ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/10/2015

צו סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (שינוי התוספת לחוק), התשע״ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 60

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ז' בחשון התשע"ו (20 באוקטובר 2015), שעה 10:38
סדר היום
צו לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון התוספת - הוספת סניפי המוסד לביטוח לאומי), התשע"ה-2013
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף
מוזמנים
עמוס רוזנצוויג - יועץ משפטי, המוסד לביטוח לאומי

רועי קרת - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

עופר גולן - מנהל אגף ביטחון, המוסד לביטוח לאומי

יואל הדר - ייעוץ משפטי, המשרד לבטחון פנים

איילת לוי - ייעוץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ג'ורג' קיוורקיאן - ייעוץ משפטי, משטרת ישראל

סנ"צ קלוד גוגנהיים - ייעוץ משפטי, משטרת ישראל

רפ"ק אופיר כפרי - משטרת ישראל

רפ"ק הדס נורמן - קמ"ד תכנון אג"ת, משטרת ישראל

ואיל עתאמנה - מתמחה, משרד המשפטים

נתי פיסמן - משרד המשפטים

רוני בר לוי - משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

צו לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון התוספת - הוספת סניפי המוסד לביטוח לאומי), התשע"ה-2013
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: צו לפי חוק סמכויות שמירה על ביטחון הציבור (תיקון התוספת – הוספת סניפי המוסד לביטוח לאומי), התשע"ה-2013. אני אעביר את זכות הדיבור קודם כל לעידו ואחר כך נתקדם.
עידו בן יצחק
"חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור" מסביר את הסמכויות של המאבטחים בישראל. בשנת 2012 תוקן החוק הזה לראשונה בעקבות מקרים שהיו בכל מיני מוסדות רווחה, מחלקות לשירותים חברתיים של אלימות נגד עובדים. בעקבות זאת תוקן החוק וניתנו סמכויות גם למאבטחים שנמצאים שם, גם במקרים בהם הם עדים למעשה אלימות או שמישהו אחר עד למעשה אלימות ואומר להם שהוא היה שם. סמכות כלפי האדם שביצע את מעשה האלימות להוציא אותו מהמקום, למנוע את הכניסה שלו למקום, לחפש עליו, לעכב אותו עד בואו של שוטר.

בשנת 2014 תוקן החוק פעם נוספת והורחבו הגופים בהם ניתן להשתמש בסמכויות אלה. נוספו בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות חינוך, אצטדיוני ספורט, מקומות של משחקי מזל, מועדונים. התפיסה, שצריך למקד את זה רק למקומות שבהם יש בעיה של אלימות, לא לתת את זה לכל המאבטחים בכל מקום שהוא. מכיוון שברמה העקרונית המאבטח הוא השומר בכניסה ולא בהכרח הוא זה שצריך לטפל במעשה אלימות רגילים – זה תפקידה של המשטרה – אבל במקומות שמועדים לכך הוועדה סברה שיש מקום לתת סמכויות כדי שיהיה מענה מידי לאירועים אלה. במקביל, כדי להגן על המאבטחים נקבעה הוראה שמחייבת את המעסיק שלהם לבטח אותם במקרה שהם נפגעים כשהם מממשים את הזכויות האלה.

החוק מאפשר לשר לביטחון פנים להוסיף גופים שבהם תינתן הסמכות הזאת באישור הוועדה. זה בעצם מה שאנחנו דנים בו כעת. המשרד לביטחון פנים מבקש להוסיף את סניפי המוסד לביטוח לאומי, שגם למאבטחים בהם יינתנו הסמכויות עליהם דיברתי במקרים של אלימות. בעצם אני מציע שהמשרד או המוסד לביטוח לאומי יציגו את הצורך.
היו"ר דוד אמסלם
אין צורך. תודה רבה.

מי בעד ההצעה?

מי נגד?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
סליחה, רק הערה כרופא ראיתי הרבה מקרים שאנשים, יכול להיות שמסיבות מוצדקות, אבל 99.9% לא מצודקות, שתוקפים אחים ואחיות וכדומה. לפעמים למאבטח אין לו את הכלי ואת הסמכות ולכן כדי לשמור על הסדר, מהשיקולים האלה כן.
היו"ר דוד אמסלם
תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

מי בעד ההצעה?

מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר דוד אמסלם
אין נמנעים. אנחנו מאשרים את הצו.

תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:41.

קוד המקור של הנתונים