ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/10/2015

תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים)(ביטול), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 54, 55, 56

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ו (13 באוקטובר 2015), שעה 10:00
סדר-היום
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה–2015;

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ה–2015;

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים) (ביטול), התשע"ה–2015.
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי
מוזמנים
רן שיטרית - ראש מטה השר, משרד התקשורת

איה בן-פורת - עו"ד, מנהלת מחלקה בכירה, ייעוץ משפטי, משרד התקשורת

עמי גילה - סגן מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת

עדי קאהן גונן - יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת

עמנואל ברכפלד - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

נועה גונן - גורן עמיר יועצים, חו"ל מובייל
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

1. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה–2015;

2. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ה–2015;

3. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים) (ביטול), התשע"ה–2015
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכם, מנהלת הוועדה, היועצת, חברי חבר הכנסת, אורחים, ומי שמשעמם לו הבוקר וצופה בנו באינטרנט. תמיד אני אומר לעצמי: מי הגיבור הזה שעכשיו יושב בבית, גולש, ואומר: ואללה, אני חייב לראות את תקנות התקשורת. אז תחייכו ותתנהגו יפה.

ברשותכם, אני רוצה רק לומר לפרוטוקול בענייני פרוצדורה כדי שנהיה מסודרים. יש לנו שלושה נושאים על סדר-היום, תקנות, לא יום הרת עולם. כיוון שעשינו הפרדה בין תקנה לתקנה, כי היה אמור להגיע איזה נושא – לא אלאה אתכם בפרטים, זה פחות חשוב. מה שאני אומר לפרוטוקול, אדוני חבר הכנסת פרי, נעסוק בשלוש התקנות האלה כמקשה אחת.
אביטל סומפולינסקי
זה באמת במהות נושא אחד.
היו"ר איתן כבל
כן, במהות.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני לא מתנגד.
היו"ר איתן כבל
אני אומר את החשיבות מבחינתי לפרוצדורה, שאם יש חבר כנסת שלא ידע והתכוון ואחרי זה - -
יעקב פרי (יש עתיד)
וירצה אחר כך.
היו"ר איתן כבל
- - הוא בא ואומר
דפקתם לי את הצורה, התכוונתי לבוא לתקנה הזו ולא הספקתי.
יעקב פרי (יש עתיד)
יש לו זמן. עד 11:00 הוא יכול לבוא.
היו"ר איתן כבל
אם ירצה ח"כ שכל כך תכנן להגיע לאחת משתי התקנות או שלוש התקנות ולא הספיק, נאפשר.
אביטל סומפולינסקי
אז הוא בטוח צופה בנו עכשיו והוא ידע להגיע.
היו"ר איתן כבל
אז אני אומר שבכל מקרה נאפשר לו.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני רק מציע לך הצעת חבר, שזה לא יהיה אחרי 11:00. הדיון השלישי היה צריך להיות – יש דיונים ב-10:00, ב-10:30 וב-11:00. זאת אומרת, אם הוא בא ב-11:05 והוא ירצה אז - - -
היו"ר איתן כבל
תודה לכם. בואו נתחיל. יש לנו את תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ה–2015; נושא שני, תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים) (ביטול), התשע"ה–2015; ותקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה–2015.

מי, בבקשה, מציג את הדברים?
איה בן-פורת
ברשותך, אתן רקע קצר לתהליך ההסדרה שהתקנות האלה מסכמות. באופן היסטורי עם ההתפתחות הטכנולוגית והתחרותית בעולם התקשורת נוצרו כמה סוגי רישיונות כלליים שניתנו לפי חוק התקשורת. היה רישיון אחד למתן שירותי "בזק בין-לאומיים", שזה כשאתה מחייג את 014 או 018 ומתקשר לחו"ל.
היו"ר איתן כבל
אני לא מחייג דרכם בעיקרון.
איה בן-פורת
אז לא אתה, מישהו אחר.
יעקב פרי (יש עתיד)
או 00.
איה בן-פורת
או 00, אבל זה כבר נושא להרצאה שלמה אחרת. מי שנותן לך את שירות השיחה לחו"ל זה מישהו שצריך לקבל רישיון לפי חוק התקשורת, שזה רישיון למתן שירותי "בזק בין-לאומיים".

בנוסף, יש שירות נוסף שנקרא מפ"א כללי ייחודי. מה זה מפ"א כללי ייחודי? זה סוג רישיון כללי. מפ"א כללי ייחודי זה שירות של טלפון נייח כמו "בזק" ו"הוט", אבל לא "בזק" ו"הוט". תכף אסביר מה משותף לשלושת הרישיונות האלה, אבל אלו רישיונות כלליים למתן שירותי טלפוניה נייחת, כמו ל"סלקום" ול"פרטנר" שיש שירות שאפשר ממש בטלפון בבית לקבל שיחות. סוג הרישיון השלישי הוא יחסית החדש מבניהם.
יעקב פרי (יש עתיד)
אמרת רק "סלקום" ו"פרטנר" ולא "פלאפון", כי "פלאפון" זה בגלל "בזק"?
איה בן-פורת
כי להם אין, למיטב ידיעתי, רישיון כללי ייחודי. לקבוצה יש את "בזק".
עדי קאהן גונן
ל"בזק בין-לאומי" גם יש.
יעקב פרי (יש עתיד)
לקבוצה יש את "בזק", ברור.
איה בן-פורת
סוג הרישיון השלישי, שהוא היותר חדש ביניהם, זה MVNO - רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, שזה בעצם מפעיל רט"ן וירטואלי, מישהו שנותן שירותי טלפון נייד - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
זה שרוכב על רשת קיימת.
איה בן-פורת
"רמי לוי".
היו"ר איתן כבל
"גולן".
איה בן-פורת
לא, "גולן" זה סיפור אחר, זה רישיון אחר.
עדי קאהן גונן
ל"גולן" יש רישיון סלולר אמיתי שאמור להיות לו.
יעקב פרי (יש עתיד)
הוא משתמש ברשתות, אתה צודק, איתן.
לאה ורון
עד שהוא יעשה את הרשת.
עדי קאהן גונן
לבעל רישיון סלולר לא יכול להיות גם רישיון וירטואלי.
לאה ורון
באיזו רשת משתמש "גולן טלקום"?
עדי קאהן גונן
היום הוא רוכב על הרשת של "סלקום".
היו"ר איתן כבל
זה מה שהתכוונתי.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה מה שאיתן אמר.
לאה ורון
זה מה שחבר הכנסת כבל אמר.
היו"ר איתן כבל
אמרתי את זה בגלל ההתעסקות שלי עם זה דרך - - -
עדי קאהן גונן
ועדי עובדים.
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, אבל הוא לא MVNO. "גולן" נחשב למפעיל.
היו"ר איתן כבל
את זה הבנתי.
יעקב פרי (יש עתיד)
"רמי לוי" הוא MVNO.
איה בן-פורת
וזה בדיוק מה שמשותף לשלושת הרישיונות האלה. שלושת הרישיונות האלה הם רישיונות כלליים שאין בתוכם חובה לפריסה כלל ארצית של רשת. זה ההבדל ביניהם למי שנותן שירותים אחרים, למשל "רמי לוי" ו"גולן". ההבדל הוא של"גולן" ברישיון יש חובה לפרוס בכל המדינה רשת ול"רמי לוי" אין. הוא יכול לקנות או לשכור מתג ולתת את כל השירותים על מישהו אחר לעד.
יעקב פרי (יש עתיד)
רק לאשקלון.
איה בן-פורת
נייד זה קשה רק באשקלון, אבל נכון.
היו"ר איתן כבל
על העיקרון הוא מדבר.
איה בן-פורת
על העיקרון. למשל, "סלקום" ו"פרטנר" יכולות לתת שירותי טלפוניה נייחת רק בתל-אביב אם הן רוצות.
עדי קאהן גונן
הן צריכות לתת שירות כלל ארצי. הן רוכבות על תשתית אוניברסלית בשאר הארץ.
איה בן-פורת
אין חובת פריסת רשת בכל המדינה, זה מה שמשותף לשלושת סוגי הרישיונות. בשנים האחרונות התחלנו מהלך של הסדרה לחיבור כל שלושת השירותים האלה ביחד לרישיון אחד.
יעקב פרי (יש עתיד)
שלושת השירותים זה נייד, בין-לאומי - - -
איה בן-פורת
MVNO - נייד על רשת אחרת, בין-לאומי ומפ"א כללי ייחודי, שזה שירותי טלפוניה נייחת שאינם עם חובת פריסה כלל ארצית.
היו"ר איתן כבל
אנשים עוד משתמשים בנייח? יש לך מושג?
איה בן-פורת
כן.
עדי קאהן גונן
בטח.
היו"ר איתן כבל
ברור לי כשמש, אני יודע, אני עושה את זה לפעמים.
עמי גילה
משתמשים לא מעט.
היו"ר איתן כבל
לא מעט?
עמי גילה
כן, אבל בהשוואה לעבר, פחות מבעבר.
היו"ר איתן כבל
אני מדבר על בתים פרטיים, לא על משרדים.
עמי גילה
בתים פרטיים כמעט ולא, הם משתמשים פחות מבעבר.
היו"ר איתן כבל
היום לטלפונים בבתים מתקשרים או קמעות או תרומות.
יעקב פרי (יש עתיד)
או מפלגות.
עדי קאהן גונן
מקבר רחל מתקשרים אלי הרבה.
אביטל סומפולינסקי
אני יודעת שאם יש לי טלפון בטלפון הנייח זה מחמותי.
עדי קאהן גונן
אבל דווקא תתפלאו שלטלפונים של "בזק" ושל "הוט", בעיקר של "בזק" שזה לא ב-VOB, יש ביקוש בגלל שכשיש הפסקת חשמל הקו לא מתנתק, ואנשים פחות סומכים בעתות חירום, במלחמה על הנייד. אנשים רוצים שיהיה להם ליתר ביטחון גם טלפון קווי.
איה בן-פורת
בשלג.
לאה ורון
כי הרשת נופלת.
יעקב פרי (יש עתיד)
בגלל העומסים.
היו"ר איתן כבל
אתמול היה עומס בכנסת, אתה יודע, לא הצלחנו להוציא שיחות מהמליאה, הודעות אס.אם.אס.
אביטל סומפולינסקי
אבל סוג הרישיון של הבין-לאומי הוא בהגדרה כזה שרוכב.
איה בן-פורת
זה נכון. בין-לאומי אף פעם לא צריך לפרוס כלום, יש לו מתג בדרך כלל, אבל יש לו תשתית. הוא היה מחויב במתג, וחלק מחובת התשתית שלו הייתה לחקור חלק מכבל בין-לאומי.
היו"ר איתן כבל
כבל בין-לאומי זה הסיפור. בזמנו היה על זה את הסיפור, היום זה כבר לא סיפור.
איה בן-פורת
היום לא צריך חובה כזאת, הוא במילא עושה את זה, לא צריך לעשות חובה רגולטורית.
היו"ר איתן כבל
כן, אני זוכר את זה.
עמי גילה
לשאלתך, אנחנו רואים כל שנה באמת ירידה בשימוש בטלפון הנייח. א', יש שימוש די נרחב בעסקים.
יעקב פרי (יש עתיד)
עסקים וארגונים ומשרדים משתמשים בנייח.
היו"ר איתן כבל
ברור.
עמי גילה
ושנית, במשקי הבית אכן יש דעיכה כל שנה, אבל אין איזו התרסקות, זה תהליך הדרגתי.
יעקב פרי (יש עתיד)
לנו זה נראה התרסקות כי אנחנו לא משתמשים בנייח.
היו"ר איתן כבל
כן, ממש לא.
איה בן-פורת
אבל יש לך בבית טלפון נייח ואתה משלם.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני לא יודע את מספרו.
איה בן-פורת
אבל יש לך ואתה משלם חשבון.
יעקב פרי (יש עתיד)
ודאי.
איה בן-פורת
לכן זה לא דועך כל כך מהר.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני חושב שאני משלם בעיקר דמי שימוש כי אין בכלל תעבורה.
איה בן-פורת
תעבור לקו קל. אם יורשה לי להמשיך, אלה שלושת סוגי הרישיונות. לכל אחד מהרישיונות האלה היו תקנות הליכים ותנאים שהגדירו מהם התנאים למבקש רישיון, מה צריך לכלול בבקשה, מהותית מה צריך להיות מבקש כזה. איחדנו אותם השנה לסט של תקנות אחד; ביטלנו את תקנות הליכים ותנאים של מפ"א כללי ייחודי ושל בין-לאומי; השארנו את תקנות MVNO ותיקנו אותן, שידרגנו אותן, שהן יהפכו לתקנות הליכים ותנאים לרישיון כללי אחוד, שזה הרישיון החדש.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה שיניתם?
אביטל סומפולינסקי
אבל אלו תקנות שלא היו צריכות את אישור ועדת הכלכלה ולא עברו דרכנו.
איה בן-פורת
איחדנו אותם.
עדי קאהן גונן
כאן מוותרים.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה שיניתם לעומת מה שהיה בעבר?
איה בן-פורת
מה שעשינו זה יישור קו באופן כללי בין שלושת סוגי התקנות, כמעט ב-99% מהמקרים באופן מקל על המבקש. והדבר העיקרי, כמו שעדי הזכירה, הסרנו חסמים מאוד מאוד משמעותיים, הפחתנו את סכום הערבות, זה בעצם החסם המשמעותי.
יעקב פרי (יש עתיד)
סכום הערבות זה הסכום שאתה משלם כשאתה מבקש רישיון? מיליון שקל?
איה בן-פורת
כן, אתה צריך לשים ערבות. כל אחד מהם, מהרישיונות, היה צריך לשים ערבות של 10 מיליון שקלים, וזה היה הרבה מאוד כסף. עכשיו אתה מבקש רישיון אחד.
יעקב פרי (יש עתיד)
בעבר, בגלל הנושא של הערבות היו כאלה שהתקשו לגשת.
איה בן-פורת
וזאת בדיוק המטרה של המהלך הזה, להנמיך חסמים.
לאה ורון
מה היה גובה הערבות שהם התבקשו לשים?
איה בן-פורת
10 מיליון שקלים.
אביטל סומפולינסקי
זה לכל אחד מהם, ואלו היו שלושה הליכים נפרדים.
היו"ר איתן כבל
ברשותך, מה אתם רוצים להשיג בתקנות? מה התכלית הראויה שלהן?
איה בן-פורת
אנחנו רוצים להכניס מתחרים חדשים לתחומים האלה.
יעקב פרי (יש עתיד)
להסיר חסמים.
איה בן-פורת
להסיר חסמים כדי שיכנסו מתחרים חדשים, שתהיה יותר תחרות בין נייד, נייח ובין-לאומי בלי שצריך לפרוס תשתית בכל הארץ. יכול לבוא מפעיל קטן בלי מאות מיליוני שקלים לפרוס רשת - זו המטרה העיקרית.
היו"ר איתן כבל
אנחנו מכירים את זה, לא אגיד לצערי או לשמחתי, מההתעסקות שלי עם "סלקום" שישבתי אתם.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני רוצה לשאול שאלה, לא יודע אם את מוסמכת לענות.
איה בן-פורת
רק תיתן לי להשלים עוד חצי משפט על הערבות כדי שזה לא יישאר לא סגור.
יעקב פרי (יש עתיד)
אתן לך להשלים אפילו שלושה משפטים.
איה בן-פורת
הערבות, לא רק שהיא אוחדה במקום שלוש פעמים 10 מיליון, גם הפחתנו את סכום הערבות. יש עכשיו שתי מדרגות ערבות, המקסימום שצריך לשים זה 5 מיליון, והמדרגה השנייה לדעתי היא 2 מיליון לפי מספר מנויים.
יעקב פרי (יש עתיד)
רציתי לשאול אם מישהו יכול לענות לי בנושא של מדיניות. האם מדיניות משרד התקשורת – אני לא שואל שאלה מטעמים פוליטיים, אלא מטעמים פרקטיים לחלוטין – היא להכניס עוד מתחרים לשוק? כי כשאתה עושה מהלך של הסרת חסמים הוא מאוד יפה או משהו כזה, החסמים היו כבר בעבר, היו כאלה שרצו להיכנס ולא יכלו בגלל החסמים. בינתיים זה מה שיש לנו בשוק התקשורת, האם ישנה - - -
היו"ר איתן כבל
בעקבות השאלה שאתה שואל ומקצת מההתעסקות שלי פה בעניין, אני שואל את עצמי: האם יש הצדקה להכניס מתחרים, אם זה לא יכול אחר כך לגרום למערכת לקרוס?
יעקב פרי (יש עתיד)
זה מה שאני שואל.
עדי קאהן גונן
קודם כול, המהלך הזה כמו שאתם יודעים לא התחיל בקדנציה הזאת. לעניין המדיניות של הקדנציה הנוכחית, היא כרגע בהתהוות. אבל בכל מקרה מבלי לתת תשובה חד-משמעית, יש במהלך הזה כדי להקל גם על שחקנים שכבר נמצאים בשוק ורוצים להיכנס לתחום פעילות חדש, שלא יצטרכו לתת ערבות. בנוסף לזה, יש כאן איזו האחדה של הרגולציה שגם מקלה עלינו כגורם מסדיר ומפקח.
יעקב פרי (יש עתיד)
רגולטורי.
עדי קאהן גונן
כן. אנחנו פשוט יוצרים איזה level playing field, והרבה יותר קל לנו להיות בדין ודברים עם מפעיל כזה שאין לו רשת ונותן שירותים בכל מיני תחומים. אנחנו עושים בעצם האחדה של הרגולציה בין התחומים, לדוגמה, מפעיל כדוגמת "טלזר" שהיה ספק בין-לאומי, אחר כך הוא נכנס כספק MVNO בשם "עזי", ועכשיו בעצם הוא איחד את הרישיון שלו והוא יכול לספק גם שירותים בתחום הנייח, ככל שהוא רואה בכך רווחיות. אז לא מדובר כאן על הכנסת מתחרים שצריכים להשקיע בהיקפים מאוד גדולים.
יעקב פרי (יש עתיד)
את אומרת שזה גם מקל על הקיימים וגם מאחד.
איה בן-פורת
גם על קיימים שלא רוצים להיכנס לתחום פעילות חדש. זאת אומרת, אם למשל לקבוצת "פרטנר" יש שלושה רישיונות מהסוגים האלה, הם פשוט מפחיתים ערבות מ-30 מיליון ל-15 מיליון באבחה אחת של לבוא לשים את זה על השולחן שלנו.
יעקב פרי (יש עתיד)
וזה מקל עליהם, כן , הבינותי.
אביטל סומפולינסקי
זה גם מקל על משרד התקשורת מבחינת רגולציה.
יעקב פרי (יש עתיד)
וזה בסדר, אין בזה רע.
היו"ר איתן כבל
בכלל, האמת שנושא סוג של איחוד רגולציות זה השלב החדש שצריך להתחיל לעבוד עליו, כי לדעתי גם השירות הציבורי או המערכות כאן כבר התבלבלו, מעודף רגולציה אתה צריך רגולציה.
איה בן-פורת
בהחלט, אנחנו מסכימים.
יעקב פרי (יש עתיד)
נהרסנו.
היו"ר איתן כבל
לגמרי.
עדי קאהן גונן
אבל עד עכשיו כל הסיפור של ההליך והרישיון והערבות זה לא מה שעומד לפתחנו היום, זה כבר אושר.
היו"ר איתן כבל
כן, זה כבר היה.
איה בן-פורת
זה היה מהלך שכבר הסתיים בפברואר, תקנות הליכים ותנאים של רישיון אחוד תוקנו. כבר בעלי רישיונות קיימים רבים באו להחליף את הרישיונות כדי להפחית את הערבות. בעלי רישיונות חדשים עדיין לא התקדמו עם בקשות, כי כולם חיכו לתקנות של היום.

מה זה התקנות של היום? לכל תקנות הליכים ותנאים של כל אחד משלושת הרישיונות הקודמים היו צמודות תקנות אגרה. רוצה רישיון בין-לאומי - אגרה של מיליון שקל; רישיון מפ"א כללי ייחודי - אגרה מיליון שקל; אותו דבר עם MVNO - מיליון שקל. מה אנחנו עושים היום?
יעקב פרי (יש עתיד)
זאת אגרה, זאת לא ערבות.
איה בן-פורת
נכון, זה משהו אחר.
עמי גילה
זה מה ששאלת קודם על דמי הרישיון, חבר הכנסת.
יעקב פרי (יש עתיד)
בדיוק.
איה בן-פורת
אגרה היא תשלום חד-פעמי, משלמים אותו עם קבלת הרישיון בדרך כלל, ומקבלים רישיון וזהו. מה שאנחנו עושים פה בתיקון המוצע, זה מאחדים את שלוש תקנות האגרה הקיימות: זאת אומרת, את הבין-לאומי והמפ"א הייחודי אנחנו מבטלים כמו שעשינו בהליכים ותנאים; ואת תקנות האגרה של MVNO אנחנו הופכים לתקנות אגרה לרישיון כללי אחוד, שגם הם נשארו מיליון שקל. זאת אומרת, אנחנו מאחדים.

1. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה–2015
לאה ורון
אפשר להציע לעבור לתקנות? חבל על הזמן.
היו"ר איתן כבל
כן, הבנו את הרעיון. מי מקריא?
איה בן-פורת
אני יכולה להקריא. אני מתחילה עם האגרה של רישיון ברשת אחרת.
אביטל סומפולינסקי
המרכזי.
איה בן-פורת
כן, המרכזי.

"תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון),

התשע"א" – זה צריך להיות תשע"ו עכשיו, כי מאז שפנינו לוועדה השתנה התאריך – 2015.

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו–59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן –

החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, ובאישור ועדת

הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

שינוי השם –

בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת), התש"ע–

2010 (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת"

יבוא "רישיון כללי אחוד".
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

שינוי השם בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) אושר.
היו"ר איתן כבל
פה אחד.
איה בן-פורת
"החלפת תקנה 1. במקום תקנה 1 לתקנות העיקריות, יבוא: הגדרות - בתקנות אלה:

"אגרת רישיון" – תשלום חד-פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון אחוד לפי תקנה 2(א);

"בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון אחוד לפי תקנות רישיון אחוד;

"בקשה", "מבקש" ו"רישיון אחוד" – כהגדרתם בתקנות רישיון אחוד;

"הודעה" – הודעה שמסר לשר בעל רישיון רט"ן בר"א, לפי רישיונו, בדבר הגעה להסכם עם בעל

רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד לעשות שימוש במיתקן בזק שלו, אשר שימוש בו יאפשר לו

לתת שירות לפי רישיונו, או הוראה שנתן שר התקשורת לפי סעיף 4(א4)(2) לחוק;

"חברה בעלת זיקה" – חברה שבעל הרישיון הוא בעל עניין בה, חברה שהיא בעלת עניין בבעל

הרישיון, או חברה שבעל עניין בה הוא בעל עניין בבעל הרישיון;

"יום מתן ההודעה" – היום שבו בעל רישיון רט"ן בר"א מסר או קיבל הודעה, לפי העניין;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מזמן לזמן;

"רישיון רט"ן בר"א" – רישיון שניתן לפני יום תחילתן של תקנות התקשורת (בזק ושידורים)

(הליכים ותנאים לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת) (תיקון), התשע"ה–2014;

"השר" – שר התקשורת או מי שהוא מינה לעניין תקנות אלה;

"תקנות אגרות מפ"א ייחודי" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי

ייחודי), התשס"ה–2005;

"תקנות אגרות מב"ל" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי

בזק בין-לאומיים), התשס"ה–2005;

"תקנות רישיון אחוד" – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים

ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התש"ע–2010".

מה שאנחנו עושים פה זה מחליפים את כל סעיף ההגדרות.
היו"ר איתן כבל
מה ראשי התיבות בר"א?
לאה ורון
הם חוסכים במילים?
איה בן-פורת
בר"א זה ברשת אחרת. מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מבקשים להחליף את כל סעיף ההגדרות, כי אחרת זה היה - - -
לאה ורון
אפשר לשאול למה אתם לא רושמים את זה כמילה מלאה אלא בראשי תיבות? כדי שנצטרך ללכת לתקנות העיקריות או לחוק המסמיך למצוא?
איה בן-פורת
אני מוכנה לכתוב את זה מלא. פשוט זה השם של התקנות, אבל אנחנו יכולים לשנות.
לאה ורון
שזה יהיה ברור.
איה בן-פורת
זה פשוט כתוב ככה בתקנות עצמן, אז להמציא פה שם אחר, אני לא יודעת אם משרד המשפטים - - -
לאה ורון
הבנתי.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – 2

תקנה 1 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (רישיון כללי אחוד) אושרה.
היו"ר איתן כבל
2 בעד. הכול בסדר. התקנה אושרה.
אביטל סומפולינסקי
איפה מוגדרים הבקשה, המבקש והרישיון האחוד כשאת אומרת: "כהגדרתם בתקנות רישיון אחוד"?
איה בן-פורת
בתקנות הליכים ותנאים. תקנות רישיון אחוד זה תקנות הליכים ותנאים שתקנות האגרה צמודות אליהן.
אביטל סומפולינסקי
בסדר.
איה בן-פורת
"החלפת תקנה 2. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות, יבוא:

אגרה בעד רישיון אחוד –

בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסכום של מיליון 1,000,000 שקלים חדשים; בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף 300,000 שקלים חדשים, מקדמה על חשבון אגרת הרישיון (להלן-המקדמה); בעל הרישיון רשאי לשלם מחצית מסכום אגרת הרישיון עד מתן הרישיון ואת יתרת סכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן הרישיון.

סכום המקדמה יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון, כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3, בשינויים המחויבים."

אנחנו משמרים כאן את מה שקיים היום מבחינת שני דברים: אחד זה שכשמבקשים בקשה צריך לשלם 300,000, גם אם לא תקבל רישיון בסוף, תקבל חזרה את המקדמה, אבל מקדמה בשביל רצינות זה 300,000.; וחוץ מזה יש מנגנון של שני תשלומים.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני כאן לא מבין משהו. סעיף 2 שהקראת, המילים האחרונות הן: "כשהוא צמוד למדד לפי תקנה 3", ואחר כך ב-4 משנים את תקנה 3.
איה בן-פורת
נכון.
יעקב פרי (יש עתיד)
זאת אומרת שסעיף 2 ילך לפי שינוי של תקנה 3 החדשה.
איה בן-פורת
נכון.
היו"ר איתן כבל
עוד דבר, יש מנגנון שיודע מעת לעת לשנות את הסכום או להתאים אותו?
אביטל סומפולינסקי
זה יהיה בהצמדה.
היו"ר איתן כבל
אז הכול עניין של ההצמדה.
איה בן-פורת
כן.
אביטל סומפולינסקי
שינוי סכום אגרה יצטרך להגיע לכאן שוב.
היו"ר איתן כבל
אני אומר, אתה רואה את זה בעיקר בתקנות של משרד הפנים. אני טוען, "או כפי שייקבע מעת לעת". למה אני אומר את זה? כי בשלב מסוים להצמדה אין משמעות, זאת אומרת, יש כל מיני סוגי התנהלות כלכלית של השוק שאתה לא צופה, ופתאום אתה מוצא את עצמך במצב אחר.
יעקב פרי (יש עתיד)
ואז אתה פותח ואתה מספיק גמיש.
אביטל סומפולינסקי
אבל קביעת תקנות ואגרות חייבת להיות באישור ועדת הכלכלה, אז אם הוא משנה – אם עכשיו נכתוב את זה עם מנגנון שהוא לא ההצמדה אלא באמת משהו שייקבע מעת לעת - - -
היו"ר איתן כבל
ברור לי שהוא צריך לבוא לפה אם הוא משנה סכומים. הנקודה היא שאני רוצה כבר לתת לו את הכלי שאני אומר לו מראש: דע לך, הנה, יכול להיות שבעוד שנתיים להצמדה אין שום משמעות. לא יודע איך - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
איך הדברים ייראו.
היו"ר איתן כבל
איך הדברים ייראו.
לאה ורון
רגע, תחכה אולי לתקנה 3, נראה שם אם יש משהו שאפשר להכניס איזשהו תיקון.
אביטל סומפולינסקי
אם כבר, סביר להניח שהסכום הזה יהיה מאוד מאוד נמוך בשלב מסוים למשרד התקשורת, אז הם יחזרו אליך.
היו"ר איתן כבל
תראי, את יודעת כמה כל מיני קנסות או תשלומים שמונחים באיזשהו מקום – ואתה חושב שיש לך פקיד במשרד שכל היום עובר ועושה את זה? זה מתגלגל בתוך זה, זה קורה כל הזמן, פעם בעד האזרח, פעם נגד האזרח.
יעקב פרי (יש עתיד)
בדרך כלל נגד.
היו"ר איתן כבל
בדרך כלל נגד, כן. אבל אני אומר את זה כי אני חושב שצריך – אני מציע לכם, אם תגידו לי: תשמע, כבל, עשה לנו טובה, עזוב, תתקדם, אני אתקדם – לחשוב על זה, כי זה נראה לי, מיליון שקל ו"צמוד למדד", זאת מילת קסם כזאת, את יודעת.
איה בן-פורת
אני רוצה להסביר. כשנגיע לתקנה 3 שזה עכשיו, אתם תראו שאנחנו מחליפים בעצם מנגנון הצמדה אחר מאוד מורכב. יש כיום בתקנות מנגנון הצמדה שאני לא יכולה להסביר אותו – בגלל זה הבאתי כלכלן – שהוא כל כך מורכב ומסובך שאף אחד לא מצליח להבין אותו, וכל שנה צריך לפרסם איזושהי הודעה שבדרך כלל זה גם יכול ליפול בין הכיסאות. ודווקא עם הצמדה למדד יש לנו ניסיון ברישיונות תקשורת – אני לא יודעת על דברים אחרים, קנסות ודברים כאלה – וברישיונות תקשורת יש לנו ניסיון מאוד טוב. הרישיונות האלה, התקנות האלה, אתה רואה, זה הכול דברים חדשים, מתעדכנים כל הזמן העדכונים הטכנולוגיים והרגולטוריים.
היו"ר איתן כבל
אין בעיה. אני רק מסב את תשומת לבכם.
איה בן-פורת
תודה. תקנה 2.
יעקב פרי (יש עתיד)
אתה חש את ידו של ראש הממשלה שם, של שר התקשורת.
היו"ר איתן כבל
כן.
איה בן-פורת
התחלנו את זה עוד לפני שהיו בחירות.
יעקב פרי (יש עתיד)
אל תגיבי. את רק פקידה, את לא יכולה להגיב.
היו"ר איתן כבל
אז סיימת להקריא את תקנה 2?
איה בן-פורת
את 2 סיימנו. לא הצבעתם.
אביטל סומפולינסקי
על תקנה 3.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 3 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (רישיון כללי אחוד) אושרה.
היו"ר איתן כבל
מאושר.
איה בן-פורת
"תקנה 4. החלפת תקנה 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות, יבוא:

הצמדה – הסכומים הנקובים בתקנה 2, יהיו צמודים למדד ויתעדכנו בשיעור שינויו מן המדד

שפורסם בינואר 2015, אם שונה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תשלומם בפועל בידי בעל

רישיון או המבקש, לפי העניין."
יעקב פרי (יש עתיד)
אנחנו בעד.
לאה ורון
אולי עמי יסביר?
עמי גילה
אין בעיה. המנגנון החדש בעצם אומר שמנגנון ההצמדה הוא מנגנון שבכל פעם כשמישהו מגיע למשרד ומבקש רישיון, בודקים בדיוק את ההצמדה בהשוואה למדד הבסיסי של ינואר 2015. המנגנון הקודם היה מנגנון שאחת לשנה בודקים את ההצמדה, מפרסמים הודעה מיוחדת שבשנה הקרובה מצמידים כמובן, מפרסמים הודעה שבשנה הקרובה הסכום יהיה כזה וכזה.
איה בן-פורת
כשזה רישיונות גדולים יש שנים שבכלל לא בא אף אחד לקבל, זה רישיונות גדולים שעולים הרבה כסף יחסית. נכון שעכשיו הפחתנו, אבל זה לא רישיון שכל שני וחמישי בא מבקש.
לאה ורון
לא דאגנו שהפקידים יצטרכו לעשות עבודה נורא קשה. עמי פה נראה לי מסוגל לעשות את זה ככה.
עמי גילה
כן, רק שיש לך הרבה מאוד סטים של תקנות.
היו"ר איתן כבל
אבל גם כשזה מסובך זה כוח בידי הפקידות.
עמי גילה
הצמדות זה כוח שהוא בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר איתן כבל
אתה אומר שיש רק אחד במשרד שיודע לעשות את החשבון הזה והוא היום לא נמצא.
עדי קאהן גונן
זה לא הולך למשרד התקשורת. אם הייתם משאירים את זה אצלנו מילא, אבל זה הולך לחשכ"ל.
לאה ורון
נכון, עדי, העלית נקודה חשובה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 4 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (רישיון כללי אחוד) אושרה.
היו"ר איתן כבל
פה אחד. התקנה מאושרת.
איה בן-פורת
" תקנה 5. הוראות מעבר –

מאגרת הרישיון יופחת סכום ששילם מי שקיבל רישיון כדין לפי תקנות אגרות מפ"א ייחודי, תקנות אגרות מב"ל, או התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן - האגרה המקורית); סכום האגרה המקורית ששולם כאמור יופחת בערכו הנקוב.

על בעל רישיון רט"ן בר"א שרישיונו תוקן לרישיון האחוד וטרם שילם את מלוא אגרת הרישיון יחולו הוראות אלה:

אם בעל הרישיון מסר הודעה או שניתנה לו הודעה, המועד להשלמת תשלום אגרת הרישיון הוא עד 14 ימים מיום מתן ההודעה;

אם טרם נתן בעל הרישיון הודעה או שטרם נמסרה לו הודעה, המועד להשלמת תשלום אגרת הרישיון הוא 14 ימים מיום שתוקן רישיונו לרישיון אחוד;

בעל הרישיון רשאי לשלם מחצית מאגרת הרישיון עד התאריך האמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, ולהשלים את יתרת סכום אגרת הרישיון המעודכנת לפי תקנה 3 לתקנות העיקריות לא יאוחר משנה מהמועד שבו היה אמור לשלם את האגרה לפי אותן פסקאות."
יעקב פרי (יש עתיד)
פה הארכתם? זאת הארכה.
איה בן-פורת
זאת הוראת מעבר לגבי רישיונות קיימים, ואני רוצה להסביר. בתקנות אגרה MVNO יש חור קטן שלא צפינו אותו כשתיקנו את התקנות. החור הוא שבעצם יכול לבוא מבקש, לשים מקדמה, לקבל כבר רישיון, אבל מעולם לא לתת שירות, ולא לשלם את שאר האגרה אף פעם. למה? כי MVNO תלוי בהסכם שיתוף.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון, הוא תלוי בהסכם שיתוף עם מפעיל.
עדי קאהן גונן
אירוח.
איה בן-פורת
כן, הסכם אירוח עם מפעיל שיש לו תשתית. רצינו לא להעיק על מפעילים חדשים שבאים ורוצים לתת רישיון רדיו טלפון נייד על רשת של מישהו אחר, אבל הם עוד לא הגיעו להסכם, לא רצינו להלחיץ אותם עם התאריך, אמרנו, בסדר.
יעקב פרי (יש עתיד)
אז אתם נותנים להם זמן.
איה בן-פורת
ניתן לכם זמן או שתגיעו להסכם אירוח – שזה ביום ההודעה, בהגדרה של הודעה זה מוגדר – או שתודיעו לנו שהגעתם להסכם אירוח, או שתגידו לנו, לשר: לא הצלחנו להגיע להסכם אירוח, תכפה על מישהו לארח אותנו. יש אפשרות כזאת בחוק.
לאה ורון
כן, לפי החוק.
איה בן-פורת
ואז, מהרגע שהוא הודיע את אחד הדברים האלה אנחנו יודעים כבר שהוא הולך לתת שירות אז אפשר כבר לגבות ממנו את יתר האגרה.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה קורה אם הוא לפני כן כבר שילם חלק פה מהסעיפים הקודמים והחליט לסגת? הוא לא מקבל את הכסף חזרה, נכון?
איה בן-פורת
לא.
היו"ר איתן כבל
כמו שהיו פה כמה דיבורים כאלה.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון.
איה בן-פורת
לפי התקנות לא ניתן לקבל אגרה חזרה. שילמת, קיבלת רישיון.
היו"ר איתן כבל
אבל אם יש מצב כזה, פרי, שבו מפעיל, או לא חשוב איך תקרא לו עכשיו לפי התקנות, זה כמו אחת החברות גם מעולם התקשורת שהעדיפה לשלם קנסות עבור זה, גם כשזה עלה לה מיליון ומשהו שקל, מאשר לעמוד בכללים.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני בעד, אני חושב שזה מוצדק.
עמי גילה
אלה מהותם של דמי רצינות בעצם.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון. אם אתה לא רציני אז אל תיגש. ואם אתה לא רציני וניגשת אז נגרם לך נזק. זה בסדר גמור.
איה בן-פורת
וגם אנחנו צריכים להתייחס לבעלי הרישיון האלה כבעלי רישיון לכל דבר. היו בעלי רישיון רט"ן ורשת אחרת רבים שבאו, ביקשו רישיון, שמו את המקדמה וקיבלו את הרישיון. זאת אומרת, ה-300,000 כבר שולמו.
יעקב פרי (יש עתיד)
ולא מימשו כלום.
איה בן-פורת
לא עושים כלום.
היו"ר איתן כבל
לפעמים מה קורה, כשאתה מחליט להגיע, אתה גם במצב כלכלי ואתה מנתח את השוק במצב א', פתאום מסתבר לך שאתה במצב אחר.
איה בן-פורת
נכון.
היו"ר איתן כבל
וזה קורה חדשות לבקרים.
עדי קאהן גונן
זה בדיוק מה שקרה בשוק הזה. הם חשבו שהם יכנסו, 11 ביקשו רישיון, נכנס "גולן", המחירים ירדו ואז זה מסתכן.
יעקב פרי (יש עתיד)
אז כשהיה כל הסיפור עם "גולן", ואחרי זה חזי בצלאל ועם כל - - -
היו"ר איתן כבל
כן.
עדי קאהן גונן
לא, חזי בצלאל התחרה במכרז לקבל רישיון אמיתי, אבל כל ה-11 - - -
היו"ר איתן כבל
לא משנה, הוא לא בא מהמקום בעניין של על מה הוא מתחרה, אלא בנקודה הזאת שאתה עושה לעצמך ניתוח כלכלי, ניתוח שוק שנכון להיום ופתאום – שמעת את זה אתמול, דיברנו על הרפורמה בחברת החשמל, מה בעצם הוא אומר? הרפורמה כבר לא משיגה את היעדים.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא משיגה את מה שהיא התכוונה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. זה כמו שבפגרה יצאה הודעה בוויכוח שמתקיים בין משרד התחבורה למשרד האוצר על כך שהיעדים של הרכבת התחתית, הרכבת הקלה כבר לא מתאימים. אתה אומר: אלוהים ישמור, כבר שמו מיליארדים. אתה מבין, ופה זה מקרים קיצוניים.
אביטל סומפולינסקי
איה, אבל בסעיף א' בעצם אתם אומרים לו
מה ששילמת על הרישיונות שלך אז?
איה בן-פורת
תכף אסביר את זה.
אביטל סומפולינסקי
כי יש הבדל בין א' ל-ב'.
איה בן-פורת
עדי מבקשת שאוסיף דבר נוסף. הרישיונות האלה מטילים עלינו נטל רגולטורי. כשעושים שימוע בעל-פה הם מגיעים, אפילו שהם לא נותנים שירות. נותנים רישיון שהם לא עושים אתו כלום. זאת אומרת, זה בעל רישיון שבעצם לא תורם שום דבר לציבור, הוא לא נותן שירותים לאף אחד, והוא רק, סליחה, בא אלינו לבלבל את השכל.

מה שאנחנו רוצים לעשות זה לא שהם יוותרו על הרישיונות, להפך, מה אנחנו מנסים לעשות במהלך הזה של רישיון אחוד? להגיד להם: בואו, תשלמו את שאר האגרה, ועכשיו יש לכם שלושה במחיר אחד. נכון, באתם לבקש MVNO ונפלתם על הפנים, בואו תיתנו אינטרנט, תיתנו טלפוניה נייחת, תיתנו בין-לאומי.
היו"ר איתן כבל
יש לכם אופקים נוספים לנסות.
איה בן-פורת
נכון.
יעקב פרי (יש עתיד)
את אומרת, את הופכת את אותו אחד כביכול שלא עושה כלום, את תופרת לו חבילה יותר אטרקטיבית. אולי הוא יתפתה ויעשה משהו.
איה בן-פורת
נכון, אני נותנת לו כרטיס כניסה לעוד שני תחומים שלמים כולל אינטרנט ונס"ר, שהם גם תחומים גדולים בארץ.

אז עכשיו להוראת מעבר ולשאלה של אביטל. בעצם כל הוראת מעבר כמובן באה לטפל בבעלי רישיון קיימים. ההוראה הראשונה אומרת: מי שכבר פעם קיבל רישיון או מב"ל או MVNO או מפ"א כללי ייחודי לא צריך לשלם עכשיו כשעשיתי תקנות חדשות יפות אגרה עוד פעם. האגרה הקודמת נחשבת לו.
היו"ר איתן כבל
אז ה-300,000 המוקפא - - -
עמי גילה
לא 300,000, המיליון.
היו"ר איתן כבל
סליחה, המיליון.
איה בן-פורת
אני מדברת על 6 מיליון שקל לפני עשר שנים.
אביטל סומפולינסקי
אבל ב-א' לא כתבתם את זה, כתבתם שיופחת הסכום.
איה בן-פורת
את "ערכו הנקוב" עמי יסביר, אבל זה יוצא פחות או יותר אותו סכום. מה זה "ויופחת בערכו הנקוב"?
עמי גילה
זה מיליון שקלים. אין הצמדות לעניין הזה.
עדי קאהן גונן
זה ריאלי ריאלי.
עמי גילה
התקנה הזאת רוצה להגיד שמי ששילם בעבר מיליון שקלים לא צריך - - -
היו"ר איתן כבל
מה זה מיליון ריאלי? יש מיליון ריאלי לתקופה מסוימת, אם אין לך שום מנגנון שיודע לשמור על הערך של המיליון.
עדי קאהן גונן
היה מנגנון אחד, עכשיו יש מנגנון אחר.
אביטל סומפולינסקי
בתקנה 3 אתם אומרים שצריך להצמיד, לכאורה, אבל אם הוא שילם מיליון שקלים או 3 מיליון שקלים, עכשיו הוא לא ישלם כלום.
איה בן-פורת
זו הכוונה, הוא לא ישלם שקל, די, הוא שילם כבר על הרישיון הזה, אני מחליפה לו לרישיון חדש.
היו"ר איתן כבל
אתם רוצים פה לעודד.
לאה ורון
אבל אם הוא שילם 3 מיליון שקלים לא יחזירו לו 2 מיליון.
עדי קאהן גונן
לא. על השנים שהוא נהנה מהרישיונות הקודמים.
איה בן-פורת
תחשבי, נגיד חברה כמו "פרטנר" שיש לה שלושה רישיונות, היא לא ישר באה מחליפה את שלושת, היא באה להחליף את זה בנפרד ואת זה בנפרד ואת זה בנפרד, ועל האיחוד שלהם עוד נדבר אתם. זאת הוראה אחת.

ההוראות השניות בעצם באות לסתום את החור שדיברנו עליו קודם. ככל שיש לי בעל רישיון MVNO שרק שם את ה-300,000 ולא שילם את השאר, אני אומרת לו: בוא תשלם את היתר תוך 14 יום ממועד שקבעתי פה, זאת אומרת, די מייד מהרגע שמחליפים לו את הרישיון לרישיון אחוד, אבל הסידור של שני התשלומים שיש בתקנה 2 עדיין חל עליו. זאת אומרת, הוא לא חייב לשים בבת אחת את כל ה-700,000.
אביטל סומפולינסקי
אבל עדיין חילקתם את זה בין כאלה שנוצרה להם החובה בגלל שהם קיבלו הודעה - - -
איה בן-פורת
ההבדל היחיד הוא המועד, מתי הם צריכים לשלם, אבל שניהם חייבים לשלם את השארית, גם מי שהיה חייב לנו לפני התקנות האלה וגם מי שלא היה חייב.
אביטל סומפולינסקי
החובה המיידית היא לאלה שהייתה להם חובה מיידית גם בלי קשר.
איה בן-פורת
נכון.
אביטל סומפולינסקי
ה-14 יום זה מי שבעצם היה כבר מזמן צריך לשלם כי הוא נתן הודעה או כי נתנו לו הודעה.
איה בן-פורת
שניהם זה 14 יום. אחד מהם זה 14 יום מיום מתן ההודעה, כי הוא כבר נתן הודעה. בעצם הוא היה כבר צריך לשלם, אבל השני - - -
אביטל סומפולינסקי
או שתוקן הרישיון.
איה בן-פורת
בדיוק. כבר יש לו את הכרטיס.
אביטל סומפולינסקי
הוא יזם את התיקון. אבל אם הוא עוד לא יזם את התיקון, אז זאת השנה? הוא צריך ליזום את התיקון בשביל ליצור.
איה בן-פורת
אנחנו מתאמים אתו. אנחנו רואים עכשיו את זה איך שזה קורה בפועל - בעלי רישיון באים אלינו לבקש כבר להחליף כי זה משתלם להם מאוד בערבות. ההבדל בין שניהם זה המועד ממתי סופרים.
אביטל סומפולינסקי
שאחד זה 14 ימים באמת, ואחד זה 14 ימים פלוס תקופה שאתה יכול להיערך עד שמתקנים לך.
איה בן-פורת
נכון. איך שזה קורה בפועל, הם באים ואומרים
בבקשה תחליפו לי כבר, אני רוצה את הערבות שלי של 10 מיליון חזרה, ואנחנו מתאמים אתם מועד, מביאים את כל השטרות ואת כל המסמכים, והם מחליפים.
אביטל סומפולינסקי
כן, בסדר. אתם צריכים להצביע.
אלידור בליטנר
את ג' לא הקראת.
איה בן-פורת
את ג' לא הקראתי. אנחנו מבקשים לוותר על תקנה ג', היא אינה רלוונטית. זה מאוד מאוד מורכב להסביר את זה.
היו"ר איתן כבל
אם היינו מתעכבים עוד קצת יכול להיות - - -
לאה ורון
שהיו מוותרים גם על ב'.
איה בן-פורת
זה מתוך מחשבה על בעלי רישיון קיימים שהיו מבקשים רישיון. מהרגע שפרסמנו את השימוע עד עכשיו רצינו לעשות איזשהו החזר אגרה. אף אחד לא בא לקבל רישיון בתקופה הזאת. רצינו להתחשב במי שבתקופת הביניים ייקח רישיון עד שנסדיר את התקנות החדשות, ואף אחד לא הגיע, אז זאת פשוט קבוצה ריקה. ברגע שאנחנו מתקנים כבר את התקנות אין בה צורך.
אביטל סומפולינסקי
אז זאת תקנה 5 עם סעיפים קטנים (א) ו-(ב) בלבד.
איה בן-פורת
הקראתי את 5(א) ו-(ב). אתם צריכים להצביע על 5(א) ו-(ב). סליחה שאני לא מוותרת לכם.
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, צריכים להצביע על 5(א) ו-(ב).
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 5(א) ו-(ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (רישיון כללי אחוד) אושרה.
היו"ר איתן כבל
התקנה אושרה.

2. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ה–2015
לאה ורון
עכשיו עוברים לסט הבא של התקנות בעניין אגרה בעד רישיון כללי ייחודי.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
איה בן-פורת
"תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ו–2015, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

ביטול –

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון ייחודי התשס"ה–2005, (להלן – התקנות העיקריות) – בטלות.

הוראת מעבר –

על אף האמור בתקנה 1, מי שערב תחילתן של תקנות אלה, החזיק רישיון לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי התשס"ד–2004 כדין, יחולו עליו התקנות העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה, עד למועד שיורה השר."

אני רוצה להסביר מה זה "מועד שיורה השר". תקנות האגרה החדשות מתחילות לחול על בעל רישיון קיים רק כשמחליפים לו את הרישיון. אנחנו לא רוצים להחמיר את מצבו של בעל רישיון MVNO למשל, ששילם רק חלק, אבל היה מותר לו לשלם רק חלק עוד לפני שהחליפו לו את הרישיון למרות שהתקנות כבר בתוקף. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים להם שלא לשלם את היתר לפי התקנות הקיימות עד שיחליפו לו את הרישיון לרישיון אחוד, זה בד-בבד. זאת אומרת, אנחנו אומרים לו: תשלם את היתר כי יש לך רישיון יותר חדש וטוב, ואתה יכול להיכנס לתחומים אחרים.
לאה ורון
אבל למה זה עד שיורה השר? למה זה לא נאמר בתקנות?
איה בן-פורת
היה לנו דיון על זה עם משרד המשפטים, והם העדיפו שלא נכתוב שם "עד שיתוקן רישיונו לרישיון אחוד", אלא "עד למועד שיורה השר". המנגנון שאנחנו עושים עכשיו בתקנות הליכים ותנאים, שגם שם אנחנו מחילים את תקנות הליכים ותנאים החדשות במועד שיורה השר, כי רק כאשר מוחלף הרישיון התקנות מתחילות לחול, ואנחנו עושים הודעה מאת השר לבעל הרישיון שהתקנות החדשות מתחילות לחול עליו.
היו"ר איתן כבל
צודקת מנהלת הוועדה, אבל נפריע לכם?
לאה ורון
במיוחד שהשר בימים אלו הוא ראש הממשלה שעסוק באיזה שניים-שלושה עניינים אחרים.
אביטל סומפולינסקי
ההגדרה היא שזה יכול להיות "השר או מי שהוא מינה לעניין תקנות אלה", זה לא חייב להיות השר.
היו"ר איתן כבל
מי בעד התקנה?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות 1 ו-2 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי) (ביטול), התשע"ה–2015, אושרה.
היו"ר איתן כבל
תקנות 1 ו-2 אושרו. כל התקנות אושרו בעניין אגרה בעד רישיון כללי ייחודי.

3. תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים) (ביטול), התשע"ה–2015
עמי גילה
יש עוד תקנה אחת - "בין-לאומיים".
איה בן-פורת
אתחיל מהתחלה
"תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים)

(ביטול), התשע"ו–2015; בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים),

התשמ"ב–1982 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב,

התשמ"ה–1985 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

ביטול –

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ה–2005 (להלן – התקנות העיקריות) – בטלות.

הוראת מעבר –

על אף האמור בתקנה 1, מי שערב תחילתן של תקנות אלה, החזיק רישיון לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים), התשס"ד–2004 כדין, יחולו עליו התקנות העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה, עד למועד שיורה השר."
אביטל סומפולינסקי
אותו עניין אבל מב"ל.
היו"ר איתן כבל
כן. מעניין לעניין באותו עניין. מי בעד אישור התקנות 1 ו-2?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות 1 ו-2 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים) (ביטול), התשע"ו–2015, אושרו.
היו"ר איתן כבל
פה אחד. האם אני יכול לומר לסיום שאנחנו מצפים ומקווים שאישור התקנות האלו יקלו על ההתנהלות, או שאנחנו מצפים שהאיחוד של התקנות האלה ייצר מוטיבציה יותר טובה ויותר בריאה אצל כוחות כלכליים להיכנס ולהשתלב בשוק התקשורת?
יעקב פרי (יש עתיד)
אתה יכול להביע תקווה.
היו"ר איתן כבל
כן. אני מביע את התקווה של הוועדה לעניין הזה שאכן כך זה יהיה. תודה רבה לכם, ורק בשמחות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:58.

קוד המקור של הנתונים