימה צוות ובוחנת את הנושא הזה, אז אתם באים ומתנגדים ומנסים לקבוע זמנים יותר קצרים. זאת אומרת, כן יש כאן נכונות של הממשלה ואני חושבת שיש כאן עבודה של צוות מאוד רציני.
היו"ר דוד אמסלם
אני מאוד מודה לכם, דרך אגב. אני מאוד מאוד מודה לכם. אני חושב שאתם עושים עבודה טובה אחרי עשרים שנים וגם בחינם. כנראה אנשים כאן מתנדבים. כל הכבוד. בחצי שנה אפשר לתקן כמעט את כל התקנות במדינת ישראל. עשרים שנים אתם מתעסקים עם הסיפור הזה ועכשיו אתם באים לספר לנו את הבדיחות האלה? קחו חצי שנה ותסגרו את האירוע וגמרנו.
ערן ניצן
אנחנו ניקח חצי שנה, היושב ראש, אבל תן לנו את האפשרות. הרי בסוף זאת סוגיה שאולי היא מורכבת. תן לנו את האופציה לבוא אליך ולהסביר את המורכבות ואם תשתכנע, תן לנו עוד שישה חודשים אבל אל תשלח אותנו לשלוש קריאות.
היו"ר דוד אמסלם
מבחינתי אין בעיה, בפרוצדורה. כאן יש יועץ משפטי שצריך לאפשר לי.
תומר רוזנר
זה לא מקובל. אני מסביר. מבחינת תהליכי חקיקה נאותים, תחילתו וכניסתו לתוקף של חוק, זה נקבע בחוק. אכן יש בחקיקה הישראלית שני חריגים שהם מאוד מאוד קיצוניים לנושא הזה של אפשרות להאריך דחייה של חקיקה באמצעות החלטה של הוועדה ואומר לי כאן גלעד שגם החלטה של המליאה באותם מקרים, וזה נכון. אלה מקרים חריגים שאנחנו בייעוץ המשפטי של הכנסת התרענו על כך שהם לא תקינים והם לא מהווים הליכי חקיקה נאותים. כפי שאמרתי, אנחנו המלצנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה אחרת. נניח שבעוד חצי שנה יבוא ערן ויגיד שהם צריכים עוד חודשיים. מה נעשה? מה הפרוצדורה שאנחנו צריכים לנהוג לפיה?
תומר רוזנר
צריך להביא הצעת חוק לדחייה נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
עוד פעם הצעת חוק? אותה הצעת חוק כמו שהם עשו כל השנים.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה מפריע לך להגיש?
ערן ניצן
ברמה הפרוצדורלית אני צריך ללכת לעבור ועדת שרים לחקיקה, קריאה ראשונה, דיון בוועדה וקריאה שנייה ושלישית. עצם העניין הזה יכול לקחת זמן.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה אומר? אני אגיד לך למה לדעתי זה עצר עשרים שנים, כי אף אחד לא עשה את הפרוצדורה שאני רוצה לעשות. אז מה קרה? יש הרבה בעיות, יש הרבה נושאים לעבוד עליהם אבל כנראה זה לא מספיק חשוב. אני טוען שאם זה לא חשוב, בוא נוריד את זה מסדר היום, אבל אם זה חשוב, בוא נקדם אותו. אני אעזור לך. אני אומר לך, אני אעזור לך, אני אעביר את זה. אם תרצה עוד חודשיים, אני אדאג לזה.
ערן ניצן
אני לא מתאר לך אינטרס ממשלתי. זה אינטרס משותף גם לשלטון המקומי.
יעל גרמן (יש עתיד)
השלטון המקומי נמצא בקח ותן. אני לא בטוחה כל כך שהוא מוכן לוותר. הוא במשא ומתן עם האוצר. מה הוא יגיד לכם? מה הוא יאמר לכם? כראש עירייה לשעבר אני לא יכולה להבין איך מישהו רוצה לדחות את החוק הזה. הגיע הזמן שתהיה ודאות.
ערן ניצן
רשויות חלשות בישראל – והשלטון המקומי גם מייצג אותן –
יעל גרמן (יש עתיד)
אדרבה ואדרבה.
ערן ניצן
הן אלה שהרבה פעמים עובדות אתנו בהשהיית הכספים אליהן.
היו"ר דוד אמסלם
שלא יעקלו להן.
ערן ניצן
כן. הן בעיקולים. הן אומרות שעיקלו אותן ואם נעביר אליהן את מענק האיזון, גם לא יהיה להם אותו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר להכניס סייג בתוך החוק.
ערן ניצן
זה חלק מהסייגים. זה חלק מהגמישות.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שמבחינת האוצר אף פעם הוא לא יתנגד לעכב כסף אצלו. כך אני חושב. אם אני מלווה למישהו כסף והוא רוצה להחזיר לי ואני אומר לו אל תחזיר לי עכשיו אלא תחזיר לי בעוד חודשיים, אני לא מניח שהוא יתנגד. לכן זאת לא הבעיה. אני אומר את זה במובן זה שהרשות מבקשת.
ערן ניצן
אבל אני לא יכול לפי החוק. כרגע אני חייב להעביר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לפרוצדורה. זאת העבודה המקצועית שאתם צריכים לעשות לפי החוק. כאן השאלה היא גם ערכית, האם המדינה היא גוף שבעצם שותף למה שנקרא שאנשים שמגיע להם חובות בקצה, הם לא מקבלים בגלל טריקים כאלה או אחרים של בוא לא נעביר לך את זה עכשיו אלא נעביר לך את זה אחרי כן ובינתיים לא יעקלו אותך. הרי מי שמעקל זה אותו אדם שמגיע לו כסף. אתה כמדינה כאילו עוזר להוא לעבוד על השלישי.
ערן ניצן
זאת שאלה מורכבת.
היו"ר דוד אמסלם
הכול מורכב. דרך אגב, כשאין תשובה, אומרים לי הכול מורכב.
ערן ניצן
לא. הרשות מעוקלת בגלל ראש העיר הקודם.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה קשור?
ערן ניצן
אם זה באמת מענק איזון, אני חייב להעביר לו ואז זה נכנס לחשבון העיקול.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול לפתור את העסק בהנחיות אחרות שאתה יכול להסדיר עם עצמך. אתה רוצה שנשב עכשיו לישיבת עבודה ונמצא את הפתרונות?
ערן ניצן
לא. אנחנו צריכים להציע איך מתקנים את החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נסכם. אנחנו ניתן לכם זמן.
ערן ניצן
שישה חודשים מביא אותנו לאוגוסט.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב אדוני היושב ראש. לא על הכלל אתה תכריח את היוצא מהכלל אלא צריך להיות ההפך. אם רשות מקומית שיש לה הכול, זה יוצא מהכלל ולא על זה אתה עושה כלל ומעכב. יש כאן תירוץ לעיקולים. בסדר, אני מבין, מועצה מקומית לא רוצה להעביר כסף כי יש עליה עיקולים והכסף ילך אבל זה יוצא מהכלל.
יעל גרמן (יש עתיד)
רשות קטנה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הייתה לי הסתייגות שם ואם ההצעה היא לחצי שנה, אני מוותר עליה.
היו"ר דוד אמסלם
מוותר על ההסתייגות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן. אם מדובר בחצי שנה, אני מוותר על ההסתייגות שהגשתי.
דוד שחף
סמנכ"ל התאחדות בוני הארץ. אנחנו עוקבים אחרי החוק הזה כבר הרבה מאוד שנים, מ-1995. אני לא יודע אם הוועדה יודעת אבל החוק הזה היה אמור להסתיים ביוני השנה. הם ביקשו בהצעה הראשונה להאריך אותו בחמש שנים ולא בשנה. בחמש שנים. זאת הייתה ההצעה הראשונה בחוק יסודות התקציב.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה קשור להתאחדות הקבלנים?
דוד שחף
כיוון שאנחנו מתעסקים בנושא.
היו"ר דוד אמסלם
אתם הסיפור שמעכב?
דוד שחף
אנחנו לא מקבלים. ראש העיר לשעבר אמרה, אנחנו לא מקבלים את הכסף.
קריאה
הוא שואל בציניות. זה לא רלוונטי לחוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי אם אתם מעקלים את הכסף של הרשות.
דוד שחף
לא. אין לנו מה לעקל. אנחנו לא מקבלים.
ערן ניצן
אבל החוק הזה מדבר על העברות לרשות מקומית.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שאתם לא מעבירים, הם לא מקבלים.
דוד שחף
אני רוצה להעיר הערה לדבריך כאילו מרכז השלטון המקומי אתכם. אני חושב שעוד פעם גברת גרמן צודקת.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת עוד הפעם? מתי הייתה הפעם הראשונה?
דוד שחף
היה בוועדת הכלכלה דיון על חוק מוסר התשלומים ושם יושב ראש מרכז השלטון המקומי אמר בצורה ברורה, וזה מופיע בפרוטוקולים, שנקבל – נשלם. החוק הזה אמור לתת את החלק שנקבל ונקבל בזמן ואם נקבל בזמן, נשלם לכל הספקים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. ניתן לכם עד סוף יולי, אז תבואו לכאן ותדווחו לנו. אם צריך להאריך, אנחנו נשמע גם הסברים, תנמקו למה ולפי זה נחליט.
גלעד קרן
50. תיקון חוק הרשויות המקומיות, העברת תשלומים מהמדינה

בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) 1995, בפרק זה – חוק הרשויות המקומיות, בסעיף 5, במקום "י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015)" יבוא "31 ביולי 2016". נוסיף את התאריך העברי.

51. חוק הרשויות המקומיות, העברת תשלומים מהמדינה, תחילה

תחילתו של סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות כנוסחו בסעיף 50 לחוק זה, ביום י"ג בתמוז התשע"ה (30 ביוני 2015).
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אולי בכל זאת עד סוף המושב? 31 ביולי זה סוף מושב הקיץ?
גלעד קרן
בערך.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
מושב הקיץ. מושב החורף נגמר במרץ.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר. אם זה סוף המושב, בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
תומר רוזנר
ההסתייגויות נמשכו.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אנחנו ממשיכים בנושא השני - פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015.

פרק ב' (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
תומר רוזנר
כזכור לכם, התחלנו לדון בנושא הזה בשבוע שעבר. הנושא הוא הסכמי פיתוח שמבקשת הממשלה לאפשר לרשויות המקומיות לעשות עם יזמים בפרויקטים שונים. בישיבה הקודמת נשמעו הערות רבות מצד משתתפים בדיון ומצד חברי הכנסת. בעקבות ההערות האלה הנחנו בפני הוועדה, בתיאום עם יושב ראש הוועדה כמובן, נוסח מתוקן שמונח בפניכם. מונחת בפניכם גם ההצעה המקורית. הנוסח המתוקן כולל תיקונים שמופיעים באדום.

אני מציע שגלעד יקריא את הנוסח המתוקן ולאחר מכן תקיימו דיון.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נקריא את כל הצעת הממשלה לנושא של פטור מכרז, נשמע הערות ולגבי הנושא השני, נושא של היטל הצפיפות, נדון בהמשך.
גלעד קרן
3. תיקן פקודת העיריות

בפקודת העיריות (נוסח חדש) -

אחרי סעיף 198 יבוא:

"198א. פטור ממכרז לעבודות פיתוח

על אף האמור בהוראות סעיף 197, התקשרות של עירייה עם יזם בהסכם לביצוע עבודות פיתוח (בסעיף זה – הסכם פיתוח) רשאית העירייה לעשותה ללא מכרז, לפי החלטת המועצה, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

עבודות הפיתוח שיכללו בהסכם הפיתוח ייעשו לשם יישומה של התכנית לפיתוח, ובלבד שהן מיועדות לשרת במישרין את המגרשים בתחום התכנית בלבד, לשם בנייה ואכלוס של יחידות הדיור החדשות או שטחי המסחר או התעסוקה החדשים הכלולים בתכנית.

במועד ההתקשרות טרם נחתמו חוזים לביצוע עבודות פיתוח בהיקף כספי העולה על מחציתה אומדן האמור בפסקה (4)(א) או שכלל עבודות הפיתוח שיכללו בהסכם הפיתוח תבוצענה על ידי היזם במגרשים שבהחזקתו.

מחיר עבודת הפיתוח שיקבע בהסכם הפיתוח אינו עולה על המחיר המקובל לביצוע עבודות כאמור.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה זה המקובל? צחי, אתם צריכים להבדיל.
תומר רוזנר
יש הגדרה.
גלעד קרן
גזבר העירייה ומהנדס העירייה הציגו בפני הוועדה המקצועית והמועצה את אלה:

אומדן של עלות כל עבודות הפיתוח הנדרשות במישרין ליישום התכנית.

אומדן של עלות העבודות שייכללו בהסכם הפיתוח ושל מחיר מקובל לביצוע עבודות כאמור.

אישור בדבר התקיימות התנאי האמור בפסקה (2).

חוות דעת שלפיה מחיר עבודות הפיתוח שייקבע בהסכם הפיתוח אינו עולה על מחיר המקובל לביצוע עבודות כאמור.

אומדן של היטלי הפיתוח והיטל ההשבחה האמורים בסעיף קטן (ב).

האומדנים האמורים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) יתבססו, בין השאר וככל הניתן, על מכרזים לעבודות מאותו סוג שערכה העירייה או שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972.

הסכם הפיתוח נדרש מטעמי חסכון ויעילות והתקשרות בו מיטיבה עם העירייה.

הסכם הפיתוח יכלול תנאים שיבטיחו את איכות עבודות הפיתוח ואת אחריותו של היזם לבדק העבודות ולתיקון ליקויים בהן.

הוועדה המקצועית המליצה למועצה פה אחד לאשר התקשרות בהסכם הפיתוח לאחר שהשתכנעה בהתקיימות התנאים האמורים בסעיף קטן זה.

העירייה רשאית לשלם את התמורה ליזם בעבור ביצוע עבודות הפיתוח הכלולות בהסכם הפיתוח בתשלום בכסף או בתשלום בדרך של קיזוז כנגד אגרות, היטלים או דמי השתתפות לפי חוקי עזר של העירייה שהיזם חב לעירייה עקב הבנייה על ידו בתחום התכנית (להלן – היטלי פיתוח), וכן כנגד היטל השבחה לפי סעיף 196א לחוק התכנון והבנייה, שהיזם חב לעירייה בשל מימוש זכויות כמשמעותו בתוספת השלישית לחוק האמור, ובלבד שתמורה שתשולם בדרך של קיזוז כנגד היטל פיתוח תשמש לביצוע עבודות פיתוח מן הסוג שלצורך מימונן הוטל אותו היטל פיתוח ותמורה שתשולם בדרך של קיזוז כנגד היטל השבחה תשמש למטרות המפורטות בסעיף 12 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

בסעיף זה -

"הוועדה המקצועית" – ועדה שחבריה הם המנהל הכלי של העירייה ובאין מנהל כללי – מזכיר העירייה, אשר ישמש כיושב ראש הוועדה, גזבר העירייה, מהנדס העירייה והיועץ המשפטי לעירייה.
היו"ר דוד אמסלם
כאן אני מבקש, ברשותכם, להוסיף. יש בכל עירייה מישהו שממונה על התשתיות, שהוא בונה אותן בפועל. הוא הבן אדם המרכזי. הוא מבין במחירים ומבין בשיטות העבודה. הייתי מבקש להכניס גם אותו לתוך הוועדה כי אני רואה אותו כפיגורה המקצועית.
ערן ניצן
זה סטטוטורי.
תומר רוזנר
לא. זה לא סטטוטורי.
ערן ניצן
אם אתה יכול, אתה יכול.
היו"ר דוד אמסלם
גם המנהל הכללי הוא לא סטטוטורי.
תומר רוזנר
לא. הוא כן.
היו"ר דוד אמסלם
באמת?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
גלעד קרן
"מחזיק בזכויות", לגבי שטח מגרשים – מי שהוא אחד מאלה:

בעל הקרקע, החוכר לדורות בה או מי שזכאי להירשם כבעלים או חוכר לדורות כאמור.

מי שהתקשר עם אדם כאמור בפסקה (1) בחוזה שמטרתו פיתוח הקרקע ובניית מבנים בה.

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

"יזם" – מי שמחזיק לבדו בזכויות לגבי מחצית או יותר משטח המגרשים הכלולים בתכנית לפיתוח, או מי שמחזיקים בזכויות שסך שטח המגרשים שלהם הוא מחצית או יותר משטח המגרשים הכלולים בתכנית לפיתוח, שהתקשרו ביניהם בהסכם בכתב לעניין כריתת הסכם פיתוח אחד עם העירייה.

"יחידת דיור" – כהגדרתה בסעיף 158ו2(א) לחוק התכנון והבנייה.

"עבודות פיתוח" – עבודות לפיתוח תשתיות, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים או הקמת מבנים לצרכי ציבור בעבור העירייה אף אם הם מחוץ לשטח תכנית הפיתוח.

"תכנית לפיתוח" – תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה הכוללת הוראות של תכנית מפורטת לבניית מאה יחידות דיור חדשות לפחות או 5,000 מ"ר חדשים לפחות למסחר או לתעסוקה.

"תשתיות" – כבישים, מדרכות, גשרים, מנהרות, מערכות ניקוז, תיעול, תקשורת, תאורה, רמזורים וכן מערכות בקרה לתשתיות וכל מיתקן הנדרש במישרין לצורך הפעלת התשתיות ומהווה חלק בלתי נפרד מהן, ולעניין עירייה המספקת שירותי מים וביוב – גם מתקני מים וביוב לרבות מאגרים.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא הכנסתם שטחים ירוקים?
תומר רוזנר
אלה שטחים ציבוריים פתוחים.
היו"ר דוד אמסלם
רשום?
תומר רוזנר
עבודות פיתוח.
גלעד קרן
(1) החלטות הוועדה המקצועית וחוות הדעת לפי סעיף קטן (א)(4) ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה, שבעה ימים לפחות לפני הבאת הנושא לאישור המועצה.

(2) הסכם פיתוח שנערך לפי סעיף זה יפורסם באתר האינטרנט של העירייה לא יאוחר משבעה ימים מיום כריתתו.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר הוראות הפקודה והוראות כל דין לעניין התקשרות העירייה בחוזה".
היו"ר דוד אמסלם
איפה הנושא של השטחים הירוקים?
תומר רוזנר
בעבודות פיתוח.
גלעד קרן
פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים או הקמת מבני ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. צחי.
צחי דוד
עמית מהלשכה המשפטית יעיר כמה הערות קלות לנושא.
עמית שטאובר
יש לנו מספר הערות. הראשונה היא לגבי סעיף (א)(1) לפי הנוסח של הייעוץ המשפטי לוועדה שהוקרא כרגע. אנחנו חוששים שמדובר בנוסח שהוא מצמצם. הנוסח המקורי של הממשלה היה רחב יותר לגבי הייעוד או האפשרות להשתמש בעבודות הפיתוח למגרשים שהם למעשה לאו דווקא משרתים במישרין אלא יותר לשם בנייה ואכלוס של היחידות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר לא במסגרת התכנית. להרחיב אותה מעבר לקו הכחול?
עמית שטאובר
מה שהוצע כאן זה שעבודות הפיתוח ישרתו במישרין רק את מגרשי התכנית בלבד ואנחנו מבקשים שזה יהיה נוסח קצת רחב יותר לפיו עבודות הפיתוח מיועדות ונדרשות במישרין לשם בנייה ואכלוס של יחידות הדיור. זאת אומרת, גם אם מדובר בבית ספר ליד כי הם הולכים ליד, יהיה אפשר.
צחי דוד
מי זה כאן המגרשים. זה מה שמפריע לנו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי מצוין.
עמית שטאובר
כמובן שהמקור הוא התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
בזמנו הכרחנו אנשים לעשות דברים שהיו כמעט עשרים קילומטרים מהאירוע. אז אני יודע מה האבולוציה של המשפטים האלה.
תומר רוזנר
אני אגיד לכם היכן החשש. החשש הוא מפני כך שהרשויות המקומיות או מוסדות התכנון יכללו בתכניות הוראות שיאמרו שתנאי לאכלוס המגרש הזה, זאת בניית המזרקה בקצה השני של העיר. אז, כדי לאכלס את הדירות, צריך לבנות את המזרקה הזאת, מצב שבעצם יגרום לכך שכל העיר תיבנה באמצעות הסכמי פיתוח מהסוג הזה. הכוונה היא להבטיח שתהיה זיקה ישירה.
עמית שטאובר
הבעיה היא עם המילה "בלבד". אם יודעים שיש שם גן שמשרת גם בניין ליד שלא בתכנית, אז אי אפשר. הנוסח הוא בלתי אפשרי.
תומר רוזנר
אפשר לכתוב "בעיקר".
עמית שטאובר
הערה שנייה לגבי התוספת בסעיף 198א(א)(2). זה בעקבות ההערות שהיו בדיון הקודם של הרשויות המקומיות, במקרים שבהם יש ליזם חמישים אחוזים משטחי המגרש אבל כבר נעשו למעלה מחמישים אחוזים של עבודות הפיתוח בתחום התכנית. יחד עם זאת, אם עבודות הפיתוח שהעירייה צריכה לעשות נמצאות בתחום המגרש של אותו יזם, למרות שרוב עבודות הפיתוח כבר נעשו, אנחנו עדיין ניתן את האפשרות לפטור ממכרז. החשש שלנו שמדובר בניסוח שהוא רחב מדי שיכול להוביל לכך שלמעשה יוטלו על היזמים עבודות פיתוח שהן לא באחריות או בסמכות העירייה. לכן אנחנו מבקשים למקד את עבודות הפיתוח שיכולות להיות בתוך תחומי מגרש של היזם להקמת מבני ציבור, מבנים לצורכי ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי את הטענה. צחי, תסביר לנו.
רון אלמוג
משרד הפנים. אני אסביר. הסיטואציה שעלתה היא לגבי מבנים משולבים שזאת קומה אחת של מבני ציבור, כמה קומות של משרדים ואי אפשר להכניס שני קבלנים כדי לבנות את זה. הרעיון כאן הוא מה הרציונל לפטור ממכרז. כאשר מדובר בתשתיות, יש לנו הפרדה בין שטחים ציבוריים ושטחים פרטיים והעירייה לא עושה תשתיות בשטחים פרטיים. זאת סמכות של היזם בעצמו, של בעל הקרקע והוא עושה את זה לא במסגרת המכרז ולא במסגרת הפטור ממכרז שאנחנו מדבריו עליו כאן.

לכן אנחנו מציעים, כדי לתת פתרון למה שהעלתה הוועדה, לצמצם את זה לאותם מקרים בהם היזם צריך לבנות על מגרשים שלו מבנה לצורכי ציבור.
תומר רוזנר
ראשית, לצערנו, ובשנים האחרונות הרבה, מטילים על היזמים לפתח שטחים שנקראים שטחים פרטיים פתוחים שהם חלק מעבודת התשתית של המגרשים והם לאו דווקא מבנים.
רון אלמוג
מוסד התכנון מטיל.
תומר רוזנר
מוסד התכנון, בהחלט.
רון אלמוג
אבל זה לא במסגרת פטור ממכרז של העירייה. העירייה לא יכולה לחתום אתו על חוזה.
תומר רוזנר
אם היא לא צריכה לעשות, היא לא צריכה לעשות.
יעל גרמן (יש עתיד)
ודאי שלא. היא לא יכולה.
רון אלמוג
זה מה שאנחנו אומרים. לכן אנחנו אומרים שהפיתוח של התשתיות, שטחים פרטיים שמוסד לתכנון מטיל עליו, הוא לא חלק מהחוזה שהעירייה חותמת עליו.
תומר רוזנר
העירייה לא תחתום חוזה על משהו שהיא לא צריכה לעשות. למה שהיא תעשה את זה? אני לא מבין מה הטענה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לראות אם אני הבנתי. מה שאתה בעצם מעלה, לפי מה שהצלחתי להבין, זה שיש מצב שבמסגרת השטח הפרטי של אותו קבלן, נניח במסגרת הבניין, העירייה מבקשת ממנו לבנות לה למטה גן ילדים.
תומר רוזנר
נכון.
רון אלמוג
כן. יש לו ייעוד מעורב.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שבמסגרת הנוכחית יש בעיה ואנחנו חייבים להסדיר את זה כך שנאפשר לו לבנות את אותו מבנה.
אריאל צבי
אנחנו מסכימים למקרה הספציפי הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מתנגד לו?
רון אלמוג
לא. זה בדיוק המצב שהוועדה העלתה בישיבה הקודמת.
יעל גרמן (יש עתיד)
למוסדות.
רון אלמוג
למבנים. אנחנו רוצים לאפשר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
איזה מקרה תיאורטי יש שמוסד תכנון ידרוש מיזם פרטי לבנות בשטח הפרטי שלו משהו ציבורי? אני פשוט לא מעלה בדעתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכיר
רון אלמוג
יש מקרים כאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אתן דוגמה. נניח הקבלן מקים בניין פרטי שלו. במסגרת הבוכלטריה אומרים לו, תקשיב, קומה ראשונה למטה, אחד בית כנסת ואחד גן ילדים. כך אנחנו רוצים.
יעל גרמן (יש עתיד)
לפעמים זה טרספורמטור.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני בא למשהו יותר חריף מזה. אני לא בא לחברת חשמל. אני אומר שזה מבנה ציבור שלפעמים יש שכל לעשות את זה. אתה מתנגד?
רון אלמוג
לא. אנחנו לא מתנגדים. אנחנו רוצים לקבוע שבמקרים כאלה של הקמת מבני ציבור לצורכי העירייה, יהיה אפשר לכלול את זה בפטור ממכרז.
תומר רוזנר
אני לא מבין את הטענה.
היו"ר דוד אמסלם
כלול או לא כלול?
אריאל צבי
כלול, אבל הנוסח הזה מתייחס לעוד עבודות שהן מעבר לזה.
רון אלמוג
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
איזה עבודות?
אריאל צבי
בהגדרת התשתית.
תומר רוזנר
אחת משתיים. אם זאת עבודה שהעירייה לא צריכה לעשות אותה, אז זה לא רלוונטי כי היא לא תטיל על מישהו לעשות משהו שהיא לא צריכה לעשות. אם זאת עבודה שהיא צריכה לעשות, למשל נתנה כאן חברת הכנסת גרמן דוגמה של חדר טרנספורמציה שהוא לא מבנה ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. חדר טרנספורמציה זה משהו אחר וזה לא עניין של העירייה. סיפור טרנספורמציה, זאת הדרישה של חברת החשמל מול היזם ואת זה אני משאיר למגרש שלו, שהוא ישבור את הראש מול היזם. בדרך כלל היזם צריך להקצות קצת שטח לטובת טרנספורמציה שבדרך כלל היא גם נחוצה לטובת הבניין שלי. לזה אני לא נכנס.
תומר רוזנר
אני לא מבין את החשש.
רון אלמוג
אנחנו לא רואים איזו סיטואציה שצריך לעשות עבודות תשתית ולכן אנחנו מבקשים לא לכלול את התשתית.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? אני עוד בקטע של להבין את הבחור. אני לא מצליח להבין אותו.
רון אלמוג
אני אומר שיש לנו את האופציה הראשונה שהוא מבצע מעל חמישים אחוזים של עבודות הפיתוח ואז הוא עושה את הכול, את התשתיות ואת מבני הציבור, גם על שטחים של העירייה. גם תשתיות בשטחים של העירייה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, זה בסדר.
רון אלמוג
זה בסדר. כאן הוועדה הוסיפה אופציה שנייה שאם אלה לא חמישים אחוזים, לאפשר עדיין את הפטור ממכרז כשהוא עושה עבודות פיתוח במגרשים שלו. כאן אנחנו רוצים להבהיר שכשהוא עושה עבודות פיתוח במגרשים שלו, הכוונה היא לא לעבודות פיתוח תשתית.
תומר רוזנר
למה?
רון אלמוג
כי זה לא חלק.
תומר רוזנר
למה? אם צריך להעביר עכשיו קו ביוב עירוני ומבחינה טופוגרפית הוא חייב לעבור במגרש שלו. אני לא מבין את הטענה.
היו"ר דוד אמסלם
כשיש ויכוח בין שני פקידים, זה הכי מרגיש אותי.
צחי דוד
אנחנו לא רוצים להרגיז אותך.
היו"ר דוד אמסלם
שבו ביניכם. אתה מרגיז אותי בזה שלא פתרת את זה אתו לפני כן.
צחי דוד
אני לא רוצה להרגיז אותך יותר.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שעד סוף הישיבה תסגרו את הפינה.
עמית שטאובר
נמשיך ואני מקווה שהפעם יהיה תיאום מלא.

לגבי פסקה (3). במקום מחיר העבודות, אנחנו מציעים את המילה תמורה. אנחנו חושבים שזה יותר נכון. מכיוון שאנחנו מדברים על פטור ממכרז שנולד מפסק דין דירות יוקרה ומכל הפרקטיקה שהתפתחה - - -
תומר רוזנר
אתה יכול לחזור מההתחלה?
עמית שטאובר
אני אומר במקום "מחיר עבודות הפיתוח" יבוא "תמורת עבודות הפיתוח שתיקבע בהסכם הפיתוח" כי זאת תמורה שמשולמת. זה עניין של נוסח. תמורה, זה אומר שאתה משלם ליזם. שיהיו ברורים יחסי הכוחות.

הערה מהותית יותר.
תומר רוזנר
רגע, אם אתה אומר את זה, ההערה מקובלת, אבל כשאתה מדבר על המחיר המקובל, גם שם צריך לשנות ולומר התמורה המקובלת.
עמית שטאובר
התמורה המקובלת.
תומר רוזנר
כתוב המחיר המקובל.
עמית שטאובר
צריך לשנותץ.
תומר רוזנר
בשני המקרים.
עמית שטאובר
כן. ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נחזור אחורה למה שהיה לפני שתי דקות. הם סיכמו ביניהם. נוסח הוועדה מקובל.
עמית שטאובר
מקבלים.

ההערה הנוספת. מכיוון שאנחנו מגיעים מעולם של דירות יוקרה ומעולם שאנחנו רוצים שתהיה כאן הגינות ושקיפות בכל מה שקשור - - -
היו"ר דוד אמסלם
רגע. אני רוצה לחזור אחורה לגבי הנושא של המחיר. אני מזהה את הסיפור הזה כחוליה החלשה. או שיש אישור, פרמטר קבוע, למשל מחירון דקל, משהו שאנחנו מחליטים עליו.
תומר רוזנר
הם כתבו שזה יינתן לפי תוצאות של מכרזים דומים. תסתכל בפסקה (5).
היו"ר דוד אמסלם
מה זה דומים? ממתי? הרי לפעמים העיריות על אותו בסיס לא עשו מכרז כבר שנתיים. אני מציע לכם. אני בכוונה מחדד לכם את הנושא כי אני מזהה את הנקודה של ועדת החקירה הבאה. אני מזהה את החולשה. אני מחדד אותה כי זאת הנקודה המהותית ביותר כאן.
אלדר דוכן
אני חושב שיושב ראש הוועדה האיר את עינינו.
היו"ר דוד אמסלם
אם זה בחינם, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל ברגע שהכנסנו את הסיפור של הכסף, אנחנו צריכים להיות יותר ממוקדים. אתם צריכים להיות חד ערכיים בעניין הזה, להחליט איזה מדד או איזה משהו, משהו מאוד ספציפי.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה שלא נבקש שמאי? למה שלא נכניס לכאן שמאי?
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור לשמאות.
יעל גרמן (יש עתיד)
שמאי מוכר. שמאי שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא עוסקים בשמאות. אלה עבודות. אני אומר שכאן תעשו חשיבה, צחי, ותחליטו. מה שתחליטו, מקובל.
תומר רוזנר
אני חושב שמה שאמר היושב ראש, אפשר בהחלט להוסיף שתי הבהרות נוספות כאשר האחת מדברת על תוצאות מכרזים מהשנה האחרונה.
ערן ניצן
לא תמיד יש.
תומר רוזנר
ככל הניתן וככל האפשר. זה מה שכתוב כאן.
ערן ניצן
אם זה ככל הניתן, זה בסדר.
תומר רוזנר
זה מה שכתוב. שנית, שבמקרה שאין את הדברים האלה, ללכת למחירונים מקובלים בענף. כלומר, אנחנו יודעים שגם המחירונים המקובלים בענף הם יחסית נותנים מחירים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
גבוהים. יש תמיד הנחות.
תומר רוזנר
בדיוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא טוב.
צחי דוד
דווקא האופציה של הנחות על עבודות שבוצעו באותה רשות, היא יותר מדויקת.
תומר רוזנר
זה בסדר, אבל אם אין?
צחי דוד
ככל הניתן בשנה האחרונה, ואם לא, עבודות שבוצעו ברשות. בכל רשות מבוצעות עבודות וזה לא שאין בכלל. אולי אין מהשנה האחרונה כמו שערן אומר, אז בשנה האחרונה ככל הניתן.
אלדר דוכן
במקום מחיר מקובל אפשר להגיד מחיר שוק, שזה מינוח יותר מדויק.
קריאה
מחיר ראוי.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לחדד. צחי, בכל רשות לא מתבצעות עבודות - - - בשנה האחרונה, זה יכול להיות ממוצע בין זה לבין איזשהו מחירון מסוים כמו מחירון דקל, אבל מה שתחליטו – אנחנו נתקדם עם זה.
רון אלמוג
אנחנו רוצים להעיר שאם הולכים על מכרזים קודמים, 18 חודשים ולא 12 חודשים מאחר ומכרזים שמתחדשים כל שנה, לפעמים נופלים בפער.
תומר רוזנר
מה סיכמת לגבי זה?
היו"ר דוד אמסלם
שנה אחרונה.
רון אלמוג
שנה אחרונה, מכרזים.
היו"ר דוד אמסלם
שנה אחרונה ככל שניתן, וניתן.
רון אלמוג
אם אפשר להעיר. מכרזים לפי סעיף 9 הם לא תמיד חופפים ולכן צריך לתת עוד קצת מעבר ל-12 חודשים. אני מציע 18 חודשים. שנה וחצי כדי שתמיד יהיה מכרז בתוקף של סעיף 9.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. שנה וחצי.
קריאה
אולי נוסיף שנה וחצי גם בסעיף הקודם?
תומר רוזנר
אם כן, 18 חודשים, זה הסיכום?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
השאלה אם לא נכון להכניס כאן, כתוב כאן שביצעה העירייה, שיכול להיות שאלה גם החברות העירוניות.
היו"ר דוד אמסלם
החברות העירוניות.
תומר רוזנר
זאת יכולה להיות גם חברה עירונית.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
ואלה יכולות להיות עיריות.
היו"ר דוד אמסלם
או רשות עירונית. אם מדובר למשל על עיריית מעלה אדומים והיא לא ביצעה כבישים. דרך אגב, היא בדרך כלל לא מבצעת כבישים במשך שנים אלא רק עיריות גדולות מבצעות כל שנה כל הזמן. נניח שפתאום רוצים להיכנס להסכם כזה ואין לו, הוא לא עשה בחמש השנים האחרונות כלום, אז הוא יכול להישען נניח על עיריית ירושלים או על עירייה סמוכה ולקבל איזשהו אומדן מחירים. נשמע לי הגיוני, לתת לו את הגמישות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בכל זאת רוצה להעלות את הנושא הזה של שמאי. שמאות, אני לא מדברת על סתם שמאי אלא יש היום שמאים מוכרים במשרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אין שמאות לעבודות. זה לא לעבודות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא יודעת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך. אין שמאות בנושא עבודות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מדברת על השמאים שהיום המדינה לוקחת והם עובדים אך ורק למען המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת לא קרקע. אין שמאות כמה עולה להניח קו חשמל.
עוזי סלמן
זה לייצר עוד הליך בירוקרטי שלם ומיותר. שמאי מתעסק בערכי קרקע ולא מתעסק בעלויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
ירדתי מזה. בסדר. גמרנו.
היו"ר דוד אמסלם
מתקדמים.
תומר רוזנר
רגע. אנחנו נוסיף כאן, בעקבות ההערה שנשמעה, שערכה העירייה או שנערכו עבורה.
היו"ר דוד אמסלם
או שנערכו עבודה, זה הכי נכון. אפשר גם לומר בערי הסביבה.
תומר רוזנר
אתם רוצים להוסיף את ערי הסביבה?
היו"ר דוד אמסלם
זה נותן להם יותר גמישות. אם הוא לא עשה לא פה ולא פה, אז גם עיר סמוכה, הוא יכול לקחת איזשהו אומדן לידו.
תומר רוזנר
בסדר. נוסיף גם את זה.
אלדר דוכן
זה לא דווקא שרשות סמוכה היא רשות דומה במאפיינים.
היו"ר דוד אמסלם
זה נגמר. הבנו את העניין.
אלדר דוכן
אין ירושלים דומה לערד נניח.
היו"ר דוד אמסלם
רשות דומה באותה פרמטרים.
תומר רוזנר
רשות בעלת מאפיינים דומים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. נתקדם.
עמית שטאובר
בפסקה (3) אנחנו מבקשים, מכיוון שאנחנו באים שוב מעולם של דירות יוקרה ויש חשיבות כאן שהמחיר יהיה באמת מחיר שוק ולא שיתמחרו את עבודות הפיתוח בחסר ויבקשו עבודות פיתוח מלאות, שיתווסף "אינו עולה ולא יפחת מהתמורה המקובלת לביצוע עבודות כאמור בפסקה (5)".
תומר רוזנר
לא הבנתי.
עמית שטאובר
החשש שעלה ממשרדי הממשלה השונים הוא שיבואו לאותו קבלן ויתמחרו את עבודות הפיתוח בחסר. כלומר, התמורה שתינתן לקבלן היא פחותה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר אתי על התקציב או שאתה מדבר אתי עכשיו על אותו אחד שמנהל את המשא ומתן?
עמית שטאובר
אני מדבר אתך על כך שיבואו ויגידו בהסכם הפיתוח שהתמורה היא נמוכה מכפי שהיא צריכה להיות.
היו"ר דוד אמסלם
אז הקבלן לא יעשה את העבודה.
קריאה
הוא לא יכול לסרב.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי מה אתה רוצה שיקרה כאן.
עמית שטאובר
אני רוצה שבאמת מה שקראנו עכשיו, מה שהיושב ראש הציע שסכום התמורה שייקבע בהסכם הפיתוח, יהיה באמת זכום - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אבל איך אתה משלב את זה? אני אומר לבן אדם שיעשה סכום הוגן.
חגי רגב
משריינים את זה באמצעות העלות של המחירים. לא צריך לכתוב את זה. אם אתה לוקח מחירי עירייה ואתה שם את זה בכתב כמויות, אתה אומר שזה המחיר שעיריית ירושלים ראתה מולה, אז זאת התמורה שניתנה כי לקחתי את מחירי עיריית ירושלים. לא צריך שום דבר יותר מזה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. אני מתחבר למה שחגי אמר כי דיברנו על זה בסעיף הקודם. בסופו של עניין יש איזשהו אומדן מסוים שהעירייה מחליטה שזה המחיר. המחיר למטר כביש. למה? סיכמנו, היו מכרזים לפני, יש מכרזים אחרי, ואם לא היו לנו מכרזים - יש לנו ערים דומים. אנחנו לא פריירים. החלטנו מאה שקלים. יבוא היזם ויגיד, חבר'ה, לא מספיקים לי מאה שקלים, אני רוצה 120 שקלים. אז מה אתה מציע? מה כבודו מציע? ניתן לו?
עמית שטאובר
לא. שזה יהיה מאה שקלים אבל שגם לא יהיו שמונים שקלים. לכן במקום "אינו עולה" צריך להגיד "יהיה".
חגי רגב
הוא לא יהיה שמונים. הוא לוקח מחירי קבלן.
צחי דוד
אין ויכוח. אנחנו אומרים אותו הדבר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין. הרי מי קובע את המחיר ואת האומדן? העירייה ולא אני. הפקיד. אני עכשיו מנהל משא ומתן מול הקבלן, ואני אומר לו, תשמע, אלה הם המחירים. אני מניח שאני גם אנמק לו למה. אני לא אומר לו כך יצא לי בקוביות, אלא אני אומר לו, שמע, אתמול עשינו מכרז פה וזה המחיר. יבוא הקבלן ויאמר שלא מספיק לו, מה אתה מציע?
צחי דוד
אני אתמצת במילה מה אנחנו מציעים. רשום "לא יעלה" ואנחנו מציעים לומר "יהיה". זה הכול. למקד את זה. זה עניין של סמנטיקה נכונה ולא יותר מזה.
גלעד קרן
ואם נגיד לו שנשלם לו חצי מזה?
היו"ר דוד אמסלם
יהיה בהתאם.
תומר רוזנר
הערה נכונה.
עמית שטאובר
פסקה (2). הגדרת מחזיק.
אריאל צבי
פסקה (5) שהצעתם, שהסכם נדרש מטעמי חיסכון ויעילות. אנחנו חושבים שמבחינה טכנית, מבחינת הניסוח, זה רכיב שהוא בשיקול דעת. אנחנו מציעים להעביר את זה לשיקול הדעת של הוועדה. הרי זה נתון שקשה לוודא את ההתקיימות שלו. פשוט שמי שיפעיל את שיקול הדעת לגביו, תהיה הוועדה. להכניס את זה לפסקה (7).
קריאה
לא. זה תנאי. אם אדוני מכיר את תקנות חובת המכרזים, כדי לתת פטור ממכרז, תנאי לתת את הפטור זה שמביא יעילות וחיסכון. זה אל שיקול דעת.
היו"ר דוד אמסלם
למה? מה מפריע לך?
אריאל צבי
זה עניין של טכניקה. זה אמנם תנאי אבל אני אומר שמי שמשתכנע לגביו, כל שאר התנאים הם תנאים שהם בסך הכול עובדתיים או מדידים. זה כבר רכיב שהוא יותר בשיקול הדעת של הוועדה. הוועדה צריכה להשתכנע בהתקיימותו.
היו"ר דוד אמסלם
להזיז אותו למקום אחר?
אריאל צבי
לתוך פסקה (7). כן. זה בסך הכול עניין של מבנה.
תומר רוזנר
אין בעיה. בסדר.
קריאה
נניח שיקול הדעת של הוועדה במקרה הספציפי הזה, הוא לא אובייקטיבי. אני חושב שאם זה יישאר כאן, זה יותר טוב.
אריאל צבי
בכל מקרה היא מפעילה שיקול דעת. אני אומר שזה נתון שבניגוד לאחרים הוא פחות מדיד ולכן צריך להיות שיקול דעת לגביו.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אנחנו מעבירים את זה.
עמית שטאובר
הגדרת מחזיק.
היו"ר דוד אמסלם
לפי ההערות, היה יותר קל לכתוב את הכול מחדש.
צחי דוד
לא. ממש לא. עד עכשיו היו כאן עשרות הערות שהתקבלו והן מבורכות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה מתייחס למחזיק בזכויות בעמוד 4?
עמית שטאובר
הגדרת מחזיק בזכויות, עמוד 4, פסקה (2). אם אפשר להבין מהייעוץ המשפטי אלו סוגי בעלי זכויות רציתם להכניס כאן? האם התכוונתם גם למי שהוא למעשה רק קבלן? אין לו שום זכויות בשטח, שום זכויות במגרש והקבלן שלמעשה יש לו הסכם עם בעל הזכויות, האם אתו התכוונתם שהעירייה תחתום הסכם פיתוח?
תומר רוזנר
נהפוך הוא. ההצעה המקורית של הממשלה לא הבטיחה שתהיה לו זיקה לקרקע. אנחנו רוצים להבטיח שליזם המדובר יש זיקה לקרקע, או שהוא בעל זכויות בעצמו או שהוא התקשר בהסכם פיתוח עם בעל הזכויות.
עמית שטאובר
אבל התקשרות בהסכם פיתוח לבנייה לא בהכרח מבטיחה זכות קניינית.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
תומר רוזנר
זה אתם הצעתם. מה אתה רוצה?
עמית שטאובר
אני פשוט מציע לטייב את זה מהסיבה הפשוטה. כשיש מכרזי פיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, חוזה הפיתוח הוא בדרך כל השלב הראשון עד לחוזה החכירה. אנחנו מציעים שאם מדובר כאן בהסכם פיתוח, זה הסכם פיתוח, לאחד את ההגדרה כך שמי שהתקשר בהסכם פיתוח זה מי שהתקשר בהסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל, כך שברור שהכוונה שלכם תבוא לידי ביטוי.
תומר רוזנר
אני לא מבין.
עמית שטאובר
מי שהתקשר כאן הוא בעל זיקה קניינית לקרקע.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מצליח להבין.
תומר רוזנר
אני לא מבין את הטענה.
עמית שטאובר
מי שמתקשר בהסכם, הוא לא בהכרח בעל זיקה קניינית לקרקע.
תומר רוזנר
אבל יש לו הסכם עם בעל זיקה קניינית לקרקע. הוא לא יכול להתקשר אתי על שטח שלא שלי. נכון? עם מי הוא מתקשר בהסכם פיתוח? עם מי מתקשר הקבלן בהסכם פיתוח?
עמית שטאובר
עם בעל הקרקע.
תומר רוזנר
נכון. עם בעל הקרקע.
קריאה
אבל לקבלן עצמו אין זיקה לקרקע.
תומר רוזנר
יש לו הסכם פיתוח.
עמית שטאובר
זה יכול להיות גם קבלן המשנה.
קריאה
יש גם הסכמי קומבינציה.
עמית שטאובר
זה גם יכול להיות קבלן המשנה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לשאול שאלה פשוטה.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא צודק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני רוצה להבין את העניין. בסופו של דבר הכתובת המרכזית היא בעל הקרקע. צריך להבין שאני לא יכול לבנות על קרקע שלך בלי לשאול אותך. עכשיו יש הרבה קבלנים, יש קבלן לזה וקבלן לזה וכולי, אני לא רוצה להתעסק עם אף קבלן, אני לא צריך כאן לקבל עשרים קבלנים.
עמית שטאובר
אדוני אומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להביא דווקא את זה להתקשרות הראשונית, שזה בעל הקרקע שאנחנו יודעים מי הוא. בעל הקרקע הרי בסופו של דבר מחובר עם הקבלן בהסכם. זה ברור לכם. אם אלה עשרים קבלנים, אלה עשרים קבלנים, אבל אנחנו מכירים רק אותו. כשיבוא לחגי, לא יבואו אליו עשרים קבלנים ויאמרו לו שלפי החוק אני בעל הקרקע ואין לי זמן כי אני רוצה ללכת לים, שבור את הראש עם הקבלנים.
עמית שטאובר
אדוני, מהנוסח שהציעה הועדה יוצאת בדיוק הבעיה הזאת כי מי שהתקשר עם בעל הקרקע בחוזה שמטרתו פיתוח הקרקע ובנייה, זה לאו דווקא אותו קבלן שיש לו את הזיקה הקניינית לקרקע.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
תומר רוזנר
נכון. אם אני היזם, אני עכשיו אפריקה ישראל, אני התקשרתי עם מינהל מקרקעי ישראל בהסכם פיתוח, אין לי שום זיקה קניינית לקרקע.
עמית שטאובר
יש לך זיקה קניינית כי התקשרת.
תומר רוזנר
אבל זה מה שכתוב כאן, והתקשר עם אדם כאמור בפסקה (1).
אריאל צבי
מי שהתקשר עם רשות מקרקעי ישראל. במקום אדם, אנחנו מציעים עם רשות מקרקעי ישראל.
תומר רוזנר
ממש לא. אנחנו מדברים על קרקעות פרטיות. זאת קרקע פרטית. אני בעלה קרקע, אני מתקשר עם אפריקה ישראל כדי שתעשה לי עסקת קומבינציה על הקרקע.
אריאל צבי
באפריקה ישראל אתה עם עוד קבלן משנה והוא יוכל להיות בחזית.
תומר רוזנר
לא, כי הוא לא התקשר אתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אתה לא אומר שהוא צריך להתקשר.
חגי רגב
מותר להציע הצעה? בעלות על הקרקע נמדדת ביכולת להוציא היתר בנייה. מי שרשאי להוציא היתר בנייה. פיתוח הוא חלק מההיתר שנובע. זאת העילה בגללה התכנסנו. אם הסכם הפיתוח שלו עם המינהל מאפשר לו להיות מי שמגיש היתר בנייה, הוא יהיה רשאי להתקשר בהסכם. אם לא, הוא לא במסגרת.
תומר רוזנר
לא. זה לא כך.
חגי רגב
אני חושב שזה מכסה את זה לחלוטין.
היו"ר דוד אמסלם
אני עדיין לא מחובר למה שאמרת. אני לא מצליח להבין את העניין. אני לא מצליח להבין את הוויכוח. תראו, אנחנו מדברים בעיקרון על התשתיות הציבוריות. הרי מדובר כאן על הסכם פיתוח שמישהו בא לפתח עבורנו, עבור העירייה, את התשתית הציבורית. מראש התשתית הציבורית מונחת בעצם על קרקעות שכבר רשומות על שם העירייה, גם אם זה במסגרת הפקעה כזאת או אחרת של ארבעים אחוזים. לרוב. לכן הקרקע היא בעצם קרקע עירונית. גם פונקציונאלית היא עירונית וגם אם היא לא ברישום עירונית, היא פונקציונאלית עירונית. הרבה פעמים העיריות שהן קצת מאחרות בנושא של הרישום והן לא רושמות על שמן בטאבו את הקרקעות שהן בעצם הפקיעו. אבל בואו נתקדם.

