ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/10/2015

- צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ה-2015 - צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה-2015 - צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה – 2015 - צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ה-, - תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשע"ה-2015 - תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 92

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015), שעה 13:00
סדר היום
1. - צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ה-2015

- צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה-2015

- צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה - 2015

- צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ה- 2015

2. - תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשע"ה-2015

- תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ה-2015

עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

אורלי לוי אבקסיס
חברי הכנסת
אורי מקלב

עמר בר-לב
מוזמנים
גליה מאיר אריכא - יועצת משפטית ברשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

אושרית אברמוביץ' - חשבת הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

עמיחי פישמן - הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

תאה אדרי - מרכזת בכירה תגמולים, משרד האוצר

לבנה עזרא - מנהלת תחום זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי

אריאלה מלכה - מנהלת נושא השואה בכנסת

ראובן מוזר - חבר בעמותה הפרלמנטרית למען ניצולי השואה

ארנה קרצר - ניצולת שואה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

1 . צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ה-2015

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה-2015

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה-2015

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"ה-2015

2. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשע"ה-2015

תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ה-2015

עדכון שיעורי התגמולים לגבי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים
היו"ר משה גפני
אני ממשיך את ישיבת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום: עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים.

מי מציג את זה, בבקשה?
גליה מאיר אריכא
גליה מאיר אריכא, היועצת המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי שואה.

מדובר בעדכון כמובן לפי סמכותו של שר האוצר לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ולפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

העדכון הוא ביחס למדד אוקטובר 2014, מדד השכר בסקטור הציבורי. העדכון מובא כעת מאחר והמדד הזה פורסם רק שבעה חודשים - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על המדד הקהילתי שנקרא? מה שאז עשינו בכנסת ה-18.
גליה מאיר אריכא
כן, המדד הקהילתי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שיסבירו לנו שוב בבקשה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
גליה מאיר אריכא
זה מדד שמשקף מספר תוספות הניתנות במשק. זה מדד שהוא מטיב, מדד שאליו צמודים התגמולים שניתנים לנכי צה"ל. זה המדד שלפיו אנחנו מעדכנים.

בנוסף, אני רוצה לציין שאנחנו גם מעדכנים לפי תוספות שכר שניתנות במגזר הציבורי, כך שבמקרה שבו המדד עולה גם מעל תוספות שכר שניתנו ושעדכנו לפיהם, אנחנו מעדכנים בחלק היחסי של העלייה.
היו"ר משה גפני
זה מדד שהוא טוב יותר מהמדד - - -
גליה מאיר אריכא
מדד שהוא טוב יותר, כן.
היו"ר משה גפני
אורלי, אני עשיתי את זה אז. התברר לי שאין עדכונים, וגם כשיש את העדכונים אז העדכונים הם נמוכים יותר. המדד הקהילתי הוא המדד היותר טוב לכל דבר. אבל במקרה של נכי רדיפות הנאצים זה הוסיף הרבה מאוד כסף לתקציב שלהם.
גליה מאיר אריכא
החיסרון שלו שהוא מתפרסם באיחור, אבל הוא מדד מטיב. לכן, לא כדאי להחליף אותו במדדים אחרים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה איחור?
גליה מאיר אריכא
הוא מתפרסם עכשיו, שבעה חודשים - - -
שלומית ארליך
העדכון נעשה בשתי פעימות. הפעם האחרונה שעשיתם את העדכון היתה ב-1 באפריל 2013. פספסנו כאילו את הפעימה של אחד באוקטובר 2013 עד אפריל 2014.
גליה מאיר אריכא
כמובן לא מדובר בפספוס, אין אצלנו פספוסים. המדד פשוט היה נמוך ביחס למדדים קודמים, או ביחס לתוספות השכר שכבר נתנו להם. כלומר, במהלך התקופה הזו עדכנו לפי תוספות שכר במספר פעימות.
שלומית ארליך
זאת אומרת, מדובר במדד נמוך יותר ולכן לא הבאתם אותו.
גליה מאיר אריכא
הוא היה נמוך ביחס למדד הקודם שלפיו עדכנו, ו/או ביחס לתוספות שכר שכבר ניתנו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא הבנתי. הוא מדד מטיב או שהוא נמוך ביחס למדד הקודמים.
גליה מאיר אריכא
לא, הוא מטיב. אבל אני מעדכנת רק במקרה של עלייה.
שלומית ארליך
כיוון שהתיקון האחרון היה מפחית אז - - -

יש פה איזושהי טעות בנוסח. בצו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), בסעיף 1, פסקה (6), זה העמוד הראשון שמונח לפניכם, העדכון של המדד הוא בסדר. אבל מובאים שם מספרים של צו ישן יותר. לכן, בפסקה (6) בסעיף קטן (א), בפסקה (1), "במקום 114.7", זה צריך להיות 117.9%.

בסעיף קטן (ב) כתוב: "בפסקה 2, במקום "118.2"", זה צריך להיות 121.5%.

ובסעיף קטן (ג) כתוב: "בפסקה (3) במקום "130.7"", זה צריך להיות 134.3%.
גליה מאיר אריכא
כן, רק חשוב לציין שאין לזה נפקות כי הסכומים שלפיהם אנחנו מחויבים הם הסכומים שכתובים ליד.
שלומית ארליך
זה לא משנה את ה- - -, התיקון נשאר כפי שהוא. רק בהתאמה צריך לתקן את זה גם בצו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ה-2015.
גליה מאיר אריכא
צריך להבהיר שזה עניין של נוסח יותר, ופחות - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה שינוי פרוצדוראלי או טכני?
שלומית ארליך
לא. פשוט כשהם כתבו במקום איזה מספר, הם לא ציינו את המספר הנכון. זה לא משנה שהעדכון שהם עשו הוא בסדר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זו בעיה שאפשר לתקן אותה.
שלומית ארליך
כן, זה בסדר גמור. אנחנו רק מציינים כדי שאנחנו נתקן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא גורע ולא מוסיף.
שלומית ארליך
לא, לא.
היו"ר משה גפני
צריך להקריא את זה?
שלומית ארליך
לא, אבל להצביע אחד אחד.
היו"ר משה גפני
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ו-2015. זה צריך להיות כבר התשע"ו ולא התשע"ה - -
שלומית ארליך
נכון, הם יתקנו את זה במשרד.
היו"ר משה גפני
- - התשע"ו-2015 - מי בעד אישור הצו ירים את ידו עם התיקונים שהקריאה היועצת המשפטית? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
הצו אושר.

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ו-2015, הצו השני שעליו אנחנו מדברים, מי בעד אישור הצו ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
הצו השני אושר.

העניין השלישי הוא תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ו-2015. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו.

העניין הרביעי הוא תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ו-2015. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו.

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ו-2015, עם השינויים שהיועצת המשפטית הקריאה, מי בעד אישור הצו ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
הצו אושר.

צו רדיפות נכי הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ו-2015, זה הצו האחרון שעליו אנחנו מדברים, מי בעד אישור הצו ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
הצו אושר. תודה רבה, אני מודה לכם על הצווים האלה שהם טובים.
ראובן מוזר
ראובן מוזר, אני חבר בעמותה הפרלמנטרית למען ניצולי השואה.

בפעם האחרונה שהיית יושב-ראש ועדת הכספים טיפלת בשני נושאים חשובים: אחד מהם היה שלא יורידו לנו מהגמלה של נכי רדיפות הנאצים באוצר את הסכום הביטוח הלאומי, את קצבת הזקנה.
היו"ר משה גפני
קצבת הזקנה. אמרתי את זה עכשיו לשר, אני רוצה תשובה ממנו. אני רוצה לדעת את עמדתו. אני לא מתכוון להרפות. מה שאז עשו לי זה שהם אמרו: את החוק אנחנו לא יכולים להעביר, אבל אנחנו נעביר כסף.
ראובן מוזר
עשו את זה סלאמי.
היו"ר משה גפני
זה לא סלאמי. הם העבירו כסף, החוק נשאר.
ראובן מוזר
הדבר השני היה עניין של קצבת שארים שדיברנו על זה שקצבת השארים תהיה מקבילה לביטוח הלאומי. היד הקפוצה כמובן המשיכה לעבוד ונתנו לנו את קצבת השארים לשלוש שנים בלבד, ולאחר שלוש שנים, 2,000 שקלים לכל החיים לשאר. במקום שזה יהיה מקביל לביטוח הלאומי, אם לא – קצבת השארים עד סוף החיים.

אם ניצולי השואה הולכים ומתמעטים, לא צריך להתנהג מולם עם יד קפוצה. צריך לתת לחיות טוב עד הסוף.

דבר אחרון, באוצר יש ועדות רפואיות. ניצולי השואה לא הולכים ונהיים בריאים. הוועדות הרפואיות האלה עולות הון תועפות, וזה כסף נטו של ניצולי השואה. לדעתנו, צריך לבטל את הוועדות הרפואיות ובאופן אוטומטי לתת העלאה כלשהי כל שנה או כל חצי שנה לניצולי השואה ולבטל בכלל את נושא הוועדות הרפואיות היקרות האלה. תודה.
היו"ר משה גפני
רשמתי לי, בסדר. צריך לבדוק.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים