ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/09/2015

אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 81

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ח' בתשרי התשע"ו (21 בספטמבר 2015), שעה 11:05
סדר היום
אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

אורן אסף חזן

מנואל טרכטנברג

אורלי לוי אבקסיס

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה

רועי פולקמן

נורית קורן

יואב קיש

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
עפר שלח

דוד אמסלם
מוזמנים
אביגדור יצחקי - ראש מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

נח הקר - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

תום יונאי - יועץ שר האוצר, משרד האוצר

שאול כהן - יועץ למנכ"ל, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג - המשנה ליועמ"ש, משרד האוצר

אורי כץ - מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שמשון אוירבך - רכז, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

ערן פוליצר - כלכלן באגף מקרו ומדיניות, בנק ישראל

זהר ינון - יו"ר, חברת דירה להשכיר –החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה

יאיר טל - סמנכ"ל כספים, חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה

רו"ח יזהר קנה - נשיא לשכת רואי החשבון

עו"ד עדי גרינבאום - יועמ"ש, לשכת רואי החשבון

עו"ד יפעת סולל - תוכנית לזכויות אדם

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

רבקה כהן בנלולו - פורום הדיור הציבורי

כרמן אלמקייס - פורום הדיור הציבורי

חובב ינאי - רכז כנסת, המשמר החברתי

אריה לוי - המשמר החברתי

עמי צדיק - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

רומן גרביץ - לוביסט (פוליסי), מייצג את לשכת רואי החשבון

גל גולן-זילברמן - לוביסטית (ברדוגו יועצים), מייצגת את גמ"א

מתן אלקלעי - לוביסט (ברדוגו יועצים), מייצג את בית חם לכל חייל

זכריה רייך - לוביסט (פרילוג

ענת אלון - לוביסטית (גויסקי לובינג), מייצגת את "להב"
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
רכזת בכירה בוועדה
ליאת קרפטי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
היו"ר משה גפני
אני עובר להצבעה על החלק השני, לאחר שהגישו את הפרטים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אילו פרטים הגישו? הבטיחו שישנו בעתיד ואתה מאמין להם?
היו"ר משה גפני
אורלי לוי, אני מתכוון לתת לך רשות דיבור לדקה אז את גם צועקת?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
טוב לדעת.
היו"ר משה גפני
אני מאפשר לך דקה לפני ההצבעה על החלק השני, לא על רביזיה. השר מחכה, אני לא רוצה לעכב אותו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש לי פה באמת דז'ה וו. את כל הדיון הזה ניהלנו בעבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות מירי רגב. אז הוצגה התוכנית הזאת על-ידי השר יאיר לפיד. אנחנו ביקשנו, מאחר ויש פה הנחות בקרקע, הנחות במסים, המדינה מוותרת על חלק מן ההכנסות שלה כדי לקדם את הפרויקט, אנחנו בעד הפרויקט אבל לא ייתכן שפרויקט שאמור להוזיל את מחירי הדירות באמת יקבע מחיר דירות גבוה יותר ויתעלם מן האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל. היזמים מבחינתם מוכנים לכך שבאותו תמהיל דירות יהיה X אחוזים לדיור הציבורי, שהמדינה תסחור ותשכיר בשכירות משנה לאותם זכאים שיש להם תעודה של זכאות לדיור ציבורי, אך אין דירות כי המדינה נפטרה מהדירות. היא לקחה את הכסף למקומות אחרים ולא הקציבה אותו, כפי שהחוק קבע, למלאי נוסף לדיור ציבורי.

מה שקורה פה עכשיו, אנחנו נותנים יד בצורה גסה, רק בגלל שהשם שוּנה מיאיר לפיד למשה כחלון. אנחנו מוסיפים פה חטא על פשע. ראשית, הדרנו קבוצה שלמה כאשר המדינה בעצם נותנת רשת ביטחון לאותם יזמים שיודעים ש-X האחוזים שהמדינה שוכרת מהם זה כסף בטוח לאורך כל הפרויקט. בנוסף, יש פה עוד משהו שלא שמתם לב אליו. מיקי רוזנטל, אתה תמשיך.
היו"ר משה גפני
מה זה "תמשיך"?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני הגשתי את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה הסתיימה. נתתי לך. אני לא מסכים לזה. את גם מחלקת רשות דיבור?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
סליחה, אני לא מחלקת רשות דיבור. אני ממשיכה.
היו"ר משה גפני
את לא ממשיכה עוד הרבה. עוד חצי דקה וזהו, ואני מצביע. השר מחכה בחוץ, עם כל הכבוד.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז כדאי שהוא ייכנס ויקשיב כי יכול להיות שהוא לא מודע לזה.
היו"ר משה גפני
הוא ייכנס אחרי שיסתיים הדיון הזה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בנוסף, שימו לב, לפי מה שקיבלנו מכם, שכר הדירה קבוע מראש וצמוד למדד וניתן לקדמו ב-1% לשנה בלבד במתכונת שהוגדרה מראש. הוא לא יוריד מחירים, הוא יכול רק להעלות מחירים. הוא מקבע את המחיר היום, מתוך כך שבכל שנה- - -
נורית קורן (הליכוד)
זה לפי השוק.
היו"ר משה גפני
אורלי לוי, את לא יכולה לעשות את זה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אני רוצה להסביר. גם אם יוזלו מחירי הדירות הם יהיו קבועים על-פי מה שנקבע פה.
היו"ר משה גפני
אין לך אפשרות להסביר עכשיו. תעצרי. אני רוצה להגיד לחברי הוועדה. את לא מקשיבה, אני רואה. אמרו שלא לעשות את הרביזיה. רציתי לעשות את הרביזיה ביום חמישי, חצי שעה, לפי התקנון. אמרו שאי אפשר לעשות את זה. אמרה את זה היועצת המשפטית לוועדה, וגם אנחנו קיבלנו את העמדה הזאת, אמרנו: נעשה את זה ביום שני כשכולם נמצאים. רביזיה לא צריך לנמק. רביזיה פירושה הצבעה לגבי ההחלטה שהתקבלה, האם אותה אנחנו מקבלים או לא מקבלים. אם מקבלים את ההצעה לערוך דיון מחדש – מתחילים את הנימוקים. החברים אמרו שישלחו את כל הפרטים לגבי העניין הזה ואז אנחנו נצביע על המחצית השנייה. הרביזיה לא התקבלה, בהצבעה. אני מבקש שתסיימי את המשפט.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מן הראוי שנשים לב שבעצם זה יְקַבֵע את מחירי השוק, שגם אם יופחתו מחירי השוק המחירים ב"דירה להשכיר" רק ילכו ויגדלו. מדברים אתכם על מחיר מופחת. רק 25% מאותו פרויקט יהיה במחיר מופחת. מה בעצם עושה המדינה? למי מיועד המחיר המופחת? לזוגות הצעירים במעמד הבינוני, נכון, אבל 75% נועדו למי? לאוכלוסייה החזקה, על קרקעות המדינה, על קרקע חומה, ויש כאן עוד שאלות נוספות שכדאי שנדע מה זה אומר ואיך זה משפיע. מעתה ואילך עשרות אלפי יחידות דיור- - -לא חוקיים.
היו"ר משה גפני
אורלי לוי, תודה. מיקי זוהר, תענה לה, ואנחנו מצביעים. אבל ממש בחצי דקה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בשם הקואליציה אני רוצה לענות. לגבי הדיון שנערך במסגרת הישיבה הקודמת, שאז הצבענו כמובן בעד ועליו הוגשה רביזיה, חשוב להבהיר דבר אחד. בסופו של דבר יש שתי חברות בישראל שאמורות לטפל בנושא דיור, אחת מהן היא חברת "דירה להשכיר" והשנייה היא "עמידר". "עמידר" מטפלת בדיור הציבורי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, "עמידר" היא קבלן ביצוע של הדיור הממשלתי. הזוי מה שאתם אומרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הפרעתי לך. אני רוצה לומר את דברי, בבקשה, כדי שיהיה ברור, שהציבור לא יטעה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז היא תוכל לסחור בדירות?
היו"ר משה גפני
אורלי לוי, את לא יכולה לעשות את זה. אוציא אותך. מיקי זוהר מדבר. זה לא בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עתידה של חברת "דירה להשכיר" הוא תפקיד חשוב ביותר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אף אחד לא אומר שלא, אבל אתם- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לנו כמדינה יש צורך לייצר דירות להשכרה לזוגות צעירים- - -
נורית קורן (הליכוד)
זה מהלך ארוך. זה כל-כך חשוב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתם מקצצים את הרגליים של האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל. הייתם איתי כאשר הייתם באופוזיציה. מה קרה, כאשר שיניתם את המקום שיניתם את דעותיכם?
היו"ר משה גפני
לא שינינו שום דבר. היינו בעד זה גם בקדנציה הקודמת. מיקי זוהר מדבר, הוא רוצה להשיב לך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הרשי לי לומר, הטענות היחידות שהיו לנו – אני אומר לך, אביגדור יצחקי – והעלינו אותן גם בדיון הקודם, הטענות שלנו היו כלפי רשות החברות, שלא העבירה לוועדה נתונים מדויקים וברורים. תפקידנו כוועדה שאמורה לאשר דבר כזה אקוטי לקבל נתונים מדויקים. זו הסיבה שביקשנו נתונים. אין שום בעיה עם הנושא הזה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כל-כך קשה לי עם זה שאף אחד בקואליציה לא משמיע את הקול הזה.
היו"ר משה גפני
אורלי לוי, את לא יכולה לעשות את זה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כאשר אני הייתי בקואליציה לא פחדתי לומר את הדברים.
היו"ר משה גפני
אישור השקעת המדינה בחברת "דירה להשכיר" – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
נורית קורן (הליכוד)
אצביע בעד, אבל אני מוחה על כך. אני חושבת שהרשות הזאת היתה צריכה להיות או בתוך משרד הבינוי או בתוך מקום אחר, כדי להפעיל.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל שר האוצר לא אוהב את שר הבינוי שלו.
נורית קורן (הליכוד)
40 מיליון שקל האלה היו עוזרים למשהו אחר. נראה לי שזה לא בסדר, וגם כל הנתונים שקיבלנו לא מספקים אותי.
היו"ר משה גפני
אני מצביע על כל הסעיף, על כל הבקשה לאישור השקעת המדינה בחברת "דירה להשכיר". מי בעד האישור של הסעיף? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 10

נגד – 2

נמנעים – 1

הבקשה לאישור השקעת המדינה בחברת "דירה להשכיר" – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, נתקבלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם מדברים נגד ומצביעים בעד.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שיידע ציבור הבוחרים: אחד בפה ואחד בלב, בערב יום כיפור הוחלט להתעמר בחלשים.
היו"ר משה גפני
10 בעד, 2 נגד ונמנע אחד. הבקשה לאישור אושרה. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים