פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 101

מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, ב' בחשון התשע"ו (15 באוקטובר 2015), שעה 12:38
סדר היום
הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 (מ/951)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

מיכל בירן

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

עבד אל חכים חאג' יחיא

אורן אסף חזן

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

אלי כהן

מיקי לוי

אורלי לוי אבקסיס

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה

רועי פולקמן

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
יוסי יונה

שלי יחימוביץ'

אברהם נגוסה
מוזמנים
חשב הכנסת חיים אבידור

דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג - המשנה ליועמ"ש, משרד האוצר

איתי טמקין - רפרנט מקרו ותקציב, אגף התקציבים, משרד האוצר

נדב שנברגר - יועץ לשר האוצר, משרד האוצר

נעמי היימין רייש - ראש תחום רגולציה וחקיקה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה

דנה זטלאוי-כהן - יו"ר מטה הצעירים, לשכת יועצי המס

אריה אברמוביץ - נשיא הלשכה, לשכת סוכני הביטוח

אורי צפריר - מ"מ נשיא, לשכת סוכני הביטוח

יובל ארנון - יו"ר ועדה לביטוח פנסיוני, לשכת סוכני הביטוח

לירון הרשקוביץ - לשכת סוכני הביטוח

עו"ד דן כרמלי - מנכ"ל, איגוד לשכות המסחר

רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

מיה פרי-אלתרמן - יו"ר אגף הפנסיה, ההסתדרות החדשה

עו"ד חני חורש - יועצת משפטית, אגף הפנסיה, ההסתדרות החדשה

עמי כהן - יועץ לאגף הפנסיה, ההסתדרות החדשה

שרגא ברוש - נשיא, התאחדות התעשיינים בישראל

דורון קמפלר - ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים בישראל

מיכל וקסמן חילי - עו"ד, אגף עבודה, התאחדות התעשיינים בישראל

עקיבא קלינמן - מנכ"ל תמורה סוכנות לביטוח, יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים

דן צור - סמנכ"ל מערך עסקים, תמורה סוכנות לביטוח, פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים

יצחק (איציק) עוז - מנכ"ל אגם לידרים סוכנות לביטוח, פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים

מנחם קלי - יו"ר קלי סוכנות לביטוח, פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים

יעקב אלון - מנכ"ל שגיא יוגב סוכנות לביטוח, פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים

גיל ברגפוינד - כלכלן, המועצה הישראלית לצרכנות

חובב ינאי - רכז משקיפים, המשמר החברתי

שאול בשור - פעיל, המשמר החברתי

עו"ד מאיר אסרף - לוביסט (משרד עו"ד מאיר אסרף), מייצג את לשכת הקשר של הסתדרות המח"ר

אליז יאנה - לוביסטית (מתמחה במשרד עו"ד מאיר אסרף), מייצגת את לשכת הקשר של הסתדרות המח"ר

לירון הרשקוביץ - לוביסט, מייצג את לשכת סוכני הביטוח

בועז רדי - לוביסט (אימפקט)

טל אלוביץ - לוביסט, מייצג את איגוד חברות הביטוח, נשיאות הארגונים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 (מ/951)
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים כעת לחוק השני, לכן רצינו לקיים את הדיון בו עכשיו: הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית. ביקשתי להוריד שם דברים.
שגית אפיק
בעמוד 2 להצעת חוק הפחתת הגירעון, בסעיפים 11 ו-12, אלו למעשה הוראות שעה לגבי הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2015 ובשנת 2016. ההנמקות שהופיעו כאן במקור, בהצעת החוק שהוגשה בפניכם, לעניין הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית היו בעצם ההסכמים הקואליציוניים שנעשו בקשר עם כינונה של הממשלה השלושים וארבע. הוועדה ביקשה להשמיט את ההנמקות האלה.
לכן בסעיף 11 ההנמקה שתופיע היא
"הוראת שעה לשנת 2015 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2015

11.

על אף הוראות סעיף 6א, לנוכח האיחור החריג באישור התקציב לשנת 2015..."

כל יתר ההנמקה, לעניין הסכמים קואליציוניים, תימחק.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי להוריד את זה. אני סבור גם עכשיו שזה לא בסדר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מה ביקשת להוריד, אדוני היושב-ראש?
היו"ר משה גפני
ביקשו את נושא ההסכמים הקואליציוניים להכניס בחוק הפחתת הגירעון. לא הסכמתי לזה. אפשר לשים גם את תקציב הביטחון ולשים עוד דברים. אמרתי שהכניסו את זה בגלל יחסי ציבור של משרד האוצר.
שגית אפיק
הסעיף קובע את ההנמקה להגדלת סכום ההוצאה התקציבית. ההנמקה היא איחור חריג באישור התקציב.

בסעיף 12 – הוראת שעה לשנת 2016, הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2016 – ההנמקה יורדת לחלוטין.

בסעיף קטן 12(ב), זה הביטוח הלאומי, נשארת ההנמקה על שינוי אופן ההתחשבנות בין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר משה גפני
גם את זה אני לא מבין, אבל הם התעקשו.
שגית אפיק
אלה התיקונים בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 10).
היו"ר משה גפני
לגבי הביטוח הלאומי, דנו על העניין הזה, עדיין לא אישרנו את הרישומים השונים, שזה ייכנס אל תוך התחייבות של משרד האוצר וכולי. הם מכניסים את זה גם בהנמקה של הפחתת הגירעון. אני לא מבין למה. אני חושב שלא צריך בגלל שיש סיבות רבות למה צריך – הרי זה לא משנה את ההוצאה, זה סתם – אבל על זה הם התעקשו אז זה נמצא בפנים.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
למה התעקשתם? מה אתם מרוויחים מכך שזה כתוב בחוק?
היו"ר משה גפני
אני לא מתחיל את הדיון הזה. כבר דנו על זה. זה מתחיל להיות דיון מעצבן.
בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)
בחוקים הקודמים הופיעו סיבות לחריגה.
איתי טמקין
יובהר שהכוונה כשהסעיף נכתב לא היתה יחסי ציבור.
היו"ר משה גפני
אבל בשביל זה יש לי חסינות, לכן אני יכול להגיד את זה.
רחל עזריה (כולנו)
אבל גם הודית שהגזמת...
היו"ר משה גפני
גם הודיתי שהגזמתי...
שגית אפיק
הוא הודה שהוא מגזים תמיד. הוא לא הודה שהוא מגזים במקרה הזה...
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על הצעת החוק הזאת ולקחת אותה ביחד עם הצעת החוק הקודמת על ההתאמה ולהביא אותן למליאת הכנסת, עם התיקונים שקראה היועצת המשפטית לוועדה. מי בעד אישור הצעת החוק? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – 2

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים, יש שני נמנעים. הצעת החוק אושרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני נמנע, כי דנים כל הזמן בשטויות ולא בתקציב הנוראי הזה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני מבקש להעיר הערה אחת. אני רוצה להסב את תשומת לב כולנו כאן שדיברנו על הצעת חוק שכותרתה "הפחתת הגירעון".
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
והגדלנו את הגירעון, נכון, אתה צודק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
השפה העברית בהקשר הזה מטעה.
היו"ר משה גפני
פרופ' טרכטנברג, עכשיו אני מדבר אתך כפרופסור, לא כחבר כנסת. יש פה הליך מצחיק. למה הליך מצחיק? מכיוון שאנחנו אישרנו הפחתת גירעון בשנת 2015 ל-2.9. תשאל את אנשי המקצוע במשרד האוצר האם בשנת 2015 הגירעון יעמוד על 2.9.
קריאות
לא.
היו"ר משה גפני
גם לא יעמוד על 2.8.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
2.7 כנראה.
היו"ר משה גפני
אפילו פחות. אנחנו מאשרים 2.9 כשמול עינינו יש 2.7. הם הסכימו שאוריד את זה, שאוריד את הפחתת הגירעון מ-2.9. לא רציתי להוריד, לא רציתי להיכנס לדיון הזה, אבל אתה צודק לגמרי. באקדמיה לא היו עושים את זה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא רק באקדמיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם בכנסת לא.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
רק משפט אחד, הערתי את זה גם אתמול וגם שלשום. יש משמעות למילים ואנחנו מרמים את עצמנו כל הזמן, אבל בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כאילו מה שקורה בחוץ אין לו השלכות כלכליות. אתה יודע כמה תעלה הסכינאות הזאת ברחובות?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בגלל זה השארנו את זה 2.9? בגלל חוסר הוודאות?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, משרד הביטחון גם כך ידרוש כסף.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:43.

קוד המקור של הנתונים