הקבלן הזה, אנחנו בעצם מדברים על איזשהו קבלן שאנחנו רוצים שבמסגרת זה שהוא בונה את הבניינים שלו, הוא גם יפתח לנו את השטח הציבורי ואנחנו רוצים לעשות אתו הסכם. לרוב הקבלן הזה הוא בעצם היזם שקשור או לבעל הקרקע, כאשר לפעמים זאת עסקת קומבינציה שהוא עשה עם מישהו על הקרקע, לפעמים זאת קרקע שהוא רכש אותה ולפעמים זה חיבור של מספר אנשים - כמו שדיברנו - באותו מתחם שהם התחברו בהסכמים כאלה ואחרים ביניהם.

לא הצלחתי להבין את הבעיה. מול מי בעצם אתם רוצים שנעשה את ההסכם.
אריאל צבי
אנחנו רוצים שההסכם ייעשה עם מי שהוא בעל הזכויות.
תומר רוזנר
איך ההגדרה המקורית שאתם הצעתם?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין ממנו. עוד לא הצלחתי להבין.
אריאל צבי
אנחנו מבקשים שפסקה (2) תכלול בתוכה גם התייחסות לזכויות הקנייניות.
יעל גרמן (יש עתיד)
תרחיב את פסקה (1).
אריאל צבי
כן. זה מה שהיה בנוסח המקורי.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נקריא עוד פעם את פסקה (1).

"בעל הקרקע, מחזיק בזכויות לגבי שטח המגרשים - מי שהוא אחד מאלה":

סעיף (2): "בעל הקרקע, החוכר לדורות בה או מי שזכאי להירשם כבעלים או חוכר לדורות כאמור".

הסדרנו את בעל הקרקע ומי שיש לו הסכם עם המינהל.
יעל גרמן (יש עתיד)
או מי מטעמו ובזה זה נגמר.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מי מטעמו?
יעל גרמן (יש עתיד)
אם הוא מסר את הזכות למישהו אחר. כי ב-(2) יש נתק.
היו"ר דוד אמסלם
אני עכשיו מבין שזה בעל הקרקע. אם אני נתתי לך את הזכויות בקרקע, אתה בעל הקרקע.

פסקה (2): "מי שהתקשר עם אדם כאמור בפסקה (1) – נניח שאני הקבלן, אני עושה עסקת קומבינציה עם בעל הקרקע - בחוזה שמטרתו פיתוח הקרקע ובניית מבנים בה".
אריאל צבי
וקיבל זכויות.
תומר רוזנר
איזה זכויות? אני מבין עכשיו מה הם אומרים. הנוסח המקורי שאתם מדברים עליו - - -
אלדר דוכן
מה שמטריד אותך שבנוסח שלנו אנחנו מאבדים את הקומבינציה?
תומר רוזנר
לא. הנוסח שלכם מדבר על זכויות. זכויות אינן חייבות להיות זכויות קנייניות. זכות חוזית, הוא קיבל זכות לפתח את הקרקע ואין בה שום פן קנייני. אם אני קבלן, לפי מה שאתם אומרים, גם קבלן המשנה, יש לו זכות להיכנס עכשיו לקרקע ולעשות בה עבודות. להפך, ההצעה שלכם מנתקת את הזיקה בין בעל הקרקע או בעל הזכויות הקנייניות בקרקע לבין מי שמבצע את העבודות. אין בהצעה המקורית שאתם הצעתם שום זיקה קניינית כזאת.
אלדר דוכן
יכול להיות שגם ההצעה שלנו לא טובה. אתה צודק, גם הנוסח שלנו לא מספיק טוב. אנחנו לא רוצים להוציא קבלן קומבינציה, אבל בוא נדבר רגע על קבלן שהוא לא קומבינציה. סתם קבלן. קבלן עבודות רגיל בלי קומבינציה. אנחנו, לפי מה שאתה הסברת תומר וגם אתה היושב ראש, וגם אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שההסכם של העירייה יהיה עם אותו קבלן שהוא רק קבלן לביצוע עבודות.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא צד לעניין.
אלדר דוכן
לפי הניסוח שלכם בפסקה (2) אותו קבלן נכנס כאן.
תומר רוזנר
למה?
אלדר דוכן
תקרא. אני מקריא לך את פסקה (2): "מי שהתקשר עם אדם כאמור בפסקה (1) – כלומר, זה קבלן הפיתוח נטו – בחוזה שמטרתו פיתוח הקרקע ובניית מבנים בה".

אני קבלן ביצוע, התקשרתי בחוזה לבצע פיתוח עבור בעל המגרש ואני נכנס.
קריאה
ממש לא. זה לא רלוונטי. קבלן המשנה משלם היטלים ואגרות.
היו"ר דוד אמסלם
אם זאת עסקת קומבינציה, זה משהו אחד וזה בסדר. בוודאי שאם הקבלן הראשי או בעלי הקרקע – כמו שדנו בסעיף (1) שזה בעל קרקע או חוכר לדורות, מי שרשאי להירשם כבעל או חוכר לדורות - אפשר גם להרחיב את פסקה (1) בנושא של עסקת קומבינציה כזאת או אחרת, שיש לו אחוזים בפרויקט עצמו.
אלדר דוכן
התקשר אתם בחוזה לקבלת זכויות בשקרקע.
היו"ר דוד אמסלם
גם אני מבין את זה כך. יכול להיות שסעיף (2), הקבלן הלך ועשה איזה הסכם עם איזה קבלן פיתוח ואמר לו לך תשבור את הראש עם העירייה עם ההסכם.
תומר רוזנר
אם אני עכשיו בעל הקרקע ואני לא רוצה להתעסק עם פיתוח, אני מתקשר עם חברה קבלנית.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אתה בפרונט מולי. אין בעיה, תביא אותו לישיבה.
תומר רוזנר
מה אכפת לך?
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. יש הבדל. בעל הקרקע יש לו את האחריות כי הוא הבעלים. אם הוא שולח לי איזה קבלן שאומר לי שהוא רוצה לעשות אתי הסכם והקבלן עושה אתי הסכם - - -
תומר רוזנר
כשאתה עושה הסכם בשביל משרד השיכון, משרד השיכון לוקח את הפיתוח, משרד השיכון מקבל זכויות קנייניות בקרקע?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
אז מה, הוא לא יכול לעשות?
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר איפה הבעיה. יש לו את האחריות. למשרד השיכון יש אחריות על כמדינה ולכן הוא לא בורח. לכן כשהיו לי ויכוחים עם משרד השיכון על פרויקט כזה או אחר, שגם הסתיים הכסף, נאמר שהכסף נגמר, אני מכריח אותו. לא מוכן לקבל. זאת מדינה, אבל הקבלן הזה, ברגע שתהיה לו בעיה קטנה, קבלן התשתיות, הוא מתאדה לך, הוא הולך.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא רק זה. אנחנו מגדירים כאן מחזיק בזכויות. שימו לב, הסעיף הזה לא עומד בפני עצמו. זה סעיף שמגדיר את המחזיק בזכויות. אני לא חושבת שקבלן מחזיק בזכויות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד עוד משהו. בפיתוח של השטח הציבורי אין קבלן אחד אלא יש קבלן גינון ועוד. יש כמה קבלנים. אלה סוגי קבלנים.
תומר רוזנר
עכשיו הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה, נשלח את כל הקבלנים?
תומר רוזנר
הבנתי. האירו את עיני.
אלדר דוכן
זה גם איש אחד והיטלים. זה לא הקבלן הזה.
תומר רוזנר
הבנתי. חברת הכנסת גרמן הבהירה את הנקודה ואני חושב שבצורה נכונה. אכן צריך להבהיר שמי שיש לו את הסכם הפיתוח, כאילו מחזיק זכויות קנייניות כאלה ואחרות. אנחנו נשב עם נציגי הממשלה וננסה למצוא את הניסוח המדויק.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול מה שחשוב זה שהדבר המרכזי הוא הבעלים. אתה צריך לדבר עם הבעלים. תזכור, ברגע שאתה מנתק אותו מהאירוע, אתה מתחיל להתנהל מול קבלן, אתה עושה אתו הסכמים, בסוף מישהו צריך לשלם את זה. בא הבעלים ואומר שהוא לא ידע. הוא מתחיל לריב עם הקבלן, הקבלן בורח ומשאיר אותך עם זה. בסוף בסוף הבניין הוא בעצם מושך את התשתית, לא התשתית את הבניין.
תומר רוזנר
אני אסכם את מה שאתם אומרים. אתם רוצים שזה יהיה בעל זיקה קניינית לקרקע.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.
תומר רוזנר
זאת אומרת, גם אם יש לו הסכם פיתוח, זה רק הסכם שהוא הסכם מקדים לקבלת זכויות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד יותר מזה. זה בסדר. אין לנו בעיה שלאותה ישיבה יצטרף גם בעל הקרקע שישמע. זאת הקרקע שלו.
תומר רוזנר
בסדר. מובן. נמשיך.
עמית שטאובר
הערה אחרונה לפני היטל הצפיפות. בהגדרת תשתיות. הנוסח שהוצע הוא "ולעניין עירייה המספקת שירותי מים וביוב גם מתקני מים וביוב לרבות מאגרים". כדי להתאים את זה לחוק תאגידי מים וביוב, אנחנו מבקשים לשנות את הניסוח כך שייכתב: "ולעניין עירייה שלא חלה עליה חובה להפעיל את שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, גם מתקני מים וביוב לרבות מאגרים".

כלומר, יהיה ניתן לחתום הסכמי פיתוח לגבי מתקני מים וביוב עם עירייה רק במקומות שבהם לפי חוק לא מוטלת על העירייה החובה להקים את אותה חברה.
תומר רוזנר
מה תעשה עיריית רחובות?
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אתה אומר שרק בעיריות שיש התאגדות?
עמית שטאובר
מה שנמסר לנו, לפי חוק תאגידי מים וביוב, הניסוח הנוכחי הוא לא ממש אפשרי. הניסוח שהוצע. לכאורה עירייה לא מתעסקת באספקת שירותי מים וביוב. אני מדבר על לפי חוק. לכן אנחנו רוצים להתאים את זה כך שאם העירייה כן מספקת את שירותי המים והביוב, זה לא יתנגש עם אותו חוק תאגידי מים וביוב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל זה כתוב.
קריאה
זה לא תמיד תואם את המצב החוקי.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מצליח להבין את ההערה. יש לנו היום ערים שיש להן תאגידים.
אריאל צבי
הן לא נכנסות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הולך לתאגיד וסוגר אתו. זאת לא העירייה אלא זה התאגיד.
תומר רוזנר
אגב, גם שם יש פטור ממכרז.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. לא חשוב. יש להם את אותו תהליך אצלם. בסדר. יש ערים שאין לה, כמו שאמר תומר, לדוגמה עיריית רחובות. איך אתה רוצה להסדיר שהעירייה תעשה אתו הסכם שהוא גם יעשה לה? הרי בסופו של דבר יש לנו עניין בכל התשתיות.
אריאל צבי
אם היא צריכה להקים תאגיד - - -
תומר רוזנר
היא צריכה והיא לא עשתה את זה כבר עשר שנים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך הדבר הזה אתה רוצה להכריח אותה להקים תאגיד?
אריאל צבי
לא. להפך. אני לא רוצה דרך הדבר הזה לפתוח ולאפשר למשהו שלא תואם את חוק תאגידי מים וביוב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתה לא תסנדל אותנו כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא לוחצים על מישהו משם כדי לעשות משהו כאן. לא קשור.
אריאל צבי
אני לא רוצה לפתוח כאן את הפתח.
היו"ר דוד אמסלם
איזה פתח?
אריאל צבי
זה במשתמע מתיר לספק את השירותים האלה למרות שהם באמצעות תאגיד לפי החוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. במקום שיש תאגיד, העירייה היא לא צד בעניין כי יש תאגיד. תאגיד דואג לתשתיות שלו.
אריאל צבי
במקום שאין תאגיד וצריך להיות?
היו"ר דוד אמסלם
במקום שאין תאגיד, העירייה צריכה לדאוג לזה.
עמית שטאובר
בחוק הזה אתה לא תכריח אותי לתת יד למצב הזה שהוא לא חוקי. אני רוצה לשמר את המצב הקיים ולא לפתוח אבל גם לא לסגור.
היו"ר דוד אמסלם
זה המצב עכשיו. לא הצלחתי להבין.
אריאל צבי
אבל פה אני עושה חקיקה. אני לא רוצה לעשות חקיקה לפי המצב בפועל שכנראה היא לא תואמת את חוק תאגידי המים והביוב. אני רוצה שהתמונה מבחינת החוק תהיה תמונה אחידה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא הצלחתי להבין. אני עכשיו לא נכנס לחוק התאגידים.
אריאל צבי
הסעיף הזה מכיר באופן מעשי בעירייה שמספקת תאגידי מים וביוב למרות שהמצב הזה הוא כנראה לא תואם את חוק תאגידי מים וביוב. מה שאני רוצה להגיד זה שלא באתי לסנדל מישהו אבל אני אומר שהמצב החוקי שבו אני מכיר שעירייה מספקת שירותי ביוב ועושה הסכם פיתוח לגביהם, זה מצב שהוא תואם את חוק תאגידי מים וביוב. זאת אומרת, עירייה שאינה חייבת להקים תאגיד.
היו"ר דוד אמסלם
המצב היום הוא שבעצם יש ערים שהן מתואגדות.
תומר רוזנר
יש כארבעים שהן לא מתואגדות.
היו"ר דוד אמסלם
ויש ערים לא מתואגדות. אנחנו גם רוצים לתת להן את האורכה.
קריאה
אולי תעשה תיקון בחוק תאגידי המים.
היו"ר דוד אמסלם
זה סיפור אחר. אנחנו באים כאן לתשתיות. אם הן לא חוקיות לשיטתך, הרי אנחנו נתנו את האורכה ויש מצב ביניים. מה יהיה בקצה? לא יודע.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל אתה לא תכריח.
היו"ר דוד אמסלם
אל תחבר את זה עם זה. אנחנו כרגע מדברים על התשתיות. אם ברחובות אין תאגוד, אנחנו רוצים לאפשר להם לעשות את התשתיות. אם בירושלים יש, התאגיד ממילא דואג לזה. למה אתה מצמצם את זה?
אריאל צבי
להפך. גם אני לא רוצה לחבר. אני רוצה לנתק. אם רוצים לדון בנושא הזה של תאגידי מים וביוב, שיעשו את זה שם. אבל בחוק הזה בעצם מה שאני אומר, אני אומר לעירייה: גם לא הקמת תאגידי מים וביוב וגם שהמצב שלך לא מסודר, את עדיין יכולה לספק את השירותים האלה ולהתקשר לגביהם בהסכם.
היו"ר דוד אמסלם
מי אתה רוצה שיספק את זה?
תומר רוזנר
מי יעשה את זה?
אריאל צבי
בואו נפתור את זה בחוק תאגידי מים וביוב ולא כאן.
היו"ר דוד אמסלם
כאשר נדון על נושא התאגידים, תעלה את זה.
אריאל צבי
אם תסכים בחוק תאגידי מים וביוב שהיא תוכל לעשות את הדברים האלה, זה ייכנס לכאן כי אתה תכריח אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא עוסק עכשיו בנושא של חוק התאגידים. אני לא שם. זה צריך להיות פתור שם ולא כאן.
אריאל צבי
אני מסכים, אבל ברגע שאתה מכניס לי כאן את העירייה שמספקת, על כורחך אתה נכנס לשם. אני אומר, בוא לא ניכנס לשם.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתה מציע? לא הבנתי. תן הצעה קונקרטית.
תומר רוזנר
מה תעשה עיריית רחובות?
היו"ר דוד אמסלם
מי מספק את זה? אנחנו טומנים את הראש בחול. מי מספק את זה ברחובות? מי מספק אתה מים והביוב? אתה רוצה שאני אעשה כאן הפסקה, אני אגיד לאוצר ללכת לטפל בחוק תאגידי המים והביוב ותבואו עוד חודשיים?
אריאל צבי
לא. אני אומר דבר כזה. ממה נפשך, אם המצב הוא בעייתי לפי חוק תאגידי מים וביוב ורוצים לפתור אותו, אז בוא נפתור אותו. אין שום בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
איפה אתה רוצה לפתור אותו?
אריאל צבי
בחוק תאגידי מים וביוב.
היו"ר דוד אמסלם
מתי? עכשיו?
אריאל צבי
לא, לא עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
אז תרשום לך הערה בצד, תביאו את חוק תאגידי מים וביוב ונדון בו.
אריאל צבי
אני מנסה לנתק את הזיקה. אתה יוצר זיקה.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע שנרשום כאן?
אריאל צבי
אני מנסה לנתק את הזיקה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה אתה מציע שנרשום?
אריאל צבי
שלגבי שירותי ביוב, זה יחול רק על עירייה שלא חייבת להקים תאגיד.
תומר רוזנר
אבל היא חייבת והיא לא עשתה.
אריאל צבי
תפתור את זה בחוק מים וביוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. מה זה עירייה שלא חייבת להקים תאגיד? אני מניח שהחוק מחייב את כל העיריות להקים תאגידים אבל הן קיבלו זמן התארגנות. זה הסיפור שאנחנו דוחים. אתה מתפלפל כאן. אנחנו לא לומדים גמרא. בסוף אנחנו צריכים להביא תוצאה. כרגע מבחינתנו אנחנו רוצים לאפשר לאותו מתחם גם בעירייה כזאת וגם בעירייה אחרת לעשות את כלל התשתיות. זה כל הרעיון. לא להחריג מישהו. יכול להיות שזה מפריע למישהו שם בגלל החוק הזה, תרשום לך בצד וכשאנחנו נדון על החוק הזה של תאגידי המים, תעלה את ההערה הזאת, אבל למה זה קשור לכאן? חוץ מזה, מה אתה מציע כאן? שלא נרשום שהיא מספקת מים וביוב?
אלדר דוכן
אולי נלך לכיוון אחר. בגלל שאמרת שאנחנו כרגע לא באים לגעת ולא באים לטפל בבעיה של חוק אחר, ונציג משרד המשפטים אומר שאולי הניסוח הזה עושה משהו ומשפיע על חוק אחר בצורה שאנחנו לא מעוניינים לעשות, אולי פשוט במקום התוספת שכתובה כאן, פשוט נכתוב בסוף הפסקה: "אין בהוראה זו כדי לגרוע מחוק תאגידי מים וביוב".

אמרת שאנחנו לא רוצים לגעת כאן ולטפל בחוק תאגידי מים וביוב.
ערן ניצן
הם לא יוכלו לעשות הסכמי תשתית.
היו"ר דוד אמסלם
זה עוד סיפור שמתחבר להערה הקודמת. אני מרגיש שהם לוקחים את הרעיון שלכם. תחליטו מה שאתם רוצים. אני אומר שבגדול אני חושב שזה צריך להיות פתוח בשתי הוורסיות. שלא יקרה מצב שמחר מישהו יבוא ויתחיל להגיד, רק רגע, זה רק בתאגידים ובאלה שלא, אז בוא נתקע.
אלדר דוכן
מסכים אתך.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא נשאיר את זה כמו שזה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מי שלא בתאגיד, ייכנס לתאגיד? אתה לא תכריח אותו.
אלדר דוכן
זה בדיוק מה שיקרה, כי יש כאן הוראה שמשתמעת.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים כך? אין לי בעיה. אני רוצה להבין אתכם. אני לא רוצה שיהיה מצב שרשות מסוימת עכשיו רוצה ללכת להסכם פיתוח ובסוף אומרים לראש העיר, אדוני, אצלך זה לא בביוב, למה? כי אתה לא בתאגיד, אז תעשה את זה אתה לעצמך. אז הוא אומר, רק רגע, איך אני אעשה את זה? אני לא יכול לעשות הסכם פיתוח?
אריאל צבי
תפתור לו את זה בחוק תאגידי מים וביוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אתה יודע מה? אני מוכן לעשות הפסקה בדיון, תלכו, תביאו את ההצעה לתיקון תאגידימים וביוב ונמשיך בסעיף. אתם מוכנים?
קריאה
לא.
היו"ר דוד אמסלם
זה משגע אותי. אתם מכניסים מקלות לגלגלים.
אריאל צבי
בדיוק הפוך. אני מנסה לנתק את זה מהמצב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל כך אתה לא מנתק אותו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נתקדם. אני לא מקבל את ההערה הזאת. אני חושב שאתם צריכים לא לקבל אותה.
רון אלמוג
אם אפשר, הערה מצד משרד הפנים לגבי הסעיף הזה. יש לנו קושי בפקודת העיריות, מבחינת סמכויות העירייה, להכניס כאן את המים והביוב. יש סעיף של פטור מתאגוד בחוק תאגידי מים וביוב. אנחנו מדברים כאן רק על מסגרת של פטור ממכרז ולכן אנחנו חושבים שבפטור ממכרז לא נכון לתת את זה לעירייה שהיא מפירה את החוק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה אותו הדבר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. העיריות שלא נמצאות בתאגוד, הן לא עוברות על החוק. אנחנו נתנו להן הארכה. בואו נתקדם. אני לא רוצה להתעכב על הפלפול הזה.
תומר רוזנר
אני אוסיף להערות היושב ראש.
רון אלמוג
על הפלפול הזה, לפחות שנבין מה הכוונה. אני לא מבין מה הכוונה.
תומר רוזנר
הכוונה היא שעיריית רחובות תוכל לעשות.
היו"ר דוד אמסלם
הכוונה היא מאוד פשוטה. הכוונה היא שיהיו עיריות, כל העיריות, כולל אלה שבתאגוד ואלה שלא בתאגוד, שיוכלו לעשות הסכמי פיתוח, לכל התשתיות. פשוט. גם לביוב.
ערן ניצן
זה מה שהן עושות היום.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר. זה מה שאני רוצה שיקרה. לא להתחיל לסבך אותן. אני אומר שזה לגיטימי להתווכח על נושא התאגוד, אבל לא עכשיו להתחיל לבוא ולומר לראש העיר שאם הוא לא מתואגד, לא ניתן לו לעשות תשתיות כאלה ומחר נגיד לו שהוא לא יכול לעשות גם חניות וגם לא קפה. זה לא הגיוני.
תומר רוזנר
אציין עוד שמשרד הפנים לא ראה לנכון לבטל את פקודת העיריות (אספקת מים) שמטילה את החובה על העיריות לספק מים.
היו"ר דוד אמסלם
מה עוד שזה בעצם סותר גם את המיינסטרים כרגע של הקו שהאוצר מוביל. הוא רוצה לבנות דירות בכל המקומות. על הבסיס הזה לא מתחילים עכשיו לתקן את כל העולם.

נתקדם. יש לכם עוד הערות?
עמית שטאובר
לעניין סעיף הפטור ממכרז, סיימנו.
אמיר הלר
בדיון הקודם נאמר, ודווקא אדוני היושב ראש הסכים, שיהיה איזשהו מנגנון של ערעור על גובה הסכום של ביצוע עבודות. מאחר שאם באמת העירייה קבעה סכום שהוא נמוך מהביצוע הנוכחי, שתהיה אפשרות ליזם לערער על זה כי אחרת הוא לא יקבל היתר וזה ברור לכולם.
צחי דוד
אני חושב שיצרנו כאן מנגנונים.
אמיר הלר
של מחיר מקובל?
צחי דוד
כן.
אמיר הלר
זה לא מנגנון של ערעור. אדוני היושב ראש הסכים לזה. הוא אמר שיכול להיות שיהיו רשויות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן הבאנו את זה גם לעוד ועדה, למועצת העיר. אני אסביר גם מדוע.
אמיר הלר
זה בא מהכיוון השני של המחיר שהוא גבוה מדי.
היו"ר דוד אמסלם
ממילא מה קורה ברמת המעשה? אם אני למשל ממונה על התשתיות בעיר ואני מכיר את המחיר, אז אין לי עניין לא להרוויח ולא להפסיד. אני לא רוצה שמישהו ידפוק אותי ואני גם לא רוצה שמישהו יפסיד. אם נניח החלטתי, או לפי מה שסיכמנו כאן לגבי מכרזים וכולי, המחיר הוא מאה שקלים, נגיד יבוא היזם ויגיד שהוא רוצה 120 שקלים. אני אגיד לו, כמו שאנחנו עושים בכל דבר, אתה רוצה לאכול, בבקשה, במאה, ואם לא, שלום, נעשה מכרז.
אמיר הלר
הלוואי וזה היה כך. אנחנו יודעים שזה לא כך.
היו"ר דוד אמסלם
לא מדובר על המגרשים שלו. מדובר על השטח הציבורי.
קריאה
לא. זה יכול להיות גם בתוך המגרש שלו.
היו"ר דוד אמסלם
לא. בתוך המגרש שלו, זה משהו אחר. אנחנו מדברים בעיקר על הנושא של השטח הציבורי. אנחנו מדברים על הסכמי פיתוח בשטחים הציבוריים. אני אומר שאם בסוף הוא יגיע אתו להבנה כזאת או אחרת, בסדר גמור. אני ביקשתי להביא את זה למועצת העיר כדי שזה לא ייסגר מלמטה אלא שתהיה לזה איזושהי שקיפות ציבורית גם במחירים, גם בתהליך וכולי.
חגי רגב
יש לנו הערות על החוק הזה, חלקן טכניות וחלקן מהותיות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הערת אותן בפעם הקודמת?
חגי רגב
קודם כל, חלקן נוגעות לנוסח וחלקן הערנו ולא קיבלנו מענה. הפנית אותנו, אם אתה זוכר. הרשויות המקומיות לא צריכות לממן את הפיתוח. החוק בא בלי שהוסדרה סוגיית המימון של העבודות האלה. לא הייתה חקיקה בנושא של מיסוי והיטלי פיתוח.
תומר רוזנר
זה לא החוק הזה.
חגי רגב
לא. אני מסביר. אמרתם שהחוק הזה יבוא, תביאו ביחד עם זה היטלי פיתוח לממן. אני אומר שהחוק כפי שהוא עובר עכשיו, יעצור את הבינוי הפרטי כי הרשויות המקומיות אין להן כסף לממן את מה שכתוב בחוק הזה. גם פסק דין דירות יוקרה קבע מה שקבע, לא פתר את בעיית המימון.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס עכשיו לסוגיית המימון.
חגי רגב
אני אומר שלהעביר את החוק הזה בלי לפתור את בעיית המימון, אנחנו ניפגש בעוד כמה חודשים עם בעלים פרטיים שאומרים לרשויות המקומיות שאין כסף לממן את הפיתוח. אין אגרה לשצ"פים, אין אגרה למבני ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
תעצור. זה מתקשר למה שאמרתי קודם. זה לא קשור לדיון הזה של הסכמי פיתוח. מה שאתה העלית, זאת הבעיה שקיימת גם היום. זה משהו אחר. אני חושב שאתה צודק אבל שב מול האוצר להסדיר את זה. כמו שאמרתי קודם, כל התשתיות בעצם יוסדרו על ידי אגרות כאלה או אחרות, בעיקר נושא של שצ"פים וכולי. זאת סוגיה אחרת.
קריאה
חוק היטלי פיתוח.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אנחנו כרגע מדברים על הסכמי פיתוח וזה הסיפור כאן.
עוזי סלמן
הערה קצרה. החוק הזה בא כחבילה אחת עם היטל הציפוף.
היו"ר דוד אמסלם
לא. עזוב אל הציפוף.
עוזי סלמן
לעשות פטור ממכרז אפשר בשורה אחת, לתת פטור וזהו. כאן נבנתה מערכת שלמה והוראות שלמות שבתקנות לא מגיעים לרזולוציה כזאת, מערכת שלמה של קיזוזים וכל מיני חישובים שאני לא יודע מה יצא ממנה. אני מודה, אני עוסק בזה לא מעט ואני לא יודע מה יצא מזה מבחינת ההתנהלות המעשית בשטח.

לכן אני חושב שיש כאן איזה שינוי רדיקלי וכשלטון מקומי אנחנו קיבלנו רק עכשיו את ההצעה, את התיקון הזה יחד עם הפיצול.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. מה אתה מציע במשפט? אתה עכשיו מדבר שתי דקות ואני לא מבין על מה. מה אתה מציע?
עוזי סלמן
אני מציע הוראת פטור פשוטה, בלי כל הנושא הזה של הקיזוזים, כי זאת המטרה. זאת הוראת פטור ממכרז. זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מבין מה אתה אומר. נתנו לבן אדם לעשות עבודה, איך נשלם לו?
עוזי סלמן
מה זאת אומרת איך תשלם לו?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא הבנתי. אני לא מבין. כאן מדובר על הסכם פיתוח שהקבלן אמור לעשות עבודה ולקזז לו ממקור אחר. ממה?
עוזי סלמן
איך זה התנהל עד היום?
תומר רוזנר
זה לא חוקי. מה זה איך זה התנהל עד היום?
עוזי סלמן
לא, אל תגיד.
היו"ר דוד אמסלם
אני אספר לך איך זה התנהל.
עוזי סלמן
אתם באתם לטפל בפטור ממכרז?
היו"ר דוד אמסלם
אני אספר לך איך זה התנהל. פעם אני הייתי מכניס את זה במסגרת התב"ע. יספר לך חגי. זה לא היה נכון ואחרי כן הוצעו הסכמי הפיתוח בתוך העיריות וגם כאן הייתה בעיה. באים להסדיר את זה חוקית.
עוזי סלמן
החלטתם שזה לא נכון אבל אין החלטה כזאת.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור לנכון או לא נכון. לא חוקי. בית משפט אמר שזה לא חוקי.
עוזי סלמן
בית המשפט לא אמר לא חוקי על קיזוזים מהיטלי פיתוח ומהיטל השבחה בדירות יוקרה. הוא לא קבע שזה לא חוקי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. הסכמי הפיתוח שעשו עם היזמים בחלק מן המקרים, היזמים לא רצו לעשות את ההסכמים אבל כפו אותם עליהם כי הם מפסידים כסף וזה לא בדיוק לפי החוק. באו לבתי המשפט. לכן הדיון הזה קרה. דרך אגב, אם זה עבד כל כך טוב, לא היה דיון כאן.

בואו נתקדם. יש לכם עוד הערות?
חגי רגב
הערות טכניות לחוק שכדאי לשפר אותן כדי שיעבדו. אני אומר שוב, במימון אני לא פטור, אבל יש כאן החלטה שהמועצה תאשר פה אחד ואני מציע שייאמר ברוב חבריה.
תומר רוזנר
הוועדה המקצועית.
היו"ר דוד אמסלם
הוועדה פה אחד, המועצה ברוב חבריה.
חגי רגב
ההסכם צריך להכיל גם סוגיה של לוחות זמנים ותרופות למקרה של אי ביצוע עבודות.
תומר רוזנר
זה בהסכם.
חגי רגב
אבל יזמים באים ואומרים שאתה לא יכול לחייב אותם. זה צריך להופיע בחוק ולכתוב את כל התנאים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני לא בא לפתור לך את כל הבעיות שלך בתוך ההסכמים. אני אומר בגדול שהייתה כאן בעיה אחת קטנה ולכן כל הסיפור הזה התגלגל לפתחנו. מדובר בכסף והיו בעיות ודרישות של הרשויות מכל מיני יזמים מעבר למה שהחוק אפשר להן. לגבי לוחות זמנים, עזוב.
חגי רגב
אתם הכנסתם נושא של איכות. אם הכנסתם נושא של איכות, זה חלק מזה, עוד פרמטר. ההסכם ידרוש איכות. הכנסתם לחוק סוגיות שצריכות להיות בהסכם. אז או שתוציאו מה צריך להיות בהסכם, או שתכניסו את הדברים הרלוונטיים. אי אפשר להיות וחצי וחצי. החוק אומר מה צריך להיות בהסכם.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אפשר הכול. מה שאנחנו מחליטים, אפשר.
חגי רגב
זה נכון.
היו"ר דוד אמסלם
גם האיכות היא בעייתית מבחינת הבדיקה שלה. זה משהו שהוא אבסטרקטי מבחינתי. אני מדבר כרגע על הסכם שבעצם אמור להסדיר את המטלות מול מחירי השוק שאנחנו מכירים אותם. זה הסיפור הבעייתי. לגבי לוחות זמנים, אתה קובע את לוחות הזמנים במסגרת ההסכם. אחד רוצה שבועיים, אחד רוצה עוד חודשיים, אחד רוצה קודם כל לעשות את פריצות הדרכים והשכבה הסופית בסוף התהליך וכולי. עזוב, זה לא קשור. כל פרויקט לגופו של עניין.
חגי רגב
אתם הסמכות. אני אומר את הדברים ואתם תקבלו את ההחלטה. יש כאן סעיף שאומר מי שחותם על ההסכם, הגדרתם את זה שהם חותמים ביניהם על הסכם לפיתוח, ואני אומר שהם יכולים גם לחתום על הסכם הפיתוח ביחד ולחוד וזה היינו הך כי הם חתמו על ההסכם לפתוח. לא צריך הסכם בנפרד ועוד הסכם כדי לסבך את זה. אם הם חתמו ביחד ולחוד על הסכם הפיתוח, זה נחשב כאילו הם התקשרו בהסכם.
היו"ר דוד אמסלם
בעיקרון אני חושב שזה נכון שמול העירייה יושב יזם אחד שמנהל את ההסכם. גורם אחד. אתה לא מדבר עם עשרים גורמים.
חגי רגב
כן, אבל הם באים יחד.
היו"ר דוד אמסלם
אני אספר לך סוד. נתקלתי ביזמים שהסכימו ויזם אחד לא הסכים והכול נתקע. אני אומר, תעזבו אותי, תסתדרו ביניכם ותבואו. לא תסתדרו, תשאירו את זה כך.
חגי רגב
נכון, זה בסדר ולכן הם חותמים יחד ולחוד.

עוד נקודה אחרונה. אמרתם שאם הוא מפתח במגרשים שבחזקתו מבני ציבור, אז לא צריך את החמישים אחוזים אומדן עלויות פיתוח. אני אומר שגם אם השצ"פ נמצא אצלו במתחם אבל יש יתרון כלכלי לביצוע שלו בתוך התב"ע, גם זה מצב שצריך להיות בחוק כאפשרות לבצע.
היו"ר דוד אמסלם
קיבלנו את ההערה הזאת.
חגי רגב
אבל זה לא כתוב בצורה כזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי כן הם יראו לך. קיבלנו את ההערה.

רבותיי, אני צריך לצאת לוועדת הכנסת ולכן אנחנו עושים הפסקה לרבע שעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:35 ונתחדשה בשעה 10:00.)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הישיבה.
תומר רוזנר
לפני שאדוני ממשיך, יש לנו את סעיף 4 לחוק שלא הקראנו אותו והוא בעצם מכיל את כל ההסדר הזה שקבענו לגבי העיריות גם על המועצות המקומיות. אני מציע שהוא יוקרא. סעיף שמרחיב את התחולה של החוק לא רק לעיריות ממש אלא גם למועצות מקומיות.
לירון אדלר
בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש), בסעיף 34א(א), אחרי "196" יבוא "198(א)".
תומר רוזנר
החלק השני מתייחס לנושא של היטל הציפוף.
חגי רגב
בהמשך למה שאמרתי קודם, החוק לא פתר את הבעיה של פרויקטים שיש בהם פחות ממאה יחידות דיור.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. עכשיו בדיוק אני רוצה לשאול אותם. כשאתה מדבר אתי, אני מבין מהר.

צחי, חגי העלה את הטענה שאנחנו הגבלנו את כל הסכמי הפיתוח למאה יחידות דיור ומעלה. נשאלת השאלה למה בכלל אנחנו צריכים את המגבלה של הכמות. נניח שיש רחוב קטן שיש בו שני בניינים עם ארבעים דירות. הוא אומר, סגור את הפינה, אתה תעשה את הכביש, תעשה את המטלה ועזוב אותנו. למה אתה צריך את המגבלה?
צחי דוד
אני חושב שזה לא מדויק מה שחגי אומר אבל אני לא מדבר בשמו. חגי אומר שאם יש אירוע של פחות מאה דירות ויש בו מטלה שהיא בתוך המגרש ליזם, שאין שום אפשרות שמישהו אחר בכלל יעשה אותה, זאת לא אופציה בכלל, הוא אומר שהצעת החוק צריכה לשקף גם את זה. אני מקווה שייצגתי אותך נכון.
חגי רגב
כן. אני מדבר על מצב שגם אם לא ניתן או שזה לא סביר שמישהו ייכנס לשם לבצע.
היו"ר דוד אמסלם
אני דווקא אתייחס לדוגמה שלי. כמו שאמרתי לכם, יש רחוב קטן וזה קרה לי בשוטף. אלה הדברים היותר שגרתיים שקורים. בא יזם ובונה בקצה הרחוב והוא צריך להשלים את הכביש, צריך לסלול אותו עוד חמישים מטרים או מאה מטרים ואם יש איזה שטח קטן ירוק בפינה, הוא גם מפתח אותו. אתה אומר לו, גמור לי את הכול. למה אתה צריך את המגבלה? פתח את זה עד הסוף.
צחי דוד
אני מזכיר לך את הדיון המקדים שהיה כאן שנערך בינינו לביניכם. בסוף אנחנו מייצרים כאן פטור ממכרז כשדרך המלך היא מכרז. בסופו של דבר מכרז הוא הדבר העדיף.
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה לא הרעיון.
צחי דוד
תן לי בבקשה להשלים עוד משפט אחד. הרעיון היה לקחת את זה באמת למקומות שזה נחוץ בהם, שיש יתרונות ושיש יתרונות לגודל ולכן סברנו שיש מקום להגביל את זה לאירוע שהוא מאה יחידות דיור לפחות.
ערן ניצן
הרציונל היה התועלת הציבורית הגדולה.
היו"ר דוד אמסלם
בסופו של עניין הרציונל הוא אחר. להפך. ככל שהשטח הוא יותר גדול, יש יותר הגיון לתת את זה לעירייה לבצע את המטלות. ככל שהוא יותר קטן, יש לך עניין לסגור את זה עם היזם. למה תטריח אותי בשביל חמישים מטרים? זה גם לא הגיוני.

אתם הלכתם על המתחמים, אין בעיה.
צחי דוד
אבל צריך להגיד שיש כאן שני סוגים של עיריות.
היו"ר דוד אמסלם
תמיד לעירייה יש את האופציה להגיד לו, שמע, לא, אני אעשה את זה. זאת תמיד האופציה אצלה. אתה רק נותן לה עוד כלי להגיד שאם היא רואה שיש לה כאן כאב ראש ונראה לה סביר שהוא יעשה את זה, אתה משחרר לה גם את הדבר הזה.
צחי דוד
אל תשכח שאולי אתם קצת רואים כאן את הזווית של הרשויות הגדולות שאתה אומר מה היא צריכה להתעסק עם הפינה הזאת. כאשר אנחנו הלכנו להצעת החוק, וגם הטלפונים שאנחנו מקבלים עכשיו מרשויות שיש להן קושי לפתח והן צריכות את החוק הזה, זה הרציונל ממנו יצאנו. אלה רשויות בפריפריה שיש להן עכשיו אירועים, אגב משבר הדיור שמחירי הקרקע עולים ופתאום מתחילים לפתח קרקע פרטית שעמדה שנים, ויש להן פתאום אירועי פיתוח שהן לא יכולות להתמודד אתן. דימונה, קריות, באר שבע.
היו"ר דוד אמסלם
אפשרתם להן.
צחי דוד
עכשיו אנחנו נותנים להן. אבל אם אנחנו תופסים גם את האירועים הקטנים, מאותו נימוק שאתה אומר שהוא נימוק הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
תן לו את האופציה.
צחי דוד
זאת עדיין אופציה. אין ויכוח.
היו"ר דוד אמסלם
יש שני מצבים. לרוב תשתיות חדשות בעיר לא נבנות כל כך מהר כל יום בשטחים מבונים. לרוב זה הנושא של האחזקה של התשתיות, יש תשתיות על שהמדינה מפתחת וכולי. בהגיון, יש כאן הגיון מסוים שאומר שהיות ובעצם רוב המתחם, מישהו בונה אותו ולכן עדיף שהוא גם יבנה לי את התשתיות כי אחרת, מה יקרה. מכאן אני בא. אני לא בא מהזווית של המחיר ואני גם לא בא מהזווית שאין כוח אדם לבצע את זה. אלה שטויות. אני בא מהזווית האחרת שהיא הזווית האמיתית. בסופו של עניין הוא אחראי על התשתית, הוא מתזמן אותה. אני אומר לך שהיו לי כאן ויכוחי על וכל קבלן היה אומר שהוא עשה, זה אל הוא, ההוא הרס לו, וההוא אומר שזה לא הוא. הייתי מוצא את עצמי באיזה סרט שאני כבר לא יודע מה קורה. בסוף בסוף אני צריך לקבל תשתית אחת הגיונית.

לכן אני בא לכתובת אחת ואני אומר לו, שמע, אתה תחליט איך אתה רוצה לבנות את התשתיות. לתשתיות יש מה שנקרא התפתחות משל עצמן. בדרך כלל, איך הפרויקט נבנה? יש פריצת דרכים, מתחילים הבניינים להתרומם, יש תשתית ראשונית בסיסית מאוד שמתחילים לבצע אותה ואחרי כן בסוף מתחילים לעשות את התשתיות. לכן אני אומר לבן אדם, אתה תזמן. תאר לך שזה קבלן של העירייה שרוצה לברוח מהר כי יש לו מכרז והוא רוצה לגמור את הכביש אבל ההוא עוד לא גמר לחפור. זה לא מעניין אותו והוא מתחיל להוציא, הבאגרים באים והורסים את כל הכביש ומתחיל כאן סרט.
חגי רגב
נכון. זה בדיוק ההיגיון.
היו"ר דוד אמסלם
אני בא מהזווית של הסכמי הפיתוח האלה, מהזווית הזאת ולא מהזווית של הכסף ולא מהזווית שלעירייה אין כוח אדם.
צחי דוד
מסכים אתך.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שזה מאוד נכון לעשות את הפרויקט כך. אני אומר לך, גם בקטנות שחרר, מה אכפת לך?
צחי דוד
אני מסכים אתך במאה אחוזים ואתה גם מבין בזה יותר ממני. אתה צודק במיליון אחוזים אבל בסוף נתנו כאן הוראת פטור ממכרז ואז שמנו עליה 7,000 שלייקעסים, סליחה על הציוריות, כי אמרנו שזה גם יכול להיות בעייתי. נכון? הרי החוק הוא שורה אחת של פטור ממכרז ואחרי כן 7,000 אומדנים, קיזוזים וסיפורים מתי זה לא יכול להיות כי אנחנו כן מבינים שפטור ממכרז, יכולות להיות בו גם בעיות. לכן מעבודת המטה שלנו אנחנו סברנו שהקושי המרכזי שיש לפתור כאן הוא האירועים של עיריות שלא יכולות להתמודד. אני מסכים אתך במאה אחוזים שבמה שאתה אומר, יכול להיות שיש כאן יתרון רב אבל ברגע שאנחנו פותחים את זה לכל מכל וכל, צריך לדעת שיהיה הרבה פטור ממכרז.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול אני מבין ממך שבצ'רטר שלכם זה להתעסק בדברים הגדולים כדי לפתור את תחום הבנייה במדינת ישראל ואין לך עניין להתעסק עם בניין כזה או אחר.
צחי דוד
יש לי עניין, בוודאי שיש לי עניין גם בזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שמה שאמרתי לך זה נכון ברמה הפרקטית.
צחי דוד
אם אתה מפרש אותי, זה לא מה שאמרתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע באופן בסיסי להתעלם מנושא הכמות. אני חושב שלכמות אין רלוונטיות. אני חושב שצריך לאפשר לעיריות לבצע הסכמים כאלה גם אם אלה חמישים דירות או בניין אחד. תמיד תזכור שכל השלייקעסים ששמנו, אני שומר על הפקיד, אני יודע איפה הפקידים יכולים ליפול. אני שומר עליהם וזה לא קשור לאירוע. בסוף אני יודע איך זה עובד ומה קורה בשנה הראשונה, בשנייה, בשלישית. לכן אני לא רוצה שמחר יתקשר אליו איזשהו גורם ויגיד לו שיש לו בירורים אתו למה וכמה. אני שומר עליו בכללי, אבל בהיגיון אני אומר לך שלרוב הסיפורים של ההסכמים האלה שייעשו, זה דווקא במתחמים הקטנים ביום יום, בשוטף.
צחי דוד
מה זה מתחם קטן?
היו"ר דוד אמסלם
דוגמה. ברוב הערים יש מגרשים קטנים שנבנים בתוך הרחוב או בקצה. פה שני דונם, פה דונם וחצי.
חגי רגב
הרבה אירועים כאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אלה הרבה אירועים קטנים שלא מעניינים אתכם. אתם לא שם ואתם לא צריכים לדאוג להם. זה לא הסיפור. אבל אני אומר שאם בנינו את ההסכם, בוא ניתן לו גם שם.

תמיד לעירייה יש את האופציה לעשות בעצמה. אם היא רואה שהמחיר לא מסתדר לה, התזמון לא מסתדר לה, אתה יודע מה? קבלן לא נראה לה. יש קבלנים שאם נסתכל עליהם, אני יודע איך הם בנו, אני רואה אותם ואומר להם שהם לא יעשו. למה? ככה.
צחי דוד
אני לא יכול להתווכח עם שום דבר שאתה אומר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה משאיר לעירייה את האופציה.
צחי דוד
אני לא מתווכח עם הדברים שאמרת. כל מה שאני אומר זה שבעצם פתחנו כאן פתח מאוד מאוד גדול לפטור ממכרז.
היו"ר דוד אמסלם
לא גדול. הגיוני. אני לא הולך לכמויות. זה יכול להיות שניים, עשרים, מאתיים. ההיגיון מכתיב את זה. לדעתי זה נכון.
אריאל צבי
בוא תאפיין את הפטור הזה. אל תוריד את מגבלת הכמות. תגיד שבמקרים מסוימים אתה חושב שמוצדק. גם לא בטוח שזה יהיה.
צחי דוד
אבל צריך לנמק.
היו"ר דוד אמסלם
למה באותן מגבלות אני גם אאפשר את זה לעשר יחידות דיור?
צחי דוד
כי הכלל צריך להיות פטור ממכרז. הכלל צריך להיות פטור ממכרז. לא בטוח שבמקרים כאלה יש הצדקה לתת פטור ממכרז.
חגי רגב
הוועדה צריכה לתת נימוק. זה לא סתם. יש ועדת מכרזים שבוחנת וצריך לנמק את היעילות הכלכלית בכתב. אחרי כן מועצת העיר ופרסום באינטרנט. זה לא במחשכים.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אנחנו נתקדם בעניין. אני מציע להוריד את המגבלה של הכמות ולהתקדם.
ערן ניצן
אתה לא רוצה לפחות לסייג את זה בפרויקטים לבנייה רוויה?
צחי דוד
לסוג מסוים של עבודות?
היו"ר דוד אמסלם
תבינו איך זה עובד. יש לנו ועדה מקצועית, יש מישהו שבא ושומע את העניין הזה. מישהו בא ומציג בפני הוועדה או מנמק למה ואיך.
ערן ניצן
אתה מדבר רק על עבודות שהוא עושה בתוך המגרש שלו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני מדבר גם בקטע הציבורי. כמו שאמרתי, אני מכיר מספיק רחובות שמתפתחים באופן אבולוציוני. יש בניין ואחר כך עוד בניין ואחרי שנה יש עוד בניין. הכביש מתרחב לפי הבית האחרון. אתה אומר, בנה את החמישים מטרים האלה, מה, אני אביא עכשיו איזו חברה שתבנה אותו? אתה כבר כאן. זה כל הרעיון. אם העירייה תחליט לא, אז לא. זה על פי שיקול דעתה העניינית באותו רגע.
חגי רגב
בנגזרת של זה, צריך להוריד גם את המגבלה של החמישים אחוזים ביצוע ואני אסביר לכם למה.
קריאה
להוריד את הוועדה ואת המועצה.
צחי דוד
בנינו את הקונסטרוקציה ועכשיו נתחיל לפרק אותה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא פירקנו.
חגי רגב
חבר'ה, אל תתקפו אותי. אני אסביר לכם למה. למשל יש כביש ראשי גדול והעירייה מבצעת את זה ויש שצ"פ קטן שהיזם צריך לבצע כי זה יעיל ונכון. אם העירייה סוללת את הכביש - - -
היו"ר דוד אמסלם
דווקא כאן אני לא מתחבר אתך בעניין הזה. דרך אגב, אני בא בעיקר מזווית הכבישים. אני אומר שבסופו של עניין אתה צריך איזה מישהו אחד שהוא המרכזי בפיתוח כאן כדי שלא נתעסק עם איזה עשרים או שלושים כאלה, זה יפתח עשרים מטרים כאן וההוא עשרים מטרים שם ולא נגמור עם זה. כל אחד יביא לך את זה, היום הוא עושה את השכבה, ההוא עושה את העשרים מטרים שלו עכשיו, וההוא יבנה את זה בעוד חצי שנה. בסוף יש כאן מישהו שלוקח אחריות על כל המתחם. אני מקבל את מה שהם אומרים. לפחות בן אדם שיש לו חמישים אחוזים בסיפור או שהוא מתחבר עם אחרים.
חגי רגב
זה בסדר. דיברתי על חמישים אחוזים מעלות הפיתוח. יכול להיות מצב בו העירייה סוללת את הכביש וכל אחד מפתח את השצ"פ הצמוד לו. זה יעיל. הייתי מוריד חמישים אחוזים מעלות פיתוח.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר שוב. אתה עכשיו לוקח את זה למצב קיצוני שאותו יזם, אני לא מתחיל להפעיל אותו עכשיו לבנות את כל העיר ואת כל המקומות, אבל לא חשוב, אני מתקדם. אני רוצה לסגור את הפרק הזה.
תומר רוזנר
אדוני היושב ראש, כל ההסדר שהממשלה הציעה בנוי על מתחמים גדולים ועל עבודות גדולות ולכן גם התייחסו לא רק לכמות יחידות הדיור ולא רק לאחוזים שיש לו בקרקע. כל ההיגיון שעומד מאחורי ההצעה הממשלתית הוא למתחמים גדולים.

אנחנו הצבענו בישיבות הקודמות על חשש של ניצול לרעה של הדבר הזה, של סעיף הפטור הזה ואני אומר - וחשוב שזה ייאמר – שלא מצאנו דרך שנותנת מענה שמניח את הדעת לחשש הזה. הוספנו כל מיני כלים שנועדו למנוע את השימוש לרעה אבל עדיין יכולה להיות אפשרות די רחבה של שימוש לרעה בסעיף. כמובן יש ביקורת שיפוטית ותמיד אפשר ללכת לבית המשפט. לעמוד מול קבלן קטן ולכפות עליו לבצע עבודות פיתוח שהוא לא רוצה או לא יכול, לעירייה יהיה יותר קל לעשות כאשר מדובר בקבלן יותר גדול. כל ההסדרים שיש כאן נועדו למקרים של מתחמים גדולים והמנגנונים שהוספנו כאן הם מנגנונים שקשה לי לומר שהם מניחים לפחות את דעתי בנושא של מניעת השימוש לרעה. לכן צריך לשקול את זה היטב לפני שמחליטים בעניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הורדת המגבלה?
תומר רוזנר
לגבי הורדת המגבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. הסיפור של המגבלה הוא לא חשוב ואני גם אומר מדוע. אנחנו הרי מדברים על קבלן שבונה באותו שטח. זה הרעיון.
תומר רוזנר
לא. הם אומרים לא. אני שאלתי. אתה אמרת לי לא. הוא עושה את העבודות הציבוריות במגרש.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך איך זה עובד. בסופו של דבר יש איזשהו מישהו שיש לו זכויות בנייה על המגרש שלו. רוצים להשית עליו גם את התשתית שנגזרת מאותה יחידת דיור שהוא בונה. זה ההיגיון. הוא הרי בונה סמוך לאותה תשתית והיא משיקה בדיוק למגרש שלו. היא משרתת את המגרש שלו. הרי בסופו של דבר, אם הוא בונה בניין ואף אחד לא מביא לשם את הכביש - - -
תומר רוזנר
אבל כרגע ההצעה אומרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא איזה מישהו שבנה בניין ברחוב מסוים ואנחנו אומרים לו שיש לנו בצד השני של העיר איזו גינה. ברור שיש זיקה בין התשתית לבין הבינוי.
תומר רוזנר
אבל כתבתם גם מחוץ לתחום התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
מה שמחוץ לתכנית, במובן זה שיש איזה דברים קטנים שאתה צריך עוד לסגור אותם. נניח שמסתבר שבמרחק עשרים מטרים משם יש משהו קטן ששייך לתכנית. אז יש בזה הגיון. הרי בסוף זה חוק. יבוא ההוא ויגיד כתוב.
תומר רוזנר
בוא אני אגיד לך מה אני מציע. אני מציע שאדוני יכלול את זה כהסתייגות מטעמו ואנחנו נגלגל את הרעיון הזה מול משרדי הממשלה כי חלק ממשרדי הממשלה לא נמצאים כאן. זה ייכנס כהסתייגות. בהצבעות תקבל את ההסתייגות הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אני תמיד מקבל את העמדה שלך.
ערן ניצן
יש לך ברירה?
היו"ר דוד אמסלם
יש אבל במקרה הזה, אין.
ערן ניצן
ההסתייגות היא לא עניין שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא דיבר אליכם. הוא דיבר אלי.
ערן ניצן
אני אומר את זה לעצמי.
תומר רוזנר
הבנתי שיש הערות נוספות.
היו"ר דוד אמסלם
עוד הערות?
פזית שלמון ברף
שלנו?
תומר רוזנר
כן.
פזית שלמון ברף
הגדרת תשתיות. אני מחפשת את הסעיף.
עמית שטאובר
זה בעמוד 5. הגדרת תשתיות נמצאת בעמוד 5.
פזית שלמון ברף
לא הגדרת תשתיות אלא הגדרה של עבודות פיתוח. לטעמנו זה רחב מדי. במקום לכתוב עבודות לפיתוח תשתיות, צריך לכתוב עבודות לפיתוח תשתיות ציבוריות כך שיהיה ברור שאם הוא עושה לעצמו תכניות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על נושאים ציבוריים.
פזית שלמון ברף
אבל זה לא כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שלא נבקש ממנו לבנות בורגר ראנצ' למישהו. בסדר. אין בעיה.
צחי דוד
זה פותר את מה שכתוב בפסקה (2), עליה דיברנו בדיון הקודם. זה פותר את הדיון לגבי פסקה (2), אם הוא רוצה לבצע עבודות בתוך המגרש הקטן שלו.
תומר רוזנר
בהגדרה של עבודות פיתוח אנחנו נוסיף תשתיות ציבוריות.
צחי דוד
פיתוח תשתיות ציבוריות.
תומר רוזנר
ובהגדרה של תשתיות, נכתוב תשתיות ציבוריות.
צחי דוד
כן.
היו"ר דוד אמסלם
עוד משהו? אין.
תומר רוזנר
צריך לעשות הפסקה כי אנחנו צריכים לנסח את זה.
היו"ר דוד אמסלם
רבע שעה הפסקה. היה הסיפור של הנושא החדש, נושא שאני יזמתי לגבי עסקאות במקרקעין.
ערן ניצן
זה תיקון חוק התכנון והבנייה?
היו"ר דוד אמסלם
לא. פקודת העירייה. זה היה בוועדת הכנסת. לא הגדרנו את זה כנושא חדש ולכן אנחנו מביאים לכאן.
תומר רוזנר
ועדת הכנסת דחתה את הטענה של נושא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
לכן עליתי קודם לוועדת הכנסת.
ערן ניצן
אתה רציני?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
ערן ניצן
למה?
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה מופתע? אתה יכול להניח שאם אני מעלה נושא, זה יעבור, ואם לא, אני לא אעלה אותו.
ערן ניצן
זה לא נושא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם הוא חדש.

הפסקה של רבע שעה כדי לנסח את ההצעה אותה נביא בפניכם.
קריאה
מה לגבי הנושא של היטל ציפוף?
היו"ר דוד אמסלם
יידון בהמשך.

לגבי הנושא של היטל ציפוף, לפי בקשתו של היועץ המשפטי ולפי בקשתי שלי, אנחנו נצביע בעזרת השם ביום שני.
תומר רוזנר
על נושא הפיצול.
היו"ר דוד אמסלם
על נושא הפיצול. אני מתכוון להביא את זה בפיצול. אני רוצה לפצל את זה כי אני חושב שהנושא הוא נושא רציני ומשמעותי שכדאי לדון עליו באופן נפרד. נביא את ההצבעה על זה ביום שני.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:20 ונתחדשה בשעה 10:50.)
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מחדשים את הישיבה.
תומר רוזנר
בעקבות החלטת ועדת הכנסת שאין מדובר בנושא חדש וההבנות שהיו בין יושב ראש הוועדה לחברי כנסת אחרים בנושא, אנחנו מביאים בפניכם את הנוסח המעודכן של הנושא של עסקאות במקרקעין כפי שביקש יושב ראש הוועדה.
לירון אדלר
תיקון סעיף 188 בפקודת העיריות

בפקודת העיריות (להלן – הפקודה), בסעיף 188 –

בסעיף קטן (א), במקום "ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך" יבוא "באישור השר או מי שהוא הסמיך לכך ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

בסעיף קטן (ב), אחרי "על סחירותו" יבוא "וכן הרשאה לשימוש במקרקעין ששטחם 25 דונם לפחות אשר לא הותנתה בתנאי לפיו ייעוד המקרקעין והשימוש המותר בהם לפי התכנית החלה עליהם לא ישונה". לעניין זה – "תכנית" כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה.
היו"ר דוד אמסלם
מדובר על שטח שהעירייה רוצה להקצות אותו לגורם שהוא בעצם גורם אחר שהוא לא העירייה, שהוא מעל 25 דונם והוא דורש שינוי ייעוד. זאת אומרת, זאת קרקע שלא בייעוד שלה. שלא יקום ראש עיר כלשהו בבוקר ויחליט שהוא לוקח את גן סאקר ונותן אותו לצה"ל לבנות שם בסיס צבאי.
ערן ניצן
כלומר, אם הוא יעביר את גן סאקר לצבא לבסיס צבאי. אז 25 דונם שיחייב שינוי ייעוד.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אם זה בייעוד שלו, זה משהו אחר. יש תכנית, יש ייעוד ואין בעיה.
ערן ניצן
יחייב שינוי ייעוד?
תומר רוזנר
כן.
אלדר דוכן
את יכולה להקריא שוב?
עוזי סלמן
כך אי אפשר להקצות קרקע.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עוזי סלמן
כי נוהל ההקצאות מדבר על הקצאת קרקע למטרה ציבורית שהיא במטרות העירייה. אם המטרה היא ציבורית ומטרות העירייה בייעוד התב"עי שלה, רק אז אתה יכול להיכנס לזה.
היו"ר דוד אמסלם
העירייה מחליטה שבסיס צבאי הוא ממטרות העירייה כי זה נותן לה ביטחון בעיר.
עוזי סלמן
אני יכול להקצות קרקע שהייעוד שלה למשל מוסד חינוך. אני יכול להקצות אותה לאותו גוףש הולך להקים שם מוסד חינוכי. זאת הקצאה כי אחרת אין הקצאה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר שוב. בגדול, אם מדובר על קרקע שזה הייעוד שלה, נניח יש לך קרקע בעיר, קרקע חומה, ארבעים דונם. אתה רוצה להקצות אותה למאן דהוא, אהלן וסהלן. לא דורש כלום. אתה החלטת לקחת גן, נניח שהוא ירוק, קח את גן סאקר, יבוא מחר ראש עיר ויחליט שהוא מקצה את זה לטובת עמותה שתבנה שם אוניברסיטה.
עוזי סלמן
הוא לא יכול. אי אפשר. זה עובר נוהל הקצאות. אין דבר כזה.
קריאה
אני מניח שזה לא ב-188.
עוזי סלמן
זה לא ב-188.
תומר רוזנר
הוא יעשה שם בית חולים. מה זה משנה? זה צורכי ציבור.
קריאה
זה לא ב-188.
עוזי סלמן
נוהל הקצאות לא חל על זה. זה מכר אולי, במכרז אבל לא נוהל הקצאות.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה אומר?
תומר רוזנר
אני אומר שזה לא מדויק. אני לא מתיימר לדעת יותר ממר סלמן.
עוזי סלמן
תן דוגמה קונקרטית.
תומר רוזנר
להבנתי, אם רוצים לשנות שטח של גן ציבורי ולהקצות אותו עכשיו למתנ"ס עירוני - - -
עוזי סלמן
מגישים תב"ע, משנים את ייעוד הקרקע.
תומר רוזנר
ואז מקצים.
עוזי סלמן
אז אם מוסד תכנון חשב שצריך להיות שם מוסד, מה שהוא קובע.
תומר רוזנר
נכון. על זה מדבר היושב ראש.
עוזי סלמן
זאת מטרה ציבורית.
תומר רוזנר
על זה הוא מדבר.
עוזי סלמן
היא הולכת לנוהל הקצאות בפטור ממכרז.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים רק על מטרות ציבוריות של כל המדינה. אנחנו לא מדברים על כך שראש עיר לא יכול לקחת קרקע ולתת אותה למישהו שיבנה שם מסעדה וימכור המבורגר.
עוזי סלמן
נכון, כולל לא מדינת ישראל. כולל לא לצבא. אי אפשר לתת לצבא קרקע שהייעוד שלה הוא מוסד חינוכי אלא אם הצבא הולך לעשות שם מוסד חינוכי.
קריאה
אם הוא מעביר את הקרקע החומה למכללה צבאית, לכאורה הוא לא צריך לתקן תב"ע.
עוזי סלמן
הקרקע החומר צריכה להיות בייעוד.
קריאה
אז החקיקה לא חלה עליו.
עוזי סלמן
נכון.
קריאה
אז איפה הדוגמה של תיקון ייעוד?
תומר רוזנר
הסברתי לך. נתתי לך דוגמה. יש גן ציבורי, גן סאקר, ורוצים לעשות אותו מכללה צבאית.
עוזי סלמן
אתה צריך לשנות ייעוד.
תומר רוזנר
צריך לשנות את ייעודו. נכון.
קריאה
אם זה שטח חום, אתה צריך לשנות את הייעוד.
תומר רוזנר
לא חום. ירוק.
עוזי סלמן
אתה צריך לשנות את ייעודו ואז אתה צריך לעבור תב"ע.
תומר רוזנר
במקרה כזה אומר יושב ראש הוועדה שלא מספיק לו שתשנה את התב"ע אלא תבוא גם לאישור.
עוזי סלמן
אני חושב שזה עניין של תפיסות עולם. השלטון המקומי בשטח שלו, הוא הריבון ויש דמוקרטיה עירונית. הקצאה כזאת, אישורים תכנוניים עוברים את מועצת העירייה וגם עוברים ועדה מקומית. היכן שהיא לא מוסמכת, זה עובר גם ועדה מחוזית ויכול להגיע גם למועצה ארצית ויכול להגיע גם לבתי משפט. לשים על כל הקונסטלציה המשפטית הערכית הזאת, היא ערכית בעיני, של דמוקרטיה עירונית, לשים על זה את הריבון של הכנסת, זה נראה לי סטייה מסוימת. זה סוג של ויכוח. אני לא בטוח שמשיגים כאן באמת את המטרה הרצויה ולכן צריך לראות אם זה נכון.
אריאל צבי
אני רוצה לשאול לגבי סעיף קטן (א), לא לגבי ההקצאות. סעיף קטן (א) מדבר על עסקאות במקרקעין שהן מכירה או גם שיעבודים. המשמעות היא, אם אני מבין נכון, שכל קרקע, גם כשהיא קטנה מ-25 דונם, למשל רישום משכנתא או שיעבוד העירייה, זה יגיע לכאן.
תומר רוזנר
לא. רק למכר.
אריאל צבי
אבל זה הנוסח של סעיף (א).
תומר רוזנר
סעיף (א) זה מכר.
לירון אדלר
להחליפם או למשכנם אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור.
תומר רוזנר
בלי מישכון. נוריד את ה-מישכון.
רון אלמוג
גם מכר, ההליך של עסקת מקרקעין וההליך של שינוי ייעוד, הם שני הליכים שונים. אפשר לשנות ייעוד גם בקרקע פרטית לפני העסקה ואחרי העסקה. בעל קרקע יכול להגיש בקשה. מוסדות התכנון דנים בשינוי ייעוד, העירייה ומוסדות העירייה דנים במכירה. יש הליכים שונים של בקרה, של רגולציה, חלקם פנימיים וחלקם חיצוניים לעירייה, עסקאות ארוכות טווח מעל חמש שנים או מכירה או שיעבוד והם מגיעים גם לבדיקה ובחינה של משרד הפנים. אנחנו חושבים שלהכניס את הכנסת, את ועדת הפנים, כעוד רגולטור על עסקאות שנעשות ברשויות מקומיות, זה דבר לא נכון. גם לגופו של עניין, אנחנו חושבים שמכירה, אם אחר כך בשלב מסוים יש שינוי ייעוד, אין עם זה קושי מסוים. גם המצב היום, שינוי ייעוד, כאשר מדובר בהקצאת קרקע או בסחירות, כמובן שהעירייה, כשהיא מקצה קרקע, היא צריכה לקבוע מראש את השימוש והשימוש חייב להיות תואם לתב"ע ואם יש שינוי בשימוש, החוזה מתבטל. זה על פי נוהל הקצאות וזאת דרישה שהיום שר הפנים מקפיד בכל אישור של עסקת מקרקעין שמגיעה אליו.

לכן אנחנו מתנגדים להצעה.
היו"ר דוד אמסלם
אתם הגדרתם את זה כנושא חדש כי התנגדתם.
רון אלמוג
אנחנו חשבנו שזה נושא חדש. גם התנגדנו לגופו של עניין כשני עניינים נפרדים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני מבין שיש בכלל הקצאות ששר הפנים לא בלופ.
תומר רוזנר
בהחלט. למשל בעיריות איתנות, מה שנקרא עיריות איתנות.
קריאה
הוועדה הזאת קידמה את זה. זאת עצמאות הרשויות.
תומר רוזנר
בהחלט. עובדתית זה מה שהוא רוצה.
רון אלמוג
זה חלק ממדיניות הממשלה ומדיניות הכנסת. היה על זה תיקון של חוק עיריות איתנות שהוריד את הרגולציה.
תומר רוזנר
הוא רוצה להחזיר את הגלגל אחורה.
היו"ר דוד אמסלם
כל פעם שיושב כאן מישהו אחר, הוא רואה את הדברים מזווית אחרת. אני בא מהניסיון. כנראה מי שישב כאן, לא היה לו ניסיון מוניציפאלי ולכן בוא ניתן סמכויות פה ובוא ניתן סמכויות שם. לכן אני חושב שכאן במקרה דנן, בדיוק אני בא מהזווית הזאת.
ערן ניצן
אפשר להציע הצעה? אולי אגב החקיקה, הרי בסוף יש איזושהי המשכיות והוועדה הלכה למקום של עיריות עצמאיות, אולי נמעט עיריות עצמאיות? פעלנו עכשיו כמה שנים להעצים רשויות. כשאת לא רשות עצמאית, יש עליך המון סנקציות ובין היתר גם עסקאות.
קריאה
זה לא חל על עיריות עצמאיות.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, תדע לך שבסופו של עניין אין שום קשר.
ערן ניצן
כי זה משדר כאילו לרשות עצמאית יש סמכות ואחריות.
היו"ר דוד אמסלם
לרוב יש סמכות לרשות המקומית אבל לדעתי תמיד צריכה להיות בקרה. לכן אני אומר שיש מקרים חריגים מאוד ואני לא מדבר על כל ההקצאות.
ערן ניצן
אני מנסה להתחבר למה שהוועדה עצמה עמדה עליו. אפשר למעט את הרשויות העצמיות. כל האכיפה והבקרה הממשלתית עליהן רופפת יותר מתוך ההבנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא בא מהצד הכספי כאן.
ערן ניצן
גם אני. אני בא מהצד הערכי.
היו"ר דוד אמסלם
רשות עצמאית היא בעצם רשות שיש לה את העצמאות הכלכלית.
ערן ניצן
לא רק.
עוזי סלמן
גם מינהל תקין.
ערן ניצן
נכון.
עוזי סלמן
היא נבחנת על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
ערן ניצן
נכן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר בגדול שיש אירועים שהם דרמטיים גם בהתנהלות עירונית. אם זה יבוא לכאן לאישור הוועדה והכול ברור, אז אין בעיה. אבל אם מחר יחליט מישהו בעיריית תל אביב להעניק את כל גני יהושע ולעשות משהו ורוב התושבים אפילו לא מסכימים וראש העיר בא ומחליט לכפות את זה דרך מועצת העיר.
עוזי סלמן
הוא לא יכול.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא חושב שצריכה להיות כאן איזה דיון?
עוזי סלמן
לא. זה לא חוקי.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא חוקי? אתה חושב שאני לא יודע איך עוברת תכנית בעירייה? אתה לא חושב שאני מבין איך עוברת תכנית בתוך ועדת התכנון העירונית כשראש העיר רוצה משהו?
עוזי סלמן
אני חי את העולם התכנוני לא מעט שנים. אני בחיים לא ראיתי תופעה כמו שאתה מתאר כאן. אני מכיר את הכוח של הציבור. הרגולציה התכנונית היא רגולציה מאוד קשה. גם לבתי המשפט יש מה להגיד ואי אפשר להעביר תכנית לא חוקית, לדעתי.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא חוקית? אני אמרתי כאן משהו לא חוקי? סלמן, די. אני שואל שאלה.
עוזי סלמן
אתה לא יכול לקחת פארק ציבורי מטרופוליני - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? אני אעביר לו שינוי תב"ע ואני אעביר אותו איך שאני רוצה.
עוזי סלמן
אבל לשנות את הייעוד שלו? אני יכול לתת לך דוגמאות.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יכול לקחת מחר את גני יהושע ולהפוך אותו למתחם לבינוי?
עוזי סלמן
חד משמעית לא.
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לי למה.
עוזי סלמן
מפני שקודם כל הציבור לא ייתן. הוא ייקח אותך לדיון ציבורי.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה הציבור?
עוזי סלמן
הציבור, אלה תושבי תל אביב.
היו"ר דוד אמסלם
איך ייקחו אותך? לאן?
עוזי סלמן
הם ייקחו אותי לוועדות ערר, לבתי משפט, זה יגיע עד בית המשפט העליון. יש רגולציה ממשלתית על ההליך התכנוני. אף אחד כאן לא חי במדינת ישראל בחלל ריק. הביקורת על הרשויות המקומיות ועל ההליכים שהן מקיימות היא ביקורת.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתה מוטרד? זה יגיע לכאן. הרי מה יגיע לכאן בסוף? מקרים בעייתיים שהציבור לא רוצה אותם ומישהו דוחף אותם בעירייה בכוח. זה מה שיבוא לכאן.
עוזי סלמן
אני לא חושב שהכנסת צריכה לרצות שמקרים כאלה יבואו אליה. כל עסקה כזאת, כל דבר הזה, הוא מכיל, כמו שאתה מתאר את זה אפילו, יש כאן מכלול גדול מאוד של אינטרסים והם נבחנים על פי אמות מידה משפטיים, כלכליים, שמאים ומה שאתה רק רוצה. להבין את כל המטריה הזאת, הרי למה עשו עיריות עצמאיות? אחת הסיבות הייתה שמשרד הפנים לא הצליח להתמודד עם כוח האדם שלו עם אישור עסקאות המקרקעין שהגיעו אליו כי הבחינה היא בחינה מאוד מורכבת וקשה, היא גם מטילה אחריות מאוד כבדה לבחון את זה ואם יש רשויות שיודעות לעשות את הבחינה הזאת טוב בעצמן והביקורת הציבורית שם היא מספיק טובה בתוך מועצת העיר שהיא מועצה דמוקרטית, היא משקפת את רצון הציבור. יכול להיות שיש ראש עיר שיכול להשליט באופן מוחלט את רצונו, אני לא יודע ואני לא יודע להתייחס לזה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא מכיר אחד כזה.
עוזי סלמן
לא, למקרי קיצון. אני לא יודע להתייחס למקרי קיצון.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על מקרה קיצון.
עוזי סלמן
אני לא מכיר כאלה. לקחת ולפגוע בריבונות של רשות מקומית, בעיני זה דבר שהוא לא נכון.
קריאה
הנוסח בסעיף (א) הוא נוסח מאדו רחב. הוא לא מקרה קיצון.
אריאל צבי
אדוני היושב ראש, זה לא מקרה קיצון. הנוסח של סעיף (א) הוא יחסית רחב. לפחות בפרשנות הנוהגת היום בממשלה לגבי מהי עסקה שחייבת אישור השר, מדובר בכמות מאוד גדולה של פעולות. למשל, אפילו ביטול הפקעה לדוגמה.
קריאה
לא. הוא אומר 25 דונם.
אריאל צבי
לא, סעיף (א) לא חל על 25 דונם. סעיף (א) מדבר על מכירת מקרקעין.
היו"ר דוד אמסלם
שבו על זה עם תומר. אנחנו מדברים על 25 דונם בהקצאה שדורש שינוי ייעוד.
תומר רוזנר
אתה דיברת גם על מכירה.
אריאל צבי
סעיף (א) דיבר על מכירה. כל העסקאות במקרקעין. זאת המשמעות.
תומר רוזנר
מכירה זה יותר קיצוני. הם יכולים למכור להם את ה-25 דונם. לא להקצות אלא למכור.
אריאל צבי
זאת גם מכירה של זכויות. אני אומר שזה מנעד מאוד רחב של פעולות.
אלדר דוכן
הבנתי מה אדוני היושב ראש אומר. אנחנו נצמצם גם את הנושא של המכירה ל-25 דונם.
היו"ר דוד אמסלם
בנושא של ההקצאות.
אלדר דוכן
יש כאן עוד בעיה שאני רוצה להציג אותה. יש פה פגיעה בעיקרון של הפרדת הרשויות. העסקה של המכירה היא עסקה ביצועית והכנסת, אני לא מכיר ואני חושב שאין לזה אח ורע שהכנסת ממש כגוף מחוקק יהפוך לגוף שותף בביצוע של עסקה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. אני רוצה לסגור את הישיבה אבל לפני כן אני אסביר. הכנסת לא תדון בהיבט המסחרי. אתה יכול גם לשנות את זה בחוק, אם צריך. היא תדון בהיבט הציבורי. אתה מבין? בהיבט הציבורי. לא מעניין אותנו האם העסקה הייתה עשרים שקלים או מאתיים שקלים. זה לא קשור לכאן, אבל כאשר תושבים מגיעים, הרי בסופו של דבר איך העסק מתגלגל לכאן? תושבי אותה עיר מגיעים לכאן. אתן לך סתם דוגמה את סירקין, שם יש את כל הסיפור של הבינוי במתחם הצבאי. באו התושבים נגד העירייה ונגד כל העולם ויזמנו כאן דיון. הם באים לכאן.
אלדר דוכן
הם תמיד יכולים לבוא אליך לוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. בעיר מתנהלים הרבה דברים שחלק גדול מהתושבים, לפעמים חלקם הקטן, לא משנה, יש להם התנגדות בסיסית לרעיון. עצם העניין שאתה אינסטנציה כזאת, לפעמים השיגעון בכלל לא מתחיל אלא הבן אדם מתחיל לתת ברקס בקטע הראשון.
אלדר דוכן
זה קיים כבר כיום. מה שההצעה שלך משקפת זה מעבר להיבט הציבורי שאתה יוזם דיון ציבורי בעניין. אתה סמכות מאשרת וסמכות מאשרת, היא כמו סמכות ניהולית. כדי שעוזי או כל עירייה אחרת תבצע עסקה, בסופו של דבר היא תצטרך לבוא לכאן כדי שתאשר את העסקה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה עסקאות כאלה של 25 דונם?
אלדר דוכן
לא משנה. אתה פוגע בעיקרון. אדוני היושב ראש, אתה פשוט פוגע בעיקרון. אני חושב כך ובצניעות אני אמר.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני חייב לסיים את הישיבה. בעיקרון אני לא מקבל את מה שאתה אומר. אני חושב שזה התפקיד של הכנסת. אנחנו לא מנהלים את המשא ומתן על העסקה עצמה. בהיבט הציבורי, זה התפקיד של הוועדה הזאת.
אלדר דוכן
אבל זה לא ציבורי מה שאתה אומר. זה ניהולי. אתה מאשר את זה. ברגע שאתה גורם מאשר, יהיו השגות על שיקול הדעת של העירייה באישור.
אריאל צבי
הכנסת, כגורם מאשר, שיקול הדעת שלה גם יכול להיתקף בהליכים משפטיים בהקשר הזה. אתה ממש מכניס את הכנסת כגורם מאשר.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, אנחנו מסתכלים לא על הקטע העסקי אלא על הקטע של הייעוד עצמו, של השינוי.
אריאל צבי
אבל זה גורם מאשר. אתה מכניס את עצמך כגורם מאשר כמו השר. זה לא רק דיון ציבורי.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, והשר מה?
אלדר דוכן
השר הוא הרשות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. ועדות הכנסת לא מאשרות עוד דברים?
אריאל צבי
הן מאשרות רגולציה. ועדות הכנסת מאשרות רגולציה. הן לא מאשרות עסקה. הן מאשרות רגולציה, הן מאשרות הסדרה, מאשרות חקיקה.
קריאה
לא ביצוע.
אריאל צבי
הן לא גוף ביצועי.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה רואה את זה כגוף ביצועי?
אריאל צבי
זאת המשמעות.
אלדר דוכן
אם אני צריך לבוא כיזם או כרשות אליך לקבל אישור לביצוע עסקה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא לעסקה. לשינוי ייעוד.
אלדר דוכן
גם לשינוי ייעוד.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, קורה כאן איזה אבסורד. אני הרי לא המצאתי את זה עכשיו אלא יש איזה אירוע שקורה עכשיו.
קריאה
אבל, תומר, הם כתבו לך על עסקה ולא על שינוי ייעוד.
היו"ר דוד אמסלם
יש כאן הקצאה. למה אתה לא חושב שיש אירוע שהוא בעצם אירוע דרמטי ויש לו משמעות ציבורית דרמטית? אני לא בא מהצד של הכסף. דרך אגב, הקצאה היא לא כסף. אני אומר שמחר למשל, כמו שאמרתי, תבוא עירייה מסוימת ותחליט שהיא רצה לקחת מרכז שהוא מרכז ספורט וחברה שפועלת חמישים שנים ולהפוך אותו לבסיס צבאי, למכללה של צה"ל. כל התושבים מתנגדים. ראש העיר רוצה. נשמע לך הגיוני שזה עובר כך ולא מדברים על זה?
אלדר דוכן
לשם כך יש מערכת של בקרה ואיזונים.
תומר רוזנר
זה לא מספיק מה שיש.
אלדר דוכן
אז תוסיף איזונים אבל של הרשות המבצעת. תוסיף מערכות של בקרות.
אריאל צבי
אפשר לעשות עם דיווח לוועדה ואם הוועדה תרצה, היא תיזום דיון ציבורי. אבל אתה מכניס את עצמך כגורם מאשר.
היו"ר דוד אמסלם
ומה תעשה עם הדיון הציבורי?
אריאל צבי
השאלה אם אתה באמת רוצה להיות גורם מאשר כמו הרשות המבצעת. זאת המשמעות. שיקול הדעת שלך ייבחן בבית המשפט בבג"ץ על דברים כאלה.
קריאה
אני גם לא בטוח שהכנסת מתאימה ויכולה לתת את סוג האישור הזה.
אלדר דוכן
הרעיון הזה עומד מש בניגוד לעיקרון הפרדת הרשויות. זה ממש בלב הדמוקרטיה.
תומר רוזנר
אם שואלים לגבי תקדימים, יש תקדימים. למשל, ביטול הכרזה על שמורת טבע או גן לאומי.
היו"ר דוד אמסלם
אתמול או שלשום ביטלנו שמורות טבע.
אלדר דוכן
זה משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
למה משהו אחר? זה אותו עיקרון. דרך אגב, אנחנו ממנים נציגים. עזבו, חבר'ה.
אלדר דוכן
אבל זה חלק מהתפקיד שלך לפקח על הרשות המבצעת.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אנחנו ביטלנו את שמורת הטבע בהר מירון. באיזה מסגרת עשינו את זה?
אלדר דוכן
כי יש לך סמכות.
היו"ר דוד אמסלם
אז גם כאן אני מבקש שתהיה הסמכות. לא הבנתי מה ההבדל.
אלדר דוכן
אבל כאן אתה רוצה להיות גורם מאשר ולא גורם מפקח.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, גם כאן. אתה יודע מה? שזה יבוא ויקבל אישור אצלנו.
ערן ניצן
אני אנסה להגיד לך מה לדעתי ההבדל.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מחליט. הם יחליטו הכול ויביאו את זה לאישור כאן. בדיוק כמו שמורת הטבע. אני החלטתי על שמורת הטבע?
ערן ניצן
שמורת הטבע היא עניין ערכי.
היו"ר דוד אמסלם
וזה לא ערכי?
ערן ניצן
זה לאו דווקא ערכי.
אריאל צבי
כאשר אתה מפקח על הרשות המבצעת, אתה מתעסק בדברים כלל ארציים. השלטון המקומי הוא גורם לוקאלי. כאשר אתה מתערב ב-250 רשויות, אתה הופך להיות כמו שר הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
תעבור לעיקרון. אני שואל אותך בעיקרון.
אריאל צבי
זה העיקרון.
היו"ר דוד אמסלם
לא, למה אני אישרתי עכשיו שני דונם בהר מירון? לפני שבוע. תבוא עכשיו לעיקרון. למה יש לך בעיה ב-25 דונם שיבוא לכאן? ספר לי אתה. ספר לי למה לפני שבוע בא לוועדה אישור ומה ההבדל?
ערן ניצן
זאת לא כמות הדונמים.
היו"ר דוד אמסלם
שאלה של מה? אני לא נכנס פנימה ומאשר כוועדה? מה, אני לא גוף שמנהל?
ערן ניצן
השאלה היא אופי הפיקוח שלך.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אנחנו נתווכח אחר כך. אני פשוט חורג מהאישור שקיבלתי. תודה רבה. אנחנו נועלים את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים