ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/10/2015

א. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית ג/18499 בפקיעין , ביטול הכרזה על חלק משורת טבע הר מירון לפי תכניות ג/6400, ג/19399 להרחבת שכונת חיילים משוחררים בחורפיש

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 59

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ז' בחשון התשע"ו (20 באוקטובר 2015), שעה 10:30
סדר היום
1. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית ג/18499 בפקיעין

2. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות ג/6400, ג/19399 להרחבת שכונת חיילים משוחררים בחורפיש
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

נאוה בוקר

בצלאל סמוטריץ

חמד עמאר
חברי כנסת
שרן השכל
מוזמנים
אורנה נידם - מנהלת אגף א' קשרי ממשל, משרד האוצר

יסמין טלמון - יועצת סביבתית, מנהל התכנון, משרד האוצר

כמאל בדר - ס. מנהל מחוז חיפה, משרד הבינוי והשיכון

מנחם זלוצקי - יו"ר מועצת גנים ושמורות טבע, המשרד להגנת הסביבה

ענת יציב - מנהל אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים

מאג'ד עאמר - ראש מועצת חורפיש

מאיר דויטש - סמנכ"ל מדיניות, תנועת רגבים

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעל, חבר המתרגמים

1. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תוכנית ג/18499 בפקיעין
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את הישיבה. במסגרת הנושא שדנו עליו וגם בנושא של "חוק התכנון והבנייה" והסדרת כל הנושא של המגזר הלא יהודי, גם אני תמכתי אז וגם תומך היום בהסדרת המצב הקיים. קודם כל להסדיר את המצב הקיים. בעצם מכאן להתקדם קדימה. במסגרת זו הובאו בפנינו שני דברים: 1. ביטול הכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית ג/18499 בפקיעין. 2. ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכנית ג'/6400 ותכנית ג'/19399 להרחבת שכונת חיילים בחורפיש. בגדול לפי הבנתי מדובר על הכשרת מצב קיים.
קריאה
הרחבת שכונת חיילים משוחררים, זה לא מצב קיים.
היו"ר דוד אמסלם
הרוב זה הכשרת מצב קיים, חלק. אני הקראתי את כל הצווים יחד. משרד הפנים ידבר. בעיקרון אנחנו מדברים גם על הכשרת מצב קיים וגם מחסנית לגידור של אותה אוכלוסייה גם כדי לאפשר להם לחיות. הרי בסוף הם גדלים.

בבקשה משרד הפנים.
יסמין טלמון
אתה פונה אלי ואני ממשרד האוצר, משרד האוצר מינהל התכנון.

שמי יסמין טלמון. רק לתקן את מה שנאמר קודם, שטח תכנית ג'/19399 עדיין הוא לא בנוי, התכנית עדיין לא מאושרת. היא מחכה לביטול ההכרזה כדי להתקשר. יש שם תוספת של 10 דונם בלבד שהוא איזה תיקון של עיוות שלא נגרע מהעבר. אנחנו צרפנו אותו לגריעה הזאת כדי - - -
קריאה
ועכשיו הכול ביחד. זה בחורפיש.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זה מתוך סך כל הדונם בחוזה? כמה זה הכשרת קיים?
יסמין טלמון
באחוזים זה אולי 25% או 20%.
היו"ר דוד אמסלם
הסדרת מצב קיים ו-25% התפתחות?
יסמין טלמון
כן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כמה דונם כולם?
יסמין טלמון
חורפיש זה 8 בתוך השמורה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להבין האם שמונה דונם זה במסגרת החיילים המשוחררים?
יסמין טלמון
לא. לא. לא. אנחנו מדברים על שני נושאים נפרדים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אעשה סדר. חשבתי שאתן תחילה להסביר. חשבתי שהעיקרון הוא חשוב אם אתם רוצים נכנס לפרטים. נדבר קודם כל על הר מירון. תכנית ג/18499 – פקיעין. תתחילי עם זה ואחר כך נעבור לתכניות אחרות ונתקדם.
יסמין טלמון
בפקיעין באמת חלק מהתכנית כבר בנוי. אנחנו מדברים בסך הכול על שני דונם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה יש שם?
יסמין טלמון
מתכננים עוד תוספת של יחידת בינוי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה זה? פקיעין זה ישוב גדול, למה תפסתם דווקא את שני הדונם? מה יש שם שרוצים להסדיר? יש משהו קיים שיש לו צו הריסה ולא רוצים שהוא ייהרס?
היו"ר דוד אמסלם
שואל בצלאל מה כואב בבטן שבאנו לפה.
יסמין טלמון
אני אתן לזה רקע. פקיעין לכל אורכה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני שואל מה שפר גורלו של אותו מגרש שאותו מסדרים ולא עוד הרבה - - -
יסמין טלמון
פקיעין לכל אורכה גובלת בשמורת טבע מוכרזת. חלק מהשמורה נגרע כבר בעבר על סמך תכנית מאוד ישנה. ג'/3232 ייעדה את השטח לשמורת נוף, בתוכה היה ניתן להוציא היתרי בנייה ובנו שם במשך השנים. השטח הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, בצלאל זה נקרא קרקעות פרטיות - - -
יסמין טלמון
והשטח הזה נגרע מהשמורה. התוספת שכרגע מבקשים זה עוד איזשהו בעלים פרטי שבנה ומעוניין עכשיו להרחיב, להוסיף עוד תוספת של בינוי לאחד הבנים. התכנית הזאת חורגת ממה שכבר נגרע בשני הדונם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זאת החריגה היחידה בפקיעין?
יסמין טלמון
לא. זאת לא החריגה היחידה בפקיעין. ישנן חריגות בנייה. כרגע ישנה בהתהוות תכנית מתאר כוללת לכל היישוב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה לעבוד סלאמי, יש כאן הפלייה? אני שואל כי אני מכיר. אני מכיר את התכנית. זה לא תקין שאנחנו - - - אתה יודע מקורב, אתה יודע מי, החל מאותו מסדיר.
יסמין טלמון
הוא כן הלך לפי הספר, כן עשה תכנית וכן מבקש לקדם אותה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסכים עם בצלאל במובן - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מחילה, אני אומר את זה גם לגבי הדיון הבא. אני אשמח, אדוני היושב ראש אני ארצה לראות מפה. אני אגיד את זה הפוך. אני סומך, את מנחם אני מכיר הרבה שנים עוד מכובעי הקודם, אני סומך על אנשים. יכולתי לבוא ולהגיד תשמע יש כאן מכתבים, השר להגנת הסביבה תומך, אנשי המקצוע תומכים, אנשים שאני מעריך באמת. אני מרים יד. אם רוצים באמת שנוכל לשקול אני רוצה לראות את ההצעה, אני רוצה לראות את האישורים, אני רוצה לראות את התכניות הקיימות, את התכניות העתידיות – מוצדק לא מוצדק – אם רוצים שיקול דעת שלנו. במקרה זה תחום שאני קצת מבין בו, יודע לקרוא מפות, 7-8 שנים עסקתי בזה. פקיעין, אני מכיר היטב, בסדר, מכיר מצוין. לא מבין למה למגרש הזה מגיע לו מה שלא מגיע לאחרים. אגב, זו תשובה אם תגידו לי 'אחרים לא ביקשו להסדיר והבנאדם ביקש להסדיר ולי כמדינה יש אינטרס להראות שמי שרוצה להסדיר אני הולך לקראתו', תשובה. אבל שתהייה תשובה.
יסמין טלמון
זאת התשובה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר.
יסמין טלמון
זאת התשובה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא של בצלאל. אנחנו גם דנו בכל הנושא של שינוי "חוק תכנון" לגבי כל תכנית המתאר במגזר הערבי. אני בעמדה כזו, אני מסכים איתם בעמדה. המגזר הערבי מה שקרה בו, אני מכיר אותו גם מאזור ירושלים שלא לא הייתה לו תכנית, לא הייתה לו תב"ע (תכנית בינוי עיר), לא קידמו לו את התב"ע. כתוצאה מזאת אנשים בנו ללא היתרים כי לא הייתה להם בררה. המדינה באמת פעלה לא נכון - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא מדויק בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכל הישובים הערביים, מה פתאום הוא לא בנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך בירושלים מה קרה. אני התחלתי עם הלחץ כדי להתחיל לקדם תב"עות בכל שכונה בעיר. בגלל זה מה שקרה במגזר הערבי, האנשים התחילו לבנות. לכאורה אלו קרקעות פרטיות שלהם, התחילו לבנות לכאורה ללא היתרים. אני בעמדה להסדיר את המצב הקיים קודם כול משום שזה מצב קיים. מכאן ולהבא לקבוע כללים, אבל כללים נוקשים. מי שבעצם יעבור על החוק צריך לטפל בו בנושא של ההריסה. אגב, בכלל בישובים הערביים לא עושים כלום. זה במסגרת התכנית הכוללת.

עכשיו לגבי הנושא של ההכרזה. יש כאן אנשי מקצוע, אני לא נכנס בזום. אני לא עושה זום לגבי התכנית הספציפית, אני סומך עליהם. אני מעריך שגם אם מישהו יזם תכנית קטנה ויש להם בקנה גם תכנית גדולה בוא לא נעכב אותו היום. אם אפשר לתת היום לא נעכב אותו עוד שנה ונגיד 'תבוא עם כולם'. אם הוא כבר מוכן והכול בסדר, לא מטריד, לא משנה שבאתי לכאן במיוחד – זה בסדר. אני סומך על אנשי המקצוע ואני מגבה אותם, אני מאלה, כי זה רצון התפקיד שלהם. אני גם לא וועדת הביקורת שלהם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אם הם צריכים את האישור שלנו. אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת, זה רלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
היות ומדובר גם במשהו נקודתי, זה לא משהו דרמטי אסטרטגי, אני בעמדה של בוא נתקדם איתם. בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש מפה?
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, תקראו לבצלאל תראו לו, הוא איש קואופרטיבי והוא גם מבין בעניין. בגלל זה הוא נכנס לסיפור.
שרן השכל (הליכוד)
השאלה היא אם אנחנו עכשיו מאשרים את הבנייה הזאת של שני דונם מהשמורה, אז יבואו עוד עשרה ויבקשו גריעה של שני דונם כל אחד, אז עוד אחד יגיע ועוד אחד יגיע, ומה יישאר לנו בסוף?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בואו נרגע, מדברים על 100 אלף דונם בשמורת הר מירון, כשאתם באים לגרוע שני דונם תירגעו. לפחות תירגעו. אתם לא מכירים את העובדות. משנת 80 לא אושרה תכנית מתאר שם. אני נותן לכם לדבר ולדבר וכל אחד מכם מוציא - - -. אנחנו מדברים על חמישה דונם, אתה מדבר על 100 אלף דונם וכשאני בא לגרוע שני דונם, זו בושה.
היו"ר דוד אמסלם
עמאר שנייה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו מדברים על 100 אלף דונם, את מבינה. זו קרקע פרטית. זו שמורת טבע -- - זה לא מעניין אותי. יש בני אדם שמה. אל תגידו שמורת טבע, תפסיקו כבר. שיגעתם אותי עם השטויות. נגרע עוד 20 דונם ועוד 100 דונם, מה זה? זו קרקע פרטית של אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
עמאר, אני מבקש ממך. אני לא רוצה להוציא אותך. לא. לא. זה לא יקרה עוד פעם. אתה תירגע. אצלי בוועדה אין דבר כזה. אתה בפעם הראשונה אצלי. אני אתן לך לדבר, אף לא יפריע לך. אתה לא תצעק על אף אחד. אנחנו מבינים ואנחנו יכולים לדבר גם בנימוס וכול בסדר. זכותה להגיד את מה שהיא אומרת ואחרי זה נבוא להצבעה. אני תכף אתן לך את רשות הדיבור. בבקשה שרן תסיימי.
שרן השכל (הליכוד)
בסך הכול יש לזה גם השלכות עתידיות וצריך להתחשב גם בזה.
היו"ר דוד אמסלם
כעת אני רוצה לענות לך. מי שמביא את זה זאת רשות התכנון, זה לא הבנאדם. בעצם במדינת ישראל כשמגישים, אנשים אזרחים, כאלה דברים, יש רשויות תכנון והן לפי התכנון מאשרות או לא מאשרות. לכן אמרתי שמי שמנהל את התכנון במדינת ישראל זה לא הכנסת, בעצם זה מנהל התכנון. לכן הוא מפרש את אמירתו המקצועית ולרוב אנחנו מאשרים אותה. בבקשה עמאר. אל תיקח את זה אישית.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תודה רבה על קיום הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר לך משהו לגבי שרן. שרן היא בחורה צעירה, חשוב לה גם כל נושא איכות הסביבה. היא לא מכירה את הנושא ספציפית. אני רק מבקש ממך להיות סבלני אליה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני מאוד סבלני. אתה מכיר אותי, אתה אולי לא מכיר אותי. אני חבר בוועדה, הייתי חבר בוועדה שתי קדנציות, בעתיד גם אחזור להיות חבר. אני מאוד מאוד רגוע, אני לעולם לא מתעצבן. אבל כשאתה שומע, מדובר על שני דונם מתוך 100 אלף דונם. מי שקרא את הצו צוחק על שני דונם כשאנחנו מדברים על קרקע פרטית. אחת. שתיים, אנחנו מדברים על בני אדם, על חיילים משוחררים, על אנשים ששירותו את המדינה, נתנו למדינה. מה שהם באים לעשות עכשיו זה להסדיר את הקרקע שלהם ולבנות את הבית שלהם. אף אחד לא גונב קרקע של המדינה, אף אחד לא לוקח חצי דונם של המדינה. מה שבמגזר הדרוזי שונה משאר המגזרים הוא שאנחנו בונים רק על קרקע הפרטית שלנו. מעולם לא נוגעים בקרקע של המדינה, מעולם לא נוגעים בקרקע של מישהו אחר. אנחנו בונים על הקרקע הפרטית שלנו. אפילו כשרצו להקים יישוב דרוזי חדש, ואני הובלתי את זה, כשהציעו לנו מקום על קרקע שהייתה כפר ערבי ישן אנחנו לא הסכמנו. אמרנו שאנחנו לא מוכנים אפילו שם לבנות את הכפר הדרוזי החדש כי אנחנו לא רוצים לשבת במקום של אף אחד אחר. אנחנו רוצים קרקע של המדינה שלא הייתה שייכת לאף אחד. הלכנו למקום חדש לבנות את היישוב הדרוזי החדש כשלא היה שום כפר.

אנחנו מדברים על יישוב כמו פקיעין וכמו חורפיש שאני מכיר אותם, אני מכיר כל בית, מכיר כל איש, מכיר כל בנאדם שם. אנשים שומרי חוק, אנשים שחצי מהם נמצאים עכשיו בירושלים ונמצאים בכול הערים האחרות ומגנים בגופם על האזרחים של המדינה. ואנחנו באים כאן: 'עוד אחד ייקח עוד שני דונם, ועוד אחד ייקח שני דונם'. בואו תראו את התמונה הכללית. אנחנו מדברים שמשנת 1980, אדוני היושב ראש, שלא אושרה שום תכנית מתאר במגזר הדרוזי. 35 שנה, 35 שנה לא אושרה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בכרמל אישרו לפני שלוש שנים, חורפיש אישרו - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תבדוק באיזו שנה התחילו לעבוד עליה. אני מדבר על איזה שנה התחילו לעבוד. חבר'ה בואו ניכנס לפרופורציה הנכונה. אנחנו אנשים שיודעים לשמור על הטבע, אנחנו אוהבים את הטבע, אנחנו חיים בתוך הטבע, לא תמצא בית דרוזי שלא מגדל עצים ואין לו עצים ואין לו גינות ואין לו את זה. זה בדמנו, אנחנו חיים שמה.

לכן מה שאנחנו מבקשים, אדוני היושב, לגרוע שני דונם. אני מקווה שמשרד הפנים עוד יביא את הגריעה השלמה של היישוב פקיעין, את הגריעה של שמורת טבע כי נמצאים בתוך שמורת טבע. אין מה לעשות. אני דיברתי על זה במליאה. כל היישובים שלנו נמצאים בתוך שמורת טבע מוכרזת, אבל האדמות הן שלנו. אלו אדמות פרטיות שקנו אותם סבא של סבא של סבא. לכן אני מבקש להביא את התכנית השלמה של פקיעין.
היו"ר דוד אמסלם
זה בוודאי. כשזה יגיע - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ושל חורפיש.
היו"ר דוד אמסלם
תהיו מוכנים תבואו אלינו ונעשה דיון במהירות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש כמה משפטים קטנים לפרוטוקול דווקא משום שאני בא מהכיוון של חמד. חמד, תאמין לי שאני מכיר מצוין את הסוגיה. עסקתי בה הרבה מאוד בשנים האחרונות. זה נכון, ליישובים ברמת הגולן יש להם בעיה קשה. יושבים בתוך שמורה ודווקא לכן, דווקא בגלל זה אני חושב ששיטת הסלאמי שבה מביאים עכשיו שני דונם פה וארבעה דונם פה. מצופה היה, עכשיו אני זורק לכם את הכפפה, עכשיו הכול נמצא במשרד האוצר, גם מנהל התכנון, גם רשות מקרקעי ישראל. הכול יושב היום באותו מקום – נגמרו התירוצים.

יש בעיה, בסדר צריך לשמור את האיזון הנכון. צריך לשמור על השמורה וזה חשוב מאוד. צריך לאפשר פיתוח ביישובים הדרוזים וזה נכון. אני גם רוצה לתקן, ביישובים הערביים, זה ממש לא אותו דבר היישובים הערביים והדרוזיים, יש היום תכניות מתאר בתוקף לקיבולת אוכלוסייה לעשרים-ארבעים. לצערי אלו תכניות מפורטות וזו לא בעיה של המדינה. המדינה את חלקה בעניין הזה עשתה.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל עזוב, זה לא הוויכוח.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא הדיון. עברתי פה על המפה קודם. אין היגיון תכנוני במה שעושים שם. שוב, יכול להיות שיש היגיון מוסדי שאומר 'אני רוצה לעודד אנשים שרוצים הסדרה ולכן אני בא לקראתם'. אבל כשאתה מסתכל על המפה לא ברור למה שמו את הקו פה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שננהל עכשיו דיון תכנוני?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. אני רוצה לבקש לפרוטוקול כי זה לא מנהל תקין אדוני היושב ראש. זאת לא התנהלות נכונה. מצופה מהם שישיבו, שיבואו עם תפיסה, הנה היישוב הזה, זה הקונטור שלו, זה הקו הכחול שלו, את זה מבקשים לגרוע, זאת הפרוגרמה ההתפתחותית הטבעית שלו. אז יהיה אפשר לדון אמתית על היחס בין שימור לפיתוח. נוכל לנהל דיון.

אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אני מאשר את זה על עיוור כי אתם אומרים שזה הדבר הנכון. זה לא דבר בריא.
היו"ר דוד אמסלם
אני קודם כל שמח שבצלאל מאשר על עיוור. קודם כל הוא בנאדם ידען שהנושא הזה חשוב לו. אני מציע, בכלל באופן בסיסי, כשיש תכניות משמעותיות תקבעו עם בצלאל על קפה אצלי בחדר. יש לו דברים חיובים כי הוא מבין את הנושא. אני יכול להגיד לכם שיש לי הרבה שיחות אתו גם לגבי כל המגזר. זה מעניין אותו, הוא מקדיש לזה את הזמן. יש לו מה לומר גם ברמה התכנונית, וכידע אישי שני שקלים.

אנחנו בוועדה לא באים להחליף את מנהל התכנון. אני עסקתי בכובע השני שלי בדיוק בנושא התכנון. באמת הייתי נכנס לרזולוציה מה הגודל של השטחים הירוקים ולמה, ולמה פה, והשיפוע. אני הפסקתי, אני כבר לא שם. זה התפקיד שלכם ולכן אנחנו מביאים את זה, בקטע הזה, רק לאישור עקרוני ברמת המכלול. כמו שאמרתי, לפעמים האויב של הטוב הוא הטוב מאוד. בוודאי שאנחנו היינו מעדיפים לקבל פה איזו תכנית אחת גדולה. זה הכול. אבל אני מניח שלפעמים יש כאן בנאדם שכבר בנה, או כמו שאמר גלעד כבר עשינו טעות אתו, בוודאי שלא נגיד 'בוא חכה עוד שנתיים או שלוש עד שנסגור את התכנית'. אם אנחנו יכולים לשחרר אותו היום, 'אחי, תתקדם אתה'. אנחנו נעשה את זה.

בבקשה רק אם זה תורם להחלטה שלי. זה עוזר לי להעביר את ההחלטה?
קריאה
לדעתי כן.
מנחם זלוצקי
רציתי מכיוון ולמרות הוותק שלך, אבל אתה יושב ראש חדש של הוועדה, רציתי להביא לידיעתך שהנושא הוא לא רק על שולחן מנהל התכנון. התכניות האלה עוברות בקרה ואישור של מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע. אני יושב ראש המועצה, אותו גוף שלמעשה בוחן באמת את ההתכנות, את ההיגיון ואת היחסיות בין הפיתוח לבין השמורה. שתי התכניות שבאות לכאן היום עברו דיון ובחינה, ובסופו של דבר גם אושרו. אני מסכים לגמרי עם מה שנאמר וזו בדיוק ההכוונה של מועצת הגנים ושמורת טבע למנהל התכנון ולמוסדות התכנון בכלל, להכין תכניות כוללניות כדי שלא בכל פעם תבואנה תכניות נקודתיות כמו התכנית הזאת. אחת התכניות כאן היא ממש לא נקודתית. בפקיעין וגם בחורפיש יש היום, מה שאני יכול להגיד, באמת בחורפיש מקדמים תכנית מתאר כוללנית מאוד בעייתית שנוגסת גם בשמורה. אנחנו עובדים על זה, אבל הדיון שם הוא מאוד ארוך, מתמשך ולכן לא כדאי לעכב את התכניות הנקודתיות עד שהתכנית הכוללת תהייה מוכנה ובמיוחד בחורפיש שחלק מזה כבר בנוי,.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה מנחם. רבותיי אני מביא את זה להצבעה ברשותכם. בבקשה חבר הכנסת, דוקטור אבו מערוף חברי ורעי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני הייתי מוכן לא לדבר ולהגיד כן, אבל בכל זאת במצב הנוכחי אני חייב להגיד שתי מילים. אני לא נכנסתי לפרטים, ידעתי כאזרח. שאלו אותי אם אני מצביע עניתי 'מה על שני דונם?'. באנו לכאן והוא אמר 'באתי'. אנחנו מוכנים לא רק על שני דונם, אנחנו אנשים שיש לנו אחריות כלפי האנשים, כלפי החוק, כלפי האזרח, בכלל. אנחנו יודעים במה מדובר.

לצערי השיח הזה הלא אובייקטיבי, זו דעתי, טוב אובייקטיבי, אבל לכבוד חברת הכנסת הוא בכלל לא אובייקטיבי. אני בעד להצביע כן על כל סנטימטר אחד שיחזור לחיילים או לא לחיילים. לכן אני בעד. צריך להפסיק כבר עם העיוות הזה, שמורה לא שמורה, סליחה שאני מדבר גס, צריך כבר לשים קץ לעניין הזה ולתפיסה האידיאולוגית שאין כאן לאנשים זכות לקיום ולחיות ולא רק שמורת טבע, עם כל הכבוד לשמורת הטבע. אני בנאדם שאיכות הסביבה יקרה עליו. אני בעד שמורת הטבע, אדם טבע ודין וכל הדברים האלה. זה מאוד יקר עלי, אבל יש גבול, יש קווים אדומים לכל החסמים האלו. לכן אני בעד כל סנטימטר שיוכרז שאכן צריך לתת לאנשים זכות לחיות ולבנות את הבית שלהם, אלא אם המדינה תבנה ותיתן דיור ציבורי. בבקשה, יש חלופה אני לא מתנגד, אני בעד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה חבר הכנסת אבו מערוף. אני מביא את זה להצבעה. מי בעד אישור התכנית שירים את ידו. אנחנו מדברים על פקיעין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
כמובן שאנחנו מאשרים את התכנית.

אני עובר ישר לדיון לגבי הר מירון, תכנית ג'/6400, מישהו רוצה פרטים או שזה על אותו רעיון?

ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות ג/6400, ג/19399 להרחבת שכונת חיילים משוחררים בחורפיש
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר להציג איזו מפה או משהו?
היו"ר דוד אמסלם
תראו לבצלאל. בצלאל ושרן לכו תראו את התסריט דקה וחצי ואחרי זה נביא את זה להצבעה.

מאיר, בסוף אתה יכול לתרום לי בנושא העברת ההצבעה?
מאיר דויטש
יש כאן הזדמנות דווקא מהצד הזה של השולחן. זה נושא מאוד מאוד חשוב ולכן אני כן אבקש למרות שזה לא משנה לגבי ההצבעה. אנחנו תומכים מאוד בקידום התכניות, אבל לא מדובר על משהו כדי לפתור את הבעיה. זה ממש לא מספיק כדי לפתור את הבעיה. הבעיה, צריך לקדם שם תכניות מתאר ומעבר לתכנית המתאר אלו התכניות המפורטות ששם זה תקוע כבר המון המון שנים. צריך לתת את הדעת, אני לא יודע מי, איך לקדם את התכניות המפורטות, כי אחרת לא נפתור את הבעיה. במקביל, וזה חשוב, במקביל הכשרת השטח לבנייה. מה שקורה בדרך כלל בשטח, מאפשרים בנייה וזה גורם לעוד בנייה לא חוקית. הם רואים שהבנייה מתבצעת והם בונים בצורה לא חוקית כדי שבעתיד גם זה יולבן. על זה צריכות רשויות האכיפה לתת את הדעת כדי לקדם את השטחים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. זה לא הדיון שלנו. תודה רבה. אמרת את עמדתך רק בגלל שבאת, ומה שנקרא בפקקים עמדת.

לפני שנאשר את התכניות אני רוצה לומר משפט אחד. אני מתחבר עם מה שאמר אבו מערוף. בסוף תמיד יש בני אדם וצריך לדאוג להם לדיור. זה מתחבר במה שפתחתי. דווקא במגזר הערבי הייתה בעיה של תכניות מתאר ותב"עות. אני אומר לכם את זה מידע אישי שלי, לפחות פה במטרופולין שאני חי בו. אני עשייתי גם סיור עם שאול בכל הצפון והייתי גם בשמורת הטבע הזאת. לכן גם שם באמת צריך להסדיר את הנושא, אבל זה מתחבר לכל מה שאמרתי קודם. צריך לקבוע כללים ואיפה כן, בוודאי שצריך לייצר מחסנית. הרי יהיה גידול של אנשים בעוד עשרים שנה. צריך להסתכל על אופק של שלושים-ארבעים שנה מה יהיה עם הילד שיולד בעוד שלושים שנה, לא עכשיו. להחליט איפה אנחנו גורעים מהשמורה, איזה קטע אנחנו גורעים, איזה נכון לגרוע כדי שאנשים יחיו. הרי בסך הכול העיר הזאת צריכה להתפתח, היא לא יכולה להישאר במקום שלה. אני גם מאמין שאם אתה מאפשר לאנשים לשמור על החוק הם שומרים עליו. בנאדם רגיל לא קם בבוקר ומחליט אני עובר על החוק. אם אתה מאפשר לו לשמור על החוק ויש לו את הכלים אז הוא שומר.

לכן אני טוען שכאן אנחנו צריכים להסדיר את תכנית המתאר. אבל אתם צריכים להבין שבמגזר הערבי יש כללים מעכשיו. עד עכשיו היה שיקגו, זה בנה פה, זה בנה פה. אבל מעכשיו כשאנחנו מסדירים, מנהל התכנון הולך להסדיר. ישבתי עם בינת שוורץ על כל התכנית. אבל הם הסדירו, אני בעמדה שמעכשיו גם האכיפה צריכה להיות הרבה יותר נוקשה. בנאדם חרג, בנה איפה שלא צריך להגיד לו: ' STOP אתה כמו כל אזרח, אתה כמו אחד בתל אביב. אותו דבר, דינך כמו כל אזרח'. עד עכשיו הבנו, אבל מעכשיו אנחנו עושים פריש-פריש, מה שחוקי חוקי ומה שלא חוקי מטופל במהירות אני מסכים שאיפה שאין חוק העסק מתחיל להתגלגל, זה מתחיל בראשון, בשני. איך אני תמיד אומר, לא העכבר גנב, החור גנב, סתום את החור, לעכבר לא יהיה לאן ללכת.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני בעמדה שלך. אנחנו אמרנו את זה וגם ראשי הרשויות הדרוזיות. אני לא מייצג את כל המגזר הערבי, אני מייצג את המגזר הדרוזי. אנחנו ראשי רשויות דווקא, ויושב אתנו ראש רשות חורפיש, אנחנו כולם באותה דעה. בואו נסדיר כי שנים רבות לא הוסדר שום דבר, ומי שיבנה אנחנו לא נאפשר לו לבנות. אנחנו לא נאפשר לו לבנות כי אנחנו באמת - -- אני אומר לך, אותם צעירים רובם רוצים להתקדם בחיים. הם לא רוצים לסחוב תיק פלילי. הם לא רוצים לשלם קנסות של 150 ו-200 אלף שקל. אף אחד לא רוצה לעשות את זה, כולם רוצים להסתדר. לכן אני בדעה שלך שאנחנו צריכים להסדיר את זה ואסור לעבור על החוק אחרי זה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת חמד.
שרן השכל (הליכוד)
אף אחד לא אמר שאין זכות קיום. אני בעד פיתוח, אבל כמו שאתה אמרת 'לעשות תכנית לעתיד' כדי שנדע לאזן בין הפיתוח לבין השמירה על הטבע. זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
תודה שרן. אגב, אצלנו כאן בוועדה לא צריך לחדד. אנחנו לא מחדדים, בסוף השפיץ נשבר. לא חוזרים.

רבותיי, מי בעד אישור התכניות?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לכולם. המשך יום נעים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים